Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 58. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 58. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 58 Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:30-20:45 Tauko Tauko Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jaana Jalonen, puheenjohtaja Abdi Abdifitah, Saapui klo Leena Hoppania Minna Laakso Jasminiitta Lumme Janne Jokinen Kimmo Metsä, Saapui klo Monika Marschan Aki Saariaho Antti Saarinen Jani Tiainen Henri Kuro Seija Töyrylä Teresia Volotinen Muut saapuvilla olleet Sampo Suihko Susanna Tommila Aapo Grönroos Marianne Långvik-Huomo Jaana Tyrni Tiina Kasvi Sini Sormunen Ulf Johansson Hannele Junnila sivistystoimenjohtaja kulttuurijohtaja nuorisovaltuuston edustaja henkilöstön edustaja kirjastopalveluiden johtaja, poistui klo intendentti kulttuurilautakunnan tiedotuksesta vastaava kaupunginhallituksen edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 58 Allekirjoitukset Jaana Jalonen puheenjohtaja Hannele Junnila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Janne Jokinen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8 krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 58 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Kirjastonkäyttötutkimus Espoon kaupunginkirjastossa HelMet-kirjastojen käyttösäännöt Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion 10 seuranta II tilanteesta (tilinpäätöksen ennakkotieto) Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden talousarvion seuranta II tilanteesta (ennakkotilinpäätös) 7 8 Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2014 käyttösuunnitelman 34 hyväksyminen Oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnan vuoden toiminta-avustuspäätöksestä, Espoon Taiteilijakilta ry Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 toiminta-avustukset, 40 Kulttuurin tulosyksikkö 10 Espoon kaupunginmuseon taksat ja maksut Oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnan päätöksestä olla 49 myöntämättä toiminta-avustusta Oikaisuvaatimus toiminta-avustushakemuksen 51 käsittelemättä jättämisestä myöhässä saapumisen vuoksi 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 53

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / 58 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kulttuurilautakunta on kutsuttu koolle kulttuurilautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kulttuurilautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen edustajalle toimitetulla sähköisellä kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 58 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Käsittely Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jani Tiainen. Tiaisen estyneenä ollessa puheenjohtaja ehdotti Janne Jokista. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Janne Jokinen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / / / Kirjastonkäyttötutkimus Espoon kaupunginkirjastossa 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Tyrni, puh Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi vuonna 2013 tehdyn kaupunginkirjaston kirjastonkäyttötutkimuksen esittelyn. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Kirjastojen rooli yhteiskunnassa on murroksessa toimintaympäristön muutosten seurauksena. Kirjastojen tarjoamien palveluiden käyttö muuttuu. Espoossa muutos on jo käynnissä. Länsimetro tulee muokkaamaan eteläisen Espoon kirjastojen asiointivirtoja. Kirjastojen profiilien ja palveluiden suunnittelun kannalta on olennaista tunnistaa jokaisen kirjaston ensisijaisen vaikutusalueen väestörakenne ja siihen liittyvät palvelutarpeet. Väestörakenteen ja asiointivirtojen perusteella on mahdollista määritellä, millainen palveluprofiili ja millainen kokoelma vastaavat kunkin palvelupisteen asiakaskunnan ja väestön tarpeita parhaiten. Myös valtakunnallinen kuntarakenneuudistus voi tuoda mukanaan muutostarpeita kirjastoverkkoon. Palveluverkon ja kirjastonkäytön tutkiminen luo pohjaa uuden tilanteen tarkastelulle. Saavutettavuus (fyysisten toimipisteiden määrä ja sijainti, aukioloajat ja esteellisyys) on keskeinen tekijä tulevaisuuden palveluverkkoa suunniteltaessa. Espoon kaupunginkirjasto on teettänyt tutkija Jaani Lahtisella vuoden 2013 aikana kolmiosaisen tutkimuksen, jonka osat ovat: 1. Kyselytutkimus kirjaston käyttötavoista - tutkimuksessa kerättiin tietoa kirjastojen käyttäjien sosiodemografisista taustoista ja kirjastojen tarjoamien palveluiden hyödyntämisestä

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / Lainaus- ja kokoelmatiedot - tieto kerätty kirjastojärjestelmästä huhtikuussa kirjaston kokoelmatarjontaa verrattiin alueen väestörakenteen perusteella tehtyyn kysyntäprofiiliin 3. Metron vaikutukset eteläisen Espoon kirjastojen asiointivirtoihin - metroradan tuottama muutos saavutettavuuteen kuvattiin lisäämällä se käytettävissä olevaan HSL:n julkisen liikenteen aineistoon uudeksi linjaksi laskemalla saavutettavuusarvot uudelleen. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / / / HelMet-kirjastojen käyttösäännöt Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Tyrni, puh Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta hyväksyy HelMet-kirjastojen uudet käyttösäännöt. Käyttösäännöillä kumotaan hyväksytyt käyttösäännöt. Käyttösäännöt tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Käyttösääntöjä sovelletaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastoissa sen jälkeen, kun asianomaisten kaupunkien kirjastot ovat hyväksyneet säännöt. Sääntöjen muutos edellyttää yhtäpitävät päätökset. Kirjastoautoissa, laitoskirjastoissa ja kirjastojen kotipalvelussa noudatetaan näitä käyttösääntöjä soveltuvin osin. Käsittely Päätös Esittelijän liitteeseen tekemät korjaukset huomioitu pöytäkirjan liitteessä. Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 HelMet käyttösäännöt HelMet käyttösäännöt, liite 2014 Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan lautakuntien yhtenä tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä Helsingin seudun kuntien viranomaisten kanssa palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi johtosäännön 9 :n mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on huolehtia tehtäväalueensa osalta erityislaeissa kunnalle säädetyistä tehtävistä. Kirjastolain mukaan kirjastolla voi olla käyttösäännöt, joissa on määräyksiä kirjaston käytöstä sekä kirjaston käyttäjien oikeuksista ja velvollisuuksista. HelMet-kirjastojen käyttösäännöt on päivitetty edellisen kerran vuonna Kirjastopalveluiden käyttö on muuttunut siten, että kirjastoaineistojen lainaus on laskenut ja käyntimäärät ovat nousseet. Lainauskysynnän pienenemisen vuoksi on perusteltua lisätä asiakkaan oikeuksia materiaalimäärien, varausmäärien, uusintakertojen ja laina-aikojen osalta,

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 58 vapauttaa alaikäiset aineiston perinnästä sekä nostaa lainauskieltoon johtavaa maksurajaa. Tähän esitykseen ei sisälly maksujen muutoksia. Uusien käyttösääntöjen mukaan asiakkaalla saa olla kerrallaan 100 lainaa entisen 40 sijasta. Kaikki aineistolajikohtaiset rajoitteet on poistettu. Varauksia asiakkaalla saa entisen 30 sijasta olla 50. Kirjastoaineiston laina-aika on 1-28 vrk. Best Seller -aineiston, kysytyimmän musiikin sekä DVD- ja BD-levyjen ja konsolipelien laina-ajat pidennetään 7 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Uusimisten määrä on nostettu 3 kerrasta 5 kertaan. Verkkokirjaston voimakas käytönkasvu on luonut painetta uusintakertojen lisäämiseen. Uusien sääntöjen mukaan perintä koskee ainoastaan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan lainaamaa aineistoa. Velkasaldon raja, joka johtaa lainausoikeuden menetykseen, nousee 10 :sta 30 :oon. Rajaa on tarpeen nostaa erityisesti siksi, että asiakkaalla ei ole HelMet-kirjastossa mahdollisuutta maksaa maksujaan verkossa. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot eivät peri asiakkaalta varausmaksua. Espoossa muutos tehtiin kulttuurilautakunnan päätöksellä Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / / / Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteesta (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Katainen, puh Kirsti Askolin, puh Terttu Nygren, puh Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikulttuurin tulosyksikön seuranta II tilanteesta Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 3 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 4 Seuranta II, Kaupunkikulttuuri, Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan joulukuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen alittuminen on seurausta tehdyistä säästötoimenpiteistä. Tulostavoite on toteutunut. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei ole toteutunut. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä oli 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko opiskelun osalta 1,7 %. Tulostavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 58 korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin verkostoyhteistyö, ja kumppaneiden kanssa työstettiin yhteistyön muotoja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omana tavoitteena oli toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite on toteutunut. Henkilöstö Tulostavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Vuoden 2013 lopussa maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 % henkilöstöstä, kun vuoden 2012 lopussa vastaava luku oli 2,9 %. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistettiin monin tavoin. Sivistystoimessa valittiin tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt valitsivat omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Pitkillä sairauslomilla olevien määrän vähenemiseksi selvitettiin pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Vuonna 2012 yli 100 päivää sairastaneita, edelleen palveluksessa olevia oli 76 ja vuonna 2013 vastaavasti 97. Tämän joukon sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 3700:lla. Henkilöstöyksikkö alkoi syksyllä kontaktoida kaikki esimiehet, joilla on yli 90 päivää sairastanut työntekijä. Lisäksi sovittiin 30-päivän ilmoitusten sekä puheeksiottokeskusteluiden tosiasiallisen määrän seurantaprosessi. Johtoryhmille aletaan tuottaa kuukausittain työtapaturmiin, riskienarviointiin ja sairauspoissaoloihin liittyvää tietoa. Tavoite ei ole toteutunut. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt toimittivat riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidettiin esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistui aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödynsi espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttöä kartoitettiin syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta syksyllä Tavoitteet ovat toteutuneet. Sivistystoimen laatu ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 12 / 58 toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Tavoite ei ole toteutunut. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistettiin monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa jatkettiin kasvatuskumppanuuskoulutusta, käytiin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettiin dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä on jatkettu pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta. Kastehankkeen päätteeksi pedagogisista malleista ja yhteistyömalleista tehtiin ohjekirjat, jotka levitettiin kouluille. Perhe-ARTtiin hankittiin koulutusta. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa mm. Finnofamiljeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset saatiin syksyllä, ja ne analysoitiin ja luotiin toimintamallit yhdessä SOTETin kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Palveluprosessien uudistamista ja sähköisten palvelujen toteuttamista varten laaditun kehittämissuunnitelman mukaisia sähköisiä palveluja anottiin toteutettavaksi investointiehdotelmalla 7 kpl, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei ole toteutunut. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista tavoite yli 3 vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 13 / 58 edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia muutettiin lastentarhanopettajan vakansseiksi alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa muutettiin kolme lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittäminen on edistynyt. Yhteistoimintamallin kehittämiseen saatiin tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti sopeutettiin uudelleen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, ja mallin kehittämistyö rajattiin kahteen alueeseen. Projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuivat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa, mutta suunniteltu toiminnan laajentaminen viidenteen neuvolaan ei toteutunut. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa, joten tavoite lukumäärän kasvamisesta ei toteutunut. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutettiin monin tavoin. Valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista käynnistettiin selvitys. Jatkumo varhaiskasvatuksesta opetukseen otettiin huomioon opetussuunnitelmatyössä. Arvokas-koulutuksiin osallistui yhteensä 430 opettajaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään mm. resurssikeskusten toimintaa. Tavoite on toteutunut. Opetustoimien arviointisuunnitelmia päivitettiin ja opetustoimien arviointiraportteja kehitettiin siten, että ne perustuvat perusopetuksen laatukriteereihin. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään keväällä 2014 sivistystoimen organisaation muutosten jälkeen. Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta on edennyt. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Tavoite on toteutunut. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin kahdesta pienestä epätarkoituksenmukaisesta päivähoitotilasta (Kuusiniemi alkaen ja Puikkari alkaen). Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia,

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 14 / 58 Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaava tutkimus toteutettiin syksyllä. Tulostavoitteena oli vähintään edellisen vuoden taso. Vuonna 2013 asuinkuntaindeksin lukuarvo oli 3,64, kun se edellisvuonna oli 3,57. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa oli 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna Kaikki opiskelupaikat olivat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelijaan lukuvuodeksi Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Tavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena ollut kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä on toteutunut. Vuoden lopun kyselyn mukaan kuntalaisten osaamista hyödynnettiin kyselyjen ja palautteiden kautta. Palvelumuotoiluun ei ole vielä ehditty tutustua riittävästi, jotta sillä olisi ollut vaikutusta kehittämiseen. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena oli, että metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista tavoitteista Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimelle ollaan laatimassa T3-suunnitelmaa, jossa painotetaan sen eettistä ja kasvatuksellista ulottuvuutta, huomioidaan T3

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 15 / 58 Tapiolan kehittämissuunnitelmissa sekä tutkitaan mahdollisuudet perustaa merkittävä T3-palkinto. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatkettiin. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta oli aktiivista. Kaupunkiyhteinen kansainvälisen toiminnan raportin kokoaminen siirrettiin vuodelle 2014 ja yhteisen seurantajärjestelmän kehittämisessä tähdätään vuoteen Sivistystoimessa seurantajärjestelmän kehittäminen on aloitettu, mutta toimintatavan suunnittelu ja käyttöönotto ovat vielä kesken. Tavoite ei ole toteutunut. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 44,2 milj. euroa eli 103,9 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 39,9 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Valmistus omaan käyttöön tulokirjauksia on lisäksi yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäivät noin 0,3 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Alitus johtui varhaiskasvatuksen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 663,7 milj. euroa eli 99,0 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 627,8 milj. euroa eli 98,7 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 317,8 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 98,7. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä jäi noin 8 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Sitovien tasojen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen: 31 Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Suomenkielisen opetuksen tulot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä noin 0,4 milj. eurolla, johtuen opetusministeriöltä ja opetushallitukselta saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 2,7 milj. eurolla, johtuen mm. työvoimakustannuksista ja tarvikehankinnoista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulot jäivät noin 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Alitus johtui liian suuresta tulo-odotuksesta. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 2,3 milj. eurolla. Määrärahat alittuivat henkilöstömenojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä siivouksen ja toimitilavuokrien

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 16 / 58 osalta. Säästöä syntyi uusien päiväkotihankkeiden myöhentymisestä sekä pätevän henkilöstön ja sijaisten rekrytointivaikeuksista. Kustannuksia alentavia tekijöitä talousarvion toteutumisessa ovat olleet alle 3-vuotiaiden lasten arvioitua vähäisempi määrä päivähoidossa koko vuoden osalta, hankkeiden viivästymisen vaikutus, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. 32 Svenska rum -lautakunta Tulot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu koulujen saamista tuista ja avustuksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu henkilöstökuluista, koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista ja sisäisistä vuokrista. 35 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta ilman nettositovia Tuloja kertyi noin euroa yli tuloarvion mm. HSL:n palvelumaksuista johtuen. Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. 356 Työväenopisto (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi johtuen säästötoimenpiteistä. 357 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi, johtuen asiakasmaksutuottojen lisäyksestä. Liikunta- ja nuorisolautakunta 36 Liikuntapalvelujen tulosyksikön tuloarvio ylittyi noin 0,3 milj. euroa, johtuen vuoden aikana tehdyistä taksakorotuksista.. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,9 milj. eurolla, johtuen mm. syksyn sääolosuhteista, jolloin ei kenttiä jäädytetty eikä latuja tehty lämpimien säiden vuoksi. 37 Nuorisopalvelujen tulot ylittyivät saatujen avustusten johdosta. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen henkilöstömuutoksista ja henkilöstörekrytoinnin viiveistä ja palvelujen ostojen ja tarvikeostojen säästötoimenpiteistä. 39 Muu sivistystoimi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 17 / 58 Tulot ylittivät muutetun talousarvioin n. 0,1 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,4 milj. eurolla, johtuen säästöistä mm. avustuksissa ja muissa kuluissa. Investoinnit 913 Aineettomat hyödykkeet, Sivistystoimi määräraha alitti muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määräraha ylitti talousarvioin eurolla, johtuen investointien kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen Suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, varhaiskasvatuksen ensikertaiseen kalustamiseen määräraha alittui noin 1,1 milj. eurolla johtuen hankkeiden viivästymisestä. Talousarviossa varauduttiin myös Suurpellon (Matinkylä-Olari) ja Lipunkantajanpolun (Leppävaara) päiväkotien käyttöönottoon elokuussa Näiden päiväkotien valmistuminen viivästyi vuoden 2014 puolelle Ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, määräraha alittui noin 0,2 milj. eurolla, johtuen osan kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. Lisäksi on atk-hankkeita jäänyt toteutumatta Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalusto, tuloja kertyi yhteensä noin euroa, johtuen saaduista avustuksista. Määräraha ylitti talousarvion noin euroa, johtuen alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt Liikuntalautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti talousarvion noin euroa, johtuen kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen Nuorisolautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti muutetun talousarvion noin eurolla, johtuen Tyttöjen talon kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. 9539, Muu sivistystoimi, Koneet ja kalusto ylitti määrärahan noin 0,1 milj. eurolla johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. Kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 18 / 58 Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Toimintakate muodostui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi, johtuen säästötoimenpiteistä ja asiakasmaksukertymästä. Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeen viidessä museossa ja talon yhteisissä tapahtumissa kertyi vuoden 2014 aikana yhteensä noin museokäyntiä. Eniten kävijöitä kävi Espoon Modernin Taiteen Museo Emmassa. WeeGeen kesäleirit olivat jälleen suosittuja ja ne myytiin hetkessä loppuun. Näyttelykeskus WeeGee toteutettiin yhdessä museoiden ja talon toimijoiden kanssa sekä kumppanuuksina mm. Tapiolan kuoron, Emmagaalan ja Espoo Cinen kanssa. Tiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille toimijoille, yritys-, kokous- ja tyhy-käyttöön. Kaupunkikulttuurin suurtapahtumat Näyttelykeskus WeeGeen henkilökunta vastasi vuonna 2013 Espoopäivän, Espoo Liven ja Espoon kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertin tuotannosta. Espoo päivää vietettiin Tapahtumapäivä kokosi yli kävijä eri puolilla kaupunkia. Osana Espoo-päivää järjestettiin jo kolmannen kerran Espoo Live, espoolaisten nuorten tapahtumapäivä Barona Arenalla. Ilmaistapahtumaan osallistui noin nuorta ja tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Kaupunkikulttuuriyksikön, Espoon nuorisopalveluiden ja Espoon liikuntapalveluiden kanssa. Tapahtumapäivä koostui nuorille suunnatuista työpajoista ja aktivointipisteitä sekä salissa järjestetystä konsertista, missä esiintyi mm. espoolaisia nuorisobändejä, DJ:a sekä RedRama ja Axl Smith. Järjestelyissä oli mukana myös Espoon nuorisovaltuusto sekä nuorten työryhmiä. Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti pidettiin Barona Arenalla Konsertissa esiintyi Tapiolan Nuoret Sinfonikot Jan Söderblomin johdolla solisteinaan Rebekka Roozeman, viulu sekä Johanna Rusanen-Kartano, Laura Närhi ja Veeti Kallio. Mukana oli myös Tapiolan kuoro. Ilmaisliput olivat jaossa Yhteispalvelupisteissä ja tapahtumaan osallistui noin henkeä. Joulukuussa tuotettiin yhteistyössä YLE TV 1, kaupunkikulttuuriyksikön ja Espoon Kulttuurikeskuksen kanssa Joulun Tähdet Espoossa konsertti, joka esitettiin televisiossa sekä Konsertissa esiintyivät mm. EBB, Tapiolan kuoro, Paula Koivuniemi ja Jesse Kaikuranta. Konsertin televisiointi seurasi lähes katsojaa. WeeGeen omien tapahtumien kävijät:

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 19 / 58 Päivä Tapahtuma Yleisö Hiihtolomaohjelmaa lapsille Lastentapahtuma Lumottu WeeGee Kansainvälinen museopäivä Siivouspäivä Taiteiden ilta Espoo-päivä WeeGeellä Tapiolan kuoron 50-vuotisjuhlanäyttely aulassa WeeGeen joulu vkoa WeeGeen kesäleirit 140 Tapahtumiin osallistui yhteensä WeeGeen viiden museon kävijät vuonna 2014 Museo Yleisömäärä EMMA Lelu Helinä Kello Kamu Museokäynnit yhteensä Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskuksessa kertyi vuoden 2013 aikana yhteensä noin asiakaskäyntiä. Asiakaskäynnit jakautuivat seuraavasti: Salitilaisuudet Näyttelytila ja lämpiöt Kirjasto Yhteispalvelupiste Espoon musiikkiopisto Työväenopisto Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin vuoden aikana yhteensä 520 tapahtumaa. Tilaisuuksia toteutettiin kulttuurikeskuksen omana tuotantona, vakituisten yhteistyökumppanien kuten Tapiola Sinfonietta, Espoon Kaupunginteatteri ja Espoon musiikkiopisto toimesta sekä vuokraamalla tiloja ulkopuolisille tilavuokraajille. Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin vuonna korkeatasoiset festivaalit: Aprill Jazz, Espoo Ciné, PianoEspoo sekä Lasten ja nuorten taidefestivaali Kutitus.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 20 / 58 Espoon kulttuurikeskuksen uusista yhteistyökumppaneista mainittakoon Yle TV1, jonka kanssa toteutettiin upea Joulun tähdet Espoossa konsertti. Se esitettiin radiossa sekä TV1:ssä joulupäivien aikana. TVlähetyksiä seurasi yhteensä noin: katsojaa. Sellosali Sellosali vietti syyskaudella 10-vuotisjuhliaan järjestämällä kuntalaisille runsaan kirjon tapahtumia koko juhlavuoden ajan. Erinomaisesta akustiikasta ja laadukkaasta ohjelmistostaan tunnettu Sellosali on kymmenen vuoden aikana tuonut merkittävän lisän pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaan ja vakiinnuttanut paikkansa monipuolisena ja korkeatasoisena kulttuuritalona Leppävaarassa. Tähän mennessä Sellosalissa on järjestetty noin yleisötapahtumaa, joissa on vieraillut noin puoli miljoonaa kävijää. Vuoden aikana Sellosalissa järjestettiin klassisen sekä rytmi- ja viihdemusiikin konsertteja, teatteria, elokuvaesityksiä, tanssia sekä runsaasti lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Kulttuuritapahtumien lisäksi Sellosalissa pidettiin levytyksiä, kuvauksia sekä erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuksia. Sellosalissa järjestettyjen yleisötilaisuuksien sekä kävijöiden määrät edellisvuoteen verrattuna: Yleisötilaisuuksien määrä TOT 2012 TOT kpl 244 kpl Yleisötilaisuuksissa kävijöitä TOT 2012 TOT 2013 Tapiola Sinfonietta Vuonna 2013 tehtiin kiertueet Saksaan ja Hongkongiin sekä Manner- Kiinaan. Hongkongissa soitettiin 10:ssä konsertissa ja sinfoniakonsertti televisioitiin. Orkesteri teki monia yhteistyöprojekteja ja esimerkiksi marraskuussa nähtiin koreografia Sibeliuksen sinfoniassa no 7. Orkesteri esiintyi Shanghailaisten vierailun yhteydessä Hanasaaressa ja marraskuussa juhlistettiin Heikki von Hertzeniä juhlakonsertilla. Kuulijoita oli vuonna 2013 yhteensä kotimaassa ulkomailla 7339 Kaupunginmuseo

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 21 / 58 Kaupunginmuseon uusi pysyvä päänäyttely Tuhat tarinaa Espoosta valmistui usean vuoden työn jälkeen ja avattiin kaupunginjohtajan toimesta Näyttely oli taloudellisesti parin vuoden suurin sijoitus, ja sen elinkaareksi on suunniteltu 10 vuotta. Seuraavien kolmen vuoden vaihtuvien näyttelyjen suunnittelu on käynnissä. Kokoelmahallintajärjestelmä KAUKOn kehittämistä on jatkettu ja sen osaksi tulevaa rakennetun ympäristön tiedonhallintajärjestelmää kulttuurikaukoa on työstetty osin yhteistyössä kaupungin rakennusvalvonnan, tilahallinnan ja kaavoituksen kanssa. Ollessaan toimintavalmis tiedosto tulee palvelemaan useita kaupungin toimijoita. Rakennettuun ympäristöön liittyvä viranomaistyö on edelleen lisääntynyt. Pentalan tulevan saaristomuseon rakennusten kunnostus on jatkunut aikataulun ja talousarvion mukaisesti. Kokoelmatilojen uudelleenjärjestelyä, joka tähtää myös yleisön parempaan palvelutasoon, valmistellaan sekä toiminnallisilla että taloudellisilla selvityksillä. Tunnuslukuja 2013 TOT 2013 Museo- ja näyttelykävijöitä Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym,), asiakkaita 445 Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa Museokokoelmien kokonaismäärä Opastusten lukumäärä Viranomaislausunnot 63 Viranomaislausuntojen lisäksi kulttuuriympäristöhenkilökunta on antanut lausuntoja, kommentteja ja muistioita yhteensä 184, joten viranomaislausuntojen ja kommenttien kokonaislukumäärä on 247 Investoinnit 9535 Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalusto, tuloja kertyi yhteensä noin euroa, johtuen saaduista avustuksista. Määräraha ylitti talousarvion noin euroa, johtuen alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt. Tiedoksi

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 22 / / / Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteesta (ennakkotilinpäätös) Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Katainen, puh Kirsti Askolin, puh Terttu Nygren, puh Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi vapaan sivistystyön tulosyksikön seuranta II tilanteesta Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 5 Seuranta II Työväenopisto 6 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 7 Seuranta sitova taso Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan joulukuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen alittuminen on seurausta tehdyistä säästötoimenpiteistä. Tulostavoite on toteutunut. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei ole toteutunut. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä oli 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 23 / 58 jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko-opiskelun osalta 1,7 %. Tulostavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin verkostoyhteistyö, ja kumppaneiden kanssa työstettiin yhteistyön muotoja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omana tavoitteena oli toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite on toteutunut. Henkilöstö Tulostavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Vuoden 2013 lopussa maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 % henkilöstöstä, kun vuoden 2012 lopussa vastaava luku oli 2,9 %. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistettiin monin tavoin. Sivistystoimessa valittiin tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt valitsivat omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Pitkillä sairauslomilla olevien määrän vähenemiseksi selvitettiin pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Vuonna 2012 yli 100 päivää sairastaneita, edelleen palveluksessa olevia oli 76 ja vuonna 2013 vastaavasti 97. Tämän joukon sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 3700:lla. Henkilöstöyksikkö alkoi syksyllä kontaktoida kaikki esimiehet, joilla on yli 90 päivää sairastanut työntekijä. Lisäksi sovittiin 30-päivän ilmoitusten sekä puheeksiottokeskusteluiden tosiasiallisen määrän seurantaprosessi. Johtoryhmille aletaan tuottaa kuukausittain työtapaturmiin, riskienarviointiin ja sairauspoissaoloihin liittyvää tietoa. Tavoite ei ole toteutunut. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt toimittivat riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidettiin esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistui aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödynsi espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala- ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 24 / 58 Tuloskorttien käyttöä kartoitettiin syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta syksyllä Tavoitteet ovat toteutuneet. Sivistystoimen laatu- ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Tavoite ei ole toteutunut. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistettiin monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa jatkettiin kasvatuskumppanuuskoulutusta, käytiin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettiin dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä on jatkettu pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta. Kastehankkeen päätteeksi pedagogisista malleista ja yhteistyömalleista tehtiin ohjekirjat, jotka levitettiin kouluille. Perhe-ARTtiin hankittiin koulutusta. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa mm. Finnofamiljeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset saatiin syksyllä, ja ne analysoitiin ja luotiin toimintamallit yhdessä SOTETin kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Palveluprosessien uudistamista ja sähköisten palvelujen toteuttamista varten laaditun kehittämissuunnitelman mukaisia sähköisiä palveluja anottiin toteutettavaksi investointiehdotelmalla 7 kpl, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei ole toteutunut. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 25 / 58 Sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia muutettiin lastentarhanopettajan vakansseiksi alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa muutettiin kolme lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittäminen on edistynyt. Yhteistoimintamallin kehittämiseen saatiin tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti sopeutettiin uudelleen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, ja mallin kehittämistyö rajattiin kahteen alueeseen. Projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuivat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa, mutta suunniteltu toiminnan laajentaminen viidenteen neuvolaan ei toteutunut. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa, joten tavoite lukumäärän kasvamisesta ei toteutunut. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutettiin monin tavoin. Valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista käynnistettiin selvitys. Jatkumo varhaiskasvatuksesta opetukseen otettiin huomioon opetussuunnitelmatyössä. Arvokas-koulutuksiin osallistui yhteensä 430 opettajaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään mm. resurssikeskusten toimintaa. Tavoite on toteutunut. Opetustoimien arviointisuunnitelmia päivitettiin ja opetustoimien arviointiraportteja kehitettiin siten, että ne perustuvat perusopetuksen laatukriteereihin. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään keväällä 2014 sivistystoimen organisaation muutosten jälkeen. Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta on edennyt. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Tavoite on toteutunut. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin kahdesta pienestä epätarkoituksenmukaisesta päivähoitotilasta (Kuusiniemi alkaen ja Puikkari alkaen). Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 26 / 58 Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia, Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaava tutkimus toteutettiin syksyllä. Tulostavoitteena oli vähintään edellisen vuoden taso. Vuonna 2013 asuinkuntaindeksin lukuarvo oli 3,64, kun se edellisvuonna oli 3,57. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa oli 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna Kaikki opiskelupaikat olivat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelijaan lukuvuodeksi Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Tavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena ollut kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä on toteutunut. Vuoden lopun kyselyn mukaan kuntalaisten osaamista hyödynnettiin kyselyjen ja palautteiden kautta. Palvelumuotoiluun ei ole vielä ehditty tutustua riittävästi, jotta sillä olisi ollut vaikutusta kehittämiseen. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena oli, että metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista tavoitteista Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 5 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteesta 31.12.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 6

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 6 Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 6 1031/02.02.02/2013 Liikunta- ja nuorisolautakunta 4 22.5.2013 Liikunta- ja nuorisolautakunnan liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteessa (ennakkotilinpäätös)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteessa (ennakkotilinpäätös) 27.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 5 Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteessa 31.12.2013 (ennakkotilinpäätös) Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, Espoo

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.02.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 27.02.2014 torstai klo 17:30-20.40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 19.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 70 Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta tilanteesta 31.10.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 30 Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta/ 30.04.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 14. KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, Espoo

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 14. KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 09.12.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 09.12.2014 tiistai klo 17:35-19:05 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 9. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.04.

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 9. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.04. Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 9 1031/02.02.02/2013 Kulttuurilautakunta 31 21.5.2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.04.2013 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, Espoo

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2013 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 12.12.2013 torstai klo 17:35-19:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 27.02.2013 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 3 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vuosien 2012-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 46. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 46. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 24.09.2013 Sivu 1 / 46 Kokoustiedot Aika 24.09.2013 tiistai klo 17:30-21:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 28.09.2016 Sivu 1 / 1 4002/2016 12.01.00 150 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2017-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 02.11.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 02.11.2016 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Kamreerintie 7, 3. krs, neuvotteluhuone Centti Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1 493/02.02.02/2011 3 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön 2010-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2011 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2011

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.04.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 27.04.2017 torstai klo 17:30-19:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 27.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 45 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä 17.02.2016 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 17 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Tuija

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 30.03.2017 torstai klo 16:30-19:55 Tauko 19.07-19.12 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 31. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 31. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 1 / 31 Kokoustiedot Aika 21.05.2013 tiistai klo 17:35-18:30 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 15.02.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 15.02.2017 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 16:00-17:00 Paikka Kokoushuone Vermo Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 126 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 25.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös/seuranta II tilanteesta 31.12.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2014 Sivu 1 / 61 Kokoustiedot Aika 26.02.2014 keskiviikko klo 17:30-19:35 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Sanna

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.08.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 18.08.2016 torstai klo 17:40-19:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 22.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 20 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Kirsti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 17.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 91 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja

Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 01.04.2015 keskiviikko klo 16:05-16:05 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32

Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32 Kokoustiedot Aika 28.08.2012 tiistai klo 17:10-17:55 Paikka Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jasminiitta

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 09.04.2017 sunnuntai klo 10:00-24:30 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161 12.06.2013 Sivu 1 / 1 161 Viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä: Suomenkielisen opetustoimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 27.03.2013 keskiviikko klo 17:30-21:35 Paikka Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian Seuranta II tilanteessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian Seuranta II tilanteessa 16.02.2017 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 19 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian Seuranta II tilanteessa 31.12.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 58 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat /

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 07.04.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2016 torstai klo 16:15-20:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 15

Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Nuorisovaltuusto 16.02.2016 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 17:00-20:30 Tauko 17.51 18.35 ja 19.39 19.47 Paikka Valtuustosali, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 43. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 43. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 19:00-21:00 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 1 / 1 19 Rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku Malviala, puh. 09 816 26600 Solja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä 12.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 16.03.2017 torstai klo 16:40-18:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 24 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot