Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 58. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 58. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 58 Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:30-20:45 Tauko Tauko Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jaana Jalonen, puheenjohtaja Abdi Abdifitah, Saapui klo Leena Hoppania Minna Laakso Jasminiitta Lumme Janne Jokinen Kimmo Metsä, Saapui klo Monika Marschan Aki Saariaho Antti Saarinen Jani Tiainen Henri Kuro Seija Töyrylä Teresia Volotinen Muut saapuvilla olleet Sampo Suihko Susanna Tommila Aapo Grönroos Marianne Långvik-Huomo Jaana Tyrni Tiina Kasvi Sini Sormunen Ulf Johansson Hannele Junnila sivistystoimenjohtaja kulttuurijohtaja nuorisovaltuuston edustaja henkilöstön edustaja kirjastopalveluiden johtaja, poistui klo intendentti kulttuurilautakunnan tiedotuksesta vastaava kaupunginhallituksen edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 58 Allekirjoitukset Jaana Jalonen puheenjohtaja Hannele Junnila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Janne Jokinen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8 krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 58 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Kirjastonkäyttötutkimus Espoon kaupunginkirjastossa HelMet-kirjastojen käyttösäännöt Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion 10 seuranta II tilanteesta (tilinpäätöksen ennakkotieto) Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden talousarvion seuranta II tilanteesta (ennakkotilinpäätös) 7 8 Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2014 käyttösuunnitelman 34 hyväksyminen Oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnan vuoden toiminta-avustuspäätöksestä, Espoon Taiteilijakilta ry Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 toiminta-avustukset, 40 Kulttuurin tulosyksikkö 10 Espoon kaupunginmuseon taksat ja maksut Oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnan päätöksestä olla 49 myöntämättä toiminta-avustusta Oikaisuvaatimus toiminta-avustushakemuksen 51 käsittelemättä jättämisestä myöhässä saapumisen vuoksi 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 53

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / 58 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kulttuurilautakunta on kutsuttu koolle kulttuurilautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kulttuurilautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen edustajalle toimitetulla sähköisellä kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 58 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Käsittely Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jani Tiainen. Tiaisen estyneenä ollessa puheenjohtaja ehdotti Janne Jokista. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Janne Jokinen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / / / Kirjastonkäyttötutkimus Espoon kaupunginkirjastossa 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Tyrni, puh Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi vuonna 2013 tehdyn kaupunginkirjaston kirjastonkäyttötutkimuksen esittelyn. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Kirjastojen rooli yhteiskunnassa on murroksessa toimintaympäristön muutosten seurauksena. Kirjastojen tarjoamien palveluiden käyttö muuttuu. Espoossa muutos on jo käynnissä. Länsimetro tulee muokkaamaan eteläisen Espoon kirjastojen asiointivirtoja. Kirjastojen profiilien ja palveluiden suunnittelun kannalta on olennaista tunnistaa jokaisen kirjaston ensisijaisen vaikutusalueen väestörakenne ja siihen liittyvät palvelutarpeet. Väestörakenteen ja asiointivirtojen perusteella on mahdollista määritellä, millainen palveluprofiili ja millainen kokoelma vastaavat kunkin palvelupisteen asiakaskunnan ja väestön tarpeita parhaiten. Myös valtakunnallinen kuntarakenneuudistus voi tuoda mukanaan muutostarpeita kirjastoverkkoon. Palveluverkon ja kirjastonkäytön tutkiminen luo pohjaa uuden tilanteen tarkastelulle. Saavutettavuus (fyysisten toimipisteiden määrä ja sijainti, aukioloajat ja esteellisyys) on keskeinen tekijä tulevaisuuden palveluverkkoa suunniteltaessa. Espoon kaupunginkirjasto on teettänyt tutkija Jaani Lahtisella vuoden 2013 aikana kolmiosaisen tutkimuksen, jonka osat ovat: 1. Kyselytutkimus kirjaston käyttötavoista - tutkimuksessa kerättiin tietoa kirjastojen käyttäjien sosiodemografisista taustoista ja kirjastojen tarjoamien palveluiden hyödyntämisestä

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / Lainaus- ja kokoelmatiedot - tieto kerätty kirjastojärjestelmästä huhtikuussa kirjaston kokoelmatarjontaa verrattiin alueen väestörakenteen perusteella tehtyyn kysyntäprofiiliin 3. Metron vaikutukset eteläisen Espoon kirjastojen asiointivirtoihin - metroradan tuottama muutos saavutettavuuteen kuvattiin lisäämällä se käytettävissä olevaan HSL:n julkisen liikenteen aineistoon uudeksi linjaksi laskemalla saavutettavuusarvot uudelleen. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / / / HelMet-kirjastojen käyttösäännöt Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Tyrni, puh Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta hyväksyy HelMet-kirjastojen uudet käyttösäännöt. Käyttösäännöillä kumotaan hyväksytyt käyttösäännöt. Käyttösäännöt tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Käyttösääntöjä sovelletaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastoissa sen jälkeen, kun asianomaisten kaupunkien kirjastot ovat hyväksyneet säännöt. Sääntöjen muutos edellyttää yhtäpitävät päätökset. Kirjastoautoissa, laitoskirjastoissa ja kirjastojen kotipalvelussa noudatetaan näitä käyttösääntöjä soveltuvin osin. Käsittely Päätös Esittelijän liitteeseen tekemät korjaukset huomioitu pöytäkirjan liitteessä. Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 HelMet käyttösäännöt HelMet käyttösäännöt, liite 2014 Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan lautakuntien yhtenä tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä Helsingin seudun kuntien viranomaisten kanssa palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi johtosäännön 9 :n mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on huolehtia tehtäväalueensa osalta erityislaeissa kunnalle säädetyistä tehtävistä. Kirjastolain mukaan kirjastolla voi olla käyttösäännöt, joissa on määräyksiä kirjaston käytöstä sekä kirjaston käyttäjien oikeuksista ja velvollisuuksista. HelMet-kirjastojen käyttösäännöt on päivitetty edellisen kerran vuonna Kirjastopalveluiden käyttö on muuttunut siten, että kirjastoaineistojen lainaus on laskenut ja käyntimäärät ovat nousseet. Lainauskysynnän pienenemisen vuoksi on perusteltua lisätä asiakkaan oikeuksia materiaalimäärien, varausmäärien, uusintakertojen ja laina-aikojen osalta,

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 58 vapauttaa alaikäiset aineiston perinnästä sekä nostaa lainauskieltoon johtavaa maksurajaa. Tähän esitykseen ei sisälly maksujen muutoksia. Uusien käyttösääntöjen mukaan asiakkaalla saa olla kerrallaan 100 lainaa entisen 40 sijasta. Kaikki aineistolajikohtaiset rajoitteet on poistettu. Varauksia asiakkaalla saa entisen 30 sijasta olla 50. Kirjastoaineiston laina-aika on 1-28 vrk. Best Seller -aineiston, kysytyimmän musiikin sekä DVD- ja BD-levyjen ja konsolipelien laina-ajat pidennetään 7 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Uusimisten määrä on nostettu 3 kerrasta 5 kertaan. Verkkokirjaston voimakas käytönkasvu on luonut painetta uusintakertojen lisäämiseen. Uusien sääntöjen mukaan perintä koskee ainoastaan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan lainaamaa aineistoa. Velkasaldon raja, joka johtaa lainausoikeuden menetykseen, nousee 10 :sta 30 :oon. Rajaa on tarpeen nostaa erityisesti siksi, että asiakkaalla ei ole HelMet-kirjastossa mahdollisuutta maksaa maksujaan verkossa. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot eivät peri asiakkaalta varausmaksua. Espoossa muutos tehtiin kulttuurilautakunnan päätöksellä Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / / / Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteesta (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Katainen, puh Kirsti Askolin, puh Terttu Nygren, puh Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikulttuurin tulosyksikön seuranta II tilanteesta Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 3 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 4 Seuranta II, Kaupunkikulttuuri, Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan joulukuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen alittuminen on seurausta tehdyistä säästötoimenpiteistä. Tulostavoite on toteutunut. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei ole toteutunut. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä oli 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko opiskelun osalta 1,7 %. Tulostavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 58 korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin verkostoyhteistyö, ja kumppaneiden kanssa työstettiin yhteistyön muotoja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omana tavoitteena oli toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite on toteutunut. Henkilöstö Tulostavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Vuoden 2013 lopussa maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 % henkilöstöstä, kun vuoden 2012 lopussa vastaava luku oli 2,9 %. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistettiin monin tavoin. Sivistystoimessa valittiin tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt valitsivat omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Pitkillä sairauslomilla olevien määrän vähenemiseksi selvitettiin pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Vuonna 2012 yli 100 päivää sairastaneita, edelleen palveluksessa olevia oli 76 ja vuonna 2013 vastaavasti 97. Tämän joukon sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 3700:lla. Henkilöstöyksikkö alkoi syksyllä kontaktoida kaikki esimiehet, joilla on yli 90 päivää sairastanut työntekijä. Lisäksi sovittiin 30-päivän ilmoitusten sekä puheeksiottokeskusteluiden tosiasiallisen määrän seurantaprosessi. Johtoryhmille aletaan tuottaa kuukausittain työtapaturmiin, riskienarviointiin ja sairauspoissaoloihin liittyvää tietoa. Tavoite ei ole toteutunut. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt toimittivat riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidettiin esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistui aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödynsi espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttöä kartoitettiin syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta syksyllä Tavoitteet ovat toteutuneet. Sivistystoimen laatu ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 12 / 58 toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Tavoite ei ole toteutunut. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistettiin monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa jatkettiin kasvatuskumppanuuskoulutusta, käytiin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettiin dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä on jatkettu pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta. Kastehankkeen päätteeksi pedagogisista malleista ja yhteistyömalleista tehtiin ohjekirjat, jotka levitettiin kouluille. Perhe-ARTtiin hankittiin koulutusta. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa mm. Finnofamiljeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset saatiin syksyllä, ja ne analysoitiin ja luotiin toimintamallit yhdessä SOTETin kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Palveluprosessien uudistamista ja sähköisten palvelujen toteuttamista varten laaditun kehittämissuunnitelman mukaisia sähköisiä palveluja anottiin toteutettavaksi investointiehdotelmalla 7 kpl, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei ole toteutunut. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista tavoite yli 3 vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 13 / 58 edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia muutettiin lastentarhanopettajan vakansseiksi alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa muutettiin kolme lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittäminen on edistynyt. Yhteistoimintamallin kehittämiseen saatiin tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti sopeutettiin uudelleen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, ja mallin kehittämistyö rajattiin kahteen alueeseen. Projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuivat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa, mutta suunniteltu toiminnan laajentaminen viidenteen neuvolaan ei toteutunut. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa, joten tavoite lukumäärän kasvamisesta ei toteutunut. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutettiin monin tavoin. Valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista käynnistettiin selvitys. Jatkumo varhaiskasvatuksesta opetukseen otettiin huomioon opetussuunnitelmatyössä. Arvokas-koulutuksiin osallistui yhteensä 430 opettajaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään mm. resurssikeskusten toimintaa. Tavoite on toteutunut. Opetustoimien arviointisuunnitelmia päivitettiin ja opetustoimien arviointiraportteja kehitettiin siten, että ne perustuvat perusopetuksen laatukriteereihin. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään keväällä 2014 sivistystoimen organisaation muutosten jälkeen. Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta on edennyt. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Tavoite on toteutunut. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin kahdesta pienestä epätarkoituksenmukaisesta päivähoitotilasta (Kuusiniemi alkaen ja Puikkari alkaen). Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia,

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 14 / 58 Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaava tutkimus toteutettiin syksyllä. Tulostavoitteena oli vähintään edellisen vuoden taso. Vuonna 2013 asuinkuntaindeksin lukuarvo oli 3,64, kun se edellisvuonna oli 3,57. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa oli 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna Kaikki opiskelupaikat olivat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelijaan lukuvuodeksi Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Tavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena ollut kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä on toteutunut. Vuoden lopun kyselyn mukaan kuntalaisten osaamista hyödynnettiin kyselyjen ja palautteiden kautta. Palvelumuotoiluun ei ole vielä ehditty tutustua riittävästi, jotta sillä olisi ollut vaikutusta kehittämiseen. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena oli, että metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista tavoitteista Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimelle ollaan laatimassa T3-suunnitelmaa, jossa painotetaan sen eettistä ja kasvatuksellista ulottuvuutta, huomioidaan T3

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 15 / 58 Tapiolan kehittämissuunnitelmissa sekä tutkitaan mahdollisuudet perustaa merkittävä T3-palkinto. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatkettiin. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta oli aktiivista. Kaupunkiyhteinen kansainvälisen toiminnan raportin kokoaminen siirrettiin vuodelle 2014 ja yhteisen seurantajärjestelmän kehittämisessä tähdätään vuoteen Sivistystoimessa seurantajärjestelmän kehittäminen on aloitettu, mutta toimintatavan suunnittelu ja käyttöönotto ovat vielä kesken. Tavoite ei ole toteutunut. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 44,2 milj. euroa eli 103,9 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 39,9 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Valmistus omaan käyttöön tulokirjauksia on lisäksi yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäivät noin 0,3 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Alitus johtui varhaiskasvatuksen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 663,7 milj. euroa eli 99,0 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 627,8 milj. euroa eli 98,7 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 317,8 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 98,7. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä jäi noin 8 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Sitovien tasojen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen: 31 Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Suomenkielisen opetuksen tulot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä noin 0,4 milj. eurolla, johtuen opetusministeriöltä ja opetushallitukselta saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 2,7 milj. eurolla, johtuen mm. työvoimakustannuksista ja tarvikehankinnoista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulot jäivät noin 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Alitus johtui liian suuresta tulo-odotuksesta. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 2,3 milj. eurolla. Määrärahat alittuivat henkilöstömenojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä siivouksen ja toimitilavuokrien

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 16 / 58 osalta. Säästöä syntyi uusien päiväkotihankkeiden myöhentymisestä sekä pätevän henkilöstön ja sijaisten rekrytointivaikeuksista. Kustannuksia alentavia tekijöitä talousarvion toteutumisessa ovat olleet alle 3-vuotiaiden lasten arvioitua vähäisempi määrä päivähoidossa koko vuoden osalta, hankkeiden viivästymisen vaikutus, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. 32 Svenska rum -lautakunta Tulot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu koulujen saamista tuista ja avustuksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu henkilöstökuluista, koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista ja sisäisistä vuokrista. 35 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta ilman nettositovia Tuloja kertyi noin euroa yli tuloarvion mm. HSL:n palvelumaksuista johtuen. Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. 356 Työväenopisto (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi johtuen säästötoimenpiteistä. 357 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi, johtuen asiakasmaksutuottojen lisäyksestä. Liikunta- ja nuorisolautakunta 36 Liikuntapalvelujen tulosyksikön tuloarvio ylittyi noin 0,3 milj. euroa, johtuen vuoden aikana tehdyistä taksakorotuksista.. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,9 milj. eurolla, johtuen mm. syksyn sääolosuhteista, jolloin ei kenttiä jäädytetty eikä latuja tehty lämpimien säiden vuoksi. 37 Nuorisopalvelujen tulot ylittyivät saatujen avustusten johdosta. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen henkilöstömuutoksista ja henkilöstörekrytoinnin viiveistä ja palvelujen ostojen ja tarvikeostojen säästötoimenpiteistä. 39 Muu sivistystoimi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 17 / 58 Tulot ylittivät muutetun talousarvioin n. 0,1 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,4 milj. eurolla, johtuen säästöistä mm. avustuksissa ja muissa kuluissa. Investoinnit 913 Aineettomat hyödykkeet, Sivistystoimi määräraha alitti muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määräraha ylitti talousarvioin eurolla, johtuen investointien kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen Suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, varhaiskasvatuksen ensikertaiseen kalustamiseen määräraha alittui noin 1,1 milj. eurolla johtuen hankkeiden viivästymisestä. Talousarviossa varauduttiin myös Suurpellon (Matinkylä-Olari) ja Lipunkantajanpolun (Leppävaara) päiväkotien käyttöönottoon elokuussa Näiden päiväkotien valmistuminen viivästyi vuoden 2014 puolelle Ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, määräraha alittui noin 0,2 milj. eurolla, johtuen osan kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. Lisäksi on atk-hankkeita jäänyt toteutumatta Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalusto, tuloja kertyi yhteensä noin euroa, johtuen saaduista avustuksista. Määräraha ylitti talousarvion noin euroa, johtuen alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt Liikuntalautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti talousarvion noin euroa, johtuen kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen Nuorisolautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti muutetun talousarvion noin eurolla, johtuen Tyttöjen talon kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. 9539, Muu sivistystoimi, Koneet ja kalusto ylitti määrärahan noin 0,1 milj. eurolla johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. Kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 18 / 58 Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Toimintakate muodostui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi, johtuen säästötoimenpiteistä ja asiakasmaksukertymästä. Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeen viidessä museossa ja talon yhteisissä tapahtumissa kertyi vuoden 2014 aikana yhteensä noin museokäyntiä. Eniten kävijöitä kävi Espoon Modernin Taiteen Museo Emmassa. WeeGeen kesäleirit olivat jälleen suosittuja ja ne myytiin hetkessä loppuun. Näyttelykeskus WeeGee toteutettiin yhdessä museoiden ja talon toimijoiden kanssa sekä kumppanuuksina mm. Tapiolan kuoron, Emmagaalan ja Espoo Cinen kanssa. Tiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille toimijoille, yritys-, kokous- ja tyhy-käyttöön. Kaupunkikulttuurin suurtapahtumat Näyttelykeskus WeeGeen henkilökunta vastasi vuonna 2013 Espoopäivän, Espoo Liven ja Espoon kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertin tuotannosta. Espoo päivää vietettiin Tapahtumapäivä kokosi yli kävijä eri puolilla kaupunkia. Osana Espoo-päivää järjestettiin jo kolmannen kerran Espoo Live, espoolaisten nuorten tapahtumapäivä Barona Arenalla. Ilmaistapahtumaan osallistui noin nuorta ja tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Kaupunkikulttuuriyksikön, Espoon nuorisopalveluiden ja Espoon liikuntapalveluiden kanssa. Tapahtumapäivä koostui nuorille suunnatuista työpajoista ja aktivointipisteitä sekä salissa järjestetystä konsertista, missä esiintyi mm. espoolaisia nuorisobändejä, DJ:a sekä RedRama ja Axl Smith. Järjestelyissä oli mukana myös Espoon nuorisovaltuusto sekä nuorten työryhmiä. Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti pidettiin Barona Arenalla Konsertissa esiintyi Tapiolan Nuoret Sinfonikot Jan Söderblomin johdolla solisteinaan Rebekka Roozeman, viulu sekä Johanna Rusanen-Kartano, Laura Närhi ja Veeti Kallio. Mukana oli myös Tapiolan kuoro. Ilmaisliput olivat jaossa Yhteispalvelupisteissä ja tapahtumaan osallistui noin henkeä. Joulukuussa tuotettiin yhteistyössä YLE TV 1, kaupunkikulttuuriyksikön ja Espoon Kulttuurikeskuksen kanssa Joulun Tähdet Espoossa konsertti, joka esitettiin televisiossa sekä Konsertissa esiintyivät mm. EBB, Tapiolan kuoro, Paula Koivuniemi ja Jesse Kaikuranta. Konsertin televisiointi seurasi lähes katsojaa. WeeGeen omien tapahtumien kävijät:

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 19 / 58 Päivä Tapahtuma Yleisö Hiihtolomaohjelmaa lapsille Lastentapahtuma Lumottu WeeGee Kansainvälinen museopäivä Siivouspäivä Taiteiden ilta Espoo-päivä WeeGeellä Tapiolan kuoron 50-vuotisjuhlanäyttely aulassa WeeGeen joulu vkoa WeeGeen kesäleirit 140 Tapahtumiin osallistui yhteensä WeeGeen viiden museon kävijät vuonna 2014 Museo Yleisömäärä EMMA Lelu Helinä Kello Kamu Museokäynnit yhteensä Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskuksessa kertyi vuoden 2013 aikana yhteensä noin asiakaskäyntiä. Asiakaskäynnit jakautuivat seuraavasti: Salitilaisuudet Näyttelytila ja lämpiöt Kirjasto Yhteispalvelupiste Espoon musiikkiopisto Työväenopisto Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin vuoden aikana yhteensä 520 tapahtumaa. Tilaisuuksia toteutettiin kulttuurikeskuksen omana tuotantona, vakituisten yhteistyökumppanien kuten Tapiola Sinfonietta, Espoon Kaupunginteatteri ja Espoon musiikkiopisto toimesta sekä vuokraamalla tiloja ulkopuolisille tilavuokraajille. Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin vuonna korkeatasoiset festivaalit: Aprill Jazz, Espoo Ciné, PianoEspoo sekä Lasten ja nuorten taidefestivaali Kutitus.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 20 / 58 Espoon kulttuurikeskuksen uusista yhteistyökumppaneista mainittakoon Yle TV1, jonka kanssa toteutettiin upea Joulun tähdet Espoossa konsertti. Se esitettiin radiossa sekä TV1:ssä joulupäivien aikana. TVlähetyksiä seurasi yhteensä noin: katsojaa. Sellosali Sellosali vietti syyskaudella 10-vuotisjuhliaan järjestämällä kuntalaisille runsaan kirjon tapahtumia koko juhlavuoden ajan. Erinomaisesta akustiikasta ja laadukkaasta ohjelmistostaan tunnettu Sellosali on kymmenen vuoden aikana tuonut merkittävän lisän pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaan ja vakiinnuttanut paikkansa monipuolisena ja korkeatasoisena kulttuuritalona Leppävaarassa. Tähän mennessä Sellosalissa on järjestetty noin yleisötapahtumaa, joissa on vieraillut noin puoli miljoonaa kävijää. Vuoden aikana Sellosalissa järjestettiin klassisen sekä rytmi- ja viihdemusiikin konsertteja, teatteria, elokuvaesityksiä, tanssia sekä runsaasti lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Kulttuuritapahtumien lisäksi Sellosalissa pidettiin levytyksiä, kuvauksia sekä erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuksia. Sellosalissa järjestettyjen yleisötilaisuuksien sekä kävijöiden määrät edellisvuoteen verrattuna: Yleisötilaisuuksien määrä TOT 2012 TOT kpl 244 kpl Yleisötilaisuuksissa kävijöitä TOT 2012 TOT 2013 Tapiola Sinfonietta Vuonna 2013 tehtiin kiertueet Saksaan ja Hongkongiin sekä Manner- Kiinaan. Hongkongissa soitettiin 10:ssä konsertissa ja sinfoniakonsertti televisioitiin. Orkesteri teki monia yhteistyöprojekteja ja esimerkiksi marraskuussa nähtiin koreografia Sibeliuksen sinfoniassa no 7. Orkesteri esiintyi Shanghailaisten vierailun yhteydessä Hanasaaressa ja marraskuussa juhlistettiin Heikki von Hertzeniä juhlakonsertilla. Kuulijoita oli vuonna 2013 yhteensä kotimaassa ulkomailla 7339 Kaupunginmuseo

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 21 / 58 Kaupunginmuseon uusi pysyvä päänäyttely Tuhat tarinaa Espoosta valmistui usean vuoden työn jälkeen ja avattiin kaupunginjohtajan toimesta Näyttely oli taloudellisesti parin vuoden suurin sijoitus, ja sen elinkaareksi on suunniteltu 10 vuotta. Seuraavien kolmen vuoden vaihtuvien näyttelyjen suunnittelu on käynnissä. Kokoelmahallintajärjestelmä KAUKOn kehittämistä on jatkettu ja sen osaksi tulevaa rakennetun ympäristön tiedonhallintajärjestelmää kulttuurikaukoa on työstetty osin yhteistyössä kaupungin rakennusvalvonnan, tilahallinnan ja kaavoituksen kanssa. Ollessaan toimintavalmis tiedosto tulee palvelemaan useita kaupungin toimijoita. Rakennettuun ympäristöön liittyvä viranomaistyö on edelleen lisääntynyt. Pentalan tulevan saaristomuseon rakennusten kunnostus on jatkunut aikataulun ja talousarvion mukaisesti. Kokoelmatilojen uudelleenjärjestelyä, joka tähtää myös yleisön parempaan palvelutasoon, valmistellaan sekä toiminnallisilla että taloudellisilla selvityksillä. Tunnuslukuja 2013 TOT 2013 Museo- ja näyttelykävijöitä Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym,), asiakkaita 445 Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa Museokokoelmien kokonaismäärä Opastusten lukumäärä Viranomaislausunnot 63 Viranomaislausuntojen lisäksi kulttuuriympäristöhenkilökunta on antanut lausuntoja, kommentteja ja muistioita yhteensä 184, joten viranomaislausuntojen ja kommenttien kokonaislukumäärä on 247 Investoinnit 9535 Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalusto, tuloja kertyi yhteensä noin euroa, johtuen saaduista avustuksista. Määräraha ylitti talousarvion noin euroa, johtuen alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt. Tiedoksi

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 22 / / / Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteesta (ennakkotilinpäätös) Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Katainen, puh Kirsti Askolin, puh Terttu Nygren, puh Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi vapaan sivistystyön tulosyksikön seuranta II tilanteesta Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 5 Seuranta II Työväenopisto 6 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 7 Seuranta sitova taso Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan joulukuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen alittuminen on seurausta tehdyistä säästötoimenpiteistä. Tulostavoite on toteutunut. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei ole toteutunut. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä oli 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 23 / 58 jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko-opiskelun osalta 1,7 %. Tulostavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin verkostoyhteistyö, ja kumppaneiden kanssa työstettiin yhteistyön muotoja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omana tavoitteena oli toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite on toteutunut. Henkilöstö Tulostavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Vuoden 2013 lopussa maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 % henkilöstöstä, kun vuoden 2012 lopussa vastaava luku oli 2,9 %. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistettiin monin tavoin. Sivistystoimessa valittiin tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt valitsivat omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Pitkillä sairauslomilla olevien määrän vähenemiseksi selvitettiin pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Vuonna 2012 yli 100 päivää sairastaneita, edelleen palveluksessa olevia oli 76 ja vuonna 2013 vastaavasti 97. Tämän joukon sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 3700:lla. Henkilöstöyksikkö alkoi syksyllä kontaktoida kaikki esimiehet, joilla on yli 90 päivää sairastanut työntekijä. Lisäksi sovittiin 30-päivän ilmoitusten sekä puheeksiottokeskusteluiden tosiasiallisen määrän seurantaprosessi. Johtoryhmille aletaan tuottaa kuukausittain työtapaturmiin, riskienarviointiin ja sairauspoissaoloihin liittyvää tietoa. Tavoite ei ole toteutunut. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt toimittivat riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidettiin esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistui aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödynsi espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala- ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 24 / 58 Tuloskorttien käyttöä kartoitettiin syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta syksyllä Tavoitteet ovat toteutuneet. Sivistystoimen laatu- ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Tavoite ei ole toteutunut. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistettiin monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa jatkettiin kasvatuskumppanuuskoulutusta, käytiin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettiin dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä on jatkettu pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta. Kastehankkeen päätteeksi pedagogisista malleista ja yhteistyömalleista tehtiin ohjekirjat, jotka levitettiin kouluille. Perhe-ARTtiin hankittiin koulutusta. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa mm. Finnofamiljeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset saatiin syksyllä, ja ne analysoitiin ja luotiin toimintamallit yhdessä SOTETin kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Palveluprosessien uudistamista ja sähköisten palvelujen toteuttamista varten laaditun kehittämissuunnitelman mukaisia sähköisiä palveluja anottiin toteutettavaksi investointiehdotelmalla 7 kpl, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei ole toteutunut. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 25 / 58 Sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia muutettiin lastentarhanopettajan vakansseiksi alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa muutettiin kolme lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittäminen on edistynyt. Yhteistoimintamallin kehittämiseen saatiin tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti sopeutettiin uudelleen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, ja mallin kehittämistyö rajattiin kahteen alueeseen. Projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuivat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa, mutta suunniteltu toiminnan laajentaminen viidenteen neuvolaan ei toteutunut. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa, joten tavoite lukumäärän kasvamisesta ei toteutunut. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutettiin monin tavoin. Valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista käynnistettiin selvitys. Jatkumo varhaiskasvatuksesta opetukseen otettiin huomioon opetussuunnitelmatyössä. Arvokas-koulutuksiin osallistui yhteensä 430 opettajaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään mm. resurssikeskusten toimintaa. Tavoite on toteutunut. Opetustoimien arviointisuunnitelmia päivitettiin ja opetustoimien arviointiraportteja kehitettiin siten, että ne perustuvat perusopetuksen laatukriteereihin. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään keväällä 2014 sivistystoimen organisaation muutosten jälkeen. Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta on edennyt. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Tavoite on toteutunut. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin kahdesta pienestä epätarkoituksenmukaisesta päivähoitotilasta (Kuusiniemi alkaen ja Puikkari alkaen). Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Kulttuurilautakunta Sivu 26 / 58 Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia, Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaava tutkimus toteutettiin syksyllä. Tulostavoitteena oli vähintään edellisen vuoden taso. Vuonna 2013 asuinkuntaindeksin lukuarvo oli 3,64, kun se edellisvuonna oli 3,57. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa oli 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna Kaikki opiskelupaikat olivat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelijaan lukuvuodeksi Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Tavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena ollut kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä on toteutunut. Vuoden lopun kyselyn mukaan kuntalaisten osaamista hyödynnettiin kyselyjen ja palautteiden kautta. Palvelumuotoiluun ei ole vielä ehditty tutustua riittävästi, jotta sillä olisi ollut vaikutusta kehittämiseen. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena oli, että metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista tavoitteista Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2015 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 26.02.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Espoon kaupunginmuseo 4 2.2 Espoon kulttuurikeskus

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2015 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 24.09.2015 torstai klo 17:30-19:30 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56 Kokoustiedot Aika 26.08.2013 maanantai klo 15:30-18:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015

Tilinpäätös 2014. Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015 Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 ESPOON KAUPUNKI 1 Seurantaraportti I/2012 Selvitykset vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Konserniesikunnan vastaukset Rahastosijoitukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Arvot, visio, toiminta-ajatus. Kaupunginjohtajan katsaus. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Ympäristö. Sosiaali- ja terveystoimi.

Arvot, visio, toiminta-ajatus. Kaupunginjohtajan katsaus. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Ympäristö. Sosiaali- ja terveystoimi. Vuosikertomus 29 Arvot, visio, toiminta-ajatus 3 Kaupunginjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Talous 1 Henkilöstö 14 Ympäristö 16 Sosiaali- ja terveystoimi 18 Sivistystoimi 24 Tekninen ja ympäristötoimi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 17.12.2014 Kokoustiedot Aika 17.12.2014 Keskiviikko, klo 16:30-18:33 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 Kaupunginvaltuusto 29.5.2006 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN...3 2. VALTUUSTON

Lisätiedot