Suomen Akatemian strateginen kehittäminen Akatemian kansainvälinen arviointi ja sen jatkotoimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Akatemian strateginen kehittäminen Akatemian kansainvälinen arviointi ja sen jatkotoimet"

Transkriptio

1 Suomen Akatemian strateginen kehittäminen Akatemian kansainvälinen arviointi ja sen jatkotoimet Heikki Mannila 1

2 Aiheita Suomen Akatemian toiminnan kansainvälinen arviointi Suositusten ryhmittelyä Joitakin kysymyksiä 2

3 Suomen Akatemian arviointi OKM tilaajana, toteuttajana Technopolis ja Etla Julkistus syyskuussa 2013 Asiantunteva arviointi Laaja aineisto, yksityiskohtaista työtä Arvioinnin ajoitus on erittäin hyvä: 3 Toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa paljon muutoksia Muut arvioinnit, mm. Tekes arvioitu äsken Valintojen tarve Hyvä vaihe saada ulkopuolinen näkemys Akatemian toiminnasta ja ajatuksia toiminnan kehittämisestä

4 Tulokset Akatemian toiminnan laatu ja tehokkuus arvioidaan erittäin hyväksi, mm. Rahoituksen haku- ja arviointiprosessi on laadukas Toiminta on kustannustehokasta muiden maiden vastaaviin organisaatioihin verrattuna Hyvä rahoitusmuotojen kokonaisuus Korkeatasoinen henkilöstö 4

5 Suositukset Arvokkaita suosituksia Suuri osa koskettaa Akatemian lisäksi myös muuta tiede- ja innovaatiojärjestelmää Myös sisäiseen toimintaan liittyviä selkeitä suosituksia 5

6 Suositukset (1) 1. Academy s role should be extended into strategic research funding outside the traditional responsive mode. 2. The Academy should play a more active role in science policy, focusing on policy for science (as opposed to science for policy ) 3. The MEC should strengthen its efforts to foster an independent science academy function outside the Academy of Finland. 4. The Board should be strengthened by adding others knowledgeable about research and innovation. The Research Council heads should become observers. 5. The Academy should formulate a new strategy that is specific about what goals and verifiable objectives it intends to reach, as well as the means. 6

7 Suositukset (2) 6. The Academy should make a clear statement about why it programmes and establish clear procedures and criteria for doing so. 7. The Academy should be more explicit about what is believes high risk /groundbreaking research is, why it should fund it and what specific processes it will use for that purpose. 8. The FEC system should be revisited and clarified so that it becomes easier to operate, e.g. to implement standardised percentages (for each domain). MEC should consider transferring budget from university core funding to the Academy in order to restore the volume of research funded to its previous level. 9. The Academy should develop a new internationalisation strategy that sets geographic and thematic priorities and criteria for changing them over time. Such a strategy should be developed hand in hand with MEC, TEM, Tekes and 10. MEC and the Academy should jointly explore whether they have sufficient capacity in place to play the needed coordination role in relation to international (especially European) research and innovation policy. 7

8 Usean suosituksen perustana kysymys rahoituksessa tehtävistä valinnoista Miten tutkimusalojen väliset rahoituksen painotukset muodostuvat? Alhaalta ylös (bottom up, responsive) Tutkijakunnan temaattiset valinnat Ylhäältä alas (top down, strategic) Rahoittajien valinnat Historialliset syyt Mikä on oikea tasapaino? 8

9 Suositusten ryhmittelyä Suomen Akatemialle laveampi ja aktiivisempi tiedepoliittinen rooli (ulkoisia ja sisäisiä toimia): Suositukset 1, 4, 5, 6, 7: laajempi rooli ohjauksessa rahoituksen kautta 2: laajempi rooli tiedepolitiikassa informaation kautta 9, 10 : kansainvälistymislinjaukset yhdessä muiden kanssa Rahoituksen menettelyt: 8: kokonaiskustannusmalli; 7: riskitutkimus; 6: ohjelmatoiminta Tutkimuksen hyödyntäminen päätöksenteossa: 3: tarvittaisiin organisaatio tätä tekemään 9

10 Keskeisiä kysymyksiä Temaattiset valinnat Tiedepoliittinen rooli Akatemian instrumenttivalikoima Riskirahoitus Kokonaiskustannusmalli Ohjelmatoiminta Tutkimuslaitosuudistukseen liittyvä strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen 10

11 Temaattiset valinnat Kuinka paljon mitäkin alaa rahoitetaan? Kohdistetaanko erityistä huomiota johonkin osa-alueeseen? Kysymys ei kohdistu pelkästään Akatemian rahoitukseen (eikä pelkästään Akatemian tutkimusohjelmarahoitukseen) Koskee koko tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmää 11

12 Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot Ammattikorkeakoulut Yliopistot, tutkimusosuus Valtion tutkimuslaitokset Ministeriöt Suomen Akatemia Hyvin erilaisia toimijoita Tekes Säätiöt (noin) EU (FP7*) Tiedejärjestelmä on kokonaisuus

13 Suomen Akatemian rahoitus (M ) 40 Professoritason henkilötyövuodet vs. Akatemian rahoitus 2011 Biotiete Fysiikka 20 Tiet.käs Kliinise Peruslää Kemia Sähköt., Sosiaali Kielitie Matemati Historia Kasvatus Maantied Terveyst Liiketal Kone- ja Oikeusti Taiteide Vipunen IV porras htv Vuosittainen vaihtelu suurta. Aineisto ei ole täydellinen.

14 Esimerkki Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet 159 htv professoritasolla 16,6 miljoonaa euroa Suomen Akatemian rahoitusta Onko professorimäärä oikea? Liian suuri? Liian pieni? Onko Akatemian rahoitus tälle alalle oikea? Absoluuttisesti tai professorimäärään verrattuna? 14

15 Temaattiset valinnat Miten alojen kokoihin on päädytty? Temaattisia valintoja on aina tehty Sekin on valinta että tehdään niin kuin ennenkin Yliopistojen temaattiset valinnat ja Akatemian temaattiset valinnat Alojen välillä ja alojen sisällä Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen 15

16 Suomen Akatemian tiedepoliittinen rooli: joitakin komponentteja Alojen sisällä: laadukkaimpien hakemusten rahoittaminen Alojen välillä: temaattiset painotukset, uudet avaukset Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Tiedepoliittinen informaatio: tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus Tieteen puolesta puhuminen 16

17 Instrumenttivalikoima Minkälaisia rahoitusinstrumentteja Suomen Akatemian pitäisi käyttää? Hankkeita vai henkilöitä? Missä uravaiheessa? Rahoituksen määrä ja kesto? Mitä tieteenaloja? Missä rahoitusmuodossa ulkopuolisesta arvioinnista on suurin lisäarvo? Missä uravaiheessa, minkä kokoisissa ja pituisissa rahoituksissa? 17

18 Instrumenttivalikoima uravaiheen mukaan Missä uravaiheessa ulkopuolisesta paneeliarvioinnista on kaikkein eniten hyötyä? Jatko-opiskelija Post doc? Akatemiatutkija? Professori? Akatemiaprofessori? 18

19 Uudet urajärjestelmät ja Akatemian instrumentit Erilaiset tenure track järjestelmät Akatemiatutkija professori Assistant professor vs. akatemiatutkija NSF:n early career development award tyyppinen rahoitus? 19

20 Riskirahoitus Korkean riskin tutkimus mitä se on ja miten sitä pitäisi rahoittaa? Uudet alat ja uudet alojen yhdistelmät Kv. benchmarking päivitetään Keskustelu yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa siitä, minkälaisia aukkoja rahoitusjärjestelmässä on 20

21 Akatemian (nykymuotoisen) ohjelmatoiminnan rooli Noin 10 % kokonaisvolyymista Tutkimuslaitosuudistukseen sisältyvä strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen luominen vaikuttaa voimakkaasti ohjelmatoimintaan Eri tyyppiset ohjelmat 21

22 Kokonaiskustannusmalli Kokonaiskustannusmalli vs. lisäkustannusmalli Keskustelutilaisuus Akatemia ja OKM arvioivat mallien vaikutukset, valmista vuoden 2014 alkupuolella 22

23 Yhteenveto: lisäkustannusmallin ominaisuuksia Yksinkertainen ja selkeä Ei näytä kaikkia kustannuksia voi johtaa kokonaisuuden kannalta huonoihin päätöksiin Osa yleiskuluista katetaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen omista rahoista yleiskulujen vähentäminen kannattaa aina Tarjoaa tutkimusrahoittajalle suuren vipuvaikutuksen 23

24 Yhteenveto: kokonaiskustannusmallin ominaisuuksia Yksinkertainen periaate: kaikki kustannukset näytetään päätöksenteon kannalta enemmän tietoa käytössä Toteutukset usein tutkijoiden kannalta läpinäkymättömiä ja monimutkaisia mallin käyttö huonosti motivoitua Yleiskulut toteutuman mukaan Kannattaako yksittäisen yliopiston pienentää yleiskulujaan? Rahoittajalla pienempi vipuvaikutus 24

25 Jatko OKM ja Akatemia arvioivat yhdessä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa kokonaiskustannusmallin ja sen toteutusten ominaisuudet eri osapuolten kannalta Eri näkökulmat: Tutkija, laitos, yliopisto/tutk.laitos, koko järjestelmä Läpinäkyvyys, selkeys, ohjausvaikutukset Menetelmät: rahoitusanalyysi, sidosryhmäkeskustelut, kv. benchmarking Aikataulu: valmistelu 10-12/2013, toteutus 1-4/

26 Keskeisiä kysymyksiä (1) Ohjelmatoiminta Kokonaiskustannusmalli Riskirahoitus Akatemian instrumenttivalikoima Tiedepoliittinen rooli Tutkimusinfrastruktuurien rahoitus 26

27 Keskeisiä kysymyksiä (2) Temaattiset valinnat Ovatko alojen koot korkeakoulujärjestelmässä oikein? Onko SA:n rahoitus kullekin alalle oikein mitoitettu? Kenen pitää tehdä strategisia valintoja? Yliopistojen valinnat ja Akatemian valinnat Laveata keskustelua tarvitaan 27

28

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Heikki Mannila 10.1.2014 1 Sisällys Tutkimuksen ja korkeimman opetuksen rahoitus Missä ollaan? Temaattiset valinnat Miten alojen koot muodostuvat?

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 3/2009 Arviointiraportti 12 Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi Teknologiaohjelmaraportti 11/2004 Arviointiraportti Kaupallistaminen

Lisätiedot

Yliopistojen rahoituksesta

Yliopistojen rahoituksesta Yliopistojen rahoituksesta Liisa Savunen Toiminnanjohtaja, dosentti, FT Suomen yliopistot UNIFI ry liisa.savunen@unifi.fi Artikkeli on läpikäynyt referee -menettelyn Tiivistelmä Vuonna 2010 voimaantulleen

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

Analyysi suomalaisten osallistujien kokemuksista ja Suomen asemasta Euroopan Unionin 7. puiteohjelmassa

Analyysi suomalaisten osallistujien kokemuksista ja Suomen asemasta Euroopan Unionin 7. puiteohjelmassa Analyysi suomalaisten osallistujien kokemuksista ja Suomen asemasta Euroopan Unionin 7. puiteohjelmassa Sisältö Mitä nämä luvut kertovat? 3 Vaikka Suomi saa osansa, Euroopan suuret maat näyttävät projekteissa

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Biotekniikka 2005. Opetusministeriö. Undervisningsministeriet

Biotekniikka 2005. Opetusministeriö. Undervisningsministeriet Opetusministeriö Tiede Undervisningsministeriet Biotekniikka 2005 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:43 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä Undervisningsministeriets

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

Kohti uutta tuotantoajattelua. SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi. Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko

Kohti uutta tuotantoajattelua. SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi. Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko Tekesin ohjelmaraportti 7/2010 Arviointiraportti Kohti uutta tuotantoajattelua SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko 2 Mikko

Lisätiedot

Maakunnasta maailmalle

Maakunnasta maailmalle Maakunnasta maailmalle JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 17 MARKKU SOTARAUTA PÄIVI MYLLYKANGAS TAPIO VARMOLA Maakunnasta maailmalle UUDEN ETSINTÄ JA MANAGERIALISMIN KAHLEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia Työryhmän osallistujat Reijo Lahti, Turun yliopisto (puheenjohtaja) Kalervo Hiltunen, Oulun yliopisto Pekka Hänninen, Turun yliopisto Kari Keinänen,

Lisätiedot

Digitaalisen median teknologiaohjelmat

Digitaalisen median teknologiaohjelmat Digitaalisen median teknologiaohjelmat 1996 1999 Ulf Lindqvist, Petri Rouvinen, Timo Siivonen, Pekka Ylä-Anttila Teknologiaohjelmaraportti 21/2000 Arviointiraportti Digitaalisen median teknologiaohjelmat

Lisätiedot

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Tahvanainen,

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot