Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009"

Transkriptio

1 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl / Johtava hoitaja Anne Valtonen

2 Asetuksen voimaantulo, sisältö ja perusteet Asetus tuli voimaan Siirtymäaika saakka 9 ja 1 :n mukaisten määräaikaistarkastusten osalta Asetuksella säädetään erityisesti terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää neuvolatoiminnassa koulu ja opiskeluterveydenhuollossa lasten ja nuorten ehkäisevässä suun terveydenhuollossa Aiemmat suositukset muutettiin säännöiksi, koska kuntien väliset erot lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen voimavaroissa ja sisällöissä olivat lisääntyneet ja palvelut olivat monissa kunnissa suosituksiin ja tarpeisiin nähden riittämättömät 2

3 Lasten ja nuorten palveluiden kehitys Ehkäisevät palvelut (neuvola, koulu ja opiskeluterveydenhuolto) vähentyneet 198 luvun loppupuolelta lähtien 199 luvun alun lama, valtionosuusuudistus 1993, kuntalaki 1995 sekä valtionhallinnon ohjauksen 199 luvulla painottuminen informaatio ohjauksen suuntaan heikensivät ehkäiseviä palveluja Samanaikaisesti korjaavien erikois ja erityistason hoitojen määrä noussut lasten ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito, lasten ja nuorten sijoitukset kodin ulkopuolelle sekä erityisopetus lisääntynyt 3

4 Tiedosta Tiedosta hyvinvointia REMONTTI Mielenterveyspoliittinen lasten, nuorten neuvottelukunta, ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen 1 7 Kouluterveydenhuollon käynnit vuosina s.) a (1 t a o tia v u 8 1 it/7 n ä y k th u lu o K s.) a t (1 a tia o u v 8 1 n it/7 ä y k th u lu o K Tiedosta hyvinvointi a Mielenterveyspol iittinen neuvottelukunta, Kouluterveydenhuollon käynnit vuosina Kouluth käynnit/ 7 18 vuotiaat (1 as.) *) Skolhälsovårdsbesök / 7 18 åringar ( 1 inv.) *) Kouluth lääkärikäynnit/ 7 18 vuotiaat (1 as.) *) Skolhälsovårdsbesök / 7 18 åringar (1 inv.) *) Matti Rimpelä Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus TedBM hanke s.) a t (1 a tia v u o 8 1 it/7 y n ä rik k ä ä lä th lu u o K ) a s t (1 a tia u o v 8 1 it/7 y n ä rik k ä ä lä th u lu o K Kouluth käynnit/ 7 18 vuotiaat (1 as.) *) Skolhälsovårdsbesök / 7 18 åringar ( 1 inv.) *) Kouluth lääkärikäynnit/ 7 18 vuotiaat (1 as.) *) Skolhälsovårdsbesök/ 7 18 åringar (1 inv.) *) Sosiaali ja ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM hanke Jukka Mäkelä Maire Kolimaa 4

5 REMONTTI lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen 5 Erityisopetuksessa olleiden osuudet luokka asteittain 8, % % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % , % Maire Kolimaa 5

6 Tiedosta hyvinvointia REMONTTI lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen 4 4 Kodin ulkopuolelle sijoitet lapset ja nuoret ikäryhmittäin vuotiaat vuotiaat vuotiaat Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus Maire Kolimaa 6

7 Tiedosta hyvinvointia REMONTTI lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen 5 Potilaita keskim. vuodessa /1 ikäryhmän as.* Potilaat vuoden aikana vuosina ikäryhmittäin tuhatta asukasta kohden: PSYKIATRIA 4 vu ot. 5 9 vuot vuot vuot Vuodet *Henkilötunnusten määrä / vuosi Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus Maire Kolimaa 7

8 Tiedosta hyvinvointia REMONTTI lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen 6 Kuvio 4. Psykiatrisessa sairaalahoidossa olleiden alaikäisten potilaiden määrät suhteutettuna 1 alaikäiseen , sukupuoli ja ikäryhmittäin Lkm /1 alaikäistä kohden Tytöt, vuotiaat Pojat,13 17 vuotiaat Pojat, 12 vuotiaat Tytöt, 12 vuotiaat Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus Jukka Mäkelä Maire Kolimaa 8

9 Lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen tila 2 luvulla Huoli lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista > tilanteen seuranta 2 luvulla Selvitykset oppilaiden ja opiskelijoiden näkökulmasta Selvitykset ja tarkastukset palvelujen tilasta, mm. Opiskelijaterveydenhuollon tila vuonna STM 22, Äitiys ja lastenneuvolatyö Suomessa STM 25 ja Stakes 27 Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen toimeenpano, Stakes 27 Stakesin terveyskeskuskyselyt 23 ja 25 (sekä uusin 29) Valtiontalouden tarkastusvirasto, Apulaisoikeuskansleri > Tulosten mukaan johtaminen, henkilöstövoimavarat sekä toiminnan sisältö ja toimintatavat vaihtelevat eri puolilla maata > Informaatio ohjaus ei toimi riittävästi, eivätkä palvelut toteudu suositusten mukaisesti Maire Kolimaa 9

10 Asetuksen suhde KASTE ohjelmaan Uudistetaan lasten ja nuorten ja lapsiperheiden palveluja kokonaisuutena siten, että perustasolla kehitetään ja nivotaan yhteen kehitystä tukevat, ongelmia ja häiriöitä ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen (kuten terveys, sosiaali, nuoriso, sivistys ja poliisitoimi), erityispalveluja kehitetään tukemaan peruspalveluja erilaisilla toimintavaihtoehdoilla (kuten lastenpsykiatria, lastensuojelu ja kasvatus ja perheneuvolat), tuodaan palvelut suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöihin (koti, päivähoito, koulu, vapaaajan toiminta) ja puretaan laitoskeskeisyyttä Maire Kolimaa

11 Kehitetään uudenlaisia palvelujen kokonaismalleja ja levitetään työtä asteittain koko maahan. (STM:n ja THL:n johdolla.) > Kehitystyö menossa kaikilla KASTEalueilla KASTE ohjelman ja asetuksen tavoitteet ovat yhtenevät ja tukevat toinen toisiaan 11

12 Yleistä asetuksesta 1 Asetuksen tarkoitus: Varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia tasoltaan yhtenäisiä yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia Tavoitteena on vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa arvo, terveyserojen kaventaminen 12

13 Yleistä asetuksesta 2 Soveltamisala raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden sekä alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut, koulu ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä lasten ja nuorten ehkäisevät suun terveydenhuollon palvelut 3 Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetut opiskelijat oppilaitokset, opiskelijan käsite (opintotukilaki) päätoimiset opinnot vähintään kahdeksan viikkoa 4 Palvelujen järjestäminen laadittava yhtenäiset toimintaohjelmat terveystarkastusten ja terveysneuvonnan muodostettava kokonaisuus osallistuminen, huomio kehitysympäristöihin, moniammatillisuus 13

14 Kustannukset, taloudellinen tuki Stakesin tilasto 28: äitiys ja lastenneuvolapalvelut, koulu ja opiskeluterveydenhuolto maksavat noin 25 milj. euroa STM teetti kustannusselvityksen valmistelun yhteydessä (Stakes raportteja 4/28) n=192 terveyskeskusta, kattaa 93 % väestöstä Tuloksia kolmannes (71 tk) arvioi selviävänsä nykyisillä voimavaroilla 15 arvioi tarvitsevansa lisävoimavaroja arvio koko maan tasolla tarvittavasta lisärahoitustarpeesta 3 milj. euroa suuri osa kasautui noin 1:en pääosin suureen terveyskeskukseen, joissa terveystarkastusten ja henkilöstön määrä oli alle suositusten vrt. kodin ulkopuolelle sijoitetut 27: 53 milj. euroa (noin 16 lasta ja nuorta) Marjaana Pelkonen

15 Kustannukset, taloudellinen tuki jtk. asetuksen sisältö ja velvoitteet eivät lisää kustannuksia niissä kunnissa, joissa on jo toimitettu kansallisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti kustannuksia aiheutuu niille kunnille, joissa ehkäisevät palvelut on järjestetty puutteellisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia ehdotettu korotettavaksi valtion vuoden 21 talousarvioesityksessä ja valtiontalouden kehyksissä vuodelle 211 (9.25 ja 9.25 miljoonaa euroa, yht milj. euroa) asetus ja lama aika asetusta tarvitaan juuri nyt Marjaana Pelkonen

16 Seuranta ja valvonta Seuranta organisoidaan (järjestelmä valmisteilla) Avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmä (211 ) THL, esimerkkejä terveystarkastukset (erikseen laajat) neuvonta ja ohjaus kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveydellisten olojen tarkastus Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä (TedBM) THL Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Mahdolliset erillisseurannat (THL) Valvonta tehostuu lääninhallitusten lakisäät. tehtävä (aluehallintovirastot 21 alusta) ennakkovalvonta: esim. tarkastuskäynti/kuntakäynti, raportti, selvityspyyntö THL:n keräämien tietojen hyväksikäyttö valvonnassa Marjaana Pelkonen

17 Kiittäen. 17

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA Matti Rimpelä, Anne-Marie Rigoff, Jorma Kuusela ja Heidi Peltonen (toimittajat) HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA perusraportti kyselystä 7. 9. vuosiluokkien kouluille Opetushallitus,

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot