Lähestymistavat ja vahvuudet. Työskentely-ympäristöjen kehittäminen Innovatiiviset työtilat / Design Factory ja Protomo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähestymistavat ja vahvuudet. Työskentely-ympäristöjen kehittäminen Innovatiiviset työtilat / Design Factory ja Protomo"

Transkriptio

1 yrityksemme Yritysesittely Profiili, lähestymistavat ja vahvuudet Profiili Kaupunkisuunnittelu, rakennussuunnittelu, tilasuunnittelu, fasilitointi ja konseptikehitys. Toimipaikat Helsingissä ja Zürichissa. Alueelliset painopisteet Pohjois- ja Keski-Eurooppa ja Kiina. Yksityisiä ja julkisia asiakkaita. Tiimi arkkitehtikonsultteja, joiden vahvuuksina strategiat, konseptit, monialainen kaupunkisuunnittelu ja urbaani design. Lähestymistavat ja vahvuudet Työskentely-ympäristöjen kehittäminen Innovatiiviset työtilat / Design Factory ja Protomo Käyttäjälähtöinen suunnittelu Urban design management UDM työkaluna / Suurpelto ja Aviapoliksen keskus Sosiaalinen kestävä kehitys Toimintojen ja käyttäjien luova sekoittaminen / Hinwil Aluebrändäys Toimintojen sekoittaminen ja arkkitehtuuribrändit / Espoon sairaala, Torikorttelit ja Arabianranta Lentokenttäkaupungit Uusien urbaanien painopisteiden kehitys / Aviapolis ja Pilot Turku Täydennysrakentaminen Strategisessa ja asemakaavatason mittakaavassa / TRM Helsinki ja Eskilstuna. Väestön ikääntyminen Vaatimukset palveluille ja maankäytölle / S5-Stadt-Projekt, Zürich Urbaanit sisätilat Kaupunkikulttuurin kehittäminen / ravintoloita, Helsingin taidemuseo, MoA Yritysesittely Käyttäjälähtöinen, integroiva näkökulma UDM = kiinteistökehityksen, kaupunkikehityksen, kaupunkisuunnittelun ja rakennussuunnittelun integroiva vuorovaikutteinen suunnittelumenetelmä hankesuunnittelussa Perustuu hankeosapuolten väliseen yhteistyöhön ja avoimen innovaation hyödyntämiseen Intressien tunnistaminen ja yhteisen arvon luonti Arkkitehti mediaattorina Käytetty mm. Suurpelto III- ja Aviapoliksen keskus -hankkeissa.

2 osakkaamme Yrityksemme täyttää ARK- ja YKS-pääsuunnittelun kelpoisuusehdot. Meillä työskentelee kolme arkkitehtiosakasta ja kolme valmistunutta toimistoarkkitehtia sekä kolme arkkitehtiopiskelijaa. Teemme projektit yhteistyössä Helsingin ja Zürichin konttoreidemme kesken. Kolme osakasta johtavat projekteja pääsääntöisesti yhdessä, mutta myös tarvittaessa erikseen. Helsingin konttoria johtaa Antti Ahlava, apunaan kaksi toimistoarkkitehtia ja yksi arkkitehtiopiskelija. Zürichin konttorilla työskentelee osakkaiden Tommi Mäkysen ja Mirjam Niemeyerin lisäksi yksi arkkitehti ja kaksi arkkitehtiopiskelijaa. Antti Ahlava, arkkitehti SAFA (TKK) ARK/449 YKS/339 TaT (TaiK): 20 vuoden kokemus innovatiivisissa arkkitehtitoimistoissa (Kai Wartiainen, Arkkitehdit MOD, ) sisustus-, rakennus- ja kaupunkisuunnittelusta. Kaupunkisuunnittelun opettaja TKK:lla ja rakennusopin vierailevana professorina Tanskassa ja Itävallassa. Erityisosaaminen lifestyle ajattelu, konseptikehitys, attraktio ja kuluttaminen, joustavuus ja muunneltavuus. Referenssejä mm. TRM Täydennysrakentamisen mallit : Helsingin esikaupunkivyöhykkeen kehittäminen täydennysrakentamisen keinoin, Munktellstaden vanhan teollisuusalueen muuttaminen asuinalueeksi Eskilstunassa Ruotsissa ja Helsingin taidemuseon saneeraus Tennispalatsissa. Tommi Mäkynen, arkkitehti SAFA (TKK): Useiden vuosien kokemus hankkeiden kehittämisestä ja suunnittelusta eri mittakaavoissa Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa, Venäjällä, Turkissa, Sveitsissä ja Saksassa, sekä organisaatioiden ja projektiorganisaatioiden ohjaamisesta. Kaupunkisuunnittelun assistenttina Swiss Federal Institute of Technologyssa ETH Zürich (Sveitsi), opettajana TKK:lla, vieraileva professori Peter Behrens School Architecture:ssa (Düsseldorf, Saksa); Tutkimusta arvon tuottamisesta hankesuunnitteluprosessien avulla; jatko-opinnot TKK ja Berlage Institute (Rotterdam, Hollanti). Erityisosaaminen mm.: strategia, Urban Design Management, integroiva hankekehitys, konseptikehitys, kaupunkisuunnittelu, kaupan keskittymät, place-making ja paikka-brändit. Referenssejä mm. Suurpelto III alueen integroivan kehitysprosessin organisointi ja läpivienti, sekä Aviapolisaseman korttelien kehitys asemaan liittyvien alueiden kehityskonseptin ja suunnitelman tuottaminen sekä toimijoiden integrointi prosessiin. Mirjam Niemeyer, dipl. ing. (FH) MAS ETH: Jatko-opinnot Swiss Federal Insitute of Technologyssa ETH Zürich (Sveitsi); Kaupunkisuunnittelun assistenttina Swiss Federal Institute of Technologyssa, vieraileva professori Peter Behrens School Architecture:ssa (Düsseldorf, Saksa); Tutkimusta demografisesta muutoksesta ja asumisympäristöjen kehittämisestä. Erityisosaaminen: kaupunkisuunnittelu, alue- ja keskustakehitys, kestävä kehitys (erit. sosiaalinen ja kulttuurinen), asuinalueet, teollisuusalueiden muutosprosessit. Relevantti kokemus: useiden vuosien kokemus suurista kansainvälisistä kiinteistökehitys-, kaupunkisuunnittelu- ja arkkitehtuuriprojekteista, mm. Xiliantang -Kunming Dianchi Lake International City Wetland Park 250 hehtaarin kosteikkoalueen ja siihen liittyvien asutus- ja keskustatoimintojen ekologinen kehityskonsepti ja suunnitelma Kunmingissa Kiinassa, sekä Uetikon 2020 teollisuusalueen muuntaminen työpaikka- ja asuinalueeksi, kehityskonsepti ja -suunnitelma Sveitsissä. Tekijät Antti Ahlava, arkkitehti SAFA taiteen tohtori, tilasuunnittelun dosentti (taik) ARK- & YKS-rekistereissä vieraileva professori (Århus arkitektskole, TU Wien) kaupunkisuunnittelun opettaja (tkk) Tommi Mäkynen, arkkitehti SAFA kaupunkisuunnittelun apulaisprofessori (ethz) vieraileva professori (FH Düsseldorf) Mirjam Niemeyer, arkkitehti kaupunkisuunnittelun tutkija (ethz) SPECIAL SKILLS: kaupunkisuunnittelu konseptisuunnittelu täydennysrakentaminen kulutusyhteiskunta julkiset tilat ja rakentaminen SPECIAL SKILLS: kaupunkikehitys fasilitointi täydennysrakentaminen julkiset tilat ja rakentaminen kaupallinen hankekehitys SPECIAL SKILLS: kaupunkisuunnittelu demografiset muutokset kestävä kehitys työpaikat

3 palvelumme Yritysesittely Hankesuunnittelun palvelut Tarveselvitys Hankekehitys Konseptisuunnittelu Esisuunnittelu Tilaajan arvojen ja intressien selvittäminen Tilaajan ja käyttäjien observointi Liittyminen muihin hankkeisiin ja laajemman mittakaavan suunnitteluun Sijainti- ja tehokkuusvaihtoehdot Ohjelmointi Fyysinen kehityskuva Käytettävyystarkastelu Markkinatutkimus ja paikan analyysi Hankkeen organisointi ja aikataulutus Tilakonsepti ja imago Vaikutusten arviointi Tarveselvitysraportti Visio ja skenaariot Integroitu konsepti Esisuunnitelman havainnollistus Hankekehitysraportti Konseptiraportti Strateginen projektikoordinaatio Hankesuunnittelun palvelut Yritysesittely Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun palvelut Kehittämissuunnittelu Selvitysten laadinta Asemakaavatasoinen ja korttelisuunnittelu Lähiympäristön suunnittelu Maankäytön idea- ja viitesuunnittelu Kaupunkirakenneselvitykset Asemakaavat Lähiympäristön suunnitteluohjeet ja rakentamistapaohjeet Yleiskaavasuunnittelu Kaupunkikuvaselvitykset Korttelisuunnitelmat Ulkotilojen kokonaissuunnittelu Vuorovaikutus Tarkentuvat ympäristövaikutusselvitykset Täydennysrakentamissuunnittelu Ulkotilojen detaljisuunnittelu Kehittämissuunnitelmat Selvitykset Asemakaava- ja korttelisuunnitelmat Detaljisuunnitelmat ja -ohjteet Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun palvelut Strateginen projektikoordinaatio Yritysesittely Rakennus- ja sisustussuunnittelun palvelut Hankekehitys Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakennusaikaiset- ja käyttöönottotehtävät Tarveselvitys L1 luonnosvaihtoehdot, tontinkäyttöluonnokset Luonnossuunnittelun arvioiminen Rakennustöiden valvonta Hankesuunnittelu, ohjelmointi ja tilakaaviot L2 valitun vaihtoehdon kehittäminen Työpiirustukset Käytön seuranta Suunnittelupaikan dokumentointi L3 rakennuslupa Rakennusselostus Suunnitelmien arkistointi Hankesuunnitelma Luonnossuunnitelma Toteutussuunnitelma Arkkitehtuurin ylläpito- ja huoltokirja Rakennus- ja sisustussuunnittelun palvelut Strateginen projektikoordinaatio

4 strateginen hankekehitysprosessi Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle yhteistyöllä projektin ensimmäisistä askeleista lähtien: Kehityspotentiaalien kartoittamisesta skenaariosuunnittelun kautta konseptiin ennen fyysistä suunnittelua Strateginen hankekehitysprosessi Vaihe 6 (optio) Vaihe 5 Jatkokehityksen tavoitteet ja reunaehdot a) Joustava suunnitelma b) Hankkeen brändi ja markkinointi Vaihe 4 Hankkeen kehityskonsepti Oleellisten laatutekijöiden kirjaaminen ja toteutusstrategiat Ohjelmointi, imago, lähiympäristö, julkinen tila Vaihe 3 Vaihtoehtoiset konseptit Sisällön ja tilan visiot Vaihe 2 Tulevaisuusskenaariot Teemojen tunnistaminen tavoitteenasettelu yhteinen visio Laajennetun hankkeen tarkastelu Ulkopuoliset erikoisasiantuntijat esim. workshoptyöskentelyssä Kohderyhmähaastattelut ja toiminnan arviointi Täydentävät komponentit Seminaarimatka Vaihe 1 Kehityspotentiaali Hankeosapuolten arvot ja intressit, reunaehdot, tarpeet ja potentiaalit markkinatilanteessa Potentiaalisten hankeosapuolien integrointi Fyysisen suunnittelun syventäminen

5 1 h v A a p ( - h - - v TRM TÄYDENNYSRAKENTAMISMAL HAVAINNOLLISTUK KESKI-VUOSAAREEN JA TA ARKKITEHDIT MOD JA TYÖR 9 Parsiminen haaste: isot rakennuspalikat harvasti alueen reunalla vastaus: isot reunakorttelit + luontoattraktion vaikutuspiirin jatkaminen - voidaan myös ajatella huonokuntoisten koulujen purkamista ja koulujen yhdistämistä palveluasumiseen - hyvät kohteet täydennysrakentamiselle sellaiset, joissa monipuoliset palvelut jo olemassa - townhouse-raja puistoon - vesiaihe läsnä, patoja - uusia kerrostaloja vanhan rakeisuuden tiivistys pohjoisreunalla puistolaaksoa vasten - townhousetaloja rakenteen sisälle TRM, Helsinki FI Infill concepts for the suburbs of Helsinki. Commissioned by the Strategic Planning division of Helsinki City the TRM-project includes case studies of Helsinki suburban areas in various scales. The aim was to find concepts of re-developing and densifying these Helsinkis afterwar mass-housing areas through new developments (TRM = täydennysrakentamisen mallit - models for infill developments). city of Helsinki consultant; concept, planning and design consultation + project management 09/ /2007 Antti Ahlava (project leader) + a team of sub-consultants (economy, traffic, sociology, building technology)

6 Caohai, Kunming CN A development concept and masterplan for a Caohai lake area in Kunming. Key-concepts: 1) Destination - create a place where Kunming wants to be 2) Water - reconnect the city to water by bringing the lake in to the city by creating a new shoreline, islands, ecological wetlands, open canals and existing rivers 3) A string of pearls - develop the lakeshores as a continuos string of diverse places with distinct characters, 4) Connect - create a multitude of connections between the areas internally and externally (views, paths, routes, roads, ferries) 5) Hotpot - create a busy urban marina bay surrounded by leisure promenade and dense waterfront building City of Kunming & Kunming Urban Design and Planning Institute development concept and masterplanning (teamleader: Tommi Mäkynen) for LEP Consultants Uimarinpolku 10 D 22, FI Helsinki Birmensdorferstrasse 38, CH-8004 Zurich

7 Aviapolis Station Quartier, Vantaa FI Airports play a central role in the fast moving, ever globalizing world and Airport Cities have become the platforms of exchange between the local and the global. At Helsinki airport (HEL) Aviapolis area has established itself as the fastest growing business locations in Helsinki Metropolitan Region. Year 2014 a railconnection will link Aviapolis to downtown Helsinki. The Aviapolis Station Quartier is a sustainable mixed-use development standing above the main station of this business district. As a hub for the area the development will form the urban heart of Aviapolis and act as a benchmark for other projects in the area. The mixed-use program consists of three main components: 1. mobility services, 2. a mixture of living and working, and 3. leisure and tourism oriented services. Lentoasemakiinteistöt LAK Oyj consultant, architect; project development: conception, programming, design and branding of a sqm mixed-use complex concept ; schematic design ; realization : Tommi Mäkynen (project leader), Antti Ahlava, Mirjam NIemeyer + external experts Uimarinpolku 10 D 22, FI Helsinki Birmensdorferstrasse 38, CH-8004 Zurich

8 Xiliantang, Kunming, CN The Kunming Dianchi International City Wetland Park Project aims to become a nationwide benchmark for developing wetland areas. The concept is to turn a wetland area into a sustainable mixed-use development combining 1) a ecological wetland park with 2) an urban leisure destination and 3) a residential area. Based on the existing topography, green structure, hydrological situation and the field structure of the site, the masterplan integrates the above mentioned three elements by creating an archipelago out of the built program and surrounding it with the park. Swissité - meaning high quality, well networked public spaces, a fine grained mix of uses and daring contrasts in building styles - has been the guiding principle of the design. Accordingly the residential area was designed as a series of differentiated islands and the urban leisure desination is conceived as an ecclectic mix of best swiss urban moments. LEP Consultants (Switzerland), Junfa Development (China) masterplanner & urban designer; from concept masterplan for a 240-hectar wetland area (ecological wetland park, urban leisure destination and a residential area) concept 2009 Mirjam Niemeyer (project leader) & Tommi Mäkynen in collaboration with LEP Consultants, Maxmakers, Christian Salewski, James Melsom and Roman Seiler

9 Munktellstaden, Eskilstuna SE The project involved the conception and design of housing, workplaces and services in a former industrial area lying on a beautiful site on the river Eskilstunaån just across the city center. The strategic aim of the development of the sqm areal is to open a new development axis north of the citycenter. The scheme bases on: 1) the re-use of industrial buildings, 2) a principal of low-rise but dense urban structure, 3) the use of the river as an attraction, and 4) a carefully layed out network of public spaces. Municipality of Eskilstuna, Sweden urban designer; transformation-concept and design for of a new quartier in an old industrial area 12/ /2008 Antti Ahlava (project leader), Tommi Mäkynen, Sofia de Vocht

10 Hinwision, Hinwil CH Hinwil ( inhabitants) lies a 30 minute commuter train ride away from Zürich in the beautiful landscape of Zürcher Oberland. Through the years, due to its good connectivity, the traditionbound Dorf (=village) has developed itself into a business location serving as home for several globally operating companies and is eg. the home of BMW-Sauber Formula 1 Racing Team. In the last decade things got out of hands in the industrial area and Hinwil turned into what we call a Big Box-Dorf. With its unproportional amount of new retail space Hinwil has taken the place of the shopping center of the region. Hinwision takes an critical yet opportunistic approach to the problematic former industrial area and suggests several concepts and strategies in order to help the community to build a economically, socially and culturally sustainable urban future. S5-Projekt urban designer; research & development of concepts for sustainable urban development in various scales Mirjam Niemeyer & Tommi Mäkynen, in collaboration with Urs Leuthold (municipality of Hinwil)

11 EcoQuartier Plaines-du-Loup, Lausanne CH A masterplan for a new EcoQuartier Plaines-du-Loup for the city of Lau- City of Lausanne sanne. The proposed concept is based on the idea of the new quartier keeping its role as a open place in the city and becoming a connector between the center, neighboring quartiers and the leisure green spaces masterplanning on the edge of the city. On the scale of the quartier the plan creates urban streetscapes on the edges and leaves an ecological park - a green heart - in the middle competition 2010, shortlisted of the longitudal site. A variety of urban block typologies have been developed differentiating the mainly living areas from the mixed-use and working areas. (teamleader: Mirjam Niemeyer) The ecological aspects of the masterplan are supported by a holistic sustainability concept encompassing also the social and lifestyle dimensions of sustainability. Uimarinpolku 10 D 22, FI Helsinki Birmensdorferstrasse 38, CH-8004 Zurich Uimarinpolku 10 D 22, FI Helsinki Hardstrasse 81, CH-8004 Zürich

12 Arabianranta Branding ADC Helsinki (Art And Design City Helsinki) is the organisation which orchestrates the development and functioning of Arabianranta area in Helsinki. We were asked by ADC Helsinki to crystallize the brand of the area. Our work was used for The Best European Neighbourhood prize competition in ADC Helsinki Branding consultant 2008 Antti Ahlava (project manager)

13 River Irwell Urban Neighbourhood, Manchester/Salford, UK The project was a regeneration plan for a mixed use area by river Irwell, between the centre of Manchester and the city of Salford. The project situates on three separate plots by th eriverfront. The plan included sqm, mostly housing, but also other amenities on ground floor. The general concept was to separate the private courtyards and towers from the public riverfront by a podium-like e building part creating free-form geometries. The towers had a e multitude of apartment types.. Urban Splash Developers competition entry; urban design; transformation concept and building design; housing concepts 10/ /2003 Antti Ahlava, Tommi Mäkynen, Jürg Stieger

14 Espoo Centre/Suvela, Espoo FI This is an infill plan and urban design for Europan competition. The site is located between the administrational Espoo centre and Suvela residential area with blockhouses. The scheme included sqm housing with various innovative typologies. The target was to combine the two areas with a low and dense, city-like building, creating a caleidoscope of life styles. Europan and the city of Espoo competition entry; housing and urban design 06/ /2003 Antti Ahlava, Tommi Mäkynen

15 5 Crown Circle, Shanghai CN The 5 Crown Circle development in the Yang-Pu district of Shanghai is a big mixed-use development combining office towers with a streetlevel shopping and an metro-station. The project received the 1st price in an international invited competition. 5 Crown Circle developer architect and urban designer; design of a mixed-use complex including the urban surroundings 2005 Mirjam Niemeyer (project leader) + collaboration with HPP Architects, DE

16 IDEA Real-estate Development Real-estate Development Architecture Architecture Urban Design Urban Design Management Urban Planning Urban Planning City Development The basic model of an Integrative design operation The initiation of a project always launches several processes in various related stakeholder organizations. The Integrative design operation offers a framework to integrate these parallel-running processes in to project development. City Development The model illustrated here is to be conceived as a basic model which needs to be customized and fitted to the needs of the specific project situation. Further as the illustrated way of working implies a muddling through the project development process in a frame of a series of integrative workshops, it also requires flexibility in the design and implementation of such a framework and its contents, in order to respond to the changing project situation throughout the dynamic process. inputs from outside experts inputs from outside experts inputs from outside experts inputs from outside experts Workshop 0 Situation-Mapping & Partnering Workshop 1 Vision & Conceptualization Workshop 2 Scheme Design & Realism Workshop 3 Critique & Solution VALUE sweatshop sweatshop sweatshop 1st launch timebox for stakeholder feedback 2nd launch timebox for stakeholder feedback 3rd launch timebox for stakeholder feedback 4th launch timebox for stakeholder feedback outcome of WS 0: an understanding of the project situation outcome of WS 1: a shared vision and a roadmap to get there outcome of WS 2: the choice of a preferred scheme outcome of WS 3: the approval of a project for production The Integrative design operation model is developed from the ideas behind Agile development (used successfully in product, system and software development by IT-sector companies e.g. Nokia) and the concept of Lean Construction (that has evolved from Lean management in the Danish construction branch), to suit urban design and urban planning situations. tommi mäkynen (arkkitehti SAFA) Espoo FI Suurpelto III Urban design manuaali integroivan suunnitteluoperaation 01-12/2008 loppuraportti? "The best way to get a good idea is to get a lot of ideas." -Linus Pauling (kemisti, , kahdella Nobelilla palkittu) Osa 1 Muistikirja 25 Suurpelto III Integrative Design Operation, Espoo FI Suurpelto is one of the key large scale urban greenfield development projects in the Helsinki Metropolitan Area. To develop one of the sub-areas into a benchmark for the neighboring developments a new type of integrative development process was conceptualized. Based on Tommi Mäkynens take on Urban Design Management the works followed a path of values - interests - themes - visions - schemes - solution. For the development two main themes were recognized: Energy & environment and Creativity & flexibility. All key stakeholders were involved from the beginning. Three curated designer-developer-teams developed their projects in open dialog. A chain of creative workshops gave rhythm to the process. The outcomes were an Urban Design Manual and a flexible Masterplan to facilitate the further development of the area. City of Espoo, Suurpelto project consultant, Urban Design Management, project development; responsibility of the conception, organisation, management and facilitation of an integrative development process Tommi Mäkynen, projectleader; (external experts: Sirkka Heinonen, Herkko Lehdonvirta, Antti Ahlava, Kaarin Taipale)

17 Square Quartiers (Torikorttelit) FI This was a revitalisation project for Helsinki city hall quartiers at the heart of Helsinki, between Senate Square and Market Square. The city decided to free the courtyards and lots of indoor spaces for new activities. The principles of the development became these: openness to all user groups, historical identity, and mixing restaurants and enterprises with culture. The courtyards of the three blocks become opened to the public and connected with new openings. The courtyards will receive new surface materials and outdoor furniture. There will be numerous new restaurants, a children s centre, the design and art street, places for performing outdoor music etc. The ground floor of the City Hall has already been opened to the public. One outcome of the concept stage was the establishment of Helsingin leijona - the real estate company orchestrating the change integrally. K2S (concept development), The City of Espoo (urban design guidelines) sub-consultant for urban development, including concept development, programming, the divisioning of floor and outdoor areas and participation in the creation of urban design guidelines design ; construction 2009 Antti Ahlava

18 Xiliantang Swiss Village Center, Kunming CN The Kunming Dianchi International City Wetland Park Project aims to become a nationwide benchmark for developing wetland areas. The concept is to turn a wetland area into a sustainable mixed-use development combining 1) a ecological wetland park with 2) an urban leisure destination and 3) a residential area. Swissité - meaning high quality, well networked public spaces, a fine grained mix of uses and daring contrasts in building styles - has been the guiding principle of the design. Accordingly the urban leisure desination is conceived as an ecclectic mix of best swiss urban moments. The Urban Core of the Kunming Dianchi International City Wetland Park forms a highly recognizable cross-shaped Island. The future Swiss Village will showcase and perform swiss lifestyle and architecture as well as sustainability issues.

19 Service Apartments for the Elderly, Bochum, GER The buildings accomodate apartments with a range from normal unserved apartments to shared serviced apartments (Wohngruppen) as well as a nursery with a medical center and a restaurant. The existing trees on trhe site were grown over the last 50 years. They provide a existing natural characterof high quality. The 4 new buildings are placed in these treewindows, in between the houses develops a rich network of open space with small alleys and squares providing differentiated areas. The building facades facing these squeres are colored in friendly tones. St. Eduardus Stiftung, Köln-Deutz competition entry, building design, 2nd prize 2005 Mirjam Niemeyer for MDK Architects A cafe faces the main square next to the service-building with therapy room, restaurant and medical center.

20 Estonian National Museum, EE This museum as a record of the phases of Estonian culture: an introduction to a cultural archipelago. One unique aspect of the Fenno-Ugric language groups and cultures is that rather than existing as a continuous mass; they are a group of settlements far from one another. This anthropological network that Estonia belongs to can be seen as an ARCHIPELAGO. Our museum has been conceived as an archipelago. The islands are the exhibition spaces, surrounded by the flood of spaces surrounding them. Islands exist in water sea, ocean, or river. Water is the force that sorts the materials into geological layers, which later become sedimentary rock and islands. The in-between space flowing everywhere in the museum is like the water. Only in this case the flow is people, the material of our cultural history. the State of Estonia competition entry, building design 2005 Antti Ahlava, collaborating with Kivi Sotamaa; assistant Teddy Pauly

21 Saunalahti School, Espoo FI The basic concept of the scheme is the protecting wing under which children gather to learn. Simultaneously the wing principle reminds of the branches of trees protecting ground below. The scheme utilizes the level differences inside and surrounding the plot with the extensive formation of the building mass and the basic surface, blending with the landscape and the city. A building becomes a canopy and ground becomes wall in this metamorphic constellation, emphasizing the unity of natural and mental subjects in education. Simultaneously the undulating surface creates perfect conditions for accessible movement. The free, topological surface allows multiple, changing actions in its different parts. This flexibility supports the suggested border-free organization of the pupils of the school. The rooting principle is developed further by placing some of the rooms inside the ground. The City of Espoo co-author of the competition entr design 2007 Antti Ahlava collaborating with Kivi Sotamaa and Gabriel Esquivel; assistants Cody Davis, Chiharu Sato and Kevin Smith

22 Espoo Hospital, FI This is the main hospital of the second largest city in Finland. The building grows from the existing 1970 s Puolarmaari hospital. The patient wings form six building parts gathered around organic atrium courtyards. The total extents are m2. The patient rooms are situated facing the internal gardens, emphasising community and homeliness. There are also homes for elderly long-standing patients and supporting facilities. The building concept is a combination of an Alp clinic, Beverly Hills -style recreational quality, a destiny for leisure and a public space. The hospital services are situated on own level, leaving the patient levels undisturbed. This design won the international two-stage competition. The City of Espoo, K2S Architects co-author of the winning competition entry with specialility in concept development, spatial and programmatic structure and urban design design 2008, completion 2015/16 Antti Ahlava, collaborating with K2S architects

23 Annaka Environmental Art Centre, JP By layering the site we give to the community different spaces within which it can experience a microcosm of a multifaceted world. It is a playground of the natural and cultural dynamics of the world. The community finds itself at their most free in the outer layer of the forum, the open landscape. They are free to form large gatherings or simply to find a private nook somewhere in the undulating surface folds. The space is merely enclosed by the mountains, sky and the surging landscape of the forum: a kind of resolution of the anxieties of the world. Visitors can decide for themselves: is it environment or art? DISCOVER The paths, which create the intermediate layers of the site, first appear as an assertive contrast within the forum s layers. However, on closer inspection, one discovers that they simultaneously connect the layers within the forum with those of the larger scale of the surrounding environment, encouraging the community to do likewise. The municipality of Annaka competition entry; building and landscape design 2003 Antti Ahlava, Tommi Mäkynen, assistant Donna Whitley

24 Helsinki Art Museum, FI This was the renovation of Helsinki Art Museum in Tennis Palace building at the centre of Helsinki. The client asked for a design which would increase their attractivity and sales without being too selective. We increased the approchability of the museum by extending the museum, opening views, increasing the visibility of the museum and creating an easier access. The style became fresh and based on effects made of light, space and architecture instead of advertising. The walls became covered with supergraphics. We also used lit Barrisol surfaces to accentuate the ceiling and entry. Helsinki Art Museum renovation design and the development of the spatial concept design 2009, realisation 2010 Antti Ahlava (chief), Tommi Mäkynen, Mirjam Niemeyer, Lauri Eklund, Niko Cederlöf and Juhana Heikonen; collaborators SHY (graphics) and Ilkka Volanen (lighting).

25 Design Factory, Espoo, FI Design Factory is a platform for interdisciplinary activities at Aalto University. It is also the location for interaction between the university and companies related to product development. We were asked by Kalevi Ekman, the leader of Design Factory, to participate the project and concept development stage. We developed ideas for a cretive working place and a platform for interaction. In addition, we created an idea of activities placed within existing premises, where the utilization of in-between spaces is crucial. The activities grow gradually, culminating in a new extension. Kalevi Ekman, vice rector and the leader of Product Design program and The Future Lab of Product Design, TKK (later Aalto University) architectural and programmatic development 2007 Antti Ahlava

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Kaupunkikehittämisen tulevaisuus

Kaupunkikehittämisen tulevaisuus Kaupunkikehittämisen tulevaisuus R&D-työ arkkitehtuurisuunnittelun lähtökohtana Keskustakehittämisen tapauksia Antti Ahlava 11. tammikuuta 2012 Kouvolan keskustavisio 2030 Arkkitehtitoimisto helsinkizurich

Lisätiedot

VÄRE premises Sari Dhima

VÄRE premises Sari Dhima VÄRE premises Sari Dhima 25.10.2017 The tasks with departments: - Discuss about personnel s location in Väre - Find out the group of team rooms - Find out tenured professors wish to an own office room

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Urban Design Management ja lisäarvo - Integroiva suunnitteluoperaatio. Tommi Mäkynen 14.12.2007 maekynen@arch.ethz.ch

Urban Design Management ja lisäarvo - Integroiva suunnitteluoperaatio. Tommi Mäkynen 14.12.2007 maekynen@arch.ethz.ch Urban Design Management ja lisäarvo - Integroiva suunnitteluoperaatio Tommi Mäkynen 14.12.2007 maekynen@arch.ethz.ch Mitä arvo on? Arvo on subjektiivinen ja asiakas moninainen Helsinki Design District?

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu Trafikant i staden Kampen om gaturummet - Vem vinner? Kamppailu katutilasta Kuka voittaa? Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu City of Oulu, Technical Centre Päivämäärä Jaakko Ylinampa,

Lisätiedot

AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY

AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY AALTO / CREATIVE SUSTAINABILITY CASE STUDY TUUSULA SERVICE FRIENDLY AND SUSTAINABLE HOMETOWN Tuusula is a lively and a modern municipality which offers great opportunities for living, working and business.

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Hiedanrannan. Yleissuunnitelman runko. Hiedanranta. Structure Plan. Tampereen Kaupunki TUPA

Hiedanrannan. Yleissuunnitelman runko. Hiedanranta. Structure Plan. Tampereen Kaupunki TUPA Hiedanrannan Yleissuunnitelman runko Hiedanranta Structure Plan Tampereen Kaupunki 2017-08-14 TUPA SUUNNITTELUN VAIHEET PHASES OF THE PLANNING Tampereen kaupungin visiot Visions of the City of Tampere

Lisätiedot

TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning

TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning Leikkipaikat, playgrounds lähileikkipaikka, neighbourhood playground

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Campus Vision Workshop. April 24, 2015 Antti Ahlava, VP

Campus Vision Workshop. April 24, 2015 Antti Ahlava, VP Campus Vision Workshop April 24, 2015 Antti Ahlava, VP Ohjelma 1 Avaussanat (Ilkka Niemelä): Alueen kehittämisen tavoitteina käyttäjälähtöisyys ja laaja hankeosapuolten välinen yhteistyö 2 Hankeosapuolten

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Hiedanranta TAMPERE, FINLAND. Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future

Hiedanranta TAMPERE, FINLAND. Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future TAMPERE, FINLAND Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future Kulttuuritila Kuivaamo 00 1000 Kenneli DIY -skeittihalli 400 Hiedanrannan Paja Kansainvälinen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 25.08.2017 150 / 2017 AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo 28.8.2017 Tallinn Science Park Tehnopol

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY 1 WP2.1 Technology review and VBE platform 2 Tavoitteet In In charge: charge: Method: Method: Jiri Jiri Hietanen, Hietanen, TUT TUT Analysis Analysis of of existing

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Low Carbon Station Districts. Sustainable Product and Service Design course Kick off

Low Carbon Station Districts. Sustainable Product and Service Design course Kick off Low Carbon Station Districts Sustainable Product and Service Design course Kick off 30.10. Contents Background Introduction of our project Our task What is a station area? What is a Low Carbon Station

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

OuluHealth terveyden ekosysteemi rakentumassa Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja

OuluHealth terveyden ekosysteemi rakentumassa Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja OuluHealth terveyden ekosysteemi rakentumassa Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 21.2.2014 Author 21.2.2014 Author Uusi lääninsairaala 1948 OYS tänään Sosiaali- ja terveydenhuolto on lukuisten haasteiden

Lisätiedot

Vuosi 2005 I II III IV. 3.6. klo 10 TKK:lla

Vuosi 2005 I II III IV. 3.6. klo 10 TKK:lla 26.1.2005 DECOMB-tutkimushankkeen tärkeät päivämäärät ja tapahtumat: Aikataulu 2005 # Tapahtuma Vuosi 2005 I II III IV 1 Tekes-raportoinnnin päivämäärät 15.1 15.7 2 Tekes-raporttien toimitus TKK:lle 4.1

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Augmented Reality (AR) in media applications

Augmented Reality (AR) in media applications Augmented Reality (AR) in media applications Maiju Aikala, Tatu Harviainen, Pekka Siltanen & Caj Södergård VTT Technical Research Centre of Finland Research questions Is it possible to create more addictive

Lisätiedot

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions Ulla Viitasalo, vienti- ja markkinointipäällikkö, Lunawood E-mail: ulla.viitasalo@lunawood.fi Case: The Outlet at Bridgewater

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Rikastava kaupunki, tekemisen meininki Puheenvuoro SHOKeeraava fiksu kaupunki seminaarissa 25.3.2014 Aija Staffans TkT, arkkitehti SAFA, johtava tutkija

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot