Kaupunkilaisten raati osana Helsingin pysäköintipolitiikan uudistamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkilaisten raati osana Helsingin pysäköintipolitiikan uudistamista"

Transkriptio

1 Kaupunkilaisten raati osana Helsingin pysäköintipolitiikan uudistamista pilottisuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tavoite, teema, menestystekijät ja tulokset... 2 Osapuolet ja tehtävien jako... 3 Prosessin aikataulu ja vaiheet... 5 Loppuraportti ja kaupunkilaisten raatien tulevaisuus... 8 Kustannusarvio... 8 Arviointi ja seuranta... 9 Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot Johdanto Kaupunkilaisten raati on keino osallistaa kaupunkilaisia keskustelemaan ja luoda poliittista päätöksentekoa täydentäviä vaihtoehtoja määrättyyn aiheeseen. Taustalla on ajatus pohdiskelevasta ja uutta luovasta demokratiasta. Raati on muita osallistumisen tapoja täydentävä kanava. Se tarjoaa voimakkaan välineen koota asukkaita rakentavaan keskusteluun ja tulevaisuuden suunnitteluun. Raati ei yritä murtaa olemassa olevia päätöksentekotapoja vaan tukee niitä tuomalla asukkaiden yhteisen viisauden päättäjien käyttöön. Heterogeeninen, satunnaisotannalla koottu ryhmä pystyy ohjattuna löytämään uusia näkökulmia ja luomaan legitimiteettiä ratkaisuille.

2 Kaupunkilaisten raati hyödyntää Wisdom Council -työskentelyä, jolla kerätään erilaisia näkemyksiä kaupunkilaisten keskuudesta valitusta pienryhmästä. Konseptia on sovellettu menestyksekkäästi Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa, mutta myös yrityksissä. Itävallassa on käytetty Wisdom Council -prosessia kolmetoista kertaa ja esimerkiksi Vorarlbergin osavaltiossa osallistava demokratia on juuri otettu osaksi lainsäädäntöä. Tavoite, teema, menestystekijät ja tulokset Kaupunkilaisten raati -hankkeen tavoitteet Raadin laajana tavoitteena on vahvistaa kaupungin demokratiaa ja pilotoida uutta toimintamallia kaupunkilaisten osallistumisen sekä alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Tavoitteena on löytää malli, jonka kaupunki voi ottaa käyttöönsä pysyvästi. Raadin käsittelemään teemaan liittyvä tavoite on tukea kaupunkisuunnittelulautakunnan, kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston käsittelyä sekä päätöksentekoa valitun aihepiirin osalta. Teemana kaupungin pysäköintipolitiikka Kaupunkia pyydettiin valitsemaan ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä aihe. Tärkeää oli myös, että asia on vasta valmisteilla. Näistä lähtökohdasta Kaupunkilaisten raadin teemaksi valikoitui Helsingin valmisteilla oleva uusi pysäköintipolitiikan linjaus. Pysäköintipolitiikkaa ei ole Helsingissä aikaisemmin linjattu kokonaisvaltaisesti. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tilannut aiheesta selvityksen, joka valmistunee helmikuun aikana. Raati perehtyy aiheeseen, käsittelee sitä keskenään ja yhteisymmärryksessä synnyttää teemaa koskevan julkilausuman. Onnistuneen raadin edellytykset Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on: 1 Kaupungin toimielimien yhteistyö (kaupunginhallitus, kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkisuunnitteluvirasto ym.) 2 Raadin tuotoksen hyödyntäminen osana suunnittelua ja päätöksentekoa 3 Ajankohtainen ja tärkeäksi koettu teema sekä edustavan raadin muodostaminen 4 Ammattitaitoinen työpajojen fasilitointi sekä prosessin ja sadonkorjuun huolellinen suunnittelu

3 Toimintamalliin liittyvät tulokset Hankkeen aikana pilotoidaan ja kuvataan Kaupunkilaisten raati -toimintamalli helsinkiläisten osallistumisen ja vaikuttamisen parantamiseksi. Pilotin pohjalta toimintamallia tarkennetaan, ja laaditaan Helsingin kaupungille sopiva toimintamalli käsikirjan muodossa. Käsikirja avulla kaupunki voi järjestää vastaavia raateja myös tulevaisuudessa. Teemaan liittyvät tulokset Prosessin aikana luodaan tilaa keskustelevalle, pohdiskelevalle ja uutta luovalle yhteistyölle kaupungin pysäköintipolitiikkaan liittyvien sidosryhmien kanssa. Prosessin aikana syntyy valittua teemaa koskevan päätöksenteon tueksi syvällisiä julkilausumia ja kannanottoja. Toimintamallin mukaisen kansalaisvaikuttamisen tuloksia tullaan arvioimaan jälkikäteen Tieken nelikantamenettelyllä. Osapuolet ja tehtävien jako Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin, Suomen Fasilitaattorit ry:n ja Vihreä Sivistysliitto ry:n (Visio) yhteistyönä. Suomen Fasilitaattorit yhdistys etsii ja kokeilee uusia toimintamalleja ihmisten osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Hanke on jatkoa ajatuspaja Vision Kylien ja kaupunginosien Suomi -hankkeelle, joka käsitteli lähidemokratiaa. p = päävastuu a = avustava rooli Helsingin kaupunki Hankkeen ohjaus Teeman valinta Työryhmän kokousten kutsuminen ja muistiinpanot Tietopalvelut ja verkkotekniikka (p) Osallistujien valintaprosessi ja kontaktointi (p) Työpajojen käytännön järjestelyt, sis. tilat & tarjoilut (p) Viestintä (p) Markkinointi Osallistujien kiittäminen Seuranta ja jatkon suunnittelu (a) Raadin toteuttamiseksi tarvitaan Helsingin kaupungin palveluita: Kaupunginjohtaja/kaupunginsihteeri: kutsukirje, kaupungin päättäjien kontaktointi Tilakeskus/kaupunginjohtaja: Tilat kaikille työpajoille

4 Tietopalvelut/KSV: potentiaalisten raatilaisten löytäminen, ilmoittautumisovelluksen tekeminen Viestintäyksiköt: tiedotteet, verkkosivu, median kontaktointi, markkinointi Vihreä Sivistysliitto ry Hankkeen koordinointi Osallistujien valintaprosessi ja kontaktointi (a) Tietopalvelut ja verkkotekniikka (a) Työpajojen käytännön järjestelyt (a) Viestintä (a) Seuranta ja jatkon suunnittelu (p) Käsikirjan toimittaminen Suomen Fasilitaattorit ry Hankkeen ohjauksen ja ennakkovalmistelujen konsultointi Työskentelyprosessin suunnittelu Kaikkien työpajojen fasilitointi Seuranta ja jatkon suunnittelu (a) Käsikirjan kokoaminen (a) Työpajojen osallistujat Kaupunkilaisten raadin muodostaa helsinkiläistä, jotka tasapuolisesti edustavat teeman kohderyhmää, eli pysäköintipolitiikasta kiinnostuneita helsinkiläisiä. Kaupunkilaisten kahvilaan osallistuu raadin lisäksi avoimella kutsulla koottava suurryhmä pysäköintipolitiikasta kiinnostuneita helsinkiläisiä Päättäjien työpajaan osallistuu raadin lisäksi teemaan liittyvän suunnittelun ja päätöksenteon avainsidosryhmät Hankkeen työryhmä Työryhmä organisoituu ensimmäisessä kokouksessaan. Alustava kokoonpano: Antti Möller, Visio Jan-Erik Tarpila, Suomen Fasilitaattorit ry Janne Typpi, hallintokeskus Titta Reunanen, hallintokeskus Heikki Mäntymäki, kaupunkisuunnitteluvirasto Juho Hietanen, kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Uro, kaupunkisuunnitteluvirasto Juha-Pekka Turunen, kaupunkisuunnitteluvirasto

5 Mahdolliset muut jäsenet valitaan hankkeen alussa. Työryhmä vastaa Kaupunkilaisten raati -prosessin kokonaistoteutuksesta ja yksityiskohdista. Työryhmä päättänee seuraavista seikoista: Raadin muodostamisen tapa ja valintakriteerit Tarkka työnjako osapuolten välillä Viestintäsuunnitelman laatiminen Verkkotekniikan käyttö (etäosallistuminen ja/tai -seuraaminen) Käsikirjan laajuus, toteutustapa ja työnjako Kaupungin projektiorganisaatio Helsingin kaupungin demokratiapilottien tueksi muodostetaan projektiorganisaatio. Projektipäällikkönä toimii Janne Typpi ja projektisuunnittelijana Titta Reunanen. Hankekokonaisuudelle rakennetaan verkkosivusto. Prosessin aikataulu ja vaiheet Kaupunkilaisten raati -konsepti koostuu kolmesta työpajasta, jotka vaativat esivalmisteluja. Raadin muodostaminen ja työpajojen toteuttaminen vaatii aikaa noin kolme kuukautta. Jatkotoimet, kuten arviointi ja käsikirjan tekeminen, toteutetaan loppuvuoden aikana. Alustava aikataulu 1 Raati valitaan mennessä. 2 Raati kokoontuu Kaupunkilaisten kahvila järjestetään Vastaanottajien tilaisuus järjestetään Konseptin arviointi ja kehittäminen Käsikirja valmis mennessä. I Raadin muodostaminen Raati koostuu teemasta kiinnostuneesta henkilöstä. Tavoitteena on, että raati edustaa helsinkiläisiä niiden tekijöiden osalta, jotka valitaan teemalle olennaisiksi. Projektiryhmä määrittelee kriteerit, mutta esimerkiksi seuraavat kriteerit ovat mahdollisia: liikkumispreferenssit (auto - polkupyörä - julkinen liikenne - kävely) auton omistus (omistus - autottomuus) asuinpaikka (kantakaupunki - esikaupunki)

6 asumismuoto (omistusasunto - vuokra-asunto, kerrostalo - pientalo) asumistapa (yksin - yhteisasunto - lapsiperhe) sukupuoli (nainen - mies) ikä (nuori - keski-ikäinen - eläkeikäinen) sosioekonominen tilanne ja ammattiasema työstatus (opiskelija - työssäkäyvä - työtön - vanhempainvapaalla - eläkeläinen) vaikutus toimeentuloon (pysäköintimahdollisuudet vaikuttavat toimeentuloon - ei vaikutuksia) Raati voidaan muodostaa kahdella tavalla: 1 valikoimalla Helsingin tietopalvelun avulla noin 100 potentiaalista raatilaista ja kutsumalla heidät mukaan, tai 2 mahdollistamalla oma-aloitteinen ilmoittautuminen verkkosovelluksen ja/tai paperiilmoittelun kautta Muodostamisessa voidaan hyödyntää molempia keinoja, valinnan tekee raadin työryhmä. Raadin työryhmä päättää prosessin julkisuuden asteesta. Lähtökohtaisesti raatiin osallistuvilla on oikeus pysytellä nimettöminä, jos he niin valitsevat. Raadin työprosessi ja tulokset ovat julkisia. II Ensimmäinen työpaja: Raati (12-20 hlöä) Raati kokoontuu puolentoista päivän ajan. Tänä aikana ryhmän keskustelua ja yhteisymmärryksen löytämistä tuetaan dynaaminen fasilitointi -ryhmätyömenetelmän keinoin. Aluksi raatilaiset kuulevat lyhyesti asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä valitusta teemasta. Tämän jälkeen ovet suljetaan ja raati kokoontuu suljettujen ovien takana, mikä takaa luottamuksellisen ja turvallisen toimintaympäristön. Raati paikantaa teeman kannalta tärkeitä kysymyksiä, joita raatilaiset haluavat työstää. Työn tuloksena syntyy ehdotuksia ja näkemyksiä valittuun teemaan liittyen. Raadin tulosten lähtökohtana on yhteinen etu ja yhteisymmärrys, joten tulokset antavat hyvän pohjan rakentavalle jatkokeskustelulle.

7 III Toinen työpaja: Kaupunkilaisten kahvila Toinen työpaja on vapaalla kutsulla koottava iso työpaja, jossa raadin edustajat esittelevät prosessin tulokset julkiselle yleisölle ja mahdollisesti muille sidosryhmille. Kaupunkilaisten iso paja on tapa luoda yhteistyöhön perustuvaa keskustelua perinteisen kädenväännön sijaan. Työpajan vaihtoehtona tai rinnalla voi olla myös kommentointimahdollisuus verkossa. Myös media voidaan kutsua kaupunkilaisten työpajaan, mikäli näin sovitaan. Toinen vaihtoehto on järjestää lehdistötilaisuus työpajan loppupuolelle tai sen jälkeen. IV Kolmas työpaja: Vastaanottajien työpaja Vastaanottajien työpajassa tapahtuu tulosten käsittely ja jatkokehittely raadin ja päättäjien kesken. Teemaan liittyvistä osa-alueista vastuussa olevat tahot tulkitsevat aikaisempien työpajojen tuloksia ja hyödyntävät niitä omassa suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissaan. Tässäkin työpajassa turvataan luottamuksellinen osallistuminen. Medialle voidaan tarjota mahdollisuus kuulla vastaanottajien työpajan tuloksia ja haastatella osapuolia esimerkiksi työpajan jälkeen erillisessä lehdistötilaisuudessa.

8 Loppuraportti ja kaupunkilaisten raatien tulevaisuus Kansalaisraadin toteutuksesta tehdään kevyt käsikirja. Käsikirjan tarkoituksena on toimia tulevien kansalaisraatien fasilitaattoreiden oppimisen tukena sekä helpottaa kansalaisraatien suunnittelua ja toteutusta. Käsikirja on samalla hankkeen loppuraportti. Esimerkki vastaavasta käsikirjasta on Vorarlbergin tulevaisuusviraston käsikirja, jossa kuvataan kansalaisten osallistumisen suunnittelu ja toteutusprosessi. Käsikirjan laajuus ja julkaisutapa (verkko ja/tai printti) päätetään projektin työryhmässä. Kustannusarvio Kaupunki ei jaa avustuksia hankkeeseen osallistuville tahoille, mutta vastaa hankkeen aikana syntyvistä kuluista. Kuluihin vaikuttaa osapuolten työnjako ja hankkeen lopullinen laajuus. Hankkeen ideointi ja alustava suunnittelu on tehty vapaaehtoistyönä Vision ja Suomen Fasilitaattoreiden toimesta. Hankkeen käynnistyessä kuluja tulee syntymään mm. fasilitoinnista, koordinointitehtävistä, mahdollisista matkoista (Fasilitaattoreiden yhteyshenkilö toimii Tampereelta käsin) ja mahdollisista materiaaleista. Vision puolelta hankkeeseen osallistuu yksi henkilö. Suomen Fasilitaattorit ry:n puolelta on nimetty neljän hengen tukiryhmä hankkeelle, mutta Fasilitaattorit ry:n puolelta hankkeen fasilitointiin ei ole haettu fasilitaattoreita ennen kuin hankkeen laajuus, yleiset linjaukset ja rahoitusjärjestelyt ovat selvillä. Suomen Fasilitaattorit ry:llä on yli 300 riippumatonta jäsentä, joiden keskuudesta valitaan kiinnostuneet suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan prosessia. Hankkeessa mukana olevat fasilitaattorit edustavat Suomen Fasilitaattoreita, mutta toimivat laskutuksellisesti omissa nimissään. Suomen Fasilitaattorit ry ei tule laskuttamaan mistään palveluista hankkeen kuluessa. Hankkeen budjetista päättää hankkeen omistaja eli Helsingin kaupunki. Vision arvio kuluista on 2000 euroa. Vision työn loppusumma riippuu työnjaosta kaupungin kanssa sekä loppuraporttina julkaistavan käsikirjan laajuudesta. Työpajojen fasilitoinnista ehdotetaan korvattavan 1000 euroa + ALV per fasilitointihenkilötyöpäivä sisältäen prosessin suunnittelun. Jokaisella työpajalla on kaksi vastuufasilitaattoria. Muut avustavat fasilitaattorit ehdotamme nimeämään kaupungin puolelta tai sitten he toimivat laskutusperiaatteella 25 /h + ALV + matkakulut. Varsinkin iso toinen työpaja vaatii todennäköisesti käytännönjärjestelyjen puolesta avustajia. Matkakulut laskutetaan valtion matkustussäännön kulukorvaustasojen mukaisina kilometrikorvauksina ja päivärahoina tai vaihtoehtoisesti toteutuneen mukaan julkisen liikenteen kuitteja vastaan.

9 Arvio Vision työmäärästä: yleiset työtehtävät ja käsikirja: arviolta 80 tuntia, jolloin kulut 2000 (25 /h) Arvio fasilitoinnin työmäärästä: 1. työpaja: 3 fasilitointityöpäivää (2 x 1,5) 2. työpaja: 2 fasilitointityöpäivää + avustajia 3. työpaja: 2 fasilitointityöpäivää fasilitointityön arvioitu määrä on 7 fasilitointihenkilötyöpäivää, jolloin kulut ennen matkaja materiaalikuluja ALV Yleiskulut Kaupunki vastaa työpajoihin liittyvistä tila- ja materiaalikuluista, käsikirjan mahdollisista paino- ja taittokuluista sekä muista mahdollisista yleiskuluista. Laskutus palveluista ja kuluista Työt yleisten tehtävien osalta laskutetaan Vision kautta. Fasilitaattoreiden työt ja kulut laskutetaan ensisijaisesti niin, että fasilitaattorit lähettävät kukin omalta osaltaan laskun suoraan kaupungille. Arviointi ja seuranta 1) Lähtötilanteen ja tavoitteiden kuvaus Helmikuussa 2013 laaditaan pilottisuunnitelman ja vastuuhenkilöiden haastattelujen perusteella kooste hankkeen tavoitteista. Tarkoituksena on luoda kokonaiskuva hankkeen lähtötilanteesta ja tavoitteista. Kooste valmistuu helmikuussa ) Tilannekatsaus Touko-/kesäkuussa 2013 laaditaan kuvaus hankkeen toteutuksen tilanteesta ja etenemisestä. Tilannekatsaus laaditaan hankkeen itsearvioinnin ja muiden aineistojen sekä vastuuhenkilöiden haastattelujen pohjalta. Tilannekatsaus valmistuu elokuussa Hankkeen kuluessa työryhmä raportoi tarpeen mukaan kaupungille toteutuksen etenemisestä. 3) Loppuraportti Prosessin aikana kootaan käsikirja, joka toimii myös hankkeen loppuraporttina. Loppuraportissa kuvataan hankkeen prosessi, toteutuminen ja tulokset mahdollisine vaikutuksineen. Käsikirja

10 kootaan hankkeen dokumentaation, itsearvioinnin sekä vastuuhenkilöiden haastattelujen pohjalta. Käsikirja on valmis julkaistavaksi mennessä. Haastatteluilla selvitetään tarkemmin mm. miten hankkeiden tavoitteet ovat toteutuneet, missä hanke on erityisesti onnistunut, miten hanke kytkeytyy kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan, mikä hankkeessa vaatii vielä kehittämistä ja miten hanketoimijat voivat kehittää konseptia. 4) Hankkeen itsearviointi Arvioinnin ensisijainen tarkoitus on prosessin kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin sopivaksi ( feed forward ). Toimijat tekevät kevyen itsearvioinnin, jonka lisäksi kunkin vaiheen lopuksi kerätään kokemuksia prosessista ja ehdotuksia konseptin kehittämiseksi. Lisäksi eri toimijoiden edustajat voidaan kutsua yhteistoiminnalliseen reflektioon ja suunnittelutilaisuuteen prosessin päätyttyä, jos työryhmä näkee tälle tarvetta. Kevyessä itsearvioinnissa toimijoita pyydetään vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin (vastausvaihtoehtoina: "kyllä", "osittain", "ei". Jokaisen vastauksen yhteydessä pyydetään myös perusteluja miksi ja miten tulevaisuudessa -kysymyksillä): 1 Onko hanke on onnistunut täyttämään sille asetettuja tavoitteita?...ja miten se palvelisi entistä paremmin tarkoitustaan? 2 Edistääkö hanke demokratiaa ja osallistumista?...ja miten se voisi paremmin edistää näitä? 3 Saako hanke aikaan pysyviä toimintamalleja?...ja mitä vaadittaisiin, jotta se saisi vielä paremmin synnytettyä pysyviä toimintamalleja? 4 Toimiiko hankkeen organisointi ja käytetäänkö resursseja optimaalisesti?...ja miten organisointia ja resurssien käyttöä voi parantaa? 5 Onko hankkeen päättäminen ja tulosten levittäminen riittävää?...ja miten tulosten levittämistä voisi vielä kehittää? 6 Miten sitoutuneita hankkeen toimijat olivat tavoitteisiin ja tuloksiin?...ja miten toimijoiden sitoutumista voi parantaa jatkossa? 7 Onko hankkeen toiminnasta viestitty riittävästi?...ja miten viestintää voidaan jatkossa kehittää? 8 Onko hankkeen dokumentointi riittävä?...ja miten dokumentointia voidaan kehittää? 9 Onko sinulla muita havaintoja?...ja kehitysehdotuksia sekä ideoita?

11 Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot Antti Möller Ajatuspajan koordinaattori, Vihreä Sivistysliitto ry Fredrikinkatu 33 A, Helsinki , Jan-Erik Tarpila Suomen Fasilitaattorit ry

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke 1 Uusi paikallisuus -hanke 2011-2015 Luo mahdollisuuksia ja innostaa asukkaita vaikuttamaan omaan lähiympäristöön

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

Jyväskylä tarvitsee sinua!

Jyväskylä tarvitsee sinua! Jyväskylä tarvitsee sinua! Kuntalaisten kansalaisraati uusi tapa olla mukana 28.3.2012 Jukka Laukkanen Kansalaisraati osallistumisen ja vaikuttamisen keinona - Menetelmän taustalla on ajatus deliberatiivisesta

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 9.00-9.30 Aamukahvi 9.30-9.40 Tilaisuuden avaus Ohjelman vaiheiden esittely 9.40-10.40 Perheystävällinen työpaikka -ohjelma: alkutilanteen kartoitus ja kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma laaditaan kaupungin strategiaan pohjautuen siten, että toimintaympäristön analyysin

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke

Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke 1 Luo mahdollisuuksia ja innostaa asukkaita vaikuttamaan omaan lähiympäristöön Järjestöjen välinen yhteistyö Kunnan ja paikallisyhteisön välinen yhteistyö

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen Prosessikoulutus seuroille Prosessikoulutuksen tavoitteena on parantaa seurojen valmiuksia suunnitella ja ohjata omaa viestintäänsä. Projekti toteutetaan vuoden

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA UUSI KAUPUNKI ON NUORTEN ARKKITEHTITOIMISTOJEN MUODOSTAMA KOLLEKTIIVI + uudet jäsenet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen Opiskelijan yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

BRIEF SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO

BRIEF SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO BRIEF SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO JAMK INNOVAATIOVIIKKO 11 /2015 [9.-13.3.2015] Suunnittelukohde -suunnitteluprojektin nimi- BRIEF SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO Brief eli toimeksianto on dokumentti, joka määrittää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Pyöräilyn kehittämisiä Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman eräs kärkihanke oli kuntakohtaisten kehittämisohjelmien laatiminen Piloteiksi

Lisätiedot

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004.

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. Teknologinen muutos -verkkojakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia korkeakoulujen tulevaisuuden toimintakentästä ja

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Metsä. Evaluointi. Puhuu

Metsä. Evaluointi. Puhuu Metsä 2014 Evaluointi Puhuu Metsä Puhuu Evaluointi Esityksen ja keskustelun rakenne! Mitä on tehty Tärkeimmät havainnot Tulokset tavoitteisiin peilaten Työstöä ja ideoita Evaluointi Haastateltava Organisaatio

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Fasilitointi. Ryhmäprosessien kehittäminen. Akseli Huhtanen Pertti Huhtanen Lähde: Grape People Oy

Fasilitointi. Ryhmäprosessien kehittäminen. Akseli Huhtanen Pertti Huhtanen Lähde: Grape People Oy Fasilitointi Ryhmäprosessien kehittäminen Akseli Huhtanen Pertti Huhtanen Lähde: Grape People Oy Sukupolvet 1: Hierarkia 2: Tiimit 3: Verkostot Pomo Tiimin vetäjä Valmentaja Verkostonhoitaja Autoritäärinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 9.6. infotilaisuus, Tampere Jukka Järvinen ja Matti Saastamoinen Painopistealueet haku koskee: Avoimet innovaatioalustat: yhteisiä

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Yhteiset asemat - hanke

Yhteiset asemat - hanke Yhteiset asemat - hanke Suomen ympäristöopisto SYKLI Pauli Vennervirta 15.6.2011 pauli.vennervirta@sykli.fi p. 050 387 3938 1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on kehittää keinoja tehdä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015. Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data

Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015. Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015 Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data Julkisen hallinnon kannattaa muuttua kansalaisyhteiskunnan mukana Visio 1: Kaupunkilaiset ottavat vähitellen itselleen

Lisätiedot

Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän)

Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän) Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän) Tekijät: opiskelija 1 (kirjoita tähän oma nimesi) opiskelija 2 (kirjoita tähän

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

Kokeilukulttuuri hallitusohjelmassa Millaisia syötteitä Otakantaa.fi kyselystä?

Kokeilukulttuuri hallitusohjelmassa Millaisia syötteitä Otakantaa.fi kyselystä? Kokeilukulttuuri hallitusohjelmassa Millaisia syötteitä Otakantaa.fi kyselystä? KOKEILUKULTTUURI-seminaari Kuntamarkkinat 9.9.2015 11 11.45 Tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK Hyvin kokeiltu

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

CHAMPION - mestariainesta. Tero Juuti

CHAMPION - mestariainesta. Tero Juuti Tero Juuti Fasilitointi ja osallistavat CHAMPION - mestariainesta ryhmätyömenetelmät Fasilitoija on henkilö, joka vastaa prosessin etenemisestä ja tilaisuuden tavoitteiden saavuttamisesta On neutraali

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Nevala/ Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Pikamuistilista: 1. Avaa kierros 25.2., aineisto (ilmoittautumislomake, ohjeet ovat wwwsivuilla (http://ylivieska.centria.fi/yrittajyysfoorumi) Markkinoi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot