Neurologisen vaurion laatu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neurologisen vaurion laatu"

Transkriptio

1 Sähköstimulaatio; Mitä, miksi ja kenelle? Lantionpohjan sähköstimulaatio neurologisilla potilailla Sarianna Savolainen. TtM, fysioterapeutti Käpylän kuntoutuskeskus Synapsia Neurologisen vaurion laatu Parkinson Traumaattinen aivovamma Stroke, aivoverenkiertohäiriöstä aiheutuneet halvausoireet Parkinson Aivorunkoinfarkti (Lock in syndrome) MS Selkäydinvauriot, osittainen, täydellinen Polio Plexus brachialis, Guillan-Barre Perifeeriset hermovauriot jne Virtamuodot ja sähkön parametrit ja niiden merkitys stimulaatiossa Tutkimukset vaikuttavuudesta Neurologisen vaurion laatu Virtsarakon ja suolen normaali hermostollinen säätely sekä neurologisen vaurion vaikutus säätelyjärjestelmään Ennen sähköstimulaation aloittamista tarkka moniammatillinen tutkiminen Oirekysely virtsarakon ja suolen toiminnan, ulostamisen ja virtsaamisen tarkempi kuvaus Kliininen havainnointi lantiopohjan havainnointi muun liikkumis- ja toimintakyvyn yhteydessä lihastestaus, spastisuus, nivelliikkuvuus, lihaskireydet, fasciat, neuraalikudos, tunto virtsaamis- ja ulostamisasennot spastisuuden arvioiinti ja mittaaminen, vuorokausivaihtelut, tilanteet ja toimintakyky SYV SPASTISUUSDEN YLEISIN LAUKASIN VIRTSARAKON TOIMINTA HÄIRIÖT Sarianna Savolainen

2 Virtsarakon, suolen ja lantionpohjan lihasten tutkiminen Pinta-elektromyografia Varianssi, grafiikka ei numeraliset muutokset Arviointi (yhdessä lääkärin ja uroterapeutin kanssa) Tarkempi kliiniset neurofysiologinen tutkimus Neurogeenisen rakon urodynaaminen tutkimus Neurogeenisen suolen tutkiminen Aikaisemmat oireet Neurologisesta vauriosta johtuvat oireet Inaktiviteetista johtuvat muutokset Historia Aina lääkärin lupa sähköstimulaation aloittamiseksi Kontraindikaatiot Pacemaker Raskaus Akuutti paikallinen tulehdus Voimakas vuoto Malignit kasvaimet Limakalvojen kunto muut sairaudet (lääkärin lähete) jne

3 Neurogeenisen potilaan suhteelliset kontraindikaatiot NMES eli NeuroMuskulaarinen elektrostimulaatio Neurogeeninen refleksirakko Neurogeeniset kivut Akuutti keskushermostovaurio Sympaattisen hermoston yliärsytystila Dysrefleksia (th 6 ) Lantionalueen spastisuus virtsaretentio seksuaalitoimintojen häiriöt spastisuuden lisääntyminen kivut, tunnottomuus virtamuoto, matalataajuinen bifaasinen TNS symmetrinen tai asymmetrinen. pulssin pituus mikros taajuudet 1 80hz stimulaatio mahdollista tauottaa, on- ja off-ajat virranvoimakkuus virran nousun ja laskun aika kokonaisstimulaatioaika Sähköstimulaatio Kivuttomuus, rentoutuminen Tunnon parantuminen, tunnistaminen/tiedostamisen parantuminen Jännitystilan ja rentoutumisen hallitseminen Yliaktiivisen virtsarakon rauhoittaminen Fasilitaatio, motorinen oppiminen, oikea aktiviteetti Lantionpohjan lihasten kestävyys, riittävä tonus rakon eri täyttöasteilla ja eri toiminnoissa Lantionpohjan lihasten maksimivoima, reflektorinen aktivoituminen vatsanpaineen kasvaessa Spontaani aktivoituminen tahdonalaisen liikkeen aikana Sähköstimulaatiohoidon aloittaminen Rento hoito-asento spastisuus

4 Sähköstimulaatio spastisuus Pulssin kesto, pituus, pulse duration ( s,ms) Kumpi ärsyttää elektrodi vai asento vai stimulaatio Sensorinen sammuminen Tuntemus jää päälle Mahdollinen hermoston ärsytys joka voi ilmetä viiveellä, seuraavana päivänä Alaraajojen, vatsan alueen spastisuutena tai kipuina Status dysrefleksikus Lepotilan löytäminen ja kivuttomuus ja jatkuva arviointi on erittäin tärkeää löytää ennen lihasten vahvistamista Sensorinen aktivaatio 50 s -150 s Molemmat intensiteetti ja pulssinkesto vaikuttavat aktiopotentiaalin syntyyn, motoriseen reaktioon Pulssin keston valintaan vaikuttaa lihasten koko sekä denervaatioaste yleisin s lihaskalvon aktiopotentiaalin saavuttamiseksi vähintään 1 ms (1000 s) lyhyt pulssin kesto ei aktivoi C-säikeitä (kipu) pitkä pulssin kesto lihasvoima kuvassa 200 s 18-40mA, tai 40mA s Saman tehon saavuttamiseksi lyhyellä pulssin kestolla tarvitaan suurempi intensiteetti, pulssin keston kasvaessa intensiteettia voidaan vähentää Taajuus, rate (Hz tai pps) Virranvoimakkuus, intensity, amplitude (ma=milliampeeri) Mitä korkeampi taajuus paremmin läpäisee ihon miellyttävämpää väsyttävämpää(fatigue) 50 Hz aktivoi aivojen sensorista kuorikerrosta 1-10Hz twitch lihassupistus (motoristen pisteiden etsiminen, spastisuuden rentouttaminen, kipu 15 50HZ, (35Hz käytetyin) tetetaaninen lihassupistus Denervaatiossa tetaninen supistus matalammalla taajuudella 50 Hz nopeat my korkeilla taajuuksilla 20 Hz hitaat my matalilla taajuuksilla Vaikuttaa siihen, kuinka paljon sensorisia ja motorisia hermosoluja aktivoituu Amplitudin lisääntyessä useamman hermosolun kynnystaso aktiopotentiaalin syttymiseksi saavutetaan Denervoituneessa lihaksessa on korkeampi ärsytys kynnys Stimulaatio tunkeutuu syvemmälle ja laajemmalle Hoitokokeilu aloitetaan sensorisella tasolla (subsensorisella)

5 jatkuu Amplitudi (ma) Subsensorinen taso???? Lantionpohjan hoidossa high Voltage, 50% kuhina Sensorinen taso Sensoristen hermojen aktivaatio ei perustu kutaneus reseptoreihin eikä tapahdu tietyllä määrätyllä tavalla, vaan aktivoi sensorista hermoa Motorinen taso tetaaninen tai värähtely lihassupistus intensiteetin lisäyksellä rekrytoituu enemmän motorisiayksiköitä, myös pienempiä fasilitaatiosta lihasvoiman kasvuun Kiputaso järjestys voi muuttua kudosvaurion tai ihonalaisen rasvakudoksen määrän vuoksi liian runsas sensorinen informaatio on epätavallista ja aivojen kuorikerros usein tulkitsee tiedon epämiellyttäväksi NEUROLOGISILLA POTILAILLA TUNTOPUUTOKSET JA DENERVAATIO JA SPASTISUUS VAIHTAA JÄRJESTYSTÄ Tauotus (on-aika ja off-aika) Supistuksen kesto (on-aika) ja lepoaika (off-aika) supistusten välissä Tauotus määräytyy sähköstimulaation tavoitteen sekä lihaksen ja hermotuksen kunnon pohjalta (mitä heikompi lihas sitä lyhyempi supistus ja pidempi tauko) Denervaatio pitkät tauot, spastisuuden rentouttaminen väsyttämällä lyhyet tauot. Ramp up ja Ramp down Ramp up eli virrannousuaika maksimi intensiteettiin (ma/s) ramp up (sisältyy tai lisätään stimulaatio aikaan) vaikuttaa virran miellyttävyyteen, liikkeen laatuun sekä akkomodaatioon eli hermon mukautumiseen virralle voidaan käyttää hypertonisissa, spastisissa lihaksissa. Ramp down eli virran laskuaika maksimista lepotasoon Spastisuuden aktivoitumisen estämänen Ylijännitys/ spastisuus Teorioita Sensorinen totuttaminen Väsyttäminen Pitkäkestoinen submaksimaalinen supistus sähköstimulaation avulla, pitkäkestoinen hoitoaika, korkea taajuus 50 Hz Rentouttava sähkö Matalataajuinen virta, lyhyt pulssipituus (150µs/ 5-10Hz) Yleinen rentouden tunne Verenkierron ja aineenvaihdunnan paraneminen Hengitys mukaan

6 Jännityksen ja rentouden eron oppiminen Triggerpoint stimulaatio Emg Sähköstimulaatio Pulssin pituus 250µs Taajuus Hz Työaika (on) 3-5 s Lepoaika (off) s Ramp up mahdollisimman pitkä Intensiteetti motorinen submaksimaalinen Yliaktiivisen rakon rauhoittaminen Elektrodiasettelu sakraalialue n. tibialis med. malleoli intra-anaalinen /vaginaalinen Frekvenssi 10 Hz Pulssin pituus s Hoito-aika 5 min, 2-3 x päivässä Tunnistaminen ja tiedostamisen opettelu Lihasten jännitys/rentouden opettelu Motorinen oppiminen Koordinaatio Palaute lihasvoimaharjoittelussa EMG-Biofeedback Denervoituneen lihaksen harjoittaminen sähköllä Aloita matalalla virran voimakkuudella, tai sensorisella tasolla aloita supistuksesta, jokaisella hoitokerralla lisää muutama supistus ja pyri lisäämään supistuksen voimakkuutta yhdistä aina liikkeeseen tai toimintaan jossa spontaani lantionpohjan supistuminen normaalisti tapahtuu

7 Ulostamisen fasilitointi Ulostamisen fasilitointi Oikean lihastyö oppiminen ulostaessa, (anismus) Vatsalihasten fasilitaatio ja vahvistaminen Resiprokaalinen työ lp/vatsalih. Suolen liikkeiden fasilitointi Ulostamisen fasilitointi ulostettaessa sähköstimulaatiolla transkutaanisesti vatsanpeitteiden päältä NMES; bifaasinen transkutaninen neurostim pulssin pituus 450 s taajuus 35 Hz, on-aika 5 s, off 10 s intensiteetti selkeä kontraktio. video Sarianna Savolainen Ulostamisen fasilitointi Korsten ym Difficulty with evacuation after spinal cord injury. Colon motility during sleep and effects of abdominal wall stimulation. Hascakova-Bartova ym Neuromuskular electrical stimulation of completely paralysed abdominal muscles in spinal cord-injured patients: pilot study LANTIONPOHJAN LIHASTEN TOIMINNAN UUDELLEEN OPPIMINEN JA VAHVISTAMINEN McClurg ym 2006,Comparison of pelvic floor muscle training, electromyography biofeedback and neuromuscular electrical stimulation for bladder dysfunction in people with multiple sclerosis. Elser 1999, Pelvic floor rehabilitation in multiple sklerosis. DeRidder ym Pelvic floor rehabilitation in multiple sklerosis. Vaahtera ym 1997,.Pelvic floor rehabilitation is effective in patients with multiple sklerosis. Tibeak ym. 2005, Pelvic floor muscle training is effective in woman with urinary in continence after stroke: Arandomised, controlled and blinded study. Aivoverenkiertohäiriö, naiset

8 YLIÄRTYNEEN RAKON RAUHOITTAMINEN JA VARASTOINTITILAVUUDEN LISÄÄMINEN Kiitos! Amarenco ym. 2003,Urodynamic effect of acute transcutaneus posterior tibial nerve stimulation in overactive bladder. MS, selkäydinvaurio, Parkinsonin tautia ja idiopaattinen rakkolihaksen instabiliteetti Skeil ja Thorpe 2001.Transcutaneus electrical stimulation in the treatment of neurological patients with urinary symptoms. MS, selkäydinvaurio, hemiplegia Ishogooka ym Electrical pelvic floor stimulation. possible alternative treatment for reflex urinary incontinence in patient with spinal cord injury. selkäydinvammaisilla

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

1. JOHDANTO...244 2. LÄÄKETIETEELLINEN TAUSTA...245 3. TURVATOIMENPITEET...246 4. YHTEENVETO...247 KÄYTTÖNÄPPÄIMET...247 NÄYTTÖSYMBOLIT...

1. JOHDANTO...244 2. LÄÄKETIETEELLINEN TAUSTA...245 3. TURVATOIMENPITEET...246 4. YHTEENVETO...247 KÄYTTÖNÄPPÄIMET...247 NÄYTTÖSYMBOLIT... KÄYTTÖOHJE suomi ENNEN STIMULAATTORIN KÄYTTÖÄ 1. JOHDANTO...244 2. LÄÄKETIETEELLINEN TAUSTA...245 3. TURVATOIMENPITEET...246 TIETOJA POTILAALLE 4. YHTEENVETO...247 KÄYTTÖNÄPPÄIMET...247 NÄYTTÖSYMBOLIT...248

Lisätiedot

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT JA SPASTISUUS

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT JA SPASTISUUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT JA SPASTISUUS Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry 2005 1 Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry. SISÄLTÖ Esipuhe Spastisuus Mitä spastisuudella tarkoitetaan Spastisuuden taustalla olevia

Lisätiedot

LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen Heini Haapala, Leena Kämppi, Heli Mannila & Katri Talonen LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Väestön ikääntyessä virtsankarkailuvaivojen

Väestön ikääntyessä virtsankarkailuvaivojen KATSAUS Naisen ponnistusinkontinenssin konservatiivinen hoito Pauliina Aukee ja Jorma Penttinen Lantionpohjan toimintahäiriöt lisääntyvät iän myötä. Tässä artikkelissa käsitellään niistä naisten yleisintä

Lisätiedot

REAKTIOLAUTA Aivohalvauskuntoutuksen terapiaväline

REAKTIOLAUTA Aivohalvauskuntoutuksen terapiaväline Kirsi Luonuankoski & Sanna Tiilikainen REAKTIOLAUTA Aivohalvauskuntoutuksen terapiaväline Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Marraskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.11.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

ALAPÄÄ TIUKKANA, YLÄPÄÄ RENTONA

ALAPÄÄ TIUKKANA, YLÄPÄÄ RENTONA ALAPÄÄ TIUKKANA, YLÄPÄÄ RENTONA - Bailamama harjoittelun vaikutukset alateitse synnyttäneiden naisten lantionpohjan lihasten toimintaan Sanna Aho Kaisa Enbuska Linda Nieminen Opinnäytetyö Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

ELEKTRODENPOSITIONERUNGSANLEITUNG ELECTRODE PLACEMENT GUIDE GUIDA AL POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI OVERZICHT PLAATSING VAN DE ELEKTRODEN

ELEKTRODENPOSITIONERUNGSANLEITUNG ELECTRODE PLACEMENT GUIDE GUIDA AL POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI OVERZICHT PLAATSING VAN DE ELEKTRODEN Art. no. 1838 2006/06 ELEKTRODENPOSITIONERUNGSANLEITUNG ELECTRODE PLACEMENT GUIDE GUIDA AL POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI OVERZICHT PLAATSING VAN DE ELEKTRODEN Elektrodeplasseringsguide Elektrodplaceringsguide

Lisätiedot

Lantionpohjan toimintahäiriöt

Lantionpohjan toimintahäiriöt Erika Halinen Sari Pulkkinen Lantionpohjan toimintahäiriöt Fysioterapeuttiset hoitokäytännöt Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö 27.4.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Mies S E L K Ä Y D I N V A M M A J A S E K S U A A L I S U U S

Mies S E L K Ä Y D I N V A M M A J A S E K S U A A L I S U U S S E L K Ä Y D I N V A M M A Mies J A S E K S U A A L I S U U S Copyright Invalidiliitto Invalidiliiton julkaisu 0.24, 2004 ISBN 952-9615-97-3 ISSN 1457-1471 Ulkoasu ja piirrokset: Inka Happo/Puhuri Paino:

Lisätiedot

Neurosonic matalataajuusmenetelmän tieteellistä taustaa

Neurosonic matalataajuusmenetelmän tieteellistä taustaa Neurosonic matalataajuusmenetelmän tieteellistä taustaa Neurosonic-menetelmän määritelmä: Neurosonic-rentoutustuoli tai -patja on tarkoitettu kohentamaan tuolissa lepäävän henkilön fyysistä ja henkistä

Lisätiedot

Anaali-inkontinenssin hoito

Anaali-inkontinenssin hoito Petri Aitola ja Pekka Luukkonen LANTIONPOHJAN SAIRAUDET Anaali-inkontinenssin hoito Anaali-inkontinenssin tutkiminen ja hoito avoterveydenhuollossa ovat yksinkertaisia ja useimmiten hyvin yleislääkärin

Lisätiedot

Johdon tuki. Potilasohjaus

Johdon tuki. Potilasohjaus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus Erikoissairaanhoito kuntoutusohjaus Perusterveydenhuolto Avh-yhdyshenkilötoiminta Tukitoimet Kolmas sektori Yhdistystoiminta Sopeutumisvalmennus Vertaistuki Kuntoutusta

Lisätiedot

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ 1 MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ Firstbeat Hyvinvointianalyysin soveltuvuus maksimivoimaharjoittelun jälkeisen palautumisen seurantaan Saara Koskinen

Lisätiedot

POLIO JA POLION MYÖHÄISOIREYHTYMÄ

POLIO JA POLION MYÖHÄISOIREYHTYMÄ POLIO JA POLION MYÖHÄISOIREYHTYMÄ Opaskirja polion sairastaneille ja terveydenhuollon ammattilaisille Suomen Polioliitto ry Invalidiliitto ry Ohjausryhmä: Toimittaneet: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja:

Lisätiedot

INL NO. A6243. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bladder brochure A4, FI

INL NO. A6243. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bladder brochure A4, FI INL NO. A6243 PROJECT Medtronic DESCRIPTION interstim patient bladder brochure A4, FI InterStim -hoito VIRTSANPIDÄTYSONGELMIIN Potilasopas Jos sinulla on virtsankarkailua, et ole yksin. Ongelmasta kärsii

Lisätiedot

RASKAUSAJAN KUNTOSALIHARJOITTELU

RASKAUSAJAN KUNTOSALIHARJOITTELU Kallio Elisa & Kuokkanen Tiia RASKAUSAJAN KUNTOSALIHARJOITTELU Opinnäytetyö Fysioterapia Helmikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.2.2013 Tekijä(t) Kallio, Elisa & Kuokkanen, Tiia Koulutusohjelma

Lisätiedot

FYSIOTERAPEUTTIEN KOKEMUKSIA POLVENTEKONIVELLEIKATUN PROPRIOSEPTIIVISESTA HARJOITTELUSTA

FYSIOTERAPEUTTIEN KOKEMUKSIA POLVENTEKONIVELLEIKATUN PROPRIOSEPTIIVISESTA HARJOITTELUSTA 1 Reeta Raimoaho, Heidi Sallinen FYSIOTERAPEUTTIEN KOKEMUKSIA POLVENTEKONIVELLEIKATUN PROPRIOSEPTIIVISESTA HARJOITTELUSTA Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Marraskuu 2008 KUVAILULEHTI 2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

SELKÄ KUNTOON PIENIN ASKELIN - opas syvien vartalolihasten harjoittamiseen

SELKÄ KUNTOON PIENIN ASKELIN - opas syvien vartalolihasten harjoittamiseen SELKÄ KUNTOON PIENIN ASKELIN - opas syvien vartalolihasten harjoittamiseen Opinnäytetyö Eveliina Hiltunen Heini Karhu Sanna-Mari Tyrväinen Fysioterapian koulutusohjelma 2 SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala,

Lisätiedot

Terveydestä useita artikkeleita

Terveydestä useita artikkeleita NRO 1/2008 16. VSK HUHTIKUU 2008 Terveydestä useita artikkeleita Pyörätuoliajokortti työkalu taitojen lisäämiseksi 2500 kilometriä käsipolkupyörällä Euroopassa Australia ja esteettömyys Heta puolustaa

Lisätiedot

SELKÄ JA NISKA KUNTOON KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas Herttuan kuntoutuskeskuksen työikäisille asiakkaille

SELKÄ JA NISKA KUNTOON KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas Herttuan kuntoutuskeskuksen työikäisille asiakkaille Johannes Hietala, Marko Huttu & Ville Peltoniemi SELKÄ JA NISKA KUNTOON KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas Herttuan kuntoutuskeskuksen työikäisille asiakkaille Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Maaliskuu

Lisätiedot

Seurantalomakkeen kehittäminen

Seurantalomakkeen kehittäminen Tea Forsell-Makkonen, Kirsi Nikulainen FYSIOTERAPIAN SISÄLTÖ AIVOHALVAUSKUNTOUTUKSESSA Seurantalomakkeen kehittäminen Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

InterStim -hoito. Virtsanpidätysongelmiin Potilasohje. Tee muutos elämääsi. Hoidata ja hallitse.

InterStim -hoito. Virtsanpidätysongelmiin Potilasohje. Tee muutos elämääsi. Hoidata ja hallitse. InterStim -hoito Virtsanpidätysongelmiin Potilasohje Tee muutos elämääsi. Hoidata ja hallitse. Jos sinulla on inkontinenssia eli pidätyskyvyttömyyttä, et ole yksin. Virtsanpidätysongelmista kärsii yli

Lisätiedot

Neuropaattinen kipu CRPS-oireyhtymän tunnistaminen Fysioterapian periaatteet

Neuropaattinen kipu CRPS-oireyhtymän tunnistaminen Fysioterapian periaatteet Neuropaattinen kipu CRPS-oireyhtymän tunnistaminen Fysioterapian periaatteet Oh/ft Heli-Marja Oksanen TYKS/Asiantuntijapalvelut/Fysioterapia 28.2.2013 Neuropaattisen kivun määritelmä Kiputila, jonka syynä

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään!

Terveysliikunta. uutiset. KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään! Terveysliikunta uutiset KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään! 2012 Terveysliikuntauutiset 2012 Mieli ja keho liikkeelle valtimoterveyttä edistämään UKK-instituutin julkaisema Terveysliikuntauutiset-lehti

Lisätiedot

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla 2015 www.neuron.fi Kuntoudu pelaamalla sivu 4 Toimintaterapiaa toisellakin tavalla sivu 7 Sopeutumisvalmennuksesta tietoa ja vertaistukea sivu 12 Hyvin voidaan ja ahkeroidaan sivu 18 Neuronin palvelut

Lisätiedot

KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN

KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN Marjaana Jalkanen Pro gradu -tutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

SYNNYTYS NAISEN MARATON?

SYNNYTYS NAISEN MARATON? SYNNYTYS NAISEN MARATON? Tapaustutkimus synnytyksen aikaisesta fyysisestä kuormituksesta ja stressireaktioista sydämen sykevälivaihteluun perustuvan analyysin avulla mitattuna Reetta-Leena Kauppinen ja

Lisätiedot

Raskausajan tarpeet ja osteopaattinen hoito

Raskausajan tarpeet ja osteopaattinen hoito Sara Lexmond, Jatta Nieminen, Emma Vartiainen Raskausajan tarpeet ja osteopaattinen hoito Metropolia Ammattikorkeakoulu Osteopaatti (AMK) Osteopatian koulutusohjelma Opinnäytetyö 25.4.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot