Kirkollishallituksen istunto Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkollishallituksen istunto 2.6.2015 Pöytäkirja"

Transkriptio

1 Kirkollishallituksen istunto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia, piispa Arseni, kirkkoherra Timo Tynkkynen, nunna Elisabet, käräjätuomari Heikki Piiroinen, johdon konsultti Tuovi Haikala. Poissa: Esittelijät: kirkkoherra Markku Salminen. palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala (sihteeri), kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen ja arkkipiispan teologinen erityisavustaja Outi Vasko. Palvelukeskuksen johtajan esittely 1 Kirkon hiippakuntalähtöinen toiminta (liitteet 1 a-c) Kirkollishallitus käsitteli hiippakuntakeskeistä toimintamallia kokouksessaan ja päätti pyytää hallintovaliokunnalta täsmennyksiä siitä, mitkä ovat hiippakuntakeskeisen hallintomallin tavoitteet. Lisäksi pyydettiin täsmennystä siitä, mitä kirkolliskokouksen päätös seurakuntien laajasta itsenäisyydestä tarkoittaa hiippakuntakeskeisessä mallissa ja millä aikataululla muutoksen odotetaan etenevän. Hallintovaliokunta keskusteli asiasta Kirkollishallitus hyväksyy liitteen 1a mukaisen esityksen, josta pyydetään lausunnot piispoilta ja seurakuntien neuvostoilta mennessä. Esitys ja yhteenveto lausunnoista on käytettävissä kirkolliskokousseminaarissa syyskuussa. Lopullinen kirkolliskokoukselle vietävä esitys on kirkollishallituksen käsittelyssä lokakuun istunnossa. Esityksen pohjana on vuoden 2014 kirkolliskokouksen tekemät päätökset ja linjaukset hiippakuntakeskeisestä hallintomallista. Valmistelu on edennyt prosessina, jossa hallintovaliokunta ja kirkollishallitus ovat täsmentäneet muutoksen tavoitteita sekä yksityiskohtia. Esityksen valmistelulle

2 asettaa haasteita se, kuinka tavoite seurakuntien laajasta itsenäisyydestä soveltuu näkyyn hiippakuntalähtöisestä toiminnasta. Esityksestä tulee kuulla seurakuntia ja sen jälkeen päättää, millainen uusi hallintomalli on. Esityksen mukaan täydennettynä liitteen 1 d mukaisesti. Lisäksi esityksestä pyydetään lausunto hallintooikeuden asiantuntijalta. Merkitään, että Heikki Piiroinen ilmoitti eriävän mielipiteen asiaan, liite 1 e.. Palvelukeskuksen johtajan esittely 2 Kirkon strategia (liitteet 2 a-b) Vuoden 2012 kirkolliskokous päätti, että luonnos kirkon strategiaksi vuonna 2016 alkavalle strategiakaudelle tuodaan kirkolliskokouksen käsittelyyn 2014, jonka jälkeen luonnos lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Vuoden 2015 kirkolliskokous päättää uudesta strategiasta. Kirkollishallitus antoi valmistelutehtävän strategian seurantatyöryhmälle. Työryhmä laati strategiaraportin vuoden 2014 kirkolliskokoukselle, joka päätti, että kirkon strategian lähtökohtana tulee olla nykyinen strategia vuosille siten, että sitä yksinkertaistetaan, priorisoidaan, ajankohtaistetaan ja terävöitetään. Kirkolliskokouksen mukaan uuden strategian tulee olla mahdollisimman tiivis ja selkeä. Kirkon arvot ja toiminnan tavoitteet tulee tunnistaa ja erottaa selkeästi toisistaan. Tavoitteissa tulee toteutua kaikki halutut arvot. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti strategialuonnoksesta pyydettiin lausunnot piispoilta ja kirkkoherroilta. Yhteenveto lausunnoista sekä kauden viimeisestä strategiakyselystä on liitteenä 2b. Työryhmä on toiminut arkkipiispan siunauksella ja sen jäseninä ovat olleet toiminnanjohtaja Riina Nguyen, seminaarin johtaja Mikko Sidoroff, kirkkoherra Andreas Larikka ja palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala. Asiantuntijana työryhmän työskentelyssä on vuoden 2015 osalta ollut johdon konsultti Tuovi Haikala. Kirkollishallitus lähettää strategian kirkolliskokoukselle päätettäväksi. Strategiaprosessi on edennyt kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti ja kirkolliskokous on saanut alustavan luonnoksen käsiteltäväkseen vuoden 2014 kirkolliskokouksessa. Strategialuonnoksesta on järjestetty lausuntokierron kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti. Uuden strategian lähtökohtana on vuosien strategia, jota on ajankohtaistettu, tiivistetty, yksinkertaistettu ja priorisoitu. Strategiassa on myös esitetty mittareita, joiden avulla sen toteutumista voidaan seurata. Strategiatyö on edennyt prosessina, jossa lopullisen version muotoutumiseen ovat vaikuttaneet kirkolliskokouksen evästyksen lisäksi myös saadut lausunnot. Strategiatyö on edennyt yhtäaikaisesti hallinnon kehittämistyön kanssa ja yhteistyössä muiden strategiaan vaikuttavien työryhmien sekä selvitysten kanssa (esim. hallintotyöryhmä, kirkkopalvelujen ohjausryhmä, työhyvinvointikysely, arvostavan kehittämisen raportti).

3 Esityksen mukaan lisättynä seuraavin muutoksin liitteen 2 c mukaisesti. Kiinteistöpäällikön esittely 3 Talousarvion sisältämän avustukset seurakunnille (liitteet 3 a-g) Peruskorjausavustukset vuonna 2015 (liite 3a) Peruskorjausavustukset vuodelle 2015 jaetaan seuraavasti: Helsinki, Uspenskin katedraalin uuden hissin rakentaminen Helsinki, Uspenskin katedraalin tähtikaton kunnostustyöt Turku, kirkon portaiden kunnostustyöt Iisalmi, Salahmin rukoushuoneen vesikaton uusiminen Ilomantsi, seurakuntatalon korjaukset ja kirkon kuntoarvio Kiuruvesi, Karvoskylän kirkon korjaukset Kiuruvesi, Kytökylän rukoushuoneen kunnostukset Kuopio, Siilinjärven kirkon peruskorjaus Rautalampi, kirkon ja virkatalon aidan uusiminen Rautalampi, kirkon kuntotutkimuksen teettäminen Lappi, Sevettijärven kirkon katon uusiminen Lintula, kartanon ulkoverhouksen kunnostustyöt Lintula, kellotornin välipohjan korjaustyöt Tornio, kirkon peruskorjaus Vaasa, Kokkolan rukoushuone Vaasa, kirkon korjaukset yhteensä euroa Peruskorjausavustuksiin on varattu euron suuruinen määräraha. Vuoden 2008 kirkolliskokous hyväksyi aloitteen hiippakuntaneuvostojen esitysoikeudesta keskusrahastosta seurakunnille myönnettäviin avustuksiin. Esitysten pohjalta kirkon kiinteistöpäällikkö tekee oman esityksensä avustusten jakamisesta. Lapin seurakunnan Rovaniemen kirkon peruskorjaukseen ei myönnetä vuonna 2015 avustusta, koska hankkeeseen on myönnetty vuosina 2013 ja 2014 yhteensä euroa peruskorjausavustusta. Molempien vuosien avustukset ovat edelleen käytettävissä peruskorjaushankkeeseen. Edellä esitetyt summat ovat enimmäismääriä, maksatus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan tositteita vastaan.

4 Esityksen mukaan. Esitystä täydennettiin liitteen 3.1 ja 3.2. mukaisesti. Konservointiavustukset vuonna 2015 (liite 3a) Varkauden seurakunta, ehtoolliskaluston konservointiin euroa ( neljä sarjaa). Kiuruveden seurakunnalle 2014 myönnetty euron konservointiavustus on käytettävissä vuoden 2016 loppuun asti. Muista konservointiavustuksista voidaan päättää myöhemmin tänä vuonna. Kirkollishallituksen tekemän päätöksen mukaisesti ikoneihin liittyvistä konservointiavustuksista päättää Valamon konservointilaitoksen johtava konservaattori. Keskusrahaston talousarviossa on vuodelle 2015 varattu konservointi- ja kiiltokultausavustuksiin yhteensä euron suuruinen määräraha. Avustuksia myönnetään hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden eikä vähävaraisuuden perusteella. Niiden saaminen edellyttää omarahoitusosuutta. Anomuksista on ilmettävä konservointitöiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Esityksen mukaan. Esitystä täydennettiin liitteen 3.1. ja 3.2. mukaisesti. Päätettiin, että piispa Arseni laatii ohjeistuksen ikoneiden konservointiin yhteistyössä Valamon konservointilaitoksen kanssa. Lisäksi pyritään löytämään asiantuntija metalliesineiden konservointia varten. Kehityshankeavustukset vuonna 2015 (liite 3a) Ilomantsin seurakunta, lapsen tie kirkkoon kehityshanke euroa. Lapin seurakunnan nuorten yhteisöllisyyttä tukeva kehityshanke euroa. Oulun seurakunnan nuorten yhteisöllisyyttä tukeva kehityshanke euroa. Varkauden seurakunnan kaksivuotista maahanmuuttajaprojektia esitetään avustettavaksi maahanmuuttajatyö ja diakonia kustannuspaikalta eurolla vuonna Kiuruveden seurakunnan kehityshanketta esitetään avustettavaksi maahanmuuttajatyö ja diakonia kustannuspaikalta eurolla. Helsingin seurakunnan kaksivuotista vapaaehtoistyöhön liittyvää kehityshanketta esitetään avustettavaksi maahanmuuttajatyö ja diakonia kustannuspaikalta eurolla vuonna 2015.

5 Keskusrahaston talousarviossa on vuodelle 2015 varattu kehityshankeavustuksille euron suuruinen määräraha. Maahanmuuttajatyö ja diakonia kustannuspaikalla on asiantuntijapalveluihin varattu määrärahaa, josta diakonia- ja maahanmuuttajaprojekteja voidaan avustaa. Helsingin seurakunnan vapaaehtoistyöhankkeen avulla on mahdollista saada arvokasta tietoa jatkossa yhä tärkeämmäksi muodostuvan paikallisen vapaaehtoistyön toteuttamisesta seurakunnissa. Kaikista avustettavista kehityshankkeista edellytetään raportoimaan kirkollishallitukselle. Esityksen mukaan. Raportoinnissa kiinnitetään huomio erityisesti hyvin käytäntöihin, jotta niitä voidaan hyödyntää muissa seurakunnissa. Merkittiin, että nunna Elisabet poistui esteellisenä kokouksesta. Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 4 Uskonnonopetusavustukset vuonna 2015 Uskonnonopetusavustuksia on haettu seuraavasti: Myönnetty 2014 Lappi (toiminta-avustuksen yhteydessä) Oulu Rautalampi Varkaus Uskonnonopetusavustuksiin on varattu talousarviossa Lapin ortodoksisen seurakunnan uskonnonopetuskulut olivat vuonna euroa, joista matkakulujen osuus oli euroa. Oulun ortodoksisen seurakunnan uskonnon opetuskulut olivat vuonna euroa. He perustelevat korotustarvetta opettajien matkakuluilla, jotka ovat nousseet siksi että neljän opettajan sijaan heillä on vain kaksi kiertävää opettajaa. Seurakunnan kireän taloudellisen tilanteen syy on seurakuntakeskuksen rakentamiseen otettu pankkilaina ja sen rasitteet. Rautalammin ortodoksinen seurakunnan uskonnonopetusmenot ovat vuosittain euroa. Seurakunta perustelee korotustarvetta vähenneillä verotuloilla ( /vuosi).

6 Varkauden uskonnonopetus kulut olivat edellisenä vuonna euroa. Näistä matkakorvausten osuus oli euroa. Lappi Oulu Rautalampi Varkaus Kirkollishallitus edellyttää, että jatkossa seurakuntien tulee esittää hakemuksessaan perustelut, joka sisältää arvion opettajien opetus- ja matkakuluista. Tiedot tulee kartoittaa yhdessä opettajien kanssa. Kirkollishallitus kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntien ei pidä maksaa kunnille kuuluvia velvoitteita. Esimerkiksi Varkauden ortodoksisen seurakunnan opetuskulut ovat poikkeuksellisen suuret. Uskonnonopetusjärjestelyjä pitää tarkastella seurakunnan alueella kokonaisuutena ja pyrkiä koordinoimaan opetus niin ettei turhia matkakuluja synny. Kontaktiopetuksen lisänä tulee pohtia esimerkiksi verkko-opetusta. Edellä esitetyt summat ovat enimmäismääriä, maksatus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan. Oppituntitilanne ja lukujärjestys varmistuvat vasta syyskuussa, joten tarkkaa tilannearvioita ei voi tehdä. Esityksen mukaan. Palvelukeskuksen johtajan esittely 5 Valamon opiston yhteistoimintasopimus 2015 Valamon opiston yhteistoimintasopimuksen kausi on päättynyt. Valamon opiston yhteistoimintasopimus laaditaan liitteen 5 esityksen mukaisesti vuodelle Opiston uusi rehtori aloittaa tehtävässään Pitempiaikaisen yhteistyösopimuksen laadinnassa on perusteltua olla mukana opiston uusi johto. Kirkon omien opintojen järjestäminen konkretisoituu kuluvan vuoden aikana ja opiston yhteistyösopimuksessa tulee arvioitavaksi kirkon omien opintojen vaikutukset sopimukseen. Esityksen mukaan.

7 Palvelukeskuksen johtajan esittely 6 Kirkon tilien käyttöoikeuksien päivittäminen Taloustoimiston henkilömuutosten takia kirkon tilien käyttöoikeudet tulee päivittää. Kirkon tilien käyttöoikeudet ovat alkaen liitteen 6 mukaiset. Esityksen mukaan. Arkkipiispan teologisen erityisavustajan esittely 7 Kirkon viestinnän tilannearvio Kirkon viestintää on toteutettu alkaen kirkollishallituksen tekemän päätöksen pohjalta. Arkkipiispan teologinen erityisavustaja on yhdessä viestintätiimin kanssa laatinut tilannearvion viestinnästä kirkollishallituksen käsiteltäväksi (liite 7). Esitys Kirkollishallitus arvioi kirkon viestinnän toteutumista ja tekee ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Valmistellaan päätoimisen tiedottajan tai muun vastaavan toimen perustamista sekä toimenkuvan sisältö seuraavaan kirkollishallituksen istuntoon. Huomionosoitukset 8 Siunauskirja Lappeenrannan seurakunnan venäjänkielinen kirkkokuoro Anneli Nortesuo Rauno Jussila Kari Jaakkola Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi.

8 Tiedoksi 9 a) Tilintarkastuskertomukset 3 kpl, liitteet 9 a 1-3. b) Sijoituskatsaus, liite 9 b. c) Kirkon omat opinnot, tilannekatsaus, liite 9 c. d) Seminaarin remontin tilanne, liite 9 d. e) Seminaarin kirkkomusiikin opettajan tehtävään liittyen on aloitettu konkreettisten toimintamallien etsiminen yhdessä yliopiston kanssa. Tavoitteena on, että syyslukukauden alusta seminaarin kirkkomusiikin opettajan tehtäviä voitaisiin ainakin kokeiluluontoisesti toteuttaa aiempaa tiiviimmin yhteistyössä yliopiston kanssa. Yhteistyö palvelisi molempia osapuolia, tukisi opiskelijoiden opintoja sekä valmistumista. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Lisäksi merkitään tiedoksi Puroniemen Ystävät ry:n kiitoskirje sekä eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston tarkastuspöytäkirja kirkon keskushallinnon tarkastuksesta. Pöytäkirjan tarkastajat 10 Istunnon pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Elia ja Tuovi Haikala. Esityksen mukaan. Aika ja paikka alussa mainitut Puheenjohtaja Leo Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa

9 Pöytäkirjan tarkastajat Metropoliitta Elia Tuovi Haikala Kirkollishallituksen istunnon sihteeri Jari Rantala

Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen. Kirkollishallituksen istunto 13.5.2014 Pöytäkirja Aika: 13.5.2014 klo 13.00 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Liisankatu 29, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala

kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja Aika: 5.9.2014 klo 13.00 Paikka: Kulttuurikeskus Sofian kokoustilat, Vuosaari, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Aika: 12.2.2015 klo 13.00 15.10. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio. Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 2.6.2015 KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu sunnuntaina 23.päivänä marraskuuta 2008 Valamon luostarissa.

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu sunnuntaina 23.päivänä marraskuuta 2008 Valamon luostarissa. PÖYTÄKIRJA Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2008 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 23.- 26. marraskuuta 2008. 1. Kutsukirjelmä Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2007 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 26.- 28. marraskuuta 2007.

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2007 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 26.- 28. marraskuuta 2007. PÖYTÄKIRJA Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2007 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 26.- 28. marraskuuta 2007. 1. Kutsukirjelmä Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen

Lisätiedot

HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ

HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ 29.8.2011 Sirpa Koriala i Markku Salminen Jorma Aho Elsi Takala 1 Suomen ortodoksisen kirkon hallinnon kehittäminen 1 Uusi hallintomalli 1.1 Kirkolliskokous

Lisätiedot

Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014

Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014 1 Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014 Sisällys 1 Tiivistelmä ja toimenpide-ehdotukset 2 2 Kirkon hallinnonkehittämistyö 4 2.1 Työryhmät vuosina 1998 2011.. 4 2.2 Nykyinen hallinnonkehittämisryhmä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Aika Torstai 16.6.2011 klo 16.15 19.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja 123-129, poistui 130 käsittelyn

Lisätiedot

Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013

Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013 Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013 Timo Mäkirinta, puheenjohtaja Niilo Pellonmaa Hannu Mikkola Sirpa Koriala, sihteeri 1. Toimeksianto Vuoden 2012 kirkolliskokoukselle

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana Palosuontie 1 00660 Helsinki 09 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 2/ 2013 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011. toimintaa

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011. toimintaa ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 5 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011 Rehtori Sirpa Koriala: Yhteistä Sivut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 5.2.2013 klo 18.30 21.21 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 38 KOKOUKSEN AVAUS 50 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 24.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 24.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Aika Torstai 24.11.2011 klo 16.15-17.30 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 214-225 ja 227-233 Alaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot