PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu sunnuntaina 23.päivänä marraskuuta 2008 Valamon luostarissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu sunnuntaina 23.päivänä marraskuuta 2008 Valamon luostarissa."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2008 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä marraskuuta Kutsukirjelmä Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen koolle seuraavalla kirjelmällä: *********** Nro 125/08R KUTSU KIRKOLLISKOKOUKSEEN Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu sunnuntaina 23.päivänä marraskuuta 2008 Valamon luostarissa. Kirkolliskokoustyöskentelyn aluksi toimitetaan klo 9 liturgia luostarin Kristuksen kirkastumisen kirkossa. Kirkolliskokouksen juhlaistunto aloitetaan klo 14 luostarin kulttuurikeskuksessa. Istunto on omistettu Suomen ortodoksisesta kirkosta annetun ensimmäisen asetuksen kunniaksi, jonka antamisesta tulee 26. marraskuuta kuluneeksi 90 vuotta. Juhlaistunnon jälkeen on ortodoksisen kamarikuoron konsertti. 1

2 Kuopiossa 26. päivänä toukokuuta 2008 Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo ********** 2. Asetuksen 90-vuotisjuhla Kirkolliskokouksen alkamispäivänä vietettiin ortodoksisesta kirkosta annetun ensimmäisen asetuksen 90-vuotisjuhlaa. Ohjelmaan kuuluivat arkkipiispan johdolla toimitettu juhlaliturgia kirkossa, juhlalounas Trapesassa, kirkolliskokouksen juhlaistunto kulttuurikeskuksessa, Ortodoksisen kamarikuoron konsertti kirkossa ja kahvitilaisuus luostarin päätalossa. Kirkolliskokouksen juhlaistunnon avasi arkkipiispa Leo, juhlapuheen piti eduskunnan puhemies Sauli Niinistö ja evankelis-luterilaisen kirkon tervehdyksen esitti arkkipiispa Jukka Paarma. Päätössanat lausui kirkkoneuvos Risto Ikäheimo. Musiikista vastasi Ortodoksinen kamarikuoro. Avauspuheenvuorossaan arkkipiispa Leo totesi, että Suomen ortodoksinen kirkko on pystynyt jo 90 vuotta vastaamaan onnistuneesti sekä yhteiskunnan että kirkon jäsenten asettamiin vaatimuksiin. - Sen pohjalta katseet voidaan suunnata luottavaisin mielin tulevaisuuteen ja uusiin haasteisiin. Yhdentyvässä maailmassa ihmisten ja aatteiden vapaa liikkuminen tuo kirkolle kuten muillekin instituutioille joustavuusvaatimuksia. Ne merkitsevät kykyä reagoida ja toimia niin, että emme jää sivuun yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentamisessa. Yksi joustavuuden tunnusmerkki modernissa Suomessa on yhteiskunnan monikielisyys ja -kulttuurisuus. Ortodoksiselle kirkolle monikielisyys ja - kulttuurisuus ovat olleet aina identiteetin rakennusaineita. Näille vahvuuksille on käyttöä yhä enemmän myös tulevaisuudessa. Arkkipiispa Leon mukaan Suomen ortodoksinen kirkko on pieni, mutta arvostettu yhteistyökumppani sekä Suomessa että maailmalla - Meidän on kehitettävä kirkkoamme rohkeasti vahvuuksiimme tukeutuen. Niitä ovat monikielisyyden ja -kulttuurisuuden rinnalla sitoutuminen demokratian, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden enentämiseen. Myös kansallisessa vuorovaikutuksessa kirkon tulee olla rohkea toimija. Hyvät suhteet valtiohallintoon ovat tärkeitä, mutta olkoon niidenkin tunnusmerkkinä kansalaisvaikuttamisen kirkko, joka ei pelkää nostaa esille sen jäsenistön huolia. Juhlapuheen pitänyt eduskunnan puhemies Sauli Niinistö puhui suomalaisten henkisestä voimavarasta, luottamuksen perinteestä. 2

3 - Jokainen suomalainen on voinut luottaa ja tukeutua siihen, että jos minä käyttäydyn yhteisössä suunnilleen niin kuin minun odotetaan käyttäytyvän, niin ellen silti menestyisi, niin minusta kyllä pidetään huolta. Kohtuudella kykyjensä mukaan olla mukana yhteisössä, sillä ansaitsee tietyn oikeuden. Puhemies Niinistö puhui myös hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. - Ortodoksisen etiikan pohjalla pohditaan ja arvioidaan varsin usein tärkeää asiaa eli erottelukykyä, sitä, että osaa arvioida mikä on oikein tai väärin. Vilpittömästi toivon, että me yhteiskunnalliset päättäjät osaisimme tunnistaa arvomme ja erottelukyvyn: ole hyvä, tee päätös hyvän puolesta ja tee hyvää. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tervehdyksen toi juhlaan arkkipiispa Jukka Paarma. Hän edusti juhlassa myös Suomen ekumeenista neuvostoa. - Se mitä tapahtui 90 vuotta sitten merkitsi kahdenlaisen kehityksen merkkipaalua ja tietynlaista alkua. Toinen on tietysti se, että se merkitsi kansallista itsenäisyyttä Suomen ortodoksiselle kirkolle. Ortodoksisuudesta ja ortodoksisesta kirkosta tuli suomalainen ja Suomen kansan keskuudessa tunnustettu ja arvostettu kirkkokunta. Tämä kehitys on jatkunut näitten vuosikymmenten aikana. Kansallisen identiteetin saavuttaminen merkitsi omaa selvää paikkaa ortodoksisessa kirkkoperheessä ja maailman kirkkojen keskuudessa. Se asema, joka autonomiselle kirkolla on tänä päivänä, kertoo hyvin voimakkaasta myönteisestä kehityksestä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kannalta arkkipiispa Paarma näkee ortodoksisen kirkon merkityksen sen tuoman hengellisen elämän vaikutuksena. - Me olemme saaneet vaikka kuinka paljon vaikutteita ja virikkeitä ortodoksisesta hengellisestä elämästä, ennen kaikkea sen rukouselämästä. Kirkkojen jäsenten kohtaaminen paikallisella tasolla on merkinnyt läntisen perinteen edustajille näköalojen avartumista, näkemään sen mitä on kristillinen kirkko ja mitä on kristikunta. Se on tuonut uuden näkökulman ymmärtämään ekumeniaa eli näkemään maamme koko maanpiirin kattavana kirkkokuntana, jossa on erilaisia traditioita. Se on tuonut rikkauden ja ne laajat näköalat myös meidän luterilaiseen kirkkoomme. Kansliapäällikkö Risto Ikäheimon mukaan Suomen ortodoksisen kirkon toimintaedellytykset ovat tänä päivänä paremmat kuin koskaan ennen. - Kirkkomme tulevaisuuden näkymät ovat valoisat, sillä kirkko kasvaa ja sen toiminta monipuolistuu. Lainsäädäntö tarjoaa kirkolle ja sen seurakunnille joustavat lähtökohdat kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Tärkein tehtävä ja tavoite on kohdata seurakunnan jäsen kirkon pyhien toimitusten kautta. Ikäheimon mukaan vuoden 2007 alussa voimaan tullut laki ortodoksisesta kirkosta 3

4 sekä kirkkojärjestys ovat tähänastisten kokemusten perusteella osoittaneet toimivuutensa. - Toimintasäännökset ovat selkeämmät kuin koskaan aiemmin. Mitään oleellisia uudistustarpeita ei ole toistaiseksi ilmennyt. Kirkkomme hallintoelinten, ennen muuta sen ylintä päätösvaltaa käyttävän kirkolliskokouksen, tehtävänä on luonnollisesti jatkuvasti pohtia, miten kirkkolainsäädäntöämme tulisi kehittää. Arkkipiispa Leon, puhemies Niinistön ja kirkkoneuvos Ikäheimon puheet ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. 3. Kirkolliskokouksen asialuettelo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1. Puheenjohtajisto, sihteeristö, varapuheenjohtajien valitseminen 2. Kirkolliskokouksen työjärjestys 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen; päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖKSET 4. Kirkollishallituksen toimintakertomus vuodelta Kirkon keskusrahaston toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta Lintulan luostarin toimintakertomus, tilit ja tilintarkas-tuskertomus vuodelta Valamon luostarin toimintakertomus, tilit ja tilintarkas-tuskertomus vuodelta Konevitsan ja Petsamon luostarien tilit ja tilintarkas-tuskertomukset vuodelta

5 9. Kirkkomuseon toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 RAHA-ALOITTEET JA TALOUSARVIO 10. Kirkolliskokoukselle tehdyt raha-aloitteet: 10 a Kirkolliskokousedustajien Ulla Kudjoi-Salmisen, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen, Joonas Lyytisen, Elsi Takalan ja Sirpa Korialan aloite toiminta-avustuksista kirkon järjestöille vuodelle b Kirkolliskokousedustajien Heikki Huttusen, Ulla Kudjoi-Salmisen, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Joonas Lyytisen, Elsi Takalan ja Sirpa Korialan aloite tuesta ortodoksisille kirkkopäiville c Kirkolliskokousedustajien Markku Salmisen, Juha Lampisen ja Elsi Takalan aloite avustuksesta Trapesa-toimintakeskukselle 11. Keskusrahaston vuoden 2009 talousarvio sekä vuosien 2010 ja 2011 toimintasuunnitelma MUUT ALOITTEET JA ESITYKSET 12. Yhteistyöseurakuntien (Kuutosten) aloite hiippakuntaneuvostojen esitysoikeudesta kirkon keskusrahastosta seurakunnille myönnettävien vuosiavustusten jakamisessa 13. Taipaleen ja Ilomantsin seurakuntien aloite kirkkojärjestyksen 8 :n muuttamisesta 14. Kirkolliskokousedustaja Mikko Kärjen aloite seurakuntajaon muutoksista johtuvasta avustusohjelmasta 15. Kirkolliskokousedustajien Elsi Takalan, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen, Ulla Kudjoi-Salmisen ja Joonas Lyytisen aloite päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamisesta 5

6 16. Kirkolliskokousedustajien Riina Nguyenin, Juha Lampisen ja Heikki Huttusen aloite sähköisen viestinnän tehostamisesta 17. Kirkolliskokousedustajien Ulla Kudjoi-Salmisen, Heikki Huttusen, Juha Lampisen, Elsi Takalan, Riina Nguyenin ja Sirpa Korialan aloite tutkijan määräaikaisen toimen perustamisesta Joensuun yliopistoon ortodoksisen teologian oppiaineryhmän yhteyteen 18. Kirkolliskokousedustajien Riina Nguyenin, Ulla Kudjoi-Salmisen, Heikki Huttusen, Joonas Lyytisen, Juha Lampisen ja Elsi Takalan aloite ortodoksisen kirkon ympäristöohjelman ja eettisen sijoittamisen ohjeiston laatimisesta 19. Kirkolliskokousedustajien Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen ja Joonas Lyytisen aloite äänestysikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen seurakunnan vaaleissa 20. Kirkolliskokousedustajien Ritva Blyn ja Eero Lahtisen aloite menettelyjen selventämisestä eräissä papiston ja kanttorien työsuhteeseen liittyvissä erityistilanteissa 21. Kirkolliskokousedustaja Johanna Lasosen aloite vanhustyöstä ortodoksikirkossa 22. Kirkolliskokousedustaja Johanna Lasosen aloite ortodoksisen seminaarin sisäisestä ja ulkoisesta arvioinnista 23. Pöydällä oleva kirkolliskokousedustaja Ritva Blyn aloite standarditehtävänkuvauksista ortodoksisessa kirkossa 24. Kirkollishallituksen esitys kirkkojärjestyksen 110 :n muuttamisesta 25. Kirkollishallituksen esitys kirkkojärjestyksen 132 :n muuttamisesta 26. Kirkollishallituksen esitys Suomen ortodoksisen kirkon pitkän tähtäyksen suunnitelmaksi vuoteen 2020 saakka 27. Pöydällä oleva piispainkokouksen aloite kirkkojärjestyksen 47 :n 2 momentin muuttamisesta 28. Vuoden 2007 kirkolliskokouksen päätös työhyvinvoinnin edistämiseksi 6

7 I TÄYSISTUNTO, sunnuntaina 23. päivänä marraskuuta 2007 kello Alkuhartaus ja istunnon avaus Alkuhartautena laulettiin palmusunnuntain stikiira: Tänään Pyhän Hengen armo kokosi meidät yhteen. Puheenjohtajana toiminut arkkipiispa Leo avasi I täysistunnon. 5. Jäsenluettelo ja nimenhuuto Pöytäkirjaan merkittiin seuraava kirkolliskokouksen jäsenluettelo: Itseoikeutetut Karjalan ja koko Suomen Arkkipiispa Leo Helsingin metropoliitta Ambrosius Oulun metropoliitta Panteleimon Joensuun piispa Arseni Papiston ja kanttoreiden edustajat Arkkimandriitta Sergei Kanttori Laura Aho Pastori Heikki Honkamäki Pastori Heikki Huttunen Rovasti Mikko Kärki Ylidiakoni Juha Lampinen Kanttori Jarmo Lehto Kanttori Anita Lintu Rovasti Timo Mäkirinta Pastori Jyrki Penttonen Rovasti Rauno Pietarinen Pastori Markku Salminen Rovasti Vesa Takala Pastori Markku Toivanen Maallikkojen edustajat Ritva Bly Leo Houtsonen Sirpa Koriala 7

8 Ulla Kudjoi-Salminen Eero Lahtinen Johanna Lasonen Teresa Leskinen Joonas Lyytinen Markku Martiskainen Ahti Mäkinen Riina Nguyen Heikki Piiroinen Hannu Pyykkönen Marja Rauhala Raimo Räme Seppo Salpakari Erik Sjöberg Elsi Takala Sihteeri Harri Tajakka toimitti nimenhuudon. Todettiin, että kaikki edustajat, lukuun ottamatta Vesa Takalaa ja Teresa Leskistä olivat paikalla. Takala oli saanut luvan olla poissa ensimmäisen kokouspäivän ja Leskinen saapui myöhästyneenä. 6. Arkkipiispan avauspuhe Avauspuheessaan arkkipiispa Leo luonnehti alkavan kirkolliskokouksen työtä. 7. Kokouksen laillisuus Sihteeri luki kirkolliskokouksen kokouskutsun. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 8. Esityslista I täysistunnon esityslistaksi hyväksyttiin: 1. Alkuhartaus 2. Jäsenluettelo ja nimenhuuto 3. Arkkipiispan avauspuhe 4. Kokouksen laillisuus 5. Esityslista 6. Asia 1: Puheenjohtajisto ja sihteeristö, 3. ja 4. varapuheenjohtajan valitseminen 8

9 7. Asia 2: Kirkolliskokouksen asialuettelossa mainittujen asioiden valiokuntiin lähettäminen, lähetekeskustelu ja päätös siitä, mihin valiokuntiin asiat lähetetään 8. Asia 3: Kirkolliskokouksen menojen kattaminen; päätös edustajien ja avustajien palkkioista 9. Tervehdysten lähettäminen 10. Päätös seuraavan täysistunnon ajankohdasta 11. Ilmoitusasiat 12. Istunnon päättäminen 9. Asia 1: Puheenjohtajisto ja sihteeristö, 3. ja 4. varapuheenjohtajan valitseminen Otettiin käsiteltäväksi asia 1. Kirkkoneuvos Risto Ikäheimo esitteli asian. Asiakirja merkittiin pöytäkirjaan seuraavanlaisena: ****** VUODEN 2008 KIRKOLLISKOKOUS ASIA 1 Puheenjohtajisto ja sihteeristö, 3. ja 4. varapuheenjohtajan valitseminen Kirkolliskokouksen puheenjohtajistona on (KJ 40 ): Puheenjohtaja arkkipiispa Leo 1. varapuheenjohtaja metropoliitta Ambrosius 2. varapuheenjohtaja metropoliitta Panteleimon Kirkolliskokous voi valita muita varapuheenjohtajia (KJ 40 ). Kirkollishallitus on valinnut (KJ 40 ) seuraavan kirkolliskokouksen sihteeristön: 1. sihteeri kirkollishallituksen sihteeri Harri Tajakka 2. sihteeri henkilöstösihteeri Riitta Hjertberg PÄÄTÖSESITYS: 9

10 Kirkollishallitus esittää, että kirkolliskokous kutsuu varapuheenjohtajiksi yhden papiston edustajan ja yhden maallikkoedustajan: 3. varapuheenjohtaja pappisedustaja 4. varapuheenjohtaja maallikkoedustaja ESITYS KÄSITTELYSTÄ: Kirkollishallitus esittää, että asia 1 käsitellään avausistunnossa. ****** Käsiteltäessä kirkolliskokouksen 3. ja 4. varapuheenjohtajan valitsemista esitettiin, että pappisedustajista varapuheenjohtajaksi valittaisiin rovasti Timo Mäkirinta. Maallikkoedustajista varapuheenjohtajaksi esitettiin Seppo Salpakaria. Päätös: Vuoden 2008 kirkolliskokous totesi, että kirkolliskokouksen puheenjohtajana on arkkipiispa Leo, 1. varapuheenjohtajana metropoliitta Ambrosius ja 2. varapuheenjohtajana metropoliitta Panteleimon. Kirkolliskokous päätti yksimielisesti valita 3. varapuheenjohtajaksi rovasti Timo Mäkirinnan ja 4. varapuheenjohtajaksi Seppo Salpakarin. Edelleen todettiin, että kirkollishallitus on valinnut kirkolliskokouksen 1. sihteeriksi kirkollishallituksen sihteerin Harri Tajakan ja 2. sihteeriksi henkilöstösihteeri Riitta Hjertbergin. Päätös julistettiin. 10. Asia 2: Kirkolliskokouksen asialuettelossa mainittujen asioiden valiokuntiin lähettäminen, lähetekeskustelu ja päätös siitä, mihin valiokuntiin asiat lähetetään Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan täysistuntoon. 10

11 11. Asia 3: Kirkolliskokouksen menojen kattaminen; päätös edustajien ja avustajien palkkioista Otettiin käsiteltäväksi asia 3. Kirkkoneuvos esitteli asian. Asiakirja merkittiin pöytäkirjaan seuraavanlaisena: ****** VUODEN 2008 KIRKOLLISKOKOUS ASIA 3 Kirkolliskokouksen menojen kattaminen; päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista PÄÄTÖSESITYS Kirkollishallitus esittää, että kirkolliskokouksen menot katetaan keskusrahaston varoista ja että edustajille, sihteereille ja avustajille suoritetaan palkkiot ja korvaukset seuraavasti: 1. Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan kirkon työehtosopimuksen mukaan. 2 Edustajien ja avustajien majoitus kokouspäivinä maksetaan suoraan kirkon varoista. Edustajat vastaavat puhelinkuluistaan itse. 3. Palkkioina suoritetaan istuntopäiviltä puhemiehistölle 50,- euroa ja muille kokousedustajille 40,- euroa. 4. Palkkion lisäksi kokousedustajille korvataan kokouksesta aiheutuneet todelliset ansionmenetykset. 5. Valiokuntien puheenjohtajille ja sihteereille maksetaan palkkiona 50,- euroa. 6. Työntekijöille korvataan pakottavista syistä virka-ajan ulkopuolella tehty kirkolliskokoukseen liittyvä työ kuten ylityökorvauksesta on säädetty. ESITYS KÄSITTELYSTÄ Kirkollishallitus esittää, että asia 3 käsitellään avausistunnossa. ****** Päätös: 11

12 Kirkolliskokous päätti, että kokouksen menot katetaan keskusrahaston varoista ja että edustajille, sihteereille ja avustajille suoritetaan palkkiot ja korvaukset seuraavasti: 1. Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan kirkon työehtosopimuksen mukaan. 2. Edustajien ja avustajien majoitus kokouspäivinä maksetaan suoraan kirkon varoista. Edustajat vastaavat puhelinkuluistaan itse. 3. Palkkioina suoritetaan istuntopäiviltä puhemiehistölle 50,- euroa ja muille kokousedustajille 40,- euroa. 4. Palkkion lisäksi kokousedustajille korvataan kokouksesta aiheutuneet todelliset ansionmenetykset. 5. Valiokuntien puheenjohtajille ja sihteereille maksetaan palkkiona 50,- euroa. 6. Työntekijöille korvataan pakottavista syistä virka-ajan ulkopuolella tehty kirkolliskokoukseen liittyvä työ kuten ylityökorvauksesta on säädetty. 7. Niiden edustajien, joilla on kirkolliskokouksessa mukana pieniä lapsia, avustajien kulut katetaan keskusrahaston varoista. Päätös julistettiin. 12. Tervehdysten lähettäminen Päätettiin lähettää tervehdykset Ekumeeniselle patriarkalle, Tasavallan Presidentille, kulttuuriministerille ja Nikean metropoliitalle. Seuraavat tervehdykset lähetettiin: ****** His All-Holiness Bartholomaios The Ecumenical Patriarch of Constantinople Rum Patrikhanesi, Fener Halic TR ISTANBUL TURKEY Your All-Holiness, 12

13 The General Assembly of the Holy Archbishopric of Finland has convened in the New Valamo monastery. We ask for your holy prayers and convey to you our most respectful greetings. Archbishop Leo of Karelia and all Finland ****** 13

14 Tasavallan presidentti Tarja Halonen Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu Helsinki Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan vuoden 2008 kirkolliskokous on kokoontunut Uuden Valamon luostariin Heinävedelle ja lähettää Teille, Rouva Presidentti, kunnioittavan tervehdyksensä. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo ***** Kulttuuriministeri Stefan Wallin Opetusministeriö PL Helsinki Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan vuoden 2008 kirkolliskokous on kokoontunut Uuden Valamon luostariin Heinävedelle ja lähettää Teille, Herra Kulttuuriministeri, kunnioittavan tervehdyksensä. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo ***** KP Nikean metropoliitta Johannes Hämeenkatu 30 A Turku Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan vuoden 2008 kirkolliskokous on kokoontunut Uuden Valamon luostariin Heinävedelle ja lähettää Teille, Korkeasti Pyhitetty esipaimen, kunnioittavan tervehdyksensä. Samalla kiitämme saamastamme onnittelusähkeestä asetuksemme 90-vuotisjuhlaan. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo 14

15 13. Seuraava täysistunnon ajankohta Kirkolliskokouksen II täysistunto päätettiin pitää maanantaina kello 9.00 alkaen. 14. Ilmoitusasiat Tehtiin selkoa valiokuntien käytännön työskentelystä ym. käytännön järjestelyistä. 15. Istunnon päättäminen Puheenjohtaja päätti I täysistunnon kello II TÄYSISTUNTO, maanantaina kello Alkuhartaus ja istunnon avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtajana toiminut arkkipiispa Leo avasi II täysistunnon. 17. Nimenhuuto Sihteeri toimitti nimenhuudon. Todettiin, että kaikki edustajat olivat paikalla. 18. Esityslista II täysistunnon esityslistaksi hyväksyttiin: 1. Alkuhartaus 2. Istunnon avaus 15

16 3. Nimenhuuto 4. Esityslista 5. Asia 2: Kirkolliskokouksen asialuettelossa mainittujen asioiden valiokuntiin lähettäminen, lähetekeskustelu ja päätös siitä, mihin valiokuntiin asiat lähetetään 6. Muut mahdolliset asiat 7. Päätös seuraavan täysistunnon ajankohdasta 8. Ilmoitusasiat 9. Istunnon päättäminen 19. : Asia 2: Kirkolliskokouksen asialuettelossa mainittujen asioiden valiokuntiin lähettäminen, lähetekeskustelu ja päätös siitä, mihin valiokuntiin asiat lähetetään Valiokuntien puheenjohtajat Rauno Pietarinen (hallintovaliokunta), Markku Salminen (talousvaliokunta), Mikko Kärki (sivistysvaliokunta) ja Heikki Piiroinen (lakivaliokunta) käyttivät puheenvuoron Kirkolliskokous kävi lähetekeskustelun asioittain. Mietinnöt Päätös: Kirkollishallitus päätti, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti: HaHala Hallintovaliokunta: Asiat 4, 23 ja 28 Talousvaliokunta: Asiat 5,6,7,8,9,10,11, 12 ja 14, kuitenkin niin, että asioiden 6, 7 ja 9 toimintakertomusten mietinnöt laatii hallintovaliokunta Sivistysvaliokunta: 16

17 Asiat 16, 17, 18, 21, 22 ja 26 Lakivaliokunta: Asiat 13, 15, 19, 20, 24, 25 ja 27 Päätös julistettiin. 20. Seuraavan istunnon ajankohta Kirkolliskokouksen III täysistunto päätettiin pitää maanantaina kello 18 alkaen. 21. Ilmoitusasiat Sihteeri teki selkoa valiokuntien käytännön työskentelystä, rintalappujen kantamisesta, järjestöjen kahvitilaisuudesta sekä valokuvauksesta. 22. Istunnon päättäminen Puheenjohtaja päätti I täysistunnon kello JÄRJESTÖJEN KAHVITILAISUUS Kirkolliskokous osallistui kello 14 alkaen kirkon piirissä toimivien järjestöjen järjestämään kahvitilaisuuteen Trapesassa. Tilaisuutta isännöivät järjestöjen työntekijät ja puheenvuoron sen aikana käytti lähetyssihteeri Outi Vasko. 17

18 III TÄYSISTUNTO, maanantaina kello Alkuhartaus ja istunnon avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtajana toiminut metropoliitta Panteleimon avasi III täysistunnon. 25. Nimenhuuto Sihteeri toimitti nimenhuudon. Todettiin, että kaikki edustajat lukuun ottamatta Eero Lahtista olivat paikalla. Lahtinen oli poistunut kokouksesta työesteiden vuoksi. 26. Esityslista III täysistunnon esityslistaksi hyväksyttiin: 1. Alkuhartaus 2. Istunnon avaus 3. Nimenhuuto 4. Esityslista 5. I käsittely 6. Muut mahdolliset asiat 7. Seuraavan täysistunnon ajankohta 8. Ilmoitusasiat 9. Istunnon päättäminen 18

19 27. I käsittely Kirkolliskokoukselle esitettiin otettavaksi I käsittelyyn seuraavat valiokuntien mietinnöt: Hallintovaliokunta: Asia 9: Kirkkomuseon toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 Asia 23: Pöydällä oleva kirkolliskokousedustaja Ritva Blyn aloite standarditehtävänkuvauksista ortodoksisessa kirkossa Talousvaliokunta: Asia 6: Lintulan luostarin toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 Asia 7: Valamon luostarin toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 Asia 8: Konevitsan ja Petsamon luostarien tilit ja tilintarkastuskertomukset vuodelta 2007 Asia 10: Kirkolliskokoukselle tehdyt raha-aloitteet: 10 a: Kirkolliskokousedustajien Ulla Kudjoi-Salmisen, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen, Joonas Lyytisen, Elsi Takalan ja Sirpa Korialan aloite toiminta-avustuksista kirkon järjestöille vuodelle b: Kirkolliskokousedustajien Heikki Huttusen, Ulla Kudjoi-Salmisen, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Joonas Lyytisen, Elsi Takalan ja Sirpa Korialan aloite tuesta ortodoksisille kirkkopäiville c: Kirkolliskokousedustajien Markku Salmisen, Juha Lampisen ja Elsi Takalan aloite avustuksesta Trapesa-toimintakeskukselle Asia 12: Yhteistyöseurakuntien (Kuutosten) aloite hiippakuntaneuvostojen esitysoikeudesta kirkon keskusrahastosta seurakunnille myönnettävien vuosiavustusten jakamisessa Asia 14: Kirkolliskokousedustaja Mikko Kärjen aloite seurakuntajaon muutoksista johtuvasta avustusohjelmasta 19

20 Sivistysvaliokunta: Asia 16: Kirkolliskokousedustajien Riina Nguyenin, Juha Lampisen ja Heikki Huttusen aloite sähköisen viestinnän tehostamisesta Lakivaliokunta: Asia 13: Taipaleen ja Ilomantsin seurakuntien aloite kirkkojärjestyksen 8 :n muuttamisesta Asia 15: Kirkolliskokousedustajien Elsi Takalan, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen, Ulla Kudjoi-Salmisen ja Joonas Lyytisen aloite päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamisesta Asia 20: Kirkolliskokousedustajien Ritva Blyn ja Eero Lahtisen aloite menettelyjen selventämisestä eräissä papiston ja kanttorien työsuhteeseen liittyvissä erityistilanteissa Asia 24: Kirkollishallituksen esitys kirkkojärjestyksen 110 :n muuttamisesta Asia 25: Kirkollishallituksen esitys kirkkojärjestyksen 132 :n muuttamisesta Asia 27: Pöydällä oleva piispainkokouksen aloite kirkkojärjestyksen 47 :n 2 momentin muuttamisesta Asiat päätettiin panna pöydälle. 28. Seuraavan täysistunnon ajankohta Kirkolliskokouksen seuraava täysistunto päätettiin pitää tiistaina kello 9.00 alkaen. 29. Istunnon päättäminen Puheenjohtaja päätti III täysistunnon kello

21 IV TÄYSISTUNTO, tiistaina kello Alkuhartaus ja istunnon avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtajana toiminut metropoliitta Ambrosius avasi IV täysistunnon. 31. Nimenhuuto Sihteeri toimitti nimenhuudon. Todettiin, että kaikki edustajat lukuun ottamatta Eero Lahtista olivat paikalla. 32. Esityslista IV täysistunnon esityslistaksi hyväksyttiin: 1. Alkuhartaus 2. Istunnon avaus 3. Nimenhuuto 4. Esityslista 5. I käsittely 6. II käsittely: Asia 13: Taipaleen ja Ilomantsin seurakuntien aloite kirkkojärjestyksen 8 :n muuttamisesta Asia 15: Kirkolliskokousedustajien Elsi Takalan, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen, Ulla Kudjoi-Salmisen ja Joonas Lyytisen aloite päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamisesta Asia 20: Kirkolliskokousedustajien Ritva Blyn ja Eero Lahtisen aloite menettelyjen selventämisestä eräissä papiston ja kanttorien työsuhteeseen liittyvissä erityistilanteissa 21

22 Asia 24: Kirkollishallituksen esitys kirkkojärjestyksen 110 :n muuttamisesta Asia 25: Kirkollishallituksen esitys kirkkojärjestyksen 132 :n muuttamisesta Asia 27: Pöydällä oleva piispainkokouksen aloite kirkkojärjestyksen 47 :n 2 momentin muuttamisesta Asia 8: Konevitsan ja Petsamon luostarien tilit ja tilintarkastuskertomukset vuodelta 2007 Asia 10: Kirkolliskokoukselle tehdyt raha-aloitteet: 10 a Kirkolliskokousedustajien Ulla Kudjoi-Salmisen, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen, Joonas Lyytisen, Elsi Takalan ja Sirpa Korialan aloite toiminta-avustuksista kirkon järjestöille vuodelle b Kirkolliskokousedustajien Heikki Huttusen, Ulla Kudjoi- Salmisen, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Joonas Lyytisen, Elsi Takalan ja Sirpa Korialan aloite tuesta ortodoksisille kirkkopäiville c Kirkolliskokousedustajien Markku Salmisen, Juha Lampisen ja Elsi Takalan aloite avustuksesta Trapesatoimintakeskukselle Asia 12: Yhteistyöseurakuntien (Kuutosten) aloite hiippakuntaneuvostojen esitysoikeudesta kirkon keskusrahastosta seurakunnille myönnettävien vuosiavustusten jakamisessa Asia 14: Kirkolliskokousedustaja Mikko Kärjen aloite seurakuntajaon muutoksista johtuvasta avustusohjelmasta Asia 23: Pöydällä oleva kirkolliskokousedustaja Ritva Blyn aloite standarditehtävänkuvauksista ortodoksisessa kirkossa Asia 16: Kirkolliskokousedustajien Joonas Lyytisen, Riina Nguyenin, Juha Lampisen ja Heikki Huttusen aloite sähköisen viestinnän tehostamisesta 7. Muut mahdolliset asiat 8. Seuraavan täysistunnon ajankohta 9. Ilmoitusasiat 10. Istunnon päättäminen 22

23 33. I käsittely Kirkolliskokoukselle esitettiin otettavaksi I käsittelyyn seuraavat valiokuntien mietinnöt: Hallintovaliokunta: Asia 6: Lintulan luostarin toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 Asia 7: Valamon luostarin toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 Talousvaliokunta: Asia 5: Kirkon keskusrahaston toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 Asia 9: Kirkkomuseon toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 Sivistysvaliokunta: Asia 17: Kirkolliskokousedustajien Ulla Kudjoi-Salmisen, Heikki Huttusen, Juha Lampisen, Elsi Takalan, Riina Nguyenin ja Sirpa Korialan aloite tutkijan määräaikaisen toimen perustamisesta Joensuun yliopistoon ortodoksisen teologian oppiaineryhmän yhteyteen Asia 21: Kirkolliskokousedustaja Johanna Lasosen aloite vanhustyöstä ortodoksikirkossa Lakivaliokunta: Asia 19: Kirkolliskokousedustajien Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen ja Joonas Lyytisen aloite äänestysikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen 23

24 seurakunnan vaaleissa 34. II käsittely, asia 13: Taipaleen ja Ilomantsin seurakuntien aloite kirkkojärjestyksen 8 :n muuttamisesta Otettiin käsiteltäväksi esityslistan mukaisesti asia 13. pöytäkirjaan seuraavanlaisina: Asiakirjat merkittiin Kuopio Dnro 121/01/2008 KIRKOLLISKOKOUKSELLE Vuoden 2008 kirkolliskokous Asia 13: Taipaleen ja Ilomantsin seurakuntien aloite kirkkojärjestyksen 8 :n muuttamisesta Oheisessa aloitteessa esitetään kirkkojärjestyksen 8 :n muuttamista siten, että säännös kuuluu seuraavasti: hautaan siunaaminen toimitetaan kuollessaan ortodoksista uskoa tunnustaneelle vainajalle. Aloitteen mukaan pykälän nykyinen sanamuoto ortodoksista uskoa tunnustaneelle on ongelmallinen silloin, kun omaiset pyytävät kirkollista siunaamista kirkosta eronneelle vainajalle. Kirkollishallitus lähettää aloitteen kirkolliskokoukselle. Omana lausuntonaan kirkollishallitus esittää aloitteen käsittelyä piispainkokouksen annettua asiasta lausunnon. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Lainoppinut kirkkoneuvos Leo Risto Ikäheimo 24

25 VUODEN 2008 KIRKOLLISKOKOUS Kristuksen kirkastumisen luostari Uusi-Valamo Lakivaliokunta MIETINTÖ Asia 13: Taipaleen ja Ilomantsin seurakuntien aloite kirkkojärjestyksen 8 :n muuttamisesta Lakivaliokunta on saanut asiasta lausunnon piispainkokoukselta. Lakivaliokunta katsoo, että asia on luonteeltaan pastoraalinen ja että nykyinen kirkkojärjestyksen 8 ja sen perustelut antavat riittävät ohjeet papin toiminnalle hiippakunnan piispan ohjauksessa. PÄÄTÖSESITYS: Lakivaliokunta esittää, että aloite hylätään. Lakivaliokunnan puolesta Uusi-Valamo Heikki Piiroinen Puheenjohtaja Jukka Mäntymäki Sihteeri Päätös: Kirkolliskokous hylkää aloitteen. Kirkolliskokous katsoo, että asia on luonteeltaan pastoraalinen ja että nykyinen kirkkojärjestyksen 8 ja sen perustelut antavat riittävät ohjeet papin toiminnalle hiippakunnan piispan ohjauksessa. 25

26 Päätös julistettiin. 35. II käsittely, asia 15: Kirkolliskokousedustajien Elsi Takalan, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen, Ulla Kudjoi-Salmisen ja Joonas Lyytisen aloite päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamisesta Otettiin käsiteltäväksi esityslistan mukaisesti asia 15. pöytäkirjaan seuraavanlaisina: Asiakirjat merkittiin Kuopio Dnro 116/01/2008 KIRKOLLISKOKOUKSELLE Vuoden 2008 kirkolliskokous Asia 15: Kirkolliskokousedustajien Elsi Takalan, Juha Lampisen, Riina Nguyenin, Heikki Huttusen, Ulla Kudjoi-Salmisen ja Joonas Lyytisen aloite päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamisesta Oheisessa aloitteessa esitetään, että kirkolliskokous antaa kirkollishallituksen tehtäväksi laatia ohje kirkon toimenhaltijoille sekä luottamuselimille päätösten selkeästä perustelusta ja päätösten saattamisesta helposti seurakuntalaisten saataville. Kirkollishallitus lähettää aloitteen kirkolliskokoukselle. Omana lausuntonaan kirkollishallitus esittää, että aloite hyväksytään. Ortodoksisesta kirkosta annettu laki sekä kirkkojärjestys tulivat voimaan vuoden 2007 alusta. Niiden myötä hyvän hallinnon asettamat vaatimukset, muun muassa aloitteessa mainitut asiat, ovat aiempaa ajankohtaisempia. 26

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT / 27.5.2005. rin tiistaiseuran puheenjohtaja, ja hän kuuluu jo neljättä kautta Tampereen

TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT / 27.5.2005. rin tiistaiseuran puheenjohtaja, ja hän kuuluu jo neljättä kautta Tampereen Ortodoksinen seurakuntalehti Jumalanpalvelukset ja tapahtumat s. 8 23 3 2005 Tässä numerossa: 5 Vanhoillisuudessakin on mahdollisuus 6 Työ päätökseen Pyhässä synodissa 7 Monitaituri Jaakko Olkinuora 18

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 OULUN ORTODOKSISEN HIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö 2013 Tekstit: Seppo

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

on aina meissä Valamosta Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus Puhetta ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI Sivut 4 7

on aina meissä Valamosta Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus Puhetta ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI Sivut 4 7 ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 1 2012 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 9.2.2012 Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot