Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen."

Transkriptio

1 Kirkollishallituksen istunto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Liisankatu 29, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, piispa Arseni, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, käräjätuomari Heikki Piiroinen, museomestari Ulla Saarinen, palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, taloudenhoitaja Paavo Kokotti, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala (sihteeri). Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen. Taloudenhoitajan esittely 1 Peruskorjausavustukset vuonna 2014 Peruskorjausavustukset vuodelle 2014 jaetaan seuraavasti: Lappeenranta, vanha pappila Turku, kirkko Turku, Salon tsasouna Ilomantsi, vanha pappila Kuopio, Siilinjärven seurakuntakeskus Lintula, käyttövesiputkisto Nurmes, Bomban tsasouna Rautalampi, kirkko Kajaani, kirkko Kiuruvesi, Kytökylän rukoushuone Lappi, Rovaniemen kirkko Vaasa, seurakuntasali Valamo, uusi varastotila yhteensä euroa Perustelut: Peruskorjausavustuksiin on varattu euron suuruinen määräraha.

2 Vuoden 2008 kirkolliskokous hyväksyi aloitteen hiippakuntaneuvostojen esitysoikeudesta keskusrahastosta seurakunnille myönnettäviin avustuksiin. Esitysten pohjalta kirkon taloudenhoitaja tekee oman esityksensä avustusten jakamisesta. Päätettiin, että Valamon varaston rakentamista koskevaa hakemusta ei hyväksytä. Muut avustukset hyväksyttiin esityksen mukaan. Perustelut: Peruskorjausavustuksia ei ole tarkoitettu uusiin hankkeisiin, Valamo voi tarvittaessa hakea avustusta kirkolliskokoukselta. Esityksen perusteluihin on jatkossa kiinnitettävä huomiota erityisesti silloin kun esittelijän esitys poikkeaa hiippakuntaneuvoston tai seurakunnan esityksestä. Toiminta-avustukset vuosille Toiminta-avustuksia vuosille jaetaan tässä vaiheessa seuraavasti: Ilomantsi Mikkeli Rautalampi Nurmes Lahti Lappi Vaasa yhteensä euroa/vuosi Kiuruveden seurakunnalle on myönnetty aiemmin toiminta-avustusta vuosille euroa vuodessa. Mikkelin ja Lapin seurakuntien avustukset kattavat myös uskonnonopetusavustuksen. Lieksan seurakunnalta ei tullut anomusta, vaikka se on pysyvästi saanut toiminta-avustusta. Seurakunnalle varaudutaan myöntämään toiminta-avustusta myöhemmin tänä vuonna. Perustelut: Toiminta-avustuksiin on varattu euron vuotuinen määräraha. Vuoden 2008 kirkolliskokous hyväksyi aloitteen hiippakuntaneuvostojen esitysoikeudesta keskusrahastosta seurakunnille myönnettäviin avustuksiin. Esitysten pohjalta kirkon taloudenhoitaja tekee oman esityksensä avustusten jakamisesta. Nurmeksen avustus on tarkoitettu Bomban tsasounassa esittelijänä ja hetkipalveluksia toimittavan henkilön palkkaukseen. Esityksen mukaan. Esityksen perusteluihin on jatkossa kiinnitettävä huomiota.

3 Uskonnonopetusavustukset vuonna 2014 Uskonnonopetusavustukset jaetaan vuonna 2014 seuraavasti: Rautalampi Varkaus Lahti Kiuruvesi Oulu Vaasa Yhteensä euroa. Mikkelin ja Lapin seurakunnille myönnettävät avustukset huomioidaan toiminta-avustuksista päätettäessä. Perustelut: Uskonnonopetusavustuksiin on talousarviossa varattu euron suuruinen määräraha. Esityksen mukaan. Esityksen perusteluihin on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Avustukset kehityshankkeisiin vuonna 2014 Kehityshankkeisiin myönnetään avustukset seuraavasti: Iisalmen seurakunta euroa pyhän Elian kirkon interaktiivisen opastussysteemin toteuttamiseen ja Oulun seurakunta euroa Vuoropuhelua nimisen studia generalia luentosarjan järjestämiseen. Vaasan seurakunnan anomukseen monikulttuurisen tapahtuman järjestämiseksi myönnetään euron avustus Maahanmuuttajatyön kustannuspaikalta. Perustelut: Tarkoitukseen on varattu euron suuruinen määräraha. Esityksen mukaan. Esityksen perusteluihin on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Hankkeiden tuloksista on raportoitava kirkollishallitukselle ja edelleen seurakunnille. Konservointiavustukset vuonna 2014 Lintulan luostari, hautakuvan konservointiin euroa Kiuruveden seurakunta, hautakuvan konservointiin euroa Turku, hautausmaan kappelin seinämaalauksen konservointiin euroa. Muista konservointiavustuksista voidaan päättää myöhemmin tänä vuonna.

4 Iisalmen seurakuntaa kehotetaan hakemaan avustusta Valamon konservointilaitoksella jo olevan isokokoisen ikonin ja Haminan seurakuntaa konservointilaitoksella jo olevan suuritöisen alttariristin konservointiin. Varkauden ja Vaasan seurakuntia kehotetaan pyytämään kunnostettaviksi aiotuista ehtoolliskalustoista tarjoukset niiden kultauskustannuksista sekä toimittamaan tiedot ehtoolliskalustojen alkuperästä. Perustelut: Kirkollishallituksen tekemän päätöksen mukaisesti ikoneihin liittyvistä konservointiavustuksista päättää Valamon konservointilaitoksen johtava konservaattori. Hän teki yllä olevan päätöksen sähköpostitse Keskusrahaston talousarviossa on vuodelle 2014 varattu erilaisiin konservointi- ym. avustuksiin yhteensä euron suuruinen määräraha. Avustuksia myönnetään hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden eikä vähävaraisuuden perusteella. Niiden saaminen edellyttää omarahoitusosuutta. Anomuksista on ilmettävä konservointitöiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Merkitään tiedoksi. Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 2 Suomen ortodoksisen kirkon ja Ortodoksisten nuorten liitto ry:n yhteistyösopimus Suomen ortodoksisen kirkon ja Ortodoksisten nuorten liitto ry (ONL) yhteistyösopimus päättyy ONL toteuttaa kirkon strategiaa valtakunnallisena nuorisotyön keskusjärjestönä ja on selkeästi osa kirkon palvelukenttää. Lapset ja nuoret ovat kirkon tulevaisuus. ONL tekee tavoitteellista työtä yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien, luostareiden ja Valamon opiston kanssa. Valtaosissa ortodoksisia seurakuntia ei ole palkattuja nuorisotyöntekijöitä. ONL haluaa korostaa, että se toimii tarvittaessa seurakuntien konkreettisena tukena ja haluaa antaa konsultointiapua kaikissa nuorisotyön ja leirien pitoon liittyvissä asioissa. Valtakunnallisen nuorisotyön päätoimintoja ovat: Kirkon nuorisotyön toimijoiden kouluttaminen ja seurakuntien nuorisotyön tukeminen Julkaisutoiminta Valtakunnalliset nuorisotapahtumat Kansainvälinen toiminta

5 ONL osallistuu kirkon diakoniahankkeeseen ( ), jossa lähimmäisenvastuu ja diakonia tuodaan osaksi nuorisotyön toimintaa. Nuorten parissa toteutettava diakoniatyö kohdistuu nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja osallisuuden lisäämiseen lähimmäisenvastuutyössä. Toiminnan arviointia suhteessa kirkon strategiaan kehitetään. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti johtokunnan kokouksissa, kehittämisseminaareissa ja asiakaspalautteiden kautta. Kerran vuodessa kirkon palvelukeskuksessa pidetään toiminnan arviointipäivä yhdessä kirkon muiden järjestöjen kanssa. Kirkollishallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen viisivuotiskaudelle ja esittää kirkolliskokoukselle, että Ortodoksisten nuorten liitolle myönnetään avustusta vuonna ja vuonna Vuosille tuen määrä päätetään arvioinnin jälkeen. Liite 2. Perustelut: Valtakunnallinen järjestö hoitaa tärkeää kirkon ydintoimintaa, lasten ja nuorten kasvattamista kirkon eläviksi jäseniksi vahvistamalla heidän identiteettiään. ONL myös julkaisee jatkuvasti materiaalia lapsi- ja nuorisotyön käyttöön. Jos tulevaisuudessa koulun uskonnonopetuksessa tapahtuu vielä enemmän heikennyksiä, tulee kirkon varautua oman nuorisotyön ja opetuksen vahvistamiseen entistä enemmän. Esityksen mukaan. Kirkkopalvelujen koordinaattorin esitys 3 Kirkon koulutuksen asiantuntijaryhmän loppuraportti, osakokonaisuus I Vuoden 2012 kirkolliskokous teki päätöksen, jossa se pyysi piispainkokousta ottamaan kantaa ortodoksisen seminaarin helmikuussa 2011 esittämään Kirkon omat opinnot - opintokokonaisuuteen. Kirkolliskokouksen ohjeistuksella kirkollishallitus nimesi asiantuntijaryhmän, johon kutsuttiin pastori Jukka Alava, kauppatieteiden maisteri Sirpa Muiniekka, käytännöllisen teologian professori Pekka Metso sekä kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, joka toimi myös työryhmän koollekutsujana. Työryhmän tehtävä kiteytyi kolmiosaiseksi: 1. ortodoksisen seminaarin toiminnan arvioiminen 2. seminaarin yhteistyötahojen koulutustarjonnan ja yhteistyön arviointi 3. koulutustarjonnan ja kirkon tarpeitten vastaavuuden arviointi Työryhmä perehtyi jo olemassa oleviin selvityksiin ja päätöksiin sekä kuuli eri tahojen näkemyksiä koulutustarpeesta ja on ollut piispainkokouksen kuultavana (liite). Asiantuntijaryhmä on päättänyt toteuttaa tehtävänsä kahdessa osassa. Liitteenä oleva kokonaisuus sisältää loppuraportin kirkon omien opintojen järjestämiseen liittyviltä osin (osakokonaisuus I), joka kohdentuu asiantuntijaryhmän kolmiosaisen tehtävän kahteen jälkimmäiseen osaan. Selvitystyö seminaarin

6 toiminnan arvioinnista ja seminaarin tehtävästä on kesken. Työryhmä jättää arviointiin liittyvän esityksensä kirkollishallitukselle syksyllä Työryhmän työskentelyn tulokset Kirkon omilla opinnoilla tarkoitetaan kirkon työntekijöilleen antamaa lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksen piiriin kuuluvat kaikki kirkon työntekijät eivät ainoastaan hengellisen työn tekijät. Työryhmä esittää, että kirkon omien opintojen osuus tulee teologian maisterin tutkinnon lisäksi kirkon vakinaiseen toimeen haluavilta. Tämä vaatii lainmuutoksen kelpoisuuskriteerien osalta. Kirkon omien opintojen järjestämisessä on rakenne, joka vastaa työuran eri vaiheiden tarpeita. Opintokokonaisuuksien hyväksyminen kuuluu piispainkokoukselle. Muiden työntekijöiden osalta täydennys- ja jatkokoulutus tapahtuu ensisijaisesti Valamon opiston eri henkilöstöryhmille räätälöiminen kurssien muodossa, mutta myös hiippakuntakoulutuksena ja työntekijäyhdistysten tarjoamina koulutuksina. Piispainkokous on omassa kokouksessaan ottanut kantaa Valamon opistossa tarjottavaan oman toimen ohella toimivien ns oto-pappien koulutukseen ja suosittelee niitä vihkimyksen saaneille. Asiantuntijaryhmä esittää koulutuksen hyväksymistä sellaisinaan. Piispainkokoukselta toivotaan linjausta siitä, mitä suositteleminen käytännössä tarkoittaa. Ortodoksisella seminaarille ja Valamon opistolle on osoitettava vastuualueet kirkon omien opintojen järjestämisessä. Myös hiippakuntien ja muiden kouluttajien koulutustarjonta on kytkettävä osaksi kirkon omien opintojen monipuolista kokonaisuutta. Työryhmä esittää selvityksensä tuloksena seuraavia muutosehdotuksia: a. Kirkkopalvelujen ohjausryhmän työnkuvan laajentaminen Kirkolliskokous asettaa kirkkopalvelujen koordinaattorin järjestämään ja valvomaan kaikkea kirkon kasvatus- ja koulutustoimintaa yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Tehtävän toteuttaakseen ohjausryhmä voi täydentää itseään asiantuntijoilla, jotka valitaan toimialoittain (esim. Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori). b. Kirkon omien opintojen sisältöjen määrittely Kirkolliskokous esittää, että kirkkopalvelujen ohjausryhmä toteuttaa piispainkokouksen vahvistamat kirkon omien opintojen sisällöt ja neuvottelee opetuksen toteutuksesta koulutusta antavien oppilaitosten, hiippakuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Mentorointijärjestelmä nivotaan osaksi opetuksen toteutusta. c. Kirkon omien opintojen edellyttäminen toimenhaltijoilta Kirkollishallitus esittää, teologian maisterin tutkinnon lisäksi kirkon vakinaiseen toimeen haluavilta vaaditaan kirkon omien opintojen suorittaminen piispainkokouksen vahvistaman opintosuunnitelman mukaisesti. Kirkkoherroilta edellytetään lisäksi täydennyskoulutusta toimenkuvaan liittyvän mentoroinnin ja hallinnollisen koulutuksen muodossa. Tämä vaatii lainmuutoksen kelpoisuuskriteerien osalta. d. Kirkon strategian mukainen koko henkilöstön jatkuva ammattitaidon kehittäminen

7 Kirkollishallitus esittää kolmivaiheisen koulutuskierron käyttöönottoa vuoden 2011 kirkolliskokouksessa hyväksytyn ohjelman mukaisesti. Lisä- ja jatkokoulutusta tarjotaan kaikille henkilöstöryhmille. Etenkin hengellisen työn tekijöiden kohdalla mentorointikäytäntö on nähtävä osana jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa. e. Harrastuksen nojalla vihityn papiston ja sivutoimisten kanttorien kouluttaminen Kirkollishallitus esittää, että piispainkokoukselta pyydetään selvennystä siitä, mitä Valamon opiston tarjoamien oto-papeille suunnattujen opintojen suositteleminen tarkoittaa, ja millä edellytyksin otopappien koulutus saadaan kytkettyä osaksi kirkon työntekijöilleen antamaa koulutusta. Kirkollishallitus esittää myös, että kirkkopalvelujen ohjausryhmän on toteutettava sivutoimisten kanttorien koulutuksen sisällön suunnittelu ja valmistettava sen käytännön järjestäminen. Kirkollishallitus lähettää raportin (osakokonaisuus I) kirkolliskokoukselle. Liite 3. Hyväksytään piispainkokouksen tekemät täsmennykset huomioiden. Esitys ei edellytä lainmuutoksia sen vuoksi, että papistolta vaadittava lisäkoulutus suoritetaan toimeen valinnan jälkeen määräajassa työnantajan järjestämänä jatko- ja täydennyskoulutuksena.. Piispainkokouksen täsmennykset esitettiin suullisesti ja ne ilmenevät piispainkokouksen pöytäkirjasta. Palvelukeskuksen johtajan esittely 4 Keskusrahastotyöryhmän loppuraportti Vuoden 2012 kirkolliskokoukselle tehtiin aloite keskusrahastomaksujen määräysperusteiden ja käytön tarkoituksenmukaisuuden selvittämisestä ja määräytymisperusteiden kehittämisestä seurakuntatalouksien tarpeita paremmin vastaaviksi. Asiaa valmistelemaan asetettiin työryhmä, joka jätti raporttinsa vuoden 2013 kirkolliskokoukselle. Vuoden 2013 kirkolliskokous käsitteli raportin, teki huomioita ja päätti, että keskusrahastotyöryhmä jatkaa työskentelyään syksyyn 2014 asti ja että loppuraportti lainmuutostarpeineen tuodaan vuoden 2014 kirkolliskokouksen käsittelyyn. Keskusrahastotyöryhmän loppuraportti on täydennys vuoden 2013 raporttiin. Siinä on täsmennetty ja konkretisoitu toimenpide-esityksiä sekä tehty vaihtoehtoisia laskelmia keskusrahastoprosentille. Liite 4 a, b ja c. Kirkollishallitus lähettää keskusrahastotyöryhmän loppuraportin kirkolliskokoukselle. Keskusrahastotyöryhmän raportti lähetetään lausuntokierrokselle seurakuntien neuvostoille siten, että lausunnot ja raportti käsitellään syyskuun istunnossa.

8 Palvelukeskuksen johtajan esittely 5 Kirkonkirjoista perittävät maksut Ortodoksinen kirkko on noudattanut kirkonkirjoista luovutettavien maksujen määräämisessä samoja perusteita kuin evankelis-luterilainen kirkko. Kirkkohallitus on päättänyt uusista maksuista. Esittelymuistiossa todetaan, että kirkonkirjoista perittävien maksujen yhdenmukaisuus maistraattien kanssa tulee muuttaa siten, että kansalaisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Todistusmaksujen tulee olla suuruudeltaan kohtuullisia ja oikeassa suhteessa todistusten kirjoittamiseen käytettyyn työmäärään nähden. Tällä hetkellä Suomen ortodoksisessa kirkossa on voimassa liitteen 5 mukainen kirkollishallituksen päätös luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista. Kirkollishallitus on ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 :n 2 momentin nojalla määrännyt seuraavaa: 1 Maksuttomat todistukset Kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton. 2 Maksulliset todistukset Todistuksesta peritään maksu seuraavasti: 1) kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 :ssä tarkoitetusta todistuksesta 7 euroa; 2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta: a) 7 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä; b) 7 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta; c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 7 euroa; 3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa; 4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa; 5) keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 7 euroa sivulta.

9 Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista. 3 Muut maksut Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa. Maksukehotuksesta veloitetaan 7 euroa. 4 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014, ja sillä kumotaan kirkollishallituksen 23 päivänä marraskuuta 2009 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista. Esityksen mukaan. Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 6 Veikko Purmosen tekemät oikaisuvaatimukset Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut kirkollishallituksen tekemät päätökset ja 9 sekä ja palauttanut asiat uudelleen kirkollishallituksen käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksena. Lisäksi Veikko Purmonen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston päätöksistä ja sekä kirkkoherran delegointipäätöksistä ja sekä Hallinto-oikeuden päätökset ja oikaisuvaatimus ovat liitteenä 6 a -c. Kirkollishallitus on pyytänyt Helsingin ortodoksiselta seurakunnalta lausuntoa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksiin ja Veikko Purmosen tekemään oikaisuvaatimukseen ja seurakunta on toimittanut päivätyn lausunnon kirkollishallitukselle pyydetyssä määräajassa. Lisäksi kirkollishallitus on pyytänyt seurakunnan lausunnon johdosta vastineen Veikko Purmoselta ja hän on toimittanut kirkollishallitukselle kolme vastaselitystä. Lausunto ja vastaselitykset pyyntöineen ovat liitteenä 6 d-g.

10 Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätös ja kirkollishallituksen päätös Seurakunnanvaltuusto on pidetyssä kokouksessa asiakohdassa 5 päättänyt kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valitsijamiehistä ja heidän varajäsenistään sekä ehdokkaiden asettamisesta. Pöytäkirjan mukaan kirkkoherra ilmoitti pidättyvänsä äänestyksestä ja poistui salista ja myös Sergei Podschivalow ja Veikko Purmonen poistuivat salista. Valtuusto päätti tuon jälkeen valitsijamiehistä, heidän varamiehistään sekä ehdokkaiden asettamisesta. Helsingin ortodoksisen seurakunnan lausunnosta ja Veikko Purmosen vastaselityksestä käy ilmi, että valtuuston kokouksessa on ennen asiasta päättämistä käyty keskustelu siitä, ovatko valtuuston jäseninä olevat papiston edustajat esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon. Lausunnosta ja vastaselityksestä ilmenee edelleen, että Purmonen on omalta osaltaan ilmoittanut, ettei hän pidä itseään esteellisenä, mutta on kuitenkin poistunut salista ottamatta osaa päätöksentekoon ilmoituksensa mukaan sen takia, että valtuuston puheenjohtaja on katsonut papiston jäsenet esteellisiksi. Purmonen on jättänyt eriävän mielipiteen siitä, ettei hänen ole sallittu osallistua päätöksentekoon. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 87 :n 6 kohdan mukaan seurakunnanvaltuuston tehtävänä on asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä. Ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa tai kirkkojärjestyksessä ei ole säännöksiä siitä, että valtuuston jäseninä toimivat papiston edustajat olisivat esteellisiä käsiteltäessä 6 kohdassa mainittuja asioita. Näin ollen heillä seurakunnanvaltuuston jäseninä on oikeus yhtälaisesti muiden valtuutettujen kanssa osallistua päätöksentekoon näissä valtuuston tehtäviin kuuluvissa asioissa. Kirkollishallitus katsoo, että asiaa käsiteltäessä on menetelty virheellisesti, kun Purmoselta on evätty oikeus ottaa osaa päätöksentekoon. Kun kysymyksessä on monijäseninen toimielin, valtuuston olisi pitänyt ortodoksisesta kirkosta annetun lain 93 :n ja hallintolain 5 luvun 29 :n mukaan päättää esteellisyydestä. Kaksi valtuustoon kuuluvaa papiston jäsentä Salminen ja Podschivalow ovat kokeneet olevansa esteellisiä päätöksentekoon asiassa ja vapaaehtoisesti poistuneet salista ennen päätöksentekoa. Papiston edustajista vain Purmonen on katsonut, ettei hän olisi esteellinen asiassa. Jos Purmonen olisi voinut osallistua päätöksentekoon, vaalissa olisi annettu yksi ääni enemmän. Kun viimeisenä valituksi tullut valitsijamies on saanut kaksi ääntä enemmän kuin ensimmäiset valitsematta jääneet, Purmosen antama ääni ei olisi vaikuttanut vaalin tulokseen. Tämän perusteella ja kun päätöksenteossa ei ole tapahtunut mitään muuta lain tai muun päätöksentekomenettelyssä sovellettavan säännöksen rikkomista tai laiminlyöntiä, kirkollishallitus katsoo, ettei ole olemassa perusteita kumota valtuuston päätöstä. Kirkollishallituksen tehtävä on lain 18 :n mukaisesti viipymättä vaalin toimittamisen jälkeen vahvistaa vaalin tulos, mihin päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa Purmonen ei ole esittänyt mitään sellaista oikeudellista perustetta, jonka vuoksi vaali olisi kumottava ja uusi vaali määrättävä toimitettavaksi.

11 Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätös Kirkollishallitus katsoo tehdyn päätöksen perusteluiden mukaisesti, että seurakunnanvaltuuston päättäessä seurakunnanneuvoston esityksestä seurakunnan johtosäännön vahvistamisesta ei ole tapahtunut sellaista menettelyvirhettä kokousmenettelyn ja esteellisyyden osalta, jonka perusteella päätös tulisi kumota. Oikaisuvaatimuksessa Veikko Purmonen väittää, että johtosääntö on lukuisien puuteiden vuoksi lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa viitataan kirkkojärjestyksen 87 :n toimivaltasäännökseen, jota Purmosen käsityksen mukaan on rikottu vahvistetulla johtosäännöllä. Kirkollishallitus katsoo, että johtosäännön vahvistaminen kuuluu seurakunnanvaltuuston toimivaltaan. Johtosäännön vahvistaminen ei ole lain 98 :n mukaan kirkollishallitukselle alistettava asia ja kirkollishallituksella ei ole toimivaltaa yleisesti tutkia, onko seurakunnan vahvistama johtosääntö tarkoituksenmukainen. Kirkollishallitus voi laillisuusperusteella toimivaltansa puitteissa tutkia yksittäistapauksessa, onko johtosäännön määräys lain tai kirkkojärjestyksen tai jonkin muun sovellettavan säännöksen vastainen. Oikaisuvaatimuksessa tulee yksilöidä ne kohdat johtosäännöstä, joiden vaatimuksen tekijä katsoo olevan lain tai jonkun muun säännöksen vastaisia. Tämän vuoksi kirkollishallitus tutkii väitteen siitä, että johtosääntö on kirkkojärjestyksen 87 :n vastainen. Kirkkojärjestyksen 94 :n mukaisesti seurakunnanneuvoston tehtävänä on käyttää työnantajan puhevaltaa seurakunnan toiminnan kannalta merkittävissä asioissa ja tehdä työntekijöiden työsopimukset ja päättää työntekijöiden työsuhteet. Lain 61 :n mukaan kirkkoherra johtaa seurakunnan hallintoa ja taloudenhoitoa ja kirkkoherra on nimenkirjoittaja seurakunnassa. Operatiivinen työnjohto seurakunnassa on kirkkoherralla ja hän toimii työntekijöiden esimiehenä lain 61 :n mukaan. Operatiiviseen työnjohtoon kuuluu esimiehen ja alaisten välillä käytävät vuosittaiset kehityskeskustelut sekä tarkistusten tekemiset työntekijöiden työnkuviin. Yksittäisen työntekijän osalta ei ole kysymys työjärjestyksestä tai ohjesäännöstä, jotka vahvistetaan tarvittaessa orgaaneille ja toimielimille. Johtosäännössä voidaan lakia ja kirkkojärjestystä täydentäen määrätä seurakunnan johtamiseen liittyvistä yksittäisiä työntekijöitä koskevista asioista. Kirkollishallitus katsoo, että vahvistettu johtosääntö ei ole kirkkojärjestyksen 87 :n vastainen, eikä johtosäännön kumoamiseen tältä osin ole oikeudellista perustetta. Oikaisuvaatimus Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston päätöksistä ja sekä kirkkoherran delegointipäätöksistä ja sekä Purmonen on edellä johtosäännön vahvistamista käsitellyssä oikaisuvaatimuksessa katsonut vahvistetun johtosäännön olevan kirkkojärjestyksen 87 :n vastainen ja vaatinut sen kumoamista. Tämän jälkeen tehdyt seurakunnan eri toimielimiä koskevat oikaisuvaatimukset perustuvat samaan oikeudelliseen perusteeseen. Oikaisuvaatimuksissa katsotaan toimielinten päätökset laittomiksi laittomaan johtosääntöön perustuen. Kirkollishallitus katsoo, että vahvistettu johtosääntö ei ole kirkkojärjestyksen 87 :n vastainen ja sen vuoksi ei ole olemassa oikeudellista perustetta, jonka perusteella päätökset voitaisiin kumota.

12 Päätösten täytäntöönpanokielto Täytäntöönpanokieltoa koskevaan vaatimukseen kirkollishallitus on antanut erillisen päätöksen , josta ei saa erikseen hakea muutosta. Liite 6 h. Kirkollishallitus hylkää tehdyt oikaisuvaatimukset. Esittelijän muuttaman esityksen mukaisesti. Merkittiin, että Markku Salminen ja Ulla Saarinen poistuivat kokoustilasta, eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Palvelukeskuksen johtajan esittely 7 Museosäätiön esitys vuokran huojennuksesta Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö on esittänyt kirkollishallitukselle, että säätiön vuokranmaksukyvyn heikkenemisen takia kirkko ei perisi vuokraa käytössä olevista toimistotiloista ajalla Liite 7. Säätiön vuokraa huojennetaan siten, että toimistotiloista ei peritä vuokraa ajalta Perustelut: Remontin viivästyminen on aiheuttanut haasteita museon näyttelyn avaamiselle. Museon toiminnan ja talouden elpymisen kannalta on erittäin tärkeää, että museo avautuu yleisölle syksyllä 2014 ja että toiminta sekä tilat kokonaisuudessaan saadaan tuottavaan käyttöön. Kirkon taloussuunnitelmassa on huomioitu se, että vuodesta 2015 alkaen näyttelytilat ovat käytössä kokonaisuudessaan. Esityksen mukaan.

13 Huomionosoitukset 8 Pyhän Karitsan Ritarikunta 3 Siunauskirja Terttu Pihlatie PKR:n mitali Pentti Piiroinen Onni Piiroinen Kaija Härkin PKR:n Ilk mitali Brita Hellenurm Rainer Ressler Terttu Naakka Tiedoksi 9 Valamon opiston ja seminaarin yhteistyön kehittäminen Kirkollishallitus on kokouksessaan päättänyt käynnistää selvityksen Valamon opiston ja seminaarin yhteistyön kehittämisestä. Kirkolliskokous 2013 painotti päätöksessään eri laitosten välistä yhteistyötä ja kirkollishallitus totesi perusteluissaan , että kulttuuri-, koulutus- ja kasvatusasioissa on perusteltua selvittää opiston ja seminaarin yhteistyön mahdollisuudet ja aloittaa selvitystyö tästä. Selvitystyö käynnistyy kartoituksilla ja keskusteluilla avainhenkilöiden ja -ryhmien kanssa toukokuussa ja tuloksista raportoidaan syksyn istunnoissa. Selvitystyötä tehdään yhteistyössä Veikko Räntilän ja seminaarin opintoja sekä toimintaa arvioivan työryhmän kanssa. Räntilä toimii johdon ja työelämän kehittäjänä ja hän on toiminut mm. Raaseporin opiston rehtorina. Merkitään tiedoksi. 10 Kustannussäästötavoitteiden linjaus Kirkollishallitus on istunnossaan päättänyt kirkolliskokouksen päätösten käsittelyn yhteydessä, että palvelukeskuksen johtoryhmä valmistelee kirkollishallitukselle esityksen keskusrahaston kustannussäästöjen linjauksista.

14 Talousvaliokunta kokoontuu käsittelemään keskusrahaston tilinpäätöstä ja tässä yhteydessä on perusteltua käynnistää keskustelu kirkon strategian mukaisista talouden linjauksista. Johtoryhmä valmistelee esitystä käydyn keskustelun pohjalta eteenpäin ja tuo asian syyskuun istuntoon. Merkitään tiedoksi. 11 Oulun hiippakunnan kirjasto ja kalustoluettelo Piispa Arseni on käynyt läpi Oulun hiippakunnan kirjaston ja kalustoluettelon. Puuttuvien kirjojen ja kalusteiden osalta tehdään selvitys liitteenä 11 a ja b olevan luettelon pohjalta, jonka jälkeen laaditaan esitys Oulun hiippakuntaan tarvittavista hankinnoista. Merkitään tiedoksi. Oulun uusi metropoliitta tekee mahdollisen hankintaesityksen. 12 Kantelu uskonnonopetuksen järjestämisestä Liite 12. Merkitään tiedoksi. 13 Auton hankinta kirkollishallituksen käyttöön Palvelukeskuksen johtaja on ostanut kirkollishallituksen henkilökunnan käyttöön vuosimallia 2012 olevan Ford C Max -merkkisen tila-auton euron kauppahinnalla. Merkitään tiedoksi. 14 Diakoniatyön kehittämishanke FOIBE Liite 14. Merkitään tiedoksi. 15 Opetusministeriön esitys yhteisöveron korvaamisesta valtionavulla Ministeriö esittää, että miljoonan euron määrärahasta muille uskonnolliselle yhteisöille korvataan Suomen ortodoksiselle kirkolle yhteisöveron menetyksestä johtuvana valtionapuna viiden vuoden keskiarvon mukaan laskettu määrä euroa vuodessa. Merkitään tiedoksi.

15 16 Tilintarkastajien lausunnot Liite 16 Merkitään tiedoksi. 17 Helsingin metropoliitta antoi tiedoksi seuraavat asiat: a)teologinen sihteeri Hjälm on irtisanoutunut huhtikuun alusta ja hänen tilalle on valittu TM Jelisei Heikkilä. Merkitään tiedoksi. b) Metropoliitta Ambrosius kertoi luopuvansa virka-asunnosta kesäkuussa ja muuttavansa Sofian yhteisökotiin. Hän tulee mahdollisesti tarvitsemaan kaksion työtilaksi ja vierastilaksi. Merkitään tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat 18 Istunnon pöytäkirjan tarkastavat kirkkoherra Markku Salminen ja nunna Elisabet. Aika ja paikka alussa mainitut Puheenjohtaja Leo Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Pöytäkirjan tarkastajat Markku Salminen Nunna Elisabet

16 Kirkollishallituksen istunnon sihteeri Jari Rantala

Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja ***

Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja *** Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja Aika: 22.11.2015 klo 18.30 19.50 Paikka: Valamon luostari, Trapesa Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. syyskuuta 2011 klo 16.00-16.45 Paikka Läsnä Sonkaja tsasounassa isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 11. maaliskuuta 2014 klo 16.00 17.47 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 3.1.2016 klo 13.00 Paikka Vanha Pappila, Kirkkotie 17 Läsnä Jeskanen Veli pj.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. marraskuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa P Ö Y T Ä K I R J A Kokous: Seurakuntavaltuuston toimikauden ensimmäinen kokous 2016 Aika: Perjantaina 29.1.2016 klo 15:30

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. tammikuuta 2016 klo 16.08 17.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016 83400 VIINIJÄRVI 1 Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto Aika: Keskiviikkona 27 pnä tammikuuta 2016 Paikka: Viinijärvi, vanha

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 2. heinäkuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika maanantai 4.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Elian kirkko, kirkkotie 15 Ilomantsi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 4. lokakuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI 1/5 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 15 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 1.4.2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 16.2.2016 klo 16.00 16.40 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTON VAALI 2015 PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 Aika: 1.11.2015-2.11.2015

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1 Kokous 3/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00-21.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Kaurila Tuija

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

pövräxrnla SEURAKUNNANVALTUUSToN I vl.imäänäirueu KoKoUS 2014 HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 1(s) Torstai 06.02.201.4 klo L7:00 Uotila Urpo

pövräxrnla SEURAKUNNANVALTUUSToN I vl.imäänäirueu KoKoUS 2014 HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 1(s) Torstai 06.02.201.4 klo L7:00 Uotila Urpo HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA pövräxrnla 1(s) SEURAKUNNANVALTUUSToN I vl.imäänäirueu KoKoUS 2014 Aika: Torstai 06.02.201.4 klo L7:00 Pa i kka: seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha Lä snä: Lampinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 30. elokuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. syyskuuta 2012 klo 16.00-18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. tammikuuta 2011 klo 16.00-18.10 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA. Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA. Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA Aika tiistaina 11.02.2014 klo 18.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka Osanottajat: jäsenet varajäsenet Ulla Kosonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 25. lokakuuta 2011 klo 16.00-18.55 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kantelut Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan menettelystä

Kantelut Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan menettelystä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.11.2012 Dnro OKV/1273/1/2011 OKV/1329/1/2011 OKV/111/1/2012 1/6 ASIA Kantelut Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan menettelystä KANTELUT Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut kolme

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 7/2015 Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.30 21.25 Paikka Seurakuntakeskus Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p

00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p 1.8.2014 1 (4) 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2014 Kokousaika: Maanantai 28.7.2014 kello 12-12.55 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2 Jäsenet:

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö 8.6.2016, VM057:00/2016 LAUSUNNON ANTAJA Tampereen kaupunginhallitus PL 487 33101 Tampere

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden.

Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden. PÖYTÄKIRJA 14.06.2014 1 Alkuhartaus Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden. 2 Kokouksen avaus n puheenjohtaja avasi kokouksen. Herra piispa piti puheenvuoron ja

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 28. syysuuta 2016 klo 16.00-16.40 Paikka Vanhassa Pappilassa, Ilomantsi Läsnä isä Ioannis

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot