ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

2

3 ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

4 SISÄLLYSLUETTELO 6 LCI 6 Leoklubiohjelma 6 Historia & tavoite 6 Motto 7 Leoklubityypit 7 Paikkakunnalla toimivat leoklubit 7 Kouluissa toimivat leoklubit 7 Alpha 7 Omega 8 Sponsoroikaa leoklubia 8 Uutta energiaa 9 Leoklubin perustaminen 10 Leoklubin johtaminen 10 Leoklubin virkailijat 11 Leoneuvoja 11 Klubin hallinto 12 Klubin pankkitilit 12 Klubikokoukset 12 Klubin vaalit 13 Klubin lakkauttaminen ja siirrot 14 Yhteishengen rakentaminen 14 Toimikunnat 14 Sosiaaliset & verkostoitumistapahtumat

5 15 Jäsenten rekrytoiminen & säilyttäminen 15 Uusien jäsenten rekrytoiminen 15 Uudet jäsenet mukaan 16 Nykyisten jäsenten säilyttäminen 17 Palvelkaa paikkakunnalla 17 Suunnitelkaa palveluprojekteja 17 Projekti-ideoita 18 Lapset valokiilassa 18 Leot ja lionit palvelevat yhdessä 18 Palveluprojektien valvominen 18 Palveluprojektien toteuttaminen 18 Lähetä palveluaktiviteetti-ilmoitukset 19 Varojen hankkiminen palveluprojekteihin 20 Tunnustus & palkinnot johtajille 20 Palkinnot yksittäisille leoille 20 Palkinnot leoklubeille 20 Lionien ja neuvojien palkinnot 20 Palkintoja lionsklubeille 20 Piirin ja moninkertaispiirin palkinnot 22 Leoklubiohjelman tukeminen 22 Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli 22 Kokoonpano 22 Vaatimukset 22 Nimitysmenettely 23 Valintakriteerit 23 Valintaprosessi 24 Resurssit 24 LCI:n verkkosivut 24 MyLCI 24 Leo enews 24 e-leoclubhouse 24 Leojohtajien apurahaohjelma 25 Lionien oppimiskeskus (LLC) 25 Leo-tapahtumat vuosikokouksessa 25 Leoklubitarvikkeet 25 Ystävyysklubit 26 Leo- ja liontunnusten käyttö 26 Vastuuvakuutus 20 Leoverkosto 20 Leopiirit ja -moninkertaispiirit 20 Rakenne 21 Leopiirin ja -moninkertaispiirin virkailijat 21 Roolit & virkakaudet 21 Tehtävät 21 Leoklubijohtaja 21 Rooli & virkakausi 22 Tehtävät

6 TIETOJA LIONS CLUBS INTERNATIONALISTA TIETOJA LIONS CLUBS INTERNATIONALISTA Lions Clubs International (LCI) on maailman suurin palveluklubiorganisaatio yli 1,4 miljoonalla jäsenellään. Järjestöön kuuluu yli lionsklubia noin 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Riippumatta kielestä jota he puhuvat, uskonnosta jota he harjoittavat tai poliittisista näkemyksistä, kaikilla lioneilla on yhteinen tavoite: heikommassa asemassa olevien auttaminen. LCI pyrkii tekemään mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan, vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä. LEOKLUBIOHJELMA Olennaisena osana lionien verkostoa on leojen oma verkosto, johon kuuluu yli 6500 leoklubia yli 140 maassa. Tämä kansainvälinen yhteisö kasvattaa ainutlaatuisella tavalla globaalia identiteettiä leojen ja lionien keskuudessa. Leoklubit tarjoavat nuorille paikkakunnalla tilaisuuden kehittyä ja osallistua, yksin ja yhdessä, paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön vastuuntuntoisina jäseninä. HISTORIA & TAVOITE Vuonna 1957 Glenside lionsklubi Pennsylvanian osavaltiosta ryhtyi maailman ensimmäisen leoklubin, Abington High School leoklubin sponsoriksi. Klubissa oli 35 opiskelijajäsentä. Vuosikymmen myöhemmin LCI:n kansainvälinen hallitus hyväksyi leoklubiohjelman järjestömme viralliseksi ohjelmaksi. Leoklubiohjelman kautta nuoret pääsevät kehittämään ja harjoittelemaan johtamis-, organisaatio- ja sosiaalisia taitoja osallistumalla leoklubin aktiviteetteihin ja palveluprojekteihin. Osallistuminen näihin aktiviteetteihin auttaa kehittämään koko elämän kestävän halun auttaa muita ihmisiä ja samalla parantaa paikkakuntien oloja. MOTTO Leoklubin motto Johtajuus, kokemus, mahdollisuus puhuu puolestaan: JOHTAMINEN: Leojäsenet kasvattavat taitojaan projektien järjestäjinä ja vertaisryhmiensä motivaattoreina. KOKEMUS: He huomaavat kuinka yhteistyö ja yhteistoiminta saavat aikaan muutoksia heidän omissa kotikunnissa ja ympäri maailmaa. TILAISUUS TOIMIA: Leoille kehittyy positiivisia luonteenpiirteitä ja he saavat tunnustusta antamastaan panoksesta. 6 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

7 TIETOJA LEOKLUBIOHJELMASTA LEOKLUBITYYPIT Sekä paikkakunnalle että kouluun perustetuissa leoklubeissa jäsenet voivat nauttia ystävyydestä ja he saavat mahdollisuuden henkiseen kasvuun vapaaehtoistyön, sosiaalisten tapahtumien ja johtajakoulutuksen myötä. Paikkakunnalle perustettuun leoklubiin voivat liittyä kaikki sopivat nuoret jotka asuvat paikkakunnalla jossa kummiklubina toimiva lionsklubi sijaitsee. Klubit kokoontuvat sopivassa paikassa ja yksi kummiklubin jäsen toimii leoklubin neuvojana. lukujärjestyksen ulkopuolista oheistoimintaa. Ennen leoklubin perustamista lionsklubin ja koulun tulee sopia koulun tiloissa sekä sen ulkopuolella tapahtuvia klubiaktiviteetteja koskevista säännöistä, jotka eivät saa olla ristiriidassa koulun yleisten sääntöjen tai LCI:n hallituksen sääntöjen kanssa. Leoklubiohjelma on jaettu kahteen osioon: Alpha ja Omega. Alpha-leoklubit on suunniteltu vuotiaille nuorille. Näissä klubeissa keskitytään nuorten ja varhaisnuorten yksilölliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. Kouluun perustettu leoklubi hankkii jäsenensä koulun oppilaiden joukosta. Näihin klubeihin vaaditaan usein opettajakunnan neuvojaa yleensä opettaja, opintoneuvoja tai koulun virkailija toimimaan koulun ja leoklubin välisenä yhteyshenkilönä. Opettajakunnan neuvoja auttaa myös leoneuvojaa, joka on kummiklubin jäsen. Koulun on sitouduttava leoklubiohjelmassa määriteltyjen vastuiden kantamiseen ja leoklubin on sitouduttava noudattamaan koulun vakuutusmääräyksiä ja muita sääntöjä. Leoklubia koskevat samat koulun määrittelemät säännöt kuin mitä tahansa muuta opiskelijajärjestöä tai muuta Omega-leoklubit on tarkoitettu vuotiaille nuorille aikuisille. Näissä klubeissa painotetaan nuorten aikuisten henkilökohtaista ja ammattitaitojen kehittymistä. Tiesitkö? Omega-leot voivat jatkaa ohjelmassa kunnes he täyttävät 31 vuotta. 7

8 RYHTYKÄÄ KUMMIKSI LEOKLUBILLE RYHTYKÄÄ KUMMIKSI LEOKLUBILLE UUTTA ENERGIAA Yhteydet nuoriin ihmisiin voivat tuoda uutta energiaa lionsklubiin ja lisätä lionien näkyvyyttä paikkakunnalla kun saavutetaan uusia ihmisryhmiä kuten nuoria ammattilaisia, opiskelijoita, vanhempia ja perheitä. Leoklubin kummina toimiminen antaa myös lioneille mahdollisuuden mentoroida mahdollisia uusia johtajia ja rekrytoida tulevia lionsklubin jäseniä. Kummiklubin tulisi opastaa ja motivoida leoja, jotka osallistuvat ohjelmaan. Toimiessa läheisessä yhteistyössä leojen kanssa, lionit varmistavat, että heidän sponsoroimansa leoklubi toimii LCI:n sääntöjen mukaisesti ja hyötyy sen tuomista eduista. Jotta varmistetaan tehokas opastus leoklubin jäsenille, kummiklubi nimittää lionin palvelemaan leoneuvojan tehtävässä. Tämän lionin tulee olla henkilö joka nauttii nuorten parissa työskentelystä. Kummiklubin kannattaa nimittää leoklubineuvoja lionklubinsa hallituksen jäseneksi. Tiesitkö? Kaksi tai useampi lionsklubia voi yhdessä sponsoroida leoklubia. Kaikilla sponsoroivilla lionsklubeilla on samansuuruinen edustus leo-toimikunnassa. Kuitenkin vain yksi lionsklubi voidaan nimetä viralliseksi yhteysklubiksi kansainvälisen päämajaan leoklubin laskutus- ja hallintotoimenpiteitä koskevissa asioissa. Lionsklubi voi toimia yhtäaikaisesti useamman leoklubin kummina. Kummiklubi voi ohjata leoklubin toimintaa useilla eri tavoilla, kuten lionsklubi ja leoklubi päättävät yhdessä: Leoneuvojan ja yhden tai useamman sponsoroivan lionsklubin jäsenen tulee osallistua jokaiseen leoklubin ja hallituksen kokoukseen. Kolmen edustajan kummastakin klubista tulisi kokoontua kuukausittain keskustellakseen yhteisistä tavoitteista ja suunnitelmista, sekä leoklubin ja/tai sen hallituksen toiminnasta. Jos kokouksiin osallistuminen on hankalaa, tulee leojen toimittaa kopiot hallituksen kokouspöytäkirjoista lionsklubin tarkastettavaksi. LCI suosittelee, että kummina toimiva lionsklubi tarkastaa jokaisen nuorten parissa toimivan aikuisen taustat paikallisten lakien ja vaatimusten mukaisesti. 8 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

9 RYHTYKÄÄ LEOKLUBIN KUMMIKSI PERUSTAKAA LEOKLUBI Leoklubin menestyminen riippuu leojen itsensä aktiivisesta osallistumisesta sekä leoklubineuvojan aktiivisuudesta. Kun lionsklubi päättää toimia leoklubin kummina, sen tulisi suorittaa seuraavat kuusi vaihetta uuden klubin perustamiseksi. Vaihe 1 Selvitystyö Nimetä leoklubineuvoja sekä vähintään kolme klubijäsentä leoklubin neuvoa-antavaan toimikuntaan, joista yksi on leoklubineuvoja. Leoklubin neuvoa-antava toimikunta harkitsee paikkakunnan tarpeita ja päättää tulisiko paikkakunnalle perustettavan leoklubin toimia paikkakunnalla vai koulussa ja onko se Alpha tai Omega -klubi. Vaihe 2 Potentiaalisten leojen löytäminen Hanki potentiaalisten leojäsenten nimiä kouluista, seurakunnista, nuorisoryhmistä sekä lionsklubin jäsenten ystäviltä ja sukulaisilta. Vaihe 3 Kutsu potentiaalisia leoja tiedotuskokoukseen Kutsukaa nuoria osallistumaan tiedotuskokoukseen, jota mainostatte julisteiden, ilmoitusten ja paikallismedian kautta. Vastatkaa osallistujien kysymyksiin ja antakaa heille leoklubiin liittyvää materiaalia. Jakakaa Alpha-hakemus (Leo 50-A) tai Omega-hakemus (Leo 50-O) ja kutsukaa jäsenyydestä kiinnostuneet nuoret liittymään leoklubiin. Perustamiskulut: Kummina toimiva lionsklubi maksaa 100 dollarin kertamaksun klubin perustamisesta. Perustamismaksu laskutetaan automaattisesti sponsoroivan lionsklubin tililtä. Tämä maksu kattaa: Leoklubin perustamisilmoituksen käsittelykustannukset Leoklubin Perustamistodistus Leopinssi jokaiselle leoklubin perustajajäsenelle Leoklubivirkailijan paketti Leoklubin sponsorointipaketti Vaihe 6 Suunnitelkaa virkaanasettaminen Kun Leoklubin perustamisilmoitus on hyväksytty, kummiklubina toimivan lionsklubin tulisi järjestää kokous, jossa ojennetaan perustamistodistus ja asetetaan leoklubin virkailijat tehtäviinsä. Seremonia onnistuu parhaiten kun paikalle kutsutaan: Lionsklubin jäsenet Leoklubin jäsenten vanhemmat Edustajat koulusta tai paikkakunnalta Lion- ja leopiirin virkailijat Paikallisten tiedotusvälineiden edustajia Leoklubin perustamisilmoitus Leoklubin perustamisilmoituksen raportti (Leo-51) löytyy LCI:n verkkosivulta. Mene sivulle ja kirjoita Leo-51 hakulaatikkoon. Vaihe 4 Järjestä perustamiskokous Järjestäkää leoklubin perustamiskokous, jossa valitaan klubin johtajat presidentti, varapresidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja ja keskustellaan mahdollisista aktiviteeteista. Vaihe 5 Täytä tarvittavat lomakkeet Täyttäkää leoklubin perustamisilmoitus (Leo-51) ja hankkikaa allekirjoitukset. Liittäkää mukaan perustajäsenten nimet ja palauttakaa lomake leoklubiohjelman osastoon. Prosessi voi kestää neljästä kuuteen viikkoa. 9

10 LEOKLUBIN JOHTAMINEN LEOKLUBIN JOHTAMINEN LEOKLUBIN VARAPRESIDENTTI: Presidenttiä vuoden aikana avustava leo. Toimii presidentin apuna ja astuu presidentin tilalle, jos tämä ei pysty suorittamaan kauttaan loppuun. LEOKLUBIVIRKAILIJAT Leoklubin virkailijat johtavat klubin jäsenkehitystä ja suunnittelevat aktiviteetteja. Kun jäsenet ottavat vastaan virkailijan tehtävän, nuoret saavat mahdollisuuden kehittää heidän johtamistaitojaan. Jokaisen leoklubin menestys riippuu siitä kuinka omistautuneita sen johtajat ovat. Leovirkailijoiden sitoutuminen leoklubiohjelman tukemiseen saa heidät, sposoroivan lionsklubin, leoklubin ja koko paikkakunnan tuntemaan ylpeyttä. Leojohtajat tekevät monia päätöksiä jotka vaikuttavat klubin yleiseen menestykseen ja hyvinvointiin tulevaisuudessa. Leojohtajien tulee osoittaa rehellisyyttä, heillä tulee olla hyvät taidot viestinnässä ja muiden inspiroimisessa sekä kyky tunnistaa yksittäisten jäsenten tarpeet. LEOKLUBIPRESIDENTTI: Muut klubin jäsenet valitsevat leoklubin presidentin hoitamaan klubin asioita ja vetämään hallituksen kokouksia. Hän myös neuvoo muita klubivirkailijoita liittyen heidän tehtäviinsä ja hän tukee päätöksenteossa. Klubipresidentti yhdessä klubisihteerin kanssa toimittaa tarvittavat raportit sponsoroivalle lionsklubille ja leoklubiohjelman osastoon. Leoklubipresidentin ensimmäinen tiedonlähde on hänen leoklubineuvojansa. Jos klubi on perustettu kouluun, voi opettaja, opinto-ohjaaja tai koulun hallintovirkailija toimia opettajakunnan neuvojana. Leoklubipresidentit voivat pyytää apua myös muilta kokeneilta lioneilta tai entisiltä leoklubijohtajilta. Käyttämällä näitä henkilöitä resurssinaan presidentit voivat kasvattaa omia johtamistaitojaan ja kehittää klubijäsenistä menestyvän tiimin. LEOKLUBISIHTEERI: Sihteeri on leo, joka ylläpitää klubin tietoja ja kirjoittaa pöytäkirjat. Sihteeri ylläpitää tietoja virkailijoista, toimikuntien nimityksistä, jäsenistä, osallistumisesta ja palveluaktiviteeteista. Sihteeri on myös vastuussa leoklubivirkailijoiden, jäsenten ja palveluaktiviteettien raportoimisesta leoklubiohjelman osastoon ja sponsoroivalle lionsklubille. LEOKLUBIN RAHASTONHOITAJA: Leo joka vastaanottaa ja tilittää varoja kahdelle eri tilille, jotka on pidettävä erillään: Hallintotili, jossa on uusien jäsenten maksut ja jäsenmaksut, jotka on kerätty klubin jäseniltä. Näillä varoilla katetaan klubin hallinto- ja operointikuluja. Aktiviteettitili, jolle talletetaan varainkeruuprojekteilla julkisesti kerätyt varat. Nämä julkiset varat tulee käyttää hyväntekeväisyystarkoituksiin klubijäsenten päättämällä tavalla. Rahastonhoitaja suorittaa maksut leoklubin hallituksen luvalla. Rahastonhoitaja toimittaa kuukausittain talousselvityksen leoklubin hallitukselle. LEOKLUBIN HALLITUS: Leoklubin presidentti, varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme vaaleilla valittua klubijäsentä muodostavat leoklubin hallituksen joka johtaa klubin toimintaa, mukaan lukien klubin maksujen hallinta. 10 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

11 LEOKLUBIN JOHTAMINEN LEONEUVOJA Leoklubineuvojat ympäri maailmaa auttavat leoklubiohjelmaa menestymään. Työskennellessä nuorison parissa leoklubineuvojat toimivat mentorin, motivoijan ja ohjaajan rooleissa, sekä esikuvina. Neuvojat opastavat leoklubin jäseniä klubin hallinnoimisessa ja tehokkaiden palveluprojektien järjestämisessä. Neuvojat auttavat myös leoklubin jäsenten sosiaalista ja ammatillista kehittymistä varmistamalla, että ilmapiiri on suotuisa viestinnälle ja leojen yhteydenpidolle paikkakunnan johtajien kanssa. NEUVOJAN ROOLI Mentori: Neuvojat opastavat leoklubivirkailijoita ja jäseniä saavuttamaan potentiaalinsa johtajina ja opettavat leoille palveluprojektien suunnittelun sääntöjä. Motivoija: Neuvojat ymmärtävät, että monenlaiset vaikuttimet motivoivat nuoria, kuten vertaisryhmän hyväksyntä, tunnustuksen saaminen tehdystä työstä sekä henkilökohtainen saavuttamisen tunne. Vaikka neuvojien tehtävänä onkin motivoida leoja palvelutyöhön, he eivät saa tuputtaa leoille omia näkemyksiään. Ohjaaja: Neuvojat kuuntelevat leoja ja huomioivat heidän tarpeensa. Neuvojan tulee tietää milloin ryhmä tarvitsee apua ja milloin antaa leojen päätyä omiin johtopäätöksiinsä. Neuvojien tulee tuntea Leoklubin sääntö ja ohjesäännöt (löytyy lionien verkkosivuilta, virallisesta hallituksen sääntökokoelmasta). Humanitaari: Neuvojat auttavat leoja ymmärtämään yhteisöpalvelun tarkoituksen. LCI:n verkkosivulla olevassa Leo-osiossa on lisää resursseja ja työkaluja neuvojille. Mene osoitteeseen ja lue lisää mentorina toimimisesta, sekä leoklubin ja lionsklubin yhteyshenkilön roolista. Päivitä klubin tiedot Leoklubien täytyy joka vuosi raportoida leoneuvojan ja leoklubin presidentin tiedot, jotta varmistetaan tehokas viestintä päämajan kanssa. Sponsoroivan lionsklubin presidentit, sihteerit ja leoneuvojat voivat lähettää tämän tiedon käyttämällä MyLCI:ta tai Leoklubin virkailija- ja jäsenilmoitus -lomaketta (Leo-72), joka löytyy LCI:n verkkosivulta. KLUBIHALLINTO Leoklubineuvoja ja leovirkailijat ovat erittäin tärkeitä klubin menestykselle. Nämä henkilöt ovat vastuussa klubin hallinnollisista tehtävistä, kuten pankkitilien hoitamisesta, kokousten johtamisesta ja vaalien järjestämisestä. Yhteyshenkilö: Neuvojat toimivat linkkinä sponsoroivan lionsklubin ja leoklubin välillä. Neuvojat viestivät leoklubin aktiviteeteista lionsklubille ja pyrkivät luomaan terveen yhteistyösuhteen näiden kahden klubin välille. 11

12 LEOKLUBIN JOHTAMINEN KLUBIN PANKKITILIT Jokaisella leoklubilla on kaksi erillistä tiliä. Toinen on hallintotili, jota käytetään jäsenmaksujen ja muiden klubijäseniltä kerättyjen maksujen hoitamiseen ja klubin toimintakulujen maksamiseen. Toinen on aktiviteettitili, jolle talletetaan kaikki julkisten varainkeruuprojektien tuotot. On tärkeää, että aktiviteettitulot käytetään tukemaan klubin työtä paikkakunnan palveluaktiviteeteissa. Nämä kaksi tiliä tulee pitää erillään. Leoklubit voivat käyttää sponsoroivan lionsklubin tiliä tai avata niiden oman pankkitilin sponsoroivan lionklubin valvonnassa. Jos leoklubi päättää avata oman pankkitilin, tarvitaan kaksi allekirjoittajaa leoklubin sihteeri tai rahastonhoitaja ja sponsoroivan lionsklubin edustaja. Tästä tilistä vastuussa olevalla leolla tulee olla oikeus käyttää tätä pankkitiliä. Leoklubien, joilla on oma pankkitili, tulee ilmoittaa miten tiliä hoidetaan ja ylläpidetään klubin sääntöjen mukaisesti. KLUBIKOKOUKSET Leot voivat itse valita miten ja missä he tapaavat. Sponsoroivan lionsklubin tulee hyväksyä kokoustavat ja -ajat. Klubivirkailijoiden tulisi kertoa kokouksissa tulevista aktiviteeteista ja palveluprojekteista. Leoklubin virkailijat voivat myös ottaa muut jäsenet mukaan kun suunnitellaan kokouksia, jotta ne ovat mielenkiintoisia kaikille. Leot voivat myös kutsua asiantuntijoita ja paikkakunnan johtajia puhumaan kokouksissa tai he voivat järjestää tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin ja järjestöihin. Esityslista voi auttaa kokouksen vetämisessä. Kokouksen esityslistaan kuuluu tavallisesti: Presidentti avaa kokouksen. Vieraiden esittely Ilmoitukset ja muistutukset Kesken jääneiden asioiden käsittely Uusien asioiden esittely Kokous päättyy Klubipresidentit johtavat puhetta kokouksissa. Erimielisyyksiä nousee joskus kokousten aikana, mutta ne ovat minimoitavissa: Antamalla puheenvuoroja tasapuolisesti niitä pyytäville Päättämällä milloin asia kannattaa esittää äänestettäväksi Käyttämällä puheenjohtajan nuijaa järjestyksen ylläpitämiseksi Mukauttamalla kirjallista esityslistaa tarpeiden mukaan kokouksen pidentämiseksi tai lyhentämiseksi KLUBIN VAALIT Leoklubin vaalit järjestetään joka vuosi, jotta varmistetaan klubin toiminta. Ennen vaaleja klubipresidentti nimittää toimikunnan laatimaan listan virkailijaehdokkaista. Ehdokkaiden tulee hyväksyä virka jos he tulevat valituksi. Tämän toimikunnan jäsenet eivät saa nimetä itseään virkailijaehdokkaiksi. Vaalipäivänä klubipresidentti pyytää jäsenluetteloa ja pyytää muita ehdokkaita läsnäolevilta lioneilta. Jos useampi ehdokas on kiinnostunut yhdestä virasta, klubin tulee käyttää kirjallisia äänestyslippuja vaaliin. Ehdokkaat valitaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalien jälkeen klubisihteerin tulee päivittää virkailijatiedot MyLCI:ssa tai täyttämällä Leoklubin virkailija- ja jäsenilmoituslomakkeen (Leo-72). Sponsorina toimivalle lionsklubille ja piirin leojohtajalle tulee myös ilmoittaa vaalin tuloksista. 12 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

13 LEOKLUBIN JOHTAMINEN KLUBIEN LAKKAUTTAMISET JA SIIRROT Leoklubi lakkautetaan kun: Klubin jäsenet päättävät lopettaa klubin Lionsklubi lakkaa toimimasta leoklubin taustaklubina Lions Clubs International peruuttaa leoklubin perustamistodistuksen, joko lionstaustaklubin suostumuksella tai ilman, siksi, ettei klubi ole noudattanut sääntöjä, tai muusta syystä Leoklubin ja sen kummiklubin tulee noudattaa seuraavaa menetelmää leoklubin lopettamiseksi: Moninkertaispiirin leoklubipresidentti (jos sellainen on) Moninkertaispiirin leoklubipresidentti (jos sellainen on) Piirikuvernööri Sponsoroivan lionsklubin hallituksen tulee antaa yllämainituille virkailijoille mahdollisuus tutustua tilanteeseen ja neuvotella heidän kanssaan. Kun asiaa käsitellään, lionspiirin hallituksen tulee antaa leopiirin presidentille tai leomoninkertaispiirin presidentille mahdollisuus tulla kuulluksi tai hän voi esitellä asian kirjallisesti. 01 Ilmoita sponsorina toimivan lionsklubin piirikuvernöörille lionsklubin halusta lakkauttaa leoklubi Jos asiat eivät ratkea piirin virkailijoiden väliintulolla 90 päivän aikana, tulee lakkauttamissyyt esittää lionsklubin jäsenille seuraavassa klubikokouksessa. 02 Esittele asia lionsklubin jäsenistölle tavallisessa kokouksessa äänestystä varten (tulee olla 30 päivää sen jälkeen kun asiasta on ilmoitettu piirikuvernöörille) 03 Lähetä Leoklubin lakkauttamislomake (Leo-86) leoklubiohjelman osastoon, jos yksinkertainen enemmistö kannattaa lakkauttamista. Saatuaan täytetyn lomakkeen kansainvälinen päämaja etenee leoklubin lakkauttamisessa. Niissä harvoissa tapauksissa jolloin lionsklubi katsoo tarpeelliseksi leoklubin lopettamisen ilman leoklubin jäsenten erillistä suostumusta, tulee lionsklubin toimittaa leoklubille kirjallinen ilmoitus lopettamisesta ja sen syistä 90 päivää ennen varsinaista lopettamista. Sponsorina toimivan lionsklubin tulee ilmoittaa asiasta seuraaville virkailijoille: Leoklubineuvoja Piirin leojohtaja Moninkertaispiirin leoklubijohtaja (jos sellainen on) Jos kaksi kolmasosaa hyvässä asemassa olevista jäsenistä äänestää leoklubin sponsorointisuhteen lopettamiseksi, tulee sponsoriklubin virkailijan toimittaa kirjallinen pyyntö (Leo-86) päämajan leoklubiohjelman osastolle leoklubin lopettamiseksi, ja kopiot pyynnöstä mainituille kuudelle virkailijalle. Saatuaan täytetyn Leo-86 -lomakkeen kansainvälinen päämaja etenee leoklubin lakkauttamisessa. Jos sponsorisuhde päätetään lakkauttaa, on leoklubilla 180 päivää aikaa löytää itselleen uusi lionsklubi sponsoriksi välttääkseen lakkauttamisen. Sponsorisuhteen siirtämiseksi uudelle klubille tulee uuden sponsoriklubin toimittaa päämajan leoklubiohjelman osastolle kirje jossa he vahvistavat hyväksyvänsä sponsorisuhteen alkamisen leoklubin kanssa. Lisäksi nykyisen sponsoriklubin tulee toimittaa leoklubiohjelman osastolle kirje jossa he ilmoittavat luopuvansa sponsorisuhteesta. Kun molemmat kirjeet on saatu, sponsorisuhde siirretään. Jokavuotinen leomaksu siirtyy uuden sponsoroivan klubin vastuulle. 13

14 LEOKLUBIN JOHTAMINEN TIIMIN RAKENTAMINEN Menestykselliset leoklubit tarvitsevat innokkaita jäseniä, jotka toimivat tiiminä. Leovirkailijoiden tulee rohkaista leojäseniä ottamaan vastaan vastuutehtäviä klubin vahvistamiseksi. Leoryhmän rakentaminen: Pitkän aikavälin (yli vuoden) ja lyhyen aikavälin (yhden vuoden tai alle) klubitavoitteiden asettamisesta, joihin kuuluvat palveluprojektit, varainkeruut, jäsenhankintakampanjat ja kokoontumiset. Tärkeän tiedon jakamisella klubin kaikille jäsenille Toimikuntien muodostamisella ja tehtävien antamisella heille. Rakenna yhteishenkeä: Pyydä ideoita, palautetta ja ehdotuksia klubin jäseniltä Ottamalla leot mukaan projekteihin joissa he voivat hyödyntää taitojaan ja joista he ovat kiinnostuneita Kiittämällä leoja heidän saavutuksistaan Nimittämällä leojäseniä ja heidän klubinsa LCI:n palkintoehdokkaaksi milloin mahdollista Rakenna yhteishenkeä klubijäsenten välillä: Toivottamalla uudet leot tervetulleiksi ja esittelemällä heidät muille jäsenille Anna julkista tunnustusta leoille Tuomalla paikallista julkisuutta ja arvokkuutta klubille Juhlistamalla onnistuneita leoklubin projekteja TOIMIKUNNAT Osallistuminen leoklubin toimikuntiin antaa klubijäsenille mahdollisuuden olla aktiivisesti mukana ja rakentaa tiimihenkeä sekä omia johtajuustaitoja. Toimikunnat auttavat leoja myös aktiviteettien järjestämisessä läpi vuoden. Harkitkaa toimikuntien perustamista seuraaville toimialoille: Urheilu ja liikunta Vaalit Varainkeruu Jäsenyys Julkisuus Osallistuminen Raha-asiat Kansainväliset suhteet Projektit Sosiaaliset tilaisuudet SOSIAALISET & VERKOSTOITUMISTAPAHTUMAT Suunnitellessanne klubin tapahtumakalenteria, varatkaa aikaa myös vapaa-ajan tapahtumille joissa klubilaiset voivat paremmin tutustua toisiinsa ja juhlia työnsä menestystä. Mahdollisia sosiaalisia aktiviteetteja ovat muun muassa: Leoklubin perustamistodistuksen allekirjoittamis- tai klubin vuosipäivätilaisuus Tilaisuus, jossa otetaan uusia jäseniä tai asetetaan uudet virkailijat virkaan Retket, ulkoilutapahtumat tai juhlapyhät Leo-urheilutapahtuma tai -liiga, kuten keilailu, jalkapallo tai pesäpallo Voitte ehkä ilmoittaa näistä paikalliselle medialle, jotta paikkakunnalla tunnetaan leoklubiohjelma. Tärkeitä päivämääriä Kansainvälinen Leo-päivä: leot eri puolilla maailmaa juhlivat kansainvälistä Leo-päivää. Tässä jokavuotisessa tilaisuudessa muistellaan miten ensimmäinen leoklubi perustettiin 5. joulukuuta Vuotuinen leopäivä on tilaisuus antaa leoille tunnustusta heidän palvelutyöstään paikkakunnalla ja sitoutumisestaan leoklubiohjelmaan. Leoklubin tiedotuskuukausi: Huhtikuussa vietetään leoklubin tiedotuskuukautta. Lioneja ja leoja kannustetaan yhdessä lisäämään tietoisuutta leoklubeista ja kertomaan tästä tärkeästä nuorison kehitysohjelmasta. 14 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

15 UUSIEN JÄSENTEN HANKKIMINEN JA SÄILYTTÄMINEN REKRYTOI & SÄILYTÄ JÄSENET Hyvinvoivat jäsenet ovat ehdoton edellytys menestyvälle leoklubille. Rekrytointi- ja jäsenten säilyttämissuunnitelmat varmistavat, että klubi pysyy aktiivisena. HANKI UUSIA JÄSENIÄ Leoklubijäsenyys on avoin kaikille nuorille joilla on kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan yhteisön palvelemiseksi. Leoklubien tulisi rekrytoida uusia jäseniä niiden tilalle, jotka jättävät klubin iän karttuessa. Koko vuoden ajan klubin tulisi järjestää kampanja uusien jäsenten hankkimiseksi. Mahdollisia uusia jäseniä ovat: Ystävät Perhejäsenet Naapurit Opiskelijatoverit Joukkuetoverit urheiluharrastuksen parista Jäsenet muista järjestöistä ja klubeista Leot voivat myös ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin jotka ovat tekemisissä potentiaalisten uusien jäsenten kanssa: Opettajat Valmentajat Seurakunnan henkilöstö Paikkakunnan johtajia Perhejäsenet Lionit Leot voivat kutsua potentiaalisia jäseniä osallistumaan varainkeruu- tai palveluprojektiin. Tapahtuman aikana voidaan esitellä potentiaalisia uusia jäseniä nykyisille leoille ja kertoa heille jäsenyyden eduista kuten verkostoitumismahdollisuuksista, ystävyyssuhteista, sosiaalisista tapahtumista, paikkakunnan palvelemisesta, johtajakoulutuksesta ja tiimityön mahdollisuuksista. Lisäksi klubi voi: Laittaa ilmoituksen paikalliseen opiskelijatai sanomalehteen Jäsenet voivat ripustaa jäsenhankintajulisteita eri puolille paikkakuntaa Leot voivat pystyttää Leo-infopisteen kouluun tai paikallisen tapahtuman yhteyteen Ottaa yhteyttä nuoriin paikkakunnan johtajiin jotka ovat aikaisemmin olleet mediassa näkyvissä Luoda leoklubin verkkosivut käyttämällä e-leoclubhouse-palvelua ja kertomalla muille aktiviteeteista, kokouksista ja palveluprojekteista Leojen jäsenhankintakuukausi Lokakuu on leojen jäsenhankintakuukausi. Kaikki leot, jotka kutsuvat mukaan kolme tai useamman uutta jäsentä lokakuun aikana, saavat Leoklubin lokakuun jäsenhankintapalkinnon. Lisätietoja saat LCI:n verkkosivulta leo-osiosta. OTA UUDET JÄSENET MUKAAN Kun kutsutte uusia jäseniä leoklubiin, voitte ehkä järjestää virallisen tervetuloatilaisuuden. Tässä tilaisuudessa kannustetaan uusien leojen aktiivista osallistumista heti alusta asti. Varmistakaa, että uudet leot saavat hyvän perehdytyksen leoklubiohjelmaan ja että vastaatte heidän kysymyksiinsä. Voitte ehkä ojentaa heille uuden leojäsenen paketin, jonka kautta annetaan tunnustusta heidän osallistumisestaan. Muita leoklubiohjelman materiaaleja kuten leojäsenkortit, todistukset ja uuden leojäsenen oppaan voi ladata MyLCI:sta. Jotta uudet leot tuntevat olevansa tervetulleita, kutsukaa heidät johonkin epäviralliseen tilaisuuteen jäsenten ja virkailijoiden kanssa. Kannustakaa uusia leoja liittymään johonkin klubin toimikunnista. 15

16 UUSIEN JÄSENTEN HANKKIMINEN & SÄILYTTÄMINEN SÄILYTÄ NYKYISET JÄSENET Nykyisten jäsenten pitäminen aktiivisina ja halukkaina jatkamaan on yhtä tärkeää kuin uusien jäsenten rekrytoiminen. Leojäsenet pysyvät kiinnostuneina leoklubin toiminnasta niin kauan kun toiminta on organisoitua, hauskaa ja aktivoi jokaisen jäsenen ja antaa mahdollisuuden mielekkääseen palvelutyöhön. Havaintokykyiset leojohtajat voivat estää joidenkin leoklubin jäsenten lähtemisen. Leojohtajien tulee: Huomata, antaa tunnustusta ja palkita jäseniä Ylläpitää tasapaino ikäryhmien välillä Pyytää palautetta klubin jäseniltä Pitää jäsenet tietoisina aktiviteeteista Suunnitella sosiaalisia tapahtumia, jotta jäsenet tuntevat toisensa paremmin Edistää johtajakoulutusta Alla on lista tavallisimmista syistä, joiden vuoksi leot eroavat klubista sekä tavat estää tällaiset tilanteet. TAVALLISET SYYT KLUBISTA EROAMISELLE MITEN ESTÄÄ EROAMISET Klubia ei johdeta hyvin Leoklubin virkailijoiden tulee pyytää neuvoa leoklubineuvojalta, sponsoroivalta lionsklubilta, leopiirin virkailijoilta tai piirin leoklubijohtajalta. Sponsorina toimivan lionsklubin tai leopiirin johtajat voivat järjestää klubivirkailijoille lisäkoulutusta. Puutteellinen perehdytys Leoklubin virkailijoiden tulee antaa kaikille uusille jäsenille riittävä perehdytys ja järjestää mieleenpainuva jäseneksiliittymistilaisuus. Sosiaaliset klikit Leoklubin virkailijoiden tulee kutsua uusia ja vanhoja jäseniä palvelemaan toimikunnissa. Tunnustuksen puute Leoklubin virkailijoiden tulee kiittää jäseniä ja antaa palkintoja kun se sopii tilanteeseen. Jäsenten vähyys Leoklubin virkailijat voivat kokoontua leoklubineuvojan ja piirin leoklubijohtajan kanssa keskustellakseen ideoista kasvun ja kehityksen aikaansaamiseksi, miten mainostaa klubia ja saada uusia jäseniä. Tärkeiden aktiviteettien Leoklubin virkailijat voivat perustaa toimikunnan, joka järjestää paikkakunnan tarvearvion ja määrittelee sen perusteella järkevät aktiviteetit. Kiinnostuksen puute klubiprojektia kohtaan Leojohtajien kannattaa harkita muutoksia tai lisäyksiä projektiin ja pyytää ideoita leojäseniltä. 16 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

17 YHTEISÖN AUTTAMINEN YHTEISÖN AUTTAMINEN SUUNNITELKAA PALVELUPROJEKTEJA Paikkakunnan palveluprojektien kautta leoklubit vaikuttavat paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Hanketta järjestettäessä leojen tulee: Määritellä tarve paikkakunnalla. Vetää keskustelua klubin jäsenten kanssa, jotta tunnistetaan paikalliset tarpeet ja mietitään miten vastata niihin. Miettikää myös mistä klubin jäsenet ovat kiinnostuneita. Palvelutyö on hauskempaa ja antoisampaa kun jäsenet kokevat sen tarkoituksen tärkeäksi. Ottakaa yhteyttä muihin paikkakunnan järjestöihin. Varmistakaa, ettei jokin muu järjestö tai muu organisaatio ole jo valmistelemassa samaa tai samanlaista projektia lähitulevaisuudessa. Vahvistakaa klubin kapasiteettia tekemällä yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen kanssa. Laskekaa arvioidut kustannukset. Arvioikaa klubin nykyinen varallisuus ja jäsenten resurssit. Tarpeen vaatiessa voitte harkita yhteisprojektin järjestämistä toisen leoklubin tai sponsorina toimivan lionklubin kanssa. Huomioikaa suunnitelman yksityiskohdat. Laatikaa aikataulu. Hankkikaa tarvittavat luvat esim. koululta tai kunnalta, mikäli tarpeellista. Hankkikaa tarvittavat materiaalit ja antakaa klubin jäsenille vastuu tehtävistä. PROJEKTI-IDEOITA Ympäristönsuojelu Taimien istuttaminen Tienvarsien roskienkeruu tai uimarannan siivoaminen. Sukupuutossa olevan eläinlajin adoptoiminen Opetusta paikkakuntalaisille miten olla vihreä Lukutaito Koulutarvikkeiden kerääminen vähävaraisille oppilaille Kirjojen lahjoittaminen paikalliseen kirjastoon Vapaaehtoisena toimiminen iltapäiväkerhossa Pistekirjoituslukutaidon edistäminen Terveys- ja hyvinvointipalvelut Tiedon jakaminen terveysasioista, jotka vaikuttavat paikkakunnalla Terveydenhuollon ammattilaisten avustaminen esim. näöntarkastusten tai diabetestarkastusten järjestämisessä Silmälasien kerääminen ja jakaminen Järjestäkää verenluovutustilaisuus Nälän helpottaminen Aterioiden kuljettaminen niitä tarvitseville, esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille Istuttakaa yhteinen puutarha ja lahjoittakaa vihannekset paikalliselle ruokapankille Tehkää vapaaehtoistyötä paikallisessa ruokapankissa. Lisää projekti-ideoita löytyy osoitteessa Mainostakaa projektia. Ilmoittakaa hankkeesta paikallisille tiedotusvälineille. Pystyttäkää näkyviä kylttejä alueelle mahdollisuuksien mukaan. 17

18 YHTEISÖN AUTTAMINEN LAPSET VALOKIILASSA Lapset valokiilassa on leoklubien kansainvälinen palveluprojekti. Joka päivä miljoonat lapset eri puolilla maailmaa jäävät paitsi lapsuuden riemuista. Heillä on suuria ongelmia kuten köyhyys, nälkä ja erilaiset konfliktit. Lapset valokiilassa - projekteissa leot auttavat lapsia, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa: Auttamalla nälkää näkeviä lapsia Vastaamalla pakolaisleireillä asuvien lasten tarpeisiin Edistämällä lukutaitoa ja koulutusohjelmia Tarjoamalla lohtua ja tukea sairaalassa oleville lapsille LEOT JA LIONIT PALVELEVAT YHDESSÄ Palvelun avulla leot ja lionit saavat mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan. Yhteisillä projekteilla on positiivinen vaikutus paikkakunnalla, mutta samalla ne hyödyttävät lioneita ja leoja. Lionit saavat uusia ja tuoreita ideoita palveluprojekteiksi ja he saavat lisää auttajia saadakseen entistä enemmän aikaan paikkakunnalla. Leot oppivat koko eliniän kestävän sitoutumisen palvelulle ja he valmistautuvat tuleviin johtamistehtäviin ja samalla he oppivat lionien kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Klubit jotka tekevät yhteistyötä voivat saada Leosta lioniksi yhteispalvelun lippumerkin. Yhteistyöhön voi kuulua yhteisiä palveluhankkeita, yhteisiä kokouksia tai osallistumista toistensa sosiaalisiin aktiviteetteihin ja tapahtumiin. PALVELUPROJEKTIEN VALVOMINEN Leojen tulee jatkaa palveluaktiviteettien etenemisen seuraamista niiden toteuttamisen aikana. Valvo. Tarkista edistyminen kohti tavoitteita. Esitä kysymyksiä, jotta tiedetään mikä toimii ja mikä ei toimi. Muuta. Korjaa eräpäivä edistymisen mukaan. Muuta tavoitteita jos tarpeen. Muuta lähestymistapaa paikkakunnan tarpeita vastaavaksi. Motivoi. Ota klubin jäsenet mukaan palveluaktiviteettiin ja inspiroi heitä toimimaan. TOTEUTTAKAA PALVELUPROJEKTI Kun palveluaktiviteetti on suoritettu, leoklubien tulee esittää kysymyksiä, jotta voidaan arvioida palvelun vaikutus ja tehokkuus. Täyttyivätkö asetetut tavoitteet? Vaikuttiko projekti positiivisella tavalla? Mitkä olivat projektin tulokset? Oliko projekti hyvin organisoitu? Olivatko yhteistyösuhteet hyödyllisiä? Miten tämä aktiviteetti voidaan toistaa tai voidaanko sitä parantaa? Tuleeko tämä projekti vaikuttamaan positiivisesti paikkakunnalla vielä tulevaisuudessa? LÄHETTÄKÄÄ PALVELUAKTIVITEETTI-ILMOITUKSET Leoklubien presidentit, sihteerit ja leoneuvojat voivat raportoida leojen palveluaktiviteeteista ja näyttää valokuvia leoista osallistumassa projekteihin MyLCI:n kautta. Leoklubit voivat lähettää palveluaktiviteetti-ilmoituksia milloin tahansa vuoden aikana. 18 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

19 YHTEISÖN AUTTAMINEN VAROJEN HANKKIMINEN PALVELUPROJEKTEIHIN Varainkeruu on tärkeä osa palveluprojekteja. Suosittuja varainkeruuprojekteja ovat esimerkiksi erilaiset tanssit, arpajaiset, urheilutapahtumat ja hyväntekeväisyyskonsertit. Pitää muistaa, että kaikki yleisöltä kerätyt varat tulee käyttää ainoastaan klubijäsenten määrittelemiin hyväntekeväisyystarkoituksiin. MENESTYKSEN SAAVUTTAMINEN Suunnitelma Määritellään klubin varainkeruutavoitteet. Kuinka paljon rahaa klubi toivoo saavansa kokoon? Onko tavoite realistinen? Valitaan projekti. Onko klubilla tarpeeksi jäseniä projektin toteuttamiseksi? Mitä tarvikkeita tarvitaan? Onko klubilla varaa hankkia kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet etukäteen? Päättäkää projektin päivämäärästä, ajasta ja paikasta. Varmistakaa, että projekti ei mene päällekkäin toisen paikallisen tapahtuman kanssa. Mainostaminen Klubin tulee tiedottaa aktiviteetista kaikille klubijäsenille, paikalliselle sanomalehdelle, radioasemalle ja paikallistelevisioon ainakin kuukautta ennen tapahtumaa. Kertokaa varainkeruusta perheenjäsenille, sukulaisille ja naapureille. Tiedottakaa myös kummiklubia ja lähistön muita leoklubeja. Projektin toteuttaminen. Käynnistäkää projekti ajallaan. Jakakaa tehtävät kaikille osallistujille. Valitkaa yksi leo hoitamaan yllättäviä tilanteita tilaisuuden aikana, esimerkiksi jos tarvikkeita tarvitaan lisää. 19

20 TUNNUSTUS & PALKINNOT JOHTAJILLE TUNNUSTUS & PALKINNOT JOHTAJILLE Leot, lionit ja heidän klubinsa voivat hakea LCI:n useita eri palkintoja saavutustensa tunnustamiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Leo-osiosta LCI:n verkkosivulla. Palkintoja ovat esimerkiksi seuraavat: PALKINNOT YKSITTÄISILLE LEOILLE Vuoden leo -palkinto 100 % leoklubin presidentin palkinto Leoklubin lokakuun jäsenhankintapalkinto Todistus suoritetusta leopalvelusta Spotlight on Children lippumerkkipalkinto PALKINNOT LEOKLUBEILLE Kansainvälinen ystävyysklubipalkinto Leoklubin vuosipäivän palkinto (saatavissa viiden vuoden välein) Leo Lion palvelemme yhdessä -lippumerkki Leojen Spotlight on Children - lippumerkkipalkinto Erinomaisen leoklubin palkinto PALKINNOT YKSITTÄISILLE LIONEILLE & NEUVOJILLE Erinomaisen leoneuvojan palvelupalkinto Leoklubineuvojan viiden vuoden palvelupalkinto Leoklubin laajennuspalkinto PALKINTOJA LIONSKLUBEILLE Leoklubin sponsorin lippumerkki Leo Lion palvelemme yhdessä -palkinto Leoklubin vuosipäivän palkinto (saatavissa viiden vuoden välein) PIIRIN & MONINKERTAISPIIRIN PALKINNOT 100% leo-moninkertaispiirin presidentin palkinto 100 % leopiirin presidentin palkinto Piirin ja moninkertaispiirin leoklubin laajennuspalkinto Kymmenen parhaan leoklubin laajennuspalkinto Leoklubijohtajan ansiopalkinto Leopiirin/moninkertaispiirin virkailijan rintamerkki LEOVERKOSTO LEOPIIRIT & MONINKERTAISPIIRIT Leoklubin aktiviteetit piirin ja moninkertaispiirin tasolla kannustavat saman alueen leoja jakamaan ideoita, edistämään leoklubiohjelmaa, vahvistamaan yhteisöpalvelua, keskittymään jäsenkasvuun ja laajentumiseen ja ne tarjoavat myös uusia tilaisuuksia kehittää johtamistaitoja. RAKENNE Kun lionspiirissä on vähintään kuusi virallisesti sertifioitua leoklubia, ne voivat muodostaa leopiirin. Piirikuvernöörin tulee vahvistaa leopiirin muodostaminen ja leopiirin rajojen tulee olla samat kuin sen sponsorina toimivan lionsklubin piirin rajat. Leopiirien tulee noudattaa Leopiirin sääntöä, joka löytyy hallituksen sääntökokoelmasta lionien verkkosivuilla. Kun lionsmoninkertaispiirissä on vähintään kymmenen leoklubia, ne voivat muodostaa leomoninkertaispiirin. Moninkertaispiirissä on oltava yli sata leojäsentä. Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tulee vahvistaa leomoninkertaispiirin muodostaminen ja leomoninkertaispiirin rajojen tulee olla samat kuin sen sponsorina toimivan 20 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

21 LEOVERKOSTO lionsklubin moninkertaispiirin rajat. Leomoninkertaispiirin sääntö (löytyy Nuorisoohjelmien kappaleesta hallituksen sääntökokoelmassa, LCI:n verkkosivuilla) ohjaa kaikkia leomoninkertaispiirin toimintoja. Ilmoita leopiirin/moninkertaispiirin virkailijat Piirin ja moninkertaispiirin leojohtajien tulee ilmoittaa leopiirin/moninkertaispiirin virkailijoiden tiedot käyttämällä Jokavuotinen Leopiirien/moninkertaispiirien ilmoitusta (Leo- 91), joka löytyy LCI:n verkkosivulta. LEOPIIRIN & MONINKERTAISPIIRIN VIRKAILIJAT Leot, jotka ovat kiinnostunut johtamistaitojen kehittämisestä voivat palvella piirin ja moninkertaispiirin virkailijoina. Näissä tehtävissä toimivat leot toimivat inspiraation ja opastuksen lähteinä ja samalla he vahvistavat leoklubien jäsenyyttä piireissä ja moninkertaispiireissä. VELVOLLISUUDET Leopiirin ja moninkertaispiirin virkailijoiden tehtäviin kuuluvat mm.: Järjestää johtajakoulutuksen seminaareja leoille Vähintään yhden suuren palveluaktiviteetin tai varainkeruun edistäminen, johon osallistuu valtaosa piirin/moninkertaispiirin leoklubeista Leoklubiohjelman mainostaminen ja edistäminen, aktiivisen osallistumisen rohkaiseminen Sponsoroivan lionspiirin tai -moninkertaispiirin tulee hyväksyä: Leopiirin/-moninkertaispiirin vuotuisen konferenssin päivämäärät Leopiirin / -moninkertaispiirin konferenssin aktiviteetit LEOKLUBIJOHTAJA Lionit, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään leoklubiohjelmaa piirin tai moninkertaispiirin alueella voivat palvella leoklubijohtajana. ROOLIT & VIRKAKAUDET PIIRIN JA MONINKERTAISPIIRIN VIRKAILIJOIDEN Leopiirin/moninkertaispiirin presidentti Leopiirin/moninkertaispiirin varapresidentti Leopiirin/moninkertaispiirin sihteeri Leopiirin/moninkertaispiirin rahastonhoitaja VIRKAKAUDET Valitaan vuosittain Valitaan vuosittain Nimitetään virkaan vuosittain Leopiirin/ moninkertaispiirin presidentin toimesta Nimitetään virkaan vuosittain Leopiirin/ moninkertaispiirin presidentin toimesta ROOLI & VIRKAKAUSI Leoklubijohtajat pyrkivät vaikuttamaan piirinsä ja moninkertaispiirinsä menestykseen edistämällä, kehittämällä ja tukemalla leoklubeja. Leoklubijohtajat nimitetään piirin ja moninkertaispiirin tasoille yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kautensa aikana he pyrkivät rohkaisemaan ja kannustamaan leoja ja leoklubineuvojia tuomaan uutta energiaa ja palveluprojekti-ideoita leoklubiohjelman toimintaan. 21

22 TUKEE LEOKLUBIOHJELMAA VELVOLLISUUDET Leoklubien kehityksen valvominen kolmivuotisen toimikauden ajan Leoklubien ja neuvojien mentorointi Lionien valmentaminen leoklubien laajennusaktiviteeteissa Leoiän ylittävien leojen rohkaiseminen lionsklubiin liittymiseksi Tavoitteiden asettaminen ja arviointi sekä osallistumisen motivoiminen yhteistyössä piirin avainjohtajien kanssa Mainostaa ja edistää leoklubiohjelman tuntemista Johtamiskoulutuksen järjestäminen leoneuvojille ja virkailijoille Pitää yhteyttä leoklubineuvojiin ja pyytää heiltä raportteja leoklubiensa kehityksestä Ratkaista paikalliset ongelmat ja konfliktit VAATIMUKSET Leojen tulee olla entisiä piirin tai moninkertaispiirin hyvässä asemassa olevia leovirkailijoita. Leoehdokkaiden tulee myös vastata leoklubiohjelman ikävaatimuksiin. Lionsehdokkaiden tulee olla nykyisiä piirin tai moninkertaispiirin leojohtajia ja hyvässä asemassa. Tai he voivat olla entisiä piirin tai moninkertaispiirin leoklubijohtajia, jotka ovat palvelleet kahden vuoden sisällä ennen sitä vuotta, jolloin heidät nimitetään tähän tehtävään. NIMITYSPROSESSI Paneeliehdokasnimitykset tulee toimittaa virallisella nimityslomakkeella, vaadittavin allekirjoituksin, nuoriso-ohjelmien osastolle kansainvälisessä päämajassa. TUKEA LEOKLUBIOHJELMAA LEOKLUBIOHJELMAN NEUVOA-ANTAVA PANEELI Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli antaa leoille ja lioneille mahdollisuuden edustaa ryhmiään leoklubiohjelmaan liittyvissä asioissa heidän omassa kansainvälisessä vaalipiirissä. Paneeli toimii neuvoa-antavassa kapasiteetissa kansainväliseen lionsklubien järjestöön nähden sen arvioidessa leoklubiohjelmaan liittyviä asioita. Paneelin jäsenet antavat palautetta erityisprojekteista ja toimivat leoklubiohjelman edustajina. KOKOONPANO Paneelissa on kaksi leoa ja kaksi lionia kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä ja Afrikan mantereelta. Joka vuosi yksi lion ja yksi leo valitaan kultakin alueelta. Paneelin jäsenet toimivat virassa kaksi vuotta. LEONIMITYKSET Leovirkailijat nimittää leoneuvoja ja sponsoroivan lionklubin presidentti, minkä jälkeen nimityksen hyväksyy nykyinen piirikuvernööri. Kustakin yksittäis- ja alapiiristä voidaan lähettää vain yksi leoklubin virkailijanimitys. Nykyiset ja entiset piirin leovirkailijat nimitetaan piirin nykyisen leojohtajan (jos sellainen on) toimesta ja nimitys hyväksytetään nykyisellä piirikuvernöörillä. Kukin yksittäis- tai osapiiri saa asettaa vain yhden ehdokkaan. Nykyiset ja entiset piirin leovirkailijat nimitetaan moninkertaispiirin nykyisen leojohtajan (jos sellainen on) toimesta ja nimitys hyväksytetään kuvernöörineuvoston puheenjohtajalla. Kukin moninkertaispiiri saa asettaa vain yhden ehdokkaan. LIONNIMITYKSET Nykyiset ja entiset piirien leojohtajat nimitetään ja hyväksytään piirikuvernöörin toimesta. Jokainen yksittäispiiri tai osapiiri voi tehdä ainoastaan yhden nimityksen. 22 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

23 TUKEE LEOKLUBIOHJELMAA Nykyiset ja entiset moninkertaispiirien leojohtajat nimitetään ja hyväksytään nykyisen kuvernöörineuvoston puheenjohtajan toimesta. Kukin moninkertaispiiri saa asettaa vain yhden ehdokkaan. VALINTAKRITEERI LEOT 01 Leojen tulee olla entisiä piirin tai moninkertaispiirin hyvässä asemassa olevia leovirkailijoita 02 Pitää vastata leoklubiohjelman ikävaatimuksiin 03 Tuntee leoklubien ja leoklubiohjelman periaatteet ja menettelytavat 04 Leoklubiohjelman, LCI:n ja paikallisten resurssien tuntemus 05 Mahdollisuus käyttää aikaa ja energiaa viran hoitamiseen 06 Pystyy seuraamaan leoklubiohjelman tuoreimpia uutisia 07 Pystyy toimimaan virallisena yhteyshenkilönä neuvoa-antavan paneelin ja piirin tai - moninkertaispiirin ja LCI:n välillä 05 Mahdollisuus käyttää aikaa ja energiaa viran hoitamiseen 06 Pystyy seuraamaan leoklubiohjelman tuoreimpia uutisia 07 Pystyy toimimaan virallisena yhteyshenkilönä neuvoa-antavan paneelin ja piirin tai - moninkertaispiirin ja LCI:n välillä 08 Pystyy toimimaan nuoriso-ohjelmien osaston neuvojana, kun osastolla arvioidaan ja suunnitellaan leo-ohjelmia VALINTAMENETTELY Nuoriso-ohjelmien osasto kerää leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenehdokaslomakkeet ja esittelee ne palveluaktiviteettitoimikunnalle kunakin toimivuonna paneelin jäsenten lopullista valintaa varten loka-/marraskuun kansainvälisen hallituksen kokouksessa. Lataa viralliset nimityslomakkeet osoitteessa 08 Pystyy toimimaan nuoriso-ohjelmien osaston neuvojana, kun osastolla arvioidaan ja suunnitellaan leo-ohjelmia LIONIT 01 Paneelin jäsenten tulee olla nykyisiä lionjäseniä aktiivisessa klubissa ja hyvässä asemassa 02 Tulee olla nykyisen piirin tai moninkertaispiirin leoklubijohtaja tai on palvellut viimeisten kahden vuoden aikana 03 Tuntee leoklubien ja leoklubiohjelman periaatteet ja menettelytavat 04 Leoklubiohjelman, LCI:n ja paikallisten resurssien tuntemus 23

24 RESURSSEJA RESURSSIT LCI:N VERKKOSIVUT Leo-osio LCI:n verkkosivuilla on leoklubien ensisijainen tiedon lähde verkossa. Tutustu Leoosiossa leojen suorittamiin projekteihin ja mainoskampanjoihin, leojen johtamiskoulutuksen mahdollisuuksiin ja leo-palkintoihin. Periaatteessa kaikki tieto mitä tarvitset liittyen leoklubiohjelmaan löytyy osoitteesta MYLCI MyLCI on verkossa toimiva raportointisivusto lioneille ja leoille. Leoklubit voivat raportoida leoklubin jäsenten, virkailijoiden ja palveluaktiviteettien tiedot MyLCI:n kautta. Käyttöoikeus perustuu kunkin piirin tai moninkertaispiirin raportointistatukseen LCI:n kanssa. LEO ENEWS Kaikki leoklubien virkailijat, jäsenet, neuvojat sekä piirien ja moninkertaispiirien leojohtajat saavat automaattisesti Leo enews -uutislehden LCI:sta. Uutislehti lähetetään 1-2 kuukauden välein ja siinä annetaan tärkeää tietoa tulevista eräpäivistä, tapahtumista ja resursseista leoille ja leoklubiohjelmaan osallistuville lioneille. E-LEOCLUBHOUSE e-leoclubhouse -palvelun kautta leoklubit voivat perustaa hyödylliset ja ammattimaisen näköiset verkkosivut. Alpha- ja omegaklubit voivat valita kahden valmiin mallipohjan väliltä, joissa kummassakin käytetään leobrändiä. Klubit voivat luoda omat sivut käyttämällä yksinkertaisia työkaluja. Verkkosivujen kautta on helppo kertoa viimeisimmät tiedot projekteista ja aktiviteeteista. Hakemus täytetään sivulla e-leoclubhouse.org -sivulla. LEOJOHTAJIEN APURAHAOHJELMA Apurahalla tarjotaan rahoitusta leojen johtajakoulutuksen tilaisuuksiin, joissa keskitytään projektinhallintaan, viestintään, luovuuteen ja innovaatioon sekä tiimityöhön ja palveluprojektien suunnittelemiseen. LCI myöntää US$2000 dollarin suuruisia apurahoja lionien moninkertais-, yksittäisja osapiireille. Lisätietoja hakemusprosessista ja apurahan kriteereistä löytyy leo-osiosta LCI:n verkkosivulta: 24 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

25 RESURSSEJA LIONIEN OPPIMISKESKUS (LLC) Lionien oppimiskeskus (LLC) tarjoaa lioneille ja leoille mahdollisuuden kehittää johtamistaitojaan verkkokurssien avulla. Nämä kurssit ovat neljän pääluokan alla: Johtajuus, muiden johtaminen, tulosten saavuttaminen ja viestintä. Lionien oppimiskeskus sijaitsee LCI:n verkkosivulla. LLC:n käyttämiseen sekä lionit että leot tarvitsevat jäsennumeron. Leoille tämä annetaan automaattisesti kun heidät ilmoitetaan jäseniksi MyLCI:n kautta. Leoklubien presidentit saavat myös jäsennumeron, jos heidän tietonsa ilmoitetaan päämajaan lomakkeella Leo-72. LEO-TAPAHTUMAT VUOSIKOKOUKSESSA Lionsklubien kansainvälisessä vuosikokouksessa eri puolilla maailmaa elävät lionit ja leot pääsevät tapaamaan toisiaan, osallistumaan kansainvälisen paraatin tapaisiin tapahtumiin ja seminaareihin, joissa on kiinnostavaa sisältöä jokaiselle jäsenelle. Leot voivat osallistua taitoja kehittäviin työpajoihin ja hyödyntää verkostoitumistilaisuuksia, joissa leot ja lionit osallistuvat keskusteluihin. LEOKLUBITARVIKKEET Rekrytointijulisteet, esitteet ja perustamismateriaalit löytyvät LCI:n verkkosivulta ja ne ovat kaikkien käytettävissä. Ne löytyvät Resurssit-sivuilta tai täyttämällä Leojulkaisujen tilauslomake (Leo-4). Klubitarvikkeiden osasto verkkosivulla tarjoaa myös leotarvikkeita, -asusteita, todistuksia ja plaketteja sekä leovirkailijoiden rintamerkkejä ja uuden jäsenen paketteja. Tutustu valikoimaan sivulla www2.lionsclubs.org. YSTÄVYYSKLUBIT Leoklubit voivat myös osallistua kansainväliseen ystävyysklubiohjelmaan. Ystävyysklubisuhde antaa leoille tilaisuuden oppia toisesta klubista ja sen kulttuurista. Ystävyysklubitoiminnan motiivina ei saa olla toisen osapuolen suostutteleminen omiin näkemyksiin ja tapoihin, eikä siihen myöskään tule ryhtyä rahallisen tai materiaalisen hyödyn toivossa. Leoklubien, jotka ovat kiinnostuneita ystävyysklubitoiminnasta, tulee noudattaa ystävyysklubitoiminnan sääntöjä. Tutustu ystävyysklubitoimintaan Jäsenkeskuksen osiossa: members.lionsclubs.org. 25

26 RESURSSEJA LEO- JA LIONTUNNUSTEN KÄYTTÖ Järjestömme lion- ja leotunnusten käyttö, sekä muiden tunnusten käyttö on sallittua ainoastaan lion- ja leojäsenten toimesta. Tunnusten viralliset versiot ovat ladattavissa järjestön verkkosivuilta. Nämä ovat ainoat versiot tunnuksista joita jäsenillä on lupa käyttää elektronisesti, tai muulla tavalla, mukaanlukien verkkosivut. On tärkeää, että klubit käyttävät leo-logoa oikein ja noudattavat annettuja ohjeita. Klubeilla ja piireillä on automaattisesti lupa käyttää järjestön liikemerkkejä järjestön tavoitteiden edistämiseksi klubin tai piirin tuottamissa materiaaleissa kuten painomateriaalit, verkkosivut, sponsoroidut ohjelmat, projektit, palvelutoiminta ja muut tilaisuudet, kunhan käyttö tapahtuu järjestön kansainvälisen hallituksen määrittelemien sääntöjen mukaan. VASTUUVAKUUTUS Leoklubien jäsenet ja vapaaehtoiset kuuluvat LCI:n yleisen vastuuvakuutusohjelman piiriin. Vakuutus korvaa ne kulut joista vakuutettu on laillisesti vastuussa vahingon aiheuduttua kolmannelle osapuolelle fyysisen vamman tai omaisuusvahingon muodossa, leoaktiviteettien tai tilaisuuksien aikana. Vakuutus kattaa fyysisistä vahingoista aiheutuneita kuluja 1 miljoonaan dollariin asti, per tapaus, tai yhteensä 2 miljoonaan dollariin asti. Vakuutuksen kattavuus on automaattinen. Jos tarvitset todisteen vakuutuksesta esim. tilaisuuden järjestämistä varten, voi vakuutustodistuksen ladata verkosta milloin vain. Lisätietoja asiasta saat kansainvälisen päämajan lakiasioiden osastolta osoitteessa Kukaan jäsen tai mikään klubi tai piiri ei saa käyttää järjestön tunnusta missään varainkeruutarkoituksessa myytävässä esineessä. Kukaan valmistaja, painaja, tuottaja, markkinoija, julkaisija tai yrittäjä ei saa käyttää järjestön nimeä, goodwill-arvoa, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai Lions Clubs Internationalin tunnusta millään tavalla, paitsi järjestön antamalla luvalla. 26 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot:

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot: LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi

Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Ovatko klubinne kokoukset parhaat mahdolliset? On helppoa kutsua mukaan

Lisätiedot

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Soroptimist International of Europe (SIE), Euroopan Federaatio, on yksi neljästä Soroptimist Internationalin (SI) federaatiosta. SI on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION A. RAKENNE 1. Tarkoitus ja tehtävälausunto a. Lions Clubs Internationalin säätiö, jota tässä kutsutaan LCIF:ksi, on julkinen, epäkaupallinen, verovapaa korporaatio,

Lisätiedot

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016 107I-piiri Koulutustoimikunta KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ 1. LIONSKLUBIN VUOSISUUNNITETELMAN KESKEISET OSAT 2. VUOSISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ENNAKKOSUUNNITTELU 3. PRESIDENTIN VASTUUT

Lisätiedot

LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. LUKU I TEHTÄVÄT A. NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. B. NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄMME Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan,

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas LAPSET ETUSIJALLA Ohjelman aktiviteettiopas JOHDANTO Kiitos lionit, kaikesta tuesta ja työstänne lasten olojen parantamiseksi yksi lapsi kerrallaan. Joka päivä lionit eripuolilla maailmaa vastaavat kutsuun

Lisätiedot

Lionperheiden cub-ohjelma Aktiviteettiopas

Lionperheiden cub-ohjelma Aktiviteettiopas Lionperheiden cub-ohjelma Aktiviteettiopas Lapset ovat hyviä matkimaan. Joten anna heille jotain hienoa matkittavaksi. Onneksi olkoon Lionperheiden cub-ohjelman perustamisesta klubiinne! Tämä erityisohjelma

Lisätiedot

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders Rotaryn käsikirja 2007 A Reference Manual for Rotary Leaders 2007 Rotaryn käsikirja käsikirja rotaryn johtohenkilöille KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN. Perustamisjuhlan suunnitteluopas

UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN. Perustamisjuhlan suunnitteluopas UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN Perustamisjuhlan suunnitteluopas Perustamisjuhlan suunnitteluopas Uuden lionsklubin juhliminen Perustamisjuhla, eli charter night on erityinen tapahtuma jolla juhlistetaan uuden

Lisätiedot