ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

2

3 ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

4 SISÄLLYSLUETTELO 6 LCI 6 Leoklubiohjelma 6 Historia & tavoite 6 Motto 7 Leoklubityypit 7 Paikkakunnalla toimivat leoklubit 7 Kouluissa toimivat leoklubit 7 Alpha 7 Omega 8 Sponsoroikaa leoklubia 8 Uutta energiaa 9 Leoklubin perustaminen 10 Leoklubin johtaminen 10 Leoklubin virkailijat 11 Leoneuvoja 11 Klubin hallinto 12 Klubin pankkitilit 12 Klubikokoukset 12 Klubin vaalit 13 Klubin lakkauttaminen ja siirrot 14 Yhteishengen rakentaminen 14 Toimikunnat 14 Sosiaaliset & verkostoitumistapahtumat

5 15 Jäsenten rekrytoiminen & säilyttäminen 15 Uusien jäsenten rekrytoiminen 15 Uudet jäsenet mukaan 16 Nykyisten jäsenten säilyttäminen 17 Palvelkaa paikkakunnalla 17 Suunnitelkaa palveluprojekteja 17 Projekti-ideoita 18 Lapset valokiilassa 18 Leot ja lionit palvelevat yhdessä 18 Palveluprojektien valvominen 18 Palveluprojektien toteuttaminen 18 Lähetä palveluaktiviteetti-ilmoitukset 19 Varojen hankkiminen palveluprojekteihin 20 Tunnustus & palkinnot johtajille 20 Palkinnot yksittäisille leoille 20 Palkinnot leoklubeille 20 Lionien ja neuvojien palkinnot 20 Palkintoja lionsklubeille 20 Piirin ja moninkertaispiirin palkinnot 22 Leoklubiohjelman tukeminen 22 Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli 22 Kokoonpano 22 Vaatimukset 22 Nimitysmenettely 23 Valintakriteerit 23 Valintaprosessi 24 Resurssit 24 LCI:n verkkosivut 24 MyLCI 24 Leo enews 24 e-leoclubhouse 24 Leojohtajien apurahaohjelma 25 Lionien oppimiskeskus (LLC) 25 Leo-tapahtumat vuosikokouksessa 25 Leoklubitarvikkeet 25 Ystävyysklubit 26 Leo- ja liontunnusten käyttö 26 Vastuuvakuutus 20 Leoverkosto 20 Leopiirit ja -moninkertaispiirit 20 Rakenne 21 Leopiirin ja -moninkertaispiirin virkailijat 21 Roolit & virkakaudet 21 Tehtävät 21 Leoklubijohtaja 21 Rooli & virkakausi 22 Tehtävät

6 TIETOJA LIONS CLUBS INTERNATIONALISTA TIETOJA LIONS CLUBS INTERNATIONALISTA Lions Clubs International (LCI) on maailman suurin palveluklubiorganisaatio yli 1,4 miljoonalla jäsenellään. Järjestöön kuuluu yli lionsklubia noin 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Riippumatta kielestä jota he puhuvat, uskonnosta jota he harjoittavat tai poliittisista näkemyksistä, kaikilla lioneilla on yhteinen tavoite: heikommassa asemassa olevien auttaminen. LCI pyrkii tekemään mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan, vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä. LEOKLUBIOHJELMA Olennaisena osana lionien verkostoa on leojen oma verkosto, johon kuuluu yli 6500 leoklubia yli 140 maassa. Tämä kansainvälinen yhteisö kasvattaa ainutlaatuisella tavalla globaalia identiteettiä leojen ja lionien keskuudessa. Leoklubit tarjoavat nuorille paikkakunnalla tilaisuuden kehittyä ja osallistua, yksin ja yhdessä, paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön vastuuntuntoisina jäseninä. HISTORIA & TAVOITE Vuonna 1957 Glenside lionsklubi Pennsylvanian osavaltiosta ryhtyi maailman ensimmäisen leoklubin, Abington High School leoklubin sponsoriksi. Klubissa oli 35 opiskelijajäsentä. Vuosikymmen myöhemmin LCI:n kansainvälinen hallitus hyväksyi leoklubiohjelman järjestömme viralliseksi ohjelmaksi. Leoklubiohjelman kautta nuoret pääsevät kehittämään ja harjoittelemaan johtamis-, organisaatio- ja sosiaalisia taitoja osallistumalla leoklubin aktiviteetteihin ja palveluprojekteihin. Osallistuminen näihin aktiviteetteihin auttaa kehittämään koko elämän kestävän halun auttaa muita ihmisiä ja samalla parantaa paikkakuntien oloja. MOTTO Leoklubin motto Johtajuus, kokemus, mahdollisuus puhuu puolestaan: JOHTAMINEN: Leojäsenet kasvattavat taitojaan projektien järjestäjinä ja vertaisryhmiensä motivaattoreina. KOKEMUS: He huomaavat kuinka yhteistyö ja yhteistoiminta saavat aikaan muutoksia heidän omissa kotikunnissa ja ympäri maailmaa. TILAISUUS TOIMIA: Leoille kehittyy positiivisia luonteenpiirteitä ja he saavat tunnustusta antamastaan panoksesta. 6 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

7 TIETOJA LEOKLUBIOHJELMASTA LEOKLUBITYYPIT Sekä paikkakunnalle että kouluun perustetuissa leoklubeissa jäsenet voivat nauttia ystävyydestä ja he saavat mahdollisuuden henkiseen kasvuun vapaaehtoistyön, sosiaalisten tapahtumien ja johtajakoulutuksen myötä. Paikkakunnalle perustettuun leoklubiin voivat liittyä kaikki sopivat nuoret jotka asuvat paikkakunnalla jossa kummiklubina toimiva lionsklubi sijaitsee. Klubit kokoontuvat sopivassa paikassa ja yksi kummiklubin jäsen toimii leoklubin neuvojana. lukujärjestyksen ulkopuolista oheistoimintaa. Ennen leoklubin perustamista lionsklubin ja koulun tulee sopia koulun tiloissa sekä sen ulkopuolella tapahtuvia klubiaktiviteetteja koskevista säännöistä, jotka eivät saa olla ristiriidassa koulun yleisten sääntöjen tai LCI:n hallituksen sääntöjen kanssa. Leoklubiohjelma on jaettu kahteen osioon: Alpha ja Omega. Alpha-leoklubit on suunniteltu vuotiaille nuorille. Näissä klubeissa keskitytään nuorten ja varhaisnuorten yksilölliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. Kouluun perustettu leoklubi hankkii jäsenensä koulun oppilaiden joukosta. Näihin klubeihin vaaditaan usein opettajakunnan neuvojaa yleensä opettaja, opintoneuvoja tai koulun virkailija toimimaan koulun ja leoklubin välisenä yhteyshenkilönä. Opettajakunnan neuvoja auttaa myös leoneuvojaa, joka on kummiklubin jäsen. Koulun on sitouduttava leoklubiohjelmassa määriteltyjen vastuiden kantamiseen ja leoklubin on sitouduttava noudattamaan koulun vakuutusmääräyksiä ja muita sääntöjä. Leoklubia koskevat samat koulun määrittelemät säännöt kuin mitä tahansa muuta opiskelijajärjestöä tai muuta Omega-leoklubit on tarkoitettu vuotiaille nuorille aikuisille. Näissä klubeissa painotetaan nuorten aikuisten henkilökohtaista ja ammattitaitojen kehittymistä. Tiesitkö? Omega-leot voivat jatkaa ohjelmassa kunnes he täyttävät 31 vuotta. 7

8 RYHTYKÄÄ KUMMIKSI LEOKLUBILLE RYHTYKÄÄ KUMMIKSI LEOKLUBILLE UUTTA ENERGIAA Yhteydet nuoriin ihmisiin voivat tuoda uutta energiaa lionsklubiin ja lisätä lionien näkyvyyttä paikkakunnalla kun saavutetaan uusia ihmisryhmiä kuten nuoria ammattilaisia, opiskelijoita, vanhempia ja perheitä. Leoklubin kummina toimiminen antaa myös lioneille mahdollisuuden mentoroida mahdollisia uusia johtajia ja rekrytoida tulevia lionsklubin jäseniä. Kummiklubin tulisi opastaa ja motivoida leoja, jotka osallistuvat ohjelmaan. Toimiessa läheisessä yhteistyössä leojen kanssa, lionit varmistavat, että heidän sponsoroimansa leoklubi toimii LCI:n sääntöjen mukaisesti ja hyötyy sen tuomista eduista. Jotta varmistetaan tehokas opastus leoklubin jäsenille, kummiklubi nimittää lionin palvelemaan leoneuvojan tehtävässä. Tämän lionin tulee olla henkilö joka nauttii nuorten parissa työskentelystä. Kummiklubin kannattaa nimittää leoklubineuvoja lionklubinsa hallituksen jäseneksi. Tiesitkö? Kaksi tai useampi lionsklubia voi yhdessä sponsoroida leoklubia. Kaikilla sponsoroivilla lionsklubeilla on samansuuruinen edustus leo-toimikunnassa. Kuitenkin vain yksi lionsklubi voidaan nimetä viralliseksi yhteysklubiksi kansainvälisen päämajaan leoklubin laskutus- ja hallintotoimenpiteitä koskevissa asioissa. Lionsklubi voi toimia yhtäaikaisesti useamman leoklubin kummina. Kummiklubi voi ohjata leoklubin toimintaa useilla eri tavoilla, kuten lionsklubi ja leoklubi päättävät yhdessä: Leoneuvojan ja yhden tai useamman sponsoroivan lionsklubin jäsenen tulee osallistua jokaiseen leoklubin ja hallituksen kokoukseen. Kolmen edustajan kummastakin klubista tulisi kokoontua kuukausittain keskustellakseen yhteisistä tavoitteista ja suunnitelmista, sekä leoklubin ja/tai sen hallituksen toiminnasta. Jos kokouksiin osallistuminen on hankalaa, tulee leojen toimittaa kopiot hallituksen kokouspöytäkirjoista lionsklubin tarkastettavaksi. LCI suosittelee, että kummina toimiva lionsklubi tarkastaa jokaisen nuorten parissa toimivan aikuisen taustat paikallisten lakien ja vaatimusten mukaisesti. 8 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

9 RYHTYKÄÄ LEOKLUBIN KUMMIKSI PERUSTAKAA LEOKLUBI Leoklubin menestyminen riippuu leojen itsensä aktiivisesta osallistumisesta sekä leoklubineuvojan aktiivisuudesta. Kun lionsklubi päättää toimia leoklubin kummina, sen tulisi suorittaa seuraavat kuusi vaihetta uuden klubin perustamiseksi. Vaihe 1 Selvitystyö Nimetä leoklubineuvoja sekä vähintään kolme klubijäsentä leoklubin neuvoa-antavaan toimikuntaan, joista yksi on leoklubineuvoja. Leoklubin neuvoa-antava toimikunta harkitsee paikkakunnan tarpeita ja päättää tulisiko paikkakunnalle perustettavan leoklubin toimia paikkakunnalla vai koulussa ja onko se Alpha tai Omega -klubi. Vaihe 2 Potentiaalisten leojen löytäminen Hanki potentiaalisten leojäsenten nimiä kouluista, seurakunnista, nuorisoryhmistä sekä lionsklubin jäsenten ystäviltä ja sukulaisilta. Vaihe 3 Kutsu potentiaalisia leoja tiedotuskokoukseen Kutsukaa nuoria osallistumaan tiedotuskokoukseen, jota mainostatte julisteiden, ilmoitusten ja paikallismedian kautta. Vastatkaa osallistujien kysymyksiin ja antakaa heille leoklubiin liittyvää materiaalia. Jakakaa Alpha-hakemus (Leo 50-A) tai Omega-hakemus (Leo 50-O) ja kutsukaa jäsenyydestä kiinnostuneet nuoret liittymään leoklubiin. Perustamiskulut: Kummina toimiva lionsklubi maksaa 100 dollarin kertamaksun klubin perustamisesta. Perustamismaksu laskutetaan automaattisesti sponsoroivan lionsklubin tililtä. Tämä maksu kattaa: Leoklubin perustamisilmoituksen käsittelykustannukset Leoklubin Perustamistodistus Leopinssi jokaiselle leoklubin perustajajäsenelle Leoklubivirkailijan paketti Leoklubin sponsorointipaketti Vaihe 6 Suunnitelkaa virkaanasettaminen Kun Leoklubin perustamisilmoitus on hyväksytty, kummiklubina toimivan lionsklubin tulisi järjestää kokous, jossa ojennetaan perustamistodistus ja asetetaan leoklubin virkailijat tehtäviinsä. Seremonia onnistuu parhaiten kun paikalle kutsutaan: Lionsklubin jäsenet Leoklubin jäsenten vanhemmat Edustajat koulusta tai paikkakunnalta Lion- ja leopiirin virkailijat Paikallisten tiedotusvälineiden edustajia Leoklubin perustamisilmoitus Leoklubin perustamisilmoituksen raportti (Leo-51) löytyy LCI:n verkkosivulta. Mene sivulle ja kirjoita Leo-51 hakulaatikkoon. Vaihe 4 Järjestä perustamiskokous Järjestäkää leoklubin perustamiskokous, jossa valitaan klubin johtajat presidentti, varapresidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja ja keskustellaan mahdollisista aktiviteeteista. Vaihe 5 Täytä tarvittavat lomakkeet Täyttäkää leoklubin perustamisilmoitus (Leo-51) ja hankkikaa allekirjoitukset. Liittäkää mukaan perustajäsenten nimet ja palauttakaa lomake leoklubiohjelman osastoon. Prosessi voi kestää neljästä kuuteen viikkoa. 9

10 LEOKLUBIN JOHTAMINEN LEOKLUBIN JOHTAMINEN LEOKLUBIN VARAPRESIDENTTI: Presidenttiä vuoden aikana avustava leo. Toimii presidentin apuna ja astuu presidentin tilalle, jos tämä ei pysty suorittamaan kauttaan loppuun. LEOKLUBIVIRKAILIJAT Leoklubin virkailijat johtavat klubin jäsenkehitystä ja suunnittelevat aktiviteetteja. Kun jäsenet ottavat vastaan virkailijan tehtävän, nuoret saavat mahdollisuuden kehittää heidän johtamistaitojaan. Jokaisen leoklubin menestys riippuu siitä kuinka omistautuneita sen johtajat ovat. Leovirkailijoiden sitoutuminen leoklubiohjelman tukemiseen saa heidät, sposoroivan lionsklubin, leoklubin ja koko paikkakunnan tuntemaan ylpeyttä. Leojohtajat tekevät monia päätöksiä jotka vaikuttavat klubin yleiseen menestykseen ja hyvinvointiin tulevaisuudessa. Leojohtajien tulee osoittaa rehellisyyttä, heillä tulee olla hyvät taidot viestinnässä ja muiden inspiroimisessa sekä kyky tunnistaa yksittäisten jäsenten tarpeet. LEOKLUBIPRESIDENTTI: Muut klubin jäsenet valitsevat leoklubin presidentin hoitamaan klubin asioita ja vetämään hallituksen kokouksia. Hän myös neuvoo muita klubivirkailijoita liittyen heidän tehtäviinsä ja hän tukee päätöksenteossa. Klubipresidentti yhdessä klubisihteerin kanssa toimittaa tarvittavat raportit sponsoroivalle lionsklubille ja leoklubiohjelman osastoon. Leoklubipresidentin ensimmäinen tiedonlähde on hänen leoklubineuvojansa. Jos klubi on perustettu kouluun, voi opettaja, opinto-ohjaaja tai koulun hallintovirkailija toimia opettajakunnan neuvojana. Leoklubipresidentit voivat pyytää apua myös muilta kokeneilta lioneilta tai entisiltä leoklubijohtajilta. Käyttämällä näitä henkilöitä resurssinaan presidentit voivat kasvattaa omia johtamistaitojaan ja kehittää klubijäsenistä menestyvän tiimin. LEOKLUBISIHTEERI: Sihteeri on leo, joka ylläpitää klubin tietoja ja kirjoittaa pöytäkirjat. Sihteeri ylläpitää tietoja virkailijoista, toimikuntien nimityksistä, jäsenistä, osallistumisesta ja palveluaktiviteeteista. Sihteeri on myös vastuussa leoklubivirkailijoiden, jäsenten ja palveluaktiviteettien raportoimisesta leoklubiohjelman osastoon ja sponsoroivalle lionsklubille. LEOKLUBIN RAHASTONHOITAJA: Leo joka vastaanottaa ja tilittää varoja kahdelle eri tilille, jotka on pidettävä erillään: Hallintotili, jossa on uusien jäsenten maksut ja jäsenmaksut, jotka on kerätty klubin jäseniltä. Näillä varoilla katetaan klubin hallinto- ja operointikuluja. Aktiviteettitili, jolle talletetaan varainkeruuprojekteilla julkisesti kerätyt varat. Nämä julkiset varat tulee käyttää hyväntekeväisyystarkoituksiin klubijäsenten päättämällä tavalla. Rahastonhoitaja suorittaa maksut leoklubin hallituksen luvalla. Rahastonhoitaja toimittaa kuukausittain talousselvityksen leoklubin hallitukselle. LEOKLUBIN HALLITUS: Leoklubin presidentti, varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme vaaleilla valittua klubijäsentä muodostavat leoklubin hallituksen joka johtaa klubin toimintaa, mukaan lukien klubin maksujen hallinta. 10 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

11 LEOKLUBIN JOHTAMINEN LEONEUVOJA Leoklubineuvojat ympäri maailmaa auttavat leoklubiohjelmaa menestymään. Työskennellessä nuorison parissa leoklubineuvojat toimivat mentorin, motivoijan ja ohjaajan rooleissa, sekä esikuvina. Neuvojat opastavat leoklubin jäseniä klubin hallinnoimisessa ja tehokkaiden palveluprojektien järjestämisessä. Neuvojat auttavat myös leoklubin jäsenten sosiaalista ja ammatillista kehittymistä varmistamalla, että ilmapiiri on suotuisa viestinnälle ja leojen yhteydenpidolle paikkakunnan johtajien kanssa. NEUVOJAN ROOLI Mentori: Neuvojat opastavat leoklubivirkailijoita ja jäseniä saavuttamaan potentiaalinsa johtajina ja opettavat leoille palveluprojektien suunnittelun sääntöjä. Motivoija: Neuvojat ymmärtävät, että monenlaiset vaikuttimet motivoivat nuoria, kuten vertaisryhmän hyväksyntä, tunnustuksen saaminen tehdystä työstä sekä henkilökohtainen saavuttamisen tunne. Vaikka neuvojien tehtävänä onkin motivoida leoja palvelutyöhön, he eivät saa tuputtaa leoille omia näkemyksiään. Ohjaaja: Neuvojat kuuntelevat leoja ja huomioivat heidän tarpeensa. Neuvojan tulee tietää milloin ryhmä tarvitsee apua ja milloin antaa leojen päätyä omiin johtopäätöksiinsä. Neuvojien tulee tuntea Leoklubin sääntö ja ohjesäännöt (löytyy lionien verkkosivuilta, virallisesta hallituksen sääntökokoelmasta). Humanitaari: Neuvojat auttavat leoja ymmärtämään yhteisöpalvelun tarkoituksen. LCI:n verkkosivulla olevassa Leo-osiossa on lisää resursseja ja työkaluja neuvojille. Mene osoitteeseen ja lue lisää mentorina toimimisesta, sekä leoklubin ja lionsklubin yhteyshenkilön roolista. Päivitä klubin tiedot Leoklubien täytyy joka vuosi raportoida leoneuvojan ja leoklubin presidentin tiedot, jotta varmistetaan tehokas viestintä päämajan kanssa. Sponsoroivan lionsklubin presidentit, sihteerit ja leoneuvojat voivat lähettää tämän tiedon käyttämällä MyLCI:ta tai Leoklubin virkailija- ja jäsenilmoitus -lomaketta (Leo-72), joka löytyy LCI:n verkkosivulta. KLUBIHALLINTO Leoklubineuvoja ja leovirkailijat ovat erittäin tärkeitä klubin menestykselle. Nämä henkilöt ovat vastuussa klubin hallinnollisista tehtävistä, kuten pankkitilien hoitamisesta, kokousten johtamisesta ja vaalien järjestämisestä. Yhteyshenkilö: Neuvojat toimivat linkkinä sponsoroivan lionsklubin ja leoklubin välillä. Neuvojat viestivät leoklubin aktiviteeteista lionsklubille ja pyrkivät luomaan terveen yhteistyösuhteen näiden kahden klubin välille. 11

12 LEOKLUBIN JOHTAMINEN KLUBIN PANKKITILIT Jokaisella leoklubilla on kaksi erillistä tiliä. Toinen on hallintotili, jota käytetään jäsenmaksujen ja muiden klubijäseniltä kerättyjen maksujen hoitamiseen ja klubin toimintakulujen maksamiseen. Toinen on aktiviteettitili, jolle talletetaan kaikki julkisten varainkeruuprojektien tuotot. On tärkeää, että aktiviteettitulot käytetään tukemaan klubin työtä paikkakunnan palveluaktiviteeteissa. Nämä kaksi tiliä tulee pitää erillään. Leoklubit voivat käyttää sponsoroivan lionsklubin tiliä tai avata niiden oman pankkitilin sponsoroivan lionklubin valvonnassa. Jos leoklubi päättää avata oman pankkitilin, tarvitaan kaksi allekirjoittajaa leoklubin sihteeri tai rahastonhoitaja ja sponsoroivan lionsklubin edustaja. Tästä tilistä vastuussa olevalla leolla tulee olla oikeus käyttää tätä pankkitiliä. Leoklubien, joilla on oma pankkitili, tulee ilmoittaa miten tiliä hoidetaan ja ylläpidetään klubin sääntöjen mukaisesti. KLUBIKOKOUKSET Leot voivat itse valita miten ja missä he tapaavat. Sponsoroivan lionsklubin tulee hyväksyä kokoustavat ja -ajat. Klubivirkailijoiden tulisi kertoa kokouksissa tulevista aktiviteeteista ja palveluprojekteista. Leoklubin virkailijat voivat myös ottaa muut jäsenet mukaan kun suunnitellaan kokouksia, jotta ne ovat mielenkiintoisia kaikille. Leot voivat myös kutsua asiantuntijoita ja paikkakunnan johtajia puhumaan kokouksissa tai he voivat järjestää tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin ja järjestöihin. Esityslista voi auttaa kokouksen vetämisessä. Kokouksen esityslistaan kuuluu tavallisesti: Presidentti avaa kokouksen. Vieraiden esittely Ilmoitukset ja muistutukset Kesken jääneiden asioiden käsittely Uusien asioiden esittely Kokous päättyy Klubipresidentit johtavat puhetta kokouksissa. Erimielisyyksiä nousee joskus kokousten aikana, mutta ne ovat minimoitavissa: Antamalla puheenvuoroja tasapuolisesti niitä pyytäville Päättämällä milloin asia kannattaa esittää äänestettäväksi Käyttämällä puheenjohtajan nuijaa järjestyksen ylläpitämiseksi Mukauttamalla kirjallista esityslistaa tarpeiden mukaan kokouksen pidentämiseksi tai lyhentämiseksi KLUBIN VAALIT Leoklubin vaalit järjestetään joka vuosi, jotta varmistetaan klubin toiminta. Ennen vaaleja klubipresidentti nimittää toimikunnan laatimaan listan virkailijaehdokkaista. Ehdokkaiden tulee hyväksyä virka jos he tulevat valituksi. Tämän toimikunnan jäsenet eivät saa nimetä itseään virkailijaehdokkaiksi. Vaalipäivänä klubipresidentti pyytää jäsenluetteloa ja pyytää muita ehdokkaita läsnäolevilta lioneilta. Jos useampi ehdokas on kiinnostunut yhdestä virasta, klubin tulee käyttää kirjallisia äänestyslippuja vaaliin. Ehdokkaat valitaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalien jälkeen klubisihteerin tulee päivittää virkailijatiedot MyLCI:ssa tai täyttämällä Leoklubin virkailija- ja jäsenilmoituslomakkeen (Leo-72). Sponsorina toimivalle lionsklubille ja piirin leojohtajalle tulee myös ilmoittaa vaalin tuloksista. 12 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

13 LEOKLUBIN JOHTAMINEN KLUBIEN LAKKAUTTAMISET JA SIIRROT Leoklubi lakkautetaan kun: Klubin jäsenet päättävät lopettaa klubin Lionsklubi lakkaa toimimasta leoklubin taustaklubina Lions Clubs International peruuttaa leoklubin perustamistodistuksen, joko lionstaustaklubin suostumuksella tai ilman, siksi, ettei klubi ole noudattanut sääntöjä, tai muusta syystä Leoklubin ja sen kummiklubin tulee noudattaa seuraavaa menetelmää leoklubin lopettamiseksi: Moninkertaispiirin leoklubipresidentti (jos sellainen on) Moninkertaispiirin leoklubipresidentti (jos sellainen on) Piirikuvernööri Sponsoroivan lionsklubin hallituksen tulee antaa yllämainituille virkailijoille mahdollisuus tutustua tilanteeseen ja neuvotella heidän kanssaan. Kun asiaa käsitellään, lionspiirin hallituksen tulee antaa leopiirin presidentille tai leomoninkertaispiirin presidentille mahdollisuus tulla kuulluksi tai hän voi esitellä asian kirjallisesti. 01 Ilmoita sponsorina toimivan lionsklubin piirikuvernöörille lionsklubin halusta lakkauttaa leoklubi Jos asiat eivät ratkea piirin virkailijoiden väliintulolla 90 päivän aikana, tulee lakkauttamissyyt esittää lionsklubin jäsenille seuraavassa klubikokouksessa. 02 Esittele asia lionsklubin jäsenistölle tavallisessa kokouksessa äänestystä varten (tulee olla 30 päivää sen jälkeen kun asiasta on ilmoitettu piirikuvernöörille) 03 Lähetä Leoklubin lakkauttamislomake (Leo-86) leoklubiohjelman osastoon, jos yksinkertainen enemmistö kannattaa lakkauttamista. Saatuaan täytetyn lomakkeen kansainvälinen päämaja etenee leoklubin lakkauttamisessa. Niissä harvoissa tapauksissa jolloin lionsklubi katsoo tarpeelliseksi leoklubin lopettamisen ilman leoklubin jäsenten erillistä suostumusta, tulee lionsklubin toimittaa leoklubille kirjallinen ilmoitus lopettamisesta ja sen syistä 90 päivää ennen varsinaista lopettamista. Sponsorina toimivan lionsklubin tulee ilmoittaa asiasta seuraaville virkailijoille: Leoklubineuvoja Piirin leojohtaja Moninkertaispiirin leoklubijohtaja (jos sellainen on) Jos kaksi kolmasosaa hyvässä asemassa olevista jäsenistä äänestää leoklubin sponsorointisuhteen lopettamiseksi, tulee sponsoriklubin virkailijan toimittaa kirjallinen pyyntö (Leo-86) päämajan leoklubiohjelman osastolle leoklubin lopettamiseksi, ja kopiot pyynnöstä mainituille kuudelle virkailijalle. Saatuaan täytetyn Leo-86 -lomakkeen kansainvälinen päämaja etenee leoklubin lakkauttamisessa. Jos sponsorisuhde päätetään lakkauttaa, on leoklubilla 180 päivää aikaa löytää itselleen uusi lionsklubi sponsoriksi välttääkseen lakkauttamisen. Sponsorisuhteen siirtämiseksi uudelle klubille tulee uuden sponsoriklubin toimittaa päämajan leoklubiohjelman osastolle kirje jossa he vahvistavat hyväksyvänsä sponsorisuhteen alkamisen leoklubin kanssa. Lisäksi nykyisen sponsoriklubin tulee toimittaa leoklubiohjelman osastolle kirje jossa he ilmoittavat luopuvansa sponsorisuhteesta. Kun molemmat kirjeet on saatu, sponsorisuhde siirretään. Jokavuotinen leomaksu siirtyy uuden sponsoroivan klubin vastuulle. 13

14 LEOKLUBIN JOHTAMINEN TIIMIN RAKENTAMINEN Menestykselliset leoklubit tarvitsevat innokkaita jäseniä, jotka toimivat tiiminä. Leovirkailijoiden tulee rohkaista leojäseniä ottamaan vastaan vastuutehtäviä klubin vahvistamiseksi. Leoryhmän rakentaminen: Pitkän aikavälin (yli vuoden) ja lyhyen aikavälin (yhden vuoden tai alle) klubitavoitteiden asettamisesta, joihin kuuluvat palveluprojektit, varainkeruut, jäsenhankintakampanjat ja kokoontumiset. Tärkeän tiedon jakamisella klubin kaikille jäsenille Toimikuntien muodostamisella ja tehtävien antamisella heille. Rakenna yhteishenkeä: Pyydä ideoita, palautetta ja ehdotuksia klubin jäseniltä Ottamalla leot mukaan projekteihin joissa he voivat hyödyntää taitojaan ja joista he ovat kiinnostuneita Kiittämällä leoja heidän saavutuksistaan Nimittämällä leojäseniä ja heidän klubinsa LCI:n palkintoehdokkaaksi milloin mahdollista Rakenna yhteishenkeä klubijäsenten välillä: Toivottamalla uudet leot tervetulleiksi ja esittelemällä heidät muille jäsenille Anna julkista tunnustusta leoille Tuomalla paikallista julkisuutta ja arvokkuutta klubille Juhlistamalla onnistuneita leoklubin projekteja TOIMIKUNNAT Osallistuminen leoklubin toimikuntiin antaa klubijäsenille mahdollisuuden olla aktiivisesti mukana ja rakentaa tiimihenkeä sekä omia johtajuustaitoja. Toimikunnat auttavat leoja myös aktiviteettien järjestämisessä läpi vuoden. Harkitkaa toimikuntien perustamista seuraaville toimialoille: Urheilu ja liikunta Vaalit Varainkeruu Jäsenyys Julkisuus Osallistuminen Raha-asiat Kansainväliset suhteet Projektit Sosiaaliset tilaisuudet SOSIAALISET & VERKOSTOITUMISTAPAHTUMAT Suunnitellessanne klubin tapahtumakalenteria, varatkaa aikaa myös vapaa-ajan tapahtumille joissa klubilaiset voivat paremmin tutustua toisiinsa ja juhlia työnsä menestystä. Mahdollisia sosiaalisia aktiviteetteja ovat muun muassa: Leoklubin perustamistodistuksen allekirjoittamis- tai klubin vuosipäivätilaisuus Tilaisuus, jossa otetaan uusia jäseniä tai asetetaan uudet virkailijat virkaan Retket, ulkoilutapahtumat tai juhlapyhät Leo-urheilutapahtuma tai -liiga, kuten keilailu, jalkapallo tai pesäpallo Voitte ehkä ilmoittaa näistä paikalliselle medialle, jotta paikkakunnalla tunnetaan leoklubiohjelma. Tärkeitä päivämääriä Kansainvälinen Leo-päivä: leot eri puolilla maailmaa juhlivat kansainvälistä Leo-päivää. Tässä jokavuotisessa tilaisuudessa muistellaan miten ensimmäinen leoklubi perustettiin 5. joulukuuta Vuotuinen leopäivä on tilaisuus antaa leoille tunnustusta heidän palvelutyöstään paikkakunnalla ja sitoutumisestaan leoklubiohjelmaan. Leoklubin tiedotuskuukausi: Huhtikuussa vietetään leoklubin tiedotuskuukautta. Lioneja ja leoja kannustetaan yhdessä lisäämään tietoisuutta leoklubeista ja kertomaan tästä tärkeästä nuorison kehitysohjelmasta. 14 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

15 UUSIEN JÄSENTEN HANKKIMINEN JA SÄILYTTÄMINEN REKRYTOI & SÄILYTÄ JÄSENET Hyvinvoivat jäsenet ovat ehdoton edellytys menestyvälle leoklubille. Rekrytointi- ja jäsenten säilyttämissuunnitelmat varmistavat, että klubi pysyy aktiivisena. HANKI UUSIA JÄSENIÄ Leoklubijäsenyys on avoin kaikille nuorille joilla on kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan yhteisön palvelemiseksi. Leoklubien tulisi rekrytoida uusia jäseniä niiden tilalle, jotka jättävät klubin iän karttuessa. Koko vuoden ajan klubin tulisi järjestää kampanja uusien jäsenten hankkimiseksi. Mahdollisia uusia jäseniä ovat: Ystävät Perhejäsenet Naapurit Opiskelijatoverit Joukkuetoverit urheiluharrastuksen parista Jäsenet muista järjestöistä ja klubeista Leot voivat myös ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin jotka ovat tekemisissä potentiaalisten uusien jäsenten kanssa: Opettajat Valmentajat Seurakunnan henkilöstö Paikkakunnan johtajia Perhejäsenet Lionit Leot voivat kutsua potentiaalisia jäseniä osallistumaan varainkeruu- tai palveluprojektiin. Tapahtuman aikana voidaan esitellä potentiaalisia uusia jäseniä nykyisille leoille ja kertoa heille jäsenyyden eduista kuten verkostoitumismahdollisuuksista, ystävyyssuhteista, sosiaalisista tapahtumista, paikkakunnan palvelemisesta, johtajakoulutuksesta ja tiimityön mahdollisuuksista. Lisäksi klubi voi: Laittaa ilmoituksen paikalliseen opiskelijatai sanomalehteen Jäsenet voivat ripustaa jäsenhankintajulisteita eri puolille paikkakuntaa Leot voivat pystyttää Leo-infopisteen kouluun tai paikallisen tapahtuman yhteyteen Ottaa yhteyttä nuoriin paikkakunnan johtajiin jotka ovat aikaisemmin olleet mediassa näkyvissä Luoda leoklubin verkkosivut käyttämällä e-leoclubhouse-palvelua ja kertomalla muille aktiviteeteista, kokouksista ja palveluprojekteista Leojen jäsenhankintakuukausi Lokakuu on leojen jäsenhankintakuukausi. Kaikki leot, jotka kutsuvat mukaan kolme tai useamman uutta jäsentä lokakuun aikana, saavat Leoklubin lokakuun jäsenhankintapalkinnon. Lisätietoja saat LCI:n verkkosivulta leo-osiosta. OTA UUDET JÄSENET MUKAAN Kun kutsutte uusia jäseniä leoklubiin, voitte ehkä järjestää virallisen tervetuloatilaisuuden. Tässä tilaisuudessa kannustetaan uusien leojen aktiivista osallistumista heti alusta asti. Varmistakaa, että uudet leot saavat hyvän perehdytyksen leoklubiohjelmaan ja että vastaatte heidän kysymyksiinsä. Voitte ehkä ojentaa heille uuden leojäsenen paketin, jonka kautta annetaan tunnustusta heidän osallistumisestaan. Muita leoklubiohjelman materiaaleja kuten leojäsenkortit, todistukset ja uuden leojäsenen oppaan voi ladata MyLCI:sta. Jotta uudet leot tuntevat olevansa tervetulleita, kutsukaa heidät johonkin epäviralliseen tilaisuuteen jäsenten ja virkailijoiden kanssa. Kannustakaa uusia leoja liittymään johonkin klubin toimikunnista. 15

16 UUSIEN JÄSENTEN HANKKIMINEN & SÄILYTTÄMINEN SÄILYTÄ NYKYISET JÄSENET Nykyisten jäsenten pitäminen aktiivisina ja halukkaina jatkamaan on yhtä tärkeää kuin uusien jäsenten rekrytoiminen. Leojäsenet pysyvät kiinnostuneina leoklubin toiminnasta niin kauan kun toiminta on organisoitua, hauskaa ja aktivoi jokaisen jäsenen ja antaa mahdollisuuden mielekkääseen palvelutyöhön. Havaintokykyiset leojohtajat voivat estää joidenkin leoklubin jäsenten lähtemisen. Leojohtajien tulee: Huomata, antaa tunnustusta ja palkita jäseniä Ylläpitää tasapaino ikäryhmien välillä Pyytää palautetta klubin jäseniltä Pitää jäsenet tietoisina aktiviteeteista Suunnitella sosiaalisia tapahtumia, jotta jäsenet tuntevat toisensa paremmin Edistää johtajakoulutusta Alla on lista tavallisimmista syistä, joiden vuoksi leot eroavat klubista sekä tavat estää tällaiset tilanteet. TAVALLISET SYYT KLUBISTA EROAMISELLE MITEN ESTÄÄ EROAMISET Klubia ei johdeta hyvin Leoklubin virkailijoiden tulee pyytää neuvoa leoklubineuvojalta, sponsoroivalta lionsklubilta, leopiirin virkailijoilta tai piirin leoklubijohtajalta. Sponsorina toimivan lionsklubin tai leopiirin johtajat voivat järjestää klubivirkailijoille lisäkoulutusta. Puutteellinen perehdytys Leoklubin virkailijoiden tulee antaa kaikille uusille jäsenille riittävä perehdytys ja järjestää mieleenpainuva jäseneksiliittymistilaisuus. Sosiaaliset klikit Leoklubin virkailijoiden tulee kutsua uusia ja vanhoja jäseniä palvelemaan toimikunnissa. Tunnustuksen puute Leoklubin virkailijoiden tulee kiittää jäseniä ja antaa palkintoja kun se sopii tilanteeseen. Jäsenten vähyys Leoklubin virkailijat voivat kokoontua leoklubineuvojan ja piirin leoklubijohtajan kanssa keskustellakseen ideoista kasvun ja kehityksen aikaansaamiseksi, miten mainostaa klubia ja saada uusia jäseniä. Tärkeiden aktiviteettien Leoklubin virkailijat voivat perustaa toimikunnan, joka järjestää paikkakunnan tarvearvion ja määrittelee sen perusteella järkevät aktiviteetit. Kiinnostuksen puute klubiprojektia kohtaan Leojohtajien kannattaa harkita muutoksia tai lisäyksiä projektiin ja pyytää ideoita leojäseniltä. 16 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

17 YHTEISÖN AUTTAMINEN YHTEISÖN AUTTAMINEN SUUNNITELKAA PALVELUPROJEKTEJA Paikkakunnan palveluprojektien kautta leoklubit vaikuttavat paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Hanketta järjestettäessä leojen tulee: Määritellä tarve paikkakunnalla. Vetää keskustelua klubin jäsenten kanssa, jotta tunnistetaan paikalliset tarpeet ja mietitään miten vastata niihin. Miettikää myös mistä klubin jäsenet ovat kiinnostuneita. Palvelutyö on hauskempaa ja antoisampaa kun jäsenet kokevat sen tarkoituksen tärkeäksi. Ottakaa yhteyttä muihin paikkakunnan järjestöihin. Varmistakaa, ettei jokin muu järjestö tai muu organisaatio ole jo valmistelemassa samaa tai samanlaista projektia lähitulevaisuudessa. Vahvistakaa klubin kapasiteettia tekemällä yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen kanssa. Laskekaa arvioidut kustannukset. Arvioikaa klubin nykyinen varallisuus ja jäsenten resurssit. Tarpeen vaatiessa voitte harkita yhteisprojektin järjestämistä toisen leoklubin tai sponsorina toimivan lionklubin kanssa. Huomioikaa suunnitelman yksityiskohdat. Laatikaa aikataulu. Hankkikaa tarvittavat luvat esim. koululta tai kunnalta, mikäli tarpeellista. Hankkikaa tarvittavat materiaalit ja antakaa klubin jäsenille vastuu tehtävistä. PROJEKTI-IDEOITA Ympäristönsuojelu Taimien istuttaminen Tienvarsien roskienkeruu tai uimarannan siivoaminen. Sukupuutossa olevan eläinlajin adoptoiminen Opetusta paikkakuntalaisille miten olla vihreä Lukutaito Koulutarvikkeiden kerääminen vähävaraisille oppilaille Kirjojen lahjoittaminen paikalliseen kirjastoon Vapaaehtoisena toimiminen iltapäiväkerhossa Pistekirjoituslukutaidon edistäminen Terveys- ja hyvinvointipalvelut Tiedon jakaminen terveysasioista, jotka vaikuttavat paikkakunnalla Terveydenhuollon ammattilaisten avustaminen esim. näöntarkastusten tai diabetestarkastusten järjestämisessä Silmälasien kerääminen ja jakaminen Järjestäkää verenluovutustilaisuus Nälän helpottaminen Aterioiden kuljettaminen niitä tarvitseville, esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille Istuttakaa yhteinen puutarha ja lahjoittakaa vihannekset paikalliselle ruokapankille Tehkää vapaaehtoistyötä paikallisessa ruokapankissa. Lisää projekti-ideoita löytyy osoitteessa Mainostakaa projektia. Ilmoittakaa hankkeesta paikallisille tiedotusvälineille. Pystyttäkää näkyviä kylttejä alueelle mahdollisuuksien mukaan. 17

18 YHTEISÖN AUTTAMINEN LAPSET VALOKIILASSA Lapset valokiilassa on leoklubien kansainvälinen palveluprojekti. Joka päivä miljoonat lapset eri puolilla maailmaa jäävät paitsi lapsuuden riemuista. Heillä on suuria ongelmia kuten köyhyys, nälkä ja erilaiset konfliktit. Lapset valokiilassa - projekteissa leot auttavat lapsia, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa: Auttamalla nälkää näkeviä lapsia Vastaamalla pakolaisleireillä asuvien lasten tarpeisiin Edistämällä lukutaitoa ja koulutusohjelmia Tarjoamalla lohtua ja tukea sairaalassa oleville lapsille LEOT JA LIONIT PALVELEVAT YHDESSÄ Palvelun avulla leot ja lionit saavat mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan. Yhteisillä projekteilla on positiivinen vaikutus paikkakunnalla, mutta samalla ne hyödyttävät lioneita ja leoja. Lionit saavat uusia ja tuoreita ideoita palveluprojekteiksi ja he saavat lisää auttajia saadakseen entistä enemmän aikaan paikkakunnalla. Leot oppivat koko eliniän kestävän sitoutumisen palvelulle ja he valmistautuvat tuleviin johtamistehtäviin ja samalla he oppivat lionien kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Klubit jotka tekevät yhteistyötä voivat saada Leosta lioniksi yhteispalvelun lippumerkin. Yhteistyöhön voi kuulua yhteisiä palveluhankkeita, yhteisiä kokouksia tai osallistumista toistensa sosiaalisiin aktiviteetteihin ja tapahtumiin. PALVELUPROJEKTIEN VALVOMINEN Leojen tulee jatkaa palveluaktiviteettien etenemisen seuraamista niiden toteuttamisen aikana. Valvo. Tarkista edistyminen kohti tavoitteita. Esitä kysymyksiä, jotta tiedetään mikä toimii ja mikä ei toimi. Muuta. Korjaa eräpäivä edistymisen mukaan. Muuta tavoitteita jos tarpeen. Muuta lähestymistapaa paikkakunnan tarpeita vastaavaksi. Motivoi. Ota klubin jäsenet mukaan palveluaktiviteettiin ja inspiroi heitä toimimaan. TOTEUTTAKAA PALVELUPROJEKTI Kun palveluaktiviteetti on suoritettu, leoklubien tulee esittää kysymyksiä, jotta voidaan arvioida palvelun vaikutus ja tehokkuus. Täyttyivätkö asetetut tavoitteet? Vaikuttiko projekti positiivisella tavalla? Mitkä olivat projektin tulokset? Oliko projekti hyvin organisoitu? Olivatko yhteistyösuhteet hyödyllisiä? Miten tämä aktiviteetti voidaan toistaa tai voidaanko sitä parantaa? Tuleeko tämä projekti vaikuttamaan positiivisesti paikkakunnalla vielä tulevaisuudessa? LÄHETTÄKÄÄ PALVELUAKTIVITEETTI-ILMOITUKSET Leoklubien presidentit, sihteerit ja leoneuvojat voivat raportoida leojen palveluaktiviteeteista ja näyttää valokuvia leoista osallistumassa projekteihin MyLCI:n kautta. Leoklubit voivat lähettää palveluaktiviteetti-ilmoituksia milloin tahansa vuoden aikana. 18 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

19 YHTEISÖN AUTTAMINEN VAROJEN HANKKIMINEN PALVELUPROJEKTEIHIN Varainkeruu on tärkeä osa palveluprojekteja. Suosittuja varainkeruuprojekteja ovat esimerkiksi erilaiset tanssit, arpajaiset, urheilutapahtumat ja hyväntekeväisyyskonsertit. Pitää muistaa, että kaikki yleisöltä kerätyt varat tulee käyttää ainoastaan klubijäsenten määrittelemiin hyväntekeväisyystarkoituksiin. MENESTYKSEN SAAVUTTAMINEN Suunnitelma Määritellään klubin varainkeruutavoitteet. Kuinka paljon rahaa klubi toivoo saavansa kokoon? Onko tavoite realistinen? Valitaan projekti. Onko klubilla tarpeeksi jäseniä projektin toteuttamiseksi? Mitä tarvikkeita tarvitaan? Onko klubilla varaa hankkia kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet etukäteen? Päättäkää projektin päivämäärästä, ajasta ja paikasta. Varmistakaa, että projekti ei mene päällekkäin toisen paikallisen tapahtuman kanssa. Mainostaminen Klubin tulee tiedottaa aktiviteetista kaikille klubijäsenille, paikalliselle sanomalehdelle, radioasemalle ja paikallistelevisioon ainakin kuukautta ennen tapahtumaa. Kertokaa varainkeruusta perheenjäsenille, sukulaisille ja naapureille. Tiedottakaa myös kummiklubia ja lähistön muita leoklubeja. Projektin toteuttaminen. Käynnistäkää projekti ajallaan. Jakakaa tehtävät kaikille osallistujille. Valitkaa yksi leo hoitamaan yllättäviä tilanteita tilaisuuden aikana, esimerkiksi jos tarvikkeita tarvitaan lisää. 19

20 TUNNUSTUS & PALKINNOT JOHTAJILLE TUNNUSTUS & PALKINNOT JOHTAJILLE Leot, lionit ja heidän klubinsa voivat hakea LCI:n useita eri palkintoja saavutustensa tunnustamiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Leo-osiosta LCI:n verkkosivulla. Palkintoja ovat esimerkiksi seuraavat: PALKINNOT YKSITTÄISILLE LEOILLE Vuoden leo -palkinto 100 % leoklubin presidentin palkinto Leoklubin lokakuun jäsenhankintapalkinto Todistus suoritetusta leopalvelusta Spotlight on Children lippumerkkipalkinto PALKINNOT LEOKLUBEILLE Kansainvälinen ystävyysklubipalkinto Leoklubin vuosipäivän palkinto (saatavissa viiden vuoden välein) Leo Lion palvelemme yhdessä -lippumerkki Leojen Spotlight on Children - lippumerkkipalkinto Erinomaisen leoklubin palkinto PALKINNOT YKSITTÄISILLE LIONEILLE & NEUVOJILLE Erinomaisen leoneuvojan palvelupalkinto Leoklubineuvojan viiden vuoden palvelupalkinto Leoklubin laajennuspalkinto PALKINTOJA LIONSKLUBEILLE Leoklubin sponsorin lippumerkki Leo Lion palvelemme yhdessä -palkinto Leoklubin vuosipäivän palkinto (saatavissa viiden vuoden välein) PIIRIN & MONINKERTAISPIIRIN PALKINNOT 100% leo-moninkertaispiirin presidentin palkinto 100 % leopiirin presidentin palkinto Piirin ja moninkertaispiirin leoklubin laajennuspalkinto Kymmenen parhaan leoklubin laajennuspalkinto Leoklubijohtajan ansiopalkinto Leopiirin/moninkertaispiirin virkailijan rintamerkki LEOVERKOSTO LEOPIIRIT & MONINKERTAISPIIRIT Leoklubin aktiviteetit piirin ja moninkertaispiirin tasolla kannustavat saman alueen leoja jakamaan ideoita, edistämään leoklubiohjelmaa, vahvistamaan yhteisöpalvelua, keskittymään jäsenkasvuun ja laajentumiseen ja ne tarjoavat myös uusia tilaisuuksia kehittää johtamistaitoja. RAKENNE Kun lionspiirissä on vähintään kuusi virallisesti sertifioitua leoklubia, ne voivat muodostaa leopiirin. Piirikuvernöörin tulee vahvistaa leopiirin muodostaminen ja leopiirin rajojen tulee olla samat kuin sen sponsorina toimivan lionsklubin piirin rajat. Leopiirien tulee noudattaa Leopiirin sääntöä, joka löytyy hallituksen sääntökokoelmasta lionien verkkosivuilla. Kun lionsmoninkertaispiirissä on vähintään kymmenen leoklubia, ne voivat muodostaa leomoninkertaispiirin. Moninkertaispiirissä on oltava yli sata leojäsentä. Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tulee vahvistaa leomoninkertaispiirin muodostaminen ja leomoninkertaispiirin rajojen tulee olla samat kuin sen sponsorina toimivan 20 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

21 LEOVERKOSTO lionsklubin moninkertaispiirin rajat. Leomoninkertaispiirin sääntö (löytyy Nuorisoohjelmien kappaleesta hallituksen sääntökokoelmassa, LCI:n verkkosivuilla) ohjaa kaikkia leomoninkertaispiirin toimintoja. Ilmoita leopiirin/moninkertaispiirin virkailijat Piirin ja moninkertaispiirin leojohtajien tulee ilmoittaa leopiirin/moninkertaispiirin virkailijoiden tiedot käyttämällä Jokavuotinen Leopiirien/moninkertaispiirien ilmoitusta (Leo- 91), joka löytyy LCI:n verkkosivulta. LEOPIIRIN & MONINKERTAISPIIRIN VIRKAILIJAT Leot, jotka ovat kiinnostunut johtamistaitojen kehittämisestä voivat palvella piirin ja moninkertaispiirin virkailijoina. Näissä tehtävissä toimivat leot toimivat inspiraation ja opastuksen lähteinä ja samalla he vahvistavat leoklubien jäsenyyttä piireissä ja moninkertaispiireissä. VELVOLLISUUDET Leopiirin ja moninkertaispiirin virkailijoiden tehtäviin kuuluvat mm.: Järjestää johtajakoulutuksen seminaareja leoille Vähintään yhden suuren palveluaktiviteetin tai varainkeruun edistäminen, johon osallistuu valtaosa piirin/moninkertaispiirin leoklubeista Leoklubiohjelman mainostaminen ja edistäminen, aktiivisen osallistumisen rohkaiseminen Sponsoroivan lionspiirin tai -moninkertaispiirin tulee hyväksyä: Leopiirin/-moninkertaispiirin vuotuisen konferenssin päivämäärät Leopiirin / -moninkertaispiirin konferenssin aktiviteetit LEOKLUBIJOHTAJA Lionit, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään leoklubiohjelmaa piirin tai moninkertaispiirin alueella voivat palvella leoklubijohtajana. ROOLIT & VIRKAKAUDET PIIRIN JA MONINKERTAISPIIRIN VIRKAILIJOIDEN Leopiirin/moninkertaispiirin presidentti Leopiirin/moninkertaispiirin varapresidentti Leopiirin/moninkertaispiirin sihteeri Leopiirin/moninkertaispiirin rahastonhoitaja VIRKAKAUDET Valitaan vuosittain Valitaan vuosittain Nimitetään virkaan vuosittain Leopiirin/ moninkertaispiirin presidentin toimesta Nimitetään virkaan vuosittain Leopiirin/ moninkertaispiirin presidentin toimesta ROOLI & VIRKAKAUSI Leoklubijohtajat pyrkivät vaikuttamaan piirinsä ja moninkertaispiirinsä menestykseen edistämällä, kehittämällä ja tukemalla leoklubeja. Leoklubijohtajat nimitetään piirin ja moninkertaispiirin tasoille yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kautensa aikana he pyrkivät rohkaisemaan ja kannustamaan leoja ja leoklubineuvojia tuomaan uutta energiaa ja palveluprojekti-ideoita leoklubiohjelman toimintaan. 21

22 TUKEE LEOKLUBIOHJELMAA VELVOLLISUUDET Leoklubien kehityksen valvominen kolmivuotisen toimikauden ajan Leoklubien ja neuvojien mentorointi Lionien valmentaminen leoklubien laajennusaktiviteeteissa Leoiän ylittävien leojen rohkaiseminen lionsklubiin liittymiseksi Tavoitteiden asettaminen ja arviointi sekä osallistumisen motivoiminen yhteistyössä piirin avainjohtajien kanssa Mainostaa ja edistää leoklubiohjelman tuntemista Johtamiskoulutuksen järjestäminen leoneuvojille ja virkailijoille Pitää yhteyttä leoklubineuvojiin ja pyytää heiltä raportteja leoklubiensa kehityksestä Ratkaista paikalliset ongelmat ja konfliktit VAATIMUKSET Leojen tulee olla entisiä piirin tai moninkertaispiirin hyvässä asemassa olevia leovirkailijoita. Leoehdokkaiden tulee myös vastata leoklubiohjelman ikävaatimuksiin. Lionsehdokkaiden tulee olla nykyisiä piirin tai moninkertaispiirin leojohtajia ja hyvässä asemassa. Tai he voivat olla entisiä piirin tai moninkertaispiirin leoklubijohtajia, jotka ovat palvelleet kahden vuoden sisällä ennen sitä vuotta, jolloin heidät nimitetään tähän tehtävään. NIMITYSPROSESSI Paneeliehdokasnimitykset tulee toimittaa virallisella nimityslomakkeella, vaadittavin allekirjoituksin, nuoriso-ohjelmien osastolle kansainvälisessä päämajassa. TUKEA LEOKLUBIOHJELMAA LEOKLUBIOHJELMAN NEUVOA-ANTAVA PANEELI Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli antaa leoille ja lioneille mahdollisuuden edustaa ryhmiään leoklubiohjelmaan liittyvissä asioissa heidän omassa kansainvälisessä vaalipiirissä. Paneeli toimii neuvoa-antavassa kapasiteetissa kansainväliseen lionsklubien järjestöön nähden sen arvioidessa leoklubiohjelmaan liittyviä asioita. Paneelin jäsenet antavat palautetta erityisprojekteista ja toimivat leoklubiohjelman edustajina. KOKOONPANO Paneelissa on kaksi leoa ja kaksi lionia kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä ja Afrikan mantereelta. Joka vuosi yksi lion ja yksi leo valitaan kultakin alueelta. Paneelin jäsenet toimivat virassa kaksi vuotta. LEONIMITYKSET Leovirkailijat nimittää leoneuvoja ja sponsoroivan lionklubin presidentti, minkä jälkeen nimityksen hyväksyy nykyinen piirikuvernööri. Kustakin yksittäis- ja alapiiristä voidaan lähettää vain yksi leoklubin virkailijanimitys. Nykyiset ja entiset piirin leovirkailijat nimitetaan piirin nykyisen leojohtajan (jos sellainen on) toimesta ja nimitys hyväksytetään nykyisellä piirikuvernöörillä. Kukin yksittäis- tai osapiiri saa asettaa vain yhden ehdokkaan. Nykyiset ja entiset piirin leovirkailijat nimitetaan moninkertaispiirin nykyisen leojohtajan (jos sellainen on) toimesta ja nimitys hyväksytetään kuvernöörineuvoston puheenjohtajalla. Kukin moninkertaispiiri saa asettaa vain yhden ehdokkaan. LIONNIMITYKSET Nykyiset ja entiset piirien leojohtajat nimitetään ja hyväksytään piirikuvernöörin toimesta. Jokainen yksittäispiiri tai osapiiri voi tehdä ainoastaan yhden nimityksen. 22 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

23 TUKEE LEOKLUBIOHJELMAA Nykyiset ja entiset moninkertaispiirien leojohtajat nimitetään ja hyväksytään nykyisen kuvernöörineuvoston puheenjohtajan toimesta. Kukin moninkertaispiiri saa asettaa vain yhden ehdokkaan. VALINTAKRITEERI LEOT 01 Leojen tulee olla entisiä piirin tai moninkertaispiirin hyvässä asemassa olevia leovirkailijoita 02 Pitää vastata leoklubiohjelman ikävaatimuksiin 03 Tuntee leoklubien ja leoklubiohjelman periaatteet ja menettelytavat 04 Leoklubiohjelman, LCI:n ja paikallisten resurssien tuntemus 05 Mahdollisuus käyttää aikaa ja energiaa viran hoitamiseen 06 Pystyy seuraamaan leoklubiohjelman tuoreimpia uutisia 07 Pystyy toimimaan virallisena yhteyshenkilönä neuvoa-antavan paneelin ja piirin tai - moninkertaispiirin ja LCI:n välillä 05 Mahdollisuus käyttää aikaa ja energiaa viran hoitamiseen 06 Pystyy seuraamaan leoklubiohjelman tuoreimpia uutisia 07 Pystyy toimimaan virallisena yhteyshenkilönä neuvoa-antavan paneelin ja piirin tai - moninkertaispiirin ja LCI:n välillä 08 Pystyy toimimaan nuoriso-ohjelmien osaston neuvojana, kun osastolla arvioidaan ja suunnitellaan leo-ohjelmia VALINTAMENETTELY Nuoriso-ohjelmien osasto kerää leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenehdokaslomakkeet ja esittelee ne palveluaktiviteettitoimikunnalle kunakin toimivuonna paneelin jäsenten lopullista valintaa varten loka-/marraskuun kansainvälisen hallituksen kokouksessa. Lataa viralliset nimityslomakkeet osoitteessa 08 Pystyy toimimaan nuoriso-ohjelmien osaston neuvojana, kun osastolla arvioidaan ja suunnitellaan leo-ohjelmia LIONIT 01 Paneelin jäsenten tulee olla nykyisiä lionjäseniä aktiivisessa klubissa ja hyvässä asemassa 02 Tulee olla nykyisen piirin tai moninkertaispiirin leoklubijohtaja tai on palvellut viimeisten kahden vuoden aikana 03 Tuntee leoklubien ja leoklubiohjelman periaatteet ja menettelytavat 04 Leoklubiohjelman, LCI:n ja paikallisten resurssien tuntemus 23

24 RESURSSEJA RESURSSIT LCI:N VERKKOSIVUT Leo-osio LCI:n verkkosivuilla on leoklubien ensisijainen tiedon lähde verkossa. Tutustu Leoosiossa leojen suorittamiin projekteihin ja mainoskampanjoihin, leojen johtamiskoulutuksen mahdollisuuksiin ja leo-palkintoihin. Periaatteessa kaikki tieto mitä tarvitset liittyen leoklubiohjelmaan löytyy osoitteesta MYLCI MyLCI on verkossa toimiva raportointisivusto lioneille ja leoille. Leoklubit voivat raportoida leoklubin jäsenten, virkailijoiden ja palveluaktiviteettien tiedot MyLCI:n kautta. Käyttöoikeus perustuu kunkin piirin tai moninkertaispiirin raportointistatukseen LCI:n kanssa. LEO ENEWS Kaikki leoklubien virkailijat, jäsenet, neuvojat sekä piirien ja moninkertaispiirien leojohtajat saavat automaattisesti Leo enews -uutislehden LCI:sta. Uutislehti lähetetään 1-2 kuukauden välein ja siinä annetaan tärkeää tietoa tulevista eräpäivistä, tapahtumista ja resursseista leoille ja leoklubiohjelmaan osallistuville lioneille. E-LEOCLUBHOUSE e-leoclubhouse -palvelun kautta leoklubit voivat perustaa hyödylliset ja ammattimaisen näköiset verkkosivut. Alpha- ja omegaklubit voivat valita kahden valmiin mallipohjan väliltä, joissa kummassakin käytetään leobrändiä. Klubit voivat luoda omat sivut käyttämällä yksinkertaisia työkaluja. Verkkosivujen kautta on helppo kertoa viimeisimmät tiedot projekteista ja aktiviteeteista. Hakemus täytetään sivulla e-leoclubhouse.org -sivulla. LEOJOHTAJIEN APURAHAOHJELMA Apurahalla tarjotaan rahoitusta leojen johtajakoulutuksen tilaisuuksiin, joissa keskitytään projektinhallintaan, viestintään, luovuuteen ja innovaatioon sekä tiimityöhön ja palveluprojektien suunnittelemiseen. LCI myöntää US$2000 dollarin suuruisia apurahoja lionien moninkertais-, yksittäisja osapiireille. Lisätietoja hakemusprosessista ja apurahan kriteereistä löytyy leo-osiosta LCI:n verkkosivulta: 24 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

25 RESURSSEJA LIONIEN OPPIMISKESKUS (LLC) Lionien oppimiskeskus (LLC) tarjoaa lioneille ja leoille mahdollisuuden kehittää johtamistaitojaan verkkokurssien avulla. Nämä kurssit ovat neljän pääluokan alla: Johtajuus, muiden johtaminen, tulosten saavuttaminen ja viestintä. Lionien oppimiskeskus sijaitsee LCI:n verkkosivulla. LLC:n käyttämiseen sekä lionit että leot tarvitsevat jäsennumeron. Leoille tämä annetaan automaattisesti kun heidät ilmoitetaan jäseniksi MyLCI:n kautta. Leoklubien presidentit saavat myös jäsennumeron, jos heidän tietonsa ilmoitetaan päämajaan lomakkeella Leo-72. LEO-TAPAHTUMAT VUOSIKOKOUKSESSA Lionsklubien kansainvälisessä vuosikokouksessa eri puolilla maailmaa elävät lionit ja leot pääsevät tapaamaan toisiaan, osallistumaan kansainvälisen paraatin tapaisiin tapahtumiin ja seminaareihin, joissa on kiinnostavaa sisältöä jokaiselle jäsenelle. Leot voivat osallistua taitoja kehittäviin työpajoihin ja hyödyntää verkostoitumistilaisuuksia, joissa leot ja lionit osallistuvat keskusteluihin. LEOKLUBITARVIKKEET Rekrytointijulisteet, esitteet ja perustamismateriaalit löytyvät LCI:n verkkosivulta ja ne ovat kaikkien käytettävissä. Ne löytyvät Resurssit-sivuilta tai täyttämällä Leojulkaisujen tilauslomake (Leo-4). Klubitarvikkeiden osasto verkkosivulla tarjoaa myös leotarvikkeita, -asusteita, todistuksia ja plaketteja sekä leovirkailijoiden rintamerkkejä ja uuden jäsenen paketteja. Tutustu valikoimaan sivulla www2.lionsclubs.org. YSTÄVYYSKLUBIT Leoklubit voivat myös osallistua kansainväliseen ystävyysklubiohjelmaan. Ystävyysklubisuhde antaa leoille tilaisuuden oppia toisesta klubista ja sen kulttuurista. Ystävyysklubitoiminnan motiivina ei saa olla toisen osapuolen suostutteleminen omiin näkemyksiin ja tapoihin, eikä siihen myöskään tule ryhtyä rahallisen tai materiaalisen hyödyn toivossa. Leoklubien, jotka ovat kiinnostuneita ystävyysklubitoiminnasta, tulee noudattaa ystävyysklubitoiminnan sääntöjä. Tutustu ystävyysklubitoimintaan Jäsenkeskuksen osiossa: members.lionsclubs.org. 25

26 RESURSSEJA LEO- JA LIONTUNNUSTEN KÄYTTÖ Järjestömme lion- ja leotunnusten käyttö, sekä muiden tunnusten käyttö on sallittua ainoastaan lion- ja leojäsenten toimesta. Tunnusten viralliset versiot ovat ladattavissa järjestön verkkosivuilta. Nämä ovat ainoat versiot tunnuksista joita jäsenillä on lupa käyttää elektronisesti, tai muulla tavalla, mukaanlukien verkkosivut. On tärkeää, että klubit käyttävät leo-logoa oikein ja noudattavat annettuja ohjeita. Klubeilla ja piireillä on automaattisesti lupa käyttää järjestön liikemerkkejä järjestön tavoitteiden edistämiseksi klubin tai piirin tuottamissa materiaaleissa kuten painomateriaalit, verkkosivut, sponsoroidut ohjelmat, projektit, palvelutoiminta ja muut tilaisuudet, kunhan käyttö tapahtuu järjestön kansainvälisen hallituksen määrittelemien sääntöjen mukaan. VASTUUVAKUUTUS Leoklubien jäsenet ja vapaaehtoiset kuuluvat LCI:n yleisen vastuuvakuutusohjelman piiriin. Vakuutus korvaa ne kulut joista vakuutettu on laillisesti vastuussa vahingon aiheuduttua kolmannelle osapuolelle fyysisen vamman tai omaisuusvahingon muodossa, leoaktiviteettien tai tilaisuuksien aikana. Vakuutus kattaa fyysisistä vahingoista aiheutuneita kuluja 1 miljoonaan dollariin asti, per tapaus, tai yhteensä 2 miljoonaan dollariin asti. Vakuutuksen kattavuus on automaattinen. Jos tarvitset todisteen vakuutuksesta esim. tilaisuuden järjestämistä varten, voi vakuutustodistuksen ladata verkosta milloin vain. Lisätietoja asiasta saat kansainvälisen päämajan lakiasioiden osastolta osoitteessa Kukaan jäsen tai mikään klubi tai piiri ei saa käyttää järjestön tunnusta missään varainkeruutarkoituksessa myytävässä esineessä. Kukaan valmistaja, painaja, tuottaja, markkinoija, julkaisija tai yrittäjä ei saa käyttää järjestön nimeä, goodwill-arvoa, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai Lions Clubs Internationalin tunnusta millään tavalla, paitsi järjestön antamalla luvalla. 26 ALPHA-LEOKLUBIN OHJELMAKÄSIKIRJA

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema Tavoitteet Mikä on Satavuotisjuhlan palveluhaaste? Satavuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun sataa vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut moninkertaispiirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Johtaminen palvelun kautta Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi Paikkakunnalla tiedottaminen Tulkaa mukaan satavuotisjuhliin! Satavuotisjuhlat tuovat lionit

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT. ARTIKLA I Nimi. Tämän organisaation nimi on leoklubi. ARTIKLA II Tarkoitus

LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT. ARTIKLA I Nimi. Tämän organisaation nimi on leoklubi. ARTIKLA II Tarkoitus LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT A. LEOKLUBIN MALLISÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ ARTIKLA I Nimi Tämän organisaation nimi on leoklubi ARTIKLA II Tarkoitus Edistää paikkakunnan nuorten keskuudessa palvelutoimintaa,

Lisätiedot

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu

Lisätiedot

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma Hakemus ja ohjeet Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tarkoitus... 3 Leojen johtajakoulutuskonferenssit... 3 Logistiikka...

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Tätä kokousta pidetään usein tärkeimpänä kokouksena klubivirkailijoille, koska piirikuvernöörin neuvoa-antavan

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KRITEERIT

UUDEN KLUBIN KRITEERIT UUDEN KLUBIN KRITEERIT 1. Hakemus Uuden klubin perustamiskirjahakemuksen järjestölle voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys, joka on järjestäytynyt asianmukaisesti ja valinnut virkailijat. Hakemus,

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

LIITÄNNÄISKLUBI OPAS

LIITÄNNÄISKLUBI OPAS LIITÄNNÄISKLUBI OPAS Miksi perustaa liitännäisklubi? Liitännäisklubit antavat pienelle ryhmälle mahdollisuuden lionsklubin perustamiseen ja paikkakunnan palvelun aloittamiseen nopeasti. Jäsenistä tulee

Lisätiedot

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015 Presidentti Joe Preston lauma (pride of lions) on Leijonien leijonaperhe, jollaisia elää Afrikan keskiosien savannialueilla. Jokaisella lauman jäsenellä

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Perustason mentorointiopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta

Lisätiedot

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN HUOM.: Ennen kuin kokous alkaa, virkaanasettavan virkailijan (todennäköisimmin edellinen klubipresidentti) tulisi nimittää itselleen avustaja. Tämän avustajan

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat... 1 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän... 4 Katso tai tulosta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja... 5 Maailmanlaajuisen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille Jotta piirin johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat katsotaan olevan lopullisia, ne on vahvistettava seuraavan suunnitelman mukaisesti*: Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet Toinen

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PALVELUAKTIVITEETIT. Lionien hyväksytyt palveluohjelmat. Luku 15. Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa:

PALVELUAKTIVITEETIT. Lionien hyväksytyt palveluohjelmat. Luku 15. Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu i. Lionit toiminnassa 2. Katastrofiapu ja -valmius i. Lions ALERT -ohjelma

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu 13.2.2008 PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 TAPAHTUMAHISTORIA 21 vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu on yksi Lionsjärjestön nuoriso-ohjelmista. Kilpailu on yleinen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leoklubin perustamispaketti. Leoneuvosto 2010-2011

SUOMEN LEOT. Leoklubin perustamispaketti. Leoneuvosto 2010-2011 SUOMEN LEOT Leoklubin perustamispaketti Leoneuvosto 2010-2011 Lokakuu 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 MITÄ LEOT OVAT?... 3 Leoklubit... 4 Leijonien ja leojen väliset suhteet... 5 TAUSTAKLUBIT... 5 Leoneuvoja...

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU Esittely...A. Määritelmät...B. Palvelurakenne...C. Tunnusomaisten palveluprojektien arvioinnit...d. Ehdotukset uusista tunnusomaisista palveluprojekteista...e. LUKU II -

Lisätiedot

LUKU XXII LEOKLUBIOHJELMA

LUKU XXII LEOKLUBIOHJELMA LUKU XXII LEOKLUBIOHJELMA A. PERIAATEPÄÄTÖS, JOKA KOSKEE LEOKLUBIOHJELMAA 1. Nuoriso-ohjelma hyväksytään täten Lions Clubs Internationalin viralliseksi aktiviteetiksi. Sitä toteutetaan yksinomaan järjestön

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on ylläpitää järjestön tilastoja ja laatia yleistoiminnalle tärkeitä raportteja. Se palvelee

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE Lite PROCESS Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja Hyvä KLP-workshopin osallistuja, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5)

Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5) Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5) LIONS CLUB RY SÄÄNNÖT (MALLI) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club r.y. Sen kotipaikka on. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2. Tarkoitus Klubin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt 1. Yleiset tavaramerkkisäännöt. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit,

Lisätiedot

Klubipresidentti. - Johdonmukainen ja joustava

Klubipresidentti. - Johdonmukainen ja joustava Klubipresidentti - Johdonmukainen ja joustava Tervetuloa presidenttikoulutukseen! Minä olen NN ja nyt vietämme kaksi tuntia yhdessä ja tutkimme lions-klubipresidentin tehtävää eri näkökulmista Minä olen

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

Presidenttikoulutus. Kari Edelmann

Presidenttikoulutus. Kari Edelmann Presidenttikoulutus Kari Edelmann Presidenttikoulutus Tämä klubipresidenttikoulutus luo katsauksen niihin tietoihin, taitoihin ja ominaisuuksiin, joita hyvällä klubin johtajalla tulee olla. Osa-alueita

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus

Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus Meri-Karina 10.10.2013 2013-10-19 1 2013-2014 We serve Me palvelemme Vi Hjälper Seuraa unelmaasi Följ din dröm Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! Tillsammans når vi

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille HALLINNOINTIOPAS KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas Olette päättäneet arvioida klubinne toimintaa. Pienten

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo VALMISTAUTUMINEN WORKSHOPIIN...2 AIKATAULUEHDOTUS...3 JOHDANTO JA KURSSIN YLEISKATSAUS...4 I. MENESTYKSELLISEN OPASLIONIN TAIDOT...5

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT LUKU II - HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT LUKU II - HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT Näkemys tavoitteestamme...a. Näkemys tehtävästämme...b. LCI:n hyväksytyt palveluohjelmat...c. Näönsuojelu ja yhteistyö sokeiden kanssa...d. Terveys- ja hyvinvointipalvelut...e.

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot