Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( ) ( 169, 170)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170)"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 215 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu pj (vas) Perttunen Jimmy (vas) Hietala Eija (sit) Sirviö Satu (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Kulpakko Aino vpj. (sit) Mettiäinen Seija (sit) Nikka Esko (sit) Ryyppö Mikko (sit) Suokanerva Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Uusitalo Tapio (kesk) Poikela Marko (kesk) MUUT SAAPUVILLA Nyman Pekka kvalt pj. (sit) OLLEET Honkanen Heikki kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Parkkinen Erkki kunnanjohtaja Timonen Tomi kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Tomi Timonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( ) ( 169, 170) PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Ilmoitustaulunhoitaja Allekirjoitus Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 154, 155, 156 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 154 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunna nhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 155 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Hanne Suokanervan ja Pirkko Hyötylän, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Päätettiin esityksen mukaisesti. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 156 Kunnanhallituksen hallintosäännön 4 :n mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa on ilmoitettu käsiteltävät asiat (asialista). Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintosääntö 7 ). Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Hyväksyttiin asialista ja päätettiin lisätä 168 ilmoitusasioihin Talousarvion toteumavertailu 1-9/2008 sekä lisäpykälät 169 Maapoliittisen ohjelman laatiminen ja työryhmän nimeäminen ja 170 Löytöeläintoiminnan hoitaminen.

3 Kunnanhallitus Tekninen ltk Kunnanhallitus 157 ET-TONTIN 392/4 VUOKRAAMINEN KEMIJÄRVEN KAUKOLÄMPÖ OY:LLE Tekn.ltk 65 Liite 2. Vuokrasopimusehdotus Kemijärven kaukolämpö Oy on ilmoittanut alkavansa kaukolämmön tuottamisen Pyhän ydinalueella syksyllä Elinkeinojohtoryhmä on neuvotellut tontin luovuttamisehdoista Kemijärven kaukolämpö Oy:lle. Kaukolämpötoimintaan tarvitaan puolet korttelin 392 tontista 4. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Khall 157 Neuvotteluissa päädyttiin puolikkaan tontin vuokraamiseen hintaan seuraavin periaattein: - koko tontin hinta vuokra 5% /vuosi - tarvitaan 1/2 tonttia vuokra /vuosi - aluksi tontti(1/2) vuokrataan, myöhemmin toiminnan vakiinnuttua tontti voidaan myös ostaa - tontin vapaaksi jäävä puolikas pidetään varattuna kaukolämmön tulevia tarpeita varten - pehmeäpohjaisen tontin osan massojen vaihdossa tehdään yhteistyötä kunnan kanssa niin, että rakennuskohteista (esim. rinne- rakentamisesta) tulevia massoja voidaan hyödyntää täytöissä ja toisaalta poistettavia turvemassoja ympäristörakentamisessa Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteessä olevan vuokra-alueen vuokraamista liitteessä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1. Vuokrasopimusehdotus. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Tekninen ltk Tekninen ltk Kunnanhallitus 158 KUUSIRANNAN RAVINTOLAN KÄYTÖSTÄ Tekn.ltk 57 Kuusirannan mahdollisesta vuokrauksesta tulee kyselyjä sesonkikauden alussa. Vuoden vaihteessa 2007/2008 tarjottiin ravintolarakennukselle myös vuokrausmahdollisuutta, jolloin yhtään tarjousta ei tullut, ja silloin kyselijät perustelivat myöhäistä ajankohtaa. Kuusirannan alue on jatkuvassa myynnissä, ja joitakin kyselyjä on vuoden aikana ollut, mutta konkreettisiin kauppaneuvotteluihin ei ole päästy. Vuosittaiset käyttökustannukset kunnalle ovat noin 8000 :a. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta päättää: - Kuusiranta pidetään aktiivisesti myynnissä. Kuusirannalle mahdollistetaan myös lyhyempiaikainen vuokraus sesonkikauden ajaksi. Tekninen toimi ilmoittaa lehti-ilmoituksella ja kotisivuilla vuokrausmahdollisuuden. Tekn.ltk Panu Leinonen esitti Hanne Suokanervan kannattamana että 1. Kuusiranta pidetään aktiivisesti myynnissä ja seuraavaan kokoukseen tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle tehdään selvitys aikaisemmista ja tulevista toimenpiteistä. 2. Kuusirannalle mahdollistetaan myös lyhyempiaikainen vuokraus sesonkikauden ajaksi siten, että vuokrataso kattaa käyttö- ja rahoituskulut. Mahdollinen vuokrasopimuksen laatiminen tuodaan lautakunnan päätettäväksi ja minimi vuokra-aika on kuusi kuukautta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi rakennustarkastajan esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, on suoritettava äänestys. Äänestys nro 1: rakennustarkastajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Leinosen esitystä kannattavat äänestävät EI. Hyväksyttiin yksimielisesti. JAA-ääniä ei annettu, tyhjiä ääniä annet-

5 Kunnanhallitus tiin yksi (Kiemunki) ja EI-ääniä viisi (Hyötylä, Leinonen, Romo, Suokanerva ja Ryyppö). Päätökseksi tuli Leinosen esitys. Äänestys nro 2: rakennustarkastajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Leinosen esitystä kannattavat äänestävät EI. Hyväksyttiin yksimielisesti. JAA-ääniä annettiin yksi (Kiemunki) ja EI-ääniä viisi (Hyötylä, Leinonen, Romo, Suokanerva ja Ryyppö). Päätökseksi tuli Leinosen esitys. Tekninen lautakunta Tekn.ltk 66 Kuusirantaa on esitelty kunnan kotisivuilla, joskus lehtiilmoituksin ja yksittäisiä kyselyjä ja alueen esittelyjä on tehty, mutta konkreettisia myyntineuvotteluja ei ole käyty. Aktiivisia markkinointitempauksia ei ole tehty. Onkin syytä harkita kiinteistön myymistä kiinteistövälitysyhtiön kautta. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kuusirannan rakennusten ja maa- alueiden myyntiä kiinteistövälitystoimiston kautta. Kiinteistön hintapyynnöksi asetetaan :a. Kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja hoitavat käytännön toimet ja allekirjoittavat kiinteistön kaupan sopimuksen budjetin antamissa rajoissa. Tekn.ltk: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 158 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sitä valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 159 HALLINTOSÄÄNNÖN JA JOHTOSÄÄNTÖJEN MUUTOKSET Khall 94 Valtuusto on vuoden 2008 talousarviossa hyväksynyt vuoden aikana suoritettavaksi hallinto- ja johtosääntöjen muutokset sisältäen hallinnon sisältöjen ja toimintatapojen tarkistamisen ja ajanmukaistamisen. Muutoksilla tulee tavoitella tehokkaampaa, nopeampaa ja toimivampaa hallintomallia sekä säästöjä kustannuksiin. Kunnanhallitus on nimennyt hallinto- ja johtosääntöjen muutostyötä valmistelemaan työryhmän, jonka muodostaa johtoryhmä. Työryhmä on valmistellut hallinto- ja johtosääntöjen muutosta ja esittää tässä vaiheessa kunnanhallitukselle tiedoksi valmistellun luonnoksen. Työryhmä kokoontuu kolmatta kertaa ja sen vuoksi luonnos jaetaan viimeistään kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja johtosääntöjen muutostyötä valmistelleen työryhmän luonnoksen uudeksi hallintosäännöksi ja käy asiasta tarvittavaa lähetekeskustelua jatkovalmistelua varten sekä päättää luottamusmiehille järjestettävän laajemman esittely- ja valmistelutilaisuuden järjestämisestä, sen ajasta ja paikasta. Merkittiin tiedoksi ja käytiin lähetekeskustelu asiasta. Päätettiin järjestää 12.6 klo pidettävän kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Hallintosääntö seminaari. Kunnanvaltuuston kokous ja seminaari pidetään Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa. Seminaarin jälkeen järjestetään tilinpäätösillallinen. Khall * * * Hallintosääntöä on valmisteltu ja pidetyissä valtuuston iltakouluissa. Muutoksia ja lisäyksiä iltakouluissa on tehty työryhmän luonnokseen etenkin viranhaltijoiden ja toimielinten päätösvallan sekä määrärahojen osalta. Liite nro 1 luonnos uudesta hallintosäännöstä.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 159 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuuston iltakouluissa valmistellun hallintosäännön luonnosversion ja käy asiasta tarvittavaa lähetekeskustelua. Kunnanhallitus päättää lähettää hallintosäännön valtuustolle sen hyväksymistä varten siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan alkaen. Kvalt 55 Kvalt: Kunnanjohtaja muutti kokouksessa käydyn lähetekeskustelun aikana esitystään niin, että hallintosääntöä muutettiin pykälien 38, 55, 57, 58, 60 ja 62 osalta. Hallintosäännön muutettu versio pöytäkirjan liitteenä Liite 1 A. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa esitetyin muutoksin. * * * Liite nro 1 luonnos uudesta hallintosäännöstä. Kokouksessa Heikki Honkanen esitti Reeta Hyttisen kannattamana asian jättämistä pöydälle jatkovalmisteluja varten. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely: kunnanhallituksen esitys JAA, Honkasen esitys EI. Hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 2 kpl (Oikarinen, Jääskeläinen), EI ääniä 10 kpl (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Isojärvi, Leinonen, Nyman, Perttunen, Poikela, Suokanerva, Tervo). Päätökseksi tuli Honkasen esitys ja asia jätettiin pöydälle. Khall 159 Hallintosääntö jätettiin kunnanvaltuustossa pöydälle jatkovalmisteluja varten. Kokouksen jälkeen valtuustoryhmät päättivät kokoontua keskenään käsittelemään vielä hallintosääntöä ja tekemään siihen mahdolliset muutokset. Kunnanhallituksen kokouksessa varaudutaan käsittelemään hallintosääntöä valtuustoryhmien kokouksen pohjalta ja tekemään esitys valtuustolle uudeksi hallintosäännöksi. Esitys annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja esitti, että jätetään hallintosääntö edelleen pöydälle jatkovalmisteluun. Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 160 LAUSUNTO LAPIN POLIISILAITOKSEEN ESITETYISTÄ PALVELUPISTEISTÄ JA YHTEISPALVELUPISTEISTÄ Rovaniemen kihlakunnan poliisipäällikkö Martti Kallio on Sisäasianministeriön ja Lapin lääninhallituksen poliisiosastojen toimeksiannosta lähestynyt kuntaa kirjeellä, missä pyydetään lausuntoa toimintansa aloittavan Lapin poliisilaitoksen alueelle suunnitelluista palvelu- ja yhteispalvelupisteistä mennessä, lausunnolle annettu jatkoaikaa saakka. Lausuntopyyntökirje liitteineen, liite nro 2. Pelkosenniemelle esitetään poliisin palveluratkaisuksi ministeriön esityksessä yhteispalvelupistettä. Poliisihallinto pyrkii tarjoamaan ja turvaamaan Pelkosenniemen asukkaille poliisin lupapalveluja yhteispalvelupisteen kautta. Vastaava ratkaisu Lapin läänissä esitetään Enontekiölle ja Utsjoelle. Kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta on hyvä asia, että po. palvelut olisivat kunnassa saatavissa ja suunnitelman mukaisesti ne olisivat saatavissa päivittäin nykyisen kerran viikossa tapahtuvan vastaanoton sijasta. Uhkana on ollut sekin, että palvelut poistuisivat kokonaan kauemmaksi, mikä olisi haitallista kuntalaisille. Mielekästä olisi tarjota poliisin palvelujen ohella muidenkin valtion viranomaisten ja toimijoiden palveluita mahdollisessa yhteyspalvelupisteessä. Kokemuksia on jo nyt erityisesti KELAN ja työvoimahallinnon palvelujen tarjoamisesta po. tavalla. Sisäasianministeriön ja Lapin lääninhallituksen velvoittamana poliisipäällikkö Kallio kutsui kokoon yhteiseen esisopimusneuvotteluun Pelkosenniemelle poliisin edustuksen lisäksi, Pelkosenniemen kunnan, KELAN, Verohallinnon, Lapin TEkeskuksen/työvoimahallinnon, Lapin maistraatin ja Metsähallituksen edustajia keskustelemaan mahdollisuudesta perustaa voimassaolevan lain (Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta 223/2007) mukainen yhteispalvelupiste Pelkosenniemen kuntaan. Käydyssä neuvottelussa päädyttiin hyvässä yhteisymmärryksessä alustavaan ratkaisuun siitä, että Pelkosenniemelle perustettaisiin yhteyspalvelupiste, mistä on saatavissa eri valtion viranomaisten palveluja tarkemmin laadittavan yhteispalvelusopimuksen mukaisesti.

9 Kunnanhallitus Sopivia hakemus- ja lupapalveluja tarjottaisiin kunnan tiloissa kunnan työntekijän toimesta. Sopijapuolet maksaisivat kunnalle palvelujen hoitamisesta suoriteperusteisen maksun ja lisäksi järjestettäisiin ja korvattaisiin työntekijöiden koulutus ja opastus ja tarvittavat laitteet yhteyspalvelupisteen internetin kautta tapahtuvaan asiakkaiden omatoimiseen valtion viranomaisen palvelujen käyttämiseen. Yhteyspalvelupiste perustuisi nykyisin voimassa olevaan lakiin. Mahdollinen uusi laki yhteyspalvelupisteistä ja sen sisällön tuomat muutokset ratkaistaisiin erikseen ja toiminnan jatkumisesta ja sisällöstä päätettäisiin asianosaisten välillä tuolloin erikseen. Pelkosenniemen kunta antaa asiassa oheisen liitteen nro 3 mukaisen lausunnon. Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 161 ASIAKIRJAHALLINNAN TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ ARKISTONMUODOSTAJIEN JA VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN Arkistolaki on ollut voimassa lähtien. Lain tavoitteena on vähentää viranomaisten arkistotoimen yksityiskohtaista sääntelyä ja arkistolaitoksen valvontatehtäviä merkittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa vastuun siirtämistä entistä enemmän kuntiin ja kunnissa nimenomaan kunnanhallitukselle. Laissa on otettu huomioon myös tietotekniikassa ja tiedon käytössä tapahtunut kehitys, jolla on vaikutusta asiakirjahallintaan. Arkistolain keskeisenä tavoitteena on, että arkistotoimen tarpeet ja vaatimukset otetaan käytännössä huomioon kunnan kaikessa asiakirja- ja tietohallinnossa sekä tietojen käsittelyssä. Tämä edellyttää entistä enemmän yhteistyötä kunnan eri toimialojen kesken. Arkistolain 9 :n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija, joka johtaa kunnan arkistointia ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kunnanhallitus on nimittänyt arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi keskusarkistonhoitaja Lea Kaipaisen. Arkistonhoitajan tehtävät tulevat suoraan laista; hän ohjaa, neuvoo, kouluttaa ja koordinoi arkistonmuodostajien arkistotoimen hoitoa. Samassa kokouksessa kunnanhallitus on vahvistanut arkistotoimen toimintaohjeen tulevaksi voimaan ja vahvistanut arkiston muodostajat ja arkistojen vastuuhenkilöt toimintaohjeen ja sen liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus määrää kunnan arkistonmuodostajat. Arkistolain mukaan arkistonmuodostajana voi olla kunnan organisaatioon kuuluva toiminto, monijäseninen viranomainen tai toimielin, virasto tai laitos, julkisia tehtäviä hoitava yksittäinen henkilö tai kunnan omistama liikelaitos. Arkistonmuodostajan arkisto voi tarvittaessa jakautua osa-arkistoihin. Kunnan arkistonmuodostajia määriteltäessä on syytä ottaa huomioon kunnan tehtävä alueiden toiminnalliset kokonaisuudet ja luottamuselin- tai viranhaltijaorganisaatiot. Arkistonmuodostajiksi on nimettävä riittävän joustava tehtäväkohtainen kokonaisuus, jotta se palvelisi myös muuttuvissa olosuhteissa. Koska lainsäädäntö, arkiston muodostajat ja vastuuhenkilöt ovat muuttuneet, on syytä vahvistaa uusi asiakirjahallinnan toiminta-

11 Kunnanhallitus ohje, vahvistaa muuttuneet arkistonmuodostajat ja vastuuhenkilöt. Liitteenä nro 4 Pelkosenniemen kunnan asiakirjahallinnan toimintaohje sisältäen esityksen arkistonmuodostajista sekä niiden vastuuhenkilöistä. Arkistonmuodostaja määrää, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään. Arkistolain mukaan arkistonmuodostussuunnitelma on pakollinen apuväline asiakirjahallinnan hoitamisessa. Arkistonmuodostussuunnitelma on asiakirja, jossa osoitetaan kaikille arkistoitaville asiakirjoille paikka kokonaisuudessa. Se siis ohjaa jokaisen viran-/toimenhaltijan asiakirjojen ja asiakirjoihin sisältyvien tietojen arvonmäärityksen eli säilytysajan määrityksen, arkistoinnin että kirjaamisen ja rekisteröinnin. Arkistonmuodostussuunnitelmat tehdään toiminnoittaisiksi/tehtävittäin laadituiksi. Perusteluina on se, että ihmiset yleensä mieltävät tekevänsä tiettyjä tehtäviä ja näin ollen saadaan jokainen sitoutumaan tehtävän kautta myös asiakirjahallinnan ja arkistotoimen vastuuseen. Toiminnoittain/tehtävittäin tehdyt suunnitelmat on helppo pitää ajan tasalla riippumatta organisaatiomuutoksista. Arkistonmuodostussuunnitelmien hyväksyminen ja ylläpito tapahtuu viranhaltijan tai toimielimen päätöksellä. Hävitettävien asiakirjojen säilytysaikapäätökset, arkistonmuodostussuunnitelmat ja niiden muutokset tulevat tiedoksi arkistotointa johtavalle viranhaltijalle, jolla on oikeus vaatia havaitsemansa virheellisyydet tai epäkohdat muutettaviksi. Asiakirjahallinnan toimintaohjeen tavoite on vahvistaa asiakirjahallinnan järjestäminen ja organisointi kunnassa niin, että päästään laissa asetettuihin tavoitteisiin. Liitteenä oleva toimintaohje tulee voimaan Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Pelkosenniemen kunnan asiakirjahallinnan toimintaohjeen tulevan voimaan Lisäksi kunnanhallitus vahvistaa arkistonmuodostajat ja arkistojen vastuuhenkilöt toimintaohjeen ja sen liitteen mukaisesti. Päätettiin esityksen mukaisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 162 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TARKASTUSKERTOMUS Oulun maakunta-arkisto on suorittanut kunnassa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastuksen Tarkastuskertomuksessa todetaan kunnassa kiinnitetyn huomiota asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitoon. Maakunta-arkiston mukaan kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen keskeisin haaste on arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamisen loppuunsaattaminen. Ajan tasalla oleva asiakirjahallinnon toimintaohje ja ajantasaiset arkistonmuodostussuunnitelmat ohjaavat kaikkia organisaatiossa työskenteleviä asiakirjojen käsittelyssä ja edistävät hyvän tiedonhallintatavan toteuttamista. Ennakkoseulonnan toteuttaminen, säännönmukainen hävittäminen ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen siirtäminen järjestettynä ja luetteloituna päätearkistoon tukevat hyvän tiedonhallintatavan vaatimusten toteuttamisessa sekä estävät ongelmien kasautumista ja vähentävät aikaa vievää taannehtivaa seulontaa. Puuttuva suojelusuunnitelma on laadittava. Päätearkistotilaan on hankittava lämpömittari sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävät kyltit. Tilan olosuhteita on seurattava ja tarvittaessa puututtava, jotta ne pysyvät arkistolaitoksen määräämissä raja-arvoissa. Lisäksi puuttuvan sammuttimen tilanne on selvitettävä. Oulun maakunta-arkisto pyytää mennessä selvitystä päätearkistossa havaittujen puutteiden korjaamisesta. Asiakirjahallinnon toimintaohjeen päivittämisen, arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamisen sekä asiakirjojen suojelusuunnitelman laatimisen osalta maakunta-arkisto pyytää mennessä selvitystä siitä, missä vaiheessa työ on meneillään, sekä pyytää lähettämään asiakirjahallinnon ohjeiston sekä esimerkkinä jonkin uudistetuista arkistonmuodostussuunnitelmista tiedoksi niiden valmistuttua. Päätearkistossa havaitut puutteet on hoidettu; arkistotilaan on hankittu lämpömittari, sammutin on palannut huollosta ja tupakoinnin ja avotulen tekemisen kieltävä kyltti on paikoillaan. Asiakirjahallinnon toimintaohje on päivitetty ja esitetty kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa. Arkistonmuo-

13 Kunnanhallitus dostussuunnitelmien uudistaminen on kunnanhallituksen ja valtuuston arkiston osalta hyvässä vauhdissa. Suojelusuunnitelmat laaditaan mennessä. Tarkastuskertomus liitteenä nro 5. Kunnanhallitus toteaa Oulun maakunta-arkistolle selvityksenä, että 1. Tarkastuskertomuksessa todetut, päätearkistossa havaitut puutteet on hoidettu: arkistotilaan on hankittu lämpömittari, sammutin on palannut huollosta ja tupakoinnin ja avotulen tekemisen kieltävä kyltti on paikoillaan. 2. Asiakirjahallinnon toimintaohje on päivitetty ja kunnanhallituksessa hyväksytty ja 3. Arkistonmuodostussuunnitelmien uudistaminen on kunnanhallituksen ja valtuuston arkiston osalta hyvässä vauhdissa. Suojelusuunnitelmat laaditaan mennessä. Päätettiin esityksen mukaisesti.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 163 PALISKUNTIEN PAIKKATIEDON JA POROTALOUDEN TIEDONVÄLITTÄMISEN KEHITTÄMISHANKE Suomen poronhoitoalue käsittää 36 % pinta-alasta. Poronhoidon perusyksiköistä eli paliskunnista 41 on Lapin läänissä ja 15 Oulun läänissä. Alueella laiduntaa eloporoa, ja poronomistajaa harjoittaa elinkeinoaan. Päätoimisia porotalousyrittäjäperheitä on noin 700 ja sivutoimisia noin 800. Poronomistajien arjessa korostuvat sähköinen tiedonkäsittely ja -kulku, koska etäisyydet ovat pitkiä ja kulkuyhteydet rajoitettuja. Paliskuntain yhdistys on kehittänyt porotalouden atk- ja paikkatietoasioita ja tehnyt porotalousyrittäjistä nykyaikaisia atk:n hyödyntäjiä 6-7 vuodessa. Porotalousyrittäjät hakevat Poronetistä porotalouden lomakkeet ja toimittavat ne täytettyinä sähköpostitse eteenpäin, poromerkkien haltijatiedot, paliskuntien paikka- ja numerotietoja sähköisessä muodossa, jne. Atk:lla poronomistajat tekevät myös mm. Poronomistajan muistiinpano-tulosteet (Pomu) eloporotukihakemuksiin. Atk:n ja paikkatietojen säädökset ja mahdollisuudet muuttuvat jo parissa vuodessa niin nopeasti, että jatkuva kehittämistyö on välttämätöntä. Paliskuntain yhdistys on käynnistänyt EU-osarahoitteisen hankkeen, jonka avulla keskitytään kehittämään voimakkaasti kehittyneitä paikkatietojärjestelmiä. Hankeen avulla on kehittää porotalouteen liittyviä järjestelmiä ja tietotekniikan avulla tapahtuvaa tiedonvälittämistä joka on porotaloudessa jäänyt nykyaikaisesta tiedonvälityksestä jälkeen. Hankkeen toteutusaika on , hankkeen kokonaiskustannusarvio on , josta EU:n osuus on 40%, valtion osuus 40%, kuntien osuus 10% ja yksityinen rahoitus 10%. Pelkosenniemen kunnan osuus olisi vuonna 2009 noin 1000 ja vuonna 1010 noin Pelkosenniemen kunta osallistuu hankkeeseen vuosina 2009 ja 2010, kokonaiskuntarahoitusosuus on 2000 kahden vuoden aikana. Rahoitus katetaan elinkeinojen kehittämistoimintaan varatuista määrärahoista. Ohjausryhmään esitetään maaseutusihteeri Markku Heikkilä. Tiedoksi: Paliskuntain yhdistys Markku Heikkilä Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 164 MAANKÄYTTÖSOPIMUS PYHÄTUNTURI OY / PELKOSENNIEMEN KUNTA Kunta ja maanomistaja ovat sopineet ns. Yläkylän alueen (Hotelli Pyhätunturin lähiympäristö) kaavoituksen käynnistämisestä. Kaavan laatijana on ollut Arkkitehtitoimisto Havas-Rosberg/ Sauli Havas. Kunta laskuttaa maanomistajia erikseen kaavan laadinnan kustannuksista. Asiasta on laadittu erikseen sopijapuolten välillä sopimus. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä. Kyseessä olevan kaava-alueen ulkopuolella kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ovat vahvistuneet Kultakeronpuiston, Perherinteen ja Polarin alueen asemakaavat. Edellä olevat kaava-alueet ja rinne- sekä reitistöalueet kuuluvat sopimusalueen välittömään toimintaan. Kunta rakennuttaa parhaillaan alueelle tulevaa Kultakeron katua, samoin alueelle suunnitellut reitistöt (ski-way) ja Kultakeron kadun ylittävä hiihtosilta on suunnitteilla ja kunnan on tarkoitus toteuttaa rakentaminen kustannuksellaan vuoden 2009 aikana. Asemakaavan laatimisesta, josta syntyy maanomistajalle hyötyä, laaditaan maankäyttösopimus, jossa määritellään osan kaavoituksella maapohjan arvonnoususta syntyvän hyödyn korvaamisesta kunnalle. Kunta käyttää maankäyttösopimuksesta tuloutuneet varat alueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sopimuksen mukaisesti. Kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja ovat neuvotelleet Pyhätunturi Oy:n kanssa oheisen liitteen mukaisen maankäyttösopimusluonnoksen. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa marraskuun alkupuolella siten, että sopimuksen ensimmäinen erä voidaan suorittaa kunnalle marraskuun lopulla. Liitteenä maankäyttösopimusluonnos, liite 6. Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja rakennustarkastajan allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta. Sopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia ja täydennyksiä, sopimuksen varsinaisen asiasisällön siitä muuttumatta. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. Pidettiin 10 minuutin tauko klo

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 165 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN JA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMIEN YHDISTÄMISTÄ VALMISTELEVAN KUNTATYÖRYHMÄN EHDOTUS Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä valmistelivat keväällä 2007 selvityksen Kolpeneen palvelukeskuksen ja Lapin sairaanhoitopiirin yhteistyöstä ja mahdollisesta yhdistämisestä. Selvitystyön perusteena oli kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 6, jonka mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 :ssä lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Kuntayhtymän tulee mm. kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. Keväällä 2007 tehdyn selvityksen pohjalta kuntayhtymien jäsenkunnat tekivät syksyn 2007 aikana periaatepäätökset kuntayhtymien yhdistämisestä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat myös Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän jäsenkuntia. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat eroamassa yhdistyvästä kuntayhtymästä. Kuntayhtymien jäsenkuntien kokouksessa päätettiin asettaa seutukuntien edustajista muodostuva työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi Kolpeneen palvelukeskuksen ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymien yhdistymiseen liittyvä perussopimuksen tarkistaminen sekä muut kuntayhtymien yhdistymiseen ja jäsenkuntien eroamiseen liittyvät periaatteelliset toiminnalliset ja taloudelliset päätökset/sopimukset. Kuntayhtymien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistosta sekä johtajista on lisäksi muodostettu yhdistymisen ohjausryhmä, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtaja ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön johtaja. Kolpeneen palvelukeskuksen ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymien yhdistämistä valmistelevan kuntatyöryhmän kokoonpano on seuraava: Itä-Lappi Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, Pelkosenniemi (Vara kunnanjohtaja Kari Väyrynen, Salla) Kemi-Tornio Talousjohtaja Vivi Marttila, Tornio (Vara kaupunginjohtaja Raimo Ronkainen, Tornio)

17 Kunnanhallitus Rovaniemi Kaupunginkamreeri Reijo Anttila, Rovaniemi (vara suunnittelupäällikkö Jussi Päkkilä) Kamreeri Sirpa Hakala, Ranua Pohjois-Lappi Perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi, Sodankylä (Vara perusturvajohtaja Sirpa Maukola-Juuso/vs. perusturvajohtaja Mari Palolahti, Inari) Tornionlaakso Kunnanhallituksen pj. Mika Rinne, Pello (Vara perusturvajohtaja Eeva Leukumaa, Ylitornio) Tunturi-Lappi Sosiaalijohtaja Marja Metsola, Muonio (Vara perusturvajohtaja Aila Alasalmi, Kittilä) Kuntayhtymät Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiirin ky. Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky. Kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö, Kolpeneen palvelukeskuksen ky. (vara toimistopäällikkö Meeri Heikinmatti) Työryhmä on kokoontunut 5 kertaa välisenä aikana. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Mika Rinne sekä sihteereinä ja valmistelijoina Jari Jokela ja Juha-Matti Kivistö. Työryhmä on laatinut asiassa ehdotuksen menettelystä annetun tavoitteen saavuttamiseksi. Työryhmän ehdotus, liite 7. Erikseen kuntiin on toimitettu valtuustoissa hyväksyttäväksi Lapin sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutos, mikä käsitellään omana pykälänään. Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän ehdotuksen menettelyksi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhdistämiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 166 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien va l- tuustoja hyväksymään perussopimuksen muutoksen, mikä perustuu tarkoitukseen yhdistää Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnot. Kirjeestä ja sen liitteistä ilmenee esitetyt muutokset perussopimukseen. Kirjeen laatimisen jälkeen on noussut esille asiaa valmistelevan työryhmän toimesta tarkoitus yhdistää toiminnot kaupalla siten, että ei synny tarvetta muuttaa lainkaan perussopimuksen 16 :ää. Liite 8, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän / sairaanhoitopiirin johtajan kirje sisältäen yhteenvedon ehdotetuista muutoksista perussopimukseen ja kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirjan otteen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Pelkosenniemen kunta hyväksyy Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän esittämät muutokset perussopimukseen lukuun ottamatta perussopimuksen 16 :ää, mitä ei ole tarvetta muuttaa. Päätettiin esityksen mukaisesti.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 167 PYHÄ-LUOSTO VESI OY:N LAINAN OMAVELKAINEN TAKAUS Khall Pyhä-Luosto Vesi Oy / toimitusjohtaja Mika Säärelä esittää kirjeellään Pelkosenniemen kunnalle omavelkaista takausta euron lainalle, laina-aika 5 vuotta. Lainan takaisinmaksu on nopeaa ja tapahtuu siten, että lyhennys on etupainotteista investointituen saannin perusteella ja jälkeen. Lainan käyttötarkoitus on Kiimaselän kaava-alueen laajennuksen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen. Kyse on samasta alueesta, mihin kunta on päättänyt rakentaa uutta tiestöä. Näin saadaan merkittävästi uutta tonttivarantoa myyntiin. Molempiin sekä kunnan että vesiyhtiön hankkeisiin on saatu työllisyysperusteista investointitukea 40 %. Tähän perustuen hanke on erittäin kannatettava ja mahdollistaa uusien tonttien myymisen ja rakentamisen jo kesälle Pyhä-Luosto Vesi Oy:n toimitusjohtajan takauspyyntöä koskeva kirje, liite 9. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Pyhä-Luosto Vesi Oy:n euron lainalle omavelkaisen takauksen. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 168 ILMOITUSASIAT Khall 156 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan jäljennös, liite Talousarvion toteumavertailu 1-9/2008, liite 10 a PYHÄ-LUOSTO VESI OY 1. Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksen pöytäkirja , liite 11 Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Todetaan, että tarkastuslautakunnan kokouksen 8 osalta asiat ovat valmistelussa. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 169 MAAPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMINEN JA TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Khall Valtuusto on vuoden 2008 talousarviossa hyväksynyt suoritettavaksi maapoliittisen ohjelman laatimisen. Tekninen osasto on valmistellut maapoliittista ohjelmaa. Valmistelua on hyvä laajentaa luottamusmiesedustuksella. Kunnanhallitus nimeää maapoliittisen ohjelman valmistelua varten työryhmän. Työryhmään nimetään Pekka Nyman, Hannu Oikarinen, Reeta Hyttinen, Ahti Isojärvi, Hanne Suokanerva, Eija Hietala, kunnanjohtaja Erkki Parkkinen ja rakennustarkastaja Markku Kankaanranta, joka toimii myös työryhmän sihteerinä. Työryhmä voi käyttää asiantuntijoita työssä tarvittaessa. Asiaa esitellään luottamusmiehille erillisessä seminaarissa työn aikana. Maapoliittisen ohjelman tulee olla valmis mennessä. Pirkko Hyötylä poistui klo Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tästä pykälästä eteenpäin Eija Hietala Pirkko Hyötylän tilalle. Päätettiin esityksen mukaisesti.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 170 LÖYTÖELÄINTOIMINNAN HOITAMINEN Pelkosenniemellä ei ole tällä hetkellä sopimusta löytöeläintoiminnan järjestämisestä. Edellinen toimija on muuttanut paikkakunnalta ja sopimus on päättynyt alkaen. Kunnan velvollisuus on lain mukaan huolehtia po. toiminnan järjestämisestä. Eläinlääkäri on puuttunut sopimuksettomaan tilaan. Toimintaa on tarjoutunut hoitamaan Marjukka ja Mika Parviainen. Kunnanjohtaja on pyytänyt tarjouksen toiminnan järjestämisestä. tarjouksesta ilmenee toiminnan järjestämisen ehdot, hinnoittelu yms.. Tarjous, liite 12 Tarjous on hyväksyttävissä. Asiassa on laadittu sopimusluonnos. Sopimusluonnos, liite 13 Kunnanhallitus hyväksyy oheisen sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen (sopimus, irtoeläimen hoidon järjestäminen) ja samalla Marjukka sekä Mika Parviaisen tekemän tarjouksen löytöeläintoiminnan järjestämisestä. Toiminta alkaa Kunnanjohtaja valtuutetaan kunnan puolesta allekirjoittamaan sopimus. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 7/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.06.2005 kello 15.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 220 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.09.2007 kello 14.00-16.12 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 06.09.2005 kello 15.00-17.34 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 112 No 5/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 28.09.2006 kello 15.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot