LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS"

Transkriptio

1 Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus - Vastuuvakuutus - Tuotantoeläinvakuutus - Oikeusturvavakuutus - Matkatavaravakuutus - Pienvenevakuutus - Yksityistapaturmavakuutus - Koira- ja kissavakuutus - Matkustajavakuutus - Leikkuupuimurivakuutus 1

2 Esinevakuutus MITÄ VOIDAAN VAKUUTTAA? MAATILAN RAKENNUKSET ilman eri mainintaa sisältyvät: rakennuksiin kiinteästi asennetut koneet ja laitteet (vesi- ja viemäriputkistot, sähköjohdot, -mittarit ja -pääkeskukset, öljysäiliöt) tuotantotoiminnan kiinteät koneet ja laitteet asuin- ja loma-asuntorakennukseen kuuluvat myös piha-alueen maaperä kasvustoineen euron määrään asti, kiinteät tavanomaiset rakenteet ja ulkomitoiltaan 5 m² pienemmät katokset, varastot tai muut vastaavat rakennelmat lukuun ottamatta laitureita. Rakennuksen perusanturan alapuoliset rakenteet eivät ole vakuutuksen kohteena. 2

3 Esinevakuutus IRTAIMISTO Koti-irtaimisto. Jos koti-irtaimistolle on valittu enimmäiskorvausmäärä, on se kirjattu vakuutuskirjaan. Koti-irtaimistoon kuuluu huonekalut, pito- ja vuodevaatteet, talouskoneet ja -tavarat sekä muut vakuutettujen kotitalouteen ja harrastustoimintaan liittyvät tavanomaiset esineet rahat ja arvopaperit 850 euron määrään asti yksittäiset esineet euron määrään asti (ylimeneviltä osin sovittava erikseen) tavanomaisesti sisällä asuinhuoneistossa elävät seuraeläimet 850 euron määrään asti. Vuokrattu ja lainattu omaisuus on myös vakuutuksen kohteena, jos se vakuutetun omistamana kuuluisi hänen koti-irtaimistoonsa. 3

4 Esinevakuutus IRTAIMISTO Loma-asuntoirtaimisto, yksittäiset esineet enintään euron määrään asti, ylimeneviltä osin sovittava erikseen. Maatalousirtaimisto maatalouskoneet ja -kalusto enintään euroa/ha, tai mikäli halutaan suuremmasta määrästä, sovittava vakuutusmäärä yhteisesti omistamista koneista vakuutuksen kohteena vakuutuksenottajan omistusosuutta vastaava osa lainassa tai vuokralla olevat maatalouskoneet vakuutettu euron määrään asti maataloustuotteet ja -tarvikkeet. Liitännäiselinkeinon irtaimisto Ansiotyössä tarvittavat työvälineet euron määrään asti, ylimeneviltä osin sovittava erikseen. 4

5 Esinevakuutus ESINEVAKUUTUKSELLA EI VOIDA VAKUUTTAA moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, niiden lisälaitteita, osia ja varusteita (pienoistraktorit, traktorin ja puimurin käyttöön liittyvät varaosat ja tarvikkeet sisältyvät automaattisesti maataloustarvikkeisiin) perävaunuja (traktorin perävaunut sekä henkilö- ja pakettiautojen kevytperävaunut sisältyvät automaattisesti maatalouskoneisiin ja - kalustoon) veneitä moottoreineen eläimiä (seuraeläimet sisältyvät automaattisesti koti-irtaimistoon) kasvihuoneita ja niissä olevia kasveja. 5

6 Esinevakuutus VOIMASSAOLOALUE Vakuutuspaikassa rakennukset koti-irtaimisto ja loma-asuntoirtaimisto ansiotyössä tarvittavat työvälineet Suomessa maatalousirtaimisto liitännäiselinkeinoirtaimisto Lisäksi tilapäisesti ansiotyössä tarvittavat työvälineet tilapäisesti työsuoritukseen liittyen kaikkialla Suomessa koti-irtaimiston osalta euron määrään asti Suomessa yhtäjaksoisesti enintään 1 vuoden ajan ulkomaille suuntautuvan matkan aikana enintään 90 vrk ajan 6

7 Esinevakuutus MITÄ LÄHI-FARMI KORVAA? LAAJA TURVATASO Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. PERUSTURVATASO ei korvaa rikkoutumisvahinkoja. SUPPEA TURVATASO ei korvaa rikkoutumis-, vuoto- eikä murto- ja varkausvahinkoja. 7

8 Esinevakuutus KESKEISET RAJOITUKSET Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut: omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta kulumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta tai muusta vähitellen tapahtumasta ilmiöstä rakennuksen rikkoutumisesta suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirheen johdosta sään tai eläinten vaikutuksesta puutarha-, maa- ja metsätaloustuotteille ja kasveille urheiluvälineiden rikkoutumisesta kun välinettä on käytetty tarkoitukseensa. 8

9 Esinevakuutus KORVAUSPERUSTEET Vahinko korvataan pääsääntöisesti jälleenhankinta-arvosta. Mikäli omaisuuden arvo vahinkohetkellä on alle 50 % jälleenhankintaarvosta, korvauksen perusteena on päivänarvo. Rakennuksen vuotovahingot (katso seuraava sivu). Rakennukseen asennetuista kiinteistä koneista ja laitteista tehdään iästä riippuva poisto (3 % tai 6 %). Irtaimiston koneista ja laitteista tehdään enimmäiskorvausta määritettäessä iästä riippuva poisto (6 %, 10 % tai 20 %). Autosta anastettua irtaimistoa korvataan euron määrään asti. 9

10 Esinevakuutus RAKENNUKSEN VUOTOVAHINKOJEN KORVAAMINEN Rakennuksen vuotovahingoissa putkiston tai käyttölaitteen ollessa alle 10 vuotta on vakuutuskorvauksen perusteena 100 % vahingon määrästä. Putkiston tai käyttölaitteen ollessa vähintään 10 vuotta vähennetään kustannuksista ikävähennyksenä 1 % kultakin koneen tai laitteen käyttöönottovuotta seuranneelta, vahingon tapahtuma-ajankohtaan mennessä päättyneeltä täydeltä kalenterivuodelta. Vähennys on enintään 30 % ja euroa. Esimerkki: Talo valmistunut Vuoto aiheutuu Vuotovahingon määrä Korvaus: ( ) x 1 % x = % x = = Tästä vähennetään omavastuu. 10

11 Esinevakuutus SUOJELUOHJEET Suojeluohjeiden tarkoituksena on torjua uhkaavia vaaroja ja vähentää syntyviä vahinkoja. Jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan korvausta vähentää tai se voidaan evätä. Suojeluohjeissa käsitellään mm. seuraavia asioita: paloturvallisuus vuotovahinkojen torjuminen murto-, varkaus- ja ilkityövahingoilta suojautuminen rakennus- ja korjaustyöt kiinteistön kunnossapito koneet ja laitteet atk-ohjelmien, tietojen ja tiedostojen varmistus. 11

12 Laaja keskeytysvakuutus VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutetulla tilalla harjoitettavasta maataloudesta sekä siihen liittyvästä, vakuutuskirjaan merkitystä liitännäiselinkeinosta saatava keskeytysvakuutuskate. KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus: esinevakuutuksella korvattavasta tapahtumasta tuotantoeläinvakuutuksella korvattavasta tapahtumasta toimittajan tai ostajan omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta (riippuvuuskeskeytys). 12

13 Rajoitettu keskeytysvakuutus VAKUUTUKSEN KOHDE Tilan tuotantotoiminnassa käytettävät rakennukset sekä maidon-, lihanja porsaiden tuotanto. KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Rakennusten osalta korvataan lisäkustannukset jotka aiheutuvat siitä että rakennusta ei voida käyttää tuotantotoimintaan esinevahingon takia. Eläinten osalta korvataan tuotantoeläinvakuutuksella vakuutettujen eläinten menetyksen aiheuttama tuotannon menetys tai vähentyminen. 13

14 Vastuuvakuutus VAKUUTETUT Vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt Jakamattoman kuolinpesän tilalla vakinaisesti asuvat osakkaat Muut kuolinpesän osakkaat tilan toimintaa sekä tilan omistamista tai hallitsemista koskevissa asioissa. VOIMASSAOLOALUE Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomaille suuntautuvan matkan aikana yhtäjaksoisesti enintään 90 vuorokautta. 14

15 Vastuuvakuutus MITÄ VASTUUVAKUUTUS KORVAA? Vakuutuksesta korvataan maatilatalouden sekä siihen liittyvän liitännäiselinkeinon harjoittamisessa tai yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuun tulee perustua vakuutuskauden aikana todettuun tekoon tai laiminlyöntiin. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohti on euroa. 15

16 Vastuuvakuutus KESKEISET RAJOITUKSET Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka aiheutuu itselle käsiteltävänä tai huolehdittavana olleelle omaisuudelle hallussa tai käytössä olleelle vieraalle omaisuudelle jonka vakuutettu aiheuttaa muussa ammatti-, ansio- tai elinkeinotoiminnassaan kuin maatilataloudessa ja siihen liittyvässä liitännäiselinkeinossa. 16

17 Oikeusturvavakuutus VAKUUTETUT Vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt Jakamattoman kuolinpesän vakuutuksessa tilalla vakinaisesti asuvat osakkaat (myös pesän muut osakkaat tilan toimintaa, omistamista ja hallitsemista koskevissa asioissa) Kodinhoitoon ja maatilatalouden harjoittamiseen liittyvät työntekijät (myös palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat) VOIMASSAOLOALUE Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa 17

18 Oikeusturvavakuutus MITÄ OIKEUSTURVAVAKUUTUS KORVAA? Vakuutuksenottajan oikeudellisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset, kohtuulliset asianajokustannukset euron määrään asti. MISSÄ ASIOISSA VAKUUTUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ? Riita- ja hakemusasioissa, jotka koskevat perusteeltaan tai määrältään riitaista vaadetta. Rikosasioissa, kun vakuutettu on asianomistajana rikosasian oikeudenkäynnissä ja esittää siellä vahingonkorvaus- ja muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia, jotka vastaaja on kiistänyt vastaajana asianomistajan ajamassa rikosjutussa, jossa virallinen syyttäjä ei yhdy asianomistajan syytteeseen. 18

19 Oikeusturvavakuutus Riidan tai syytteen tulee olla sellainen, että se voidaan käsitellä käräjä- tai asunto-oikeudessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa muissa Pohjoismaissa edellä mainittuja vastaavissa tuomioistuimissa välimiesmenettelyssä. Vakuutus ei koske asioita, joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, kuten lääninhallituksessa hallinto-oikeudessa vakuutusoikeudessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 19

20 Pienvenevakuutus VAKUUTUKSEN KOHDE Soutuvene tai enintään 20 hv / 14,8 kw moottorilla varustettu vene. MITÄ VENEVAKUUTUS KORVAA? Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat tulipalosta, salamaniskusta, räjähdyksestä varkaudesta tai vahingonteosta karilleajosta tai pohjakosketuksesta myrskystä yhteentörmäyksestä vesillä liikuttaessa tai venettä kuljetusvälineellä kuljetettaessa. 20

21 Koira- ja kissavakuutus ESINEVAKUUTUS Sisältää seuraeläimille turvan tapaturmaisen kuoleman varalle eläimen päivänarvosta, kuitenkin enintään 850 eurosta. KOIRA- JA KISSAVAKUUTUS Vakuutetaan koirat ja kissat sairauden ja tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta katoamisen tai anastamisen varalta sairauden ja tapaturman aiheuttamien eläinlääkärikulujen osalta (saman sairauden tai vamman hoidosta aiheutuneita kustannuksia korvataan enintään vuoden pituiselta ajanjaksolta). 21

22 Leikkuupuimurivakuutus VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuskirjassa mainittu leikkuupuimuri ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen sekä levike- ja paripyörineen. KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Laajasta turvatasosta korvataan vahinko, joka aiheutuu puintikoneistoon joutuneesta kivestä tai muusta esineestä puimuria muilla kuljetusvälineillä kuljetettaessa kaatumisesta tai suistumisesta ojaan tai vesistöön törmäyksestä kiinteän esteen, moottoriajoneuvon tai junan kanssa myrskyn kaataman puun tai muun esineen törmätessä puimuriin anastuksesta tai vahingonteosta palosta, salamaniskusta tai räjähdyksestä. 22

23 Leikkuupuimurivakuutus Perusturvatasosta korvataan vahinko, joka aiheutuu puimuria muilla kuljetusvälineillä kuljetettaessa kaatumisesta tai suistumisesta ojaan tai vesistöön törmäyksestä kiinteän esteen, moottoriajoneuvon tai junan kanssa myrskyn kaataman puun tai muun esineen törmätessä puimuriin anastuksesta tai vahingonteosta palosta, salamaniskusta tai räjähdyksestä. Suppeasta turvatasosta korvataan vahinko, joka aiheutuu palosta, salamaniskusta tai räjähdyksestä. Lisäksi kaikista turvatasoista korvataan puimurin kuljetuskulut korjaamolle, käytön estymisestä aiheutuneet lisäkustannukset ja ansionmenetys. 23

24 Maataloustraktorivakuutus VAKUUTUKSEN KOHDE Maatalouskäytössä oleva traktori ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen sekä kiinteine lisälaitteineen. KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Laajasta turvatasosta korvataan konerikko-, kolari- sekä palo- ja varkausvahinkoja Rajoitetusta turvatasosta korvataan kolari- sekä palo- ja varkausvahinkoja Suppeasta turvatasosta korvataan palo- ja varkausvahinkoja Lisäksi korvataan traktorin kuljetuskulut korjaamolle sekä käytön estymisestä aiheutuneet lisäkustannukset. 24

25 Metsävakuutus VAKUUTUKSEN KOHDE tilan metsätalousmaan puusto ja taimikko tilalta hakattu vakuutuksenottajan omistama puutavara KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Laajasta turvatasosta korvataan palo-, myrsky-, lumi-, hyönteis-, tulva-, eläin- ja sienitautivahinkoja sekä puutavaran anastaminen Perusturvatasosta korvataan palo-, myrsky-, lumivahinkoja Suppeasta turvatasosta korvataan irtipäässeen tulen ja sen sammutustoimien aiheuttamat vahingot. 25

26 Tuotantoeläinvakuutus VAKUUTUKSEN KOHDE nautakarja siat lampaat KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Laajasta turvatasosta korvataan vakuutetun eläimen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta menettämisestä aiheutunut suoranainen vahinko. Suppeasta turvatasosta korvataan tulipalosta, salamaniskusta ja sähköiskusta johtuvan vakuutetun eläimen menettämisestä aiheutunut suoranainen vahinko. 26

27 Omavastuu ESINEVAKUUTUS Esinevakuutuksessa vakuutuksenottaja voi valita omavastuun kullekin vakuutuskohteelle erikseen seuraavista vaihtoehdoista: Omavastuu Alennus (koti-irtaimisto) % % % % % 27

28 Omavastuu LISÄTURVAVAKUUTUKSET Keskeytysvakuutukset Laaja: omavastuu on 200 Rajoitettu: ei omavastuuta Vastuuvakuutus Omavastuu on 200 Oikeusturvavakuutus Omavastuu on 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 200 euroa Pienvenevakuutus Omavastuu on 150 Koira- ja kissavakuutus Metsävakuutus Tuotantoeläinvakuutus Kuolemantapauksessa ei omavastuuta. Eläinlääkärikuluissa omavastuu on 25 %, kuitenkin vähintään 40 euroa Omavastuu on 200. Mahdollisuus myös korotettuihin omavastuisiin Omavastuu on 200. Mahdollisuus myös korotettuihin omavastuisiin 28

29 Bonus Lähi-Farmin vahinkovakuutuksiin sisältyy bonusoikeus. Bonus nousee 5 % jokaisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen, kuitenkin enintään 20 prosenttiin. Bonus ei vaikuta yksityistapaturma-, matkustaja- eikä Lapsiturvavakuutuksen vakuutusmaksuun. Bonuskertymä on: 1. vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 5 % 2. vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 3. vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 15 % 4. vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 20 % Jos vakuutuksesta maksetaan korvausta, alenee bonus 10 % kutakin korvattua vakuutustapahtumaa kohti. Bonusmenetystä eivät aiheuta Yksityistapaturma-, Matkustaja- ja Lapsiturvavakuutuksista suoritetut korvaukset eikä myöskään Koira- ja kissavakuutuksen eläinlääkärikuluturvan perusteella maksettu korvaus. 29

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Ovatko vakuutuksesi ajan tasalla...3 Yksi sopimus,

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa 1.1.2015 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 12 13 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Vakuutusehdot Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken ja Handelsbanken

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT KOTI 1

VAKUUTUSEHDOT KOTI 1 VAKUUTUSEHDOT KOTI 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 1.1 Vakuutuksen voimassaolo 6 1.2.1 Rakennus 6 1.2.2 Irtaimisto 6 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1.2.1 Rakennus 6. 1.2.2 Irtaimisto 6. 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7. 1.2.4 Voimassaolo muuton aikana 7

SISÄLLYSLUETTELO. 1.2.1 Rakennus 6. 1.2.2 Irtaimisto 6. 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7. 1.2.4 Voimassaolo muuton aikana 7 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO KOTIVAKUUTUS 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 1.2 Vakuutuksen voimassaolo 6 1.2.1 Rakennus 6 1.2.2 Irtaimisto 6 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7 1.2.4 Voimassaolo

Lisätiedot

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen.

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. Sisältö 1 Yleistä...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

Kiinteistön vakuutus. Vakuutusehto 902. Voimassa 1.6.2011 alkaen. Sisältö

Kiinteistön vakuutus. Vakuutusehto 902. Voimassa 1.6.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto 902 Kiinteistön vakuutus Voimassa 1.6.2011 alkaen Sisältö 10 Esinevakuutukset 2 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue 2 10.2 Esinevakuutusten kohteet 2 10.3 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 1 133 125 1 10.10(6.11) 100 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen 1 Olet tehnyt hyvän päätöksen, huolehtinut vakuutusturvastasi! Edessäsi on Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutuksen ehdot. Ne kertovat

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot