Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta EKOTULI + LINTU -seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari"

Transkriptio

1 Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta EKOTULI + LINTU -seminaari

2 Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi uusien toimintatapojen tai sovellusten löytämiseksi. Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee viraston toiminnan tavoitteita ja hallinnonalan strategisia linjauksia, toiminnan tuottavuuden, tuotteiden ja palveluiden laadun sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä. Liikenneviraston t&k-rahoitus on vuonna 2010 n. 10 milj. euroa, eli 1% perusväylänpidosta. Sitä tullaan lähivuosina kasvattamaan kohti 3%. Liikenneviraston johtoryhmä päätti t&k-toiminnan painopistealueista.

3 Liikenneviraston t&k:n painopistealueet Asiakastarpeita vastaavat matka- ja kuljetusketjut Ilmastonmuutoksen hillintä Tehokas väylänpito Joukkoliikenne Liikenteen turvallisuus ja liikennejärjestelmän ympäristökysymykset

4 Painopistealueiden välinen jakauma 2010 Asiakastarpeita vastaavat matka- ja kuljetusketjut 21% Ilmaston muutoksen hillintä 9% Tehokas väylänpito 44% Joukkoliikenne 11% Liikenteen turvallisuus ja liikennejärjestelmän ympäristökysymykset 16%

5 Asiakastarpeita vastaavat matkaja kuljetusketjut (2,1 milj. ) Tehtävät: liikennejärjestelmän toimivuuden ja palvelutason kautta varmistetaan logistinen kilpailukyky ja sujuvat arjen matkat liikennemallien ja tietojärjestelmien uudistamisella valinnoille parempi perusta liikenteen hallinta parantaa järjestelmän toimivuutta Esimerkkejä: Mobiilisatama Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Palvelutasomittareiden kehittäminen Ulkomaan liikenteen ennuste Vaikutusarvioinnin ja seurannan menettelyt ÄLLI-ohjelma, EASYWAY

6 Ilmastonmuutoksen hillintä (0,9 milj. ) Tehtävät: liikkumisen hallinta edistää siirtymää ympäristön kannalta vähemmän haitallisiin liikennemuotoihin maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen tehostaa yhdyskunnan toimintaa uudet liikennevälineet ja toimintamallit lisäävät energiatehokkuutta ja vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista Esimerkkejä: Yhteistyö Motivan kanssa Kevyen liikenteen palvelujen kehittäminen Liikennejärjestelmäsuunnittelun työkalujen kehittäminen TransEco-ohjelma Radanpidon hiilijalanjälki Rautateiden energiatehokkuusselvitys

7 Tehokas väylänpito (4,6 milj. ) Tehtävät: tehostamalla omaa toimintaa luodaan tilaa uusille ratkaisuille infra- ja liikennealan innovaatiot alan tehokkuuden ja osaamisen turvaamiseksi Esimerkkejä: Teknologiahankkeet GNA, ETSI, UUMA Elinkaaritehokas rata TERA Infrateema, InfraTM hanke ja yhteistyö RYM-SHOK:n kanssa

8 Joukkoliikenne (1,1 milj. ) Tehtävät: joukkoliikenteen kehittämisen keinoin tehokkaampaa liikennejärjestelmän käyttöä ja parempaa palvelutasoa Esimerkkejä: Joukkoliikenteen kehittämisen kymmenen kärkihanketta KETJU-hankkeen jatko

9 Liikenteen turvallisuus ja liikennejärjestelmän ympäristökysymykset (1,8 milj. ) Tehtävät: estetään henkilövahinkojen synty suojataan ympäristöä ja ihmisiä päästöiltä ja häiriöiltä Esimerkkejä: LINTU-ohjelma Turvallinen liikenne 2025 Tasoristeysturvallisuus VIBPLAT EfficienSEA CADIS, SuperGreen

10 T&K-ohjelman toteutus T&K-ohjelman toteutusta johtaa kehitysjohtajan ja painopistealueiden vetäjien muodostama ohjausryhmä. T&K-yksikkö vastaa ryhmän sihteeritehtävistä, seurannasta ja raportoinnista. Painopistealueen vetäjä vastaa alueensa toteutuksesta yhdessä alueen hankevastaavien kanssa. Liikenneviraston johto nimeää painopistealueiden vetäjät.

11 T&K:n organisointi 1/2 Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistoiminasta vastaa kehitysjohtaja. Häntä avustaa liikennejärjestelmäosaston t&kyksikkö. Painopistealueen vetäjä rakentaa yhdessä hankevastaavien kanssa painopistealueen täsmennetyn ohjelman ja ohjelman toteutusta seuraavan ryhmän. Hän valvoo hankkeiden etenemistä ja niiden taloutta. Hän vastaa painopistealueen raportoinnista ja tulevan toiminnan suunnittelusta. Vetäjän tukena toimii t&k-yksikkö. T&K-yksikön hankekoordinaattori muodostaa projektitoimiston, joka avustaa hankesalkkujen ja hankkeiden käynnistämisessä, hankinnoissa ja verkostotyössä, raporttien ja toimintasuunnitelmien valmistelussa sekä erityisesti kansallisen ja kansainvälisen t&k-yhteistyön edellytysten kehittämisessä.

12 T&K:n organisointi 2/2 Painopistealueiden vetäjät, t&k-yksikön päällikkö ja t&k-lehden päätoimittaja sekä toimitussihteeri muodostavat t&kohjausryhmän, jota johtaa kehitysjohtaja. Ryhmän sihteerinä toimii t&k-koordinaattori. Tämän vuoden aikana muodostetaan viraston strategiaa ja hallinnonalan t&k-strategiaa tukeva t&k:n toimintalinja TTSkaudelle. T&K-ohjausryhmä laatii syksyn aikana esityksen; toimintalinjasta päättää Liikenneviraston johtoryhmä. Toimintalinjan perusteella laaditaan ohjausryhmän johdolla painopistealueiden vuosittainen t&k-ohjelma tulos-, rahoitus- ja resurssitäsmennyksineen. T&K-ohjelma muodostaa toimeenpantaessa hankesalkun. Painopistealueella voi olla yksi tai useampia hankkeita. Kullakin hankkeella on hankevastaava. Painopistealueen vetäjä, hankevastaavat ja osastojen t&k-yhdyshenkilöt muodostavat yhteistyöryhmiä tarpeen ja painopistealueen laajuuden mukaan.

13 Resurssit, vastuuhenkilöt Kehitysjohtaja Tiina Tuurnala T&K-yksikön päällikkö Mirja Jatkola T&K-koordinaattori Anders HH Jansson Painopistealueiden vetäjät: Asiakastarpeita vastaavat matka- ja kuljetusketjut Anu Kruth Ilmastonmuutoksen hillintä Mikko Räsänen Tehokas väylänpito Jan Juslen Joukkoliikenne Pekka Rintamäki Liikenteen turvallisuus ja liikennejärjestelmän ympäristökysymykset Arto Hovi T&K-lehden päätoimittaja Markku Nummelin T&K-lehden toimitussihteeri Anne Oikkonen Projektitoimiston organisoinnista vastaava hankekoordinaattori Seppo Oinonen

Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yliopistokoulutus. Selvitys

Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yliopistokoulutus. Selvitys Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yliopistokoulutus Selvitys Julkaisuja 7/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 1 2 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 2.1 Viestintäpolitiikka... 4 2.2 Liikennepolitiikka... 8 2.3 Omistajapolitiikka... 16

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat... 4 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä... 5 4. Ohjelmakauden

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Valviran strategian toteuttamisen kriittiset menetystekijät ja toimenpiteet vuodelle 2012

Valviran strategian toteuttamisen kriittiset menetystekijät ja toimenpiteet vuodelle 2012 Toimintasuunnitelma 1 (25) 2012 Dnro 2033 /00.00.03.01/2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto vahvistaa viraston ja sosiaali- ja terveysministeriön 22.12.2011

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot