Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus

2 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus Lämmin sää laski sähkön myyntiä Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön Toimintaympäristö Suomen bruttokansantuotteen kehitys on jatkunut edelleen heikkona. Useat viimeisimmistä ennusteista ennakoivat lievää BKT:n laskua tälle vuodelle. Ensi vuodelle odotetaan hidasta kasvua. Kymenlaakson Sähkö haki huhtikuussa käynnistetyllä tehostamisohjelmalla keinoja kulujen säästämiseksi ja toimintatapojen uudistamiseksi. Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energia- ja verkonrakennusliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy emoyhtiönä ja verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy tytäryhtiönä. Energialiiketoiminta Tammi elokuussa spot-hinnan keskiarvo oli Suomessa 35,6 /MWh (40,8 /MWh). Laskua edellisvuodesta oli 12,7 %. Hintaan vaikutti olennaisesti lämmin talvi, joka leikkasi sähkön kysyntää. Vesivoimavarannot olivat pääosin keskimääräistä korkeammalla tasolla heinäkuun alkuun asti, mikä omalta osaltaan myös laski sähkön tukkumarkkinahintaa alkuvuonna. Heinä- ja elokuun pitkä kuiva jakso heikensi vesivarantoja merkittävästi ja ne olivat selvästi normaalia alhaisemmalla tasolla elokuun lopussa. Jakson lopulla vaje oli noin 4 TWh pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Tukkusähkön lyhyen ja pitkän aikavälin hintanoteeraukset laskivat selvästi keväällä ja ne saavuttivat alhaisimmat tasot huhtikuun alussa. Vuosien 2014 ja 2015 hintanoteerausten lasku johtui pääosin vesitilanteen merkittävästä parantumisesta. Pidemmän aikavälin noteerauksiin vaikuttivat useat tekijät kuten uusiutuvan tuotannon kasvu, sähkön kysynnän epävarmuus ja päästöoikeuden alhainen hinta. Sähköjohdannaisten noteeraukset nousivat kuitenkin jakson loppuvaiheessa pääosin heikentyneen vesitilanteen seurauksena. Elokuun lopussa tukkusähkön hintanoteeraus Suomen hinta-alueella oli loppuvuodelle 42 /MWh ja ensi talvelle 43 /MWh tasolla. Suomen hinta-alueen noteeraus oli yli 6 /MWh korkeampi kuin keskimääräinen Pohjoismainen systeemihintanoteeraus. Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynti oli katsauskaudella 805 (895) GWh. Sähkönmyynnin väheneminen johtui edellisvuotta lämpimämmästä säästä sekä yrityssegmentin sähkönmyynnin laskusta. Sähkönmyynnistä 343 (322) GWh eli 43 (36) prosenttia tuotettiin omilla voimaosuuksilla. Kannen kuva: Ahvenkosken langerpalkkisilta työmaavalaistuksessa 2013 Liikennevirasto / Erja Mutanen

3 Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön toukokuun lopussa. Järjestelmän käyttöönotto parantaa mm. asiakaspalvelutilanteiden ja sopimuskäsittelyn hoitamista. Paikallisiin tapahtumiin osallistuttiin Wattivaunu-kiertueella. Kiertueella tavattiin runsaasti asiakkaita ja keskusteltiin mm. sähkösopimuksista, energiansäästöstä ja etäluennasta. Verkkoliiketoiminta Sähköä käytettiin yhtiön vastuualueella 857 (886) GWh eli 3,6 % prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan. Kevätkuukaudet olivat edellisvuotta lämpimämpiä. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 183 (259) kappaletta. Sekä pientalojen että loma-asuntojen liittymissopimusten määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla, mutta muun rakentamisen liittymät vähenivät merkittävästi. Investoinnit sähkönjakelun toimitusvarmuuteen jatkuivat Sähköjakelun toimitusvarmuutta parantavaa maakaapelointiohjelmaa jatkettiin myös tänä kesänä. Pyhtäällä Huutjärven ja Kangasmäen taajaman työt siirtyivät toiseen vaiheeseen ja Orimattilan kaapelointiurakka aloitettiin. Utin taajaman sähköjakelua varmistettiin keskijännitemaakaapelilla Kaipiaisten sähköasemalta. Samalla uusittiin alueiden pylväsmuuntamoita puistomuuntamoiksi. Verkon maakaapelointi ja muut toimitusvarmuutta parantavat työt jatkuvat lähivuosina. Pukkilan ja Lapinjärven uusien sähköasemien suunnittelutyöt jatkuivat ja Miehikkälän uuden sähköaseman suunnittelu käynnistyi alkuvuonna. Häiriöt normaalivuoden tasolla Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kannalta kulunut vuosi on tähän saakka ollut pitkän ajan keskiarvojen mukainen, sillä talvella ei esiintynyt lainkaan lumikuormia, mutta kesällä paikalliset ukkoset aiheuttivat melko paljon häiriöitä. Suurhäiriöitä ei kuluneen vuoden aikana ole ollut alueellamme. Asiakkailla oli jakeluhäiriöitä keskimäärin 1,3 (1,1) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,8 (0,4) tuntia. Verkonrakennusliiketoiminta Kevään ja kesän aikana suurimmat verkonrakennuskohteet olivat käynnissä Pyhtään Huutjärvellä, Utissa, Pukkilassa sekä Myrskylän Humalakoskella. Kaikissa kohteissa keskijänniteverkkoa maakaapeloitiin. Utissa ja Myrskylässä kaa-

4 pelit asennettiin maasahaustekniikalla. Kauden aikana tehdyt materiaalihankinnat olivat viime vuotta vähäisemmät, mutta alihankinnan osuus vastaavasti kasvoi edellisestä vuodesta. Kauden aikana häiriöselvitystöiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Ennakoivia kunnossapitotöitä tehtiin huolto-ohjelman mukaisesti. Kaupintavarastointiin siirtyminen ja siitä saadut hyödyt ovat osoittautuneet kuluvana vuonna ennakoitua paremmiksi. Materiaalitoimittajan kanssa kumppanuutta tiivistettiin entisestään. Alkukesästä hankittiin ajoneuvopaikannusjärjestelmä, joka otettiin käyttöön kauden lopussa. Samaan aikaan otettiin käyttöön myös työnohjausjärjestelmän lisäsovellus rakennusurakkatietojen säännölliseksi raportoimiseksi viranomaisille. Talous Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 68,9 (78,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 10,3 (14,5) miljoonaa euroa eli 15,0 (18,3) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 10,3 (14,1) miljoonaa euroa. Sähkön myynnin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,6 (4,4) miljoonaa euroa ja sähkön siirron 7,6 (11,4) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 28,2 (28,5) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 13,9 (10,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 14,3 (18,1) miljoonaa euroa. Konsernin lainojen määrä oli 69,6 (52,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 37,3 (39,6) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 63,7 (67,5) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,0 (2,7). Konsernituloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

5 Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 elokuun lopussa 160 (164) vakinaista ja 12 (15) määräaikaista henkilöä. Kesätyössä oli kymmenen henkilöä kesäkauden aikana. Arvio loppuvuoden kehityksestä Säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys vaikuttavat konsernin liiketoimintojen tuloskehitykseen. Investoinnit sähköverkon uusimiseen ja sähkön toimintavarmuuden parantamiseen jatkuvat. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti. Konsernitase tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavaa Vaihto-omaisuus Laskennallinen verosaaminen Rahoitusomaisuus Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset lainat Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteensä

6 Konsernin tunnusluvut Liikevaihto M 68,9 78,9 119,4 Liikevoitto M 10,3 14,5 18,8 Liikevoitto % 15,0 18,3 15,8 Maksuvalmius (Quick ratio) 2,0 2,7 1,9 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 37,3 39,6 40,3 Omavaraisuusaste % (liittymismaksut mukana) 63,7 67,5 67,7 Liiketoimintojen tunnusluvut Energia Liikevaihto M 43,1 49,2 73,9 Liikevoitto M 3,4 4,3 5,7 Liikevoitto % 7,9 8,7 7,6 Verkonrakennus Liikevaihto M 8,5 6,8 14,1 Liikevoitto (-tappio) M 0,3-0,5 0,1 Liikevoitto (-tappio) % 3,4-7,4 0,7 Verkko (Kymenlaakson Sähköverkko Oy) Liikevaihto M 28,2 32,2 49,1 Liikevoitto M 7,9 11,6 16,4 Liikevoitto % 28,0 36,0 33,5 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kouvolassa KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY Hallitus Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Oy Yhdystie 7, PL 9, Elimäki Puh

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Pientalorakentaminen elpyi Sähkön käyttö väheni Etäluettavien mittareiden

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue Vuosikertomus 2013 SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431 www.sallila.fi Käytetyt lyhenteet Energia: kwh = MWh

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt 2 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampereen Sähkönmyynti

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Pörssitiedote 5.8.2009 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2009: LIIKEVAIHTO LASKI SUUNNITELLUSTI TULOS PARANI SELKEÄSTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Liikevaihto: 71,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) Liikevoitto: 4,8 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,14 euroa)

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa.

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000 Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sähkö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Hallitus 10.8.2011 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Tammi-kesäkuu Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 418,1 milj. euroa (387,6 milj. euroa vastaavana aikana

Lisätiedot

Hallinto 2-3. 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta

Hallinto 2-3. 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 5 Toimialue Sisältö IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY VUOSIKERTOMUS 2005 Hallinto 2-3 Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto Toiminta 8-9 Verkkoliiketoiminta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2011

Osavuosikatsaus Q3/2011 Osavuosikatsaus Q3/ Incap Oyj Pörssitiedote 2.11. klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA : LIIKEVAIHTO KASVOI JA TULOS KEHITTYI MYÖNTEISESTI KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKETULOS OLI POSITIIVINEN

Lisätiedot