Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus

2 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus Uudet sähköasemat Pukkilaan ja Lapinjärvelle Lämmin sää alensi sähkönkäyttöä Uusien liittymien määrä edelleen laskussa Toimintaympäristö Tuoreimpien suhdannekatsausten mukaan yleinen taloudellinen tilanne ei näytä nousun merkkejä vielä tänä vuonna. Yhteisen eurooppalaisen ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden suunnittelu käynnistyi tammikuussa. Euroopan komissio julkaisi tällöin ehdotuksensa vuoteen 2030 ulottuvista tavoitteista. Keskeinen muutos vuoteen 2020 ulottuviin tavoitteisiin on keskittyminen ensisijaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Komissio esittää niiden leikkaamista 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle ei asetettaisi jäsenmaakohtaisia sitovia tavoitteita. Koko EU:n tasolla pyrittäisiin kuitenkin nostamaan uusiutuvan energian osuus vähintään 27 prosenttiin. Lopulliset sitovat tavoitteet edellyttävät sekä jäsenvaltioiden että Euroopan parlamentin hyväksyntää. Päätöstä odotetaan aikaisintaan loppuvuodesta. Euroopan komissio hyväksyi maaliskuussa ns. siirtymäsuunnitelman, jolla joukko suomalaisia voimalaitoksia haki lisäaikaa täyttää IE-direktiivin mukaiset kiristyvät rikki- ja typpipäästörajat. Lisäaika helpottaa tarvittavien investointien suunnittelua ja toteutusta. Siirtymäkausi ulottuu kesään 2020 asti. Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö Oy on 13 kunnan omistama yhtiö. Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energia- ja verkonrakennusliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy emoyhtiönä ja verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy tytäryhtiönä. Energialiiketoiminta Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella spot-hinnan keskiarvo oli Suomessa 34,3 /MWh (42,6 /MWh). Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 19 %. Alhaisen hinnan taustalla oli ensi-sijaisesti lauha talvi. Etenkin maalis- ja huhtikuu olivat selvästi leudompia kuin vuonna Pohjoismaiset vesivoimavarannot olivat katsauskauden aikana keskimääräistä korkeammalla tasolla. Siirtoyhteydet toimivat hyvin koko talven ajan, mikä mahdollisti halvan vesivoimalla tuotetun sähkön siirron Ruotsista Suomeen. Tuonnin osuus Suomen sähkönkulutuksesta oli katsauskaudella 20 %. Tukkusähkön kuluvan vuoden ja pidemmän aikavälin hintanoteeraukset ovat olleet laskusuunnassa. Kuluvan vuoden hintoja on laskenut parantunut vesitilanne. Päästöoikeuden hinta nousi hieman alkuvuonna, koska ns.

3 Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö -konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta) Kymenlaakson Sähkö Oy taloushallinto energialiiketoiminta verkonrakennusliiketoiminta Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima-yhtiöt Kymenlaakson Sähköverkko Oy (100 %) verkkoliiketoiminta backloading-päätös vähensi huutokaupattavien oikeuksien määrää. Hinta kuitenkin palautui pian loppuvuoden 2013 tasoille eli viiden euron pintaan. Hetkellisellä vaihtelulla ei ollut suurta vaikutusta sähkön hintaan. Kivihiilen alhainen markkinahinta on myös pitänyt pidemmän aikavälin sähkön tukkumarkkinahintoja alhaalla. Tukkusähkön hintanoteeraus Suomen hinta-alueella oli loppuvuodelle noin 37,5 /MWh. Suomen hinta-alueen noteeraus oli keskimäärin noin 8,5 /MWh korkeampi kuin systeemihintanoteeraus. Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynti oli katsauskaudella 497 (602) GWh. Sähkönmyynnin väheneminen johtui lämpimästä säätilasta ja yrityssegmentin sähkönmyynnin laskusta. Sähkönmyynnistä 167 (211) GWh tuotettiin omilla voimaosuuksilla. Sähköntuotanto yhtiön fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvilla tuotanto-osuuksilla väheni noin 50 %. Yhtiön oma sähköntuotanto lisääntyi strategian mukaisesti uusiutuvilla ja päästöttömillä energiamuodoilla. Olkiluodon laitoksista saatava sähkömäärä lähes kaksinkertaistui huhti-kuussa tehdyllä kaupalla. Panostukset tuulivoimaan jatkuivat, kun Vähäkyrön tuulivoimapuiston rakentamisesta tehtiin päätös helmikuussa. Verkkoliiketoiminta Sähköä käytettiin yhtiön vastuualueella 536 (577) GWh, mikä oli 6,3 % vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 86 (123) kappaletta. Yleinen taloudellinen tilanne näkyy selkeästi liittymämäärien kehityksessä. Jakeluhäiriöt olivat katsauskaudella viime alkuvuoden tapaan alhaisella tasolla. Lumihäiriöitä ei ollut laisinkaan eikä alkuvuoteen osunut myrskyjäkään. Jakeluhäiriöitä oli asiakkailla keskimäärin 0,38 (0,37) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,14 (0,12) tuntia. Investoinnit maakaapelointiin jatkuivat Lapinjärven ja Pukkilan sähköasemien ja niiden vaatimien 110 kv johtojen rakentamisen valmistelut alkoivat. Maanmittauslaitos on myöntänyt molemmille hankkeille tutkimusluvat ja tutkimukset maastossa alkavat kevään aikana. Taajamien maakaapelointi etenee suunnitelmien mukaisesti Pyhtään ja Orimattilan alueilla.

4 Siirtohinnat laskivat Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkön siirtohinnat laskivat alkaen keskimäärin 11,8 %. Vuodenvaihteessa tapahtunut samanaikainen sähköveron korotus toisaalta pienensi alennuksen kokonaisvaikutusta. Sähkövero nousi tammikuun alussa 0,2 snt/kwh. Kotitalousasiakkaan sähkön siirtolaskussa verojen osuus on puolet ja sähkön siirron osuus puolet. Liittymismaksuja korotettiin vuoden vaihteessa inflaation vaikutuksen verran. Viime vuonna alkanut Pyhtään taajaman kaapelointiurakka jatkui kylmimmän talvikauden jälkeen. Helikopterilla suoritettava linjakatujen oksintaurakka lisätöineen saatiin päätökseen. Verkonrakennustarvikkeiden kaupintavarastomalli on käynnistyttyään toiminut odotuksia paremmin. Malli on selvästi selkeyttänyt varastointitoimintaa. Investointihankkeet kohdistuivat vanhan kaluston uusimiseen. Verkonrakennusliiketoiminta Verkonrakennusyksikössä alkuvuosi oli viime vuoden kaltainen. Talven lumikuormien aiheuttamilta häiriönselvityksiltä säästyttiin. Töiden painopiste oli kunnossapitoohjelmien ja keskeneräisten töiden loppuunsaattamisessa. Talous Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 41,8 (49,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto 7,0 (10,0) miljoonaa euroa eli 16,7 (20,1) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 6,7 (10,0) miljoonaa euroa. Konsernituloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

5 Sähkön myynnin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,9 (4,0) miljoonaa euroa ja sähkön siirron 5,1 (7,6) miljoona euroa. Investoinnit olivat yhteensä 9,2 (5,8) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 7,9 (4,2) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,3 (1,6) miljoonaa euroa. Konsernin lainojen määrä oli 50,1 (30,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 37,4 (39,5) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 64,6 (67,7) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,3 (1,6). Yleinen taloudellinen tilanne on heijastunut myös Kymenlaakson Sähkön toiminnallisten ja taloudellisten tunnuslukujen kehitykseen. Huhtikuussa käynnistettiin tehostamisohjelma, jolla pyritään uudistamaan toimintatapoja ja vahvistamaan taloudellista asemaa tulevina vuosina. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 huhtikuun lopussa 165 (163) vakinaista ja 14 (16) määräaikaista henkilöä. Arvio loppuvuoden kehityksestä Säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys vaikuttavat konsernin liiketoimintojen tuloskehitykseen. Investoinnit sähköverkon uusimiseen ja uusiutuvaan sähköntuotantokapasiteettiin jatkuvat. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti. Konsernitase tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Laskennallinen verosaaminen Rahoitusomaisuus Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset lainat Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteensä

6 Konsernin tunnusluvut Liikevaihto M 41,8 49,9 119,4 Liikevoitto M 7,0 10,0 18,8 Liikevoitto % 16,7 20,1 15,8 Maksuvalmius (Quick ratio) 1,3 1,6 1,9 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 37,4 39,5 40,3 Omavaraisuusaste % (liittymismaksut mukana) 64,6 67,7 67,7 Liiketoimintojen tunnusluvut Energia Liikevaihto M 27,0 32,7 73,9 Liikevoitto M 2,9 3,7 5,7 Liikevoitto % 10,9 11,2 7,6 Verkonrakennus Liikevaihto M 4,3 2,6 14,1 Liikevoitto (-tappio) M 0,1-0,5 0,1 Liikevoitto (-tappio) % 2,7-18,6 0,7 Verkko (Kymenlaakson Sähköverkko Oy) Liikevaihto M 16,3 18,8 49,1 Liikevoitto M 5,2 7,7 16,4 Liikevoitto % 31,7 40,9 33,5 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kouvolassa KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY Hallitus Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Oy Yhdystie 7, PL 9, Elimäki Puh

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Investointi tuulivoimaan lisää päästöttömän tuotannon osuutta Lämmin sää vaikutti sähkön hintaan

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Lämmin sää laski sähkön myyntiä Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Pientalorakentaminen elpyi Sähkön käyttö väheni Etäluettavien mittareiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2014 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 1 TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sähkölaitos -konsernin

Lisätiedot

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa.

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000 Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sähkö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin.

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue

SALLILA YHTIÖT. Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy. www.sallila.fi. Käytetyt lyhenteet. Jakelualue Vuosikertomus 2013 SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431 www.sallila.fi Käytetyt lyhenteet Energia: kwh = MWh

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....13

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN LUOTETTAVASTI TURKULAINEN Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2003 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 7 Kaukolämpö

Lisätiedot

Hallinto 2-3. 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta

Hallinto 2-3. 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 5 Toimialue Sisältö IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY VUOSIKERTOMUS 2005 Hallinto 2-3 Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto Toiminta 8-9 Verkkoliiketoiminta

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt 2 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampereen Sähkönmyynti

Lisätiedot