Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus Kymenlaakson Sähkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus

2 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus Pientalorakentaminen elpyi Sähkön käyttö väheni Etäluettavien mittareiden asentaminen etenee Liikevaihto 84,0 miljoonaa euroa Liikevoitto 17,5 miljoonaa euroa Toimintaympäristö EU:n komissio hyväksyi kesäkuussa energiatehokkuusdirektiivin, joka asettaa kunnille ja energiayhtiöille velvoitteita energiatehokkuuden edistämisestä. Direktiivillä varmistetaan vuodelle 2020 asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Energiamarkkinavirasto teki päätöksen valtakunnalliseen tehoreservijärjestelmään kuuluvista laitoksista. Järjestelmään kuuluu kaksi voimalaitosta, joissa Kymenlaakson Sähköllä on osuuksia. Tehoreservilailla varmistetaan sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa niissä tilanteissa, joissa Suomen oma sähköntuotantokapasiteetti ei riitä kattamaan huippukulutusta. Kysynnän jouston lisäksi tuotantoon tarvitaan silloin reservikapasiteettia. Energiamarkkinavirasto julkaisi lausuntokierrosten jälkeen kesäkuun lopussa verkkotoiminnan kolmatta valvontajaksoa koskevat suuntaviivat. Suuntaviivoihin perustuvat yrityskohtaiset vahvistuspäätösluonnokset julkaistaan syksyllä. Osana toiminnan ja talouden tehostamisprojektia yhtiö on myynyt eräitä pieniä kiinteistöjä. Heinäkuussa allekirjoitettiin kauppakirja Kantturakosken pienvesivoimalaitoksesta. Kolme vuotta sitten käynnistyneen projektin tuloksena saavutettiin miljoonan euron kertaluontoiset myyntitulot sekä puolen miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimintakuluissa. Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energia- ja verkonrakennusliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy emoyhtiönä ja verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy tytäryhtiönä. Energialiiketoiminta Tammi elokuussa Suomen Spot-hinnan keskiarvo oli 54,3 /MWh (53,6 /MWh). Vesivoimavarannot olivat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella selvästi keskimääräistä alhaisemmalla tasolla, mutta parantuivat toisen kolmanneksen aikana normaalitasolle. Päästöoikeuksien hinnan lasku ja parantunut vesivoiman tuotantotilanne laskivat tukkusähkön hintanoteerauksia. Tukkusähkön hintanoteeraus oli syyskuun puolivälissä loppuvuodelle 51 /MWh ja talvelle 53 /MWh tasolla Suomen hinta-alueella. Suomen alueen noteeraus oli noin 6 /MWh keskimääräistä pohjoismaista systeemihintaa korkeampi.

3 Kymenlaakson Sähkö Oy 13 omistajakuntaa Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö -konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta) Kymenlaakson Sähkö Oy taloushallinto energialiiketoiminta verkonrakennusliiketoiminta Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima-yhtiöt Kymppivoima Oy (27,6 %) Kymppivoima Hankinta Oy (25 %) Kymppivoima Hydro (20,1%) Kymenlaakson Sähköverkko Oy (100 %) verkkoliiketoiminta Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynti oli katsauskaudella 982 (1018) GWh. Sähkönmyynnin väheneminen johtui viime vuotta lämpimämmästä säätilasta sekä eräiden yrityssegmentin sähkönmyyntisopimusten päättymisestä. Sähkönmyynnistä 306 (402) GWh eli 31 (39) prosenttia tuotettiin omilla voimaosuuksilla. Yhtiö osallistuu Kymppivoiman tuotanto-osuuksien kautta tuulivoimapuistojen laajennushankkeisiin Kristiinassa, Kokkolassa ja Kemissä. Yhtiön tuulivoimakapasiteetti kasvaa yli kaksinkertaiseksi vuoden 2012 aikana. Yhteistyö Suomen Omakotiliiton kanssa jatkuu Kymenlaakson Sähkö Oy ja Suomen Omakotiliitto ry allekirjoittivat uuden kaksivuotisen myynti- ja markkinointiyhteistyösopimuksen. Omakotiliiton jäsenille markkinoidaan Takuukymppi-sopimuksia sekä uutena sähkösopimuksena Ilona Tuulisähköä. Sähkökauppa yksityisasiakaspuolella oli muutenkin vilkasta, sillä kevään ja kesän aikana päättyi paljon määräaikaisia sopimuksia. Jatkosopimusten teko onnistui hyvin. Päättyneistä sopimuksista noin 80 prosenttia jatkui uudella määräaikaisella Takuukymppi-sopimuksella. Asiakaspalvelu kehittyy Perinteinen puhelinpalvelu on ollut vuosien ajan suosituin asiakaspalvelukanava. Katsauskaudella vastaanotettujen puhelujen määrä laski tuhannella puhelulla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Syynä oli mm. laskusaatavien valvonnan siirtäminen palveluntarjoajalle. Jo neljättä vuotta alueen kesätapahtumissa ja messuilla kiertänyt Wattivaunu oli taas liikkeellä. Asiakkaat vierailivat vaunulla aktiivisesti ja keskusteluja käytiin sähkösopimuksista energiansäästöön liittyvistä aiheista. Asiakaspalvelun koulutukset jatkuivat palvelun ja tiimityön koulutuksella. Sähköisen asioinnin lisäämiseksi käynnistettiin kevään aikana yhtiön nettisivujen kehitystyö. Tavoitteena on tärkeiden palveluiden parempi esille tuominen, tarkempi kävijäseuranta ja valmius kieliversioiden käyttöönottoon.

4 Suurasiakasmyynnissä vilkasta aikaa Loppukesästä alkanut pörssisähkön hintojen lasku on vilkastuttanut kaupankäyntiä yritysasiakasmyynnissä. Yritysasiakkaat aktivoituivat tekemään kiinteähintaisia sähkösopimuksia. Verkkoliiketoiminta Sähköä käytettiin yhtiön vastuualueella 902 (938) GWh eli 4,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan. Alkuvuosi oli edellisvuotta lämpimämpi. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 355 (327) kappaletta. Määrän kasvu näkyi pientalojen liittymissopimuksissa, joita oli 17 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Pientalojen rakentamisen määrät jatkoivat toipumistaan laman jäljiltä. Lomaasuntojen sähköistäminen jatkui edellisen vuoden tahtiin. Ukkosmyrskyjä aikaisempaa vähemmän Kuluneen talven runsaslumisuus näkyi myös alkuvuoden häiriöluvuissa. Tammikuussa etenkin itäinen verkkoalue kärsi lumikuormien aiheuttamista häiriöistä. Kesäkausi oli kuitenkin huomattavasti edellisvuotta parempi, eikä alueelle osunut juurikaan ukkosmyrskyjä. Asiakkailla oli jakeluhäiriöitä keskimäärin 1,9 (1,9) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,79 (2,2) tuntia. Toimitusvarmuus paranee Askolan Monninkylään rakennettavan 110 kv johdon ja 110/20 kv sähköaseman suunnittelua jatkettiin. Noin 8 km pituisen sähköjohdon maankäyttölunastus on valtioneuvoston käsittelyssä. Luumäen uuden sähköaseman rakentaminen ja Pyhtään sähköaseman uusiminen aloitettiin. Suurimmat jakeluverkoston uusintainvestoinnit kohdistuivat alkuvuonna Miehikkälän, Askolan ja Loviisan alueille. Etäluettavien mittareiden asentaminen etenee Sähkömittareiden etäluennan koeasennukset ja kenttätestit suoritettiin alkuvuoden aikana. Kesän aikana tehtiin vielä toinen pilottiasennus, jossa testattiin mittareiden toimivuutta erilaisten tapahtumien yhteydessä. Mittareiden massa-asennukset aloitetaan syksyn aikana ja kaikki mittalaitetta vaihdetaan etäluettavaksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Toukokuussa etäluettavat taloudet saivat käyttöönsä tuntikohtaiset sähkönkäyttöraportit. Raportit ovat luettavissa Online-asioinnissa. Verkonrakennusliiketoiminta Yksikkö on pääsääntöisesti tehnyt konsernin tilaamia töitä. Runsasluminen talvi lisäsi alkuvuodesta merkittävästi häiriönselvitystöitä, jotka vähenivät kauden loppupuolella suhteellisen häiriöttömän kesän ansiosta. Uusien liittymien rakentaminen vilkastui kesäkuukausien aikana nousten edellisvuosien tasoon. Kunnossapitotöiden osuus kasvoi edellisvuosista. Suurimmat verkonrakennustöiden kohteet olivat kauden loppupuolella Loviisan ja Orimattilan palvelualueilla. Talous Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 84,0 (81,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 17,5 (14,6) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 17,2 (13,9) miljoonaa euroa. Sähkön myynnin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,9 (3,2) miljoonaa euroa ja sähkön siirron 14,4 (11,5) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 20,9 (17,9) prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit olivat yhteensä 6,9 (7,6) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 5,2 (5,7) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,7 (1,9) miljoonaa euroa Konsernin lainojen määrä oli 26,9 (27,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 43,4 (39,6) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 75,5 (71,6) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,6 (1,8). Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2011 elokuun lopussa 160 (165) vakinaista ja 12 (12) määräaikaista henkilöä. Neljä henkilöä on jäänyt eläkkeelle katsauskaudella. Lähes kaksikymmentä nuorta sai kesätyöpaikan yhtiössä. Konsernin johtoryhmässä tapahtui muutoksia verkkoyhtiön toimitusjohtaja Asko Määtän jäädessä eläkkeelle. Ins. Raimo Härmä nimitettiin Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toimitusjohtajaksi ja DI Tuure Aho verkonrakennusliiketoiminnan johtajaksi. Arvio loppuvuoden kehityksestä Säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys vaikuttavat konsernin liiketoimintojen tuloskehitykseen. Investoinnit sähköverkon uusimiseen, sähkön toimintavarmuuden parantamiseen ja etäluettavaan mittarinluentajärjestelmään jatkuvat. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti.

5 Konsernituloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

6 Konsernitase tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Laskennallinen verosaaminen Rahoitusomaisuus Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset lainat Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteensä Tunnusluvut Liikevoitto % 20,9 % 17,9 % 18,8 % Maksuvalmius (Quick ratio) 2,6 1,8 2,0 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 43,4 % 39,6 % 42,1 % Omavaraisuusaste % (liittymismaksut mukana) 75,5 % 71,6 % 73,5 % Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kouvolassa KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY Hallitus Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Oy Yhdystie 7, PL 9, Elimäki Puh. (05)

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi.

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi. Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös Nauti saavutuksistasi. Tietoja sijoittajille Yhtiökokous Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 2007 klo 15.00 Kaapelitehtaalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q2-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 30.6.2014

GASUM-KONSERNIN Q2-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 30.6.2014 GASUM-KONSERNIN Q2-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 30.6.2014 Puhtaasti luonnonkaasulla KÄYTTÖ SIIRTO JA JAKELU LNG TUOTANTO, HANKINTA JA MYYNTI GASUM-KONSERNIN Q2-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 30.6.2014 GASUM-KONSERNIN

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015

GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Puhtaasti luonnonkaasulla käyttö siirto ja jakelu lng tuotanto, hankinta ja myynti Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Gasum-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

Alueen ulkopuolisilla markkinoilla yhtiön poikkeuksellisen kilpailukykyistä konseptia käytetään maksimaalisesti hyväksi. VUOSIKERTOMUS 2003

Alueen ulkopuolisilla markkinoilla yhtiön poikkeuksellisen kilpailukykyistä konseptia käytetään maksimaalisesti hyväksi. VUOSIKERTOMUS 2003 Toimitusjohtajan katsaus...4 Ote hallituksen toimintakertomuksesta....6 Sähkökauppa...8 Sähkön siirto...10 Kaukolämpö....12 Verkkourakointi...14 Talous...15 Yrityshallinto...17 Henkilöstö...18 Tilinpäätös...(erillisenä

Lisätiedot

Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. -30.9.2013

Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. -30.9.2013 Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. -30.9.2013 Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo suomeen maakaasua, siirtää ja toimittaa sitä suomalaisille energiaksi. Gasum kehittää määrätietoisesti

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kaj Friman/HL/KS 10.2.1998 1 (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % 5 285 Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot