Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus

2 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien mittareiden asennukset hyvässä vauhdissa Liikevaihto 51,6 miljoonaa euroa Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa Toimintaympäristö Kevään aikana on valmistelussa runsaasti energia-alaa ohjaavia lainsäädäntöhankkeita. Uusiutuvan energian kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan säädösohjausta, mutta toisaalta jatkuvasti muuttuva tukijärjestelmä lisää osaltaan investointiepävarmuutta. Viime kesäkuussa julkistetun energiatehokkuusdirektiivin valmistelu etenee EU:n toimielimissä. Biomassan kestävyyskriteereistä käydään keskustelua, joka pahimmillaan voi vaikuttaa haitallisesti metsäenergian käytön lisäämiseen. Suomessa kiinteä sähkön tuotantotuki loppui vuoden 2012 alussa. Uusi energiatuen tukiohjelma on valmistelussa. Valmistelussa on myös windfall- tai uraaniveron käyttöönotto. Toteutuessaan vero lisäisi osaltaan sähkön hinnan nousupaineita. Valtakunnallisesti myrskyt aiheuttivat suuren julkisen keskustelun. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän pohtimaan keinoja sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Työryhmän laatiman muistion sekä siitä annettujen lausuntojen pohjalta valmistellaan tarvittavat muutosehdotukset lainsäädäntöön vielä tämän vuoden aikana. Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energia- ja verkonrakennusliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy emoyhtiönä ja verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy tytäryhtiönä. Energialiiketoiminta Vuoden ensimmäisen kolmanneksen Suomen Elspot-hinnan keskiarvo oli 41,0 /MWh (61,8 /MWh), laskua edellisvuoteen verrattuna oli 34 %. Pohjoismaiset vesivoimavarannot olivat koko katsauskauden ajan huomattavasti keskimääräistä korkeammalla tasolla. Ydinvoimalaitosten korkeat käyttöasteet vaikuttivat osaltaan tukkusähkön hinnan laskuun. Suomen ja Ruotsin välisen uuden kaapeliyhteyden vikaantuminen sekä Venäjän sähköntuonnin väheneminen nosti Suomen tukkumarkkinahinnan 4,4 /MWh Pohjoismaista systeemihintaa korkeammaksi. Tukkusähkön hintanoteeraus Suomen hinta-alueella oli loppuvuodelle 40 /MWh tasolla. Suomen hinta-alueen noteeraus oli noin 6 /MWh korkeampi kuin keskimääräinen Pohjoismainen systeemihintanoteeraus. Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynti oli katsauskaudella 638 (616) GWh. Sähkönmyynnin kasvu johtui yrityssegmentin sähkönmyynnin kasvusta. Sähkönmyynnistä 164 (220) GWh

3 Kymenlaakson Sähkö Oy 13 omistajakuntaa Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö -konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta) Kymenlaakson Sähkö Oy taloushallinto energialiiketoiminta verkonrakennusliiketoiminta Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima-yhtiöt Kymppivoima Oy (27,3 %) Kymppivoima Hankinta Oy (25 %) Kymppivoima Hydro (20,1%) Kymenlaakson Sähköverkko Oy (100 %) verkkoliiketoiminta tuotettiin omilla voimaosuuksilla. Yhtiön omien tuotanto-osuuksien tuotantomäärän väheneminen johtui sähkön markkinahinnan laskusta. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön määrä väheni samalla kun tuotanto tuuli- ja vesivoimalla lisääntyi. Yhtiön investointeja uusiutuvaan tuotantokapasiteettiin jatkettiin. Vesivoiman tuotantokapasiteetti kasvaa norjalaisen Blåfall Energi AS:n kautta, jolla on useita uusia voimalaitoshankkeita investointi- ja lupakäsittelyvaiheessa. Sähkön vähittäismyyntihintoja alennettiin huhtikuun alussa sopimustyypistä riippuen 4 10 prosenttia. Samalla yhtiön kanta-asiakkuus muutettiin etuasiakkuudeksi. Sopimustarjontaa uudistettiin, kun Peruskymppi-sähkösopimus yhdistettiin Etukymppi-sopimukseen, ja asiakkaat saavat jatkossa samat hintaedut. Uusien sähköenergiasopimusten myyntiä tehtiin yhteistyökumppanin kanssa. Aktiivisen myyntityön tuloksena asiakasmäärä kasvoi katsauskauden aikana. Verkkoliiketoiminta Sähköä käytettiin yhtiön vastuualueella 573 (584) GWh eli 1,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna Alkuvuosi oli viimevuoden tapaan normaalia lämpimämpi. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 136 (120) kappaletta. Pientalojen sopimuksia oli sama määrä kuin viime vuonna. Loma-asuntoja sähköistettiin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodenvaihteen myrskyjen vaikutus näkyi vielä alkuvuoden häiriöluvuissa. Jakeluhäiriöitä oli asiakkailla keskimäärin 1,3 (0,9) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,8 (0,4) tuntia. Oikea-aikaisella ennakoinnilla onnistuttiin pienentämään todella laajojen lumivahinkojen syntymistä. Investointeja toimitusvarmuuteen ja moottoritiehen Askolan Monnikylään tulevan 110 kv johdon ja 110/20 kv sähköaseman rakentamistyöt aloitettiin. Asema otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön tämän vuoden syksyllä. Suurimmat jakeluverkoston uusintainvestoinnit kohdistuivat alkuvuonna E18-moottoritien rakentamisen aiheuttamiin johtosiirtoihin. Moottoritietyömaa kulkee käytännössä koko jakelualueemme halki Uudeltamaalta Kymenlaaksoon.

4 Kuva: Liikennevirasto/Vianova Mittarit vaihtuvat etäluettaviksi Etäluettavien sähkömittareiden massavaihto saatiin viimevuoden lopulla hyvään vauhtiin. Huhtikuun lopussa uusia etäluettavia mittareita oli asennettu noin kappaletta. Kaikki mittalaitetta vaihdetaan etäluettavaksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Liittymismaksuja ja sähkön siirtohintoja korotettiin vuoden vaihteessa. Verkonrakennusliiketoiminta Verkonrakennusyksiköllä alkuvuosi oli viime vuotta vilkkaampaa aikaa. Tammikuun lumikuormat aiheuttivat viankorjaustöitä etenkin alueen itäpuolella Luumäellä useiden viikkojen ajan. Vuoden alkupuolella rakennustöiden painopiste oli Loviisan ja Haminan alueilla, joissa rakennettiin useita sähköliittymiä ja linjansiirtotöitä uuden E18-moottoritien työmaille. Maaliskuussa verkkoyhtiön maastosuunnitteluyksikkö siirrettiin osaksi verkonrakennusliiketoimintaa. Siirron tavoitteena on kehittää verkonrakennuspalveluita entistä tehokkaammaksi ja joustavammaksi kokonaispalveluita tarjoavaksi yksiköksi. Siirto koski konsernin sisällä kuutta maastosuunnittelijaa. Verkonrakennusliiketoiminta sai Kotkan Keltakalliolta uudet toimitilat käyttöönsä vuoden alkupuolella. Nykyaikaisiin ja aiempaa toimivampiin tiloihin muuttivat Kotkan ja Haminan verkostopalveluiden yksiköt, yhteensä noin kaksikymmentä henkilöä. Samassa yhteydessä Haminan Salmenkylän kiinteistön käytöstä luovuttiin. Talous Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 51,6 (50,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 10,0 (11,4) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 9,9 (11,3) miljoonaa euroa. Sähkön myynnin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,5 (3,6) miljoonaa euroa ja sähkön siirron 6,8 (8,4) miljoona euroa. Konsernin liikevoitto oli 19,3 (22,7) prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit olivat yhteensä 7,9 (2,7) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 6,7 (1,9) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,2 (0,8) miljoonaa euroa. Konsernin lainojen määrä oli 21,9 (27,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 41,7 (44,1) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 72,2 (74,0) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,4 (2,6). Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2012 huhtikuun lopussa 159 (163) vakinaista ja 12 (10) määräaikaista henkilöä. Tammi- ja huhtikuun välisenä aikana konsernin palveluksessa on aloittanut neljä uutta vakituista henkilöä. Arvio loppuvuoden kehityksestä Säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys vaikuttavat konsernin liiketoimintojen tuloskehitykseen. Investoinnit sähköverkon uusimiseen, sähkön toimintavarmuuden parantamiseen ja etäluettavaan mittarinluentajärjestelmään jatkuvat. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti.

5 Konsernituloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

6 Konsernitase tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Laskennallinen verosaaminen Rahoitusomaisuus Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset lainat Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteensä Tunnusluvut Liikevoitto % 19,3 % 22,7 % 19,9 % Maksuvalmius (Quick ratio) 1,4 2,6 1,9 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 41,7 % 44,1 % 43,4 % Omavaraisuusaste % (liittymismaksut mukana) 72,2 % 74,0 % 73,8 % Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kouvolassa KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY Hallitus Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Oy Yhdystie 7, PL 9, Elimäki Puh

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2011 Pientalorakentaminen elpyi Sähkön käyttö väheni Etäluettavien mittareiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014 VUOSIKATSAUS vuodelta 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto 4 Henkilöstö 6 Sähköntuotanto 8 Sähkön myynti ja hankinta 8 Verkkotoiminta 10 Asiakaspalvelu ja markkinointi 12 Lyhennelmä

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot