KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Aika klo 13:00-16:00 Paikka Kokoustila Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat 4 22 Arviointikäynti Kontiorantaan 5 23 Investointien toteutuminen vuonna Osakassopimuksen hyväksyminen 7 25 Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma Terveysliikuntasuunnitelma vuosille Vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna Varhaiskasvatuksen asiakaskysely lapsille Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Puhtauspalvelut Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Ravintohuolto Asiakastyytyväisyyskysely / Hoito- ja hoivapalvelut Käyttäjän tietoturvakäsikirjan hyväksyminen Osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat Tilintarkastajan väliraportointi vuonna Ilmoitusasiat 29

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Saapuvilla olleet jäse net Pakarinen Sirpa Lukkarinen Heikki Kuusela Minna Pykäläinen Samuli Rantanen Otto puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Kauppinen Miia pöytäkirjanpitäjä Pikkarainen Tuomo tilintarkastaja Pölönen Eero tekninen johtaja Paikalla 22 ajan Pitkänen Markku kiinteistökoordinaattori Paikalla 22 ja 23 ajan Allekirjoitukset Sirpa Pakarinen puheenjohtaja Miia Kauppinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Heikki Lukkarinen Minna Kuusela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto tiistaina klo 8:30 alkaen pöytäkirjanpitäjä Miia Kauppinen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tarkastuslautakunta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Lukkarinen ja Minna Kuusela. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Lukkarinen ja Minna Kuusela.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Arviointikäynti Kontiorantaan 148/ /2015 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta tutustuu työohjelman mukaisesti Kontiorantaan. Arviointikäynnillä läsnä ovat myös tekninen johtaja Eero Pölönen ja kiinteistökoordinaattori Markku Pitkänen.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Investointien toteutuminen vuonna / /2015 Tarkastuslautakunta Tekninen johtaja Eero Pölönen kokouksessa antamassa selvityksen investointien toteutumisesta vuonna Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen teknisen johtajan antaman selvityksen investointien toteutumisesta vuonna 2014.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Osakassopimuksen hyväksyminen 451/ /2014 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Kontiolahden kunta tulee osakkaaksi Kontiorannan kiinteistöt Oy:öön, nimi muutettu myöhemmin Kontionloikka Oy:ksi. Samassa yhteydessä on sovittu, että osakkaat laativat erikseen osakassopimuksen. Kontionloikka Oy:n tavoitteena on kehittää ja luoda Kontiorannan lakkautetulle varuskunta-alueelle Pohjois-Karjalan johtava vapaa-ajankeskus. Osakassopimus laaditaan perustajaosakkaiden (Kimmo Hellgren, Sakari Järvenpää, Petteri Tuominen) ja Kontiolahden kunnan välillä. Osakassopimus on osakkeenomistajien ja mahdollisesti myös yhtiön välinen, ei-julkinen sopimus, jolla säännellään osakkaiden keskinäisiä suhteita ja osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia yhtiössä. Osakassopimuksesta ei ole määräyksiä osakeyhtiölaissa ja osakkeenomistajien sopimusvapaus onkin eräs osakeyhtiöoikeuden johtavista periaatteista. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua, ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Edustamiseen ja puhevallan käyttämiseen sisältyy oikeus tehdä kunnan puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kontiolahden kunnan puolesta liitteenä olevan osakassopimuksen (SALAINEN). Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden kunnan liittymisen osakkaaksi Kontionloikka Oy:hyn.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma / /2013 Kunnanhallitus Kontiolahden kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kontiolahden kuntastrategian vuosille Kuntastrategian yhtenä päämääränä on "Houkutteleva yritysympäristö". Strategiset päämäärät ilmaisevat, mitä kunta haluaa saavuttaa ja missä se haluaa onnistua. Strategiset päämäärät ohjaavat kunnan vision, "Kontiolahti on - ja kehittyy", toteutumista. Jotta strategiset päämäärät voidaan saavuttaa, tulee päämäärälle asetettujen tavoitteiden toteutua. "Houkutteleva yritysympäristö" -päämäärän tavoitteita ovat muun muassa nopea reagointi- ja päätöksentekokyky, joustava yhteistyö ja yrittäjämyönteinen ilmapiiri sekä yrittäjyyteen kannustaminen. Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma vuosille on laadittu tukemaan ja toteuttamaan kuntastrategian tavoitteita. Elinvoimapoliittinen ohjelma linjaa kunnan elinkeinopolitiikan päämääräksi Kontiolahden kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisen. Tarkoituksena on kehittää toimintaympäristö, joka tukee mahdollisimman hyvin yritysten omaa kilpailukykyä sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Elinvoimapoliittisessa ohjelmassa on kartoitettu Kontiolahti elinvoimapolitiikan toimintaympäristönä. Ohjelmassa esitellään muun muassa kunnan elinkeinorakenne ja työllisyystilanne. Keskeisimpänä asiana elinvoimaohjelmassa on esitetty toimenpiteet, joiden avulla voidaan toteuttaa ne tavoitteet, jotka mahdollistavat strategisen päämäärän "Houkutteleva yritysympäristö" saavuttamisen. Lisäksi ohjelmassa esitetään myös toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa työllisyyttä ja luoda Kontiolahdelle imago yrittämisen ja asumisen kuntana. Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman toteuttamista valvoo kunnanhallitus. Elinvoimaohjelman perusteella asetettujen tavoitteiden ja ohjelman pohjalta tehtyjen toimenpiteiden seuranta tapahtuu vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Ohjelma päivitetään valtuustokausittain ja päivittämisen käynnistämisestä vastaa kunnanjohtaja. Elinvoimaohjelman päivittämisessä kuullaan myös kunnan elinvoimatyöryhmää. Kontiolahden kunnan elinvoimatyöryhmä käsitteli kokouksessaan elinvoimapoliittista ohjelmaa ja hyväksyi omalta osaltaan ohjelman. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Terveysliikuntasuunnitelma vuosille / /2013 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta on vastannut liikunnan edistämisestä Kontiolahden kunnassa. Terveysliikunnan edistäminen on osana kunnan liikuntastrategiaa. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämisen ja edistämisen osalta työnjaosta kunnan hallintokuntien kesken ei ole sovittu erikseen. Terveysliikunnan kehittämistä Kontiolahdella on käsitelty viime vuosina kansanterveyden keskuksen ja liikunnan aluejärjestön hallinnoimissa hankkeissa. Kontiolahden kunnassa on laadittu erityisliikunnan kehittämissuunnitelma vuosille ja päivitetty vuosille Suunnitelma vuosille voitaisiin laatia ja päivittää osana terveysliikuntasuunnitelmaa. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seurantaa on viime vuosina alettu seuraamaa enemmän valtakunnan ja alueen tasoilla myös kuntatasolla on tehty kyselyjä. Viimeksi Kontiolahden liikuntapaikkasuunnitelman valmistelun yhteydessä alkuvuodesta Terveysliikuntasuunnitelman laatiminen kunnan omana työnä vuosille on vuoden 2014 liikuntapalveluiden tavoitteena. Suunnitelman laatimisesta on alustavasti neuvoteltu HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulussa Vierumäellä opiskelevan kontiolahtelaisen opiskelijan kanssa. Osa suunnitelmaa on hänen opinnäytetyötään. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, puh Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta saattaa tietoonsa ja hyväksyy terveysliikuntasuunnitelman laatimisen käynnistämisen ylläolevan mukaisesti. Vapaa-aikalautakunta Terveysliikuntasuunnitelman laatimiselle on tarkoituksenmukaista nimetä ohjausryhmä, joka ohjaa työn etenemistä. Ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan sosiaali- ja terveystoimesta, vapaa-aikalautakunnasta ja

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta vapaa-aikatoimesta. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, puh Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta nimeää ohjausrymään jäseniksi SOTE:sta kehittämisasiantuntija Tuula Kiviniemi, vapaa-aikalautakunnasta varapuheenjohtaja Markku Tukiainen ja vapaa-aikatoimesta vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen. Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma on valmistunut marraskuun lopussa. Laadittu terveysliikuntasuunnitelma ohjaa ja suuntaa terveysliikuntapalvelujen kehittämistä tulevina vuosina. Keskeisenä tavoitteena on kehittää terveysliikunnan palveluyhteistyötä Kontiolahdella ja lisätä vähän liikuntaa harrastavien liikunta-aktiivisuutta. Terveysliikuntasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Kontiolahden strategiaan , Hyvinvointikertomukseen sekä Liikuntastrategiaan Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, p Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistuneen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Liitteenä Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna /00.01/2014 Vapaa-aikalautakunta Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on osa tavoitteellisen ja tuloksellisen toiminnan kehittämistyötä. Lisäksi kyselyissä palveluiden käyttäjiltä ja asiakkailta saatujen vastausten ja mielipiteiden perusteella tehdään ehdotuksia palveluiden kehittämiseksi ja otettavaksi huomioon tulevissa suunnitelmissa. Vapaa-aikapalvelut toteutti asiakastyytyväisyyskyselyt syksyllä 2014 kohdennetusti palvelujen käyttäjille: - Kulttuuripalveluissa koskien kulttuurikulkurit -toimintaa - Liikuntapalveluissa terveysliikunnan ohjattua toimintaa ja - Nuorisopalvelluissa koskien retkitoimintaa. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksena saatiin tyytyväisyyden arvosanoiksi (asteikolla 1-5) yksiköittäin seuraavat: - Kulttuuripalvelut, kulttuurikulkurit 4,5 - Liikuntapalvelut, terveysliikunta 4,3 - Nuorisopalvelut, retkitoiminta 4,7 Kyselyiden vastausten yhteenvedot ovat liitteenä. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, p Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteenvedot ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteenvedot ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina vapaa-aikapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteenvedot. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen vapaa-aikapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteenvedot.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakaskysely lapsille 441/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kontiolahden kunnan varhaiskasvatuspalvelujen yhtenä toiminnallisena tavoit tee na vuodelle 2014 on asiakaskyselyn toteuttaminen var hais kas va tuspal ve lu ja käyttäville perheille ja lapsille. Lapsille suunnattu asiakaskysely to teu tet tiin toukokuussa viikoilla haastattelukyselynä vuoden 2014 ai ka na viisi vuotta täyttäville lapsille. Haastattelijoina toimivat muiden lap siryh mien lastentarhanopettajat, kiertävät erityislastentarhanopettajat ja perhe päi vä hoi don esimiehet. Haastattelun numeroarvioitujen väittämien kokonaisarvoksi muodostui 2,54 (asteikko 1-3, jossa 1 on huonoin arvosana ja 3 paras arvosana). Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee var hais kas va tus pal ve lu jen asiakas ky se lyn tulokset tiedokseen ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kun nanhal li tuk sel le ja -val tuus tol le. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Liitteenä varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely lapsille. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskyselyn tulokset ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Oheismateriaalina varhaiskasvatuspalvelujen lapsille tekemän

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta asiakaskyselyn tulokset. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen varhaiskasvatuspalvelujen lapsille tehdyn asiakaskyselyn tulokset.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Puhtauspalvelut 461/ /2014 Tekninen lautakunta Puhtauspalvelupäällikkö: Vuoden 2014 puhtauspalveluiden yhtenä toiminnallisena tavoitteena on pal ve lu so pi mus ten mukainen puhtaustaso. Mittarina on asia kas tyy ty väisyys ky se ly asteikolla 1-5 ja vastausprosentti. Mittarin tavoite (tunnusluku) asia kas tyy ty väi syy del le on 3,9 ja vastausprosentille 60. Puhtauspalveluilla on pääosin ns. sisäisiä asiakkaita eri hallintokunnista. Vuo den 2014 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuun aikana Web ro pol -kyselyohjelmalla. Kysely lähetettiin sähköpostilla erikohteissa työs ken te le vil le henkilöille mm. kouluille, päiväkodeille, esikouluryhmiin, ter veys kes kuk sen vastaanottoihin, Kontiolahden sairaalalle ja virastoille. Kyselykaavakkeita lähetettiin 28 erikohteeseen ja vastauksia saatiin 21, joten vastausprosentiksi muodostui 75 %. Kyselyssä kysyttiin pal ve lu so pimus ten toteutumista teknisen laadun ja laitoshuoltajan ammatillista osaamis ta toiminnallisen laadun osalta. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvoksi saatiin 4,2, josta teknisen laadun osuus on 3,85 ja toiminnallisen laadun osuus on 4.6. Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakastyytyväisyys on edellisvuoden tasolla ja mittarin ta voi te saavutettiin. Lisätietoja: puhtauspalvelupäällikkö Pirjo Meriläinen, puh. (013) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen puhtauspalveluiden asia kas tyyty väi syys ky se lyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus Liitteenä asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen puhtauspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Ravintohuolto 482/ /2014 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ruokapalvelupäällikkö: Vuoden 2014 ravintohuollon yhtenä toiminnallisena tavoitteena on asia kastyy ty väi syy den mittaaminen. Mittarina on asiakastyytyväisyyskysely as teikol la 1-5 ja vastausprosentti. Mittarin tavoite (tunnusluku) asia kas tyy ty väisyy del le on 3,9 ja vastausprosentille 85 %. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuun aikana. Kohteiksi valittiin ylä kou lu lai sia, lukiolaisia sekä koulujen ruokaileva henkilökunta sa tun naisel la otannalla. Kyselyssä kysyttiin mielipidettä lämpimästä ruuasta, sa laatis ta, leivästä, ruuan ulkonäöstä, ruokalistan monipuolisuudesta, ruo kai luajas ta, ruokasalin viihtyisyydestä, henkilöstön palvelualttiudesta ja ruuan tar joi lu läm pö ti las ta. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi saatiin 3,6. Asia kas tyy ty väisyy den kyselykaavake liitteenä, jossa on esitelty myös yhteenveto kyselyn tu lok sis ta ja vertailun vuoksi myös edellisvuoden tulokset. Asiakaskyselykaavakkeita jaettiin 223 kpl ja niitä palautettiin 173 kpl, joten vas taus pro sen tik si muodostui 77,6. Yhteenvetona voidaan todeta, että mittarin asiakastyytyväisyyden ta voittees ta jäätiin hiukan. Lisätietoja: ruokapalvelupäällikkö Pirjo Partanen, puh. ( 013 ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ravintohuollon asia kas tyy ty väi syysky se lyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnan val tuus tol le tiedoksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen ravintohuollon asia kas tyy ty väi syys ky selyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina ravintohuollon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen ravintohuollon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon.

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely / Hoito- ja hoivapalvelut 491/05.00/2014 Kunnanhallitus Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 6) velvoittaa kuntaa (yhteistoiminta-alueen tuottajaa) keräämään säännöllisesti palautetta asiakkailta, heidän omaisiltaan tai läheisiltään sekä henkilöstöltä palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi. Joensuun kaupungin hoito- ja hoivapalvelujen osa-alueella on suoritettu asiakastyytyväisyyskysely ajalla Kontiolahdella kysely kohdentui kaikkiin hoitokoteihin, vuodeosastolle, kotihoitoon ja omaishoidon asiakkaille. Kysely toteutettiin samanaikaisesti asukkaille, asiakkaille/potilaille ja heidän omaisilleen. Kyselyyn osallistuivat myös hoitoyksiköissä työskentelevät työntekijät. Liitteenä on vain Kontiolahden kunnan tulokset. Tehostetun palveluasumisen, säännöllisen kotihoidon ja terveyskeskussairaaloiden kyselyssä vastaajat arvioivat kuntoutumista edistävää toimintamallia, ohjausta ja neuvontaa, omahoitajuutta, asiakaspalvelua, osallisuutta ja toimijuutta, asiakkaiden kodin esteettömyyttä, terveyskeskussairaalasta vuodeosastolta kotiuttamista ja lääkäripalveluita. Henkilökunnan kysymyksiin kuului myös omaan työhön vaikuttamismahdollisuus. Kysymyksistä pääosa oli muotoiltu vastattavaksi asteikolla 4-1 (4= täysin samaa mieltä 3= osittain täysin samaa mieltä, 2=osittain samaa mieltä, 1= täysin eri mieltä). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että palvelutuotanto on varsin tasalaatuista kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Mutta tulosalueiden sisäisessä vertailussa yksiköiden väliset erot vaihtelivat arvioitavien asioiden osalta. Omaishoidon tuen kyselyssä ikäihmisten omaishoitajille vastaajat arvioivat asiakaspalvelua, ohjausta ja neuvontaa, vapaapäivien järjestelyjä, muutostai kriisitilanteissa avunsaantia, terveyskeskussairaalasta kotiuttamista ja omaishoitajan jaksamista. Omaishoitajien jaksamista arvioitiin asteikolla 10-1 (10= jaksan erittäin hyvin, 1= olen täysin uupunut). Kyselyn tulosten perusteella omaishoitajien jaksaminen vaihtelee 7,2-5,8 välillä. Asiakastyytyväisyyttä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä mittareista, kun selvitetään hoitopalveluyksiköiden annettavaa palvelua. Asiakaspalvelu, palvelun laatu ja palveluodotukset ovat kaikki suorassa yhteydessä asiakastyytyväisyyteen. Yleisesti asiakastyytyväisyyden mittausten tulokset nähdään hyödyllisinä toiminnan tarkkailun kannalta ja niistä saadut tulokset on otettava huomioon ja nostettava esiin toimintoja kehitettäessä.

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyttä mitataan erilaisilla mutta aina yksilöllisillä tavoilla, kuten esimerkiksi kyselyillä. Tulokset ilmaistaan kuitenkin keskiarvoina. Kokonaisnäkemys asiakastyytyväisyystuloksista Kontiolahden osalta ovat suuntaa antavia hoidon ja hoivan eri osa-alueiden laadusta, mutta joilla on jo merkitystä siihen, että kehittämiskohteitakin on olemassa. Lisätietoja: tilaajajohtaja Katriina Päivinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kontiolahden kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Kontiolahden alueelle kohdennetun hoito- ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Oheismateriaalina Kontiolahden alueelle kohdennettu hoito- ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskysely. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden alueelle kohdennetun hoito-ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn.

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Käyttäjän tietoturvakäsikirjan hyväksyminen 428/ /2014 Yhteistyötoimikunta Kontiolahden kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan tietoturvapolitiikan. Tietoturvapolitiikka toimii perustana muille kunnan tietoturva-asiakirjoille, kuten tietoturvasuunnitelmalle. Tietoturvasuunnitelma on hyväksytty Kontiolahden kunnanhallituksessa Tietoturvasuunnitelma on salainen asiakirja, jossa viedään politiikassa määriteltyjä tietoturvan toteutusmenetelmiä käytännön toimenpiteiden asteelle, josta ne edelleen tarkennetaan järjestelmä- ja palvelukohtaisiksi toimintaohjeiksi, henkilöstön toiminta- ja käyttäytymisohjeistuksiksi, tietoaineistojen käsittelyohjeiksi sekä toimintaohjeiksi keskeytymistilanteista toipumiseksi. Tietoturvasuunnitelmaan perustuva käyttäjän tietoturvakäsikirja on julkinen asiakirja ja se hyväksytään kunnanhallituksessa yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöasiain työryhmän käsittelyn pohjalta. Käyttäjän tietoturvakäsikirja sisältää henkilöstölle tärkeitä toiminta- ja käyttäytymisohjeita tietoturvalliseen työskentelyyn. Kontiolahden kunnan johtoryhmä on hyväksynyt kunnan sosiaalisen median käyttöohjeen Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Yhteistyötoimikunta saattaa hyväksyen tietoonsa liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan ja saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi henkilöstöasiain työryhmän kautta kunnanhallitukselle. Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Henkilöstöasiaintyöryhmä saattaa hyväksyen tietoonsa liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan ja saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan. Oheismateriaalina käyttäjän tietoturvakäsikirja. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen käyttäjän tietoturvakäsikirjan.

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat / /2015 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan sisäinen valvonta jaetaan sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisellä tarkkailulla tarkoitetaan koko organisaation systemaattista johtamisjärjestelmää ja johdonmukaista organisaatiota, täsmällisiä valtuuksien ja vastuiden määrityksiä sekä kattavia laskenta ja raportointijärjestelmiä. Sisäinen tarkastus on aktiivista ja näkyvää tarkastamista ja se tapahtuu kunnan johdon antamilla valtuuksilla. Kontiolahden kunnan hallintosäännön 44 :n mukaan kunnanhallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja hyväksyy sisäisen valvonna ohjeet. Osastojen johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen. Kontiolahden kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että osastojen tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä antaa kunnanhallitukselle tiedoksi sisäisen valvonnan toteutuminen. Hallintojohtaja on pyytänyt osastoja sähköpostitse toimittamaan raportit sisäisen valvonnan toteumasta vuodelta 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Osastot ovat toimittaneet tiedot osastojen sisäisestä valvonnasta. Oheismateriaalina sisäisen valvonnan toteutuminen osastoittain 2014 sekä suunnitelmat osastojen sisäisestä valvonnasta vuodelle Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää saattaa hyväksyen tiedokseen osastojen sisäisen valvonnan toteutumisen vuodelta 2014 sekä sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Kunnanhallitus antaa tarvittaessa saatteita osastoille sisäisestä valvonnasta. Oheismateriaalina osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen vuonna 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen osastojen sisäisen valvonnan toteutumisen vuodelta 2014 sekä sisäisen valvonnan suunnitelmat

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta vuodelle 2015.

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan väliraportointi vuonna / /2014 Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin oppilastiedoista. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin teknisen toimen ja ympäristötoimen matkalaskujen tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan teknisen toimen ja ympäristötoimen matkalaskujen IDEA-avusteinen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin tontinvuokraja asunnonvuokratuottojen tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan tontinvuokra ja asunnonvuokratuottojen atk-avusteinen tarkastus". Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen ei ollut paikalla.

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan tontinvuokra ja asunnonvuokratuottojen atk-avusteinen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan toimielimen ja johtavien viranhaltijoiden päätökset / Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja sivistysjohtaja". Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle seuraavat muistiot: - Talous- ja toimintatilasto Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus - Kontiolahden kunnan varhaiskasvatus / päivähoitomaksut Kontiolahden kunnan palkkatarkastus Erityisopetuksen järjestämisprosessi ja erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden päätöksentekoprosessi ja näihin liittyvä ohjeistus Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen yllämainitut muistiot.

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Ilmoitusasiat Tarkastuslautakunta Sote-toimikunnan muistio Edellä oleva ilmoitusasia annetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KONTIOLAHDEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 3 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA... 4 1.1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ... 4 1.2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 04.05.2015 klo 18:20-20:58 Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 29 klo 20:10-20:17 Paikka Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Sosiaalilautakunta 27.02.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 13 SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMI- NEN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2013 1 (40) Paikka Iisalmen terveyskeskus, II krs, kokoushuone Virta os. Meijerikatu 2

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2013 1 (40) Paikka Iisalmen terveyskeskus, II krs, kokoushuone Virta os. Meijerikatu 2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2013 1 (40) Yhtymähallitus Aika 16.04.2013 klo 15:00-19:00 Paikka Iisalmen terveyskeskus, II krs, kokoushuone Virta os. Meijerikatu 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot