KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Aika klo 13:00-16:00 Paikka Kokoustila Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat 4 22 Arviointikäynti Kontiorantaan 5 23 Investointien toteutuminen vuonna Osakassopimuksen hyväksyminen 7 25 Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma Terveysliikuntasuunnitelma vuosille Vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna Varhaiskasvatuksen asiakaskysely lapsille Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Puhtauspalvelut Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Ravintohuolto Asiakastyytyväisyyskysely / Hoito- ja hoivapalvelut Käyttäjän tietoturvakäsikirjan hyväksyminen Osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat Tilintarkastajan väliraportointi vuonna Ilmoitusasiat 29

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Saapuvilla olleet jäse net Pakarinen Sirpa Lukkarinen Heikki Kuusela Minna Pykäläinen Samuli Rantanen Otto puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Kauppinen Miia pöytäkirjanpitäjä Pikkarainen Tuomo tilintarkastaja Pölönen Eero tekninen johtaja Paikalla 22 ajan Pitkänen Markku kiinteistökoordinaattori Paikalla 22 ja 23 ajan Allekirjoitukset Sirpa Pakarinen puheenjohtaja Miia Kauppinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Heikki Lukkarinen Minna Kuusela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto tiistaina klo 8:30 alkaen pöytäkirjanpitäjä Miia Kauppinen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tarkastuslautakunta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Lukkarinen ja Minna Kuusela. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Lukkarinen ja Minna Kuusela.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Arviointikäynti Kontiorantaan 148/ /2015 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta tutustuu työohjelman mukaisesti Kontiorantaan. Arviointikäynnillä läsnä ovat myös tekninen johtaja Eero Pölönen ja kiinteistökoordinaattori Markku Pitkänen.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Investointien toteutuminen vuonna / /2015 Tarkastuslautakunta Tekninen johtaja Eero Pölönen kokouksessa antamassa selvityksen investointien toteutumisesta vuonna Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen teknisen johtajan antaman selvityksen investointien toteutumisesta vuonna 2014.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Osakassopimuksen hyväksyminen 451/ /2014 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Kontiolahden kunta tulee osakkaaksi Kontiorannan kiinteistöt Oy:öön, nimi muutettu myöhemmin Kontionloikka Oy:ksi. Samassa yhteydessä on sovittu, että osakkaat laativat erikseen osakassopimuksen. Kontionloikka Oy:n tavoitteena on kehittää ja luoda Kontiorannan lakkautetulle varuskunta-alueelle Pohjois-Karjalan johtava vapaa-ajankeskus. Osakassopimus laaditaan perustajaosakkaiden (Kimmo Hellgren, Sakari Järvenpää, Petteri Tuominen) ja Kontiolahden kunnan välillä. Osakassopimus on osakkeenomistajien ja mahdollisesti myös yhtiön välinen, ei-julkinen sopimus, jolla säännellään osakkaiden keskinäisiä suhteita ja osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia yhtiössä. Osakassopimuksesta ei ole määräyksiä osakeyhtiölaissa ja osakkeenomistajien sopimusvapaus onkin eräs osakeyhtiöoikeuden johtavista periaatteista. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua, ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Edustamiseen ja puhevallan käyttämiseen sisältyy oikeus tehdä kunnan puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kontiolahden kunnan puolesta liitteenä olevan osakassopimuksen (SALAINEN). Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden kunnan liittymisen osakkaaksi Kontionloikka Oy:hyn.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma / /2013 Kunnanhallitus Kontiolahden kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kontiolahden kuntastrategian vuosille Kuntastrategian yhtenä päämääränä on "Houkutteleva yritysympäristö". Strategiset päämäärät ilmaisevat, mitä kunta haluaa saavuttaa ja missä se haluaa onnistua. Strategiset päämäärät ohjaavat kunnan vision, "Kontiolahti on - ja kehittyy", toteutumista. Jotta strategiset päämäärät voidaan saavuttaa, tulee päämäärälle asetettujen tavoitteiden toteutua. "Houkutteleva yritysympäristö" -päämäärän tavoitteita ovat muun muassa nopea reagointi- ja päätöksentekokyky, joustava yhteistyö ja yrittäjämyönteinen ilmapiiri sekä yrittäjyyteen kannustaminen. Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma vuosille on laadittu tukemaan ja toteuttamaan kuntastrategian tavoitteita. Elinvoimapoliittinen ohjelma linjaa kunnan elinkeinopolitiikan päämääräksi Kontiolahden kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisen. Tarkoituksena on kehittää toimintaympäristö, joka tukee mahdollisimman hyvin yritysten omaa kilpailukykyä sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Elinvoimapoliittisessa ohjelmassa on kartoitettu Kontiolahti elinvoimapolitiikan toimintaympäristönä. Ohjelmassa esitellään muun muassa kunnan elinkeinorakenne ja työllisyystilanne. Keskeisimpänä asiana elinvoimaohjelmassa on esitetty toimenpiteet, joiden avulla voidaan toteuttaa ne tavoitteet, jotka mahdollistavat strategisen päämäärän "Houkutteleva yritysympäristö" saavuttamisen. Lisäksi ohjelmassa esitetään myös toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa työllisyyttä ja luoda Kontiolahdelle imago yrittämisen ja asumisen kuntana. Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman toteuttamista valvoo kunnanhallitus. Elinvoimaohjelman perusteella asetettujen tavoitteiden ja ohjelman pohjalta tehtyjen toimenpiteiden seuranta tapahtuu vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Ohjelma päivitetään valtuustokausittain ja päivittämisen käynnistämisestä vastaa kunnanjohtaja. Elinvoimaohjelman päivittämisessä kuullaan myös kunnan elinvoimatyöryhmää. Kontiolahden kunnan elinvoimatyöryhmä käsitteli kokouksessaan elinvoimapoliittista ohjelmaa ja hyväksyi omalta osaltaan ohjelman. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Terveysliikuntasuunnitelma vuosille / /2013 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta on vastannut liikunnan edistämisestä Kontiolahden kunnassa. Terveysliikunnan edistäminen on osana kunnan liikuntastrategiaa. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämisen ja edistämisen osalta työnjaosta kunnan hallintokuntien kesken ei ole sovittu erikseen. Terveysliikunnan kehittämistä Kontiolahdella on käsitelty viime vuosina kansanterveyden keskuksen ja liikunnan aluejärjestön hallinnoimissa hankkeissa. Kontiolahden kunnassa on laadittu erityisliikunnan kehittämissuunnitelma vuosille ja päivitetty vuosille Suunnitelma vuosille voitaisiin laatia ja päivittää osana terveysliikuntasuunnitelmaa. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seurantaa on viime vuosina alettu seuraamaa enemmän valtakunnan ja alueen tasoilla myös kuntatasolla on tehty kyselyjä. Viimeksi Kontiolahden liikuntapaikkasuunnitelman valmistelun yhteydessä alkuvuodesta Terveysliikuntasuunnitelman laatiminen kunnan omana työnä vuosille on vuoden 2014 liikuntapalveluiden tavoitteena. Suunnitelman laatimisesta on alustavasti neuvoteltu HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulussa Vierumäellä opiskelevan kontiolahtelaisen opiskelijan kanssa. Osa suunnitelmaa on hänen opinnäytetyötään. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, puh Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta saattaa tietoonsa ja hyväksyy terveysliikuntasuunnitelman laatimisen käynnistämisen ylläolevan mukaisesti. Vapaa-aikalautakunta Terveysliikuntasuunnitelman laatimiselle on tarkoituksenmukaista nimetä ohjausryhmä, joka ohjaa työn etenemistä. Ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan sosiaali- ja terveystoimesta, vapaa-aikalautakunnasta ja

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta vapaa-aikatoimesta. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, puh Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta nimeää ohjausrymään jäseniksi SOTE:sta kehittämisasiantuntija Tuula Kiviniemi, vapaa-aikalautakunnasta varapuheenjohtaja Markku Tukiainen ja vapaa-aikatoimesta vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen. Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma on valmistunut marraskuun lopussa. Laadittu terveysliikuntasuunnitelma ohjaa ja suuntaa terveysliikuntapalvelujen kehittämistä tulevina vuosina. Keskeisenä tavoitteena on kehittää terveysliikunnan palveluyhteistyötä Kontiolahdella ja lisätä vähän liikuntaa harrastavien liikunta-aktiivisuutta. Terveysliikuntasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Kontiolahden strategiaan , Hyvinvointikertomukseen sekä Liikuntastrategiaan Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, p Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistuneen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Liitteenä Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna /00.01/2014 Vapaa-aikalautakunta Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on osa tavoitteellisen ja tuloksellisen toiminnan kehittämistyötä. Lisäksi kyselyissä palveluiden käyttäjiltä ja asiakkailta saatujen vastausten ja mielipiteiden perusteella tehdään ehdotuksia palveluiden kehittämiseksi ja otettavaksi huomioon tulevissa suunnitelmissa. Vapaa-aikapalvelut toteutti asiakastyytyväisyyskyselyt syksyllä 2014 kohdennetusti palvelujen käyttäjille: - Kulttuuripalveluissa koskien kulttuurikulkurit -toimintaa - Liikuntapalveluissa terveysliikunnan ohjattua toimintaa ja - Nuorisopalvelluissa koskien retkitoimintaa. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksena saatiin tyytyväisyyden arvosanoiksi (asteikolla 1-5) yksiköittäin seuraavat: - Kulttuuripalvelut, kulttuurikulkurit 4,5 - Liikuntapalvelut, terveysliikunta 4,3 - Nuorisopalvelut, retkitoiminta 4,7 Kyselyiden vastausten yhteenvedot ovat liitteenä. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, p Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteenvedot ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteenvedot ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina vapaa-aikapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteenvedot. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen vapaa-aikapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteenvedot.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakaskysely lapsille 441/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kontiolahden kunnan varhaiskasvatuspalvelujen yhtenä toiminnallisena tavoit tee na vuodelle 2014 on asiakaskyselyn toteuttaminen var hais kas va tuspal ve lu ja käyttäville perheille ja lapsille. Lapsille suunnattu asiakaskysely to teu tet tiin toukokuussa viikoilla haastattelukyselynä vuoden 2014 ai ka na viisi vuotta täyttäville lapsille. Haastattelijoina toimivat muiden lap siryh mien lastentarhanopettajat, kiertävät erityislastentarhanopettajat ja perhe päi vä hoi don esimiehet. Haastattelun numeroarvioitujen väittämien kokonaisarvoksi muodostui 2,54 (asteikko 1-3, jossa 1 on huonoin arvosana ja 3 paras arvosana). Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee var hais kas va tus pal ve lu jen asiakas ky se lyn tulokset tiedokseen ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kun nanhal li tuk sel le ja -val tuus tol le. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Liitteenä varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely lapsille. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskyselyn tulokset ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Oheismateriaalina varhaiskasvatuspalvelujen lapsille tekemän

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta asiakaskyselyn tulokset. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen varhaiskasvatuspalvelujen lapsille tehdyn asiakaskyselyn tulokset.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Puhtauspalvelut 461/ /2014 Tekninen lautakunta Puhtauspalvelupäällikkö: Vuoden 2014 puhtauspalveluiden yhtenä toiminnallisena tavoitteena on pal ve lu so pi mus ten mukainen puhtaustaso. Mittarina on asia kas tyy ty väisyys ky se ly asteikolla 1-5 ja vastausprosentti. Mittarin tavoite (tunnusluku) asia kas tyy ty väi syy del le on 3,9 ja vastausprosentille 60. Puhtauspalveluilla on pääosin ns. sisäisiä asiakkaita eri hallintokunnista. Vuo den 2014 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuun aikana Web ro pol -kyselyohjelmalla. Kysely lähetettiin sähköpostilla erikohteissa työs ken te le vil le henkilöille mm. kouluille, päiväkodeille, esikouluryhmiin, ter veys kes kuk sen vastaanottoihin, Kontiolahden sairaalalle ja virastoille. Kyselykaavakkeita lähetettiin 28 erikohteeseen ja vastauksia saatiin 21, joten vastausprosentiksi muodostui 75 %. Kyselyssä kysyttiin pal ve lu so pimus ten toteutumista teknisen laadun ja laitoshuoltajan ammatillista osaamis ta toiminnallisen laadun osalta. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvoksi saatiin 4,2, josta teknisen laadun osuus on 3,85 ja toiminnallisen laadun osuus on 4.6. Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakastyytyväisyys on edellisvuoden tasolla ja mittarin ta voi te saavutettiin. Lisätietoja: puhtauspalvelupäällikkö Pirjo Meriläinen, puh. (013) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen puhtauspalveluiden asia kas tyyty väi syys ky se lyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus Liitteenä asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen puhtauspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Ravintohuolto 482/ /2014 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ruokapalvelupäällikkö: Vuoden 2014 ravintohuollon yhtenä toiminnallisena tavoitteena on asia kastyy ty väi syy den mittaaminen. Mittarina on asiakastyytyväisyyskysely as teikol la 1-5 ja vastausprosentti. Mittarin tavoite (tunnusluku) asia kas tyy ty väisyy del le on 3,9 ja vastausprosentille 85 %. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuun aikana. Kohteiksi valittiin ylä kou lu lai sia, lukiolaisia sekä koulujen ruokaileva henkilökunta sa tun naisel la otannalla. Kyselyssä kysyttiin mielipidettä lämpimästä ruuasta, sa laatis ta, leivästä, ruuan ulkonäöstä, ruokalistan monipuolisuudesta, ruo kai luajas ta, ruokasalin viihtyisyydestä, henkilöstön palvelualttiudesta ja ruuan tar joi lu läm pö ti las ta. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi saatiin 3,6. Asia kas tyy ty väisyy den kyselykaavake liitteenä, jossa on esitelty myös yhteenveto kyselyn tu lok sis ta ja vertailun vuoksi myös edellisvuoden tulokset. Asiakaskyselykaavakkeita jaettiin 223 kpl ja niitä palautettiin 173 kpl, joten vas taus pro sen tik si muodostui 77,6. Yhteenvetona voidaan todeta, että mittarin asiakastyytyväisyyden ta voittees ta jäätiin hiukan. Lisätietoja: ruokapalvelupäällikkö Pirjo Partanen, puh. ( 013 ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ravintohuollon asia kas tyy ty väi syysky se lyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnan val tuus tol le tiedoksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen ravintohuollon asia kas tyy ty väi syys ky selyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina ravintohuollon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen ravintohuollon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon.

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely / Hoito- ja hoivapalvelut 491/05.00/2014 Kunnanhallitus Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 6) velvoittaa kuntaa (yhteistoiminta-alueen tuottajaa) keräämään säännöllisesti palautetta asiakkailta, heidän omaisiltaan tai läheisiltään sekä henkilöstöltä palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi. Joensuun kaupungin hoito- ja hoivapalvelujen osa-alueella on suoritettu asiakastyytyväisyyskysely ajalla Kontiolahdella kysely kohdentui kaikkiin hoitokoteihin, vuodeosastolle, kotihoitoon ja omaishoidon asiakkaille. Kysely toteutettiin samanaikaisesti asukkaille, asiakkaille/potilaille ja heidän omaisilleen. Kyselyyn osallistuivat myös hoitoyksiköissä työskentelevät työntekijät. Liitteenä on vain Kontiolahden kunnan tulokset. Tehostetun palveluasumisen, säännöllisen kotihoidon ja terveyskeskussairaaloiden kyselyssä vastaajat arvioivat kuntoutumista edistävää toimintamallia, ohjausta ja neuvontaa, omahoitajuutta, asiakaspalvelua, osallisuutta ja toimijuutta, asiakkaiden kodin esteettömyyttä, terveyskeskussairaalasta vuodeosastolta kotiuttamista ja lääkäripalveluita. Henkilökunnan kysymyksiin kuului myös omaan työhön vaikuttamismahdollisuus. Kysymyksistä pääosa oli muotoiltu vastattavaksi asteikolla 4-1 (4= täysin samaa mieltä 3= osittain täysin samaa mieltä, 2=osittain samaa mieltä, 1= täysin eri mieltä). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että palvelutuotanto on varsin tasalaatuista kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Mutta tulosalueiden sisäisessä vertailussa yksiköiden väliset erot vaihtelivat arvioitavien asioiden osalta. Omaishoidon tuen kyselyssä ikäihmisten omaishoitajille vastaajat arvioivat asiakaspalvelua, ohjausta ja neuvontaa, vapaapäivien järjestelyjä, muutostai kriisitilanteissa avunsaantia, terveyskeskussairaalasta kotiuttamista ja omaishoitajan jaksamista. Omaishoitajien jaksamista arvioitiin asteikolla 10-1 (10= jaksan erittäin hyvin, 1= olen täysin uupunut). Kyselyn tulosten perusteella omaishoitajien jaksaminen vaihtelee 7,2-5,8 välillä. Asiakastyytyväisyyttä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä mittareista, kun selvitetään hoitopalveluyksiköiden annettavaa palvelua. Asiakaspalvelu, palvelun laatu ja palveluodotukset ovat kaikki suorassa yhteydessä asiakastyytyväisyyteen. Yleisesti asiakastyytyväisyyden mittausten tulokset nähdään hyödyllisinä toiminnan tarkkailun kannalta ja niistä saadut tulokset on otettava huomioon ja nostettava esiin toimintoja kehitettäessä.

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyttä mitataan erilaisilla mutta aina yksilöllisillä tavoilla, kuten esimerkiksi kyselyillä. Tulokset ilmaistaan kuitenkin keskiarvoina. Kokonaisnäkemys asiakastyytyväisyystuloksista Kontiolahden osalta ovat suuntaa antavia hoidon ja hoivan eri osa-alueiden laadusta, mutta joilla on jo merkitystä siihen, että kehittämiskohteitakin on olemassa. Lisätietoja: tilaajajohtaja Katriina Päivinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kontiolahden kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Kontiolahden alueelle kohdennetun hoito- ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Oheismateriaalina Kontiolahden alueelle kohdennettu hoito- ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskysely. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden alueelle kohdennetun hoito-ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn.

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Käyttäjän tietoturvakäsikirjan hyväksyminen 428/ /2014 Yhteistyötoimikunta Kontiolahden kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan tietoturvapolitiikan. Tietoturvapolitiikka toimii perustana muille kunnan tietoturva-asiakirjoille, kuten tietoturvasuunnitelmalle. Tietoturvasuunnitelma on hyväksytty Kontiolahden kunnanhallituksessa Tietoturvasuunnitelma on salainen asiakirja, jossa viedään politiikassa määriteltyjä tietoturvan toteutusmenetelmiä käytännön toimenpiteiden asteelle, josta ne edelleen tarkennetaan järjestelmä- ja palvelukohtaisiksi toimintaohjeiksi, henkilöstön toiminta- ja käyttäytymisohjeistuksiksi, tietoaineistojen käsittelyohjeiksi sekä toimintaohjeiksi keskeytymistilanteista toipumiseksi. Tietoturvasuunnitelmaan perustuva käyttäjän tietoturvakäsikirja on julkinen asiakirja ja se hyväksytään kunnanhallituksessa yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöasiain työryhmän käsittelyn pohjalta. Käyttäjän tietoturvakäsikirja sisältää henkilöstölle tärkeitä toiminta- ja käyttäytymisohjeita tietoturvalliseen työskentelyyn. Kontiolahden kunnan johtoryhmä on hyväksynyt kunnan sosiaalisen median käyttöohjeen Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Yhteistyötoimikunta saattaa hyväksyen tietoonsa liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan ja saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi henkilöstöasiain työryhmän kautta kunnanhallitukselle. Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Henkilöstöasiaintyöryhmä saattaa hyväksyen tietoonsa liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan ja saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan. Oheismateriaalina käyttäjän tietoturvakäsikirja. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen käyttäjän tietoturvakäsikirjan.

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat / /2015 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan sisäinen valvonta jaetaan sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisellä tarkkailulla tarkoitetaan koko organisaation systemaattista johtamisjärjestelmää ja johdonmukaista organisaatiota, täsmällisiä valtuuksien ja vastuiden määrityksiä sekä kattavia laskenta ja raportointijärjestelmiä. Sisäinen tarkastus on aktiivista ja näkyvää tarkastamista ja se tapahtuu kunnan johdon antamilla valtuuksilla. Kontiolahden kunnan hallintosäännön 44 :n mukaan kunnanhallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja hyväksyy sisäisen valvonna ohjeet. Osastojen johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen. Kontiolahden kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että osastojen tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä antaa kunnanhallitukselle tiedoksi sisäisen valvonnan toteutuminen. Hallintojohtaja on pyytänyt osastoja sähköpostitse toimittamaan raportit sisäisen valvonnan toteumasta vuodelta 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Osastot ovat toimittaneet tiedot osastojen sisäisestä valvonnasta. Oheismateriaalina sisäisen valvonnan toteutuminen osastoittain 2014 sekä suunnitelmat osastojen sisäisestä valvonnasta vuodelle Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää saattaa hyväksyen tiedokseen osastojen sisäisen valvonnan toteutumisen vuodelta 2014 sekä sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Kunnanhallitus antaa tarvittaessa saatteita osastoille sisäisestä valvonnasta. Oheismateriaalina osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen vuonna 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen osastojen sisäisen valvonnan toteutumisen vuodelta 2014 sekä sisäisen valvonnan suunnitelmat

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta vuodelle 2015.

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan väliraportointi vuonna / /2014 Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin oppilastiedoista. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin teknisen toimen ja ympäristötoimen matkalaskujen tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan teknisen toimen ja ympäristötoimen matkalaskujen IDEA-avusteinen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin tontinvuokraja asunnonvuokratuottojen tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan tontinvuokra ja asunnonvuokratuottojen atk-avusteinen tarkastus". Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen ei ollut paikalla.

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan tontinvuokra ja asunnonvuokratuottojen atk-avusteinen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan toimielimen ja johtavien viranhaltijoiden päätökset / Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja sivistysjohtaja". Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle seuraavat muistiot: - Talous- ja toimintatilasto Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus - Kontiolahden kunnan varhaiskasvatus / päivähoitomaksut Kontiolahden kunnan palkkatarkastus Erityisopetuksen järjestämisprosessi ja erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden päätöksentekoprosessi ja näihin liittyvä ohjeistus Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen yllämainitut muistiot.

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Ilmoitusasiat Tarkastuslautakunta Sote-toimikunnan muistio Edellä oleva ilmoitusasia annetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.12.2015 AIKA 08.12.2015 18:00-19:37 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 49 34

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 25.08.2015 klo 10:00-12:15 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 4/2012 17.9.2012 Asiat VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 VANH 24 VANHUSTENVIIKON 7.-14.10.2012 SUUNNITTELUA 24 VANH 25 FINNENTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.01.2016 AIKA 26.01.2016 klo 18:06 20:47 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 AIKA 31.03.2016 klo 12:30-17:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

31 Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

31 Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kangasniemi Pöytäkirja 5/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:06-17:04 Paikka Kunnantalon johtokeskus Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Valtuuston

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot