KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Aika klo 13:00-16:00 Paikka Kokoustila Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat 4 22 Arviointikäynti Kontiorantaan 5 23 Investointien toteutuminen vuonna Osakassopimuksen hyväksyminen 7 25 Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma Terveysliikuntasuunnitelma vuosille Vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna Varhaiskasvatuksen asiakaskysely lapsille Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Puhtauspalvelut Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Ravintohuolto Asiakastyytyväisyyskysely / Hoito- ja hoivapalvelut Käyttäjän tietoturvakäsikirjan hyväksyminen Osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat Tilintarkastajan väliraportointi vuonna Ilmoitusasiat 29

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Saapuvilla olleet jäse net Pakarinen Sirpa Lukkarinen Heikki Kuusela Minna Pykäläinen Samuli Rantanen Otto puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Kauppinen Miia pöytäkirjanpitäjä Pikkarainen Tuomo tilintarkastaja Pölönen Eero tekninen johtaja Paikalla 22 ajan Pitkänen Markku kiinteistökoordinaattori Paikalla 22 ja 23 ajan Allekirjoitukset Sirpa Pakarinen puheenjohtaja Miia Kauppinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Heikki Lukkarinen Minna Kuusela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto tiistaina klo 8:30 alkaen pöytäkirjanpitäjä Miia Kauppinen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tarkastuslautakunta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Lukkarinen ja Minna Kuusela. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Lukkarinen ja Minna Kuusela.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Arviointikäynti Kontiorantaan 148/ /2015 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta tutustuu työohjelman mukaisesti Kontiorantaan. Arviointikäynnillä läsnä ovat myös tekninen johtaja Eero Pölönen ja kiinteistökoordinaattori Markku Pitkänen.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Investointien toteutuminen vuonna / /2015 Tarkastuslautakunta Tekninen johtaja Eero Pölönen kokouksessa antamassa selvityksen investointien toteutumisesta vuonna Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen teknisen johtajan antaman selvityksen investointien toteutumisesta vuonna 2014.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Osakassopimuksen hyväksyminen 451/ /2014 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Kontiolahden kunta tulee osakkaaksi Kontiorannan kiinteistöt Oy:öön, nimi muutettu myöhemmin Kontionloikka Oy:ksi. Samassa yhteydessä on sovittu, että osakkaat laativat erikseen osakassopimuksen. Kontionloikka Oy:n tavoitteena on kehittää ja luoda Kontiorannan lakkautetulle varuskunta-alueelle Pohjois-Karjalan johtava vapaa-ajankeskus. Osakassopimus laaditaan perustajaosakkaiden (Kimmo Hellgren, Sakari Järvenpää, Petteri Tuominen) ja Kontiolahden kunnan välillä. Osakassopimus on osakkeenomistajien ja mahdollisesti myös yhtiön välinen, ei-julkinen sopimus, jolla säännellään osakkaiden keskinäisiä suhteita ja osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia yhtiössä. Osakassopimuksesta ei ole määräyksiä osakeyhtiölaissa ja osakkeenomistajien sopimusvapaus onkin eräs osakeyhtiöoikeuden johtavista periaatteista. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua, ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Edustamiseen ja puhevallan käyttämiseen sisältyy oikeus tehdä kunnan puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kontiolahden kunnan puolesta liitteenä olevan osakassopimuksen (SALAINEN). Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden kunnan liittymisen osakkaaksi Kontionloikka Oy:hyn.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma / /2013 Kunnanhallitus Kontiolahden kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kontiolahden kuntastrategian vuosille Kuntastrategian yhtenä päämääränä on "Houkutteleva yritysympäristö". Strategiset päämäärät ilmaisevat, mitä kunta haluaa saavuttaa ja missä se haluaa onnistua. Strategiset päämäärät ohjaavat kunnan vision, "Kontiolahti on - ja kehittyy", toteutumista. Jotta strategiset päämäärät voidaan saavuttaa, tulee päämäärälle asetettujen tavoitteiden toteutua. "Houkutteleva yritysympäristö" -päämäärän tavoitteita ovat muun muassa nopea reagointi- ja päätöksentekokyky, joustava yhteistyö ja yrittäjämyönteinen ilmapiiri sekä yrittäjyyteen kannustaminen. Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma vuosille on laadittu tukemaan ja toteuttamaan kuntastrategian tavoitteita. Elinvoimapoliittinen ohjelma linjaa kunnan elinkeinopolitiikan päämääräksi Kontiolahden kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisen. Tarkoituksena on kehittää toimintaympäristö, joka tukee mahdollisimman hyvin yritysten omaa kilpailukykyä sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Elinvoimapoliittisessa ohjelmassa on kartoitettu Kontiolahti elinvoimapolitiikan toimintaympäristönä. Ohjelmassa esitellään muun muassa kunnan elinkeinorakenne ja työllisyystilanne. Keskeisimpänä asiana elinvoimaohjelmassa on esitetty toimenpiteet, joiden avulla voidaan toteuttaa ne tavoitteet, jotka mahdollistavat strategisen päämäärän "Houkutteleva yritysympäristö" saavuttamisen. Lisäksi ohjelmassa esitetään myös toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa työllisyyttä ja luoda Kontiolahdelle imago yrittämisen ja asumisen kuntana. Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman toteuttamista valvoo kunnanhallitus. Elinvoimaohjelman perusteella asetettujen tavoitteiden ja ohjelman pohjalta tehtyjen toimenpiteiden seuranta tapahtuu vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Ohjelma päivitetään valtuustokausittain ja päivittämisen käynnistämisestä vastaa kunnanjohtaja. Elinvoimaohjelman päivittämisessä kuullaan myös kunnan elinvoimatyöryhmää. Kontiolahden kunnan elinvoimatyöryhmä käsitteli kokouksessaan elinvoimapoliittista ohjelmaa ja hyväksyi omalta osaltaan ohjelman. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden kunnan elinvoimapoliittisen ohjelman

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Terveysliikuntasuunnitelma vuosille / /2013 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta on vastannut liikunnan edistämisestä Kontiolahden kunnassa. Terveysliikunnan edistäminen on osana kunnan liikuntastrategiaa. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämisen ja edistämisen osalta työnjaosta kunnan hallintokuntien kesken ei ole sovittu erikseen. Terveysliikunnan kehittämistä Kontiolahdella on käsitelty viime vuosina kansanterveyden keskuksen ja liikunnan aluejärjestön hallinnoimissa hankkeissa. Kontiolahden kunnassa on laadittu erityisliikunnan kehittämissuunnitelma vuosille ja päivitetty vuosille Suunnitelma vuosille voitaisiin laatia ja päivittää osana terveysliikuntasuunnitelmaa. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seurantaa on viime vuosina alettu seuraamaa enemmän valtakunnan ja alueen tasoilla myös kuntatasolla on tehty kyselyjä. Viimeksi Kontiolahden liikuntapaikkasuunnitelman valmistelun yhteydessä alkuvuodesta Terveysliikuntasuunnitelman laatiminen kunnan omana työnä vuosille on vuoden 2014 liikuntapalveluiden tavoitteena. Suunnitelman laatimisesta on alustavasti neuvoteltu HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulussa Vierumäellä opiskelevan kontiolahtelaisen opiskelijan kanssa. Osa suunnitelmaa on hänen opinnäytetyötään. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, puh Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta saattaa tietoonsa ja hyväksyy terveysliikuntasuunnitelman laatimisen käynnistämisen ylläolevan mukaisesti. Vapaa-aikalautakunta Terveysliikuntasuunnitelman laatimiselle on tarkoituksenmukaista nimetä ohjausryhmä, joka ohjaa työn etenemistä. Ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan sosiaali- ja terveystoimesta, vapaa-aikalautakunnasta ja

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta vapaa-aikatoimesta. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, puh Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta nimeää ohjausrymään jäseniksi SOTE:sta kehittämisasiantuntija Tuula Kiviniemi, vapaa-aikalautakunnasta varapuheenjohtaja Markku Tukiainen ja vapaa-aikatoimesta vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen. Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma on valmistunut marraskuun lopussa. Laadittu terveysliikuntasuunnitelma ohjaa ja suuntaa terveysliikuntapalvelujen kehittämistä tulevina vuosina. Keskeisenä tavoitteena on kehittää terveysliikunnan palveluyhteistyötä Kontiolahdella ja lisätä vähän liikuntaa harrastavien liikunta-aktiivisuutta. Terveysliikuntasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Kontiolahden strategiaan , Hyvinvointikertomukseen sekä Liikuntastrategiaan Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, p Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistuneen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Liitteenä Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelman

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna /00.01/2014 Vapaa-aikalautakunta Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on osa tavoitteellisen ja tuloksellisen toiminnan kehittämistyötä. Lisäksi kyselyissä palveluiden käyttäjiltä ja asiakkailta saatujen vastausten ja mielipiteiden perusteella tehdään ehdotuksia palveluiden kehittämiseksi ja otettavaksi huomioon tulevissa suunnitelmissa. Vapaa-aikapalvelut toteutti asiakastyytyväisyyskyselyt syksyllä 2014 kohdennetusti palvelujen käyttäjille: - Kulttuuripalveluissa koskien kulttuurikulkurit -toimintaa - Liikuntapalveluissa terveysliikunnan ohjattua toimintaa ja - Nuorisopalvelluissa koskien retkitoimintaa. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksena saatiin tyytyväisyyden arvosanoiksi (asteikolla 1-5) yksiköittäin seuraavat: - Kulttuuripalvelut, kulttuurikulkurit 4,5 - Liikuntapalvelut, terveysliikunta 4,3 - Nuorisopalvelut, retkitoiminta 4,7 Kyselyiden vastausten yhteenvedot ovat liitteenä. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Veijo Sallinen, p Vapaa-aikapäällikön ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteenvedot ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen vapaa-aikapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteenvedot ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina vapaa-aikapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteenvedot. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen vapaa-aikapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteenvedot.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakaskysely lapsille 441/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kontiolahden kunnan varhaiskasvatuspalvelujen yhtenä toiminnallisena tavoit tee na vuodelle 2014 on asiakaskyselyn toteuttaminen var hais kas va tuspal ve lu ja käyttäville perheille ja lapsille. Lapsille suunnattu asiakaskysely to teu tet tiin toukokuussa viikoilla haastattelukyselynä vuoden 2014 ai ka na viisi vuotta täyttäville lapsille. Haastattelijoina toimivat muiden lap siryh mien lastentarhanopettajat, kiertävät erityislastentarhanopettajat ja perhe päi vä hoi don esimiehet. Haastattelun numeroarvioitujen väittämien kokonaisarvoksi muodostui 2,54 (asteikko 1-3, jossa 1 on huonoin arvosana ja 3 paras arvosana). Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee var hais kas va tus pal ve lu jen asiakas ky se lyn tulokset tiedokseen ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kun nanhal li tuk sel le ja -val tuus tol le. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Liitteenä varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely lapsille. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskyselyn tulokset ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Oheismateriaalina varhaiskasvatuspalvelujen lapsille tekemän

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta asiakaskyselyn tulokset. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen varhaiskasvatuspalvelujen lapsille tehdyn asiakaskyselyn tulokset.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Puhtauspalvelut 461/ /2014 Tekninen lautakunta Puhtauspalvelupäällikkö: Vuoden 2014 puhtauspalveluiden yhtenä toiminnallisena tavoitteena on pal ve lu so pi mus ten mukainen puhtaustaso. Mittarina on asia kas tyy ty väisyys ky se ly asteikolla 1-5 ja vastausprosentti. Mittarin tavoite (tunnusluku) asia kas tyy ty väi syy del le on 3,9 ja vastausprosentille 60. Puhtauspalveluilla on pääosin ns. sisäisiä asiakkaita eri hallintokunnista. Vuo den 2014 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuun aikana Web ro pol -kyselyohjelmalla. Kysely lähetettiin sähköpostilla erikohteissa työs ken te le vil le henkilöille mm. kouluille, päiväkodeille, esikouluryhmiin, ter veys kes kuk sen vastaanottoihin, Kontiolahden sairaalalle ja virastoille. Kyselykaavakkeita lähetettiin 28 erikohteeseen ja vastauksia saatiin 21, joten vastausprosentiksi muodostui 75 %. Kyselyssä kysyttiin pal ve lu so pimus ten toteutumista teknisen laadun ja laitoshuoltajan ammatillista osaamis ta toiminnallisen laadun osalta. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvoksi saatiin 4,2, josta teknisen laadun osuus on 3,85 ja toiminnallisen laadun osuus on 4.6. Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakastyytyväisyys on edellisvuoden tasolla ja mittarin ta voi te saavutettiin. Lisätietoja: puhtauspalvelupäällikkö Pirjo Meriläinen, puh. (013) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen puhtauspalveluiden asia kas tyyty väi syys ky se lyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus Liitteenä asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen puhtauspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely 2014 / Ravintohuolto 482/ /2014 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ruokapalvelupäällikkö: Vuoden 2014 ravintohuollon yhtenä toiminnallisena tavoitteena on asia kastyy ty väi syy den mittaaminen. Mittarina on asiakastyytyväisyyskysely as teikol la 1-5 ja vastausprosentti. Mittarin tavoite (tunnusluku) asia kas tyy ty väisyy del le on 3,9 ja vastausprosentille 85 %. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuun aikana. Kohteiksi valittiin ylä kou lu lai sia, lukiolaisia sekä koulujen ruokaileva henkilökunta sa tun naisel la otannalla. Kyselyssä kysyttiin mielipidettä lämpimästä ruuasta, sa laatis ta, leivästä, ruuan ulkonäöstä, ruokalistan monipuolisuudesta, ruo kai luajas ta, ruokasalin viihtyisyydestä, henkilöstön palvelualttiudesta ja ruuan tar joi lu läm pö ti las ta. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi saatiin 3,6. Asia kas tyy ty väisyy den kyselykaavake liitteenä, jossa on esitelty myös yhteenveto kyselyn tu lok sis ta ja vertailun vuoksi myös edellisvuoden tulokset. Asiakaskyselykaavakkeita jaettiin 223 kpl ja niitä palautettiin 173 kpl, joten vas taus pro sen tik si muodostui 77,6. Yhteenvetona voidaan todeta, että mittarin asiakastyytyväisyyden ta voittees ta jäätiin hiukan. Lisätietoja: ruokapalvelupäällikkö Pirjo Partanen, puh. ( 013 ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ravintohuollon asia kas tyy ty väi syysky se lyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnan val tuus tol le tiedoksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen ravintohuollon asia kas tyy ty väi syys ky selyn yhteenvedon ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Oheismateriaalina ravintohuollon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen ravintohuollon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon.

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyskysely / Hoito- ja hoivapalvelut 491/05.00/2014 Kunnanhallitus Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 6) velvoittaa kuntaa (yhteistoiminta-alueen tuottajaa) keräämään säännöllisesti palautetta asiakkailta, heidän omaisiltaan tai läheisiltään sekä henkilöstöltä palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi. Joensuun kaupungin hoito- ja hoivapalvelujen osa-alueella on suoritettu asiakastyytyväisyyskysely ajalla Kontiolahdella kysely kohdentui kaikkiin hoitokoteihin, vuodeosastolle, kotihoitoon ja omaishoidon asiakkaille. Kysely toteutettiin samanaikaisesti asukkaille, asiakkaille/potilaille ja heidän omaisilleen. Kyselyyn osallistuivat myös hoitoyksiköissä työskentelevät työntekijät. Liitteenä on vain Kontiolahden kunnan tulokset. Tehostetun palveluasumisen, säännöllisen kotihoidon ja terveyskeskussairaaloiden kyselyssä vastaajat arvioivat kuntoutumista edistävää toimintamallia, ohjausta ja neuvontaa, omahoitajuutta, asiakaspalvelua, osallisuutta ja toimijuutta, asiakkaiden kodin esteettömyyttä, terveyskeskussairaalasta vuodeosastolta kotiuttamista ja lääkäripalveluita. Henkilökunnan kysymyksiin kuului myös omaan työhön vaikuttamismahdollisuus. Kysymyksistä pääosa oli muotoiltu vastattavaksi asteikolla 4-1 (4= täysin samaa mieltä 3= osittain täysin samaa mieltä, 2=osittain samaa mieltä, 1= täysin eri mieltä). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että palvelutuotanto on varsin tasalaatuista kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Mutta tulosalueiden sisäisessä vertailussa yksiköiden väliset erot vaihtelivat arvioitavien asioiden osalta. Omaishoidon tuen kyselyssä ikäihmisten omaishoitajille vastaajat arvioivat asiakaspalvelua, ohjausta ja neuvontaa, vapaapäivien järjestelyjä, muutostai kriisitilanteissa avunsaantia, terveyskeskussairaalasta kotiuttamista ja omaishoitajan jaksamista. Omaishoitajien jaksamista arvioitiin asteikolla 10-1 (10= jaksan erittäin hyvin, 1= olen täysin uupunut). Kyselyn tulosten perusteella omaishoitajien jaksaminen vaihtelee 7,2-5,8 välillä. Asiakastyytyväisyyttä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä mittareista, kun selvitetään hoitopalveluyksiköiden annettavaa palvelua. Asiakaspalvelu, palvelun laatu ja palveluodotukset ovat kaikki suorassa yhteydessä asiakastyytyväisyyteen. Yleisesti asiakastyytyväisyyden mittausten tulokset nähdään hyödyllisinä toiminnan tarkkailun kannalta ja niistä saadut tulokset on otettava huomioon ja nostettava esiin toimintoja kehitettäessä.

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Asiakastyytyväisyyttä mitataan erilaisilla mutta aina yksilöllisillä tavoilla, kuten esimerkiksi kyselyillä. Tulokset ilmaistaan kuitenkin keskiarvoina. Kokonaisnäkemys asiakastyytyväisyystuloksista Kontiolahden osalta ovat suuntaa antavia hoidon ja hoivan eri osa-alueiden laadusta, mutta joilla on jo merkitystä siihen, että kehittämiskohteitakin on olemassa. Lisätietoja: tilaajajohtaja Katriina Päivinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kontiolahden kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Kontiolahden alueelle kohdennetun hoito- ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Oheismateriaalina Kontiolahden alueelle kohdennettu hoito- ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskysely. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Kontiolahden alueelle kohdennetun hoito-ja hoivapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn.

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Käyttäjän tietoturvakäsikirjan hyväksyminen 428/ /2014 Yhteistyötoimikunta Kontiolahden kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan tietoturvapolitiikan. Tietoturvapolitiikka toimii perustana muille kunnan tietoturva-asiakirjoille, kuten tietoturvasuunnitelmalle. Tietoturvasuunnitelma on hyväksytty Kontiolahden kunnanhallituksessa Tietoturvasuunnitelma on salainen asiakirja, jossa viedään politiikassa määriteltyjä tietoturvan toteutusmenetelmiä käytännön toimenpiteiden asteelle, josta ne edelleen tarkennetaan järjestelmä- ja palvelukohtaisiksi toimintaohjeiksi, henkilöstön toiminta- ja käyttäytymisohjeistuksiksi, tietoaineistojen käsittelyohjeiksi sekä toimintaohjeiksi keskeytymistilanteista toipumiseksi. Tietoturvasuunnitelmaan perustuva käyttäjän tietoturvakäsikirja on julkinen asiakirja ja se hyväksytään kunnanhallituksessa yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöasiain työryhmän käsittelyn pohjalta. Käyttäjän tietoturvakäsikirja sisältää henkilöstölle tärkeitä toiminta- ja käyttäytymisohjeita tietoturvalliseen työskentelyyn. Kontiolahden kunnan johtoryhmä on hyväksynyt kunnan sosiaalisen median käyttöohjeen Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Yhteistyötoimikunta saattaa hyväksyen tietoonsa liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan ja saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi henkilöstöasiain työryhmän kautta kunnanhallitukselle. Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Henkilöstöasiaintyöryhmä saattaa hyväksyen tietoonsa liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan ja saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöasiaintyöryhmä Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttäjän tietoturvakäsikirjan. Oheismateriaalina käyttäjän tietoturvakäsikirja. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen käyttäjän tietoturvakäsikirjan.

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat / /2015 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kontiolahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan sisäinen valvonta jaetaan sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisellä tarkkailulla tarkoitetaan koko organisaation systemaattista johtamisjärjestelmää ja johdonmukaista organisaatiota, täsmällisiä valtuuksien ja vastuiden määrityksiä sekä kattavia laskenta ja raportointijärjestelmiä. Sisäinen tarkastus on aktiivista ja näkyvää tarkastamista ja se tapahtuu kunnan johdon antamilla valtuuksilla. Kontiolahden kunnan hallintosäännön 44 :n mukaan kunnanhallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja hyväksyy sisäisen valvonna ohjeet. Osastojen johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen. Kontiolahden kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että osastojen tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä antaa kunnanhallitukselle tiedoksi sisäisen valvonnan toteutuminen. Hallintojohtaja on pyytänyt osastoja sähköpostitse toimittamaan raportit sisäisen valvonnan toteumasta vuodelta 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Osastot ovat toimittaneet tiedot osastojen sisäisestä valvonnasta. Oheismateriaalina sisäisen valvonnan toteutuminen osastoittain 2014 sekä suunnitelmat osastojen sisäisestä valvonnasta vuodelle Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää saattaa hyväksyen tiedokseen osastojen sisäisen valvonnan toteutumisen vuodelta 2014 sekä sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Kunnanhallitus antaa tarvittaessa saatteita osastoille sisäisestä valvonnasta. Oheismateriaalina osastojen sisäisen valvonnan toteutuminen vuonna 2014 ja sisäisen valvonnan suunnitelmat vuodelle Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen osastojen sisäisen valvonnan toteutumisen vuodelta 2014 sekä sisäisen valvonnan suunnitelmat

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta vuodelle 2015.

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan väliraportointi vuonna / /2014 Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin oppilastiedoista. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin teknisen toimen ja ympäristötoimen matkalaskujen tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan teknisen toimen ja ympäristötoimen matkalaskujen IDEA-avusteinen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin tontinvuokraja asunnonvuokratuottojen tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan tontinvuokra ja asunnonvuokratuottojen atk-avusteinen tarkastus". Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen ei ollut paikalla.

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan tontinvuokra ja asunnonvuokratuottojen atk-avusteinen tarkastus". Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen tilintarkastusmuistion "Kontiolahden kunnan toimielimen ja johtavien viranhaltijoiden päätökset / Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja sivistysjohtaja". Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle seuraavat muistiot: - Talous- ja toimintatilasto Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus - Kontiolahden kunnan varhaiskasvatus / päivähoitomaksut Kontiolahden kunnan palkkatarkastus Erityisopetuksen järjestämisprosessi ja erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden päätöksentekoprosessi ja näihin liittyvä ohjeistus Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen yllämainitut muistiot.

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Ilmoitusasiat Tarkastuslautakunta Sote-toimikunnan muistio Edellä oleva ilmoitusasia annetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.12.2015 AIKA 08.12.2015 18:00-19:37 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 49 34

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 18:02-19:29 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 18 13

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus 113 15.04.2013 Perusturvalautakunta 58 16.05.2013 Kunnanhallitus 170 19.08.2013 Kunnanhallitus 34 02.02.2015 Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:25 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.09.2013 Aika Tiistai 17.09.2013 klo 18:00-19.27 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 35 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 17.12.2013 klo 18.00 18.45

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 35 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 17.12.2013 klo 18.00 18.45 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 35 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 17.12.2013 klo 18.00 18.45 Konneveden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Keskiviikko 6.5.2015 klo 13.12 15.17 Kokouspaikka Neuvotteluhuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

14.3.2013 VAMN 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VAMN 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VAMN 3 VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

14.3.2013 VAMN 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VAMN 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VAMN 3 VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 14.3.2013 Asiat VAMN 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VAMN 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VAMN 3 VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VAMN 4 VAMN 5 VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä Kunnanhallitus 180 08.09.2014 Tekninen lautakunta 92 29.10.2014 Kunnanhallitus 239 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 79 15.12.2014 Tekninen lautakunta 99 23.09.2015 Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa

Lisätiedot

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 4/2012 17.9.2012 Asiat VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 VANH 24 VANHUSTENVIIKON 7.-14.10.2012 SUUNNITTELUA 24 VANH 25 FINNENTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot