Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006"

Transkriptio

1 Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi,

2

3 Kielibarometri-Språkbarometern 2004 / 2006 TAMMISAARI EKENÄS Suomenkieliset 2004 Suomenkieliset 2006 Svenskspråkiga 2006 URVAL/ OTANTA SVARS-% VASTAUS-% 55% 61% 63%

4 Får Du i allmänhet kommunal service på Ditt modersmål? Saatko yleensä kunnallista palvelua äidinkielelläsi? Tammisaari -Ekenäs 2004/2006 SUOMENKIELISET SUOMENKIELISET SVENSKSPRÅKIGA en koskaan aldrig vaihtelee varierar kyllä, lähes aina ja, så gott som alltid harvoin sällan yleensä kyllä ja, oftast

5 Hur lever staden upp till kravet på likvärdig service åt svensk- och finskspråkiga? Miten kaupunki on onnistunut tasapuolisen suomen- ja ruotsinkielisen palvelun vaatimuksen toteuttamisessa? Tammisaari -Ek enäs SUOMENKIELISET 2004 SUOMENKIELISET 2006 SVENSKSPRÅKIGA ei ollenkaan tai erittäin huonosti inte alls eller mycket dåligt ei hyvin eikä huonosti varken bra eller dåligt erittäin hyvin mycket bra melko huonosti ganska dåligt melko hyvin ganska bra

6 Mihin suuntaan kielellinen palvelu on kehittynyt kaupungissa viimeisten vuosien aikana? Har den språkliga servicen förändrats i staden under de senaste åren? Kielbarometri-Språkbarometern 2004/2006 SUOMENKIELISET 2004 SUOMENKIELISET 2006 SVENSKSPRÅKIGA huonontunut blivit sämre ennallaan förblivit oförändrad parantunut blivit bättre

7 SPRÅKSERVICE / KIELIPALVELU 2004/2006 Hälsovården / Terveyspalvelut Dagvården / Päivähoito Åldringsvården / Vanhustenhuolto Annan social service/muu sosiaalihuolto Idrottsanläggningar / Liikuntapaikat Tekniska frågor / Tekniset asiat Biblioteket / Kirjasto 7,3 7,5 7,9 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 7,8 7,9 9,4 8,6 8,7 8,9 9,1 9,2 9,3 9,5 9,7 9,7 Nödcentralen/Hätäkeskus 112 Räddningsväsendet / Pelastustoim i Ledande tjänstem än / Johtavat viranhaltijat Webbplatsen / Nettisivut Telefonväxeln / Puhelinvaihde Skattebyrån/Verotoim isto Polisen/Poliisi FPA/KELA Arbetskraftsbyrån/Työvoim atoim isto TE-centralen/TE-keskus Närm aste sjukhus/lähin sairaala 7,9 7, ,1 8,1 8,1 8,2 8,3 8,4 8,3 8,4 8,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 9,2 8,7 8,8 8,8 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Ekenäs 2006 Tammisaari 2006 Tammisaari 2004

8 ALLMÄN SERVICENIVÅ / YLEINEN PALVELUTASO 2004/2006 Hälsovården / Terveyspalvelut Dagvården / Päivähoito Åldringsvården / Vanhustenhuolto Annan social service/muu sosiaalihuolto Idrottsanläggningar / Liikuntapaikat Tekniska frågor / Tekniset asiat Biblioteket / Kirjasto 7,5 7,5 7,7 7,9 8 8,2 7,6 7,7 8,4 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 9 9 Nödcentralen/Hätäkeskus 112 Räddningsväsendet / Pelastustoim i Ledande tjänstem än / Johtavat viranhaltijat Webbplatsen / Nettisivut Telefonväxeln / Puhelinvaihde Skattebyrån/Verotoim isto Polisen/Poliisi FPA/KELA Arbetskraftsbyrån/Työvoim atoim isto TE-centralen/TE-keskus Närm aste sjukhus/lähin sairaala 7 7,5 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7, ,1 8,1 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,5 8,6 8,7 8,6 8,7 8,7 9 9,1 9,2 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 Ekenäs 2006 Tammisaari 2006 Tammisaari 2004

9 SPRÅKANVÄNDNING/KIELENKÄYTTÖ A F F Ä R ER / KA UP A T Ta m m is a a ri Ta m m is a a ri Eke nä s B US S A R,TA XI/ B US S IT,TA KS I Ta m m is a a ri Ta m m is a a ri Eke nä s F ÖR EN IN GA R / YHD IS TYS TOIM IN TA Ta m m is a a ri Ta m m is a a ri Eke nä s vain suomea yhtä paljon/lika mycket endast svenska enim.suomea/också svenska mest svenska/myös suomea

10 SPRÅKANVÄNDNING/KIELENKÄYTTÖ KUR S ER / KUR S S IT Ta m m is a a ri Eke nä s KYR KA,R EL./ KIR KKO, HEN G. Ta m m is a a ri Eke nä s D A GS TID N IN GA R / S A N OM A LEHD ET Ta m m is a a ri Eke nä s R A D IO Ta m m is a a ri Eke nä s TV Ta m m is a a ri Eke nä s vain suomea yhtä paljon/lika mycket endast svenska enim.suomea/också svenska mest svenska/myös suomea

11 SPRÅKANVÄNDNING/KIELENKÄYTTÖ Kotona Hemma Ystävien kanssa Men vänner Työ Arbetet vain suomea yhtä paljon/lika mycket endast svenska enim.suomea/också svenska mest svenska/myös suomea

12 Hur bra anser Du Dig kunna finska? Kuinka hyvin osaat mielestäsi ruotsia? TAMMISAARI EKENÄS Fullständigt Täydellisesti Nästan fullständigt Hyvin Tillfredsställande Melko hyvin Nöjaktigt Tyydyttävästi Behjälpligt Välttävästi Inte alls En lainkaan

13 Kielibarometri-Språkbarometern 2006 KIELTENKÄYTTÖ/SPRÅKANVÄNDNING Tammisaari - Ekenäs SUOMENKIELISET Tavallisen arkipäivän aikana Viikonlopun aikana SVENSKSPRÅKIGA En typisk vardag Ett typiskt veckoslut suomea finska ruotsia svenska

14 Hur skulle du karakterisera relationerna mellan språkgrupperna? Minkälaiset ovat kieliryhmien väliset suhteet? Tammisaari-Ekenäs 2004/2006 SUOMENKIELISET SUOMENKIELISET SVENSKSPRÅKIGA erittäin huonot mycket dåliga melko huonot ganska dåligt vaihtelevat varierande melko hyvät ganska goda erittäin hyvät mycket goda

15 Har din språkgrupp en tillräcklig representation i fullmäktige? Onko kieliryhmälläsi riittävä poliittinen edustus valtuustossa? TAMMISAARI TAMMISAARI EKENÄS Nej Ei ole Vet inte En tiedä Ja On

16 Utbudet av aktiviteter Eri toimintojen tarjonta Omat mahd.amatöörikulttuurin Själv utöva amatörkultur Amatöörikulttuurin tarjonta Utbud av amatörkultur Ammattimaisen kulttuurin tarjonta Utbud av professionell kultur Kokoontumispaikkojen tarjonta Samlingsplatser för social Mahdollisuuksia osallistua Möjl.att engagera sig i föreningar Lapsille ja nuorille suunn.toiminta Aktiviteter för barn och ungdom Liikuntatoimintojen tarjonta Idrotts- och motionsaktiviteter lika bra på båda språken yhtä hyvin molemmilla kielillä bättre på finska parempi suomen kielellä kan inte säga en osaa sanoa bättre på svenska parempi ruotsin kielellä lika dåligt på båda språken yhtä huono molemmilla kielillä

17 Kuinka kauan asunut asuinkunnassa? Hur länge bott i kommunen? Lähes koko ikäni Muuttanut takaisin Muualta S.g.s. hela livet Återflyttat Inflyttad SUOMENKIELISET % SVENSKSPRÅKIGA % 28. Kuinka todennäköistä on, että asut loppuelämäsi nykyisessä kotikunnassa? Har sannolikt är det att du kommer att bo resten av ditt liv i din nuvarande hemkommun? TAMMISAARI EKENÄS hyvin epätodennäköistä/ mycket osannolikt en osaa sanoa/ vet inte hyvin todennäköistä/ mycket sannolikt melko epätodennäköistä/ ganska osannolikt melko todennäköistä/ ganska sannolikt

18 Vähemmistön osuus ja mahdollisuus saada palvelua omalla kielellä/ Minoritetens andel och möjlighet få service på eget språk Usein tai aina palvelua omalla kielellä/ Ofta eller alltid service på modersmålet Vanda Lojo Åbo Hfrs Esbo Tammisaari Karleby Vasa Kemiö Hangö Mustasaari Lappträsk Kristiinankaupunki Grankulla Pietarsaari Borgå Pernaja Parainen Vähemmistön osuus/minoritetens andel

19 100 Vähemmistön osuus ja toisen kotimaisen kielen hallitseminen ainakin "hyvin". Minoritetens andel och andel med minst goda kunskaper i det andra inhemska språket Vanda Lojo Åbo Hfrs Esbo Karleby Vasa Grankulla Borgå Lappträsk 40 Tammisaari Hangö Mustasaari Kristiinankaupunki Kemiö Parainen Pernaja Pietarsaari Vähemmistön osuus/minoritetens andel

20 Språk * Slutkommentarer, kommenterat? Crosstabulation Språk Total Svenska Finska Count % within Språk Count % within Språk Count % within Språk Slutkommentarer, kommenterat? Ja Nej Total ,4% 80,6% 100,0% ,3% 86,7% 100,0% ,6% 83,4% 100,0%

21 INSTITUTET FÖR FINLANDSSVENSK SAMHÄLLSFORSKNING ÅBO AKADEMI Strandgatan 2 A PB 311, Vasa Tel ,

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta F o l k t i n g e t Vad språket betyder för människan Språket är det redskap vi använder när vi vill

Lisätiedot

Jag är hemmamänniska, så jag behöver inte nån speciell service - Olen koti-ihminen, en tarvitse erityistä palvelua

Jag är hemmamänniska, så jag behöver inte nån speciell service - Olen koti-ihminen, en tarvitse erityistä palvelua SCB s Medborgarenkät: Öppna svaren till öppna frågan i Tilläggsfrågorna om servicen på finska och meänkieli? (Fritt översatt): Hur vill du att Haparanda stad ska synliggöra din kultur och utveckla den

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Identitet och framtid Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas

Lisätiedot

Joukkomuutto Suomesta Ruotsiin. Massflytt från Finland till Sverige

Joukkomuutto Suomesta Ruotsiin. Massflytt från Finland till Sverige Foto: RsA/SvA Joukkomuutto Suomesta Ruotsiin Ruotsilla ja Suomella on aina ollut erityinen suhde. Ruotsalaiset ja suomalaiset ovat kautta aikojen muuttaneet: ruotsalaiset ovat siirtyneet Suomeen, suomalaiset

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

FROM START TO FINNISH SANASTO. s.16

FROM START TO FINNISH SANASTO. s.16 Hauska nähdä! FIN1 FROM START TO FINNISH SANASTO s.16 ja och Miten se nimi namn kirjoitetaan? Hur skrivs det? miten? hur? etunimi förnamn se den, det sukunimi efternamn minä olen jag är s.23 tänään idag

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans gör vi strukturer för 2020-talet Tiderna vi lever i är exceptionellt svåra. Finanskrisen 2008-2009 innebar den största

Lisätiedot

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen ANNIKA PELTONIEMI Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen Seminaariraportti Seminarierapport VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 200 III Julkaisija Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Poimintoja kirjaston käyttäjäkyselystä Sipoon pääkirjasto 2013. Plock ur av bibliotekets nationella användarförfrågan Sibbo huvudbibliotek 2013

Poimintoja kirjaston käyttäjäkyselystä Sipoon pääkirjasto 2013. Plock ur av bibliotekets nationella användarförfrågan Sibbo huvudbibliotek 2013 Poimintoja kirjaston käyttäjäkyselystä Sipoon pääkirjasto 2013 Plock ur av bibliotekets nationella användarförfrågan Sibbo huvudbibliotek 2013 1 Ruusuja - Ros Biblioteket var mitt favoritställe i kommunen

Lisätiedot

Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi

Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2009 Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi 1/2009 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku Lumio

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

1) joko itse hoitaa potilasta ja sopii uudesta vastaanottoajasta

1) joko itse hoitaa potilasta ja sopii uudesta vastaanottoajasta MIELIALAKYSELY II (BDI, lyhyt versio 1, Raitasalo, RBDI 2 ): OHJEISTO Mielialakyselyä on aikoinaan suositeltu käytettäväksi maatalousyrittäjien terveyshuollon terveystarkastuksissa joka neljäs vuosi (Lääkintöhallitus

Lisätiedot

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Näkökulmia vammaisuuteen Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Artikkelikokoelma on tehty osana Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa toimivan Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toimintaa.

Lisätiedot

Kysymykset ja vastukset. Frågor och svar

Kysymykset ja vastukset. Frågor och svar Kysymykset ja vastukset Frågor och svar Aukioloajat Toivomuksia että kirjasto aukeaa aiemmin aamulla, on pitempää auki illalla, auki lauantaisin vuoden ympäri ja sunnuntaisin Kirjaston aukioloaika määräytyy

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6.

Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. Kirkkonummen kuntalaisbarometri 2007 2 Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. SIVISTYSPALVELUT 7. TEKNISET PALVELUT

Lisätiedot

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016 Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000 Kunnallispoliittinen ohjelma Kommunalpolitiskt program 2014-2016 SisältöInnehåll Johdanto Johdanto Työpaikkoja korkeakoulutetuille Hyvinvointi Kaupunkiympäristö Inledning Arbetsplatser

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Vuxenutbildningscentret

Vuxenutbildningscentret vaasa VASA 4/09 Vasa stads informationstidning Uusi henkilöstöjohtaja esittäytyy 3 Nya personaldirektören presenterar sig 3 Aikuiskoulutuskeskus muuttaa 5 Vuxenutbildningscentret flyttar 5 Tekemistä nuorille

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 12/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Pauli Peltomäki Säveltäjäpolku Musiikkijuhlille n Kauniaisten

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot