Lähiympäristön merkitys liikkumiselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähiympäristön merkitys liikkumiselle"

Transkriptio

1 Lähiympäristön merkitys liikkumiselle Tomi Mäki-Opas Erikoistutkija, FT Väestön terveyden tila -yksikkö Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 1

2 Liikkumattomuuden ongelma vieläkin ratkaisematta? Vähäinen liikunnasta aiheuttaa monia kansantauteja, ennen aikaisia kuolemia, ja lyhentää elinikää Arviolta joka toinen henkilö maailmanlaajuisesti ja joka kolmas Suomessa ei liiku terveytensä kannalta riittävästi Tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, miten liikkumisesta tulisi luonnollinen osa jokapäiväistä elämää Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 2

3 Lähiympäristön merkitys hyvinvoinnille Lähiympäristön viheralueilla voi olla merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille Suojaavana tekijänä stressille ja mielenterveydellä kun viheralue on riittävän suuri (Van den Berg ym. 2010) Edistää koettua terveyttä ja elämänlaatua, vähentää yksinäisyyden tunnetta ja lisätä sosiaalisten kontakteiden määrään (Maas ym. 2008; Stigsdotter ym. 2010)» Viheralueilla voi olla tärkeä rooli myös sosiaalisen verkoston syntymiselle ja alueen identiteetille myös yksilön näkökulmasta Viheralueilla voi olla merkitystä myös sairastavuuteen lapsilla ja alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä (Maas ym. 2009) Yhteyttä viheralueiden ja hyvinvoinnin välillä ei kuitenkaan ole selitettävissä liikunta-aktiivisuuden kautta kun sosioekonomisia ja muita tekijöitä otettiin huomioon (Maas ym. 2008)» Entä Suomen kontekstissa, kun noin 36% aikuisista ja eläkeläisistä vielä useampi liikkuu vapaa-ajallaan luontoympäristössä! (Borodulin ym. 2011)» Luontoympäristö on myös tasa-arvoa edistävä liikkumispaikka Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 3

4 Onko lähiympäristöllä merkitystä liikunnan harrastamiseen - kävely ja pyöräily kautta Viheralueiden saavutettavuus ja läheisyys ovat yhteydessä pyöräilyyn ja kävelyyn (Charreire ym. 2012, Hanibuchi ym. 2011, Winters ym. 2010, Fraser and Lock ym. 2010). Eri ympäristötekijöillä voi olla erilainen merkitys riippuen mistä lähtokohdasta yksilö liikkuu: virkistymis, kuntoilu, työmatka jne. (Sallis et al., 2006, Oliver et al., 2011, Van Holle et al., 2012) Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 4

5 Muut liikkumisen taustalla olevat tekijät Liikkumiseen vaikuttavat myös ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema (koulutus, tulot, ammattiasema) ja siviilisääty Eri väestöryhmille voi jotkut ympäristöt olla tärkeämpi kuin toiset (Pearce and Maddison, 2011, Abraham et al., 2010, Keegan et al., 2012, Serrano-Sanchez et al., 2012). Sosiaaliset ympäristö ja verkostot ovat myös yhteydessä liikkumiseen (Trost ym. 2002, McNeill ym. 2006, Wendel-Vos ym. 2007) ja myös siihen minkälaisissa ympäristöissä liikutaan (Prins ym. 2012, Stephanie ym. 2011, Yu ym. 2011, Serrano-Sanchez ym. 2012) Taustalla voi olla myös muiden epäterveellisten elintapojen kasautuminen (ruokatottumukset, tupakointi ja alkoholin kulutus) voi vaikuttaa yhteyteen ympäristön ja liikkumisen välillä (Dagmar ym. 2011, Joseph ym. 2012). Kausaalisuudeen toteaminen ympäristön ja liikkumisen välillä on erittäin hankalaa ilmiön kompleksisuuden takia (Lee & Maheswaran 2010) Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 5

6 Elämme siis kompleksisessa ympäristössä Local Urban planning National Proximity (density, land use mix, access) International Connectivity (streets, sidewalks, bicycle-lanes) Social support (family and friends) MACRO LEVEL /PUBLIC POLICY PHYSICAL ENVIRONMENT SOCIAL/CULTURAL Ethnicity/Cul tural norms PERSONAL Age, Health, Skills, Preferences, Motivation, SEP Policies Distance: (home to work, to recreation) Time Constraints (work, family) Regulations Design (forests, streets, parks, facilities etc.) Laws Taxation Life-course & selection Adaption of socio-ecological model for physical activity among adults (Sallis et al 2006, modified) Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 6

7 Alueellinen terveys ja hyvinvointitutkimus (ATH) Poikittaistutkimus: Toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 (pilotti), valtakunnallinen vuodesta 2012 eteenpäin Mukana 20-vuotta täyttäneet ja vanhemmat Osallistumisaktiivisuus noin 65 %, Alueelliset otokset Turku (n=9000), Kainuu (n=9000) Pohjois-Pohjanmaa (n=8000) Koko Suomea edustava(n=5000) Koettu ympäristö ja itse-raportoitu liikunta-aktiiviisuus (kävely ja pyöräily) Useita taustatekijöitä mm. ikä, koulutus, terveyden tila Lisätietoja: Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 7

8 Tutkimusalueet ATH:ssa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaa, alue 2 Pohjois-Pohjanmaa, alue 1 Kainuu, alue 1 Kainuu, alue 2 Kainuu, alue 3 Turku Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 8

9 Koettu lähiympäristö, kysymys Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 9

10 Koettu lähiympäristö, kysymys Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 10

11 Liikuntakysymykset

12 TAULUKKO 1. Lähiympäristön tyytyväisyyden yhteys liikkumiseen vapaa-ajalla ja työmatkoilla sukupuolittain. Prevalenssit (%) ja chi2-testien arvot ei haittaa vs haittaa (x 2 ) Vapaa-ajan liikunta 1 Työmatkaliikunta 2 Ei Ei Tyytyväi Tyytyväi tyytyväi tyytyväi nen nen nen nen Miehet % % x 2 % % x 2 vaaralliset risteykset jalankulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus Naiset vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus Vapaa-ajallaan vähintään kävelyä, pyöräilyä, kevyttä koti- tai pihatyötä useita tunteja viikossa tekevien osuus 2. Työ- tai koulumatkallaan kävelyä tai pyöräilyä vähintään 15 min päivässä harrastavien osuus Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 12

13 TAULUKKO 2. Lähiympäristön tyytyväisyyden yhteys liikkumiseen vapaa-ajalla ja työmatkoilla ikäryhmittäin. Prevalenssit (%) ja chi2-testien arvot tyytyväinen vs ei tyytyväinen (x 2 ) Vapaa-ajan liikunta 1 Työmatkaliikunta 2 Ei Ei Tyytyvä Tyytyvä tyytyväi tyytyväi inen inen nen nen vuotiaat % % x 2 % % x 2 vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus vuotiaat vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus Vapaa-ajallaan vähintään kävelyä, pyöräilyä, kevyttä koti- tai pihatyötä 2. Työ- tai koulumatkallaan kävelyä tai pyöräilyä vähintään 15 min päivässä Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 13

14 TAULUKKO 3. Lähiympäristön tyytyväisyyden yhteys liikkumiseen vapaa-ajalla ja työmatkoilla koulutusryhmittäin*. Prevalenssit (%) ja chi2-testien arvot tyyväinen vs ei tyytyväinen (x 2 ) Vapaa-ajan liikunta 1 Työmatkaliikunta 2 Ei Ei Tyytyväi Tyytyväi tyytyväi tyytyväi nen nen nen nen Matala koulutus % % x 2 % % x 2 vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus Korkea koulutus vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus * Matala koulutus= peruskoulutus tai keskiaste, Korkea koulutus= Korkeakoulu tai ylempi 1. Vapaa-ajallaan vähintään kävelyä, pyöräilyä, kevyttä koti- tai pihatyötä useita tunteja 2. Työ- tai koulumatkallaan kävelyä tai pyöräilyä vähintään 15 min päivässä harrastavien Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 14

15 Yhteenveto tuloksista: Lähiympäristön tyytyväisyyden yhteys liikkumiseen näyttäisi olevan erilainen kun huomioidaan Liikkumismuoto Sukupuoli Ikäryhmä Koulutustaso Liikkumisen kannalta merkittävimpiä tekijöitä olivat kenties mm. Turvallisuus vapaa-ajalla liikkumiselle naisilla ja vapaa-ajan liikkumisen kannalta Rumuus/roskaisuus, melu ja liukkaus työmatkalla liikkumiselle Mutta mielenkiintoista myös ne lähiympäristön tekijät, jota eivät olleet yhteydessä liikkumiseen eri väestöryhmissä Melulla ja huonolla valaistuksella sekä asuinalueen rumuudella ei ollut merkitystä liikkumiseen alhaisen koulutuksen ryhmässä Asuinalueen turvallisuudella ei ollut merkitystä liikkumiselle vanhemmissa ikäryhmissä Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 15

16 Muistettava Aktiivisemmat liikkujat raportoivat enemmän haittoja kuin harvemmin liikkuvat: Työmatkaliikkujat (miehet ja korkeasti kouluttautuneet): liukkautta, melua, rumuutta, roskaisuutta vuotiaat naiset: vaarallisia risteyksiä, melua Subjektiivinen kokemus lähiympäristöstä, johon voi vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin tarkasteltiin nyt Tulokset alustavia ja exploratiivisia Tarvitaan tarkempia tilastollisia menetelmiä, jotka ottavan huomioon alueellisen korrelaation Suuria kaupunkeja ja maaseutua on analysoitava erikseen huomioiden väestön tiheys, joka vaikuttaa viheralueisiin ja muihin ulkoilumahdollisuuksiin Tarvitaan pitkittäistutkimuksia, jotta kausaalisuhteet voidaan varmistaa! Asuvatko liikkujat liikkumista tukevissa ympäristöissä? Paikkatietoaineistojen antavat mahdollisuuden (objektiivisen) ympäristön ja sen muutoksien tutkimiseen Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 16

17 Built Environment and Green Areas as Determinants for Cycling and Walking among Finns and Dutch A Longitudinal Study Using Geographic Information Systems (BEGACYS ) BUILT ENVIRONMENT (GIS) - Urban form - Pedestrian/cycling routes - Neigbourhood s safety (perceived) URBAN POLICY AND PLANNING (comparison) - between the largest cities in Finland - between Finland and the Netherlands GREEN AREAS (GIS) - Forests, parks - Recreation areas - Neighborhood aesthethics (perceived) CYCLING & WALKING (SURVEYS) - Transportation - Recreation - Fitness OTHER FACTORS (SURVEYS) - Socioeconomic position (education, occupation, income) - Social environment (social support and social participation) - Health status - Other health behaviours Adopted and modified from JP Elder et al Health Education Research Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 17

18 Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella pitkittäisasetelmasta: a) Mitkä väestöryhmät ovat herkempiä rakennetun ympäristön ja viheralueiden vaikutukselle kävelyn ja pyöräilyn suhteen? b) Onko rakennetun ympäristön tai viheralueiden muutoksella vaikutusta kävelyyn ja pyöräilyyn? c) Onko yhteyksiä merkittäviä eroja alueiden välillä ja Suomen sekä Hollannin kontekstissa? d) Kun muut yksilön taustatekijät (mm. ikä, koulutus, terveys, sosiaalinen tuki, urbanisaatioaste, alue) otetaan huomioon Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 18

19 Paikkatietoaineistot ja väestöaineistot Suomessa ja Hollannissa Paikkatietoaineistot joissa ympäristöön liittyvää tietoa (mm. Maanmittauslaitos, SYKE, Tilastokeskus) on alihyödynnettyjä liikuntatutkimuksessa: Voidaan linkata yksilöön kotiosoitteen ja geocoordinaatin perusteella Rakennettu ympäristö: rakennustiheys, saavutettavuus, asuinalueen tyyppi, liikkumisvyöhykkeet Kävely ja pyöräilyväylät Viheralueet ja virkistysalueet Pitkittäistutkimukset (Terveys 2011 tutkimus ja HELIUStutkimus) Yksilötason seuranta-aineistoja Tiedot liikkumisesta ja taustatekijöistä Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 19

20 Ajankohtainen ja tieteellinen tietotarve Monissa poliittisissa strategioissa, toimenpideohjelmissa, ja myös hallitusohjelmassa korostetaan aktivoivien ympäristöjen, yhtäläisten mahdollisuuksien merkitystä ja liikunnallisen elämäntavan edistämisestä: WHO:n Physical activity promotion in socially disadvatanged groups (2013) LVM:n Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Kataisen hallitusohjelma YM:n Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista (STM 2008) Valtineuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista (OKM 2008) Onko meillä kuitenkaan vielä riittävää tieteellistä näyttöä ympäristön merkityksestä liikkumiselle? Erityisesti, jotta voimme sanoa mikä vaikuttaa mihinkin ja miten voisimme ympäristöön liittyvien tekijöiden avulla edistää liikunnallista elämäntapaa väestötasolla? Voisimme suunnitella aktivoivia ja motivoivia liikkumisympäristöjä? Tarjota ympäristöjä kaikkien erityisryhmien liikunnallisiin tarpeisiin ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille liikkumiseen? Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 20

21 Nyt käynnistyvän tutkimuksen tulokset tulevat tarjoamaan vastauksia tietotarpeeseen: Havainnollistaa miten viheralueiden saavutettavuus ja läheisyys sekä kävely- että pyörätiet edistävät kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi miten sosiaalinen tuen muodot, sosioekonomiset tekijät ja muut yksilön taustatekijät vaikuttavat ympäristön ja liikkumiseen yhteyteen Tuottaa innovatiivisia ja tieteelliseen tietoon perustuvia lähestymistapoja kunnille Kaupunkivertailujen avulla huomioida eri liikkumismuotojen ja alueiden sekä erityisryhmien tarpeet. Yhdistämällä paikkatietoaineistoja ja yksilötason pitkittäisseurantaainestoja Mahdollisuus vertailla Suomen ja Hollannin liikuntakulttuureja ja kaupunkisuunnittelua sekä pyöräilypoliittisia keinoja Mitä voimme oppia eri tavoista ja keinoista sekä tuloksista kahdessa eri maassa jossa liikkuminen kävellen ja pyöräillen on yleistä, mutta ympäristöt hyvinkin erilaisia? Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 21

22 KESKEISET LÄHTEET I: ABRAHAM, A., SOMMERHALDER, K. & ABEL, T Landscape and well-being: a scoping study on the health-promoting impact of outdoor environments. Int J Public Health, 55, BORODULIN, K., PARONEN, O. & MÄNNISTÖ, S Aikuisten vapaa-ajan liikuntaympäristöt. In: HUSU, P., PARONEN, O., SUNI, J. & VASANKARI, T. (eds.) Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset.: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:15. CHARREIRE, H., WEBER, C., CHAIX, B., SALZE, P., CASEY, R., BANOS, A., BADARIOTTI, D., KESSE-GUYOT, E., HERCBERG, S., SIMON, C. & OPPERT, J. M Identifying built environmental patterns using cluster analysis and GIS: Relationships with walking, cycling and body mass index in French adults. Int J Behav Nutr Phys Act, 9, 59. DAGMAR, S., WALID EL, A. & ERIK, S Neighbourhood Environment Correlates of Physical Activity: A Study of Eight Czech Regional Towns. International Journal of Environmental Research and Public Health, 341. FRASER, S. D. & LOCK, K Cycling for transport and public health: a systematic review of the effect of the environment on cycling. Eur J Public Health, 21, HANIBUCHI, T., KAWACHI, I., NAKAYA, T., HIRAI, H. & KONDO, K Neighborhood built environment and physical activity of Japanese older adults: results from the Aichi Gerontological Evaluation Study (AGES). BMC Public Health, 11, JOSEPH, P., DAVIS, A. D., MILLER, R., HILL, K., MCCARTHY, H., BANERJEE, A., CHOW, C., MENTE, A. & ANAND, S. S Contextual determinants of health behaviours in an aboriginal community in Canada: pilot project. BMC Public Health, 12, KEEGAN, T. H. M., HURLEY, S., GOLDBERG, D., NELSON, D. O., REYNOLDS, P., BERNSTEIN, L., HORN-ROSS, P. L. & GOMEZ, S. L The Association Between Neighborhood Characteristics and Body Size and Physical Activity in the California Teachers Study Cohort. American Journal of Public Health, 102, LEE, A. C. & MAHESWARAN, R The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence. J Public Health (Oxf), 33, MAAS, J., VAN DILLEN, S. M., VERHEIJ, R. A. & GROENEWEGEN, P. P. 2009a. Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health. Health Place, 15, MAAS, J., VERHEIJ, R. A., DE VRIES, S., SPREEUWENBERG, P., SCHELLEVIS, F. G. & GROENEWEGEN, P. P. 2009b. Morbidity is related to a green living environment. J Epidemiol Community Health, 63, MAAS, J., VERHEIJ, R. A., SPREEUWENBERG, P. & GROENEWEGEN, P. P Physical activity as a possible mechanism behind the relationship between green space and health: a multilevel analysis. BMC Public Health, 8, Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 22

23 KESKEISET LÄHTEET II: MCNEILL, L. H., KREUTER, M. W. & SUBRAMANIAN, S. V Social environment and physical activity: a review of concepts and evidence. Soc Sci Med, 63, OLIVER, L., SCHUURMAN, N., HALL, A. & HAYES, M Assessing the influence of the built environment on physical activity for utility and recreation in suburban metro Vancouver. BMC Public Health, 11, PEARCE, J. & MADDISON, R Do enhancements to the urban built environment improve physical activity levels among socially disadvantaged populations? International Journal for Equity in Health, 28. PRINS, R. G., MOHNEN, S. M., VAN LENTHE, F. J., BRUG, J. & OENEMA, A Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents? Int J Behav Nutr Phys Act, 9, 90. SALLIS, J. F., CERVERO, R. B., ASCHER, W., HENDERSON, K. A., KRAFT, M. K. & KERR, J An ecological approach to creating active living communities. Annu Rev Public Health, 27, SERRANO-SANCHEZ, J. A., LERA-NAVARRO, A., DORADO-GARCÍA, C., GONZÁLEZ-HENRIQUEZ, J. J. & SANCHIS-MOYSI, J Contribution of Individual and Environmental Factors to Physical Activity Level among Spanish Adults. PLoS ONE, 7, STIGSDOTTER, U. K., EKHOLM, O., SCHIPPERIJN, J., TOFTAGER, M., KAMPER-JORGENSEN, F. & RANDRUP, T. B Health promoting outdoor environments--associations between green space, and health, health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey. Scand J Public Health, 38, TROST, S. G., OWEN, N., BAUMAN, A. E., SALLIS, J. F. & BROWN, W Correlates of adults' participation in physical activity: review and update. Med Sci Sports Exerc, 34, VAN DEN BERG, A. E., MAAS, J., VERHEIJ, R. A. & GROENEWEGEN, P. P Green space as a buffer between stressful life events and health. Soc Sci Med, 70, VAN HOLLE, V., DEFORCHE, B., VAN CAUWENBERG, J., GOUBERT, L., MAES, L., VAN DE WEGHE, N. & DE BOURDEAUDHUIJ, I Relationship between the physical environment and different domains of physical activity in European adults: a systematic review. BMC Public Health, 12, WENDEL-VOS, W., DROOMERS, M., KREMERS, S., BRUG, J. & VAN LENTHE, F Potential environmental determinants of physical activity in adults: a systematic review. Obes Rev, 8, WHITE, M. P., ALCOCK, I., WHEELER, B. W. & DEPLEDGE, M. H Would you be happier living in a greener urban area? A fixed-effects analysis of panel data. Psychol Sci, 24, WINTERS, M., BRAUER, M., SETTON, E. M. & TESCHKE, K Built environment influences on healthy transportation choices: bicycling versus driving. J Urban Health, 87, Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 23

24 Kiitokset! Yhteydenotot ja lisäkysymykset: Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 24

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa PÄIVI MÄKILÄ, MIRJA HIRVENSALO, TERTTU PARKATTI Yhteyshenkilö: Päivi Mäkilä, Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus Katsaus tieteessä Tuija Tammelin FT, tutkimusjohtaja tuija.tammelin@likes.fi Annaleena Aira FT, tiedottaja Janne Kulmala LitM, mittauskoordinaattori Jouni Kallio LitT, tutkija Marko Kantomaa FT, tutkija

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA

EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA MARI LEHMUSKALLIO Yhteyshenkilö: Mari Lehmuskallio, Turun opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista DRIVERS on EuroHealthNetin koordinoima ja se on saanut rahoitusta Euroopan

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista Saija Turunen Hanna-Kaisa Hoppania Minna Luhtamäki Tellervo Nenonen Vaula Tuomaala nat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352

Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352 Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352 JULKAISIJA Jyväskylän yliopiston psykologian laitos JULKAISUSARJAN TOIMITTAJA Taru

Lisätiedot

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Teksti: ARJA SÄÄKSLAHTI, ANNE SOINI, ANETTE MEHTÄLÄ, ARTO LAUKKANEN, SUSANNA IIVONEN Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Meidän on luovuttava siitä harhakuvitelmasta, jonka

Lisätiedot

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa LTA 3 / 1 4 p. 1 8 9 2 1 0 KRISTINA TILEV JA SINIKKA VANHALA Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa ABSTRAKTI Osa-aikatyön osuus on kasvanut palvelualoilla nopeammin kuin palkansaajakunnassa

Lisätiedot

Tavoitteena ympäristöystävällisemmät. Motiiviperustaisen viitekehyksen

Tavoitteena ympäristöystävällisemmät. Motiiviperustaisen viitekehyksen Tavoitteena ympäristöystävällisemmät rutiinit: Motiiviperustaisen viitekehyksen rakentaminen Vappu Id ja Pirjo Laaksonen TIIVISTELMÄ Tämän artikkelin tarkoituksena on pohtia, miten kuluttajien rutinoituneita

Lisätiedot

Liikunta on osa liikkumista Paikallaanolon määritelmää täsmennetään parhaillaan

Liikunta on osa liikkumista Paikallaanolon määritelmää täsmennetään parhaillaan Teksti: JAANA SUNI, PAULIINA HUSU, MINNA AITTASALO, TOMMI VASANKARI Liikunta on osa liikkumista Paikallaanolon määritelmää täsmennetään parhaillaan Liikkumisen ja paikallaanolon käsitteiden käyttö on tällä

Lisätiedot

KAHDEKSASLUOKKALAISTEN SUHTAUTUMINEN LIIKUNTAAN SEKÄ SEN YHTEYS SOSIAALISEEN LÄHIPIIRIIN JA OMAAN LIIKUNTAAN

KAHDEKSASLUOKKALAISTEN SUHTAUTUMINEN LIIKUNTAAN SEKÄ SEN YHTEYS SOSIAALISEEN LÄHIPIIRIIN JA OMAAN LIIKUNTAAN KAHDEKSASLUOKKALAISTEN SUHTAUTUMINEN LIIKUNTAAN SEKÄ SEN YHTEYS SOSIAALISEEN LÄHIPIIRIIN JA OMAAN LIIKUNTAAN RITVA NUPPONEN, MINNA AITTASALO, OLAVI PARONEN Yhteyshenkilö: Minna Aittasalo, UKK-instituutti,

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa?

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? 12 Liikunta & tiede 50 4 / 2013 Oppiminen on ihmisen

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 1 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Liikunta ja tasa-arvo 2011

Liikunta ja tasa-arvo 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikunta ja tasa-arvo 2011 Sukupuolten tasa-arvon nykytila ja muutokset Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:33 Salla

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä LAHDELMA & LAAKSO 25 Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma & Seppo Laakso ABSTRACT Network analysis as a method of evaluating support

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot