Lähiympäristön merkitys liikkumiselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähiympäristön merkitys liikkumiselle"

Transkriptio

1 Lähiympäristön merkitys liikkumiselle Tomi Mäki-Opas Erikoistutkija, FT Väestön terveyden tila -yksikkö Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 1

2 Liikkumattomuuden ongelma vieläkin ratkaisematta? Vähäinen liikunnasta aiheuttaa monia kansantauteja, ennen aikaisia kuolemia, ja lyhentää elinikää Arviolta joka toinen henkilö maailmanlaajuisesti ja joka kolmas Suomessa ei liiku terveytensä kannalta riittävästi Tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, miten liikkumisesta tulisi luonnollinen osa jokapäiväistä elämää Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 2

3 Lähiympäristön merkitys hyvinvoinnille Lähiympäristön viheralueilla voi olla merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille Suojaavana tekijänä stressille ja mielenterveydellä kun viheralue on riittävän suuri (Van den Berg ym. 2010) Edistää koettua terveyttä ja elämänlaatua, vähentää yksinäisyyden tunnetta ja lisätä sosiaalisten kontakteiden määrään (Maas ym. 2008; Stigsdotter ym. 2010)» Viheralueilla voi olla tärkeä rooli myös sosiaalisen verkoston syntymiselle ja alueen identiteetille myös yksilön näkökulmasta Viheralueilla voi olla merkitystä myös sairastavuuteen lapsilla ja alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä (Maas ym. 2009) Yhteyttä viheralueiden ja hyvinvoinnin välillä ei kuitenkaan ole selitettävissä liikunta-aktiivisuuden kautta kun sosioekonomisia ja muita tekijöitä otettiin huomioon (Maas ym. 2008)» Entä Suomen kontekstissa, kun noin 36% aikuisista ja eläkeläisistä vielä useampi liikkuu vapaa-ajallaan luontoympäristössä! (Borodulin ym. 2011)» Luontoympäristö on myös tasa-arvoa edistävä liikkumispaikka Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 3

4 Onko lähiympäristöllä merkitystä liikunnan harrastamiseen - kävely ja pyöräily kautta Viheralueiden saavutettavuus ja läheisyys ovat yhteydessä pyöräilyyn ja kävelyyn (Charreire ym. 2012, Hanibuchi ym. 2011, Winters ym. 2010, Fraser and Lock ym. 2010). Eri ympäristötekijöillä voi olla erilainen merkitys riippuen mistä lähtokohdasta yksilö liikkuu: virkistymis, kuntoilu, työmatka jne. (Sallis et al., 2006, Oliver et al., 2011, Van Holle et al., 2012) Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 4

5 Muut liikkumisen taustalla olevat tekijät Liikkumiseen vaikuttavat myös ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema (koulutus, tulot, ammattiasema) ja siviilisääty Eri väestöryhmille voi jotkut ympäristöt olla tärkeämpi kuin toiset (Pearce and Maddison, 2011, Abraham et al., 2010, Keegan et al., 2012, Serrano-Sanchez et al., 2012). Sosiaaliset ympäristö ja verkostot ovat myös yhteydessä liikkumiseen (Trost ym. 2002, McNeill ym. 2006, Wendel-Vos ym. 2007) ja myös siihen minkälaisissa ympäristöissä liikutaan (Prins ym. 2012, Stephanie ym. 2011, Yu ym. 2011, Serrano-Sanchez ym. 2012) Taustalla voi olla myös muiden epäterveellisten elintapojen kasautuminen (ruokatottumukset, tupakointi ja alkoholin kulutus) voi vaikuttaa yhteyteen ympäristön ja liikkumisen välillä (Dagmar ym. 2011, Joseph ym. 2012). Kausaalisuudeen toteaminen ympäristön ja liikkumisen välillä on erittäin hankalaa ilmiön kompleksisuuden takia (Lee & Maheswaran 2010) Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 5

6 Elämme siis kompleksisessa ympäristössä Local Urban planning National Proximity (density, land use mix, access) International Connectivity (streets, sidewalks, bicycle-lanes) Social support (family and friends) MACRO LEVEL /PUBLIC POLICY PHYSICAL ENVIRONMENT SOCIAL/CULTURAL Ethnicity/Cul tural norms PERSONAL Age, Health, Skills, Preferences, Motivation, SEP Policies Distance: (home to work, to recreation) Time Constraints (work, family) Regulations Design (forests, streets, parks, facilities etc.) Laws Taxation Life-course & selection Adaption of socio-ecological model for physical activity among adults (Sallis et al 2006, modified) Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 6

7 Alueellinen terveys ja hyvinvointitutkimus (ATH) Poikittaistutkimus: Toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 (pilotti), valtakunnallinen vuodesta 2012 eteenpäin Mukana 20-vuotta täyttäneet ja vanhemmat Osallistumisaktiivisuus noin 65 %, Alueelliset otokset Turku (n=9000), Kainuu (n=9000) Pohjois-Pohjanmaa (n=8000) Koko Suomea edustava(n=5000) Koettu ympäristö ja itse-raportoitu liikunta-aktiiviisuus (kävely ja pyöräily) Useita taustatekijöitä mm. ikä, koulutus, terveyden tila Lisätietoja: Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 7

8 Tutkimusalueet ATH:ssa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaa, alue 2 Pohjois-Pohjanmaa, alue 1 Kainuu, alue 1 Kainuu, alue 2 Kainuu, alue 3 Turku Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 8

9 Koettu lähiympäristö, kysymys Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 9

10 Koettu lähiympäristö, kysymys Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 10

11 Liikuntakysymykset

12 TAULUKKO 1. Lähiympäristön tyytyväisyyden yhteys liikkumiseen vapaa-ajalla ja työmatkoilla sukupuolittain. Prevalenssit (%) ja chi2-testien arvot ei haittaa vs haittaa (x 2 ) Vapaa-ajan liikunta 1 Työmatkaliikunta 2 Ei Ei Tyytyväi Tyytyväi tyytyväi tyytyväi nen nen nen nen Miehet % % x 2 % % x 2 vaaralliset risteykset jalankulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus Naiset vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus Vapaa-ajallaan vähintään kävelyä, pyöräilyä, kevyttä koti- tai pihatyötä useita tunteja viikossa tekevien osuus 2. Työ- tai koulumatkallaan kävelyä tai pyöräilyä vähintään 15 min päivässä harrastavien osuus Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 12

13 TAULUKKO 2. Lähiympäristön tyytyväisyyden yhteys liikkumiseen vapaa-ajalla ja työmatkoilla ikäryhmittäin. Prevalenssit (%) ja chi2-testien arvot tyytyväinen vs ei tyytyväinen (x 2 ) Vapaa-ajan liikunta 1 Työmatkaliikunta 2 Ei Ei Tyytyvä Tyytyvä tyytyväi tyytyväi inen inen nen nen vuotiaat % % x 2 % % x 2 vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus vuotiaat vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus Vapaa-ajallaan vähintään kävelyä, pyöräilyä, kevyttä koti- tai pihatyötä 2. Työ- tai koulumatkallaan kävelyä tai pyöräilyä vähintään 15 min päivässä Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 13

14 TAULUKKO 3. Lähiympäristön tyytyväisyyden yhteys liikkumiseen vapaa-ajalla ja työmatkoilla koulutusryhmittäin*. Prevalenssit (%) ja chi2-testien arvot tyyväinen vs ei tyytyväinen (x 2 ) Vapaa-ajan liikunta 1 Työmatkaliikunta 2 Ei Ei Tyytyväi Tyytyväi tyytyväi tyytyväi nen nen nen nen Matala koulutus % % x 2 % % x 2 vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus Korkea koulutus vaaralliset risteykset kulkuväylien liukkaus talvella huono valaistus Ilkivalta, rikollisuus liikenteen melu teollisuuden melu roskaisuus asuinalueen rumuus asuinalueen turvallisuus * Matala koulutus= peruskoulutus tai keskiaste, Korkea koulutus= Korkeakoulu tai ylempi 1. Vapaa-ajallaan vähintään kävelyä, pyöräilyä, kevyttä koti- tai pihatyötä useita tunteja 2. Työ- tai koulumatkallaan kävelyä tai pyöräilyä vähintään 15 min päivässä harrastavien Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 14

15 Yhteenveto tuloksista: Lähiympäristön tyytyväisyyden yhteys liikkumiseen näyttäisi olevan erilainen kun huomioidaan Liikkumismuoto Sukupuoli Ikäryhmä Koulutustaso Liikkumisen kannalta merkittävimpiä tekijöitä olivat kenties mm. Turvallisuus vapaa-ajalla liikkumiselle naisilla ja vapaa-ajan liikkumisen kannalta Rumuus/roskaisuus, melu ja liukkaus työmatkalla liikkumiselle Mutta mielenkiintoista myös ne lähiympäristön tekijät, jota eivät olleet yhteydessä liikkumiseen eri väestöryhmissä Melulla ja huonolla valaistuksella sekä asuinalueen rumuudella ei ollut merkitystä liikkumiseen alhaisen koulutuksen ryhmässä Asuinalueen turvallisuudella ei ollut merkitystä liikkumiselle vanhemmissa ikäryhmissä Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 15

16 Muistettava Aktiivisemmat liikkujat raportoivat enemmän haittoja kuin harvemmin liikkuvat: Työmatkaliikkujat (miehet ja korkeasti kouluttautuneet): liukkautta, melua, rumuutta, roskaisuutta vuotiaat naiset: vaarallisia risteyksiä, melua Subjektiivinen kokemus lähiympäristöstä, johon voi vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin tarkasteltiin nyt Tulokset alustavia ja exploratiivisia Tarvitaan tarkempia tilastollisia menetelmiä, jotka ottavan huomioon alueellisen korrelaation Suuria kaupunkeja ja maaseutua on analysoitava erikseen huomioiden väestön tiheys, joka vaikuttaa viheralueisiin ja muihin ulkoilumahdollisuuksiin Tarvitaan pitkittäistutkimuksia, jotta kausaalisuhteet voidaan varmistaa! Asuvatko liikkujat liikkumista tukevissa ympäristöissä? Paikkatietoaineistojen antavat mahdollisuuden (objektiivisen) ympäristön ja sen muutoksien tutkimiseen Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 16

17 Built Environment and Green Areas as Determinants for Cycling and Walking among Finns and Dutch A Longitudinal Study Using Geographic Information Systems (BEGACYS ) BUILT ENVIRONMENT (GIS) - Urban form - Pedestrian/cycling routes - Neigbourhood s safety (perceived) URBAN POLICY AND PLANNING (comparison) - between the largest cities in Finland - between Finland and the Netherlands GREEN AREAS (GIS) - Forests, parks - Recreation areas - Neighborhood aesthethics (perceived) CYCLING & WALKING (SURVEYS) - Transportation - Recreation - Fitness OTHER FACTORS (SURVEYS) - Socioeconomic position (education, occupation, income) - Social environment (social support and social participation) - Health status - Other health behaviours Adopted and modified from JP Elder et al Health Education Research Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 17

18 Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella pitkittäisasetelmasta: a) Mitkä väestöryhmät ovat herkempiä rakennetun ympäristön ja viheralueiden vaikutukselle kävelyn ja pyöräilyn suhteen? b) Onko rakennetun ympäristön tai viheralueiden muutoksella vaikutusta kävelyyn ja pyöräilyyn? c) Onko yhteyksiä merkittäviä eroja alueiden välillä ja Suomen sekä Hollannin kontekstissa? d) Kun muut yksilön taustatekijät (mm. ikä, koulutus, terveys, sosiaalinen tuki, urbanisaatioaste, alue) otetaan huomioon Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 18

19 Paikkatietoaineistot ja väestöaineistot Suomessa ja Hollannissa Paikkatietoaineistot joissa ympäristöön liittyvää tietoa (mm. Maanmittauslaitos, SYKE, Tilastokeskus) on alihyödynnettyjä liikuntatutkimuksessa: Voidaan linkata yksilöön kotiosoitteen ja geocoordinaatin perusteella Rakennettu ympäristö: rakennustiheys, saavutettavuus, asuinalueen tyyppi, liikkumisvyöhykkeet Kävely ja pyöräilyväylät Viheralueet ja virkistysalueet Pitkittäistutkimukset (Terveys 2011 tutkimus ja HELIUStutkimus) Yksilötason seuranta-aineistoja Tiedot liikkumisesta ja taustatekijöistä Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 19

20 Ajankohtainen ja tieteellinen tietotarve Monissa poliittisissa strategioissa, toimenpideohjelmissa, ja myös hallitusohjelmassa korostetaan aktivoivien ympäristöjen, yhtäläisten mahdollisuuksien merkitystä ja liikunnallisen elämäntavan edistämisestä: WHO:n Physical activity promotion in socially disadvatanged groups (2013) LVM:n Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Kataisen hallitusohjelma YM:n Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista (STM 2008) Valtineuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista (OKM 2008) Onko meillä kuitenkaan vielä riittävää tieteellistä näyttöä ympäristön merkityksestä liikkumiselle? Erityisesti, jotta voimme sanoa mikä vaikuttaa mihinkin ja miten voisimme ympäristöön liittyvien tekijöiden avulla edistää liikunnallista elämäntapaa väestötasolla? Voisimme suunnitella aktivoivia ja motivoivia liikkumisympäristöjä? Tarjota ympäristöjä kaikkien erityisryhmien liikunnallisiin tarpeisiin ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille liikkumiseen? Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 20

21 Nyt käynnistyvän tutkimuksen tulokset tulevat tarjoamaan vastauksia tietotarpeeseen: Havainnollistaa miten viheralueiden saavutettavuus ja läheisyys sekä kävely- että pyörätiet edistävät kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi miten sosiaalinen tuen muodot, sosioekonomiset tekijät ja muut yksilön taustatekijät vaikuttavat ympäristön ja liikkumiseen yhteyteen Tuottaa innovatiivisia ja tieteelliseen tietoon perustuvia lähestymistapoja kunnille Kaupunkivertailujen avulla huomioida eri liikkumismuotojen ja alueiden sekä erityisryhmien tarpeet. Yhdistämällä paikkatietoaineistoja ja yksilötason pitkittäisseurantaainestoja Mahdollisuus vertailla Suomen ja Hollannin liikuntakulttuureja ja kaupunkisuunnittelua sekä pyöräilypoliittisia keinoja Mitä voimme oppia eri tavoista ja keinoista sekä tuloksista kahdessa eri maassa jossa liikkuminen kävellen ja pyöräillen on yleistä, mutta ympäristöt hyvinkin erilaisia? Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 21

22 KESKEISET LÄHTEET I: ABRAHAM, A., SOMMERHALDER, K. & ABEL, T Landscape and well-being: a scoping study on the health-promoting impact of outdoor environments. Int J Public Health, 55, BORODULIN, K., PARONEN, O. & MÄNNISTÖ, S Aikuisten vapaa-ajan liikuntaympäristöt. In: HUSU, P., PARONEN, O., SUNI, J. & VASANKARI, T. (eds.) Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset.: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:15. CHARREIRE, H., WEBER, C., CHAIX, B., SALZE, P., CASEY, R., BANOS, A., BADARIOTTI, D., KESSE-GUYOT, E., HERCBERG, S., SIMON, C. & OPPERT, J. M Identifying built environmental patterns using cluster analysis and GIS: Relationships with walking, cycling and body mass index in French adults. Int J Behav Nutr Phys Act, 9, 59. DAGMAR, S., WALID EL, A. & ERIK, S Neighbourhood Environment Correlates of Physical Activity: A Study of Eight Czech Regional Towns. International Journal of Environmental Research and Public Health, 341. FRASER, S. D. & LOCK, K Cycling for transport and public health: a systematic review of the effect of the environment on cycling. Eur J Public Health, 21, HANIBUCHI, T., KAWACHI, I., NAKAYA, T., HIRAI, H. & KONDO, K Neighborhood built environment and physical activity of Japanese older adults: results from the Aichi Gerontological Evaluation Study (AGES). BMC Public Health, 11, JOSEPH, P., DAVIS, A. D., MILLER, R., HILL, K., MCCARTHY, H., BANERJEE, A., CHOW, C., MENTE, A. & ANAND, S. S Contextual determinants of health behaviours in an aboriginal community in Canada: pilot project. BMC Public Health, 12, KEEGAN, T. H. M., HURLEY, S., GOLDBERG, D., NELSON, D. O., REYNOLDS, P., BERNSTEIN, L., HORN-ROSS, P. L. & GOMEZ, S. L The Association Between Neighborhood Characteristics and Body Size and Physical Activity in the California Teachers Study Cohort. American Journal of Public Health, 102, LEE, A. C. & MAHESWARAN, R The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence. J Public Health (Oxf), 33, MAAS, J., VAN DILLEN, S. M., VERHEIJ, R. A. & GROENEWEGEN, P. P. 2009a. Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health. Health Place, 15, MAAS, J., VERHEIJ, R. A., DE VRIES, S., SPREEUWENBERG, P., SCHELLEVIS, F. G. & GROENEWEGEN, P. P. 2009b. Morbidity is related to a green living environment. J Epidemiol Community Health, 63, MAAS, J., VERHEIJ, R. A., SPREEUWENBERG, P. & GROENEWEGEN, P. P Physical activity as a possible mechanism behind the relationship between green space and health: a multilevel analysis. BMC Public Health, 8, Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 22

23 KESKEISET LÄHTEET II: MCNEILL, L. H., KREUTER, M. W. & SUBRAMANIAN, S. V Social environment and physical activity: a review of concepts and evidence. Soc Sci Med, 63, OLIVER, L., SCHUURMAN, N., HALL, A. & HAYES, M Assessing the influence of the built environment on physical activity for utility and recreation in suburban metro Vancouver. BMC Public Health, 11, PEARCE, J. & MADDISON, R Do enhancements to the urban built environment improve physical activity levels among socially disadvantaged populations? International Journal for Equity in Health, 28. PRINS, R. G., MOHNEN, S. M., VAN LENTHE, F. J., BRUG, J. & OENEMA, A Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents? Int J Behav Nutr Phys Act, 9, 90. SALLIS, J. F., CERVERO, R. B., ASCHER, W., HENDERSON, K. A., KRAFT, M. K. & KERR, J An ecological approach to creating active living communities. Annu Rev Public Health, 27, SERRANO-SANCHEZ, J. A., LERA-NAVARRO, A., DORADO-GARCÍA, C., GONZÁLEZ-HENRIQUEZ, J. J. & SANCHIS-MOYSI, J Contribution of Individual and Environmental Factors to Physical Activity Level among Spanish Adults. PLoS ONE, 7, STIGSDOTTER, U. K., EKHOLM, O., SCHIPPERIJN, J., TOFTAGER, M., KAMPER-JORGENSEN, F. & RANDRUP, T. B Health promoting outdoor environments--associations between green space, and health, health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey. Scand J Public Health, 38, TROST, S. G., OWEN, N., BAUMAN, A. E., SALLIS, J. F. & BROWN, W Correlates of adults' participation in physical activity: review and update. Med Sci Sports Exerc, 34, VAN DEN BERG, A. E., MAAS, J., VERHEIJ, R. A. & GROENEWEGEN, P. P Green space as a buffer between stressful life events and health. Soc Sci Med, 70, VAN HOLLE, V., DEFORCHE, B., VAN CAUWENBERG, J., GOUBERT, L., MAES, L., VAN DE WEGHE, N. & DE BOURDEAUDHUIJ, I Relationship between the physical environment and different domains of physical activity in European adults: a systematic review. BMC Public Health, 12, WENDEL-VOS, W., DROOMERS, M., KREMERS, S., BRUG, J. & VAN LENTHE, F Potential environmental determinants of physical activity in adults: a systematic review. Obes Rev, 8, WHITE, M. P., ALCOCK, I., WHEELER, B. W. & DEPLEDGE, M. H Would you be happier living in a greener urban area? A fixed-effects analysis of panel data. Psychol Sci, 24, WINTERS, M., BRAUER, M., SETTON, E. M. & TESCHKE, K Built environment influences on healthy transportation choices: bicycling versus driving. J Urban Health, 87, Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 23

24 Kiitokset! Yhteydenotot ja lisäkysymykset: Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 24

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Marita Sihto Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen sisältö! Terveyspolitiikan

Lisätiedot

Urbaanin viherympäristön terveyshyödyt

Urbaanin viherympäristön terveyshyödyt Urbaanin viherympäristön terveyshyödyt Marjo Neuvonen, Luonnonvarakeskus KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO HELSINKIIN! KYSELYTUNTI 26.10.2016 marjo.neuvonen@luke.fi Tausta Liikunnan puute ja ylipaino ovat tällä

Lisätiedot

Aivan mahtavaa, että Suomessa kysytään oikeilta ihmisiltä, jotka asuvat kyseessä olevilla alueilla!!

Aivan mahtavaa, että Suomessa kysytään oikeilta ihmisiltä, jotka asuvat kyseessä olevilla alueilla!! Kovan ja pehmeän paikkatiedon leikkauskohdassa PehmoGIS-tutkimusta yhdyskuntarakenteen ja kokemusten välisistä suhteista Anna Broberg YTK/ Aalto-yliopisto Mapita Oy Aivan mahtavaa, että Suomessa kysytään

Lisätiedot

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin erot maalla ja kaupungissa - ATH-tutkimuksen tuloksia, Kaupunki-maaseutu -luokitus

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin erot maalla ja kaupungissa - ATH-tutkimuksen tuloksia, Kaupunki-maaseutu -luokitus Joensuu 28.1.2016 28.1.2016 Turvallisuuden ja hyvinvoinnin erot maalla ja kaupungissa - ATH-tutkimuksen tuloksia, Kaupunki-maaseutu -luokitus Jukka Murto, kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Life-Space Mobility in Older People Iän lisääntyessä ihmiset

Lisätiedot

Riittäkö opiskelijoiden työkunto?

Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Tuloksia ja ennusteita Stadin AO:n Kehon kuntoindeksi - testeistä vuosilta 2014 ja 2015 LIIKKUVA KOULU LAAJENEE KOHTI AKTIIVISIA OPISKELUYHTEISÖJÄ torstai 1.12.2016 Paasitorni,

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa

Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa Teemu Kemppainen (Helsingin yliopisto) teemu.t.kemppainen(at)helsinki.fi Esitys: teemunsivu.wordpress.com Kriminologian ja oikeuspolitiikan

Lisätiedot

Viherrakenteella asukkaat liikkumaan ja terveiksi

Viherrakenteella asukkaat liikkumaan ja terveiksi Viherrakenteella asukkaat liikkumaan ja terveiksi Riikka Paloniemi, Jenny Hölttä, Leena Kopperoinen, Maija Tiitu, Ville Helminen, Timo Assmuth, Eeva Furman Suomen ympäristökeskus SYKE 28.5.201 Esityksen

Lisätiedot

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10. Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.35-11 Kohteena erityisesti asuinympäristön ja asumisen fyysiset puitteet ja

Lisätiedot

Miten elämänhallintaa voi mitata?

Miten elämänhallintaa voi mitata? Miten elämänhallintaa voi mitata? Varsinais-Suomen XII Yleislääkäripäivä 11.5.2016 Päivi Korhonen Terveenä pysyy parhaiten, jos: Ei tupakoi Liikkuu 30 min 5 kertaa viikossa Syö terveellisesti Ei ole ylipainoinen

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelulla hyvinvointia vai pahoinvointia?

Yhdyskuntasuunnittelulla hyvinvointia vai pahoinvointia? Marketta Kyttä Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelulla hyvinvointia vai pahoinvointia? Aivan mahtavaa, että Suomessa kysytään oikeilta ihmisiltä,

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI Tavoitteet Julkaista keskeisistä tuloksista muutamia artikkeleita kotimaisissa (ja ulkomaisissa) sarjoissa v. 2014-2015 Otos sukupuolittain ja ikäryhmittäin Miehet

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne

Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne 11.11.2014 Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne Merja Rantakokko, TtT Gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Osallisuus Mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Sosiaalinen media tietolähteenä:

Sosiaalinen media tietolähteenä: Sosiaalinen media tietolähteenä: - Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta - Paikkamuistojen joukkoistaminen Nikkilässä Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta Some-data

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) valmisteluvaihe vuosina 2008-2009 Fyysinen toimintakyky vaikuttaa

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Liikahdus Elämäntapa

Liikahdus Elämäntapa Liikahdus Elämäntapa Tanja Lujanen Hyvinvointipalvelut Tanja Lujanen 040 568 0580 www.hyvaote.fi tanja.lujanen@hyvaote.fi 2 Liikahdus Elämäntapa Matalankynnyksen projekti 2013-2015 liikuntatottumusten

Lisätiedot

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Tausta Rattijuoppojen taustaa tutkittu verraten vähän Rattijuopon elämänkaari -tutkimus Suomen Akatemian rahoitus

Lisätiedot

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Sisällöstä Riskitekijät istuminen ja liikunnan puute Kaksi erillistä riskitekijää tarvitsee kahdet erilaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Suvi Fried Ikä-asuntoseminaari, Lappeenranta

Ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Suvi Fried Ikä-asuntoseminaari, Lappeenranta Ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Suvi Fried Ikä-asuntoseminaari, Lappeenranta 27.10.2016 Al Asuinympäristön kokonaisvaltainen merkitys Koti ja asuminen Naapurusto Liikkuminen Asuinympäristön kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Luonto ja koettu elvyttävyys

Luonto ja koettu elvyttävyys Luonto ja koettu elvyttävyys Prof., PsT, Kalevi Korpela Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / psykologia Tampereen yliopisto kalevi.korpela@uta.fi http://www.favoriteplace.info Millaisten psykologisten

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Havaintoja ja uutisia ympäröivästä maailmasta Liikkumattomuus vie hyödyn

Lisätiedot

Sosioekonominen asema / Socioeconomic status Maatalousyrittäjä Farmer Muu yrittäjä Entrepreneur Ylempi toimihenkilö Upperlevel employee Alempi toimihe

Sosioekonominen asema / Socioeconomic status Maatalousyrittäjä Farmer Muu yrittäjä Entrepreneur Ylempi toimihenkilö Upperlevel employee Alempi toimihe 2 Kävely Retkeily, erävaellus Backpacking Patikointi Hiking Kuntokävely, kävelylenkkeily Walking for pleasure Walking Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Osallis. Harrastuskertoja

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Ruralia-instituutin 25-vuotisjuhlaseminaari 25.4.2013 Katja Rinne-Koski Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2.5.2013 1 Monipaikkaisuus: yllättävän

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista SOSIAALILÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 28.11.2012 Nuoret ja huono-osaisuus Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista Kristiina Ojala Jyväskylän yliopisto WHO-Koululaistutkimus

Lisätiedot

Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa

Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa Reija Paananen, FT, tutkija Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys yksikkö, THL Oulu (Paananen & Gissler: Kansallinen syntymäkohortti 1987

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2009 (THL) 15 64-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Rikastava kaupunki, tekemisen meininki Puheenvuoro SHOKeeraava fiksu kaupunki seminaarissa 25.3.2014 Aija Staffans TkT, arkkitehti SAFA, johtava tutkija

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

ATH laajeni kansalliseksi vuosina

ATH laajeni kansalliseksi vuosina Helsinki 18.12.2014 Terveyden edistämisen suunnittelun työkaluja ja tietolähteitä johtamisen ja kehittämistyön tukena: Esittelyssä Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) tulospalvelun käyttö

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä?

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Professori Jouko Miettunen Elinikäisen

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

27 Suunnistus Orienteering Kalliokiipeily Rock, mountain climbing Maastoratsastus Crosscountry horseback riding Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Osallis. Harrastuskertoja

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Näyttöön perustuvia havaintoja liikuntakulttuurin tilasta ja haasteista

Näyttöön perustuvia havaintoja liikuntakulttuurin tilasta ja haasteista Näyttöön perustuvia havaintoja liikuntakulttuurin tilasta ja haasteista Miksi koulun liikunnasta ei Lasse Kannas Dekaani Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Säätytalo 11.4.2013 kannata

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Nuorempi tutkija Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos Lähteenä käytetyt tutkimusprojektit: Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Hannamaria Kuusio, erikoistutkija, FT 1 Esityksen sisältö Ketä kotoutetaan Kotoutumisen tarkastelua

Lisätiedot

Suhteellisen iän ilmiön vaikutukset suomalaisessa jalkapallossa

Suhteellisen iän ilmiön vaikutukset suomalaisessa jalkapallossa Suhteellisen iän ilmiön vaikutukset suomalaisessa jalkapallossa Taustaa Suhteellisen iän ilmiötä (relative age effect, RAE) on tutkittu 1980-luvulta alkaen urheilujoukkueita, kouluja tai muita nuorisoinstituutiota

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Elinpiirin merkitys vanhuudessa

Elinpiirin merkitys vanhuudessa Elinpiirin merkitys vanhuudessa Elinpiiri, liikkuminen ja ympäristö Erja Portegijs Yliopistotutkija Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) ja Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto erja.portegijs@jyu.fi

Lisätiedot

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Jonna Koivisto Tutkija Game Research Lab Prof. Frans Mäyrä Tutkimusta mm. liikuntaa ja terveyttä edistävien

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet)

Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet) ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet) Ydinviestit Joka viides nuori aikuinen koki terveytensä huonoksi tai keskitasoiseksi. Miehillä koettu terveys oli huonompi Läntisellä

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Huostassa olleiden, sisarusten ja koko väestön osallistuminen toisen

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT,

KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT, KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT, LIITTYKÄÄ YHTEEN! Sosiaalinen pääoma maailmanvalloittajana Esitys Tilastokeskuksen asiakaspäivänä 10.10.2006 Tilastojohtaja Jussi Simpura Tähtiä kuin Otavassa poikia on Jukolassa,

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot