Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palvelujen toimeenpano-ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palvelujen toimeenpano-ohjelma"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palvelujen toimeenpano-ohjelma Joensuun kaupunki Versio: Luonnos

2 Sisällys 1. Johdanto Suunnittelu, seuranta ja raportointi YHTEENVETO: Hankkeiden mittarit ja tavoitetasot vuosille 2015 ja Kärkihankkeiden tarkemmat kuvaukset... 8 Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut... 8 Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku... 9 Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus Lasten ja nuorten palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Yhteisöllinen toimintakulttuuri - kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku Koulutus kannattaa Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki Työikäisten palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat kasvava osa kaupungin vetovoimaa Aikuispsykiatristen avopalvelujen toiminnan kehittäminen Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittäminen Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen Ikääntyvien palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Ikääntyvien osallisuus ja toimijuus: Hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin ja liikunnan avulla Asumisen ja kaupunkisuunnittelun ratkaisuilla tuetaan esteettömyyttä ja kotona asumista Monituottajamallia hyödynnetään: palveluja tuottaa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori

3 1. Johdanto Joensuun kaupungin strategia vuosille kantaa nimeä Rajaton tulevaisuus. Sillä vastataan ensisijaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä palvelujen järjestämisen haasteisiin. Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hyväksymässä strategiassa tähdätään kaupungin kasvuun, asukkaiden hyvinvointiin ja Joensuun vetovoimaisuuden lisääntymiseen. Strategiassa kaupungille on määritelty 16 päämäärää. Päästrategian lisäksi Joensuussa on aiemmin perinteisesti tehty toimialakohtaiset strategiat. Valtuustokaudelle on ensimmäistä kertaa laadittu elämänkaaren mukaiset palveluohjelmat, joilla strategia jalkautetaan lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyvien palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Erilaiset politiikkaohjelmat ja suunnitelmat laaditaan niin, että ne toteuttavat palveluohjelmien tavoitteita ja että niiden resursointi ja seuranta tulevat arvioiduksi osana palveluohjelmia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi palveluohjelmat maaliskuussa Palveluohjelmiin kuuluu kolme kärkihanketta sekä 14 muuta keskeistä kehittämistavoitetta. Palveluohjelmissa kärkihankkeet ja kehittämiskohteet on kuvattu varsin yleisluontoisesti. Kevään 2014 aikana kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet on kuvattu tarkemmin, ja niille on etsitty konkreettiset mittarit sekä määritetty tavoitetasot vuosille 2015 ja Lisäksi kullekin tavoitteelle on määritetty tuottajan ja tilaajan vastuuhenkilöt sekä arvioitu mahdollisesti tarvittavia kehittämisresursseja tai vastaavia. Palveluohjelmat on näin pyritty saamaan konkreettisen toimeenpano-ohjelman muotoon. 2. Suunnittelu, seuranta ja raportointi Toimeenpano-ohjelman hankkeiden eteneminen arvioidaan ja varmistetaan vuosittaisen tilauksen ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Lisäksi hankkeiden etenemisestä ja keskeisistä yhteenvetoon kootuista mittareista raportoidaan puolivuosittain heinäkuun lopun tilanteesta tehtävän osavuosikatsauksen ja vuosittaisen toimintakertomuksen yhteydessä. Muuten hankkeiden etenemistä seurataan normaalin kuukausiraportoinnin yhteydessä. 3

4 3. YHTEENVETO: Hankkeiden mittarit ja tavoitetasot vuosille 2015 ja 2017 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAVOITE PÄÄMITTARI 2013 TAVOITE 2015 TAVOITE 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Kärkihankkeen mittarit tarkennetaan vuoden 2015 alussa, kun sotekokonaisuus on paremmin selvillä. Hankkeen piirissä olevat kustannukset Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 37,4 M 165 Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku (sote) Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikeaaikaisuus (sote) Kustannukset Kustannukset kehitysvammaista kohden Käytössä olevat laitoshoidon paikat (lyhyt ja pitkäaikainen hoito) Tuetun asumisen asiakkaat Hoidon ja hoivan sekä esh:n kustannus Hoito ja hoiva ikäihmistä kohden Kotona asuvien ikäihmisten osuus Pitkäaikaisessa hoidossa ikäihmisiä 13,6 M ,6 M ,7 % 11,3 % 14,0 M ,0 M ,8 % 11,2 % 13,8 M ,0 M ,6 % 10,4 % 4

5 Lasten ja nuorten palveluohjelman hankkeet Yhteisöllinen toimintakulttuuri kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen (varko) Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut (varko) Opetussuunnitelmaprosessin toteutuminen Kouluterveyskyselyn indikaattorit kiusaamiseen ja koulun työilmapiiriin liittyen Päiväkotiasiakkaat, /asiakas Yksityisen hoidon osuus Perhepäivähoitopaikkojen määrä Hoitoaikaperusteisen laskutuksen selvitys Suunnittelu 2013 TAVOITE 2015 TAVOITE 2017 Kouluterveyskyselyn tulokset KV % 520 Suunnittelu Linjaukset tehty Parannusta vuoteen % Vuoden 2014 taso Kokeilu Toimeenpano kustannusneutraalisti Parannusta vuoteen % Vuoden 2014 taso Käytössä Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku (vapari, varko) Koulutus kannattaa Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki (varko) Toimintamalli; integroiminen osaksi normaalitoimintaa Peittävyys Koulutus kannattaa teemavuoden toteutus laajassa yhteistyössä Oppilaitosten hakijamäärät Suunnittelu Valmistelu käynnissä Kokeilu 25 % Toteutus Positiivinen kehitys Käytössä 90 % - Positiivinen kehitys Opiskelijoiden tyytyväisyyskysely; mm. kysymys haluaisiko valmistumisen jälkeen jäädä Joensuuhun? 20 % kyllä, 43 % ehkä (n=822) 25 % kyllä, 45 % ehkä 30 % kyllä, 45 % ehkä 5

6 Työikäisten palveluohjelman hankkeet 2013 TAVOITE 2015 TAVOITE 2017 Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat osa kaupungin vetovoimaa (vapari) Aikuispsykiatristen avopalvelujen toiminnan kehittäminen (sote) Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittäminen (sote) Teknisen keskuksen tuottavuutta parannetaan prosesseja kehittämällä Teknisen keskuksen tuottavuutta parannetaan tuotantotapoja muuttamalla Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään (vapari, varko, sote) Kulttuuri- ja liikunta-palvelujen kustannukset, /asukas Kärkitapahtumat Kärkitapahtumien kävijät Kustannukset Aikuispsykiatrian integrointi Kustannukset Yhteispäivystyksen käyttö (PKSSK) Siirretään osaksi rakennemuutosohjelman seurantaa Siirretään osaksi rakennemuutosohjelman seurantaa Leader-rahoitus, /Leader-alueen asukas ,7 M - 20,0 M - 2,93 /asukas ,8 M Suunnitelma 21,0 M 5-6/2014 selvitys määrittää 3,00 /asukas ,0 M Toteutus 21,0 M 5-6/2014 selvitys määrittää 3,00 /asukas Avustusten kohdentuminen maaseutualueille, % kulttuuriavustuksista % % % Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen (tilaaja ja vapari) Maaseutualueilla järjestettyjen tapahtumien osuus, % kulttuurityön ja kirjastojen tapahtumista Kansalaislähtöisen kehittämisen toteuttaminen KaKe-rahoitus, /kantakaupungin asukas % Alustava valmistelu käynnissä - % Toteutus alkaa 1,15 % Toteutus käynnissä 1,15 Osallistavia suunnitteluprosesseja toteutettu - 6

7 Ikääntyvien palveluohjelman hankkeet 2013 TAVOITE 2015 TAVOITE 2017 Ikääntyvien osallisuus ja toimijuus (sote) Asumisen ja kaupunkisuunnittelun ratkaisuilla tuetaan ikäihmisten esteettömyyttä ja kotona asumista (sote, krak) Monituottajamallia hyödynnetään: ikäihmisten palveluja tuottaa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori (sote) Vanhusneuvoston kokoukset Seniorikorttien määrä Hissikorjaukset Liikuntaesteiden poistot Kodin muutostyöt Kotihoidon palveluseteli-asiakkaat Kotihoidon palvelusetelin kustannukset Ostetut hoitopaikat taloa 2 taloyhtiötä 24 kohdetta 300 0,34 M taloa 3 taloyhtiötä 22 kohdetta 440 0,68 M taloa 2 taloyhtiötä 20 kohdetta 570 0,78 M 467 7

8 4. Kärkihankkeiden tarkemmat kuvaukset Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Valtakunnallisen sote-ratkaisun keskeneräisyys hidastaa hankkeen etenemistä. 1. Nykytilan analyysin perusteella on tarve selkeyttää tuen prosessit ja vastuut sekä kokonaisuuden johtaminen. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan hankkeen piiriin luetut kustannukset olivat 37,4 M. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Vuosi 2017: Tavoite on ehkäistä raskaan tuen palvelujen tarvetta ja varmistaa resurssien tehokas käyttö varhaiseen tukeen kokoamalla eri keskuksiin sijoitetut palvelut ja resurssit yhteen kokonaisuuteen (KV ja ). Vuoden 2015 alussa hankkeen etenemissuunnitelma on tarkennettu ja siinä on huomioitu valtakunnallinen SOTE-malli. Syksyllä 2014 vastuuhenkilöiden johdolla kuhunkin osa-alueeseen nimetty henkilöstö aloittaa kehittämisen alla kuvatussa viitekehyksessä. Kehittämisen kohteena ovat yhteistyö ja prosessit. Tähän vaiheeseen ei liity muutoksia organisaatioon, johtamisjärjestelmään tai henkilöstön asemaan. Hankkeen ohjausryhmänä on tuottajan johtotiimi. Kehittämishanketta vetää tuottajan neuvottelukunnan palvelupäällikkö. Käytännön kehittämistä koordinoi kehittämisryhmä, jonka muodostavat tuottajan neuvottelukunnan palvelupäällikkö sekä keskusten nimeämät vastuuhenkilöt. Tilaajan edustaja on sivistyspalvelujen tilaajajohtaja. 4. Kehittämisen resursointi Kustannusvaikutukset, muun muassa henkilöstön koulutus yhteistyöhön ja prosessien kehittämiseen, tarkentuvat syksyn 2014 aikana. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteutukseen käytetään laista seuraava tulokertymä ja valtionosuuden lisäys. 8

9 Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku Vastuut Tilaaja: soten tilaajajohtaja Tuottaja: vammaispalvelujen päällikkö 9

10 Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus 1. Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuut Tilaaja: sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajohtaja Tuottaja: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Muut keskeiset toimijat: johtava ylilääkäri 10

11 5. Lasten ja nuorten palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Yhteisöllinen toimintakulttuuri - kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen 1. Nykytila Kaupungin esiopetus- ja perusopetussuunnitelman päivittäminen toteutetaan seudullisena prosessina vuosina Seudun kunnat laativat yhteisen paikallisen opetussuunnitelman. Tavoitteena on yhtenäistää seudun opetuksen ja oppimisen linjaukset niin, että oppilaan näkökulmasta hänen oppimisen polkunsa on eheä myös mahdollisissa asuinpaikan muutoksissa. Yhtenäisellä opetussuunnitelmaprosessilla tavoitellaan suunnitteluresurssien käytön tehostamista, mikä tarkoittaa prosessin koordinaation keskittämistä. Lukion uudet opetussuunnitelmat otettaneen käyttöön , lisäksi sähköiset ylioppilaskokeet otetaan porrastetusti käyttöön Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on keskiössä lukio-opetuksen kehittämisessä lähivuosina. Joensuussa esiopetuksen järjestäminen arvioidaan ja arvioinnin pohjalta on tarkoitus yhtenäistää esiopetuksen käytäntöjä ja toimintoja vuonna 2014 sekä luoda yhtenäinen esiopetuksen toteutusmalli syksyyn 2015 mennessä. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoite 2015 Tavoite 2017 Mittarit Opetussuunnitelma (esi- ja perusopetus) Esiopetuksen toteuttamismalli/jns Peruspalveluiden yhteisöllisen toiminnan kehittäminen Perusopetuksessa jatketaan joustavien opetusjärjestelyjen sekä ohjauksen kehittämistä Yhtenäistää seudun ja oppimisen linjaukset 2016 mennessä Yhtenäinen malli esiopetuksen toteuttamiseen Kiusaamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen siihen Mahdollistetaan onnistumisen kokemukset lapsille ja nuorille (Päivähoidon kiusaamisen ehkäisyohjelma, Kiva-koulu, Prokoulu, Tasa-arvo-hanke, Toiminnallinen osallistaminen, Maailma koulussa.) Opetuksen toteuttaminen OPS:n pohjalta/ mahdolliset koulukohtaiset tarkennukset lv Jatketaan vuoden 2015 käytännön toteuttamista Oppilaiden ja opettajien valmiuksia toimia monikulttuurisessa ja globalisoituvassa yhteiskunnassa kehitetään Tilaaja: sivistyspalveluiden tilaajajohtaja Tuottaja: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja sekä hallinnon aluevastaava Opetussuunnitelman linjaukset yhtenäistetty seudullisesti Esiopetusmallin arviointi Oppimisen arvioinnit Asiakastyytyväisyyskyselyt 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen peruspalvelut: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion osalta 73 milj.. Henkilöstö pysyy vähintään ennallaan ja hallinto ei kasva. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta Lisäksi hankerahoituksella (mm. POP-rahat ja tasa-arvohankerahoitus) tuetaan peruspalveluiden yhteisöllisen toiminnan kehittämistä. Uuden seudullisen opetussuunnitelman toimeenpano on kustannusneutraali. Pohjois- Karjalan tulevaisuusrahastosta on saatu seudullisen OPS-koordinaattorin palkka- ja toimintakustannuksiin ajalle

12 Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut Tavoitteet: Tavoitteena paremmin kohdentuvat palvelut ja tuottavuuden parantaminen Tavoitteet ja aikataulu v ) Tuetaan yksityisten palvelutuottajien päivähoidon laajentamismahdollisuuksia Päivähoidon yksityisten palvelutuottajien laajentamismahdollisuuksia on kartoitettu sekä kaupungissa jo toimivien yrittäjien että valtakunnallisten päiväkotiketjujen osalta. Tavoitteena on, että syksyllä 2015 Karhunmäen alueella aloittaisi vähintään 4- ryhmäinen yksityinen päiväkoti. Eri kaupunkien yksityisen päivähoidon tukimuodoista on tehty vertailu syksyllä Joensuun kaupungin yksityisen päivähoidon tukijärjestelmän kehittäminen on parhaillaan käynnissä. 2) Kehitetään positiivisia kannusteita perhepäivähoitajien rekrytoinnin onnistumiseksi Perhepäivähoitajien rekrytointikampanja toteutettiin keväällä Kampanjan tuloksena saatiin palkattua 11 uutta perhepäivähoitajaa. Lisäksi syksylle olemme saamassa 12 uutta perhepäivähoitajaa. Positiivisia kannusteita perhepäivähoitajan työhön on ideoitu yhdessä henkilöstöyksikön ja tilaajan kanssa. Osa niistä on otettu käyttöön, osassa on vielä neuvottelut kesken. Työtä jatketaan. 3) Parannetaan ICT-sovellusten hyödyntämistä osana toimintaprosessien kehittämistä Päivähoidon sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä (mobiili) on otettu käyttöön porrastetusti syys- ja lokakuussa 2013 päiväkodeissa. 4) Selvitetään hoitoaikaperusteisen laskutuksen toimivuus kaupungin omassa palvelutoiminnassa Odotetaan uuden varhaiskasvatuslain voimaan astumista, koska siinä otetaan kantaa myös päivähoidon käyttöön perustuvaan asiakasmaksujen laskuttamiseen. Uusi laki astunee voimaan Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Tuottaja: päivähoidon johtaja Mittarit Päiväkotiasiakkaat, /asiakas Yksityisen hoidon osuus Perhepäivähoitopaikkojen määrä Hoitoaikaperusteisen laskutuksen selvitys % 520 Suunnittelu % Vuoden 2014 taso Kokeilu % Vuoden 2014 taso Käytössä 12

13 Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku 1. Nykytila Kyseessä on selvityshanke, jonka aikana selvitetään nykytoiminnot ja niiden vaatimat resurssit. Hanke kohdistuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin. Selvitystyöhön on kulttuuripalveluilla käytettävissä opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus, jolla on rekrytoitu 1 htv. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tehostaa nykyisten resurssien käyttöä. Tällä hetkellä osa lapsista ja nuorista jää ilman kokemuksia kaupungissa olevasta kulttuuri- ja harrastetarjonnasta, koska mm. kouluista puuttuu systemaattinen tarjontaan tutustumisen malli. Lisäksi hallintokuntarajat ovat hankaloittaneet toimivan mallin luomista (esim. kuljetus- ja pääsylippukustannusten kohdistuminen). Toimenpiteet Mittarit Selvitetään nykyiset käytännöt ja luodaan toimintamalli, jonka tavoitteena on nykyresurssien tehokkaampi ja tavoitteellisempi käyttö Kehitysvaiheessa hyödynnetään hankerahoitusta. Hanke integroidaan yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmaprosessiin Kulttuuripalvelut on käynnistänyt Kulttuurin virtaa hankkeen, jonka aikana selvitetään nykytilanne, miten erityisesti kouluissa hyödynnetään tarjolla olevaa kulttuuritarjontaa, lisäksi pyritään kartoittamaan iltapäiväja muuta harrastustoimintaa. Hankkeen aikana luodaan nykyresursseihin perustuva toimintamalli. Pilotoidaan uusia konsepteja. Kulttuuripalvelut etsii aktiivisesti hankerahoitusta Kulttuurin virtaa -hankkeen lisäksi tavoitteena laajentaa kouluille ja varhaiskasvatukselle tarjottavaa kulttuuritarjontaa. Yhteistyössä varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen kanssa katsotaan integroitavat kohdat toteuttavasta toimintamallista. Toimintamallin käyttöönotto ja asteittainen laajentaminen, arvioidaan mallin toimivuutta. Vuoteen 2017 mennessä kustannusneutraali ja tavoittaa vähintään kolme luokka-astetta. Hankerahoitusta suunnataan toiminnan jatkokehittämiseen tehtyjen arviointien mukaan. Hankerahoitusta haetaan vähintään /vuosi vuosille Jatketaan integrointia ja ryhdytään toteuttamaan osana opetussuunnitelmia. Toimintamalli tehty Toimintamallin tavoittavuus ja tehokkuus Myönnetyt hankerahoitukset Opetussuunnitelmamaininnat Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Tuottaja: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, hallinnon aluevastaava Muut keskeiset toimijat: kulttuuripalveluiden yksiköiden päälliköt, liikuntasuunnittelija 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana Vapaa-aikakeskuksen palvelualueet soveltuvin osin. Henkilöstö pysyy vähintään ennallaan. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta Lisäksi hankerahoituksella tuetaan toiminnan kehittämistä. 13

14 Koulutus kannattaa Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki 1. Nykytila Joensuussa on lähes opiskelijaa ja koululaista, Joensuu on imagoltaan opiskelijakaupunki. Ikäluokkien pienentyessä opiskelijakaupungin houkuttelevuuden merkitys opiskelijarekrytoinneissa korostuu. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Koulutus kannattaa -teemaan liittyen korostetaan koulutuksen ja oppimisen merkitystä ja kehitetään Joensuun palveluja ja profiilia opiskelijaystävällisyys huomioiden. Tavoitteena on myös toteuttaa Lyseon lukion 150v juhlavuonna 2015 laaja, valtakunnallista mielenkiintoa herättävä Koulutus kannattaa teemavuosi. Samalla kehitetään yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymän kanssa. Toimenpiteet Mittarit Opiskelijaystävällisyys huomioidaan kaupungin viestinnässä ja palveluiden kehittämisessä Lyseon lukion 150v juhlavuoden 2015 toteuttaminen Kehitetään opiskelija-asioiden yhteistyöryhmän toimintaa ja palveluja ryhmän linjausten mukaisesti Suunnittelu ja vuosikellon laadinta, hankerahoituksen hankkiminen Juhlavuoden tapahtumat toteutetaan 2015 Vuosikello ja toteutetut tapahtumat Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Tuottaja: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja, lyseon lukion rehtori Muut keskeiset toimijat: Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 4. Kehittämisen resursointi Hankerahoituksella palkataan osa-aikainen koordinaattori vuosina , muuten osana normaalitoimintaa. 14

15 6. Työikäisten palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat kasvava osa kaupungin vetovoimaa 1. Nykytila Tapahtumia toteutetaan konsernihallinnon ja vapaa-aikakeskuksen myöntämien avustusten avulla sekä kaupungin omana toimintana eri palvelukeskuksissa. Tapahtumatoimijoille tukipalveluita tuottaa vapaaaikakeskuksen Tapahtumapalvelut-yksikkö. Kustannusvertailua verrokkikaupunkien kanssa ei ole tehty aikaisemmin. Tilastoituja tapahtumia oli vuonna Tavoitteet ja toimenpiteet Toteuttaa strategian päämäärää 3 Vetovoima Vapaa-aikapalvelut pidetään kilpailukykyisellä tasolla itäsuomalaisiin verrokkikaupunkeihin nähden. Joensuulaisen osaamisen kehittymistä tapahtumien ja musiikki/elokuvaklusterin tuottamisessa tuetaan. Tulevia kärkitapahtumia hyödynnetään vetovoiman kannalta (mm. ampumahiihdon maailmancup 2014, MMkisat 2015, Kuninkuusravit 2015) Areenan, musiikkiklusterin ja muun vapaa-aikasektorin tulevaisuutta tarkastellaan ennakkoluulottomasti ja yhteistyömahdollisuuksia hyödyntäen Toimenpiteet Mittarit Lupa.fi järjestelmää testataan Jatketaan toimenpiteitä. Tilastovertailu lupapalveluihin soveltuvaksi ja Tapahtumien Toteutetut Tapahtumajärjestäjän opasta kävijämäärät säilyvät tapahtumat kehitetään verkkoversiona. vähintään nykytasolla. Tapahtumien Laulurinteen toimintaedellytysten kävijämäärät kehittäminen tapahtumien järjestämispaikkana Tehdään tilastovertailu Kuopion, Lappeenrannan ja Jyväskylän vapaaaikapalveluihin nähden. Tapahtumien lukumäärää ja kävijämääriä seurataan kuukausittain osana tilausta. Ampumahiihdon maailman cup maaliskuussa 2014, elokuussa on Pohjoinen valo Rakennemuutosselvitykset Toteutetut kärkitapahtumat ja kävijämäärät Arvio medianäkyvyydestä 2015:Ampumahiihdon MM-kisat(100000), Ilosaarirock (55000), Kuninkuusravit , Farmari-messut(70 000) 2017: Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, Jukolan viesti (40 000) Rakennemuutosselvitysten mukaiset toimenpiteet Tarkentuu Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Muut keskeiset toimijat: konsernihallinto Tuottaja: vapaa-aikajohtaja 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana vapaa-aikakeskuksen palvelualueet. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta. 15

16 Aikuispsykiatristen avopalvelujen toiminnan kehittäminen 1. Nykytila 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,4 7,5 15,0 3,7 3,8 1,4 1,4 2,0 2, Yhteensä Aik.psyk. laitos PKSSK Asumispalvelut Jns Työtoiminta Jns Kotikuntoutus Jns Avopalvelut PKSSK Avopalvelut Jns 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa ja siten estää asiakkaiden valuminen raskaiden palveluiden piiriin. Integroida Joensuun aikuispsykiatrian avopalvelut PKSSK:n kanssa niin ettei ole päällekkäistä toimintaa, vaan selkeät porrastukset asiakkaan hoidossa koko hoitoketjun matkalla. Erikoissairaanhoitotasoinen palvelu kokonaisuudessaan PKSSK:lle ja kaupunki keskittyy kuntouttavaan perushoitoon ja ennaltaehkäisyyn? 2015: Yhteinen toimintasuunnitelma valmistellaan : Organisointi toteutunut ja toiminta käynnistynyt. Toiminnan analysointi ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet Tilaaja: sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajohtaja Tuottaja: johtava ylilääkäri Muut keskeiset toimijat: PKSSK 16

17 Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittäminen 1. Nykytila Terveyshyödyn tuottamisella tavoitellaan väestön terveydentilan kohentumista ja vastaanottokäyntimäärien vähentymistä sekä resurssien oikeaa kohdentumista. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Joensuun kiireellisen vastaanoton asiakkaiden palveluja lisätään terveysasemilla, jolloin päivystyksen käyttöä vähenee. Asemien päiväpäivystystoimintaa on tehostettu hoitaja-lääkäri - työparitoiminnalla. Vastaanottotoimintaa tehostetaan enemmän hoitajapainotteiseksi. Henkilöresurssien sijoittelua terveysasemille toteutetaan suunnitelmakaudella eri ammattiryhmien toiveita ja suostumuksia kuunnellen, ennakkoluulottomasti terveyspalveluiden toimintatapaa muokaten Terveysasematoiminnan kehittäminen jatkuu suuremmilla muutoksilla ja poliittista linjanvetoa vaativilla toimenpiteillä syksyllä 2014, jonka jälkeen suunnitellut muutokset kyetään aikatauluttamaan. Muutokset ovat asiantuntijavalmistelussa. Tilaaja: sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajohtaja Tuottaja: johtava ylilääkäri 17

18 Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään 1. Nykytila Vapaa-aikakeskus tukee paikallista aktiivisuutta ja asukkaiden osallisuutta avustuksia myöntämällä: kulttuuriavustukset , nuorisoavustukset liikunta-avustukset Tilavuokrat ovat vapaa-aikakeskuksen menoista 31% (7,2 milj. ). Kulttuuritapahtumien alueellisesta jakautumisesta raportoidaan vuosikertomuksessa. Myös Leader rahoituksen kautta kaupunki osallistuu elinvoimaisen maaseudun kehittämiseen. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Toteuttaa strategian päämäärää 7 Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne. Paikallista aktiivisuutta ja kolmannen sektorin aloitteellisuutta tuetaan taajamien ja kylien omaleimaisuus huomioiden Koulujen ja vapaaaikasektorin yhteistyötä tiivistetään tilojen yhteiskäyttöä mahdollistamalla Kirjastojen kehitystä pienimuotoisten kulttuurikeskusten suuntaan jatketaan, monipalvelukeskusten toimeenpanoa tutkitaan ennakkoluulottomasti Jalkautetaan Joensuun taidelaitosten tarjontaa soveltuvin osin myös kyliin ja taajamiin Toimenpiteet Mittarit Vapaa-aikakeskuksen avustuksia Jatketaan toimenpiteitä Avustusten suunnataan tasapuolisesti koko kohdistuminen alueelle ja seurataan avustusten taajamiin ja kyliin jakaumaa. Järjestöjen osallisuuden lisäämistä nuorisopalveluiden toteuttamisessa selvitetään. Liikunnan lähipalvelut pidetään vähintään nykytasolla ja lähiliikuntasuunnitelmaa päivitetään toimintaympäristömuutosten mukaisesti paikallisia asukkaita osallistavasti. Valmistellaan Uimaharjun nuorisotilan (363m2) ja kirjaston (166m2) siirtyminen Uimaharjun koululle, tilan tarve 180m2 Tilan käyttö tehostuu 350m2:n verran. Osaa nuorisotiloista profiloida entistä enemmän asukastalon omaisiksi. Kulttuurityön ja kirjastojen yhteistyötä tiivistetään vuoden 2014 aikana yhteisellä tapahtumasuunnittelulla Kulttuurin virtaa hankkeen myötä selvitetään toimintamallia taidelaitosten tarjonnan jalkauttamiseksi kouluille, lisäksi hyödynnetään hankerahoitusta. Uimaharjun toimintojen käynnistyminen, mahdollisuuksien mukaan nuorisotiloja ja kirjastoja siirretään koulujen yhteyteen selvitetään maaseutualueen tilojen toimivuus yhteistyössä varkon kanssa. Osallistutaan kaupungin yhteisen tilapolitiikan toteuttamiseen. Jatketaan yhteistyötä Jatketaan hyviksi todettuja toimintatapoja Tilojen käytön tehokkuus Kulttuuripalveluiden tapahtumatarjonnan jakautuminen palvelualueille Taidelaitosten osallistuminen suunnitteilla olevaan kulttuuripolkuun Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Tuottaja: vapaa-aikajohtaja Muut keskeiset toimijat: varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelukeskus 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana vapaa-aikakeskuksen palvelualueet. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta. 18

19 Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen 1. Nykytila Asiakkaiden osallistumisen vahvistaminen kuuluu kaupungin kaikkien keskuksen toimintaan. Strategian mukaan kaupunki kannustaa kuntalaisia omatoimisuuteen ja vastuunottoon ja tukee näitä tavoitteita edistäviä yhteisöllisiä ratkaisuja. Kansalaisten osallistumisen tavat ovat muuttumassa sosiaalisen median ja uudenlaisen kansalaisaktiivisuuden myötä. Kaupungin palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon tämä muuttuva toimintaympäristö. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Toteuttaa strategian päämäärää 9 Toimintatapojen ja tuotannon kehittäminen. Tavoitteena kannustaa kuntalaisia omatoimisuuteen ja vastuunottoon. Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta eri toimenpiteillä Vapaaaikakeskuksessa asukkaat ja paikalliset toimijat otetaan mukaan palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tuottamiseen Toimenpiteet Mittarit Kaupungilla on useita kanavia vahvistaa MYR hyväksynyt KaKehankkeen, Kartoitus tehty kuntalaisten osallisuutta, kartoitetaan olemassa olevat kanavat. käytössä vuosittain Käynnistetään kansalaislähtöisen avustusrahaa. kaupunkikehittämisen hanke. Kirjaston uusia nettisivuja suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Nuorisopalvelut selvittää järjestöjen mahdollisuudet tuottaa palveluja kaupungille tai järjestää erilaista toimintaa nuorille nuorisotiloja hyödyntäen. Nuorisovaltuuston toimintaa pyritään hyödyntämään asiantuntijoina kaikessa palvelujen suunnittelussa. Kirjastotilojen remonteissa käytetään osallistavan suunnittelun menetelmiä. Mehtimäen alueen kehittäminen. Lähiliikuntaolosuhteet suunnitellaan osallistavalla menetelmällä. Lisäksi liikuntaolosuhteiden rakentamisessa ja ylläpidossa hyödynnetään kuntalaisten osallisuutta lisääviä malleja. Jatketaan toimintoja ja toteutetaan uusia ideoita. 2015:Käynnistetään museoiden asiakasraadit, Mehtimäen palvelutuotannon koordinoinnin suunnittelu ja käynnistäminen. Tavoitteena on, että vuosittain vähintään 500 asukasta osallistuu kehittämistoimintoihin. Osallistuneet asukkaat. Uuden asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Huhtikuun aikana otetaan käyttöön uusi asiakaspalautejärjestelmä, jossa Tekninen keskus ja kaupunkirakenneyksikkö ovat pilottihallintokuntina Järjestelmä käytössä Uudistettu järjestelmä käytössä Palautteet kpl Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Muut keskeiset toimijat: Tuottaja: keskusten johtajat 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana kaikki keskukset. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta. 19

20 7. Ikääntyvien palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Ikääntyvien osallisuus ja toimijuus: Hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin ja liikunnan avulla 1. Nykytila Vapaa-aikakeskuksen kulttuuri- ja liikuntapalvelut tuottavat monenlaisia palveluita ikääntyneille, mutta tarkempaa selvitystä käytetyistä resursseista ei ole tehty. Lisäksi vapaa-ajan palveluita ikääntyneille tuottaa kansalaisopisto. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Ikääntyneiden osallisuus ja toimijuus Vahvistetaan kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta Vanhusneuvoston osallistumisja vaikuttamismahdollisuudet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseen turvataan Ikääntyneille suunnattujen kulttuuripalvelujen selvittäminen hankerahoituksella ja hankeselvityksen mukainen jatkototeutus Seniorikorttipalvelujen jatkon selvittäminen Ikääntyneille suunnattujen liikuntapalvelujen kehittäminen Selvitetään miten kansalaisopiston osaamista voitaisiin hyödyntää entistä paremmin tuottamalla ikääntyville suunnattuja kursseja Toimenpiteet Mittarit Kulttuurin virtaa -hankkeen selvitystyö toteutetaan. Selvityksen perusteella toteutetaan kulttuuripalveluiden saatavuutta parantavat toimenpiteet tulevina vuosina Uudet toimintamallit. Kokousten määrä Käynnistetty Kulttuurin virtaa - hanke, jossa selvitetään kulttuuripalveluiden käyttöä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttipalvelun käyttäjätietojen kerääminen Ikääntyville suunnattujen liikunnan ohjattujen ryhmien kurssitarjonnan kohdentaminen. Ikääntyville suunnattujen ryhmien sisällön kehittäminen kohderyhmän tarpeita kuullen. Kulttuurin virtaa hankkeen toimintamallin toteuttaminen Seniorikorttien määrä Kurssien määrä: 2013: : : 30 Toteutettu hanke Seniorikorttien määrä Ryhmien määrä Kurssien määrä: Tilaaja: tilaajajohtaja Tuottaja: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Muut keskeiset toimijat: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, kansalaisopiston rehtori 20

21 Asumisen ja kaupunkisuunnittelun ratkaisuilla tuetaan esteettömyyttä ja kotona asumista 1. Nykytila Edistetään esteettömyyttä asuin- ja elinympäristöjen, palveluympäristöjen ja liikuntaympäristöjen rakentamisessa, peruskorjauksessa ja ylläpidossa. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Kaupungin ja kaupunkikonsernin yhtiöiden toteuttamat uudisrakennus- ja peruskorjauskohteet tehdään perusesteettömiksi. Kaupunkirakenneyksikkö tekee ruutukaava-alueella esteettömyystarkastelun vuosina Erityisenä huomion kohteena on ikääntyvien henkilöiden liikkumisen edistäminen kotien ja lähipalvelujen välillä. Toimintatapaa laajennetaan muihin kaupunginosiin ja maaseutualueille hyödyntäen aiemmin laadittua liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Lisätään hissien rakentamista hissittömiin kerrostaloihin tehostamalla tiedotusta valtion ja kaupungin hissiavustuksista asunto-osakkeiden omistajille. Hyödynnetään tiedottamisessa ja neuvonnassa valtakunnallista Hissi Esteetön Suomi hanketta ja Rantakylä - Utra asuinalueprojektia. Valtionavustuksen lisäksi kaupunki tukee hissien rakentamista. Lisätään tiedotusta taloyhtiöille liikuntaesteiden poistamisen valtion avustuksista. 3. Mittarit: Mittarit v v v Hissikorjaukset Kohteet Hissit 3 taloa 9 hissiä 3 taloa 6 hissiä 6 taloa 12 hissiä Liikuntaesteiden poistot Kohteet 2 taloyhtiötä 3 taloyhtiötä 5 taloyhtiötä Kodin muutostyöt Kohteet Energiakorjaukset 18 kohdetta 6 pientaloa 16 kohdetta 6 pientaloa 14 kohdetta 6 pientaloa 4. Vastuut Tilaaja: tekninen johtaja Tuottaja: kaupunkirakenneyksikkö, hoito- ja hoivapalvelujen johtaja 21

22 Monituottajamallia hyödynnetään: palveluja tuottaa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori 1. Nykytila Joensuun hoito- ja hoivapalveluissa noin kolmasosa palveluista ostetaan muilta tuottajilta. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Yksityisellä palvelutuotannolla lisätään ikääntyvien valinnan mahdollisuutta Kaupunki koordinoi laajenevaa ikääntyvien palvelutuotantoverkostoa ja kokeilee erilaisia palvelujen tuottamistapoja: kolmannen sektorin mukaan ottaminen täydentämään ikääntyvien palveluja hyödynnetään opiskelijayhteistyötä eri oppilaitosten kanssa Palvelusetelin käyttöä lisätään kustannusvaikuttavasti: asiakkaille tarjotaan mahdollisuus hankkia määriteltyjä palveluja valitsemaltaan palveluntuottajalta palvelusetelin käyttöä laajennetaan palveluihin, joissa sillä on saatavissa suurimmat kustannushyödyt verrattuna kaupungin omaan toimintaan Mittari v v v Palveluseteli kotihoito Hoitopaikat yksityinen Asiakkaat Hoitopaikat Tilaaja: sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajohtaja Tuottaja: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja 22

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen tilaus 2015

Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Keskeiset huomiot Kaupunginvaltuuston talousseminaari I.IX.MMXIV Tilaajajohtaja Janna Puumalain YLEISIÄ HUOMIOITA Realistinen, mutta tiukka talousarviosuunnittelu Laskennan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

LASTEN JA NUORTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta LASTEN JA NUORTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

JOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE

JOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE JOENSUU Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Petri Lehikoinen Joensuun lyseon lukion rehtori, Kaupungin lukio-opetuksen yhdysrehtori, Koulutus kannattaa hankkeen haalarimies

Petri Lehikoinen Joensuun lyseon lukion rehtori, Kaupungin lukio-opetuksen yhdysrehtori, Koulutus kannattaa hankkeen haalarimies Kommenttipuheenvuoro AmKesu-aluetilaisuudessa Joensuussa 3.12.2014: Uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle Paras pelaaja on sellainen, joka tekee pelikaverista rinnallaan paremman pelaajan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu.

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu. Palveluohjelma: Lasten ja nuorten palveluohjelma Kehittämishanke: Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Tuotantopuolen vastuuhenkilö: palvelupäällikkö ja tuotantojohtaja Tilaajapuolen vastuuhenkilö:

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu Hallituksen puheenjohtaja MATTI VÄISTÖ Kumppanuuspäivä 14.10.2015 TÄSTÄ LÄHDETTIIN Joensuun kaupunki, selvityshanke: Yhteiskunnallisen yrittämisen mahdollisuudet

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 Ulvila on elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki, jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALA. Kuvaus 2018

HYVINVOINNIN TOIMIALA. Kuvaus 2018 HYVINVOINNIN TOIMIALA Kuvaus 2018 Hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Tuottavuus ja verkostojohtaminen Kuntatalouden kehitys ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Mitä valinnanvapauskokeiluun hakeutuminen tarkoitta? Riitta Pylvänen

Mitä valinnanvapauskokeiluun hakeutuminen tarkoitta? Riitta Pylvänen Mitä valinnanvapauskokeiluun hakeutuminen tarkoitta? Riitta Pylvänen 16.8.2016 17.8.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen 6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus vastaa perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta,

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot