Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palvelujen toimeenpano-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palvelujen toimeenpano-ohjelma"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palvelujen toimeenpano-ohjelma Joensuun kaupunki Versio: Luonnos

2 Sisällys 1. Johdanto Suunnittelu, seuranta ja raportointi YHTEENVETO: Hankkeiden mittarit ja tavoitetasot vuosille 2015 ja Kärkihankkeiden tarkemmat kuvaukset... 8 Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut... 8 Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku... 9 Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus Lasten ja nuorten palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Yhteisöllinen toimintakulttuuri - kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku Koulutus kannattaa Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki Työikäisten palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat kasvava osa kaupungin vetovoimaa Aikuispsykiatristen avopalvelujen toiminnan kehittäminen Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittäminen Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen Ikääntyvien palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Ikääntyvien osallisuus ja toimijuus: Hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin ja liikunnan avulla Asumisen ja kaupunkisuunnittelun ratkaisuilla tuetaan esteettömyyttä ja kotona asumista Monituottajamallia hyödynnetään: palveluja tuottaa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori

3 1. Johdanto Joensuun kaupungin strategia vuosille kantaa nimeä Rajaton tulevaisuus. Sillä vastataan ensisijaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä palvelujen järjestämisen haasteisiin. Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hyväksymässä strategiassa tähdätään kaupungin kasvuun, asukkaiden hyvinvointiin ja Joensuun vetovoimaisuuden lisääntymiseen. Strategiassa kaupungille on määritelty 16 päämäärää. Päästrategian lisäksi Joensuussa on aiemmin perinteisesti tehty toimialakohtaiset strategiat. Valtuustokaudelle on ensimmäistä kertaa laadittu elämänkaaren mukaiset palveluohjelmat, joilla strategia jalkautetaan lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyvien palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Erilaiset politiikkaohjelmat ja suunnitelmat laaditaan niin, että ne toteuttavat palveluohjelmien tavoitteita ja että niiden resursointi ja seuranta tulevat arvioiduksi osana palveluohjelmia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi palveluohjelmat maaliskuussa Palveluohjelmiin kuuluu kolme kärkihanketta sekä 14 muuta keskeistä kehittämistavoitetta. Palveluohjelmissa kärkihankkeet ja kehittämiskohteet on kuvattu varsin yleisluontoisesti. Kevään 2014 aikana kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet on kuvattu tarkemmin, ja niille on etsitty konkreettiset mittarit sekä määritetty tavoitetasot vuosille 2015 ja Lisäksi kullekin tavoitteelle on määritetty tuottajan ja tilaajan vastuuhenkilöt sekä arvioitu mahdollisesti tarvittavia kehittämisresursseja tai vastaavia. Palveluohjelmat on näin pyritty saamaan konkreettisen toimeenpano-ohjelman muotoon. 2. Suunnittelu, seuranta ja raportointi Toimeenpano-ohjelman hankkeiden eteneminen arvioidaan ja varmistetaan vuosittaisen tilauksen ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Lisäksi hankkeiden etenemisestä ja keskeisistä yhteenvetoon kootuista mittareista raportoidaan puolivuosittain heinäkuun lopun tilanteesta tehtävän osavuosikatsauksen ja vuosittaisen toimintakertomuksen yhteydessä. Muuten hankkeiden etenemistä seurataan normaalin kuukausiraportoinnin yhteydessä. 3

4 3. YHTEENVETO: Hankkeiden mittarit ja tavoitetasot vuosille 2015 ja 2017 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAVOITE PÄÄMITTARI 2013 TAVOITE 2015 TAVOITE 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Kärkihankkeen mittarit tarkennetaan vuoden 2015 alussa, kun sotekokonaisuus on paremmin selvillä. Hankkeen piirissä olevat kustannukset Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 37,4 M 165 Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku (sote) Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikeaaikaisuus (sote) Kustannukset Kustannukset kehitysvammaista kohden Käytössä olevat laitoshoidon paikat (lyhyt ja pitkäaikainen hoito) Tuetun asumisen asiakkaat Hoidon ja hoivan sekä esh:n kustannus Hoito ja hoiva ikäihmistä kohden Kotona asuvien ikäihmisten osuus Pitkäaikaisessa hoidossa ikäihmisiä 13,6 M ,6 M ,7 % 11,3 % 14,0 M ,0 M ,8 % 11,2 % 13,8 M ,0 M ,6 % 10,4 % 4

5 Lasten ja nuorten palveluohjelman hankkeet Yhteisöllinen toimintakulttuuri kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen (varko) Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut (varko) Opetussuunnitelmaprosessin toteutuminen Kouluterveyskyselyn indikaattorit kiusaamiseen ja koulun työilmapiiriin liittyen Päiväkotiasiakkaat, /asiakas Yksityisen hoidon osuus Perhepäivähoitopaikkojen määrä Hoitoaikaperusteisen laskutuksen selvitys Suunnittelu 2013 TAVOITE 2015 TAVOITE 2017 Kouluterveyskyselyn tulokset KV % 520 Suunnittelu Linjaukset tehty Parannusta vuoteen % Vuoden 2014 taso Kokeilu Toimeenpano kustannusneutraalisti Parannusta vuoteen % Vuoden 2014 taso Käytössä Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku (vapari, varko) Koulutus kannattaa Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki (varko) Toimintamalli; integroiminen osaksi normaalitoimintaa Peittävyys Koulutus kannattaa teemavuoden toteutus laajassa yhteistyössä Oppilaitosten hakijamäärät Suunnittelu Valmistelu käynnissä Kokeilu 25 % Toteutus Positiivinen kehitys Käytössä 90 % - Positiivinen kehitys Opiskelijoiden tyytyväisyyskysely; mm. kysymys haluaisiko valmistumisen jälkeen jäädä Joensuuhun? 20 % kyllä, 43 % ehkä (n=822) 25 % kyllä, 45 % ehkä 30 % kyllä, 45 % ehkä 5

6 Työikäisten palveluohjelman hankkeet 2013 TAVOITE 2015 TAVOITE 2017 Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat osa kaupungin vetovoimaa (vapari) Aikuispsykiatristen avopalvelujen toiminnan kehittäminen (sote) Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittäminen (sote) Teknisen keskuksen tuottavuutta parannetaan prosesseja kehittämällä Teknisen keskuksen tuottavuutta parannetaan tuotantotapoja muuttamalla Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään (vapari, varko, sote) Kulttuuri- ja liikunta-palvelujen kustannukset, /asukas Kärkitapahtumat Kärkitapahtumien kävijät Kustannukset Aikuispsykiatrian integrointi Kustannukset Yhteispäivystyksen käyttö (PKSSK) Siirretään osaksi rakennemuutosohjelman seurantaa Siirretään osaksi rakennemuutosohjelman seurantaa Leader-rahoitus, /Leader-alueen asukas ,7 M - 20,0 M - 2,93 /asukas ,8 M Suunnitelma 21,0 M 5-6/2014 selvitys määrittää 3,00 /asukas ,0 M Toteutus 21,0 M 5-6/2014 selvitys määrittää 3,00 /asukas Avustusten kohdentuminen maaseutualueille, % kulttuuriavustuksista % % % Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen (tilaaja ja vapari) Maaseutualueilla järjestettyjen tapahtumien osuus, % kulttuurityön ja kirjastojen tapahtumista Kansalaislähtöisen kehittämisen toteuttaminen KaKe-rahoitus, /kantakaupungin asukas % Alustava valmistelu käynnissä - % Toteutus alkaa 1,15 % Toteutus käynnissä 1,15 Osallistavia suunnitteluprosesseja toteutettu - 6

7 Ikääntyvien palveluohjelman hankkeet 2013 TAVOITE 2015 TAVOITE 2017 Ikääntyvien osallisuus ja toimijuus (sote) Asumisen ja kaupunkisuunnittelun ratkaisuilla tuetaan ikäihmisten esteettömyyttä ja kotona asumista (sote, krak) Monituottajamallia hyödynnetään: ikäihmisten palveluja tuottaa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori (sote) Vanhusneuvoston kokoukset Seniorikorttien määrä Hissikorjaukset Liikuntaesteiden poistot Kodin muutostyöt Kotihoidon palveluseteli-asiakkaat Kotihoidon palvelusetelin kustannukset Ostetut hoitopaikat taloa 2 taloyhtiötä 24 kohdetta 300 0,34 M taloa 3 taloyhtiötä 22 kohdetta 440 0,68 M taloa 2 taloyhtiötä 20 kohdetta 570 0,78 M 467 7

8 4. Kärkihankkeiden tarkemmat kuvaukset Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Valtakunnallisen sote-ratkaisun keskeneräisyys hidastaa hankkeen etenemistä. 1. Nykytilan analyysin perusteella on tarve selkeyttää tuen prosessit ja vastuut sekä kokonaisuuden johtaminen. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan hankkeen piiriin luetut kustannukset olivat 37,4 M. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Vuosi 2017: Tavoite on ehkäistä raskaan tuen palvelujen tarvetta ja varmistaa resurssien tehokas käyttö varhaiseen tukeen kokoamalla eri keskuksiin sijoitetut palvelut ja resurssit yhteen kokonaisuuteen (KV ja ). Vuoden 2015 alussa hankkeen etenemissuunnitelma on tarkennettu ja siinä on huomioitu valtakunnallinen SOTE-malli. Syksyllä 2014 vastuuhenkilöiden johdolla kuhunkin osa-alueeseen nimetty henkilöstö aloittaa kehittämisen alla kuvatussa viitekehyksessä. Kehittämisen kohteena ovat yhteistyö ja prosessit. Tähän vaiheeseen ei liity muutoksia organisaatioon, johtamisjärjestelmään tai henkilöstön asemaan. Hankkeen ohjausryhmänä on tuottajan johtotiimi. Kehittämishanketta vetää tuottajan neuvottelukunnan palvelupäällikkö. Käytännön kehittämistä koordinoi kehittämisryhmä, jonka muodostavat tuottajan neuvottelukunnan palvelupäällikkö sekä keskusten nimeämät vastuuhenkilöt. Tilaajan edustaja on sivistyspalvelujen tilaajajohtaja. 4. Kehittämisen resursointi Kustannusvaikutukset, muun muassa henkilöstön koulutus yhteistyöhön ja prosessien kehittämiseen, tarkentuvat syksyn 2014 aikana. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteutukseen käytetään laista seuraava tulokertymä ja valtionosuuden lisäys. 8

9 Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku Vastuut Tilaaja: soten tilaajajohtaja Tuottaja: vammaispalvelujen päällikkö 9

10 Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus 1. Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuut Tilaaja: sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajohtaja Tuottaja: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Muut keskeiset toimijat: johtava ylilääkäri 10

11 5. Lasten ja nuorten palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Yhteisöllinen toimintakulttuuri - kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen 1. Nykytila Kaupungin esiopetus- ja perusopetussuunnitelman päivittäminen toteutetaan seudullisena prosessina vuosina Seudun kunnat laativat yhteisen paikallisen opetussuunnitelman. Tavoitteena on yhtenäistää seudun opetuksen ja oppimisen linjaukset niin, että oppilaan näkökulmasta hänen oppimisen polkunsa on eheä myös mahdollisissa asuinpaikan muutoksissa. Yhtenäisellä opetussuunnitelmaprosessilla tavoitellaan suunnitteluresurssien käytön tehostamista, mikä tarkoittaa prosessin koordinaation keskittämistä. Lukion uudet opetussuunnitelmat otettaneen käyttöön , lisäksi sähköiset ylioppilaskokeet otetaan porrastetusti käyttöön Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on keskiössä lukio-opetuksen kehittämisessä lähivuosina. Joensuussa esiopetuksen järjestäminen arvioidaan ja arvioinnin pohjalta on tarkoitus yhtenäistää esiopetuksen käytäntöjä ja toimintoja vuonna 2014 sekä luoda yhtenäinen esiopetuksen toteutusmalli syksyyn 2015 mennessä. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoite 2015 Tavoite 2017 Mittarit Opetussuunnitelma (esi- ja perusopetus) Esiopetuksen toteuttamismalli/jns Peruspalveluiden yhteisöllisen toiminnan kehittäminen Perusopetuksessa jatketaan joustavien opetusjärjestelyjen sekä ohjauksen kehittämistä Yhtenäistää seudun ja oppimisen linjaukset 2016 mennessä Yhtenäinen malli esiopetuksen toteuttamiseen Kiusaamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen siihen Mahdollistetaan onnistumisen kokemukset lapsille ja nuorille (Päivähoidon kiusaamisen ehkäisyohjelma, Kiva-koulu, Prokoulu, Tasa-arvo-hanke, Toiminnallinen osallistaminen, Maailma koulussa.) Opetuksen toteuttaminen OPS:n pohjalta/ mahdolliset koulukohtaiset tarkennukset lv Jatketaan vuoden 2015 käytännön toteuttamista Oppilaiden ja opettajien valmiuksia toimia monikulttuurisessa ja globalisoituvassa yhteiskunnassa kehitetään Tilaaja: sivistyspalveluiden tilaajajohtaja Tuottaja: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja sekä hallinnon aluevastaava Opetussuunnitelman linjaukset yhtenäistetty seudullisesti Esiopetusmallin arviointi Oppimisen arvioinnit Asiakastyytyväisyyskyselyt 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen peruspalvelut: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion osalta 73 milj.. Henkilöstö pysyy vähintään ennallaan ja hallinto ei kasva. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta Lisäksi hankerahoituksella (mm. POP-rahat ja tasa-arvohankerahoitus) tuetaan peruspalveluiden yhteisöllisen toiminnan kehittämistä. Uuden seudullisen opetussuunnitelman toimeenpano on kustannusneutraali. Pohjois- Karjalan tulevaisuusrahastosta on saatu seudullisen OPS-koordinaattorin palkka- ja toimintakustannuksiin ajalle

12 Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut Tavoitteet: Tavoitteena paremmin kohdentuvat palvelut ja tuottavuuden parantaminen Tavoitteet ja aikataulu v ) Tuetaan yksityisten palvelutuottajien päivähoidon laajentamismahdollisuuksia Päivähoidon yksityisten palvelutuottajien laajentamismahdollisuuksia on kartoitettu sekä kaupungissa jo toimivien yrittäjien että valtakunnallisten päiväkotiketjujen osalta. Tavoitteena on, että syksyllä 2015 Karhunmäen alueella aloittaisi vähintään 4- ryhmäinen yksityinen päiväkoti. Eri kaupunkien yksityisen päivähoidon tukimuodoista on tehty vertailu syksyllä Joensuun kaupungin yksityisen päivähoidon tukijärjestelmän kehittäminen on parhaillaan käynnissä. 2) Kehitetään positiivisia kannusteita perhepäivähoitajien rekrytoinnin onnistumiseksi Perhepäivähoitajien rekrytointikampanja toteutettiin keväällä Kampanjan tuloksena saatiin palkattua 11 uutta perhepäivähoitajaa. Lisäksi syksylle olemme saamassa 12 uutta perhepäivähoitajaa. Positiivisia kannusteita perhepäivähoitajan työhön on ideoitu yhdessä henkilöstöyksikön ja tilaajan kanssa. Osa niistä on otettu käyttöön, osassa on vielä neuvottelut kesken. Työtä jatketaan. 3) Parannetaan ICT-sovellusten hyödyntämistä osana toimintaprosessien kehittämistä Päivähoidon sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä (mobiili) on otettu käyttöön porrastetusti syys- ja lokakuussa 2013 päiväkodeissa. 4) Selvitetään hoitoaikaperusteisen laskutuksen toimivuus kaupungin omassa palvelutoiminnassa Odotetaan uuden varhaiskasvatuslain voimaan astumista, koska siinä otetaan kantaa myös päivähoidon käyttöön perustuvaan asiakasmaksujen laskuttamiseen. Uusi laki astunee voimaan Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Tuottaja: päivähoidon johtaja Mittarit Päiväkotiasiakkaat, /asiakas Yksityisen hoidon osuus Perhepäivähoitopaikkojen määrä Hoitoaikaperusteisen laskutuksen selvitys % 520 Suunnittelu % Vuoden 2014 taso Kokeilu % Vuoden 2014 taso Käytössä 12

13 Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku 1. Nykytila Kyseessä on selvityshanke, jonka aikana selvitetään nykytoiminnot ja niiden vaatimat resurssit. Hanke kohdistuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin. Selvitystyöhön on kulttuuripalveluilla käytettävissä opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus, jolla on rekrytoitu 1 htv. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tehostaa nykyisten resurssien käyttöä. Tällä hetkellä osa lapsista ja nuorista jää ilman kokemuksia kaupungissa olevasta kulttuuri- ja harrastetarjonnasta, koska mm. kouluista puuttuu systemaattinen tarjontaan tutustumisen malli. Lisäksi hallintokuntarajat ovat hankaloittaneet toimivan mallin luomista (esim. kuljetus- ja pääsylippukustannusten kohdistuminen). Toimenpiteet Mittarit Selvitetään nykyiset käytännöt ja luodaan toimintamalli, jonka tavoitteena on nykyresurssien tehokkaampi ja tavoitteellisempi käyttö Kehitysvaiheessa hyödynnetään hankerahoitusta. Hanke integroidaan yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmaprosessiin Kulttuuripalvelut on käynnistänyt Kulttuurin virtaa hankkeen, jonka aikana selvitetään nykytilanne, miten erityisesti kouluissa hyödynnetään tarjolla olevaa kulttuuritarjontaa, lisäksi pyritään kartoittamaan iltapäiväja muuta harrastustoimintaa. Hankkeen aikana luodaan nykyresursseihin perustuva toimintamalli. Pilotoidaan uusia konsepteja. Kulttuuripalvelut etsii aktiivisesti hankerahoitusta Kulttuurin virtaa -hankkeen lisäksi tavoitteena laajentaa kouluille ja varhaiskasvatukselle tarjottavaa kulttuuritarjontaa. Yhteistyössä varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen kanssa katsotaan integroitavat kohdat toteuttavasta toimintamallista. Toimintamallin käyttöönotto ja asteittainen laajentaminen, arvioidaan mallin toimivuutta. Vuoteen 2017 mennessä kustannusneutraali ja tavoittaa vähintään kolme luokka-astetta. Hankerahoitusta suunnataan toiminnan jatkokehittämiseen tehtyjen arviointien mukaan. Hankerahoitusta haetaan vähintään /vuosi vuosille Jatketaan integrointia ja ryhdytään toteuttamaan osana opetussuunnitelmia. Toimintamalli tehty Toimintamallin tavoittavuus ja tehokkuus Myönnetyt hankerahoitukset Opetussuunnitelmamaininnat Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Tuottaja: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, hallinnon aluevastaava Muut keskeiset toimijat: kulttuuripalveluiden yksiköiden päälliköt, liikuntasuunnittelija 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana Vapaa-aikakeskuksen palvelualueet soveltuvin osin. Henkilöstö pysyy vähintään ennallaan. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta Lisäksi hankerahoituksella tuetaan toiminnan kehittämistä. 13

14 Koulutus kannattaa Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki 1. Nykytila Joensuussa on lähes opiskelijaa ja koululaista, Joensuu on imagoltaan opiskelijakaupunki. Ikäluokkien pienentyessä opiskelijakaupungin houkuttelevuuden merkitys opiskelijarekrytoinneissa korostuu. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Koulutus kannattaa -teemaan liittyen korostetaan koulutuksen ja oppimisen merkitystä ja kehitetään Joensuun palveluja ja profiilia opiskelijaystävällisyys huomioiden. Tavoitteena on myös toteuttaa Lyseon lukion 150v juhlavuonna 2015 laaja, valtakunnallista mielenkiintoa herättävä Koulutus kannattaa teemavuosi. Samalla kehitetään yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymän kanssa. Toimenpiteet Mittarit Opiskelijaystävällisyys huomioidaan kaupungin viestinnässä ja palveluiden kehittämisessä Lyseon lukion 150v juhlavuoden 2015 toteuttaminen Kehitetään opiskelija-asioiden yhteistyöryhmän toimintaa ja palveluja ryhmän linjausten mukaisesti Suunnittelu ja vuosikellon laadinta, hankerahoituksen hankkiminen Juhlavuoden tapahtumat toteutetaan 2015 Vuosikello ja toteutetut tapahtumat Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Tuottaja: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja, lyseon lukion rehtori Muut keskeiset toimijat: Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 4. Kehittämisen resursointi Hankerahoituksella palkataan osa-aikainen koordinaattori vuosina , muuten osana normaalitoimintaa. 14

15 6. Työikäisten palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat kasvava osa kaupungin vetovoimaa 1. Nykytila Tapahtumia toteutetaan konsernihallinnon ja vapaa-aikakeskuksen myöntämien avustusten avulla sekä kaupungin omana toimintana eri palvelukeskuksissa. Tapahtumatoimijoille tukipalveluita tuottaa vapaaaikakeskuksen Tapahtumapalvelut-yksikkö. Kustannusvertailua verrokkikaupunkien kanssa ei ole tehty aikaisemmin. Tilastoituja tapahtumia oli vuonna Tavoitteet ja toimenpiteet Toteuttaa strategian päämäärää 3 Vetovoima Vapaa-aikapalvelut pidetään kilpailukykyisellä tasolla itäsuomalaisiin verrokkikaupunkeihin nähden. Joensuulaisen osaamisen kehittymistä tapahtumien ja musiikki/elokuvaklusterin tuottamisessa tuetaan. Tulevia kärkitapahtumia hyödynnetään vetovoiman kannalta (mm. ampumahiihdon maailmancup 2014, MMkisat 2015, Kuninkuusravit 2015) Areenan, musiikkiklusterin ja muun vapaa-aikasektorin tulevaisuutta tarkastellaan ennakkoluulottomasti ja yhteistyömahdollisuuksia hyödyntäen Toimenpiteet Mittarit Lupa.fi järjestelmää testataan Jatketaan toimenpiteitä. Tilastovertailu lupapalveluihin soveltuvaksi ja Tapahtumien Toteutetut Tapahtumajärjestäjän opasta kävijämäärät säilyvät tapahtumat kehitetään verkkoversiona. vähintään nykytasolla. Tapahtumien Laulurinteen toimintaedellytysten kävijämäärät kehittäminen tapahtumien järjestämispaikkana Tehdään tilastovertailu Kuopion, Lappeenrannan ja Jyväskylän vapaaaikapalveluihin nähden. Tapahtumien lukumäärää ja kävijämääriä seurataan kuukausittain osana tilausta. Ampumahiihdon maailman cup maaliskuussa 2014, elokuussa on Pohjoinen valo Rakennemuutosselvitykset Toteutetut kärkitapahtumat ja kävijämäärät Arvio medianäkyvyydestä 2015:Ampumahiihdon MM-kisat(100000), Ilosaarirock (55000), Kuninkuusravit , Farmari-messut(70 000) 2017: Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, Jukolan viesti (40 000) Rakennemuutosselvitysten mukaiset toimenpiteet Tarkentuu Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Muut keskeiset toimijat: konsernihallinto Tuottaja: vapaa-aikajohtaja 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana vapaa-aikakeskuksen palvelualueet. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta. 15

16 Aikuispsykiatristen avopalvelujen toiminnan kehittäminen 1. Nykytila 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,4 7,5 15,0 3,7 3,8 1,4 1,4 2,0 2, Yhteensä Aik.psyk. laitos PKSSK Asumispalvelut Jns Työtoiminta Jns Kotikuntoutus Jns Avopalvelut PKSSK Avopalvelut Jns 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa ja siten estää asiakkaiden valuminen raskaiden palveluiden piiriin. Integroida Joensuun aikuispsykiatrian avopalvelut PKSSK:n kanssa niin ettei ole päällekkäistä toimintaa, vaan selkeät porrastukset asiakkaan hoidossa koko hoitoketjun matkalla. Erikoissairaanhoitotasoinen palvelu kokonaisuudessaan PKSSK:lle ja kaupunki keskittyy kuntouttavaan perushoitoon ja ennaltaehkäisyyn? 2015: Yhteinen toimintasuunnitelma valmistellaan : Organisointi toteutunut ja toiminta käynnistynyt. Toiminnan analysointi ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet Tilaaja: sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajohtaja Tuottaja: johtava ylilääkäri Muut keskeiset toimijat: PKSSK 16

17 Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittäminen 1. Nykytila Terveyshyödyn tuottamisella tavoitellaan väestön terveydentilan kohentumista ja vastaanottokäyntimäärien vähentymistä sekä resurssien oikeaa kohdentumista. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Joensuun kiireellisen vastaanoton asiakkaiden palveluja lisätään terveysasemilla, jolloin päivystyksen käyttöä vähenee. Asemien päiväpäivystystoimintaa on tehostettu hoitaja-lääkäri - työparitoiminnalla. Vastaanottotoimintaa tehostetaan enemmän hoitajapainotteiseksi. Henkilöresurssien sijoittelua terveysasemille toteutetaan suunnitelmakaudella eri ammattiryhmien toiveita ja suostumuksia kuunnellen, ennakkoluulottomasti terveyspalveluiden toimintatapaa muokaten Terveysasematoiminnan kehittäminen jatkuu suuremmilla muutoksilla ja poliittista linjanvetoa vaativilla toimenpiteillä syksyllä 2014, jonka jälkeen suunnitellut muutokset kyetään aikatauluttamaan. Muutokset ovat asiantuntijavalmistelussa. Tilaaja: sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajohtaja Tuottaja: johtava ylilääkäri 17

18 Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään 1. Nykytila Vapaa-aikakeskus tukee paikallista aktiivisuutta ja asukkaiden osallisuutta avustuksia myöntämällä: kulttuuriavustukset , nuorisoavustukset liikunta-avustukset Tilavuokrat ovat vapaa-aikakeskuksen menoista 31% (7,2 milj. ). Kulttuuritapahtumien alueellisesta jakautumisesta raportoidaan vuosikertomuksessa. Myös Leader rahoituksen kautta kaupunki osallistuu elinvoimaisen maaseudun kehittämiseen. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Toteuttaa strategian päämäärää 7 Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne. Paikallista aktiivisuutta ja kolmannen sektorin aloitteellisuutta tuetaan taajamien ja kylien omaleimaisuus huomioiden Koulujen ja vapaaaikasektorin yhteistyötä tiivistetään tilojen yhteiskäyttöä mahdollistamalla Kirjastojen kehitystä pienimuotoisten kulttuurikeskusten suuntaan jatketaan, monipalvelukeskusten toimeenpanoa tutkitaan ennakkoluulottomasti Jalkautetaan Joensuun taidelaitosten tarjontaa soveltuvin osin myös kyliin ja taajamiin Toimenpiteet Mittarit Vapaa-aikakeskuksen avustuksia Jatketaan toimenpiteitä Avustusten suunnataan tasapuolisesti koko kohdistuminen alueelle ja seurataan avustusten taajamiin ja kyliin jakaumaa. Järjestöjen osallisuuden lisäämistä nuorisopalveluiden toteuttamisessa selvitetään. Liikunnan lähipalvelut pidetään vähintään nykytasolla ja lähiliikuntasuunnitelmaa päivitetään toimintaympäristömuutosten mukaisesti paikallisia asukkaita osallistavasti. Valmistellaan Uimaharjun nuorisotilan (363m2) ja kirjaston (166m2) siirtyminen Uimaharjun koululle, tilan tarve 180m2 Tilan käyttö tehostuu 350m2:n verran. Osaa nuorisotiloista profiloida entistä enemmän asukastalon omaisiksi. Kulttuurityön ja kirjastojen yhteistyötä tiivistetään vuoden 2014 aikana yhteisellä tapahtumasuunnittelulla Kulttuurin virtaa hankkeen myötä selvitetään toimintamallia taidelaitosten tarjonnan jalkauttamiseksi kouluille, lisäksi hyödynnetään hankerahoitusta. Uimaharjun toimintojen käynnistyminen, mahdollisuuksien mukaan nuorisotiloja ja kirjastoja siirretään koulujen yhteyteen selvitetään maaseutualueen tilojen toimivuus yhteistyössä varkon kanssa. Osallistutaan kaupungin yhteisen tilapolitiikan toteuttamiseen. Jatketaan yhteistyötä Jatketaan hyviksi todettuja toimintatapoja Tilojen käytön tehokkuus Kulttuuripalveluiden tapahtumatarjonnan jakautuminen palvelualueille Taidelaitosten osallistuminen suunnitteilla olevaan kulttuuripolkuun Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Tuottaja: vapaa-aikajohtaja Muut keskeiset toimijat: varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelukeskus 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana vapaa-aikakeskuksen palvelualueet. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta. 18

19 Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen 1. Nykytila Asiakkaiden osallistumisen vahvistaminen kuuluu kaupungin kaikkien keskuksen toimintaan. Strategian mukaan kaupunki kannustaa kuntalaisia omatoimisuuteen ja vastuunottoon ja tukee näitä tavoitteita edistäviä yhteisöllisiä ratkaisuja. Kansalaisten osallistumisen tavat ovat muuttumassa sosiaalisen median ja uudenlaisen kansalaisaktiivisuuden myötä. Kaupungin palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon tämä muuttuva toimintaympäristö. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Toteuttaa strategian päämäärää 9 Toimintatapojen ja tuotannon kehittäminen. Tavoitteena kannustaa kuntalaisia omatoimisuuteen ja vastuunottoon. Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta eri toimenpiteillä Vapaaaikakeskuksessa asukkaat ja paikalliset toimijat otetaan mukaan palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tuottamiseen Toimenpiteet Mittarit Kaupungilla on useita kanavia vahvistaa MYR hyväksynyt KaKehankkeen, Kartoitus tehty kuntalaisten osallisuutta, kartoitetaan olemassa olevat kanavat. käytössä vuosittain Käynnistetään kansalaislähtöisen avustusrahaa. kaupunkikehittämisen hanke. Kirjaston uusia nettisivuja suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Nuorisopalvelut selvittää järjestöjen mahdollisuudet tuottaa palveluja kaupungille tai järjestää erilaista toimintaa nuorille nuorisotiloja hyödyntäen. Nuorisovaltuuston toimintaa pyritään hyödyntämään asiantuntijoina kaikessa palvelujen suunnittelussa. Kirjastotilojen remonteissa käytetään osallistavan suunnittelun menetelmiä. Mehtimäen alueen kehittäminen. Lähiliikuntaolosuhteet suunnitellaan osallistavalla menetelmällä. Lisäksi liikuntaolosuhteiden rakentamisessa ja ylläpidossa hyödynnetään kuntalaisten osallisuutta lisääviä malleja. Jatketaan toimintoja ja toteutetaan uusia ideoita. 2015:Käynnistetään museoiden asiakasraadit, Mehtimäen palvelutuotannon koordinoinnin suunnittelu ja käynnistäminen. Tavoitteena on, että vuosittain vähintään 500 asukasta osallistuu kehittämistoimintoihin. Osallistuneet asukkaat. Uuden asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Huhtikuun aikana otetaan käyttöön uusi asiakaspalautejärjestelmä, jossa Tekninen keskus ja kaupunkirakenneyksikkö ovat pilottihallintokuntina Järjestelmä käytössä Uudistettu järjestelmä käytössä Palautteet kpl Tilaaja: tilaajajohtaja (sivistys) Muut keskeiset toimijat: Tuottaja: keskusten johtajat 4. Kehittämisen resursointi Hankkeessa ovat mukana kaikki keskukset. Perusrahoitus TA2015,2016 ja TA2017 kautta. 19

20 7. Ikääntyvien palveluohjelman hankkeiden kuvaukset Ikääntyvien osallisuus ja toimijuus: Hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin ja liikunnan avulla 1. Nykytila Vapaa-aikakeskuksen kulttuuri- ja liikuntapalvelut tuottavat monenlaisia palveluita ikääntyneille, mutta tarkempaa selvitystä käytetyistä resursseista ei ole tehty. Lisäksi vapaa-ajan palveluita ikääntyneille tuottaa kansalaisopisto. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Ikääntyneiden osallisuus ja toimijuus Vahvistetaan kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta Vanhusneuvoston osallistumisja vaikuttamismahdollisuudet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseen turvataan Ikääntyneille suunnattujen kulttuuripalvelujen selvittäminen hankerahoituksella ja hankeselvityksen mukainen jatkototeutus Seniorikorttipalvelujen jatkon selvittäminen Ikääntyneille suunnattujen liikuntapalvelujen kehittäminen Selvitetään miten kansalaisopiston osaamista voitaisiin hyödyntää entistä paremmin tuottamalla ikääntyville suunnattuja kursseja Toimenpiteet Mittarit Kulttuurin virtaa -hankkeen selvitystyö toteutetaan. Selvityksen perusteella toteutetaan kulttuuripalveluiden saatavuutta parantavat toimenpiteet tulevina vuosina Uudet toimintamallit. Kokousten määrä Käynnistetty Kulttuurin virtaa - hanke, jossa selvitetään kulttuuripalveluiden käyttöä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttipalvelun käyttäjätietojen kerääminen Ikääntyville suunnattujen liikunnan ohjattujen ryhmien kurssitarjonnan kohdentaminen. Ikääntyville suunnattujen ryhmien sisällön kehittäminen kohderyhmän tarpeita kuullen. Kulttuurin virtaa hankkeen toimintamallin toteuttaminen Seniorikorttien määrä Kurssien määrä: 2013: : : 30 Toteutettu hanke Seniorikorttien määrä Ryhmien määrä Kurssien määrä: Tilaaja: tilaajajohtaja Tuottaja: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Muut keskeiset toimijat: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, kansalaisopiston rehtori 20

21 Asumisen ja kaupunkisuunnittelun ratkaisuilla tuetaan esteettömyyttä ja kotona asumista 1. Nykytila Edistetään esteettömyyttä asuin- ja elinympäristöjen, palveluympäristöjen ja liikuntaympäristöjen rakentamisessa, peruskorjauksessa ja ylläpidossa. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Kaupungin ja kaupunkikonsernin yhtiöiden toteuttamat uudisrakennus- ja peruskorjauskohteet tehdään perusesteettömiksi. Kaupunkirakenneyksikkö tekee ruutukaava-alueella esteettömyystarkastelun vuosina Erityisenä huomion kohteena on ikääntyvien henkilöiden liikkumisen edistäminen kotien ja lähipalvelujen välillä. Toimintatapaa laajennetaan muihin kaupunginosiin ja maaseutualueille hyödyntäen aiemmin laadittua liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Lisätään hissien rakentamista hissittömiin kerrostaloihin tehostamalla tiedotusta valtion ja kaupungin hissiavustuksista asunto-osakkeiden omistajille. Hyödynnetään tiedottamisessa ja neuvonnassa valtakunnallista Hissi Esteetön Suomi hanketta ja Rantakylä - Utra asuinalueprojektia. Valtionavustuksen lisäksi kaupunki tukee hissien rakentamista. Lisätään tiedotusta taloyhtiöille liikuntaesteiden poistamisen valtion avustuksista. 3. Mittarit: Mittarit v v v Hissikorjaukset Kohteet Hissit 3 taloa 9 hissiä 3 taloa 6 hissiä 6 taloa 12 hissiä Liikuntaesteiden poistot Kohteet 2 taloyhtiötä 3 taloyhtiötä 5 taloyhtiötä Kodin muutostyöt Kohteet Energiakorjaukset 18 kohdetta 6 pientaloa 16 kohdetta 6 pientaloa 14 kohdetta 6 pientaloa 4. Vastuut Tilaaja: tekninen johtaja Tuottaja: kaupunkirakenneyksikkö, hoito- ja hoivapalvelujen johtaja 21

22 Monituottajamallia hyödynnetään: palveluja tuottaa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori 1. Nykytila Joensuun hoito- ja hoivapalveluissa noin kolmasosa palveluista ostetaan muilta tuottajilta. 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Yksityisellä palvelutuotannolla lisätään ikääntyvien valinnan mahdollisuutta Kaupunki koordinoi laajenevaa ikääntyvien palvelutuotantoverkostoa ja kokeilee erilaisia palvelujen tuottamistapoja: kolmannen sektorin mukaan ottaminen täydentämään ikääntyvien palveluja hyödynnetään opiskelijayhteistyötä eri oppilaitosten kanssa Palvelusetelin käyttöä lisätään kustannusvaikuttavasti: asiakkaille tarjotaan mahdollisuus hankkia määriteltyjä palveluja valitsemaltaan palveluntuottajalta palvelusetelin käyttöä laajennetaan palveluihin, joissa sillä on saatavissa suurimmat kustannushyödyt verrattuna kaupungin omaan toimintaan Mittari v v v Palveluseteli kotihoito Hoitopaikat yksityinen Asiakkaat Hoitopaikat Tilaaja: sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajohtaja Tuottaja: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja 22

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen tilaus 2015

Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Keskeiset huomiot Kaupunginvaltuuston talousseminaari I.IX.MMXIV Tilaajajohtaja Janna Puumalain YLEISIÄ HUOMIOITA Realistinen, mutta tiukka talousarviosuunnittelu Laskennan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Kehittämisjohtaja Anu Niemi, Siun sote Työkokous kuntien hyvinvoinnin edistämisen toimijoille Joensuu 19.10.2016 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien!

Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! Valinnanvapaus haastaa toimimaan toisin Mia Lindberg Riitta Pylvänen 17.1.2017 Sisältö Mitä valinnanvapauskokeilu tarkoittaa, taustat Mitä kokeillaan? Kuinka valinnanvapauskokeilu

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN RANTAKYLÄN HYVINVOINTIASEMA pilotti 2016 MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN - Joensuun palveluohjelmat ja hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilu * asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu.

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu. Palveluohjelma: Lasten ja nuorten palveluohjelma Kehittämishanke: Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Tuotantopuolen vastuuhenkilö: palvelupäällikkö ja tuotantojohtaja Tilaajapuolen vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos)

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos) Luonnos Sote-tuotannon alaryhmä 12.1.2017 (Luonnos) Tuotannon alaryhmän tehtävä Lapin Sote-uudistuksen valmistelu Lapin Sotevalmistelun johtoryhmä MOR 2. Sote-tuotanto 3. Sote-TKI 1.1 1. Sotejärjestäminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot