ja siitä saadut tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja siitä saadut tulokset"

Transkriptio

1 Esa Chydenius Psykoterapeutti VET Johtava psykologi Rinnekoti-Säätiö Kehitysvammaisten psykoterapia ja siitä saadut tulokset Helsinki 1

2 Sisältö Mitä psykoterapia on? Miten psykoterapia soveltuu kehitysvammaisille? Tutkimuksia kehitysvammaisten psykoterapioista Sovellus 2

3 Mitä psykoterapia on? Terveydenhuollon tavoitteellista ammatillista toimintaa Psykoterapialla hoidetaan henkilöitä, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian keinoin autettavissa oleva muu ongelma. Häiriöllä saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja 3

4 Psykoterapia jatkoa Psykoterapian tavoitteena on tietoisesti ja tietyllä psykoterapiamuodolla auttaa häiriön poistamisessa tai sen lieventämisessä, vähentää häiriöön liittyvää kärsimystä ja lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmansa. Psykoterapiamuodon tulee perustua laajaan ja tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoreettiseen kokonaisuuteen. Tämän tulee sisältää teoreettinen peruste eri psyykkisten häiriintyneisyyden muotojen ymmärtämiselle. 4

5 Psykoterapia jatkoa Vastaavasti tulee voida osoittaa valitun psykoterapiamuodon ja tekniikan soveltuvuus kyseisen sairauden tai häiriön hoitoon. Teoreettista kokonaisuudesta voidaan pitää esimerkkinä psykoanalyyttistä, perheterapeuttista ja kognitiivista teorian muodostusta sekä niistä johdettuja menetelmiä (mm. kognitiiviset terapiat). 5

6 Psykoterapeutti nimikkeen käyttöoikeus Psykoterapeutti nimikettä voi käyttää vain Valviran (aik. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen) päätöksellä TEO + STTV (Sosiaali ja terveysalan tuotevalvontakeskus)-> Valvira = Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto lähtien 6

7 Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (CBT) Kognitiivinen psykoterapia on laajaalainen käsite monille erilaisille suuntauksille Kognition käsitteellä tarkoitetaan yksilön ajatuksia, informaation prosessointia, sisäisiä mielikuvia ja muistikuvia CBT on näiden kognitioiden tutkimista, jonka seurauksena yksilö voi löytää uuden vaihtoehtoisen vähemmän ongelmallisen tavan konstruoida kokemuksiaan ja kokea itsensä suhteessa maailmaan 7

8 CBTn lähtökohdat Tavoitteellista ja fokusoitua mielensisältöjen tutkimista Lähtökohtana yksilön kokemat oireet ja ongelmat Terapiasuhde on jaettuun tavoitteeseen pyrkivä tutkiva yhteistyösuhde Terapiassa tutkitaan tilannesidonnaista yksilön kokemuksen prosessointia ja sen eri elementtejä: kognitiot, tunteet, kehon tuntemukset ja käyttäytyminen 8

9 jatkoa Terapiaa ohjaa kv:n ongelmien tunnistaminen, käsitteellistäminen ja reformulaatio Terapeuttisia interventioita ovat mm. sokraattinen dialogi, mielikuvien tutkiminen, tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen, rooliharjoitukset, päiväkirjatyöskentely, itsearviointi ja välitehtävät Terapiassa vahvistetaan itsereflektiota, uudenlaisia toimintatapoja ja vaihtoehtoisten merkitysten antamista 9

10 jatkoa Muutos tapahtuu yksilön psyyken joustavuuden, integraation ja differentaation lisääntymisenä. Tämä näkyy yksilön kokemuksena itsestä, suhteesta muihin, tavassa olla ja toimia, selittää, antaa merkityksiä ja ymmärtää itseään ja ympäröivää maailmaa. 10

11 Terapian aloittaminen Miksi kehitysvammainen henkilö tulee psykologin/psykoterapeutin vastaanotolle? Hänen oma käsityksensä, motivaationsa mahdollisen saattajan käsitys Tilanteen alkukartoitus Mitä kv. henkilö odottaa terapialta, mihin hän toivoo muutosta? Miksi hän toivoo muutosta? Onko henkilöllä terapiaan liittyviä kysymyksiä, epäilyjä, pelkoja 11

12 jatkoa Onko kokemuksia onnistuneesta ongelmanratkaisusta? Oma käsitys siitä, miksi aiemmat toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta Miten vanhemmat tai työtoverit ovat tukeneet vaikeuksissa? Onko tämä auttanut? Mitkä ovat kv:n henkilön voimavarat, vahvuudet Tavoitteet määritellään yhdessä mahdollisimman konkreettisesti Terapeutin kommunikaation tulee olla selkeää ja ymmärrettävää Kognitiivis-behavioraalisessa psykoterapiassa luodaan ja vahvistetaan toimivia selviytymisstrategioita käytännön elämään 12

13 Terapian päättyminen Kun tavoitteet on saavutettu Sopimus päättyy Yhteisestä sopimuksesta Valmistautuminen terapian päätökseen riittävän ajoissa Mitä terapiassa opittu? 13

14 Kenelle psykoterapia soveltuu? Tutkimuksia runsaasti, suurin osa case-studytyyppisiä, mutta myös kontrolloituja tutk. Lievästi kv. henkilöillä lähes yhtäläiset kyvyt osallistua psykoterapiaan kuin muillakin. He kykenevät puhumaan vaikeuksistaan ja tekemään päätelmiä omasta toiminnastaan, sen tehokkuudesta ja tehottomuudesta. Omien ajatteluprosessien arviointi on näin ollen mahdollista. Puheen tuottamiseen tai ymmärtämiseen saattaa liittyä erityisvaikeuksia, jotka syytä ottaa huomioon. 14

15 jatkoa Keskiasteisesti kehitysvammaisilla on yleensä selviä oppimiskykyyn liittyviä vaikeuksia. Heidän tapansa ajatella ja jäsentää tapahtumia on varsin konkreettinen. Siksi myös terapian tulisi olla konkreettista, toimintatilanteisiin vietyä ja sen tulisi sisältää käyttäytymisen ohjaamista. Painotus behavioraalisilla interventioilla. Vaikeimmin kv kohdalla ei yleensä puhuta psykoterapiasta. Heidän kohdallaan pyritään vaikuttamaan tilanteisiin erilaisin behavioraalisin ja yhteisöllisin toimenpitein olosuhteita tai vaatimustasoa muuttamalla. 15

16 Tutkimuksia psykoterapian tuloksellisuudesta kehitysvammaisilla Prout & Nowak-Drabik 2003 AJMR 92 tutkimuksen katsaus 30 v. ajalta Psykoterapia selkeästi määritelty mutta metodologisia heikkouksia ilmeni 33 % BT, 15 % analyytt-dynaamista, 13% CBT, 2 humanist., 37 ei määr. Tulokset: yksilöllinen, BT, manuaalipohjainen hoito parasta 16

17 Beail 2003; Mental Retardation Katsaus: CBT ja psykodynaamisen psykoterapian vertailua 4 pre-post open trials psykodyn.: käyttäytymispulmien huomattava vähennys Pieni määrä CBT ryhmätutkimuksia (ei kontrolloituja), lukuisia case-tutk. Kontrolloituja tutkimuksia: 2 CBT/ ongelmanratkaisu tulokset eivät yhteneviä 3 CBT vihanhallinta, merkittävät tulokset 17

18 Willner 2005 JIDR CBT kognitiivisten taitojen kehittäminen; tuloksia stereotyyppisen käytt, sosiaalisen ahdistuneisuuden, seksuaalisesti sopimattoman käytt, vihan kontrollin ja ahdistuneisuuden suhteen CBT kognitiivisten vääristymien korjaus; rajoitettu evidenssi: viha, depressio, ahdistuneisuus, seks. ong. Evidenssiä paljon kv psykoterapian tuloksellisuudesta, mutta osa tutkimuksista metodogisesti puutteellista 18

19 Tapausesimerkkejä Muutoksen merkitys ajattelussa Äänien kuuleminen Hyväksikäyttö- alkoholiongelma Pakko-oireet Masentuneisuus 19

20 Psykoterapian sovellus Tapaamiset poliklinikalla harvajaksoisemmin: Kerran 3-4 viikossa Tarvittaessa ohjaaja/omainen osan aikaa läsnä kv:n suostumuksella >Tulokset näyttävät yhtä hyviltä EC 20

21 Chydenius Esa & Seppälä Heikki: Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia kehitysvammapotilaiden hoidossa. Kirjassa Kähkönen S, Karila I, Holmberg N. Kognitiivinen psykoterapia. 3., uudist. painos Duodecim 2008; ss Chydenius Esa: Haastava käyttäytyminen ja kehitysvammaisten mielenterveys. Kirjassa Räisänen A, Kaski M., Lehmusoja M. Haasteellinen kehitysvammaala Helsingin Diakonissalaitoksen julkaisuja 1/2007; ss

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Kognitiivinen pariterapia. Teija Niemelä

Kognitiivinen pariterapia. Teija Niemelä Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2004, 1, (2), 110-127. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen pariterapia Teija Niemelä Abstrakti Artikkelissa kuvataan erästä kognitiivisen psykoterapian

Lisätiedot

Psykoterapiatyökirja

Psykoterapiatyökirja Psykoterapiatyökirja 40 tapaamiskertaa ajalla / / 20 2015 Olavi Keisanen ja Ville-Matti Vilkka Sisällys Terapiasopimus...3 Terapiasuunnitelma...5 Mitä terapiassa tapahtuu?...6 Muistiinpanot...8 Hyödyllistä

Lisätiedot

Positiivista hoitotulosta edistävät vuorovaikutustekijät psykoterapiassa

Positiivista hoitotulosta edistävät vuorovaikutustekijät psykoterapiassa Positiivista hoitotulosta edistävät vuorovaikutustekijät psykoterapiassa TUOMO JOUTSINIEMI Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipsykologia Pro gradu- tutkielma Huhtikuu 2010 TAMPEREEN

Lisätiedot

NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA?

NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA? NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA? Leena Landström Pro gradu tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2006 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Sosioemotionaalisten taitojen opetus peruskoulussa - kognitiivisen psykoterapian tarjoamia virikkeitä opetukselle

Sosioemotionaalisten taitojen opetus peruskoulussa - kognitiivisen psykoterapian tarjoamia virikkeitä opetukselle Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2004, 1, (2), 75-109. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Sosioemotionaalisten taitojen opetus peruskoulussa - kognitiivisen psykoterapian tarjoamia virikkeitä

Lisätiedot

Drontin tuomio ja psykoterapiatutkimus. Nils Holmberg & Jari Lahti

Drontin tuomio ja psykoterapiatutkimus. Nils Holmberg & Jari Lahti Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2008, 5, 101-137. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Drontin tuomio ja psykoterapiatutkimus Nils Holmberg & Jari Lahti Psykoterapian vaikutusten tutkimustapoja

Lisätiedot

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia ARTIKKELIT 3 Erja Tuompo-Johansson & Anitta Toivanen Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia Lapsi elää perheessään, päiväkodissaan, koulussaan ja harrastuksissaan erilaisissa ryhmissä. Niinpä aikuisten

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIOPINTOJEN (ET) LOPPUTYÖ 2 ULLA

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2004, 1, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Marja-Riitta Laukkarinen Tiina Mäkelä Sirkka Rouru En jaksa

Lisätiedot

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ ENSIMMÄINEN SUOMALAINEN PERHETERAPIAKONGRESSI KUOPIOSSA 14. 15.11.2002 Toimittanut Heikki Toivakka Suomen perheterapiayhdistys ry. ja kirjoittajat ISBN 951-97357-1-2

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. Kuntoutussäätiö. Jukka Valkonen

Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. Kuntoutussäätiö. Jukka Valkonen Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina Kuntoutussäätiö Jukka Valkonen Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina Jukka Valkonen KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA RESEARCH REPORTS 77/2007 Julkaisija: Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

WOP kuntoutus. Kokonaisvaltainen toimintamalli nuorten vankien psykososiaalisessa kuntoutuksessa. Työkirja. Rikosseuraamusviraston monisteita 2/2009

WOP kuntoutus. Kokonaisvaltainen toimintamalli nuorten vankien psykososiaalisessa kuntoutuksessa. Työkirja. Rikosseuraamusviraston monisteita 2/2009 Rikosseuraamusviraston monisteita 2/2009 WOP kuntoutus Kokonaisvaltainen toimintamalli nuorten vankien psykososiaalisessa kuntoutuksessa. Työkirja Tuija Eskelinen WOP-projekti Keravan vankila 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

KAIKKI KATSOISIVAT YMPÄRILLEEN LASTEN KOKEMUKSET JA KÄSITYKSET YKSINÄISYYDESTÄ

KAIKKI KATSOISIVAT YMPÄRILLEEN LASTEN KOKEMUKSET JA KÄSITYKSET YKSINÄISYYDESTÄ KAIKKI KATSOISIVAT YMPÄRILLEEN LASTEN KOKEMUKSET JA KÄSITYKSET YKSINÄISYYDESTÄ Heini Hätinen Terhi Partti Kasvatustieteen Pro gradu-tutkielma Kevät 2014 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja:

Lisätiedot

Suuttumuksen hallinta -ohjelman videon laadinta, prosessin kuvaus ja arviointi

Suuttumuksen hallinta -ohjelman videon laadinta, prosessin kuvaus ja arviointi Suuttumuksen hallinta -ohjelman videon laadinta, prosessin kuvaus ja arviointi Haviala, Heta Ihalainen, Minna 2014 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Suuttumuksen hallinta -ohjelman videon laadinta,

Lisätiedot

Seksuaaliterapiaa verkossa?

Seksuaaliterapiaa verkossa? Lopputyö Seksuaaliterapiakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö Seksuaaliterapiaa verkossa? Verkon hyödyntäminen seksuaaliterapeutin työssä Pia Tuovinen 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 VERKON HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN Lauri Kankaanrinne Opiskelijanumero: 76926 Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologian laitos Tampereen yliopisto Toukokuu

Lisätiedot

Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011

Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011 Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011 Tässä tekstissä tarkastellaan luovuutta, luovia ihmisiä ja työy h- teisöjä sekä niiden johtamista. Kirjoitus perustuu referaattiin Jorma

Lisätiedot

Intensiteetin säätely kompleksisesti traumatisoituneen potilaan hoidossa psykodraamaterapiassa

Intensiteetin säätely kompleksisesti traumatisoituneen potilaan hoidossa psykodraamaterapiassa Intensiteetin säätely kompleksisesti traumatisoituneen potilaan hoidossa psykodraamaterapiassa Kriisi- ja traumapsykoterapiakoulutuksen lopputyö Suomen Mielenterveysseura, Koulutuskeskus Jari Vainio 21.6.2006

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia. Jari Jakola

Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia. Jari Jakola Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2005, 2, (2), 94-112. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia Jari Jakola Tiivistelmä Artikkelissa esitellään häpeäongelman

Lisätiedot

EPÄVAKAA PERSOONALLISUUS RIITTÄÄKÖ YKSI HOITOMALLI? Havaintoja hoitomallien integraatiosta. Maaria Koivisto

EPÄVAKAA PERSOONALLISUUS RIITTÄÄKÖ YKSI HOITOMALLI? Havaintoja hoitomallien integraatiosta. Maaria Koivisto Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 2010, 7, (2), 170-210. EPÄVAKAA PERSOONALLISUUS RIITTÄÄKÖ YKSI HOITOMALLI? Havaintoja hoitomallien integraatiosta Maaria Koivisto

Lisätiedot