Psykoterapiatyökirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykoterapiatyökirja"

Transkriptio

1 Psykoterapiatyökirja 40 tapaamiskertaa ajalla / / Olavi Keisanen ja Ville-Matti Vilkka

2 Sisällys Terapiasopimus...3 Terapiasuunnitelma...5 Mitä terapiassa tapahtuu?...6 Muistiinpanot...8 Hyödyllistä tietoa...9 Eteneminen...12 Tärkeitä havaintoja...15 Palaute ja kysymykset terapeutillesi...16 Jatkotoimet ja seuranta

3 Terapiasopimus Olet aloittamassa psykodynaamisesti suuntautuvan intensiivisen psykoterapian. Ennen terapian aloittamista käyt terapeutin kanssa läpi seuraavat asiat, jotka selventävät hoitosuhteen luonnetta ja varmistavat terapian etenemisen toivotulla tavalla. Terapeuttisi on Valviran (Sosiaali. ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) hyväksymä ammatinharjoittaja. Tämä tarkoittaa, että hänellä on tarvittava koulutus ja ammattitaito tehdä psykoterapiatyötä. Terapeuttisi on myös Kansaneläkelaitoksen (KELA) harkinnanvaraisen psykoterapeuttisen kuntoutuksen tuottajalistalla. Tämä tarkoittaa, että KELA voi korvata harkinnanvaraisesti osan erikoislääkärin lähetteellä tapahtuvasta psykoterapiastasi. Terapeuttisi on terveydenhoidon ammattilainen, joka työskentelee kanssasi tavoitteellisesti psyykkisen terveytesi ja toimivuutesi lisäämiseksi. Psykoterapiassa käyt terapeuttisi luona. Jokainen käyntisi on terapian etenemisen kannalta tärkeä. Terapiaasi kuuluvat tauot ovat osa hoitoa. Tauot ajoittuvat terapeuttisi lomien aikaan ja terapeuttisi kertoo niistä hyvissä ajoin. Terapiasopimus tarkoittaa, että pidät kiinni sovituista terapiakäynneistä. Terapeutti on varannut Sinulle potilaspaikan koko terapian ajaksi. Tämä tarkoittaa, että joudut itse korvaamaan terapeutillesi täysmääräisesti käyttämättömäsi terapia-ajat. KELA, sairaala tai kunta eivät korvaa käyttämättä jättämääsi aikaa. Tästä syystä pyri sopimaan terapeuttisi kanssa uusi aika, jos et jostain syystä pääse sovittuun tapaamiseen. Nuorten terapian eritysehdot Nuorten terapiaan kuuluvat tavallisesti nuoren oman psykoterapian lisäksi vanhempien tukikäynnit sekä mahdolliset yhteiskäynnit. Näiden tapaamisten tarkoitus on jakaa tietoa puolin ja toisin nuoren tilanteesta, ja näin helpottaa terapiatyötä. Tukikäyntejä tai yhteistapaamisia ei kuitenkaan järjestetä ilman nuoren asiakkaan lupaan. 3

4 Tukikäyntejä tai yhteistapaamisia ei kuitenkaan järjestetä ilman nuoren asiakkaan lupaan. Nuorten terapiassa tarvitaan aina erikoislääkärin lähete ja erikoislääkärin seuranta. Nuorena asiakkaana terapeuttisi on velvollinen tekemään tarvittavat lausunnot erikoislääkärille, KELAlle, sairaalaan ja kunnalle. Lausunto on osa hoitoasi ja tutkit sen yhdessä terapeuttisi kanssa. Terapiasopimukset hyväksyvät Asiakas (allekirjoitus ja nimen selvennys) Psykoterapeutti (allekirjoitus ja nimen selvennys) Lahdessa /

5 Terapiasuunnitelma 5

6 Mitä terapiassa tapahtuu? Haastattelut Psykodynaaminen terapia alkaa haastatteluilla. Haastattelut ovat keskustelutilanteita, joiden perusteella terapeuttisi tekee yhdessä kanssasi päätelmiä terapian lähtökohdista. Näitä haastatteluksi nimettyjä keskusteluja on yhteensä kolme. Niissä käydään läpi omaa kehitystäsi ja nykyistä elämäntilannetta. Psykodynaamisen terapian taustalla on perusteltu käsitys lapsuuden merkityksestä mielen kehittymiselle. Tästä syystä terapeutti ohjaa sinua kertomaan lapsuudestasi ja nuoruudestasi. Haastattelussa voit luottaa, että terapeuttisi ei vaadi sinua muistamaan tai kertomaan enempää kuin, mitä haastattelutilanteessa osaat kertoa. Haastatteluissa terapeuttisi pyrkii myös hahmottamaan nykyisen elämäntilanteesi ja ihmissuhteesi. Terapiasuhde ei ole vain sinun ja terapeuttisi välinen vaan siihen liittyy myös perheesi, läheiset ja etäisemmätkin ihmissuhteesi sekä työsi. Terapia tähtää siihen, että voisit elää täysipainoista elämää huolimatta siitä, mikä aiemmin on estänyt sinua toteuttamasta itseäsi. Tämän vuoksi on tärkeää, että terapeuttisi saa kokonaiskuvan sinusta. Terapeuttisi kanssa käyt haastatteluvaiheessa läpi asioita, jotka koskevat: Lapsuuttasi Nuoruuttasi Ihmissuhteitasi Perhettäsi Työtäsi tai opiskeluasi Ystäviäsi Haastatteluja ennen varsinaista terapian aloittamista on tavallisemmin kolme. Näiden haastattelutapaamisten tarkoitus auttaa terapeuttia päättelemään oma terapian tarpeesi ja toisaalta auttaa sinua itseäsi myös hahmottamaan oman elämäsi kokonaisuus. Usein pelkät haastattelut auttavat jo paljon, kun saa puhua omaan elämään liittyvistä tärkeistä ja joskus kipeistäkin asioista. 6

7 Usein pelkät haastattelut auttavat jo paljon, kun saa puhua omaan elämään liittyvistä tärkeistä ja joskus kipeistäkin asioista. Vaikka haastattelut tuntuisivatkin jo auttavan. Sinun on hyvä keskustella varsinaisen terapian tarpeesta ja merkityksestä yhdessä terapeuttisi kanssa. Haastatteluissa voi tulla myös esiin, että jostain syystä terapiasuhde ei onnistu nykyisen terapeuttisi kanssa. Tällöin terapeuttisi ehdottaa sinulle jotakuta muuta terapeuttia, jonka kanssa terapiasuhde onnistuu paremmin. On hyvä muistaa, että terapeuttisi on vaitiolovelvollinen hänen kanssaan käymistä keskusteluista. Salatiedettäkö? Psykoterapiaa leimaa usein hämäryys, mikä johtuu toisaalta siihen liittyvästä vaitiolosta ja toisaalta terapiamuotojen tietynlainen julkisuuden ylläpitämä kilpailuasetelma. Psykoterapia on tapahtumana aina yksilöllinen prosessi, joka on omalla tavallaan tekee siitä vaikeasti hahmotettavan. Mitä prosessissa tapahtuu? Terapia on aina yksilöllinen, joten terapiakokemusten vertailu on mahdotonta. Psykoterapiassa jokaisen kulkema terapiapolku on omanlaisensa. Terapeuttisi ei ennalta tiedä, miten se tulee etenemään. Terapia on oikeastaan tutkimusretki oman mielesi maailmaan, jossa terapeutti on tukena ja turvana. Terapiamatka alkaa luottamuksesta Terapiasuhde on työliitto sinun ja terapeuttisi kanssa. Olette työpari, jonka tehtävä on löytää yhdessä polku, jonka kulkemista voit yksin jatkaa terapiasuhteen jälkeen. Terapian toivotun etenemisen kannalta on olennaista. Että sinulla on turvallinen olo terapiassa. Tässä auttaa, että terapia toteutuu ennalta sovitun aikataulun mukaan ja että molemmat noudatatte sitä. Että terapiakäynnit ovat paikassa, joka tukee "työliittoa" sinun ja terapeuttisi välillä. Psykoterapeuttisessa terapiassa terapeutin tehtävä ei ole arvioida tai analysoida käyttäytymistäsi. Klassista terapeutin makuulaveria et kuitenkaan tapaa. Terapiassa ei ole tarve istua kasvokkain ja terapeuttisi pitää huolen, että terapia toteutuu häiriöttä. Omia pohdintojasi: 7

8 Muistiinpanot 8

9 Hyödyllistä tietoa Terveyden huollon oikeusturvakeskuksen (TEO) mukaan psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapialla hoidetaan henkilöitä, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian keinoin autettavissa oleva muu ongelma. Häiriöllä tai ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapia-suuntauksen ja menetelmän valinnassa tulee ottaa huomioon sen soveltuvuus potilaan häiriön hoitoon. Psykoterapia auttaa mielen kehittymisessä ja rakentumisessa, lisäämään itseymmärrystä Psykoterapiasanastoa: Ahdistus reaalinen ahdistus on ahdistustila, jossa jokin oikea asiantila aiheuttaa ahdistuksen. eroahdistus on ahdistus yleinen turvattomuuden tila, joka esiintyy usein paniikkikohtauksena. Alkoholi hoitokeinona on aina huono vaihtoehto. Alkoholi voi tulla hoitamisen yhteydessä kyseeseen vain desinfiointiaineena. Anaalinen liittyy yksilön kykyyn hallita itseään tietoisesti. Se on yksilön kykyä tutkia itseään ja omaa suhdettaan ympäristöön. Annihilaatioahdistus on ahdistus, jossa kaikki mahdollinen ahdistaa. Siihen liittyy tunne kaiken häviämisestä. 9

10 on ahdistus, jossa kaikki mahdollinen ahdistaa. Siihen liittyy tunne kaiken häviämisestä. Eksistentialismi liittyy yksilön tapaan kokea oma olemassaolonsa. Ensisijainen prosessi (primääriprosessi) liittyy primitiivisiin ja ei-reflektoituihin toimintoihin ja havaintoihin. Eriytyminen tarkoittaa, että yksilöllä on selkeät omat rajat ja paikka. Fallinen liittyy yksilön kykyyn tuntea itsensä sukupuolensa kautta. Fiksaatio on takertumista johonkin tavalla, joka rajoittaa yksilön kykyä tehdä valintoja tai joka rajaa yksilön sosiaalista elämää. Impulsiivisuus on tila, jossa yksilö ei kykene malttamaan vaan reagoi ärsykkeisiin välittömästi vaikka se ei olisi tarkoituksenmukaista Isolaatio tarkoittaa asioiden järkiperäistämistä niihin liittyvien tunnepitoisten asioiden kustannuksella. Kompleksi tarkoittaa juuttumista johonkin itseensä liittyneeseen ominaisuuteen. Minä (ego) on tietoinen minä, joka tasapainoilee yliminän ja viettipohjan kanssa. Terapia vahvistaa minän kykyä tulla tietoiseksi ja oppia elämään yliminän ja viettipohjan kanssa. Narsismi viittaa paisuneeseen itsetuntoon, josta puuttuu häpeä tai syyllisyys. Objektisuhde tarkoittaa, että jokin toisen jokin piirre on koko ihminen yksilölle. Oraalinen liittyy yksilön kykyyn tuntea mielihyvää. Oraalisen vaiheen kehittymättömyys lapsella voi johtaa masennusalttiuteen. Paranoia tila, jossa yksilö kokee ympärillään olevan häntä henkilökohtaisesti uhkaavia asioita. Projektiivinen identifikaatio tapahtuu, kun terapeutti kannattelee asiakkaan vaikeita tunteita. Projektio tarkoittaa omien kielteisten ominaisuuksien näkemistä toisissa. Prosessi 10

11 Prosessi tarkoittaa etenemistä tai käymistilaa. Psykoottisuus on realiteettien kieltämistä, minkä avulla yksilö pyrkii suojaamaan itsensä. Puolustusmekanismit (defenssit) ovat tiedostamattomia tapoja sopeutua muuttuneeseen toiminta ympäristöön. Defenssit voivat joskus olla haitallisen voimakkaita tai suuntautua häiritsevästi, jolloin niiden tietoinen käsitteleminen on terapian keinoin tarpeellista. Rajatila on epävakaa tila, jossa yksilön käyttäytyminen ja toiminta on arvaamatonta. Realiteettiperiaate vs. mielihyväperiaate tarkoittaa, mikä ohjaa omaa toimintaa. Psykoterapian keinoin voidaan tasapainottaa näiden periaatteiden ohjaavaa vaikutusta ja nähdä milloin realiteettien on syytä ohjata ja milloin mielihyvä saa ohjata meitä. Sisäinen maailma on maailma, jossa yksilö on omien mielikuviensa kanssa. Toissijainen prosessi (sekundääriprosessi) liittyy realiteetteihin, jotka ohjaavat yksilön toimintaa (ks. primääriprosessi) Transferenssi tarkoittaa että tunteet siirtyvät ihmisestä toiseen ilman, että niitä tiedostaa. Psykoterapia auttaa tiedostamaan tunteiden siirtovaikutuksen. Viettipohja (id) joka vetää meitä toisaalta seksuaalisina kohti toisia ja toisaalta erilleen toisista, kun kanssakäyminen tai asiat käyvät ylivoimaisiksi. Psykoterapiassa autetaan tunnistamaan ja käsittämään viettipohjan merkitys ja kuinka se voi olla myönteinen ja hallittu ulottuvuus arjessa. Vuorovaikutus liittyy ajatukseen, että ihmisenä oleminen on sinänsä jo vuorovaikutussuhteessa olemista. Yksilöityminen tarkoittaa, että olen tietoinen siitä, kuka olen, mitä osaan ja millainen persoona olen. Yliminä kertoo meillä, mikä toiminta on kulloinkin hyväksyttävää. Yliminässä kuuluu omien kasvattajien ja auktoriteettien ääni. Terapia auttaa tunnistamaan, mikä yliminässä on sellaista, joka ei välttämättä kuulu tasapainoiseen elämään. 11

12 Eteneminen Voit merkitä tähän tapaamisen päivämäärän ja keskeisen teeman

13

14

15 Tärkeitä havaintoja Oman terapiasi edetessä kohtaat monia uusia ja kiinnostavia asioita. Tähän voit kerätä huomioitasi ja havaintojasi vapaasti. 15

16 Palaute ja kysymykset terapeutillesi Tähän voit vapaamuotoisesti koota terapian aikana syntyneitä kysymyksiä ja mahdollista palautetta terapeutillesi 16

17 Jatkotoimet ja seuranta Onneksi olkoon, psykoterapiasi on lopuillaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että suhteesi terapeuttiisi katkeaa. Sinun on hyvä sopia terapeuttisi kanssa ainakin seuraavista asioista: Terapeuttisi ottaa Sinuun yhteyttä seuraavan puolentoista vuoden aikana seuraavasti puhelimella/sähköpostitse Pidäthän huolta, että terapeutillasi on ajan tasalla olevat yhteystietosi. Terapeuttisi yhteystiedot ovat: 17

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot PSYKOANALYYSISTÄ 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot 3 * Tiedostamaton 3 * Varhaislapsuuden kokemukset 3 * Psykoseksuaalinen

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot