2. Sulattamisen periaate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Sulattamisen periaate"

Transkriptio

1 2. Sulattamisen periaate Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Valamiseen tarvittava sula metalli saadaan aikaan sulattamalla sopivaa metalliromua tai metalliharkkoja sulatusuunissa. Sulattamiseen tarvittava lämpöenergia saadaan joko polttoaineista tai nykyisin yhä yleisimmin sähkön avulla. Kuva. Sulatuksen raaka-ainetta Kuva. Sulatusuuni Metalli raaka-aineen lisäksi tarvitaan myös erilaisia lisäaineita joilla aikaan saadaan haluttu sulan analyysi ja ominaisuuksia. Kuva. Seosaineita Kuva. Seosaineita Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 1

2 Seosaineet ja raaka-aineet panostetaan uuniin sulatustapahtuman kestäessä sekä lisätään sulatustapahtuman eri vaiheissa Kuva. Raaka-ainetta panostetaan uunin Kuva. Uuni panostettu täyteen Kuva. Sulatus aloitetaan Sulatustapahtumassa raaka- ja seosaineet sulavat, ja sulatuslämpötila nostetaan erityiseen valulämpötilaan, joka aina on huomattavasti sulamislämpötilaa korkeampi. Kuva. Raaka-aine sulatetaan Kuva. Sula kaadetaan valuastiaan Kuva. Sula kaadetaan muottiin Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 2

3 Sulatettu metalli kaadetaan tulenkestävästä kaavaushiekasta valmistettuun muottiin, josta se saadaan jäähtymisen jälkeen jälkikäsiteltäväksi valmiiksi valukappaleeksi Sulatuksen raaka-aineet Sulatustapahtumassa tarvitaan erilaisia raaka-aineita sekä seos- ja lisäaineita. Kuva: Sulaton kiertoromua Kuva. Sulatuksen raaka-aineita Tämä on valimokohtaisten tarpeiden mukaan jaettavissa monellakin tavoilla. Teräs ja rautavalimon sulatuksen raaka-aineet voidaan jakaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: Metalliset perusraaka-aineet Teräsromu (kierrätysteräs) Harkkorauta Kiertoromu Ostettu valurauta- ja teräsromu Rautavalimon seosaineet Hiiletysaineet: Grafiitti Petrolikoksi Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 3

4 Ferroseokset: MgFeSi FeSi FeCr FeMn FeMo Ymppäysaineet Valuteräksen lisäaineet Ferroseokset: Ferropii Ferromangaani Ferrokromi Pii Nikkeli Koboltti Alumiini Kalsium. Molybdeeni Volframi Vanadiini Titaani Niobi ja tantaali Boori Zirkonium 2.2 Valurautavalimon panosraaka-aineet - teräsromu Teräsromua käytetään runsaasti sekä GJS- että GJL rautojen valmistuksessa. Teräsromun soveltuvuutta rajoittaa kemiallinen koostumus (analyysi), fyysinen koko ja saatavuus. Vaikka teräksiä on useita erilaisia, pääasiassa rautavalimoita kiinnostaa vain kolmeen pääryhmään kuuluvat raaka-aineet: Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 4

5 Seostamattomat rakenneteräkset pääasiassa GJL:n valmistukseen Matalamangaaniset kylmämuokatut teräkset GJS:n valmistukseen Kiskoromu pääasiassa GJL:n valmistukseen Teräsvalimoissa teräsraaka-aineet jaetaan Niukkahiiliset teräkset (0,05-0,25% C) Keskihiiliset teräkset (0,25-0,60% C) Runsashiilisiä teräksiä (0,60-2,10% C) Valimossa normaalisti käytetyt teräsromuluokat vaatimuksineen Määrittely esimerkki: Raaka-aineen max. kappalekoko: ( mm X mm x mmm ) ja paksuus (mm) Tilavuuspaino: t/m³ Kappale minimipaino g ja max. paino kg Ohjeellinen analyysi: vanhaa seostamatonta terästä, valssaus-, takomo-, tai valuterästuotteita. Lajittelun tulee perustua teräksen käyttötarkoitukseen jne. 2.3 Valurautojen nimikkeet Standardit on laatinut Euroopan Standardisointikomitea, CEN. Komiteassa on 19 jäsenmaata, Suomi mukaan luettuna. Tunnuksiin perustuvat nimikkeet koostuvat enintään kuudesta positiosta, joista kaikkia ei tarvitse käyttää. Positio 1 sisältää eurooppalaisen standardin tunnuksen EN Positio 2 sisältää tunnuksen GJ, jossa G tarkoittaa valua ja J rautaa Positio 3 sisältää grafiittirakenteen kirjaintunnuksen: L = Suomugrafiitti S = Pallografiitti Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 5

6 Positio 5 sisältää murtolujuuden vähimmäisarvon N/mm², esim. EN-GJL-250 mahdollisen näytteen valmistustavan EN-GJL-100 G = valua J = rautaa L = suomugrafiittia 100= murtolujuus N/mm² EN-GJS LT G = valua J = rautaa S = pallografiittia 350 = murtolujuus MPa 22 = murtovenymä % LT = Iskusitkeys matalassa lämpötilassa 2.4 Erilaisia raaka-ainemuotoja Seuraavassa esimerkkikuvia erilaisista raaka-ainemuodoista. Kuva. Seostamaton rakenneteräs (uusi levyke) Kuva. Seostamaton rakenneteräs (vanha) Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 6

7 Kuva. Pakettiromu Kuva. Silppu Valimoon myös ostetaan romuraaka-ainetta. Tällöin on huomioitava että sulatusprosessiin ei sovi kaikki saatava materiaali. Rajoituksia on esim. kosteuden, kaasujen seosainepitoisuuksien ym. ominaisuuksien johdosta. Kuva. Ostettua romua, esim. kiskoteräsromua Seuraavassa esitetään esimerkin omaisesti määriteltyjä kriteereitä kelpaamattomasta tavarasta (Huom! niissä on valumateriaali- ja valimokohtaisia erovaisuuksia) Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 7

8 2.4.1 Suljetut rakenteet Umpinainen vaihteisto Laatikko on mahdollisesti täynnä öljyä. Laatikko on avattava ja öljyt poistettava ympäristösäännösten mukaisesti Umpinaisia sylinterejä Sylinterit on ehdottomasti purettava ja nesteet poistettava ympäristösäännösten mukaisesti Umpinainen kaasupullo Kaasupullo on aina katkaistava ja mahdolliset imetyskennot on poistettava pullojen sisältä Umpinaisia sammutinpulloja, avaamaton sylinteri sekä runsaasti maa-ainesta Pullot on aina katkaistava ja sylinteri avattava Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 8

9 2.4.2 Palakoko ja analyysi eivät täyty Tilavuuspaino ei täyty. Paalattava, leikattava pienemmäksi tai sekoitettava raskaamman kierrätysteräksen joukkoon, jotta laatuvaatimuksissa määritellyt tilavuuspainorajat täyttyvät. Tilavuuspaino ei täyty. Huolimaton lajittelu. Kumitettua tai muuta palavaa materiaalia ei saa käyttää, sekä esim. sähkömoottorin kupari on epäpuhtaus Huolimaton lajittelu Kuparipitoiset kappaleet on ehdottomasti lajiteltava pois kierrätysteräksen joukosta Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 9

10 2.4.3 Materiaaliin kuulumatonta raaka-ainetta Kumia ja sähkömoottori. Kumitettua tai muuta palavaa materiaalia ei sallita lajitellun kierrätysteräksen joukkoon. Sähkömoottorin kupari on seosaine epäpuhtaus Kumiraaka-ainetta. Runsaaasti maa-ainesta Kierrätysteräskuorman lastaamiseen ja lajitteluun tulee kiinnittää huomioita, jotta mukaan ei tule maa-ainesta. Huolimaton lastaus, paperipaali kierrätysteräksen joukossa. Vastaanotettavasta romusta on aina tarkastettava, että lastissa ei näy silmämääräisesti materiaaliin kuuluvaa materiaalia Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 10

11 2.5 Säteilevä materiaali 2.6 Romun säilytys ja erottelu Erityyppiset teräsromut tulisi varastoida erillään ja pitää mielellään katetussa tilassa lumelta, jäältä ja vedeltä suojassa. Likainen ja ruosteinen romu heikentää metallurgista laatua ja lisää kuonan määrää sulatuksessa. Märkä romu lisää räjähdysvaaraa sulaan joutuessaan Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 11

12 2.7 Valuraudan panosraaka-aineet Harkkorauta Harkkoraudan tarkoitus on nostaa sulan hiili- ja piipitoisuutta. Tyypillisesti valurautavalimossa käytetyn harkkoraudan koostumus on seuraava: C: 3,5-4,5% Si: 0,1-1,0% Mn: 0,03-0,1% S: 0,015-0,05% P: 0,03-0,05% Kuva. Harkkorautaa Harkkorauta valmistetaan pelkistämällä rautamalmia masuunissa. Yleisimmät rautamalmit ovat: Hematiitti (Fe2O3) punainen hematiitti sisältää < 60% metallista rautaa. Magnetiitti (Fe3O4) puhtaampi malmi, joka sisältää < 70% metallista rautaa. Heikompilaatuisten rautamalmien rautapitoisuus on matalampi ja epäpuhtaudet täytyy poistaa sulatusprosessissa. Harkkoraudan käytettävyys valimossa määräytyy lähinnä fosforipitoisuuden perusteella. Fosforia ei voida poistaa rautamalmista masuunin pelkistävässä atmosfäärissä. Masuuniharkkorauta voidaan edelleen jalostaa sulattamalla se uudelleen sähköuunissa ja lisäämällä teräsromua. Näin saadaan matalampi hiili-, pii- ja rikkipitoisuus. Tällainen jalostettu harkkorauta on erittäin kallista ja sen käyttö valimon sulatusraaka-aineena on oltava perusteltua. Vuonna 2005 maailmassa tuotettiin 1544 miljoonaa tonnia rautamalmia. Kiina on maailman suurin rautamalmin tuottaja yli neljänneksen osuudella. Muita suuria ovat Brasilia, Australia ja Intia. Harkkoraudan tilavuuspaino on noin 4000 kg / m³ eli yli kolme kertaa suurempi kuin teräsromulla. Tämä vähentää varastoinnin tilantarvetta ja panostuksessa saadaan tiiviimpi panos ja uunissa parempi energiatehokkuus. Harkkoraudan sulamispiste 1145 ºC on myös selvästi alhaisempi kuin teräksen ~ 1485 ºC Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 12

13 Harkkoraudan rikin, hiilen, mangaanin ja piin koostumuksen säätely masuunissa riippuu uunin lämpötilasta. Korkeampi lämpötila: korkeampi hiili, pii ja mangaani matalampi rikki Matalampi lämpötila: matalampi hiili, pii ja mangaani korkeampi rikki High Purity (HP) harkkorauta Harkkoraudassakin erilaatuisia, joista High purity harkkorauta on nimensä mukaisesti erittäin puhdas ja siinä on erittäin alhainen mangaani-, fosfori- ja rikkipitoisuus. Tällaisia ominaisuuksia tarvitaan esim. haluttaessa erittäin puhdas sulapanos tai kun harkkorauta on tarpeen esim. pakkasessa iskusitkeysominaisuutensa säilyttävä EN-GJS LT pallografiittirautaa valmistettaessa Valurautaromu (kiertoromu, ostettu teräsromu, koneistuslastu) Valimon kiertoromu (valukanavistot, syötöt, susikappaleet) tulee lajitella valetun rautalajin mukaisesti niin, että esim. romulajit varastoidaan erikseen ja ohjataan edelleen vastaavien rauta tai teräslajien valmistukseen. Tällaisia voivat esim. teräsvalimossa olla esim. OTR (osuuskunta teollisuuden romu) laatuvaatimusten mukaisesti: Tällöin määritellään mm laatuluokka (esim, A1; Ensiluokkainen seostamaton teräs- ja takorautaromu) romun palakoko (esim.( 150x50x50 )cm) vahvuus: Ø 5mm min. materiaalista huomioitavaa: ei saa sisältää seosmetalleja, esim. Cu, Cr, Ni, Sn Kiertoromu Kiertoromun pitäisi olla sinkopuhdistettua ja pilkottu sopivan pieniksi paloiksi uuniin panostusta varten Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 13

14 Kiertoromu tulisi varastoida kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa. Kuva. Kiertoromua Kiertoromu voidaan jakaa analyysinsa perusteella omiin jakoihinsa esim. hiiliteräs (koodi A) niukkaseosteiset ja nuorrutusteräkset (koodi N) ruostumattomat teräkset (R) haponkestavät auteniittiset teräkset (H) erikoisteräkset (E) mangaaniteräkset (M) Ostettu romu Valimot ostavat romua raaka-aineekseen ja markkinoilla on myös saatavilla analyysiltään riskituotteita. Ostetun valuromun käyttämistä voidaan harkita alhaisen laatuvaatimustason valukappaleiden valmistuksessa Tällaisien ostetun raaka-aineromun kemiallinen koostumus on useimmiten tuntematon ja romu koostuu eri tavoin seostetuista rauta- tai teräsvalu kappaleista. Erityisesti moottorin osista koostuva valurautaromu saattaa sisältää öljyä ja muita ei-toivottuja epäpuhtauksia. Tällainen epävarmuus on otettava huomioon romua hankittaessa ja käytettäessä. Panostettaessa on aina tunnettava panostettavan materiaalin koostumus. Kuva. Raaka-aineen analyysi tarkastetaan romupihalla Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 14

15 Kuva. Analyysi mittarissa Kuva. Analyysimittari Valurauta ja teräslastu Valurauta- ja -teräskappaleiden koneistuksessa syntyvä lastu voidaan sulattaa ja käyttää panosraaka-aineena. Kuljetettavuuden parantamiseksi ja sulatushäviöiden minimoimiseksi lastu kannattaa briketöidä. Briketöinnissä poistuu myös ylimääräinen lastuamisneste. Irtolastun käyttäminen keskitaajuusuunilla sulatettaessa on hankalaa ja saattaa aiheuttaa mm. kuona-, savu-, ja maavuoto-ongelmia. 2.8 Valuteräksen panosraaka-aineet Valuterästen laatuvalikoima edellyttää tiettyjen ohjeanalyysien varsin tarkkaa noudattamista. Valuraudat sen sijaan jaetaan lujuus- ja kovuusluokkiin. Valimoille on annettu vapaus peruskoostumuksen valinnassa mm. siksi, että valimot käyttävät erilaisia raaka-aineita ja sulanvalmistusmenetelmiä. Halutut ohjeanalyysit toteutetaan usein pääraaka-aineiden ja niiden käyttösuhteen valinnalla, mutta tavallista on myös, että turvaudutaan runsaspitoisiin seostusaineisiin tietyn alkuaineen lisäämiseksi koostumukseen. Jotkut alkuaineet voidaan lisätä teknisesti puhtaina kuten hiili grafiittina ja kupari ja nikkeli metalleina, kun taas monet lisätään runsasprosenttisina ferroseoksina. Useiden alkuaineiden, esimerkiksi kromin ja mangaanin, valmistus puhtaana on kallista. Toinen syy rautaseosten käyttöön on niiden helppoliukoisuus sulaan rautaan tai teräkseen. Lisäksi ferroseoksilla vaikutetaan jähmettyvien metallien lujuusominaisuuksiin ja kiderakenteeseen. Seosaineiden avulla voidaan myös poistaa haitallisia epäpuhtauksia, kuten happea tiivistysaineilla ja rikkiä kalsiumyhdisteillä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 15

16 Seuraavassa eri alkuaineiden vaikutukset teräkseen Hiili Hiili on terästen tärkein ja halvin seosaine. Hiilipitoisuuden kasvaessa terästen lujuudet kasvavat kaikissa lämpökäsittelytiloissa: karkaistuna, nuorrutettuna, normalisoituna ja pehmeäksi hehkutettuna. Sen sijaan venymä ja kurouma pienenevät. Terästen hitsattavuus riippuu niiden hiilipitoisuudesta. Niukkahiiliset teräkset (0,05-0,25% C) ovat hyvin hitsattavia. Niukkahiilisiä teräksiä käytetään yleensä normalisoituina. Keskihiiliset teräkset (0,25-0,60% C) sopivat nuorrutettaviksi. Kun terästen hiilipitoisuus nousee keskihiilisten terästen alueen alarajalta 0,25% C sen ylärajalle 0,60% C, lisääntyy taipumus kuumarepeämiin valussa ja hitsauksessa Runsashiilisiä teräksiä (0,60-2,10% C) käytetään karkaistuina työkaluteräksinä. Valuteräksinä runsashiilisiä teräksiä esiintyy kulumiskestävyyttä vaativissa kappaleissa. Näiden terästen puuroalue on laaja ja taipumus kuumarepeämiin suuri. Lisäksi ne ovat valun jälkeen hauraita ja vaikeita käsitellä. Terästen työstettävyys huononee hiilipitoisuuden kasvaessa Pii Pii parantaa jonkin verran terästen karkenevuutta ja lujittaa ferriittiä Piitä lisätään aina tiivistettyinä valettaviin teräksiin. Valuteräkset sisältävät piitä tavallisesti 0,2-0,5%. Tiivistyksessä syntyvät kovat SiO 2 -sulkeumat erottuvat huonosti sulasta ja kuluttavat koneistustyökaluja. Pii lisää terästen taipumusta hiilenkatoon lämpökäsittelyissä, mutta parantaa syöpymis- ja tulenkestävyyttä, joten sitä lisätään runsasseosteisiin kromi- ja kromi-nikkeliteräksiin 2,5 %:iin asti. Ferropiitä käytetään tiivistysaineena teräsvaluissa Huomattava osa sulatuspanokseen tarvittavasta piistä saadaan tavallisesti harkkoraudasta ja valurautaromusta. Puuttuva määrä (tai synteettistä valurautaa teräsromusta valmistettaessa pääosa) piistä, lisätään runsaspitoisina seosteina Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 16

17 2.8.3 Ferromangaani Mangaanin tarkoituksena on sitoa happea ja rikkiä teräksestä. Kuten pii, niin myös mangaani saadaan osaksi harkkoraudasta ja romusta, mutta osa on lisättävä runsaspitoisina seosteina. Valinnassa on kiinnitettävä huomiota ferromangaanin hiilipitoisuuteen, sillä sitä on saatavissa runsas-, keski- ja niukkahiilisenä, kun runsashiiliset ovat yleislaatuja Keski- ja niukkahiilisiä laatuja käytetään silloin, kun valmistettavan teräksen hiilipitoisuuden enimmäisohjearvo estää runsashiilisen ferromangaanin käytön. Niukkahiilistä ferromangaania tai mangaanimetallia käytetään mm. austeniittisten syöpymiskestävien terästen valmistuksessa. Ferropiimangaani on yleisesti käytetty sulan teräksen pelkistysaine Ferrokromi Kromia käytetään ruostumattomissa teräksissä ja se lisää terästen karkenevuutta ja kulumiskestävyyttä. Kromin lisääminen teräkseen suoritetaan tavallisimmin 70-90% Cr sisältävänä ferrokromina. Metallinen kromi voi tulla kysymykseen poikkeustapauksessa erittäin runsaasti seostetun rautaköyhän seoksen valmistuksessa. Keskihiiliset laadut ovat teräksen valmistuksessa sopivimmat. Niukkahiilisimpiä laatuja käytetään ruostumattomien ja syöpymiskestävien terästen valmistuksessa. Ferrokromi on lujaa vaikeasti murskattavaa, joten se tilattava lisäystavan edellyttämässä palakoossa. Ferropiikromi liukenee helposti runsaan hiili- ja piipitoisuutensa ansiosta. Sen tulee olla alle 0,5mm hienouteen jauhettua. Ferrokromia on saatavana myös n. 7% typpeä sisältävänä seoksena. Sitä käytetään yleisesti typellä seostettujen ruostumattomien (austeniittisten ja duplex-terästen) valuterästen valmistuksessa Nikkeli Nikkeli on ruostumattomissa teräksissä tärkeä austeniittisen rakenteen aikaansaava seosaine, joka parantaa yleisesti eri teräslaatujen sitkeysominaisuuksia. Nikkeli lisätään rautaan ja teräkseen metallina. Pelkistävää kuonaa käytettäessä, esimerkiksi valokaariuunissa, voi myöskin nikkelioksidi tulla kysymykseen. Raskaana ja rautasulissa hapettumattomana aineena, se on helppo seostaa Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 17

18 2.8.6 Koboltti Koboltti on nikkelin kaltainen metalli, jota käytetään muutamissa jaloteräksissä. Seostaminen suoritetaan metallisella kobolttina lisäten Alumiini Sitä käytetään valuteräksissä säännöllisesti noin 1-2 kiloa terästonnia kohti tiivistykseen. Alumiini sitoo tehokkaasti teräksessä olevan typen, estäen vanhenemisen, jolla tarkoitetaan sitkeysominaisuuksien huonontumista. Alumiinia käytetään terästen tiivistykseen ja joskus myös seosaineena. Monet ferroseokset sisältävät pieniä määriä alumiinia. Alumiini toimitetaan puhtaina harkkoina tai granuleina, joita käytetään teräsuuneissa kuonien pelkistykseen. Alumiini on teräksen sulatuksen tavanomainen loppupelkistysaine, jota lisätään teräkseen uunista valusenkkaan kaadettaessa. Lisäyksiin käytetään vain vähintään 99% puhdasta alumiinia. Tavallisesti alumiinikappale heitetään kaadon aikana sulan teräksen alastulokohtaan siten, että se imeytyy virran mukana pinnan alle. Suositeltavampaa on sitoa alumiinikappale - pienoisharkot ovat sopivia - rautalangalla terästankoon ja upottaa se syvälle teräkseen. Alumiinia on alettu käyttää myös ferroalumiinina, joka on raskaampana helpompi seostaa kuin puhdas alumiini Kalsium Teräsvaluissa sitä käytetään sulkeumien modifiointiin injektiomenetelmällä ja myös valuteräksen pelkistysaineena. Kalsium ei ole varsinaisesti seosaine. Sitä on saatavana esim. palamaisena senkan pohjalle. Kalsiumpiin lisäystapaan on kiinnitettävä huomiota, sillä ominaistiheydeltään hyvin kevyenä se jää helposti raudan pinnalle Molybdeeni Molybdeeni lisää karkenevuutta ja on karbidinmuodostaja, hienontaen raerakenneta ja päästönkestävyys paranee. Molybdeenillä käytetään tavallisimmin ferromolybdeeniä, joka sisältää 58-64% Mo ja noin 0,1% C. On myöskin runsashiilistä ferromolybdeenia enintään 1,5% hiilipitoisuudella Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 18

19 Molybdeenitrioksidi MoO 3 höyrystyy 1255 C:n lämpötilassa aiheuttaen suuret häviöt. Koska molybdeeni on helposti pelkistyvä metalli, on valokaariuuneissa mahdollista käyttää seostamiseen kalsiummolybdaattia, joka sisältää 40% Mo ja 25% CaO Volframi Volframi lisätään teräkseen 55-80% W sisältävänä ferrovolframina. Sen hiilipitoisuus on tavallisesti alle 1%. Volframia on sulatuksessa pyrittävä suojaamaan hapettumiselta vastaavasti kuin molybdeeniakin, sillä myöskin sen oksidi on melko helposti höyrystyvä Vanadiini Voimakas karbidin muodostaja ja käytetään rakeenkasvun lisäämisessä. Ferrovanadiini sisältää vanadiinia 30-80%. Se sisältää tavallisesti jäännöksen valmistusvaiheessa pelkistykseen käytettyä alkuainetta. Koska vanadiini on itsekin helposti hapettuva aine ja voi toimia pelkistimenä, suoritetaan ferrovanadiinin lisäykset sulaan teräkseen häviöiden välttämiseksi vasta muulla tavoin suoritetun pelkistyksen jälkeen. Tavallisimmin ferrovanadiini lisätään ränniin alle 0,5mm lajiteltuna murskeena Titaani Teräksen valmistuksessa pelkistysaineena tai sitomaan typpeä titaaninitridiksi. Ferrotitaanilaadut ovat valimoissa yleisimmin käytetyt. Titaanipitoisuus on tavallisesti 15-40%. Titaani on erittäin helposti hapettuva alkuaine, mistä syystä saanto edullisissakin lisäysolosuhteissa on vain 50-60%. Ruostumattomissa teräksissä titaani eliminoi hiilen haitallisen vaikutuksen, ns. herkistymisilmiön. Teräksen sulatuksessa lisätään ferrotitaani uunissa muualla tavoin suoritetun edeltävän pelkistyksen jälkeen samalla kun teräs kaadetaan valusenkkaan. Helposti hapettuvana metallina kehittää runsas titaanimäärä teräksen pinnalle "nahkaa" Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 19

20 Niobi ja tantaali Kuten titaania käytetään myös niobia ja tantaalia ruostumattomissa teräksissä estämään kromikardibien erkautumista. Lisäykset suoritetaan edeltäneen pelkistyksen jälkeen terästä uunista valusenkkaan kaadettaessa Boori Ferroboorin booripitoisuus voi olla 10-35% ja hiilipitoisuus 0,01-3%. Raudan lisäksi siinä voi olla 3-10% Al ja 1-2% Si. Ferroboori liukenee helposti sulaan rautaan. Lisäys tapahtuu pieninä rakeina Zirkonium Zirkoniumia on saatavissa seoksina, joissa pii on pääalkuaineena Kaasut Happi Hapen sitomista kutsutaan teräksen deoksiditoinniksi eli tiivistämiseksi. Ellei happea sidota pysyviksi oksideiksi, se muodostaa teräksen jähmettyessä hiilen kanssa hiilimonoksidia, joka aiheuttaa kapillaari ym. huokosia. Huokosvaaran lisäksi happi vaikeuttaa teräksen juoksevuutta sulassa tilassa ja sulan syöttöä jähmettymisvaiheessa. Vety Vety liukenee teräkseen atomimuodossa. Se aiheuttaa muodostaa huokosia etenkin alueille joissa on syöttövajausta. Vedyn aiheuttamilta vaaroilta voidaan välttyä käyttämällä kuivia raakaaineita sulatettaessa. Tyhjökäsittely poistaa parhaiten kaasut teräksestä Typpi Kuten vety, liukenee typpikin teräkseen atomimuodossa. Typpeä voidaan poistaa teräksestä samalla tavoin kuin vetyäkin eli keitolla, kaasuhuuhtelulla ja tyhjökäsittelyllä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Sulattamisen periaate - 20

Rautametallien sulatuksen raaka ja apuaineet 1

Rautametallien sulatuksen raaka ja apuaineet 1 Rautametallien sulatuksen raaka ja apuaineet Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Valuraudan ja valuteräksen raaka ainekanta muodostuu metallisista raaka aineista,

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit.

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit. Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT Alanimikehuomautus 1. Edellä 74 ryhmän 1 huomautusta, jossa määritellään "tangot, profiilit, lanka, levyt, nauhat ja folio", noudatetaan

Lisätiedot

10. Valuraudan sulatus ja käsittely

10. Valuraudan sulatus ja käsittely 10. Valuraudan sulatus ja käsittely Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Valuraudan hiilipitoisuus on korkea, yleensä 2,4 3,6 % ja se on noin 10 15 kertainen teräksen hiilipitoisuuteen

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valunhankinta-koulutus 15.-16.3.2007 Marko Riihinen Metso Foundries Jyväskylä Oy Valurauta / rautavalun valumateriaali - rakkaalla lapsella on monta nimeä Suomugrafiittivalurauta

Lisätiedot

Rautametallien sulametallurgia

Rautametallien sulametallurgia Rautametallien sulametallurgia Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Johdanto Induktiouuneista keskitaajuusuuneja käytetään valurautojen sulatukseen. Verkkotaajuusuunit

Lisätiedot

11. Valuteräksen sulatus ja käsittely

11. Valuteräksen sulatus ja käsittely 11. Valuteräksen sulatus ja käsittely Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 11.1 Lyhyesti Sulaksi ajo eli mellotus Sulaksi ajossa pyritään käyttämään kohta aloituksen jälkeen täyttä sähkötehoa

Lisätiedot

17. Tulenkestävät aineet

17. Tulenkestävät aineet 17. Tulenkestävät aineet Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alkuaineiden oksidit voidaan jakaa kemiallisen käyttäytymisensä perusteella luonteeltaan happamiin, emäksisiin ja neutraaleihin

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

5. Sähköuunit. 5.1 Sähköuunien panostus Tyypillisiä panosraaka-aineita. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

5. Sähköuunit. 5.1 Sähköuunien panostus Tyypillisiä panosraaka-aineita. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 5. Sähköuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 5.1 Sähköuunien panostus 5.1.1 Tyypillisiä panosraaka-aineita Kuva. Kiertoromua Kuva. Ostoromua 9.11.2011 Raimo Keskinen, Pekka Niemi

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta Seostamattomat teräkset (niukkaseosteiset teräkset) Ruostumattomat teräkset Mangaaniteräkset Pikateräkset Työkaluteräkset Kuumalujat teräkset Tulenkestävät teräkset 1

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

Sulaperäiset valuviat

Sulaperäiset valuviat Sulaperäiset valuviat Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Matkalla sulatusuuneilta valupaikalle sulan metallin lämpötila alenee aina. Tähän alenemiseen vaikuttavat

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän ksoon eivät kuulu: a) valmistetut maalit, musteet muut metallisuomuihin tai -uheeseen perustuvat tuotteet (nimikkeet

Lisätiedot

Raudan valmistus masuunissa

Raudan valmistus masuunissa Raudan valmistus masuunissa Valtaosa maailman rautamalmista valmistetaan raakaraudaksi masuuneissa. Pääosa raakaraudasta käytetään sulana teräksen valmistukseen. Masuuni on ikivanha keksintö. Todennäköisesti

Lisätiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

B.1 Johdatus teräkseen

B.1 Johdatus teräkseen B.1 Johdatus teräkseen 1 B.1.1 Terästen valmistus B.1.1.1 Terästen valmistus raakaraudasta Masuunissa valmistettu raakarauta sisältää 4-5 % hiiltä. Teräksissä pitoisuus on tavallisimmin alle 1 % ja yleisissä

Lisätiedot

Luento 5. Pelkistys. Rikastus

Luento 5. Pelkistys. Rikastus Raudan valmistus Luento 5 Rauta esiintyy maankuoressa tyypillisesti oksideina ja useimmiten rautaa halutaan käyttää metallisessa muodossa. Tyypilliset rautamalmit ovat magnetiitti (Fe 3 O 4 ) hematiitti

Lisätiedot

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset.

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. 9. Vastusupokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. Upokas

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

8. Induktiokouru-uunit

8. Induktiokouru-uunit 8. Induktiokouru-uunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kouru-uunit koostuvat periaatteellisesti teräsrungosta, johon on kiinnitetty induktori sulan lämpötilan ylläpitämiseksi. Kouru-uunien

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot

Esitiedot. Valuraudat. Esitiedot. Esitiedot

Esitiedot. Valuraudat. Esitiedot. Esitiedot Esitiedot Valuraudat juha.nykanen@tut.fi Mistä tulevat nimitykset valkoinen valurauta ja harmaa valurauta? Miten ja miksi niiden ominaisuudet eroavat toisistaan? Miksi sementiitti on kovaa ja haurasta?

Lisätiedot

Sulatto valimoprosessin osana

Sulatto valimoprosessin osana Sulatto valimoprosessin osana Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Kilpailukykyinen, korkealaatuinen valu on kustannustehokas sekä metallurgisilta ja mekaanisilta

Lisätiedot

Rautapelletin ominaisuudet masuunia jäljittelevissä olosuhteissa Selvitys pelkistyvyydestä, turpoamisesta ja pehmenemisestä

Rautapelletin ominaisuudet masuunia jäljittelevissä olosuhteissa Selvitys pelkistyvyydestä, turpoamisesta ja pehmenemisestä Rautapelletin ominaisuudet masuunia jäljittelevissä olosuhteissa Selvitys pelkistyvyydestä, turpoamisesta ja pehmenemisestä DI Mikko Iljana Prosessimetallurgian tutkimusryhmä, Lectio Praecursoria Teräs

Lisätiedot

Petri Rantapelkonen TERÄKSEN VALMISTAMINEN

Petri Rantapelkonen TERÄKSEN VALMISTAMINEN Petri Rantapelkonen TERÄKSEN VALMISTAMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2014 TERÄKSEN VALMISTAMINEN Rantapelkonen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008 Lastuavat työkalut 2007/2008 Jyrsimiä Poranteriä Kierretappeja Maailmanlaajuisesti lastuavia työkaluja Pyöriviä viiloja YG-1 CO., LTD. SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-38

Lisätiedot

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS

Lisätiedot

Alumiinin ominaisuuksia

Alumiinin ominaisuuksia Alumiini Alumiini Maaperän yleisin metalli Kuuluu kevytmetalleihin Teräksen jälkeen käytetyin metalli Käytetty n. 110 v. Myrkytön Epämagneettinen Kipinöimätön 1 Alumiinin ominaisuuksia Tiheys, ~ teräs/3

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Käsitetesti 2 Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Mikrorakenne vaihtoehdot jäähtymisnopeuden mukaan Grafiitti + ferriitti Grafittii + sementiitti + perliitti Grafiitti +

Lisätiedot

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää JACQUET kansainvälisyys johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 43 työntekijää 3 yksikköä 20 eri maassa / 21 palvelukeskusta 7 500 asiakasta 60 eri maassa liikevaihto 23 M5 7

Lisätiedot

Kuva. Upokasuunin öljypoltin

Kuva. Upokasuunin öljypoltin 4. Upokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Polttoaineilla toimivat upokasuunit muistuttavat rakenteeltaan myöhemmin käsiteltäviä sähkökäyttöisiä vastusupokasuuneja. Polttoaineina

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Kertaus Luento 2 Raudan valmistus Teräksen valmistus Standardit Teräksen mikrorakenteet (ferriitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) 2 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Aikataulu Pe 2.9.2005 Pe 9.9.2005 Pe 16.9.2005 Pe 23.9.2005 Pe 10.9.2005 Pe 8.10.2005 Valurauta Valurauta ja teräs Teräs Teräs ja alumiini Magnesium ja titaani Kupari,

Lisätiedot

3. Polttoaineuunit. 3.1 Kylmäilmakupoliuunit. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

3. Polttoaineuunit. 3.1 Kylmäilmakupoliuunit. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 3. Polttoaineuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 3.1 Kylmäilmakupoliuunit Kylmäilmakupoliuuni on vanhin valuraudan sulattamiseen käytetty uunityyppi. Nimitys kylmäilmakupoliuuni

Lisätiedot

Alumiinivalujen raaka-ainestandardit

Alumiinivalujen raaka-ainestandardit www.alteams.com Mitä on standardi? Normi, Normaalityyppi Vakio-, yleis- Voiko standardista poiketa? Miksei voisi, kun asiakkaan ja toimittajan kanssa näin sovitaan, esimerkiksi kustannusten pienentämiseksi

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Metallurgian perusteita

Metallurgian perusteita Metallurgian perusteita Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Korkean laadun saavuttaminen edellyttää sekä rauta että teräsvalujen tuotannossa tiukkaa prosessikuria

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

Tuotantoprosessi Torniossa ja Kemin kaivoksella

Tuotantoprosessi Torniossa ja Kemin kaivoksella Tuotantoprosessi Torniossa ja Kemin kaivoksella 1 KEMIN KAIVOS Kemin kaivoksen koko malmintuotanto tuotetaan maan alta. Louhittavat tunnelit eli perät tuetaan kalliopulteilla ja tarvittaessa verkotuksella

Lisätiedot

14. Valusangot ja astiat

14. Valusangot ja astiat 14. Valusangot ja astiat Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sula metalli kuljetetaan sulatusuuneilta valupaikalle kuljetus- ja valusangoilla. Kuljetus voi tapahtua joko trukilla, riippuradalla

Lisätiedot

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI KOBOLTTI www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO SEOSTAMATTOMAT

Lisätiedot

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET V & M TUBES - kumppanisi onnistumiseen Laaja asiantuntemus Erikoisosaaminen saumattomasta, kuumavalssatusta teräsputkesta. Kattava mittavalikoima Halkaisijat 17,3

Lisätiedot

Valujen lämpökäsittely

Valujen lämpökäsittely Valujen lämpökäsittely Lämpökäsittelyillä muutetaan materiaalin ominaisuuksia, lujuutta, sitkeyttä ja työstettävyyttä. Lämpökäsiteltävyyden ja lämpökäsittelyn käytön suhteen materiaalit voidaan jakaa ryhmiin

Lisätiedot

20. Kaavaushiekkojen lisäaineet

20. Kaavaushiekkojen lisäaineet 20. Kaavaushiekkojen lisäaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineiden lisäksi sekoitetaan kaavaushiekkoihin lisäaineita, joiden tehtävänä on parantaa valukappaleen pinnanlaatua

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

strategiset metallit 24.2.2011 Marjo Matikainen-Kallström

strategiset metallit 24.2.2011 Marjo Matikainen-Kallström EU:n mineraalipolitiikka ja strategiset metallit Maan alla ja päällä -seminaari i 24.2.2011 EU:n määrittelemät kriittiset raaka-aineet KRIITTISET Metalli/mineraali Kaivostuotanto Löytymispotentiaali Suomessa

Lisätiedot

Sulzer Pumps. Valumateriaalit. The Heart of Your Process

Sulzer Pumps. Valumateriaalit. The Heart of Your Process Sulzer Pumps Valumateriaalit The Heart of Your Process Sulzer Pumps palvelee asiakkaitaan yhä paremmin Sulzer Pumps on maailman johtavia pumpputoimittajia, joka tarjoaa luotettavia ja innovatiivisia pumppausratkaisuja

Lisätiedot

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja 26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kutistuminen Kuten aikaisemmin todettiin, valukappaleen jähmettyessä sulasta kiinteäksi tapahtuu

Lisätiedot

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN ERIKOIS-TERÄS AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN EDUSTAJA SUOMESSA: O. Y. AF FORSELLES INSINÖÖRITOIMISTO HELSINKI Sähköosoite: Postiosoite: FORSELLESCOMP

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 16 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 24 Metallien jalostus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty tuotanto

Lisätiedot

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 MIG-hitsauslangat KOVAHITSAUS MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa..... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 RUOSTUMATTOMAT MIG 307Si AWS A5.9: ~ ER307 sekaliitos

Lisätiedot

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT URANIE INTERNATIONAL {Thalachrome} Ranskalainen URANIE INTERNATIONAL on maailman johtava kromattujen tankojen valmistaja. Jatkuva kehitystyö ja investoinnit uudenaikaisimpiin

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 1, Perusteet OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 1, Perusteet Talttaus Leikkaus Lävistys... 1-3 Esilämmitys

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Mustavaaran Kaivos Oy

Mustavaaran Kaivos Oy Mustavaaran Kaivos Oy Perustettu tammikuussa 2011 Omistaa oikeudet Taivalkoskella sijaitsevaan Mustavaaran vanadiini-rauta-titaani -esiintymään Entinen Rautaruukki Oy:n kaivos, joka oli merkittävä vanadiinintuottaja

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

VARIDRILL TÄYSKOVA- METALLIPORAT

VARIDRILL TÄYSKOVA- METALLIPORAT VARIDRILL TÄYSKOVA- METALLIPORAT VARIDRILL TÄYSKOVAMETALLIPORAT MYÖS LÄPIJÄÄHDYTTEISET VariDrill 3xD...4-9 VariDrill 3xD Weldon kiinnitteiset...10-13 VariDrill 5xD... 14-19 VariDrill 5xD Weldon kiinnitteiset...20-23

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

VOITELUAINEET TYÖSTÖNESTEET

VOITELUAINEET TYÖSTÖNESTEET Korroosiosuoja Ruostesuojan teho riippuu useimmiten suojan paksuudesta ja kestosta. Houghton Ensisvalikoimamme antaa luotettavan suojan mille tahansa käyttökohteelle. indeksi,9 885 24 2,9 84 65 4 86 38,5

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 HYDRAULIIKKATUOTTEET 3 Polarputki on toimittanut teräksiä suomalaiseen sylinterinvalmistukseen vuodesta 1973. Vuosikyenien kokemuksella olee valinneet kumppaneiksee

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74 Sisällysluettelo Kierretapit 51-77 Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55 Metrinen kierre M 56-74 Metrinen hienokierre MF 75-76 Putkikierre (R)G 77 51 Materiaalien luokitus Materiaali-

Lisätiedot

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 3 ODOROX MISON suojakaasu odorized oxygen Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 02 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET 24 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot

C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs

C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs 1 C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs C.2.1 Seosteräkset ja ruostumattomat teräkset Seosteräkset Valitaan esimerkkinä seosteräs analyysillä 0,2% C, 1,5% Mn ja 0,5% Mo. Sulamisvyöhykkeessä syntyy

Lisätiedot

WIDIA-HANITA TUOTTEET

WIDIA-HANITA TUOTTEET WIDIA-HANITA TUOTTEET JÄLLEENMYYJÄNÄ: WIDIA-Hanita tuotteet VariMill...3-4 VariMill pallopäiset jyrsimet...5 Yleisjyrsimet...6-9 Viimeistelyjyrsimet... 10-11 Jyrsimet alumiinille...12-13 Rouhintajyrsin...14

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus... 2-3 Huonosti

Lisätiedot

Mikko-Aleksi Reijasalo JATKUVAVALUKONEEN SEKTIORULLIEN LAAKERIPESIEN MATERIAALIN JA VALMISTUSTEKNIIKAN TUTKIMINEN

Mikko-Aleksi Reijasalo JATKUVAVALUKONEEN SEKTIORULLIEN LAAKERIPESIEN MATERIAALIN JA VALMISTUSTEKNIIKAN TUTKIMINEN Mikko-Aleksi Reijasalo JATKUVAVALUKONEEN SEKTIORULLIEN LAAKERIPESIEN MATERIAALIN JA VALMISTUSTEKNIIKAN TUTKIMINEN JATKUVAVALUKONEEN SEKTIORULLIEN LAAKERIPESIEN MATERIAALIN JA VALMISTUSTEKNIIKAN TUTKIMINEN

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot