11. Valuteräksen sulatus ja käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11. Valuteräksen sulatus ja käsittely"

Transkriptio

1 11. Valuteräksen sulatus ja käsittely Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 11.1 Lyhyesti Sulaksi ajo eli mellotus Sulaksi ajossa pyritään käyttämään kohta aloituksen jälkeen täyttä sähkötehoa niin kauan kuin sulamaton romu estää valokaaren säteilyä osumasta uunin seinämiin. Kun romun varjostava vaikutus lakkaa, on sähkötehoa pienennettävä Sulan pinnalle muodostetaan hapettava kuona lisäämällä panokseen esim. n. 3% poltettua kalkkia, usein 1% kalkkikiveä sekä alle 0,5% fluorisälpää. Teräksen mellotus eli keitto tapahtuu hapen avulla: Tarvittava happi puhalletaan teräksen pinnan alle happiputken avulla esim. 5-6m³ tonnia kohti. Kuona vaihto Mellotusvaiheen loputtua hapettava kuona poistetaan mahdollisimman tarkkaan uunista. Kirkkaalle teräspinnalle voidaan levittää heti pelkistysaineita. Teräksen pinnalle rakennetaan pelkistävä kuona ns. valkoinen kuona. Valkoine kuona ei sisällä hiiltä vaan muita pelkistysaineita kuten esim. piiseoksia. Emäksinen kuona poistaa rikin teräksestä tehokkaasti. Mangaani sitoo teräkseen jäljelle jäävän rikin korkealla sulavaksi mangaanisulfidiksi. Pelkistyksessä käytetään aineita joiden taipumus yhtyä happeen on suurempi kuin raudan. Näitä ovat mangaani, hiili, pii, titaani, alumiini, zirkonium, ja kalsium. Seostus ja loppupelkistys Seosaineiden lisäysajankohta riippuu niiden metallurgisesta käyttäytymisestä. Seosaineet jotka eivät ole herkästi hapettuvia kuten nikkeli ja molybdeeni voidaan lisätä uuniin jo ennen mellotusvaihetta Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 1

2 Sen sijaan herkästi hapettuvat aineet kuten mangaani, pii, kromi ja vanadiini lisätään pelkistysvaiheessa. Herkimmin hapettuvat aineet kuten titaani, lisätään viimeiseksi joko uuniin tai valusankoon. Sangossa suoritetaan teräksen loppupelkistys alumiinilla ja moniainepelkisteillä, kuten CaMnSI:llä Sulatus valokaariuunissa Jotta valokaari olisi mahdollisimman tehokas, elektrodien kärjen ja panoksen välinen etäisyys on pidettävä jatkuvasti sopivana. Joissakin uuneissa on uunin pohjan alla sekoituskela. Kela tai pohjahuuhtelukivi saa aikaan pyörivän magneettikentän joka sekoittaa sulaa. Valokaariuunia käytetään lähinnä romun sulatukseen. Osa panoksesta voi kuitenkin olla raakarautaa. Yleisimmin käytetyissä emäksissä valokaariuuneissa on käytetty kaksikuonamenetelmää, jossa sulatuksen alkuvaiheessa kuona on luonteeltaan hapettava ja loppuvaiheessa pelkistävä. Sulatuksen työvaiheet kaksikuonamenetelmällä ovat tällöin panostus sulaksi ajo mellotus eli keitto kuonan vaihto pelkistys (deoksidointi) eli raffinointi seostus ja loppupelkistys sulatuksen ensimmäisissä vaiheissa käytetään hapettavaa kuonaa ja viimeisissä pelkistävää Jos sulan fosfori- ja rikkipitoisuudet ovat pienet (ei nykyään esiinny juurikaan), voidaan sulatus suorittaa myös yhdellä kuonalla. Yksikuonamenetelmää voidaan käyttää jos käytössä em. tarkoitukseen on konvertteri-käsittelymahdollisuus Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 2

3 Panostus Panostus tapahtuu lajitelluilla osto tai kiertoromuilla. Panostuskorit ajetaan uunipesän yläpuolelle jossa avattavalla pohjalla varustetut astiat avataan ja romu pudotetaan uuniin. Panos on koottava koriin niin, että raskas romu on alla ja kevyt päällä. Jos romupatjan yläosassa on järeitä paloja, voivat ne elektrodien laskeutuessa sortua näitä vasten ja aikaansaada murtumisia. Jos elektrodien alle joutuu yksinomaan kevyttä romua, voivat elektrodit porautua romukerroksen läpi hyvin nopeasti ja ylikuumentaa uunin pohja vaurioituu. Korin keskelle tulisi sijoitta raskasta materiaalia. pohjavaurioita voidaan välttää mm. säätämällä elektrodien minimietäisyys esim mm. Alkupanostuksen jälkeen uunia voidaan lisäksi joutua panostamaan kerran tai kahdesti. Etenkin jälkipanostuksessa tulisi romun olla kuivaa Sulatus Sulatusprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan. Panoksen sulatus Aluksi sulatetaan panos. Koska prosessi on emäksinen, lisätään myös uunin kalkkia Tehdään kalkkipitoinen hapettava kuona, joka poistaa tehokkaasti fosforin. Hapettava kuona muodostetaan sulan pinnalle lisäämällä panokseen pääasiassa poltettua kalkkia. Koska poltettu kalkki on voimakkaasti hygroskooppinen(kosteutta imevä) aine, lisääntyy teräksen kaasupitoisuus, jos kalkki on huolimattomasti varastoitu. Koska romusta sulatetun terässulan hiilipitoisuus on usein liian korkea, pitää se alentaa toivotulle tasolle. Toimenpidettä kutsutaan mellotukseksi. Mellotus Tämä tapahtuu puhaltamalla sulaan ohuen putken avulla happikaasua tai lisäämällä uuniin rautamalmia. Mellotus tapahtuu seuraavien reaktioyhtälöiden mukaisesti: Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 3

4 Fe + O FeO FeO + C Fe + Co Jälkimmäisessä reaktiossa muodostuu hiilimonoksidia, joka poistuu sulasta kuplina, mikä muistuttaa kiehumista. Tästä syystä mellotusta kutsutaan myös nimellä keitto. Kuva. Mellotus Prosessi etenee siis siten, että kun kalkki on sulanut, mellotus vaihe alkaa. Sulaan puhalletaan happea hiilen ja muiden aineiden hapettamiseksi, jolla pyritään hiilimonoksidin poistamiseen. Happi voidaan tuoda malmina tai happikaasuna, joka puhalletaan teräsputkella sulan pinnalle. Pelkistys Kun sula on saavuttanut toivotun koostumuksen, kallistetaan uunia ja muodostunut kuona(musta kuona) kaadetaan pois. Hapettava kuona poistetaan ja puhtaalle teräspinnalle lisätään pelkisteaineita, joilla on suurempi taipumus yhtyä happeen kuin raudalta. Teräksen pinnalle muodostetaan siten uusi pelkistävä kuona, joka poistaa myös hapen lisäksi rikkiä sulasta tehokkaasti. Puhdistavan vaikutuksen vuoksi puhutaan myös raffinoinnista. Tällöin siis lisätään kalkkia, hiiltä ja piirautaa, jotka muodostavat uuden kuonan(valkoinen kuona). Seosaineet lisätään tämän kuonan muodostuttua uuniin tai valusankoon. Usein käytetään vain yhtä kuonaa. Teräs voidaan käsitellä myös tyhjiössä, joka tapa esitellään luvussa 11.7 ja Kuona Kuonan tehtävä. Muodostuneet oksidit erottuvat sulasta. Hiilen oksidit poistuvat kaasuina. Muut oksidit nousevat rautaa kevyimpinä sulan pinnalle. Myös osa raudasta hapettuu. Kuona on siis erilaisten oksidein seos. Happamissa menetelmissä kuona sisältää SiO2:ta. Tämä saadaan käyttämällä raakarautaa. Jos raudasta on poistettava rikkiä ja fosforia, kuonan on oltava emäksinen ja tämä saadaan aikaan lisäämällä kalkkia, jolla on kyky sitoa em. aineita. Emäksisessä kuonassa on ylimääräistä CaO: ta Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 4

5 Seostus Sula teräs joudutaan seostamaan, jotta saataisiin aikaan erilaisia ominaisuuksia. Seosaineiden lisäysajankohta riippuu niiden hapettumistaipumuksista Sellaiset seosaineet, jotka eivät ole helposti hapettuvia, voidaan lisätä uuniin jo ennen mellotusta. Herkästi hapettuvat aineet kuten mangaani, pii ja kvartsi lisätään pelkistyksen yhteydessä. Vielä herkemmin hapettuva esim. titaani, joka lisätään viimeiseksi joko uuniin tai valusankoon. Valusangossa suoritetaan myös teräksen loppupelkistys eli lopputiivistys, joka voi tapahtua esimerkiksi alumiinilla. Loppupelkistyksellä saadaan teräksen happipitoisuus entisestään vähentymään ja valukappaleen huokoisuus vaara pienentymään Mellotuksesta ja pelkistyksestä Mellotuksesta jää siis terässulaan jonkin verran happea, joka aiheuttaisi valukappaleisiin kaasuhuokosia, ellei sitä poistettaisi. Hapenpoistoa kutsutaan pelkistykseksi tai deoksitoinniksi tai tiivistykseksi. Viimeinen sana viittaa hapen aiheuttamien huokosten välttämiseen. Myös yhden kuonan käyttö on mahdollista - jolloin pelkistävää kuonaa ei tehdä - jos teräksen rikkipitoisuus on riittävän alhainen tai rikki voidaan poistaa senkkakäsittelyllä ja kun teräkseen ei lisätä suuria määriä helposti hapettuvia seosaineita kuten kromia. Mellotuksen jälkeen hapettava kuona poistetaan mahdollisimman tarkkaan uunista kaapimalla kuonakolien avulla ja puhtaalle teräspinnalle lisätään kalkkia 1-3 % teräksen painosta Sulan esipelkistys voidaan suorittaa heittämällä hiiltä sulan pinnalle. Teräs pelkistetään upottamalla alumiinia sulaan. Käytettävä alumiinimäärä on sovitettava hiilipitoisuuden mukaan. Keskihiilisillä teräksillä alumiinia käytetään noin 1 kg terästonnia kohden Tiivistyksestä Teräksen tiivistyksellä tarkoitetaan normaalisti sulaan teräkseen liuennneen hapen poistamista. Ellei happea poisteta, muodostaa se huokosia jähmettymisen aikana reagoimalla teräksen hiilen kanssa muodosta hiilimonoksidia. Tiivistyksellä poistetaan samalla myös muita teräkseen liuenneita kaasuja. Yleisin käytetyistä tiivistystavoista on alumiinin käyttäminen senkkalisäyksenä. Menetelmä on tehokas, yksinkertainen ja melko halpa Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 5

6 Alumiini muodostaa tiivistyksen yhteydessä alumiinioksidia, joka suuren pintaenergiansa vuoksi erkaantuu nopeasti sulaan, samalla alumiini edistää hienorakeisen teräksen muodostumista. Alumiini reagoi myös typen kanssa muodostaen nitridejä, jolloin sulaan liuenneen typen pitoisuus alenee. Alumiinin käytön haittapuolena voidaan pitää sitä että tiivistys on merkittävin epämetallisten sulkeumien lähde teräksessä. Tästä syystä käytetään tiivistyksen yhteydessä kalsiumia, jolla pyritään näiden muodostuvien sulkeumien muotoon. Kalsium lisätään yleensä kalsiumpiimangaanina. Lisäys suoritetaan injektoimalla ( seos- tai käsittelyaine syötetään joko kaasulla lanssin avulla puhaltamalla lankaan sidottuna) tai lankana tai puhaltamalla lanssilla inertin kantokaasun kanssa. Menetelmällä saavutetaan kohtuullisen hyvä deoksidaatio ja rikinpoisto. Vakuumikäsittelyssä teräs saatetaan käsittelyn loppuvaiheessa lähes tyhjiöön, jolloin sulaan liuenneet kaasut poistuvat sulasta, niiden liukoisuuden pienentyessä paineen johdosta. Tiivistyksellä parannetaan teräksen ominaisuuksia, mutta samassa yhteydessä muodostuvat oksidi- ja sulfidisulkeumien ominaisuudet voivat vaikuttaa teräksen omaisuuksiin ja kestävyyteen. Teräksen tiivistys voidaan suorittaa myös piin ja mangaanin avulla, mutta menetelmä on vähäinen puutteellisen tehon vuoksi Kaasut teräksessä Sulatusraaka-aineista ja materiaaleista syntyy sulaan myös kaasuja. Merkittävimmät teräkseen liukenevat kaasut ovat happi, typpi ja vety. Happi Happi muodostaa jähmettymisen aikana huokosia reagoidessaan hiilen kanssa. Happi siis on myös haitallinen aine, vaikka sitä toisaalta voidaan hyödyntää poistamaan epäpuhtauksia teräksestä kuten fosforia ja polttaa ylimääräistä hiiltä. Hiilen polton yhteydessä muodostuvat hiilimonoksidikuplat auttavat myös poistamaan sulaan liuennutta vetyä. Happea liukenee sulaan teräkseen n. 0,23 % lämpötilassa 1700 ºC, mutta sen pitoisuus laskee nopeasti teräksen jäähtyessä. Tavallisesti happi poistetaan lisäämällä sulaan alumiinia ja muita hapen kanssa reagoivia seosaineita kuten kalsiumia, piitä ja mangaania. Happi kannattaa kuitenkin poistaa mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa juuri ennen valua, sillä tietyssä lämpötilassa sulaan Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 6

7 liukenevien kaasujen summa on rajallinen, jolloin hapen suuri pitoisuus sulassa estää muita kaasuja liukenemasta sulaan. Suuri happipitoisuus aiheuttaa seosainetappioita ja kuluttaa tulenkestävää vuorausta. Typpi Kaikki teräkset sisältävät jonkin verran typpeä, mistä on hyötyä mekaanisten ominaisuuksien ja korroosion kestävyyden suhteen, kunhan typpi säilyy liuenneena teräkseen tai muodostaa hienojakoisia koherentteja nitridierkaumia. Typpi voi austeniittisessa teräksessä parantaa väsymislujuutta, lujuutta sekä kulumisen ja korroosion kestävyyttä. Suurimpina pitoisuuksina vety voi aiheuttaa jähmettymisen aikana makroskooppista huokoisuutta. Suurimpia sulaan joutuvan typen lähteitä ovat mm. raaka-aineet, senkkakäsittelyissä käytetyt kanto- ja sekoituskaasut sekä ilmasta liukeneva typpi. Typpi on sulassa liuenneessa muodossa. Typpi on hyödyllinen ominaisuuksia parantava kaasu, mutta myös haitallinen huokoisuutta aiheuttavana. Vety Vedyn kontrollointi on erittäin tärkeä teräksen valmistuksessa, koska sillä on pääasiassa vain huono vaikutus teräksen käytettävyydelle. Vain muutaman ppm:n pitoisuus voi aiheuttaa säröilyä, huokoisuutta ja sitkeyden heikkenemistä etenkin paksuseinämäisillä kappaleilla. Tyypillisesti vety on peräisin vedestä, jota löytyy kuonanmuodostajista ja epäpuhtaista raaka-, seos ja hiilletysaineista. Samasta syystä saattaa vetyä liueta uunien ja senkkojen vuorauksesta. Riski on erittäin suuri jos käytetään juuri tehtyä vuorausta. Uuden vuorauksen kanssa suositellaan ns. puhdistussulatuksen tekemistä ennen kuin aletaan tekemään vaativampia kappaleiden sulatusta. Myös paljaan sulan pinta voi altistua ilman kosteudesta tulevalle vedylle. Näin voi käydä induktiosulatuksessa jossa suojaavien kuonien käyttö on vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta. Ainoa tapa suojautua vetyä vastaan on kuivat raaka-aineet ja materiaalit. Joissakin tapauksissa niiden lämmittäminen on hyvä tapa ennen käsittelyä ja raaka-aineiden kohdalla hiekkapuhallus. Liuenneen vedyn poistamiseksi ei ole juuri muita tapoja kuin konverterikäsittely tai mellotuksen yhteydessä tapahtuva hiilimonoksidikuplien vaikutuksesta tapahtuva huuhtelu. Voidaan joillakin konvertterikuonan koostumuksella vaikuttaa vedyn poistoon. Sopiva dolomittikalkin, Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 7

8 kalsiumaluminaatin ja poltetun kalkin yhdistelmällä oikeassa raekoossa voidaan ehkäistä niukkahiilisten terästen käsittelyssä vedyn määrää. Argon puhalluksella ei yleensä päästä riittävän alhaiseksi Valokaariuunista lyhyesti hiili (C) ja pii (Si) poistuu, koska sulanpintaa paljon mitä korkeampi jännite, sitä suurempi teho fosfori(p) -pitoisuus kuonassa, kaadettava pois elektrodien kulutus suuri (kustannus) huom! rikin (S)-j a P-poisto edut: induktiouuneissa S ja P-poisto ei ole yhtä tehokas, metalli jää kylmäksi emäksisellä kuonalla saadaan S- ja P-poistettua pelkistävillä kuonalla hyvä saanti hapettavilla seoksilla (kromi Cr, titaani Ti, vanadiini (Va) 11.4 Valokaariuunin edut sallii suurikokoisen romun sopii esisulatukseen suuri tuotantonopeus romun puhtausvaatimukset eivät yhtä suuret kuin induktiouuneilla mellotusvaiheessa teräksen sulatuksessa poistetaan epäpuhtaudet joita esiintyy mellotusvaiheessa hiilenpoisto vety- ja typpipitoisuus saadaan pienemmäksi kuin induktiouunilla 11.5 Valokaariuunin haitat kallis investointi ei taloudellinen (väh t sulatusmäärä) sulan analyysi ja ja lämpötila epähomogeeninen (jos ei käytössä pohjapuhallusta) suuret savukaasumäärät (kustannukset/työolosuhteet) Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 8

9 verkon jännitevaihtelu suuret rauta (Fe)-häviöt henkilöstökustannukset suuremmat kuin esim. induktiouuneilla Valokaariuunien huonot puolet liittyvät lähinnä vaikeuksiin noudattaa alati tiukkenevia ympäristövaatimuksia. Valokaariuunin savunmuodostus aiheuttaa suuria sisäisiä ja ulkoisia ympäristöhaittoja. Ulkoisia haittoja voidaan torjua kalliilla suodatinlaitteella, mutta sisäisiä haittoja on vaikeampi torjua. Tosin etenkin pienemmässä uunikoossa induktiouunit ovat nykyään osoittaneet paremmuutensa verrattuna valokaariuuneihin, sillä valokaariuunien hyötysuhde huononee panoskoon pienentyessä. Alle 10 tonnin vetoisissa uuneissa käytetään siten mieluummin induktiouuneja, vaikka niissä ei päästäkään samaan teräksen laatutasoon kuin valokaariuuneissa Terässulatus induktioupokasuunissa Niin kuin aikaisemmin todettiin, aiheuttaa induktioupokasuuni sulaan metalliin voimakkaan pyörteilyn, joten metalli ei ole yhtenäisen suojaavan kuonakerroksen peitossa. Tästä syystä induktiouuneissa ei voida käyttää kuonareaktioita hyväksi kuten valokaariuunissa. Induktioupokasuunisulatus onkin luonteeltaan ensisijaisesti uudelleensulatusta, mistä syystä sulatettavan romun analyysiin ja puhtauteen on kiinnitettävä suurta huomiota. Kuva. Kaaviokuva uunista Teräksen pyörteillessä se myös pääsee tehokkaasti kosketukseen hapettavaan ilmaan sekä upokkaan seinämiin. Ilmaa kosketellessaan lisääntyvät sulan teräksen happi-, typpi- ja vetypitoisuudet Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 9

10 Teräksen valmistamisprosessi (kertaus) Happi reagoi teräksen helpommin hapettuvien aineosien, kuten mangaanin ja molybdeenin kanssa, muuttaen ne oksideiksi ja aiheuttaen näin seosainehäviöitä. Typpeä liukenee sulaan teräkseen sen sisältäessä typen liukoisuutta lisääviä aineita, kuten kromia ja alumiinia. Suuri typpipitoisuus lisää teräksen kaasuhuokoisuusvaaraa. Typen liukenemista voidaan estää mm. välttämällä tarpeetonta ylikuumentamista ja pitkää pitoaikaa korkeassa lämpötilassa. Vetyä siirtyy sulaan teräkseen kostean tai ruosteisen romun mukana sekä myös sitä koskettavan ilman vesihöyrystä. Vety aiheuttaa kaasuhuokoisuutta, jota ilmenee etenkin kromipitoisilla teräksillä. Vedyn joutumista sulaan teräkseen vältetään käyttämällä ehdottoman kuivaa ja ruosteetonta romua. Myös tarpeetonta ylikuumentamista ja pitkää pitoa siinä on vältettävä. Mellotuksesta jää terässulaan jonkin verran happea, joka aiheuttaisi valukappaleisiin kaasuhuokosia, ellei sitä poistettaisi. Hapenpoistoa kutsutaan pelkistykseksi tai tiivistykseksi. Jälkimmäinen sana viittaa hapen aiheuttaminen huokosten välttämiseen. Hapettava kuona poistetaan ja puhtaalle teräspinnalle lisätään pelkisteaineita, joilla on suurempi taipumus yhtyä happeen kuin raudalla, ts. ne riistävät hapen raudalta. Teräksen pinnalle muodostetaan sitten uusi pelkistävä kuona, joka poistaa myös hapen lisäksi rikkiä sulasta tehokkaasti. Puhdistavan vaikutuksen vuoksi puhutaan myös raffinoinnista. Sula teräs joudutaan myös seostamaan, jotta saataisiin aikaan erilaisia ominaisuuksia. Seosaineiden lisäysajankohta riippuu niiden hapettumistaipumuksesta. Sellaiset seosaineet, jotka eivät ole helposti hapettuvia, voidaan lisätä uuniin jo ennen mellotusta. Herkästi hapettuvat aineet, kuten mangaani, pii ja kromi, lisätään pelkistyksen yhteydessä. Vielä herkemmin hapettuva on esim. titaani, joka lisätään viimeiseksi joko uuniin tai valusankoon. Valusangossa suoritetaan myös teräksen loppupelkistys eli lopputiivistys, joka voi tapahtua esimerkiksi alumiinilla. Loppupelkistyksellä saadaan teräksen happipitoisuus entisestään vähentymään ja valukappaleiden huokoisuusvaara pienenemään Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 10

11 11.7 Teräksen käsittely VODC-konvertterissa VODC- konvertterissa (Vacum- Oxygen- Decarburization- Converter) käytetään teräkseen liuenneiden kaasujen poistamiseksi apuna alipainetta. VODC- konvertterissa voidaan suorittaa happimellotus, tyhjökäsittely ja argonhuuhtelu. Kuva. Sulaa kaadetaan VODC- konvertteriin Kuva. Konvertterin toimintaperiaate Tyhjökäsittelyllä poistetaan teräksestä siihen liuenneita kaasuja. Tavallisimmin käsittelyllä alennetaan vetypitoisuutta ja estetään täten vetyhalkeilua, mikä haittaa mm. erikoislujien terästen hitsausta kylmissä olosuhteissa. Tyhjökäsittelyllä voidaan alentaa myös teräksen happipitoisuutta ja täten parantaa teräksen kuonapuhtautta.tyhjökäsittely alentaa tiivistämättömän teräksen hiilipitoisuutta hiili poistetaan hapella. Kaasujen poistumisilmiöitä voidaan verrata virvoitusjuomapullon avaamiseen. Kun pullo on suljettu, on hiilihappo liuenneena juomaan eikä pullossa tapahdu minkäänlaista poreilua. Heti pullon avaamisen jälkeen, kun paine alenee, hiilihappo hajaantuu ja syntynyt hiilidioksiidikaasu poreilee pullosta pois. Kuva. Virvoitusjuomapullossa kaasua (hiilihappoa) Samoin konvertteriin aikaansaatu paineenalennus aiheuttaa sen, että kaasut pyrkivät sulasta teräksestä pois. Tyhjiökäsittelyn avulla sulasta teräksestä voidaan poistaa kaasut tarkemmin kuin millään muulla menetelmällä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 11

12 VODC- konvertteri on käsittelyn ajaksi suljettu vesijäähdytetyllä kannella, jotta alipaineen syntyminen olisi mahdollista. Alipaine, joka voi olla jopa vain 0,5 millibaria, saadaan aikaan höyryejektoripumpustolla. Maapallola normaalipaine on n millibaaria. Konvertteri on myös tehty laajaksi sulan teräksen pinnan korkeudelta alipaineen vaikutuksen tehostamiseksi. Tyhjökäsittelyn avulla sulasta teräksestä voidaan poistaa kaasut tarkemmin kuin millään muulla menetelmällä. Kuva. Konvertterin kansi auki Kuva. Konvertterin toimintakaavio Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 12

13 Kuva. Tyhjökonvertteri kallistettuna Kuva. Konvertteri ajossa VODC- konvertterilla voidaan valmistaa erittäin kuonapuhtaita teräksiä, joiden rikki- ja kaasupitoisuudet ovat alhaisia. Valuterästen valulämpötiloja voidaan laskea ja terästen valuominaisuudet paranevat. Näiden terästen lujuus- ja sitkeysominaisuudet ovat myös erinomaisia. VODC-konvertterilla päästään alhaisempiin hiilipitoisuuksiin. VODC- konvertteri on päärynän muotoinen korkealuokkaisella magnesiittisella materiaalilla vuorattu astia. VODC- konvertteri on käsittelyn ajaksi suljettu vesijäähdytetyllä kannella, jotta alipaineen syntyminen olisi mahdollista. Alipaine, joka on mbar - mutta voi olla jopa vain 0,5 millibaria, kehitetään höyryejektoripumpuilla. Konvertteri on myös tehty laajemmaksi sulan teräksen alipaineen vaikutuksen tehostamiseksi. Konvertterin pohjassa on suutin argonpuhallusta varten. Teräksen käsittelyn mellotus tapahtuu puhaltamalla konvertterin yläosasta vesijäähdytetyllä putkella eli lanssilla happikaasua sulan teräksen joukkoon. Happilanssi ei ulotu sulaan vaan sitä pidetään kuonan yläpuolella. Happi tunkeutuu suurella paineella kuonan läpi teräkseen. Puhallus voi tapahtua joko normaalissa ilmanpaineessa tai tyhjössä. Puhalluksella saadaan suurin osa hiilestä poltettua pois. Kun hiilipitoisuus on laskenut 0,2-0,1 %:iin aloitetaan tyhjömellotus ilman happikaasua. Teräs on sulatettava sähköuunissa ennen panostusta VODC- konvertteriin. Sulan hiilipitoisuuden on oltava riittävän korkea prosessilämmön kehittämiseksi Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 13

14 Kuva. Sulatusuunissa sulatettu sula kaadetaan konvertteriin Kuva. Alumiinibrikettejä Kuva. Alumiinibrikettejä lisätään sulaan Sulan lämpötilaa saadaan erittäin tehokkaasti nostettua seostamalla sulaan alumiinia, joka mellotuksessa hapettuu alumiinioksidiksi ja kehittää enemmän lämpöä kuin hiili hapettuessaan hiilimonoksidiksi. Tyhjömellotus perustuu CO- kaasun osapaineen pienentämiseen, mikä helpottaa CO -kaasun muodostusta vieden hiilen mellotusreaktiota eteenpäin. Pelkistysvaiheessa kromia siirtyy kuonasta teräkseen ja rikkiä siirtyy teräksestä kuonaan. Samanaikaisesti puhalletaan konvertterin, pohjan läpi argonkaasua sulan teräksen sekoittamiseksi, mikä sekoittaa terästä ja kuonaa lisäten reaktiopintaa edistäen kaasujen ja rikin erkautumista sulasta. VODC- konvertterimenetelmän tärkeimmät edut ovat: Voidaan käyttää halpoja korkeahiilisiä raaka-aineita Tyhjömellotusta käytettäessä poistuvat mellotussavut höyrypumppujen kautta, jolloin ilman laatu paranee. Voidaan käyttää halpoja runsashiilisiä seosaineita. Voidaan pienentää kaikkien kaasujen, rikin ja sulkeumien pitoisuus teräksessä minimiin Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 14

15 Päästään helposti pienimpiinkin hiilipitoisuuksiin, jopa 0,002% C. Mellotuskaasujen puhdistus tapahtuu prosessin yhteydessä. Voidaan käyttää sulatusuuneja pelkästään sulaksiajoon. Voidaan saavuttaa hyvä analyysitarkkuus. Valulämpötiloja voidaan alentaa. Teräksen syöttömatkat valukappaleissa pitenevät. Valuterästen sitkeys- ja väsymisominaisuudet paranevat ja valuviat vähenevät. VODC-konvertterimenetelmän suurimpia varjopuolia ovat: Tulenkestävien vuorausten kulutus on suuri etenkin jaksottaisessa valimokäytössä. Lämmönhukka rajoittaa käsiteltävän panoksen minimisuuruuden noin 7 tonniksi. Laiteinvestoinnit kokonaisuudessaan ovat suuret samoin kattilalaitoksen perustamiskustannukset, ellei höyryä ole ennestään käytettävissä. Mellotus tapahtuu puhaltamalla konvertterin yläosasta vesijäähdytetyllä putkella happikaasua sulan teräksen joukkoon. Puhallus voi tapahtua joko normaalissa ilmanpaineessa tai tyhjiössä. Puhalluksella saadaan suurin osa hiilestä poltettua pois. Tämän jälkeen mellotus jatkuu tyhjökäsittelynä ilman happipuhallusta. Tyhjökäsittelyn vaikutus perustuu siihen, että paineen alentaminen helpottaa CO. Kaasun muodostusta eli mellotusreaktion jatkumista. Samanaikaisesti puhalletaan konvertterin pohjan läpi argon- kaasua. Sulan teräksen sekoittamiseksi, mikä edistää kaasujen erkautumista sulasta. Tyhjömellotuksen aikana ei synny lämpöä, niin kuin puhallusmellotuksen aikana. Suomessa käytössä olevan VODC- konvertterin koko noin 15 tonnia. Myös induktioupokasuuneissa voidaan tyhjökäsitellä terästä. Erikoisrakenteisen tyhjöinduktiouunin päälle asetetaan tyhjökansi kuten VODC- konvertterissakin, jolloin uunitilaan saadaan pumpattua alipaine Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 15

16 11.8. VODC- konvertterin vuoraus Konvertteri vuoraukseen käytetään sen eri kohtiin erilaista vuorausmateriaalia, riippuen sijainnista konverttterissa. Tällöin esim. pohjapuhalluskivet, kuonaraja, kulutusvuoraus, tyhjökansi, holvit ja kaatorännit sekä taustavuoraus vuorataan omilla materiaaleillaan. Tällöin käytetään esim. aloksi-, magnesia- sekä valumassoja. Kuva. Konvertterin muuraus Konvertterin muurausmassoja ja niiden ominaisuuksia esitellään kohdassa Sulatusuunien tulenkestävienmassojen koostumus 11.9 Teräksen käsittely AOD- konvertterissa Valuteräksille asetettavat laatuvaatimukset ovat jatkuvasti kasvaneet. Valokaari- ja induktiouuneilla ei aina päästä sellaiseen puhtauteen, mitä korkealaatuiset teräkset vaativat. Sen vuoksi onkin kehitetty menetelmiä, joilla teräksen kaasu- ja sulkeumapitoisuudet saadaan hyvin pieniksi ja näin päästään huippuluokan lujuusominaisuuksiin. Eräs tällainen on AOD - konvertterimenetelmä ( Argon-Oxygen-decarburization Converter), jota käytetään sulan teräksen jälkikäsittelyyn. Varsinainen sulatus suoritetaan valokaari- tai induktiouuneissa, joista teräs siirretään kuljetussangoilla konvertteriin. AOD -konvertteri on ylhäältä avoin, tynnyrimäinen, tulenkestävästi vuorattu astia, jota voidaan kallistaa kääntötappien varassa täyttöä, kuonausta ja tyhjennystä varten Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 16

17 Kääntötappi Happi-ja argonsuutin Kuva. Konvertteri Konvertterin alaosassa on kaksi tai useampia suuttimia, joiden kautta sulaan teräkseen puhalletaan prosessikaasu, joka on hapen ja argonin seos. Jos teräkselle ei ole haittaa typpipitoisuuden kasvusta, voidaan kalliin argon kaasun sijasta käyttää myös typpeä. Happikaasun virratessa sulan teräksen läpi se mellottuu eli siitä palaa pois liika hiili. Hiilen ohella käsittelyssä poistuu myös muita oheisaineita, kuten piitä ja haitallista rikkiä. Hiilen ja piin palaessa vapautuva lämpö nostaa sulan lämpötilaa käsittelyn aikana. TYHJENNYS TÄYTTÖ KÄSITTELY Kuva. Konvertterin täyttö ja tyhjennys Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 17

18 Kun käsittely on suoritettu, kaadetaan teräs valusankoon ja viedään valettavaksi. AOD- konvertterilla käsitellyn teräksen rikkipitoisuus on alhainen, koska kuona ja sula saadaan sekoittumaan tehokkaasti ja näin rikki siirtyy kuonaan. Kaasupitoisuudet saadaan myös pieniksi sulalle suoritettavan argonkaasuhuuhtelun vuoksi. Valmistettaessa haponkestäviä ja ruostumattomia teräksiä saadaan hiilipitoisuus AODkäsittelyllä alennettua helposti näiden terästen vaatimalle alhaiselle tasolle. Koska teräksien pintajännitys alenee kaasu-, rikki- ja happipitoisuuksien alenemisen vaikutuksesta, voidaan valulämpötiloja pudottaa C. Suurimmat AOD- konvertterit ovat kooltaan 150 tonnia. Valimoissa käytetään tavallisesti tonnin konverttereita. Suomessa on tällä hetkellä 1 AOD- konvertteri. Kuva. AOD- konvertterin täyttö Kuva. Sulan kaadossa henkilöstö suojautunut sulan metallin säteilylämmöltä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 18

19 11.10 Uunien tulenkestävien massojen koostumus Uuneissa käytetään vaativien olosuhteidensa johdosta tulenkestäviä massoja ja tiilejä. Ne valitaan ja käytetään aina käyttökohteensa ja vaatimustensa mukaisesti. Runkomateriaali: Vaadittavia ominaisuuksia ovat mekaaninen lujuus ja tilavuuspysyvyys. Suuntaus on ollut jo kauan aloksituotteisiin (ryhmä 1: Al2O3 56 %, ryhmä 2: 45 % Al2O3 < 56 %. Runkoaineen osuus seoksesta on noin 80-85%) Sideaineet. Sitovat runkomateriaalirakeet toisiinsa, yleensä vettä apuna käyttäen asennusvaiheessa. Massa heikoin kohta Huokoset: Aiheuttavat veden poistumisesta sekä rakeiden väliin jääneistä ilmahuokosista. Jos lisää 10% huokoisuutta, vähentää se lujuutta 50%. Kuitenkin se parantaa iskun ja lämpötilan vaihtelukestävyyttä ja massan pinta murenee helpommin. Lisäaineet: Vaikuttavat varastoitavuuteen, työstettävyyteen ja muotolujuuden saavuttamisaikaan. Massojen yleisiä ominaisuuksia: sulamispistettä ei ole, vaan sen sijaan materiaalin sulamis/pehmenemisalue.- lämpötilaalueella 1500 ºC -1800ºC sulavat osat ovat tulenkestäviä ja < 1800 ºC ovat hauraita, ei plastisia muodon muutoksia ovat eristeitä huokosiin voi imeytyä kuonaa ja metallia, imeytynyt kerros johtaa paremmin lämpöä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 19

20 Erilaisia massatyyppejä: ruiskumassat (korjauksiin). ruiskutetaan vettä johon annostellaan massaa(yleensä magnesiumia) joka voi myös olla kuumaa. Seurauksena huokoinen rakenne joka ei yleensä kestä kauaa. valu-, pumppu-, täry,- ja linkomassat(kulutusvuorauksen asennustekniikoita) sullomassat pinnoitemassat, sivelymassat ja slammausmassat (slammaus = rappaus ) Miksi massaa käytetään? nopea asentaa: senkan tiilivuoraaminen n. 1 vko, massaus n. 2vrk kesto alkaa olla tiilien tasolla Senkkavuoraus voisi olla teräsvalussa: Pohja 2 varvia (kerrosta) varmistustiiliä (eristetiili ja kovatiili) Seinä eristekuituvuoraus massa kauttaaltaan tai kuonarajalla MgO C tiili. Lisäksi pinnoitteiden käyttöä(magnesiapohjaiset kestävät kyllä huonosti lämpöshokkeja ja lisäävät epäpuhtauksia, vaikka kuonien ja skollien irrottaminen olisikin helppoa) Tulenkestäviin vuorauksiin kohdistuu rasituksia, jotka voidaan jakaa: kemialliset rasitukset (esim. vuorausmateriaalin ja kuonan väliset reaktiot) termiset rasitukset (esim. korkea lämpötila, lämpötilavaihtelut, laajenemiset ja kutistumat sekä sulan metallin tunkeutuminen vuorausmateriaaliin.) mekaaniset rasitukset ( esim. staattinen ja dynaaminen kuormitus) Raimo Keskinen, Pekka Niemi Valuteräksen sulatus ja käsittely - 20

8. Induktiokouru-uunit

8. Induktiokouru-uunit 8. Induktiokouru-uunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kouru-uunit koostuvat periaatteellisesti teräsrungosta, johon on kiinnitetty induktori sulan lämpötilan ylläpitämiseksi. Kouru-uunien

Lisätiedot

6. Valokaariuunit. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

6. Valokaariuunit. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 6. Valokaariuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Valokaariuunit on vanhin uunityyppi, jossa sulatus tapahtuu sähköenergian avulla. Uunin perusrakenteen kehitteli ranskalainen Heroult

Lisätiedot

Muotti on harvoin niin iso, että esim. siltanostureiden suuren koon vuoksi senkat pääsevät niin lähelle toisiaan, että se helposti onnistuisi.

Muotti on harvoin niin iso, että esim. siltanostureiden suuren koon vuoksi senkat pääsevät niin lähelle toisiaan, että se helposti onnistuisi. 15. Valutapahtuma Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 15.1 Valutapahtuman vaatimat järjestelyt 15.1.1 Valulaitteisto ja välineistö Suurissa muoteissa, joissa sulan määrä on suuri tai valimon senkkakalustossa

Lisätiedot

Raudan valmistus masuunissa

Raudan valmistus masuunissa Raudan valmistus masuunissa Valtaosa maailman rautamalmista valmistetaan raakaraudaksi masuuneissa. Pääosa raakaraudasta käytetään sulana teräksen valmistukseen. Masuuni on ikivanha keksintö. Todennäköisesti

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Kuva. Upokasuunin öljypoltin

Kuva. Upokasuunin öljypoltin 4. Upokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Polttoaineilla toimivat upokasuunit muistuttavat rakenteeltaan myöhemmin käsiteltäviä sähkökäyttöisiä vastusupokasuuneja. Polttoaineina

Lisätiedot

MT Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op)

MT Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op) MT-0.6101 Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op) 6. Luento - Ke 11.11.2015 Reaktiotermodynamiikan käyttö tulenkestävien valinnassa Marko Kekkonen MT-0.6101 Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa

Lisätiedot

MT Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op) 5. Luento - Ti Tulenkestävien aineiden käyttö Case esimerkkejä

MT Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op) 5. Luento - Ti Tulenkestävien aineiden käyttö Case esimerkkejä MT-0.6101 Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op) 5. Luento - Ti 10.11.2015 Marko Kekkonen MT-0.6101 Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3op) Luennon sisältö 1. Luentotehtävän läpikäynti Case

Lisätiedot

Kuonanmuodostus ja faasipiirrosten hyödyntäminen kuonatarkasteluissa

Kuonanmuodostus ja faasipiirrosten hyödyntäminen kuonatarkasteluissa Kuonanmuodostus ja faasipiirrosten hyödyntäminen kuonatarkasteluissa Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 8 - Luento 4 Tavoite Tutustua kuonanmuodostumiseen metallurgisissa prosesseissa

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 24. Keraamihiekat Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Keraamihiekka on noussut korvaajaehdokkaaksi kvartsihiekalle, jonka terveyshaitat on tunnetut. Lisäksi hiekasta seuraavat laatuongelmat

Lisätiedot

Kuonien rakenne ja tehtävät

Kuonien rakenne ja tehtävät Kuonien rakenne ja tehtävät Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 8 - Luento 1 Tavoite Oppia tuntemaan kuonien tehtävät pyrometallurgisissa prosesseissa Oppia tuntemaan silikaattipohjaisten

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 13. Savisideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Savisideaineet ovat luonnon tuotteita, jotka saadaan sitomiskykyiseksi kostuttamalla ne vedellä. Savella on taipumus imeä itseensä

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

14. Muotin kaasukanavat

14. Muotin kaasukanavat 14. Muotin kaasukanavat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotti kuumenee voimakkaasti, kun sula metalli täyttää sen. Sideaineet palavat muodostaen suuria kaasumääriä. Kuva 149. Kaasu

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

monivuotisen yhteistyön tulos

monivuotisen yhteistyön tulos MITÄ ON 9 Se on tieteen ja käytännöllisen kokemuksen monivuotisen yhteistyön tulos o HELSINGIN KAUPPAKIRJAPAINO Oy - 1936 Uusi menetelmä moottorisylinterien ja muitten kulutukselle alttiiden pintojen suojelemiseksi

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot

MT Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op)

MT Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op) MT-0.6101 Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3 op) 2. Luento - Ke 28.10.2015 Tulenkestävät materiaalit Marko Kekkonen MT-0.6101 Erikoismateriaalit tuotantoprosesseissa (3op) Luennon sisältö Tulenkestävien

Lisätiedot

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA 1 KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA Selvitys koksin kuumalujuudesta, reaktiivisuudesta ja reaktiomekanismista Juho Haapakangas CASR vuosiseminaari 2016 2 MASUUNIPROSESSI 3 METALLURGINEN KOKSI Valmistetaan

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Näkökulmia teräksen valmistusprosessien tutkimukseen ja kehitykseen

Näkökulmia teräksen valmistusprosessien tutkimukseen ja kehitykseen Näkökulmia teräksen valmistusprosessien tutkimukseen ja kehitykseen Professori Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 1 Sisältö Taustaa Koulutuksellinen

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Analytiikkapäivät Kokkola 28.11.2012 Paul Cooper 1 Sisältö Tavoitteet Analyyttiset menetelmät / näytteen valmistus Nikkeliraaka-aineiden mittaaminen XRF:llä

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

13. Alumiiniseosten sulatus

13. Alumiiniseosten sulatus 13. Alumiiniseosten sulatus Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alumiiniseosten sulatukseen käytetään nykyisin tavallisesti vastusupokasuuneja, harvemmin öljytai kaasukäyttöisiä upokasuuneja

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön

Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön 1. Suorakylvö säästää polttoainetta Perinteisellä viljelymenetelmällä polttoaineen kulutus voi olla viisinkertainen suorakylvöön verrattuna Halpa

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta 3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 3.1 Käsitteet jakopinta ja jakoviiva Kahden muotinosan välistä kosketuspintaa nimitetään jakopinnaksi. Jakopintaa

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut Kaasut REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kaasu on yksi aineen olomuodosta. Kaasujen käyttäytymistä kokeellisesti tutkimalla on päädytty yksinkertaiseen malliin, ns. ideaalikaasuun. Määritelmä: Ideaalikaasu on yksinkertainen

Lisätiedot

Voimalaitoksen uudistaminen Raahen Voima Oy

Voimalaitoksen uudistaminen Raahen Voima Oy Masuunien hiili-injektio Ruukki Metals Oy, Raahe Voimalaitoksen uudistaminen Raahen Voima Oy Pekka Inkala, Raahen Voima Oy Masuunien hiili-injektio Ruukki Metals Oy, Raahe Pekka Inkala, Raahen Voima Oy

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

Tehtäviä sähkökemiasta

Tehtäviä sähkökemiasta Tehtäviä sähkökemiasta 1. Millainen on sähkökemiallinen jännitesarja? Mitä sen avulla voidaan kuvata? Jännitesarjalla kuvataan metallien taipumusta muodostaa kemiallisia yhdisteitä. Metallit on järjestetty

Lisätiedot

Erilaisia entalpian muutoksia

Erilaisia entalpian muutoksia Erilaisia entalpian muutoksia REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Erilaisille kemiallisten reaktioiden entalpiamuutoksille on omat terminsä. Monesti entalpia-sanalle käytetään synonyymiä lämpö. Reaktiolämmöllä eli

Lisätiedot

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien toimintaperiaatteet Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien luokittelu Sähköinen toimintaperiaate Akustinen toimintaperiaate Suuntakuvio Herkkyys Taajuusvaste

Lisätiedot

5. Poltetut tiilet, laastit, kipsi.

5. Poltetut tiilet, laastit, kipsi. 5. Poltetut tiilet, laastit, kipsi. Ensin tiilirakenteista. Huokoiset rakennusaineet jatkuvat... 1 Varhainen tiilen käyttö Suomessa : Muuratut tiili- ja kivirakenteet tulivat Ruotsissa käyttöön 1100- luvun

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukki on erikoistunut vaativien käyttökohteiden materiaaleihin, joilta edellytetään lujuutta, kestävyyttä ja

Lisätiedot

13. Sulan metallin nostovoima

13. Sulan metallin nostovoima 13. Sulan metallin nostovoima Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Jos putkessa, jonka poikkipinta-ala on A, painetaan männällä nestepinnat eri korkeuksille, syrjäytetään nestettä tilavuuden

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukin laaja tuotevalikoima kylmävalssattuja teräslajeja sisältää muovattavia ja lujia muovattavia teräksiä, säänkestäviä

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta 2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta Monet hapettumis ja pelkistymisreaktioista on spontaaneja, jolloin elektronien siirtyminen tapahtuu itsestään. Koska reaktio on spontaani, vapautuu siinä energiaa, yleensä

Lisätiedot

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä Fritz Haber huomasi ammoniakkisynteesiä kehitellessään, että olosuhteet vaikuttavat ammoniakin määrään tasapainoseoksessa. Hän huomasi,

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Epäpuhtaudet vesihöyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Susanna Vähäsarja ÅFConsult 11.2.2016 1 Sisältö Epäpuhtauksien lähteet ja kulkeutuminen vesihöyrypiirissä Korroosiovauriot ja muodot vesihöyrypiirissä

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU AOD-prosessin 4-vaiheen puhalluksen optimointi Miika Krunniniva Konetekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri(AMK) KEMI 2012 Krunniniva Miika Opinnäytetyö

Lisätiedot

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN Puhtaat savukaasut puhdas ilma SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli,

Lisätiedot

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. HIILIDIOKSIDI Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. HIILIDIOKSIDI Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät HIILIDIOKSIDI Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa?

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa? Kysymys 1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa? 2. EXTRA-PÄHKINÄ (menee yli aiheen): Heität vettä kiukaalle. Miksi vesihöyry nousee voimakkaasti kiukaasta ylöspäin?

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Käytännön esimerkkejä on lukuisia.

Käytännön esimerkkejä on lukuisia. PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIK KA Ilmiömallinnus prosessimet allurgiassa, 01 6 Teema 4 Tehtävien ratkaisut 15.9.016 SÄHKÖKEMIALLISTEN REAKTIOIDEN TERMODYNAMIIKKA JA KINETIIKKA Yleistä Tämä dokumentti sisältää

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3 KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 3 Tänään ohjelmassa 1. Tasapainopiirros 1. Tulkinta 2. Laskut 2. Faasimuutokset 3. Ryhmätyöt 1. Esitehtävän yhteenveto (palautetaan harkassa) 2. Ryhmätehtävä

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos ympäristö ympäristö 15.12.2016 REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos Kaikilla aineilla (atomeilla, molekyyleillä) on asema- eli potentiaalienergiaa ja liike- eli

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot