Metallit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi"

Transkriptio

1 Metallit 2005

2 Kertaus Luento 2 Raudan valmistus Teräksen valmistus Standardit Teräksen mikrorakenteet (ferriitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) 2

3 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi historiaa Miekat valmistettiin aikanaan (noin ekr.) takoraudasta, joka valmistetaan kiinteässä tilassa pelkistetystä rautamalmista (rautasienestä) hehkuttamalla ja takomalla Pienen hiilipitoisuuden takia takorauta on pehmeää ja hyvä laatuinen pronssi voi jopa parempaa Takomalla rautaa useita kertoja saadaan siittä kovempaa ja lujempaa Hiilipitoisuus nousee kun takorautaa kuumennetaan hehkuvissa hiilissä Perliitin osuus mikrorakenteessa kasvaa 3

4 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi historiaa Kuuman kappaleen kastaminen veteen nostaa lujuutta Karkaistu rakenne oli kuitenkin hauras. Hauraus hävisi kun kappale kuumennettiin matalaan lämpötilaan ja jäähdytettiin hitaasti Vähän taotun miekan (niukkahiilisen) lujuus ei nouse nopeassa jäähdytyksessä 4 Hefaistos, tulen ja seppien jumala: 500 ekr

5 Hiilipitoisuuden vaikutus 5

6 Terästen luokittelua Hidas jäähtyminen Yleiset rakenneteräkset Koneteräkset Automaattiteräkset Paineastiateräkset Laivanrakennusteräkset Ohutlevy- ja putkiteräkset (muovattavuus) Hienoraeteräkset Säänkestävät teräkset Seostamattomat valuteräkset Niukkaseosteiset kuumalujat teräkset jne. Nopea jäähtyminen Koneteräkset Hienoraeteräkset Nuorrutusteräkset Hiiletysteräkset Induktiokarkaistavat teräkset Työkaluteräkset Jne. 6

7 Karkaisun vaiheet Austenointi Tarkoituksena kasvattaa austeniitin hiilipitoisuutta Jos austenointi tehdään liian nopeasti tai liian matalassa lämpötilassa, ei austeniitin hiilipitoisuuden ehdi nousta riittävän korkealle Lämpötila Alieutektoidisilla teräksillä C A 3 -rajan yläpuolella Ylieutektoidisilla C A 1 -rajan yläpuolella Aika Hiilen liukenemisnopeus vaihtelee karbidin rakenteesta riippuen. Sementiitti liukenee nopeammin kuin esimerkiksi molybdeeniä sisältävä erikoiskarbidi. 7

8 8

9 Kuva 1 Alkutilanne Ferriitti + sementiitti Kuva 2 5s 746 C nopea jähdytys Ferriitti + sementiitti + martensiitti Kuva 3 15s 746 C nopea jähdytys Ferriitti + sementiitti + martensiitti 1 2 Kuva 4 60s 746 C nopea jähdytys Sementiitti + martensiitti Lähde Edgar C. Bain: The Alloying Elements in Steel ac.uk/phasetrans/2004/bain.alloyin g/ecbain.html 3 4 9

10 Karkaisun vaiheet Sammutuksen tarkoituksena on estää austeniitin tasapainon mukainen hajaantuminen ferriitiksi ja perliitiksi tai bainiitiksi. Kun lämpötila alittaa tietyn kriittisen arvon (M s lämpötila), austeniitti ei hajaannu, vaan muuttuu martensiitiksi M s = C Ni + 15 Cr Mo C C Mn C Cr M s = C - 17 Ni - 17 Cr - 21 Mo - 33 Mn Sitä lämpötilaa, jossa kaikki austeniitti on muuttunut martensiitiksi kutsutaan M f -lämpötilaksi M f lämpötila voi olla huoneen lämpötilan alapuolella, jolloin kaikki austeniitti ei hajaannu, vaan rakenteeseen jää jäännösausteniittia 10

11 11

12 Karkenevuus Karkenevuus kuvaa teräkseen karkaisussa syntyvän kovuuden syvyysjakaumaa Jos kovuus kappaleen sisällä on lähes sama kuin pinnalla, on teräs syvään karkeneva Jos kovuus kappaleen sisällä on matala pintaan nähden on teräs huonosti karkeneva Karkenevuus ei ota kantaa karkaisussa syntyvän martensiitin kovuuteen Siihen siis vaikutti hiilipitoisuus Tosin jos martensiittia on paljon on kovuus suurempi, mutta pienellä hiilipitoisuudella martensiitin maksimikovuus on matala 12

13 Karkenevuus Tärkeimmät karkenevuuteen vaikuttavat tekijät ovat Koostumus Austenointilämpötila Austeniitin suuri raekoko kasvattaa karkenevuutta (mutta heikentää iskusitkeyttä) Karkenevuutta voi heikentää Austenoinnin aikana liukenematta jääneet karbidit, sillä ne laskevat austeniitin hiili- ja seosainepitoisuutta ja toimivat muiden faasien kuin martensiitin ydintymiskohtina Suuri karkenevuus ei ole kaikissa tapauksissa ole hyödyllistä Jos ainoastaan pinnan pitää olla kova, voi liian syvä karkeneminen aiheuttaa jäännösjännityksiä ja säröjen syntymistä 13

14 Karkenuustestit Läpikarkenevuus Tarkastelun kohteena olevalle tangolle (koostumus ja halkaisija) tehdään karkaisukoe halutuilla parametreillä Tangosta valmistetaan poikkileikkaushie Kiillotettu pinta syövytetään, jolloin 50% martensiittipitoisuus näkyy vaaleana alueena (etsi kuva) Tangon katsotaan läpikarenneen jos keskiosan martensiittipitoisuus on vähintään 50% 14

15 Karkenuustestit Jominin koe Normalisoitu tanko austenoidaan ja jäähdytetään vesisuihkulla toiselta otsapinnalta. Tankon pinta hiotaan kovuusprofiilin mittausta varten Tarkemmat tiedot standardista ASTM A 255 Muita testejä Hiilletyskarkaisulle Työkaluteräksille (ilmaan karkeneville) Huonosti karkenevat teräkset (Hot-brine test) ja (Surface-area-center, SAC) 15

16 16

17 Sammutusväliaineet Sammutusväliaineet sammutus tehon mukaan Suolaliuos, natriumhydroksidi liuos Vesi Polymeeriliuokset Öljy Ilma Väliaineen sammutustehoa voidaan kasvattaa sekoituksella Myös sammutusväliaineen lämpötila vaikuttaa jäähtymisnopeuteen (sammutustehoon) Kylmä vesi sammuttaa tehokkaammin lämmin vesi, mutta lämmin öljy voi olla tehokkaampaa kuin kylmä öljy 17

18 Myöstö ja päästö Molemmat ovat lämpökäsittelyjä joissa terästä pidetään korotetussa lämpötilassa jonkin aikaa. Tällöin Jäännösjännitykset laukeavat (myöstö) Englannin kielessä myöstöstä käytetään joskus (usein) nimitystä tempering vaikka selvyyden vuoksi pitäisi käyttää termiä stress relieving Mikrorakenne muuttuu (päästö) 18

19 Päästö Rakenne tasolla voidaan havaita seuraavat vaiheet Vaihe I: ε karbidien muodostuminen ja martensiitin hiilipitoisuuden laskeminen (auto tempering, quench tempering) Vaihe II: Jäännösausteniitin hajaantuminen ferriitiksi ja sementiitiksi Vaihe III: ε karbidien ja matala hiilisen martensiitin muuttuminen ferriitiksi ja austeniitiksi (Vaihe IV: Seostuissa teräksissä syntyy seosaineiden karbideja) 19

20 Päästö Lämpötila vaikuttaa vaiheiden esiintymiseen Vaihe I: C Vaihe II: C Vaihe III: C Mittamuutokset Martensiittin muuttuminen ferriitiksi ja sementiitiksi pienentää tilavuutta Jäännösausteniitin muuttuminen ferriitiksi ja sementiitiksi kasvattaa tilavuutta 20

21 Päästö Lujuus ja kovuus laskevat päästön aikana sitä enemmän mitä Korkeampi lämpötila Kovuus laskee tasaisesti lämpötilan noustessa Pidempi aika Järkevillä lämpökäsittely ajoilla (>10 min) kovuus alenee tasaisesti ajan logaritmiin nähden (Seosteräksillä kovuus voi nousta seoskarbidien muodustuessa) Murtovenymä ja muut sitkeysarvot paranevat Tiedot löytyvät päästökäyrästä (nuorrutuspiirroksesta) 21

22 22

23 23

24 Päästö Karbideja muodostavat seosaineet (Cr, Mo, W, V, Ta, Nb, Ti) nostavat kovuutta päästön aikana. Muut seosaineet (Ni, Si, Al, Mn) voivat nostaa kovuutta liuoslujittamalla ferriittiä ja pienentämällä raekokoa Seosaine karbidejen vaikutus näkyy parhaiten korkeassa lämpötilassa tehtävässä päästössä Yhdistämällä eri lämpötiloissa karbidemuodostavia seosaineita saadaan kovuus pysymään lähes samana kaikissa päästölämpötiloissa 24

25 25

26 26

27 27

28 Teräksen myötölujuus Ferriittis-perliittiset teräkset (normalisoitu) AISI MPa AISI MPa AISI MPa AISI MPa Päästömartensiittiset (karkaistu ja päästetty 205 C) AISI 1015? AISI MPa AISI MPa AISI MPa Päästömartensiittiset (normalisoitu 650 C) AISI 1015? AISI MPa AISI MPa AISI MPa 28

29 Teräksen myötölujuus Lujuutta voitiin kasvattaa Suuremmilla hiilipitoisuuksilla Suuremmilla seosainepitoisuuksilla Karkaisulla ja päästöllä Nuorrutuksella Ongelmia Hiilipitoisuuden nostaminen vaikeuttaa hitsausta Seosaineet maksavat Lämpökäsittelyt ovat kalliitta ja sopivat vain kohtuullisen kokoisille kappaleille Mistä sopiva teräs pilvenpiirtäjään? 29

30 Hienoraeteräkset Matala hiilipitoisuus, mutta korkea lujuus. Parempi hitsattavuus. Parempi lujuus/hinta suhde kuin nuorrutetuilla teräksillä. Useita nimityksiä Hitsattavat hienoraeteräkset High-Strength Low-Alloy (HSLA) (Very) high strength steel Pyrkimys pieneen raekokoon jotta mekaaniset ominaisuudet olisivat hyviä. Myötälujuus MPa Mikroseostammalla S355 teräksen myötölujuudeksi tulee MPa 30

31 Hienoraeteräkset 31

32 Hienoraeteräkset Hienoraeteräkset jaotellaan Säänkestävät teräkset Mikroseostettutut ferriittis-perliittisiin teräkset Valssatut perliittiset teräkset Asikulaarista ferriittiä sisältävät teräkset Kaksifaasiteräkset Teräkset joissa sulkeumien muoto on kontrolloitu Vetyhaurautta kestävät teräkset Menetelmiä Normalisointi Kuumavalssaus A3-lämpötilan alapuolelle Rakeenkasvua estävien sulkeumien käyttäminen Kontolloituvalssaus Kontrolloitujäähdytys 32

33 Kontrolloitu valssaus Pääasiallinen tavoite on ferriitin hieno raekoko, joka saadaan aikaan austeniittin raekokoon vaikuttamalla Austeniitin raekoko pääsee kasvamaan, jos valssaus tehdään austeniitin rekristallisaatiolämpötilan yläpuolella (seuraavan kalvon kohta a) Ferriittis-perliittisestä rakenteesta tulee raekooltaan pienempi, jos austeniittia muokataan rekristallisaatiolämpötilan alapuolella (kohta b) Austeniitin rekristallisaatiolämpötilaa voidaan nostaa mikroseostuksella, jolloin valssaus voidaan tehdä korkeammassa lämpötilassa (kohta c) Valssausta voidaan jatkaa kaksi faasi alueelle (kohta d) 33

34 34

35 Hienoraeteräkset Erilaisia mahdollisuuksia mikroseostukseen Vanadiini Niobi Niobi-molybdeeni Vanadiini-niobi Vanadiini-typpi Titaani Niobi-titaani Vanadiini-titaani 35

36 Säänkestävät teräkset (Weathering steels) Teräkseen lisäys seosaineet muuttuvat syntyvät korroosiotuotekerrosta Oksidikerros muodostuu tiiviinä ja alustassaan kiinni pysyvänä, eikä se kasva paksuutta tietyn rajapaksuuden saavuttamisen jälkeen. Se suojaa alla olevan teräksen ympäristön korrodoivilta vaikutuksilta Teräs ruostuu ja on ruosteisen näköinen, mutta ei syövy pitemmälle Kromi, kupari, fosfori 36

37 37

38 Korroosiotakestävä teräs (Ruostumaton teräs)

39 Yleistä Korroosiotakestävissä teräksissä on yli 10.5% kromia Yli 30% Cr ja alle 50% Fe pitoisuudet harvinaisia Ruostumattomuus on seurausta teräksen pinnalla olevasta kestävästä kromioksidikerroksesta Kerros muodostuu itsestään (ja korjaantuu jos se vahingoittuu) mikäli kromi voi reagoida hapen kanssa Muilla seosaineilla voidaan parantaa kerroksen ominaisuuksia 39

40 Korroosiotakestävä teräs Kromiseostuksen vaikutus Aikaan saa passivoitumisilmiön ollessaan homogeenisena jähmeänä liuoksena. Laajentaa ferriitin stabiilisuusaluetta Muodostaa suuremmilla kromipitoisuuksilla hauraan metallien välisen yhdisteen (sigmafaasi) raudan kanssa Hiilipitoisuuden kasvu Cr- seosteisissa teräksissä laajentaa austeniitin stabiilisuusaluetta Lujittaa ferriittiä varsin vähän, joten runsaskromiset ferriittiset teräkset muokattavia 40

41 41

42 Korroosiotakestävä teräs Kromiseostuksen vaikutus Lisää karkenevuutta pieninä pitoisuuksina, vähentää jäännösausteniittia runsashiilisissä teräksissä Voimakas karbidinmuodostaja Parantaa hapettumis- ja kulumiskestävyyttä korkeissa lämpötiloissa Parantaa syöpymiskestävyyttä passivoitumisilmiön kautta; syöpymiskestävät teräkset. Nikkeli Nikkelin kiderakenne on pkk ja se suosii teräksessä austeniittista faasia 42

43 Fe-Ni piirros 43

44 Yleistä Valintaperusteet Korroosion kestävyys Mekaaniset ominaisuudet halutussa ympäristössä Valmistettavuus Saatavuus Kuumamuokatun 304 levyn hinta 2438 $/tonni (8/2004) 2911 $/tonni (6/2005) Kuumamuokatun 316 levyn hinta 3568 $/tonni (8/2004) 5004 $/tonni (6/2005) 44

45 Luokittelu Martensiittiset ruostumattomat teräkset Kromipitoisuus % Hiilipitoisuus alle 1.2% Muut seosaineet: Nb, Si, W, V, Ni, S, Se Martensiittinen mikrorakenne saadaan aikaa nopealla jäähdytyksellä Kestävät korroosiota lähinnä laimeissa ympäristöissä Seostuksella saadaan aikaan erikoiskarbideja joiden avulla kulumiskestävyys paranee. 45

46 Luokittelu Ferriittiset ruostumattomat teräkset Kromipitoisuus luokkaa % Hiilipitoisuus alle 0.03% Muut seosaineet Mo, Si, Al, Ti, Nb, S, Se Hyvä murtovenymä ja muokattavuus Lujuus austeniittisia laatuja heikompi korkeissa lämpötiloissa Sitkeys voi olla huono matalissa lämpötiloissa tai isoissa kappaleissa. Sitkeyttä alentaa liian suuret hiili ja typpipitoisuudet etenkin jos kromipitoisuus on korkea. Hiilen ja typen sitomiseen käytetään Ti ja Nb seostusta 46

47 Luokittelu Austeniittiset ruostumattomat teräkset Kromipitoisuus 16-26% Nikkelipitoisuus < 35% Mangaanipitoisuus < 15% Muut seosaineet N, Mo, Cu, Si, Al, Ti, Nb Huoneen lämpötilan austeniittinen rakenne saadaan aikaan Ni, Mo ja N seostuksella Austeniitin myötölujuus on pieni, murtovenymä ja sitkeys ovat suuria. Muokkauslujittuu tehokkaasta Lujittamiseen käytetään kylmämuokkausta Erinomaiset ominaisuudet matalissa käyttölämpötiloissa Hyvä lujuus korkeassa lämpötilassa 47

48 Luokittelu Austeniittiset ruostumattomat teräkset Korroosion kestävyys paranee kromipitoisuutta nostamalla. Useimmiten käytetään kuitenkin molybdeeniä sillä kromipitoisuuden lisääminen vaikeuttaa valmistamista Tyypilliset seokset Rosteri, kirkas, 304, 18-8 Haponkestävä,

49 Luokittelu Austeniittis-ferriittiset (duplex) ruostumattomat teräkset Kromipitoisuus 18-28% Nikkelipitoisuus 4-19% Osa mikrorakenteesta on austeniittinen ja osa ferriittinen. Osuudet riippuvaisia seostuksesta ja lämpökäsittelystä. Useissa tapauksissa molempia on yhtä paljon Korroosion kestävyys samaa luokkaa kuin vastaavalla austeniittisella laadulla Lujuus arvot suuremmat kuin austeniittisilla laaduilla Sitkeys austeniittisten ja ferriittisten laatujen välissä 49

50 Cr-Fe-Ni 650 C 50

51 Luokittelu Erkaumakarkenevat Mikrorakenne joko austeniittinen tai martensiittinen Erkautuminen saadaan aikaan metallien välisiä yhdisteitä muodostavilla seosaineilla kuten alumiinilla ja kuparilla 51

52 Luokittelu Austeniittinen Ferriittisausteniittinen Martensiittinen C Cr Ni Mo Karkaisu Magneettinen < 0, Kyllä Kyllä 0, Kyllä Kyllä 0,6-1, Kyllä Kyllä Ferriittinen 0, Ei Kyllä 0, Ei Kyllä < 0, Ei Kyllä 0, Ei Ei < 0, Ei Ei < 0, , ,5 Ei Kyllä 52

53 Standardit AISI:lla mikrorakenteen mukainen jaottelu 3xx = austeniittiset ruostumattomat teräkset 4xx = ferriittiset ruostumattomat teräkset Poikkeuksia AISI:n pääjakoon 403, 410 ja muutama muu 4xx ovat martensiittisia 329 ferriittis-austeniittinen 201, 202, 205 austeniittisia 53

54 Saksalaiset standardit Runsasseosteisen teräksen koostumus. Esimerkiksi X5CrNi18-10 X seosaineiden pitoisuuksia ei kerrota 5 = Hiilipitoisuus 0,05% 18 = Kromipitoisuus 18% 10 = Nikkelipitoisuus 10% Werkstoff numero ja vastaavuudet X5CrNi18-10 = = AISI

55 Metallografia Ruostumattomien terästen mikrorakenteen syövytys on hankalaa (yllätys-yllätys). Väkevämmät konsentraatiot (esim. 60% HNO 3 ) Happojen lämmittäminen Sähkövirta Värisyövytteet 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 Värisyövytetty (ferriitti) Duplex teräs 60

61 Värisyövytetty (austeniitti) Duplex teräs 61

62 62

63 Valuseokset EN Korroosiotakestävät valuteräkset Koostumus merkitään DIN:n tapaan Amerikkalaiset Alunperin Alloy Casting Institute (ACI) Nykyään High Alloy Product Group of the Steel Founders' Society of America ( Nimeäminen C = korroosion kesto H = korkeakäyttölämpötila Cr- ja Ni-pitoisuudet kirjaimilla A-Y (seuraavan sivun taulukko) Hiilipitoisuus sata kertaisena Muut seosaineet kirjain tunnuksena 63

64 64

65 Valuseokset Esimerkiksi CF-3 Cr-pitoisuus 17-21% Ni-pitoisuus 8-12% C-pitoisuus 0.03% Esimerkiksi CF-8M Cr-pitoisuus 18-21% Ni-pitoisuus 9-12% C-pitoisuus 0.08% Mo-pitoisuus 2-3% 65

66 Koostumuksen vastaavuuksia Martensiittiset GX4CrNi13-4 = CA6NM Austeniittiset GX2CrNi19-11 = CF3 = 304L GX5CrNi19-11 = CF8C = 347 tai 348 GX2CrNi = CF3M = 316L GX5CrNi = CF8M =

67 Ruostumattomien terästen ruostuminen Jos ruostumattoman teräksen pinnalla oleva passivaatiokerros rikkoutuu ja jos uutta kerrosta ei synny, teräs ruostuu Passivaatiokerroksen synty estyy jos happipitoisuus pinnalla on pieni. Esimerkiksi veteen liuenneen hapen määrä voi vaihdella paikallisesti Nikkeli edistää passivaatiokerroksen syntyä (etenkin pelkistävissä olosuhteissa) Molybdeeni parantaa passivaatiokerrosta erityisesti kloridi-ioneja vastaan 67

68 Ruostumattomien terästen ruostuminen Austeniittiset laaduilla voi tapahtua herkistyminen Kromi reagoi hiilen kanssa, jolloin kromipitoisuus laskee paikallisesti Estetään pienentämällä hiilipitoisuus (304 -> 304L) tai sitomalla hiili (Ti ja Nb seostus) Vältetään lämpötiloja joissa herkistyminen tapahtuu Kaikilla austeniittisilla laaduilla on jonkin verran taipumusta jännityskorroosioon Taipumus suurimmillaan nikkilipitoisuuksilla 8-10% Erityisesti 304 ja 316 Suuremmilla nikkelipitoisuuksilla jännityskorroosion kesto paranee (30% Ni kestää jo melkein mitä vaan) 68

69 69

70 Hiilipitoisuus ja 304:n herkistyminen 70

71 71

72 72

73 Työkaluteräkset

74 Yleistä Työkaluteräksiä ovat mitkä tahansa työkaluissa käytetyt teräkset Perinteiset hiiliteräkset Niukkaseosteiset teräkset Runsasseosteiset teräkset Nykyään suositaan suuria seosainepitoisuuksia. Niiden avulla Paremmat mekaaniset ominaisuudet Parempi mittatarkkuus Estetään halkeilu karkaisun yhteydessä 74

75 Yleistä Perinteiset käyttökohteet Erilaiset leikkaavat ja muovaavat työkalut Muotit Jouset, pultit, venttiilit, kulutuspinnat korkeisiin käyttölämpötiloihin Työkaluihin kohdistuu toistuvasti ja nopeasti suuria rasituksia, joten niiltä vaaditaan Iskusitkeyttä Väsymiskestävyyttä Kulumiskestävyyttä Myös korkeissa lämpötiloissa Kuumakovuus 75

76 Yleistä Lisäksi vaaditaan: Myötölujuus Puristuslujuus Karkenevuus Sekä muita hyödyllisiä ominaisuuksia: Korroosionkestävyys Pieniraekoko Tasainen karbidijakauma Hyvä lämmönjohtavuus Hyvä työstettävyys pehmeässä tilassa Useimmat työkalut valmistetaan muokatuista seoksista, mutta käytössä on myös Valuseoksia Jauhemetallurgisia seoksia 76

77 Karkenevuus Lisäämällä seosaineita riittävästi saadaan teräs karkenemaan jopa sen jäähtyessä hitaasti ilmassa Ilmaan karkeneminen Tyypillisesti tarvittavat seosainepitoisuudet ovat jo niin suuria että kysymyksessä on seosteräs (ei enää niukkaseosteinen) 77

78 Työkaluteräkset Tyypilliset seosaineet Cr Mo Ni V W Co Hyvä kulumiskestävyys ja puristuslujuus saadaan aikaan lämpökäsittelyllä Martensiitti Kovat karbidit Työkaluteräkset lämpökäsitellään tyypillisesti monessa vaiheessa ja korkeassa lämpötilassa Teknisesti haastavaa 78

79 Standardit AISI käyttää kirjainta jota seuraa numero. Jaottelu karkenevuuden, koostumuksen tai ominaisuuksien mukaan O A W D H M T S L P Öljyyn karkenevat Ilmaan karkenevat Veteen karkenevat Korkea hiili- ja kromipitoisuus kylmätyöteräksessä Kuumatyöteräkset Molybdeeniä sisältävät pikateräkset Wolframia sisältävät pikateräkset Iskunkestävät (shock-resistance) Niukkaseosteiset (low alloys) Niukkahiiliset muottiteräkset Tyypilliset esimerkit D2, A2, O1 79

80 Standardit Saksalainen merkintätapa melkein kuten niukasti seostetuille teräksille paitsi että Merkinnän eteen tulee kirjan X Seosainepitoisuuksille ei ole kertoimia Esimerkiksi X 38 CrMoV 5 1 Hiili 0,38% Kromi 5,0% Molybdeeni 1,30% Vanadiini 0,40% Pii 1,10% Vastaavuudet H 11, Käytetään esimerkiksi painevalumuotteihin 80

81 Työkaluterästen käyttökohteita Kylmätyöteräkset Leikkurit Lävistystyökalut Muovaustyökalut Muokkaustyökalut Vetotyökalut Valssit Meistit Muovimuotit Kuumatyöteräkset Muovaustyökalut Muokkaustyökalut Kuumaleikkaus Muovimuotit Valumuotit (alumiinin painevalu) Pikateräkset Lastuavantyöstön työkalut 81

82 Kylmätyöteräkset Usein kohtuullisen niukkaseosteisia teräksiä, joihin on seostettu tietty määrä ns. erikoiskarbidien muodostajia (Mo, W, V) kovuuden ja kulumiskestävyyden parantamiseksi Hiilipitoisuus tavoitellun kovuus (kulumiskestävyys)/sitkeysyhdistelmän mukaan välillä % Koska terästä käytetään normaalissa lämpötilassa (alla 200 C), voidaan kovuuden aikaan saamiseksi käyttää martensiittisista rakennetta (hiilipitoisuus) Cr-pitoisuus %, W-pitoisuus %, Mopitoisuus % ja V-pitoisuus % 82

83 Kuumatyöteräkset Käyttölämpötila yli 200 C Hiilipitoisuutta laskettu lämpötilanvaihteluiden keston parantamiseksi; luokkaa 0.4 % Kovuuden, kulumiskestävyyden ja lämpötilan kestävyyden parantamiseksi karbidien muodostajien pitoisuuksia nostettu; lisäksi mukana mahdollisesti pii Käyttö mm. tako-, painevalu-, lasi- ja muovimuoteissa, kuumapursotustyökaluissa Ylin käyttölämpötila luokkaa 550 ºC 83

84 Pikateräkset High Speed Steel (HSS) Tarkoitettu paikallisesti voimakkaasti kuumenevan käytön olosuhteisiin Ylivoimaisesti suurin käyttö lastuavan työstön terämateriaaleina; kestävyys punahehkuun saakka (n. 600 C) Hiilipitoisuus ja erikoiskarbidien muodostajien (W, Mo, V) pitoisuudet korkeita; lisäksi mukana usein Co Pikateräkset jaetaan kahteen luokkaan seosaineiden perusteella Molybdeeni Wolframi Molybdeenipitoiset ovat yleisempiä Samanlaiset ominaisuudet, mutta halvempi hinta 84

85 Työkaluteräksen valmistus Raaka-aineet Sulatus ja valu Argon oxygen decarburization, AOD Electroslag remelting, ESR Vacum arc melting, VAR Muokkaus Tarkastus Mikrorakenne, puhtaus, kovuus, raekoko, pehmeäksi hehkutetun kappaleen rakenne, karkenevuus Magneettijauhe-, pyörrevirta- sekä ultraäänitarkastus Kaikki nämä ja kalliit seosaineet nostavat työkaluterästen hintaa 85

86 Lämpökäsittely Pehmeäksi hehkutus Kovan rakenteen koneistaminen on hankalaa. Pehmeäksi hehkutus ja hidas jäähtyminen. Normalisoitu rakenne on useimmiten liian kova. Uunit, suolakylvyt, alipaineuunit Hiilen katoa vältetään sopivalla atmosfäärillä, pakkaamalla työkaluteräs hiilenkatoa estävään väliaineeseen (esim. valurautalastu) Jäähtymisnopeus 8-22 C/h lämpötilaan 540 C, jonka jälkeen ilmaan Koneistuksessa syntyneiden jäännösjännitysten poisto. Jos jännityksiä ei poisteta, ne voivat rikkoa kappaleen karkaisussa. Myöstö voi aiheuttaa mittamuutoksia. 86

87 87

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

Esitiedot. Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet?

Esitiedot. Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Esitiedot Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Milloin austeniittiset laadut ovat välttämättömiä? Mitä eri laadut maksavat? Miten kupari

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

Esitiedot. Esitiedot. Kromiseostuksen vaikutukset teräksissä

Esitiedot. Esitiedot. Kromiseostuksen vaikutukset teräksissä Esitiedot Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Milloin austeniittiset laadut ovat välttämättömiä? Mitä eri laadut maksavat? Miten kupari

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000 Deformaatio Kertaus Deformaatio Kiteen teoreettinen lujuus: σ E/8 Todelliset lujuudet lähempänä σ E/1000 3 Dislokaatiot Mekanismi, jossa deformaatio mahdollista ilman että kaikki atomisidokset murtuvat

Lisätiedot

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Tasapainopiirrokset Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Binäärinen tasapaino Kiinteässä tilassa koostumuksesta riippuen kahta faasia Eutektisella koostumuksella ei puuroaluetta Faasiosuudet muuttuvat

Lisätiedot

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat teräkset Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja E. Työpapereita 1/2010 Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö 1 Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015 Karkaisu ja päästö Teräs kuumennetaan austeniittialueelleen (A), josta se jäähdytetään nopeasti (sammutetaan) nesteeseen,

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Karkenevuus Honeycombe & Bhadeshia ch 8 s. 151-170 Uudistettu Miekk oja luku

Lisätiedot

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto EN AISI/SAE Tyyppi 1.4021 1.4301 1.4401 1.4460 304L 201 316LN 321H EN vs AISI/SAE tunnukset

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta Seostamattomat teräkset (niukkaseosteiset teräkset) Ruostumattomat teräkset Mangaaniteräkset Pikateräkset Työkaluteräkset Kuumalujat teräkset Tulenkestävät teräkset 1

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

Luento 5. Pelkistys. Rikastus

Luento 5. Pelkistys. Rikastus Raudan valmistus Luento 5 Rauta esiintyy maankuoressa tyypillisesti oksideina ja useimmiten rautaa halutaan käyttää metallisessa muodossa. Tyypilliset rautamalmit ovat magnetiitti (Fe 3 O 4 ) hematiitti

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry Lämpökäsittelyoppi Esipuhe Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat muunneltavissa hyvin laajasti. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea

Lisätiedot

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

B.1 Johdatus teräkseen

B.1 Johdatus teräkseen B.1 Johdatus teräkseen 1 B.1.1 Terästen valmistus B.1.1.1 Terästen valmistus raakaraudasta Masuunissa valmistettu raakarauta sisältää 4-5 % hiiltä. Teräksissä pitoisuus on tavallisimmin alle 1 % ja yleisissä

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Valujen lämpökäsittely

Valujen lämpökäsittely Valujen lämpökäsittely Lämpökäsittelyillä muutetaan materiaalin ominaisuuksia, lujuutta, sitkeyttä ja työstettävyyttä. Lämpökäsiteltävyyden ja lämpökäsittelyn käytön suhteen materiaalit voidaan jakaa ryhmiin

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Lämpökäsittely Austenointi tehdään hyvin korkeassa lämpötilassa verrattuna muihin teräksiin Liian korkea lämpötila tai liian pitkä aika voivat aiheuttaa vetelyjä, rakeenkasvua,

Lisätiedot

Mak Sovellettu materiaalitiede

Mak Sovellettu materiaalitiede .106 tentit Tentti 21.5.1997 1. Rekristallisaatio. 2. a) Mitkä ovat syyt metalliseosten jähmettymisen yhteydessä tapahtuvalle lakimääräiselle alijäähtymiselle? b) Miten lakimääräinen alijäähtyminen vaikuttaa

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Petri Rantapelkonen TERÄKSEN VALMISTAMINEN

Petri Rantapelkonen TERÄKSEN VALMISTAMINEN Petri Rantapelkonen TERÄKSEN VALMISTAMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2014 TERÄKSEN VALMISTAMINEN Rantapelkonen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri ilmiöistä

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Käsitetesti 2 Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Mikrorakenne vaihtoehdot jäähtymisnopeuden mukaan Grafiitti + ferriitti Grafittii + sementiitti + perliitti Grafiitti +

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Luento 2. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Luento 2. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Luento 2 Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Rauta-hiili -tasapainopiirros Honeycombe & Bhadeshia s. 30-41. Uudistettu Miekk oj s. 268-278. Rauta (Fe)

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU 12 bar 10 bar 10 bar Pakkaskarkaisu Teräksen karkaisun yhteydessä tehtävää kylmäkäsittelyä on perinteisesti kutsuttu pakkaskarkaisuksi. Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä että karkaisuhehkutuksen

Lisätiedot

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää JACQUET kansainvälisyys johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 43 työntekijää 3 yksikköä 20 eri maassa / 21 palvelukeskusta 7 500 asiakasta 60 eri maassa liikevaihto 23 M5 7

Lisätiedot

Alustava palaute kyselystä

Alustava palaute kyselystä Alustava palaute kyselystä Lomakkeita palautettiin kaikkiaan 45 kappaletta. Kurssille on ilmoittautunut yhteensä 97 opiskelijaa, joista 71 aloitti kurssin. Aktiivisia osallistujia on 64. Luentojen taso

Lisätiedot

Alustava palaute kyselystä

Alustava palaute kyselystä Alustava palaute kyselystä Lomakkeita palautettiin kaikkiaan 45 kappaletta. Kurssille on ilmoittautunut yhteensä 97 opiskelijaa, joista 71 aloitti kurssin. Aktiivisia osallistujia on 64. Luentojen taso

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit.

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit. Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Puukkoteräkset Juha Perttula www.terastieto.com Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Rauta ja teräs 4 Meteoriittirauta 4, Malmista takoraudaksi ja teräkseksi 6, Valurauta 6, Valuraudan

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 HYDRAULIIKKATUOTTEET 3 Polarputki on toimittanut teräksiä suomalaiseen sylinterinvalmistukseen vuodesta 1973. Vuosikyenien kokemuksella olee valinneet kumppaneiksee

Lisätiedot

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT URANIE INTERNATIONAL {Thalachrome} Ranskalainen URANIE INTERNATIONAL on maailman johtava kromattujen tankojen valmistaja. Jatkuva kehitystyö ja investoinnit uudenaikaisimpiin

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008 Lastuavat työkalut 2007/2008 Jyrsimiä Poranteriä Kierretappeja Maailmanlaajuisesti lastuavia työkaluja Pyöriviä viiloja YG-1 CO., LTD. SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-38

Lisätiedot

Muottiin karkaisun metallurgia

Muottiin karkaisun metallurgia Muottiin karkaisun metallurgia Henri Järvinen Tampereen teknillinen yliopisto Materiaalitieteen laboratorio/metalliteknologian tutkimusryhmä Lämpökäsittely- ja takomopäivät 10.-11.10.2017 Tampere Metallurgia

Lisätiedot

Ruiskuvalumuottiteräkset

Ruiskuvalumuottiteräkset Ruiskuvalumuottiteräkset Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ruiskuvalumuotin muottilaatat, inserttikappaleet, kiinteät keernat ja liikkuvat keernat valmistetaan yleensä jostakin muotteihin tarkoitetusta

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 MIG-hitsauslangat KOVAHITSAUS MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa..... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 RUOSTUMATTOMAT MIG 307Si AWS A5.9: ~ ER307 sekaliitos

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Severi Anttila Oulun yliopiston terästutkimuskeskus,konetekniikan osasto, Materiaalitekniikan laboratorio Johdanto Ferriittiset

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE Somotec Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh 0207 969 240 fax 0207 969 249 email: somotec@somotecfi internet: wwwsomotecfi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Puukkoteräkset Juha Perttula www.terastieto.com Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Rauta ja teräs 4 Meteoriittirauta 4, Meteoriittiraudan testasus 5, Malmista takoraudaksi ja

Lisätiedot

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 1 SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 2 FERRIITTINEN EN 1.4521 RUOSTUMATON TERÄS -Titaanistabiloitu -Haponkestävä 3 LASERHITSAUS -Pieni lämmöntuonti ei

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 3, Kovahitsaus OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Kovahitsaus Yleistä Kovahitsauksella suojataan kappaleita erilaisia

Lisätiedot

Metallurgian perusteita

Metallurgian perusteita Metallurgian perusteita Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Korkean laadun saavuttaminen edellyttää sekä rauta että teräsvalujen tuotannossa tiukkaa prosessikuria

Lisätiedot

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (7) Yleistä Uddeholm Dievar on suorituskykyinen kromi/molybdeeni/ vanadiini- seosteinen kuumatyöteräs, jolla on erittäin hyvä kestävyys kuumahalkeilua, yksittäisiä suuria halkeamia, kuumakulumista ja

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 Uranien kuukausittainen tuotantokapasiteetti on 3500 tonnia kromattuja tankoja. 23000 m 2 :n tuotanto- ja varastotilat sijaitsevat Pariisin läheisyydessä Le Meux:ssa.

Lisätiedot

Alumiinin ominaisuuksia

Alumiinin ominaisuuksia Alumiini Alumiini Maaperän yleisin metalli Kuuluu kevytmetalleihin Teräksen jälkeen käytetyin metalli Käytetty n. 110 v. Myrkytön Epämagneettinen Kipinöimätön 1 Alumiinin ominaisuuksia Tiheys, ~ teräs/3

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyt

Terästen lämpökäsittelyt Terästen lämpökäsittelyt Teräkseen halutaan käyttötarkoituksen mukaan erilaisia ominaisuuksia. Jossain tapauksessa teräksestä tehdyn kappaleen tulee olla kovaa ja kulutusta kestävää, joskus taas sitkeää

Lisätiedot

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan uddeholm stainless concept www.uddeholm.fi Korroosio on tuttu ongelma muovien muovauksessa. Oikea teräsvalinta ratkaisee ongelman. Muovatut muovituotteet

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN MEKAANISET OMINAISUUDET 3/11/13

RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN MEKAANISET OMINAISUUDET 3/11/13 RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN MEKAANISET OMINAISUUDET 1 2 σ (Stress) [MPa] STAATTINEN LUJUUS vetokoe R m R p0.2 kimmoinen alue R = Eε 0.2% A ε (strain) plastinen alue kuroumaalue AUST RST VRT. HIILITERÄKSEEN

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

Korkeiden lämpötilojen teräkset

Korkeiden lämpötilojen teräkset Timo Kauppi Korkeiden lämpötilojen teräkset Kirjallisuustutkimus Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 12/2013 Korkeiden lämpötilojen teräkset Timo Kauppi Korkeiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma HAMMASPYÖRÄN HAMPAAN TÄYTEHITSAUS REPAIR WELDING A SPROCKET OF A GEARWHEEL Lappeenrannassa 27.04.2012 Leevi Paajanen

Lisätiedot

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus A A 1-lämpötila... 17 A 3-lämpötila... 17 Abrasiivinen kuluminen... 110 A cm-lämpötila... 17 Adhesiivinen kitka... 112 Adhesiivinen kuluminen... 110 ADI... ks. ausferriittinen pallografiittivalurauta Adusointi...

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittely

Terästen lämpökäsittely Teemu Häkkilä Terästen lämpökäsittely Esimerkkinä puukonterien lämpökäsittely Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2017 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Centriaammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sulzer Pumps. Valumateriaalit. The Heart of Your Process

Sulzer Pumps. Valumateriaalit. The Heart of Your Process Sulzer Pumps Valumateriaalit The Heart of Your Process Sulzer Pumps palvelee asiakkaitaan yhä paremmin Sulzer Pumps on maailman johtavia pumpputoimittajia, joka tarjoaa luotettavia ja innovatiivisia pumppausratkaisuja

Lisätiedot

Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila

Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila Suprajohteet Suprajohteet Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila Pb 7.3 Nb 9.3 Nb-Ti 8.9-9.3 Nb 3 Sn 18 Nb 3 Ge 23 NbN 16-18 PbMo 6 S 8 14-15 YBa 2 Cu 3 O 7 92 2 Suprajohteet Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti

Lisätiedot

HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA

HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Severi Iso-Markku HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

Teräslajit. Huom. FeP01-06 = DC01-06

Teräslajit. Huom. FeP01-06 = DC01-06 Teräslajit Huom. FeP01-06 = DC01-06 Pehmeät muovattavat DC01 - DC06 Pehmeät muovattavat DC06 = IF = Interstitial free = välisija-atomivapaa = ei C eikä N liuoksessa C ja N sidottuina Ti(CN) tai (TiNb)(CN)

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari RAKENNNUSTUOTEASETUKSEN (305/2011/EC) TUOMAT VAATIMUKSET HITSAUSTOIMINNALLE

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaatioiden ominaisuuksia Eivät ala/lopu tyhjästä, vaan: muodostavat ympyröitä alkavat/loppuvat raerajoille,

Lisätiedot

Mak Materiaalitieteen perusteet

Mak Materiaalitieteen perusteet Mak-45.310 tentit Mak-45.310 Materiaalitieteen perusteet 1. välikoe 24.10.2000 1. Vertaile ionisidokseen ja metalliseen sidokseen perustuvien materiaalien a) sähkönjohtavuutta b) lämmönjohtavuutta c) diffuusiota

Lisätiedot

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (6) Yleistä Käyttökohteet Uddeholm Orvar Supreme on kromi/molybdeeni/vanadiini -seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä lämpökuormituksen ja termisen väsymisen kestävyys suuri lujuus korkeissa

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Tuoteluettelo

Tuoteluettelo. Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo Valbruna Nordic Oy on toiminut vuodesta 1988 ruostumattomien teräksien maahantuojana ja varastoijana. Varastomme sijaitsee Lappersissa ja vahvuuksiamme ovat korkealaatuiset

Lisätiedot