XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT"

Transkriptio

1 XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän ksoon eivät kuulu: a) valmistetut maalit, musteet muut metallisuomuihin tai -uheeseen perustuvat tuotteet (nimikkeet , 3212, ); b) ferrocerium muut pyroforiset seokset (nimike 3606); c) nimikkeiden päähineet niiden osat; d) sateenvarjonkehikot muut nimikkeen 6603 tavarat; e) 71 ryhmän tavarat (esimerkiksi lometalliseokset, lometallilla pleteroitu epälo metalli epäaidot korut); f) XVI kson tavarat (koneet, mekaaniset laitteet sähkötavarat); g) kootut rautatie- raitiotieraiteet (nimike 8608) sekä muut XVII kson tavarat (kulkuneuvot, alukset ilmaalukset); h) XVIII kson kojeet laitteet, myös kellonjouset; ij) ampumatarvikkeiksi valmistetut lyijyhaulit (nimike 9306) sekä muut XIX kson tavarat (aseet ampumatarvikkeet); k) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, vuoteiden joustinpoht, valaisimet valaistusvarusteet, valokilvet tehdasvalmisteiset rakennukset); l) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit urheiluvälineet); m) käsiseulat, napit, säiliökynät, kynänpitimet, kynänterät muut 96 ryhmän tavarat (erinäiset tavarat); n) 97 ryhmän tavarat (esimerkiksi taideteokset). 2. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "yleiskäyttöiset osat": a) nimikkeiden 7307, 7312, 7315, tavaroita sekä niiden kaltaisia muusta epälosta metallista valmistettu tavaroita; b) epälosta metallista tehtyjä jousia jousenlehtiä, ei kuitenkaan kellonjousia (nimike 9114); sekä c) nimikkeiden 8301, 8302, tavaroita sekä nimikkeen 8306 epälosta metallista valmistettu kehyksiä peilejä. Jäljempänä ryhmässä ilmaisulla "tavaroiden osat" (lukuun ottamatta nimikettä 7315) ei tarkoiteta edellä määriteltyjä yleiskäyttöisiä osia. Jollei edellisen alakohdan 83 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, 82 tai 83 ryhmän tavarat eivät kuulu ryhmään. 3. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "epälo metalli" seuraavia metalle: rauta teräs, kupari, nikkeli, alumiini, lyijy, sinkki, tina, volframi, molybdeeni, tantaali, magnesium, koboltti, vismutti, kadmium, titaani, zirkonium, antimoni, mangaani, beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium, indium, niobium (kolumbium), renium tallium. 4. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "kermetit" tuotteita, joissa on metallisen aineosan keraamisen aineosan mikroskooppinen heterogeeninen yhdiste. Ilmaisu "kermetit" kattaa myös sintratut metallikarbidit (metallilla sintratut metallikarbidit). 5. Seosten luokittelu (lukuun ottamatta ferroseoksia esiseoksia, sellaisina kuin ne määritellään ryhmässä): Tammikuu 2015 TKK II:2 72-1

2 a) epälojen metallien seokset luokitellaan siitä metallista valmistetuksi seokseksi, jota niissä on painosta eniten; b) seos, jossa on tähän ksoon kuuluvia epälo metalle tähän ksoon kuulumattomia aineita, luokitellaan tämän kson epälojen metallien seokseksi, jos näiden metallien yhteispaino on vähintään yhtä suuri kuin muiden aineiden yhteispaino; c) tässä ksossa tarkoitetaan ilmaisulla "seokset" myös sintrattu metalliuheiden seoksia, sulattamalla saatu heterogeenisia seoksia (ei kuitenkaan kermettejä) metallien välisiä yhdisteitä. 6. Jollei toisin määrätä, viittaus epäloon metalliin nimikkeistössä tarkoittaa myös seoksia, jotka 5 huomautuksen mukaisesti luokitellaan kyseisen metallin seokseksi. 7. Kokoonpantujen tavaroiden luokittelu: Jollei toisin määrätä, luokitellaan epäloa metallia olevat tavarat (myös nimikkeistön tulkintasääntöjen mukaan epälometallitavaroina pidettävät, eri aineista valmistetut tavarat), joissa on kahta tai useampaa epäloa metallia, sitä epäloa metallia oleviksi tavaroiksi, jota niissä on painosta eniten. Tässä tarkoituksessa: a) pidetään rautaa terästä tai eri rauta- teräslaatu yhtenä samana metallina; b) pidetään seosta kokonaan sitä metallia olevana, jonka seoksena se luokitellaan 5 huomautuksen mukaisesti; c) pidetään nimikkeen 8113 kermettiä yhtenä ainoana epälona metallina. 8. Tässä ksossa tarkoitetaan ilmaisulla: a) "jätteet romu" metallien valmistuksessa mekaanisessa työstössä syntyviä metallijätteitä -romua sekä metallitavaroita, jotka selvästi eivät sellaisinaan sovellu käytettäviksi sen takia, että ne ovat vahingoittuneita, leikeltyjä tai kuluneita, tai muista syistä; b) "uheet" tuotteita, joista vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 mm. Huomautuksia 72 RYHMÄ RAUTA JA TERÄS 1. Tässä ryhmässä tämän huomautuksen d, e f alakohdan osalta kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "harkkorauta" raudan hiilen seoksia, jotka käytännössä eivät sovellu muokattaviksi, joissa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä joissa lisäksi voi olla yhtä tai useampaa muuta ainetta painosta seuraavasti: - enintään 10 prosenttia kromia - enintään 6 prosenttia mangaania - enintään 3 prosenttia fosforia - enintään 8 prosenttia piitä - enintään 10 prosenttia muita aineita yhteensä; b) "peilirauta" raudan hiilen seoksia, joissa on enemmän kuin 6 mutta enintään 30 painoprosenttia mangaania jotka muuten ovat a alakohdan määritelmän mukaiset; c) "ferroseokset" seoksia, jotka ovat harkkoina, möhkäleinä, säännöttöminä kappaleina tai niiden kaltaisessa alkumuodossa, tku Tammikuu 2015 TKK II:2

3 vavalussa saaduissa muodoissa myös rakeina tai uheena (myös yhteenpuristettuina) joita tavallisesti käytetään lisäaineina muiden seosten valmistuksessa tai pelkistysaineina, rikinpoistoaineina tai vastaaviin tarkoituksiin rautametallurgiassa jotka käytännössä eivät sovellu muokattaviksi joissa on rautaa vähintään 4 painoprosenttia painosta yhtä tai useampaa seuraavista aineista: - enemmän kuin 10 prosenttia kromia - enemmän kuin 30 prosenttia mangaania - enemmän kuin 3 prosenttia fosforia - enemmän kuin 8 prosenttia piitä - enemmän kuin 10 prosenttia yhteensä muita aineita, lukuun ottamatta hiiltä, mutta kuparia ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin 10 prosenttia; d) "teräs" rautapohisia aineita, muita kuin nimikkeeseen 7203 kuuluvia, jotka käytännössä (tiettyjä valukappaleen muotoon tuotettu lukuun ottamatta) soveltuvat muokattaviksi joissa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä. Kromiteräksessä hiilipitoisuus voi kuitenkin olla suurempi; e) "ruostumaton teräs" seosterästä, jossa on enintään 1,2 painoprosenttia hiiltä vähintään 10,5 painoprosenttia kromia jossa voi lisäksi olla muita aineita; f) "muu seosteräs" terästä, joka ei vastaa ruostumattoman teräksen määritelmää jossa on painosta yhtä tai useampaa seuraavista aineista: - vähintään 0,3 prosenttia alumiinia - vähintään 0,0008 prosenttia booria - vähintään 0,3 prosenttia kromia - vähintään 0,3 prosenttia kobolttia - vähintään 0,4 prosenttia kuparia - vähintään 0,4 prosenttia lyijyä - vähintään 1,65 prosenttia mangaania - vähintään 0,08 prosenttia molybdeenia - vähintään 0,3 prosenttia nikkeliä - vähintään 0,06 prosenttia niobiumia - vähintään 0,6 prosenttia piitä - vähintään 0,05 prosenttia titaania - vähintään 0,3 prosenttia volframia - vähintään 0,1 prosenttia vanadiinia - vähintään 0,05 prosenttia zirkoniumia - muita aineita vähintään 0,1 prosenttia kutakin (ei kuitenkaan rikkiä, fosforia, hiiltä typpeä); g) "romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä" karkeiksi valanteiksi (ilman syöttökupu) tai harkoiksi valettu tuotteita, joissa on ilmeisiä pintaviko jotka eivät kemialliselta koostumukseltaan vastaa harkkoraudan, peiliraudan tai ferroseoksien määritelmää; h) "rakeet" tuotteita, joista vähemmän kuin 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 mm, joista vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 5 mm; ij) "välituotteet" poikkileikkaukseltaan täyteisiä, tkuvavalumenetelmällä valmistettu tuotteita, myös jos niitä on kuumana esivalssattu sekä muita poikkileikkaukseltaan täyteisiä tuotteita, joita ei ole enempää valmistettu kuin kuumana esivalssattu tai takomalla esimuokattu, myös profiiliaihioita. Nämä tuotteet eivät esiinny keloina eivätkä kieppeinä; k) "levyvalmisteet" valssattu, täyteiseltä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoisia tuotteita, jotka eivät Tammikuu 2015 TKK II:2 72-3

4 vastaa ij alakohdan määritelmää, seuraavissa muodoissa: - säännöllisesti kelattuina rullina, tai - suorina tuotteina, joiden leveys, jos paksuus on pienempi kuin 4,75 mm, on vähintään kymmenen kertaa paksuus tai joiden leveys, jos paksuus on vähintään 4,75 mm, on suurempi kuin 150 mm vähintään kaksi kertaa paksuus. Levyvalmisteisiin luetaan myös tuotteet, joihin on valssauksessa aikaansaatu pintakuvioita (esimerkiksi uria, harjo tai ruudun, pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisia kuvioita), tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu tai kiillotettu, jos ne eivät tuolloin saa muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta. Muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset levyvalmisteet luokitellaan koosta riippumatta vähintään 600 mm:n levyisiksi tuotteiksi, jos ne eivät ole luonteeltaan muihin nimikkeisiin kuuluvia tavaroita tai tuotteita; l) "kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot" säännöttömästi kiepitettyjä kuumavalssattu tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan ympyrä, ympyräsegmentti, soikio, suorakaide, neliö, kolmio tai muu kupera monikulmio (myös "litistetyt ympyrät" "muunnetut suorakulmiot", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria kaksi muuta sivua ovat suoria, yhdensuuntaisia yhtä pitkiä). Näissä tuotteissa voi olla valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia (betonin raudoitustangot); m) "muut tangot" tuotteita, jotka eivät vastaa ij, k tai l alakohdan määritelmää tai langan määritelmää joiden koko pituudelta samanlainen, täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan ympyrä, ympyräsegmentti, soikio, suorakaide, neliö, kolmio tai muu kupera monikulmio (myös "litistetyt ympyrät" "muunnetut suorakulmiot", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria kaksi muuta sivua ovat suoria, yhdensuuntaisia yhtä pitkiä).nämä tuotteet: - voivat olla sellaisia, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia (betonin raudoitustangot) - voivat olla valssauksen jälkeen kierrettyjä; n) "profiilit" tuotteita, joissa on koko pituudelta samanlainen, täyteinen poikkileikkaus jotka eivät vastaa ij, k, l tai m alakohdan määritelmää tai langan määritelmää. 72 ryhmään ei kuulu nimikkeen 7301 tai 7302 tuotteita; o) "langat" kiepitettyjä tai keloilla olevia kylmänä muokattu tuotteita, joissa on koko pituudelta samanlainen, täyteinen, minkä tahansa muotoinen poikkileikkaus jotka eivät vastaa levyvalmisteiden määritelmää; p) "ontot poratangot" ontto, poikkileikkaukseltaan minkä tahansa muotoisia, porien valmistukseen soveltuvia tanko, joiden poikkileikkauksen suurin ulkomitta on suurempi kuin 15 mm mutta enintään 52 mm suurin sisämitta enintään puolet suurimmasta ulkoläpimitasta. Rautaa tai terästä olevat ontot tangot, jotka eivät vastaa tätä määritelmää, luokitellaan nimikkeeseen Rautametallit, jotka on pleteroitu toisella rautametallilla, luokitellaan siitä rautametallista valmistetuiksi tuotteiksi, jota niissä on painosta eniten. 3. Elektrolyyttisesti saostamalla, painevalulla tai sintraamalla valmistetut rauta- terästuotteet luokitellaan muotonsa, koostumuksensa ulkonäkönsä perusteella niihin tämän ryhmän nimikkeisiin, jotka soveltuvat vastaaville kuumavalssatuille tuotteille Tammikuu 2015 TKK II:2

5 Alanimikehuomautuksia 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "seostettu harkkorauta" harkkorautaa, jossa on yhtä tai useampaa jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti: - enemmän kuin 0,2 prosenttia kromia - enemmän kuin 0,3 prosenttia kuparia - enemmän kuin 0,3 prosenttia nikkeliä - enemmän kuin 0,1 prosenttia jotain seuraavista aineista: alumiini, molybdeeni, titaani, volframi vanadiini; b) "seostamaton automaattiteräs" seostamatonta terästä, jossa on yhtä tai useampaa jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti: - vähintään 0,08 prosenttia rikkiä - vähintään 0,1 prosenttia lyijyä - enemmän kuin 0,05 prosenttia seleeniä - enemmän kuin 0,01 prosenttia telluuria - enemmän kuin 0,05 prosenttia vismuttia; c) "piiseosteinen sähkötekninen teräs" seosterästä, jossa on vähintään 0,6 mutta enintään 6 painoprosenttia piitä enintään 0,8 painoprosenttia hiiltä. Siinä voi myös olla enintään 1 painoprosentti alumiinia mutta ei sellaisia määriä muita aineita, että ne antaisivat teräkselle jonkin muun seosteräksen ominaisuudet; d) "pikateräs" seosterästä, jossa on mahdollisten muiden aineiden ohessa vähintään kahta seuraavasta kolmesta aineesta: molybdeenia, volframia vanadiinia, yhteismäärältään vähintään 7 painoprosenttia, sekä hiiltä vähintään 0,6 painoprosenttia kromia 3-6 painoprosenttia; e) "piimangaaniteräs" seosterästä, jossa on painosta: - enintään 0,7 prosenttia hiiltä, - vähintään 0,5 prosenttia mutta enintään 1,9 prosenttia mangaania, - vähintään 0,6 prosenttia mutta enintään 2,3 prosenttia piitä mutta ei sellaisia määriä muita aineita, että ne antaisivat teräkselle jonkin muun seosteräksen ominaisuudet. 2. Luokiteltaessa ferroseoksia nimikkeen 7202 alanimikkeisiin on noudatettava seuraavaa sääntöä: Ferroseosta pidetään binaarisena, se luokitellaan asianomaiseen alanimikkeeseen (jos sellainen on olemassa), jos ainoastaan yksi seosaineista on suurempi kuin 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa tarkoitettu pienin prosenttiluku; vastaavasti ferroseosta pidetään ternaarisena tai kvaternaarisena, jos kaksi tai kolme seoksen aineista on suurempi kuin pienin prosenttiluku. Tätä sääntöä sovellettaessa 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa tarkoitettu "muita aineita" on kutakin oltava enemmän kuin 10 painoprosenttia. Lisähuomautus 1. Jäljempänä tarkoitetaan ilmaisulla: - "sähkötekninen" alanimikkeissä , , , , , , levyvalmisteita, joiden tehohäviö kiloa kohti 50 Hz:n virran 1 T:n magneettivuon tiheyden vaikutuksesta on Epstein-menetelmällä mitattuna: - enintään 2,1 W, kun niiden paksuus on enintään 0,20 mm, Tammikuu 2015 TKK II:2 72-5

6 - enintään 3,6 W, kun niiden paksuus on vähintään 0,20 mm mutta pienempi kuin 0,60 mm, - enintään 6 W, kun niiden paksuus on vähintään 0,60 mm mutta enintään 1,50 mm; - "läkkipelti" alanimikkeissä , , vähemmän kuin 0,5 mm paksu levyvalmisteita, jotka on päällystetty metallikerroksella, jossa on vähintään 97 painoprosenttia tinaa; - "työkaluteräs" alanimikkeissä , , , , , , muuta seosterästä kuin ruostumatonta tai pikaterästä, jossa on jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti jossa voi lisäksi olla muita aineita: - vähemmän kuin 0,6 prosenttia hiiltä vähintään 0,7 prosenttia piitä vähintään 0,05 prosenttia vanadiinia tai vähintään 4 prosenttia volframia, - vähintään 0,8 prosenttia hiiltä vähintään 0,05 prosenttia vanadiinia, - enemmän kuin 1,2 prosenttia hiiltä vähintään 11 prosenttia, mutta enintään 15 prosenttia kromia, - vähintään 0,16 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia hiiltä vähintään 3,8 prosenttia, mutta enintään 4,3 prosenttia nikkeliä vähintään 1,1 prosenttia, mutta enintään 1,5 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia, - vähintään 0,3 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia hiiltä vähintään 1,4 prosenttia, mutta enintään 2,1 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia vähemmän kuin 1,2 prosenttia nikkeliä, - vähintään 0,3 prosenttia hiiltä vähemmän kuin 5,2 prosenttia kromia vähintään 0,65 prosenttia molybdeenia tai vähintään 0,4 prosenttia volframia, - vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 0,6 prosenttia hiiltä vähintään 1,25 prosenttia, mutta enintään 1,8 prosenttia nikkeliä vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 1,2 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia Tammikuu 2015 TKK II:2

7 I. RAAKA-AINEET; RAKEINA TAI JAU- HEENA OLEVAT TUOTTEET: Harkkorauta peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa (TN701) (TN702): seostamaton harkkorauta, jossa on enintään 0,5 painoprosenttia fosforia: jossa on vähintään 0,4 painoprosenttia mangaania: jossa on enintään 1 painoprosentti piitä: harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm korkeus enintään 150 mm 1,7; S: muut 1,7 1, jossa on enemmän kuin 1 painoprosentti piitä 1,7 1, jossa on vähintään 0,1 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,4 painoprosenttia mangaania: harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm, korkeus enintään 150 mm jotka sisältävät enintään 1 painoprosentin piitä 1,7; S: muut 1,7 1, jossa on vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia mangaania seostamaton harkkorauta, jossa on enemmän kuin 2,2 1, 5 0,5 painoprosenttia fosforia seostettu harkkorauta; peilirauta: seostettu harkkorauta, jossa on vähintään 0,3 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti titaania vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti vanadiinia muut 1,7 1, Ferroseokset (TN701) (TN702): ferromangaani: jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä: jonka rakeiden koko on enintään 5 mm mangaanipitoisuus suurempi kuin 65 painoprosenttia 2,7 1, muu 2,7 1, muu 2,7 1, ferropii: jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia piitä 5,7; K:0 (090019) 1, 2, muu: jossa on vähintään 4 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia magnesiumia 5,7; K:0 (090019) 1, 2, muu 5,7; K:0 (090019) 1, 2, ferropiimangaani 3,7; K:0 (090021) 1, ferrokromi: jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä: jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia hiiltä 4, jossa on enemmän kuin 6 painoprosenttia hiiltä 4, muu: jossa on enintään 0,05 painoprosenttia hiiltä: jossa on enemmän kuin 30 painoprosenttia, mutta enintään 90 painoprosenttia kromia (lostettua ferrokromia) 7,0; K:0 (090023) 1, muut 7, jossa on enemmän kuin 0,05 painoprosenttia mutta enintään 0,5 painoprosenttia hiiltä: jossa on vähintään 30 painoprosenttia kromia: Tammikuu 2015 TKK II:2 72-7

8 jossa on enintään 0,1 painoprosenttia hiiltä enemmän kuin 30 painoprosenttia, mutta enintään 90 painoprosenttia kromia (lostettua ferrokromia) 7,0; K:0 (090023) 1, muut 7, muut 7, jossa on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä: jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä enintään 70 painoprosenttia kromia 7,0; K:0 (092799) 1, muut 7, ferropiikromi 2,7; S: ferronikkeli ferromolybdeeni 2,7 1, ferrovolframi ferropiivolframi muut: ferrotitaani ferropiititaani 2,7 1, ferrovanadiini 2,7 1, ferroniobium muu: ferrofosfori ferropiimagnesium 2,7 1, muut: rauta-dysprosium, joka sisältää: - vähintään 78 painoprosenttia dysprosiumia - vähintään 18 mutta enintään 22 painoprosenttia rautaa 2,7; S: muut 2,7 1, Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa (TN701) (TN702): rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohiset tuotteet muut Rautapohiset jätteet romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä (TN701) (TN702): valuraudan jätteet romu seosteräksen jätteet romu: ruostumatonta terästä: jossa on vähintään 8 painoprosenttia nikkeliä: romu muut muut: romu muut muut: romu muut tinatun raudan tai teräksen jätteet romu: romu muut muut jätteet romu: sorvaus- muut lastut, kaavinta- kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilauho, purseet jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina: 72-8 Tammikuu 2015 TKK II:2

9 sorvaus- muut lastut, kaavinta- kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet viilauho: romu muut purseet, jäysteet leikkausjätteet: paaleina: romu muut muut: romu muut muut: paloiteltuna: romu muut muut: paaleina: romu muut muut: romu muut romusta sulatetut harkot Rakeet uheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (TN701) (TN702): rakeet uheet: seosterästä muut II. RAUTA JA SEOSTAMATON TERÄS: Rauta seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan nimikkeen 7203 rauta) (TN701) (TN702): valanteet muut Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus: valssatut tai tkuvavaletut: automaattiterästä muut: paksuus enintään 130 mm paksuus suurempi kuin 130 mm taotut muut poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset: valssatut tai tkuvavaletu taotut muut: profiiliaihiot, valssatut tai tkuvavaletu Tammikuu 2015 TKK II:2 72-9

10 muut joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus: valssatut tai tkuvavaletut: automaattiterästä muut, joissa on: vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä taotut muut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: profiiliaihiot, valssatut tai tkuvavaletut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701)(TN702): kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, peitatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm paksuus pienempi kuin 3 mm muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus suurempi kuin 10 mm paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut paksuus pienempi kuin 3 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset: paksuus vähintään 2 mm paksuus pienempi kuin 2 mm muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus suurempi kuin 10 mm: paksuus suurempi kuin 15 mm paksuus suurempi kuin 10 mm mutta enintään 15 mm, leveys: vähintään mm pienempi kuin mm muut, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: Tammikuu 2015 TKK II:2

11 neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enintään mm muut, leveys: vähintään mm pienempi kuin mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enintään mm paksuus vähintään 4 mm muut paksuus pienempi kuin 3 mm muut: rei'itetty muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701) (TN702): kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: "sähkötekniset" muut paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: "sähkötekniset" muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: "sähkötekniset" muut: paksuus vähintään 0,35 mm mutta pienempi kuin 0,5 mm paksuus pienempi kuin 0,35 mm kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: "sähkötekniset" muut paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: "sähkötekniset" muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: "sähkötekniset" muut muut: rei'itetty muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Tammikuu 2015 TKK II:

12 Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut (TN701) (TN702): tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut): paksuus vähintään 0,5 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: läkkipelti: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut lyijyllä pinnoitetut, myös lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt) (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut sähkösinkityt: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut): aallotetut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut): alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut: Tammikuu 2015 TKK II:2

13 läkkipelti, lakatut; kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet, lakatut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti, 2, muut muut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti, muut muut: pleteroidut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut tinatut painetut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: hopeoidut, kullatut, platinoidut tai emaloidut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys suurempi kuin 150 mm paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia muut, paksuus vähintään 4,75 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm Tammikuu 2015 TKK II:

14 ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: "sähkötekniset": leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: paksuus vähintään 0,35 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm: keloina, läkkipellin valmistukseen tarkoitetut muut paksuus pienempi kuin 0,35 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm: keloina, läkkipellin valmistukseen tarkoitetut muut muut: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: rei'itetty muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut (TN701) (TN702): tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut): läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin pintakäsitelty muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm sähkösinkityt: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut: läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu; kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet, lakatut: läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu muut: leveys suurempi kuin 500 mm: Tammikuu 2015 TKK II:2

15 ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu,, 2, 5 lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti muut muut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu,, 2 lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttu kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristemateriaali toimii vakauttana, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti muut leveys enintään 500 mm: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttu kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristemateriaali toimii vakauttana, sekä lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä), muut muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut): kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm kromilla tai nikkelillä pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm kuparilla pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm Tammikuu 2015 TKK II:

16 alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut): alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: hopeoidut, kullatut, platinoidut tai emaloidut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm pleteroidut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt: kuumavalssatut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut muut muut Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701)(TN702): joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia, muut, automaattiterästä, muut: joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta pienempi kuin 14 mm: betonin raudoitukseen tarkoitetut, ulkorenkaiden kudosrunkoihin tarkoitetut, muut: joissa on enintään 0,06 painoprosenttia hiiltä joissa on enemmän kuin 0,06 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta enintään 0,75 painoprosenttia hiiltä joissa on enemmän kuin 0,75 painoprosenttia hiiltä muut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, 2, 2, 2, 2, 2, Tammikuu 2015 TKK II:2

17 Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (TN701) (TN702): taotut joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia tai joita on valssauksen jälkeen kierretty muut, automaattiterästä muut: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä muut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: betonin raudoitukseen tarkoitetut muut, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta: vähintään 80 mm pienempi kuin 80 mm muut muut, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä: joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta: vähintään 80 mm pienempi kuin 80 mm muut Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): automaattiterästä, ei enempää valmistettu kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt muut, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset muut joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä muut: kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut muut Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): U-, I- H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80 mm L- T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80 mm: L-profiilit T-profiilit Tammikuu 2015 TKK II:

18 U-, I- H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm: U-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 220 mm korkeus suurempi kuin 220 mm I-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 220 mm: joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut muut korkeus suurempi kuin 220 mm: joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut muut H-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 180 mm korkeus suurempi kuin 180 mm L- T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm: L-profiilit T-profiilit muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut: joiden poikkileikkaus mahtuu neliöön, jonka sivu on 80 mm muut: palkoprofiilit muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt: levyvalmisteista valmistetut: C-, L-, U-, Z-, omega- tai päästään avoimet profiilit muut muut muut: kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt levyvalmisteista: profiloidut levyt muut muut: kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (EH muut Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): pinnoittamaton, myös kiillotettu: jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkauksen suurin läpimitta pienempi kuin 0,8 mm poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm: joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia muut jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä: Tammikuu 2015 TKK II:2

19 seostamatonta terästä, jonka poikkileikkauksen, 2 suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm muut sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu): jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkauksen suurin läpimitta pienempi kuin 0,8 mm poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä: seostamatonta terästä, jonka poikkileikkauksen, 2 suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm muut muulla epälolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu): jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: kuparilla pinnoitettu (ei pleteroitu) muu jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä muu: jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä III. RUOSTUMATON TERÄS: Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, ruostumatonta terästä (TN701) (TN702): valanteet muut alkumuodot muut: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoinen: jossa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä jossa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä muut: poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: valssatut tai tkuvavaletut taotut Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut: paksuus suurempi kuin 10 mm paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: Tammikuu 2015 TKK II:

20 joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus pienempi kuin 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat: paksuus suurempi kuin 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm paksuus pienempi kuin 3 mm ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus pienempi kuin 0,5 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä muut: rei'itetty muut Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus pienempi kuin 4,75 mm ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä Tammikuu 2015 TKK II:2

74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT

74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT 74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT Huomautus 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "puhdistettu kupari": metallia, jossa on vähintään 99,85 painoprosenttia kuparia; tai metallia, jossa on vähintään

Lisätiedot

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT 76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT Huomautus 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "tangot": valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/465 XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROI- DUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT

Lisätiedot

5730/16 ADD 8 UH/isk DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 8. Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE)

5730/16 ADD 8 UH/isk DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 8. Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE) 5730/16 DD 8 CP 19 WTO 19 COFR 19 RELEX 68 SÄÄDÖKSET J MUUT VÄLINEET sia: Euroopan unionin ja sen

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Heidi Broms Yleiskirje 13.1.2016 Nro 4/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 13.12.2015 lukien: 7209

Lisätiedot

83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT 83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tässä ryhmässä epäjaloa metallia olevat osat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin ne tavarat, joiden osia ne ovat. Nimikkeiden

Lisätiedot

Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset

Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset Tuote EUVL nro THT nro 0302 84 10 85 30 0303 89 55 0304 49 90 50 49 90 70 89 90 40 89 90 60 2602 00 00 2820 90 90 TR BR GE IN MX 2804 69 00 KR Meribassi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.5.23 KOM(23)26 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien

Lisätiedot

ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN

ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Malmiosasto M1 01-9411 Kauko Puustinen 13.1.I994 ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN Strategisissa suunnitelmissa organisaation

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2013 COM(2013) 775 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta

Lisätiedot

L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012

L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012 L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012 Laite (ns. passiivinen infrapunailmaisin), jossa on piirilevykokoonpano muovikotelossa, jonka mitat ovat noin 11 7 4 cm. Piirilevykokoonpano on varustettu

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA VIII JAKSO RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVA- RAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukki on erikoistunut vaativien käyttökohteiden materiaaleihin, joilta edellytetään lujuutta, kestävyyttä ja

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT

XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT 30.10.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 285/349 XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT Huomautuksia 1. Tähän jaksoon eivät kuulu: a) harjakset ja muut harjantekoon käytettävät eläimenkarvat

Lisätiedot

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Levyt 74 Nauhat 75 Tangot 75-77 Ainesputket 77 Harkot 77 Kuusiotangot 78 Lattatangot 79 Profiilit 80 81 Putket 81-82 Langat 82 Tekniset tiedot 83 87 Tuotantopalvelut 86 Värikoodit 87 73

Lisätiedot

Metalli. Vedinsapluuna

Metalli. Vedinsapluuna Metalli Vedinsapluuna Materiaali: Muovi Artikkeli Pintakäsittely 1800001 valkoinen Vedin Calla Artikkeli Pintakäsittely CC Pituus Korkeus Paksuus 1107701 harjattu 128 136 25 11 1107702 kromi 128 136 25

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet

PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet 1 / 5 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet Toimiala 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus Sarake 'Tyyppitunnus' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä

Lisätiedot

Suomen vienti Yhdysvaltoihin vuonna 2012 (sata eniten vietyä tuotetta) CN8 Kuvaus Tuotteen kokonaisvienti Suomesta Yhdysvaltoihin 2012 ( )

Suomen vienti Yhdysvaltoihin vuonna 2012 (sata eniten vietyä tuotetta) CN8 Kuvaus Tuotteen kokonaisvienti Suomesta Yhdysvaltoihin 2012 ( ) Suomen vienti Yhdysvaltoihin vuonna 2012 (sata eniten vietyä tuotetta) CN8 Kuvaus Tuotteen kokonaisvienti Suomesta Yhdysvaltoihin 2012 ( ) Yhdysvaltojen sovellettu tulli HS-6-tasolla (EU:n ja Yhdysvaltojen

Lisätiedot

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon Materiaali: Mitat / paino: Irtopainot: Ominaisuudet: 3 mm paksua sinkittyä pulverimaalattua metallia rst pylväät valettu kumialusta korkeus 0.55-2.50 m lattiaosa 150 kg kokonaispaino 50-210 kg 5 kg jokaisessa

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET

UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET UOP GRATTEC: WANCO: KOPAL: Kärkiupottimet Purseenpoistotyökalut Kiilauratyöntöaventimet Viisteytys- ja purseenpoistotyökalut G HEULE: Upotus poraus viisteet purseenpoisto

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2016/C 121/03)

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2016/C 121/03) 6.4.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 121/3 Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2016/C 121/03) Muutetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ( 1 ) 9 artiklan

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1 .1 Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO.1.1 Palloseinä. Leveys 250. Perustussyvyys 65. Perustamisessa tarvitaan betonia. Päämateriaalit: mänty puu ja metalli. PALLOSEINÄ 175015 Yli 6-vuotiaille

Lisätiedot

X JAKSO 47 RYHMÄ PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE)

X JAKSO 47 RYHMÄ PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE) L 285/334 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30.10.2015 X JAKSO PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Heidi Broms Yleiskirje 7.7.2016 Nro 058/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 1.7.2016 lukien: 3215

Lisätiedot

40 RYHMÄ KUMI JA KUMITAVARAT

40 RYHMÄ KUMI JA KUMITAVARAT 40 RYHMÄ KUMI JA KUMITAVARAT Huomautuksia. Jollei toisin määrätä, kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "kumi" seuraavia tuotteita, myös vulkanoituina tai kovetettuina: luonnonkumi eli kautsu,

Lisätiedot

XIII JAKSO 68 RYHMÄ KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT

XIII JAKSO 68 RYHMÄ KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT 30.10.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 285/433 XIII JAKSO KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa

Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa säilyttäen pitkin tason T suljettua käyrää (käyrä ei leikkaa itseään). Tällöin suora s piirtää avaruuteen

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

10 RYHMÄ VILJA. Huomautuksia

10 RYHMÄ VILJA. Huomautuksia 0 RYHMÄ VILJA Huomautuksia. A) Tämän ryhmän nimikkeissä mainitut tuotteet luokitellaan näihin nimikkeisiin ainoastaan jyvinä, jotka voivat olla myös tähkissä korsineenkin. B) Tähän ryhmään eivät kuulu

Lisätiedot

Loval-erikoisvastukset Loval-sulatusvastukset Loval-päättyvät putkivastukset Loval-pantavastukset Loval-lattavastukset Loval-tehoelektroniikan

Loval-erikoisvastukset Loval-sulatusvastukset Loval-päättyvät putkivastukset Loval-pantavastukset Loval-lattavastukset Loval-tehoelektroniikan Loval-erikoisvastukset Loval-sulatusvastukset Loval-päättyvät putkivastukset Loval-pantavastukset Loval-lattavastukset Loval-tehoelektroniikan vastukset 2 Sisältö Loval-erikoisvastukset Sisältö 1 Loval-sulatusvastukset...3

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot

Tuoteluettelo. Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot Tuoteluettelo Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot Metal Express Oy Metal Express Oy palvelee suomalaista

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3 KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 3 Tänään ohjelmassa 1. Tasapainopiirros 1. Tulkinta 2. Laskut 2. Faasimuutokset 3. Ryhmätyöt 1. Esitehtävän yhteenveto (palautetaan harkassa) 2. Ryhmätehtävä

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti!

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti! MAA3 Koe 1.4.2014 Jussi Tyni Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla alusta asti käytössä. Maksimissaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE

Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE Katkaisulaikat teräksille (400 ja 410 sarjat) Saumanavauslaikat teräksille (410 sarja) Katkaisulaikat teräksille (401 sarja)

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 4 PART 8/10 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

M 1 ~M 2, jos monikulmioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinsivujen pituuksien suhteet ovat yhtä suuret eli vastinsivut ovat verrannolliset

M 1 ~M 2, jos monikulmioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinsivujen pituuksien suhteet ovat yhtä suuret eli vastinsivut ovat verrannolliset Yhdenmuotoisuus ja mittakaava Tasokuvioiden yhdenmuotoisuus tarkoittaa havainnollisesti sitä, että kuviot ovat samanmuotoiset mutta eivät välttämättä samankokoiset. Kahdella yhdenmuotoisella kuviolla täytyy

Lisätiedot

RT Kylpyhuonevarusteet Smedbo AB

RT Kylpyhuonevarusteet Smedbo AB RT CAD -kirjastot Tuotetieto helmikuu 2015 korvaa RT X74/612-38334 1 (8) RT 38634 550 Talo 2000 612 Talo 90 X74 kylpyhuonevarusteet SfB Kylpyhuonevarusteet Smedbo AB Smedbo AB aloitti toimintansa 1967

Lisätiedot

Verkot, listat ja tarvikkeet eristerappausjärjestelmiin

Verkot, listat ja tarvikkeet eristerappausjärjestelmiin Sokkeliprofiilit (tilauksesta saatavilla myös uritetut sokkeliprofiilit kaareville seinäpinnoille) 37300-37302 Tuotenumero Nimi Materiaali Pituus Eristepaks. Rappauspaks. 90604 Sokkeliprofiili Alumiini

Lisätiedot

Helppo nopea tukeva: Tuotesarjat, joissa on uusi HOPPE-pikakiinnityskara

Helppo nopea tukeva: Tuotesarjat, joissa on uusi HOPPE-pikakiinnityskara Helppo nopea tukeva: Tuotesarjat, joissa on uusi HOPPE-pikakiinnityskara kaikille HOPPE ovi- ja ikkunapainikkeille! Messinki Sarja Monte Carlo - M1550/25HFI/25HFIS HOPPE-painikesetti välioviin, pyöreä

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

KIRKKOVENEIDEN KALUSTOSÄÄNNÖT Nämä säännöt ovat voimassa Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n alaisissa kilpailutapahtumissa v alkaen. Mitä näiss

KIRKKOVENEIDEN KALUSTOSÄÄNNÖT Nämä säännöt ovat voimassa Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n alaisissa kilpailutapahtumissa v alkaen. Mitä näiss PUUVENEIDEN KALUSTO- JA KILPAILUSÄÄNNÖT Kirkkoveneiden kalustosäännöt...2 Pienveneiden kalustosäännöt...7 Puuveneiden kilpailusäännöt...10 Kilpailun kulku...14 Väistämissäännöt...19 KIRKKOVENEIDEN KALUSTOSÄÄNNÖT

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille PAOJ 2. SISÄLTÖ. 1.Pinta-alojen laskeminen 2.Tilavuuksien laskeminen.

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille PAOJ 2. SISÄLTÖ. 1.Pinta-alojen laskeminen 2.Tilavuuksien laskeminen. MATEMATIIKKA Matematiikkaa pintakäsittelijöille PAOJ. Isto Jokinen 013 SISÄLTÖ 1.Pinta-alojen laskeminen.tilavuuksien laskeminen PINTA-ALOJEN LASKEMINEN Pintakäsittelyalan työtehtävissä on pinta-alojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina Jakso 1. iot-savartin laki, Ampèren laki, vektoripotentiaali Tässä jaksossa lasketaan erimuotoisten virtajohtimien aiheuttamien magneettikenttien suuruutta kahdella eri menetelmällä, iot-savartin lain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2013 563/2013 Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Kenguru 2016 Student lukiosarja

Kenguru 2016 Student lukiosarja sivu 1 / 9 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille PAOJ 2. SISÄLTÖ. 1.Pinta-alojen laskeminen 2.Tilavuuksien laskeminen.

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille PAOJ 2. SISÄLTÖ. 1.Pinta-alojen laskeminen 2.Tilavuuksien laskeminen. MATEMATIIKKA Matematiikkaa pintakäsittelijöille PAOJ. Isto Jokinen 013 SISÄLTÖ 1.Pinta-alojen laskeminen.tilavuuksien laskeminen PINTA-ALOJEN LASKEMINEN Pintakäsittelyalan työtehtävissä on pinta-alojen

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN alculus Lukion M Geometia Paavo Jäppinen lpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKTESTIN J KERTUSKOKEIEN TEHTÄVÄT RTKISUINEEN Geometia (M) Pikatesti ja ketauskokeet Tehtävien atkaisut 1 Pikatesti (M) 1 Määitä

Lisätiedot

Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa

Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa Työ r a p o r t t i 9 9-1 8 Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa Eerikki Raiko Henrik Nordman Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel.

Lisätiedot

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi Fysiikka 7 Sähkömagnetismi Magneetti Aineen magneettiset ominaisuudet ovat seurausta atomiydintä kiertävistä elektroneista (ytimen kiertäminen ja spin). Magneettinen vuorovaikutus Etävuorovaikutus Magneetilla

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

MITTAAMINEN I. Käännä! matematiikkalehtisolmu.fi

MITTAAMINEN I. Käännä! matematiikkalehtisolmu.fi 1 MITTAAMINEN I Tehtävät sopivat peruskoulun alaluokille. Ne on koostettu Matematiikkalehti Solmun Matematiikkadiplomeista I IV. Sivunumerot viittaavat näiden diplomitehtävien sivuihin. Aihepiirejä: oma

Lisätiedot

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128

Lisätiedot

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas 1.1. Yleistä Kaikkien Hirsikoto asiakkaiden käytettävissä on asiantunteva puhelinneuvonta koko rakennusvaiheen ajan Hirsikoto toimituksissa noudatetaan hirsitalojen RT 16-10589 hirsitalojen toimitusehtoja

Lisätiedot

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ a) jana, jonka pituus on 3 b) kulma, jonka suuruus on 45 astetta c)

Lisätiedot

Taonta. Kuuma- ja kylmätaonta

Taonta. Kuuma- ja kylmätaonta Taonta Seppä kuumentamassa metallia ahjossa Taonta eli takominen tarkoittaa metalliesineiden muokkaamista iskemällä useasti esimerkiksi vasaralla. Taonta suoritetaan usein alasimen päällä. Taonnan suorittajaa

Lisätiedot

Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I

Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I Yhdestä aineosasta koostuvat aineet Suvi Takala http://echa.europa.eu 1 Keskeiset käsitteet ja asiakirja-aineiston valmisteleminen, osa

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet

PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet 1 / 5 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet Toimiala 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Sarake 'Tyyppitunnus' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan:

Lisätiedot

Esimerkiksi jos käytössä ovat kirjaimet FFII, mahdolliset nimet ovat FIFI ja IFIF. Näistä aakkosjärjestykssä ensimmäinen nimi on FIFI.

Esimerkiksi jos käytössä ovat kirjaimet FFII, mahdolliset nimet ovat FIFI ja IFIF. Näistä aakkosjärjestykssä ensimmäinen nimi on FIFI. A Nimi Uolevi sai koiranpennun, mutta siltä puuttuu vielä nimi. Uolevi on jo päättänyt, mitä kirjaimia nimessä tulee olla. Lisäksi hän haluaa, että nimi muodostuu toistamalla kaksi kertaa sama merkkijono.

Lisätiedot

Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä)

Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä) Kuva: Ville Vesilahti Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä) Geologian tutkimuskeskus "Ivalonjoen alue" Saarnisto & Tamminen (1987) Kvartsi-hematiittijuoni Kvartsi-karbonaattijuoni Hematiittikivet

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM CALMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM CALMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Noudattaa EUdirektiiviveja 91/155/ETY, 2001/58EY ja 1999/45/EY Päiväys: 20050913 Laadittu: 20050126 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

MYYJÄN APU TUOTETIETOA:

MYYJÄN APU TUOTETIETOA: MYYJÄN APU TUOTETIETOA: Vasaranauloista Pintos konenauloista Raudoitusverkoista Väliketuki-tuotteista Harjatangoista Pintos vasaranaulat OIKEA NAULA OIKEAAN PAIKKAAN Pintos Vasaranaulat Kuumasinkityt Sähkösinkityt

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

METALLIEN MAAILMA MALMISTA METALLIKSI JA KÄYTTÖÖN W. G ORDON J EFFERY, P H.D., P.ENG. International Council on Metals and the Environment

METALLIEN MAAILMA MALMISTA METALLIKSI JA KÄYTTÖÖN W. G ORDON J EFFERY, P H.D., P.ENG. International Council on Metals and the Environment METALLIEN MAAILMA MALMISTA METALLIKSI JA KÄYTTÖÖN W. G ORDON J EFFERY, P H.D., P.ENG. International Council on Metals and the Environment Ajatuksia ja tekoja kestävään kehitykseen International Council

Lisätiedot

Kenguru 2016 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2016 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 8 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

LIITE 3A NIITYN KASVILAJEJA. maitohorsma. siankärsämö. päivänkakkara. koiranputki. ahomansikka. harakankello. kannusruoho ketohanhikki

LIITE 3A NIITYN KASVILAJEJA. maitohorsma. siankärsämö. päivänkakkara. koiranputki. ahomansikka. harakankello. kannusruoho ketohanhikki LIITE 3A NIITYN KASVILAJEJA kannusruoho ketohanhikki harakankello ahomansikka koiranputki päivänkakkara siankärsämö maitohorsma 214 LIITE 3B KASVILAJIKORTIT 215 LIITE 3B peltosaunio siankärsämö päivänkakkara

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä 15/Nide 07 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 127 386L0278 N:o L 181 /6 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 4.7.86 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän,

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa. Helsinki , Marko Lehtosalo

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa. Helsinki , Marko Lehtosalo EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa Helsinki 24.5.2016, Marko Lehtosalo 1 Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) EU:n puutavara-asetuksen tärkeimmät velvoitteet Laittomasti korjatun puun ja puutuotteiden

Lisätiedot

a b c d

a b c d 1. 11. 011!"$#&%(')'+*(#-,.*/103/465$*784 /(9:*;9."$ *;5> *@9 a b c d 1. + +. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. 5 140 8 47 = 5 140 ( 3 ) 47 = 5 140 3 47 = 5 140 141 = (5 ) 140 = 10 140, jossa on

Lisätiedot