XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT"

Transkriptio

1 XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän ksoon eivät kuulu: a) valmistetut maalit, musteet muut metallisuomuihin tai -uheeseen perustuvat tuotteet (nimikkeet , 3212, ); b) ferrocerium muut pyroforiset seokset (nimike 3606); c) nimikkeiden päähineet niiden osat; d) sateenvarjonkehikot muut nimikkeen 6603 tavarat; e) 71 ryhmän tavarat (esimerkiksi lometalliseokset, lometallilla pleteroitu epälo metalli epäaidot korut); f) XVI kson tavarat (koneet, mekaaniset laitteet sähkötavarat); g) kootut rautatie- raitiotieraiteet (nimike 8608) sekä muut XVII kson tavarat (kulkuneuvot, alukset ilmaalukset); h) XVIII kson kojeet laitteet, myös kellonjouset; ij) ampumatarvikkeiksi valmistetut lyijyhaulit (nimike 9306) sekä muut XIX kson tavarat (aseet ampumatarvikkeet); k) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, vuoteiden joustinpoht, valaisimet valaistusvarusteet, valokilvet tehdasvalmisteiset rakennukset); l) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit urheiluvälineet); m) käsiseulat, napit, säiliökynät, kynänpitimet, kynänterät muut 96 ryhmän tavarat (erinäiset tavarat); n) 97 ryhmän tavarat (esimerkiksi taideteokset). 2. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "yleiskäyttöiset osat": a) nimikkeiden 7307, 7312, 7315, tavaroita sekä niiden kaltaisia muusta epälosta metallista valmistettu tavaroita; b) epälosta metallista tehtyjä jousia jousenlehtiä, ei kuitenkaan kellonjousia (nimike 9114); sekä c) nimikkeiden 8301, 8302, tavaroita sekä nimikkeen 8306 epälosta metallista valmistettu kehyksiä peilejä. Jäljempänä ryhmässä ilmaisulla "tavaroiden osat" (lukuun ottamatta nimikettä 7315) ei tarkoiteta edellä määriteltyjä yleiskäyttöisiä osia. Jollei edellisen alakohdan 83 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, 82 tai 83 ryhmän tavarat eivät kuulu ryhmään. 3. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "epälo metalli" seuraavia metalle: rauta teräs, kupari, nikkeli, alumiini, lyijy, sinkki, tina, volframi, molybdeeni, tantaali, magnesium, koboltti, vismutti, kadmium, titaani, zirkonium, antimoni, mangaani, beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium, indium, niobium (kolumbium), renium tallium. 4. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "kermetit" tuotteita, joissa on metallisen aineosan keraamisen aineosan mikroskooppinen heterogeeninen yhdiste. Ilmaisu "kermetit" kattaa myös sintratut metallikarbidit (metallilla sintratut metallikarbidit). 5. Seosten luokittelu (lukuun ottamatta ferroseoksia esiseoksia, sellaisina kuin ne määritellään ryhmässä): Tammikuu 2015 TKK II:2 72-1

2 a) epälojen metallien seokset luokitellaan siitä metallista valmistetuksi seokseksi, jota niissä on painosta eniten; b) seos, jossa on tähän ksoon kuuluvia epälo metalle tähän ksoon kuulumattomia aineita, luokitellaan tämän kson epälojen metallien seokseksi, jos näiden metallien yhteispaino on vähintään yhtä suuri kuin muiden aineiden yhteispaino; c) tässä ksossa tarkoitetaan ilmaisulla "seokset" myös sintrattu metalliuheiden seoksia, sulattamalla saatu heterogeenisia seoksia (ei kuitenkaan kermettejä) metallien välisiä yhdisteitä. 6. Jollei toisin määrätä, viittaus epäloon metalliin nimikkeistössä tarkoittaa myös seoksia, jotka 5 huomautuksen mukaisesti luokitellaan kyseisen metallin seokseksi. 7. Kokoonpantujen tavaroiden luokittelu: Jollei toisin määrätä, luokitellaan epäloa metallia olevat tavarat (myös nimikkeistön tulkintasääntöjen mukaan epälometallitavaroina pidettävät, eri aineista valmistetut tavarat), joissa on kahta tai useampaa epäloa metallia, sitä epäloa metallia oleviksi tavaroiksi, jota niissä on painosta eniten. Tässä tarkoituksessa: a) pidetään rautaa terästä tai eri rauta- teräslaatu yhtenä samana metallina; b) pidetään seosta kokonaan sitä metallia olevana, jonka seoksena se luokitellaan 5 huomautuksen mukaisesti; c) pidetään nimikkeen 8113 kermettiä yhtenä ainoana epälona metallina. 8. Tässä ksossa tarkoitetaan ilmaisulla: a) "jätteet romu" metallien valmistuksessa mekaanisessa työstössä syntyviä metallijätteitä -romua sekä metallitavaroita, jotka selvästi eivät sellaisinaan sovellu käytettäviksi sen takia, että ne ovat vahingoittuneita, leikeltyjä tai kuluneita, tai muista syistä; b) "uheet" tuotteita, joista vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 mm. Huomautuksia 72 RYHMÄ RAUTA JA TERÄS 1. Tässä ryhmässä tämän huomautuksen d, e f alakohdan osalta kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "harkkorauta" raudan hiilen seoksia, jotka käytännössä eivät sovellu muokattaviksi, joissa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä joissa lisäksi voi olla yhtä tai useampaa muuta ainetta painosta seuraavasti: - enintään 10 prosenttia kromia - enintään 6 prosenttia mangaania - enintään 3 prosenttia fosforia - enintään 8 prosenttia piitä - enintään 10 prosenttia muita aineita yhteensä; b) "peilirauta" raudan hiilen seoksia, joissa on enemmän kuin 6 mutta enintään 30 painoprosenttia mangaania jotka muuten ovat a alakohdan määritelmän mukaiset; c) "ferroseokset" seoksia, jotka ovat harkkoina, möhkäleinä, säännöttöminä kappaleina tai niiden kaltaisessa alkumuodossa, tku Tammikuu 2015 TKK II:2

3 vavalussa saaduissa muodoissa myös rakeina tai uheena (myös yhteenpuristettuina) joita tavallisesti käytetään lisäaineina muiden seosten valmistuksessa tai pelkistysaineina, rikinpoistoaineina tai vastaaviin tarkoituksiin rautametallurgiassa jotka käytännössä eivät sovellu muokattaviksi joissa on rautaa vähintään 4 painoprosenttia painosta yhtä tai useampaa seuraavista aineista: - enemmän kuin 10 prosenttia kromia - enemmän kuin 30 prosenttia mangaania - enemmän kuin 3 prosenttia fosforia - enemmän kuin 8 prosenttia piitä - enemmän kuin 10 prosenttia yhteensä muita aineita, lukuun ottamatta hiiltä, mutta kuparia ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin 10 prosenttia; d) "teräs" rautapohisia aineita, muita kuin nimikkeeseen 7203 kuuluvia, jotka käytännössä (tiettyjä valukappaleen muotoon tuotettu lukuun ottamatta) soveltuvat muokattaviksi joissa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä. Kromiteräksessä hiilipitoisuus voi kuitenkin olla suurempi; e) "ruostumaton teräs" seosterästä, jossa on enintään 1,2 painoprosenttia hiiltä vähintään 10,5 painoprosenttia kromia jossa voi lisäksi olla muita aineita; f) "muu seosteräs" terästä, joka ei vastaa ruostumattoman teräksen määritelmää jossa on painosta yhtä tai useampaa seuraavista aineista: - vähintään 0,3 prosenttia alumiinia - vähintään 0,0008 prosenttia booria - vähintään 0,3 prosenttia kromia - vähintään 0,3 prosenttia kobolttia - vähintään 0,4 prosenttia kuparia - vähintään 0,4 prosenttia lyijyä - vähintään 1,65 prosenttia mangaania - vähintään 0,08 prosenttia molybdeenia - vähintään 0,3 prosenttia nikkeliä - vähintään 0,06 prosenttia niobiumia - vähintään 0,6 prosenttia piitä - vähintään 0,05 prosenttia titaania - vähintään 0,3 prosenttia volframia - vähintään 0,1 prosenttia vanadiinia - vähintään 0,05 prosenttia zirkoniumia - muita aineita vähintään 0,1 prosenttia kutakin (ei kuitenkaan rikkiä, fosforia, hiiltä typpeä); g) "romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä" karkeiksi valanteiksi (ilman syöttökupu) tai harkoiksi valettu tuotteita, joissa on ilmeisiä pintaviko jotka eivät kemialliselta koostumukseltaan vastaa harkkoraudan, peiliraudan tai ferroseoksien määritelmää; h) "rakeet" tuotteita, joista vähemmän kuin 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 mm, joista vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 5 mm; ij) "välituotteet" poikkileikkaukseltaan täyteisiä, tkuvavalumenetelmällä valmistettu tuotteita, myös jos niitä on kuumana esivalssattu sekä muita poikkileikkaukseltaan täyteisiä tuotteita, joita ei ole enempää valmistettu kuin kuumana esivalssattu tai takomalla esimuokattu, myös profiiliaihioita. Nämä tuotteet eivät esiinny keloina eivätkä kieppeinä; k) "levyvalmisteet" valssattu, täyteiseltä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoisia tuotteita, jotka eivät Tammikuu 2015 TKK II:2 72-3

4 vastaa ij alakohdan määritelmää, seuraavissa muodoissa: - säännöllisesti kelattuina rullina, tai - suorina tuotteina, joiden leveys, jos paksuus on pienempi kuin 4,75 mm, on vähintään kymmenen kertaa paksuus tai joiden leveys, jos paksuus on vähintään 4,75 mm, on suurempi kuin 150 mm vähintään kaksi kertaa paksuus. Levyvalmisteisiin luetaan myös tuotteet, joihin on valssauksessa aikaansaatu pintakuvioita (esimerkiksi uria, harjo tai ruudun, pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisia kuvioita), tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu tai kiillotettu, jos ne eivät tuolloin saa muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta. Muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset levyvalmisteet luokitellaan koosta riippumatta vähintään 600 mm:n levyisiksi tuotteiksi, jos ne eivät ole luonteeltaan muihin nimikkeisiin kuuluvia tavaroita tai tuotteita; l) "kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot" säännöttömästi kiepitettyjä kuumavalssattu tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan ympyrä, ympyräsegmentti, soikio, suorakaide, neliö, kolmio tai muu kupera monikulmio (myös "litistetyt ympyrät" "muunnetut suorakulmiot", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria kaksi muuta sivua ovat suoria, yhdensuuntaisia yhtä pitkiä). Näissä tuotteissa voi olla valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia (betonin raudoitustangot); m) "muut tangot" tuotteita, jotka eivät vastaa ij, k tai l alakohdan määritelmää tai langan määritelmää joiden koko pituudelta samanlainen, täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan ympyrä, ympyräsegmentti, soikio, suorakaide, neliö, kolmio tai muu kupera monikulmio (myös "litistetyt ympyrät" "muunnetut suorakulmiot", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria kaksi muuta sivua ovat suoria, yhdensuuntaisia yhtä pitkiä).nämä tuotteet: - voivat olla sellaisia, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia (betonin raudoitustangot) - voivat olla valssauksen jälkeen kierrettyjä; n) "profiilit" tuotteita, joissa on koko pituudelta samanlainen, täyteinen poikkileikkaus jotka eivät vastaa ij, k, l tai m alakohdan määritelmää tai langan määritelmää. 72 ryhmään ei kuulu nimikkeen 7301 tai 7302 tuotteita; o) "langat" kiepitettyjä tai keloilla olevia kylmänä muokattu tuotteita, joissa on koko pituudelta samanlainen, täyteinen, minkä tahansa muotoinen poikkileikkaus jotka eivät vastaa levyvalmisteiden määritelmää; p) "ontot poratangot" ontto, poikkileikkaukseltaan minkä tahansa muotoisia, porien valmistukseen soveltuvia tanko, joiden poikkileikkauksen suurin ulkomitta on suurempi kuin 15 mm mutta enintään 52 mm suurin sisämitta enintään puolet suurimmasta ulkoläpimitasta. Rautaa tai terästä olevat ontot tangot, jotka eivät vastaa tätä määritelmää, luokitellaan nimikkeeseen Rautametallit, jotka on pleteroitu toisella rautametallilla, luokitellaan siitä rautametallista valmistetuiksi tuotteiksi, jota niissä on painosta eniten. 3. Elektrolyyttisesti saostamalla, painevalulla tai sintraamalla valmistetut rauta- terästuotteet luokitellaan muotonsa, koostumuksensa ulkonäkönsä perusteella niihin tämän ryhmän nimikkeisiin, jotka soveltuvat vastaaville kuumavalssatuille tuotteille Tammikuu 2015 TKK II:2

5 Alanimikehuomautuksia 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "seostettu harkkorauta" harkkorautaa, jossa on yhtä tai useampaa jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti: - enemmän kuin 0,2 prosenttia kromia - enemmän kuin 0,3 prosenttia kuparia - enemmän kuin 0,3 prosenttia nikkeliä - enemmän kuin 0,1 prosenttia jotain seuraavista aineista: alumiini, molybdeeni, titaani, volframi vanadiini; b) "seostamaton automaattiteräs" seostamatonta terästä, jossa on yhtä tai useampaa jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti: - vähintään 0,08 prosenttia rikkiä - vähintään 0,1 prosenttia lyijyä - enemmän kuin 0,05 prosenttia seleeniä - enemmän kuin 0,01 prosenttia telluuria - enemmän kuin 0,05 prosenttia vismuttia; c) "piiseosteinen sähkötekninen teräs" seosterästä, jossa on vähintään 0,6 mutta enintään 6 painoprosenttia piitä enintään 0,8 painoprosenttia hiiltä. Siinä voi myös olla enintään 1 painoprosentti alumiinia mutta ei sellaisia määriä muita aineita, että ne antaisivat teräkselle jonkin muun seosteräksen ominaisuudet; d) "pikateräs" seosterästä, jossa on mahdollisten muiden aineiden ohessa vähintään kahta seuraavasta kolmesta aineesta: molybdeenia, volframia vanadiinia, yhteismäärältään vähintään 7 painoprosenttia, sekä hiiltä vähintään 0,6 painoprosenttia kromia 3-6 painoprosenttia; e) "piimangaaniteräs" seosterästä, jossa on painosta: - enintään 0,7 prosenttia hiiltä, - vähintään 0,5 prosenttia mutta enintään 1,9 prosenttia mangaania, - vähintään 0,6 prosenttia mutta enintään 2,3 prosenttia piitä mutta ei sellaisia määriä muita aineita, että ne antaisivat teräkselle jonkin muun seosteräksen ominaisuudet. 2. Luokiteltaessa ferroseoksia nimikkeen 7202 alanimikkeisiin on noudatettava seuraavaa sääntöä: Ferroseosta pidetään binaarisena, se luokitellaan asianomaiseen alanimikkeeseen (jos sellainen on olemassa), jos ainoastaan yksi seosaineista on suurempi kuin 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa tarkoitettu pienin prosenttiluku; vastaavasti ferroseosta pidetään ternaarisena tai kvaternaarisena, jos kaksi tai kolme seoksen aineista on suurempi kuin pienin prosenttiluku. Tätä sääntöä sovellettaessa 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa tarkoitettu "muita aineita" on kutakin oltava enemmän kuin 10 painoprosenttia. Lisähuomautus 1. Jäljempänä tarkoitetaan ilmaisulla: - "sähkötekninen" alanimikkeissä , , , , , , levyvalmisteita, joiden tehohäviö kiloa kohti 50 Hz:n virran 1 T:n magneettivuon tiheyden vaikutuksesta on Epstein-menetelmällä mitattuna: - enintään 2,1 W, kun niiden paksuus on enintään 0,20 mm, Tammikuu 2015 TKK II:2 72-5

6 - enintään 3,6 W, kun niiden paksuus on vähintään 0,20 mm mutta pienempi kuin 0,60 mm, - enintään 6 W, kun niiden paksuus on vähintään 0,60 mm mutta enintään 1,50 mm; - "läkkipelti" alanimikkeissä , , vähemmän kuin 0,5 mm paksu levyvalmisteita, jotka on päällystetty metallikerroksella, jossa on vähintään 97 painoprosenttia tinaa; - "työkaluteräs" alanimikkeissä , , , , , , muuta seosterästä kuin ruostumatonta tai pikaterästä, jossa on jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti jossa voi lisäksi olla muita aineita: - vähemmän kuin 0,6 prosenttia hiiltä vähintään 0,7 prosenttia piitä vähintään 0,05 prosenttia vanadiinia tai vähintään 4 prosenttia volframia, - vähintään 0,8 prosenttia hiiltä vähintään 0,05 prosenttia vanadiinia, - enemmän kuin 1,2 prosenttia hiiltä vähintään 11 prosenttia, mutta enintään 15 prosenttia kromia, - vähintään 0,16 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia hiiltä vähintään 3,8 prosenttia, mutta enintään 4,3 prosenttia nikkeliä vähintään 1,1 prosenttia, mutta enintään 1,5 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia, - vähintään 0,3 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia hiiltä vähintään 1,4 prosenttia, mutta enintään 2,1 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia vähemmän kuin 1,2 prosenttia nikkeliä, - vähintään 0,3 prosenttia hiiltä vähemmän kuin 5,2 prosenttia kromia vähintään 0,65 prosenttia molybdeenia tai vähintään 0,4 prosenttia volframia, - vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 0,6 prosenttia hiiltä vähintään 1,25 prosenttia, mutta enintään 1,8 prosenttia nikkeliä vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 1,2 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia Tammikuu 2015 TKK II:2

7 I. RAAKA-AINEET; RAKEINA TAI JAU- HEENA OLEVAT TUOTTEET: Harkkorauta peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa (TN701) (TN702): seostamaton harkkorauta, jossa on enintään 0,5 painoprosenttia fosforia: jossa on vähintään 0,4 painoprosenttia mangaania: jossa on enintään 1 painoprosentti piitä: harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm korkeus enintään 150 mm 1,7; S: muut 1,7 1, jossa on enemmän kuin 1 painoprosentti piitä 1,7 1, jossa on vähintään 0,1 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,4 painoprosenttia mangaania: harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm, korkeus enintään 150 mm jotka sisältävät enintään 1 painoprosentin piitä 1,7; S: muut 1,7 1, jossa on vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia mangaania seostamaton harkkorauta, jossa on enemmän kuin 2,2 1, 5 0,5 painoprosenttia fosforia seostettu harkkorauta; peilirauta: seostettu harkkorauta, jossa on vähintään 0,3 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti titaania vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti vanadiinia muut 1,7 1, Ferroseokset (TN701) (TN702): ferromangaani: jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä: jonka rakeiden koko on enintään 5 mm mangaanipitoisuus suurempi kuin 65 painoprosenttia 2,7 1, muu 2,7 1, muu 2,7 1, ferropii: jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia piitä 5,7; K:0 (090019) 1, 2, muu: jossa on vähintään 4 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia magnesiumia 5,7; K:0 (090019) 1, 2, muu 5,7; K:0 (090019) 1, 2, ferropiimangaani 3,7; K:0 (090021) 1, ferrokromi: jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä: jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia hiiltä 4, jossa on enemmän kuin 6 painoprosenttia hiiltä 4, muu: jossa on enintään 0,05 painoprosenttia hiiltä: jossa on enemmän kuin 30 painoprosenttia, mutta enintään 90 painoprosenttia kromia (lostettua ferrokromia) 7,0; K:0 (090023) 1, muut 7, jossa on enemmän kuin 0,05 painoprosenttia mutta enintään 0,5 painoprosenttia hiiltä: jossa on vähintään 30 painoprosenttia kromia: Tammikuu 2015 TKK II:2 72-7

8 jossa on enintään 0,1 painoprosenttia hiiltä enemmän kuin 30 painoprosenttia, mutta enintään 90 painoprosenttia kromia (lostettua ferrokromia) 7,0; K:0 (090023) 1, muut 7, muut 7, jossa on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä: jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä enintään 70 painoprosenttia kromia 7,0; K:0 (092799) 1, muut 7, ferropiikromi 2,7; S: ferronikkeli ferromolybdeeni 2,7 1, ferrovolframi ferropiivolframi muut: ferrotitaani ferropiititaani 2,7 1, ferrovanadiini 2,7 1, ferroniobium muu: ferrofosfori ferropiimagnesium 2,7 1, muut: rauta-dysprosium, joka sisältää: - vähintään 78 painoprosenttia dysprosiumia - vähintään 18 mutta enintään 22 painoprosenttia rautaa 2,7; S: muut 2,7 1, Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa (TN701) (TN702): rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohiset tuotteet muut Rautapohiset jätteet romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä (TN701) (TN702): valuraudan jätteet romu seosteräksen jätteet romu: ruostumatonta terästä: jossa on vähintään 8 painoprosenttia nikkeliä: romu muut muut: romu muut muut: romu muut tinatun raudan tai teräksen jätteet romu: romu muut muut jätteet romu: sorvaus- muut lastut, kaavinta- kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilauho, purseet jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina: 72-8 Tammikuu 2015 TKK II:2

9 sorvaus- muut lastut, kaavinta- kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet viilauho: romu muut purseet, jäysteet leikkausjätteet: paaleina: romu muut muut: romu muut muut: paloiteltuna: romu muut muut: paaleina: romu muut muut: romu muut romusta sulatetut harkot Rakeet uheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (TN701) (TN702): rakeet uheet: seosterästä muut II. RAUTA JA SEOSTAMATON TERÄS: Rauta seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan nimikkeen 7203 rauta) (TN701) (TN702): valanteet muut Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus: valssatut tai tkuvavaletut: automaattiterästä muut: paksuus enintään 130 mm paksuus suurempi kuin 130 mm taotut muut poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset: valssatut tai tkuvavaletu taotut muut: profiiliaihiot, valssatut tai tkuvavaletu Tammikuu 2015 TKK II:2 72-9

10 muut joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus: valssatut tai tkuvavaletut: automaattiterästä muut, joissa on: vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä taotut muut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: profiiliaihiot, valssatut tai tkuvavaletut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701)(TN702): kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, peitatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm paksuus pienempi kuin 3 mm muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus suurempi kuin 10 mm paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut paksuus pienempi kuin 3 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset: paksuus vähintään 2 mm paksuus pienempi kuin 2 mm muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus suurempi kuin 10 mm: paksuus suurempi kuin 15 mm paksuus suurempi kuin 10 mm mutta enintään 15 mm, leveys: vähintään mm pienempi kuin mm muut, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: Tammikuu 2015 TKK II:2

11 neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enintään mm muut, leveys: vähintään mm pienempi kuin mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enintään mm paksuus vähintään 4 mm muut paksuus pienempi kuin 3 mm muut: rei'itetty muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701) (TN702): kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: "sähkötekniset" muut paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: "sähkötekniset" muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: "sähkötekniset" muut: paksuus vähintään 0,35 mm mutta pienempi kuin 0,5 mm paksuus pienempi kuin 0,35 mm kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: "sähkötekniset" muut paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: "sähkötekniset" muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: "sähkötekniset" muut muut: rei'itetty muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Tammikuu 2015 TKK II:

12 Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut (TN701) (TN702): tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut): paksuus vähintään 0,5 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: läkkipelti: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut lyijyllä pinnoitetut, myös lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt) (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut sähkösinkityt: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut): aallotetut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut): alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut: Tammikuu 2015 TKK II:2

13 läkkipelti, lakatut; kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet, lakatut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti, 2, muut muut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti, muut muut: pleteroidut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut tinatut painetut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: hopeoidut, kullatut, platinoidut tai emaloidut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys suurempi kuin 150 mm paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia muut, paksuus vähintään 4,75 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm Tammikuu 2015 TKK II:

14 ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: "sähkötekniset": leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: paksuus vähintään 0,35 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm: keloina, läkkipellin valmistukseen tarkoitetut muut paksuus pienempi kuin 0,35 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm: keloina, läkkipellin valmistukseen tarkoitetut muut muut: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: rei'itetty muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut (TN701) (TN702): tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut): läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin pintakäsitelty muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm sähkösinkityt: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut: läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu; kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet, lakatut: läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu muut: leveys suurempi kuin 500 mm: Tammikuu 2015 TKK II:2

15 ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu,, 2, 5 lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti muut muut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu,, 2 lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttu kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristemateriaali toimii vakauttana, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti muut leveys enintään 500 mm: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttu kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristemateriaali toimii vakauttana, sekä lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä), muut muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut): kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm kromilla tai nikkelillä pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm kuparilla pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm Tammikuu 2015 TKK II:

16 alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut): alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: hopeoidut, kullatut, platinoidut tai emaloidut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm pleteroidut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt: kuumavalssatut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut muut muut Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701)(TN702): joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia, muut, automaattiterästä, muut: joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta pienempi kuin 14 mm: betonin raudoitukseen tarkoitetut, ulkorenkaiden kudosrunkoihin tarkoitetut, muut: joissa on enintään 0,06 painoprosenttia hiiltä joissa on enemmän kuin 0,06 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta enintään 0,75 painoprosenttia hiiltä joissa on enemmän kuin 0,75 painoprosenttia hiiltä muut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, 2, 2, 2, 2, 2, Tammikuu 2015 TKK II:2

17 Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (TN701) (TN702): taotut joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia tai joita on valssauksen jälkeen kierretty muut, automaattiterästä muut: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä muut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: betonin raudoitukseen tarkoitetut muut, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta: vähintään 80 mm pienempi kuin 80 mm muut muut, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä: joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta: vähintään 80 mm pienempi kuin 80 mm muut Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): automaattiterästä, ei enempää valmistettu kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt muut, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset muut joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä muut: kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut muut Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): U-, I- H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80 mm L- T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80 mm: L-profiilit T-profiilit Tammikuu 2015 TKK II:

18 U-, I- H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm: U-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 220 mm korkeus suurempi kuin 220 mm I-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 220 mm: joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut muut korkeus suurempi kuin 220 mm: joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut muut H-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 180 mm korkeus suurempi kuin 180 mm L- T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm: L-profiilit T-profiilit muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut: joiden poikkileikkaus mahtuu neliöön, jonka sivu on 80 mm muut: palkoprofiilit muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt: levyvalmisteista valmistetut: C-, L-, U-, Z-, omega- tai päästään avoimet profiilit muut muut muut: kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt levyvalmisteista: profiloidut levyt muut muut: kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (EH muut Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): pinnoittamaton, myös kiillotettu: jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkauksen suurin läpimitta pienempi kuin 0,8 mm poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm: joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia muut jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä: Tammikuu 2015 TKK II:2

19 seostamatonta terästä, jonka poikkileikkauksen, 2 suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm muut sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu): jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkauksen suurin läpimitta pienempi kuin 0,8 mm poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä: seostamatonta terästä, jonka poikkileikkauksen, 2 suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm muut muulla epälolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu): jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: kuparilla pinnoitettu (ei pleteroitu) muu jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä muu: jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä III. RUOSTUMATON TERÄS: Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, ruostumatonta terästä (TN701) (TN702): valanteet muut alkumuodot muut: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoinen: jossa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä jossa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä muut: poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: valssatut tai tkuvavaletut taotut Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut: paksuus suurempi kuin 10 mm paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: Tammikuu 2015 TKK II:

20 joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus pienempi kuin 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat: paksuus suurempi kuin 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm paksuus pienempi kuin 3 mm ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus pienempi kuin 0,5 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä muut: rei'itetty muut Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus pienempi kuin 4,75 mm ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä Tammikuu 2015 TKK II:2

69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET

69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET 69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan muotoilun jälkeen poltetut keraamiset tuotteet. Nimikkeisiin 6904-6914 kuuluvat ainoastaan muut kuin nimikkeisiin 6901-6903

Lisätiedot

LIITE LIITE I A MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET. YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (ks. 21 artikla)

LIITE LIITE I A MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET. YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (ks. 21 artikla) LIITE LIITE I A Tullit alennetaan seuraavasti: MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (ks. 21 artikla) tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

Lisätiedot

LIITE I A. MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla)

LIITE I A. MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla) LIITE I LIITE I A MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla) Tullit alennetaan seuraavasti: a) tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

Lisätiedot

XVI JAKSO. d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esimerkiksi 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso);

XVI JAKSO. d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esimerkiksi 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso); XVI JAKSO KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNENTALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄL- LAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET

Lisätiedot

2. Sulattamisen periaate

2. Sulattamisen periaate 2. Sulattamisen periaate Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Valamiseen tarvittava sula metalli saadaan aikaan sulattamalla sopivaa metalliromua tai metalliharkkoja sulatusuunissa. Sulattamiseen

Lisätiedot

96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT. b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat);

96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT. b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat); 96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kynät kosmeettiseen tai toalettikäyttöön (33 ryhmä); b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat); c)

Lisätiedot

85 RYHMÄ. d) tyhjiölaitteet, jollaisia käytetään lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa (nimike 9018); tai

85 RYHMÄ. d) tyhjiölaitteet, jollaisia käytetään lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa (nimike 9018); tai 85 RYHMÄ SÄHKÖKONEET JA -LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TE- LEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET Huomautuksia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN ALKUPERÄTUOTTEET MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ EU/KR/P1/fi 1 SISÄLLYSLUETTELO A JAKSO ALKUPERÄSÄÄNNÖT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

IX JAKSO. 44. Ryhmä 44-1

IX JAKSO. 44. Ryhmä 44-1 IX JAKSO PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITAVARAT; OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET 44. Ryhmä 4406

Lisätiedot

siltojen korjaus TERÄSRAKENTEET 1.301 METALLIT SILLAN- KORJAUSMATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ

siltojen korjaus TERÄSRAKENTEET 1.301 METALLIT SILLAN- KORJAUSMATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö TERÄSRAKENTEET METALLIT SILLAN KORJAUSMATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET 06/10 (korvaa ohjeen 8/95) 1.301 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Ohjeen

Lisätiedot

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDEN KALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUS- TEET,

Lisätiedot

Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista

Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista Dr. Martin Schuster Heraeus Kulzer Dental GmbH & Co. KG Heraeus Edelmetalle Käännös: Anders Wollstén Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista V äestön yleisen terveystietouden

Lisätiedot

I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT. A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT. A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti. 1. Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien

Lisätiedot

I JAKSO ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET. 1. Ryhmä

I JAKSO ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET. 1. Ryhmä I JAKSO ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET 1. Ryhmä 0106 90 00 Nivelmadot (Annelida Polychaeta), joista käytetään toisinaan nimitystä merimadot. Kyse on meren rannikoilla elävistä eläimistä, joita käytetään

Lisätiedot

Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa

Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa 2 3 1 4 7 8 5+6 Rakennussarja, julkaisu 5 Euro Inox Toimitus Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 11.4.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 105/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet vähittäismyyntiä varten sarjoiksi

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Magnesiumseokset. Raakamateriaalin tuotanto. CAE DS 2006 Painevalettavat metalliseokset

Magnesiumseokset. Raakamateriaalin tuotanto. CAE DS 2006 Painevalettavat metalliseokset Magnesiumseokset Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Käännös: Tampereen Teknillinen Yliopisto - Dino Nerweyi, Tuula Höök Magnesium (Mg) kuuluu maa-alkalimetalleihin. Se kuuluu kahdeksan maankuoressa

Lisätiedot

Alumiiniseokset. Raaka aineet. Sovellukset. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas ja CAE DS Painevaluseokset

Alumiiniseokset. Raaka aineet. Sovellukset. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas ja CAE DS Painevaluseokset Alumiiniseokset Elin Carlholt Swecast AB Käännös: Tampereen Teknillinen Yliopisto Tuula Höök Raaka aineet Alumiini on maankuoren kolmanneksi yleisin alkuaine. Maankuori sisältää suuremmassa määrin vain

Lisätiedot

11. Valuteräksen sulatus ja käsittely

11. Valuteräksen sulatus ja käsittely 11. Valuteräksen sulatus ja käsittely Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 11.1 Lyhyesti Sulaksi ajo eli mellotus Sulaksi ajossa pyritään käyttämään kohta aloituksen jälkeen täyttä sähkötehoa

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT YRITYKSET

PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT YRITYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT

Lisätiedot

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Alumiinin valaminen Skan Aluminium Pohjoismaisen alumiiniteollisuuden yhteistyöelin: Alumiinin valaminen ja työstäminen Toimittanut: Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Valuseosten seosaineet Alumiinia

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitohitsaus

Korjaus- ja kunnossapitohitsaus Korjaus- ja kunnossapitohitsaus Hitsaus on tärkeä menetelmä korjaustoiminnassa Hitsaus on metallien yleisin liittämismenetelmä. Hitsausta käytetään konepajoissa, kun valmistetaan erilaisia uusia tuotteita.

Lisätiedot

Pienoisopas. Alumiinihitsaus.

Pienoisopas. Alumiinihitsaus. Pienoisopas. Alumiinihitsaus. 2 Sisällys 3 Alumiini 4 Alumiiniseokset 5 Alumiinin hitsaaminen Muodonmuutokset Puhdistus ennen hitsausta Lisäaine 7 Suojakaasut MISON suojakaasut Alumiinihitsauksen suojakaasut

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsien jälkikäsittelyt

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsien jälkikäsittelyt 10 Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsien jälkikäsittelyt Severi Anttila, Vesa Lauhikari ja Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumattomien terästen hitsauksessa syntyvän kromioksidikerroksen paksuus, rakenne

Lisätiedot

Mikko Kauppinen. Ratakiskon elinkaari LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

Mikko Kauppinen. Ratakiskon elinkaari LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Mikko Kauppinen Ratakiskon elinkaari 01 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Mikko Kauppinen Ratakiskon elinkaari Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 1/2011 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Mitä kemia on? Kemiaa on kaikkialla. Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista.

Mitä kemia on? Kemiaa on kaikkialla. Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista. Mitä kemia on? Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista. Kaikki ympärillämme oleva koostuu kemiallisista yhdisteistä: maaperä, meri, taivas, talot, autot, ruoka, vaatteet ja oma elimistö Tutkimalla

Lisätiedot

Teräs Perustietoa arkkitehtiopiskelijalle

Teräs Perustietoa arkkitehtiopiskelijalle Teräs Perustietoa arkkitehtiopiskelijalle TKK Arkkitehtiosasto Rakennusoppi Teräs Perustietoa arkkitehtiopiskelijalle TKK Arkkitehtiosasto Rakennusoppi Johdanto Tämä oppikirja on tarkoitettu perusoppaaksi

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Lämpökäsittely Austenointi tehdään hyvin korkeassa lämpötilassa verrattuna muihin teräksiin Liian korkea lämpötila tai liian pitkä aika voivat aiheuttaa vetelyjä, rakeenkasvua,

Lisätiedot