XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT"

Transkriptio

1 XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän ksoon eivät kuulu: a) valmistetut maalit, musteet muut metallisuomuihin tai -uheeseen perustuvat tuotteet (nimikkeet , 3212, ); b) ferrocerium muut pyroforiset seokset (nimike 3606); c) nimikkeiden päähineet niiden osat; d) sateenvarjonkehikot muut nimikkeen 6603 tavarat; e) 71 ryhmän tavarat (esimerkiksi lometalliseokset, lometallilla pleteroitu epälo metalli epäaidot korut); f) XVI kson tavarat (koneet, mekaaniset laitteet sähkötavarat); g) kootut rautatie- raitiotieraiteet (nimike 8608) sekä muut XVII kson tavarat (kulkuneuvot, alukset ilmaalukset); h) XVIII kson kojeet laitteet, myös kellonjouset; ij) ampumatarvikkeiksi valmistetut lyijyhaulit (nimike 9306) sekä muut XIX kson tavarat (aseet ampumatarvikkeet); k) 94 ryhmän tavarat (esimerkiksi huonekalut, vuoteiden joustinpoht, valaisimet valaistusvarusteet, valokilvet tehdasvalmisteiset rakennukset); l) 95 ryhmän tavarat (esimerkiksi lelut, pelit urheiluvälineet); m) käsiseulat, napit, säiliökynät, kynänpitimet, kynänterät muut 96 ryhmän tavarat (erinäiset tavarat); n) 97 ryhmän tavarat (esimerkiksi taideteokset). 2. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "yleiskäyttöiset osat": a) nimikkeiden 7307, 7312, 7315, tavaroita sekä niiden kaltaisia muusta epälosta metallista valmistettu tavaroita; b) epälosta metallista tehtyjä jousia jousenlehtiä, ei kuitenkaan kellonjousia (nimike 9114); sekä c) nimikkeiden 8301, 8302, tavaroita sekä nimikkeen 8306 epälosta metallista valmistettu kehyksiä peilejä. Jäljempänä ryhmässä ilmaisulla "tavaroiden osat" (lukuun ottamatta nimikettä 7315) ei tarkoiteta edellä määriteltyjä yleiskäyttöisiä osia. Jollei edellisen alakohdan 83 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, 82 tai 83 ryhmän tavarat eivät kuulu ryhmään. 3. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "epälo metalli" seuraavia metalle: rauta teräs, kupari, nikkeli, alumiini, lyijy, sinkki, tina, volframi, molybdeeni, tantaali, magnesium, koboltti, vismutti, kadmium, titaani, zirkonium, antimoni, mangaani, beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium, indium, niobium (kolumbium), renium tallium. 4. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "kermetit" tuotteita, joissa on metallisen aineosan keraamisen aineosan mikroskooppinen heterogeeninen yhdiste. Ilmaisu "kermetit" kattaa myös sintratut metallikarbidit (metallilla sintratut metallikarbidit). 5. Seosten luokittelu (lukuun ottamatta ferroseoksia esiseoksia, sellaisina kuin ne määritellään ryhmässä): Tammikuu 2015 TKK II:2 72-1

2 a) epälojen metallien seokset luokitellaan siitä metallista valmistetuksi seokseksi, jota niissä on painosta eniten; b) seos, jossa on tähän ksoon kuuluvia epälo metalle tähän ksoon kuulumattomia aineita, luokitellaan tämän kson epälojen metallien seokseksi, jos näiden metallien yhteispaino on vähintään yhtä suuri kuin muiden aineiden yhteispaino; c) tässä ksossa tarkoitetaan ilmaisulla "seokset" myös sintrattu metalliuheiden seoksia, sulattamalla saatu heterogeenisia seoksia (ei kuitenkaan kermettejä) metallien välisiä yhdisteitä. 6. Jollei toisin määrätä, viittaus epäloon metalliin nimikkeistössä tarkoittaa myös seoksia, jotka 5 huomautuksen mukaisesti luokitellaan kyseisen metallin seokseksi. 7. Kokoonpantujen tavaroiden luokittelu: Jollei toisin määrätä, luokitellaan epäloa metallia olevat tavarat (myös nimikkeistön tulkintasääntöjen mukaan epälometallitavaroina pidettävät, eri aineista valmistetut tavarat), joissa on kahta tai useampaa epäloa metallia, sitä epäloa metallia oleviksi tavaroiksi, jota niissä on painosta eniten. Tässä tarkoituksessa: a) pidetään rautaa terästä tai eri rauta- teräslaatu yhtenä samana metallina; b) pidetään seosta kokonaan sitä metallia olevana, jonka seoksena se luokitellaan 5 huomautuksen mukaisesti; c) pidetään nimikkeen 8113 kermettiä yhtenä ainoana epälona metallina. 8. Tässä ksossa tarkoitetaan ilmaisulla: a) "jätteet romu" metallien valmistuksessa mekaanisessa työstössä syntyviä metallijätteitä -romua sekä metallitavaroita, jotka selvästi eivät sellaisinaan sovellu käytettäviksi sen takia, että ne ovat vahingoittuneita, leikeltyjä tai kuluneita, tai muista syistä; b) "uheet" tuotteita, joista vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 mm. Huomautuksia 72 RYHMÄ RAUTA JA TERÄS 1. Tässä ryhmässä tämän huomautuksen d, e f alakohdan osalta kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "harkkorauta" raudan hiilen seoksia, jotka käytännössä eivät sovellu muokattaviksi, joissa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä joissa lisäksi voi olla yhtä tai useampaa muuta ainetta painosta seuraavasti: - enintään 10 prosenttia kromia - enintään 6 prosenttia mangaania - enintään 3 prosenttia fosforia - enintään 8 prosenttia piitä - enintään 10 prosenttia muita aineita yhteensä; b) "peilirauta" raudan hiilen seoksia, joissa on enemmän kuin 6 mutta enintään 30 painoprosenttia mangaania jotka muuten ovat a alakohdan määritelmän mukaiset; c) "ferroseokset" seoksia, jotka ovat harkkoina, möhkäleinä, säännöttöminä kappaleina tai niiden kaltaisessa alkumuodossa, tku Tammikuu 2015 TKK II:2

3 vavalussa saaduissa muodoissa myös rakeina tai uheena (myös yhteenpuristettuina) joita tavallisesti käytetään lisäaineina muiden seosten valmistuksessa tai pelkistysaineina, rikinpoistoaineina tai vastaaviin tarkoituksiin rautametallurgiassa jotka käytännössä eivät sovellu muokattaviksi joissa on rautaa vähintään 4 painoprosenttia painosta yhtä tai useampaa seuraavista aineista: - enemmän kuin 10 prosenttia kromia - enemmän kuin 30 prosenttia mangaania - enemmän kuin 3 prosenttia fosforia - enemmän kuin 8 prosenttia piitä - enemmän kuin 10 prosenttia yhteensä muita aineita, lukuun ottamatta hiiltä, mutta kuparia ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin 10 prosenttia; d) "teräs" rautapohisia aineita, muita kuin nimikkeeseen 7203 kuuluvia, jotka käytännössä (tiettyjä valukappaleen muotoon tuotettu lukuun ottamatta) soveltuvat muokattaviksi joissa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä. Kromiteräksessä hiilipitoisuus voi kuitenkin olla suurempi; e) "ruostumaton teräs" seosterästä, jossa on enintään 1,2 painoprosenttia hiiltä vähintään 10,5 painoprosenttia kromia jossa voi lisäksi olla muita aineita; f) "muu seosteräs" terästä, joka ei vastaa ruostumattoman teräksen määritelmää jossa on painosta yhtä tai useampaa seuraavista aineista: - vähintään 0,3 prosenttia alumiinia - vähintään 0,0008 prosenttia booria - vähintään 0,3 prosenttia kromia - vähintään 0,3 prosenttia kobolttia - vähintään 0,4 prosenttia kuparia - vähintään 0,4 prosenttia lyijyä - vähintään 1,65 prosenttia mangaania - vähintään 0,08 prosenttia molybdeenia - vähintään 0,3 prosenttia nikkeliä - vähintään 0,06 prosenttia niobiumia - vähintään 0,6 prosenttia piitä - vähintään 0,05 prosenttia titaania - vähintään 0,3 prosenttia volframia - vähintään 0,1 prosenttia vanadiinia - vähintään 0,05 prosenttia zirkoniumia - muita aineita vähintään 0,1 prosenttia kutakin (ei kuitenkaan rikkiä, fosforia, hiiltä typpeä); g) "romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä" karkeiksi valanteiksi (ilman syöttökupu) tai harkoiksi valettu tuotteita, joissa on ilmeisiä pintaviko jotka eivät kemialliselta koostumukseltaan vastaa harkkoraudan, peiliraudan tai ferroseoksien määritelmää; h) "rakeet" tuotteita, joista vähemmän kuin 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 mm, joista vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 5 mm; ij) "välituotteet" poikkileikkaukseltaan täyteisiä, tkuvavalumenetelmällä valmistettu tuotteita, myös jos niitä on kuumana esivalssattu sekä muita poikkileikkaukseltaan täyteisiä tuotteita, joita ei ole enempää valmistettu kuin kuumana esivalssattu tai takomalla esimuokattu, myös profiiliaihioita. Nämä tuotteet eivät esiinny keloina eivätkä kieppeinä; k) "levyvalmisteet" valssattu, täyteiseltä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoisia tuotteita, jotka eivät Tammikuu 2015 TKK II:2 72-3

4 vastaa ij alakohdan määritelmää, seuraavissa muodoissa: - säännöllisesti kelattuina rullina, tai - suorina tuotteina, joiden leveys, jos paksuus on pienempi kuin 4,75 mm, on vähintään kymmenen kertaa paksuus tai joiden leveys, jos paksuus on vähintään 4,75 mm, on suurempi kuin 150 mm vähintään kaksi kertaa paksuus. Levyvalmisteisiin luetaan myös tuotteet, joihin on valssauksessa aikaansaatu pintakuvioita (esimerkiksi uria, harjo tai ruudun, pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisia kuvioita), tuotteet, jotka on rei'itetty, aallotettu tai kiillotettu, jos ne eivät tuolloin saa muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta. Muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset levyvalmisteet luokitellaan koosta riippumatta vähintään 600 mm:n levyisiksi tuotteiksi, jos ne eivät ole luonteeltaan muihin nimikkeisiin kuuluvia tavaroita tai tuotteita; l) "kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot" säännöttömästi kiepitettyjä kuumavalssattu tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan ympyrä, ympyräsegmentti, soikio, suorakaide, neliö, kolmio tai muu kupera monikulmio (myös "litistetyt ympyrät" "muunnetut suorakulmiot", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria kaksi muuta sivua ovat suoria, yhdensuuntaisia yhtä pitkiä). Näissä tuotteissa voi olla valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia (betonin raudoitustangot); m) "muut tangot" tuotteita, jotka eivät vastaa ij, k tai l alakohdan määritelmää tai langan määritelmää joiden koko pituudelta samanlainen, täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan ympyrä, ympyräsegmentti, soikio, suorakaide, neliö, kolmio tai muu kupera monikulmio (myös "litistetyt ympyrät" "muunnetut suorakulmiot", joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria kaksi muuta sivua ovat suoria, yhdensuuntaisia yhtä pitkiä).nämä tuotteet: - voivat olla sellaisia, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia (betonin raudoitustangot) - voivat olla valssauksen jälkeen kierrettyjä; n) "profiilit" tuotteita, joissa on koko pituudelta samanlainen, täyteinen poikkileikkaus jotka eivät vastaa ij, k, l tai m alakohdan määritelmää tai langan määritelmää. 72 ryhmään ei kuulu nimikkeen 7301 tai 7302 tuotteita; o) "langat" kiepitettyjä tai keloilla olevia kylmänä muokattu tuotteita, joissa on koko pituudelta samanlainen, täyteinen, minkä tahansa muotoinen poikkileikkaus jotka eivät vastaa levyvalmisteiden määritelmää; p) "ontot poratangot" ontto, poikkileikkaukseltaan minkä tahansa muotoisia, porien valmistukseen soveltuvia tanko, joiden poikkileikkauksen suurin ulkomitta on suurempi kuin 15 mm mutta enintään 52 mm suurin sisämitta enintään puolet suurimmasta ulkoläpimitasta. Rautaa tai terästä olevat ontot tangot, jotka eivät vastaa tätä määritelmää, luokitellaan nimikkeeseen Rautametallit, jotka on pleteroitu toisella rautametallilla, luokitellaan siitä rautametallista valmistetuiksi tuotteiksi, jota niissä on painosta eniten. 3. Elektrolyyttisesti saostamalla, painevalulla tai sintraamalla valmistetut rauta- terästuotteet luokitellaan muotonsa, koostumuksensa ulkonäkönsä perusteella niihin tämän ryhmän nimikkeisiin, jotka soveltuvat vastaaville kuumavalssatuille tuotteille Tammikuu 2015 TKK II:2

5 Alanimikehuomautuksia 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "seostettu harkkorauta" harkkorautaa, jossa on yhtä tai useampaa jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti: - enemmän kuin 0,2 prosenttia kromia - enemmän kuin 0,3 prosenttia kuparia - enemmän kuin 0,3 prosenttia nikkeliä - enemmän kuin 0,1 prosenttia jotain seuraavista aineista: alumiini, molybdeeni, titaani, volframi vanadiini; b) "seostamaton automaattiteräs" seostamatonta terästä, jossa on yhtä tai useampaa jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti: - vähintään 0,08 prosenttia rikkiä - vähintään 0,1 prosenttia lyijyä - enemmän kuin 0,05 prosenttia seleeniä - enemmän kuin 0,01 prosenttia telluuria - enemmän kuin 0,05 prosenttia vismuttia; c) "piiseosteinen sähkötekninen teräs" seosterästä, jossa on vähintään 0,6 mutta enintään 6 painoprosenttia piitä enintään 0,8 painoprosenttia hiiltä. Siinä voi myös olla enintään 1 painoprosentti alumiinia mutta ei sellaisia määriä muita aineita, että ne antaisivat teräkselle jonkin muun seosteräksen ominaisuudet; d) "pikateräs" seosterästä, jossa on mahdollisten muiden aineiden ohessa vähintään kahta seuraavasta kolmesta aineesta: molybdeenia, volframia vanadiinia, yhteismäärältään vähintään 7 painoprosenttia, sekä hiiltä vähintään 0,6 painoprosenttia kromia 3-6 painoprosenttia; e) "piimangaaniteräs" seosterästä, jossa on painosta: - enintään 0,7 prosenttia hiiltä, - vähintään 0,5 prosenttia mutta enintään 1,9 prosenttia mangaania, - vähintään 0,6 prosenttia mutta enintään 2,3 prosenttia piitä mutta ei sellaisia määriä muita aineita, että ne antaisivat teräkselle jonkin muun seosteräksen ominaisuudet. 2. Luokiteltaessa ferroseoksia nimikkeen 7202 alanimikkeisiin on noudatettava seuraavaa sääntöä: Ferroseosta pidetään binaarisena, se luokitellaan asianomaiseen alanimikkeeseen (jos sellainen on olemassa), jos ainoastaan yksi seosaineista on suurempi kuin 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa tarkoitettu pienin prosenttiluku; vastaavasti ferroseosta pidetään ternaarisena tai kvaternaarisena, jos kaksi tai kolme seoksen aineista on suurempi kuin pienin prosenttiluku. Tätä sääntöä sovellettaessa 1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa tarkoitettu "muita aineita" on kutakin oltava enemmän kuin 10 painoprosenttia. Lisähuomautus 1. Jäljempänä tarkoitetaan ilmaisulla: - "sähkötekninen" alanimikkeissä , , , , , , levyvalmisteita, joiden tehohäviö kiloa kohti 50 Hz:n virran 1 T:n magneettivuon tiheyden vaikutuksesta on Epstein-menetelmällä mitattuna: - enintään 2,1 W, kun niiden paksuus on enintään 0,20 mm, Tammikuu 2015 TKK II:2 72-5

6 - enintään 3,6 W, kun niiden paksuus on vähintään 0,20 mm mutta pienempi kuin 0,60 mm, - enintään 6 W, kun niiden paksuus on vähintään 0,60 mm mutta enintään 1,50 mm; - "läkkipelti" alanimikkeissä , , vähemmän kuin 0,5 mm paksu levyvalmisteita, jotka on päällystetty metallikerroksella, jossa on vähintään 97 painoprosenttia tinaa; - "työkaluteräs" alanimikkeissä , , , , , , muuta seosterästä kuin ruostumatonta tai pikaterästä, jossa on jäljempänä mainittua ainetta painosta seuraavasti jossa voi lisäksi olla muita aineita: - vähemmän kuin 0,6 prosenttia hiiltä vähintään 0,7 prosenttia piitä vähintään 0,05 prosenttia vanadiinia tai vähintään 4 prosenttia volframia, - vähintään 0,8 prosenttia hiiltä vähintään 0,05 prosenttia vanadiinia, - enemmän kuin 1,2 prosenttia hiiltä vähintään 11 prosenttia, mutta enintään 15 prosenttia kromia, - vähintään 0,16 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia hiiltä vähintään 3,8 prosenttia, mutta enintään 4,3 prosenttia nikkeliä vähintään 1,1 prosenttia, mutta enintään 1,5 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia, - vähintään 0,3 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia hiiltä vähintään 1,4 prosenttia, mutta enintään 2,1 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia vähemmän kuin 1,2 prosenttia nikkeliä, - vähintään 0,3 prosenttia hiiltä vähemmän kuin 5,2 prosenttia kromia vähintään 0,65 prosenttia molybdeenia tai vähintään 0,4 prosenttia volframia, - vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 0,6 prosenttia hiiltä vähintään 1,25 prosenttia, mutta enintään 1,8 prosenttia nikkeliä vähintään 0,5 prosenttia, mutta enintään 1,2 prosenttia kromia vähintään 0,15 prosenttia, mutta enintään 0,5 prosenttia molybdeenia Tammikuu 2015 TKK II:2

7 I. RAAKA-AINEET; RAKEINA TAI JAU- HEENA OLEVAT TUOTTEET: Harkkorauta peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa (TN701) (TN702): seostamaton harkkorauta, jossa on enintään 0,5 painoprosenttia fosforia: jossa on vähintään 0,4 painoprosenttia mangaania: jossa on enintään 1 painoprosentti piitä: harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm korkeus enintään 150 mm 1,7; S: muut 1,7 1, jossa on enemmän kuin 1 painoprosentti piitä 1,7 1, jossa on vähintään 0,1 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,4 painoprosenttia mangaania: harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm, korkeus enintään 150 mm jotka sisältävät enintään 1 painoprosentin piitä 1,7; S: muut 1,7 1, jossa on vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia mangaania seostamaton harkkorauta, jossa on enemmän kuin 2,2 1, 5 0,5 painoprosenttia fosforia seostettu harkkorauta; peilirauta: seostettu harkkorauta, jossa on vähintään 0,3 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti titaania vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosentti vanadiinia muut 1,7 1, Ferroseokset (TN701) (TN702): ferromangaani: jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä: jonka rakeiden koko on enintään 5 mm mangaanipitoisuus suurempi kuin 65 painoprosenttia 2,7 1, muu 2,7 1, muu 2,7 1, ferropii: jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia piitä 5,7; K:0 (090019) 1, 2, muu: jossa on vähintään 4 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia magnesiumia 5,7; K:0 (090019) 1, 2, muu 5,7; K:0 (090019) 1, 2, ferropiimangaani 3,7; K:0 (090021) 1, ferrokromi: jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä: jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia hiiltä 4, jossa on enemmän kuin 6 painoprosenttia hiiltä 4, muu: jossa on enintään 0,05 painoprosenttia hiiltä: jossa on enemmän kuin 30 painoprosenttia, mutta enintään 90 painoprosenttia kromia (lostettua ferrokromia) 7,0; K:0 (090023) 1, muut 7, jossa on enemmän kuin 0,05 painoprosenttia mutta enintään 0,5 painoprosenttia hiiltä: jossa on vähintään 30 painoprosenttia kromia: Tammikuu 2015 TKK II:2 72-7

8 jossa on enintään 0,1 painoprosenttia hiiltä enemmän kuin 30 painoprosenttia, mutta enintään 90 painoprosenttia kromia (lostettua ferrokromia) 7,0; K:0 (090023) 1, muut 7, muut 7, jossa on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä: jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä enintään 70 painoprosenttia kromia 7,0; K:0 (092799) 1, muut 7, ferropiikromi 2,7; S: ferronikkeli ferromolybdeeni 2,7 1, ferrovolframi ferropiivolframi muut: ferrotitaani ferropiititaani 2,7 1, ferrovanadiini 2,7 1, ferroniobium muu: ferrofosfori ferropiimagnesium 2,7 1, muut: rauta-dysprosium, joka sisältää: - vähintään 78 painoprosenttia dysprosiumia - vähintään 18 mutta enintään 22 painoprosenttia rautaa 2,7; S: muut 2,7 1, Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa (TN701) (TN702): rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohiset tuotteet muut Rautapohiset jätteet romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä (TN701) (TN702): valuraudan jätteet romu seosteräksen jätteet romu: ruostumatonta terästä: jossa on vähintään 8 painoprosenttia nikkeliä: romu muut muut: romu muut muut: romu muut tinatun raudan tai teräksen jätteet romu: romu muut muut jätteet romu: sorvaus- muut lastut, kaavinta- kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilauho, purseet jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina: 72-8 Tammikuu 2015 TKK II:2

9 sorvaus- muut lastut, kaavinta- kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet viilauho: romu muut purseet, jäysteet leikkausjätteet: paaleina: romu muut muut: romu muut muut: paloiteltuna: romu muut muut: paaleina: romu muut muut: romu muut romusta sulatetut harkot Rakeet uheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (TN701) (TN702): rakeet uheet: seosterästä muut II. RAUTA JA SEOSTAMATON TERÄS: Rauta seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan nimikkeen 7203 rauta) (TN701) (TN702): valanteet muut Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus: valssatut tai tkuvavaletut: automaattiterästä muut: paksuus enintään 130 mm paksuus suurempi kuin 130 mm taotut muut poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset: valssatut tai tkuvavaletu taotut muut: profiiliaihiot, valssatut tai tkuvavaletu Tammikuu 2015 TKK II:2 72-9

10 muut joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus: valssatut tai tkuvavaletut: automaattiterästä muut, joissa on: vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä taotut muut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: profiiliaihiot, valssatut tai tkuvavaletut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701)(TN702): kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, peitatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm paksuus pienempi kuin 3 mm muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus suurempi kuin 10 mm paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut paksuus pienempi kuin 3 mm: uudelleenvalssaukseen tarkoitetut muut kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset: paksuus vähintään 2 mm paksuus pienempi kuin 2 mm muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus suurempi kuin 10 mm: paksuus suurempi kuin 15 mm paksuus suurempi kuin 10 mm mutta enintään 15 mm, leveys: vähintään mm pienempi kuin mm muut, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: Tammikuu 2015 TKK II:2

11 neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enintään mm muut, leveys: vähintään mm pienempi kuin mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enintään mm paksuus vähintään 4 mm muut paksuus pienempi kuin 3 mm muut: rei'itetty muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701) (TN702): kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: "sähkötekniset" muut paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: "sähkötekniset" muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: "sähkötekniset" muut: paksuus vähintään 0,35 mm mutta pienempi kuin 0,5 mm paksuus pienempi kuin 0,35 mm kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: "sähkötekniset" muut paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: "sähkötekniset" muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: "sähkötekniset" muut muut: rei'itetty muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Tammikuu 2015 TKK II:

12 Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut (TN701) (TN702): tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut): paksuus vähintään 0,5 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut paksuus pienempi kuin 0,5 mm: läkkipelti: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut lyijyllä pinnoitetut, myös lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt) (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut sähkösinkityt: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut): aallotetut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut): alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut): ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut: Tammikuu 2015 TKK II:2

13 läkkipelti, lakatut; kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet, lakatut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti, 2, muut muut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti, muut muut: pleteroidut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut tinatut painetut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut muut: hopeoidut, kullatut, platinoidut tai emaloidut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut muut Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys suurempi kuin 150 mm paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia muut, paksuus vähintään 4,75 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm Tammikuu 2015 TKK II:

14 ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: "sähkötekniset": leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: paksuus vähintään 0,35 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm: keloina, läkkipellin valmistukseen tarkoitetut muut paksuus pienempi kuin 0,35 mm: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm: keloina, läkkipellin valmistukseen tarkoitetut muut muut: leveys suurempi kuin 500 mm leveys enintään 500 mm muut: rei'itetty muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut (TN701) (TN702): tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut): läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin pintakäsitelty muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm sähkösinkityt: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut: läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu; kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet, lakatut: läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu muut: leveys suurempi kuin 500 mm: Tammikuu 2015 TKK II:2

15 ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu,, 2, 5 lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti muut muut: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu,, 2 lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttu kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristemateriaali toimii vakauttana, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) lukuun ottamatta tuotteita, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti muut leveys enintään 500 mm: seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttu kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristemateriaali toimii vakauttana, sekä lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä), muut muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut): kromioksideilla tai kromilla kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm kromilla tai nikkelillä pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm kuparilla pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm Tammikuu 2015 TKK II:

16 alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut): alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut): leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm muut: leveys suurempi kuin 500 mm: hopeoidut, kullatut, platinoidut tai emaloidut muut: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EH muut leveys enintään 500 mm pleteroidut: leveys suurempi kuin 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt muut leveys enintään 500 mm: ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt: kuumavalssatut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut muut muut Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701)(TN702): joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia, muut, automaattiterästä, muut: joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta pienempi kuin 14 mm: betonin raudoitukseen tarkoitetut, ulkorenkaiden kudosrunkoihin tarkoitetut, muut: joissa on enintään 0,06 painoprosenttia hiiltä joissa on enemmän kuin 0,06 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta enintään 0,75 painoprosenttia hiiltä joissa on enemmän kuin 0,75 painoprosenttia hiiltä muut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, 2, 2, 2, 2, 2, Tammikuu 2015 TKK II:2

17 Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (TN701) (TN702): taotut joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia tai joita on valssauksen jälkeen kierretty muut, automaattiterästä muut: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä muut: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: betonin raudoitukseen tarkoitetut muut, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta: vähintään 80 mm pienempi kuin 80 mm muut muut, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä: joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen läpimitta: vähintään 80 mm pienempi kuin 80 mm muut Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): automaattiterästä, ei enempää valmistettu kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt muut, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt: joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset muut joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä muut: kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut muut Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): U-, I- H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80 mm L- T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80 mm: L-profiilit T-profiilit Tammikuu 2015 TKK II:

18 U-, I- H-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm: U-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 220 mm korkeus suurempi kuin 220 mm I-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 220 mm: joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut muut korkeus suurempi kuin 220 mm: joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut muut H-profiilit: korkeus vähintään 80 mm mutta enintään 180 mm korkeus suurempi kuin 180 mm L- T-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm: L-profiilit T-profiilit muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut: joiden poikkileikkaus mahtuu neliöön, jonka sivu on 80 mm muut: palkoprofiilit muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt: levyvalmisteista valmistetut: C-, L-, U-, Z-, omega- tai päästään avoimet profiilit muut muut muut: kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt levyvalmisteista: profiloidut levyt muut muut: kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (EH muut Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä (TN701) (TN702): pinnoittamaton, myös kiillotettu: jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkauksen suurin läpimitta pienempi kuin 0,8 mm poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm: joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjo, uria tai muita muotopoikkeamia muut jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä: Tammikuu 2015 TKK II:2

19 seostamatonta terästä, jonka poikkileikkauksen, 2 suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm muut sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu): jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: poikkileikkauksen suurin läpimitta pienempi kuin 0,8 mm poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 0,8 mm jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä: seostamatonta terästä, jonka poikkileikkauksen, 2 suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm muut muulla epälolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu): jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä: kuparilla pinnoitettu (ei pleteroitu) muu jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä muu: jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä III. RUOSTUMATON TERÄS: Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, ruostumatonta terästä (TN701) (TN702): valanteet muut alkumuodot muut: poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoinen: jossa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä jossa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä muut: poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset: valssatut tai tkuvavaletut taotut muut: valssatut tai tkuvavaletut taotut Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut: paksuus suurempi kuin 10 mm paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: Tammikuu 2015 TKK II:

20 joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus pienempi kuin 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat: paksuus suurempi kuin 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm paksuus pienempi kuin 3 mm ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä paksuus pienempi kuin 0,5 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä muut: rei'itetty muut Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm (TN701) (TN702): ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut: paksuus vähintään 4,75 mm paksuus pienempi kuin 4,75 mm ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut: paksuus vähintään 3 mm: joissa on vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä joissa on vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia nikkeliä Tammikuu 2015 TKK II:2

XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/471 XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän jaksoon eivät kuulu: a) valmistetut maalit, musteet

Lisätiedot

XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän jaksoon eivät kuulu: a) valmistetut maalit, musteet ja muut metallisuomuihin tai -jauheeseen perustuvat tuotteet

Lisätiedot

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT Alanimikehuomautus 1. Edellä 74 ryhmän 1 huomautusta, jossa määritellään "tangot, profiilit, lanka, levyt, nauhat ja folio", noudatetaan

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 16 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 24 Metallien jalostus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty tuotanto

Lisätiedot

74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT

74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT 74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT Huomautus 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "puhdistettu kupari": metallia, jossa on vähintään 99,85 painoprosenttia kuparia; tai metallia, jossa on vähintään

Lisätiedot

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT 76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT Huomautus 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "tangot": valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET,

XIV JAKSO 71 RYHMÄ LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT 71 RYHMÄ LUONNONHELMET

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALO- METALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT 71 RYHMÄ LUONNONHELMET

Lisätiedot

69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET

69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET 69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan muotoilun jälkeen poltetut keraamiset tuotteet. Nimikkeisiin 6904-6914 kuuluvat ainoastaan muut kuin nimikkeisiin 6901-6903

Lisätiedot

74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT

74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT 74 RYHMÄ KUPARI JA KUPARITAVARAT Huomautus 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "puhdistettu kupari": metallia, jossa on vähintään 99,85 painoprosenttia kuparia; tai metallia, jossa on vähintään

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 8/11 LIITE asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien

Lisätiedot

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (19 OSA)

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (19 OSA) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2013 COM(2013) 290 final Liite II - 19/22 osa LIITE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (19

Lisätiedot

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT 76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT Huomautus. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "tangot": valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus

Lisätiedot

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT 76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT Huomautus 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "tangot": valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus

Lisätiedot

73 RYHMÄ RAUTA- JA TERÄSTAVARAT

73 RYHMÄ RAUTA- JA TERÄSTAVARAT 73 RYHMÄ RAUTA- JA TERÄSTAVARAT Huomautuksia 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla "valurauta" valamalla valmistettuja tuotteita, joissa rautaa on painosta enemmän kuin mitään muuta ainetta ja jotka

Lisätiedot

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT

76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT 76 RYHMÄ ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT Huomautus 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "tangot": valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden täyteinen poikkileikkaus

Lisätiedot

XIII JAKSO 68 RYHMÄ VALMISTETUT TAVARAT

XIII JAKSO 68 RYHMÄ VALMISTETUT TAVARAT XIII JAKSO KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT 68 RYHMÄ KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA,

Lisätiedot

5730/16 ADD 8 UH/isk DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 8. Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE)

5730/16 ADD 8 UH/isk DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 8. Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE) 5730/16 DD 8 CP 19 WTO 19 COFR 19 RELEX 68 SÄÄDÖKSET J MUUT VÄLINEET sia: Euroopan unionin ja sen

Lisätiedot

69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET

69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET 69 RYHMÄ KERAAMISET TUOTTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan muotoilun jälkeen poltetut keraamiset tuotteet. Nimikkeisiin 6904-6914 kuuluvat ainoastaan muut kuin nimikkeisiin 6901-6903

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/465 XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROI- DUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT

Lisätiedot

59 RYHMÄ KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KERROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT; TEKSTIILI- TAVARAT, JOLLAISET SOVELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN

59 RYHMÄ KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KERROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT; TEKSTIILI- TAVARAT, JOLLAISET SOVELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN 59 RYHMÄ KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KERROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT; TEKSTIILI- TAVARAT, JOLLAISET SOVELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN Huomautuksia 1. Jollei toisin määrätä, tässä ryhmässä tarkoitetaan

Lisätiedot

Inbux Oy AB Erikoisteräkset

Inbux Oy AB Erikoisteräkset Nauhat Levyt Langat Jousiteräkset Profiilit Putket Tankoteräkset Työkaluteräkset RAAKA-AINEET, PUOLIVALMISTEET JA KOMPONENTIT SUOMEN TEOLLISUUDELLE Oy Inbux AB, aikaisemmin K. Buxhoeveden Insinööritoimisto,

Lisätiedot

40 RYHMÄ KUMI JA KUMITAVARAT

40 RYHMÄ KUMI JA KUMITAVARAT 40 RYHMÄ KUMI JA KUMITAVARAT Huomautuksia 1. Jollei toisin määrätä, kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "kumi" seuraavia tuotteita, myös vulkanoituina tai kovetettuina: luonnonkumi eli kautsu,

Lisätiedot

strategiset metallit 24.2.2011 Marjo Matikainen-Kallström

strategiset metallit 24.2.2011 Marjo Matikainen-Kallström EU:n mineraalipolitiikka ja strategiset metallit Maan alla ja päällä -seminaari i 24.2.2011 EU:n määrittelemät kriittiset raaka-aineet KRIITTISET Metalli/mineraali Kaivostuotanto Löytymispotentiaali Suomessa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 7/10 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

31 RYHMÄ LANNOITTEET

31 RYHMÄ LANNOITTEET 31 RYHMÄ LANNOITTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0511 eläimenveri; b) erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet (lukuun ottamatta niitä, jotka vastaavat 2 huomautuksen a

Lisätiedot

XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT

XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT Huomautuksia 1. Tähän jaksoon eivät kuulu: a) harjakset ja muut harjantekoon käytettävät eläimenkarvat (nimike 0502); jouhet ja jouhenjätteet (nimike 0511);

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Heidi Broms Yleiskirje 13.1.2016 Nro 4/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 13.12.2015 lukien: 7209

Lisätiedot

82 RYHMÄ TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT

82 RYHMÄ TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT 82 RYHMÄ TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT Huomautuksia 1. Puhalluslamppuja, kenttäahjoja, käsi- tai jalkakäyttöisiä hiomalaitteita,

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT 83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tässä ryhmässä epäjaloa metallia olevat osat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin ne tavarat, joiden osia ne ovat. Nimikkeiden

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDEN KALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUS- TEET,

Lisätiedot

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008 2392 Liite 1, joihin ei sovelleta 5 :ää A. Lyijy seosaineena 1. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja sinkitty teräs, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä 2. a) Työstettäväksi tarkoitettu

Lisätiedot

P. 0403 066 240 VARASTOLUETTELO SALON KONE JA RAUTA OY SALON RAUTALIIKE OY. MYLLYOJANKATU 11, SALO Vaihde 0403 066 200 www.skroy.

P. 0403 066 240 VARASTOLUETTELO SALON KONE JA RAUTA OY SALON RAUTALIIKE OY. MYLLYOJANKATU 11, SALO Vaihde 0403 066 200 www.skroy. VARASTOLUETTELO Ruostumaton ja haponkestävä Teräslevyt Harja- ja betoniteräkset Paalausvanne Ainesputket Terästangot, -palkit ja -profiilit Rakenne-, huonekalu-, tuubi- ja vesijohtoputket P. 0403 066 240

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Heidi Broms Yleiskirje 16.12.2016 Nro 118/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 13.11.2016 lukien:

Lisätiedot

56 RYHMÄ VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDE- JA PURJELANKA, NUORA JA KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

56 RYHMÄ VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDE- JA PURJELANKA, NUORA JA KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 56 RYHMÄ VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDE- JA PURJELANKA, NUORA JA KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) tuotteet, joissa vanu, huopa tai kuitukangas

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT. b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat);

96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT. b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat); 96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kynät kosmeettiseen tai toalettikäyttöön (33 ryhmä); b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat); c)

Lisätiedot

4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3

4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3 Metallista ja muovista valmistettu tavara, jolla lasten turvaistuin kiinnitetään moottoriajoneuvoon (ns. lasten turvaistuimen alusta). Siinä on pituudeltaan

Lisätiedot

XII JAKSO 64 RYHMÄ JALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT

XII JAKSO 64 RYHMÄ JALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT XII JAKSO JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOS- KAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVA- RAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA

Lisätiedot

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDEN KALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUS- TEET,

Lisätiedot

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDEN KALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUS- TEET,

Lisätiedot

Rautametallien sulatuksen raaka ja apuaineet 1

Rautametallien sulatuksen raaka ja apuaineet 1 Rautametallien sulatuksen raaka ja apuaineet Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Valuraudan ja valuteräksen raaka ainekanta muodostuu metallisista raaka aineista,

Lisätiedot

Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset

Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset Tuote EUVL nro THT nro 0302 84 10 85 30 0303 89 55 0304 49 90 50 49 90 70 89 90 40 89 90 60 2602 00 00 2820 90 90 TR BR GE IN MX 2804 69 00 KR Meribassi

Lisätiedot

2. Sulattamisen periaate

2. Sulattamisen periaate 2. Sulattamisen periaate Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Valamiseen tarvittava sula metalli saadaan aikaan sulattamalla sopivaa metalliromua tai metalliharkkoja sulatusuunissa. Sulattamiseen

Lisätiedot

SAATAVUUS: = varastossa, s = sinkitty, m = suojamaalattu

SAATAVUUS: = varastossa, s = sinkitty, m = suojamaalattu 1 Terästuoteluettelo 2014 SISÄLTÖ 4 KANKITERÄKSET 25 RUOSTUMATTOMAT / 4 Lattateräkset HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET 6 Kulmateräkset 25 Ruostumattomat putket sekä levyt, latta-, 8 Neliöteräkset pyörö- ja kulmateräkset

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Harmonoidun järjestelmän yleiset tulkintasäännöt

SISÄLLYSLUETTELO. Harmonoidun järjestelmän yleiset tulkintasäännöt SISÄLLYSLUETTELO Harmonoidun järjestelmän yleiset tulkintasäännöt I jakso ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET 1 Elävät eläimet 2 Liha ja muut syötävät eläimenosat 3 Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.5.23 KOM(23)26 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien

Lisätiedot

54 RYHMÄ TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTALEET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT TEKSTIILITEKOKUITU- AINEESTA

54 RYHMÄ TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTALEET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT TEKSTIILITEKOKUITU- AINEESTA 54 RYHMÄ TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTALEET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT TEKSTIILITEKOKUITU- AINEESTA Huomautuksia. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "tekokuidut" katkokuituja ja filamentteja,

Lisätiedot

tekniikkaa ja terästä

tekniikkaa ja terästä tekniikkaa ja terästä yritysinfo Tekniikkaa ja terästä Spinea Oy on vuonna 1992 perustettu tekninen tukku- & maahantuontiliike. Asiakaskuntamme koostuu suurista kansainvälisistä yrityksistä pksektorin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön L 328/50 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Terästangot... 3 Kylmävedetyt terästangot... 17 Palkit ja rakenneputket... 23 Putket... 32 Ruostumattomat levyt... 69 Ruostumattomat terästangot...

Terästangot... 3 Kylmävedetyt terästangot... 17 Palkit ja rakenneputket... 23 Putket... 32 Ruostumattomat levyt... 69 Ruostumattomat terästangot... TUOTELUETTELO Sisältö Terästangot... 3 Kylmävedetyt terästangot... 17 Palkit ja rakenneputket... 23 Putket... 32 Ruostumattomat levyt... 69 Ruostumattomat terästangot... 74 Ruostumattomat putket... 81

Lisätiedot

Metalli. Materiaali: Teräs Artikkeli Pintakäsittely CC Pituus Korkeus Paketti 113001 harjattu 128 141 28 25. nikkeli

Metalli. Materiaali: Teräs Artikkeli Pintakäsittely CC Pituus Korkeus Paketti 113001 harjattu 128 141 28 25. nikkeli Metalli Vedin Ponto Materiaali: Teräs Artikkeli Pintakäsittely CC Pituus Korkeus Paketti 113001 harjattu 128 141 28 25 nikkeli 113011 harjattu 160 177 28 25 nikkeli 113021 harjattu nikkeli 192 210 28 25

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2013 COM(2013) 775 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta

Lisätiedot

22.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 341/13

22.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 341/13 22.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 341/13 LIITE LIITE 09.2849 ex 0710 80 69 10 Auricularia polytricha -lajin sienet, jäädytetyt, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistukseen

Lisätiedot

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTASEPILLE - KELLOSEPILLE

PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTASEPILLE - KELLOSEPILLE nttilantie 1 puh. 0651789 www.sarmachine.fi 275 EUR email: sarmachine@sarmachine.fi Kuvasto hinnasto alk. 4/20 Hinnat sis alv:n % muutospvm.2.2014 PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTSEPILLE KELLOSEPILLE GRNIT

Lisätiedot

XIV JAKSO. 71. Ryhmä 71-1

XIV JAKSO. 71. Ryhmä 71-1 XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT 71. Ryhmä 7101 21 Ihmisravinnoksi

Lisätiedot

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008 Lastuavat työkalut 2007/2008 Jyrsimiä Poranteriä Kierretappeja Maailmanlaajuisesti lastuavia työkaluja Pyöriviä viiloja YG-1 CO., LTD. SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-38

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Nopea, pehmeä ja helppo katkaisu Lähes jäysteetön ja värinätön katkaisu Taloudellinen katkaisu Täydellinen ohjelma Ohuet katkaisulaikat ovat hyvin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden

Lisätiedot

57 RYHMÄ MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA

57 RYHMÄ MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA 57 RYHMÄ MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA Huomautuksia 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla "matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta" lattianpäällysteitä, joissa tekstiiliaine

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit.

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit. Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN

ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Malmiosasto M1 01-9411 Kauko Puustinen 13.1.I994 ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN Strategisissa suunnitelmissa organisaation

Lisätiedot

L 329/2 Euroopan unionin virallinen lehti 29.11.2012

L 329/2 Euroopan unionin virallinen lehti 29.11.2012 L 329/2 Euroopan unionin virallinen lehti 29.11.2012 Galvanoitu tavara, jossa on teräksinen U:n muotoinen molemmista päistään kierteitetty pultti, kaksi kuusiomutteria ja valuteräspuristin, jossa on kaksi

Lisätiedot

30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET

30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET 30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) ravintovalmisteet ja juomat (kuten dieettiset, diabeettiset tai "vahvistetut" ravintovalmisteet, lisäravinteet, vahvistavat

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena Jokioisten lankatehdas Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1804, jolloin Jokioisten kartanoiden silloinen omistaja Gustaf von Willebrand perusti Loimijoen varteen kankirautapajan. Jokioisten Lankatehdas Oy jatkaa

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle.

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle. Katkaisulaikka M-Pro i Inox Katkaisulaikat ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Teollisuuslaatu tehokkaille koneille. 75683522 75693522 x,0x22,2 x,6x22,2 756207522 75637522 x2,0x22,2 230x2,6x22,2

Lisätiedot

63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT

63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT 63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT Huomautuksia 1. Jäljempänä I alaryhmään kuuluvat ainoastaan kaikenlaisista

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.11.22 KOM(22) 618 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012

L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012 L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012 Laite (ns. passiivinen infrapunailmaisin), jossa on piirilevykokoonpano muovikotelossa, jonka mitat ovat noin 11 7 4 cm. Piirilevykokoonpano on varustettu

Lisätiedot

48 RYHMÄ PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVITAVARAT

48 RYHMÄ PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVITAVARAT 48 RYHMÄ PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVITAVARAT Huomautuksia 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla "paperi" myös kartonkia ja pahvia (riippumatta sen paksuudesta

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

YRITYSINFO. Tekniikkaa ja terästä. www.spinea.fi

YRITYSINFO. Tekniikkaa ja terästä. www.spinea.fi teräsluettelo YRITYSINFO Tekniikkaa ja terästä Spinea Oy on vuonna 1992 perustettu tekninen tukku- & maahantuontiliike. Asiakaskuntamme koostuu suurista kansainvälisistä yrityksistä pksektorin laitevalmistajiin

Lisätiedot

PSK Standardisointi PSK 4237 E0H2A 9 (16)

PSK Standardisointi PSK 4237 E0H2A 9 (16) PSK Standardisointi PSK 4237 E0H2A PN 10 80 200 160 8 16 50 20 10 142 5 142 2 100 220 180 8 16 52 22 10 162 5 162 2 150 285 240 8 20 55 24 10 218 8 218 2 200 340 295 8 20 62 24 11 273 8 273 2 250 395 350

Lisätiedot

OMEGA kovametalliviilat

OMEGA kovametalliviilat 02/09 7 OMEGA haastus 7 Myös AlTiN pinnoituksella Valmistusmaa USA OMEGA kovametalliviilat Varret Ø ja Ø Käytettävä suojalaseja suojalaseja UUDENLAINEN SYVÄ HIONTA HAMPAAN PROFIILI UUSITTU TEHOKAS JA AGRESSIIVINEN

Lisätiedot

Kuvio- ja puukkosahanterät... RU3218010 - KUVIOSAHANTERÄ HSS 21TPI/77MM/5KPL...

Kuvio- ja puukkosahanterät... RU3218010 - KUVIOSAHANTERÄ HSS 21TPI/77MM/5KPL... Kuvio- ja puukkosahanterät... RU18009-1TPI/MM/KPL... RU18010-1TPI/MM/KPL... RU18011-1TPI/MM/KPL... RU1801 - TPI/MM/KPL... RU1801-8TPI/100MM/KPL... RU1801-1TPI/1MM/KPL... RU1801-1TPI/1MM/KPL... RU18001-10TPI/100MM/KPL...

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää JACQUET kansainvälisyys johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 43 työntekijää 3 yksikköä 20 eri maassa / 21 palvelukeskusta 7 500 asiakasta 60 eri maassa liikevaihto 23 M5 7

Lisätiedot

Metallivetimet. Ponto. Curve. Arcus

Metallivetimet. Ponto. Curve. Arcus Metallivetimet Lisäkuvia dokumentin lopussa Ponto Materiaali: Teräs. Hinta / kpl. Paketissa 25 kpl. 113001 Vedin harjattu 141x28 128 Ponto nikkeli 113011 Vedin harjattu 177x28 160 Ponto nikkeli 113021

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Päivi Mäkelä Yleiskirje 15.3.2016 Nro 22/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 1.2.2016 lukien: 1905

Lisätiedot

Suomen vienti Yhdysvaltoihin vuonna 2012 (sata eniten vietyä tuotetta) CN8 Kuvaus Tuotteen kokonaisvienti Suomesta Yhdysvaltoihin 2012 ( )

Suomen vienti Yhdysvaltoihin vuonna 2012 (sata eniten vietyä tuotetta) CN8 Kuvaus Tuotteen kokonaisvienti Suomesta Yhdysvaltoihin 2012 ( ) Suomen vienti Yhdysvaltoihin vuonna 2012 (sata eniten vietyä tuotetta) CN8 Kuvaus Tuotteen kokonaisvienti Suomesta Yhdysvaltoihin 2012 ( ) Yhdysvaltojen sovellettu tulli HS-6-tasolla (EU:n ja Yhdysvaltojen

Lisätiedot

Padat ja kattilat. Profi Line -kannelliset teräskattilat. Profi Line - korkea kannellinen kattila. Profi Line -puolikorkea

Padat ja kattilat. Profi Line -kannelliset teräskattilat. Profi Line - korkea kannellinen kattila. Profi Line -puolikorkea Padat ja kattilat Profi Line -kannelliset teräskattilat Profi Line -kannelliset teräskattilat 831 007 832 004 830 000 ruostumaton teräs 304 alumiini 5 ruostumaton teräs 430, min. 0,5 Profi Line - korkea

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET SISÄLLYSLUETTELO ALUMIINIT PYÖRÖTANGOT 2 NELIÖTANGOT 2 LATTATANGOT 3 L-PROFIILIT 4 U-PROFIILIT 4 NELIÖPUTKET 5 SUORAKAIDEPUTKET 5 PYÖRÖPUTKET 6 T-PROFIILIT 6 LASITUSLISTAT 7 LEVYT 8-10 VERTAILUTAULUKKO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukin laaja tuotevalikoima kylmävalssattuja teräslajeja sisältää muovattavia ja lujia muovattavia teräksiä, säänkestäviä

Lisätiedot

MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät

MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät 6. Laske kuvan suorakulmion pinta-ala. ( T ) 1. Täytä taulukko m 12 1,45 0,805 2. Täytä taulukko mm 12345 4321 765 23,5 7. Laske kuvan suorakulmion pinta-ala.( T )

Lisätiedot