Esitiedot. Valuraudat. Esitiedot. Esitiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitiedot. Valuraudat. Esitiedot. Esitiedot"

Transkriptio

1 Esitiedot Valuraudat Mistä tulevat nimitykset valkoinen valurauta ja harmaa valurauta? Miten ja miksi niiden ominaisuudet eroavat toisistaan? Miksi sementiitti on kovaa ja haurasta? Miksi grafiitti on pehmeää ja haurasta? Miksi valkoisessa valuraudassa on paljon (massaosuus) sementiittiä? Miksi harmaassa valuraudassa on vähän (massaosuus) grafiittia? 3 Esitiedot Miten ja miksi jäähtymisnopeus ja pii pitoisuus vaikuttaa valuraudan rakenteeseen? Mikä on piin tärkein vaikutus? Miksi nopea jäähdytys suosii sementiitin syntymistä? Mistä faasista grafiitti muodostuu? Miksi pii on grafitoiva aine? Miksi pii lisää ferriitin lujuutta? Miten seinämävahvuus vaikuttaa jäähtymisnopeuteen? Miten pii vaikuttaa transiitiolämpötilaa? Miten pii vaikuttaa perliitin syntymiseen? Miten pii vaikuttaa martensiitin syntymiseen? Esitiedot Mitä tarkoitetaan hiiliekvivalentilla ja mihin sitä käytetään? Miten CE vaikuttaa mikrorakenteeseen? Miksi ollaan kiinnostuneita seoksen koostumuksesta eutektiseen pisteeseen nähden? Miten CE:tä hyödynnetään ainepaksuudeltaan erilaisten kappaleiden seostamisessa? Miten CE vaikuttaa lujuuteen? Vääriä käsityksiä Hiiliekvivalentilla määritetään valuraudan karkenevuus. Väärin! Hiiliekvivalentilla määritetään valuraudan hitsattavuus. Väärin! 2 4 1

2 Hiekkavalu Hiekkavalua käytetään suurien kappaleiden valamiseen. Sula metalli kaadetaan hiekkaan tehtyyn onkaloon jossa se jähmettyy. Onkalo tehdään tyypillisesti puumallin avulla, mutta myös muita mallimateriaaleja käytetään. Muotti jaetaan tyypillisesti kahteen osaan jakotasolla, joten samaa mallia voidaan käyttää uudelleen. Mallien poisottamista helpottaa niiden viistomuotoilu. Normaali päästökulma (draft) on vähintään 1. Mitä epätasaisempi mallin pinta on, sitä suurempaa kulmaa pitää käyttää. Muotti on valmis kun sen puoliskot kootaan yhteen. Hiekkavalu 5 7 Hiekkavalu Hiekkavalu Muotin alaosa tehdään alakehykseen, joka täytetään osittain hiekalla. Hiekalle asetellaan muotti, keerna (core), syöttökupu (riser), valukanava (gating system) ja kaatokanava (pouring cup). Muottiin lisätään yläkehys ja muotti täytetään hiekalla loppuun. Hiekka tiivistetään täryttämällä, jolloin se kestää liikuttelua. Muotin yläosa avataan ja malli otetaan pois. 6 Sula metalli kaadetaan kaatosuppilon (pouring cup) kautta kaatokanavaan (sprue) josta se virtaa jakokanavan (runner) ja valukanavan (gate) muottionkaloon. Muotissa oleva ilma ja siellä syntyvät kaasut poistuvat ilmareikien (vent) kautta. Muottionkalon vieressä on syöttökuvun (riser) tehtävä on korvata metallien jäähtymisen aiheuttama kutistuminen. 8 2

3 Faasimuutos Heterogeeninen ydintyminen Lämpötilasta riippuen metalli voi esiintyä eri kiderakenteessa tai eri olomuodossa Allotropia (polymorfia) Tasapainopiirrokset Faasimuutoksessa rakenne vaihtuu kahden faasin välillä Olomuoto ei muutu Olomuoto muuttuu Jähmettymisessä neste muuttuu sulasta kiinteäksi. Sulamisessa kiinteä muuttuu sulaksi. Heterogeenisessa ydintymisessä sula jähmettyy kiinteän ytimen pintaan. Heterogeenin jähmettyminen tapahtuu paljon helpommin kuin homogeeninen Sulan seassa on yleensä aina jotain kiinteää Jos kiinteän faasin ja sulan välinen kostutuskulma on 0 tapahtuu jähmettyminen ilman alijäähtymistä Suuremmilla kostutuskulman arvoilla heterogeeniseen ydintymiseen tarvittava alijäähtyminen on suurempaa Kuvan esimerkissä γ JN pintaenergia ytimen ja jähmettyvän sulan välillä γ SV pintaenergia ytimen ja sulan välillä γ pintaenergia sulan ja jähmettyvän sulan välillä 9 11 Homogeeninen ydintyminen Jähmettymisen ensimmäinen vaihe on ydintyminen Sulan faasin sekaan syntyy hetkellisesti atomirypäs, joka sitten hajoaa Atomiryppään r koko kasvaa alijäähtymisen kasvaessa Kriittistä sädettä r* pienemmät ytimet eivät ole stabiileja. Homogeeninen ydintyminen tapahtuu alijäähtymisellä T H Sulaminen Metallin lämmittäminen aiheuttaa sulamisen. Sulaminen tapahtuu sulamispisteessä. Kiinteää faasia ei esiinny normaaliolosuhteissa sulamispistettä korkeamassa lämpötilassa. Sula kostuttaa kiinteän josta se muodostuu -> sulamiselle ei ole energeettistä estettä Teoriassa mahdollista ylikuumentaa kiinteää faasi sulamispisteen yläpuolelle (edellyttää kaasufaasin poistamista joka on erittäin vaikeaa jopa laboratorio-olosuhteissa)

4 Sulaminen vaatii lämpöä ja jähmettyminen vapauttaa lämpöä Puhtaan sulan metallin lämpötilan laskeminen aiheuttaa ensin alijäähtymisen Vapautuva lämpö nostaa alijäähtyneen sulan lämpötilan sulamispisteeseen, mutta ei kuitenkaan korkeammalle Jähmettyminen Kiteiden kasvu Jos sula on alijäähtynyt, voi syntyä tilanne, missä jähmettymisessä vapautuva lämpö nostaa kiinteä-sula rajapinnan lämpötilan sulan lämpötilaa korkeammalla Negatiivinen lämpötilagradientti Kiteiden kasvu Dentriitti Jos kaikki jähmettymisessä syntyvä lämpö johtuu kiinteään, on sulan lämpötila suurempi kuin rajapinnan lämpötila Positiivinen lämpötila gradientti Kiteet kasvavat kun niiden pintaa tulee uusia atomeja sulasta Rajapinnalle tulevat atomit menevät kiinteän atomien muodostamaan nurkkaan tai suoraan rajapinnalle 14 Jähmettymisessä syntyvä lämpö voi poistua sekä kiinteään että sulaan. Jähmettyminen tapahtuu dentriittien avulla Dentriitti on yhtä raetta ja ne kasvavat kiderakenteen edullisimpaan suuntaan sekä pintakeskisessä kuutiossa ja tilakeskisessä kuutiossa suuntaa [100] 16 4

5 Dentriitti Dentriitin kasvaminen ja paksuuntuminen voi saa aikaan sulaa metallia sisältävän taskun. Kiinteää faasi mahtuu pienempää tilaan kuin sula Taskussa olevan sulan jähmettyminen aiheuttaa kutistumahuokosen Kutistumahuokosen pinta on epätasainen (näkyy joskus mikroskooppikuvissa) Kaasuhuokonen on pyöreä ja pinnaltaan tasainen Metalliseoksen jähmettyminen Todellisuudessa sekä sulan että kiinteän faasin koostumus muuttuu jähmettymisen aikana Jos sulan koostumusta vastaava likviduslämpötila on suurempi kuin sulan lämpötila, puhutaan lakimääräisestä alijäähtymisestä Seurauksena on dentriitin kasvaminen vaikka sulassa onkin posiviitinen lämpötilagradientti Lakimääräistä alijäähtymistä voi tapahtua niin paljon että sulassa alkaa (homogeeninen)ydintyminen Metalliseoksen jähmettyminen Edellä käsiteltiin puhtaan metallin jähmettymistä. Seoksen jähmettyessä syntyvän kiinteän koostumus on eri kuin jähmettyvän sulan. Suotautuminen ja vipusääntö Jos kiinteän koostumus seuraa lämpötilan laskiessa solidusta ja sulan likvidusta, tapahtuu valikoiva jähmettyminen Tasa-akseliset kiteet Chill zone Orientaatiossa [100] olevat kiteet kasvavat nopeiten -> Pylväskiteet Columnar zone Tasa-akseliset kiteet Equiaxed zone Jähmettyminen

6 Keskustan tasa-akseliset kiteet Sulan lämpötila muotin reunan lähellä on matalampi kuin keskellä Konvektio katkoo dentriittejä jotka aiheuttavat ydintymisen ja kiteiden kasvun Ollakko vai eikö Tasapainopiirrokset (faasipiirrokset) Rauta-hiili Rauta-sementiitti Rauta-grafiitti Stabiili vs. metastabiili Grafiitti on stabiilimpi rakenne kuin sementiitti. Grafiitin ydintyminen on kuitenkin hidasta, joten sitä välttämättä esiinny kaikissa tilanteissa Esimerkki Grafiitti Valetaan 7 tuuman (noin 170 mm) hiekkamuottiin 140 C ylikuumennettu sula (CE=3.86) Austeniitin dentriitit kasvavat 55 minuutin ajan Eutektinen reaktio alkaa muotin reunoilla 75 minuutin kohdalla ja keskellä 105 minuutin kohdalla

7 Sementiitti (Fe 3 C) Grafiitti ja sementiitti Grafiitin ydintymistä helpottaa Suurempi hiilipitoisuus Pienempi jäähtymisnopeus Piin läsnäolo Muut seosaineet: Ni, Al, Ti, Cu Helpompaa sulassa kuin kiinteässä Korkea lämpötila Ytimen kasvaminen helpompaa kuin ydintyminen Grafiitin ydintymistä haittaa Seosaineet: Cr, Mo, V, S, Mn Rikin sitominen MnS:ksi edistää grafiitin muodostumista Liika Mn haittaa grafiitin muodostumista. Ihanne suhde Mn = 1.7*S+0.35 Nopea jäähtyminen Valuraudat Valuraudat ovat rauta-hiiliseoksia, joissa hiilipitoisuus on yli 2.1 %. Yleensä hiilipitoisuus on lähempänä eutektista pistettä, joten valuraudoilla on selvästi matalampi sulamispiste kuin teräksellä Runsaasta hiilipitoisuudesta johtuen hiili esiintyy valuraudassa karbidien lisäksi vapaana grafiittina. Hiilen lisäksi piitä, mangaania, fosforia jne Seosaineet mahdollistavat grafiitin esiintymisen normaalia pienemmillä hiilipitoisuuksilla, joten raja 2.1% ei ole täsmällinen Steadiitti Steadiitti on ternäärinen eutekti (sulamispiste luokkaa 950 C) Sementiitti (Fe 3 C) Rauta (Fe) Rautafosfidi (Fe 3 P) Mekaanisilta ominaisuuksiltaa kovaa ja haurasta, mutta parantaa sulan juoksevuutta Ohutvalut Lisää kulutuskestävyyttä

8 Eri valurautoja SFS-EN Valkoinen valurauta (white cast iron) Hiili on sitoutunut täysin karbideihin eli sementiittiin. Osittain valkeavalurauta (mottled) Hiiltä sekä grafiittina että karbideina Suomugrafiittivalurauta (myös: harmaa valurauta, grey cast iron) Hiili on suomumaisina sulkeumina Tylppägrafiittirauta Hiili on suomumaisina muodostumina, mutta suomut ovat paksumpia ja reunoistaan tylpempiä kuin suomugrafiittiraudassa Pallografiittivalurauta (nodular cast iron or ductile cast iron) Hiili on pallomaisina sulkeumina Adusoitu eli tempervalurauta (malleable cast iron) Hiili esiintyy kerämäisinä sulkeumina 41 EN-GJL G = valu J = rauta L =Suomugrafiitti 350 = Murtolujuus 22 =? EN-GJS-400-RT S = Pallografiitti RT = Iskusitkeys testataan huoneen lämpötilassa EN-GJS-400-LT LT = Iskusitkeys testataan matalassa lämpötilassa EN-GJL-HB215 HB215 = Maksimi Brinell-kovuus seinämävahvuuden ollessa mm EN-GJL-X300CrNiSi9-5-2 Hiilipitoisuus 3% Kromipitoisuus 9% Nikkelipitoisuus 5% Piipitoisuus 2% EN-GJMW S-W M = Temperhiili W = Valkoydin 12 = Minimi murtovenymä S = Erillään valettu näyte W = Soveltuu liitoshitsaukseen EN-JL1010 L = Suomugrafiitti 1... = Murtolujuus on pääominaisuus.01. = Järjestysnumero...0 = Ei erikoisvaatimuksia 43 Valkoinen valurauta (EN-GJN) Kaikki hiili on sitoutunut karbideihin Fe 3 C Cr 7 C 3 (Fe,Cr) 3 C (Fe,Cr) 7 C 3 Erittäin kovia, käytetään kulumiskestävyyttä vaativiin kohteisiin Vähän seostettujen kovuus HB Runsaammin seostettujen kovuus HB

9 Valkoinen valurauta (EN-GJN) Tyypillinen koostumus Hiili % (Selkeästi alieutektinen) Pii % Mangaani % Fosfori % Rikki % Hiili Hiilen lisääminen nostaa syntyvän karbidin kovuutta, mutta pienentää valkoiseksi syntyvän alueen syvyyttä Hiili suosii grafiitin muodostumista Pii Piitä on vähemmän jotta grafiittia ei syntyisi niin helposti kuin muissa valuraudoissa Parantaa sulan juoksevuutta (valaminen helpottuu) Nostaa lujuutta Suosii perliittiä, jota voidaan kompensoida lisäämällä nikkeliä 46 Valkoinen valurauta (EN-GJN) Valkoinen valurauta Pieni hiiliekvivaletti tai suuri seosainepitoisuus saa aikaan karbidijen syntymisen Koko poikkileikkaus on valkoista Karkea raekoko, satunnainen suuntautuminen Kokillivalu Nopealla jäähdytyksellä (kokillivalu) pinta saadaan jäähtymään nopeammin ja siten valkoiseksi Pinnalta valkoista, sisältä harmaata Hieno raekoko, rakenne suuntautunut kohtisuoraan muotin pintaan nähden Seosaineiden vaikutus valkeaksi muodostuvan alueen syvyyteen 49 Valkoinen valurauta (EN-GJN) Valkoinen valurauta (EN-GJN) Rikki ja mangaani Rikkipitoisuus pyritään pitämään alhaalla, loppu rikki sidotaan mangaanilla Mangaani on austeniitin suosija, lisää karkenevuutta, hankaloittaa perliitin syntymistä Fosfori Grafiitin suosija, pitoisuuden pyritään pitämään alhaalla Lisää kulumiskestävyyttä saadaan Nikkelillä Nikkelilisäys hankaloittaa perliitin muodostusta, mutta lisää grafiitin muodostusta. Kromilla kompensoidaan nikkelin grafitoivaa vaikutusta Kromilla (Molybdeenillä) 48 Amerikkalainen luokittelu (American Society for Testing and Materials - ASTM A532) Class I Type A Ni-Cr high-carbon Type B Ni-Cr low-carbon Type C Ni-Cr GB (grinding balls) Type D Nickel high-chromium Class II Type A 12% Cr Type B 15% Cr-Mo low-carbon Type C 15% Cr-Mo high-carbon Type D 20% Cr-Mo low-carbon Type E 20% Cr-Mo high-carbon Class III Type A 25% Cr 52 9

10 Valkoinen valurauta (EN-GJN) Eurooppalainen luokittelu (EN 12513) EN-GJN-HV350 EN-GJN-HV520 EN-GJN-HV550 EN-GJN-HV600 EN-GJN-HV600 (XCr11) EN-GJN-HV600 (XCr14) EN-GJN-HV600 (XCr18) EN-GJN-HV600 (XCr23) 53 Valkoinen valurauta (EN-GJN) Valkoisten valurautojen kovuusvertailu HV HB HRC Sininen = Menetelmää ei suositella tälle kovuus alueelle 55 Koostumukset (EN 12513) Valkoinen valurauta (EN-GJN) C Si Mn Cr Ni Mo HV EN-GJN-HV350 Min Max EN-GJN-HV520 Min Max EN-GJN-HV550 Min Max EN-GJN-HV600 Min Max EN-GJN-HV600 (XCr11) Min Max EN-GJN-HV600 (XCr14) Min Max EN-GJN-HV600 (XCr18) Min Max EN-GJN-HV600 (XCr23) Min Max Alieutektinen seos. Nopea jäähtyminen, joten jähmettyminen tapahtuu Fe- Fe 3 C faasipiirroksen mukaan Likviduslämpötilassa sula alkaa jähmettyä austeniitti dentriiteiksi, sulan koostumus seuraa likvidusta, austeniitin solidusta Suurin osa sulasta on hajaantunut austeniitiksi ennen eutektisesta lämpötilaa (riippuu alkuperäisestä koostumuksesta) Loppu sula hajaantuu eutektisella reaktiolla austeniitiksi ja sementiitiksi (ledeburiitti) 56 10

11 Valkoinen valurauta (EN-GJN) Valkoinen valurauta (EN-GJN) Lämpötilan laskiessa austeniitin maksimi hiilipitoisuus laskee ja austeniitista syntyy sementiittiä eutektisen sementiitin pintaan Eutektoidisessa lämpötilassa loppusta austeniitista muodostuu perliittiä ja eutektisesta austeniitista sementiittiä ja ferriittiä Valkoinen valurauta (EN-GJN) Lopulliseksi mikrorakenteeksi tulee sementiittiä, perliittiä ja ferriitti Esieutektinen austeniitti Esieutektoidinen sementiitti Perliitti Eutektinen sementiitti Ei hajaannu Eutektinen austeniitti Sementiitti Ferriitti Murtuma etenee pitkin sementiittiä jonka valkoinen väri on nimen taustalla Adusoidut valuraudat (EN-GJM) Lämpökäsittelyn avulla aikaansaatavia valurautalaatuja: Valetaan valkoisena valurautana Lämpökäsittelyn (adusoinnin) yhteydessä hiili erkautuu kerämäisinä rykelminä (temperhiili); sitkeys paranee (adusointi = sitkeäksi tekeminen) Adusointimenetelmästä riippuen saadaan ns mustaydintai valkoista adusoitua valurautaa

12 Mustaydin (Black heart) -valurauta Aadusointi austeniittialueella C neutraalissa atmosfäärissä hiilenkadon estämiseksi Hehkutusaika pitkä, luokkaa 30 tuntia. Suojakaasussa lämpötila voidaan nostaa jopa 1050 C- asteeseen, jolloin aika vastaavasti lyhenee. Grafiitti erkautuu austeniitista ja erkaumat kasvavat sementiitin kustannuksella kerämäisiksi kimpuiksi. Menettely edellyttää kaiken hiilen olemista hehkutuksen alkuvaiheessa sitoutuneena sementiitiksi, muuten grafiitti kasvaa valunjälkeisten suomujen pinnalle. Valkoinen (Eurooppalainen) tempervalurauta Valkoiseksi valettua valurautaa hehkutetaan C- asteen lämpötilassa tuntia ainepaksuudesta riippuen Hiilenkato pinnasta ja hiilen diffundoituminen pintaan sisäosista. Edellyttää alhaista piipitoisuutta temperhiilen muodostumisen välttämiseksi. Ohuet kappaleet voivat muuttua kokonaan niukkahiilisiksi, kun taas paksummissa kappaleissa valkoinen niukkahiilinen kerros muodostuu vain pintaan sisustan jäädessä temperhiiltä sisältäväksi Mustaydin (Black heart) -valurauta Adusoinnin jälkeinen hyvin hidas jäähdytys lämpötilaan 650 C ferriittinen matriisi Adusoinnin jälkeinen hidas jäähdytys 750 C- asteen lämpötilaan ja sen jälkeinen nopea jäähtyminen Perliittinen matriisi Perliittisen tempervaluraudan ominaisuudet ovat hyvät, erityisesti nuorrutettuna Ns. amerikkalainen adusoitu valurauta. 64 Adusoitujen valurautojen yleisiä ominaisuuksia Valkoinen adusoitu valurauta on hyvin hitsattavissa, mikäli vain niukkahiilinen valkoinen pintakerros sulaa hitsauksessa (valkoinen kerros on olennaisesti ferriittinen) Mustaydinvalurauta on helposti koneistettavissa, koska kerämäinen grafiittirakenne ulottuu kappaleen pintaan saakka Valkoisella adusoidulla valuraudalla on hyvät mekaaniset ominaisuudet Valkoinen adusoitu valurauta ohutseinämäisiin ja vaikeasti valettaviin kappaleisiin (korkea hiilipitoisuus merkitsee hyvää valettavuutta), mustaydinvalurauta paksuihin ja koneistettaviin kappaleisiin Pitkällinen adusointikäsittely lisää kustannuksia ja hintaa suomu- ja pallografiittivalurautoihin verrattuna Käyttö vähäistä Käydään tarkemmin läpi ensi kerralla 67 12

13 Adusoitu eli tempervalurauta Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Tyypillinen koostumusalue Hiili % Pii % Fosfori Rikki Mangaani Mekaaniset ominaisuudet Myötölujuus MPa Murtolujuus MPa Murtovenymä 0,8 0,3 % Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Nimitys tulee murtopinnan väristä Grafiitti esiintyy suomuina, joiden lujuus vaatimaton Murtuma etenee suomuja pitkin ja hyppää metallisen kannaksen yli seuraavaan suomuun Murtopinnasta tulee harmaa Suomugrafiitti Nykyinen lyhenne GJL (vanha oli GRS) Suomugrafiittivalurauta on suositeltavampi nimitys kuin harmaavalurauta Sulan jähmettyessä austeniitiksi ja grafiitiksi syntyy vain vähän grafiittia. Austeniittia syntyy paljon Vipusääntö Grafiitti jää austeniitti rakeiden väliin suomuiksi Rauta-sementiitti Eutektinen lämpötila 1148 Austeniitin koostumus 2.11 Eutektinen koostumus 4.3 Sementiitin koostumus 6.68 Austeniitin osuus 52 % Sementiitin osuus 48 % Rauta-grafiitti Eutektinen lämpötila 1154 Austeniitin koostumus 2.08 Eutektinen koostumus 4.26 Grafiitin koostumus Austeniitin osuus 98 % Grafiitin osuus 2 % 74 13

14 Grafitointikerroin Rakenne Alkuaineet voidaan jakaa ryhmiin niiden grafitointi vaikutuksen mukaan Vahvat grafitoijat (Si, Al, Ni, Cu) Heikot grafitoijat (P, As) Vahvat karbidin muodostajat (Cr, V, Mn) Heikot karbidin muodostajat (Mo, W) Ryhmien ero tulee esiin niiden vaikutukset Fe-C ja Fe-Gr tasapainopiirroksen eutektisiin lämpötiloihin. Si P Al Ti Ni Cu Mn Mo Cr V Eutektinen Koostumus lähellä eutektista koostumusta (ei primääristä faasia) Grafiitti ja austeniitti kasvavat yhtäaikaa Edesauttaa mekaanisia ominaisuuksia Rakenteen muodostumista voidaan edistää kohtalaisella jäähtymisnopeudella ja ymppäysaineilla (inoculation) Piirauta+alumiini+kalsium Sulassa on enemmän kiteytymisytimiä Ymppäys siis lisää grafitointikerrointa 78 Suomugrafiitti I Tylppägrafiitti III Grafiitin luokittelu Tempervaluraudat IV ja V Pallografiitti V ja VI Rakenne Ruusukegrafiitti Koostumus lähellä eutektia Vähän ydintymiskohtia Sula on alijäähtynyt Esiintyy usein ohuissa seinämissä ja valujen pintaosissa Haitallinen lujuuden kannalta

15 Ylieutektinen Primäärisenä faasina grafiitti (isot mustat viivat) Hidas jäähtyminen Paksut kappaleet Vaahtografiitin (kish) muodostuminen valun yläosaan Rakenne Rakenne Alieutektinen Kuten tyyppi D, mutta primäärisen austeniitin dendriitit näkyvät selvemmin Rakenne Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Alieutektinen Myös eutektisella koostumuksella Primäärineni austeniitti jähmettyy ensin (valkoiset alueet) Rakennetta suosii ohut seinämä, nopea jäähtyminen ja alijäähtyminen Heikentää mekaanisia ominaisuuksia 82 Alieutektinen seos. Hidas jäähtyminen, joten jähmettyminen tapahtuu Fe- G tasapainopiirroksen mukaan Likviduslämpötilassa sula alkaa jähmettyä austeniitti dentriiteiksi, sulan koostumus seuraa likvidusta, austeniitin solidusta Suurin osa sulasta on hajaantunut austeniitiksi ennen eutektisesta lämpötilaa (riippuu alkuperäisestä koostumuksesta) Loppu sula hajaantuu eutektisella reaktiolla austeniitiksi ja grafiitiksi 84 15

16 Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Lämpötilan laskiessa austeniitin maksimi hiilipitoisuus laskee ja austeniitista syntyy grafiittia eutektisen grafiitin pintaan Eutektoidisessa lämpötilassa lopusta austeniitista muodostuu ferriittiä ja grafiittia Sula on jähmettynyt austeniitiksi ja grafiitiksi Hitaammalla jäähtymisnopeudella grafiitin syntyminen estyy loppuvaiheessa ja austeniitti hajaantuu ferriitiksi (jana d-f) Lopullinen mikrorakenne: grafiitti + esieutektoidinen ferriitti + perliitti f d Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Sula on jähmettynyt austeniitiksi ja grafiitiksi Suurehkolla jäähtymisnopeudella grafiitin syntyminen estyy ja austeniitti hajaantuu sementiitiksi (jana a-b). Lopullinen mikrorakenne: grafiitti + esieutektoidinen sementiitti + perliitti b a f d

17 Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Jos jäähtymisnopeus on sopivasti edellä mainittujen välissä syntyy rakenteeksi grafiittia ja perliittiä Suomugrafiitti, perliitti ja ferriitti Suomugrafiitti ja perliitti Seostus Hiilipitoisuuden kasvu Jäähtymisnopeuden pienentyminen ja Piipitoisuuden kasvu edistävät ydintymistä Seosaineista nikkeli, kupari ja alumiini edistävät grafiitin ydintymistä Pii ja fosfori vaikutus huomiodaan hiiliekvivalentilla CE = C + Si/3 + P/3 (yleisin) CE = C + 0.3*Si *P *Mn + 0.4* S

18 Seostus Hiili- ja piipitoisuuden vaikutus valuraudan rakenteeseen näkyy Mauerin piirroksesta Alunperin vuodelta 1920, ei käytetä nykyisin Syntyvä rakenne määritetty 30 mm hiekkamuottiin valetuista sauvoista Ei ota huomioon seinämän paksuutta Alueet I Sementiitti + perliitti IIa Sementiitti + perliitti + grafiitti II Perliitti + grafiitti IIIa Perliitti + grafiitti + ferriitti III Grafiitti + ferriitti Seostus ja jäähtymisnopeus Vastaavia piirroksia hiiliekvivalentin ja ainepaksuuden mukaan Esimerkiksi halkaisijaltaan 10 mm sauvan valamiseen tarvitaan hiiliekvivalentiltaan 4,2 jotta rakenteeksi tulisi perliittiä ja grafiittia 30 mm sauvaan riittää hiiliekvivalentti 3, Mauerin piirros Seostus ja jäähtymisnopeus Paksujen seinämien valamiseen käytetään suurempaa hiili- ja piipitoisuutta Paksun kappaleen pinta jäähtyy nopeammin, joten rakenteeksi tulee ennemmin perliittiinen Paksun kappaleen keskiosa jäähtyy hitaammin, joten rakenteeksi tulee ennemmin ferriittinen Seuraus Keskiosat ovat heikommat Stadardeissa ei anneta koostumuksia Kiinni valetun, erillään valetun ja valusta irroitetun näytteen lujuuden ja kovuudet poikkeavat toisistaan

19 Alue Alue 1 Alue

20 Kovuus ja lujuus Kovuusmittausta käyteään usein laadunvarmistuksessa, sillä vetokokeen tekeminen on hankalampaa ja kalliimpaa Brinell kovuudet ja murtolujuuden välillä on riippuvuus HB = RH*( *R m ), missä RH on suhteellinen kovuus Kovuuden ja lujuuden tarkka suhde riippuu ainakin raaka-aineista ja sulatusmenetelmästä. Jos ne eivät vaihtele suurelti, suhteellinen kovuus pysyy lähes vakiona Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Ominaisuuksia ja käyttökohteita Hinnaltaan halvin metallinen konstruktiomateriaali Hitsattavuus heikko suuren hiilipitoisuuden vuoksi. Kylmähitsaus ilman esilämmitystä; lisäaineena pronssit, niukkahiilinen teräs, austeniittinen ruostumaton teräs ja Monelmetallit Puolikuumahitsaus. Esilämmitys 300 C- asteen lämpötilaan saakka Kuumahitsaus. Esilämmitys C ja hyvin hidas jäähdytys hitsauksen jälkeen, Runsaasti hiiltä ja piitä sisältävät lisäaineet mahdollisia Hyvät vaimennusominaisuudet; työstökonerungot ja -alustat jne Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Ominaisuuksia ja käyttökohteita Ei sovellu kylmä- tai kuumamuokkaukseen (murtovenymät vedossa luokkaa %) Pieni loviherkkyys teräkseen verrattuna Lastuttavuus hyvä Matriisin rakenne joko ferriittinen, ferriittis- perliittinen tai perliittinen Kestää huonosti vetoa, paremmin puristusta ja taivutusta Hyvä kulumiskestävyys karkaistua terästä vastaan; sylinterilohkot, jarrurummut Valettavuudeltaan metallimateriaalien parhaita Valurautojen vaimennus ominaisuudet GJS = pallografiitti GJM = adusoitu GJL = suomugrafiitti Värähtely vaimentuu suomugrafiitissa nopeasti

21 Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Turpoaminen yli 400 C- asteen lämpötiloissa. Johtuu raudan sisäisestä hapettumisesta, kun happi kulkeutuu valuraudan sisäosiin pitkin grafiittisuomuja Ymppäyksellä (deoksidoivien aineiden kuten kalsiumsilisidin, piiraudan tai piikarbidin lisäyksellä sulaan juuri ennen valua) parannetaan grafiitin ydintymismahdollisuuksia ja saadaan se ydintymään hienojakoisena; Jähmettyminen harmaana suuremmilla jäähtymisnopeuksilla Pieni turpoaminen Paremmat lujuusominaisuudet ja nuorrutettavuus Suomugrafiittivalurautoja ei yleensä karkaista, koska martensiittimuutokseen liittyvä tilavuudenmuutos repii rakenteen helposti rikki pitkin grafiittisuomuja. Tylppägrafiittivalurauta (EN-GJV) Saadaan aikaan seostamalla valurauta grafiittia pallouttavilla ja sen palloutumista vastustavilla aineilla Compacted graphite iron Grafiitti ei ole niin terää kuin suomugrafiitissa Hyvä termisen shokin kestävyys (lämpötilan vaihtelut) Jarrulevyt, dieselmoottorien sylinterikannet jne Lovivaikutus

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Aikataulu Pe 2.9.2005 Pe 9.9.2005 Pe 16.9.2005 Pe 23.9.2005 Pe 10.9.2005 Pe 8.10.2005 Valurauta Valurauta ja teräs Teräs Teräs ja alumiini Magnesium ja titaani Kupari,

Lisätiedot

Valuraudat.

Valuraudat. Valuraudat juha.nykanen@tut.fi Esitiedot Miten ja miksi jäähtymisnopeus ja pii pitoisuus vaikuttaa valuraudan rakenteeseen? Mikä on piin tärkein vaikutus? Miksi nopea jäähdytys suosii sementiitin syntymistä?

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Tasapainopiirrokset Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Binäärinen tasapaino Kiinteässä tilassa koostumuksesta riippuen kahta faasia Eutektisella koostumuksella ei puuroaluetta Faasiosuudet muuttuvat

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Käsitetesti 2 Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Mikrorakenne vaihtoehdot jäähtymisnopeuden mukaan Grafiitti + ferriitti Grafittii + sementiitti + perliitti Grafiitti +

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

Metallurgian perusteita

Metallurgian perusteita Metallurgian perusteita Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Korkean laadun saavuttaminen edellyttää sekä rauta että teräsvalujen tuotannossa tiukkaa prosessikuria

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Esitiedot. Valuraudat. Miten pallografiitin ydintyminen ja kasvu poikkeaa suomugrafiitin ydintymisestä ja kasvusta?

Esitiedot. Valuraudat. Miten pallografiitin ydintyminen ja kasvu poikkeaa suomugrafiitin ydintymisestä ja kasvusta? Esitiedot Valuraudat juha.nykanen@tut.f i Miten pallografiitin ydintyminen ja poikkeaa suomugrafiitin ydintymisestä ja sta? Mitkä ovat pallografiittivalurautojen ja adusoitujen valurautojen edut ja rajoitukset?

Lisätiedot

Valuraudat.

Valuraudat. Valuraudat juha.nykanen@tut.fi Esitiedot Miten pallografiitin ydintyminen ja kasvu poikkeaa suomugrafiitin ydintymisestä ja kasvusta? Mitkä ovat pallografiittivalurautojen ja adusoitujen valurautojen edut

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta Seostamattomat teräkset (niukkaseosteiset teräkset) Ruostumattomat teräkset Mangaaniteräkset Pikateräkset Työkaluteräkset Kuumalujat teräkset Tulenkestävät teräkset 1

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valunhankinta-koulutus 15.-16.3.2007 Marko Riihinen Metso Foundries Jyväskylä Oy Valurauta / rautavalun valumateriaali - rakkaalla lapsella on monta nimeä Suomugrafiittivalurauta

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

Mak Sovellettu materiaalitiede

Mak Sovellettu materiaalitiede .106 tentit Tentti 21.5.1997 1. Rekristallisaatio. 2. a) Mitkä ovat syyt metalliseosten jähmettymisen yhteydessä tapahtuvalle lakimääräiselle alijäähtymiselle? b) Miten lakimääräinen alijäähtyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

Rauta-hiili tasapainopiirros

Rauta-hiili tasapainopiirros Rauta-hiili tasapainopiirros Teollisen ajan tärkein tasapainopiirros Tasapainon mukainen piirros on Fe-C - piirros, kuitenkin terästen kohdalla Fe- Fe 3 C -piirros on tärkeämpi Fe-Fe 3 C metastabiili tp-piirrosten

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri ilmiöistä

Lisätiedot

Valujen lämpökäsittely

Valujen lämpökäsittely Valujen lämpökäsittely Lämpökäsittelyillä muutetaan materiaalin ominaisuuksia, lujuutta, sitkeyttä ja työstettävyyttä. Lämpökäsiteltävyyden ja lämpökäsittelyn käytön suhteen materiaalit voidaan jakaa ryhmiin

Lisätiedot

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000 Deformaatio Kertaus Deformaatio Kiteen teoreettinen lujuus: σ E/8 Todelliset lujuudet lähempänä σ E/1000 3 Dislokaatiot Mekanismi, jossa deformaatio mahdollista ilman että kaikki atomisidokset murtuvat

Lisätiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

Luento 2. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Luento 2. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Luento 2 Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Rauta-hiili -tasapainopiirros Honeycombe & Bhadeshia s. 30-41. Uudistettu Miekk oj s. 268-278. Rauta (Fe)

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Faasialueiden nimeäminen/tunnistaminen (eutek1sessa) tasapainopiirroksessa yleises1

Faasialueiden nimeäminen/tunnistaminen (eutek1sessa) tasapainopiirroksessa yleises1 Faasialueiden nimeäminen/tunnistaminen (eutek1sessa) tasapainopiirroksessa yleises1 A B B Piirroksen alue 1: Sularajan yläpuolella on seos aina täysin sula => yksifaasialue (L). Alueet 2 ja 5: Nämä ovat

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö 1 Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015 Karkaisu ja päästö Teräs kuumennetaan austeniittialueelleen (A), josta se jäähdytetään nopeasti (sammutetaan) nesteeseen,

Lisätiedot

Laatutason määrittely ja laatustandardit - Valurauta

Laatutason määrittely ja laatustandardit - Valurauta Laatutason määrittely ja laatustandardit - Valurauta Valunhankinta-koulutus 15.-16.3.2007 Marko Riihinen Metso Foundries Jyväskylä Oy Rautavalussa mahdollisesti esiintyviä valuvirheitä Muoto: IV + V ~40

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Kertaus Luento 2 Raudan valmistus Teräksen valmistus Standardit Teräksen mikrorakenteet (ferriitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) 2 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi

Lisätiedot

Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti Nb-50Ti Nb-65Ti

Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti Nb-50Ti Nb-65Ti Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila Pb 7.3 Nb 9.3 Nb-Ti 8.9-9.3 Nb 3 Sn 18 Nb 3 Ge 23 NbN 16-18 PbMo 6 S 8 14-15 YBa 2 Cu 3 O 7 92 2 Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti Nb-50Ti Nb-65Ti Sulatus kahteen

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Karkenevuus Honeycombe & Bhadeshia ch 8 s. 151-170 Uudistettu Miekk oja luku

Lisätiedot

Korkealämpötilakemia

Korkealämpötilakemia Korkealämpötilakemia Binääriset tasapainopiirrokset To 30.10.2017 klo 8-10 SÄ114 Tavoite Oppia lukemaan ja tulkitsemaan binäärisiä tasapainopiirroksia 1 Sisältö Hieman kertausta - Gibbsin vapaaenergian

Lisätiedot

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. 1 SAVONIA-AMK TEKNIIKKA/ KUOPIO HitSavonia- projekti Seppo Vartiainen Esitelmä paineastiat / hitsausseminaarissa 1.11.05 TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. Kylmät olosuhteet. Teräksen transitiokäyttäytyminen.

Lisätiedot

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit.

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit. Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3 KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 3 Tänään ohjelmassa 1. Tasapainopiirros 1. Tulkinta 2. Laskut 2. Faasimuutokset 3. Ryhmätyöt 1. Esitehtävän yhteenveto (palautetaan harkassa) 2. Ryhmätehtävä

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot

Liuoslujitettujen ferriittisten pallografiittivalurautojen austemperoitavuus

Liuoslujitettujen ferriittisten pallografiittivalurautojen austemperoitavuus Lauri Karhula Liuoslujitettujen ferriittisten pallografiittivalurautojen austemperoitavuus Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27.09.2016

Lisätiedot

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

Valurautojen lämpökäsittelyt. SVY opintopäivät Kaisu Soivio

Valurautojen lämpökäsittelyt. SVY opintopäivät Kaisu Soivio Valurautojen lämpökäsittelyt SVY opintopäivät 3.2.2017 Kaisu Soivio Moventas lyhyesti Moventas on yksi johtavista tuulivoimavaihteiden valmistajista Ensimmäinen tuulivoimavaihde toimitettu 1980, asennuskanta

Lisätiedot

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus A A 1-lämpötila... 17 A 3-lämpötila... 17 Abrasiivinen kuluminen... 110 A cm-lämpötila... 17 Adhesiivinen kitka... 112 Adhesiivinen kuluminen... 110 ADI... ks. ausferriittinen pallografiittivalurauta Adusointi...

Lisätiedot

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja 26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kutistuminen Kuten aikaisemmin todettiin, valukappaleen jähmettyessä sulasta kiinteäksi tapahtuu

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74 Sisällysluettelo Kierretapit 51-77 Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55 Metrinen kierre M 56-74 Metrinen hienokierre MF 75-76 Putkikierre (R)G 77 51 Materiaalien luokitus Materiaali-

Lisätiedot

Sulaperäiset valuviat

Sulaperäiset valuviat Sulaperäiset valuviat Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Matkalla sulatusuuneilta valupaikalle sulan metallin lämpötila alenee aina. Tähän alenemiseen vaikuttavat

Lisätiedot

Juha Vesisenaho PALLOUTUMISASTEEN MÄÄRITYS GJS- VALURAUDASSA ULTRAÄÄNEN AVULLA

Juha Vesisenaho PALLOUTUMISASTEEN MÄÄRITYS GJS- VALURAUDASSA ULTRAÄÄNEN AVULLA Juha Vesisenaho PALLOUTUMISASTEEN MÄÄRITYS GJS- VALURAUDASSA ULTRAÄÄNEN AVULLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 2

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 2 KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 2 Pienryhmäharjoitusten aiheet 1. Materiaaliominaisuudet ja tutkimusmenetelmät 2. Metallien deformaatio ja lujittamismekanismit 3. Faasimuutokset 4. Luonnos:

Lisätiedot

18. Muotin täyttöjärjestelmä

18. Muotin täyttöjärjestelmä 18. Muotin täyttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kanavistoa, jota pitkin sula metalli virtaa muottionteloon, kutsutaan muotin täyttöjärjestelmäksi. Täyttämisen ohella sillä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Kierretapit 43-67 UNC Kaikki hinnat ilman Alv.

Sisällysluettelo Kierretapit 43-67 UNC Kaikki hinnat ilman Alv. Sisällysluettelo Kierretapit 43-67 Kierretappien valintajärjestelmä ja ikonien merkitys 44-47 Metrinen kierre M 48-61 Metrinen hienokierre MF 62-65 UNC-kierre UNC 66 Putkikierre G 67 43 Kaikki hinnat ilman

Lisätiedot

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Puukkoteräkset Juha Perttula www.terastieto.com Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Rauta ja teräs 4 Meteoriittirauta 4, Malmista takoraudaksi ja teräkseksi 6, Valurauta 6, Valuraudan

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 MIG-hitsauslangat KOVAHITSAUS MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa..... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 RUOSTUMATTOMAT MIG 307Si AWS A5.9: ~ ER307 sekaliitos

Lisätiedot

Tarkastusmenetelmät. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Tarkastusmenetelmät. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Tarkastusmenetelmät Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Valimossa tarkastetaan valukappaleet niiltä osin kuin asiakas on tilauksen yhteydessä esittänyt vaatimuksia.

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus... 2-3 Huonosti

Lisätiedot

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto EN AISI/SAE Tyyppi 1.4021 1.4301 1.4401 1.4460 304L 201 316LN 321H EN vs AISI/SAE tunnukset

Lisätiedot

B.1 Johdatus teräkseen

B.1 Johdatus teräkseen B.1 Johdatus teräkseen 1 B.1.1 Terästen valmistus B.1.1.1 Terästen valmistus raakaraudasta Masuunissa valmistettu raakarauta sisältää 4-5 % hiiltä. Teräksissä pitoisuus on tavallisimmin alle 1 % ja yleisissä

Lisätiedot

Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila

Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila Suprajohteet Suprajohteet Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila Pb 7.3 Nb 9.3 Nb-Ti 8.9-9.3 Nb 3 Sn 18 Nb 3 Ge 23 NbN 16-18 PbMo 6 S 8 14-15 YBa 2 Cu 3 O 7 92 2 Suprajohteet Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti

Lisätiedot

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (7) Yleistä Uddeholm Dievar on suorituskykyinen kromi/molybdeeni/ vanadiini- seosteinen kuumatyöteräs, jolla on erittäin hyvä kestävyys kuumahalkeilua, yksittäisiä suuria halkeamia, kuumakulumista ja

Lisätiedot

10. Valuraudan sulatus ja käsittely

10. Valuraudan sulatus ja käsittely 10. Valuraudan sulatus ja käsittely Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Valuraudan hiilipitoisuus on korkea, yleensä 2,4 3,6 % ja se on noin 10 15 kertainen teräksen hiilipitoisuuteen

Lisätiedot

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Puukkoteräkset Juha Perttula www.terastieto.com Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Rauta ja teräs 4 Meteoriittirauta 4, Meteoriittiraudan testasus 5, Malmista takoraudaksi ja

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Lämpökäsittely Austenointi tehdään hyvin korkeassa lämpötilassa verrattuna muihin teräksiin Liian korkea lämpötila tai liian pitkä aika voivat aiheuttaa vetelyjä, rakeenkasvua,

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 1, Perusteet OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 1, Perusteet Talttaus Leikkaus Lävistys... 1-3 Esilämmitys

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Kyösti Kultalahti PYROMETRIN KÄYTTÖÖNOTTO DISA 2013 -KAAVAUSLINJALLE

Kyösti Kultalahti PYROMETRIN KÄYTTÖÖNOTTO DISA 2013 -KAAVAUSLINJALLE Kyösti Kultalahti PYROMETRIN KÄYTTÖÖNOTTO DISA 2013 -KAAVAUSLINJALLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 1 SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 2 FERRIITTINEN EN 1.4521 RUOSTUMATON TERÄS -Titaanistabiloitu -Haponkestävä 3 LASERHITSAUS -Pieni lämmöntuonti ei

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

Metallit jaksollisessa järjestelmässä

Metallit jaksollisessa järjestelmässä Metallit Metallit käytössä Metallit jaksollisessa järjestelmässä 4 Metallien rakenne Ominaisuudet Hyvin muokattavissa, muovattavissa ja työstettävissä haluttuun muotoon Lujia Verraten korkea lämpötilan

Lisätiedot

Tina-vismutti juotosmetallin binäärinen seos Tekijä: Lassi Vuorela Yhteystiedot:

Tina-vismutti juotosmetallin binäärinen seos Tekijä: Lassi Vuorela Yhteystiedot: Tina-vismutti juotosmetallin binäärinen seos Tekijä: Lassi Vuorela Yhteystiedot: lassi.vuorela@aalto.fi Juottaminen Juottamisessa on tarkoitus liittää kaksi materiaalia tai osaa niin, että sähkövirta kykenee

Lisätiedot

Mak Materiaalitieteen perusteet

Mak Materiaalitieteen perusteet Mak-45.310 tentit Mak-45.310 Materiaalitieteen perusteet 1. välikoe 24.10.2000 1. Vertaile ionisidokseen ja metalliseen sidokseen perustuvien materiaalien a) sähkönjohtavuutta b) lämmönjohtavuutta c) diffuusiota

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot

2. Sulattamisen periaate

2. Sulattamisen periaate 2. Sulattamisen periaate Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Valamiseen tarvittava sula metalli saadaan aikaan sulattamalla sopivaa metalliromua tai metalliharkkoja sulatusuunissa. Sulattamiseen

Lisätiedot

Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta

Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 1 - Luento 4 Tavoite Oppia tulkitsemaan 2-komponenttisysteemien faasipiirroksia 1 Binääriset

Lisätiedot

NUORRUTUSTERÄSTEN SUOTAUMAT JA NIIDEN VAIKUTUS MEKAANISIIN OMINAI- SUUKSIIN

NUORRUTUSTERÄSTEN SUOTAUMAT JA NIIDEN VAIKUTUS MEKAANISIIN OMINAI- SUUKSIIN KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA NUORRUTUSTERÄSTEN SUOTAUMAT JA NIIDEN VAIKUTUS MEKAANISIIN OMINAI- SUUKSIIN Tuomo Leinonen Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty Oulun yliopiston Konetekniikan koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat teräkset Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja E. Työpapereita 1/2010 Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat

Lisätiedot

Tina-vismutti seos juotosmetallina

Tina-vismutti seos juotosmetallina Tina-vismutti seos juotosmetallina Miikka Martikainen Juottaminen Juottaminen on metallien liitosmenetelmä, jossa kappaleet liitetään toisiinsa sulattamalla niiden väliin juotosainetta, eli juotetta. Juotteena

Lisätiedot

HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA

HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Severi Iso-Markku HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki

Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki Ominaisuudet // Edut Poran A022 edut verrattuna erittäin lyhyeen vakioporaan: Testeissä on saavutettu jopa 33% parempi tuottavuus. Elinikä on merkittävästi pidempi. Kaikki

Lisätiedot

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry Lämpökäsittelyoppi Esipuhe Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat muunneltavissa hyvin laajasti. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea

Lisätiedot

Jotain valimistusmenetelmiä

Jotain valimistusmenetelmiä Jotain valimistusmenetelmiä Kokillivalu (Permanent mold casting) Muottina käytetään usein valurautaa, jonka pinta on päällystetty lämpökestävällä materiaalilla (savi, natriumsilikaatti). Muotit esilämmitetään

Lisätiedot

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen KEMA221 2009 PUHTAAN AINEEN FAASIMUUTOKSET ATKINS LUKU 4 1 PUHTAAN AINEEN FAASIMUUTOKSET Esimerkkejä faasimuutoksista? Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen Faasi = aineen

Lisätiedot

16. Näytteenottolaitteet ja analysointi

16. Näytteenottolaitteet ja analysointi 16. Näytteenottolaitteet ja analysointi Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sulasta otetaan näytteitä sulatus- ja valuprosessin eri vaiheissa. Näytteet otetaan sula-analyysin oikeellisuuden

Lisätiedot

Esitiedot. Esitiedot. Kromiseostuksen vaikutukset teräksissä

Esitiedot. Esitiedot. Kromiseostuksen vaikutukset teräksissä Esitiedot Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Milloin austeniittiset laadut ovat välttämättömiä? Mitä eri laadut maksavat? Miten kupari

Lisätiedot