Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan?"

Transkriptio

1 Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan? Sosiaalityön kehittämisen foorumi , Socca Elina Aaltio, VTM, jatko-opiskelija Helsingin yliopisto, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos

2 I Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymykset tuottavuusdiskurssin kuvaus, historia ja sisältö a) milloin ja miksi julkisen sektorin tuottavuutta on ryhdytty tavoittelemaan b) miten ja miksi tuottavuuspuhe on siirtynyt osaksi sosiaalipoliittista keskustelua ja tavoitteenasettelua c) miten julkisen sektorin tuottavuutta on pyritty parantamaan d) millaisia oletuksia ja väitteitä asioiden kausaatiosuhteista (etenkin talous- ja sosiaalipolitiikan suhteesta) tuottavuusdiskurssi sisältää II tuottavuusdiskurssin vaikutus hyvinvointipalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen a) järjestäminen: käsitykset julkisen kulutuksen rajoista ja rahoitus b) tuotanto: tuottavuuden lisäämisen ja mittaamisen vaikutukset palvelukäytäntöihin

3 I a Milloin ja miksi? Julkisen sektorin tuottavuutta kohotettava Hallitusohjelmaan ensimmäisen kerran Holkerin kaudella ( ) Koski ensivaiheessa hallintoa, myöhemmin myös palveluita Tuottavuusprojektien ja -ohjelmien jatkumo 1980-luvun lopulta -> Tausta kansainvälisessä keskustelussa luvuilla julkisten menojen kasvu on ongelma, sillä ne hidastavat talouskasvua muutos talousajattelussa Koska hyvinvointivaltio kirjattu lakiin & vaikea purkaa, menoja hillittävä lisäämällä tuottavuutta Tuottavuutta haettu tulosohjauksella Kun asetetaan tulostavoitteita, pitää ryhtyä mittaamaan tuloksia Sekä NPM:n että kansallisen tason mittareiden (kansantalouden tilinpito) taustalla kansainväliset ohjelmat ja suositukset OECD ja PUMA YK:n tilastokomitea ja SNA (System of National Accounts)

4 I b Miten siirtynyt osaksi sosiaalipolitiikkaa Sekä ministeriössä että kuntatasolla epäilty tuottavuuden vaikuttavan negatiivisesti vaikuttavuuteen, mutta abstraktilla tasolla nykyisin hyväksytty tavoite Vaikea vastustaa, kun talouspoliittiset ja -teoreettiset lähtöoletukset reifikoitu (Giddens 1984): tämänhetkisen luonnolliseksi tekeminen Keskustelu julkisen sektorin kestävyysvajeesta, julkisen kulutuksen rajoista ja rahoitusvälineistä depolitisoitu: There Is No Alternative. Valtion harjoittama talouspolitiikka pakottaa kunnat tuottavuuteen: lisää velvoitteita + vähemmän valtionosuuksia = tuottavuuden kasvupakko I c Miten tuottavuutta pyritty parantamaan VM (1991): Julkinen toiminta saatettava järjestelmällisesti markkinaohjauksen piiriin. Keinoina mm. Tulosohjausuudistus Budjettiuudistus -> kehysbudjetointi Valtionosuusuudistus -> laskennalliset määrärahat toteutuneiden kustannusten sijaan Julkisen toiminnan yksityistäminen ja muuttaminen yksityisen liiketoiminnan kaltaiseksi tulostavoitteiden asettaminen tuottavuusmittarit (kansantalouden tilinpito, kuntien omat & yhteiset)

5 I d Tuottavuusdiskurssissa esiintyvät väitteet asioiden kausaatiosuhteista kestävyysvaje - valtavirtaisen talousajattelun käsitys julkisen kulutuksen rajoista ja talouskasvun edellytyksistä vs. heterodoksinen taloustiede Baumolin tauti: julkisen sektorin tuottavuus huonompaa kuin yksityisellä, mutta palkat silti seuraavat yksityisen palkkatasoa yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuustilastot vertailukelvottomia, joten onko todella näin? väestön ikärakenteen muuttuessa palvelutarve kasvaa pysyykö palvelutarve vakiona muissa ikäryhmissä? tuottavuuden parantaminen turvaa hyvinvointivaltion entä vaikuttavuus?

6 Käsitteistä (Lähde: Kuntaliitto) Tuottavuus = tuotos / panos yhdellä panoksella aikaansaatu tuotos kuvataan usein yksikkökustannuksella joka on käänteisluku panos/tuotos ( /suorite) Vaikuttavuus = palvelun aikaansaama tavoiteltu (positiivinen) muutos asiakkaan tilassa (esim. paraneminen, oppiminen jne.) Kustannusvaikuttavuus = panosten ja vaikuttavuuden suhde Paljonko tietyllä panosmäärällä saadaan aikaiseksi tavoiteltuja vaikutuksia Laatu Jakaantuu osa-alueisiin: panosten, prosessin, tuotoksen jne. Esim. perusopetuksen ryhmäkoko on laatumuuttuja: pienempi ryhmäkoko vastaa laadukkaampaa opetusta Huom. laatu vaiku avuus (esim. ryhmäkoko oppiminen), vaikka voivat toki lii yä toisiinsa Tehokkuus Tarkasteltavan yksikön tuotannon taso suhteessa tuottavimpaan yksikköön tai Panosten ja vaikutusten suhde kustannusvaikuttavuus Tuloksellisuus Tuottavuuden ja tehokkuuden yläkäsite Tuotetaan alhaisilla kustannuksilla vaikuttavia palveluja laadukkaasti (ml. työhyvinvointi)

7 II osa: Vaikutukset hyvinvointipalvelujen järjestämiseen ja tuotantoon Miten palvelut muuttuvat kun ne i) tuotteistetaan ja ii) tuotetaan aiempaa tuottavammin? Hyvinvointitutkimuksen näkökulmasta voidaan perustellusti väittää, että hyvinvointipalvelun mallintaminen mekaanisiksi suoritteiksi ei ole mielekästä tuottavuuden lisääminen ei ole mielekästä, jos se heikentää vaikuttavuutta. Tätä tutkittu vähän, mutta ks. Kangasharju ym vaikuttavuus edellyttää hyvinvoinnin edellyttämien tarpeiden (Doyal & Gough 1991) tyydyttymistä, mikä tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sekä koherenssin tunnetta (Antonovsky 1985). Voiko näitä tuottaa tuottavasti? Empiirinen tapaustutkimus: laadullinen ja kvantitatiivinen aineisto palveluyksiköistä, joissa käytössä tuottavuusmittarit ja -tavoitteet Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja työhyvinvoinnin keskinäiset suhteet

8 Tutkimusasetelma Tuottavuusdiskurssi STM:n toiminnassa Suunnittelu- ja ohjausasiakirjat Hankkeet Kuntien ohjeistaminen THL Talousajattelun muutos Kansainväliset instituutiot OECD IMF UN, SNA Tuottavuusdiskurssi VM:n toiminnassa: Tuottavuushankkeet Muiden ministeriöiden ohjeistaminen Päätöksenteon taustaanalyyseistä vastaaminen VATT Tuottavuusmittarit Tilastokeskus Kuntien omat Tuottavuusdiskurssi palvelun järjestäjien & tuottajien toiminnassa Suoritteet Panokset Palvelu Tuottavuusdiskurssi Kuntaliiton toiminnassa Hankkeet Kuntien ohjeistaminen I osa a I osa b & c II osa

Mitä tarkoitetaan kuntatalouden tuottavuudella? Mikko Mehtonen

Mitä tarkoitetaan kuntatalouden tuottavuudella? Mikko Mehtonen Mitä tarkoitetaan kuntatalouden tuottavuudella? Mikko Mehtonen Lyhyt käsitekertaus Tuottavuus = tuotos / panos» Paljonko panoksilla saadaan aikaiseksi tuotosta, yhdellä panoksella aikaansaatu tuotos» Kuvataan

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointipalveluiden kokonaistuottavuus vuosina 2002-2007

Vantaan hyvinvointipalveluiden kokonaistuottavuus vuosina 2002-2007 Vantaan hyvinvointipalveluiden kokonaistuottavuus vuosina 2002-2007 Tarkastuslautakunta 25.2.2009 Raportti, taitto Atte Honkasalo, tuottavuustutkija, ulkoinen tarkastus, atte.honkasalo@vantaa.fi, puh.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUS 2002 2007

TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUS 2002 2007 Atte Honkasalo TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUS 2002 2007 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 7/2008 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 7/2008 Atte Honkasalo

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mallivastaukset 2011 Sukunimi... Etunimet. Henkilötunnus... Pisteet yht. KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset 1 HALLINTOTIETEEN MAISTERIN VALINTAKOE 2011 KUNNALLISTALOUS,

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA

TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA Pekka Etelälahti Tampereen Yliopisto Taloustieteiden laitos Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 1 Sisällys: TAUSTAKSI...5 Artikkelin

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö

Lisätiedot

Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa?

Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa? Sivu 1/13 Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa? Tuottavuustilasto ei kerro palvelujen onnistumisesta Palvelut maksetaan veroina Laatu voidaan ymmärtää monella tavalla Julkisten

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A 2 0 0 6

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A 2 0 0 6 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A 2 0 0 6 Helsinki 2006 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on osa valtiovarainhallintoa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petra

Lisätiedot

MULTIPRO. Vertaileva arviointikonsepti julkisen ja yksityisen hyvinvointipalvelun arviointiin

MULTIPRO. Vertaileva arviointikonsepti julkisen ja yksityisen hyvinvointipalvelun arviointiin VTT TIEDOTTEITA 2578 Inka Lappalainen, Ilmari Lappeteläinen, Erja Wiili-Peltola & Minna Kansola MULTIPRO Vertaileva arviointikonsepti julkisen ja yksityisen hyvinvointipalvelun arviointiin VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki 2010 1. Toimintaympäristön muutokset TTS kaudella 2012 2015 Talouskriisi on kasvattanut julkisen sektorin kestävyysvajetta. Väestön ikääntymisestä

Lisätiedot

Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet

Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampereen yliopisto 8.6.2011 Yliopistotutkija Olavi Kallio Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu (JKK)

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA?

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? VATT-TUTKIMUKSIA 119 VATT RESEARCH REPORTS Aki Kangasharju Juho Aaltonen KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

HALLINNONALAN TUOTTA- VUUDEN MITTAAMISEN HANKE

HALLINNONALAN TUOTTA- VUUDEN MITTAAMISEN HANKE Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:50 Sosiaali- ja terveysministeriön HALLINNONALAN TUOTTA- VUUDEN MITTAAMISEN HANKE Loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2115 (pain.) ISBN

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman valmistelu ja johtaminen

Tuottavuusohjelman valmistelu ja johtaminen Tuottavuusohjelman valmistelu ja johtaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 207/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 207/2010 Tuottavuusohjelman

Lisätiedot