Toimintakyky vaikuttavuuden mittarina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakyky vaikuttavuuden mittarina"

Transkriptio

1 Toimintakyky vaikuttavuuden mittarina Vaikuttavuuden arviointi ja toimintakyvyn mittaaminen sosiaalipalveluissa Kuntatalo, Helsinki Projektitutkija Elina Aaltio Kuntaliitto

2 Vaikuttavuuden arvioinnin suurin haaste ei ole itse mittaaminen, vaan kokonaisvaltainen jäsentynyt näkemys ja teoreettisesti kestävä ymmärrys siitä, mitä ollaan mittaamassa. Paasio 2006; Rousu (2007) Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi. Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 2

3 Vaikutukset ja vaikuttavuus Palvelulla voi olla sekä tavoiteltuja että eitavoiteltuja vaikutuksia Vaikuttavuus on asiakkaan tilanteessa tapahtunut tavoiteltu muutos 3

4 Huom. Laatu vaikuttavuus Esim. henkilöstön pätevyys, motivaatio, asiakastyytyväisyys, palvelun saatavuus, jonotilanne, asiakastilojen viihtyisyys jne. ovat tärkeitä tuotannon osatekijöitä, mutta niistä ei voi suoraan päätellä vaikuttavuutta Esim. Asiakastyytyväisyys voi olla huono, jos asiantuntijan näkemys asiakkaan tarpeista ei vastaa asiakkaan mielihaluja Pätevä työntekijä ei välttämättä ehdi tekemään vaikuttavaa työtä 4

5 Vaikuttavuus osana mielekkäämpää tuottavuusmittausta Tuottavuus = tuotokset panokset suoritteet vaikuttavuus eli vai? Hyvinvointipalvelujen perimmäinen tavoite on nimensä mukaisesti asiakkaiden hyvinvoinnin kohottaminen. Siksi hyvinvointipalvelujen tuotosten tulisi kuvata yksityisen sektorin tapaan vaikutuksia tai vaikuttavuutta eli sitä, kuinka potilaat paranevat ja mitä oppilaat oppivat (eli muutosta potilaiden ja oppilaiden ominaisuuksissa). Kangasharju (2008) Tuottavuus osana tuloksellisuutta. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Yksikkökustannuksiltaan edullisin palvelu voikin osoittautua kalliimpaa palvelua tuottamattomammaksi, kun palvelun vaikuttavuus (ko. tapauksessa RAVA-indeksillä mitattu asiakkaan toimintakyvyn muutos) otetaan huomioon. Kangasharju ym. (2010) Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 5

6 Mitä sosiaalipalveluissa sitten tavoitellaan? Vaikuttavuuden mittaamiseksi on ensin kyettävä määrittelemään palvelun tavoitteet Sosiaalipalveluiden tavoitteita» hyvinvointi» itsenäinen selviytyminen» arjessa pärjääminen» elämänhallinnan lisääminen» hyvinvointia kuormittavien tekijöiden vähentäminen» osallisuuden vahvistaminen» palvelutarpeen poistaminen (korjaavat palvelut) 6

7 Sosiaalipalvelujen tavoitteiden yhteinen nimittäjä: toimintakyky Toimintakyky on kykyä osallistua mahdollisimman täysipainoisesti sen yhteisön elämään, jossa elää edellyttää terveyttä ja elämänhallintaa Toimintakyky kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa Rakentuu riittävän onnistuneen sosialisaation myötä turvallisessa kasvu- ja elinympäristössä merkittävien kiintymyssuhteiden tukemana Sosiaalipalvelut ja muut julkiset hyvinvointipalvelut ovat mukana luomassa (peruspalvelut) ja tarvittaessa vahvistamassa (korjaavat palvelut) yksilöiden toimintakykyä Toimintakykyisyyden taso vaihtelee elämäntilanteen kuormittavuuden ja käytettävissä olevien voimavarojen mukaan Hyvä toimintakyky mahdollistaa osallistumisen ja valinnanvapauden - toisin sanoen hyvinvoinnin (Doyal & Gough 1991, Antonovsky 1985, Aaltio 2013) 7

8 Sosiaalityön kansainvälinen määritelmä (IFSW) Sosiaalityön tavoitteena on lisätä hyvinvointia edistämällä yhteiskunnallista muutosta sekä ihmissuhdeongelmien ratkaisua, elämänhallintaa ja itsenäistymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta 8

9 Yhteinen hyöty Kunnan ja asiakkaan kokonaisedun kannalta kaikissa hyvinvointipalveluissa kannattaa tavoitella asiakkaan toimintakyvyn paranemista Inhimillinen hyöty: hyvinvointi kasvaa Kustannushyöty: palveluiden tarve vähenee 9

10 TUTKIMUSASETELMA Erilaisia palveluita tai palvelumalleja (kontrolloitava muuttuja) Yhteiskunnalliset tekijät Yhteiskunnalliset tekijät P1 P3 Yksilön toimintakyky P2 Yksilön toimintakyky Yksilölliset tekijät Yksilölliset tekijät (kontrolloitava muuttuja) T T+1 10 Aika

11 Toimintakyvyn mittaamisesta Toimintakykymittarilla voidaan kerätä yksilötasoista numeerista tietoa asiakkaasta» Tiedon vertailukelpoisuus eri ajankohtien, asiakkaiden ja organisaatioiden välillä Mittareilla voidaan kartoittaa subjektiivista ja/tai objektiivista tietoa 1) toimintakyvyn eri ulottuvuuksista» Fyysinen» Psyykkinen» Sosiaalinen» Kognitiivinen 2) toimintakyvyn rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä» Käytettävissä olevat voimavarat» Elämäntilanteen kuormitus 3) tilanteista, jotka ilmentävät toimintakyvyn puutetta / palvelutarvetta Palveluspesifejä esim.» Päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen» Työnhakutaidot (työllisyyspalvelut)» Lapsen kohtelu (lastensuojelu) Mittari voi tuottaa» yhden toimintakykyä kuvaavan kokonaispistemäärän (kuten RAVA-indeksi) tai» kustakin osatekijästä oman pistemäärän eli ns. toimintakykyprofiilin (kuten Työllisyyspalvelujen toimintakykymittari) 11

12 Toimintakyvyn universaalisuus ja tilannesidonnaisuus Toimintakyvyn rakentumismekanismit ja ulottuvuudet ovat universaaleja, mutta mittariston osatekijät on silti valittava kuhunkin käyttötarkoitukseen erikseen» toimintakyky tai sen puute ilmenee eri tavoin eri tilanteissa» yksi palvelu ei yleensä pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin, vaan kussakin palvelussa on mietittävä, mitä toimintakyvyn osatekijöitä juuri tällä palvelulla voidaan vahvistaa Jonkinlainen kokonaisvaltainen käsitys asiakkaan tilanteesta kuitenkin tarvitaan, sillä asiakkaan kokemusmaailmassa kaikki toimintakyvyn osatekijät ovat yhtä aikaa läsnä 12

13 Toimintakykymittarilla vaikuttavuutta Hyvä mittari ohjaa työn tekemistä oikeaan suuntaan» Asiakkaan tilanteen kartoittaminen mittareilla voi auttaa sekä asiakasta että työntekijää jäsentämään työskentelyä ja seuraamaan sen etenemistä» Mittari ja hoitosuositukset voivat parhaimmillaan yhdistyä saumattomasti Toimintakyvyn muutosta seuraamalla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta» vertailu erilaisten palvelujen ja organisaatioiden välillä» tuloksellisuuden seurantaväline organisaation omaan käyttöön Elina Aaltio projektitutkija

14 Lähteet Aaltio, Elina (2013) Hyvinvoinnin uusi järjestys. Helsinki: Gaudeamus. Antonovsky, Aaron (1985) Health, Stress and Coping. San Francisco, London: Jossey-Bass Publishers. Doyal, Len & Gough, Ian (1991) A Theory of Human Need. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: The Macmillan Press Ltd. Kangasharju, Aki (2008) Tuottavuus osana tuloksellisuutta. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Kangasharju, Aki; Mikkola, Teija; Mänttäri, Tuomas; Tyni, Tero ja Valta, Maija (2010) Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Paasio, Petteri (2006) Yleinen ja erityinen viitekehys arvioinnista. Hallinnon tutkimus 25 (3), Rousu, Sirkka (2008) Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi. Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 14

Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin

Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin Aaltio Elina Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin pilotointi Työllisyyspalvelujen vaikuttavuus -projektin väliraportti Helsinki 2014 Sisältö Esipuhe...2 1 Projektin esittely...3 2 Mittarin esittely...5

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

Tuottavuus osana tuloksellisuutta

Tuottavuus osana tuloksellisuutta Aki Kangasharju Tuottavuus osana tuloksellisuutta Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-429-5 (pdf) Tutkimusprofessori Aki Kangasharju Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.11.2008 TAITTO Eila Grym Suomen

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~30d27ae5493f42f...

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~30d27ae5493f42f... http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~30d27ae5493f42f... Page 1 of 3 26.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 24/2008, 18.12.2008, Taavitsainen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

hyvinvointipalveluiden tuotanto

hyvinvointipalveluiden tuotanto 032 DEBATTI Peruste #4 2013 tuotanto hyvinvointipalveluiden tuotanto Hyvinvointipalveluiden (sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut) järjestäminen on Suomessa kuntien vastuulla. Hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN SOSIAALITYÖN JOHTAMISEN KEHITTÄMISRAKENNE IV POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS 9.9.2010 AULIKKI KANANOJA ESITYKSEN RAKENNE Mitä ymmärrän sosiaalihuollon

Lisätiedot

KUNNALLISET PALVELUT TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TUOTTAVUUS

KUNNALLISET PALVELUT TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TUOTTAVUUS 1 VATT-JULKAISUJA 37 VATT PUBLICATIONS Reino Hjerppe Aki Kangasharju Reijo Vuorento (toim.) KUNNALLISET PALVELUT TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TUOTTAVUUS VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Government

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä Satu Tolonen Pro gradu Syksy 2012 Sosiaalityö Lapin yliopisto

Lisätiedot

ESIMIEHET TUOTTAVUUTTA RAKENTAMASSA Henkilöstötuottavuuden kehittäminen kuntaorganisaatiossa

ESIMIEHET TUOTTAVUUTTA RAKENTAMASSA Henkilöstötuottavuuden kehittäminen kuntaorganisaatiossa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tarja Lempeä ESIMIEHET TUOTTAVUUTTA RAKENTAMASSA Henkilöstötuottavuuden kehittäminen kuntaorganisaatiossa Pro Gradu -tutkielma Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Hanna Heinonen ja Päivi Sinko l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Onnistuneen

Lisätiedot

Suorituskyky nousuun! Yhteistyössä menestykseen

Suorituskyky nousuun! Yhteistyössä menestykseen Opaskirja henkilöstölle HELSINKI 2008 Suorituskyky nousuun! Yhteistyössä menestykseen Juho Valtonen Sanna Pekkola Juhani Ukko Hannu Rantanen Juho Valtonen, Sanna Pekkola, Juhani Ukko, Hannu Rantanen Suorituskyky

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS SUUNTAVIITTANA KOHTI OSAAMISEN JOHTAMISTA KÄPYRINNE RY:N AVOPALVELUSSA

OSAAMISKARTOITUS SUUNTAVIITTANA KOHTI OSAAMISEN JOHTAMISTA KÄPYRINNE RY:N AVOPALVELUSSA OSAAMISKARTOITUS SUUNTAVIITTANA KOHTI OSAAMISEN JOHTAMISTA KÄPYRINNE RY:N AVOPALVELUSSA Kaisa Tiitinen Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista

Länsi-Uudenmaan kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista Länsi-Uudenmaan kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista 31.5.2011 SOSIAALITAITO SOCIALKOMPETENS Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Sammandrag... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Hyvinvointipalvelut ja muuttunut

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä

Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä.stina Högnabba Johtava kehittämiskonsultti Sosiaalivirasto / Arviointi- ja kehittämisyksikkö 9.11.2012 Mihin loogista mallia tarvitaan? Loogisen mallin

Lisätiedot