Varhaiskasvatussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1

2 Varhaiskasvatussuunnitelma 1. Tavoitteet ja päämäärät Lankilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman tarkoituksena on tuoda esiin päiväkodin ominaispiirteitä, henkilökunnan ajatusmaailmaa sekä lasten ja vanhempien näkökulmaa päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatussuunnitelma kehittyy ajan myötä. Lasten ja vanhempien osuus tulee jatkossa toivoaksemme olemaan yhä tärkeämpi. Varhaiskasvatussuunnitelmamme eli Vasun avulla tuomme esiin monipuolista ja tavoitteellista työtämme lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen sekä erityisen tuen alueella. Oma varhaiskasvatussuunnitelmamme pohjautuu valtakunnalliseen sekä Kotkan omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan huomioiden myös vastaavat esiopetussuunnitelmat. Taustalla on myös mm. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, päivähoito ja perusopetuslaki sekä Kotkan kaupungin, sosiaali- ja terveystoimen sekä päivähoidon erilaiset kehittämislinjaukset ja strategiat. Ydintavoitteenamme on hyvinvoiva lapsi ja siksi haluamme: toteuttaa hyvää perushoitoa tukea kunkin lapsen fyysistä ja psyykkistä kehitystä sekä oppimista käyttää hyväksi vertaisryhmää toiminnassa lisätä toimintaa pienryhmissä tehdä yhteistyötä kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa toimia hyvässä yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa No päivähoito tarkoittaa hyvää. Lapset tarvitsee hoitoa tarhan tädeiltä tarhapäivänä. 2. Lankilan päiväkoti 2.1. Rakennuksen historia Lankilan päiväkoti on suunniteltu päiväkodiksi ja rakennettu vuonna 1980 vastaamaan Länsi-Kotkan, lähinnä Aittakorven ja Lankilan, päivähoidon tarpeita. Lapsia on ollut myös Petäjäsuon sekä Pihkoon suunnilta. Ryhmiä päiväkodissa on neljä. Joinakin vuosina käytössä on viides ryhmä. Aittakorven esikoulussa on kaksi ryhmää Lapsiryhmät kaudella Ulpukat ovat 1-3-vuotiaita, Lumpeet 3 4 vuotiaita, Kaislat ja Korennot ovat 4-6-vuotiaita. Kauden aikana päiväkodissa tulee olemaan noin 75 lasta. Aittakorven esikoulu sijaitsee Aittakorven koululla, Vesantie 3:ssa. Esikoulun ja koulun remontti valmistuu marraskuussa Toiminta uusissa tiloissa alkaa tammikuun alussa Esikoulussa on kaksi ryhmää, Hämähäkit ja Simpukat. Lapsia on yhteensä 42. Esikoululaisten hoitoaikojen ääripäät hoidetaan yhdessä Lankilan päiväkodin kanssa.

3 2.3. Henkilökunta kaudella Ulpukat: lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa Lumpeet: lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa Kaislat: lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa Korennot: lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitaja Hämähäkit: kaksi lastentarhanopettajaa, kaksi lastenhoitajaa vuoroviikoin Simpukat: lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa Lisäksi kaksi laitosapulaista, päiväkotiavustaja sekä välillä harjoittelijoita ja työssäoppijoita. Länsi-Kotkan päivähoitoalueella toimii kiertävänä erityislastentarhanopettajana Minna Sundholm. Lisäksi päiväkodissamme toimivat: Siivooja, Tekninen virasto/siivouspalvelu Kiinteistönhoitaja, Tekninen virasto/tilapalvelu Ruoka toimitetaan Kymijoen Ravintopalvelusta 2.4. Piha-alue Käytössämme on suuri piha, mikä jakautuu kahteen erilliseen osaan. Pihalla on mahdollista leikkiä erilaisia liikuntaleikkejä mm. pelata pallopelejä alapihalla tai koulun kentällä, ajella asfaltoidulla alueella, laskea mäkeä, kiipeillä, kiikkua, rakennella sekä leikkiä erilaisia rooli ja sääntöleikkejä. Pihalla on vaihtelevaa maastoa sekä varjoisia ja aurinkoisia paikkoja. Aittakorven esikoululaiset käyttävät päiväkodin pihaa toistaiseksi Yksikön paikka päivähoidon organisaatiossa Kotkan kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Hyvinvointipalvelut/ Lasten- ja nuorten lautakunta Päivähoito Länsi-Kotkan päivähoitoalue Lankilan päiväkoti Aittakorven esikoulu 2.6. Vanhempien tärkeinä pitämiä asioita lapsen huomiointi aamulla päiväkotiin tullessa ja päivän aikana rauhoittuminen päivälevolla sopivasti ulkoilua hyvää ruokaa lapsen turvallisuuden tunne tutut aikuiset kaverit hyvien tapojen ja käytöksen oppiminen uusien taitojen oppimisen iloa yhdessä tekemisen iloa ja yhteishenkeä leikkejä, musiikkia, piirtämistä, jumppaa, retkiä pienryhmissä lapsilla mahdollisuus vaikuttaa toimintaan

4 3. Toiminta-ajatus

5 4. Oppimiskäsitys ja -ympäristö Oppimiskäsitys Ajattelemme, että lapset oppivat: - omakohtaisten kokemusten ja elämysten kautta - leikkimällä - mallin avulla - tutkimalla, pohtimalla ja kysymyksiä esittämällä - yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa vastauksia etsimällä ja kokemuksia vaihtamalla Kasvu - ja oppimisympäristö Pidämme tärkeänä kasvu- ja oppimisympäristön - turvallisuutta, monipuolisuutta ja siisteyttä - rauhallisuutta vilkas ja rauhallinen toiminta seuraavat toisiaan, leikin jatkumisen mahdollisuutta, toisten kuuntelua - kiireettömyyttä - ympäristössä ja luonnossa liikkumisen mahdollisuutta - välineiden oloa lasten ulottuvilla - lapsen kasvua ja kehittymistä tukevaa ilmapiiriä kiitoksen antamista, kannustusta, erehtymisen hyväksymistä, oikeaan ohjaamista - pysyviä ja hyviä ihmissuhteita - lasten ideoiden kuuntelemista ja arvostamista - riittävää henkilökuntaa - vanhempien ja hoitohenkilökunnan ja yhteen hiileen puhaltamista 5. Kasvatuskumppanuus Lankilan päiväkodissa vanhemmat ovat aina tervetulleita keskustelemaan lapsensa varhaiskasvatussuunnitelmasta ja tärkeinä pitämistään asioista. Tavoitteena on, että ryhmän aikuinen/aikuiset ja vanhemmat tapaisivat keskustelun merkeissä ainakin kerran vuodessa. Päivittäin vaihdetaan kuulumiset; niin ilot kuin surutkin. Syksyisin tapaamme kaikki vanhemmat koko talon yhteisessä vanhempainillassa. Keväällä on ollut toinen vanhempainilta erilaisten teemojen merkeissä. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja itse toimintaan. Juhlat ovat yksi mukava yhteistoiminnan muoto vanhempien ja henkilökunnan kesken. Päiväkotimme juhlii syksyisin ja keväisin joko koko talo yhdessä tai ryhmittäin. Jokaisella lapsella on oma kasvun kansio; mihin kerätään lapsen töitä, kertomuksia ja kokemuksia vuosien varrelta. Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyy kasvun kansion kokoaminen varhaiskasvatusvuosien aikana. Lisäksi esioppilailla on omat esikoulukansionsa. Yksi yhteistyön muodoista on vanhempainneuvosto, joka on toiminut talossamme jo lähes 30 vuotta. Vanhempainneuvosto perustuu vanhempien haluun ja aktiivisuuteen toimia yhdessä. Vanhemmat voivat vaikuttaa vuoden aikana tapahtuviin tempauksiin, joista suosittuja ovat olleet mm. syksyn juhlat, erilaiset askarteluillat ja kevätretket. Toimintaan osallistuu henkilökunnasta edustaja, jolla on tukiryhmä päiväkodissa.

6 6. Varhaiskasvatuksen sisällölliset valmiudet 6.1. Leikki Lankilan päiväkodissa Kaikissa ryhmissä lasten käytössä on paljon erilaisia pelejä, leluja, soittimia ja kädentaitoihin kuten askarteluun, muovailuun ja maalaamiseen tarvittavia materiaaleja ja työskentelyvälineitä. Tavaroiden ja esineiden paikat on suunniteltu niin, että ne palvelisivat lasten mahdollisuutta toimia itsenäisesti omien mieltymyksiensä mukaan. Urheiluvälineet ovat myös lasten käytössä ja ulkoiluvarastosta löytyy useita ulkoleikkeihin tarvittavia leluja. Ulkona lapset leikkivät usein yhdessä erilaisia pallopelejä sekä rakentelu-, rooli ja sääntöleikkejä. Kirjastonurkkauksessa on mahdollisuus hiljaiseen työskentelyyn. Pikkukeittiössä on koti- ja kauppaleikkejä. Verstaassa leikitään autoilla ja erilaisilla rakentelupalikoilla. Leikkitiloissa on pyritty huomioimaan lasten erilainen tarve leikkiä yksin ja yhdessä muiden kanssa. Lasten omia tarpeita ja toiveita on huomioitu mm. jakamalla lapsia pieniin ryhmiin. Lapset leikkivät sekä spontaaneja että pitkäkestoisia leikkejä. Leikkitiloissa lapset kohtaavat erilaisia leikkijöitä. Leikkiessään lapsi käyttää monipuolisesti taitojaan ja sosiaaliset kyvyt kehittyvät. Aikuiset ja lapset huolehtivat yhdessä leikkitilojen siisteydestä. Hyvä tunneilmasto luo pohjan iloiselle, avoimelle ja rohkaisevalle ilmapiirille. Kaikki talon aikuiset ovat tuttuja päiväkodin lapsille, sillä teemme yhteistyötä ryhmien kesken. Tutut ja turvalliset aikuiset mahdollistavat sen, että lapset pystyvät ilmaisemaan paremmin itseään ja puhumaan tunteistaan. Aikuiset havainnoivat lasten leikkiä ja myötävaikuttavat leikin kehittymiseen. Lasten taidot, kyvyt ja arkielämän osaaminen tulevat aidosti esille leikissä. Havaintojen perusteella on helppo tukea lasten yksilöllistä kasvu- ja oppimisprosessia. Eriikäiset lapset tarvitsevat aikuista eri tavoin leikkiin mukaan. Teema- ja projektityöskentelyjä on käynnistetty lasten toiveiden pohjalta

7 7. Lasten toiminta ja kulttuuri Päiväkodissa noudatetaan valtakunnallisia ja Kotkan omia varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelmia. Käytämme luonto ja ympäristökasvatuksen sekä orff-pedagogisessa musiikkikasvatuksessa saatuja oppeja hyväksi mahdollisimman paljon. Talon yhteisiä musiikkihetkiä pidetään sovituin väliajoin. Päiväkodissa lapset oppivat kokonaisvaltaisesti vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa. Tarkoituksena on välineiden ja valmiuksien hankkiminen, joiden avulla lapsi pystyy tutustumaan, kokemaan ja ymmärtämään ympäröivän maailman ilmiöitä. Oppiaineita tai niiden sisältöjä ei opiskella. Eri sisältöalueiden aiheet liitetään lasten lähiympäristön arkeen ja kokemuksiin niin, että lapset voivat tehdä havaintoja ja muodostaa niistä omia käsityksiään. Kasvattaja valitsee ja yhdistelee sisältöalueita, johon vaikuttaa lasten omat kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja päiväkodin kulloisetkin olosuhteet. Sisältöaiheiden valintaan vaikuttaa lasten ikä ja kehitysvaiheet sekä lapsiryhmän tuntemus. Eri sisältöalueet yhdistyvät toisiinsa toiminnassa ja projekteissa. Pienryhmissä toimiminen mahdollistaa lasten havainnoimisen, toiveiden kuuntelun ja osallisuuden lisäämisen. Toimimme monipuolisesti eri-ikäisten lasten toimintaedellytysten mukaisesti eri sisältöalueita yhdistellen. Oppiaineita ei esiopetuksessa ole, vaan eri aineet yhdistyvät toiminnassa. Liikunta Päiväkodissamme on hyvät liikuntamahdollisuudet ja lapset liikkuvatkin luontaisesti sekä sisällä että ulkona. Omien tilojen lisäksi voimme käyttää sovittuina aikoina Aittakorven koulun liikuntasalia sekä kenttää. Kenttä, päiväkodin piha ja lähiympäristö ovat liikuntapaikkoinamme eri vuodenaikoina mahdollistaen monipuolisen perusliikunnan, liikunta-leikkejä, pallopelejä, hiihtoa ja luistelua sekä liikkumisen luonnossa. Ohjatut liikuntahetket ja omaehtoinen liikunta vuorottelevat. Liikunnassa tärkeintä on ilo ja leikinomaisuus. Säännöllinen liikunta edistää oppimisen edellytyksiä ja siksi pidämme sitä erityisen tärkeänä. Kokonaismotorinen liikunta tukee hienomotoriikan kehittymistä. Musiikki Musiikkikasvatuksemme perustana on luvulla päiväkodissamme toteutetun orff-pedagogisen musiikkikasvatuskokeilun opit. Carl Orffin lähtökohtana on ollut luova ja toiminnallinen lapsi. Musiikkikasvatuksessa on tärkeää jokaisen lapsen osallistumisen mahdollistaminen. Keskeistä on ilon ja onnistumisen elämysten tuottaminen ja yhteistoiminta. Lasta rohkaistaan monipuolisten työtapojen avulla itseilmaisuun puheessa, laulussa, soittamisessa ja liikkeessä. Improvisointi ja lasten ideoiden kuuntelu on merkityksellistä. Soittimina toimii oma keho sekä rytmi- ja melodiasoittimet. Koko päiväkodin ja erilaisten ryhmien yhteisillä musiikkihetkillä on tarkoitus tukea lasten musiikillista kasvua.

8 Luova ilmaisu eli draama Draamassa yhdistellään kehollista, sanallista, kuvallista ja musiikillista ilmaisua. Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään omien kokemustensa ja elämystensä kautta sekä jokapäiväisissä, luonnollisissa tilanteissa että juhlissa, esityksissä ja pitkäkestoisissa projekteissa. Lasten omia esityksiä kunnioitetaan. Draama sisältää roolileikin, ilmaisu- ja aistiharjoituksia sekä teatterileikkejä, kuten nukketeatteria, näytelmiä ja varjokuvateatteria. Ilmaisukasvatuksen ja teatterileikkien avulla lapsi oppii viestimään ajatuksiaan, tunteitaan ja mielipiteitään. Päiväkodissamme kiinnitetään huomiota erilaisten roolileikkkipisteiden rakentamiseen. Aikuiset havainnoivat lasten leikkiä ja kiinnittävät huomiota leikin rikastamiseen lasten mielenkiinnon ja ajankohtaisten aiheiden pohjalta. Lapsille annetaan oman tuottamisen lisäksi mahdollisuuksia kokea hyvää lastenkulttuuria. Käden työt Arvostamme käsillä tekemistä. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla erilaisia työtapoja kuvan teossa mm. piirtämisessä ja maalaamisessa, muovailussa, muotoilemisessa, askartelussa ja eri materiaaleista rakenneltaessa. Lapsille annetaan tilaisuuksia omaehtoiseen toimintaan sijoittamalla erilaisia välineitä heidän ulottuvilleen ikäkausi huomioiden. Aikuinen ohjaa lapsia erilaisten työvälineiden, materiaalien ja tekniikoiden käytössä. Työskentelyssä on tärkeintä tekeminen, kokeminen ja omakohtaisten elämysten saaminen. Matemaattiset valmiudet Matemaattisia valmiuksia harjoitellaan arkielämän tilanteissa leikinomaisesti, konkreettisten välineiden avulla. Matemaattisia valmiuksia harjoitetaan vertaamalla mm. kokoja, muotoja, määriä ja pituuksia, päättelemällä, laskemalla, pelaamalla sekä ongelmia ratkaisemalla konkreettisten, lapsia kiinnostavien välineiden avulla. Oppimisessa on tärkeää kiireettömän ilmapiirin luominen oman ajattelun mahdollistamiseksi sekä toistot. Paljonko on lups kuusi, lups viisi?

9 Kieli ja kirjallisuus Kielen merkitys on keskeinen lapsen rakentaessa kuvaa maailmasta ja paikastaan siinä. Päiväkodin toimintaympäristössä kiinnitetään huomiota rikkaaseen kielen käyttöön. Päivittäinen toiminta opettaa pienille lapsille eri tilanteisiin liittyvää kieltä. Kasvattajan tehtävänä on ohjata lapsen havaintoja, opettaa toimintatapoja sekä kuvailla ja selittää tapahtumia. Lorujen, riimien, satujen ja erilaisten kirjojen kautta saadaan kokemuksia ja elämyksiä sekä kartutetaan sanavarastoa ja kuuntelun taitoa. Saduttaminen kasvattaa luottamusta omiin kykyihin ja luovan toiminnan ohella myös itsensä ilmaisuun. Viestintäkasvatus sisältää ilmaisu- ja mediakasvatuksen. Isompien lasten kanssa kiinnitetään huomiota valikoivaan tiedonhankintaan eri viestintä- ja tiedonhankintavälineistä kuten lehti, radio, televisio, video ja tietokone. Kielen kehittyminen tukee lapsen ajattelutoimintojen kehitystä ja vuorovaikutusta muiden lasten ja aikuisten kanssa. Kasvaessaan lapset liittävät leikissään kielen toimintaan, jolloin leikin merkitys kielen oppimisessa korostuu. Aikuis- ja vertaissuhteissa lapset oppivat kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja sekä kommunikaatiomalleja. Kaksikielisten lasten äidinkielen tukemiseen liittyvät asiat huomioidaan päiväkodissamme. Vanhempien kanssa käydään keskustelua siitä, millaiseen kaksikielisyyteen lapsen kanssa pyritään. Muiden kieliryhmien sanoihin ja sanontoihin tutustuminen auttaa muita lapsia ymmärtämään muiden kielien ja kulttuurien olemassaoloa. Suomi toisena kielenä - ryhmät toimivat yli kolmevuotiaiden kaksikielisten lasten kielen oppimisen tukena. Kielen hallintaan liittyvät valmiudet ovat perustana oppimisvalmiuksille ja siksi seuraamme ja tuemme erityisen tarkasti eri-ikäisten lasten kielen kehittymistä. Ympäristö ja luonnontieteelliset valmiudet Päiväkodissamme kiinnitetään huomiota luonto ja ympäristökasvatukseen. Lapselle halutaan antaa mahdollisuuksia liikkua ja leikkiä luonnossa, tehdä siellä häntä kiinnostavia havaintoja ja tutkimuksia sekä jakaa omia ilon aiheita ja oivalluksia muiden lasten ja aikuisten kanssa. Lasten kysymyksiin vastaaminen koetaan tärkeäksi. Niistä voi moni prosessi saada alkunsa. Ympäristökasvatuksemme tavoitteena on saada muodostumaan lapselle henkilökohtainen luontosuhde omakohtaisten kokemusten avulla sekä luonnonsuojelun halu heräämään. Päiväkodin piha, lähiympäristö, Kymijoen varsi ja Aittakorven kuntoradan maasto ovat lähiluonto- kohteitamme. Tutustuminen rakennettuun ympäristöön ja oman kotiseudun nähtävyyksiin ja historiaan ovat myös merkityksellisiä. Kotkalaisuutta tuodaan esiin tätä kautta. Esikouluikäisten kanssa teemme tutkimusretkiä luontokoulu Hailin kanssa lähiympäristöömme. Kestävä kehitys Päiväkodissa lajitellaan jätteet tarkasti. Kestäviin hankintoihin ja tavaroiden korjaamiseen kiinnitetään huomiota. Arjessa kestävän kehityksen periaatteita kunnioitetaan ja opitaan tiedollisella ja toiminnallisella tasolla. Lapset osallistuvat kierrättämiseen ja paperin ym. säästämiseen. Aikuiset toimivat malleina luonnon ja ympäristön kunnioittamisessa. Oman ympäristön viihtyisyydestä huolehditaan ja lapsia ohjataan leikkikalujen oikeaan käyttöön. Lapsille annetaan tilaisuuksia osallistua pieniin työtehtäviin ja vaikuttaa omaa ympäristöään koskeviin päätöksiin. Vanhempien mukana olo kestävän kehityksen työn tukemisessa on toivottavaa.. Eettiset ja uskonnolliset valmiudet Eettiset valmiudet kehittyvät jokapäiväisessä kanssakäymisessä muiden lasten ja aikuisten kanssa. Keskeisiä ovat arvo ja - normimaailmaan liittyvät asiat. Lasten kanssa kohdataan päivittäin tilanteita, joissa tarkastellaan ja yhdessä keskustellaan oikeudenmukaisuuteen, toisen kunnioittamiseen, toisten auttamiseen, rehellisyyteen, oikeaan ja väärään, hyvään ystävyyteen jne. liittyviä asioita. Lapsia

10 ohjataan ymmärtämään käyttäytymisensä syitä ja seurauksia. Vanhempien kanssa keskustellaan tarpeen mukaan em. asioista päivittäisiin päiväkodin tapahtumiin ja asioihin liittyen. Uskonnollisten valmiuksien kehittymisessä pääajatuksena on uskonnon tai katsomuksen perinteeseen, tapoihin ja käytäntöihin tutustuminen. Painopisteenä on tärkeimpien juhlapyhien uskonnolliseen merkitykseen tutustuminen ja niiden kokeminen. Langinkosken evankelisluterilaisen seurakunnan pitämään pyhäkouluun lapsilla on mahdollisuus osallistua kerran kuukaudessa syksystä kevääseen. Osallistuminen on vapaaehtoista. Uskontokasvatuksen lähtökohtana on kotien vakaumuksen kunnioittaminen sekä lämpimän ja turvallisen ilmapiirin luominen. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan muiden lapsiryhmässä olevien lasten uskontojen ja vakaumusten tapoihin. Pääsiäiskirkossa Toisen hoitopaikan lapsi äänteli muristen juuri jännittävässä kohdassa, jossa valo ilmestyi luolaan. Lapset luulivat äänen kuuluvan esitykseen. Poika: Se oli jännää se enkelin murina, ku ei tienny, mikä siellä oli. Tyttö: Miä luulin, että Jumala kuorsasi siellä luolassa. Turvakasvatus Turvakasvatuksella pyritään lapsen itsetunnon vahvistamiseen sekä luomaan lapselle valmiuksia vaaratilanteiden tunnistamiseen sekä niiden kohtaamiseen. Turvakasvatuksen toteuttamiseen vaikuttaa ratkaisevasti lasten ikä sekä ajankohtaiset tapahtumat. Turvakasvatuksen aihepiirejä ovat mm. kehon hahmottaminen, tunteiden ilmaisu, hyvä kaveruus, kiusaaminen, liikenteessä liikkuminen, eksyminen, pelastautuminen ja hätänumeroon soitto sekä tuntemattomiin ihmisiin suhtautuminen. Turvakasvatusta toteutetaan monipuolisesti mm. keskustellen sekä kirjallisuuden, liikunnan, kuvataiteen ja näyttelemisen keinoin. Terveyskasvatus Terveyskasvatuksen tavoitteena on luoda lapselle valmiudet terveellisten elämäntapojen noudattamiseen. Se toteutuu pääsääntöisesti perushoitotilanteiden kautta. Ruokailu, ulkoilu, liikkuminen, hygienia sekä lepo/nukkuminen ovat olennainen osa hoitopäivää. Pyrimme perushoitotilanteissa kiireettömyyteen, erityisesti pienimpien lasten kanssa. Lapsia ohjataan ja kannustetaan omatoimisuuteen. Lapsen perushoitoon liittyviä, yksilöllisiä asioita käydään läpi säännöllisesti vanhempien kanssa. Perushoitotilanteissa yhdistyy oppiminen, yhteistoiminta eli toisen auttaminen ja huomiointi sekä yksilöllinen hoiva. Ravinto Lapset saavat monipuolista ja terveellistä ruokaa heidän kasvunsa ja hyvinvointinsa takaamiseksi. Ruokailutilanteet ovat sosiaalisia tilanteita, joissa tutustutaan erilaisiin ruokiin sekä opetellaan hyviä tapoja ja omatoimisuutta. Lapset voivat toimia pikkuapulaisina ruokailuun liittyvissä asioissa, kuten pöydän kattamisessa jne. Lasten kanssa tehdään silloin tällöin yhdessä keittiötöitä, esimerkiksi valmistetaan oma salaatti tai leivotaan. Päiväkodin henkilöstö, keittiöhenkilökunta ja Kymijoen Ravintopalvelu tekevät yhteistyötä vanhempien kanssa lapsen allergioihin ja ruokavalioihin liittyvissä asioissa. Erityisruokavalioista täytetään Ravintopalvelulle menevä oma kaavake.

11 Eräänä päivänä ruokapöydässä: Tääll on kyll parempi kokki ku meill kotoon. Hygienia Siisteyskasvatuksessa huomioidaan lapsen yksilöllisyys asioiden oppimisessa. Toimintatavoista ja asteittaisesta omatoimisuuteen pyrkimisestä keskustellaan vanhempien kanssa. Terveyttä edistetään hyvällä käsihygienialla. Vanhemmat huolehtivat lastensa käsien pesun aina päiväkotiin tultaessa. Samaa suositellaan kotiin mennessä. Ruokailun ja wc-käyntien yhteydessä käsien pesuun kiinnitetään erityistä huomiota. Lasten sairastaminen on saatu vähenemään hyvällä käsi-hygienialla. Päivähoitotilojen yleistä hygieniaa seurataan jatkuvasti yhdessä siivoojan ja keittiöhenkilökunnan kanssa. Lepo ja nukkuminen Lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen sekä jaksamisen kannalta on tärkeää, että hänelle suodaan päivittäinen lepo- ja rentoutumisaika. Aivojen hermosolujen huolto ja uuden tiedon tallentuminen tapahtuvat unen aikana. Levon ja oppimisen yhteys on kiistaton. Yhdessä vanhempien kanssa lapsen yksilöllisistä uni ja lepoasioista keskusteltaessa, on tärkeää huomioida unen vaikutus lapsen neurologiselle kehitykselle. Lapsen herättämiseen kesken päiväunien suhtaudumme harkitsevasti. Lapsen elämässä säännöllinen vuorokausirytmi on tärkeä. Ulkoilu ja liikkuminen Säännöllinen ulkoilu ja liikkuminen edistää lasten terveyttä, ehkäisee sairastumista ja tukee päivärytmin toteuttamista. Liikkuminen ja motorinen kehitys luovat pohjan tiedolliselle, emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Päiväkodissa ulkoillaan pääsääntöisesti päivittäin eri sääolosuhteissa. Ulkoilun aikana on mahdollista liikkua ja leikkiä yksin ja yhdessä muiden lasten kanssa. Ulkona lapsilla on hyvä tilaisuus leikkiä myös muiden ryhmien lasten kanssa. Ulkoleikeissä toteutuu hyvin pitkäkestoinen leikki. Päiväkodin pihalla on erilaista maastoa ja välineitä, mitkä mahdollistavat mm. mäenlaskun, kiipeilyn ja rakentelun hiekasta. Usein lapset leikkivät yhteisiä liikuntaleikkejä, kuten pallohippaa tai jalkapalloa. Piha-alueen kunto ja turvallisuus on lasten ulkoilun kannalta ensiarvoista. Porttien sulkemiseen kiinnitetään huomiota, koska päiväkodin ympäristö on vilkasliikenteinen. Kun vanhemmatkin huolehtivat yhdessä henkilökunnan kanssa porttien sulkemisesta, turvallisuus lisääntyy. Ulkoilun aikana henkilö-kunta huolehtii lasten turvallisuudesta yhdessä sovitun suunnitelman ja sääntöjen pohjalta. Henkilöstön aktiivinen havainnointi ja osallistuminen luovat lapselle turvallisen ja sisällöltään tavoitteellisen ja luonnollisen osan arkipäivän toimintaa. Yrittäjyyskasvatus Yrittäjyyskasvatus integroidaan päiväkodin arkeen. Käsite sisäinen yrittäjyys pitää sisällään monia hyviä tulevien koulutaitojen, elämäntaitojen ja tulevaisuudessa omassa ammatissa toimimisessa tarvittavien taitojen opettelua. Sosiaaliset taidot, rohkeus, omatoimisuus, pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys ovat yleisiä jokapäiväiseen arkeen kuuluvia tärkeitä taitoja. Yrittäjyyskasvatusta on myös erilaisiin pieniin työtehtäviin osallistuminen. Ruokailuissa apulaisena toimiminen ja pikkupuuhailuissa avustaminen ovat mukavia työntekoon kannustavia toimintoja. Lapsia kannustetaan toteuttamaan omia pieniä teatteriesityksiä, lauluja tai satuja. Esitykset ja esitelmät esimerkiksi omasta lelusta kannustavat leikin keinoin rohkeuteen esiintymistilanteissa. Olemme toteuttaneet erilaisia projekteja, joiden tiimoilla olemme tutustuneet lähiympäristöön, nähtävyyksiin ja/tai paikallisiin yrityksiin yritysvierailujen tiimoilta. Erilaisiin ammatteihin ja

12 työpaikkoihin tutustuminen ja kaikesta oppimastamme dokumentointi eli kirjaaminen lasten kertomuksin ja piirustuksin ja vaikkapa leikkimällä on yrittäjyyskasvatusta 8. Jatkumo ja arviointi Lapsen elämässä jatkuvuus on tärkeää. Oman ryhmän aikuiset ovat tärkeitä kasvatuskumppaneita perheen ohella ja siksi yhteistyö vanhempien kanssa on erityisen merkityksellistä. Päivittäisissä/ viikottaisissa keskusteluissa vaihdetaan kuulumisia, kerrotaan tapahtumista ja keskustellaan lapsen kehitykseen liittyvistä asioista. Myös lapsi itse voi kertoa tapahtumista vanhemman ja henkilökunnan kuullen. Kasvatuskeskusteluissa arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen kasvua ja kehittymistä sekä sovitaan tulevista tavoitteista ja toimintatavoista lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentäen. Arvioinnin tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä kiinnittämällä huomiota myönteisiin asioihin. Jatkumo päivähoidosta esiopetukseen ja kouluun. Päiväkodin kaikissa ryhmissä on lapsilla oma kansio, kasvun kansio. Kansion tarkoituksena on kuvata myönteisellä tavalla lapsen kasvua ja kehittymistä. Se jää lapselle muistoksi päivähoito/esiopetusajasta. Kansioon kerätään lasten töitä, valokuvia ja satuja sekä kirjataan lasten kertomuksia ja mielipiteitä erilaisista tapahtumista. Se siirtyy lapsen mukana ryhmästä toiseen ja aikanaan kotiin. Isommat lapset voivat valita, mitä töitään he haluavat kansioonsa laittaa. Valintaperusteita voi myös aikuinen kirjata. Lapsen oma kansio on päiväkodissa lapsen ja perheen nähtävillä. Sitä voi lainata kotiin katsottavaksi ja täydennettäväksi. Lasten siirtyessä ryhmästä tai päiväkodista toiseen/kouluun voidaan käydä ns. siirtokeskusteluja entisen ja tulevan henkilökunnan kesken vanhempien luvalla ja heillä on mahdollisuus osallistua niihin. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palavereihin osallistuvat myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä lapsen tutkimuksiin ja kuntoutukseen osallistuva henkilökunta. Koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä: * oppilas voi viedä kasvun kansion opettajan nähtäväksi * osallistutaan erilaiseen yhteistyöhön koulun kanssa ( oppilasvierailut, esitykset, yhteistyötapahtumat) * yhteistoimintapäivä keväisin Aittakorven esioppilaille sekä Aittakorven koulun ensimmäisen luokan oppilaille * siirtokeskustelut keväisin ( vanhempien luvalla keskustellaan lapsen asioista) * palautekeskustelut syksyllä opettajien kanssa esiopetuksen toiminnasta * osallistutaan oppilashuoltoryhmän toimintaan esiopetuksen osalta * yhteistyö koulun erityisopettajan kanssa esikouluvuoden aikana Esiopetuksessa lapset osallistuvat toiminnan ja oman toimintansa arvioitiin. On tärkeä saada esiin lasten mielipiteitä erilaisista päiväkotiin ja lapsiryhmään liittyvistä asioista sekä heidän mielenkiinnon kohteistaan.

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄKODIN ESITTELY 2. TOIMINTA-AJATUS 3. LAPSIKÄSITYS 4. OPPIMISKÄSITYS 5. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA 5.1 LEIKKIEN 5.2 LIIKKUEN

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Huoltaja: sähköposti: työ-/opiskelupaikka:

Huoltaja: sähköposti: työ-/opiskelupaikka: LAPSEN TIEDOT Huoltajat täyttävät: Lapsen nimi Syntymäaika (pp.kk.vv) Kotiosoite Lapsen äidinkieli Allergiat, sairaudet, lääkitykset yms. Postiosoite Perheen muu kieli/kielet Erityisruokavaliot tai muut

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Ranua varhaiskasvatus 1 LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Nimi Syntymäaika Hoitopaikka Päiväys Mahdollinen varahoitopaikka Ranua varhaiskasvatus 2 YHTEYSTIEDOT Lapsen yhteystiedot Nimi henkilötunnus

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot