Flexcon M-K. Asennus- ja käyttöohjekirja. Paisunnan ohjaus. Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/ /ger 2010 Flamco b.v. MC00019/ /fin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flexcon M-K. Asennus- ja käyttöohjekirja. Paisunnan ohjaus. Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/11-2010/ger 2010 Flamco b.v. MC00019/01-2011/fin"

Transkriptio

1 Flexcon M-K Asennus- ja Paisunnan ohjaus MC00019/ /fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/ /ger 2010 Flamco b.v.

2 Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg LJ Bunschoten Alankomaat P F S I LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Nymanintie Helsinki Suomi P F S I Flamcon toimipiste Technopolis-kiinteistö, Teknobulevardi Vantaa Suomi P F S I Sisällysluettelo 1. Vastuuvelvollisuus 3 2. Takuu 3 3. Tekijänoikeus 3 4. Yleiset turvallisuusohjeet 3 Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit 3 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö 4 Kelpoisuusvaatimukset, oletukset 4 Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen 4 Tarkoituksenmukainen käyttö 4 Tavaroiden vastaanotto 5 Kuljetus, säilytys, purkaminen 5 Käyttötila 5 Melun vähennys 6 HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS 6 Henkilösuojaimet 6 Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien 6 Järjestelmän vesi 6 suojatoimenpiteet 6 Ulkoiset voimat 7 Käyttöönottoa edeltävät tarkastukset, rutiinitarkastukset 7 Toiminnan varmistavat tarkastukset 7 Sähkölaitteiden tarkastukset, rutiinitarkastus 7 Kunnossapito ja korjaus 7 Ilmeinen väärinkäyttö 8 Muita vaaroja 8 5. Tuotekuvaus 8 Toimintaperiaate 8 Merkinnät 9 Kompressoriyksikön tunnusnro 10 Ohjausyksikön tunnusnro 10 Yleiskatsaus komponentteihin Asennus 15 Asennus 15 Järjestelmäliitos 15 Kytkentä kaasutilaan 17 Sähköasennus Käyttöönotto 18 Ensimmäinen käyttöönotto 18 Käyttöönotto, täyttöaste ja käyttölämpötila 19 Ohjausyksikkö, käyttöönotto 20 Yleiskuva valikkovalinnoista 20 Valikkokuvakkeiden selitykset 21 Käyttövalikko, konfigurointivalinnat 22 Virheviestit 23 Uudelleen käynnistys Kunnossapito 27 Astian tyhjennys / täyttö Käytöstä poistaminen, purkaminen 27 Liite 1: Tekniset tiedot, tiedotukset 28 Ympäristöolosuhteet 28 Minimietäisyydet: vapaa tila huoltoa ja korjausta varten. 28 Esimerkkejä asennuksesta 29 Liite 2: Tekniset tiedot, tiedotukset, hydrauliikkalaitteet 30 Käyttöarvot, tilavuus ja mitat 30 Liite 3: Tekniset tiedot, tiedotukset, sähkölaitteet 31 Kompressoriyksikkö: nimellisominaisuudet 31 Ohjausyksikkö, vakio liitinkaavio 31 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 32 Tässä ohjekirjassa olevien sivujen kokonaismäärä 32 (Nimilehden kuva: M-K 600, K03, jossa uimuriventtiili.) 2

3 1. Vastuuvelvollisuus Kaikki tässä olevat tiedot ovat oikeita julkaisuhetkellä. Tiedot ovat parhaan tietomme mukaan nykyisten tutkimustulostemme ja kokemustemme tulos. Pidätämme oikeuden tässä julkaisussa mainitun Flamco-tuotteen tulevaan kehitystyöhön liittyviin teknisiin muutoksiin. Näin ollen tekniset tiedot, kuvaukset tai kuvat eivät voi johtaa mihinkään oikeuksiin. Tekniset kuvat, piirustukset tai kaaviot eivät välttämättä vastaa todellisia kokoonpanoja tai osia siten kuin ne on toimitettu. Piirustukset ja kuvat eivät ole oikeassa mittasuhteessa ja niissä on symboleja ja yksinkertaistuksia. 2. Takuu Takuumääritykset löytyvät yleisistä ehdoista, jotka eivät sisälly tähän ohjekirjaan. 3. Tekijänoikeus Tätä ohjekirjaa on käytettävä luottamuksellisesti. Sitä saa kierrättää vain hyväksytyn henkilöstön puitteissa. Sitä ei saa antaa kolmansille osapuolille. Kaikki asiakirjat ovat tekijänoikeuden suojaamia. Asiakirjojen tai edes niiden osien jakelu tai muun tyyppinen monistaminen, hyväksikäyttö tai tiedoksianto on kielletty, ellei sitä ole muulla tavalla määritetty. Rikkomuksista seuraa rangaistus ja korvausvelvollisuus. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia aineettoman omistuksen oikeuksia. 4. Yleiset turvallisuusohjeet Tässä ohjekirjassa olevien tietojen ja toimenpiteiden laiminlyönti tai huomioon ottamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille, eläimille, ympäristölle tai aineelliselle omaisuudelle. Turvamääräysten noudattamatta jättäminen tai muiden suojatoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa vahinko- tai menetystapauksessa vastuuvelvollisuuden raukeamiseen. Määritykset Käyttäjä: luonnollinen tai juridinen henkilö, joka omistaa tuotteen ja käyttää sitä tai jolle sen käyttö on sopimusvelvollisuuden perusteella uskottu. Päämies: laillisesti ja liiketoiminnallisesti vastuuvelvollinen asiakas rakennusprojektien toimeksiannossa. Vastuuhenkilö: pääurakoitsijan tai käyttäjän nimeämä toimiva edustaja. Ammattitaitoinen henkilö (AH): kuka tahansa henkilö, jolla ammattikoulutuksen, kokemuksen ja viimeaikaisen ammatillisen toiminnan perusteella on vaadittava ammattitaito. Tämä merkitsee, että kyseisellä henkilöllä on asiaankuuluvien kansallisten ja sisäisten turvamääräysten tuntemus. Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit Vaara - sähkövirtaa Näiden varoitusten sivuuttaminen voi: vaarantaa terveyttä aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai muuta vahinkoa johtaa yksittäisten osien ylikuormittumiseen ja vahinkoon heikentää muuten yksikön toimintaa. Huomautus - varoitus virheistä ja vääristä perusolettamuksista Harkitse tarkkaan virheiden ja väärien asennusolosuhteiden vaikutukset! Näiden varoitusten sivuuttaminen voi johtaa: vakavaan henkilövahinkoon yksittäisten osien ylikuormitukseen ja vahingoittumiseen! yksikön toiminnan heikkenemiseen. 3

4 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö Seuraavilla sivuilla on esitetty vaatimukset, toimenpiteet tekniset ja muut tiedot, joiden perusteella asiaankuuluvat henkilöt voivat käyttää tuotetta turvallisesti sen aiottuun tarkoitukseen. Vastuullisten henkilöiden tai heidän vaadittaviin palveluihin nimeämiensä henkilöiden on luettava huolellisesti tämä ohjekirja ja ymmärrettävä se. Tällaisia palveluita ovat mm: säilytys, kuljetus, asennus, sähköasennus, käyttöönotto ja uudelleenkäynnistäminen, käyttö, huolto, tarkastus, korjaaminen ja purkaminen. Mikäli tuotetta tullaan käyttämään tehtaissa/laitoksissa, jotka eivät täytä harmonisoituja eurooppalaisia ohjesääntöjä ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvia teknisiä määräyksiä ja ohjeistoja, on tällä asiakirjalla puhtaasti informatiivinen ja viitteellinen tarkoitus. Koska yksikkö voi joutua milloin tahansa rajoittamattoman tarkastuksen kohteeksi, on tämä ohjekirja pidettävä asennetun yksikön läheisyydessä, ainakin käyttötilan puitteissa. Kelpoisuusvaatimukset, oletukset Kaikilla on oltava asiaankuuluvat edellytykset vaadittavien palveluiden suorittamiseen ja heidän on kyettävä siihen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Käyttäjän tehtävänä on henkilökunnan vastuualue, pätevyys ja valvonta. Vaadittava palvelu Ammattiryhmä Asiaankuuluva kelpoisuus Säilytys, kuljetus Logistiikka, kuljetus, varastointi Kuljetus- ja varastoinnin asiantuntija Asennus, purkaminen, korjaaminen, huolto Uudelleen käyttöönotto lisäosien asentamisen tai muutosten jälkeen Testaus Asennus- ja rakennuspalvelut (LVI) LVI-asiantuntija. Käyttöönotto (yleis-) konfiguroinnin jälkeen, uudelleen käyttöönotto sähkökatkon jälkeen (päätelaitteen ja SPC-ohjausyksikön kanssa työskentely) Sähköasennus Sähkötekniikka Henkilö, jolla on koulutus tämän ohjekirjan tietoihin. Sähkötekniikan/-asennusasiantuntija Sähkölaitteiden ensimmäinen ja rutiinitarkastus Painelaitteiden käyttöönottoa edeltävä ja rutiinitarkastus Asennus- ja rakennuspalvelut asennus- ja rakennuspalvelut Ammattitaitoinen henkilö (AH), jolla on sähkötekniikan pätevyys Ammattitaitoinen henkilö (AH) Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen Flamcon edustajat tai muut heidän nimeämänsä henkilöt kertovat käyttöohjeista toimitusneuvottelujen yhteydessä tai pyydettäessä. Koulutus vaadittavia palveluita varten, asennus, purkaminen, käyttöönotto, käyttö, tarkastus, huolto ja korjaus, kuuluvat osana Flamcon haarakonttoreiden huoltoinsinöörien tai nimettyjen huoltosopimusyhtiöiden valmennukseen/jatkokoulutukseen. Kyseinen koulutus käsittelee pikemminkin paikalla esiintyviä vaatimuksia kuin suorituskykyä. Paikalla tapahtuvia palveluita ovat mm. kuljetus, käyttötilan valmistelu vaadittavine pohjarakennuksineen järjestelmän sovittamiseksi ja vaadittavine hydrauliikka- ja sähköliitoksineen, sähköasennus paisunta-automaatin virtalähdettä varten sekä IT-laitteiston vaatimien signaalijohtimien asennus. Tarkoituksenmukainen käyttö Suljetut veteen perustuvat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, joissa erillinen paisunta-automaatti voi absorboida lämpötilasta johtuvat järjestelmän veden (lämmönsiirtoaineen) tilavuusvaihtelut ja ohjaa vaadittavaa käyttöpainetta. Veteen perustuvat lämmitysjärjestelmät ovat EN standardin alaisia. Yli 105 ºC:n lämpötiloihin ja järjestelmiin, joiden teho on yli 1 MW, sovelletaan lisämääräyksiä ja -ohjesääntöjä. Urakoitsijan/käyttäjän on selvitettävä lisävarotoimet ilmoitetulta laitokselta. Käyttö samanlaisissa järjestelmissä (esim. lämmönsiirtojärjestelmät prosessiteollisuudessa tai teknisesti käsitelty lämpö) voi vaatia erikoistoimenpiteitä. Asia on selvitettävä täydentävistä asiakirjoista. 4

5 Tavaroiden vastaanotto Toimitetut tavarat on verrattava kuormakirjassa lueteltuihin tuotteisiin ja tarkastettava, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Pakkauksesta purkaminen, asentaminen ja käyttöönotto voidaan aloittaa vasta kun on tarkastettu ja nähty, että tuote vastaa tilausprosessin ja sopimuksen mukaista käyttötarkoitusta. Erityisesti sallittujen käyttö- ja rakenneparametrien ylittäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, osien vaurioitumiseen ja henkilövahinkoon. Ellei tuote ole asianmukaisessa kunnossa tai jos lähetys on muulla tavalla väärä, ei tuotetta saa käyttää.! Kuljetus, säilytys, purkaminen Varusteet toimitetaan pakkausyksiköissä sopimuksen määritysten mukaan tai tiettyjä kuljetustapoja tai ilmastovyöhykkeitä varten vaadittavien määräysten mukaan. Ne vastaavat vähintään Flamco STAG GmbH:n pakkausohjeiston vaatimuksia. Kyseisen ohjeiston mukaan astiat toimitetaan vaakasuorassa ja kompressori- tai pumppuyksiköt pystysuorassa asennossa, kukin kertalavoille pakattuna. Tarvikkeet ja lisävarusteet voidaan toimittaa erikseen (esim. kompressoriyksikkö K-04) tai yhdessä astian kanssa. Lavoja voidaan kuljettaa tarkoituksenmukaisilla haarukkatrukeilla vaakasuorassa. Kiepahtamisen välttämiseksi haarukat on säädettävä mahdollisimman suurien ulkomittojen mukaan. Kyseistä tuotetta kuljetettaessa on haarukoiden oltava mahdollisimman alhaalla ja tuotteen suorassa kulmassa haarukoihin nähden. Mikäli pakkauksia voidaan nostaa nostolaitteella, on niihin merkitty asianmukaiset nostokohdat. Tärkeä ilmoitus: Pakatut tuotteet pitää kuljettaa mahdollisimman lähelle kuviteltua asennuspaikkaa ja on varmistettava, että paikalla on vaakasuora, tukeva alusta, jolla tuotteet voivat seistä. Huomautus: Ryhdythän turvatoimenpiteisiin varmistaaksesi, ettei astia lavalta ja pakkauksesta poistamisen jälkeen pyörähdä ympäri, keikahda tai keinu. Tyhjien astioiden nostamista ja liikuttamista varten ennen asentamista on käytettävissä tarkoituksenmukaisia nostosilmukoita. Niitä pitää käyttää kaksittain; vältä sivuun vetämistä. Kun yksiköt on poistettu lavalta ja pakkauksesta, erikseen toimitetut kompressorit (K04) on siirrettävä vetämällä sopivalla alustalla. Käytä menetelmiä, jotka estävät hallitsemattoman kaatumisen, liukumisen tai keikahtamisen. Tavaroita voidaan myös varastoida pakkauksissaan. Kun laitteet on poistettu pakkauksistaan, on ne laitettava paikalleen yleiset varotoimenpiteet huomioiden. Laitteita ei saa pinota päällekkäin. Käytä ainoastaan sallittuja nostolaitteita ja turvallisia työkaluja ja käytä vaadittavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Käyttötila Määrittely: tila, joka täyttää sovellettavat eurooppalaiset säännöt, eurooppalaiset ja harmonisoidut standardit ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvat tekniset määräykset ja ohjeistot. Tässä ohjekirjassa kuvatun paisunta-automaatin käyttöä varten näissä tiloissa on yleensä laitteistot lämmöntuottamiseen ja -jakeluun, veden lämmitykseen/jäähdytykseen ja täydennykseen sekä sähkön tuotantoon ja jakeluun, kuten mittaus, säätötekniikka ja IT. Asiattomilta ja kouluttamattomilta henkilöiltä pitää pääsy sinne olla rajoitutettu tai kielletty. Paisunta-automaatin asennuspaikan pitää taata esteetön ja vaaraton toiminta, huolto, ylläpito, tarkastus, korjaus, asennus ja purkaminen. Paineistusyksikön laitteiston asennussijainnin lattian on oltava taattava pitävä vakavuus. On pidettävä mielessä, että maksimivoimiin voivat vaikuttaa nettopaino sekä vesitilavuus. Ellei vakavuutta voidaan taata, on vaarana astian keikahtaminen tai liikkuminen, jonka seurauksen toiminnallisten vikojen lisäksi voivat olla henkilövahingot. Ympäröivässä ilmassa ei saa olla johtavia kaasuja eikä korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. Tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa on räjähdysvaara. Kun varoventtiili aukeaa astian ylipaineen estämiseksi tai kalvon vuoto johtaa ylivuotoon ilmanpaineen tasoitusaukon kohdalla, järjestelmästä poistuu vettä. Prosessista riippuen veden lämpötila voi olla 70 ºC tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä voi johtaa palovamman aiheuttamaan henkilövahinkoon. Varmista, että kyseinen vesi voidaan vaaratta poistaa turvallisella viemäröinnillä ja käytettävissä on turvallinen vedenpoistotapa tai vedenkerääjä vesijärjestelmävahinkojen välttämiseksi (huomioi lisäaineiden mahdollinen vaikutus pohjaveteen!). Tulvinutta laitteistoa ei saa käyttää. Mikäli sähkölaitteisiin tulee oikosulku, vedessä olevat henkilöt tai muut olennot voivat kuolla sähköiskuun. Lisäksi voi tulla toimintahäiriö tai yksittäiset osat voivat vedenkyllästyksestä tai korroosiosta johtuen vahingoittua osittain tai korjauskelvottomiksi. 5

6 Melun vähennys Laitteistot pitää rakentaa pitäen melunvaimennustoimenpiteet mielessä. Etenkin yksikön tärinöitä (putkisto) voidaan vaimentaa käyttämällä kosketuspintojen välissä eristettä. HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS Direktiivin 2006/42/EY määräämä HÄTÄPYSÄYTYS-mahdollisuus on käytettävissä ohjausyksikössä olevalla päävirtakytkimellä. Tämä kytkin erottaa sähköjohtimet ja nollajohtimet. Mikäli tarvitaan lisäturvatoimenpiteitä HÄTÄSAMMUTUS-mahdollisuudella lämmönkehittimen toimintatavasta riippuen, on ne asennettava paikalla. Henkilösuojaimet Kun suoritetaan mahdollisia vaarallisia töitä ja muita toimintoja (esim. hitsaus), on käytettävä henkilösuojaimia henkilövahinkojen estämiseksi tai pienentämiseksi, ellei muihin toimenpiteisiin voida ryhtyä. Näiden on täytettävä pääurakoitsijan tai käyttötilan käyttäjän tai kyseessä olevan paikan määrittämät vaatimukset. Ellei mitään vaatimuksia ole määritetty, automaatin käyttämiseen ei tarvita henkilösuojaimia. Vähimmäisvaatimuksena on hyvin sopiva vaatetus ja tukevat, suljetut ja liukumattomat jalkineet. Muihin palveluihin vaaditaan kyseessä olevaa toimintaa varten tarvittava suojavaatetus ja -varustus (esim. kuljetus ja kokoonpano: hyvin sopiva vaatetus, jalkasuojat [turvajalkineet, joissa kärkikovikkeet], päänsuojus [turvakypärä], käsisuojat [turvahanskat]; ylläpito, korjaus, kunnostus: hyvin sopivat työvaatteet, jalkasuojat, käsisuojat, silmä/naamasuojus [suojasilmälasit]. Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien Yhdessä paisunta-automaatin kanssa käytettyjen laitteiden on taattava, ettei sallittua käyttölämpötilaa tai sallittua keskilämpötilaa (lämmönsiirtoaine) voida ylittää. Ylipaine ja -lämpötila voivat johtaa osien ylikuormittumiseen, osien korjaamattomiin vahinkoihin, toiminnan menetykseen ja tuloksena voi olla vakava henkilövahinko ja omaisuusvahingot. Suojatoimenpiteet on tarkastettava säännöllisesti. Järjestelmän vesi Palamaton vesi, jossa ei ole kiinteitä tai pitkäkuituisia aineita, joka ei ole vaarallista toiminnalle sisältönsä johdosta eikä vaikuta paisunta-automaatin vettä sisältäviin osiin tai vahingoita niitä (esim.: paineenalaiset osat, kalvo, astian liitos). Järjestelmävettä sisältäviä osia ovat putkijohdot, astiaan liitetyt letkut ja järjestelmäliitokset, kuten venttiilit ja varusteet, niiden kuoret, anturit tai itse astia, mukaan lukien astian kalvo. Väärän väliaineen käyttö voi johtaa heikentyneeseen toimintaan, osien vahingoittumiseen ja sen seurauksena vakavaan henkilövahinkoon ja vaurioihin. suojatoimenpiteet Toimitettu laitteisto on varustettu tarvittavilla turvalaitteilla. Niiden toimivuuden testaamiseksi tai niiden asennusarvojen palauttamiseksi on laitteisto ensin otettava pois käytöstä. Järjestelmän toiminnasta poistaminen merkitsee, että virta on katkaistava ja hydrauliliitokset on suljettava satunnaisen tai tahattoman uudelleen liittämisen estämiseksi. Mekaaniset vaarat: Kompressorin ja tuulettimen keskiön kotelot estävät pyörivien osien aiheuttamat vakavat henkilövahingot. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että ne ovat tarkoituksenmukaiset ja kiinni paikallaan. Astian paineilmatilaan sijoitettu varoventtiili varmistaa, että kompressorin maksimi paineilman tilavuusvirta purkautuu, kun paineistuslaitteistossa on toimintahäiriö. Sen tarkoitus ei ole suojata lämmitys- tai jäähdytyslaitteistossa esiintyvältä ylipaineelta. Sähköiset vaarat: Sähkökäyttöisten osien kansainvälinen suojausluokitus (IP) estää sähköiskusta johtuvat henkilövahingot, jotka voivat olla kuolettavia. Kun varusteena on K04-kompressori, on suojausluokitus yleensä IP54 (5: mahdotonta työntää rautalankaa sisään, pölysuojattu, 4: roiskevesisuojattu). Kompressorien K01 K03 suojausluokitus on IP23 (2: suojattu kosketukselta sormin, suojaus vieraalta esineeltä, väh. ø 12,5; 3: suojaus tippuvalta vedeltä 60º:een saakka pystysuorasta). Ennen käyttöönottoa on ohjausyksikön kannen, kompressorin kannen, kierteitettyjen kaapeliläpivientien ja venttiilien liitintulppien toimivuus tarkastettava. Asennetut paine- ja tilavuusanturit toimivat erittäin matalalla suojajännitteellä. Vältä kompressoriin ja ohjausyksikköön sähköisesti liitettyjen lisävarusteiden hitsaamista. Hitsauksen hajavirta tai väärä maakosketus voi johtaa tulipalovaaraan ja automaatin osien vahingoittumiseen (esim. ohjausyksikkö). 6

7 Ulkoiset voimat Vältä ulkoisia voimia (esim. lämpölaajenemisen aiheuttamat voimat, virtausvaihtelut tai järjestelmäliitoksissa olevat kuolleet painot). Ne voivat aiheuttaa vesiputkiin vahinkoja/vuotoa, kojeen vakavuuden horjumista ja edelleen vikaantumista, johon liittyy huomattavia materiaali- ja henkilövahinkoja. Käyttöönottoa edeltävät tarkastukset, rutiinitarkastukset Ne takaavat toiminnallisen turvallisuuden ja sen noudattamisen sovellettavien eurooppalaisten sääntöjen, eurooppalaisten ja harmonisoitujen standardien ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvien teknisten määräysten ja ohjeistojen mukaisesti. Omistajan tai käyttäjän on järjestettävä tarvittavat tarkastukset; toimenpiteiden aikataulunmukaisuuden ja jäljitettävyyden takia on pidettävä tarkastus- ja kunnossapitopäiväkirjaa. Toiminnan varmistavat tarkastukset (neuvoston direktiivin 89/665/ETY saksalaisen toteuttamisen mukaan). Painelaite, astia Kategoria Astia- [Liite II Nimellisdirektiivi tilavuus 97/23/EY, kaavio 2] (l.) III 400/6 bar / 3 bar IV / 6 10 bar Käyttöönottoa edeltävä tarkastus [ 14] Tarkastaja Ammattitaitoinen henkilö (AH) Ammattitaitoinen henkilö (AH) Rutiinitarkastus [ 15 (5)] Aikaväli, maksimi aika [v]/tarkastaja Ulkoinen Sisäinen* Voima* Ei sovellettavissa [ 15 (6)] Ei sovellettavissa [ 15 (6)] 5 / AH 10 / AH 5 / AH 10 / AH * [ 15 (10)] Kun kyseessä ovat sisäiset tarkastukset, silmämääräinen tarkastus voidaan korvata vastaavilla menetelmillä ja kun kyseessä on lujuuskoe, staattinen painetesti voidaan korvata samanlaisilla ei-tuhoavilla menetelmillä, elleivät kyseiset testit olisi muuten mahdollisia järjestelmän rakenteen takia tai merkityksellisiä järjestelmän toimintatavan takia. Sähkölaitteiden tarkastukset, rutiinitarkastus Omaisuuden vakuuttajan/käyttäjän ohjeista riippumatta on suositeltavaa tarkastaa Flexcon M-K:n sähkölaitteet ja lämmitys- ja jäähdytyslaitteisto todistettavasti vähintään 18 kuukauden välein (ks. myös DIN EN (2007)).! Kunnossapito ja korjaus Nämä palvelut voidaan suorittaa ainoastaan, kun järjestelmä on sammutettu tai ellei paisunta-automaattia tarvita. Paineistuslaitteet on otettava pois käytöstä ja suojattava tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä, kunnes kunnossapitotyö on lopetettu. Ota huomioon, että turvapiirit ja tiedonsiirrot voivat sammutuksen aikana laukaista turvaketjun tai johtaa virheellisiin tietoihin. Lämmitys- tai jäähdytysyksikön kokonaisuutta koskevia olemassa olevia ohjeita on noudatettava. Hydrauliikkakomponentit pysäytetään sulkemalla asiaankuuluvat osat, tyhjentämällä ne turvajärjestelmän vedenpoistolla käytettävissä olevien tyhjennysliitosten kautta ja vapauttamalla paine. Huomautus: Virtaa johtavissa osissa (astia, kotelot, letkut, putket, oheislaitteet) olevan järjestelmäveden maksimi lämpötila voi olla jopa 70 C tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä aiheuttaa palovammavaaran. Paineilmaa sisältävien osien, erityisesti paineistuksen liittävän yksikön, paineistuksen paineilmaletkujen ja kompressorin toimintaan liittyvien suojattomien osien lämpötilat riippuvat kompressorin käyttöjaksosta ja työpaineesta ja voi ylittää 40 ºC. Virtaa johtavissa osissa voi järjestelmäveden maksimipaine olla sama kuin järjestelmän varoventtiilin maksimi asetuspaine (maks. 3, 6 tai 10 baaria). Käytä tarvittaessa silmä/kasvosuojaimia, jos silmät tai kasvot voivat vahingoittua lentävistä osista tai ruiskuavista nesteistä. Sähkövarusteet (ohjausyksikkö, kompressorit, venttiilit, oheislaitteet) pysäytetään katkaisemalla virta ohjausyksikköön. Virtalähteen on oltava pois kytkettynä työn ajaksi. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen tai vaihtaminen ilman lupaa on kielletty. Niin toimiminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon ja vaarantaa toiminnallisen turvallisuuden. Ne mitätöivät myös tuotteen vastuuvelvollisuuden mukaiset vahingonkorvausvaatimukset. Tämän tyyppisten toimenpiteiden kohdalla suositellaan yhteyden ottoa Flamcon tekniseen myynti- ja palveluosastoon ( ). 7

8 Ilmeinen väärinkäyttö Käyttö väärällä jännitteellä ja/tai taajuudella. Käyttö asiattomissa järjestelmärakenteissa. Kiellettyjen asennusmateriaalinen käyttö. Muita vaaroja Odottamattomista ääriarvojen esiintymisestä johtuva rakenneosien ylikuormitus. Jatkuva riskikäyttö muuttuneissa, ei-sallituissa ympäristöolosuhteissa. Jatkuva riskikäyttö turvallisuusvalvontaosien ollessa poissa käytöstä tai kun niissä on toimintahäiriö. Paineistetun astian paineilmatilan liitosten paineilmasuihkut. Palovaara: varmista ammattimainen palosuojelu paikan päällä. 5. Tuotekuvaus Tämän ohjekirjan sisältö koskee vakiototeutuksen teknisiä tietoja. Niihin kuuluvat tiedot lisävarusteista ja muista kokoonpanoista, kun se on tarkoituksenmukaista. Mikäli toimitukseen sisältyy lisävarusteena tulevia lisäosia, tämän ohjekirjan lisäksi toimitetaan lisäasiakirjoja. Lisäasiakirjat SPC-moduuli, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle SPC-moduuli, SD-kortti SPC-moduuli, RD485, tiedostoprotokolla Kytkentäkaavio SPCx-lw SPC-moduulin vaihtoliitin RS485 -> LONWorks Minimipaineen rajoitin Easycontact Asiakirjanro MC00049/ /fin Asiakirjanro MC00050/ /fin Asiakirjanro MC00051/ /fin Asiakirjanro MC00055/ /fin Asiakirjanro MC00057/ /fin Asiakirjanro MC00059/ /fin Asiakirjanro MC00060/ /fin Toimintaperiaate Astian paineilmatilassa oleva painekytkin tarkkailee jatkuvasti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmässä esiintyvistä lämpötilan vaihteluista johtuvia painetasojen vaihteluita. Todellisten painetasojen vertaaminen ohjelmoitaviin nimellisiin arvoihin aiheuttaa venttiilin avaamiseen (paineen lasku paineilmaa poistamalla), mikäli arvo ylittyy (lämpötilan nousu), ja kompressorin käynnistämiseen (paineen nosto täyttämällä paineilmatila paineilmalla), mikäli paine laskee nimellisarvon alle (lämpötilan lasku), Tyhjennetty tai syötetty vesimäärä poistetaan tai lisätään astiaan. Jatkuva ohjelmoitavien nimellisarvojen vertaaminen astian tilavuusanturin rekisteröimiin vaihteleviin tilavuuksiin estää ali- tai ylitäyttymisen, mahdollistamalla samalla tilavuusmäärän kasvamisen käynnistämällä ulkopuoliset täydennyslaitteet. Vedellä täytetty tila (vedenpaine) Venttiili Painekytkin Kalvo Paineilmatila (kaasunpaine) Tilavuusanturi Paineastia M Kompressori Lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä Ohjausyksikkö 8

9 Merkinnät Arvokilpi - Astia: Arvokilpi - Kompressorimoduulin: Kuljetussinetti (tilavuusanturi) Type: Type: Typ : N de série: Serial-No. : Serien-Nr. : Capacité nominale: Nominal volume : Nenninhalt : Surpression de service admissible: Permissible working overpressure : Zulässiger Betriebsüberdruck : Surpression d` essai : Test overpressure : Prüfüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible: Permissible working temperature min. / max. : Zulässige Betriebstemperatur min. / max. : Arvokilpi - Ohjausyksikkö: Flamco STAG GmbH Genthin GERMANY Année de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : litres litre Liter bar bar Manufacturer s marking Marque distinctive du constructeur Herst ellerkennzeichen 0045 C Nennspannung : Nominal voltage : Tension nominale : Nominale spanning : Type : Type : N de série : Serial-No. : Typ : Serien-Nr. : Flamco STAG GmbH; Berliner Chaussee 29; Genthin; Germany Année de fabrication : Tension assignée d'emploi : Nombre de phase : Year of manufacture : Rated operational voltage : V Number of phases : Herstellungsjahr : Bemessungsbetriebsspannung : Phasenzahl : Fréquence : Courant de coupure : Mesure de la courant de court-circuit : Frequency : Cut-off current : A Rated short-circuit current : A Frequenz : Volllaststrom : Bemessungskurzschluss-Strom : Protection : Numeró de dessin : Degree of protection : Drawing number : Schutzart : Dokumentationsnummer : Typ : Type : Type : Type : Serien-Nr. : Serial-No. : N de Série : Volgnummer : Zulässige Medientemperatur min. / max. : Permissible media temperature min. / max. : Température de média mini. / maxi. admissible : Toegestane temperatuur media : Nennstrom : 00,00 A Zulässiger Betriebsüberdruck : Herstellungsjahr : Nominal current : Permissible working overpressure : Year of manufacture : bar Courant nominal : Surpression de service admissible : Année de fabrication : Nominale stroom : Toelaatbare werkdruk : Jaar van vervaardiging : Nennleistung : Nominal power : Puissance assignée : Nominaal vermogen : kw Zulässige Umgebungstemperatur min. / max. : Permissible ambient temperature min. / max. : Température de ambiante mini. / maxi. admissible : C Toelaatbare omgevingstemperatuur min. / max. : C! Nach Montage: Transportsicherung entfernen. After mounting: Remove the transport safety. Après I'installation: Retirez la sécurité des transports. Na montage: Verwijder de veiligheid van het vervoer. Sähkövaroitukset: Huolto: Attention, high voltage! Opening by qualified personnel only. Disconnect the unit from the power supply before opening it. Achtung, gefährliche Spannung! Nur vom Fachpersonal zu öffnen. Vor dem Öffnen des Gerätes spannungsfrei schalten. Service Germany Tel.: +49 () Fax.: +49 ( 0 ) Service Nederland Tel.: +31 ( 0 ) Fax.: +31 ( 0 ) Varoitus paineilman paineesta Liitinkaavio SPCx-lw: SPCx-lw p Flamco Read the manual! Bedienanweisung lesen! ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spannung von 250VAC anliegen! = GND 4 3 B A data V / signal + +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO NC N L N L 1 2 5A 30 VDC 5A 30 VDC 5A 250 VAC 5A 250 VAC refill / drain ohmic load ohmic load Com M3/3.1 V3/3.1 M1 V4 K1/MS1 fault refill / drain N L M2 V5 K2/MS2 0-10V 0-10V GND GND COM RS V _ + option extra-low voltage GND GND GND GND COM RS232 GND option high voltage extra-low voltage SPC terminal N L N L N L N L pressure Com niveau Com V1 V1.1 V2/ V 50/60Hz mains supply high voltage tc gs drs ps accessory F1/2 MS1/2 9

10 Liitinkaavion lyhenteiden aakkosellinen sanasto Huom! esitetyt kytkinasetukset ovat virrattomassa, kytkemättömässä tilassa. accessory (SPC:n laajennusosa, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle, lisävaruste) COM COM-liitäntä; sarjaportti Com Yhteinen portti data (Tiedostoprotokolla, lisävaruste) drs (Kalvorikkoanturi, lisävaruste) extra low voltage Matala suojajännite fault Virheilmoitus, koottuvirheilmoitus. Näytetty kytkimen asetus on virhe. high voltage Automaatissa olevien merkintöjen mukainen jännite mains supply Virran syöttö mpl (Minimipaineen rajoitin, lisävaruste) M3/3.1 V3/3.1 Moottori 3 (täydennys, lisävaruste) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste); Venttiili 3 (täydennys) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste) M1 V4 K1/MS1 Kompressori 1; venttiili 4 (paineistus); M2 V5 K2/MS2 Kompressori 2; venttiili 5 (paineistus); niveau Taso, sisältö ohmic load Resistiivinen kuorma, vastus option (ei sovellettavissa) pressure Paine pwm (Pulssivesimittari, lisävaruste) ps (Painekytkin; minimitason pintakytkin, täydennyspumppu, lisävaruste) refill / drain Täydennys / (tyhjennys, lisävaruste) sensors Anturit tc (Lämpötilakytkin, lisävaruste) V1; 1.1 Venttiili 1, 1.1; rinnakkain, paineistusventtiili (painehäviö) V2; 2.1 Venttiili 2; 2.1; tyhjennysventtiili (kompressori) Kompressoriyksikön tunnusnro [1] / [2] - [3] - [4] [1] Versio [2] Kompressoriluokka, käyrän vaihteluväli: [3] Kompressorin valmistaja [4] Käyttöjännitteen nimellisjännite [Hz] MK: Yksi kompressori MV: Yksi venttiili DK: Kaksi kompressoria DV: Kaksi venttiiliä 11 (K01; 02) 31 (K03) 40 (K04) Ohjausyksikön tunnusnro [1] - [2] [1] Ohjain SPCx [x: Laitteistoversio] SPCx [x: Laitteistoversio] [2] Kotelo ja toteutus; lw: matala ulostulo (Yht. <=2,2 kw) 10

11 Yleiskatsaus komponentteihin M-K/G / K03 EB ( Kohdan 22 yksityiskohta ) 1 Teräksinen perusastia, jossa sisäänrakennettu vaihdettava butyylikumikalvo paisuntaveden absorbointia varten. Ulkopuoli korroosiosuojattu, sisäpuoli käsittelemätön (sisäpuoli pinnoitettu***) 2 Astian arvokilpi 2a Ohjausyksikön arvokilpi 2b Kuljetussinetin poistoilmoitus 2c Paineistuksen varoitus 3 Tarkastusaukko 4 Tarkastusaukko M-K/G Nostokoukku, kuorman ripustus kuljetusta varten 6 Iskusuoja (paineilmaliitokset) 7 Jalan korkeuden säätö 8 Jalan painelevy M-K/G Säätöruuvi (tilavuusanturin kuljetussinetti, poisto) 10 Poistoventtiili 11 Suojamutteri (poistoventtiilin iskusuoja) 12 Uimuriventtiili** 13 Pikaliitin, liitin 14 Paineletku, taipuisa, liittimet kummassakin päässä, pituus mm** 15 Paineletku, taipuisa, astian paineilmatilaan 16 Paineletku, taipuisa, painekytkimeen 17 Paineletku, taipuisa, varoventtiiliin, M-K/B Paineletku, taipuisa, kompressoriin 1, 2** )k* 19 Paineletku, taipuisa, järjestelmäliitokseen, M-K/G Järjestelmäliitos M-K/B, kulma 90º l 21 Järjestelmäliitos M-K/G 22 Liitoskokonaisuus - paineistus, paineilmatilan varoventtiili paineilmatilan venttiili 1 (1.1***), tyhjennysventtiili 2, 2.1** )k* vastaventtiili 1, 2** )k*, paineliitos paineilmatilaan, paineliitos kompressoriin 1, 2** )k* 23 Liitoskokonaisuus - paineistus***, paineilmatilan varoventtiili paineilmatilan venttiili 1, paineistusventtiili, vastaventtiili, paineliitos paineilmatilaan, paineliitos kompressoriin 24 Paineilmatilan varoventtiili 25 Kompressoriyksikkö K01 - K03, öljytön 26 Toinen kompressoriyksikkö K01 - K03, öljytön 27 Kompressoriyksikkö K04, öljytön 28 Toinen kompressoriyksikkö K04, öljytön 29 Kompressorin lämpösuoja, käsinollaus 30 Kompressorin imuaukko 31 Kompressorin jäähdytysilman tuloaukko 32 Astian tyhjennyksen palloventtiili 33 Palloventtiili-järjestelmäliitos 34 Kondenssiveden tyhjennyksen palloventtiili 35 Ohjausyksikkö SPCx-lw 36 Virtakaapeli - kompressori 1, 2** )k* 37 Painekytkimen signaalijohto (SELV) 38 Painekytkin 39 Tilavuusanturin signaalijohto (SELV) 40 Tilavuusanturi 41 Kalvorikkoanturi** 42 Painekytkimen kuljetussinetti 43 Vesitila (paisuntavesi) 44 Kalvo 45 Paineilmatila ** lisävaruste, valinnainen lisäosa *** saatavissa erikoismallina )k* toinen kompressoriyksikkö SELV: Safety Extra Low Voltage -malli (erittäin alhainen turvajännitemalli) (Safety Extra Low Voltage) (erittäin alhainen turvajännite) M-K/G: Pääastia M-K/B: Apuastia EB: yksittäiskäyttö WB: automaattinen vaihtokytkentä BL: kuormasta riippuva toiminta 11

12 M-K/G / K03 EB M-K/B M-K/G / K04 )k* WB / BL M-K/G / K04 EB ( Kohdan 22 yksityiskohta ) ( Kohdan 22 yksityiskohta ) Katso nimet ja kohdat sivulta

13 M-K/G / K03 )k* WB / BL M-K/G *** EB ( Kohdan 22 yksityiskohta ) ( Kohdan 23 yksityiskohta ) *** ulkopuolinen paineilman liitos M-K/B l Osanäkymä (yläpää) M-K/G l / K03 EB Katso nimet ja kohdat sivulta

14 SPCx-lw Kaapeliläpiviennit, vakio toteutus Kaapeliläpiviennit, maksimitoteutus 1 1 Ohjausyksikkö SPCx 2 Ohjausyksikkö SPCx-lw 4 Päävirtakytkin L, N; Päällä: "punainen valo" 6 Ohjausyksikkö kansi auki, sisänäkymä 7 Liitinportin kaavio (katso liitinkaavio) 8 Ohjausyksikön arvokilpi 9 Sähkövaroitukset 10 Huoltoyhteystiedot 11 Porttiaukot, aukot 1-4 (SPC:n laajennus, lisävaruste) (Lisämoduuleille saa aukkoja murtokohdasta) 12 Tulo-lähtöporttien ruuviliittimet (ks. SPCx-lw -liitinkaavio) 14 RS485-sarjapottiliitin (tiedostoprotokolla, lisävaruste) 15 Varoitusledit, taustavalaistu * Ledi, keltainen palaa: Automaattitila poissa; ohjain on konfigurointitilassa tai käyttöönottovalikkoa ei ole saatettu loppuun. Ledi, vihreä palaa: Liitin on päällä; SPC on liitetty SPCpäätelaitteeseen Ledi, punainen palaa: järjestelmävirhe, identtinen kohdan 23 kanssa 16 Mikrosulake F1; 16 A T; laitteistosuoja 17 Mikrosulake F2; 400 ma T; lisälaitteistosuoja Venttiili 1, 1.1, 2; (lähtöportti nro: 42; 43 / 45;46 / 48; 49) 18 SPC-päätelaite (näyttö ja käyttöpaneeli) 19 Graafinen näyttö, jossa taustavalo (himmennin energiansäästötilassa) 20 Anturipainike: "Takaisin" tai toiminnot näkyvät näytöllä. 21 Anturipainike, avaa avaintoiminnot näyttötiedoissa tai huoltoyhteys näyttömerkinnän mukaan 22 Anturipainike: "Vahvistettu...Enter" 23 Anturipainike: "Virhekutsu" 24 Anturiliukukosketin, valitsin 25 Taustavalo päällä, kun avaintoiminto on valmis 26 SPC-päätelaitteen syöttöjohto 27 RS232-portti, SPC-päätelaite 29 Kansitulpat, kaapeliläpivientien kierteiset kiinnitysreiät 30 Kierteiset kaapeliläpiviennit * lisäviittauksia (analyysi). 14

15 6. Asennus Asennus Poista paineanturissa oleva kuljetussinetti, kun perusastia on pystytetty aiottuun paikkaan eikä sitä tarvitse enää siirtää. Yritä välttää tähän anturiin kohdistuvat iskut ja varmista, että anturi on alustalla, joka ei heikennä anturin paineanturin toimintaa. Säädä jalan korkeussäätimellä astia pystysuoraan asentoon. Käytä kahta magneettista pystyvesivaakaa. Varmista, ettei perusastiaan pysty vaikuttamaan mitkään ulkoiset voimat (esim. astian päälle asetetut työkalut, sivuihin nojaavat tavarat). Älä kiinnitä perusastiaa maahan, jolle se on pystytetty (älä käytä minkäänlaista kiinnitystä, joka voi vaikuttaa haittaavasti astiaan, esim. jalkojen upotus sementtiin tai kalkkiin, astian tai sen jalkojen hitsaaminen, kiinnikkeet tai sidokset rakenteen runkoon tai tarpeistoon). Aseta pääastia ja apuastia samalle korkeudelle. Neuvo: Jos astiat ovat eri tasoilla: tilavuusanturin lukema ei vastaa astian todellista tilavuutta. Sen seurauksena virheilmoitukset, astiassa olevasta todellisesta (riittävästä) vesimäärästä riippumatta, voivat heikentää järjestelmän paineen ylläpitokykyä. Järjestelmäliitos Järjestelmän liitos pitää yhdistää lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään. Liitteessä 1 on esitetty asennuskaavio ja malliasennus. Palloventtiili Huomioithan seuraavat määritykset ennen paisunta-automaatin täyttämistä ja käyttöönottoa: Liitoksen pitäisi mieluiten olla lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän paluuvirtaan. Huomioithan, että yli 70 ºC:n lämpötila järjestelmän liitoksessa ylittäisi kalvon sallitun kuormituksen ja johtaisi osien vahingoittumiseen. (Paisuntalinjojen täydellinen eristäminen voi nostaa kalvon lämpökuormitusta.) Varmista, että pääastian ja järjestelmän välinen yhteys muodostetaan ainoastaan astian mukana toimitetulla taipuisalla paineletkulla. Varmista, että tämä liitos muodostetaan yksinomaan lämmitys/jäähdytysgeneraattoriin ja ettei syöttökohtaan vaikuta mitkään ulkoiset hydrauliset paineet (hydraulitasapaino, jakopäät jne). Käytä laitteiston mukaista tiivistysainetta ja putkistoa; huomioithan kuitenkin ainakin kyseessä olevan paisuntalinjan suurimman sallitun tilavuusvirtauksen, paineen ja lämpötilan arvot. Sovita eristävä laitteisto aivan lähelle astian ja järjestelmän välistä liitosta, jota ei voi sulkea tahattomasti ja jossa on mieluiten astian vesitilojen täyttö- ja tyhjennysventtiili. Ellei näitä laitteita ole, asenna ne. Kun paineen ylläpitojärjestelmään asetetaan useita astioita, pitää paisuntaputkeen asentaa ylimääräinen palloventtiili ennen liitosta pääpaluuputkeen. On suositeltavaa sinetöidä tämä venttiili, jotta sitä ei voi sulkea tahattomasti. Paisuntaputken (syöttö- tai paluuyhteys pääpaluuputkeen yhdestä tai useammasta astiasta) nimellishalkaisijat valitaan asennetun laitteiston ja pääpaluuputken etäisyyden mukaan. Pidä mielessä nämä käytännön kokemukseen perustuvat suositukset: Vihje: asenna mahdollisimman lyhyet paisuntaputket, joissa on mahdollisimman tehokas virtaus. Yhden astian automaatti Paisuntaputken pituus Paisuntaputken DN suhteessa astian liitokseen > 5 m Kaksi kokoa suurempi kuin astian liitos > 15 m tai > 8 m, jossa 3 Kolme kokoa suurempi kuin astian liitos putkikaarta > 22 m tai > 15 m Määritettävä todellisten arvojen mukaan > 30 m Aina vältettävä! Suorita useamman astian yhdistelmät siten, että kunkin järjestelmän astioiden välinen etäisyys on mahdollisimman lyhyt (minimitilavaatimukset huoltoa ja korjausta varten). Rakenna kokoava pääputki seuraavalla tavalla: 15

16 Usean astian automaatti Pää- ja apuastioiden lukumäärä enintään kolme 4 6 Paisuntaputken DN suhteessa astian liitokseen Neljä kokoa suurempi kuin yhden astian liitos Kuusi kokoa suurempi kuin yhden astian liitos Yhteenveto - putkikoot DN Ø mm Tuumaa [PN 16] Astian tilavuus [litraa] 32 _42,4 1 ¼ _ _48,3 1 ½ _ _60,3 2 _ _76,1 2 ½ _ _88,9 3 _ ,3 4 _ , , , ,0 Astiat sijoitetaan mieluiten symmetrisesti tai yhteysputkien nimellishalkaisijan pitäisi kasvaa (esimerkkijärjestys: M-K/B > M-K/G < M-K/B; M-K/B > M-K/G - M-K/G < M-K/B. Ihanteellinen: sijoitus monikulmioon). Paluuputkea koskevat samat suositukset kuin paisuntaputkia. Minimipaineen rajoitin Järjestelmät, joiden virtauslämpötilat ylittävät 100 ºC, vaativat mahdollisesti minimipaineen rajoittimen.! Huomautus: sulje järjestelmävirtauksen palloventtiili. 16

17 ! Kytkentä kaasutilaan Yhden tai useamman pääastian laitteistot, joissa on yksi tai useampi apuastia sekä automaattiin liittyvä yhdistetty paineensäädetyt ja/tai lattialla seisovat kompressorit**, vaativat paikan päällä rakennetun kaasutilaliitännän. Kytke sitä varten paineletkun liitos (lukitse paikalleen)** laitteistoon asennettuihin kytkentäsovittimiin. Liitintulpan (paineputken liitos) kytkeminen sovittimeen (pikaliitin) avaa kaasutilan. Irrottaminen sulkee automaattisesti kaasutilan (liitosesimerkkejä: katso laitteisto). Järjestä letkut siten, ettei missään vaiheessa synny kuristumia. Huomautus: paineilmasuihku. Ota huomioon, että jos paineletkut yhdistetään tai irrotetaan yhdestä päästä, voi siitä seurata ilman poistuminen (painehäviö). Samalla on purkauspaine normaaleissa syöttötilanteissa korkeintaan 2 baaria tai se vastaa järjestelmäpainetta, kun kyseessä ovat erikseen tilatut valinnaiset lisäosat. Älä osoita paineilmasuihkua ihmisiä kohti! Paineilman poistuessa voivat irrallaan olevat letkut heilua holtittomasti ja piiskaavat liikkeet voivat johtaa henkilövahinkoihin. A A A A A A A ** lisävaruste, valinnainen lisäosa. 17

18 Sähköasennus Virtalähteen toimitus, (suoja)maajohdon liitos ja johdonsuojaus on tehtävä vastuullisen sähköyhtiön ohjesääntöjen ja asianmukaisten standardien mukaisesti. Tarvittavat tiedot löytyvät ohjausyksikön arvokilvestä, liitinkaaviosta (merkinnät) ja liitteestä 3. Kytkennässä virtalähteeseen on käytettävä ETY -pistoke/pistorasia-yhdistelmää, jossa on kuormakytkin. Sen pitää olla kiinninapsautettavaa tyyppiä tahattoman irrottamisen estämiseksi. Sähköliitoksessa on oltava asianmukaiset merkinnät, sen on oltava helposti käsiteltävä ja se on sijoitettava asianmukaisesti lähelle automaattia. Neuvo: asenna maaliitoksen ja potentiaalin tasausjohtimen väliin potentiaalin tasaus. Sähkökaapeleiden minimi halkaisijan, laadun ja tyypin on noudatettava paikalla vallitsevia näitä sovelluksia koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Sähköjohdot on aina ohjattava kaapelikouruja pitkin. Valmiissa sähköasennuksissa käyttäjä voi ohjelmoida ohjausyksikköön konfigurointi- ja järjestelmästä riippuvat parametrit. 7. Käyttöönotto Ensimmäinen käyttöönotto Dokumentoi käyttöönottomenettely (toimenpiteet ja asetukset).! Tarkasta, että kaikki käyttöä edeltävät asennukset ja muut toimenpiteet on kokonaan suoritettu (esim. sähkövirta saatavissa ja yhdistetty, toimivat tai aktiiviset sulakkeet, laite tiivis, tilavuusanturin kuljetusturva poistettu). Huomautus: Varmista, että perusastiassa ei ole vettä, ennen kuin kaikki käyttöönottotoimenpiteet on saatettu loppuun. Täytä ja ilmaa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä (ei astia!) Tarkista täydennyslinjan toimintakunto. Avaa täydennysliittymän venttiili. Kytke ohjausyksikkö PÄÄLLE ja aja alkuvalikkomenettely (katso: valikkomerkintöjen yleiskuva, rivit ). Käynnistysmenetelmää seuraa täydennysyksikön PÄÄLLE kytkeminen (lisävaruste, katso laitteistoesimerkki FlamcoFill PE). Muissa tapauksissa pääastiaan tai kaikkiin astioihin on laitettava minimivesimäärä. Käytännön kokemuksen perusteella täytettävän veden määrän pitäisi olla noin 20 % astian tilavuudesta. Tämä määrä kattaa vesihäviöt ja toiminnan aikaisen ilmanpoiston aiheuttaman täyttömäärän pienenemisen. (Huomioi käytettävissä olevan paineilman paineen ja täyttölaitteiston virtauspaineen välinen paine-ero! Katso myös uudelleentäyttöohjeet.) Avaa kylmän haaran syöttökohdan palloventtiili (järjestelmäliitos). Sinetöi palloventtiili (auki-asentoon). Tässä ohjekirjassa olevien suoritettavien toimenpiteiden loppuun suorittaminen, teknisten tietojen tarkastelu ja siinä olevat suositukset ja selvitykset johtavat siihen, että paisunta-automaatti on toimintavalmis. 18

19 Käyttöönotto, täyttöaste ja käyttölämpötila Neuvo: Mikäli tarvitaan muu täyttöaste kuin itse arvioitu minimimäärä käynnistyksen jälkeen (toimintavalmis ja täydennys asennettu), pitää astia täyttää todellista järjestelmän lämpötilaa varten tarvittavan vähimmäismäärän mukaan, sen jälkeen kun ohjausyksikössä on suoritettu käyttöönottotoimenpiteet. Paremman käsityksen saamiseksi tutki alla olevaa kaaviota ja edempänä tässä asiakirjassa olevia kunnossapitoa ja astian tyhjentämistä ja täyttämistä koskevat kappaleet. Esimerkki 1 Maks. suunn. lämpötila: 50 ºC Maks. täyttöaste: 92 % Maks. täyttöaste (täydennys): 12 % Min. täyttölämpötila: 10 ºC Esimerkki 2 Maks. suunn. lämpötila: 80 ºC Maks. täyttöaste: 92 % Maks. täyttöaste (täydennys): 12 % Min. täyttölämpötila: 10 ºC Astian tavoitetilavuus [%] (ohjausyksikön näyttö) Todellinen lämpötila [ºC] Esimerkki 3 Maks. suunn. lämpötila: 25 ºC Maks. täyttöaste: 92 % Maks. täyttöaste (täydennys): 12 % Min. täyttölämpötila: 10 ºC Esimerkki 4 Maks. suunn. lämpötila: 40 ºC Maks. täyttöaste: 92 % Maks. täyttöaste (täydennys): 12 % Min. täyttölämpötila: 10 ºC Astian tavoitetilavuus [%] (ohjausyksikön näyttö) Todellinen lämpötila [ºC] 19

20 Ohjausyksikkö, käyttöönotto Yleiskuva valikkovalinnoista Konfigurointivalikko Päivä, aika KÄYNNISTYS Käyttötapa 9-9 Turkki Paineasetukset (Valikko työpaine 8-1-1) Esimerkki: Kesäaika - päällä Pvm.: Aika: 18 tuntia 12 minuuttia 57 sekuntia Alempi rivi: Käytettävissä olevat valinnat anturipainikkeille Tallenna konfiguraatio SD-kortille SD-kortti 4-20 (...) (...) Saksa 9-8 Toiminnan kalibrointi 9-7 Lue ohjekirja Esimerkki: Asetettu paine 2,0 baaria Kaksi kompressoria / kompressori, venttiili: - pois Astian tilavuus 0 %, Virhe min. veden määrä: - päällä (virhenro: 19, 10) Täydennysventtiili 230 V, itsesuojeltu, - päällä; Ei impulssivesimittaria, täydennysmäärä < 10 l Lämpötilakytkin PÄÄLLÄ (Vihje: järjestelmäveden lämpötila > 70 ºC) 2-2 Valikko Tiedonsiirto Valikko Päivä, aika 4-1 Valikko Kieli Valikko Sisäänkirjautuminen 9-1 Konfigurointivalikko Alkuvalikko Käyttövalikko Palveluvalikko SPC - ohjausyksikkö PÄÄVALIKKO Paine 8-1 Työpaine Taso Täydennys Minimipaineen rajoitin Paine Tyhjennys (...) Valikko työpaine Virheilmoitus (...) Esimerkki: P SV ; Varoventtiilin avautumispaine 6 baaria (järjestelmä) (Tilausmäärityksistä: <= Pumppumoduulin nimellispaine) P E ; Loppupaine 5,4 baaria Varoventtiili, kirjainsymboli DGH P SV x 0,9 [P SV >= 3 bar]; P SV 0,3 bar [P SV < 3 bar] Varoventtiili, kirjainsymboli H P SV 0,5 bar [P SV = 3 bar] (Tilausmäärityksistä) P A ; Työpaine 2,5 baaria (Vaihteluväli säädettävissä moduulityypin mukaan) P A+ ; Työpaineen ylätoleranssi 0,2 baaria (esiasetettu) P A ; Työpaineen alatoleranssi 0,2 baaria (esiasetettu) (Tilausmäärityksistä) Takaisin alkuvalikkoon 8-6 Toista Alkuvalikko (9) Ohjausyksikkö, ohjelmisto laitteet (jäljitys) Pvm.: käyttöönoton aloitus, astian kalibrointi (statistiikka) Katso: kunnossapito Tapahtuneiden, ratkaistujen virheiden historia, virhenro, päivä, aika (analyysi) (statistiikka) Määrät, aika (statistiikka) Vaihetarkkailu Anturiventtiilit Tilausnumero Valmistaja, toimittaja (jäljitys) 11-1 Laitteistotiedot Moduuli, astia, Astian kalibrointi (testi) Versiotiedot 11-4 Kunnossapito 11-5 Virhelista 11-6 Käyttötunnit 11-7 Täydennys, tyhjennys Pääkatkaisija PÄÄLLÄ; SPC - ohjausyksikkö Päävalikko PÄÄLLÄ; Toiminnallisesti aktiiviset solut ja osoittimet on taustavalaistu. - Valikko 2: valinnainen moduulin laajennus tarpeellinen; - Valikko 3: päivä, aika tarkasta, vaihda; - Valikko 4: kieli tarkasta, vaihda; - Valikko 5: ei käytössä, ei tarvita; - Valikko 8: Oletuksenmukaiset asetukset myös vaihdettavissa käynnistyksen jälkeen tai tarpeen mukaan; - Valikko 8-1-1: Käytetään muuttamaan P E ja P A ; - Valikko 8-2-2: PÄÄLLÄ/POIS-kytkin käytettävissä olevalle tyhjennykselle; - Valikko 8-3-1: Asenna ohjeiden mukaan, kytke sitten PÄÄLLE; - Valikko : Yleisen virheilmoituksen asettelu: kytkin PÄÄLLÄ/POIS tarpeen mukaan; - Valikko 9: - Valikko 9-1: katselu; - Valikko 9-7: suorita; - Valikko 9-8: testaa, muuta; - Valikko 9-9: käyttötila määritetään, suorita. P + ; positiivinen paine 0,3 baaria (esiasetettu, suositettu) 11-8 P0; Osoitettu arvo, viitearvo: P A P A P + = 2,5 0,2 0,3 = 2,0 bar (esim. = P staatt. + P höyry + P dynaam. ) 20

21 Valikkokuvakkeiden selitykset Näppäintoimintojen avaaminen tarpeellinen (lukitseminen tapahtuu 10 minuuttia viimeisen painalluksen jälkeen). Virhe tallennettaessa, tieto häviää ( huolto). Odota arvioinnin loppumista. Ei arvon vakautumista astian tilavuuskalibroinnin aikana (sulje pois virheen aiheuttavat voimat, toista astian kalibrointi). Ei havaintoa tilavuusanturin sisään- tai ulostulevasta signaalista (tarkasta signaalijohdotus, tilavuusanturi) Syöttö vahvistettu. Merkintä peruutettu, ei sovellettavissa, muokkausalue ylitetty. Flamcon huoltoinsinöörin suorittama käyttöönotto tarpeellinen. Astian tilavuuskalibroinnin arvo vaihteluvälin ylärajan ulkopuolella (tyhjennä astia, sulje pois virheen aiheuttavat voimat, vaaita astia, toista astian vaaituskalibrointi). Astian tilavuuskalibroinnin arvo vaihteluvälin alarajan ulkopuolella (sulje pois virheen aiheuttavat voimat, vaaita astia, toista astian vaaituskalibrointi). Flamcon myyntiedustajan suorittama käyttöönotto tarpeellinen 21

22 Käyttövalikko, konfigurointivalinnat Toimintanäyttö SPC - ohjausyksikkö (Yli)paine, painekytkimen lukema (esimerkki) Kompressori Kompressori, PÄÄLLÄ (paine ) Kompressori; tyhjennysventtiili avattu Kompressori PÄÄLLÄ, tyhjennysventtiili suljettu (paine ) Kompressori, tyhjennysliitos avattu, paineliitos suljettu. (ei vastaventtiiliä) Kompressori PÄÄLLÄ, tyhjennysliitos suljettu, paineliitos avattu. (paine ) Paineistusventtiili Paineistusventtiili (ulkopuolinen paineilmalähde) Paineistusventtiili PÄÄLLÄ (paine ) Paineistusventtiili PÄÄLLÄ Astian tilavuus, lukema (esimerkki) Min. täyttötaso PÄÄLLÄ (Virhenro: 19, 10] Astian tilavuus, visuaalinen Min. täyttötaso PÄÄLLÄ (Virhenro: 11] Venttiili, 230 V 1~ Venttiili, 230 V 1~ PÄÄLLÄ Täydennys, itsevalvottu Venttiili, jännitevapaa Venttiili, jännitevapaa, PÄÄLLÄ [Mahd. virheet: virhenrot: 14, 18, 22 27] Pumppu, 230 V 1~ Pumppu, 230 V 1~ PÄÄLLÄ Täydennys, ulkopuolisesti valvottu Signaali, 230 V 1~ Signaali, 230 V 1~ PÄÄLLÄ [Mahd. seurausvirheet: virhenrot: 19, 8, 10] Signaali, jännitevapaa Signaali, jännitevapaa, PÄÄLLÄ Osoitettu täydennyksen arvo [tuntia]: [minuuttia] pulssivesimittarilla [litroissa]. Veden käsittely, jäljellä oleva käsitelty vesimäärä litroissa, (Täydennys pulssivesimittarilla tarpeellinen) Arvo 0: käsitelty vesi käytetty loppuun [mahd. virhe: virhenro: 55] Tyhjennys, itsevalvottu Venttiili, 230 V 1~ Venttiili, 230 V 1~ PÄÄLLÄ Venttiili, jännitevapaa Venttiili, jännitevapaa, PÄÄLLÄ [Mahd. virheet: virhenrot: 28, 29, 11] Pumppu, 230 V 1~ Pumppu, 230 V 1~ PÄÄLLÄ Tyhjennys, ulkopuolisesti valvottu Signaali, 230 V 1~ Signaali, 230 V 1~ PÄÄLLÄ [Mahd. seurausvirhe: virhenrot: 11] Signaali, jännitevapaa Signaali, jännitevapaa, PÄÄLLÄ Osoitettu tyhjennyksen arvo pulssivesimittarilla [litroissa]. Huoltotila PÄÄLLÄ (Oletuksena: PÄÄLLÄ, kun pumppuja ei ole aktivoitu 14 päivän kuluessa) Lämpötilanrajoitin PÄÄLLÄ, (järjestelmän vesi > 70 ºC) [Mahd. virhe: nro 21] (lisävaruste) 22

23 Virheviestit Virheentunnistuksen, arvioinnin ja poistamisen toimenpiteitä ja -arvoja on kokeiltu käytännössä, vältä seurannaisviat ja rohkaise käyttäjän tietoisuutta. Huomioithan, että väärät asetusolosuhteet voivat johtaa toistuviin virheisiin ja estää tarkoitetun käytön. Esimerkkejä vääristä asetusolosuhteista ovat: väärä tai ei enää käytössä oleva rakenne, vanhentunut laitteisto, väärä asennus ja kelpaamattomat toimintaparametrit. Tavallinen virheilmoitus Valikkorivi nro Virhe, nimi [Syy; vaikutus/toimenpide] Oletusasetus - Jännitepiikkianturi (oikosulku) PÄÄLLÄ 1 - Paineanturi > 20 ma PÄÄLLÄ 2 Signaali anturin vaihteluvälin ulkopuolella tai oikosulku, ei painelukemaa; kylmän haaran liitoksen palloventtiili väärässä asennossa / Tarkasta sähköasennus, kierteinen pyöreä liitin, anturin vaihteluväli (4 20 ma; 16 bar), kylmän haaran liitos, vaihda tarvittaessa anturi» huolto; Virhe poissa: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. - Paineanturi < 4 ma PÄÄLLÄ 3 Signaali anturin vaihteluvälin alapuolella tai ei yhdistetty, ei painelukemaa / Tarkasta sähköasennus, kierteinen pyöreä liitin, anturin vaihteluväli (4 20 ma; 16 bar), vaihda tarvittaessa anturi» huolto; Virhe poissa: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. - Tilavuusanturi > 20 ma PÄÄLLÄ 4 Signaali anturin vaihteluvälin ulkopuolella tai oikosulku, ei tilavuuslukemaa / Tarkasta sähkölaitteisto, kierteinen pyöreä liitin tai anturin vaihteluväli (FSI 1: ; 2: ; 3: ; 4: ; 5: ), vaihda tarvittaessa anturi» huolto; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. Tilavuusanturi < 4 ma PÄÄLLÄ 5 Signaali anturin vaihteluvälin ulkopuolella tai ei yhdistetty, ei tilavuuslukemaa/ Tarkasta sähköasennus, kierteinen pyöreä liitin tai anturin vaihteluväli; vaihda tarvittaessa anturi» huolto; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu Paine POIS Minimi työpaine PÄÄLLÄ (todellinen paine): P A - P A- 0,3 bar 8 Oletusasetus on saavutettu tai ei saavutettu; Astian tai kylmän haaran liitoksen palloventtiili väärässä asennossa, kompressorien toimintakyky riittämätön, väärä järjestelmäasettelu tai johtuu seuraavista virhenumeroista: 10 16; 15 17; 19; 20; / Tarkasta järjestelmän versio, sähköasennus, kompressorit, venttiili 2, 2.1, vuotoja laitteistossa, järjestelmässä ja palloventtiilissä; riittämätön pumppauskyky määritetty» huolto; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. Maksimi työpaine PÄÄLLÄ (todellinen paine): P A + P A- +0,3 bar 9 Oletusasetus on saavutettu tai ylitetty; Kylmän haaran liitoksen palloventtiili väärässä asennossa, väärä järjestelmäasettelu tai johtuu seuraavista virhenumeroista: 11, 20 / Tarkasta järjestelmäversio, sähköasennus, venttiilit 1 ja 1,1, venttiilin äänenvaimennin, kylmän haaran liitos, palloventtiili; tarvittaessa» huolto; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu Astian tilavuus POIS Astian minimitilavuus PÄÄLLÄ: Oletusasetus on saavutettu tai ei saavutettu; Kompressori 1 ja 2 (venttiili 4, 5) on kytketty POIS; täydennystoiminto asennettuna täydennys on PÄÄLLÄ (nousutaso alkaa 0 %:sta)/ Katso virhe nro: 19; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. 5 % 10 Arvo Virhe Koodi 23

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö Flamcomat Asennus- ja Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö MC00018/01-2012/fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00018/11-2010/ger 2012 Flamco B.V. Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg

Lisätiedot

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö Flamcomat Asennus- ja Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö MC00018/03-2011/fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00018/11-2010/ger 2011 Flamco b.v. Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg

Lisätiedot

Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö

Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö Sisältö FIN Flamcomat in Tyhjennysyksikkö Asennus- ja käyttöohjeet Lisäasiakirja Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös 4 www.flamcogroup.com/manuals BE Flamco Belux J. Van

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI

Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI Flamco Fill-PE Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. Ensikäyttö Fill-PE 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 3 2.1. Säätötavat 3 2.1.1.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Flamcomat, Flexcon M-K

Flamcomat, Flexcon M-K lamcomat, lexcon -K Easycontact [V5.0] Sisältö IN Easycontact [V5.0] Asennus- ja käyttöohjeet Lisäasiakirja Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös (DEU) 4 Contact BE lamco Belux J. Van Elewijckstraat 59

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Flamco Airfix D-E. Asennus ja käyttöohjeet. 2001, Flamco. 6442.eps

Flamco Airfix D-E. Asennus ja käyttöohjeet. 2001, Flamco. 6442.eps Airfix D-E 6442.eps SF Asennus ja käyttöohjeet 2001, Flamco Vastuun poistaminen Kaikki näihin asennus- ja huolto-ohjeisiin sisältyvät käyttöä ja huoltoa koskevat tekniset tiedot vastaavat viimeisintä tilannetta

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI):

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): PT-32EH PLASMAKAARILEIKKAUSPÄÄT Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): Oheisessa sivussa on päivitetyt tiedot lisävarusteista ja varaosasarjoista. Päivitetyssä kaaviossa näkyvät oikeat lämpösuojan osanumerot.

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA Couper Kääntöporttien moottori EN KÄYTTÖOHJE VALMISTETTU ITALIASSA 1 -KUVAUS 1A -VAROITUKSET Seuraavana lueteltujen ohjeiden laiminlyönti vapauttaa KING Gates srl:n kaikesta vastuusta liittyen ihmisille

Lisätiedot

Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön

Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön electricheating.danfoss.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 2 2 Sijoittaminen..................... 3 2.1 Käyttötarkoitus.................

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Flexcon M-K. FIN Asennus-ja käyttöohjeet. ENG Installation and operating instuction. POL Instrukcja montażu i obsługi

Flexcon M-K. FIN Asennus-ja käyttöohjeet. ENG Installation and operating instuction. POL Instrukcja montażu i obsługi Flexcon M-K ENG Installation and operating instuction DEU Montage- und Bedienungsanleitung NLD Montage- en gebruikshandleiding FRA Installation et mode d emploi SPA Instrucciones de instalación y funcionamiento

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Käyttövesijärjestelmän

Käyttövesijärjestelmän . Käyttövesijärjestelmän varusteet Flamco Prescor B varoventtiilit suojaavat käyttövesijärjestelmiä suunnitellun maksimikäyttöpaineen ylittämiseltä. Kun asetettu paine saavutetaan, varoventiili aukeaa

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot