Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö"

Transkriptio

1 Flamcomat Asennus- ja Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö MC00018/ /fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00018/ /ger 2011 Flamco b.v.

2 Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg LJ Bunschoten Alankomaat P F S I LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Nymanintie Helsinki Suomi P F S I Flamcon toimipiste Technopolis-kiinteistö, Teknobulevardi Vantaa Suomi P F S I Sisältö 1. Vastuuvelvollisuus 3 2. Takuu 3 3. Tekijänoikeus 3 4. Yleiset turvallisuusohjeet 3 Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit 3 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö 4 Kelpoisuusvaatimukset, oletukset 4 Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen 4 Tarkoituksenmukainen käyttö 4 Tavaroiden vastaanotto 5 Kuljetus, säilytys, purkaminen 5 Käyttötila 5 Melun vähennys 5 HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS 5 Henkilösuojaimet 6 Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien 6 Järjestelmän vesi 6 suojatoimenpiteet 6 Ulkoiset voimat 6 Käyttöönottoa edeltävä tarkastus, toistuvat tarkastukset 7 Toiminnanvarmistustarkastukset 7 Sähkölaitteiden tarkastukset, toistuva tarkastus 7 Kunnossapito ja korjaus 7 Ilmeinen väärinkäyttö 8 Muita vaaroja 8 5. Tuotekuvaus 8 Toimintaperiaate 8 Merkinnät 9 Liitinkaavio SPCx-lw: 9 Pumppuyksikön tunnusnro 11 Ohjaimen tunnusnro 12 Yleiskatsaus komponentteihin Asennus 18 Asennus 18 Astian liitos 18 Täyttöliitäntä 19 Tyhjennysliitos 19 Järjestelmän liitos 19 Sähköasennus Käyttöönotto 20 Ensimmäinen käyttöönotto 20 Käyttöönotto, täyttöaste ja käyttölämpötila 21 Ohjausyksikkö, käyttöönotto 22 Yleiskuva valikkovalinnoista 22 Ilmanpoistotoiminnon lepotilavälien asetukset 23 Valikkokuvakkeiden selitykset 23 Käyttövalikko, konfigurointivalinnat 24 Virheviestit 25 Uudelleen käynnistys Kunnossapito 29 Astian tyhjennys / täyttö Käytöstä poistaminen, purkaminen 30 Liite 1: Tekniset tiedot, tiedotukset 31 Ympäristöolosuhteet 31 Minimietäisyydet, huolto- ja korjaustilaa. 31 Esimerkkejä asennuksesta 32 Liite 2: Tekniset tiedot, tiedotukset, hydrauliikkalaitteet 33 Astia, käyttöominaisuudet 34 Pumppumoduuli, mitat ja painot 34 Pumppumoduuli, käyttöominaisuudet 34 Pumppumoduuli, säätöventtiili, asetusarvot 35 Pumppumoduuli, täydennys, virtausnopeus 35 Liite 3: Tekniset tiedot, tiedotukset, sähkölaitteet 36 Ohjausyksikkö, nimellisominaisuudet 36 Ohjausyksikkö, Liitinkaavio 37 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 38 Tässä ohjekirjassa olevien sivujen kokonaismäärä 38 (Nimilehden kuva: Pumppumoduuli D 60, pumppumoduuli M 02, 400 l:n perusastia.) 2

3 1. Vastuuvelvollisuus Kaikki tässä olevat tekniset tiedot, aineisto ja ilmoitukset ovat oikeita julkaisuhetkellä. Tiedot ovat parhaan tietomme mukaan nykyisten tutkimustulostemme ja kokemustemme summa. Pidätämme oikeuden tässä julkaisussa mainitun Flamco-tuotteen tulevaan kehitystyöhön liittyviin teknisiin muutoksiin. Näin ollen tekniset tiedot, kuvaukset tai kuvat eivät voi johtaa mihinkään oikeuksiin. Tekniset kuvat, piirustukset tai kaaviot eivät välttämättä vastaa todellisia kokoonpanoja tai osia siten kuin ne on toimitettu. Piirustukset ja kuvat eivät ole oikeassa mittasuhteessa ja niissä on symboleja ja yksinkertaistuksia. 2. Takuu Takuumääritykset löytyvät yleisistä ehdoista, jotka eivät sisälly tähän ohjekirjaan. 3. Tekijänoikeus Tätä ohjekirjaa on käytettävä luottamuksellisesti. Sitä saa kierrättää vain hyväksytyn henkilöstön puitteissa. Sitä ei saa antaa kolmansille osapuolille. Kaikki asiakirjat ovat tekijänoikeuden suojaamia. Asiakirjojen tai edes niiden osien jakelu tai muun tyyppinen monistaminen, hyväksikäyttö tai tiedoksianto on kielletty, ellei sitä ole muulla tavalla määritetty. Rikkomuksista seuraa rangaistus ja korvausvelvollisuus. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia aineettoman omistuksen oikeuksia. 4. Yleiset turvallisuusohjeet Tässä ohjekirjassa olevien tietojen ja toimenpiteiden laiminlyönti tai huomioon ottamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille, eläimille, ympäristölle tai aineelliselle omaisuudelle. Turvamääräysten noudattamatta jättäminen tai muiden suojatoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa vahinko- tai menetystapauksessa vastuuvelvollisuuden raukeamiseen. Määritykset Käyttäjä: luonnollinen tai juridinen henkilö, joka omistaa tuotteen ja käyttää sitä tai jolle sen käyttö on sopimusvelvollisuuden perusteella uskottu. Päämies: laillisesti ja liiketoiminnallisesti vastuuvelvollinen asiakas rakennusprojektien toimeksiannossa. Vastuuhenkilö: pääurakoitsijan tai käyttäjän nimeämä toimiva edustaja. Ammattitaitoinen henkilö (AH): kuka tahansa henkilö, jolla ammattikoulutuksen, kokemuksen ja viimeaikaisen ammatillisen toiminnan perusteella on vaadittava ammattitaito. Tämä merkitsee, että kyseisellä henkilöllä on asiaankuuluvien kansallisten ja sisäisten turvamääräysten tuntemus. Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit Vaara - sähkövirtaa Näiden varoitusten sivuuttaminen voi: vaarantaa terveyttä aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai muuta vahinkoa johtaa yksittäisten osien ylikuormittumiseen ja vahinkoon tai muuten heikentää yksikön toimintaa. Huomautus - varoitus virheistä ja vääristä perusolettamuksista Harkitse tarkkaan virheiden ja väärien asennusolosuhteiden vaikutukset! Näiden varoitusten sivuuttaminen voi johtaa: vakavaan henkilövahinkoon yksittäisten osien ylikuormitukseen ja vahingoittumiseen! tai yksikön toiminnan heikkenemiseen. 3

4 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö Seuraavilla sivuilla on esitetty vaatimukset, toimenpiteet tekniset ja muut tiedot, joiden perusteella asiaankuuluvat henkilöt voivat käyttää tuotetta turvallisesti sen aiottuun tarkoitukseen. Vastuullisten henkilöiden tai heidän vaadittaviin palveluihin nimeämiensä henkilöiden on luettava huolellisesti tämä ohjekirja ja ymmärrettävä se. Tällaisia palveluita ovat mm: säilytys, kuljetus, asennus, sähköasennus, käyttöönotto ja uudelleenkäynnistäminen, käyttö, huolto, tarkastus, korjaaminen ja purkaminen. Mikäli tuotetta tullaan käyttämään tehtaissa/laitoksissa, jotka eivät täytä harmonisoituja eurooppalaisia ohjesääntöjä ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvia teknisiä määräyksiä ja ohjeistoja, on tällä asiakirjalla puhtaasti informatiivinen ja viitteellinen tarkoitus. Koska yksikkö voi joutua milloin tahansa rajoittamattoman tarkastuksen kohteeksi, on tämä ohjekirja pidettävä asennetun yksikön läheisyydessä, ainakin käyttötilan puitteissa. Kelpoisuusvaatimukset, oletukset Kaikilla on oltava asiaankuuluvat edellytykset vaadittavien palveluiden suorittamiseen ja heidän on kyettävä siihen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Käyttäjän tehtävänä on henkilökunnan vastuualue, pätevyys ja valvonta. Vaadittava palvelu Ammattiryhmä Asiaankuuluva kelpoisuus Säilytys, kuljetus Logistiikka, kuljetus, varastointi Kuljetus- ja varastoinnin asiantuntija Asennus, purkaminen, korjaaminen, huolto, uudelleen käyttöönotto lisäosien asentamisen tai muutosten jälkeen, testaus. Asennus- ja rakennuspalvelut (LVI) LVI-asiantuntija. Käyttöönotto konfiguroinnin jälkeen (yleinen), uudelleen käyttöönotto sähkökatkon jälkeen (päätelaitteen ja SPC-ohjausyksikön kanssa työskentely) Sähköasennus Sähkölaitteiden ensimmäinen ja toistuva tarkastus Painelaitteiden käyttöönottoa edeltävä ja toistuva tarkastus Sähkötekniikka Ammatillisen tarkastuslaitoksen asennus- ja rakennuspalvelut Henkilö, jolla on koulutus ja joka tuntee tämän ohjekirjan. Sähkötekniikan/-asennusasiantuntija Ammattitaitoinen henkilö (AH), jolla on sähkötekniikan pätevyys Ammattitaitoinen henkilö (AH) Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen Flamcon edustajat tai muut heidän nimeämänsä henkilöt kertovat käyttöohjeista toimitusneuvottelujen yhteydessä tai pyydettäessä. Koulutus vaadittavia palveluita varten, asennus, purkaminen, käyttöönotto, käyttö, tarkastus, huolto ja korjaus, kuuluvat osana Flamcon haarakonttoreiden huoltoinsinöörien tai nimettyjen huoltosopimusyhtiöiden valmennukseen/jatkokoulutukseen. Kyseinen koulutus käsittelee pikemminkin paikalla esiintyviä vaatimuksia kuin suorituskykyä. Paikalla tapahtuvia palveluita ovat mm. kuljetus, käyttötilan valmistelu vaadittavine pohjarakennuksineen järjestelmän sovittamiseksi ja vaadittavine hydrauliikka- ja sähköliitoksineen, sähköasennus paisunta-automaatin virtalähdettä varten sekä IT-laitteiston vaatimien signaalijohtimien asennus. Tarkoituksenmukainen käyttö Suljetut veteen perustuvat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, joissa erillinen paisunta-automaatti voi absorboida lämpötilasta johtuvat järjestelmän veden (lämmönsiirtoaineen) tilavuusvaihtelut ja ohjaa vaadittavaa käyttöpainetta. Veteen perustuvat lämmitysjärjestelmät ovat EN standardin alaisia. Yli 105 ºC:n lämpötiloihin ja järjestelmiin, joiden teho on yli 1 MW, sovelletaan lisämääräyksiä ja -ohjesääntöjä. Urakoitsijan/käyttäjän on selvitettävä lisävarotoimet ilmoitetulta laitokselta. Käyttö samanlaisissa järjestelmissä (esim. lämmönsiirtojärjestelmät prosessiteollisuudessa tai teknisesti käsitelty lämpö) voi vaatia erikoistoimenpiteitä. Asia on selvitettävä täydentävistä asiakirjoista. 4

5 Tavaroiden vastaanotto Toimitetut tavarat on verrattava kuormakirjassa lueteltuihin tuotteisiin ja tarkastettava, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Pakkauksesta purkaminen, asentaminen ja käyttöönotto voidaan aloittaa vasta kun on tarkastettu, että tuote vastaa tilausprosessin ja sopimuksen mukaista käyttötarkoitusta. Erityisesti sallittujen käyttö- ja rakenneparametrien ylittäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, osien vaurioitumiseen ja henkilövahinkoon. Ellei tuote ole asianmukaisessa kunnossa tai jos lähetys on muulla tavalla väärä, ei tuotetta saa käyttää.! Kuljetus, säilytys, purkaminen Varusteet toimitetaan pakkausyksiköissä sopimuksen määritysten mukaan tai tiettyä kuljetustapaa tai ilmastovyöhykettä varten vaadittavien määräysten mukaan. Ne vastaavat vähintään Flamco STAG GmbH:n pakkausohjeiston vaatimuksia. Kyseisen ohjeiston mukaan astiat toimitetaan vaakasuorassa ja yksiköt pystysuorassa asennossa, kukin kertalavoille pakattuna. Lavoja voidaan kuljettaa hyväksytyillä haarukkatrukeilla vaakasuorassa. Kiepahtamisen välttämiseksi haarukat on säädettävä mahdollisimman suurien ulkomittojen mukaan. Kyseistä tuotetta kuljetettaessa on haarukoiden oltava mahdollisimman alhaalla ja tuotteen suorassa kulmassa haarukoihin nähden. Mikäli pakkauksia voidaan nostaa nostolaitteella, on niihin merkitty asianmukaiset nostokohdat. Tärkeä ilmoitus: Pakatut tuotteet pitää kuljettaa mahdollisimman lähelle kuviteltua asennuspaikkaa ja on varmistettava, että paikalla on vaakasuora, tukeva alusta, jolla tuotteet voivat seistä. Huomautus: Ryhdythän turvatoimenpiteisiin varmistaaksesi, ettei astia lavalta ja pakkauksesta poistamisen jälkeen pyörähdä ympäri, keikahda tai keinu. Tyhjien astioiden nostamista ja liikuttamista varten ennen asentamista on käytettävissä tarkoituksenmukaisia nostosilmukoita. Niitä pitää käyttää kaksittain; vältä sivuun vetämistä. Kun yksikkö on poistettu lavalta ja pakkauksesta, on sitä siirrettävä vetämällä sopivalla alustalla. Käytä menetelmiä, jotka estävät hallitsemattoman kaatumisen, liukumisen tai keikahtamisen. Tavaroita voidaan myös varastoida pakkauksissaan. Kun laitteet on poistettu pakkauksistaan, on ne laitettava paikalleen yleiset varotoimenpiteet huomioiden. Laitteita ei saa pinota päällekkäin. Käytä ainoastaan sallittuja nostolaitteita ja turvallisia työkaluja ja käytä vaadittavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Käyttötila Määrittely: tila, joka täyttää sovellettavat eurooppalaiset säännöt, eurooppalaiset ja harmonisoidut standardit ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvat tekniset määräykset ja ohjeistot. Tässä ohjekirjassa kuvatun paisunta-automaatin käyttöä varten näissä tiloissa on yleensä laitteistot lämmöntuottamiseen ja -jakeluun, veden lämmitykseen ja täydennykseen sekä sähkön tuotantoon ja jakeluun, kuten mittaus, säätötekniikka ja IT. Asiattomilta ja kouluttamattomilta henkilöiltä pitää pääsy sinne olla rajoitutettu tai kielletty. Paisunta-automaatin asennuspaikan pitää taata esteetön ja vaaraton toiminta, huolto, ylläpito, tarkastus, korjaus, asennus ja purkaminen. Paineistusyksikön laitteiston asennussijainnin lattian on oltava taattava pitävä vakavuus. On pidettävä mielessä, että maksimivoimiin voivat vaikuttaa nettopaino sekä vesitilavuus. Ellei vakavuutta voidaan taata, on vaarana astian keikahtaminen tai liikkuminen, jonka seurauksen toiminnallisten vikojen lisäksi voivat olla henkilövahingot. Ympäröivässä ilmassa ei saa olla johtavia kaasuja eikä korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. Tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa on räjähdysvaara. Kun varoventtiili aukeaa astian ylipaineen estämiseksi tai kalvon vuoto johtaa ylivuotoon ilmanpaineen tasoitusaukon kohdalla, järjestelmästä poistuu vettä. Prosessista riippuen veden lämpötila voi olla 70 ºC tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä voi johtaa palovamman aiheuttamaan henkilövahinkoon. Varmista, että kyseinen vesi voidaan vaaratta poistaa turvallisella viemäröinnillä ja käytettävissä on turvallinen vedenpoistotapa tai vedenkerääjä vesijärjestelmävahinkojen välttämiseksi (huomioi lisäaineiden mahdollinen vaikutus pohjaveteen!). Tulvinutta laitteistoa ei saa käyttää. Mikäli sähkölaitteisiin tulee oikosulku, vedessä olevat henkilöt tai muut olennot voivat kuolla sähköiskuun. Lisäksi voi tulla toimintahäiriö tai yksittäiset osat voivat vedenkyllästyksestä tai korroosiosta johtuen vahingoittua osittain tai korjauskelvottomiksi. Melun vähennys Laitteistot pitää rakentaa pitäen melunvaimennustoimenpiteet mielessä. Etenkin yksikön tärinöitä (moduulin runko, putkisto) voidaan vaimentaa käyttämällä kosketuspintojen välissä eristettä. Pumppumoduulin ääniemissioita ilmaan voidaan pienentää käyttämällä moduulin kantta (lisävaruste). HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS Direktiivin 2006/42/EY määräämä HÄTÄPYSÄYTYS-mahdollisuus on käytettävissä ohjausyksikössä olevalla päävirtakytkimellä. Kytkin erottaa vaiheet ja neutraalit. Mikäli tarvitaan lisäturvatoimenpiteitä HÄTÄSAMMUTUS-mahdollisuudella lämmönkehittimen toteutuksesta ja toimintatavasta riippuen, on ne asennettava paikalla. 5

6 Henkilösuojaimet Kun suoritetaan mahdollisia vaarallisia töitä ja muita toimintoja (esim. hitsaus), on käytettävä henkilösuojaimia henkilövahinkojen estämiseksi tai pienentämiseksi, ellei muihin toimenpiteisiin voida ryhtyä. Näiden on täytettävä pääurakoitsijan tai käyttötilan käyttäjän tai kyseessä olevan paikan vaatimukset. Ellei mitään vaatimuksia ole asetettu, automaatin käyttämiseen ei tarvita henkilösuojaimia. Vähimmäisvaatimuksena on hyvin sopiva vaatetus ja tukevat, suljetut ja liukumattomat jalkineet. Muihin palveluihin vaaditaan kyseessä olevaa toimintaa varten tarvittava suojavaatetus ja -varustus (esim. kuljetus ja kokoonpano: hyvin sopiva vaatetus, jalkasuojat [turvajalkineet, joissa kärkikovikkeet], päänsuojus [turvakypärä], käsisuojat [turvahanskat]; ylläpito, korjaus, kunnostus: hyvin sopivat työvaatteet, jalkasuojat, käsisuojat, silmä/naamasuojus [suojasilmälasit]). Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien Yhdessä paisunta-automaatin kanssa käytettyjen laitteiden on taattava, ettei sallittua käyttölämpötilaa tai sallittua keskilämpötilaa (lämmönsiirtoaine) voida ylittää. Ylipaine ja -lämpötila voivat johtaa osien ylikuormittumiseen, osien korjaamattomiin vahinkoihin, toiminnan menetykseen ja tuloksena voi olla vakava henkilövahinko ja omaisuusvahingot. Suojatoimenpiteet on tarkastettava säännöllisesti. Järjestelmän vesi Palamaton vesi, jossa ei ole kiinteitä tai pitkäkuituisia aineita, joka ei ole vaarallista toiminnalle sisältönsä johdosta eikä vaikuta paisunta-automaatin vettä sisältäviin osiin tai vahingoita niitä (esim.: paineenalaiset osat, kalvo, astian liitos). Järjestelmävettä sisältäviä osia ovat putkijohdot, astiaan liitetyt letkut, laitteet ja järjestelmäliitokset, kuten venttiilit ja varusteet, niiden kuoret, anturit, pumput, itse astia ja astian kalvo. Väärän väliaineen käyttö voi johtaa heikentyneeseen toimintaan, osien vahingoittumiseen ja sen seurauksena vakavaan henkilövahinkoon ja vaurioihin. suojatoimenpiteet Toimitettu laitteisto on varustettu tarvittavilla turvalaitteilla. Niiden toimivuuden testaamiseksi tai niiden asennusarvojen palauttamiseksi on laitteisto ensin otettava pois käytöstä. Järjestelmän ottamiseksi pois käytöstä on virta katkaistava ja hydrauliikka lukittava. Mekaaniset vaarat: Pumpun tuulettimen keskiön kotelo suojaa käyttäjiä liikkuvien osien aiheuttamilta henkilövahingoilta. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että se on tarkoituksenmukainen ja kiinni paikallaan. Paisunta-automaatit, joissa on suojakotelot, on suojattu likaa vastaan, estää asiaankuulumattoman käytön ja minimoi melupäästön. Sähköiset vaarat: Sähkökäyttöisten osien suojausluokka estää sähköiskusta johtuvat henkilövahingot, jotka voivat olla kuolettavia. Suojausluokka on yleensä IP54 (5: mahdotonta työntää rautalankaa sisään, pölysuojattu, 4: roiskevesisuojattu). Ennen käyttöönottoa on ohjausyksikön kannen, pumpun syötön kannen, kierteitettyjen kaapeliläpivientien ja venttiilien liitintulppien toimivuus tarkastettava. Asennetut paine- ja tilavuusanturit toimivat erittäin matalalla suojajännitteellä. Vältä ohjausyksikköön sähköisesti liitettyjen lisävarusteiden hitsaamista. Hitsauksen hajavirta tai väärä maakosketus voi johtaa tulipalovaaraan ja yksikön osien vahingoittumiseen (esim. ohjausyksikkö). Ulkoiset voimat Vältä ulkoisia voimia (esim. lämpölaajenemisen aiheuttamat voimat, virtausvaihtelut tai virtaus- ja paluulinjoilla olevat kuolleet painot). Ne voivat aiheuttaa vesiputkiin vahinkoja/vuotoa, kojeen vakavuuden horjumista ja edelleen vikaantumista, johon liittyy huomattavia materiaali- ja henkilövahinkoja. 6

7 Käyttöönottoa edeltävä tarkastus, toistuvat tarkastukset Ne takaavat toiminnallisen turvallisuuden ja sen noudattamisen sovellettavien eurooppalaisten sääntöjen, eurooppalaisten ja harmonisoitujen standardien ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvien teknisten määräysten ja ohjeistojen mukaisesti. Omistajan tai käyttäjän on järjestettävä tarvittavat tarkastukset; toimenpiteiden aikataulunmukaisuuden ja jäljitettävyyden takia on pidettävä tarkastus- ja kunnossapitopäiväkirjaa. Toiminnanvarmistustarkastukset (neuvoston direktiivin 89/665/ETY saksalaisen toteuttamisen mukaan). Painelaite, astia Kategoria Astia [Liite II Nimellisdirektiivi tilavuus 97/23/EY, kaavio 2] (litraa) Käyttöönottoa edeltävä tarkastus [ 14] Tarkastaja II Ammattitaitoinen henkilö (AH) Toistuva tarkastus [ 15 (5)] Aikaväli, maksimi aika [v]/tarkastaja Ulkoinen Sisäinen Voima Maksimiaikaa ei määritetty. Käyttäjän on määritettävä valmistajan antamien tietojen, käyttökokemuksen ja kuorman perusteella. Ammattitaitoinen henkilö voi suorittaa tarkastuksen. III Ammattitaitoinen henkilö (AH) Ei sovellettavissa [ 15 (6)] 5/AH maks. 10/AH [ 17, liite 5, 7. (3)] 10 / AH Vaaditaan vähintään, kun kunnossapitotyö suoritetaan astian sisäpuolella (esim. puhdistaminen, kalvon vaihtaminen) [ 15 (10)] Kun kyseessä ovat sisäiset tarkastukset, silmämääräinen tarkastus voidaan korvata vastaavilla menetelmillä ja kun kyseessä on lujuuskoe, staattinen painetesti voidaan korvata samanlaisilla ei-tuhoavilla menetelmillä, elleivät kyseiset testit olisi muuten mahdollisia järjestelmän rakenteen takia tai merkityksellisiä järjestelmän toimintatavan takia. Sähkölaitteiden tarkastukset, toistuva tarkastus Omaisuuden vakuuttajan/käyttäjän ohjeista riippumatta on suositeltavaa tarkastaa Flamcomatin sähkölaitteet ja lämmitys- ja jäähdytyslaitteisto todistettavasti puolentoista vuoden välein (ks. myös DIN EN (2007)).! Kunnossapito ja korjaus Nämä palvelut voidaan suorittaa ainoastaan, kun järjestelmä on sammutettu tai ellei paisunta-automaattia tarvita. Paineistuslaitteet on otettava pois käytöstä ja suojattava tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä, kunnes kunnossapitotyö on lopetettu. Ota huomioon, että turvapiirit ja tiedonsiirrot voivat sammutuksen aikana laukaista turvaketjun tai johtaa virheellisiin tietoihin. Lämmitys- tai jäähdytysyksikön kokonaisuutta koskevia olemassa olevia ohjeita on noudatettava. Hydrauliikkakomponentit pysäytetään sulkemalla asiaankuuluvat osat, tyhjentämällä ne turvajärjestelmän vedenpoistolla käytettävissä olevien tyhjennysliitosten kautta ja vapauttamalla paine. Huomautus: Virtaa johtavissa osissa (astia, pumput, kotelot, letkut, putket, oheislaitteet) olevan järjestelmäveden maksimi lämpötila voi olla jopa 70 C tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä aiheuttaa palovammavaaran. Virtaa johtavissa osissa voi järjestelmäveden maksimipaine olla sama kuin kyseessä olevan varoventtiilin maksimi asetuspaine. Astia, nimellispaine 2 baaria, varoventtiili, maks. 2 baaria; pumppuyksikön nimellispaine 6, 10 tai 16 baaria; varoventtiili maks. 6, 10 tai 16 baaria. Käytä tarvittaessa silmä/kasvosuojaimia, jos silmät tai kasvot voivat vahingoittua lentävistä osista tai ruiskuavista nesteistä. Sähkövarusteet (ohjausyksikkö, pumput, venttiilit, oheislaitteet) pysäytetään katkaisemalla virta ohjausyksikköön. Virtalähteen on oltava pois kytkettynä työn ajaksi. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen tai vaihtaminen ilman lupaa on kielletty. Niin toimiminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon ja vaarantaa toiminnallisen turvallisuuden. Ne mitätöivät myös tuotteen vastuuvelvollisuuden mukaiset vahingonkorvausvaatimukset. Tämän tyyppisten toimenpiteiden kohdalla suositellaan yhteyden ottoa Flamcon tekniseen myynti- ja palveluosastoon ( ). 7

8 Ilmeinen väärinkäyttö Käyttö väärällä jännitteellä ja/tai taajuudella. Käyttö asiattomissa järjestelmärakenteissa. Ei-sallittujen asennusmateriaalien käyttö. Muita vaaroja Rakenneosien ylikuormitus odottamattomien äärimmäisarvojen ilmestyessä. Jatkuva riskikäyttö muuttuneissa, ei-sallituissa ympäristöolosuhteissa. Jatkuva riskikäyttö turvallisuusvalvontaosien ollessa poissa käytöstä tai kun niissä on toimintahäiriö. 5. Tuotekuvaus Tämän ohjekirjan sisältö koskee vakiototeutuksen teknisiä tietoja. Niihin kuuluvat tiedot lisävarusteista ja muista kokoonpanoista, kun se on tarkoituksenmukaista. Mikäli toimitukseen sisältyy lisävarusteena tulevia lisäosia, tämän ohjekirjan lisäksi toimitetaan lisäasiakirjoja. Lisäasiakirjat SPC-moduuli, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle SPC-moduuli, SD-kortti SPC-moduuli, RD485, tiedostoprotokolla Flamcomat, täyttö Flamcomat, vedenpoisto Flamcomat, anturin liitäntä Flamcomat, kytkentäkaavio SPCx-lw Flamcomat, kytkentäkaavio SPCx-hw SPC-moduulin vaihtoliitin RS485 -> LONWorks Flamcomat, lämpötila-anturi Minimipaineen rajoitin Easycontact Asiakirjanro MC00049/ /fin Asiakirjanro MC00050/ /fin Asiakirjanro MC00051/ /fin Asiakirjanro MC00052/ /fin Asiakirjanro MC00053/ /fin Asiakirjanro MC00054/ /fin Asiakirjanro MC00055/ /fin Asiakirjanro MC00056/ /fin Asiakirjanro MC00057/ /fin Asiakirjanro MC00058/ /fin Asiakirjanro MC00059/ /fin Asiakirjanro MC00060/ /fin Toimintaperiaate Paineanturi tarkkailee jatkuvasti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmässä esiintyvistä lämpötilan vaihteluista johtuvia painetasojen vaihteluita. Todellisten painetasojen vertaaminen ohjelmoitaviin nimellisiin arvoihin aiheuttaa venttiilin avaamiseen (paineen lasku poistamalla vettä), mikäli arvo ylittyy (lämpötilan nousu) ja pumpun käynnistämiseen (paineen nosto syöttämällä vettä), mikäli paine laskee nimellisarvon alle (lämpötilan lasku), Tyhjennetty tai syötetty vesimäärä poistetaan tai lisätään astiaan. Jatkuva ohjelmoitavien nimellisarvojen vertaaminen astian tilavuusanturin rekisteröimiin vaihteleviin tilavuuksiin estää ylitäyttymisen ja tyhjäkäymisen, mahdollistamalla samalla tilavuusmäärän kasvamisen lisäämällä veden menetykset. Astiassa ja lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmässä olevien olevien vesimäärien paine-ero mahdollistaa liuenneiden kaasujen vapauttamisen. Vaihtoehtoinen ylimääräinen vedenvaihto lisää vapautettavan kaasun määrää. Erotettu (vapautettu) kaasu purkautuu sitten ilmaan. Auki ulkoilmaan Ilmanpoisto Ohjausyksikkö Lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä Kalvo, veden säilytys Pump M Paineanturi Tilavuusanturi Venttiili 8

9 Merkinnät Arvokilpi - Astia: Arvokilpi - Pumppumoduuli: Kuljetustiiviste Type: Type: Typ : N de série: Serial-No. : Serien-Nr. : Capacité nominale: Nominal volume : Nenninhalt : Surpression de service admissible: Permissible working overpressure : Zulässiger Betriebsüberdruck : Surpression d` essai : Test overpressure : Prüfüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible: Permissible working temperature min. / max. : Zulässige Betriebstemperatur min. / max. : Arvokilpi - Ohjausyksikkö: Flamco STAG GmbH Genthin GERMANY Année de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : litres litre Liter bar bar Manufacturer s marking Marque distinctive du constructeur Herst ellerkennzeichen 0045 C Nennspannung : Nominal voltage : Tension nominale : Nominale spanning : Nennstrom : Nominal current : Courant nominal : Nominale stroom : Type : Type : N de série : Serial-No. : Typ : Serien-Nr. : Flamco STAG GmbH; Berliner Chaussee 29; Genthin; Germany Année de fabrication : Tension assignée d'emploi : Nombre de phase : Year of manufacture : Rated operational voltage : V Number of phases : Herstellungsjahr : Bemessungsbetriebsspannung : Phasenzahl : Fréquence : Courant de coupure : Mesure de la courant de court-circuit : Frequency : Cut-off current : A Rated short-circuit current : A Frequenz : Volllaststrom : Bemessungskurzschluss-Strom : Protection : Numeró de dessin : Degree of protection : Drawing number : Schutzart : Dokumentationsnummer : Nennleistung : Nominal power : Puissance assignée : Nominaal vermogen : Typ : Type : Type : Type : A Zulässiger Betriebsüberdruck : Permissible working overpressure : Surpression de service admissible : Toelaatbare werkdruk : Serien-Nr. : Serial-No. : N de Série : Volgnummer : Zulässige Medientemperatur min. / max. : Permissible media temperature min. / max. : Température de média mini. / maxi. admissible : Toegestane temperatuur media : Herstellungsjahr : Year of manufacture : Année de fabrication : Jaar van vervaardiging : kw Zulässige Umgebungstemperatur min. / max. : Permissible ambient temperature min. / max. : Température de ambiante mini. / maxi. admissible : C Toelaatbare omgevingstemperatuur min. / max. : bar C! Nach Montage: Transportsicherung entfernen. After mounting: Remove the transport safety. Après I'installation: Retirez la sécurité des transports. Na montage: Verwijder de veiligheid van het vervoer. Sähkövaroitukset: Huolto: Attention, high voltage! Opening by qualified personnel only. Disconnect the unit from the power supply before opening it. Achtung, gefährliche Spannung! Nur vom Fachpersonal zu öffnen. Vor dem Öffnen des Gerätes spannungsfrei schalten. Service Germany Tel.: +49 () Fax.: +49 ( 0 ) Service Nederland Tel.: +31 ( 0 ) Fax.: +31 ( 0 ) Järjestelmävirtaus: Järjestelmäpaluu: Pumppu: Venttiili: System System Pompe Pomp Valve Pump Pumpe Valve Ventiel Ventil Järjestelmävirtaus: moduulin liittymä järjestelmän paluulinjaan (syöttövesi) Järjestelmäpaluu: moduulin liittymä järjestelmän paluulinjasta (syöttövesi) Pumppu: astian liittymä imupuolella (joustava liitos, joustava liitos anturista) Venttiili: astian liittymä tyhjennysventtiilipuolella (joustava liitos, joustava liitos anturista) Liitinkaavio SPCx-lw: SPCx-lw p Flamco Read the manual! Bedienanweisung lesen! ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spannung von 250VAC anliegen! = 4 3 B A data V / signal + +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO NC N L N L 1 2 5A 30 VDC 5A 30 VDC 5A 250 VAC 5A 250 VAC refill / drain ohmic load ohmic load Com M3/3.1 V3/3.1 M1 V4 K1/MS1 fault refill / drain N L M2 V5 K2/MS2 0-10V 0-10V COM RS V _ + option extra-low voltage COM RS232 option high voltage extra-low voltage SPC terminal N L N L N L N L pressure Com niveau Com V1 V1.1 V2/ V 50/60Hz mains supply high voltage tc gs drs ps accessory F1/2 MS1/2 9

10 Liitinkaavio SPCx-hw-1-1: = COM RS B A data V _ + option extra-low voltage V / signal + +24V / signal + option _ signal +24V / signal + signal _ +24V / signal + signal _ sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO Com fault NC 5A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load SPCx-hw-1-1 p Flamco ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! COM RS232 SPC terminal extra-low voltage V 0-10V Com pressure niveau ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spannung von 250VAC anliegen! Read the manual! Bedienanweisung lesen! tc gs drs ps accessory A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load N L1 refill / drain N L1 N L N L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 N 400V 50/60Hz high voltage refill / drain M3/3.1 V3/3.1 V1 V1.1 V2/2.1 M1 mains supply Liitinkaavio SPCx-hw-1-2: = COM RS B A data V _ + option extra-low voltage V / signal V / signal + option _ signal + 24V / signal + signal _ + 24V / signal + signal _ sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO Com fault NC 5A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load SPCx-hw-1-2 p Flamco ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! COM RS232 SPC terminal extra-low voltage V 0-10V Com pressure niveau ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spa nnung von 250VAC anliegen! Read the manual! Bedienanweisung lesen! tc gs drs ps accessory A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load N L1 refill / drain N L1 N L1 N L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 N 400V 50/60Hz high voltage refill / drain M3/3.1 V3/3.1 V1 V1.1 V2/2.1 M1 M2 mains supply 10

11 Liitinkaavion lyhenteiden aakkosellinen sanasto Huom! esitetyt kytkinasetukset ovat virrattomassa, kytkemättömässä tilassa. accessory (SPC:n laajennusosa, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle, lisävaruste) COM COM-liitäntä; sarjaportti Com Yhteinen portti data (Tiedostoprotokolla, lisävaruste) drs (Kalvorikkoanturi, lisävaruste) extra low voltage Matala suojajännite fault Virheilmoitus, koottuvirheilmoitus. Näytetty kytkimen asetus on virhe. F1/2 MS1/2 (Moottorin piirikytkin 1/2; moottorin piirikytkinyhdistelmä 1/2, SPCx-hw) gs (Kaasutunnistin, valinnainen kaasutunnistimen joustava liitos) high voltage Automaatissa olevien merkintöjen mukainen jännite mains supply Virran syöttö mpl (Minimipaineen rajoitin, lisävaruste) M3/3.1 V3/3.1 Moottori 3 (täydennys, täydentävä) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste); Venttiili 3 (täydennys) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste) M1 V4 K1/MS1 Moottori 1 (paineistus); Venttiili 4 (ei sovellettavissa); Kytkin 1 / Moottorin piirikytkinyhdistelmä 1, SPCx-hw M2 V5 K2/MS2 Moottori 2 (paineistus); Venttiili 5 (ei sovellettavissa); Kytkin 2 / Moottorin piirikytkinyhdistelmä 2, SPCx-hw niveau Taso, sisältö ohmic load Resistiivinen kuorma, vastus option (ei sovellettavissa) pressure Paine pwm (Pulssivesimittari, lisävaruste) ps (Painekytkin; minimitason pintakytkin, täydennyspumppu, lisävaruste) refill / drain Täydennys / (tyhjennys, lisävaruste) sensors Anturit tc (Lämpötilakytkin, lisävaruste) V1; 1.1 Venttiili 1, 1.1; rinnakkain, paineistusventtiili (painehäviö) V2 Venttiili 2; paineistusventtiili (painehäviö) V2.1 Venttiili 2.1 (ei sovellettavissa) Pumppuyksikön tunnusnro [1] / [2] - [3] - [4] [1] Pumppumäärä [2] Pumppuluokka, käyrän vaihteluväli: [3] Pumpun valmistaja [4] Käyttöjännitteen nimellisjännite [Hz] MP: Yksi pumppu DP: Kaksi pumppua M

12 Ohjaimen tunnusnro [1] / [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] [1] Ohjain: [2] Kotelo ja toteutus; [3] Jännite [4] Moott. lkm. [5] Moottorin piirikytkinalue [A] [6] Käynnistystyyppi [7] Faasin tarkkailu ja SPC SPCx [x: Laiteversio] SPCx [x: Laiteversio] SPCx [x: Laiteversio] lw: matala ulostulo (Yht. <=2,2 kw) hw: korkea ulostulo (Yht. <=2,2 kw<=3,0 kw) 1: 400V50Hz 1 2 1: 1,1-1,6 2: 1,4-2,0 3: 1,8-2,5 4: 2,2-3,2 5: 2,8-4,0 6: 3,5-5,0 7: 4,5-6,3 8: 5,5-8,0 9: 7,0-10,0 1: Suorakäynn. 2: Pehmeäkäynn. 1: Ulkop. Tilavuus-paine analoginen läsnä 2: ei läsnä Yleiskatsaus komponentteihin 2 Liitäntä, valmiiksi koottu, sis. litteät tiivisteet. 2.1 Itsetyhjentävä palloventtiili (astia), jossa litteä tiiviste, ohjausyksikön aukko. 2.2 Joustava paine/imuletku. 2.3 Putken mutka ja litteä tiiviste, astian liitos. 1 Teräksinen perusastia, jossa sisäänrakennettu vaihdettava butyylikumikalvo paisuntaveden absorbointia varten ulkoilman erotusoloissa. 1.1 Astian arvokilpi 1.2 Ilmareikä, ilmausventtiili, jossa ilman sisääntulon esto vapautuneen kaasun vapauttamiseksi ilmaan. 1.3 Astian sisäosan ilmanpaineentasausaukko (astian sisäosan ja kalvon pinnan välinen tila) 1.4 Nostokoukku, kuorman ripustus kuljetusta varten 1.5 Astian yhdyslaippa, jossa sisäinen ilmanpoistoventtiili, kierteinen liitäntä, tyhjennysventtiili ja pumpun imuputki, kummassakin litteä tiiviste (merkintä). 1.6 Säädettävät jalat. 1.7 Tasoanturi, jossa pyöreä kierreliitin. 1.8 Tasoanturin signaalijohto 1.9 Palloventtiili kondenssiveden poistoa varten Pumpun ja venttiilin liitosmerkinnät. 12

13 MP M-2-50 (M M) DP M-2-50 (D M)! 3 Pumppuyksikkö, ohjausmoduuli sis. arvokilven. 3.1 Pumppuvirtaus, järjestelmävirtaus (merkintä) 3.2 Painekytkin 3.3 Pumppu 1, jossa manuaalinen ilmanpoisto (kuusioruuvi ja tiiviste) 3.4 Pumppu 2, jossa manuaalinen ilmanpoisto (kuusioruuvi ja tiiviste) 3.5 Pumppu 1, kierrättävä upotettava moottori A Nopeudenvalintakytkin, asetuksena maks.! B Tuuletusaukko (halkioruuvi ja tiiviste) 3.6 Pumppu 2, kierrättävä upotettava moottori A Nopeudenvalintakytkin, asetuksena maks.! B Tuuletusaukko (halkioruuvi ja tiiviste) 3.7 Purkausputken venttiili, järjestelmän poisto (merkintä) 3.8 Hiukkassuodatin 3.9 Vastaventtiili 3.10 Käsisäätöventtiili 1 (kaavio) 3.11 Käsisäätöventtiili 2 (kaavio) 3.12 Solenoidiventtiili, ylivuotoventtiili nro Solenoidiventtiili, ylivuotoventtiili nro täydennyslinja, sisältäen sulkuventtiilin (kuulauimuri), joustavan paineletkun, vesimittarin, solenoidiventtiilin nro 3 ja vastaventtiilin (lisävaruste) 3.15 Eristävä täyte ja tyhjennysventtiili 3.16 Varoventtiili - astia 3.17 Palloventtiili-järjestelmäliitos (valinnainen) 3.18 Automaatti-ilmaus, jossa ilman sisääntulon esto (MP DP ) 3.19 Ohjausyksikkö, SPCx-lw sisältäen arvokilven 3.20 Pumpun poistoventtiili 13

14 MP (M 10) DP (D 10) A 3.14 A Katso nimet ja paikat sivulta

15 MP (M 60) , 3.20 DP (D 60) A A , , Katso nimet ja paikat sivulta

16 SPCx-lw Kaapeliläpiviennit, Gable glands, vakio Standard toteutus execution Cable Kaapeliläpiviennit, glands, Maximum maksimitoteutus execution Ohjausyksikkö SPCx 2 Ohjausyksikkö SPCx-lw 3 Ohjausyksikkö SPCx-hw 4 Päävirtakytkin L, N; Päällä: "punainen valo" 5 Päävirtakytkin L1, L2, L3, N; Päällä: "Näyttö, kohta 19; ledi, kohta 15 päällä" 6 Ohjausyksikkö kansi auki, sisänäkymä 7 Liitinportin kaavio (katso liitinkaavio) 8 Ohjausyksikön arvokilpi 9 Sähkövaroitukset 10 Huoltoyhteystiedot 11 Porttiaukot, aukot 1-4 (SPC:n laajennus, lisävaruste) (Lisämoduuleille saa aukkoja murtokohdasta) 12 Tulo-lähtöporttien ruuviliittimet (ks. SPCx-lw -liitinkaavio) 13 Tulo-lähtöporttien ruuviliittimet (ks. SPCx-hw -liitinkaavio) 14 RS485-sarjapottiliitin (tiedostoprotokolla, lisävaruste) 15 Varoitusledit, taustavalaistu * Ledi, keltainen palaa: Automaattitila pois; ohjain on konfiguronititilassa tai käyttöönottovalikko ei ole valmis. Ledi, vihreä palaa: Liitin on päällä; SPC on liitetty SPC-päätelaitteeseen Ledi, punainen palaa: järjestelmävirhe, identtinen kohdan 23 kanssa 16 Mikrosulake F1; 16 A T; laitteistosuoja 17 Mikrosulake F2; 400 ma T; lisälaitteistosuoja Venttiili 1, 1.1, 2; (lähtöportti nro: 42, 43 / 45, 46 / 48, 49) 18 SPC-päätelaite (näyttö ja käyttöpaneeli) 19 Graafinen näyttö, jossa taustavalo (himmennin energiansäästötilassa) 20 Anturipainike: "Takaisin" tai toiminnot näkyvät näytöllä. 21 Anturipainike, avaa avaintoiminnot näyttötiedoissa tai huoltoyhteys näyttömerkinnän mukaan 22 Anturipainike: "Vahvistettu...Enter" 23 Anturipainike: "Virhekutsu" 24 Anturiliukukosketin, valitsin 25 Taustavalo päällä, kun avaintoiminto on valmis 26 SPC-päätelaitteen syöttöjohto 27 RS232-portti, SPC-päätelaite 28 Kansitulpat, SPC-päätelaitteen kiinnitysreiät 29 Kansitulpat, kaapeliläpivientien kierteiset kiinnitysreiät 30 Kierteiset kaapeliläpiviennit 31 Moottori 1 moottorin piirikytkinyhdistelmä (vain MP-toteutukset) 32 Moottori 2 moottorin piirikytkinyhdistelmä (MP- ja DP-toteutukset) * lisäviittauksia (analyysi). 16

17 SPCx-hw-1-2 Kaapeliläpiviennit, vakio toteutus Kaapeliläpiviennit, maksimitoteutus 17

18 6. Asennus Asennus! Sovita automaatti-ilmaus (toimitetaan erikseen) ja avaa punaista ruuvikantta vain yksi kierros. Huomautus: ellei ruuvikantta avata, astiaan voi muodostua liiallinen paine. Kaasun purkautuminen on rajoitettua. Poista kantavuusanturissa oleva kuljetussinetti, kun perusastia on pystytetty aiottuun paikkaan eikä sitä tarvitse enää siirtää. Yritä välttää tähän anturiin kohdistuvat iskut ja varmista, että anturi on alustalla, joka ei heikennä paineanturin toimintaa. Säädä jalan korkeussäätimellä astia pystysuoraan asentoon. Käytä kahta magneettista pystyvesivaakaa. Varmista, ettei perusastiaan pysty vaikuttamaan mitkään ulkoiset voimat (esim. astian päälle asetetut työkalut, sivuihin nojaavat tavarat). Älä kiinnitä perusastiaa maahan, jolle se on pystytetty (älä käytä minkäänlaista kiinnitystä, joka voi vaikuttaa haittaavasti astiaan, esim. jalkojen upotus sementtiin tai kalkkiin, astian tai sen jalkojen hitsaaminen, kiinnikkeet tai sidokset rakenteen runkoon tai tarpeistoon). Aseta pumppumoduuli, perusastia ja lisäsäiliö samalle korkeudelle. Neuvo: Jos astiat ovat eri tasoilla: tilavuusanturin lukema ei vastaa astian todellista tilavuutta. Sen seurauksena virheilmoitukset, astiassa olevasta todellisesta (riittävästä) vesimäärästä riippumatta, voivat heikentää järjestelmän paineen ylläpitokykyä. Jos astiat ja yksikkö ovat eri tasoilla: vaarallinen paineen muodostus yksikön ja astian välisessä liitoksessa voisi johtaa luvattoman alhaiseen tilavuusvirtaan tai paineennousun häviöön. Varmistu, että perusastian ja yksikön asennuspaikan määrää liitos. Astian liitos Astian liitoksen muodostaa sähköinen tai hydraulinen yhteys pumppumoduuliin. Katso asennuskaavio ja malliasennus liitteestä 1. Huomioithan seuraavat kohdat ennen paisunta-astian täyttämistä ja käyttöönottoa:! Asenna astian ja pumppumoduulin välinen liitos. Huomautus: varmista, että pumppumoduulin ja perusastian välinen yhteys muodostetaan toimitetuilla joustavilla paineletkuilla (liitos). Pane merkille liitoksissa olevat "pumppu"- ja "venttiili"-kilvet ja muodosta asianmukainen yhteys pumppumoduulista astiaan. Älä yhdistä ristiin ja asenna astian yhdyslaippa tarvittaessa siten, että siihen sopivat rinnakkaisputken varusteet. Käytä toimitettua litteätä tiivistettä. Yhdistä signaalijohto pikaliittimellä kantavuusanturiin. Ruuvaa tämä liitos kokonaan liittimeen (tiiveysluokka IP67). Avaa astian (perusastia, väliastia) ja pumppumoduulin välisen liitoksen kansiventtiili. 18

19 Vastaventtiili Täyttöliitäntä Täyttöliitäntä on liitettävä ohjausyksikköön. Täytön varmistamiseksi on keskimääräisen asetetun syöttöpaineen oltava noin 4 6 baaria (maks. 8 baaria). Korkeat syöttöpaineet voivat vaatia vesi-iskun estävät laitteet (paineenalennusventtiili). Liitteessä 1 on esitetty asennuskaavio ja malliasennus. Huomioithan seuraavat määritykset ennen paisunta-automaatin täyttämistä ja käyttöönottoa: Kiinnitä syöttö sulkuventtiilillä varustettuun täyttöletkuun (siten kuin toimitettu). Vältä letkun vetokuormitukset, alle 50 mm:n taittosäteet ja kokoon puristumiset.! Jos täytön syöttö liitetään päävesijohtoon, on sarjaan yhdistettävä paluuvirtauksen estäjä ja suodatin. Asenna tämä lisälaite vaakasuoraan, sovita sen eteen sulkuventtiili (vihje: puhdista suodatin säännöllisesti ja vaihda suodattimet tarvittaessa). Huomautus: Liitä sulkuventtiili täytön sisääntuloon. Tyhjennysliitos Jotta tilavuusvirran tyhjentäminen varmistetaan, kun varoventtiili ja paluuvirtauksen estäjä (lisävarusteita) avataan, on Flamcomat-laitteiston asennuspaikan lähellä oltava tyhjennyspaikka viemäriin. Asenna paluuvirtauksen estäjää varten tyhjennyssuppilo ja tarvittaessa tyhjennysputki. Palloventtiili Järjestelmän liitos Järjestelmän liitos pitää yhdistää lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään. Liitteessä 1 on esitetty asennuskaavio ja malliasennus. Huomioithan seuraavat määritykset ennen paisunta-automaatin täyttämistä ja käyttöönottoa: Liitoksen pitäisi mieluiten olla lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän paluuvirtaan. Huomioithan, että yli 70 ºC:n lämpötila järjestelmän liitoksessa ylittäisi pumpun/kalvon sallitun kuormituksen ja johtaisi osien vahingoittumiseen. (Paisuntalinjojen täydellinen eristäminen voi nostaa ohjausyksikön ja kalvon lämpökuormitusta.) Varmista, että tämä liitos on yhteydessä lämmitys/jäähdytysgeneraattoriin ja ettei syöttökohtaan vaikuta mitkään ulkoiset hydrauliset paineet (hydraulitasapaino, jakopäät jne). Paisuntalinjojen kiinnitys riippuu virtauksesta. Asennettaessa > 5 metrin pituisia paisuntalinjoja: käytä vähintään yhtä nimellishalkaisijakokoa suurempia putkia kuin pumppumoduulissa. Vältä ohjausyksikön järjestelmäliitokselle aiheutuvia ylimääräisiä kuormituksia (lämpölaajenemisesta, virtausvaihteluista, kuolleet painot jne.). Laitteissa, joissa virtauslämpötilat ovat > 100 ºC (kuuma haara), pitää olla minimipaineen rajoitin paisuntalinjassa (järjestelmän tyhjennys, venttiilintyhjennysputkisto). Liitteestä 1 näkyy sijainti. Käytä projektin mukaista tiivistysainetta ja putkistoa; huomioithan kuitenkin ainakin kyseessä olevan paisuntalinjan suurimman sallitun tilavuusvirtauksen, paineen ja lämpötilan arvot (ohjausyksikkö/järjestelmän sisäänmeno ja ulostulo).! Sijoita ohjausyksiköstä tulevan järjestelmäliitoksen välittömään läheisyyteen vastaventtiilin, jota ei voi tahattomasti sulkea. Huomautus: Sulje ohjausyksikössä olevien järjestelmän sisäänmenon ja ulostulon kansiventtiili. 19

20 Sähköasennus Virtalähteen toimitus, (suoja)maajohdon liitos ja johdonsuojaus on tehtävä vastuullisen sähköyhtiön ohjesääntöjen ja asianmukaisten standardien mukaisesti. Kytkennässä virtalähteeseen on käytettävä ETY -pistoke/pistorasia-yhdistelmää, jossa on kuormakytkin. Sen pitää olla kiinninapsautettavaa tyyppiä tahattoman irrottamisen estämiseksi. Moduuleille, joiden laskettu kokonaisteho on yli 3 kw (ks. liite 3), suositellaan tämän yhdistelmän lukitsemista yhdistetyllä katkaisijalla, jolloin liittäminen ja irrottaminen on mahdollista vain katkaisijan ollessa POIS-asennossa. Tällainen virrankatkaisuasetelma pitää olla sellaiseksi merkitty, helppokäyttöinen ja sopivasti sijoitettu pumppumoduulin läheisyyteen. Neuvo: asenna maaliitoksen ja potentiaalin tasausjohtimen väliin potentiaalin tasaus. Sähkökaapeleiden minimi halkaisijan, laadun ja tyypin on noudatettava paikalla vallitsevia näitä sovelluksia koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Sähköiset ohjausliittimet on yhdistettävä asennuspaikassa päävirtalähteeseen asiaankuuluvan käyttöjännitteen mukaan. Tarvittava tekniset tiedot löytyvät liitteessä olevista liitinkaavioista. Liitteessä ovat myöskin tarvittavat tiedot kytkentäsignaalien, ohjauksen ja ulkoisen virransyötön linjoista lisäkytkentöjä tai osoitinlaitteita varten (kuten minimipaineen rajoitin). Valmiissa järjestelmässä käyttäjä voi ohjelmoida ohjausyksikköön konfigurointi- ja järjestelmästä riippuvat parametrit. 7. Käyttöönotto Ensimmäinen käyttöönotto Dokumentoi käyttöönottomenettely (toimenpiteet ja asetukset).! Tarkasta, että kaikki käyttöä edeltävät asennukset ja muut toimenpiteet on kokonaan suoritettu (esim. sähkövirta saatavissa ja yhdistetty, toimivat tai aktiiviset sulakkeet, laite tiivis, tilavuusanturin kuljetusturva poistettu). Huomautus: Varmista, että perusastiassa ei ole vettä, ennen kuin kaikki käyttöönottotoimenpiteet on saatettu loppuun. Säädä pumppumoduulin säätöventtiili (ks. liite 2). Täytä ja ilmaa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä (ei astia!) Tarkista täyttölinjan toimintakunto. Avaa täyttöliittymässä oleva kuristusventtiili ja joustavan liitoksen (astialiitos) sulkuventtiili. Kytke ohjausyksikkö PÄÄLLE ja aja alkuvalikkomenettely (sivu 23: valikkomerkintöjen yleiskuva, rivit ). Käynnistysmenettelyä seuraa täydennyksen kytkeminen PÄÄLLE. Kun saavutetaan n. 7 % täyttöaste (katso näyttö), kytke ohjausyksikkö POIS ja ilmaa pumppu tai pumput (sivu 14 kohdat 3.5 B, 3.6 B, sivut 15 ja 16 kohta 3.20). Mikäli pumpuissa on automaatti-ilmaukset, on ne avattava kääntämällä punaista kantta kierroksen verran. Suuremmat pumppumoduulit kuin MP/DP 20 voidaan täyttää/ilmata täyttö- ja tyhjennysventtiilin kautta (KFE) (sivut 16 ja 17 kohta 3.15), jos ilmausruuvi on kiinni. Avaa kylmän haaran syöttökohdan sulkuventtiili (järjestelmävirtaus ja -paluu). Sinetöi sulkuventtiili (auki-asentoon). Tässä ohjekirjassa olevien suoritettavien toimenpiteiden loppuun suorittaminen, teknisten tietojen tarkastelu ja siinä olevat suositukset ja selvitykset johtavat siihen, että paisunta-automaatti on toimintavalmis. KYTKE OHJAUSYKSIKKÖ PÄÄLLE. 20

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö Flamcomat Asennus- ja Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö MC00018/01-2012/fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00018/11-2010/ger 2012 Flamco B.V. Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg

Lisätiedot

Flexcon M-K. Asennus- ja käyttöohjekirja. Paisunnan ohjaus. Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/11-2010/ger 2010 Flamco b.v. MC00019/01-2011/fin

Flexcon M-K. Asennus- ja käyttöohjekirja. Paisunnan ohjaus. Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/11-2010/ger 2010 Flamco b.v. MC00019/01-2011/fin Flexcon M-K Asennus- ja Paisunnan ohjaus MC00019/01-2011/fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/11-2010/ger 2010 Flamco b.v. Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg 9 3751 LJ Bunschoten Alankomaat P +31

Lisätiedot

Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö

Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö Sisältö FIN Flamcomat in Tyhjennysyksikkö Asennus- ja käyttöohjeet Lisäasiakirja Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös 4 www.flamcogroup.com/manuals BE Flamco Belux J. Van

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI

Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI Flamco Fill-PE Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. Ensikäyttö Fill-PE 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 3 2.1. Säätötavat 3 2.1.1.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1 Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön

Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön electricheating.danfoss.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 2 2 Sijoittaminen..................... 3 2.1 Käyttötarkoitus.................

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K Tuotetiedot J E H A B C F K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot