Kansainvälinen kauppa ja kuljetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen kauppa ja kuljetus"

Transkriptio

1 Kansainvälinen kauppa ja kuljetus 2003 L S-T 1 Harmonisointi Suuret oikeusjärjestykset 1. Continental law 2. Common law (3. Sosialistinen systeemi) 4. Kaukoitä, Kiina 5. Islam, hindu 6. Afrikka, Madagaskar a la René David Mihin kuuluu Suomi? Romaanis-Germaaninen oikeus (Continental law) Germaaninen oikeus Pohjoismainen oikeus Suomi-Ruotsi Suomi kauppalait Englanti Sale of Goods Act USA (Lousiana) Uniform Commercial Code, UCC Saksa BGB ' ' , , HBG Ranska Code Civil art , Code de Commerce art. 109 Kansainvälinen kauppa ja lainsäädännön harmonisointi - materiaalisten säännösten harmonisointi - konkreettiset sisällölliset säännökset; mitkä ovat myyjän velvollisuudet, koska voi vaatia vahingonkorvausta... - esim. CISG, UNIDROIT ja European Principles, kuljetusoikeudelliset konventiot, EU direktiivi... - kansainvälisyksityisoikeudellisten (ky) säännösten harmonisointi 1. Missä maassa/maissa kanne voidaan nostaa? Lugano ja Bryssel konventiot 2. Missä täytäntöönpantavissa? Lugano, Bryssel, New York VälimiesK.

2 3. Minkä maan lainsäädännön mukaan ratkaistava? Rooman yleissopimus (Si 403), Haagin konventio 2 Kansainvälinen yksityisoikeus Ratkaisee kollisiot eri oikeusjärjestysten välillä conflict of laws ky-oikeus osoittaa voittajan Esimerkki: Minkä maan lakia sovelletaan M:n ja O:n väliseen kiistaan? Ruotsalainen myyjä myy 100 autoa argentiinalaiselle ostajalle. - myyjä, ruotsin kansalainen, asuu Suomessa, tehtaita Suomessa ja Ruotsissa, valmistus Suomessa - sopimus, tehdään Lontoossa, englanniksi, maksu US $, tavara vakuutettu englantilaisessa vakuutusyhtiössä, maksu tapahtuu englantilaisten pankkien välityksellä - ostaja, argentiinalainen, asuu ja toimii Brasiliassa, jonne norjalainen laivayhtiö toimittaa tavaran, O:lla liikelaitos sekä Brasiliassa että Englannissa 3 Harmonisoinnin eri menetelmiä a. KANSAINVÄLISET YLEISSOPIMUKSET, KONVENTIOT CISG, New York konventio, CMR; Montrealin yleissopimus... b. EU instrumentit c. MUUT KEINOT (soft law) 1. - UNIDROIT Principles, European Principles PECL Ei varsinaista lainsäädäntöä vaan säännöskokoelma 2. - ICC INCOTERMS toimituslausekkeet - ICC Remburssisäännökset UPC ICC Model International Sale Contract 3. - alakohtaiset kansainväliset vakioehdot ECE 188A - General Conditions for the Supply and Erection of Plant and Machinery for Export Orgalime -... Mechanical, Elecrtical and Associated Electronic Products NLM mekanisk, electrisk, elekrtonisk utrustning, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska

3 4 CISG Konvention taustaa - vasta Huomaa mahtava tietolähde Mitkä maat ratifioineet? - katso netti CISG ja meidän kauppalaki (KL 1987, KSL, AKL, MK) - samanlaisuus, mutta myös yllättäviä poikkeamia - KL pohjoismaisessa kaupassa CISG:n soveltamisala - pohjoismainen poikkeussäännös, CISG osa II Sopimuksenteko - ei koske sopimuksen pätevyyttä tai omistusoikeuden siirtymistä - kansainvälinen kauppa - viittaus konventioon, viittaus konvention osiin agreement is governed by Finnish CISG on tahdonvaltainen - art 6, KL ' 3 CISG, exept art 74 CISG:n tulkinta - good faith in international trade, toiminta vilpittömässä mielessä, god tro i internationell handel, bonne foi, god forretningsskick - regard to its international character and to the need to promote uniformity - general principles on which it is based on CISG:n pääperiaatteita Osapuolten velvollisuudet - Myyjän päävelvoitteet, art 30, Luovuttaa oikeaan aikaan, oikealla paikalla sopimuksenmukainen tavara ja sitä koskevat asiakirjat - Koska luovutettava? - Missä luovutettava? --> Vaikutus vaaranvastuun siirtymiseen - vaikutus hintaan - kuka järjestää, maksaa ja vastaa kuljetuksesta - toimituslausekkeet Incoterms - Mitä luovutetaan? --> Virhe - Ostajan päävelvoitteet, art 53, Maksaa oikeaan aikaan, oikeassa valuutassa, oikeassa paikassa - Ottaa toimituksen vastaan

4 Vaaranvastuun siirtyminen - ellei muuta sovittu; kun tavara luovutetaan ensimmäisen rahdinkuljettajan hallintaan, art 67 - käytännössä sovitaan usein muuta, käytetään INCOTERMS-lausekkeita, Hanko INCOTERMS 1990" jakaa riskin, kustannukset ja toimenpidevelvollisuuden. Kuljetuskustannukset, vakuutuskustannukset ja muut vaikuttavat tavaran hintaan. - jos tavara myydään kuljetuksen aikana - sopimuksentekohetkellä - CISG Osa II Virhe, CISG art 35, KL ' 17 Tavaran tulee määrältään, laadultaan ja ominaisuuksiltaan olla sopimuksen mukaista ja olla pakattu sopimuksen edellyttämällä tavalla. - abstraktinen ja konkreettinen virhemäärittely - pakkauksen merkitys - koska virheellisyyttä arvioidaan; kun riski siirtyy. Koska riski siirtyy; luovutusajankohtana art vaaranvastuu siirtyy art tavara luovutetaan ensimmäisen rahdinkuljettajan - virhe, joka on olemassa kun riski siirtyy, vaikka se ilmenisi vasta sen jälkeen - takuut ja muut vastaavat Reklamaatio - ostajan tarkastettava tavara mahdollisimman pian - kuljetettava tavara; kun se on tullut perille O menettää oikeutensa vedota virheeseen ellei reklamoi ja yksilöi minkälaisesta virheestä on kysymys kohtuullisessa ajassa siitä kun on havainnut tai olisi pitänyt havaita virhe - absoluuttinen raja; 2 vuotta siitä kun tavara tosiasiallisesti luovutettiin - takuu - miten ilmoitus on tehtävä, kenen riskillä lähettäminen?? Art 27 poikkeuksineen, vert. UNIDROIT Principles art 3.6. CISG:n perusfilosofia sama kuin KL:ssa; riskin kantaa se joka poikkeamalla normaalisuorituksesta on aiheuttanut ilmoituksen tarpeen: reklamaatio johtuu siitä että tavarassa virhe; reklamaation vastaanottaja, myyjä, kantaa riskin. HUOM poikkeukset. Seuraamukset Seuraamusjärjestelmä pääasiassa samantyyppinen kuin KL:ssa. Merkittävin eroavuus koskee vahingonkorvausta. Ostaja voi M sopimusrikkomuksen johdosta olosuhteista riippuen vaatia - sopimuksen täyttämistä art 46-48; toimitusta, uutta toimitusta, korjausta. Kansainvälisesti oikeus luontaissuoritukseen (specific performance) on ollut hyvin kiistelty, common law, (art 28). Edellytykset rajoitetuimpia kuin KL:ssa. - hinnanalennusta (reduction of price) art 50, ei viivästyksessä - purkua (avoidance) art 49, sopimusrikkomus olennainen. - Mikä on olennainen sopimusrikkomus?

5 Art 25: se aiheuttaa vastapuolelle sellaista haittaa että hän menettää olennaisilta osin sen, mitä hänellä oli aihetta olettaa saavuttavana, paitsi jos toinen osapuoli ei ennakoinut eikä samassa asemassa oleva järkevä ja huolellinen henkilö olisi samanlaisessa tilanteessa ennakoinut sellaista lopputulosta. Kun tavara luovutettu purkuoikeus rajoitetumpi. - Kuten KL saksalaistyyppinen Nachfrist-säännös. - Kenellä on riski purkuilmoituksen muuttumisesta tai häviämisestä? - Sopimuksen purkaminen vapauttaa molemmat sopijapuolet sopimuksenmukaisista velvoitteistaan mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta lukuun ottamatta. - vahingonkorvausta Myyjällä vastaavantyyppiset oikeudet. CISG:n vahingonkorvaussäännökset Vain yksi vahingonkorvaustyyppi, vert. KL. CISG EI TUNNE KL:n JAKOA TUOTTAMUS- JA KONTROLLIVASTUUSEEN! Force majeure-vastuu Vastuuperuste vastaa lähinnä KL:n kontrollivastuuta; art 79. Kansainvälisesti vastuutyyppiä luokitellaan ns. force majeure-vastuuksi. Vahingonkorvausvelvollinen ellei näytä että: 1) täyttämättä jättäminen johtuu esteestä, joka on hänen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella 2) kohtuudella ei voi edellyttää että hän olisi a) sopimusta tehdessään ottanut estettä huomioon b) voinut välttää estettä tai sen seurauksia c) voinut voittaa estettä tai sen seurauksia - alihankkijan sopimusrikkomus - ilmoitus - ei estä esim. hinnanalennus- tai purkuvaatimusta Mitkä vahingot korvataan? Kuten KL:ssa art 74, mutta vastuu voi siitä huolimatta muodostua kuin KL:n vastaava vastuu. Korvattavia voivat olla niin välilliset kuin välittömät vahingot ja menetetty kauppavoitto jne., edellyttäen, että kyse on vahingosta, jonka sopimusta rikkonut osapuoli sopimusta tehdessä ennakoi tai jonka hänen olisi pitänyt ennakoida voivan seurata sopimusrikkomuksesta niiden tosiasioiden tai seikkojen valossa, jotka hän silloin tunsi tai jotka hän olisi pitänyt tuntea. - Taustalla oleva oikeuskulttuuri voi vaikuttaa tulkintaan

6 - Osapuolella velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimiin vähentääkseen sopimusrikkomuksesta aiheutuvaa vahinkoa, art CISG:ssä ei KL ' 70 mom 2 vastaavaa sovittelusäännöstä. Vahingonkorvaussäännökset UNIDROIT:n Periaatteissa Force majeure-vastuu, jos mahdollista vieläkin art 7.1.7, huom. art 7.4.2(2) Kun sopimukseen sovelletaan CISG:tä ja UNIDROIT:n Periaatteita tulee harkita näiden vahingonkorvaussäännösten korvaamista! - Vakioehdoissa usein CISG:stä poikkeavia ratkaisuja - ICC:n mallisopimus 5 UNIDROIT:n Periaatteet - Mitkä periaatteet? UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS Mihin niillä on pyritty? - UNIDROIT:n Periaatteiden perusideat: - sopimusvapaus - kauppatapa - favor contractus - kohtuullisuus - rehellinen ja oikeudenmukainen toiminta - Periaatteiden rakenne: Preamble 1. Genaral provisions (1-10) 2. Formation (1-21) 3. Validity (1-20) 4. Interpretation (1-8) 5. Content (1-8) 6. Performance 1. Performance in general (1-17) 2. Hardship (1-3) 7. Non-performance 1. Non-performance in general (1-7) 2. Right to performance (1-5) 3. Termination (1-6) 4. Damages (1-13) - Esimerkkejä yksittäisistä säännöksistä ja niiden vaikutuksesta: - force majeure, art uhkasakko, art vahingonkorvaus, art (2)

7 Harjoitustehtävä 1: Minkä maan lakia sovelletaan M:n ja O:n väliseen kiistaan? Ruotsalainen myyjä myy 100 autoa argentiinalaiselle ostajalle. - myyjä, ruotsin kansalainen, asuu Suomessa, tehtaita Suomessa ja Ruotsissa, valmistus Suomessa - sopimus, tehdään Lontoossa, englanniksi, maksu US $, tavara vakuutettu englantilaisessa vakuutusyhtiössä, maksu tapahtuu englantilaisten pankkien välityksellä - ostaja, argentiinalainen, asuu ja toimii Brasiliassa, jonne norjalainen laivayhtiö toimittaa tavaran, O:lla liikelaitos sekä Brasiliassa että Englannissa Harjoitustehtävä 2: Olet myynyt kännykkää New Yorkilaiselle ostajalle. Sinun pakkauksista vastaava alihankkija on tehnyt virheen pakkausten suunnittelussa ja ostaja havaitsee, että suurin osa kännyköistä ei toimi. Hän vaatii vahingonkorvausta. Mistä vahinkotyypeistä hän voi saada korvausta meidän KL:n mukaan? Mistä vahingoista hän voi saada korvausta CISG:n mukaan? Entä mistä jos sovelletaan CISG:ä ja UNIDROIT:n Periaatteita? Harjoitustehtävä 3: Analysoi kansainvälisen yksityisoikeuden kannalta KKO 1996:144. Harjoitustehtävä 4: Analysoi ja vertaa KL:n ja CISG:n kohtuullistamissäännöksiä. Harjoitustehtävä 5: Myyt 100 kg kuivattuja tatteja Italiaan. Sinun tulee kauppaa varten kirjoitta kauppasopimusehdotus. Miten teet sen? Mitä eri seikkoja pitäisi juridiselta kannalta huomioida kauppasopimusta kirjoittaessa? Listaa ainakin 5 välttämätöntä sopimusehtoa, ja 5 muuta huomionarvoista seikkaa.

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU Oikeustieteiden laitos. Aku Korhonen KATEKAUPPA VELKOJAN OIKEUS JA VELVOLLISUUS

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU Oikeustieteiden laitos. Aku Korhonen KATEKAUPPA VELKOJAN OIKEUS JA VELVOLLISUUS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU Oikeustieteiden laitos Aku Korhonen KATEKAUPPA VELKOJAN OIKEUS JA VELVOLLISUUS Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 Tiivistelmä Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Irtaimen kauppa Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010 AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Luentorunko I. PERUSKÄSITTEET II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY III.TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUU

Lisätiedot

Sopimusoikeus 2011. Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä

Sopimusoikeus 2011. Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä Sopimusoikeus 2011 Soili Nysten-Haarala JOHDANTO Mikä on sopimus? Millaisia sopimuksia olet viimeksi tehnyt? Miksi tehdään sopimuksia? Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta

Lisätiedot

Juridiikkaa. Maatalouden hankinta Sopimuksen syntyminen Sopimusten riskikohdat. Kilpailutuspäivä Hämeenkyrö 27.9.2012 Jorma Kukkeenmäki

Juridiikkaa. Maatalouden hankinta Sopimuksen syntyminen Sopimusten riskikohdat. Kilpailutuspäivä Hämeenkyrö 27.9.2012 Jorma Kukkeenmäki Juridiikkaa Maatalouden hankinta Sopimuksen syntyminen Sopimusten riskikohdat Kilpailutuspäivä Hämeenkyrö 27.9.2012 Jorma Kukkeenmäki Suomen oikeusjärjestys Oikeusjärjestys perustuu kirjoitettuun oikeuteen

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) Näistä määräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.1998 on käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen

Lisätiedot

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS II Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Sopimussuhde ja sopimusasiakirja...

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5. LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY (RAKENNUSTEOLLISUUS) LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.2014 alkaen 1

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen

Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen Sopimusoikeuden perusteet Sopimuksia sääntelevä lainsäädäntö Laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hanna Eräkaski Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Asta Halttunen UNIDROIT-PERIAATTEIDEN HARDSHIP SOPIMUSRISKIEN HALLINNAN VÄLINEENÄ Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

GRAAFINEN TEOLLISUUS RY 1.12.2003

GRAAFINEN TEOLLISUUS RY 1.12.2003 1 (7) GRAAFINEN TEOLLISUUS RY 1.12.2003 TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000)

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) Sivu 1/(7) RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RTK RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) KORVAAVAT RYHT 1996 -EHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Hankinnoissa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

TARTON YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KAUPPAOIKEUDEN JA IMMATERIAALIOIKEUDEN YKSIKKÖ. Aleksi Arajärvi

TARTON YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KAUPPAOIKEUDEN JA IMMATERIAALIOIKEUDEN YKSIKKÖ. Aleksi Arajärvi TARTON YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KAUPPAOIKEUDEN JA IMMATERIAALIOIKEUDEN YKSIKKÖ Aleksi Arajärvi YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN SOVELTAMINEN SOPIMUSTA TEHDESSÄ RAJATYLITTÄVISSÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI Nämä sopimusehdot on mukailtu eri urakoitsijaliittojen yhdessä laatimista, kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita.

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita. Qualproof Oy Toimitusehdot 1.1.2012 (1 / 7) TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi

Lisätiedot