RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION"

Transkriptio

1 RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION Alain Fabre, Viimeksi päivitetty: Varsinaisen ratsastusterminologian lisäksi olen lisännyt joitakin lähialojen termejä. Ranska/suomi-osassa sanojen jäljessä löytyy hakasuluissa kansainvälinen foneettinen transkriptio. On pidettävä mielessä, että samalla sanalla tai ilmauksella voi olla eri merkitys riippuen alueesta, koulukunnasta, henkilöistä, ratsastuslajista yms. Kielestä toiseen käännettäessä ei aina löydy tarkkaa (tai aidolta kuulostavaa) vastinetta. Suomessa vähän tunnettujen (tai tuntemattomien) sanojen kohdalla olen lisännyt joitakin selityksiä ja vakiintumaton käännös esiintyy hakasuluissa. Kirjallisuutta ja linkkeja sanaston lopussa. Lyhenteet: f kl m val feminiinisukuinen sana klassinen ratsastus (vallitsevan kouluratsastuksen ulkopuolella) maskuliinisukuinen sana valjastuksen termi

2 2 FRANÇAIS SUOMI abandonner [ab d ne] abordage [ab da. ] (= approche [ap ]) de l obstacle [d l pstakl] (m) aborder [ab de] accélérer [aksele e] accident (m) [aksid ] acculé [akyle] (= encapuchonné [ kapy ne]) affermir son assiette [af mi s nasj t] agir avec... [a i av k] agir sur... [a i sy. ] agrandir le cercle [ag di. l s kl] (= élargir [ela i. ] le cercle) aide (f) [ d] aides artificielles (f) [ da tifisj l] aides latérales (f) [ dlate al] aides diagonales (f) [ ddjag nal] aides naturelles (f) [ dnaty l] aides propulsives (f) [ dp pylsi.v] keskeyttää esteen lähestyminen lähestyä kiihdyttää tapaturma kuolaimen takana tiivistää istunta vaikuttaa jollakin vaikuttaa johonkin suurentaa ympyrä apu keinotekoiset avut samanpuoleiset avut ritikkäiset avut; vastakkaiset avut luonnolliset avut eteenpäinvievät avut airs bas (m) [kl] [ b ] airs de haute école (m) [kl.] [ d ot k l] airs relevés (m) [kl.] [ lve] ajuster [a yste] alezan (m) [alz ] allongement d allure (m) [alõ m daly. ] korkean koulun liikkeet (mm ilmahypyt, liikkeet irti maasta) korkean koulun liikkeet (erikoisliikkeet kuten terre-à-terre, pesade/levade + ilmahypyt, liikkeet irti maasta [sauts d école]) säätää rautias (askelen) pidennys

3 3 allonger [alõ e] allure (f) [aly. ] allure artificielle (f) [aly. a tifisj l] allure défectueuse (f) [aly. defekt ø.z] allure naturelle (f) [aly. naty l] alterner [alt ne] amazone (f) [amazo.n] amble (m) [ bl] amble volant (m) [ bl v l ] (= amble de course, m [ bl d ku s]) ambleur (m) [ bl] amener [amne] anneau de fixation (m) [anodfiksasjõ] angle (m) [ gl] (mieluummin: coin, m [kw ]) (1) angle (m) (2) [ gl] antérieurs (m) [ t j. ] anticiper [ tisipe] aplomb (m) [aplõ] appel de langue (m) [ap ld l.g ] appui (du cheval) (m) [ap i] appuyer (m) [ap ije] pidentää (askellaji) askellaji keinotekoinen liike virheellinen askellaji luonnollinen liike vuorotella naistensatulassa ratsastava nainen passi; passikäynti; peitsaus (askellaji) liitopassi passihevonen; peitsaava hevonen taluttaa kiinnitysrengas maneesin kulma poikitus etujalat ennakoida; edeltää apuja jalka-asento maiskutus tuki (hevonen tuella) sulkutaivutus diagonaalille; half-pass arbitre [a bit ] arrêt (m) [a ] arrêt cadré (m) [a kad e] arrêt libre (m) [a lib ] arrière-main (m) [a j m ] (= arrière-train, f) [a j t ] arrivée (f) [a ive] tuomari (poolossa) pysähdys; pidäte pysähtyminen suorana pysähdys vapain ohjin hevosen takaosa maali

4 4 arrondi [a õdi] (= cheval rond) arrondir l encolure [a di. l koly. ] arrondir les coins [a di. lekw ] art équestre (m) [a k st ] assiette (f) [asj t] assouplir [asupli. ] assouplissement (m) [asuplism ] assurance (f) [asy.s] asymétrique [asim t ik] attacher [ata e] attelage (m) [atla. ] (= menage, m [m na. ]) [val.] attelage à quatre (m) [atla akat ] atteler [atle] [val.] attelle (f) [at l] [val.] attentif [at tif] (m), attentive [at ti.v] (f) aubère [ob. ] augmenter [ gm te ] avaloire (f) [avalwa. ] [val.] avancer [av se] avant-bras (m) [av b a] avant-main (f) [av m ] avertir [av ti. ] avoine (f) [avwan] bai (m) [b ] baisser les hanches [b sele ] balade à cheval (f) [balada val]) (= promenade [p mnad] (équestre [ k st ]) (f) pyöreä (hevosen asento ratsastuksessa) pyöristää kaula oikaista kulmat; juosta kulman läpi taideratsastus istunta irroittaa irroittaminen vakuutus vino kiinnittää ajaminen nelivaljakko valjastaa [vaunuihin] länget tarkkaavainen rautiaanpäistärikkö lisätä mäkivyöt kulkea; polkea kyynärvarsi hevosen etuosa herättää (esim. puolipidätteellä) kaura ruunikko laskea takaosa alleen maastotunti; maastossa käyminen

5 5 balle (f) [bal] (poolon tai horse-ballin) pallo ballotade (f) [bal tad] [kl.] [ballotade-ilmahyppy: samanlainen kuin (klassinen) croupade mutta takajalat ovat taempana kuin klassisen (La Guérinière) ja Wienin espanjalaisen koulun tyylissä. Ballotadessa takajalkojen kaviot ja kintereet osoittavat taakse. Croupadessa kintereet osoittavat suunnilleen alas ja kaviot eteen hevosen massan alla. ballotaden kuvia: balzane (f) [balzan] bande de travail (f) [b dd t avaj] banquette (f) [b k t] barbe (m) [ba b] barre (f) (1) [ba. ] barres (f) (2) [ba. ] barre au sol (m) [ba. os l] barre d appel (f) [ba. dap l] bassin (m) [bas ] battre à la main [bat alam ] (= encenser [ s se]) battue (f) [baty] (= poser, m [poze]) beige [b. ] billarder [bija de] bipède (m) [bip d] bipède antérieur (m) [bip d t j. ] bipède diagonal (m) [bip ddjag nal] bipède latéral (m) [bip dlate al] bipède latéral droit (m) [bip dlate ald oa] bipède latéral gauche (m) [bip dlate algo. ] bipède postérieur (m) [bip dp st j. ] bissac (m) [bisak] jalkamerkki; sukka pinteli maaeste berberihevonen puomi hammasloma maapuomi ponnistuspuomi lantiot viskoa päätään poljenta; askel kermanvärinen keriä jalkapari etujalkapari ristivastainen jalkapari samanpuoleinen jalkapari oikea jalkapari vasen jalkapari takajalkapari satulalaukku

6 6 blessé(e) [bl se] blessure (f) [bl sy. ] boiter [bwate] boiterie (f) [bwat i] bolivar (m) [b liva. ] (= chapeau haut-de-forme, m [ apo.odf m] ) bombe (f) [bõ.b] bottes d équitation (f) [b tdekitasjõ] bottillons d équitation (m) [b tijõdekitasjõ] bottines d équitation (f) [b tindekitasjõ] bouche (f) [bu ] bouchon, m [bu õ] (= brosse à chiendent, f [b sa j d ] ) bouchonner [bu ne] boucle (f) (1) [bukl] boucle (f) (2) [bukl] boulet (m) [bul ] bourrelet (m) [bu l ] bourrer [bu e] (= tirer à la main [ti ealam ]) bout du nez (m) [budyne] box (m) [b ks] brancard (m) [b ka. ] [val.] bricole (de poitrail)(f) [b ik l(d pwat aj)] [val.] bride (f) [b id] (1) bride (f) [b id] (2) (= mors de bride, m [m d b id]) bride (f) [b id] (3) (= bride complète [b idkõpl t]) bridon (m) [b idõ] (1) loukkaantunut haava ontua ontuminen knalli ratsastuskypärä ratsastussaappaat nilkkurit ; jodhpurit ; ratsastuskengät suu pesuharja harjata (pesuharjalla) kiemura solki vuohisnivel polvituki painaa kädelle turpa (turvan etuosa) pilttuu; karsina; boksi aisat rintahihna suitset kankikuolain kankisuitset [kuolainten lisäksi] bridongi, nivelkuolain [kankisuitsien ohella]

7 7 bridon (d écurie) [b idõ(deky i)] (m) (2) brosse (f) [b s] brosse à chiendent [b sa j d ] (f) (= bouchon, m [bu õ]) brosse douce [b sdus] (f) brouter [b ute] buste (m) [byst] (= torse, m [t s]) buter [byte] (= trébucher [t eby e]) cabrer [kab e] ( = pointer [pw te]) riimu harja pesuharja puhdistusharja laiduntaa ylävartalo; rintakehä kompastua nousta takajaloille cabriole [kab i l]/ capriole [kap i l] (f) [kl.] [capriole-ilmahyppy:. Ilmahypyistä vaikein: kuten ballotade (ks. tätä) mutta siten, että hypyssä takajalat potkaisevat suoraan taakse] Wienin espanjalaisen koulun ja Saumurin Cadre Noirin capriole + video: cadence (f) [kad.s] kadenssi calme [kalm] cambrer le rein [k b el ] canon (m) (1) [kanõ] canon (m) (2) [kanõ] canon brisé (m) [kanõb ize] caresser [ka se] carrière (f) [ka j. ] carrière d échauffement (f) [ka j. d ofm ] (= paddock, m) carrousel (m) [ka us l] [kl.] casque (m) [kask] casser l encolure du cheval [kasel k ly. dy val] cavaletti (m) [kavaleti] cavalier (m) [kavalje], cavalière (f) [kavalj. ] rauhallinen jännittää ristiselkä sääri suukappale nivelkuolain taputtaa; silittää ulkokenttä lämmittelyalue karuselli; juhlallinen ratsastusnäytös (poolo- tai maastorastastuksen) kypärä taivuttaa liikaa hevosen kaula kavaletit ratsastaja

8 8 cavalier confirmé [kavaljekõfi me] (m), cavalière confirmée [kavalj. kõfi me] (f) cavalier débutant (m) [kavaljedebyt ], cavalière débutante (f) [kavalj. debyt t] caveçon (m) [kavsõ] céder ( les rênes) [s de(le n)] (= rendre [.d ]) ceinture (f) [s ty. ] centre de gravité (m) [s t ( )d g avite] cercle (m) [s kl] (= grande volte, f [g dv lt]) cession (des rênes) (f) [s sjõ(de n)] cession à la jambe (f) [s sjõala.b] cession de mâchoire (f) [s sjõdma wa. ] chambrière (f) [ b i. ] chandelier (m) [ d lje] chanfrein (m) [ f ] chanfrein en avant de la verticale [ f nav dlav tikal] changement de main (m) [ m dm ] changement de main sur la diagonale (m) [ m dm sy ladjag nal] changer de main [ edm ] changer de pied [ edpje ] changement de pied au temps (m) [ m dpjeot ] changement de pied en l air (m) [ m dpje l. ] charger l étrier [ a el t ie] chasse à courre (f) [ asaku. ] (= vénerie, f [v n i]) kokenut ratsastaja vasta-alkaja ratsastaja kapsoni myödätä vyötärö; (ratsastajan) lonka painopiste ympyrä myötääminen pohkeenväistö [leuan rentoutuminen (harjoituksen ansiosta)] juoksutuspiiska tolppa; esteen kannatinpylväs nenäpii; kuonon yläosa turpa luotiviivan edessä suunnan vaihto koko rata leikkaa vaihtaa suunta vaihtaa jalka jalanvaihto joka askeleella jalanvaihto ilmassa siirtää painoa jalustimelle metsästysratsastus; ajoratsastus

9 9 chasser la croupe vers l extérieur [ aselak upv l kste j. ] châtaigne (f) [ at ] cheval (m) [ ( )val] cheval au débourrage (m) [ ( )valodebu a. ] cheval cinq allures (m) [ ( )vals kaly. ] cheval confirmé (m) [ ( )valkõfi me] cheval d attelage (m) [ ( )valdatla. ] cheval de bât (m) [ ( )vald b ] cheval de chasse (m) [ ( )vald as] cheval de dressage (m) [ ( )vald d sa. ] cheval de louage (m) [ ( )vald lwa. ] cheval de propriétaire (m) [ ( )vald p p i t. ] cheval de selle (m) [ ( )vald s l] cheval de trait (m) [ ( )vald t ] cheval entier (m) [ ( )val tje] (= entier, m) cheval quatre allures (m) [ ( )valkat aly. ] chevaler [ vale] (= se croiser [s k oaze]) chute (f) [ yt] faire une chute [f yn yt] claquage (m) [klaka. ] (= tendinite, f [t dinit]) claquement de langue (f) [klakm dl.g] (= appel de langue, m [ap ld l.g]) cloche (f) [kl ] clôture (f) [kloty. ] club équestre [kl b k st ] (= club työntää takaosa ulos yönsilmä; kastanja hevonen remontti viisikäyntihevonen hyvin koulutettu hevonen ajohevonen kuormahevonen metsästyshevonen kouluhevonen vuokrahevonen omistushevonen ratsuhevonen vetohevonen ori nelikäyntihevonen astua ristiin putoaminen pudota; kaatua jännetulehdus; venähdys maiskaus; maiskutus kumikello; kavion suojus aita ratsastustalli

10 10 d équitation [kl bdekitasõ]) (m) coin (m) [kw ] coliques (f) [k lik] collier (m) [k lje] [val.] combinaison (f) [kõbin zõ] (= combiné, m [kõbine]) commissaire de piste (m/f) [komis. d pist] concours complet (d équitation) [kõku. kõpl (dekitasjõ)] (= CCE [sese ]) (m) concours de dressage (m) [kõku. d d sa. ] concours hippique [kõku. ipik] (= jumping, m [d mpi g]), (= concours de sauts d obstacles, m [kõku. d sod pstakl]) (= CSO [se so]) concours international (m) [kõku. t nasj nal] concours national (m) [kõku. nasj nal] conduite à une main (f) [kõd itaynm ] conduite à deux mains (f) [kõd itadøm ] contact (m) [kõtakt] contraction (f) [kõt aksjõ] contre-changement de main (m) [kõt m dm ] contrebas (m) [kõt b ] contre-galop (m) [kõt galo] (= galop à faux [galoafo]) contre-haut (m) [kõt o] contre-sanglon (m) [kõt s glõ] contre-temps (m) [kõt t ] kulma; nurkka ähky länget estesarja; sarjaeste ratamestari kenttäratsastus kouluratsastus-kilpailu estekilpailut kansainvälinen kilpailu kansallinen kilpailu ohjat yhdessä kädessä ohjat kahdessa kädessä tuntuma; yhteys jännittäminen suunnanvaihtojen sarja alamäki [este] vastalaukka ylämäki [este] vastinhihna (ratsastajan tahdosta riippumaton) äkillinen jalanvaihto laukassa

11 11 contrôler [kõt ole] conversion (f) [kõv sjõ] corne [k n](du pommeau de la selle) (f) corriger [k i e] côté concave (m) [kotekõka.v] côté convexe (m) [kotekõv ks] côté extérieur (m) [kote kst j. ] côté hors-montoir (m) [kote mõtwa. ] côté intérieur (m) [kote t j. ] côté montoir (m) [kotemõtwa. ] couché dans la volte [ku ed lav lt] couloir d obstacles (m) [kulwa d pstakl] couloir des aides (m) [kulwa. dez.d] couper la queue [kupelakø] courbe large (f) [ku b la ] courbe serrée (f) [ku b se e] säädellä (pohkeella tai ohjalla) käännös satulanuppi korjata pehmeä puoli; heikko puoli kova puoli; vahva puoli ulkopuoli (hevosen) oikea puoli sisäpuoli (hevosen) vasen puoli voltissa makaava estekäytävä [käden ja pohkeiden muodostama kanava ] typistää häntä loiva kaarre jyrkkä kaarre courbette (f) [ku b t] [kl.] [courbette-ilmahyppy: samantapainen kuin mézair (ks. tätä) mutta hevosen kokoamisaste on suurempi. Klassisessa variantissa hevonen nouse takajalkojensa varaan ja näiden ollessa taivutettuina. Wienissa hyppyjen välillä etujalat eivät kosketa maata. Saumurissa sen sijaan takajalat eivät ole niin taivutetut ja hyppyjen välillä jalat koskettavat maata ] Wienin espanjalaisen koulun ja Saumurin Cadre Noirin courbette (kuvat ja videot): coureur (m) [ku. ] metsästyshevonen course (f) [ku s] course de plat (f) [ku sd pla] course de trot attelé (f) [ku sd t oatle] laukkakilpailu sileä kilpailu ravikilpailu

12 12 course de trot monté (f) [ku sd t omõte] couverture (f) [kuv ty. ] crampons (m) [k põ] cravache (f) [k ava ] crinière (f) [k inj. ] crins (m) [k ] crins lavés (m) [k lave] croiser les étriers [k oazelezet ije] croisillons (m) [k oazijõ] cross (m) [[k s] (= épreuve de fond, f [ep vd f ]) crottin (m) [k t ] [(ratsastettu) ravikilpailu] loimi hokit raippa (hevosen) harja jouhet liinakko nostaa jalustimet kaulalle ristikko maastoratsastus; kestävyyskoe lanta croupade [k upad] (f) [kl.] [croupade-ilmahyppy]. Klassisessa variantissa hyppy on korkeampi kuin courbetessa (ks. tätä). Sekä etu- että takajalat ovat taivutettuina ja suunnilleen samalla korkeudella. Takajalat ovat taivutettuina hevosen massan alla. Saumurin koulussa hevonen nostaa takaosansa ojennettujen etujalkojensa voimalla, minkä jälkeen se ojentaa takajalkojaan ja potkaisee niillä ilmaan, Wienissä sen sijaan ei. croupaden kuvia : croupe (f) [k up] croupe au mur (f) [k upomy. ] (= renvers, m [ v. ]), (= hanches en dehors, f [ d. ]), (= croupe en dehors, f [k up d. ]) croupe en dedans (f) [k up d d ] (= tête au mur, f [t tomy. ]), (= travers, m [t av. ]) croupe en dehors (f) [k up d. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]), (= hanches en dehors, f [ d. ]), (= renvers, m [ v. ]) croupière (f) ) [k upj. ] lautanen vasta(sulku)taivutus sulkutaivutus vasta(sulku)taivutus häntähihna

13 13 cru [k y] (cheval ) cuisse (f) [k is] culotte de cheval (f) [kyl td val] cure-pied (m) [ky pje] curer les sabots [ky elesabo] débourrage (m) [debu a. ] débourrer [debu e] débrider [deb ide] déchausser les étriers [de oselez t ie] décontracté [dekõt akte] décontracter [dekõt akte] défense (f) [def.s] (= résistance, f [ ezist.s]) deferrer [defe e] demander [d m de ] demi-arrêt (m) [d mia ] (= demi-parade, f [d mipa ad]) demi-épaule en dedans (f) [d miepo.l d d ] (= épaule en dedans sur trois pistes [epo.l d d sy t oapist]) demi-parade (f) [d mipa ad] (= demi-arrêt, m [d mia ]) demi-pirouette (f) [d mipi w t] demi-sang (m) [d mis ] demi-tour (m) [d mitu. ] demi-tour sur les épaules (m) [d mitu. sy lezepo.l] demi-tour sur les hanches (m) [d mitu. sy le ] demi-volte (f) [d miv lt] demi-volte renversée (f) [d miv lt v se] vihreä hevonen reisi; yläpohje ratsastushousut kaviokoukku puhdistaa kaviot nuoren hevosen kouluttaminen kouluttaa (nuori hevonen) riisua suitset ottaa jalustimet jalasta rento; rentoutunut rentouttaa vikuroiminen irroittaa kengät pyytää puolipidäte avotaivutus [kolmella uralla, vrt. épaule en dedans ] puolipidäte puolipiruetti puoliverinen käännös etuosakäännös takaosakäännös täyskaarto vastakaarto

14 14 départ (m) [depa. ] départ au galop (m) [depa ogalo] dépôt d étalons (m) [depodetalõ] (= haras, m [a a]) dérobade (f) [de obad] désarçonner [deza sone] (puhekielessä myös vider [vide], virer [vi e]) descente d encolure (f) [des td k ly. ] descente de jambes (f) [des td.b] descente de mains (f) [des td m ] descente des aides (f) [des tdez.d] désinfectant (m) [dez f kt ] désobéissance (f) [dezobeis.s] désuni [dezyni] dessangler [des gle] desseller [desele] detacher [deta e] détacher une ruade [deta eyn yad] (= ruer [rye]) détente (f) [det t] (= élan, m [el ]) diagonal (m) [djag nal] diagonale (f) [djag nal] diamètre du cercle (m) [djam.t dys kl] diminuer [dimin e] diminuer le cercle [dimin el s kl] disposition infléchie [dispozisjõ fle i] distance (f) [dist.s] lähtö laukannosto hevossiittola kieltäytyminen heittää satulasta (annetut) pitkät ohjat (kaulan venytys) pohjeapujen lopettaminen hevosen pysyessä halutussa liikkeessä ohjasapujen lopettaminen hevosen pysyessä halutussa liikkeessä kaikkien apujen lopettaminen [hevosen pysyessä vaaditussa liikkeessä] puhdistusaine tottelemattomuus risti- (laukka) löystää satulavyö riisua satula irrottaa potkaista takajaloilla ponnistus (ennen hyppyä) ristivastainen jalkapari; diagonaalijalkapari lävistäjä ympyrän halkaisija vähentää pienentää ympyrä taivutettuna välimatka

15 15 docile [d sil] donner le pli [d nelpli] (à droite [ad oat]/ à gauche [ago. ]) (= placer [plase]) dos (m) [do] dossière (f) [dosj. ] [val.] double [dubl] (obstacle [ pstakl]) (m) doubler (dans la largeur) [duble(d lala. )] doubler (dans la largeur) (m) [duble(d lala. )] dressage (m) (1) [d sa. ] dressage (m) (2) [d sa. ] dressage (m) (3) [d sa. ] dressage (m) (4) [d sa. ] dresser [d se] driver [d iv. ] (m), driveuse [d ivø.z](f) droit [d oa] (cheval ) droit [d oa] (obstacle ) (m) écouter [ekute] écurie (f) [eky i] écuyer (m) [ek ije], écuyère [ek ij. ] (f) (1) écuyer (m) [ek ije], écuyère (f) [ek ij. ] (2) effet d ensemble (m) [ f d s bl] [kl.] effet de rêne (m) [ f d n] effleurer un obstacle [ fl e n pstakl] (= tutoyer un obstacle kiltti; tottelevainen asettaa (oikealle/ vasemmalle) selkä selustinhihna kaksoiseste kaartaa (radan poikki) kaarto radan poikki hevosen kouluttaminen kouluratsastus (laji) kouluratsastus-kilpailu kouluratsastuskoe (kenttäkilpailussa) kouluttaa( hevonen peruskoulutuksen jälkeen) ohjastaja suora hevonen pystyeste; pysty kuunnella talli [huom. sanaa käytetään vain hevosten kodista. Jos käyt tallilla (ratsastamassa) paikan nimi on club équestre tai centre d équitation] sirkusratsastaja korkean koulun (mestari)ratsastaja [yhdistetty vaikutus saadakseen vastustava hevonen tottelemaan ratsastajaa tämä käyttää samanaikaisesti, nopeasti ja energisesti käsiään ja pohkeitaan/kannuksiaan] ohjasote; ohjasavut hipaista este

16 16 [tytwaje n pstakl]) élan (m) [el ] (= détente, f [det.t]) élevage [elva. ] (de chevaux) (m) éleveur [elv. ] (de chevaux) (m) embarquer [ ba ke] embouchure (f) [ bu y. ] embouchure brisée (f) [ bu y. b ize] emmener [ mne] (= prendre la main [p lam ]) en main [ m ] (= dans la main [d lam ]) encadré [ kad e] (bien encadré [bj n kad e]) encadrement [ kad m ] (d obstacle [d pstakl]) (m) encapuchonné [ kapy ne] (= acculé [akyle]) encenser [ s se](= battre à la main [bat alam ]) enclos (m) [ klo] encolure (f) [ k ly. ] enfourcher le cheval [ fu el val] engagement des postérieurs (m) [ ga m dep st j. ] engager les postérieurs [ ga elep st j. ] (= asseoir [aswa. ]) enrênement fixe (m) [ nm fiks] entier (m) [ tje] (= cheval entier) entorse (f) [ t s] entourer le cheval (avec les jambes) [ tu el val] entraînement (m) [ t nm ] ponnistus (ennen hyppyä) hevoskasvatus kasvattaja (hevoskasvattaja) riistäytyä suukappale nivelkuolain viedä kuolaimella [niskan ollessa korkein piste] avuilla; käden ja pohkeen välissä johde (esteelle) kuolaimen takana viskoa päätään tarha; aitaus kaula noustaa hevosen selkään takajalat koukistuneina; takajalkojen työntyminen hevosen massan alle koukistaa takajalkojaan; saada hevonen koukistamaan/taivuttamaan takajalkojaan sivuohjat ori venähdys istua tiiviisti hevosen ympärillä valmennus; harjoittelu

17 17 entraineur [ t n. ] éparvin (m) [epa v ] entretenir [ t tni. ] épaule (f) (1) [epo.l] épaule (f) (2) [epo.l] épaule en dedans (f) [epo.l d d ] (1) épaule en dedans (f) [epo.l d d ] (2) épaule en dedans sur trois pistes (f) [epo.l d d sy t oapist] (= demi-épaule en dedans, f [d miepo.l d d ]) épaule externe (f) [epol kst n] (= épaule extérieure, f [epol kst j. ]) épaule interne (f) [epol t n] (= épaule intérieure, f [epol t j. ]) éperon (m) [ep õ] éperonner [ep ne] éponge (f) [epõ. ] épreuve de dressage (f) [ep.vd d sa. ] épreuve de saut d obstacles (f) [ep.vd sod pstakl] (= concours hippique, m [kõku ipik]) épreuve d obstacles [ep.vd pstakl] (= jumping) équilibre (m) [ekilib ] équilibré [ekilib e] équitation (f) [ekitasjõ] equitation de promenade (f) [ekitasjõdp mna.d] equitation de travail (f) [ekitasjõdt avaj] equitation islandaise (f) [ekitasjõisl d.z] valmentaja patti ylläpitää lapa olkapää avotaivutus; avo avotaivutus [neljällä uralla; vrt. demi-épaule en dedans] avotaivutus kolmella uralla ulkolapa sisälapa kannus käyttää kannuksia pesusieni kouluratsastuskoe (kenttäkilpailussa) rataesteratsastus esteratsastuskoe tasapaino tasapainoinen ratsastus maastoilu; maastotunti [yhteisnimitys eri maailmankolkkien maataloustöissä käytetyistä ratsastustyyleistä] islanninratsastus

18 18 equitation tauromachique (f) [ekitasjõto oma ik] equitation western (f) [ekitasjõw st n] erreur (f) [. ] escalier (m) [ skalje] (= triples barres [t ipl ba. ]) estrapades (f) [ st apad] (= sauts de mouton, m [sodmutõ]) étalon (m) [etalõ] étrier (m) [et ie] étrille (f) [et i.j] étriller [et ije] étriver [et ive] étrivière (f) [et ivj. ] exécuter [ gz kyte] exercices de conduite (m) [ gz sisd kõd it] extrêmité libre des rênes (f) [ kst mitelib de n] fanion (m) [fanjõ] fausse-rêne (f) [fos n] [val.] faute (f) [fo.t] fer (à cheval) (m) [f. (a val)] ferrage (m) [f a. ] ferrer [f e] (= referrer [ f e]) ferrure (f) [f y. ] fesse (f) [f s] figure (f) [figy. ] filet (m) [fil ] filet releveur (m) [fil lv ] flanc (m) [fl ] härkätaisteluratsastus lännenratsastus virhe trippeli pukittaminen siitosori jalustin suka sukia säätää jalustinhihna jalustinhihna suorittaa kouluratsastustunti ohjan perät viiri syöksyohja virhepiste (hevosen)kenkä kengitys (kengittäminen) kengittää kengitys (eri kenkätyypit) pakara kuvio; tie nivelkuolain gag-kuolain kylki

19 19 flanelles (f) [flan l] fléchir [fle i. ] flexion d encolure (f) [fl ksjõd k ly. ] flexion de mâchoire (f) [fl ksjõdma wa. ] [kl.] flexion directe (f) [fl ksjõdi kt] flexions sur place (f) [fl ksjõsy plas] [kl.] flot de rênes (m) [flod n] foin (m) [fw ] forger [f e] fossé (m) [fose] fouet (m) [fw ] fouet (de cocher) (m) [fw (dk e)] [val.] foulée [fule] fourchette (f)[fu t] fourrage (m) [fu a. ] fracture (f) [f akty. ] franchir [f i. ] freiner [f ne] froment (m) [f m ] front (m) [f õ] frontal (m) [f õtal] fuir [f i. ] galop (m) [galo] galop à faux (m) [galoafo] (par erreur [pa. ]) galop à faux [galoafo] (demandé [d m de]) (m) galop à droite (m) [gaload oat] patjat; pintelit taivuttaa; koukistaa [kaulan taivutusharjoitus (hevosen suun rentoutumiseksi)] [leuan taivutusharjoitus (hevosen suun rentoutumiseksi] suora taivutus [suun, niskan, kaulan taivutukset paikalla (hevosen rentoutumiseksi)] ohjanperät heinä takoa hauta piiska ajopiiska poljenta; askel (kavion) säde rehu luun murtuma hypätä [esteen yli] hidastaa vehnä otsa otsahihna väistää [esim. pohjetta] laukka väärä laukka vastalaukka oikea laukka

20 20 galop à gauche (m) [galoago. ] galop allongé (m) [galoalõ e] galop de course (m) [galotku s] galop désuni (m) [galodezyni] galop de travail (m) [galodt avaj] vasen laukka pidennetty laukka kiitolaukka ristilaukka harjoituslaukka galop en arrière (m) [galo na j. ] [kl.] [laukka taaksepäin] Esim. oikea laukka järjestyksessä: vasen takajalka, oikea takajalka., vasen etujalka, oikea etujalka laukka taaksepäin, video: galop juste (m) [galo yst] (= galop sur le pied intérieur [galosy l pje t j. ]) galop moyen (m) [galomwaj ] galop raccourci (m) [galo aku si] galop rassemblé (m) [galo as ble] myötälaukka keskilaukka lyhennetty laukka koottu laukka galop sur place (m) [galosy plas] [kl.] laukka paikallaan, video: [laukka paikallaan (vrt. ravin ja piaffin suhde)]. Esim. oikea laukka järjestyksessä: vasen takajalka, oikea takajalka., vasen etujalka, oikea etujalka galop sur trois jambes (m) [galosy t oa.b] [kl.] galoper [galope] (= marcher au galop [ma eogalo]) galopeur (m) [galop. ] ganache (f) [gana ] gant (m) [g ] garde-botte (m) [ga d b t] garnir [ga ni. ] [val.] garrot (m) [ga o] gaule (f) [vanha] [go.l] (= cravache, f [k ava ]) genou (m) [ nu] gilet de protection (m) [ il dp ot ksjõ] laukka kolmella jalalla. Oikea laukka järjestyksessä: oikea takajalka, vasen takajalka, oikea etujalka] laukata laukkahevonen; kilpahevonen leukaperä käsine (maneesin tai kentän) seinä suitsia [vetohevonen] säkä raippa polvi turvaliivi

21 21 glome (m) [glo.m] gourmette (f) [gu m t] grand côté (m) [g k te] grande volte (f) [g dv lt] (= cercle, m [s kl]) gris (m) [g i] groom [g um] [val.] guêtres (f) [g.t ] guides (f) [gid] [val.] hackamore (m) [akam. ] haie vive (f) [ viv] halte (f) [alt] hanche (f) [ ] hanches en dehors (f) [ d. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]) handicap (m) [ dikap] päkiäinen kankikuolainketju pitkä sivu ympyrä kimo groomi säärykset; suojat [valjakon] ohjat hackamore risulaatikko lepotauko lonka vastataivutus tasoitus haras (m) [a a] (= dépôt d étalons, m [d pod talõ]) harnachement (m) [val.] [a na m ] (1) hevossiittola valjastus; valjaat harnarchement (m) [a na m ] (2) ratsastusvarusteet (hevosen ~ ) harnacher [a na e] harnais (m) [a n ] [val.] haute école (f) [otek l] hauteur de l obstacle (f) [ot d l pstakl] herbe (f) [ b] hippisme (m) [ipism] hippodrome (m) [ipod o.m] hongre (m) [õ.g ] valjastaa; laittaa hevoselle varusteet valjaat korkea kouluratsastus [eri kuin kansainvälisissä kouluratsastuskilpailuissa sisältää mm ilmahyppyjä kuten ballotade, levade, pesade, croupade, cabriole ] esteen korkeus ruoho hevosurheilu laukka- tai ravirata ruuna

22 22 horse-ball (m) [ sbo.l] houssine (f) [usin] (= stick, m [stik] on tavallisempi) huit de chiffre (m) [ itd if ] impulsion (f) [ pylsjõ] incurvation (f) [ ky vasjõ] (= inflexion, f [ fl ksjõ]) incurver [ ky ve] (= infléchir [ fl i. ]) indépendance des aides (f) [ d p d sdez.d] (= séparation des aides, f [sepa asjõdez.d]) inflammation (f) [ flamasjõ] injection (f) [ ksjõ] instructeur (m) [ st ykt. ], instructrice (f) [ st ykt is] isabelle (m) [izab l] ischions (m) [iskjõ] [lapsille kehitetty poolon tapainen peli] pitkä kouluraippa (voltti)kahdeksikko eteenpäinpyrkimys; lennokkuus taivutus; taivuttaminen taivuttaa apujen riippumattomuus toisistaan tulehdus pistos ohjaaja; opettaja voikko istuinluut jambe (du cavalier) (f) [ b(dykavalje)] (1) jambe (du cheval) [ b(dy val)](f) (2) jambe active (f) [ bakti.v] jambe isolée (f) [ biz le] jambe passive (f) [ bpasi.v] jambes sans main (f) [ bs m ] [kl.] jambette (f) [ b t] [kl.] pohje; jalka koipi aktiivinen pohje [vasen tai oikea pohje yksin] passiivinen pohje jalat ilman käsiä [jommankumman etujalan eteen ojentaminen] jambette piaffissa, video: jarret (m) [ a ] jeune cavalier (m) [ nkavalje] jeune cavalière (f) [ nkavalj ] jockey (m) [d k ] jockey anglais (m) [d k gl ] (= jockey de bois, m [d k dbwa], kinner nuori ratsastaja kilparatsastaja (laukkakilpailussa) [X-muotoinen kehys, joka sijoitetaan hevosen selkään ja johon kiinnitetään ohjat (erittäin kiistelty

23 23 (= diable, m [djabl]) vehje!)] juge [ y. ] jument (f) [ ym ] junior [ ynj. ] jury (m) [ y i] lad (m) [lad] latéral (m) [late al] (= bipède latéral, m [bip dlate al]) légèreté [le te] lésion (f) [lezjõ] tuomari tamma juniori tuomaristo (kilpatallin) hevosen hoitaja samanpuoleinen jalkapari kevyt ratsastustyyli vamma levade (f) [l vad] [levade-liike: samanlainen kuin pesade (ks. tätä). Wienin koulussa hevosen ja maan välinen kulma on noin 30 o ; Andalusian Jerezissa sen sijaan kulma on paljon jyrkempi ja hevosen on pysyttävä muutaman sekunnin ajan tasapainossa] levaden kuvia: levadesta (ja pesadesta): lever (m) [l ve] vaihe, jossa hevosen jalka on ilmassa liant (m) [lj ] liberté de langue (f) [lib tedl.g] (= passage de langue, m [pasa. d l.g]) licol (d écurie) (m) [lik l(deky i)] ligament (m) [ligam ] ligne du milieu (f) [li dymiljø] (= ligne médiane, f [li m djan]) litière (f) [litj. ] longe (f) [lõ. ] tiivis ja joustava istunta kielikaari riimu; tallipäitset nivelside keskihalkaisija kuivikkeet liina; juoksutusohja longe d attache (f) [lõ. data ] longer [lõ e] longues rênes (f) [lõg.n] longueur (f) [lõg. ](1) longueur (f) [lõg. ] (2) juoksuttaa liinassa pitkin ohjin (hevosen koulutuksessa) pituus keskiviiva

24 24 (= ligne du milieu, f [li dymiljø]) maillet (m) [maj ] main (1) [m ] main (2) : piste à main droite [pistam d oat] piste à main gauche [pistam go. ] main de la bride (f) [m dlab id] [kl.] main de l épée (f) [m dlepe] [kl.] main sans jambes (f) [m s.b] [kl.] maïs (m) [mais] maîtriser [m t ize] manège (m) [man. ] manque d impulsion (m) [m kd pylsjõ] marcher [ma e] marcher à main droite [ma e am d oat]/ à main gauche [ma e am go. ] marcher au pas [ma eop ] / au trot [ma eot o] / au galop [ma eogalo] marcher droit [ma ed oa] marcher sur le cercle [ma esy l s kl] maréchal-ferrant (m) [ma e alf ] marque au fer rouge (f) [ma kof. u. ] martingale (f) [ma t gal] martingale à anneaux (f) [ma t gala.ano] martingale fixe (f) [ma t galfiks] mélasse (f) [melas] membre à terre (m) [m b at. ] membre au soutien (m) [m b osutj ] poolomaila käsi oikea kierros vasen kierros vasen käsi [ kankikuolain käsi ] oikea käsi [ miekan käsi ] käsi ilman pohkeita maissi hallita; osata maneesi haluttomuus kulkea; polkea ratsastaa oikea/ vasen kierros kulkea käynnissä/ ravissa/ laukassa jatkaa pitkällä sivulla ratsastaa ympyrällä kengitysseppä polttomerkki martingaali rengasmartingaali kiinteä martingaali melassi maassa oleva jalka ilmassa oleva jalka

25 25 menage (m) [m na. ] (= attelage, m [atla. ]) [val.] mener [m ne] mère (f) [m. ] mettre au gallop [m t ogalo] mettre pied à terre [m t pje(t)at. ] valjakkoajo ajaa valjakkoa emä siirtää laukkaan tulla ratsailta alas mézair (m) [m z. ] [kl.] mézairin kuvia: [mezair-ilmahyppy. Kaikkien ilmahyppyjen perustana oleva liike, jota voidaan käsittää terre-àterren ja pesade-yhdistelmällä. Etujalkojen ollessa ilmassa ne ovat hiukan taivutettuina] mise en main (f) [miz m ] mollet (m) [m l ] moniteur (m) [m nit. ], monitrice [m nit is] (f) montant de filet (m) [mõt dfil ] monter [mõte] monte à cru (f) [mõtak y] monte en amazone (f) [mõt namazo.n] monte en suspension (f) [mõt sysp sjõ] monter à cru [mõteak y] monter en amazone [mõte namazo.n] monter en suspension [mõte sysp sjõ] monture (f) [mõty. ] mordre [m d ] mors (m) [m ] mors de bride (m) [m d b id] mors de filet (m) [m d fil ] mouche (f) [mu ] mouvement (m) [muvm ] saattaminen kuolaimelle alapohje ohjaaja; opettaja poskihihna ratsastaa ratsastaminen ilman satulaa ratsastaminen naistensatulassa ratsastaminen kevyessä istunnassa ratsastaa ilman satulaa ratsastaa naistensatulassa ratsastaa kevyessä istunnassa ratsu purra kuolain kankikuolain; kandaari nivelkuolain kärpänen liike

26 26 mur (m) [my. ] museau (m) [myzo] muserolle (f) [myz l] musette-mangeoire (f) [myz tm wa. ] natter [nate] (= tresser [t se]) nettoyer [n twaje] niveau (m) [nivo] nuque (f) [nyk] obéissance (f) [ b is s] obliquité (f) [ blikite] obstacle (m) [ pstakl] obstacle droit (m) [ pstakl d oa] (= vertical, m [v tikal]) obstacle fermé (m) [ pstakl f me] obstacle fixe (m) [ pstakl fiks] obstacle haut (m) [ pstakl o] obstacle large (m) [ pstakl la ] oeil vairon (m) [ jv õ] oeillères (f) [ j. ][val.] ombrageux (m) [õb a ø], ombrageuse (f) [õb a ø.z] opérer [ pe e] organisateur (m) [ ganizat. ] organisatrice (f) [ ganizat is] oxer (m) [ ks. ] paddock (m) [pad k] paille (f) [pa.j] paille hachée (f) [pa.j e] paire (f) [p. ] muuri turpa; kuono kuonohihna; turparemmi syöttöpussi letittää; palmikoida puhdistaa taso niska totteleminen poikitus este pystyeste suljettu este kiinteä este korkea este leveä este herasilmä silmälaput vauhko leikata (eläinlääk.) järjestäjä okseri lämmittelyalue; tarha olki silppu parivaljakko

27 27 palefrenier (m) [palf nje], palefrenière [palf nj. ](f) palissade (f) [palisad] pansage (m) [p sa. ] panser [p se] parade (f) [pa ad] (= arrêt net, m [a n t]) [kl.] parcours (m) [pa ku. ] parcours de cross (m) [pa ku. d k s] parcours d obstacles (m) [pa ku. d pstakl] parcours routier (m) [pa ku. utje] parcours sans faute (m) [pa ku. s fo.t] partir [pa ti. ] (--- au pas [op ]; au trot [ot o]; au galop [ogalo]) pas (m) [p ] (1) pas ( au [op ]) (m) (2) pas allongé (m) [p.alõ e] pas d école (m) [p.d k l] pas de côté (m) [p dk te] (= travail de deux pistes, m [t avajd døpist]) pas de deux (m) [p.ddø] [kl.] pas de trois (m) [p dt oa] [kl.] hevosen hoitaja lankkueste (hevosen) hoito hoitaa [ratsastajan tahdosta suoritettu äkkipysähdys] rata maastorata esterata matkaratsastus virheetön rata (lähteä) käyntiin, raviin ; nostaa laukka askel käynti (käynnissä) lisätty käynti koulukäynti sivuttaisliike; työskentely kahdella uralla kahden ratsukon yhteisesitys kolmen ratsukon yhteisesitys pas espagnol (m) [p spa l] [kl.] espanjalainen käynti [hevonen ojentaa etujalkansa suoraksi eteen] espanjalaisen käynnin kuvia ja video: pas libre (m) [p.lib ] passage (m) [pasa. ] passage de langue (m) [pasa. d l.g] (= liberté de langue, f [lib tedl.g]) passage des coins (m) [pasa. dekw ] vapaa käynti passage kielikaari; kielentila kulman ratsastaminen

28 28 passer [pase] (au trot... [ot o]) pâturage (m) [p ty a. ] paturon (m) [p ty õ] pénaliser [penalize] perdre l impulsion [p d l pylsjõ] père (m) [p. ] siirtyä (raviin...) laidun vuohinen rangaista, antaa virhepiste hyytyä isä pesade (f) [p zad] [pesade-liike: hevosen ollessa paikallaan se nousee takajalkojen varaaan. Hevonen istuu (sen takajalat ovat taivutettuina) etujalat ovat myös taipuneina ks. myös levade] pesaden kuvia: peser [p ze] peser à la main [p zealam ] petit côté (m) [p( )tikote] piaffer (m) [pjafe] piaffer en arrière (m) [pjafe na j. ] siirtää paino painaa kuolaimiin [maneesin] lyhyt sivu piaffi [piaffi taaksepäin] piaffi taaksepäin, video: piano (m) [pjano] pie [pi] (cheval ) pied (m) [pje] pierre à sel (m) [pj as l] pilier(s) (m) [pilje] pinces (f) [p.s] pirouette [pi w t] (f) (1) pianovalli; porrasvalli kirjava hevonen jalka suolakivi pilari(t) keskimmäiset etuhampaat piruetti pirouette (f) [pi w t] (2) (= demi-tour sur les hanches, m [d mitu. sy le ] ) (= pirouette au pas, f [pi w top ]) pirouette renversée (f) [pi w t v se] pirouette renversée sur trois jambes (f) [pi w t v se sy t oa.b] takaosakäännös etuosakäännös [etuosakäännös kolmella jalalla] etuosakäännös kolmella jalalla, video:

29 29 piste (f) [pist] (1) piste (f) [pist] (2) piste cavalière (f) [pistkavalj. ] piste de course (f) [pistd ku s] placer (m) [plase] (= donner le pli [d nelpli] (à droite [ad oat]/ à gauche [ago. ]) (kavio)ura rata; koulurata ratsastuspolku laukkarata asettaa (verbi); asetus (substantiivi) planer (m) [plane] pli (m) [pli] (1) pli (m) [pli] (= demi-pli [d mipli]) (2) ployé [plwaje] ployer [plwaje] poids (m) [pwa] poils (m) [pwal] poils d été (m) [pwaldete] poils d hiver (m) [pwaldiv. ] pointer [pw te] (= cabrer [kab e]) poitrail (m) [pwat aj] polo (m) [polo] pommeau (m) [pomo] pommelé (m) [p mle] poney (m) [p n ], ponette [p n t](f) porte-brancard (m) [p t b ka. ] [val.] porte-bride (m) [p t b id] porte-étrivière (m) [p tet ivj. ] porte-selle (m) [p t s l] porter [p te] (la main...[lam ]) porter au vent [p teov ] liitovaihe (hypyssä) taivutus asetus taivutettu taivuttaa paino peitinkarvat kesäkarva talvikarva nousta pystyyn rynnäs poolo satulan etukaari papurikko poni aisahihna suitsiteline jalustinkoukku satulateline viedä (käsi...) olla kuolaimen edessä/ päällä

30 30 (= être au-dessus de la main [ t otsydlam ]) poser (m) [poze] (= battue, f) (1) poser (m) [poze] (2) position de course (f) [pozisjõdku s] position de dressage (f) [pozisjõdd sa. ] position raccrochée (f) [pozisjõ ak e] position de saut (f) [pozisjõdso] postérieur (m) [p st j. ] poulain (m) [pul ] pouliche (f) [puli ] pouliner [puline] poulinière (f) [pulinj. ] pousser l assiette vers l avant [puselasj tv lav ] vousser le rein (vers l avant) [vusel v. lav ] prairie (f) [p i] (= pré, m [p e]) précipiter [p sipite] premiers soins (m) [p mjesw ] prendre la main [p d lam ] (= emmener [ mne]) président du jury (m) [p ezid dy y i] présidente du jury (f) [p ezid.t dy y i] pression du mollet (f) [p sjõdym l ] promenade [p mnad] (équestre [ k st ]) (f) (= balade à cheval, f [balada val]) protège-boulet (m) [p t. bul ] protège-queue (m) [p t. kø] poljenta; askel vaihe, jolloin hevosen jalka on maassa (laukka)kilpailu-istunta kouluistunta tuoli-istunta esteistunta takajalka varsa tammavarsa varsoa siitostamma työntää lantiot eteenpäin laidun, niitty kiirehtiä; rynnätä ensi-apu viedä tuomariston puheenjohtaja pohkeen puristus maastossa käyminen; ratsastusretki takasuoja häntäsuoja

31 31 protège-tendons (m) [p t. t dõ] puce (f) [pys] punir [pyni. ] pur-sang (m) [py s ] quadrille (m) [kad i.j] [kl.] quartier (m) [ka tje] queue (f) [kø] raccourcir [ aku si. ] raccourcir la foulée [ aku si. lafule ] raid d endurance (m) [ dd dy.s] raide [ d] raie de mulet (f) [ dmyl ] ralentir [ al ti. ] ramener (m) [ amne] ramingue [ am.g] randonnée (équestre) (f) [ done ( k st )] (= rando, f [ do]) rassembler (1) rassembler [ as ble] (m) (2) râtelier (m) [ at lje] récompense (f) [ ekõp.s] récompenser [ ekõp.se] rectitude (f) [ ktiyd] reculer (m) [ kyle] reculer [ kyle] redemander [ dm de] (= renouveler [ nuvle]) redresser le cheval [ d se] réduction du cercle (f) [ edyksjõdys kl] etusuoja mikrosiru rankaista täysverinen neljän ratsukon yhteisesitys satulan siipi häntä lyhentää lyhentää askel matkaratsastus jäykkä siima hidastaa peräänanto hevonen, joka vastustaa kannuksia (hevos)vaellus koota hevonen kokoaminen heinähäkki kiittäminen; palkinto; palkitseminen kiittää suoruus peruutus; peruuttaminen peruuttaa toistaa (pyyntö, apu ym) suoristaa; oikaista ympyrän pienentäminen

32 32 refus (m) [ fy] refuser [ fyze] regard (m) [ ga. ] regard horizontal [ ga. izõtal] régime (m) [ e im] registre général [ ist n al] (= stud-book) (m) règles de sécurité (f) [ gl d seky ite] rein (m) [ ] (1) rein (m) [ ] (2) rein cambré (m) [ k b e] (= rein creux, m [ k ø]) rein voussé (m) [ vuse] kieltäytyminen kieltäytyä katse katse suoraan eteenpäin ruokavalio kantakirja turvallisuussäännöt lanne ristiselkä jännittynyt/ jäykkä ristiselkä lantiot eteen rendre [.d ] (= céder [sede]) rêne (f) [ n] rêne allemande (f) [ nalm.d] (= rêne coulante, f [ nkul.t]) rêne d appui (f) [ ndap i] (= rêne contraire, f [ nkõt. ]) rêne d ouverture (f) [ nduv ty. ] (= rêne directe, f [ ndi kt]) rêne contraire [ nkõt. ] (= rêne d appui [ ndap i]) (f) rêne contraire d opposition (f) [ nkõt. dopozisjõ] [kl.] rêne contraire d opposition en avant du garrot (f) [ nkõt. dopozisjõ nav dyga o] [kl.] rêne contraire d opposition en arrière du garrot (f) [ nkõt. dopozisjõ na j. dyga o] (= rêne intermédiaire, f [ n t m dj. ]) [kl.] rêne coulante [ nkul.t] (= rêne myödätä ohja gramaani, liukuohja [kääntävä ulko-ohja; kaulaa painava ulko-ohja; ohjastuki] johtava ohjasote; suora ohja(sote); ohjasote sivulle [kaulaa painava ulko-ohja; ohjastuki] epäsuora ohja(sote) [liikkeen vastainen ohjasote edessä] [liikkeen vastainen ohjasote takana] gramaani, liukuohja

33 33 allemande [ nalm.d]) (f) rêne de bride (f) [ nd b id] rêne de filet (f) [ nd fil ] rêne directe (f) [ ndi kt] (= rêne d ouverture [ nduv ty. ]) rêne directe d opposition (f) [ ndi kt dopozisjõ] [kl.] rêne extérieure (f) [ n kst j. ] rêne flottante (f) [ nfl t.t] rêne intérieure (f) [ n t j. ] rêne intermédiaire (f) [ n t m dj. ] (= rêne contraire d opposition en arrière du garrot, f [ nkõt dopozisjõ na j. dyga o]) [kl.] rêne isolée (f) [ niz le] rênes dans une seule main (f) [ nd zyns lm ] rêne tendue (f) [ nt dy] rênes flottantes (f) [ nfl t.t] rênes séparées (f) [ ns pa e] renouveler [ nuvle] (= redemander [ dm de]) renvers (m) [ v. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]) renverser un obstacle [ v se n pstakl] repos (m) [ po] reprendre [ p.d ] (son cheval) reprendre les rênes [ p.d le n] reprise (f) [ p i.z] (1) reprise (f) [ p i.z] (= reprise de dressage [ p i.zd d sa. ]) (2) reprise d obstacles [ p i.zd pstakl] kankikuolainohja nivelkuolainohja suora ohja(sote) [liikkeen suuntainen ohjasote] ulko-ohja löysä ohja [tarkoituksellisesti silloin kun hevonen työskentelee ratsastajan tahdon mukaan] sisäohja vasen tai oikea ohja yksin ohjat yhdessä kädessä kireä ohja löysät ohjat ohjat jaettuina uusia, toistaa (apu, pyyntö ym) vasta(sulku)taivutus kaataa este lepo pidättää; tehdä pidäte kerätä ohjat (käteen) ratsastustunti (ratsastusnäytöksissä) pari- tai ryhmätyöskentely esteratsastustunti

34 34 (f) résistance (f) [ zist.s] (= défense, f [def.s]) résister [ eziste] (1) résister [ eziste] (2) retombée (f) [ tõbe] revenir (au pas ) [ vni. (op )] rivière (f) [ ivj. ] robe (f) [ b] rond (m) [ õ], ronde [ õ.d] (f) rouan (m) [ w ] ruade (f) [ ad] ruer [ e] sabot (m) [sabo] sacoche (f) [sak ] (= bissac, m [bisak]) s accrocher aux rênes [sak eo n] s appuyer [sap ije] s échapper [se ape] s emballer [s bale] s enlever (1) [s lve] s enlever (2) [s lve] s éteindre [set d ] s incurver [s ky ve] s inscrire [s sk i. ] sang-chaud (m) [s o] sang-froid (m) [s f oa] sangle (f) [s gl] sangler [s gle] vastustus; vikuroiminen pitää vastaan; säännöstellä vikuroida; vastustaa alastulo (esteen jälkeen) siirtyä takaisin (käyntiin...) vesihauta (hevosen) väri pyöreä päistärikkö potku potkaista kavio satulalaukku tarrautua ohjiin; vetää ohjista nojata ohjiin valua ulos, kaatua ulos pillastua nousta (esteelle) nousta (irti satulasta) hyytyä (liikkeestä) taipua ilmoittautua lämminverihevonen kylmäverihevonen satulavyö kiinnittää satulavyö

35 35 sanglon (m) [s glõ] saut (m) (1) [so] saut (m) (2) [so] (= jumping, m) saut (m) (3) (= saut d école [sodek l]) sauter [sote] sauter en selle [sote s l] sauteur [sot. ] (1) sauteur [sot. ] (2) sauts de mouton (m) [sodmutõ] (= estrapades [ st apad]) sciure (f) [sjy. ] se blesser [s bl se] se dérober [s de obe] (= éviter [evite]) se gonfler [s gõfle] seau (m) [so] selle (f) [s l] selle (m) [s l] (= cheval de selle) selle à battes [s labat] (f) [kl.] selle d amazone (f) [s ldamazo.n] [kl.] selle de dressage [s ld d sa. ] (f) selle de saut (f) [s ld so] selle mixte (f) [s lmikst] seller [s le] sellerie (f) [s l i] (1) sellerie (f) [s l i] (2) sellette (f) [s l t] [val.] sentier de randonnée équestre (m) [s tjed d ne k st ] hyppy esteratsastus [ilmahyppy, joissa tietyssä vaiheessa hevosen kaikki jalat ovat irti maasta] hypätä hypätä satulaan estehevonen hevonen, joka osaa ilmahypyt (liikkeet irti maasta) pukittaminen sahajauho loukkaantua kiertää, väistää (este) pullistaa ämpäri; sanko satula ratsuhevonen satula, jonka taka- ja etukaari on kohotettu (mm. ilmahyppyjä varten tai perinteellisissä karjaanhoitokulttuureissa) naistensatula koulusatula estesatula yleissatula satuloida satulahuone satula-, nahkaesineiden valmistus selustin vaellusratsastuspolku

36 36 séparation des aides (f) [sepa asjõdez.d] (= indépendance des aides, f [ dep d sdez.d]) serpentine (f) [s p tin] serrer avec le mollet [s eav kl m l ] signalement (m) [si alm ] soigneur (m) [swa. ], soigneuse [swa ø.z](f) (= palefrenier [palf nje], m; palefrenière, f [palf nj. ]) son (m) [sõ] sortir [s ti. ] (d un exercice [d n gz sis]) soumission (de l encolure et de la nuque) (f) [sumisjõ] souple [supl] sous-gorge (f) [sug ] sous-ventrière (f) [suv t i. ] (= surfaix, m [sy f ]) spectacle équestre (m) [sp ktakl k st ] serpentine (f) [s p tin] soutenir [sutni ] spirale (f) [spi al] stage équestre [sta k st ]/ d équitation [sta d kitasjõ] (m) stalle (m) [stal] stationata (f) [stasjonata] steeple(-chase) (m) [stip l] stick (m) [stik] sulky (m) [sylki] sur la main [sy lam ] apujen riippumattomuus toisistaan kiemuraura puristaa pohkeella tuntomerkit hevoshoitaja lese(et) lopettaa (tehtävä) peräänanto joustava kaulahihna mahavyö ratsastustaitojen esitys kiemuraura ylläpitää spiraali; ympyrän pienentäminen tai suurentaminen ratsastusleiri parsi pystyeste sekaestelaukka pitkä raippa kärryt [ravikilpailussa] kuolaimella; kuolaintuella [ilman, että niska olisi korkein kohta]

37 37 surfaix de voltige (m) [sy f dv lti. ] suspension (f) [sysp sjõ](1) suspension (f) [sysp sjõ] (2) tact équestre (m) [taktek st ] taille [ta.j] (au garrot [oga o]) (f) talon (m) [talõ] talus (m) [taly] tandem (m) [t d m] [val.] taon (m) [t ] taper [tape] tapis de selle (m) [tapids l] tapoter [tap te] temps (m) [t ] (1) temps (m) [t ] (2) temps (m) (3) [t ] (= cadence, f [kad.s]) temps accordé (m) [t ak de] temps limite (m) [t limit] tendon (m) [t dõ] tenue (f) [t ny] (1) tenue (f) [t ny] (2) terrain de polo (m) [t dpolo] vikellysvyö kevyt istunta liitovaihe [ratsastustaito, jossa avut ovat mahdollisimman näkymättömät ja kevyet] säkäkorkeus kantapää penkka; rinne; penger tandemvaljakko paarma potkia satulahuopa taputtaa aika tahti tempo enimmäisaika aikaraja jänne pito (esim. ohjien pito) ratsastusasu poolokenttä terre-à-terre (m) [t at. ] [kl.] [terre à terre-liike: kaksitahtinen lyhyt laukka, jossa hevonen etenee keinumaisesti vuorotellen etu- ja takajalkaparinsa varaan; terre-à-terrea pidetään korkean koulun liikkeiden ja ilmahyppyjen perustana. Siitä kehitetään ensimmäiseksi pesade ja levade-liikkeitä] terre-à-terren kuva ja video: tétanos (m) [t tano.s] tête au mur (f) [t tomy. ] (= travers, m [t av. ]) jäykkäkouristus sulkutaivutus

38 38 têtière (f) [t tj. ] tic (m) [tik] timon (m) [timõ] [val.] tiquer à l appui [tikealap i] tiquer à l ours [tikealu s] tiquer en l air [tike l. ] tire-botte (m) [ti b t] tirer sur les rênes [ti esy le n] toilettage (m) [twal ta. ] toiletter [twal te] tölt (m) [t lt] tomber [tõbe] (= faire une chute [f yn yt]) tondre [tõ.d ] torse (m) [t s] (= buste, m [byst]) toupet (m) [tup ] tourner [tu ne] tourner court [tu neku. ] tourner large [tu nela ] trait (m) [t ] [val.] transition (f) [t zisjõ] transition descendante (f) [t zisjõd s d.t] transition montante (f) [t zisjõmõt t] travail à pied (m) [t avajapje] (= travail en main, m [t avaj m ]), (= travail au sol, m [t avajos l]) travail aux longues rênes (m) [t avajolõg.n] travail aux piliers (m) [t avajopilje] [kl.] niskahihna paha tapa välitanko, väliaisa purra puuta kutoa impata saapasrenki vetää ohjista; nykäistä, nykiä ohjista trimmaus trimmata töltti pudota; kaatua klipata (karvat) ylävartalo otsatukka kääntää; kääntyä tehdä jyrkkä käännös tehdä loiva käännös vetoliina siirtyminen; vaihto siirtyminen nopeammasta askellajista hitaampaan siirtyminen hitaammasta askellajista nopeampaan työskentely maasta käsin työskentely pitkin ohjin (hevosen koulutuksessa) työskentely pilareissa

39 39 travail de deux pistes [t avajd døpist] (= pas de côté [p dkote]) (m) travail en main (m) [t avaj m ]; = travail à pied, m [t avajapje]; = travail au sol, m [t avajos l] travers (m) [t av. ] (= tête au mur, f [t tomy. ]) travers de main (m) [t av. d m ] traversé [t av se] (cheval ) trébucher [t eby e] (= buter [byte]) tresser [t se] (= natter [nate]) tribune (f) [t ibyn] triple (m) [t ipl] trot (m) [t o] trot allongé (m) [t oalõ e] trot assis (m) [t oasi] (= trot à la française, m [t oalaf s.z]) trot attelé [t oatle] (ks. course de trot attelé) trot désuni (m) [t odezyni] trot de travail (m) [t odt avaj] trot enlevé (m) [t o lve] (= trot à l anglaise, m [t oal gl.z]) trot espagnol (m) [t o spa l] [kl.] työskentely kahdella uralla työskentely hevosen kanssa maasta käsin sulkutaivutus (uraa pitkin) kämmenen leveys vino hevonen kompastua letittää; palmikoida katsomo kolmoiseste, trippeli ravi lisätty ravi ravi perusistunnassa [ratsastettu ravikilpailu] epäpuhdas ravi; tahtiminen harjoitusravi kevyt ravi; ravi keventäen espanjalainen ravi espanjalaisen ravin kuvia ja video: trot monté (m) [t omõte] (ks. course de trot monté) trot moyen (m) [t omwaj ] trot rassemblé (m) [t o as ble] trotter [t ote] (= marcher/ aller au trot) [ratsastettu ravikilpailu] keskiravi koottu ravi ravata; kulkea ravissa

40 40 trotteur (m) [t ot. ] trotting (m) [t oti g] (= course de trot, f) troussequin (m) [t usk ] tutoyer l obstacle [tytwajel pstakl] (= effleurer l obstacle [ fl el pstakl]) vaccination (f) [vaksinasjõ] vacciner [vaksine] van (m) [van] vénerie (f) [v n i] (= chasse à courre [ asaku. ]) vertical (m) [v tikal] vétérinaire [vete in. ] vibrations (f) [vib asjõ] [kl.] vider [vide] (= virer [vi e]) (molemmat termit puhekielisiä) ; (= désarçonner [deza sone]) visite de parcours (f) [vizitd pa ku. ] volée (f) [v le] [val.] volte (f) [v lt] voltige (f) [v lti. ] voltigeur (m), [v lti. ], voltigeuse [v lti ø.z] (f) vousser le rein (vers l avant) [vusel v. lav ] (= pousser l assiette vers l avant [puselasj tv lav ]) ravuri ravikilpailu satulan takakaari koskettaa estepuomi pudottamatta sitä rokotus rokottaa traileri ajometsästys pystyeste eläinlääkäri [ranteen väristys (= vibat )] heittää satulasta tutustuminen rataan etuhevoset voltti vikellys vikeltäjä työntää lantiot eteenpäin

RATSASTUKSEN SANASTO SUOMI-RANSKA LEXIQUE FINNOIS- FRANÇAIS DE L ÉQUITATION

RATSASTUKSEN SANASTO SUOMI-RANSKA LEXIQUE FINNOIS- FRANÇAIS DE L ÉQUITATION RATSASTUKSEN SANASTO SUOMI-RANSKA LEXIQUE FINNOIS- FRANÇAIS DE L ÉQUITATION Alain Fabre, 2007- alain.fabre@ling.fi Viimeksi päivitetty: 18.05.2013 Varsinaisen ratsastusterminologian lisäksi olen lisännyt

Lisätiedot

Liike Arvostelu Pisteet Huom. 1. A X XCM. taivutus, eteenpäinpyrkimys, säännöllisyys. Siirtymiset, taivutus, seisonta, peruutus, säännöllisyys

Liike Arvostelu Pisteet Huom. 1. A X XCM. taivutus, eteenpäinpyrkimys, säännöllisyys. Siirtymiset, taivutus, seisonta, peruutus, säännöllisyys 42 OULUOEOHJELMA FEI N:o 7 VAIEA 23.01.1999 M Radalle harjoitusravissa Ajolinjan suoruus, Seisonta, kuolaintuki 2. MRV Siirtyminen, lisäys uvion oikea suoritus, taivutus, eteenpäinpyrkimys, 3. AF F FBM

Lisätiedot

JA KOIVUESTE LAUKASSA

JA KOIVUESTE LAUKASSA Tehtävä 1. PORTAAT A YLÖS KENTÄLTÄ JA KOIVUESTE LAUKASSA Ratsukko kiipeää portaiden tasot I ja II käynnissä, kääntyy ja palaa käynnissä kentälle (A). Ratsukko hyppää portaat ylös kentältä laukassa ja kiertää

Lisätiedot

Askellajiratsastusmerkki Merkkisuorituksen vastaanottajan opas

Askellajiratsastusmerkki Merkkisuorituksen vastaanottajan opas Suomen Ratsastajainliiton Askellajiratsastusmerkki Merkkisuorituksen vastaanottajan opas Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry:n koulutusvaliokunta 2014 Askellajiratsastusmerkki täydentää SRL:n valikoimaa

Lisätiedot

WORKING EQUITATION KILPAILUSÄÄNNÖT TASOLUOKITUS

WORKING EQUITATION KILPAILUSÄÄNNÖT TASOLUOKITUS / WORKNG EQUTATON KLPALUSÄÄNNÖT TASOLUOKTUS SUOMEN VERSO Wefi Ry Versio.0 www.wefi.fi / JOHDANTO & YLESTÄ Luokkajako Taso - Tutustumisluokka Osa-alueet Taso - harraste Osa-alueet Taso - vaativa Osa-alueet

Lisätiedot

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET Voimassa 1.5.2016 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 1. MERKKIEN SELITYKSET... 3 a) Merkit... 3 2. REINING-RADAT... 4 a) Virhepisteytys... 4

Lisätiedot

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET Voimassa 1.5.2013 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 1. MERKKIEN SELITYKSET... 3 a) Merkit... 3 2. REINING-RADAT... 4 a) Virhepisteytys... 4

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT VI. Lännenratsastus RATAPIIRROKSET. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, SLU

KILPAILUSÄÄNNÖT VI. Lännenratsastus RATAPIIRROKSET. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, SLU KILPAILUSÄÄNNÖT VI Lännenratsastus RATAPIIRROKSET Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 1. MERKKIEN SELITYKSET... 3 a) Merkit... 3 2. REINING-RADAT... 4 a) Virhepisteytys... 4 1. Spinin

Lisätiedot

KOULUOHJELMAT IX VALJAKKOAJO

KOULUOHJELMAT IX VALJAKKOAJO KOULUOHJELMAT I VALJAKKOAJO Voimassa 1.3.2013 lukien Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU Sivu Ohjelma 1 2.1 Helppo Nuorille hevosille 2 2.2 Helppo Poneille 3 2.3 Helppo Poneille 4 2.4

Lisätiedot

OHJEITA SUOMENHEVOSTEN LAATUARVOSTELUN FINAALIIN 2018 TULEVILLE HEVOSILLE

OHJEITA SUOMENHEVOSTEN LAATUARVOSTELUN FINAALIIN 2018 TULEVILLE HEVOSILLE OHJEITA SUOMENHEVOSTEN LAATUARVOSTELUN FINAALIIN 2018 TULEVILLE HEVOSILLE RAKENNE & ASKELLAJIARVOSTELU 3-vuotiaat 3-vuotiaiden rakenne- ja askellajiarvostelu suoritetaan samanaikaisesti. Hevoselle annetaan

Lisätiedot

KÜR-KOULUTUS. Anne-Mari Pekonen

KÜR-KOULUTUS. Anne-Mari Pekonen KÜR-KOULUTUS Anne-Mari Pekonen KÜR HISTORIAA Hevosen koulutuksen eteneminen TEKNINEN SUORITUS - Pisteet määräytyvät ainoastaan suoritettujen pakollisten liikkeiden teknisten suoritusten laadusta. - Tuomari

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3

PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3 PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3 TÄMÄN HEVOSTAITO-OPPAAN OMISTAA TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa.

Lisätiedot

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan: Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit ja vuonohevoset. Ponin

Lisätiedot

V toimeenpantavia ratsastuskilpailulta koskevat määräykset.

V toimeenpantavia ratsastuskilpailulta koskevat määräykset. V. 1929 toimeenpantavia ratsastuskilpailulta koskevat määräykset. Laukkakilpailut. a) Kilpailuista on mikäli mahdollista puolet oleva estelaukkakilpailuita. b) Korkeintaan kolmasosa kilpailuista on merkittävä

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS

PIENI HEVOSTAITO-OPAS PIENI HEVOSTAITO-OPAS HEVONEN Hevosia on erikokoisia, erinäköisiä ja erivärisiä. TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa. Tallialueeseen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2014 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO 2 3 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2014 lukien. Muutokset

Lisätiedot

OHJEITA RATSASTAJILLE

OHJEITA RATSASTAJILLE OHJEITA RATSASTAJILLE TALLILLE SAAPUMINEN Saavuthan tallille viimeistään 30 minuuttia ennen tunnin alkua. Maneesin vieressä on parkkipaikka, minne jätetään autot. Pihaan ei ajeta autoilla! Polkupyörän

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Lue myös valjakkoajon kilpailusäännöt KS IX 929 938!

Lue myös valjakkoajon kilpailusäännöt KS IX 929 938! Lue myös valjakkoajon kilpailusäännöt KS IX 929 938! Valjakkokoulu ( Driven dressage ) arvostellaan ja suoritus tapahtuu muuten kuten kouluratsastuksessa, mutta muutama poikkeus ja huomioitava asia: Ajuri

Lisätiedot

SRL Urheiluseminaari. Håkan Wahlman

SRL Urheiluseminaari. Håkan Wahlman SRL Urheiluseminaari Håkan Wahlman Muodon vaikutus ratsastettavuuteen. Ratsastettavuuden vaikutus muotoon. Mitkä asiat vaikuttavat? Mihin asioihin voi vaikuttaa? Mikä muoto? Hevosen käyttötarkoitus määrää

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

SUOMENHEVOSTAMMAN KANTAKIRJAUS RATSUSUUNNALLE

SUOMENHEVOSTAMMAN KANTAKIRJAUS RATSUSUUNNALLE SUOMENHEVOSTAMMAN KANTAKIRJAUS RATSUSUUNNALLE 1. Kantakirjauksen tavoitteet ja merkitys Jokaisella hevosrodulla on oma kantakirja, jossa määritetään jalostustavoitteet sekä menetelmät, joiden avulla tavoitteisiin

Lisätiedot

Kouluratsastus, kuin balettia yhdessä

Kouluratsastus, kuin balettia yhdessä Kouluratsastus, kuin balettia yhdessä Kouluratsastus on kaiken ratsastuksen perusta. Klassinen kouluratsastustaito on osa ratsuväen historiaa. Kouluratsastusta voisi verrata klassiseen balettiin. Hevonen

Lisätiedot

INTERMEDIATE B. Kilpailu: Pvm: Tuomari: Kilpailija no: Nimi: Seura: Hevonen: Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava. Ohjelma Max. Huomautuksia.

INTERMEDIATE B. Kilpailu: Pvm: Tuomari: Kilpailija no: Nimi: Seura: Hevonen: Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava. Ohjelma Max. Huomautuksia. Ohjelma Max Pisteet Korus Kerroin Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava Huomautuksia 1 A X XC 2 C MXK K 3 KAFP 4 PS SH(C) 5 Lähestyttä essä C:tä (C) MR 6 RV VK(A) 7 Lähestyttä essä A:ta [A]F Radalle kootussa

Lisätiedot

KOULUOHJELMAT IX VALJAKKOAJO

KOULUOHJELMAT IX VALJAKKOAJO KOULUOHJELMAT I VALJAKKOAJO Voimassa 1.3.2015 lukien Suomen Ratsastajainliitto ry Sivu Ohjelma 1 2.1 Helppo Nuorille hevosille 2 2.1p Helppo II-poneille 3 2.2 Helppo Poneille 4 2.2p Helppo II-Poneille

Lisätiedot

Muodon 3. osa. liike lantion

Muodon 3. osa. liike lantion Muodon 3. osa Liikkeen Yin -osa Liikkeen Yang osa K = I tai II osan kertausta periaate nro periaate nro liike lantion loppusuunta huomioita 60 Kanna tiike- 187 pallo kanna tiikeri vuorelle KA ri vuorelle

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Repiviä tai viiltäviä kannuksia ei saa käyttää. Kannusten kärjet eivät saa osoittaa ylöspäin.

Repiviä tai viiltäviä kannuksia ei saa käyttää. Kannusten kärjet eivät saa osoittaa ylöspäin. Esteratsastussääntömuutokset 2012 315. Kilpailuissa tarvittava henkilökunta Turvallisuuspäällikkö* * = Pakollinen nimettävä. 5. RATSASTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 321. Kilpailuasu Verryttelyalueella

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen?

Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen? Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen? Assosiatiivinen oppiminen Eläin muodostaa assosiaation kahden tai useamman asian välille Oppimista tapahtuu koko ajan, ei voi kytkeä pois

Lisätiedot

Parkanon Ratsastajat ry. Tervetuloa ratsastuksen maailmaan!

Parkanon Ratsastajat ry. Tervetuloa ratsastuksen maailmaan! RATAESTE-RATSASTUKSESSA: Ensimmäinen tottelemattomuus 4 virhepistettä Esteen pudottaminen 4 vp Toinen tottelemattomuus: hylätään Kumoon ratsastus ja/tai satulasta putoaminen: hylätään Tottelemattomuus,

Lisätiedot

Ausbildungsskala eli Koulutusasteikko

Ausbildungsskala eli Koulutusasteikko Ausbildungsskala eli Koulutusasteikko Teksti: Jutta Koivula Kuvat: Jutta Koivula ja Marko Björs Tahti, rentous, kuolaintuki, lennokkuus, suoruus, kokoaminen. Monet ratsastuksen harrastajat ovat kuulleet

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Straightness Training Johdatus suoristamistyöskentelyyn

Straightness Training Johdatus suoristamistyöskentelyyn ESIPUHE Hyvä lukija, Jännittyykö hevosesi, kun ratsastat sillä? Vastusteleeko se kääntymistä toiseen suuntaan? Vai kulkeeko se aina liian nopeasti tai liian hitaasti? Onko hevosellasi usein tapana singota

Lisätiedot

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 Ratsastuskurssit Vko 26 alkeiskurssi 27.6-1.7.2016 Opettaja Heidi Kivi HINTA 195 Tehoalkeet: Onko nyt aika nousta ratsaille? Hyvä startti esimerkiksi

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi SEISAN 1(12) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) SEISAN 1. Yoi 2. Askel vasemmalla jalalla

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2013 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Helsinki 2 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2013 lukien. Muutokset

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2012 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 3 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2012 lukien. Muutokset

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2014 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO 2 3 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2014 lukien. Muutokset

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO 2 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2015 lukien. Muutokset

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

KÄYTTÖRATSASTUSKILPAILUN SÄÄNNÖT (suom. TA av Tävlingsregler för bruksridning, JUF )

KÄYTTÖRATSASTUSKILPAILUN SÄÄNNÖT (suom. TA av Tävlingsregler för bruksridning, JUF ) 1 Suomen Vuonohevosyhdistys ry KÄYTTÖRATSASTUSKILPAILUN SÄÄNNÖT (suom. TA av Tävlingsregler för bruksridning, JUF 20.2.2010) Käyttöratsastuskilpailut - Kilpailumuodon tarkoitus On kilpailumuoto, joka sopii

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.5.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO 2 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.5.2015 lukien. Muutokset

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus 4 KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2015 lukien. Muutokset

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2015 alkaen (päivitetty 19.2.2015) Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2016 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO 2 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2016 lukien. Muutokset

Lisätiedot

Tallilehti Kavionkopse nro. 1

Tallilehti Kavionkopse nro. 1 Tallilehti Kavionkopse nro. 1 Sisällys: A osa Tallin säännöt. B osa Haluatko hoitajaksi? Kuvia tallin hevosista. C osa Hevosaiheisia tehtäviä ja kysymyksiä (hoitajille ja henkilökunnan jäsenille). D osa

Lisätiedot

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikat Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikoita ovat heitto kiinniotto syöttö lyönti peruslyönti näpäys Heitto

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus.

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus. 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos Parijono ja 1-2 hippaa. Parijonossa ollaan kokoajan pienessä liikkeessä 1) 1 min Paikallaan juoksu 2) 30 sek Pikkuvuorohyppely 3) 30 sek

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman

VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman sisäänpäin kääntyneenä polvet hieman koukussa, paino molemmilla

Lisätiedot

Luokka 1 Trail open alueluokka 1. 3.

Luokka 1 Trail open alueluokka 1. 3. Luokka 1 Trail open alueluokka 7. 8. c c c c 5. 6. Jogissa puomien yli portille. Vasemman käden työntöportti Laukassa puomien yli Silta käynnissä 5. Neliössä 360 vasemmalle 6. Puomit käynnissä 7. Peruutus

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

S1, S2. Reining Open AA,Reining Youth AA Walk-in ohjelma

S1, S2. Reining Open AA,Reining Youth AA Walk-in ohjelma 15 S1, S2. Reining Open,Reining Youth Walk-in ohjelma lku Loppu Hevoset voivat saapua käynnissä tai ravissa kentän keskelle. Hevosten on siirryttävä käyntiin tai pysähdyttävä ennen ohjelman aloittamista.

Lisätiedot

243, Verkkoloimi 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00. Toimitus maksutta! Koot ja hinnat:

243, Verkkoloimi 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00. Toimitus maksutta! Koot ja hinnat: Verkkoloimi 243, 00 Paras loimi sinulle, joka haluat hevosellesi Back on Track -vaikutuksen ympäri vuoden käyttämällä samaa loimea. Ohutta keraamista kangasta peittää ohut verkkokangas, joka hengittää

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 MITEN VENYTELLÄ? MIKSI VENYTELLÄ? Ennen liikuntasuoritusta/ alkulämmittelyn jälkeen Lyhytkestoiset

Lisätiedot

PONIORIPÄIVÄT Tulokset lauantai VI JALOSTUSARVOSTELTAVAT SHETLANNINPONIORIIT. 17. Birchhill Jackpot H

PONIORIPÄIVÄT Tulokset lauantai VI JALOSTUSARVOSTELTAVAT SHETLANNINPONIORIIT. 17. Birchhill Jackpot H PONIORIPÄIVÄT 17.-19.5.2013 Tulokset lauantai 18.5.2013 VI JALOSTUSARVOSTELTAVAT SHETLANNINPONIORIIT 17. Birchhill Jackpot 246001H00091736 Hyvä rotutyyppi, sopusuhtainen ja maskuliininen. Ilmeikäs pää,

Lisätiedot

Taukojumppa. Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana

Taukojumppa. Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana Taukojumppa Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana Olet ehkä huomannut viime vuosina uutisia, joissa kerrotaan istumisen olevan hengenvaarallista.

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

Tehtävä 1. Tunnista hevosen pään- ja jalkojen merkit /5p

Tehtävä 1. Tunnista hevosen pään- ja jalkojen merkit /5p Sydän-Hämeen ratsastajat ry:n ja Suomen Ratsastajainliiton järjestämät Valtakunnalliset Hevostaitomestaruuskilpailut Aitoossa 18.5.2013 TEORIAKOE SARJA I kilpailija numero: nimi: seura: kokonaispisteet:

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 3 min Häntähippa: Kaksi joukkuetta, ryöstetään toiselta joukkueelta häntiä(liivin). Se joukkue voittaa joka on ensin ryöstänyt toisen joukkueen kaikki hännät. Hännät ryöstetään

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

Etunoja ja käden ojennus

Etunoja ja käden ojennus Ryhtijumppa Tämä jumppa sisältää tehokkaita liikkeitä, jotka kannustavat vahvaan ja ryhdikkääseen vartalon asentoon. Liikkeet kohdistuvat keski- ja ylävartalon lihaksiin. Jumpassa vuorottelevat lihaskuntoliikkeet

Lisätiedot

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit päivitetty 10.12.2011 Valmentajan varmistus kaikissa testeissä on sallittu! Puomin liikkeissä ei avustusta, valmentaja saa seistä vieressä. Liikkeiden arvostelussa

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS SUOMEN URHEILUOPISTO VALMENNUSKESKUS Pia Pekonen & Annimari Savolainen ASKELKYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ Polvissa noin 90 asteen kulma Keskivartalossa pito Käsien vienti yhdessä ylös

Lisätiedot

VARSAN NÄYTTELYTODISTUS

VARSAN NÄYTTELYTODISTUS Hevonen Draugur frá Sommarbo FEIF ID FI2012102003 Nauhamitat Säkä 136,5 Etupolvi 29 Etusääri 19 Kehitysaste Pää Ilme/rakenne Karkea Hieno Matala Korkea Paksu Ohut Peuran kaula Kaartuva kaula Pysty Viisto

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013 Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013 päivitetty 24.1.2013 Valmentajan varmistus kaikissa testeissä on sallittu! Puomin liikkeissä ei avustusta, valmentaja saa seistä vieressä. Liikkeiden

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin LIITE 3 Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle Keskitason ohjelma Tee liikkeitä päivittäin. Tee jokaista liikettä aluksi 10 liikkeen sarja. Pidä pieni tauko ja toista samat liikkeet toiset. Muista hyvä

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento 84 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT valmiusasento palloon tottuminen syöttäminen - rannesyöttö polvet koukussa, painopiste alhaalla pää pystyssä, katse pelissä

Lisätiedot

KOULUOHJELMAT IX VALJAKKOAJO

KOULUOHJELMAT IX VALJAKKOAJO KOULUOHJELMT I VLJKKOJO Voimassa 1.5.2009 lukien (Päivitetty 20.3.2010) Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU Sivu Ohjelma 1 PIENEN RDN HELPPO OHJELM 1 3 PIENEN RDN VTIV OHJELM 4 VLJKKOMERKIN

Lisätiedot

Vikellyksen ohjeet. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo puh. 09 2294 510. ratsastus@ratsastus.

Vikellyksen ohjeet. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo puh. 09 2294 510. ratsastus@ratsastus. Vikellyksen ohjeet Voimassa 1.1.2014 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo puh. 09 2294 510 ratsastus@ratsastus.fi 1 Sisällysluettelo 1. VIKELLYKSEN YLEISSÄÄNNÖT 1.1 Yleistä 1.1.1

Lisätiedot

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja Keskivartalolihaskuntoharjoituksia Seuraavassa on muutamia keskivartalon voimaan ja hallintaan keskittyviä harjoituksia. Aluksi esitetyt määrät voivat tuntua isoilta. Voitkin aluksi aloittaa pienemmistä

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan: Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit, vuonohevoset ja welsh

Lisätiedot

RATSASTUS- JA HEVOSTAITOMERKKISÄÄNNÖT

RATSASTUS- JA HEVOSTAITOMERKKISÄÄNNÖT RATSASTUS- JA HEVOSTAITOMERKKISÄÄNNÖT Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo SISÄLLYSLUETTELO 1. Merkkien tarkoitus... 3 2. Merkit.... 3 3. Yleistä merkkisuorituksista..

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry RATSASTUS- JA HEVOSTAITOMERKKISÄÄNNÖT. Voimassa 1.2.2016 alkaen

Suomen Ratsastajainliitto ry RATSASTUS- JA HEVOSTAITOMERKKISÄÄNNÖT. Voimassa 1.2.2016 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry RATSASTUS- JA HEVOSTAITOMERKKISÄÄNNÖT Voimassa 1.2.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. Merkkien tarkoitus... 3 2. Merkit.... 3 3. Yleistä merkkisuorituksista.. 4 4. Merkkien vaatimukset.5

Lisätiedot

MYSERA:N MATCH SHOW. Mynämäellä 12.6.2011 Tuomarina Taina Tommila. Hevosen nimi: Bluess Rotu: KWBN Sukupuoli: Tamma Ikä: 5v. sininen punainen x

MYSERA:N MATCH SHOW. Mynämäellä 12.6.2011 Tuomarina Taina Tommila. Hevosen nimi: Bluess Rotu: KWBN Sukupuoli: Tamma Ikä: 5v. sininen punainen x Hevosen nimi: Bluess Rotu: KWBN Ikä: 5v. moderni ratsuhevostyyppi pitkä, hieman alhaalta liittynyt kaula. pitkä lapa, hyvä säkä. hyvä luusto, sivusta hyvä asentoiset, suorat liikkeet erittäin hyvä käynti

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

Fysioterapia ja osteopatia hevosille

Fysioterapia ja osteopatia hevosille Fysioterapia ja osteopatia hevosille HYVINVOIVA HEVONEN LUENTOSARJA 17.11.2015 CYPIS, ESPOO TMI Selma Piha 1 Potilaana hevonen vs. ihminen Anatomia yllättävän sama Eroissa näkyy toimintatavat Hevosen toiminnassa

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Hevosen varusteiden pitää olla sopivat ja turvalliset. Kaikki osuudet tulee ajaa samoin varustein (sama silat/luokki/valjakkovaljastus).

Hevosen varusteiden pitää olla sopivat ja turvalliset. Kaikki osuudet tulee ajaa samoin varustein (sama silat/luokki/valjakkovaljastus). OHJEITA SEKÄ TEHTÄVÄRATAESIMERKKEJÄ MAASTOTAITOAJOLUOKKAAN. 022 Määritelmä Tavoitteena on esittää hevosen koulutustaso ja ominaisuudet ja arvioida sen levollisuutta, rauhallisuutta, yhteistyökykyä sekä

Lisätiedot

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa Yleistä B-luokka Kilpailuihin voi osallistua aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 7 vuotta (lisenssikausi syksy 2013 - kevät 2014 / 2006 syntynyt) B-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan,

Lisätiedot

6. kyu. 5. kyu. aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä

6. kyu. 5. kyu. aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä 6. kyu aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä aihanmi katatedori iriminage molemmat kädet uken olkapäillä gyakuhanmi katatedori shihonage

Lisätiedot

FEIF Urheilutuomareiden arvosteluohje 2014

FEIF Urheilutuomareiden arvosteluohje 2014 FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FEIF Urheilutuomareiden arvosteluohje 2014 Voimassa 1.4. 2014 alkaen FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

Lisätiedot