RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION"

Transkriptio

1 RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION Alain Fabre, Viimeksi päivitetty: Varsinaisen ratsastusterminologian lisäksi olen lisännyt joitakin lähialojen termejä. Ranska/suomi-osassa sanojen jäljessä löytyy hakasuluissa kansainvälinen foneettinen transkriptio. On pidettävä mielessä, että samalla sanalla tai ilmauksella voi olla eri merkitys riippuen alueesta, koulukunnasta, henkilöistä, ratsastuslajista yms. Kielestä toiseen käännettäessä ei aina löydy tarkkaa (tai aidolta kuulostavaa) vastinetta. Suomessa vähän tunnettujen (tai tuntemattomien) sanojen kohdalla olen lisännyt joitakin selityksiä ja vakiintumaton käännös esiintyy hakasuluissa. Kirjallisuutta ja linkkeja sanaston lopussa. Lyhenteet: f kl m val feminiinisukuinen sana klassinen ratsastus (vallitsevan kouluratsastuksen ulkopuolella) maskuliinisukuinen sana valjastuksen termi

2 2 FRANÇAIS SUOMI abandonner [ab d ne] abordage [ab da. ] (= approche [ap ]) de l obstacle [d l pstakl] (m) aborder [ab de] accélérer [aksele e] accident (m) [aksid ] acculé [akyle] (= encapuchonné [ kapy ne]) affermir son assiette [af mi s nasj t] agir avec... [a i av k] agir sur... [a i sy. ] agrandir le cercle [ag di. l s kl] (= élargir [ela i. ] le cercle) aide (f) [ d] aides artificielles (f) [ da tifisj l] aides latérales (f) [ dlate al] aides diagonales (f) [ ddjag nal] aides naturelles (f) [ dnaty l] aides propulsives (f) [ dp pylsi.v] keskeyttää esteen lähestyminen lähestyä kiihdyttää tapaturma kuolaimen takana tiivistää istunta vaikuttaa jollakin vaikuttaa johonkin suurentaa ympyrä apu keinotekoiset avut samanpuoleiset avut ritikkäiset avut; vastakkaiset avut luonnolliset avut eteenpäinvievät avut airs bas (m) [kl] [ b ] airs de haute école (m) [kl.] [ d ot k l] airs relevés (m) [kl.] [ lve] ajuster [a yste] alezan (m) [alz ] allongement d allure (m) [alõ m daly. ] korkean koulun liikkeet (mm ilmahypyt, liikkeet irti maasta) korkean koulun liikkeet (erikoisliikkeet kuten terre-à-terre, pesade/levade + ilmahypyt, liikkeet irti maasta [sauts d école]) säätää rautias (askelen) pidennys

3 3 allonger [alõ e] allure (f) [aly. ] allure artificielle (f) [aly. a tifisj l] allure défectueuse (f) [aly. defekt ø.z] allure naturelle (f) [aly. naty l] alterner [alt ne] amazone (f) [amazo.n] amble (m) [ bl] amble volant (m) [ bl v l ] (= amble de course, m [ bl d ku s]) ambleur (m) [ bl] amener [amne] anneau de fixation (m) [anodfiksasjõ] angle (m) [ gl] (mieluummin: coin, m [kw ]) (1) angle (m) (2) [ gl] antérieurs (m) [ t j. ] anticiper [ tisipe] aplomb (m) [aplõ] appel de langue (m) [ap ld l.g ] appui (du cheval) (m) [ap i] appuyer (m) [ap ije] pidentää (askellaji) askellaji keinotekoinen liike virheellinen askellaji luonnollinen liike vuorotella naistensatulassa ratsastava nainen passi; passikäynti; peitsaus (askellaji) liitopassi passihevonen; peitsaava hevonen taluttaa kiinnitysrengas maneesin kulma poikitus etujalat ennakoida; edeltää apuja jalka-asento maiskutus tuki (hevonen tuella) sulkutaivutus diagonaalille; half-pass arbitre [a bit ] arrêt (m) [a ] arrêt cadré (m) [a kad e] arrêt libre (m) [a lib ] arrière-main (m) [a j m ] (= arrière-train, f) [a j t ] arrivée (f) [a ive] tuomari (poolossa) pysähdys; pidäte pysähtyminen suorana pysähdys vapain ohjin hevosen takaosa maali

4 4 arrondi [a õdi] (= cheval rond) arrondir l encolure [a di. l koly. ] arrondir les coins [a di. lekw ] art équestre (m) [a k st ] assiette (f) [asj t] assouplir [asupli. ] assouplissement (m) [asuplism ] assurance (f) [asy.s] asymétrique [asim t ik] attacher [ata e] attelage (m) [atla. ] (= menage, m [m na. ]) [val.] attelage à quatre (m) [atla akat ] atteler [atle] [val.] attelle (f) [at l] [val.] attentif [at tif] (m), attentive [at ti.v] (f) aubère [ob. ] augmenter [ gm te ] avaloire (f) [avalwa. ] [val.] avancer [av se] avant-bras (m) [av b a] avant-main (f) [av m ] avertir [av ti. ] avoine (f) [avwan] bai (m) [b ] baisser les hanches [b sele ] balade à cheval (f) [balada val]) (= promenade [p mnad] (équestre [ k st ]) (f) pyöreä (hevosen asento ratsastuksessa) pyöristää kaula oikaista kulmat; juosta kulman läpi taideratsastus istunta irroittaa irroittaminen vakuutus vino kiinnittää ajaminen nelivaljakko valjastaa [vaunuihin] länget tarkkaavainen rautiaanpäistärikkö lisätä mäkivyöt kulkea; polkea kyynärvarsi hevosen etuosa herättää (esim. puolipidätteellä) kaura ruunikko laskea takaosa alleen maastotunti; maastossa käyminen

5 5 balle (f) [bal] (poolon tai horse-ballin) pallo ballotade (f) [bal tad] [kl.] [ballotade-ilmahyppy: samanlainen kuin (klassinen) croupade mutta takajalat ovat taempana kuin klassisen (La Guérinière) ja Wienin espanjalaisen koulun tyylissä. Ballotadessa takajalkojen kaviot ja kintereet osoittavat taakse. Croupadessa kintereet osoittavat suunnilleen alas ja kaviot eteen hevosen massan alla. ballotaden kuvia: balzane (f) [balzan] bande de travail (f) [b dd t avaj] banquette (f) [b k t] barbe (m) [ba b] barre (f) (1) [ba. ] barres (f) (2) [ba. ] barre au sol (m) [ba. os l] barre d appel (f) [ba. dap l] bassin (m) [bas ] battre à la main [bat alam ] (= encenser [ s se]) battue (f) [baty] (= poser, m [poze]) beige [b. ] billarder [bija de] bipède (m) [bip d] bipède antérieur (m) [bip d t j. ] bipède diagonal (m) [bip ddjag nal] bipède latéral (m) [bip dlate al] bipède latéral droit (m) [bip dlate ald oa] bipède latéral gauche (m) [bip dlate algo. ] bipède postérieur (m) [bip dp st j. ] bissac (m) [bisak] jalkamerkki; sukka pinteli maaeste berberihevonen puomi hammasloma maapuomi ponnistuspuomi lantiot viskoa päätään poljenta; askel kermanvärinen keriä jalkapari etujalkapari ristivastainen jalkapari samanpuoleinen jalkapari oikea jalkapari vasen jalkapari takajalkapari satulalaukku

6 6 blessé(e) [bl se] blessure (f) [bl sy. ] boiter [bwate] boiterie (f) [bwat i] bolivar (m) [b liva. ] (= chapeau haut-de-forme, m [ apo.odf m] ) bombe (f) [bõ.b] bottes d équitation (f) [b tdekitasjõ] bottillons d équitation (m) [b tijõdekitasjõ] bottines d équitation (f) [b tindekitasjõ] bouche (f) [bu ] bouchon, m [bu õ] (= brosse à chiendent, f [b sa j d ] ) bouchonner [bu ne] boucle (f) (1) [bukl] boucle (f) (2) [bukl] boulet (m) [bul ] bourrelet (m) [bu l ] bourrer [bu e] (= tirer à la main [ti ealam ]) bout du nez (m) [budyne] box (m) [b ks] brancard (m) [b ka. ] [val.] bricole (de poitrail)(f) [b ik l(d pwat aj)] [val.] bride (f) [b id] (1) bride (f) [b id] (2) (= mors de bride, m [m d b id]) bride (f) [b id] (3) (= bride complète [b idkõpl t]) bridon (m) [b idõ] (1) loukkaantunut haava ontua ontuminen knalli ratsastuskypärä ratsastussaappaat nilkkurit ; jodhpurit ; ratsastuskengät suu pesuharja harjata (pesuharjalla) kiemura solki vuohisnivel polvituki painaa kädelle turpa (turvan etuosa) pilttuu; karsina; boksi aisat rintahihna suitset kankikuolain kankisuitset [kuolainten lisäksi] bridongi, nivelkuolain [kankisuitsien ohella]

7 7 bridon (d écurie) [b idõ(deky i)] (m) (2) brosse (f) [b s] brosse à chiendent [b sa j d ] (f) (= bouchon, m [bu õ]) brosse douce [b sdus] (f) brouter [b ute] buste (m) [byst] (= torse, m [t s]) buter [byte] (= trébucher [t eby e]) cabrer [kab e] ( = pointer [pw te]) riimu harja pesuharja puhdistusharja laiduntaa ylävartalo; rintakehä kompastua nousta takajaloille cabriole [kab i l]/ capriole [kap i l] (f) [kl.] [capriole-ilmahyppy:. Ilmahypyistä vaikein: kuten ballotade (ks. tätä) mutta siten, että hypyssä takajalat potkaisevat suoraan taakse] Wienin espanjalaisen koulun ja Saumurin Cadre Noirin capriole + video: cadence (f) [kad.s] kadenssi calme [kalm] cambrer le rein [k b el ] canon (m) (1) [kanõ] canon (m) (2) [kanõ] canon brisé (m) [kanõb ize] caresser [ka se] carrière (f) [ka j. ] carrière d échauffement (f) [ka j. d ofm ] (= paddock, m) carrousel (m) [ka us l] [kl.] casque (m) [kask] casser l encolure du cheval [kasel k ly. dy val] cavaletti (m) [kavaleti] cavalier (m) [kavalje], cavalière (f) [kavalj. ] rauhallinen jännittää ristiselkä sääri suukappale nivelkuolain taputtaa; silittää ulkokenttä lämmittelyalue karuselli; juhlallinen ratsastusnäytös (poolo- tai maastorastastuksen) kypärä taivuttaa liikaa hevosen kaula kavaletit ratsastaja

8 8 cavalier confirmé [kavaljekõfi me] (m), cavalière confirmée [kavalj. kõfi me] (f) cavalier débutant (m) [kavaljedebyt ], cavalière débutante (f) [kavalj. debyt t] caveçon (m) [kavsõ] céder ( les rênes) [s de(le n)] (= rendre [.d ]) ceinture (f) [s ty. ] centre de gravité (m) [s t ( )d g avite] cercle (m) [s kl] (= grande volte, f [g dv lt]) cession (des rênes) (f) [s sjõ(de n)] cession à la jambe (f) [s sjõala.b] cession de mâchoire (f) [s sjõdma wa. ] chambrière (f) [ b i. ] chandelier (m) [ d lje] chanfrein (m) [ f ] chanfrein en avant de la verticale [ f nav dlav tikal] changement de main (m) [ m dm ] changement de main sur la diagonale (m) [ m dm sy ladjag nal] changer de main [ edm ] changer de pied [ edpje ] changement de pied au temps (m) [ m dpjeot ] changement de pied en l air (m) [ m dpje l. ] charger l étrier [ a el t ie] chasse à courre (f) [ asaku. ] (= vénerie, f [v n i]) kokenut ratsastaja vasta-alkaja ratsastaja kapsoni myödätä vyötärö; (ratsastajan) lonka painopiste ympyrä myötääminen pohkeenväistö [leuan rentoutuminen (harjoituksen ansiosta)] juoksutuspiiska tolppa; esteen kannatinpylväs nenäpii; kuonon yläosa turpa luotiviivan edessä suunnan vaihto koko rata leikkaa vaihtaa suunta vaihtaa jalka jalanvaihto joka askeleella jalanvaihto ilmassa siirtää painoa jalustimelle metsästysratsastus; ajoratsastus

9 9 chasser la croupe vers l extérieur [ aselak upv l kste j. ] châtaigne (f) [ at ] cheval (m) [ ( )val] cheval au débourrage (m) [ ( )valodebu a. ] cheval cinq allures (m) [ ( )vals kaly. ] cheval confirmé (m) [ ( )valkõfi me] cheval d attelage (m) [ ( )valdatla. ] cheval de bât (m) [ ( )vald b ] cheval de chasse (m) [ ( )vald as] cheval de dressage (m) [ ( )vald d sa. ] cheval de louage (m) [ ( )vald lwa. ] cheval de propriétaire (m) [ ( )vald p p i t. ] cheval de selle (m) [ ( )vald s l] cheval de trait (m) [ ( )vald t ] cheval entier (m) [ ( )val tje] (= entier, m) cheval quatre allures (m) [ ( )valkat aly. ] chevaler [ vale] (= se croiser [s k oaze]) chute (f) [ yt] faire une chute [f yn yt] claquage (m) [klaka. ] (= tendinite, f [t dinit]) claquement de langue (f) [klakm dl.g] (= appel de langue, m [ap ld l.g]) cloche (f) [kl ] clôture (f) [kloty. ] club équestre [kl b k st ] (= club työntää takaosa ulos yönsilmä; kastanja hevonen remontti viisikäyntihevonen hyvin koulutettu hevonen ajohevonen kuormahevonen metsästyshevonen kouluhevonen vuokrahevonen omistushevonen ratsuhevonen vetohevonen ori nelikäyntihevonen astua ristiin putoaminen pudota; kaatua jännetulehdus; venähdys maiskaus; maiskutus kumikello; kavion suojus aita ratsastustalli

10 10 d équitation [kl bdekitasõ]) (m) coin (m) [kw ] coliques (f) [k lik] collier (m) [k lje] [val.] combinaison (f) [kõbin zõ] (= combiné, m [kõbine]) commissaire de piste (m/f) [komis. d pist] concours complet (d équitation) [kõku. kõpl (dekitasjõ)] (= CCE [sese ]) (m) concours de dressage (m) [kõku. d d sa. ] concours hippique [kõku. ipik] (= jumping, m [d mpi g]), (= concours de sauts d obstacles, m [kõku. d sod pstakl]) (= CSO [se so]) concours international (m) [kõku. t nasj nal] concours national (m) [kõku. nasj nal] conduite à une main (f) [kõd itaynm ] conduite à deux mains (f) [kõd itadøm ] contact (m) [kõtakt] contraction (f) [kõt aksjõ] contre-changement de main (m) [kõt m dm ] contrebas (m) [kõt b ] contre-galop (m) [kõt galo] (= galop à faux [galoafo]) contre-haut (m) [kõt o] contre-sanglon (m) [kõt s glõ] contre-temps (m) [kõt t ] kulma; nurkka ähky länget estesarja; sarjaeste ratamestari kenttäratsastus kouluratsastus-kilpailu estekilpailut kansainvälinen kilpailu kansallinen kilpailu ohjat yhdessä kädessä ohjat kahdessa kädessä tuntuma; yhteys jännittäminen suunnanvaihtojen sarja alamäki [este] vastalaukka ylämäki [este] vastinhihna (ratsastajan tahdosta riippumaton) äkillinen jalanvaihto laukassa

11 11 contrôler [kõt ole] conversion (f) [kõv sjõ] corne [k n](du pommeau de la selle) (f) corriger [k i e] côté concave (m) [kotekõka.v] côté convexe (m) [kotekõv ks] côté extérieur (m) [kote kst j. ] côté hors-montoir (m) [kote mõtwa. ] côté intérieur (m) [kote t j. ] côté montoir (m) [kotemõtwa. ] couché dans la volte [ku ed lav lt] couloir d obstacles (m) [kulwa d pstakl] couloir des aides (m) [kulwa. dez.d] couper la queue [kupelakø] courbe large (f) [ku b la ] courbe serrée (f) [ku b se e] säädellä (pohkeella tai ohjalla) käännös satulanuppi korjata pehmeä puoli; heikko puoli kova puoli; vahva puoli ulkopuoli (hevosen) oikea puoli sisäpuoli (hevosen) vasen puoli voltissa makaava estekäytävä [käden ja pohkeiden muodostama kanava ] typistää häntä loiva kaarre jyrkkä kaarre courbette (f) [ku b t] [kl.] [courbette-ilmahyppy: samantapainen kuin mézair (ks. tätä) mutta hevosen kokoamisaste on suurempi. Klassisessa variantissa hevonen nouse takajalkojensa varaan ja näiden ollessa taivutettuina. Wienissa hyppyjen välillä etujalat eivät kosketa maata. Saumurissa sen sijaan takajalat eivät ole niin taivutetut ja hyppyjen välillä jalat koskettavat maata ] Wienin espanjalaisen koulun ja Saumurin Cadre Noirin courbette (kuvat ja videot): coureur (m) [ku. ] metsästyshevonen course (f) [ku s] course de plat (f) [ku sd pla] course de trot attelé (f) [ku sd t oatle] laukkakilpailu sileä kilpailu ravikilpailu

12 12 course de trot monté (f) [ku sd t omõte] couverture (f) [kuv ty. ] crampons (m) [k põ] cravache (f) [k ava ] crinière (f) [k inj. ] crins (m) [k ] crins lavés (m) [k lave] croiser les étriers [k oazelezet ije] croisillons (m) [k oazijõ] cross (m) [[k s] (= épreuve de fond, f [ep vd f ]) crottin (m) [k t ] [(ratsastettu) ravikilpailu] loimi hokit raippa (hevosen) harja jouhet liinakko nostaa jalustimet kaulalle ristikko maastoratsastus; kestävyyskoe lanta croupade [k upad] (f) [kl.] [croupade-ilmahyppy]. Klassisessa variantissa hyppy on korkeampi kuin courbetessa (ks. tätä). Sekä etu- että takajalat ovat taivutettuina ja suunnilleen samalla korkeudella. Takajalat ovat taivutettuina hevosen massan alla. Saumurin koulussa hevonen nostaa takaosansa ojennettujen etujalkojensa voimalla, minkä jälkeen se ojentaa takajalkojaan ja potkaisee niillä ilmaan, Wienissä sen sijaan ei. croupaden kuvia : croupe (f) [k up] croupe au mur (f) [k upomy. ] (= renvers, m [ v. ]), (= hanches en dehors, f [ d. ]), (= croupe en dehors, f [k up d. ]) croupe en dedans (f) [k up d d ] (= tête au mur, f [t tomy. ]), (= travers, m [t av. ]) croupe en dehors (f) [k up d. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]), (= hanches en dehors, f [ d. ]), (= renvers, m [ v. ]) croupière (f) ) [k upj. ] lautanen vasta(sulku)taivutus sulkutaivutus vasta(sulku)taivutus häntähihna

13 13 cru [k y] (cheval ) cuisse (f) [k is] culotte de cheval (f) [kyl td val] cure-pied (m) [ky pje] curer les sabots [ky elesabo] débourrage (m) [debu a. ] débourrer [debu e] débrider [deb ide] déchausser les étriers [de oselez t ie] décontracté [dekõt akte] décontracter [dekõt akte] défense (f) [def.s] (= résistance, f [ ezist.s]) deferrer [defe e] demander [d m de ] demi-arrêt (m) [d mia ] (= demi-parade, f [d mipa ad]) demi-épaule en dedans (f) [d miepo.l d d ] (= épaule en dedans sur trois pistes [epo.l d d sy t oapist]) demi-parade (f) [d mipa ad] (= demi-arrêt, m [d mia ]) demi-pirouette (f) [d mipi w t] demi-sang (m) [d mis ] demi-tour (m) [d mitu. ] demi-tour sur les épaules (m) [d mitu. sy lezepo.l] demi-tour sur les hanches (m) [d mitu. sy le ] demi-volte (f) [d miv lt] demi-volte renversée (f) [d miv lt v se] vihreä hevonen reisi; yläpohje ratsastushousut kaviokoukku puhdistaa kaviot nuoren hevosen kouluttaminen kouluttaa (nuori hevonen) riisua suitset ottaa jalustimet jalasta rento; rentoutunut rentouttaa vikuroiminen irroittaa kengät pyytää puolipidäte avotaivutus [kolmella uralla, vrt. épaule en dedans ] puolipidäte puolipiruetti puoliverinen käännös etuosakäännös takaosakäännös täyskaarto vastakaarto

14 14 départ (m) [depa. ] départ au galop (m) [depa ogalo] dépôt d étalons (m) [depodetalõ] (= haras, m [a a]) dérobade (f) [de obad] désarçonner [deza sone] (puhekielessä myös vider [vide], virer [vi e]) descente d encolure (f) [des td k ly. ] descente de jambes (f) [des td.b] descente de mains (f) [des td m ] descente des aides (f) [des tdez.d] désinfectant (m) [dez f kt ] désobéissance (f) [dezobeis.s] désuni [dezyni] dessangler [des gle] desseller [desele] detacher [deta e] détacher une ruade [deta eyn yad] (= ruer [rye]) détente (f) [det t] (= élan, m [el ]) diagonal (m) [djag nal] diagonale (f) [djag nal] diamètre du cercle (m) [djam.t dys kl] diminuer [dimin e] diminuer le cercle [dimin el s kl] disposition infléchie [dispozisjõ fle i] distance (f) [dist.s] lähtö laukannosto hevossiittola kieltäytyminen heittää satulasta (annetut) pitkät ohjat (kaulan venytys) pohjeapujen lopettaminen hevosen pysyessä halutussa liikkeessä ohjasapujen lopettaminen hevosen pysyessä halutussa liikkeessä kaikkien apujen lopettaminen [hevosen pysyessä vaaditussa liikkeessä] puhdistusaine tottelemattomuus risti- (laukka) löystää satulavyö riisua satula irrottaa potkaista takajaloilla ponnistus (ennen hyppyä) ristivastainen jalkapari; diagonaalijalkapari lävistäjä ympyrän halkaisija vähentää pienentää ympyrä taivutettuna välimatka

15 15 docile [d sil] donner le pli [d nelpli] (à droite [ad oat]/ à gauche [ago. ]) (= placer [plase]) dos (m) [do] dossière (f) [dosj. ] [val.] double [dubl] (obstacle [ pstakl]) (m) doubler (dans la largeur) [duble(d lala. )] doubler (dans la largeur) (m) [duble(d lala. )] dressage (m) (1) [d sa. ] dressage (m) (2) [d sa. ] dressage (m) (3) [d sa. ] dressage (m) (4) [d sa. ] dresser [d se] driver [d iv. ] (m), driveuse [d ivø.z](f) droit [d oa] (cheval ) droit [d oa] (obstacle ) (m) écouter [ekute] écurie (f) [eky i] écuyer (m) [ek ije], écuyère [ek ij. ] (f) (1) écuyer (m) [ek ije], écuyère (f) [ek ij. ] (2) effet d ensemble (m) [ f d s bl] [kl.] effet de rêne (m) [ f d n] effleurer un obstacle [ fl e n pstakl] (= tutoyer un obstacle kiltti; tottelevainen asettaa (oikealle/ vasemmalle) selkä selustinhihna kaksoiseste kaartaa (radan poikki) kaarto radan poikki hevosen kouluttaminen kouluratsastus (laji) kouluratsastus-kilpailu kouluratsastuskoe (kenttäkilpailussa) kouluttaa( hevonen peruskoulutuksen jälkeen) ohjastaja suora hevonen pystyeste; pysty kuunnella talli [huom. sanaa käytetään vain hevosten kodista. Jos käyt tallilla (ratsastamassa) paikan nimi on club équestre tai centre d équitation] sirkusratsastaja korkean koulun (mestari)ratsastaja [yhdistetty vaikutus saadakseen vastustava hevonen tottelemaan ratsastajaa tämä käyttää samanaikaisesti, nopeasti ja energisesti käsiään ja pohkeitaan/kannuksiaan] ohjasote; ohjasavut hipaista este

16 16 [tytwaje n pstakl]) élan (m) [el ] (= détente, f [det.t]) élevage [elva. ] (de chevaux) (m) éleveur [elv. ] (de chevaux) (m) embarquer [ ba ke] embouchure (f) [ bu y. ] embouchure brisée (f) [ bu y. b ize] emmener [ mne] (= prendre la main [p lam ]) en main [ m ] (= dans la main [d lam ]) encadré [ kad e] (bien encadré [bj n kad e]) encadrement [ kad m ] (d obstacle [d pstakl]) (m) encapuchonné [ kapy ne] (= acculé [akyle]) encenser [ s se](= battre à la main [bat alam ]) enclos (m) [ klo] encolure (f) [ k ly. ] enfourcher le cheval [ fu el val] engagement des postérieurs (m) [ ga m dep st j. ] engager les postérieurs [ ga elep st j. ] (= asseoir [aswa. ]) enrênement fixe (m) [ nm fiks] entier (m) [ tje] (= cheval entier) entorse (f) [ t s] entourer le cheval (avec les jambes) [ tu el val] entraînement (m) [ t nm ] ponnistus (ennen hyppyä) hevoskasvatus kasvattaja (hevoskasvattaja) riistäytyä suukappale nivelkuolain viedä kuolaimella [niskan ollessa korkein piste] avuilla; käden ja pohkeen välissä johde (esteelle) kuolaimen takana viskoa päätään tarha; aitaus kaula noustaa hevosen selkään takajalat koukistuneina; takajalkojen työntyminen hevosen massan alle koukistaa takajalkojaan; saada hevonen koukistamaan/taivuttamaan takajalkojaan sivuohjat ori venähdys istua tiiviisti hevosen ympärillä valmennus; harjoittelu

17 17 entraineur [ t n. ] éparvin (m) [epa v ] entretenir [ t tni. ] épaule (f) (1) [epo.l] épaule (f) (2) [epo.l] épaule en dedans (f) [epo.l d d ] (1) épaule en dedans (f) [epo.l d d ] (2) épaule en dedans sur trois pistes (f) [epo.l d d sy t oapist] (= demi-épaule en dedans, f [d miepo.l d d ]) épaule externe (f) [epol kst n] (= épaule extérieure, f [epol kst j. ]) épaule interne (f) [epol t n] (= épaule intérieure, f [epol t j. ]) éperon (m) [ep õ] éperonner [ep ne] éponge (f) [epõ. ] épreuve de dressage (f) [ep.vd d sa. ] épreuve de saut d obstacles (f) [ep.vd sod pstakl] (= concours hippique, m [kõku ipik]) épreuve d obstacles [ep.vd pstakl] (= jumping) équilibre (m) [ekilib ] équilibré [ekilib e] équitation (f) [ekitasjõ] equitation de promenade (f) [ekitasjõdp mna.d] equitation de travail (f) [ekitasjõdt avaj] equitation islandaise (f) [ekitasjõisl d.z] valmentaja patti ylläpitää lapa olkapää avotaivutus; avo avotaivutus [neljällä uralla; vrt. demi-épaule en dedans] avotaivutus kolmella uralla ulkolapa sisälapa kannus käyttää kannuksia pesusieni kouluratsastuskoe (kenttäkilpailussa) rataesteratsastus esteratsastuskoe tasapaino tasapainoinen ratsastus maastoilu; maastotunti [yhteisnimitys eri maailmankolkkien maataloustöissä käytetyistä ratsastustyyleistä] islanninratsastus

18 18 equitation tauromachique (f) [ekitasjõto oma ik] equitation western (f) [ekitasjõw st n] erreur (f) [. ] escalier (m) [ skalje] (= triples barres [t ipl ba. ]) estrapades (f) [ st apad] (= sauts de mouton, m [sodmutõ]) étalon (m) [etalõ] étrier (m) [et ie] étrille (f) [et i.j] étriller [et ije] étriver [et ive] étrivière (f) [et ivj. ] exécuter [ gz kyte] exercices de conduite (m) [ gz sisd kõd it] extrêmité libre des rênes (f) [ kst mitelib de n] fanion (m) [fanjõ] fausse-rêne (f) [fos n] [val.] faute (f) [fo.t] fer (à cheval) (m) [f. (a val)] ferrage (m) [f a. ] ferrer [f e] (= referrer [ f e]) ferrure (f) [f y. ] fesse (f) [f s] figure (f) [figy. ] filet (m) [fil ] filet releveur (m) [fil lv ] flanc (m) [fl ] härkätaisteluratsastus lännenratsastus virhe trippeli pukittaminen siitosori jalustin suka sukia säätää jalustinhihna jalustinhihna suorittaa kouluratsastustunti ohjan perät viiri syöksyohja virhepiste (hevosen)kenkä kengitys (kengittäminen) kengittää kengitys (eri kenkätyypit) pakara kuvio; tie nivelkuolain gag-kuolain kylki

19 19 flanelles (f) [flan l] fléchir [fle i. ] flexion d encolure (f) [fl ksjõd k ly. ] flexion de mâchoire (f) [fl ksjõdma wa. ] [kl.] flexion directe (f) [fl ksjõdi kt] flexions sur place (f) [fl ksjõsy plas] [kl.] flot de rênes (m) [flod n] foin (m) [fw ] forger [f e] fossé (m) [fose] fouet (m) [fw ] fouet (de cocher) (m) [fw (dk e)] [val.] foulée [fule] fourchette (f)[fu t] fourrage (m) [fu a. ] fracture (f) [f akty. ] franchir [f i. ] freiner [f ne] froment (m) [f m ] front (m) [f õ] frontal (m) [f õtal] fuir [f i. ] galop (m) [galo] galop à faux (m) [galoafo] (par erreur [pa. ]) galop à faux [galoafo] (demandé [d m de]) (m) galop à droite (m) [gaload oat] patjat; pintelit taivuttaa; koukistaa [kaulan taivutusharjoitus (hevosen suun rentoutumiseksi)] [leuan taivutusharjoitus (hevosen suun rentoutumiseksi] suora taivutus [suun, niskan, kaulan taivutukset paikalla (hevosen rentoutumiseksi)] ohjanperät heinä takoa hauta piiska ajopiiska poljenta; askel (kavion) säde rehu luun murtuma hypätä [esteen yli] hidastaa vehnä otsa otsahihna väistää [esim. pohjetta] laukka väärä laukka vastalaukka oikea laukka

20 20 galop à gauche (m) [galoago. ] galop allongé (m) [galoalõ e] galop de course (m) [galotku s] galop désuni (m) [galodezyni] galop de travail (m) [galodt avaj] vasen laukka pidennetty laukka kiitolaukka ristilaukka harjoituslaukka galop en arrière (m) [galo na j. ] [kl.] [laukka taaksepäin] Esim. oikea laukka järjestyksessä: vasen takajalka, oikea takajalka., vasen etujalka, oikea etujalka laukka taaksepäin, video: galop juste (m) [galo yst] (= galop sur le pied intérieur [galosy l pje t j. ]) galop moyen (m) [galomwaj ] galop raccourci (m) [galo aku si] galop rassemblé (m) [galo as ble] myötälaukka keskilaukka lyhennetty laukka koottu laukka galop sur place (m) [galosy plas] [kl.] laukka paikallaan, video: [laukka paikallaan (vrt. ravin ja piaffin suhde)]. Esim. oikea laukka järjestyksessä: vasen takajalka, oikea takajalka., vasen etujalka, oikea etujalka galop sur trois jambes (m) [galosy t oa.b] [kl.] galoper [galope] (= marcher au galop [ma eogalo]) galopeur (m) [galop. ] ganache (f) [gana ] gant (m) [g ] garde-botte (m) [ga d b t] garnir [ga ni. ] [val.] garrot (m) [ga o] gaule (f) [vanha] [go.l] (= cravache, f [k ava ]) genou (m) [ nu] gilet de protection (m) [ il dp ot ksjõ] laukka kolmella jalalla. Oikea laukka järjestyksessä: oikea takajalka, vasen takajalka, oikea etujalka] laukata laukkahevonen; kilpahevonen leukaperä käsine (maneesin tai kentän) seinä suitsia [vetohevonen] säkä raippa polvi turvaliivi

21 21 glome (m) [glo.m] gourmette (f) [gu m t] grand côté (m) [g k te] grande volte (f) [g dv lt] (= cercle, m [s kl]) gris (m) [g i] groom [g um] [val.] guêtres (f) [g.t ] guides (f) [gid] [val.] hackamore (m) [akam. ] haie vive (f) [ viv] halte (f) [alt] hanche (f) [ ] hanches en dehors (f) [ d. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]) handicap (m) [ dikap] päkiäinen kankikuolainketju pitkä sivu ympyrä kimo groomi säärykset; suojat [valjakon] ohjat hackamore risulaatikko lepotauko lonka vastataivutus tasoitus haras (m) [a a] (= dépôt d étalons, m [d pod talõ]) harnachement (m) [val.] [a na m ] (1) hevossiittola valjastus; valjaat harnarchement (m) [a na m ] (2) ratsastusvarusteet (hevosen ~ ) harnacher [a na e] harnais (m) [a n ] [val.] haute école (f) [otek l] hauteur de l obstacle (f) [ot d l pstakl] herbe (f) [ b] hippisme (m) [ipism] hippodrome (m) [ipod o.m] hongre (m) [õ.g ] valjastaa; laittaa hevoselle varusteet valjaat korkea kouluratsastus [eri kuin kansainvälisissä kouluratsastuskilpailuissa sisältää mm ilmahyppyjä kuten ballotade, levade, pesade, croupade, cabriole ] esteen korkeus ruoho hevosurheilu laukka- tai ravirata ruuna

22 22 horse-ball (m) [ sbo.l] houssine (f) [usin] (= stick, m [stik] on tavallisempi) huit de chiffre (m) [ itd if ] impulsion (f) [ pylsjõ] incurvation (f) [ ky vasjõ] (= inflexion, f [ fl ksjõ]) incurver [ ky ve] (= infléchir [ fl i. ]) indépendance des aides (f) [ d p d sdez.d] (= séparation des aides, f [sepa asjõdez.d]) inflammation (f) [ flamasjõ] injection (f) [ ksjõ] instructeur (m) [ st ykt. ], instructrice (f) [ st ykt is] isabelle (m) [izab l] ischions (m) [iskjõ] [lapsille kehitetty poolon tapainen peli] pitkä kouluraippa (voltti)kahdeksikko eteenpäinpyrkimys; lennokkuus taivutus; taivuttaminen taivuttaa apujen riippumattomuus toisistaan tulehdus pistos ohjaaja; opettaja voikko istuinluut jambe (du cavalier) (f) [ b(dykavalje)] (1) jambe (du cheval) [ b(dy val)](f) (2) jambe active (f) [ bakti.v] jambe isolée (f) [ biz le] jambe passive (f) [ bpasi.v] jambes sans main (f) [ bs m ] [kl.] jambette (f) [ b t] [kl.] pohje; jalka koipi aktiivinen pohje [vasen tai oikea pohje yksin] passiivinen pohje jalat ilman käsiä [jommankumman etujalan eteen ojentaminen] jambette piaffissa, video: jarret (m) [ a ] jeune cavalier (m) [ nkavalje] jeune cavalière (f) [ nkavalj ] jockey (m) [d k ] jockey anglais (m) [d k gl ] (= jockey de bois, m [d k dbwa], kinner nuori ratsastaja kilparatsastaja (laukkakilpailussa) [X-muotoinen kehys, joka sijoitetaan hevosen selkään ja johon kiinnitetään ohjat (erittäin kiistelty

23 23 (= diable, m [djabl]) vehje!)] juge [ y. ] jument (f) [ ym ] junior [ ynj. ] jury (m) [ y i] lad (m) [lad] latéral (m) [late al] (= bipède latéral, m [bip dlate al]) légèreté [le te] lésion (f) [lezjõ] tuomari tamma juniori tuomaristo (kilpatallin) hevosen hoitaja samanpuoleinen jalkapari kevyt ratsastustyyli vamma levade (f) [l vad] [levade-liike: samanlainen kuin pesade (ks. tätä). Wienin koulussa hevosen ja maan välinen kulma on noin 30 o ; Andalusian Jerezissa sen sijaan kulma on paljon jyrkempi ja hevosen on pysyttävä muutaman sekunnin ajan tasapainossa] levaden kuvia: levadesta (ja pesadesta): lever (m) [l ve] vaihe, jossa hevosen jalka on ilmassa liant (m) [lj ] liberté de langue (f) [lib tedl.g] (= passage de langue, m [pasa. d l.g]) licol (d écurie) (m) [lik l(deky i)] ligament (m) [ligam ] ligne du milieu (f) [li dymiljø] (= ligne médiane, f [li m djan]) litière (f) [litj. ] longe (f) [lõ. ] tiivis ja joustava istunta kielikaari riimu; tallipäitset nivelside keskihalkaisija kuivikkeet liina; juoksutusohja longe d attache (f) [lõ. data ] longer [lõ e] longues rênes (f) [lõg.n] longueur (f) [lõg. ](1) longueur (f) [lõg. ] (2) juoksuttaa liinassa pitkin ohjin (hevosen koulutuksessa) pituus keskiviiva

24 24 (= ligne du milieu, f [li dymiljø]) maillet (m) [maj ] main (1) [m ] main (2) : piste à main droite [pistam d oat] piste à main gauche [pistam go. ] main de la bride (f) [m dlab id] [kl.] main de l épée (f) [m dlepe] [kl.] main sans jambes (f) [m s.b] [kl.] maïs (m) [mais] maîtriser [m t ize] manège (m) [man. ] manque d impulsion (m) [m kd pylsjõ] marcher [ma e] marcher à main droite [ma e am d oat]/ à main gauche [ma e am go. ] marcher au pas [ma eop ] / au trot [ma eot o] / au galop [ma eogalo] marcher droit [ma ed oa] marcher sur le cercle [ma esy l s kl] maréchal-ferrant (m) [ma e alf ] marque au fer rouge (f) [ma kof. u. ] martingale (f) [ma t gal] martingale à anneaux (f) [ma t gala.ano] martingale fixe (f) [ma t galfiks] mélasse (f) [melas] membre à terre (m) [m b at. ] membre au soutien (m) [m b osutj ] poolomaila käsi oikea kierros vasen kierros vasen käsi [ kankikuolain käsi ] oikea käsi [ miekan käsi ] käsi ilman pohkeita maissi hallita; osata maneesi haluttomuus kulkea; polkea ratsastaa oikea/ vasen kierros kulkea käynnissä/ ravissa/ laukassa jatkaa pitkällä sivulla ratsastaa ympyrällä kengitysseppä polttomerkki martingaali rengasmartingaali kiinteä martingaali melassi maassa oleva jalka ilmassa oleva jalka

25 25 menage (m) [m na. ] (= attelage, m [atla. ]) [val.] mener [m ne] mère (f) [m. ] mettre au gallop [m t ogalo] mettre pied à terre [m t pje(t)at. ] valjakkoajo ajaa valjakkoa emä siirtää laukkaan tulla ratsailta alas mézair (m) [m z. ] [kl.] mézairin kuvia: [mezair-ilmahyppy. Kaikkien ilmahyppyjen perustana oleva liike, jota voidaan käsittää terre-àterren ja pesade-yhdistelmällä. Etujalkojen ollessa ilmassa ne ovat hiukan taivutettuina] mise en main (f) [miz m ] mollet (m) [m l ] moniteur (m) [m nit. ], monitrice [m nit is] (f) montant de filet (m) [mõt dfil ] monter [mõte] monte à cru (f) [mõtak y] monte en amazone (f) [mõt namazo.n] monte en suspension (f) [mõt sysp sjõ] monter à cru [mõteak y] monter en amazone [mõte namazo.n] monter en suspension [mõte sysp sjõ] monture (f) [mõty. ] mordre [m d ] mors (m) [m ] mors de bride (m) [m d b id] mors de filet (m) [m d fil ] mouche (f) [mu ] mouvement (m) [muvm ] saattaminen kuolaimelle alapohje ohjaaja; opettaja poskihihna ratsastaa ratsastaminen ilman satulaa ratsastaminen naistensatulassa ratsastaminen kevyessä istunnassa ratsastaa ilman satulaa ratsastaa naistensatulassa ratsastaa kevyessä istunnassa ratsu purra kuolain kankikuolain; kandaari nivelkuolain kärpänen liike

26 26 mur (m) [my. ] museau (m) [myzo] muserolle (f) [myz l] musette-mangeoire (f) [myz tm wa. ] natter [nate] (= tresser [t se]) nettoyer [n twaje] niveau (m) [nivo] nuque (f) [nyk] obéissance (f) [ b is s] obliquité (f) [ blikite] obstacle (m) [ pstakl] obstacle droit (m) [ pstakl d oa] (= vertical, m [v tikal]) obstacle fermé (m) [ pstakl f me] obstacle fixe (m) [ pstakl fiks] obstacle haut (m) [ pstakl o] obstacle large (m) [ pstakl la ] oeil vairon (m) [ jv õ] oeillères (f) [ j. ][val.] ombrageux (m) [õb a ø], ombrageuse (f) [õb a ø.z] opérer [ pe e] organisateur (m) [ ganizat. ] organisatrice (f) [ ganizat is] oxer (m) [ ks. ] paddock (m) [pad k] paille (f) [pa.j] paille hachée (f) [pa.j e] paire (f) [p. ] muuri turpa; kuono kuonohihna; turparemmi syöttöpussi letittää; palmikoida puhdistaa taso niska totteleminen poikitus este pystyeste suljettu este kiinteä este korkea este leveä este herasilmä silmälaput vauhko leikata (eläinlääk.) järjestäjä okseri lämmittelyalue; tarha olki silppu parivaljakko

27 27 palefrenier (m) [palf nje], palefrenière [palf nj. ](f) palissade (f) [palisad] pansage (m) [p sa. ] panser [p se] parade (f) [pa ad] (= arrêt net, m [a n t]) [kl.] parcours (m) [pa ku. ] parcours de cross (m) [pa ku. d k s] parcours d obstacles (m) [pa ku. d pstakl] parcours routier (m) [pa ku. utje] parcours sans faute (m) [pa ku. s fo.t] partir [pa ti. ] (--- au pas [op ]; au trot [ot o]; au galop [ogalo]) pas (m) [p ] (1) pas ( au [op ]) (m) (2) pas allongé (m) [p.alõ e] pas d école (m) [p.d k l] pas de côté (m) [p dk te] (= travail de deux pistes, m [t avajd døpist]) pas de deux (m) [p.ddø] [kl.] pas de trois (m) [p dt oa] [kl.] hevosen hoitaja lankkueste (hevosen) hoito hoitaa [ratsastajan tahdosta suoritettu äkkipysähdys] rata maastorata esterata matkaratsastus virheetön rata (lähteä) käyntiin, raviin ; nostaa laukka askel käynti (käynnissä) lisätty käynti koulukäynti sivuttaisliike; työskentely kahdella uralla kahden ratsukon yhteisesitys kolmen ratsukon yhteisesitys pas espagnol (m) [p spa l] [kl.] espanjalainen käynti [hevonen ojentaa etujalkansa suoraksi eteen] espanjalaisen käynnin kuvia ja video: pas libre (m) [p.lib ] passage (m) [pasa. ] passage de langue (m) [pasa. d l.g] (= liberté de langue, f [lib tedl.g]) passage des coins (m) [pasa. dekw ] vapaa käynti passage kielikaari; kielentila kulman ratsastaminen

28 28 passer [pase] (au trot... [ot o]) pâturage (m) [p ty a. ] paturon (m) [p ty õ] pénaliser [penalize] perdre l impulsion [p d l pylsjõ] père (m) [p. ] siirtyä (raviin...) laidun vuohinen rangaista, antaa virhepiste hyytyä isä pesade (f) [p zad] [pesade-liike: hevosen ollessa paikallaan se nousee takajalkojen varaaan. Hevonen istuu (sen takajalat ovat taivutettuina) etujalat ovat myös taipuneina ks. myös levade] pesaden kuvia: peser [p ze] peser à la main [p zealam ] petit côté (m) [p( )tikote] piaffer (m) [pjafe] piaffer en arrière (m) [pjafe na j. ] siirtää paino painaa kuolaimiin [maneesin] lyhyt sivu piaffi [piaffi taaksepäin] piaffi taaksepäin, video: piano (m) [pjano] pie [pi] (cheval ) pied (m) [pje] pierre à sel (m) [pj as l] pilier(s) (m) [pilje] pinces (f) [p.s] pirouette [pi w t] (f) (1) pianovalli; porrasvalli kirjava hevonen jalka suolakivi pilari(t) keskimmäiset etuhampaat piruetti pirouette (f) [pi w t] (2) (= demi-tour sur les hanches, m [d mitu. sy le ] ) (= pirouette au pas, f [pi w top ]) pirouette renversée (f) [pi w t v se] pirouette renversée sur trois jambes (f) [pi w t v se sy t oa.b] takaosakäännös etuosakäännös [etuosakäännös kolmella jalalla] etuosakäännös kolmella jalalla, video:

29 29 piste (f) [pist] (1) piste (f) [pist] (2) piste cavalière (f) [pistkavalj. ] piste de course (f) [pistd ku s] placer (m) [plase] (= donner le pli [d nelpli] (à droite [ad oat]/ à gauche [ago. ]) (kavio)ura rata; koulurata ratsastuspolku laukkarata asettaa (verbi); asetus (substantiivi) planer (m) [plane] pli (m) [pli] (1) pli (m) [pli] (= demi-pli [d mipli]) (2) ployé [plwaje] ployer [plwaje] poids (m) [pwa] poils (m) [pwal] poils d été (m) [pwaldete] poils d hiver (m) [pwaldiv. ] pointer [pw te] (= cabrer [kab e]) poitrail (m) [pwat aj] polo (m) [polo] pommeau (m) [pomo] pommelé (m) [p mle] poney (m) [p n ], ponette [p n t](f) porte-brancard (m) [p t b ka. ] [val.] porte-bride (m) [p t b id] porte-étrivière (m) [p tet ivj. ] porte-selle (m) [p t s l] porter [p te] (la main...[lam ]) porter au vent [p teov ] liitovaihe (hypyssä) taivutus asetus taivutettu taivuttaa paino peitinkarvat kesäkarva talvikarva nousta pystyyn rynnäs poolo satulan etukaari papurikko poni aisahihna suitsiteline jalustinkoukku satulateline viedä (käsi...) olla kuolaimen edessä/ päällä

30 30 (= être au-dessus de la main [ t otsydlam ]) poser (m) [poze] (= battue, f) (1) poser (m) [poze] (2) position de course (f) [pozisjõdku s] position de dressage (f) [pozisjõdd sa. ] position raccrochée (f) [pozisjõ ak e] position de saut (f) [pozisjõdso] postérieur (m) [p st j. ] poulain (m) [pul ] pouliche (f) [puli ] pouliner [puline] poulinière (f) [pulinj. ] pousser l assiette vers l avant [puselasj tv lav ] vousser le rein (vers l avant) [vusel v. lav ] prairie (f) [p i] (= pré, m [p e]) précipiter [p sipite] premiers soins (m) [p mjesw ] prendre la main [p d lam ] (= emmener [ mne]) président du jury (m) [p ezid dy y i] présidente du jury (f) [p ezid.t dy y i] pression du mollet (f) [p sjõdym l ] promenade [p mnad] (équestre [ k st ]) (f) (= balade à cheval, f [balada val]) protège-boulet (m) [p t. bul ] protège-queue (m) [p t. kø] poljenta; askel vaihe, jolloin hevosen jalka on maassa (laukka)kilpailu-istunta kouluistunta tuoli-istunta esteistunta takajalka varsa tammavarsa varsoa siitostamma työntää lantiot eteenpäin laidun, niitty kiirehtiä; rynnätä ensi-apu viedä tuomariston puheenjohtaja pohkeen puristus maastossa käyminen; ratsastusretki takasuoja häntäsuoja

31 31 protège-tendons (m) [p t. t dõ] puce (f) [pys] punir [pyni. ] pur-sang (m) [py s ] quadrille (m) [kad i.j] [kl.] quartier (m) [ka tje] queue (f) [kø] raccourcir [ aku si. ] raccourcir la foulée [ aku si. lafule ] raid d endurance (m) [ dd dy.s] raide [ d] raie de mulet (f) [ dmyl ] ralentir [ al ti. ] ramener (m) [ amne] ramingue [ am.g] randonnée (équestre) (f) [ done ( k st )] (= rando, f [ do]) rassembler (1) rassembler [ as ble] (m) (2) râtelier (m) [ at lje] récompense (f) [ ekõp.s] récompenser [ ekõp.se] rectitude (f) [ ktiyd] reculer (m) [ kyle] reculer [ kyle] redemander [ dm de] (= renouveler [ nuvle]) redresser le cheval [ d se] réduction du cercle (f) [ edyksjõdys kl] etusuoja mikrosiru rankaista täysverinen neljän ratsukon yhteisesitys satulan siipi häntä lyhentää lyhentää askel matkaratsastus jäykkä siima hidastaa peräänanto hevonen, joka vastustaa kannuksia (hevos)vaellus koota hevonen kokoaminen heinähäkki kiittäminen; palkinto; palkitseminen kiittää suoruus peruutus; peruuttaminen peruuttaa toistaa (pyyntö, apu ym) suoristaa; oikaista ympyrän pienentäminen

32 32 refus (m) [ fy] refuser [ fyze] regard (m) [ ga. ] regard horizontal [ ga. izõtal] régime (m) [ e im] registre général [ ist n al] (= stud-book) (m) règles de sécurité (f) [ gl d seky ite] rein (m) [ ] (1) rein (m) [ ] (2) rein cambré (m) [ k b e] (= rein creux, m [ k ø]) rein voussé (m) [ vuse] kieltäytyminen kieltäytyä katse katse suoraan eteenpäin ruokavalio kantakirja turvallisuussäännöt lanne ristiselkä jännittynyt/ jäykkä ristiselkä lantiot eteen rendre [.d ] (= céder [sede]) rêne (f) [ n] rêne allemande (f) [ nalm.d] (= rêne coulante, f [ nkul.t]) rêne d appui (f) [ ndap i] (= rêne contraire, f [ nkõt. ]) rêne d ouverture (f) [ nduv ty. ] (= rêne directe, f [ ndi kt]) rêne contraire [ nkõt. ] (= rêne d appui [ ndap i]) (f) rêne contraire d opposition (f) [ nkõt. dopozisjõ] [kl.] rêne contraire d opposition en avant du garrot (f) [ nkõt. dopozisjõ nav dyga o] [kl.] rêne contraire d opposition en arrière du garrot (f) [ nkõt. dopozisjõ na j. dyga o] (= rêne intermédiaire, f [ n t m dj. ]) [kl.] rêne coulante [ nkul.t] (= rêne myödätä ohja gramaani, liukuohja [kääntävä ulko-ohja; kaulaa painava ulko-ohja; ohjastuki] johtava ohjasote; suora ohja(sote); ohjasote sivulle [kaulaa painava ulko-ohja; ohjastuki] epäsuora ohja(sote) [liikkeen vastainen ohjasote edessä] [liikkeen vastainen ohjasote takana] gramaani, liukuohja

33 33 allemande [ nalm.d]) (f) rêne de bride (f) [ nd b id] rêne de filet (f) [ nd fil ] rêne directe (f) [ ndi kt] (= rêne d ouverture [ nduv ty. ]) rêne directe d opposition (f) [ ndi kt dopozisjõ] [kl.] rêne extérieure (f) [ n kst j. ] rêne flottante (f) [ nfl t.t] rêne intérieure (f) [ n t j. ] rêne intermédiaire (f) [ n t m dj. ] (= rêne contraire d opposition en arrière du garrot, f [ nkõt dopozisjõ na j. dyga o]) [kl.] rêne isolée (f) [ niz le] rênes dans une seule main (f) [ nd zyns lm ] rêne tendue (f) [ nt dy] rênes flottantes (f) [ nfl t.t] rênes séparées (f) [ ns pa e] renouveler [ nuvle] (= redemander [ dm de]) renvers (m) [ v. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]) renverser un obstacle [ v se n pstakl] repos (m) [ po] reprendre [ p.d ] (son cheval) reprendre les rênes [ p.d le n] reprise (f) [ p i.z] (1) reprise (f) [ p i.z] (= reprise de dressage [ p i.zd d sa. ]) (2) reprise d obstacles [ p i.zd pstakl] kankikuolainohja nivelkuolainohja suora ohja(sote) [liikkeen suuntainen ohjasote] ulko-ohja löysä ohja [tarkoituksellisesti silloin kun hevonen työskentelee ratsastajan tahdon mukaan] sisäohja vasen tai oikea ohja yksin ohjat yhdessä kädessä kireä ohja löysät ohjat ohjat jaettuina uusia, toistaa (apu, pyyntö ym) vasta(sulku)taivutus kaataa este lepo pidättää; tehdä pidäte kerätä ohjat (käteen) ratsastustunti (ratsastusnäytöksissä) pari- tai ryhmätyöskentely esteratsastustunti

34 34 (f) résistance (f) [ zist.s] (= défense, f [def.s]) résister [ eziste] (1) résister [ eziste] (2) retombée (f) [ tõbe] revenir (au pas ) [ vni. (op )] rivière (f) [ ivj. ] robe (f) [ b] rond (m) [ õ], ronde [ õ.d] (f) rouan (m) [ w ] ruade (f) [ ad] ruer [ e] sabot (m) [sabo] sacoche (f) [sak ] (= bissac, m [bisak]) s accrocher aux rênes [sak eo n] s appuyer [sap ije] s échapper [se ape] s emballer [s bale] s enlever (1) [s lve] s enlever (2) [s lve] s éteindre [set d ] s incurver [s ky ve] s inscrire [s sk i. ] sang-chaud (m) [s o] sang-froid (m) [s f oa] sangle (f) [s gl] sangler [s gle] vastustus; vikuroiminen pitää vastaan; säännöstellä vikuroida; vastustaa alastulo (esteen jälkeen) siirtyä takaisin (käyntiin...) vesihauta (hevosen) väri pyöreä päistärikkö potku potkaista kavio satulalaukku tarrautua ohjiin; vetää ohjista nojata ohjiin valua ulos, kaatua ulos pillastua nousta (esteelle) nousta (irti satulasta) hyytyä (liikkeestä) taipua ilmoittautua lämminverihevonen kylmäverihevonen satulavyö kiinnittää satulavyö

35 35 sanglon (m) [s glõ] saut (m) (1) [so] saut (m) (2) [so] (= jumping, m) saut (m) (3) (= saut d école [sodek l]) sauter [sote] sauter en selle [sote s l] sauteur [sot. ] (1) sauteur [sot. ] (2) sauts de mouton (m) [sodmutõ] (= estrapades [ st apad]) sciure (f) [sjy. ] se blesser [s bl se] se dérober [s de obe] (= éviter [evite]) se gonfler [s gõfle] seau (m) [so] selle (f) [s l] selle (m) [s l] (= cheval de selle) selle à battes [s labat] (f) [kl.] selle d amazone (f) [s ldamazo.n] [kl.] selle de dressage [s ld d sa. ] (f) selle de saut (f) [s ld so] selle mixte (f) [s lmikst] seller [s le] sellerie (f) [s l i] (1) sellerie (f) [s l i] (2) sellette (f) [s l t] [val.] sentier de randonnée équestre (m) [s tjed d ne k st ] hyppy esteratsastus [ilmahyppy, joissa tietyssä vaiheessa hevosen kaikki jalat ovat irti maasta] hypätä hypätä satulaan estehevonen hevonen, joka osaa ilmahypyt (liikkeet irti maasta) pukittaminen sahajauho loukkaantua kiertää, väistää (este) pullistaa ämpäri; sanko satula ratsuhevonen satula, jonka taka- ja etukaari on kohotettu (mm. ilmahyppyjä varten tai perinteellisissä karjaanhoitokulttuureissa) naistensatula koulusatula estesatula yleissatula satuloida satulahuone satula-, nahkaesineiden valmistus selustin vaellusratsastuspolku

36 36 séparation des aides (f) [sepa asjõdez.d] (= indépendance des aides, f [ dep d sdez.d]) serpentine (f) [s p tin] serrer avec le mollet [s eav kl m l ] signalement (m) [si alm ] soigneur (m) [swa. ], soigneuse [swa ø.z](f) (= palefrenier [palf nje], m; palefrenière, f [palf nj. ]) son (m) [sõ] sortir [s ti. ] (d un exercice [d n gz sis]) soumission (de l encolure et de la nuque) (f) [sumisjõ] souple [supl] sous-gorge (f) [sug ] sous-ventrière (f) [suv t i. ] (= surfaix, m [sy f ]) spectacle équestre (m) [sp ktakl k st ] serpentine (f) [s p tin] soutenir [sutni ] spirale (f) [spi al] stage équestre [sta k st ]/ d équitation [sta d kitasjõ] (m) stalle (m) [stal] stationata (f) [stasjonata] steeple(-chase) (m) [stip l] stick (m) [stik] sulky (m) [sylki] sur la main [sy lam ] apujen riippumattomuus toisistaan kiemuraura puristaa pohkeella tuntomerkit hevoshoitaja lese(et) lopettaa (tehtävä) peräänanto joustava kaulahihna mahavyö ratsastustaitojen esitys kiemuraura ylläpitää spiraali; ympyrän pienentäminen tai suurentaminen ratsastusleiri parsi pystyeste sekaestelaukka pitkä raippa kärryt [ravikilpailussa] kuolaimella; kuolaintuella [ilman, että niska olisi korkein kohta]

37 37 surfaix de voltige (m) [sy f dv lti. ] suspension (f) [sysp sjõ](1) suspension (f) [sysp sjõ] (2) tact équestre (m) [taktek st ] taille [ta.j] (au garrot [oga o]) (f) talon (m) [talõ] talus (m) [taly] tandem (m) [t d m] [val.] taon (m) [t ] taper [tape] tapis de selle (m) [tapids l] tapoter [tap te] temps (m) [t ] (1) temps (m) [t ] (2) temps (m) (3) [t ] (= cadence, f [kad.s]) temps accordé (m) [t ak de] temps limite (m) [t limit] tendon (m) [t dõ] tenue (f) [t ny] (1) tenue (f) [t ny] (2) terrain de polo (m) [t dpolo] vikellysvyö kevyt istunta liitovaihe [ratsastustaito, jossa avut ovat mahdollisimman näkymättömät ja kevyet] säkäkorkeus kantapää penkka; rinne; penger tandemvaljakko paarma potkia satulahuopa taputtaa aika tahti tempo enimmäisaika aikaraja jänne pito (esim. ohjien pito) ratsastusasu poolokenttä terre-à-terre (m) [t at. ] [kl.] [terre à terre-liike: kaksitahtinen lyhyt laukka, jossa hevonen etenee keinumaisesti vuorotellen etu- ja takajalkaparinsa varaan; terre-à-terrea pidetään korkean koulun liikkeiden ja ilmahyppyjen perustana. Siitä kehitetään ensimmäiseksi pesade ja levade-liikkeitä] terre-à-terren kuva ja video: tétanos (m) [t tano.s] tête au mur (f) [t tomy. ] (= travers, m [t av. ]) jäykkäkouristus sulkutaivutus

38 38 têtière (f) [t tj. ] tic (m) [tik] timon (m) [timõ] [val.] tiquer à l appui [tikealap i] tiquer à l ours [tikealu s] tiquer en l air [tike l. ] tire-botte (m) [ti b t] tirer sur les rênes [ti esy le n] toilettage (m) [twal ta. ] toiletter [twal te] tölt (m) [t lt] tomber [tõbe] (= faire une chute [f yn yt]) tondre [tõ.d ] torse (m) [t s] (= buste, m [byst]) toupet (m) [tup ] tourner [tu ne] tourner court [tu neku. ] tourner large [tu nela ] trait (m) [t ] [val.] transition (f) [t zisjõ] transition descendante (f) [t zisjõd s d.t] transition montante (f) [t zisjõmõt t] travail à pied (m) [t avajapje] (= travail en main, m [t avaj m ]), (= travail au sol, m [t avajos l]) travail aux longues rênes (m) [t avajolõg.n] travail aux piliers (m) [t avajopilje] [kl.] niskahihna paha tapa välitanko, väliaisa purra puuta kutoa impata saapasrenki vetää ohjista; nykäistä, nykiä ohjista trimmaus trimmata töltti pudota; kaatua klipata (karvat) ylävartalo otsatukka kääntää; kääntyä tehdä jyrkkä käännös tehdä loiva käännös vetoliina siirtyminen; vaihto siirtyminen nopeammasta askellajista hitaampaan siirtyminen hitaammasta askellajista nopeampaan työskentely maasta käsin työskentely pitkin ohjin (hevosen koulutuksessa) työskentely pilareissa

39 39 travail de deux pistes [t avajd døpist] (= pas de côté [p dkote]) (m) travail en main (m) [t avaj m ]; = travail à pied, m [t avajapje]; = travail au sol, m [t avajos l] travers (m) [t av. ] (= tête au mur, f [t tomy. ]) travers de main (m) [t av. d m ] traversé [t av se] (cheval ) trébucher [t eby e] (= buter [byte]) tresser [t se] (= natter [nate]) tribune (f) [t ibyn] triple (m) [t ipl] trot (m) [t o] trot allongé (m) [t oalõ e] trot assis (m) [t oasi] (= trot à la française, m [t oalaf s.z]) trot attelé [t oatle] (ks. course de trot attelé) trot désuni (m) [t odezyni] trot de travail (m) [t odt avaj] trot enlevé (m) [t o lve] (= trot à l anglaise, m [t oal gl.z]) trot espagnol (m) [t o spa l] [kl.] työskentely kahdella uralla työskentely hevosen kanssa maasta käsin sulkutaivutus (uraa pitkin) kämmenen leveys vino hevonen kompastua letittää; palmikoida katsomo kolmoiseste, trippeli ravi lisätty ravi ravi perusistunnassa [ratsastettu ravikilpailu] epäpuhdas ravi; tahtiminen harjoitusravi kevyt ravi; ravi keventäen espanjalainen ravi espanjalaisen ravin kuvia ja video: trot monté (m) [t omõte] (ks. course de trot monté) trot moyen (m) [t omwaj ] trot rassemblé (m) [t o as ble] trotter [t ote] (= marcher/ aller au trot) [ratsastettu ravikilpailu] keskiravi koottu ravi ravata; kulkea ravissa

40 40 trotteur (m) [t ot. ] trotting (m) [t oti g] (= course de trot, f) troussequin (m) [t usk ] tutoyer l obstacle [tytwajel pstakl] (= effleurer l obstacle [ fl el pstakl]) vaccination (f) [vaksinasjõ] vacciner [vaksine] van (m) [van] vénerie (f) [v n i] (= chasse à courre [ asaku. ]) vertical (m) [v tikal] vétérinaire [vete in. ] vibrations (f) [vib asjõ] [kl.] vider [vide] (= virer [vi e]) (molemmat termit puhekielisiä) ; (= désarçonner [deza sone]) visite de parcours (f) [vizitd pa ku. ] volée (f) [v le] [val.] volte (f) [v lt] voltige (f) [v lti. ] voltigeur (m), [v lti. ], voltigeuse [v lti ø.z] (f) vousser le rein (vers l avant) [vusel v. lav ] (= pousser l assiette vers l avant [puselasj tv lav ]) ravuri ravikilpailu satulan takakaari koskettaa estepuomi pudottamatta sitä rokotus rokottaa traileri ajometsästys pystyeste eläinlääkäri [ranteen väristys (= vibat )] heittää satulasta tutustuminen rataan etuhevoset voltti vikellys vikeltäjä työntää lantiot eteenpäin

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET Voimassa 1.5.2016 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 1. MERKKIEN SELITYKSET... 3 a) Merkit... 3 2. REINING-RADAT... 4 a) Virhepisteytys... 4

Lisätiedot

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET Voimassa 1.5.2013 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 1. MERKKIEN SELITYKSET... 3 a) Merkit... 3 2. REINING-RADAT... 4 a) Virhepisteytys... 4

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT VI. Lännenratsastus RATAPIIRROKSET. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, SLU

KILPAILUSÄÄNNÖT VI. Lännenratsastus RATAPIIRROKSET. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, SLU KILPAILUSÄÄNNÖT VI Lännenratsastus RATAPIIRROKSET Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 1. MERKKIEN SELITYKSET... 3 a) Merkit... 3 2. REINING-RADAT... 4 a) Virhepisteytys... 4 1. Spinin

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KÜR-KOULUTUS. Anne-Mari Pekonen

KÜR-KOULUTUS. Anne-Mari Pekonen KÜR-KOULUTUS Anne-Mari Pekonen KÜR HISTORIAA Hevosen koulutuksen eteneminen TEKNINEN SUORITUS - Pisteet määräytyvät ainoastaan suoritettujen pakollisten liikkeiden teknisten suoritusten laadusta. - Tuomari

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS

PIENI HEVOSTAITO-OPAS PIENI HEVOSTAITO-OPAS HEVONEN Hevosia on erikokoisia, erinäköisiä ja erivärisiä. TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa. Tallialueeseen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

INTERMEDIATE B. Kilpailu: Pvm: Tuomari: Kilpailija no: Nimi: Seura: Hevonen: Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava. Ohjelma Max. Huomautuksia.

INTERMEDIATE B. Kilpailu: Pvm: Tuomari: Kilpailija no: Nimi: Seura: Hevonen: Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava. Ohjelma Max. Huomautuksia. Ohjelma Max Pisteet Korus Kerroin Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava Huomautuksia 1 A X XC 2 C MXK K 3 KAFP 4 PS SH(C) 5 Lähestyttä essä C:tä (C) MR 6 RV VK(A) 7 Lähestyttä essä A:ta [A]F Radalle kootussa

Lisätiedot

Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen?

Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen? Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen? Assosiatiivinen oppiminen Eläin muodostaa assosiaation kahden tai useamman asian välille Oppimista tapahtuu koko ajan, ei voi kytkeä pois

Lisätiedot

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 Ratsastuskurssit Vko 26 alkeiskurssi 27.6-1.7.2016 Opettaja Heidi Kivi HINTA 195 Tehoalkeet: Onko nyt aika nousta ratsaille? Hyvä startti esimerkiksi

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Straightness Training Johdatus suoristamistyöskentelyyn

Straightness Training Johdatus suoristamistyöskentelyyn ESIPUHE Hyvä lukija, Jännittyykö hevosesi, kun ratsastat sillä? Vastusteleeko se kääntymistä toiseen suuntaan? Vai kulkeeko se aina liian nopeasti tai liian hitaasti? Onko hevosellasi usein tapana singota

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

PONIORIPÄIVÄT Tulokset lauantai VI JALOSTUSARVOSTELTAVAT SHETLANNINPONIORIIT. 17. Birchhill Jackpot H

PONIORIPÄIVÄT Tulokset lauantai VI JALOSTUSARVOSTELTAVAT SHETLANNINPONIORIIT. 17. Birchhill Jackpot H PONIORIPÄIVÄT 17.-19.5.2013 Tulokset lauantai 18.5.2013 VI JALOSTUSARVOSTELTAVAT SHETLANNINPONIORIIT 17. Birchhill Jackpot 246001H00091736 Hyvä rotutyyppi, sopusuhtainen ja maskuliininen. Ilmeikäs pää,

Lisätiedot

S1, S2. Reining Open AA,Reining Youth AA Walk-in ohjelma

S1, S2. Reining Open AA,Reining Youth AA Walk-in ohjelma 15 S1, S2. Reining Open,Reining Youth Walk-in ohjelma lku Loppu Hevoset voivat saapua käynnissä tai ravissa kentän keskelle. Hevosten on siirryttävä käyntiin tai pysähdyttävä ennen ohjelman aloittamista.

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Iloisia harjoitteluhetkiä!

Iloisia harjoitteluhetkiä! Tämä opas on tehty tukemaan kotona tapahtuvaa liikuntaharjoittelua. Se sisältää osiot lihaskunto-, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelusta. Liikkeet ja harjoitteet on valittu siten, että ne pystytään suorittamaan

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

KOULUOHJELMAT IX VALJAKKOAJO

KOULUOHJELMAT IX VALJAKKOAJO KOULUOHJELMT I VLJKKOJO Voimassa 1.5.2009 lukien (Päivitetty 20.3.2010) Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU Sivu Ohjelma 1 PIENEN RDN HELPPO OHJELM 1 3 PIENEN RDN VTIV OHJELM 4 VLJKKOMERKIN

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

VIKELLYKSEN OHJEET Voimassa 1.1.2016 alkaen

VIKELLYKSEN OHJEET Voimassa 1.1.2016 alkaen VIKELLYKSEN OHJEET Voimassa 1.1.2016 alkaen Suomen Ratsastajainliitto Ry Radiokatu 20, 00093 VALO www.ratsastus.fi / 09-229 4510 Sisällysluettelo 1. VIKELLYKSEN YLEISSÄÄNNÖT 1.1 Yleistä 1.1.1 Perusliikkeet.

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

2 / 12 8:59 Page 2 4 / 34 [Yhden jalan puristusluistelu] Potkaisevan jalan ojentaminen suoraksi - puristus sivulle Painon siirtäminen liukuvan jalan p

2 / 12 8:59 Page 2 4 / 34 [Yhden jalan puristusluistelu] Potkaisevan jalan ojentaminen suoraksi - puristus sivulle Painon siirtäminen liukuvan jalan p 1 / 12 8:59 Page 1 1 / 34 [Eteenpäinluistelun kokonaissuoritus] Liikeketju (pakara ojentaa lantion - reisi ojentaa polven - pohje ojentaa nilkan) Luistimen palautus lähellä jäätä lantiolinjan etupuolelle

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa 3 naista nipisti ajoistaan minuutteja näin se onnistui! Omaa ennätysaikaa voi parantaa vain 30 päivässä KUNTO -juoksuohjelmaa noudattamalla. Ohjelma sopii kaikille, sillä sen lähtökohtana on juoksijan

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

Hevosen varusteiden pitää olla sopivat ja turvalliset. Kaikki osuudet tulee ajaa samoin varustein (sama silat/luokki/valjakkovaljastus).

Hevosen varusteiden pitää olla sopivat ja turvalliset. Kaikki osuudet tulee ajaa samoin varustein (sama silat/luokki/valjakkovaljastus). OHJEITA SEKÄ TEHTÄVÄRATAESIMERKKEJÄ MAASTOTAITOAJOLUOKKAAN. 022 Määritelmä Tavoitteena on esittää hevosen koulutustaso ja ominaisuudet ja arvioida sen levollisuutta, rauhallisuutta, yhteistyökykyä sekä

Lisätiedot

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 FYYSINEN HARJOITTELU & TUKITOIMET Seuraavassa on kuvattu (henkilökohtaisella tasolla) missä järjestyksessä fyysisiä harjoitteita voi

Lisätiedot

RANCH PELASURE PATTERN 3 1. Walk to the left around corner of the arena. 3. Extend alongside of the arena and. lead the corner to center

RANCH PELASURE PATTERN 3 1. Walk to the left around corner of the arena. 3. Extend alongside of the arena and. lead the corner to center AP108. RHP1 Ranch Horse Pleasure RANCH PLEASURE -- PATTERN 2 1. Walk 2. Jog 3. Stop, do 1 1/4 turn to the right 4. Walk 5. Lope small circle on the right lead 6. Change leads, (simple or flying) 7. Lope

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kisan päivämäärä & kellonaika:

Kisan päivämäärä & kellonaika: ESTEKISA Kisan päivämäärä & kellonaika: Ilmoittautumisohjeet: Kisaan voivat osallistua kaikki korkeintaan 18-vuotiaat ratsastajat, joilla ei ole sijoituksia aluetason este- tai kenttäratsastuskisoista.

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

Dinox FitBars. - Harjoitusopas

Dinox FitBars. - Harjoitusopas Dinox FitBars - Harjoitusopas Tässä harjoitusoppaassa on pieni otos miten Dinox FitBareilla voi harjoitella. Liikkeitä ja erilaisia muunnelmia on kymmeniä. Oman kehonpainolla harjoittelu on todella tehokasta

Lisätiedot

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan: Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit, vuonohevoset ja welsh

Lisätiedot

4VENUS WARM UP. Bruno Mars: Just the way you are

4VENUS WARM UP. Bruno Mars: Just the way you are 4VENUS WARM UP Bruno Mars: Just the way you are 4x8 päänrullaus puolelta toiselle 8x8 olkapään pyöritys vuorotellen (4) kädenvenytys vuorotellen sivulle (4) x4 4x8 syvät hengitykset, kädet ylös ja alas

Lisätiedot

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm)

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm) 1 Kevät 2017 REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta.

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta. .Aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä ja kilpailuiden järjestämismääräyksiä ja ohjeita tässä ohjeessa mainituin poikkeuksin. Lajisäännöissä voidaan tarkentaa tätä ohjetta lajikohtaisesti.

Lisätiedot

Voimistelulliset liikkeet. TK2, permanto. Spagaattiasento. Voimistelulliset hypyt. Spagaattiasento. Spagaattiasento 2/15/ o. 160 o.

Voimistelulliset liikkeet. TK2, permanto. Spagaattiasento. Voimistelulliset hypyt. Spagaattiasento. Spagaattiasento 2/15/ o. 160 o. Voimistelulliset liikkeet TK2, permanto Kokonaisvähennykset vartalon väärästä asennosta ovat enintään 0.50 (voimistelulliset liikkeet) Vartalon asennon vähennyksiin kuuluvat: Spagaattiasennon virheet Jalkojen

Lisätiedot

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle.

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle. CHINTO 1(14) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) CHINTO 1. Yoi 2. Katse kääntyy 45 astetta

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Street workout Aloittelijan opas

Street workout Aloittelijan opas Street workout Aloittelijan opas Street workout on liikuntamuoto, jossa käytetään omaa kehonpainoa vastuksena. Laji on vapaamuotoista kehonpainoharjoittelua. Kehonpainoharjoittelu sopii kaikille lähtötasosta

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa.

Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa. Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa. Kaikki mukaan - taukojumppaan! materiaali koostuu kymmenestä Laakavuoren ala-asteen ja Vartiokylän

Lisätiedot

Seura Talent Osaamistavoi1eet

Seura Talent Osaamistavoi1eet Seura Talent Osaamistavoi1eet Termit Perus3edot Perustaidot - Ratsastuskentän,et - Perusistunta ja perusavut - Kevyt istunta, esteistunta - Hallitsee eri askellajit, pysähtymisen ja kääntämisen - Ratsastaminen

Lisätiedot

( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Do-San ( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Oli salanimi isänmaalliselle Ahn Chang-Ho:lle (1876-1938). 24 liikettä edustavat

Lisätiedot

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta.

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. TIMANTTIMERKKI Yleistä merkkiliikkeistä Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. suoritetaan erillisessä arviointitilaisuudessa. Arvioinnit

Lisätiedot

SUOMENHEVOSRATSU Työryhmän linjauksia Teivo

SUOMENHEVOSRATSU Työryhmän linjauksia Teivo SUOMENHEVOSRATSU Työryhmän linjauksia 9.5.2015 Teivo ORIIDEN ARVOSTELU JA PALKITSEMINEN Perusvaatimukset oriin tulee olla merkitty suomenhevosten rekisteriin oriin tulee olla vähintään 4 vuotias Kilpailutulosvaatimukset

Lisätiedot

Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten.

Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten. 1 PROMOOTIOTANSSIT 2012, LAPIN YLIOPISTO POLONEESI Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten. Poloneesiaskel:

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

KV-SÄÄNTÖMUUTOSTARPEET KYSELYN TULOKSET

KV-SÄÄNTÖMUUTOSTARPEET KYSELYN TULOKSET KV-SÄÄNTÖMUUTOSTARPEET KYSELYN TULOKSET Seuratoimijaseminaari 25.5.2015 Sääntötyöryhmä / Merja Suomalainen www.agilityliitto.fi Suurin muutostarve Säkäluokat M/L rajaa nostettava tai Uusi L/XL-raja Ylimpiä

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 90min 1

LIPPUPALLODEMO 90min 1 LIPPUPALLODEMO 90min 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2.OPETUSKESKUSTELU a) OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

Perustaitoja. Syötöt: Sisäsyrjäsyöttö. Laukaukset:

Perustaitoja. Syötöt: Sisäsyrjäsyöttö. Laukaukset: Perustaitoja Syötöt: katsekontakti syötettävään katse palloon potkuhetkellä tukijalan paikka painopiste pallon päällä tasapainotus käsillä osumakohta palloon jalka hieman irti maasta jalan saatto " potkaise

Lisätiedot

F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA

F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA HARJOITUKSET F15 INTERMEDIATE (SIVU. 32) F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA DTARVITSET: TREENIKUMINAUHAN Reverse Lunge to Front Kicks Left Jackknife Shoulder Press Reverse Lunge to Front Kicks Right Chair Tricep

Lisätiedot

( 29 LIIKETTÄ / 2.GUP / PUNAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

( 29 LIIKETTÄ / 2.GUP / PUNAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Hwa-Rang ( 29 LIIKETTÄ / 2.GUP / PUNAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D On nimetty Hwa-Rang-nimisen nuorisoryhmän mukaan, joka perustettiin Silla-dynastiassa

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Keilailutekniikka Hyvinkää

Keilailutekniikka Hyvinkää Keilailutekniikka Hyvinkää 23.1.2014 1 KOKO KEILAILUSUORITUS 2 LÄHTÖASENTO - jalkojen asento Lähtöasennossa jalat ovat rennosti vierekkäin, kuitenkin irti toisistaan niin, ettei askeleisiin lähdettäessä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Oppilas - Elev övrekropp2

Oppilas - Elev övrekropp2 Oppilas - Elev övrekropp2 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Staramerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa, kunhan on Stara-lisenssi. Liikkeet ovat voimistelukoulun alkeis- ja alkeisjatkopassista.

Lisätiedot

Puomi, yleistä. TK2, puomi. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu 2/15/2017

Puomi, yleistä. TK2, puomi. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu 2/15/2017 Puomi, yleistä TK2, puomi Puomi (FIG) korkeus 125 cm ( 1 cm) matot 20 cm alastulomatto 10 cm sarjan liikkeet pitää tehdä annetussa järjestyksessä ei ponnistuslautaa eikä koroketta Ylimääräinen jalan tuki

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Kimmo Pljo KOIRAN NIMI Nirppu PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Helppo hevoset ( ), avoin kaikille (160, 120, 100, 80 )

Helppo hevoset ( ), avoin kaikille (160, 120, 100, 80 ) KILPAILIJATIEDOTE JA AIKATAULU Sunnuntai 21.8.2016 Luokka 1 3-taso Prix de Keravan Ratsastusseura ry, HELPPO Helppo hevoset (50+50+2), avoin kaikille (160, 120, 100, 80 ) Klo 9.30-11 Koulukoe, FEI:n kenttäkilpailuohjelma

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

IRONMAN-TESTI. Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto

IRONMAN-TESTI. Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto IRONMAN-TESTI Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto Johdanto Ironman-testipatteristo perustuu Norjan Hiihtoliiton ja Olympiatoppenin käyttämään testistöön ja sen ohjeistukseen (Ironman Testbatteriene,

Lisätiedot

Kilpailujen tulokset:

Kilpailujen tulokset: Kilpailujen tulokset: 40-50cm: 1. Rousku, Keeps Gettiing Better 9.15 s. 2. Anu, Sipuli 9,56 3. Petra, Deko King 9.59 4. Emmi, Emilja 9.71 5. Ida, Alway's Mine 10.10 6. Omppu, Kehäkukan Desiree 10.11 7.

Lisätiedot

Liiketaitotestit ja tuloskortti

Liiketaitotestit ja tuloskortti Liiketaitotestit ja tuloskortti 1 taso Perus liiketaidot Syväkyykky 1 - integroitu liikkuvuus käsivarret vaakatasossa edessä - suorita kyykkyliike niin alas kuin sujuvasti liike on mahdollista - lantiotason

Lisätiedot

Lajitekniikka: kuntopiiri

Lajitekniikka: kuntopiiri www.terveysverkko.fi/tietopankki/tyoikaisille Lihaskuntoharjoittelu on terveyden kannalta tärkeää ja sitä suositellaan tehtävän ainakin kaksi kertaa viikossa. Lihaskuntoharjoittelua voit tehdä kuntosalilla,

Lisätiedot

NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat

NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat NTV maajoukkuelinja - pakolliset liikesarjat Tutustu myös 2017 Luokkajärjestelmäohjeeseen. Maajoukkuelinjalla kilpaillaan keväisin omavalintaisissa luokissa 2.-5. ja syksyisin luokkien 2.-3. voimistelijat

Lisätiedot

PERÄÄNANTO -MYSTINEN JUTTU

PERÄÄNANTO -MYSTINEN JUTTU 1 PERÄÄNANTO -MYSTINEN JUTTU ESIPUHE - RATSASTUS ON HAUSKAA!! Ei tarvi ikinä saada hevosta peräänantoon. Lisääkö tieto tuskaa? Peräänanto = kuorrutus kakussa - katselkaa hyvää ratsastusta ja oppikaa erottamaan

Lisätiedot

Suomenhevosten askelja hyppyominaisuuksien periytyvyys. Suomenhevosten jalostuspäivät 10.2.2016 Aino Aminoff

Suomenhevosten askelja hyppyominaisuuksien periytyvyys. Suomenhevosten jalostuspäivät 10.2.2016 Aino Aminoff Suomenhevosten askelja hyppyominaisuuksien periytyvyys Suomenhevosten jalostuspäivät 10.2.2016 Aino Aminoff Suomenhevosten laatuarvostelu Suomenhevosten laatuarvostelu on 3-5 v. suomenhevosille suunnattu

Lisätiedot

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin ASEMAOHJELMA 1 Ohjelma on asemaohjelma, jonka tavoitteena on harjoituttaa joukkuevoimistelun avainliikkeitä. Ohjelma vapaasti muokattavissa. Voit noudattaa ohjeita ja video mallia tai sommitella musiikkiin

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

DNF. Liuku. DNF on lajina erityisen herkkä sille että painotus ja liukuasento ovat kunnossa. Painotuksessa yleisimmät ongelmat liittyvät jalkoihin.

DNF. Liuku. DNF on lajina erityisen herkkä sille että painotus ja liukuasento ovat kunnossa. Painotuksessa yleisimmät ongelmat liittyvät jalkoihin. DNF Dynamic No Fins eli vapaasukellus ilman räpylöitä on yleensä kaikista vaikein laji aloittelijoille. Käsi ja jalkapotkun tekniikka vaatii hyvää koordinaatiota ja liikkuvuutta ja lajissa korostuu myös

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry VALMENTAJAN KANSIO Osio 1 1.1

Turun Seudun Pool ry VALMENTAJAN KANSIO Osio 1 1.1 Turun Seudun Pool ry VALMENTAJAN KANSIO Osio 1 1.1 Julkaisija: Turun seudun pool ry Johdanto Biljardiliiga Turun seudulla pelataan avointa biljardiliigaa, joka aloitetaan aina syksyisin. Liigan järjestäjänä

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Susanna Pulkkinen KOIRAN NIMI Loistawan Bruce PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

TALENT TESTIRADAN ARVIOINTIKAAVAKE ESTERATSASTUS, TASO 4. Ratsastaja: Hevonen / Poni: Tuomarin / Valmentajan allekirjoitus:

TALENT TESTIRADAN ARVIOINTIKAAVAKE ESTERATSASTUS, TASO 4. Ratsastaja: Hevonen / Poni: Tuomarin / Valmentajan allekirjoitus: TALENT TESTIRADAN ARVIOINTIKAAVAKE ESTERATSASTUS, TASO 4 5ab. 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 uusinta (jos on) 1 2 3 4 5 (esteet: 2, 3, 4, 5ab, 1, 8) painopiste seurannassa: ratsastaja hevosen liikkeen mukana ja

Lisätiedot

SUOMALAISEN LÄMMINVERISEN RATSUHEVOSEN (FWB) JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMALAISEN LÄMMINVERISEN RATSUHEVOSEN (FWB) JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut 31.7.2015 2015 SUOMALAISEN LÄMMINVERISEN RATSUHEVOSEN (FWB) JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomalainen lämminverinen ratsuhevonen (FWB) Suomalainen lämminverinen ratsuhevonen

Lisätiedot

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO MUISTAKAAHAN OHJAAJAT Lapsille testit ovat iloinen ja hauska mahdollisuus päästä kokeilemaan omia taitojaan. Te ohjaajat näytätte esimerkkiä, joten ilo ja innostus liikkeelle kun näytätte lapsille miten

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö Merisuo & Storm 2 Sisältö Opettajalle.................................... 3 Leijona ja hiiri (kansansatua mukaellen).............. 5 Kyyhkynen ja muurahainen (La Fontainea mukaellen).. 8 Korppi ja muurahainen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Ota tämä paperi mukaan, merkkaa siihen omat vastauksesi ja tarkista oikeat vastaukset klo 11:30 jälkeen osoitteesta

Ota tämä paperi mukaan, merkkaa siihen omat vastauksesi ja tarkista oikeat vastaukset klo 11:30 jälkeen osoitteesta MAA5.2 Loppukoe 26.9.2012 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! 1. Olkoon vektorit

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA Istumaan nousu Suora vatsalihas, suora reisilihas, leveä peitinkalvon jännittäjälihas. Suoritus: Laita jalat puolapuun alle ja kädet joko niskaan kevyesti (muista kyynärpäät

Lisätiedot