RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION"

Transkriptio

1 RATSASTUKSEN SANASTO RANSKA-SUOMI LEXIQUE FRANÇAIS-FINNOIS DE L ÉQUITATION Alain Fabre, Viimeksi päivitetty: Varsinaisen ratsastusterminologian lisäksi olen lisännyt joitakin lähialojen termejä. Ranska/suomi-osassa sanojen jäljessä löytyy hakasuluissa kansainvälinen foneettinen transkriptio. On pidettävä mielessä, että samalla sanalla tai ilmauksella voi olla eri merkitys riippuen alueesta, koulukunnasta, henkilöistä, ratsastuslajista yms. Kielestä toiseen käännettäessä ei aina löydy tarkkaa (tai aidolta kuulostavaa) vastinetta. Suomessa vähän tunnettujen (tai tuntemattomien) sanojen kohdalla olen lisännyt joitakin selityksiä ja vakiintumaton käännös esiintyy hakasuluissa. Kirjallisuutta ja linkkeja sanaston lopussa. Lyhenteet: f kl m val feminiinisukuinen sana klassinen ratsastus (vallitsevan kouluratsastuksen ulkopuolella) maskuliinisukuinen sana valjastuksen termi

2 2 FRANÇAIS SUOMI abandonner [ab d ne] abordage [ab da. ] (= approche [ap ]) de l obstacle [d l pstakl] (m) aborder [ab de] accélérer [aksele e] accident (m) [aksid ] acculé [akyle] (= encapuchonné [ kapy ne]) affermir son assiette [af mi s nasj t] agir avec... [a i av k] agir sur... [a i sy. ] agrandir le cercle [ag di. l s kl] (= élargir [ela i. ] le cercle) aide (f) [ d] aides artificielles (f) [ da tifisj l] aides latérales (f) [ dlate al] aides diagonales (f) [ ddjag nal] aides naturelles (f) [ dnaty l] aides propulsives (f) [ dp pylsi.v] keskeyttää esteen lähestyminen lähestyä kiihdyttää tapaturma kuolaimen takana tiivistää istunta vaikuttaa jollakin vaikuttaa johonkin suurentaa ympyrä apu keinotekoiset avut samanpuoleiset avut ritikkäiset avut; vastakkaiset avut luonnolliset avut eteenpäinvievät avut airs bas (m) [kl] [ b ] airs de haute école (m) [kl.] [ d ot k l] airs relevés (m) [kl.] [ lve] ajuster [a yste] alezan (m) [alz ] allongement d allure (m) [alõ m daly. ] korkean koulun liikkeet (mm ilmahypyt, liikkeet irti maasta) korkean koulun liikkeet (erikoisliikkeet kuten terre-à-terre, pesade/levade + ilmahypyt, liikkeet irti maasta [sauts d école]) säätää rautias (askelen) pidennys

3 3 allonger [alõ e] allure (f) [aly. ] allure artificielle (f) [aly. a tifisj l] allure défectueuse (f) [aly. defekt ø.z] allure naturelle (f) [aly. naty l] alterner [alt ne] amazone (f) [amazo.n] amble (m) [ bl] amble volant (m) [ bl v l ] (= amble de course, m [ bl d ku s]) ambleur (m) [ bl] amener [amne] anneau de fixation (m) [anodfiksasjõ] angle (m) [ gl] (mieluummin: coin, m [kw ]) (1) angle (m) (2) [ gl] antérieurs (m) [ t j. ] anticiper [ tisipe] aplomb (m) [aplõ] appel de langue (m) [ap ld l.g ] appui (du cheval) (m) [ap i] appuyer (m) [ap ije] pidentää (askellaji) askellaji keinotekoinen liike virheellinen askellaji luonnollinen liike vuorotella naistensatulassa ratsastava nainen passi; passikäynti; peitsaus (askellaji) liitopassi passihevonen; peitsaava hevonen taluttaa kiinnitysrengas maneesin kulma poikitus etujalat ennakoida; edeltää apuja jalka-asento maiskutus tuki (hevonen tuella) sulkutaivutus diagonaalille; half-pass arbitre [a bit ] arrêt (m) [a ] arrêt cadré (m) [a kad e] arrêt libre (m) [a lib ] arrière-main (m) [a j m ] (= arrière-train, f) [a j t ] arrivée (f) [a ive] tuomari (poolossa) pysähdys; pidäte pysähtyminen suorana pysähdys vapain ohjin hevosen takaosa maali

4 4 arrondi [a õdi] (= cheval rond) arrondir l encolure [a di. l koly. ] arrondir les coins [a di. lekw ] art équestre (m) [a k st ] assiette (f) [asj t] assouplir [asupli. ] assouplissement (m) [asuplism ] assurance (f) [asy.s] asymétrique [asim t ik] attacher [ata e] attelage (m) [atla. ] (= menage, m [m na. ]) [val.] attelage à quatre (m) [atla akat ] atteler [atle] [val.] attelle (f) [at l] [val.] attentif [at tif] (m), attentive [at ti.v] (f) aubère [ob. ] augmenter [ gm te ] avaloire (f) [avalwa. ] [val.] avancer [av se] avant-bras (m) [av b a] avant-main (f) [av m ] avertir [av ti. ] avoine (f) [avwan] bai (m) [b ] baisser les hanches [b sele ] balade à cheval (f) [balada val]) (= promenade [p mnad] (équestre [ k st ]) (f) pyöreä (hevosen asento ratsastuksessa) pyöristää kaula oikaista kulmat; juosta kulman läpi taideratsastus istunta irroittaa irroittaminen vakuutus vino kiinnittää ajaminen nelivaljakko valjastaa [vaunuihin] länget tarkkaavainen rautiaanpäistärikkö lisätä mäkivyöt kulkea; polkea kyynärvarsi hevosen etuosa herättää (esim. puolipidätteellä) kaura ruunikko laskea takaosa alleen maastotunti; maastossa käyminen

5 5 balle (f) [bal] (poolon tai horse-ballin) pallo ballotade (f) [bal tad] [kl.] [ballotade-ilmahyppy: samanlainen kuin (klassinen) croupade mutta takajalat ovat taempana kuin klassisen (La Guérinière) ja Wienin espanjalaisen koulun tyylissä. Ballotadessa takajalkojen kaviot ja kintereet osoittavat taakse. Croupadessa kintereet osoittavat suunnilleen alas ja kaviot eteen hevosen massan alla. ballotaden kuvia: balzane (f) [balzan] bande de travail (f) [b dd t avaj] banquette (f) [b k t] barbe (m) [ba b] barre (f) (1) [ba. ] barres (f) (2) [ba. ] barre au sol (m) [ba. os l] barre d appel (f) [ba. dap l] bassin (m) [bas ] battre à la main [bat alam ] (= encenser [ s se]) battue (f) [baty] (= poser, m [poze]) beige [b. ] billarder [bija de] bipède (m) [bip d] bipède antérieur (m) [bip d t j. ] bipède diagonal (m) [bip ddjag nal] bipède latéral (m) [bip dlate al] bipède latéral droit (m) [bip dlate ald oa] bipède latéral gauche (m) [bip dlate algo. ] bipède postérieur (m) [bip dp st j. ] bissac (m) [bisak] jalkamerkki; sukka pinteli maaeste berberihevonen puomi hammasloma maapuomi ponnistuspuomi lantiot viskoa päätään poljenta; askel kermanvärinen keriä jalkapari etujalkapari ristivastainen jalkapari samanpuoleinen jalkapari oikea jalkapari vasen jalkapari takajalkapari satulalaukku

6 6 blessé(e) [bl se] blessure (f) [bl sy. ] boiter [bwate] boiterie (f) [bwat i] bolivar (m) [b liva. ] (= chapeau haut-de-forme, m [ apo.odf m] ) bombe (f) [bõ.b] bottes d équitation (f) [b tdekitasjõ] bottillons d équitation (m) [b tijõdekitasjõ] bottines d équitation (f) [b tindekitasjõ] bouche (f) [bu ] bouchon, m [bu õ] (= brosse à chiendent, f [b sa j d ] ) bouchonner [bu ne] boucle (f) (1) [bukl] boucle (f) (2) [bukl] boulet (m) [bul ] bourrelet (m) [bu l ] bourrer [bu e] (= tirer à la main [ti ealam ]) bout du nez (m) [budyne] box (m) [b ks] brancard (m) [b ka. ] [val.] bricole (de poitrail)(f) [b ik l(d pwat aj)] [val.] bride (f) [b id] (1) bride (f) [b id] (2) (= mors de bride, m [m d b id]) bride (f) [b id] (3) (= bride complète [b idkõpl t]) bridon (m) [b idõ] (1) loukkaantunut haava ontua ontuminen knalli ratsastuskypärä ratsastussaappaat nilkkurit ; jodhpurit ; ratsastuskengät suu pesuharja harjata (pesuharjalla) kiemura solki vuohisnivel polvituki painaa kädelle turpa (turvan etuosa) pilttuu; karsina; boksi aisat rintahihna suitset kankikuolain kankisuitset [kuolainten lisäksi] bridongi, nivelkuolain [kankisuitsien ohella]

7 7 bridon (d écurie) [b idõ(deky i)] (m) (2) brosse (f) [b s] brosse à chiendent [b sa j d ] (f) (= bouchon, m [bu õ]) brosse douce [b sdus] (f) brouter [b ute] buste (m) [byst] (= torse, m [t s]) buter [byte] (= trébucher [t eby e]) cabrer [kab e] ( = pointer [pw te]) riimu harja pesuharja puhdistusharja laiduntaa ylävartalo; rintakehä kompastua nousta takajaloille cabriole [kab i l]/ capriole [kap i l] (f) [kl.] [capriole-ilmahyppy:. Ilmahypyistä vaikein: kuten ballotade (ks. tätä) mutta siten, että hypyssä takajalat potkaisevat suoraan taakse] Wienin espanjalaisen koulun ja Saumurin Cadre Noirin capriole + video: cadence (f) [kad.s] kadenssi calme [kalm] cambrer le rein [k b el ] canon (m) (1) [kanõ] canon (m) (2) [kanõ] canon brisé (m) [kanõb ize] caresser [ka se] carrière (f) [ka j. ] carrière d échauffement (f) [ka j. d ofm ] (= paddock, m) carrousel (m) [ka us l] [kl.] casque (m) [kask] casser l encolure du cheval [kasel k ly. dy val] cavaletti (m) [kavaleti] cavalier (m) [kavalje], cavalière (f) [kavalj. ] rauhallinen jännittää ristiselkä sääri suukappale nivelkuolain taputtaa; silittää ulkokenttä lämmittelyalue karuselli; juhlallinen ratsastusnäytös (poolo- tai maastorastastuksen) kypärä taivuttaa liikaa hevosen kaula kavaletit ratsastaja

8 8 cavalier confirmé [kavaljekõfi me] (m), cavalière confirmée [kavalj. kõfi me] (f) cavalier débutant (m) [kavaljedebyt ], cavalière débutante (f) [kavalj. debyt t] caveçon (m) [kavsõ] céder ( les rênes) [s de(le n)] (= rendre [.d ]) ceinture (f) [s ty. ] centre de gravité (m) [s t ( )d g avite] cercle (m) [s kl] (= grande volte, f [g dv lt]) cession (des rênes) (f) [s sjõ(de n)] cession à la jambe (f) [s sjõala.b] cession de mâchoire (f) [s sjõdma wa. ] chambrière (f) [ b i. ] chandelier (m) [ d lje] chanfrein (m) [ f ] chanfrein en avant de la verticale [ f nav dlav tikal] changement de main (m) [ m dm ] changement de main sur la diagonale (m) [ m dm sy ladjag nal] changer de main [ edm ] changer de pied [ edpje ] changement de pied au temps (m) [ m dpjeot ] changement de pied en l air (m) [ m dpje l. ] charger l étrier [ a el t ie] chasse à courre (f) [ asaku. ] (= vénerie, f [v n i]) kokenut ratsastaja vasta-alkaja ratsastaja kapsoni myödätä vyötärö; (ratsastajan) lonka painopiste ympyrä myötääminen pohkeenväistö [leuan rentoutuminen (harjoituksen ansiosta)] juoksutuspiiska tolppa; esteen kannatinpylväs nenäpii; kuonon yläosa turpa luotiviivan edessä suunnan vaihto koko rata leikkaa vaihtaa suunta vaihtaa jalka jalanvaihto joka askeleella jalanvaihto ilmassa siirtää painoa jalustimelle metsästysratsastus; ajoratsastus

9 9 chasser la croupe vers l extérieur [ aselak upv l kste j. ] châtaigne (f) [ at ] cheval (m) [ ( )val] cheval au débourrage (m) [ ( )valodebu a. ] cheval cinq allures (m) [ ( )vals kaly. ] cheval confirmé (m) [ ( )valkõfi me] cheval d attelage (m) [ ( )valdatla. ] cheval de bât (m) [ ( )vald b ] cheval de chasse (m) [ ( )vald as] cheval de dressage (m) [ ( )vald d sa. ] cheval de louage (m) [ ( )vald lwa. ] cheval de propriétaire (m) [ ( )vald p p i t. ] cheval de selle (m) [ ( )vald s l] cheval de trait (m) [ ( )vald t ] cheval entier (m) [ ( )val tje] (= entier, m) cheval quatre allures (m) [ ( )valkat aly. ] chevaler [ vale] (= se croiser [s k oaze]) chute (f) [ yt] faire une chute [f yn yt] claquage (m) [klaka. ] (= tendinite, f [t dinit]) claquement de langue (f) [klakm dl.g] (= appel de langue, m [ap ld l.g]) cloche (f) [kl ] clôture (f) [kloty. ] club équestre [kl b k st ] (= club työntää takaosa ulos yönsilmä; kastanja hevonen remontti viisikäyntihevonen hyvin koulutettu hevonen ajohevonen kuormahevonen metsästyshevonen kouluhevonen vuokrahevonen omistushevonen ratsuhevonen vetohevonen ori nelikäyntihevonen astua ristiin putoaminen pudota; kaatua jännetulehdus; venähdys maiskaus; maiskutus kumikello; kavion suojus aita ratsastustalli

10 10 d équitation [kl bdekitasõ]) (m) coin (m) [kw ] coliques (f) [k lik] collier (m) [k lje] [val.] combinaison (f) [kõbin zõ] (= combiné, m [kõbine]) commissaire de piste (m/f) [komis. d pist] concours complet (d équitation) [kõku. kõpl (dekitasjõ)] (= CCE [sese ]) (m) concours de dressage (m) [kõku. d d sa. ] concours hippique [kõku. ipik] (= jumping, m [d mpi g]), (= concours de sauts d obstacles, m [kõku. d sod pstakl]) (= CSO [se so]) concours international (m) [kõku. t nasj nal] concours national (m) [kõku. nasj nal] conduite à une main (f) [kõd itaynm ] conduite à deux mains (f) [kõd itadøm ] contact (m) [kõtakt] contraction (f) [kõt aksjõ] contre-changement de main (m) [kõt m dm ] contrebas (m) [kõt b ] contre-galop (m) [kõt galo] (= galop à faux [galoafo]) contre-haut (m) [kõt o] contre-sanglon (m) [kõt s glõ] contre-temps (m) [kõt t ] kulma; nurkka ähky länget estesarja; sarjaeste ratamestari kenttäratsastus kouluratsastus-kilpailu estekilpailut kansainvälinen kilpailu kansallinen kilpailu ohjat yhdessä kädessä ohjat kahdessa kädessä tuntuma; yhteys jännittäminen suunnanvaihtojen sarja alamäki [este] vastalaukka ylämäki [este] vastinhihna (ratsastajan tahdosta riippumaton) äkillinen jalanvaihto laukassa

11 11 contrôler [kõt ole] conversion (f) [kõv sjõ] corne [k n](du pommeau de la selle) (f) corriger [k i e] côté concave (m) [kotekõka.v] côté convexe (m) [kotekõv ks] côté extérieur (m) [kote kst j. ] côté hors-montoir (m) [kote mõtwa. ] côté intérieur (m) [kote t j. ] côté montoir (m) [kotemõtwa. ] couché dans la volte [ku ed lav lt] couloir d obstacles (m) [kulwa d pstakl] couloir des aides (m) [kulwa. dez.d] couper la queue [kupelakø] courbe large (f) [ku b la ] courbe serrée (f) [ku b se e] säädellä (pohkeella tai ohjalla) käännös satulanuppi korjata pehmeä puoli; heikko puoli kova puoli; vahva puoli ulkopuoli (hevosen) oikea puoli sisäpuoli (hevosen) vasen puoli voltissa makaava estekäytävä [käden ja pohkeiden muodostama kanava ] typistää häntä loiva kaarre jyrkkä kaarre courbette (f) [ku b t] [kl.] [courbette-ilmahyppy: samantapainen kuin mézair (ks. tätä) mutta hevosen kokoamisaste on suurempi. Klassisessa variantissa hevonen nouse takajalkojensa varaan ja näiden ollessa taivutettuina. Wienissa hyppyjen välillä etujalat eivät kosketa maata. Saumurissa sen sijaan takajalat eivät ole niin taivutetut ja hyppyjen välillä jalat koskettavat maata ] Wienin espanjalaisen koulun ja Saumurin Cadre Noirin courbette (kuvat ja videot): coureur (m) [ku. ] metsästyshevonen course (f) [ku s] course de plat (f) [ku sd pla] course de trot attelé (f) [ku sd t oatle] laukkakilpailu sileä kilpailu ravikilpailu

12 12 course de trot monté (f) [ku sd t omõte] couverture (f) [kuv ty. ] crampons (m) [k põ] cravache (f) [k ava ] crinière (f) [k inj. ] crins (m) [k ] crins lavés (m) [k lave] croiser les étriers [k oazelezet ije] croisillons (m) [k oazijõ] cross (m) [[k s] (= épreuve de fond, f [ep vd f ]) crottin (m) [k t ] [(ratsastettu) ravikilpailu] loimi hokit raippa (hevosen) harja jouhet liinakko nostaa jalustimet kaulalle ristikko maastoratsastus; kestävyyskoe lanta croupade [k upad] (f) [kl.] [croupade-ilmahyppy]. Klassisessa variantissa hyppy on korkeampi kuin courbetessa (ks. tätä). Sekä etu- että takajalat ovat taivutettuina ja suunnilleen samalla korkeudella. Takajalat ovat taivutettuina hevosen massan alla. Saumurin koulussa hevonen nostaa takaosansa ojennettujen etujalkojensa voimalla, minkä jälkeen se ojentaa takajalkojaan ja potkaisee niillä ilmaan, Wienissä sen sijaan ei. croupaden kuvia : croupe (f) [k up] croupe au mur (f) [k upomy. ] (= renvers, m [ v. ]), (= hanches en dehors, f [ d. ]), (= croupe en dehors, f [k up d. ]) croupe en dedans (f) [k up d d ] (= tête au mur, f [t tomy. ]), (= travers, m [t av. ]) croupe en dehors (f) [k up d. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]), (= hanches en dehors, f [ d. ]), (= renvers, m [ v. ]) croupière (f) ) [k upj. ] lautanen vasta(sulku)taivutus sulkutaivutus vasta(sulku)taivutus häntähihna

13 13 cru [k y] (cheval ) cuisse (f) [k is] culotte de cheval (f) [kyl td val] cure-pied (m) [ky pje] curer les sabots [ky elesabo] débourrage (m) [debu a. ] débourrer [debu e] débrider [deb ide] déchausser les étriers [de oselez t ie] décontracté [dekõt akte] décontracter [dekõt akte] défense (f) [def.s] (= résistance, f [ ezist.s]) deferrer [defe e] demander [d m de ] demi-arrêt (m) [d mia ] (= demi-parade, f [d mipa ad]) demi-épaule en dedans (f) [d miepo.l d d ] (= épaule en dedans sur trois pistes [epo.l d d sy t oapist]) demi-parade (f) [d mipa ad] (= demi-arrêt, m [d mia ]) demi-pirouette (f) [d mipi w t] demi-sang (m) [d mis ] demi-tour (m) [d mitu. ] demi-tour sur les épaules (m) [d mitu. sy lezepo.l] demi-tour sur les hanches (m) [d mitu. sy le ] demi-volte (f) [d miv lt] demi-volte renversée (f) [d miv lt v se] vihreä hevonen reisi; yläpohje ratsastushousut kaviokoukku puhdistaa kaviot nuoren hevosen kouluttaminen kouluttaa (nuori hevonen) riisua suitset ottaa jalustimet jalasta rento; rentoutunut rentouttaa vikuroiminen irroittaa kengät pyytää puolipidäte avotaivutus [kolmella uralla, vrt. épaule en dedans ] puolipidäte puolipiruetti puoliverinen käännös etuosakäännös takaosakäännös täyskaarto vastakaarto

14 14 départ (m) [depa. ] départ au galop (m) [depa ogalo] dépôt d étalons (m) [depodetalõ] (= haras, m [a a]) dérobade (f) [de obad] désarçonner [deza sone] (puhekielessä myös vider [vide], virer [vi e]) descente d encolure (f) [des td k ly. ] descente de jambes (f) [des td.b] descente de mains (f) [des td m ] descente des aides (f) [des tdez.d] désinfectant (m) [dez f kt ] désobéissance (f) [dezobeis.s] désuni [dezyni] dessangler [des gle] desseller [desele] detacher [deta e] détacher une ruade [deta eyn yad] (= ruer [rye]) détente (f) [det t] (= élan, m [el ]) diagonal (m) [djag nal] diagonale (f) [djag nal] diamètre du cercle (m) [djam.t dys kl] diminuer [dimin e] diminuer le cercle [dimin el s kl] disposition infléchie [dispozisjõ fle i] distance (f) [dist.s] lähtö laukannosto hevossiittola kieltäytyminen heittää satulasta (annetut) pitkät ohjat (kaulan venytys) pohjeapujen lopettaminen hevosen pysyessä halutussa liikkeessä ohjasapujen lopettaminen hevosen pysyessä halutussa liikkeessä kaikkien apujen lopettaminen [hevosen pysyessä vaaditussa liikkeessä] puhdistusaine tottelemattomuus risti- (laukka) löystää satulavyö riisua satula irrottaa potkaista takajaloilla ponnistus (ennen hyppyä) ristivastainen jalkapari; diagonaalijalkapari lävistäjä ympyrän halkaisija vähentää pienentää ympyrä taivutettuna välimatka

15 15 docile [d sil] donner le pli [d nelpli] (à droite [ad oat]/ à gauche [ago. ]) (= placer [plase]) dos (m) [do] dossière (f) [dosj. ] [val.] double [dubl] (obstacle [ pstakl]) (m) doubler (dans la largeur) [duble(d lala. )] doubler (dans la largeur) (m) [duble(d lala. )] dressage (m) (1) [d sa. ] dressage (m) (2) [d sa. ] dressage (m) (3) [d sa. ] dressage (m) (4) [d sa. ] dresser [d se] driver [d iv. ] (m), driveuse [d ivø.z](f) droit [d oa] (cheval ) droit [d oa] (obstacle ) (m) écouter [ekute] écurie (f) [eky i] écuyer (m) [ek ije], écuyère [ek ij. ] (f) (1) écuyer (m) [ek ije], écuyère (f) [ek ij. ] (2) effet d ensemble (m) [ f d s bl] [kl.] effet de rêne (m) [ f d n] effleurer un obstacle [ fl e n pstakl] (= tutoyer un obstacle kiltti; tottelevainen asettaa (oikealle/ vasemmalle) selkä selustinhihna kaksoiseste kaartaa (radan poikki) kaarto radan poikki hevosen kouluttaminen kouluratsastus (laji) kouluratsastus-kilpailu kouluratsastuskoe (kenttäkilpailussa) kouluttaa( hevonen peruskoulutuksen jälkeen) ohjastaja suora hevonen pystyeste; pysty kuunnella talli [huom. sanaa käytetään vain hevosten kodista. Jos käyt tallilla (ratsastamassa) paikan nimi on club équestre tai centre d équitation] sirkusratsastaja korkean koulun (mestari)ratsastaja [yhdistetty vaikutus saadakseen vastustava hevonen tottelemaan ratsastajaa tämä käyttää samanaikaisesti, nopeasti ja energisesti käsiään ja pohkeitaan/kannuksiaan] ohjasote; ohjasavut hipaista este

16 16 [tytwaje n pstakl]) élan (m) [el ] (= détente, f [det.t]) élevage [elva. ] (de chevaux) (m) éleveur [elv. ] (de chevaux) (m) embarquer [ ba ke] embouchure (f) [ bu y. ] embouchure brisée (f) [ bu y. b ize] emmener [ mne] (= prendre la main [p lam ]) en main [ m ] (= dans la main [d lam ]) encadré [ kad e] (bien encadré [bj n kad e]) encadrement [ kad m ] (d obstacle [d pstakl]) (m) encapuchonné [ kapy ne] (= acculé [akyle]) encenser [ s se](= battre à la main [bat alam ]) enclos (m) [ klo] encolure (f) [ k ly. ] enfourcher le cheval [ fu el val] engagement des postérieurs (m) [ ga m dep st j. ] engager les postérieurs [ ga elep st j. ] (= asseoir [aswa. ]) enrênement fixe (m) [ nm fiks] entier (m) [ tje] (= cheval entier) entorse (f) [ t s] entourer le cheval (avec les jambes) [ tu el val] entraînement (m) [ t nm ] ponnistus (ennen hyppyä) hevoskasvatus kasvattaja (hevoskasvattaja) riistäytyä suukappale nivelkuolain viedä kuolaimella [niskan ollessa korkein piste] avuilla; käden ja pohkeen välissä johde (esteelle) kuolaimen takana viskoa päätään tarha; aitaus kaula noustaa hevosen selkään takajalat koukistuneina; takajalkojen työntyminen hevosen massan alle koukistaa takajalkojaan; saada hevonen koukistamaan/taivuttamaan takajalkojaan sivuohjat ori venähdys istua tiiviisti hevosen ympärillä valmennus; harjoittelu

17 17 entraineur [ t n. ] éparvin (m) [epa v ] entretenir [ t tni. ] épaule (f) (1) [epo.l] épaule (f) (2) [epo.l] épaule en dedans (f) [epo.l d d ] (1) épaule en dedans (f) [epo.l d d ] (2) épaule en dedans sur trois pistes (f) [epo.l d d sy t oapist] (= demi-épaule en dedans, f [d miepo.l d d ]) épaule externe (f) [epol kst n] (= épaule extérieure, f [epol kst j. ]) épaule interne (f) [epol t n] (= épaule intérieure, f [epol t j. ]) éperon (m) [ep õ] éperonner [ep ne] éponge (f) [epõ. ] épreuve de dressage (f) [ep.vd d sa. ] épreuve de saut d obstacles (f) [ep.vd sod pstakl] (= concours hippique, m [kõku ipik]) épreuve d obstacles [ep.vd pstakl] (= jumping) équilibre (m) [ekilib ] équilibré [ekilib e] équitation (f) [ekitasjõ] equitation de promenade (f) [ekitasjõdp mna.d] equitation de travail (f) [ekitasjõdt avaj] equitation islandaise (f) [ekitasjõisl d.z] valmentaja patti ylläpitää lapa olkapää avotaivutus; avo avotaivutus [neljällä uralla; vrt. demi-épaule en dedans] avotaivutus kolmella uralla ulkolapa sisälapa kannus käyttää kannuksia pesusieni kouluratsastuskoe (kenttäkilpailussa) rataesteratsastus esteratsastuskoe tasapaino tasapainoinen ratsastus maastoilu; maastotunti [yhteisnimitys eri maailmankolkkien maataloustöissä käytetyistä ratsastustyyleistä] islanninratsastus

18 18 equitation tauromachique (f) [ekitasjõto oma ik] equitation western (f) [ekitasjõw st n] erreur (f) [. ] escalier (m) [ skalje] (= triples barres [t ipl ba. ]) estrapades (f) [ st apad] (= sauts de mouton, m [sodmutõ]) étalon (m) [etalõ] étrier (m) [et ie] étrille (f) [et i.j] étriller [et ije] étriver [et ive] étrivière (f) [et ivj. ] exécuter [ gz kyte] exercices de conduite (m) [ gz sisd kõd it] extrêmité libre des rênes (f) [ kst mitelib de n] fanion (m) [fanjõ] fausse-rêne (f) [fos n] [val.] faute (f) [fo.t] fer (à cheval) (m) [f. (a val)] ferrage (m) [f a. ] ferrer [f e] (= referrer [ f e]) ferrure (f) [f y. ] fesse (f) [f s] figure (f) [figy. ] filet (m) [fil ] filet releveur (m) [fil lv ] flanc (m) [fl ] härkätaisteluratsastus lännenratsastus virhe trippeli pukittaminen siitosori jalustin suka sukia säätää jalustinhihna jalustinhihna suorittaa kouluratsastustunti ohjan perät viiri syöksyohja virhepiste (hevosen)kenkä kengitys (kengittäminen) kengittää kengitys (eri kenkätyypit) pakara kuvio; tie nivelkuolain gag-kuolain kylki

19 19 flanelles (f) [flan l] fléchir [fle i. ] flexion d encolure (f) [fl ksjõd k ly. ] flexion de mâchoire (f) [fl ksjõdma wa. ] [kl.] flexion directe (f) [fl ksjõdi kt] flexions sur place (f) [fl ksjõsy plas] [kl.] flot de rênes (m) [flod n] foin (m) [fw ] forger [f e] fossé (m) [fose] fouet (m) [fw ] fouet (de cocher) (m) [fw (dk e)] [val.] foulée [fule] fourchette (f)[fu t] fourrage (m) [fu a. ] fracture (f) [f akty. ] franchir [f i. ] freiner [f ne] froment (m) [f m ] front (m) [f õ] frontal (m) [f õtal] fuir [f i. ] galop (m) [galo] galop à faux (m) [galoafo] (par erreur [pa. ]) galop à faux [galoafo] (demandé [d m de]) (m) galop à droite (m) [gaload oat] patjat; pintelit taivuttaa; koukistaa [kaulan taivutusharjoitus (hevosen suun rentoutumiseksi)] [leuan taivutusharjoitus (hevosen suun rentoutumiseksi] suora taivutus [suun, niskan, kaulan taivutukset paikalla (hevosen rentoutumiseksi)] ohjanperät heinä takoa hauta piiska ajopiiska poljenta; askel (kavion) säde rehu luun murtuma hypätä [esteen yli] hidastaa vehnä otsa otsahihna väistää [esim. pohjetta] laukka väärä laukka vastalaukka oikea laukka

20 20 galop à gauche (m) [galoago. ] galop allongé (m) [galoalõ e] galop de course (m) [galotku s] galop désuni (m) [galodezyni] galop de travail (m) [galodt avaj] vasen laukka pidennetty laukka kiitolaukka ristilaukka harjoituslaukka galop en arrière (m) [galo na j. ] [kl.] [laukka taaksepäin] Esim. oikea laukka järjestyksessä: vasen takajalka, oikea takajalka., vasen etujalka, oikea etujalka laukka taaksepäin, video: galop juste (m) [galo yst] (= galop sur le pied intérieur [galosy l pje t j. ]) galop moyen (m) [galomwaj ] galop raccourci (m) [galo aku si] galop rassemblé (m) [galo as ble] myötälaukka keskilaukka lyhennetty laukka koottu laukka galop sur place (m) [galosy plas] [kl.] laukka paikallaan, video: [laukka paikallaan (vrt. ravin ja piaffin suhde)]. Esim. oikea laukka järjestyksessä: vasen takajalka, oikea takajalka., vasen etujalka, oikea etujalka galop sur trois jambes (m) [galosy t oa.b] [kl.] galoper [galope] (= marcher au galop [ma eogalo]) galopeur (m) [galop. ] ganache (f) [gana ] gant (m) [g ] garde-botte (m) [ga d b t] garnir [ga ni. ] [val.] garrot (m) [ga o] gaule (f) [vanha] [go.l] (= cravache, f [k ava ]) genou (m) [ nu] gilet de protection (m) [ il dp ot ksjõ] laukka kolmella jalalla. Oikea laukka järjestyksessä: oikea takajalka, vasen takajalka, oikea etujalka] laukata laukkahevonen; kilpahevonen leukaperä käsine (maneesin tai kentän) seinä suitsia [vetohevonen] säkä raippa polvi turvaliivi

21 21 glome (m) [glo.m] gourmette (f) [gu m t] grand côté (m) [g k te] grande volte (f) [g dv lt] (= cercle, m [s kl]) gris (m) [g i] groom [g um] [val.] guêtres (f) [g.t ] guides (f) [gid] [val.] hackamore (m) [akam. ] haie vive (f) [ viv] halte (f) [alt] hanche (f) [ ] hanches en dehors (f) [ d. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]) handicap (m) [ dikap] päkiäinen kankikuolainketju pitkä sivu ympyrä kimo groomi säärykset; suojat [valjakon] ohjat hackamore risulaatikko lepotauko lonka vastataivutus tasoitus haras (m) [a a] (= dépôt d étalons, m [d pod talõ]) harnachement (m) [val.] [a na m ] (1) hevossiittola valjastus; valjaat harnarchement (m) [a na m ] (2) ratsastusvarusteet (hevosen ~ ) harnacher [a na e] harnais (m) [a n ] [val.] haute école (f) [otek l] hauteur de l obstacle (f) [ot d l pstakl] herbe (f) [ b] hippisme (m) [ipism] hippodrome (m) [ipod o.m] hongre (m) [õ.g ] valjastaa; laittaa hevoselle varusteet valjaat korkea kouluratsastus [eri kuin kansainvälisissä kouluratsastuskilpailuissa sisältää mm ilmahyppyjä kuten ballotade, levade, pesade, croupade, cabriole ] esteen korkeus ruoho hevosurheilu laukka- tai ravirata ruuna

22 22 horse-ball (m) [ sbo.l] houssine (f) [usin] (= stick, m [stik] on tavallisempi) huit de chiffre (m) [ itd if ] impulsion (f) [ pylsjõ] incurvation (f) [ ky vasjõ] (= inflexion, f [ fl ksjõ]) incurver [ ky ve] (= infléchir [ fl i. ]) indépendance des aides (f) [ d p d sdez.d] (= séparation des aides, f [sepa asjõdez.d]) inflammation (f) [ flamasjõ] injection (f) [ ksjõ] instructeur (m) [ st ykt. ], instructrice (f) [ st ykt is] isabelle (m) [izab l] ischions (m) [iskjõ] [lapsille kehitetty poolon tapainen peli] pitkä kouluraippa (voltti)kahdeksikko eteenpäinpyrkimys; lennokkuus taivutus; taivuttaminen taivuttaa apujen riippumattomuus toisistaan tulehdus pistos ohjaaja; opettaja voikko istuinluut jambe (du cavalier) (f) [ b(dykavalje)] (1) jambe (du cheval) [ b(dy val)](f) (2) jambe active (f) [ bakti.v] jambe isolée (f) [ biz le] jambe passive (f) [ bpasi.v] jambes sans main (f) [ bs m ] [kl.] jambette (f) [ b t] [kl.] pohje; jalka koipi aktiivinen pohje [vasen tai oikea pohje yksin] passiivinen pohje jalat ilman käsiä [jommankumman etujalan eteen ojentaminen] jambette piaffissa, video: jarret (m) [ a ] jeune cavalier (m) [ nkavalje] jeune cavalière (f) [ nkavalj ] jockey (m) [d k ] jockey anglais (m) [d k gl ] (= jockey de bois, m [d k dbwa], kinner nuori ratsastaja kilparatsastaja (laukkakilpailussa) [X-muotoinen kehys, joka sijoitetaan hevosen selkään ja johon kiinnitetään ohjat (erittäin kiistelty

23 23 (= diable, m [djabl]) vehje!)] juge [ y. ] jument (f) [ ym ] junior [ ynj. ] jury (m) [ y i] lad (m) [lad] latéral (m) [late al] (= bipède latéral, m [bip dlate al]) légèreté [le te] lésion (f) [lezjõ] tuomari tamma juniori tuomaristo (kilpatallin) hevosen hoitaja samanpuoleinen jalkapari kevyt ratsastustyyli vamma levade (f) [l vad] [levade-liike: samanlainen kuin pesade (ks. tätä). Wienin koulussa hevosen ja maan välinen kulma on noin 30 o ; Andalusian Jerezissa sen sijaan kulma on paljon jyrkempi ja hevosen on pysyttävä muutaman sekunnin ajan tasapainossa] levaden kuvia: levadesta (ja pesadesta): lever (m) [l ve] vaihe, jossa hevosen jalka on ilmassa liant (m) [lj ] liberté de langue (f) [lib tedl.g] (= passage de langue, m [pasa. d l.g]) licol (d écurie) (m) [lik l(deky i)] ligament (m) [ligam ] ligne du milieu (f) [li dymiljø] (= ligne médiane, f [li m djan]) litière (f) [litj. ] longe (f) [lõ. ] tiivis ja joustava istunta kielikaari riimu; tallipäitset nivelside keskihalkaisija kuivikkeet liina; juoksutusohja longe d attache (f) [lõ. data ] longer [lõ e] longues rênes (f) [lõg.n] longueur (f) [lõg. ](1) longueur (f) [lõg. ] (2) juoksuttaa liinassa pitkin ohjin (hevosen koulutuksessa) pituus keskiviiva

24 24 (= ligne du milieu, f [li dymiljø]) maillet (m) [maj ] main (1) [m ] main (2) : piste à main droite [pistam d oat] piste à main gauche [pistam go. ] main de la bride (f) [m dlab id] [kl.] main de l épée (f) [m dlepe] [kl.] main sans jambes (f) [m s.b] [kl.] maïs (m) [mais] maîtriser [m t ize] manège (m) [man. ] manque d impulsion (m) [m kd pylsjõ] marcher [ma e] marcher à main droite [ma e am d oat]/ à main gauche [ma e am go. ] marcher au pas [ma eop ] / au trot [ma eot o] / au galop [ma eogalo] marcher droit [ma ed oa] marcher sur le cercle [ma esy l s kl] maréchal-ferrant (m) [ma e alf ] marque au fer rouge (f) [ma kof. u. ] martingale (f) [ma t gal] martingale à anneaux (f) [ma t gala.ano] martingale fixe (f) [ma t galfiks] mélasse (f) [melas] membre à terre (m) [m b at. ] membre au soutien (m) [m b osutj ] poolomaila käsi oikea kierros vasen kierros vasen käsi [ kankikuolain käsi ] oikea käsi [ miekan käsi ] käsi ilman pohkeita maissi hallita; osata maneesi haluttomuus kulkea; polkea ratsastaa oikea/ vasen kierros kulkea käynnissä/ ravissa/ laukassa jatkaa pitkällä sivulla ratsastaa ympyrällä kengitysseppä polttomerkki martingaali rengasmartingaali kiinteä martingaali melassi maassa oleva jalka ilmassa oleva jalka

25 25 menage (m) [m na. ] (= attelage, m [atla. ]) [val.] mener [m ne] mère (f) [m. ] mettre au gallop [m t ogalo] mettre pied à terre [m t pje(t)at. ] valjakkoajo ajaa valjakkoa emä siirtää laukkaan tulla ratsailta alas mézair (m) [m z. ] [kl.] mézairin kuvia: [mezair-ilmahyppy. Kaikkien ilmahyppyjen perustana oleva liike, jota voidaan käsittää terre-àterren ja pesade-yhdistelmällä. Etujalkojen ollessa ilmassa ne ovat hiukan taivutettuina] mise en main (f) [miz m ] mollet (m) [m l ] moniteur (m) [m nit. ], monitrice [m nit is] (f) montant de filet (m) [mõt dfil ] monter [mõte] monte à cru (f) [mõtak y] monte en amazone (f) [mõt namazo.n] monte en suspension (f) [mõt sysp sjõ] monter à cru [mõteak y] monter en amazone [mõte namazo.n] monter en suspension [mõte sysp sjõ] monture (f) [mõty. ] mordre [m d ] mors (m) [m ] mors de bride (m) [m d b id] mors de filet (m) [m d fil ] mouche (f) [mu ] mouvement (m) [muvm ] saattaminen kuolaimelle alapohje ohjaaja; opettaja poskihihna ratsastaa ratsastaminen ilman satulaa ratsastaminen naistensatulassa ratsastaminen kevyessä istunnassa ratsastaa ilman satulaa ratsastaa naistensatulassa ratsastaa kevyessä istunnassa ratsu purra kuolain kankikuolain; kandaari nivelkuolain kärpänen liike

26 26 mur (m) [my. ] museau (m) [myzo] muserolle (f) [myz l] musette-mangeoire (f) [myz tm wa. ] natter [nate] (= tresser [t se]) nettoyer [n twaje] niveau (m) [nivo] nuque (f) [nyk] obéissance (f) [ b is s] obliquité (f) [ blikite] obstacle (m) [ pstakl] obstacle droit (m) [ pstakl d oa] (= vertical, m [v tikal]) obstacle fermé (m) [ pstakl f me] obstacle fixe (m) [ pstakl fiks] obstacle haut (m) [ pstakl o] obstacle large (m) [ pstakl la ] oeil vairon (m) [ jv õ] oeillères (f) [ j. ][val.] ombrageux (m) [õb a ø], ombrageuse (f) [õb a ø.z] opérer [ pe e] organisateur (m) [ ganizat. ] organisatrice (f) [ ganizat is] oxer (m) [ ks. ] paddock (m) [pad k] paille (f) [pa.j] paille hachée (f) [pa.j e] paire (f) [p. ] muuri turpa; kuono kuonohihna; turparemmi syöttöpussi letittää; palmikoida puhdistaa taso niska totteleminen poikitus este pystyeste suljettu este kiinteä este korkea este leveä este herasilmä silmälaput vauhko leikata (eläinlääk.) järjestäjä okseri lämmittelyalue; tarha olki silppu parivaljakko

27 27 palefrenier (m) [palf nje], palefrenière [palf nj. ](f) palissade (f) [palisad] pansage (m) [p sa. ] panser [p se] parade (f) [pa ad] (= arrêt net, m [a n t]) [kl.] parcours (m) [pa ku. ] parcours de cross (m) [pa ku. d k s] parcours d obstacles (m) [pa ku. d pstakl] parcours routier (m) [pa ku. utje] parcours sans faute (m) [pa ku. s fo.t] partir [pa ti. ] (--- au pas [op ]; au trot [ot o]; au galop [ogalo]) pas (m) [p ] (1) pas ( au [op ]) (m) (2) pas allongé (m) [p.alõ e] pas d école (m) [p.d k l] pas de côté (m) [p dk te] (= travail de deux pistes, m [t avajd døpist]) pas de deux (m) [p.ddø] [kl.] pas de trois (m) [p dt oa] [kl.] hevosen hoitaja lankkueste (hevosen) hoito hoitaa [ratsastajan tahdosta suoritettu äkkipysähdys] rata maastorata esterata matkaratsastus virheetön rata (lähteä) käyntiin, raviin ; nostaa laukka askel käynti (käynnissä) lisätty käynti koulukäynti sivuttaisliike; työskentely kahdella uralla kahden ratsukon yhteisesitys kolmen ratsukon yhteisesitys pas espagnol (m) [p spa l] [kl.] espanjalainen käynti [hevonen ojentaa etujalkansa suoraksi eteen] espanjalaisen käynnin kuvia ja video: pas libre (m) [p.lib ] passage (m) [pasa. ] passage de langue (m) [pasa. d l.g] (= liberté de langue, f [lib tedl.g]) passage des coins (m) [pasa. dekw ] vapaa käynti passage kielikaari; kielentila kulman ratsastaminen

28 28 passer [pase] (au trot... [ot o]) pâturage (m) [p ty a. ] paturon (m) [p ty õ] pénaliser [penalize] perdre l impulsion [p d l pylsjõ] père (m) [p. ] siirtyä (raviin...) laidun vuohinen rangaista, antaa virhepiste hyytyä isä pesade (f) [p zad] [pesade-liike: hevosen ollessa paikallaan se nousee takajalkojen varaaan. Hevonen istuu (sen takajalat ovat taivutettuina) etujalat ovat myös taipuneina ks. myös levade] pesaden kuvia: peser [p ze] peser à la main [p zealam ] petit côté (m) [p( )tikote] piaffer (m) [pjafe] piaffer en arrière (m) [pjafe na j. ] siirtää paino painaa kuolaimiin [maneesin] lyhyt sivu piaffi [piaffi taaksepäin] piaffi taaksepäin, video: piano (m) [pjano] pie [pi] (cheval ) pied (m) [pje] pierre à sel (m) [pj as l] pilier(s) (m) [pilje] pinces (f) [p.s] pirouette [pi w t] (f) (1) pianovalli; porrasvalli kirjava hevonen jalka suolakivi pilari(t) keskimmäiset etuhampaat piruetti pirouette (f) [pi w t] (2) (= demi-tour sur les hanches, m [d mitu. sy le ] ) (= pirouette au pas, f [pi w top ]) pirouette renversée (f) [pi w t v se] pirouette renversée sur trois jambes (f) [pi w t v se sy t oa.b] takaosakäännös etuosakäännös [etuosakäännös kolmella jalalla] etuosakäännös kolmella jalalla, video:

29 29 piste (f) [pist] (1) piste (f) [pist] (2) piste cavalière (f) [pistkavalj. ] piste de course (f) [pistd ku s] placer (m) [plase] (= donner le pli [d nelpli] (à droite [ad oat]/ à gauche [ago. ]) (kavio)ura rata; koulurata ratsastuspolku laukkarata asettaa (verbi); asetus (substantiivi) planer (m) [plane] pli (m) [pli] (1) pli (m) [pli] (= demi-pli [d mipli]) (2) ployé [plwaje] ployer [plwaje] poids (m) [pwa] poils (m) [pwal] poils d été (m) [pwaldete] poils d hiver (m) [pwaldiv. ] pointer [pw te] (= cabrer [kab e]) poitrail (m) [pwat aj] polo (m) [polo] pommeau (m) [pomo] pommelé (m) [p mle] poney (m) [p n ], ponette [p n t](f) porte-brancard (m) [p t b ka. ] [val.] porte-bride (m) [p t b id] porte-étrivière (m) [p tet ivj. ] porte-selle (m) [p t s l] porter [p te] (la main...[lam ]) porter au vent [p teov ] liitovaihe (hypyssä) taivutus asetus taivutettu taivuttaa paino peitinkarvat kesäkarva talvikarva nousta pystyyn rynnäs poolo satulan etukaari papurikko poni aisahihna suitsiteline jalustinkoukku satulateline viedä (käsi...) olla kuolaimen edessä/ päällä

30 30 (= être au-dessus de la main [ t otsydlam ]) poser (m) [poze] (= battue, f) (1) poser (m) [poze] (2) position de course (f) [pozisjõdku s] position de dressage (f) [pozisjõdd sa. ] position raccrochée (f) [pozisjõ ak e] position de saut (f) [pozisjõdso] postérieur (m) [p st j. ] poulain (m) [pul ] pouliche (f) [puli ] pouliner [puline] poulinière (f) [pulinj. ] pousser l assiette vers l avant [puselasj tv lav ] vousser le rein (vers l avant) [vusel v. lav ] prairie (f) [p i] (= pré, m [p e]) précipiter [p sipite] premiers soins (m) [p mjesw ] prendre la main [p d lam ] (= emmener [ mne]) président du jury (m) [p ezid dy y i] présidente du jury (f) [p ezid.t dy y i] pression du mollet (f) [p sjõdym l ] promenade [p mnad] (équestre [ k st ]) (f) (= balade à cheval, f [balada val]) protège-boulet (m) [p t. bul ] protège-queue (m) [p t. kø] poljenta; askel vaihe, jolloin hevosen jalka on maassa (laukka)kilpailu-istunta kouluistunta tuoli-istunta esteistunta takajalka varsa tammavarsa varsoa siitostamma työntää lantiot eteenpäin laidun, niitty kiirehtiä; rynnätä ensi-apu viedä tuomariston puheenjohtaja pohkeen puristus maastossa käyminen; ratsastusretki takasuoja häntäsuoja

31 31 protège-tendons (m) [p t. t dõ] puce (f) [pys] punir [pyni. ] pur-sang (m) [py s ] quadrille (m) [kad i.j] [kl.] quartier (m) [ka tje] queue (f) [kø] raccourcir [ aku si. ] raccourcir la foulée [ aku si. lafule ] raid d endurance (m) [ dd dy.s] raide [ d] raie de mulet (f) [ dmyl ] ralentir [ al ti. ] ramener (m) [ amne] ramingue [ am.g] randonnée (équestre) (f) [ done ( k st )] (= rando, f [ do]) rassembler (1) rassembler [ as ble] (m) (2) râtelier (m) [ at lje] récompense (f) [ ekõp.s] récompenser [ ekõp.se] rectitude (f) [ ktiyd] reculer (m) [ kyle] reculer [ kyle] redemander [ dm de] (= renouveler [ nuvle]) redresser le cheval [ d se] réduction du cercle (f) [ edyksjõdys kl] etusuoja mikrosiru rankaista täysverinen neljän ratsukon yhteisesitys satulan siipi häntä lyhentää lyhentää askel matkaratsastus jäykkä siima hidastaa peräänanto hevonen, joka vastustaa kannuksia (hevos)vaellus koota hevonen kokoaminen heinähäkki kiittäminen; palkinto; palkitseminen kiittää suoruus peruutus; peruuttaminen peruuttaa toistaa (pyyntö, apu ym) suoristaa; oikaista ympyrän pienentäminen

32 32 refus (m) [ fy] refuser [ fyze] regard (m) [ ga. ] regard horizontal [ ga. izõtal] régime (m) [ e im] registre général [ ist n al] (= stud-book) (m) règles de sécurité (f) [ gl d seky ite] rein (m) [ ] (1) rein (m) [ ] (2) rein cambré (m) [ k b e] (= rein creux, m [ k ø]) rein voussé (m) [ vuse] kieltäytyminen kieltäytyä katse katse suoraan eteenpäin ruokavalio kantakirja turvallisuussäännöt lanne ristiselkä jännittynyt/ jäykkä ristiselkä lantiot eteen rendre [.d ] (= céder [sede]) rêne (f) [ n] rêne allemande (f) [ nalm.d] (= rêne coulante, f [ nkul.t]) rêne d appui (f) [ ndap i] (= rêne contraire, f [ nkõt. ]) rêne d ouverture (f) [ nduv ty. ] (= rêne directe, f [ ndi kt]) rêne contraire [ nkõt. ] (= rêne d appui [ ndap i]) (f) rêne contraire d opposition (f) [ nkõt. dopozisjõ] [kl.] rêne contraire d opposition en avant du garrot (f) [ nkõt. dopozisjõ nav dyga o] [kl.] rêne contraire d opposition en arrière du garrot (f) [ nkõt. dopozisjõ na j. dyga o] (= rêne intermédiaire, f [ n t m dj. ]) [kl.] rêne coulante [ nkul.t] (= rêne myödätä ohja gramaani, liukuohja [kääntävä ulko-ohja; kaulaa painava ulko-ohja; ohjastuki] johtava ohjasote; suora ohja(sote); ohjasote sivulle [kaulaa painava ulko-ohja; ohjastuki] epäsuora ohja(sote) [liikkeen vastainen ohjasote edessä] [liikkeen vastainen ohjasote takana] gramaani, liukuohja

33 33 allemande [ nalm.d]) (f) rêne de bride (f) [ nd b id] rêne de filet (f) [ nd fil ] rêne directe (f) [ ndi kt] (= rêne d ouverture [ nduv ty. ]) rêne directe d opposition (f) [ ndi kt dopozisjõ] [kl.] rêne extérieure (f) [ n kst j. ] rêne flottante (f) [ nfl t.t] rêne intérieure (f) [ n t j. ] rêne intermédiaire (f) [ n t m dj. ] (= rêne contraire d opposition en arrière du garrot, f [ nkõt dopozisjõ na j. dyga o]) [kl.] rêne isolée (f) [ niz le] rênes dans une seule main (f) [ nd zyns lm ] rêne tendue (f) [ nt dy] rênes flottantes (f) [ nfl t.t] rênes séparées (f) [ ns pa e] renouveler [ nuvle] (= redemander [ dm de]) renvers (m) [ v. ] (= croupe au mur, f [k upomy. ]) renverser un obstacle [ v se n pstakl] repos (m) [ po] reprendre [ p.d ] (son cheval) reprendre les rênes [ p.d le n] reprise (f) [ p i.z] (1) reprise (f) [ p i.z] (= reprise de dressage [ p i.zd d sa. ]) (2) reprise d obstacles [ p i.zd pstakl] kankikuolainohja nivelkuolainohja suora ohja(sote) [liikkeen suuntainen ohjasote] ulko-ohja löysä ohja [tarkoituksellisesti silloin kun hevonen työskentelee ratsastajan tahdon mukaan] sisäohja vasen tai oikea ohja yksin ohjat yhdessä kädessä kireä ohja löysät ohjat ohjat jaettuina uusia, toistaa (apu, pyyntö ym) vasta(sulku)taivutus kaataa este lepo pidättää; tehdä pidäte kerätä ohjat (käteen) ratsastustunti (ratsastusnäytöksissä) pari- tai ryhmätyöskentely esteratsastustunti

34 34 (f) résistance (f) [ zist.s] (= défense, f [def.s]) résister [ eziste] (1) résister [ eziste] (2) retombée (f) [ tõbe] revenir (au pas ) [ vni. (op )] rivière (f) [ ivj. ] robe (f) [ b] rond (m) [ õ], ronde [ õ.d] (f) rouan (m) [ w ] ruade (f) [ ad] ruer [ e] sabot (m) [sabo] sacoche (f) [sak ] (= bissac, m [bisak]) s accrocher aux rênes [sak eo n] s appuyer [sap ije] s échapper [se ape] s emballer [s bale] s enlever (1) [s lve] s enlever (2) [s lve] s éteindre [set d ] s incurver [s ky ve] s inscrire [s sk i. ] sang-chaud (m) [s o] sang-froid (m) [s f oa] sangle (f) [s gl] sangler [s gle] vastustus; vikuroiminen pitää vastaan; säännöstellä vikuroida; vastustaa alastulo (esteen jälkeen) siirtyä takaisin (käyntiin...) vesihauta (hevosen) väri pyöreä päistärikkö potku potkaista kavio satulalaukku tarrautua ohjiin; vetää ohjista nojata ohjiin valua ulos, kaatua ulos pillastua nousta (esteelle) nousta (irti satulasta) hyytyä (liikkeestä) taipua ilmoittautua lämminverihevonen kylmäverihevonen satulavyö kiinnittää satulavyö

35 35 sanglon (m) [s glõ] saut (m) (1) [so] saut (m) (2) [so] (= jumping, m) saut (m) (3) (= saut d école [sodek l]) sauter [sote] sauter en selle [sote s l] sauteur [sot. ] (1) sauteur [sot. ] (2) sauts de mouton (m) [sodmutõ] (= estrapades [ st apad]) sciure (f) [sjy. ] se blesser [s bl se] se dérober [s de obe] (= éviter [evite]) se gonfler [s gõfle] seau (m) [so] selle (f) [s l] selle (m) [s l] (= cheval de selle) selle à battes [s labat] (f) [kl.] selle d amazone (f) [s ldamazo.n] [kl.] selle de dressage [s ld d sa. ] (f) selle de saut (f) [s ld so] selle mixte (f) [s lmikst] seller [s le] sellerie (f) [s l i] (1) sellerie (f) [s l i] (2) sellette (f) [s l t] [val.] sentier de randonnée équestre (m) [s tjed d ne k st ] hyppy esteratsastus [ilmahyppy, joissa tietyssä vaiheessa hevosen kaikki jalat ovat irti maasta] hypätä hypätä satulaan estehevonen hevonen, joka osaa ilmahypyt (liikkeet irti maasta) pukittaminen sahajauho loukkaantua kiertää, väistää (este) pullistaa ämpäri; sanko satula ratsuhevonen satula, jonka taka- ja etukaari on kohotettu (mm. ilmahyppyjä varten tai perinteellisissä karjaanhoitokulttuureissa) naistensatula koulusatula estesatula yleissatula satuloida satulahuone satula-, nahkaesineiden valmistus selustin vaellusratsastuspolku

36 36 séparation des aides (f) [sepa asjõdez.d] (= indépendance des aides, f [ dep d sdez.d]) serpentine (f) [s p tin] serrer avec le mollet [s eav kl m l ] signalement (m) [si alm ] soigneur (m) [swa. ], soigneuse [swa ø.z](f) (= palefrenier [palf nje], m; palefrenière, f [palf nj. ]) son (m) [sõ] sortir [s ti. ] (d un exercice [d n gz sis]) soumission (de l encolure et de la nuque) (f) [sumisjõ] souple [supl] sous-gorge (f) [sug ] sous-ventrière (f) [suv t i. ] (= surfaix, m [sy f ]) spectacle équestre (m) [sp ktakl k st ] serpentine (f) [s p tin] soutenir [sutni ] spirale (f) [spi al] stage équestre [sta k st ]/ d équitation [sta d kitasjõ] (m) stalle (m) [stal] stationata (f) [stasjonata] steeple(-chase) (m) [stip l] stick (m) [stik] sulky (m) [sylki] sur la main [sy lam ] apujen riippumattomuus toisistaan kiemuraura puristaa pohkeella tuntomerkit hevoshoitaja lese(et) lopettaa (tehtävä) peräänanto joustava kaulahihna mahavyö ratsastustaitojen esitys kiemuraura ylläpitää spiraali; ympyrän pienentäminen tai suurentaminen ratsastusleiri parsi pystyeste sekaestelaukka pitkä raippa kärryt [ravikilpailussa] kuolaimella; kuolaintuella [ilman, että niska olisi korkein kohta]

37 37 surfaix de voltige (m) [sy f dv lti. ] suspension (f) [sysp sjõ](1) suspension (f) [sysp sjõ] (2) tact équestre (m) [taktek st ] taille [ta.j] (au garrot [oga o]) (f) talon (m) [talõ] talus (m) [taly] tandem (m) [t d m] [val.] taon (m) [t ] taper [tape] tapis de selle (m) [tapids l] tapoter [tap te] temps (m) [t ] (1) temps (m) [t ] (2) temps (m) (3) [t ] (= cadence, f [kad.s]) temps accordé (m) [t ak de] temps limite (m) [t limit] tendon (m) [t dõ] tenue (f) [t ny] (1) tenue (f) [t ny] (2) terrain de polo (m) [t dpolo] vikellysvyö kevyt istunta liitovaihe [ratsastustaito, jossa avut ovat mahdollisimman näkymättömät ja kevyet] säkäkorkeus kantapää penkka; rinne; penger tandemvaljakko paarma potkia satulahuopa taputtaa aika tahti tempo enimmäisaika aikaraja jänne pito (esim. ohjien pito) ratsastusasu poolokenttä terre-à-terre (m) [t at. ] [kl.] [terre à terre-liike: kaksitahtinen lyhyt laukka, jossa hevonen etenee keinumaisesti vuorotellen etu- ja takajalkaparinsa varaan; terre-à-terrea pidetään korkean koulun liikkeiden ja ilmahyppyjen perustana. Siitä kehitetään ensimmäiseksi pesade ja levade-liikkeitä] terre-à-terren kuva ja video: tétanos (m) [t tano.s] tête au mur (f) [t tomy. ] (= travers, m [t av. ]) jäykkäkouristus sulkutaivutus

38 38 têtière (f) [t tj. ] tic (m) [tik] timon (m) [timõ] [val.] tiquer à l appui [tikealap i] tiquer à l ours [tikealu s] tiquer en l air [tike l. ] tire-botte (m) [ti b t] tirer sur les rênes [ti esy le n] toilettage (m) [twal ta. ] toiletter [twal te] tölt (m) [t lt] tomber [tõbe] (= faire une chute [f yn yt]) tondre [tõ.d ] torse (m) [t s] (= buste, m [byst]) toupet (m) [tup ] tourner [tu ne] tourner court [tu neku. ] tourner large [tu nela ] trait (m) [t ] [val.] transition (f) [t zisjõ] transition descendante (f) [t zisjõd s d.t] transition montante (f) [t zisjõmõt t] travail à pied (m) [t avajapje] (= travail en main, m [t avaj m ]), (= travail au sol, m [t avajos l]) travail aux longues rênes (m) [t avajolõg.n] travail aux piliers (m) [t avajopilje] [kl.] niskahihna paha tapa välitanko, väliaisa purra puuta kutoa impata saapasrenki vetää ohjista; nykäistä, nykiä ohjista trimmaus trimmata töltti pudota; kaatua klipata (karvat) ylävartalo otsatukka kääntää; kääntyä tehdä jyrkkä käännös tehdä loiva käännös vetoliina siirtyminen; vaihto siirtyminen nopeammasta askellajista hitaampaan siirtyminen hitaammasta askellajista nopeampaan työskentely maasta käsin työskentely pitkin ohjin (hevosen koulutuksessa) työskentely pilareissa

39 39 travail de deux pistes [t avajd døpist] (= pas de côté [p dkote]) (m) travail en main (m) [t avaj m ]; = travail à pied, m [t avajapje]; = travail au sol, m [t avajos l] travers (m) [t av. ] (= tête au mur, f [t tomy. ]) travers de main (m) [t av. d m ] traversé [t av se] (cheval ) trébucher [t eby e] (= buter [byte]) tresser [t se] (= natter [nate]) tribune (f) [t ibyn] triple (m) [t ipl] trot (m) [t o] trot allongé (m) [t oalõ e] trot assis (m) [t oasi] (= trot à la française, m [t oalaf s.z]) trot attelé [t oatle] (ks. course de trot attelé) trot désuni (m) [t odezyni] trot de travail (m) [t odt avaj] trot enlevé (m) [t o lve] (= trot à l anglaise, m [t oal gl.z]) trot espagnol (m) [t o spa l] [kl.] työskentely kahdella uralla työskentely hevosen kanssa maasta käsin sulkutaivutus (uraa pitkin) kämmenen leveys vino hevonen kompastua letittää; palmikoida katsomo kolmoiseste, trippeli ravi lisätty ravi ravi perusistunnassa [ratsastettu ravikilpailu] epäpuhdas ravi; tahtiminen harjoitusravi kevyt ravi; ravi keventäen espanjalainen ravi espanjalaisen ravin kuvia ja video: trot monté (m) [t omõte] (ks. course de trot monté) trot moyen (m) [t omwaj ] trot rassemblé (m) [t o as ble] trotter [t ote] (= marcher/ aller au trot) [ratsastettu ravikilpailu] keskiravi koottu ravi ravata; kulkea ravissa

40 40 trotteur (m) [t ot. ] trotting (m) [t oti g] (= course de trot, f) troussequin (m) [t usk ] tutoyer l obstacle [tytwajel pstakl] (= effleurer l obstacle [ fl el pstakl]) vaccination (f) [vaksinasjõ] vacciner [vaksine] van (m) [van] vénerie (f) [v n i] (= chasse à courre [ asaku. ]) vertical (m) [v tikal] vétérinaire [vete in. ] vibrations (f) [vib asjõ] [kl.] vider [vide] (= virer [vi e]) (molemmat termit puhekielisiä) ; (= désarçonner [deza sone]) visite de parcours (f) [vizitd pa ku. ] volée (f) [v le] [val.] volte (f) [v lt] voltige (f) [v lti. ] voltigeur (m), [v lti. ], voltigeuse [v lti ø.z] (f) vousser le rein (vers l avant) [vusel v. lav ] (= pousser l assiette vers l avant [puselasj tv lav ]) ravuri ravikilpailu satulan takakaari koskettaa estepuomi pudottamatta sitä rokotus rokottaa traileri ajometsästys pystyeste eläinlääkäri [ranteen väristys (= vibat )] heittää satulasta tutustuminen rataan etuhevoset voltti vikellys vikeltäjä työntää lantiot eteenpäin

RATSASTUKSEN SANASTO SUOMI-RANSKA LEXIQUE FINNOIS- FRANÇAIS DE L ÉQUITATION

RATSASTUKSEN SANASTO SUOMI-RANSKA LEXIQUE FINNOIS- FRANÇAIS DE L ÉQUITATION RATSASTUKSEN SANASTO SUOMI-RANSKA LEXIQUE FINNOIS- FRANÇAIS DE L ÉQUITATION Alain Fabre, 2007- alain.fabre@ling.fi Viimeksi päivitetty: 18.05.2013 Varsinaisen ratsastusterminologian lisäksi olen lisännyt

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus

KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus KILPAILUSÄÄNNÖT II Kouluratsastus Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO 2 Esipuhe Näitä sääntöjä noudatetaan SRL:n alaisissa kilpailuissa 1.1.2015 lukien. Muutokset

Lisätiedot

Vikellyksen ohjeet. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo puh. 09 2294 510. ratsastus@ratsastus.

Vikellyksen ohjeet. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo puh. 09 2294 510. ratsastus@ratsastus. Vikellyksen ohjeet Voimassa 1.1.2014 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo puh. 09 2294 510 ratsastus@ratsastus.fi 1 Sisällysluettelo 1. VIKELLYKSEN YLEISSÄÄNNÖT 1.1 Yleistä 1.1.1

Lisätiedot

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että:

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että: Nouse ratsaille Hevonen liikenteessä Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Hidasta vauhtia ja anna ratsukolle aikaa siirtyä tien pientareelle Tarkkaile ratsastajan käsimerkkejä ja noudata niitä Ohita ratsukko

Lisätiedot

KEVENNYS. Nokian Ratsastajat Ry:n jäsenlehti 1/2014 NoRan 25v. Juhlavuosi seura perustettu 1989

KEVENNYS. Nokian Ratsastajat Ry:n jäsenlehti 1/2014 NoRan 25v. Juhlavuosi seura perustettu 1989 KEVENNYS Nokian Ratsastajat Ry:n jäsenlehti 1/2014 NoRan 25v. Juhlavuosi seura perustettu 1989 Nokian Ratsastajat Ry Jäsenmaksut vuonna 2014 Seniori Juniori (alle 18-v) Perheenjäsen juniori Perheenjäsen

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT IX Valjakkoajo

KILPAILUSÄÄNNÖT IX Valjakkoajo KILPAILUSÄÄNNÖT IX Valjakkoajo Voimassa 1.5.2009 lukien korjaukset 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU SÄÄNTÖJEN KATTAVUUS 1 1. Kansallisten valjakkoajokilpailujen sääntöjen tarkoituksena

Lisätiedot

Kaikki muut värit ovat sallittuja paitsi kirjava.

Kaikki muut värit ovat sallittuja paitsi kirjava. VII LIITTEET 1.11.2010 Liite 1 Rotumääritelmät ja rotukohtaiset poikkeukset Angloarabialainen täysiverihevonen Säkäkorkeus Väri Tyyppi Rakenne Liikkeet Luonne Ihanteellinen 155-165 cm. Kaikki muut värit

Lisätiedot

WESTERN RIDER 2/03 1

WESTERN RIDER 2/03 1 WESTERN RIDER 2/03 1 Western Rider Western Riders Finland ry:n jäsenlehti, 11. vuosikerta, lehti ilmestyy 4 kertaa vuonna 2003 ISSN 1458-7025 Painopaikka: Lahti-Kopio Oy, Lahti Julkaisija ja kustantaja

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen Ratsastusjaosto 2014

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen Ratsastusjaosto 2014 Aluevalmennettavan opas 2014 Yleistä... 4 Aluevalmennus... 4 Osallistumisoikeus Hämeen alueen aluevalmennuksiin... 4 Kun sinut on valittu aluerenkaaseen... 4 SRL:n jäsenyys... 4 Aluekilpailulupa... 5 Hevosen

Lisätiedot

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012 2012 RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN Toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin ja sääntökooste koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä Tämä Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on

Lisätiedot

Enjalan ratsastajat ry:n jäsenlehti

Enjalan ratsastajat ry:n jäsenlehti Enjalan ratsastajat ry:n jäsenlehti 3/2014 Puheenjohtajan tervehdys... 3 Lehden ratsukko.. 4 Esittelyssä: Centered Riding.. 6 Enran syksy... 8 Ratsastuksenopettajan näkökulma............... 13 Valmennusryhmäläisen

Lisätiedot

suomi finnish englanti english ruotsi swedish saksa germany ranska french italia italy aggressiivinen aggressive agressif ahdas

suomi finnish englanti english ruotsi swedish saksa germany ranska french italia italy aggressiivinen aggressive agressif ahdas suomi finnish englanti english ruotsi swedish saksa germany ranska french italia italy aggressiivinen aggressive agressif ahdas close, narrow; (conformation) knit, (foot) tight, inshouldered trång serré

Lisätiedot

VOIMISTELUN KÄSIKIRJA

VOIMISTELUN KÄSIKIRJA VOIMISTELUN KÄSIKIRJA KANSA JA ALKEISKOULUJA VARTEN 1\1 ll.j I1!TTA N 1."1' IVAR WILSKMA! KUOPIO r8g6. 0. \\'. H.ll'l;\1.\~ 1;; hii

Lisätiedot

VÄINÖ LAHERMA. lelinevoimistell] HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA

VÄINÖ LAHERMA. lelinevoimistell] HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA in i VÄINÖ LAHERMA lelinevoimistell] ^ HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA ^>J?f^ Presented to the LffiRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by Laurentian University Library TELINEVOIMISTELU VÄINÖ LAHERMA

Lisätiedot

Lumilautailu opetusohjelma

Lumilautailu opetusohjelma Lumilautailu opetusohjelma Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Lumilautailun perustaidot... 5 Tasapaino... 5 Kanttaaminen... 5 Kääntäminen... 6 Kuormittaminen... 6 Rytmi... 7 Ensiaskeleet lumilautailuun...

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

RATSASTUSKESKUS FENIXIN OHJEITA

RATSASTUSKESKUS FENIXIN OHJEITA RATSASTUSKESKUS FENIXIN OHJEITA Ohjeita ratsastustunnille tuleville Mikäli haluat varata, siirtää tai peruuttaa tunnin, otathan yhteyttä numeroon 045 263 1317. Voit jättää numeroon myös viestin. Tuntien

Lisätiedot

TÄHTIDIPLOMILIIKKEIDEN OPETTAMISEN JA ARVIOINNIN OHJEET. Taso 1

TÄHTIDIPLOMILIIKKEIDEN OPETTAMISEN JA ARVIOINNIN OHJEET. Taso 1 Taso 1 Ankkakävely eteenpäin suoritustilanteessa voi käyttää apuna jalkojen välissä kuljetettavaa palloa kävelee eteenpäin 1 m matkan jalkaterät V-asennossa eli kantapäät lähekkäin ja varpaat selvästi

Lisätiedot

T u t u s t u S u o v o s e

T u t u s t u S u o v o s e Tutustu S u o m e n h e v o s e e n Leena Alerini Suomalainen hevonen Suomalaisten käyttämä, pienikokoinen ja vireä maatiaishevonen on kulkenut kansamme mukana vuosisadasta toiseen. Alun perin hevoset

Lisätiedot

Aikansa säkkikuningas Jari Liimatainen tosi toimissa

Aikansa säkkikuningas Jari Liimatainen tosi toimissa P UOLUST U S L I N J A M I E H E N PIK A O P A S Aikansa säkkikuningas Jari Liimatainen tosi toimissa Joku amerikkalainen valmentaja on joskus sanonut, että hyökkäys- ja puolustuslinjamiehen erottaa siitä,

Lisätiedot

Pieni sirkusopas. Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille. Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2

Pieni sirkusopas. Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille. Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2 Pieni sirkusopas Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2 1 2 ESIPUHE Sirkusta ihan kaikille Työskentelen Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poossa erityisohjaajana.

Lisätiedot

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia 1 Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia Yhteistyössä: Suomen Nuorisosirkusliitto ry Tampereen kaupunki/kulttuuritoimi Sorin Sirkus ry Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT. VIII Vammaisratsastus. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU. voimassa 1.1.2010 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT. VIII Vammaisratsastus. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU. voimassa 1.1.2010 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT VIII Vammaisratsastus voimassa 1.1.2010 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ 1 Soveltaminen ja sääntöjen noudattaminen 2 Kilpailut 3 Kilpailujen

Lisätiedot

info 7 hevoset Vapaa-ajassa ja urheilussa

info 7 hevoset Vapaa-ajassa ja urheilussa 7 hevoset Vapaa-ajassa ja urheilussa Minna Martin-Päivä Hevosella on merkittävä rooli suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-ajan kumppanina ja liikuttajana. Hevosten kanssa moni on löytänyt itselleen

Lisätiedot

UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS

UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. UINTI- JA HENGENPELASTUSKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Uudet suositukset hevosten sisäloiskontrolliin

Uudet suositukset hevosten sisäloiskontrolliin Suomenhevosliitto ry:n jäsenlehti 2011 Uudet suositukset hevosten sisäloiskontrolliin s. 16 Tämä on minun juttuni Tero Mäenpään tarina s. 22 Suora Pari myös suomenhevosravureiden menestykseen Uusi Custom

Lisätiedot

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Ohjaajan kansio Johdanto Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Koriskoulu on tarkoitettu lajia aloitteleville

Lisätiedot

aprilia 852695 Scarabeo 100 4T SF-F MY 2007 Manual http://www.manuallib.com/file/2674826

aprilia 852695 Scarabeo 100 4T SF-F MY 2007 Manual http://www.manuallib.com/file/2674826 aprilia 852695 Scarabeo 100 4T SF-F MY 2007 Manual http://www.manuallib.com/file/2674826 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Lisätiedot

Naudat eivät aseta mitään erityistä

Naudat eivät aseta mitään erityistä Eläinten hyvinvointiin pitää satsata jo navetoiden suunnitteluvaiheessa. ProAgria Suomen Talousseuran (Finska Hushållningssällskapet) kotieläinagronomi Maj-Hild Holmström kirjoittaa, miten käytännössä

Lisätiedot