Vikellyksen ohjeet. Voimassa alkaen. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vikellyksen ohjeet. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo puh. 09 2294 510. ratsastus@ratsastus."

Transkriptio

1 Vikellyksen ohjeet Voimassa alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo puh

2 Sisällysluettelo 1. VIKELLYKSEN YLEISSÄÄNNÖT 1.1 Yleistä Perusliikkeet Vapaaohjelma Tekninen ohjelma (yksinvikellyksen CVI3*-luokka) Tuomaristo Pisteet Optimaalinen liikkeiden laatu Arvostelukriteriat Liikkeen yleiskuva Pisteen koostumus Optimaalisen liikkeen laadun vähennykset Optimaalisen tekniikan vähennykset Optimaalisen esittämisen vähennykset Laskeutuminen alastulon jälkeen Nimikkeet HEVOSEN ARVOSTELU Yleistä Harjoitteluasteikko Tahti Irtonaisuus Tuntuma Eteenpäinpyrkimys Suoruus Kokoaminen Laukka Juoksuttaminen Juoksuttajan asento Sivuohjat Juoksutusavut Geelipatja Sisääntulo, poistuminen ja tervehtiminen Tervehtiminen Juoksuttaja ja hevonen Hevosen arvostelu Askel (Arvosana A 1) Eteenpäinpyrkimys (Arvosana A 2) Kuuliaisuus (Arvosana A 3) Juoksuttaminen (Arvosana A 4) Tervehtiminen (Arvosana A 5) PERUSLIIKKEET Yleistä Perusliikeohjelman arvostelu Perusliikeohjelmat Joukkuevikellyksen perusliikkeet A-taso Joukkuevikellyksen perusliikkeet B-taso Yksinvikellyksen perusliikkeet A-taso Yksinvikellyksen perusliikkeet A-tason CVI3*-luokka Yksinvikellyksen perusliikkeet B-taso Parivikellyksen perusliikkeet B-taso Yksilöidyt virheet ja niiden vähennykset Perusliikkeiden kuvaukset ja arvosteluperusteet Selkäänhyppy Perusistunta Polvivaaka Mylly Sakset 1.osa Sakset 2.osa Seisonta

3 3.5.8 Lankku 1.osa (paluu etuperin istuntaan) Puolimylly Takaperin jalkojenheitto jalat auki, jota seuraa alastulo sisäpuolelle Etuperin jalkojenheitto jalat yhdessä Takaa-alastulo sisäpuolelle Takaa-alastulo ulkopuolelle VAPAAOHJELMA Yleistä Vapaaohjelma Arvostelu Vapaaohjelman vaatimukset Joukkue vapaaohjelma Yksinvikellyksen vapaaohjelma Parivikellyksen vapaaohjelma Liikeryhmät Vapaaohjelman liikeryhmät Staattiset liikkeet Dynaamiset liikkeet Teknisen pisteen kriteriat Esittäminen Vaikeusaste Taiteellinen piste TEKNINEN OHJELMA Yleistä Teknisen ohjelman arvioitavat osa-alueet Teknisen ohjelman vaatimukset Teknisten liikkeiden virheet ja vähennykset Teknisten liikkeiden kuvaus ja arvostelukriteerit Ponnistusvoima Ajoitus/koordinaatio Notkeus Tasapaino Lihasvoima Taiteellinen piste LIITE 1 Vaikeusaste yksinvikellyksen vapaaohjelma Vaikeusaste joukkuevikellyksen vapaaohjelma Vaikeusaste parivikellyksen vapaaohjelma

4 JOHDANTO Vikellyksen ohjeet perustuvat suurimmaksi osaksi FEI:n englanninkieliseen Guidelines for judges ohjekirjaan, mutta kuten Suomen vikellyksen säännöt, ne on mukautettu joltakin osin Suomen olosuhteisiin. Vikellyksen ohjeet pohjautuvat vikellyssääntöihin, mutta niissä on tarkemmin kuvailtu arvosteluperusteet. Vikellyssääntöjen ja vikellyksen ohjeiden lisäksi Suomen kilpailuissa noudatetaan aina myös SRL:n yleisiä sääntöjä sekä hevostenlääkintäohjeita. 4

5 FEI:n käytössäännöt hevosen hyvinvointia varten FEI vaatii jokaista kansainvälisen hevosurheilun parissa toimivaa pidättäytymään FEI:n käytössäännöissä ja tunnustamaan ja hyväksymään, että hevosen hyvinvoinnin tulee aina olla ensiarvoisen tärkeää. Hevosen hyvinvointi ei koskaan saa jäädä toissijaiseksi kilpailun tai kaupallisuuden vaikutteiden takia. Seuraavissa kohdissa täytyy erityisesti pidättäytyä: 1. Yleinen hyvinvointi a) Hyvä hevosenhoito Tallipidon ja ruokinnan tulee vastata parhaita hevosenhoitotapoja. Puhdasta ja hyvälaatuista heinää, rehua ja vettä tulee olla aina saatavilla. b) Harjoittelumetodit Hevosia tulee harjoituttaa niiden fyysisten kykyjen ja kehityksen mukaisesti lajissaan. Niitä ei saa altistaa pahoinpiteleville tai pelkoa aiheuttaville metodeille. c) Kengitys ja varusteet Jalkojen hoidon ja kengityksen tulee olla parhaimman tason mukaista. Varusteiden tulee olla siten suunniteltuja ja sovitettuja, etteivät ne aiheuta kipua tai loukkaantumisvaaraa. d) Kuljetus Kuljetuksen aikana hevoset tulee suojata loukkaantumisvaaroilta ja muilta terveyttä vaarantavilta riskeiltä. Kuljetusajoneuvojen tulee olla turvallisia, hyvin ilmastoituja, tasokkaasti huollettuja, säännöllisesti desinfioituja ja niiden kuljettajien tulee olla päteviä. Pätevien käsittelijöiden tulee aina olla läsnä hoitamassa hevosia. e) Kuljetusmatka Kaikki matkat tulee suunnitella tarkkaan ja hevosten tulee saada levätä säännöllisin väliajoin samoin kuin niiden tulee saada vettä ja ruokaa FEI:n ajankohtaisimpien ohjeiden mukaan. 2. Kilpakunto a) Kunto ja kilpaileminen Kilpailuihin tulee osallistua vain terveillä, hyväkuntoisilla hevosilla ja terveiden, hyväkuntoisten kilpailijoiden kanssa. Hevosten tulee saada levätä asianmukaisesti harjoitusten ja kilpailujen välillä. Lisälepoa tulisi sallia matkustamisen jälkeen. b) Terveydentila Hevonen, joka on arvioitu liian huonokuntoiseksi kilpaillakseen, ei saa kilpailla tai jatkaa kilpailua. Epäilyttävissä tilanteissa täytyy pyytää eläinlääkärin neuvoa. c) Doping ja lääkintä Kaikenlainen doping tai aikomus dopata sekä muu sääntöjenvastainen lääkintä aiheuttaa vakavan hyvinvointikysymyksen eikä sitä tule sallia. Jokaisen eläinlääkärin hoidon jälkeen tulee antaa riittävästi aikaa levätä ja parantua täysin ennen seuraavaa kilpailua. d) Leikkaustoimenpiteet Kaikki leikkaustoimenpiteet, jotka voivat uhata kilpailevan hevosen hyvinvointia tai muiden hevosten ja/tai kilpailijoiden turvallisuutta, ovat kiellettyjä. e) Tiineet/ vastavarsoneet tammat Tammat eivät saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai imetettävän varsan kanssa. f) Apujen väärinkäyttö Hevosen pahoinpitely normaaleilla ratsastusavuilla tai lisäavuilla (esim. piiska, kannukset, jne.) on kielletty. 3. Tapahtumat ja kilpailut eivät saa haitata hevosen hyvinvointia a) Kilpailualueet Hevosten tulee harjoitella ja kilpailla asianmukaisella ja turvallisella pohjalla. Kaikki esteet ja kilpailuolosuhteet tulee suunnitella hevosen turvallisuutta ajatellen. b) Maapohjat Kaikki pohjat, joilla hevoset kävelevät, harjoittelevat tai kilpailevat tulee suunnitella ja huoltaa siten, että on mahdollisimman vähän tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen. 5

6 c) Äärimmäiset sääolosuhteet Kilpailuja ei tule pitää äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattaisivat vaarantaa hevosen hyvinvointia tai turvallisuutta. Hevosten vilvoittelulle ja varusteiden huollolle kilpailun jälkeen tulee järjestää mahdollisuus. d) Tallipito kilpailuissa ja tapahtumissa Tallien tulee olla turvallisia, hygieenisiä, mukavia, hyvin ilmastoituja ja riittävän suuria hevosen tyypin ja luonteen mukaan. Pesupaikka ja vettä tulee aina olla saatavilla. 4. Inhimillinen hevosen kohtelu a) Eläinlääkinnällinen kohtelu Eläinlääkinnällisen asiantuntijan tulee aina olla läsnä tapahtumissa/kilpailuissa. Jos hevonen loukkaantuu tai nääntyy kilpailujen aikana, kilpailijan tulee keskeyttää kilpaileminen ja eläinlääkärin tulee arvioida hevosen tilanne. b) Hoitotahot Jos tarpeellista, hevonen tulee hakea ambulanssilla ja kuljettaa lähimpään sopivaan hoitokeskukseen tarkempien hoitojen ja terapian saamiseksi. Loukkaantuneille hevosille tulee antaa täysi tukeva lääkintä ennen kuljetusta. c) Kilpailuloukkaantumiset Kilpailuissa tapahtuvia loukkaantumistilanteita tulisi tarkkailla. Maapohjan kunto, kilpailujen lukumäärä ja kaikki muut mahdolliset riskitekijät tulisi tutkia tarkasti, jotta loukkaantumiset voidaan minimoida. d) Armokuolema Jos hevosen ruhjeet ovat riittävän vakavat, eläinlääkäri voi lopettaa hevosen mahdollisimman pian, jotta sen kärsimykset voidaan minimoida. e) Eläke Hevosia tulee kohdella sympaattisesti ja inhimillisesti sen jälkeen, kun ne ovat lopettaneet kilpailu-uransa. 5. Koulutus FEI kannustaa kaikkia hevosurheilussa toimivia hankkimaan mahdollisimman korkean hevosenhoitoon ja kilpailemiseen liittyvän koulutuksen. Näitä käytösohjeita voidaan muokata ajoittain ja kaikkien näkökulmat ovat tervetulleita. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustuloksiin ja FEI puoltaa hyvinvointitutkimusten rahoitusta ja tukemista. Englanninkielinen versio käytösohjeista on juridisesti ainoa alkuperäinen. 6

7 1. VIKELLYKSEN YLEISSÄÄNNÖT 1.1. Yleistä Vikellysohjelmat koostuvat eri osa-alueista. Osa-alueiden painoarvot ovat eritelty alla Perusliikeet Osa-alue Painoarvo Hevospiste 25 % Liikkeet 75 % Vapaaohjelma Osa-alue Painoarvo Hevospiste 25 % Tekninen piste 50 % Taiteellinen piste 25 % Tekninen ohjelma (yksinvikellyksen CVI3*-luokka) Osa-alue Painoarvo Hevospiste 25 % Tekniset liikkeet 50 % Taiteellinen piste 25 % Tuomaristo Vikellyskilpailuissa tuomaristoon kuuluu aina vähintään kaksi tuomaria (tai yksi tuomari ja yksi tuomarikokelas, poikkeuksena seurakilpailut, joissa voi olla vain yksi tuomari ). Jos tuomaristo koostuu 4 tuomarista, on jokaisen tuomarin arvosteltavan osa-alueen painoarvo 25 %. Jos tuomaristo koostuu 1-3 tuomarista, jokainen tuomari arvostelee kaikki osa-aluet, jolloin hevospiste ja taiteellinen piste arvostellaan yleiskuvan perusteella. Jos tuomaristo koostuu kahdesta tuomarista, on kuitenkin suositeltavaa, että yksi tuomari arvostelee hevosen (painoarvo 25 %) ja toinen perusliikkeet (painoarvo 75 %). Hevospiste koostuu tässä tapauksessa kuudesta eri osa-alueen arvostelusta. Vastaavasti, jos tuomaristo koostuu kolmesta tuomarista, tuomaroidaan perusliikkeet seuraavasti: yksi tuomari arvostelee hevosen (painoarvo 25 %), kaksi tuomaria arvostelee perusliikkeet (painoarvo 37,5 % per tuomari). Kaikki kolme tuomaria arvostelee kaikki vapaaohjelman osa-alueet yleiskuvan perusteella Pisteet Tuomareilla tulee olla selkeä kuva mielessä miltä jokainen piste näyttää. 10 Erinomainen 9 Erittäin hyvä 8 Hyvä 7 Aika hyvä 6 Tyydyttävä 5 Riittävä 4 Riittämätön 3 Aika huono 2 Huono 1 Hyvin huono 0 Ei esitetty tai vähennysten seurauksena 7

8 1.3. Optimaalinen liikkeiden laatu Liikkeen optimaalista laatua arvosteltaessa huomioidaan seuraavat asiat: liikkeen olennaisuus ja tekniikka optimaalinen esittäminen 1.4. Arvostelukriteriat Liikkeen yleiskuva On tuomareiden vastuulla arvostella yleiskuvan perusteella seuraavia asioita: hevosen huomioon ottaminen hevosen liikkeen myötääminen varmuus ja tasapaino Ja vapaaohjelmaliikkeitä arvosteltaessa huomioida: liikkeen optimaalinen laatu liikkeiden suoritusta musiikkiin liikkeiden järjestys kokonaisuutena liikkeiden suorittamisen vaikeusaste ja siirtymiset sekä liikeyhdistelmät Pisteen koostumus Peruspiste (Basic Score) Vähennykset optimaalisesta tekniikasta. Esittämisvirheet ja vähennykset (Performance deviations) Vähennykset optimaalisesta esittämisestä. Määritellyt virheet (Specific Faults) Lisävähennykset jotka ovat määritelty säännöissä Optimaalisen liikkeen laadun vähennykset Optimaalisen laadun vähennykset riippuvat siitä arvostellaanko virhe tekniikkavirheenä vai pelkkänä esittämisvirheenä Optimaalisen tekniikan vähennykset Optimaalisen tekniikan saavuttaminen on liikkeen tärkein kriteeri. Perusliikkeiden tekniikkavirheet johtavat vähennyksiin jotka ovat määritelty tietyin osin vikellyksen ohjeissa peruspisteinä. Peruspisteistä voi tehdä myös lisävähennyksiä Optimaalisen esittämisen vähennykset Kaikista esittämisvirheistä annetaan vähennyksiä riippuen virheen suuruudesta ja vähennetään kyseisen liikkeen peruspisteestä. 8

9 Esittämisvirheitä ovat: puutteet liikkeen laajuudessa viivytykset liikkeiden välissä, jatkuvuuden puute puutteita liikkeen muodossa ja ryhdissä/asennossa kehonhallinnan- ja jännityksen puute puutteet hevosen liikkeen myötäämisessä Pienet virheet Keskisuuret virheet Suuret virheet Vähennykset Max. 1 piste 1-2 pistettä 2-3 pistettä Laajuus tyydyttävä huono ei esitetty Jatkuvuus pienillä viiveillä viiveillä monilla viiveillä Optimaalinen muoto, ojennus ja jännitys pienillä virheillä selkeillä virheillä ilman muotoa ja ojennusta Liikkeen olennaisuus & kehon hallinta pienillä virheellä huono ryhti ilman kehonhallintaa Hevosen liikkeen myötääminen notkeuden puutteita liikkeitä hevosen laukkaa vasten putoamisen välttäminen, hevoseen romahtaminen Tasapaino pienillä virheillä asennon korjaaminen asennon muuttaminen Eri osioiden vähennykset ei tulisi ynnätä yhteen tai laskea niistä keskiarvo, sillä tämä johtaisi liian matalaan pisteeseen. Oikea tapa on rakentaa mielikuva keskiarvosta, jossa suuremman virheen vähennykselle annetaan korkeampi painoarvo Laskeutuminen alastulon jälkeen tulee olla kontrolloitu ja tasapainossa, polvet hieman koukussa, polvet ja nilkat lantion verran irti toisistaan, jalat osoittaen eteenpäin. 9

10 1.6. Nimikkeet Liikkeen suunta on tärkeä liikkeitä määriteltäessä. Asennot määritellään hevosen menosuunnan mukaisesti Vikeltäjä seisoo kasvot samansuuntaisesti hevosen menosuuntaan nähden etuperin Vikeltäjä seisoo kasvot poispäin hevosen menosuuntaan nähden takaperin Jos määritelmä ei ole täsmällinen joudutaan lisäämään sanat sisälle, ulos, ylös tai alas. sivuttain sisälle sivuttain ulos Jos aiempi määritelmä ei päde, asento määritellään vikeltäjän pään asennon mukaan. takaperin ylös Etuperin ylös Liikkeet määritellään vikeltäjän kehon mukaan ja päättyvät sanaan päin päin Etuperin taaksepäin Takaperin eteenpäin 10

11 2. HEVOSEN ARVOSTELU 2.1. Yleistä Hevosen arvostelu alkaa areenalle sisääntultaessa ja päättyy vikeltäjän viimeiseen alastuloon. Jos useampi yksinvikeltäjä tai pari kilpailee samalla hevosella, sisääntulon ja tervehtimisen yleisvaikutelma arvioidaan samanarvoisesti kaikille kyseessä oleville vikeltäjille. Korkein arvosana on 10 pistettä. Hevosen loppupiste pyöristetään kolmanteen desimaaliin ( alaspäin, ylöspäin) Harjoitteluasteikko Hevosen harjoitteluasteikko on valmentajien, ratsastajien, juoksuttajien ja tuomareiden tärkein ohje. Harjoitteluasteikko keskittyy kolmeen eri osa-alueeseen: hevosen ymmärryksen ja luottamuksen kehittämiseen, keskittyen tahtiin,irtonaisuuteen ja tuntumaan työntövoiman kehittämiseen, keskittyen irtonaisuuteen, kuolaintuntumaan, eteenpäinpyrkivyyteen ja suoruuteen. kantovoiman kehittämiseen, keskittyen eteenpäinpyrkivyyteen, suoruuteen ja kokoamiseen. Mitään harjoitteluasteikon seuraavista kuudesta askeleesta ei voida jättää huomioimatta. Kokonaistavoite on kehittää hevonen, joka on läpäisevä ( Through englanniksi ja durchlässig saksaksi) ja joka on valmis tottelemaan juoksuttajan antamia apuja ilman vastustelua Tahti Säännöllisyys ja tempo Tahti on askelten säännöllisyys eri askellajeissa. Säännöllisyys on askelten oikea poljentasekvenssi. Tempo on tahdin nopeus. Askelten tulisi kattaa sama matka ja kestää yhtä pitkään samassa tempossa. Sama tahti tulisi säilyttää koko suorituksen ajan. Jotta tuomarit voivat arvostella tahdin oikealla tavalla, heidän tulisi viitata perusaskellajien oikeaan biomekaniikkaan Irtonaisuus Joustavuus ja rentous Irtonaisuus on yhdessä tahdin kanssa harjoitusasteikon ensimmäisen vaiheen olennainen päämäärä. Vaikka tahti säilyy, liikettä ei voida pitää oikeanlaisena ellei hevonen käytä selkäänsä lihakset rentoina. Irtonaisuuden puute voi näkyä monella eri tavalla esim. selän jäykkyytenä, hännän heiluttamisena, tahtirikkoina, takajalkojen passiivisuutena, jännittyneenä ja kuivana suuna tai vinoutena. Irtonaisuutta ilmaisevat: Iloinen ja tyytyväinen ilme - rentoutuneisuus Askelten joustavuus - kyky venyttää ja supistaa lihaksistoa pehmeästi ja sujuvasti Rauhallinen suu, joka puree kuolainta pehmeästi Keinuva selkä ja rennosti kannettu häntä Kevyt ja rytmikäs hengitys joka näyttää, että hevonen on fyysisesti ja psyykkisesti rento Tuntuma Kuolaintuen ja apujen hyväksyminen / ryhti Tuntumalla tarkoitetaan juoksuttajan käden ja hevosen suun pehmeätä ja vakaata yhteyttä. Hyvä vakaa tuntuma sallii hevosen löytää tasapainonsa ja tahdin jokaisessa askellajissa. Niskan tulisi olla kaulan korkeimpana kohtana, poikkeuksena kun hevosta työstetään ilman sivuohjia eteen- ja alaspäin. Tuntuman tulee muodostua aktiivisten takajalkojen tuottamasta energiasta, joka siirtyy keinuvan selän kautta kuolaimeen. 11

12 Hyvää tuntumaa ilmaisee: Hevonen astuu eteenpäin kuolaimeen suoralla ja irtonaisella niskalla Hevonen hyväksyy joustavan tuntuman, suu pysyy rauhallisena kuolainta purren. Kieli ei ole näkyvillä. Niska on kaulan korkein kohta Turpa on luotiviivan edessä ja liikkeissä, jossa kokoamisaste on korkea, luotiviivan mukainen Eteenpäinpyrkimys Lisätty energia takaosasta Hevosella sanotaan olevan eteenpäinpyrkivyyttä kun takajalkojen tuottama energia välittyy askellajiin ja eteenpäinliikkeeseen. Voidaan sanoa, että hevonen työskentelee eteenpäinpyrkivällä tavalla kun se ponnistaa aktiivisesti maasta ja heilauttaa jalkojansa hyvin eteenpäin Suoruus Hevosen sanotaan olevan suora kun sen etuosa on takaosan kanssa samalla linjalla: hevosen pituusakseli on linjassa sen kulkeman suoran tai kaarevan jäljen kanssa. Suoruus on välttämätöntä painon jakautumiseksi tasaisesti kehon molempien puoliskojen välillä. Jos hevonen on suora sen takajalat työntävät suoraan painopistettä kohti Kokoaminen Muodossa oleminen ja tasapaino Kaiken voimisteluharjoittelun tavoitteena on luoda hevonen, joka on käyttökelpoinen ja valmis sekä halukas suorittamaan. Jotta hevonen voi täyttää edellämainitut ehdot, sekä sen oman että vikeltäjien painon pitää jakautua mahdollisimman tasaisesti kaikille neljälle jalalle. Tämä tarkoittaa, että etujalkojen painoa tulisi vähentää lisäämällä saman verran painoa takajaloille, joiden alkuperäinen tarkoitus on tuottaa eteenpäinliikettä. Takajalkojen taittuminen johtaa kaulan nousemiseen. Jos hevosen takajalkojen kantokapasiteettia kehitetään riittävästi, se pystyy liikkumaan tasapainoisesti ja ryhdikkäästi kaikissa kolmessa askellajissa Laukka Vikellyskilpailuissa hevosen on esitettävä harjoituslaukkaa koulutusasteelle sopivassa muodossa. Laukka on kolmitahtista askellusta, jota seuraa liitovaihe. Laukka-askelten tulee olla kevyitä, ilmavia ja säännöllisiä. Harjoituslaukka on kootun laukan ja keskilaukan välimuoto, jossa hevonen näyttää luonnollista tasapainoa ja pysyy kuolaimella, edeten tasaisesti, kevyesti ja aktiivisilla kinnernivelillä. Aktiiviset kinnernivelet korostavat eteenpäinpyrkivyyttä, joka syntyy takaosan työskentelystä. Laukan laatu: Laukan laatua arvostellaan yleiskuvan, kolmitahtisen laukan säännöllisyyden ja keveyden perusteella, joka syntyy kun hevonen hyväksyy kuolaintuen, sen niska on kaulan korkein kohta ja sen takajalat työskentelevät aktiivisesti. Kyky ylläpitää sama tahti ja luonnollinen tasapaino on tärkeätä. Ylöspäinpyrkivyyden (lennokkuuden) tulisi aina olla nähtävissä. Hevosen tulee aina pysyä suorana ja oikein asetettuna ympyrällä. 12

13 Harjoituslaukassa olennaista on: kolmitahtisen laukan säännöllisyys ja liitovaihe tiukka ja vakaa tuntuma, turpa luotiviivan edessä ja niska kaulan korkeimpana kohtana koko kehon notkeus ja joustavuus energisyys, aktiivisuus, ryhti, luonnollinen tasapaino ja ylöspäinpyrkivyys 2.4. Juoksuttaminen Juoksuttajan asento Juoksuttajan tulee seistä ympyrän keskellä ja kiertää sisemmän jalan ympäri (vasemman jalan ympäri vasemmassa kierroksessa ja oikean jalan ympäri oikeassa kierroksessa). Juoksuttaja voi (vaikka se ei ole ihanteellista) kävellä pientä ympyrää hevosen ympyrän sisällä. Juoksuttaja seisoo kolmion yläkulmassa ja hevosen etu- ja takaosa muodostavat kolmion perustan. Juoksuttajan tulee seistä kasvot hevosen keskiosaa kohti. Juoksuttaja ja hevonen ovat yhteydessä toisiinsa liinan avulla etuosassa ja juoksutuspiiskan kanssa takaosassa. Jos hevonen on hieman laiska, on hyväksyttävää siirtyä hieman sivulle, hevosen taakse. Jos hevonen menee liian kovaa, voi juoksuttaja astua eteenpäin hevosen päätä kohti ja nostaa piiskan hevosen turvan eteen esteeksi. Jos ympyrää tai hevosen työskentelemistä tarvitsee korjata, juoksuttaja voi muuttaa asentoaan sen mukaisesti; jos hevosen takaosasta puuttuu energisyys, juoksuttaja voi siirtyä hevosen takaosaa kohti; jos tempoa pitää hiljentää tai askelia lyhentää, juoksuttaja voi siirtyä hevosen päätä kohti; juoksuttaja voi myös tässä tapauksessa viedä piiskan kuvassa olevasta asennosta hevosen turvan eteen Sivuohjat Oikein asetetuilla sivuohjilla hevonen pystyy kantamaan turpansa luotiviivan edessä, mutta kun se yrittää painaa turpaa eteen ja ulos, sen täytyy taipua yli Juoksutusavut Juoksutusliina Juoksutusliina korvaa ratsastajan ohjasavut. Juoksutusliinaa voidaan pitää kuten ratsastusohjia, niin että liina kulkee kämmenen lävitse ja pikkusormen ja nimettömän välistä tai kuten ohjasajossa, peukalon ja etusormen lävitse. Kyynärpään tulee olla rennosti koukistettu. Kuten ohjasapujen käyttö ratsastettaessa, avut tulee antaa tasaisilla ja pehmeillä puolipidäkkeillä, jotta saadaan haluttu reaktio ei roikkumalla tai vetämällä jouksutusliinasta. Juoksutuspiiska Juokstuspiiska korvaa ratsastajan pohjeavut. Kun piiskaa ei käytetä avujen antoon, se tulisi pitää 45 asteen kulmassa hevosen kintereisiin nähden, piiskansiiman laahustaessa pitkin maata. Hevosen tulee hyväksyä piiska apuna ilman pelokkaita reaktioita. Hevosta tulee kannustaa liikkumaan vapaasti eteenpäin. Piiskaa ei tule käyttää hevosen jatkuvaan eteenpäin ajamiseen, sillä avut ovat tarkoitettu liikkeen muutokseen eikä hevosen pysyvään vaikuttamiseen. Kun juoksuttaja lähestyy hevosta varusteiden oikomistarkoituksessa, piiskansiima tulee kerätä ja piiska kääntää taakse, jotta se ei häiritse hevosta. Juoksuttajan ääni Ääniapua käytetään siirtymisiin, palkitsemiseen, hevosen huomion herättämiseen ja erimielisyyksien ilmaisemiseen. Ääniapu on tärkeä apu juoksuttamisessa ja sitä tulee käyttää yllämainitulla tavalla liikkeen muuttamiseksi ilman että se vaikuttaa hevoseen jatkuvasti Geelipatja Geelipatjan tulee olla elastisesta ja joustavasta materiaalista. 13

14 2.5. Sisääntulo, poistuminen ja tervehtiminen Tervehtiminen Juoksuttaja ja hevonen Sisääntulo hevosen oikea taluttaminen juoksutusliinan oikea ote juoksuttaja ja hevonen juoksevat tahdissa, juoksuttaja hevosen lavan vieressä sisääntulo suorassa linjassa ympyrän keskipisteelle kasvot A-tuomaria päin Tervehtiminen hevosen hyvä käytös: paikallaan seisominen kaikilla neljällä jalalla koko tervehtimisen ajan siihen asti kunnes vikeltäjät ovat poistuneet ympyrältä. Ravikierros hevosen ohjaaminen ympyrälle tiukalla ja suoralla juoksutusliinalla hevosen ravauttaminen ympyrällä harjoitusravissa Esittäminen ja varusteet hevosen yleiskuva suitsien oikea asennus vikellysvyön ja patjan oikea sijoittaminen kaikki soljet kiinnitetty tai piiloitettu 2.6. Hevosen arvostelu Hevosen vikellettävyys Laukan laatu Hevosen ja juoksuttajan välinen ymmärrys Askel Eteenpäin-pyrkivyys Kuuliaisuus Juoksuttaminen Tahti Irtonaisuus Tuntuma Eteenpäin-pyrkivyys Suoruus Kokoaminen Kuuliaisuus Säännöllisyys Ympyrä Askelten säännöllisyys, Kolmitahtinen laukka, jossa selkeä liitovaihe Koko kehon joustavuus Keinuva selkä ilman lihasten jännittyneisyyttä Kevyt ja vakaa, turpa luotiviivan edessä. Kaula vapautuneesti kaartuneena niska korkeimpana kohtana. Eteenpäinpyrkivyyttä aktiivisten takajalkojen myötä. Energinen ja aktiivinen askel. Oikea taivutus ympyrän mukaisesti. Hevosen etuosa on linjassa takaosan kanssa. Asento, ryhti, etuosan keveys. Ylöspäinpyrkivyys. Tarkkaavaisuus ja luottamus, kuolaintuntuma, harmonisuus ja vapautuneisuus. Ei ongelmia kielen kanssa. Ei merkkejä stessaantumisesta tai ahdistuneisuudesta. Laukkavirheitä,raviaskelia tms. Virheetön ympyrä, hevonen ei liiku sisään- eikä ulospäin. Oikeat avut Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina on suorassa osoittaen tuntumaa. Paikallaanpysyvä juoksuttaja Juoksuttajan hyvä asento A 1 30% A 2 25% A 3 20% A 4 15% Yleistä Tervehtiminen- Juoksuttaja ja hevonen Sisääntulo: oikea hevosen ympyrälle taluttaminen Tervehtiminen: hevonen osoittaa kuuliaisuutta Esittäytyminen ja varusteet Oikeanlainen ravikierros A 5 10% Jokaisen arvosanan (A1 A6) alla on useat puutteet kuvailtu: jos vain yksi puute esiintyy suorituksessa johtaa se kyseiseen arvosanaan. Jos useampi puute esiintyy arvosana on luonnollisesti alempi. Jos tuomaristo koostuu 1-3 tuomarista, jokainen tuomari arvostelee kaikki osa-alueet, jolloin hevospiste ja taiteellinen piste arvostellaan yleiskuvan perusteella. Perusliikkeiden arvostelussa on kuitenkin suositeltavaa, kun tuomaristu koostuu kahdesta tuomarista, että yksi tuomari arvostelee hevosen (A1-A6, painoarvo 25 %) ja toinen perusliikkeet (painoarvo 75 %). 14

15 Askel (Arvosana A 1) 10 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama ja hevosen liike virtaa sen koko kehon läpi. Tahti: Täysin säännöllinen kolmitahtinen laukka. Laukka on kolmitahtista koko suorituksen ajan ja siinä on selvä liitovaihe. Irtonaisuus: Koko kehon erinomainen notkeus koko liikkeen ajan. Tuntuma: Kevyt ja vakaa, turpa luotiviivan edessä. Hevonen kantaa itsensä luonnollisesti ja erinomaisesti, niska kaulan korkeimpana kohtana. 9 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama. Tahti: Täysin säännölliset askeleet. Laukka on kolmitahtista koko suorituksen ajan ja siinä on selvä liitovaihe. Irtonaisuus: Koko kehon erittäin hyvä notkeus koko liikkeen ajan. Tuntuma: Kevyt ja vakaa, turpa luotiviivan edessä. Hevonen kantaa itsensä luonnollisesti ja erittäin hyvin, niska kaulan korkeimpana kohtana. 8 Hevosen askel on säännöllinen ja antaa vaikutelman, että hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama. Tahti: Säännölliset askeleet. Laukka on kolmitahtista koko suorituksen ajan ja siinä on selvä liitovaihe. Irtonaisuus: Koko kehon hyvä notkeus koko liikkeen ajan. Tuntuma: Kevyt ja vakaa, turpa luotiviivan edessä. Hevonen kantaa itsensä luonnollisesti ja hyvin, niska kaulan korkeimpana kohtana. 7 Hevonen saa arvosanan 7 kun sen askel on säännöllinen mutta se liikkuu vähemmän vapautuneesti ja kevyesti, ja sen lavat ja takaraajat ovat vähemmän liikkuvat ja aktiiviset. Tahti: Säännölliset askeleet. Laukka on kolmitahtista ja siinä on selvä liitovaihe mutta siinä voi esiintyä hieman tahdinmenetystä. Irtonaisuus: Aika hyvä joustavuus, mutta hieman jännittynyt. Tuntuma: Kevyt tuntuma, mutta pään asento ei aina ole vakaa. Hetkellisesti hieman jännittynyt niska. 6 Hevonen, joka on jokseenkin rajoittunut askeleissaan saa arvosanan 6. Tulee pitää mielessä, että jos säännöllisyydessä on vain hetkellinen poikkeama tasapainon menetyksestä johtuen, se tulisi arvostella enemmän kuuliaisuusongelmana. Tahti: Säännölliset askeleet. Laukka on kolmitahtista, mutta liitovaihe voisi olla selvemmin määriteltävissä. Tahdin menettäminen laukan aikana. Irtonaisuus: Tyydyttävän joustava ja elastinen askeltaminen, mutta hieman jännittynyt. Tuntuma: Hieman raskas kuolaimella ja/tai jäykkä niskasta. Pään asento ei ole täysin vakaa. Kantaa itsensä rajoitetusti. Niska on välillä kallistunut. 5 Hevonen, joka esittää jäykkiä maanläheisiä askelia, joista puuttuu vapautuneisuus ja joustavuus, saa arvosanan 5. Usein hevonen menettää kolmetahtisen laukkansa ja liitovaiheen edellämainituista ongelmista johtuen. Tahti: Askeleet eivät ole aina säännöllisiä ja jotkut askeleet eivät ole kolmitahtisia. Laukassa ei ole selvää liitovaihetta (maanläheiset askeleet) Irtonaisuus: Ei tarpeeksi notkea ja joustava. Hetkellisesti jännittynyt. Tuntuma: Raskas kuolaimella, turpa luotiviivan takana lähes koko suorituksen aikana. Kuolaintuntuma ei ole vakaa. Kantaa itsensä erittäin rajoitetusti. Niska on kallistunut lähes koko suorituksen aikana. 4 Hevosen askeleet ovat jäykkiä ja maanläheisiä ja niistä puuttuu vapautuneisuus ja rentous. Hevonen ei esitä koko ajan selkeätä kolmitahtista laukkaa eikä laukassa ole liitovaihetta. Tahti: Puutteellinen, enimmäkseen ei kolmitahtista. Irtonaisuus: Notkeudessa ja joustavuudessa puutteita, liian jäykkä. Usein jännittyneisyyttä. Tuntuma: Liian raskas kuolaimella ja/tai turpa luotiviivan takana koko suorituksen aikana. Erittäin epävakaa kuolaintuntuma. Pää tai niska on erittäin kallistunut. 15

16 3 Hevonen vastustelee erittäin paljon ja/tai esittää useita raviaskelia tai ristilaukkaa. Tahti: Ei esitä kolmitahtista laukkaa koko suorituksen aikana. Poikittaisaskelia. Irtonaisuus: Notkeus puuttuu ja jännittyneisyyttä ja vastustelua esiintyy paljon. Tuntuma: Vastustelee kuolainta. Raskas juoksutusliinalla ja/tai juoksutusliina on erittäin löysä (koskettaa maata). 2 Hevonen vastustelee erittäin paljon ja/tai esittää useita raviaskelia tai ristilaukkaa. Tahti: Epäkoordinoituja askelia. Irtonaisuus: Erittäin jännittynyt tai vastusteleva. Tuntuma: Ei kuolaintuntumalla. Ei kommunikaatiota hevosen ja juoksuttajan välillä. 1 Erittäin tottelematon. Vain muutama laukka-askel esitetään koko suorituksen aikana. Täysin juoksuttajan hallitsemattomissa. 0 Yhtään laukka-askelta ei esitetä koko suorituksen aikana Eteenpäinpyrkimys (Arvosana A 2) 10 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama ja hevosen liike virtaa sen koko kehon läpi Eteenpäinpyrkivyys: Erittäin energiset ja aktiiviset askeleet. Suoruus: Täysin suora ja taipuu ympyrän mukaisesti. Kokoaminen: Takajalat työskentelevät täysin aktiivisesti ja laskeutuvat selvästi etujalkojen jälkien eteen ja kantavat painoa antaen vaikutelman erinomaisesta luonnollisesta tasapainosta. Laukka on ylöspäinpyrkivää. 9 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama. Eteenpäinpyrkivyys: Erittäin energiset ja aktiiviset askeleet. Suoruus: Täysin suora ja taipuu ympyrän mukaisesti. Kokoaminen: Takajalat työskentelevät hyvin aktiivisesti ja laskeutuvat selvästi etujalkojen jälkien eteen ja kantavat painoa antaen vaikutelman erinomaisesta luonnollisesta tasapainosta. Laukka on ylöspäinpyrkivää. 8 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama. Eteenpäinpyrkivyys: Energiset ja aktiiviset askeleet. Suoruus: Täysin suora ja taipuu ympyrän mukaisesti. Kokoaminen: Takajalat työskentelevät aktiivisesti ja laskeutuvat selvästi etujalkojen jälkien eteen ja kantavat painoa antaen vaikutelman erinomaisesta luonnollisesta tasapainosta. Laukka on ylöspäinpyrkivää. 7 Hevonen saa arvosanan 7 kun sen askel on säännöllinen mutta se liikkuu vähemmän vapautuneesti ja kevyin lavoin. Takajalat ovat vähemmän liikkuvat ja aktiiviset. Eteenpäinpyrkivyys: Aika hyvä energisyys ja aktiivisuus. Suoruus: Ei täysin suora ja ympyrän mukainen taipuvuus. Kokoaminen: Aktiivisuutta, luonnollista tasapainoa ja joustoa voisi edelleen kehittää. Ylöspäinpyrkivää laukkaa voisi parantaa. 6 Hevonen, joka on hieman rajoittunut askeleissaan saa arvosanan 6. Tulisi pitää mielessä, että jos säännöllisyydessä on vain hetkellinen poikkeama tasapainon menetyksestä johtuen, se tulisi arvostella enemmän kuuliaisuusongelmana. Eteenpäinpyrkivyys: Tulisi esittää enemmän energisiä, aktiivisia ja pidempiä askelia. Suoruus: Ei johdonmukaisesti suora ja ympyrän mukaisessa taipuvuudessa on puutteita. Niska on taivutettu liikaa sisään- tai ulospäin. Kokoaminen: Takajalkojen tulisi ponnistaa aktiivisemmin ja kantaa enemmän painoa. Luonnollinen tasapaino on rajoittunut. Tulisi esittää enemmän ylöspäinpyrkivyyttä. 16

17 5 Hevonen, joka esittää jäykkiä, maanläheisiä askelia, joista puuttuu vapautuneisuus ja joustavuus, saa arvosanan 5. Usein edellä mainituista ongelmista johtuen hevonen menettää kolmetahtisen laukkansa ja liitovaiheen. Eteenpäinpyrkivyys: Tulisi esittää enemmän energisiä, aktiivisia ja pidempiä askelia. Suoruus: Usein vinossa eikä taivu ympyränmukaisesti. Niska on liioitetusti taivutettu. Kokoaminen: Aktiivisuus, jousto ja luonnollinen tasapaino hyvin rajoittunutta. Laukka näyttää väsyneeltä, lattealta tai lautaset ovat liian korkealla. 4 Hevosen askeleet ovat jäykkiä ja maanläheisiä ja niistä puuttuu vapautuneisuus ja rentous. Hevonen ei esitä enimmäkseen selkeätä kolmitahtista laukkaa eikä laukassa ole liitovaihetta. Eteenpäinpyrkivyys: Puutteita energisyydessä ja halussa liikkua eteenpäin. Suoruus: Koko ajan vino. Niska on taivutettu. Kokoaminen: Takajalat laskeutuvat etujalkojen jälkien taakse. Aktiivisuus, jousto ja luonnollinen tasapaino ovat puutteellisia. Paino on liikaa etujaloilla. 3 Hevonen vastustelee erittäin paljon ja/tai esittää useita raviaskelia tai ristilaukkaa. Eteenpäinpyrkivyys: Ilman energiaa ja halua liikkua eteenpäin. Suoruus: Koko ajan vino. Niska on taivutettu. Kokoaminen: Hevonen on hyvin epätasapainoinen. 2 Hevonen vastustelee erittäin paljon ja/tai esittää useita raviaskelia tai ristilaukkaa. Eteenpäinpyrkivyys: Ilman energiaa ja halua liikkua eteenpäin. Suoruus: Koko ajan vino. Niska on taivutettu. Kokoaminen: Hevonen on täysin epätasapainoinen. 1 Erittäin tottelematon. Vain muutama laukka-askel esitetään koko suorituksen aikana. Täysin juoksuttajan hallitsemattomissa. 0 Yhtään laukka-askelta ei esitetä koko suorituksen aikana Kuuliaisuus (Arvosana A 3) Kuuliaisuus arvosanassa arvostellaan hevosen tarkkaavaisuutta ja itsevarmuutta, tasapainoisuutta, liikkeiden pehmeyttä ja vapautuneisuutta sekä kuolaintuntuman ja käden pehmeyttä. Kuuliaisuus tulee esille myös kuolaintuntuman pehmeytenä, kaulan vapautuneena kaartumisena sekä ilman juoksuttajan käden vastustelua. Kielen ulostyöntäminen ja kielen vetäminen kuolaimen yli tai hampaiden narskuttaminen sekä hännällä piiskaaminen ovat osoituksia hevosen hermostuneisuudesta, jännittyneisyydestä ja vastustelusta, joka on otettava huomioon arvostelussa. 10 Hevonen antaa vaikutelman, että se kantaa itsensä tasapainoisesti ja itsenäisesti. Yleiskuva on harmooninen ja kevyt koko suorituksen ajan. Kuuliaisuus Täydellinen halukkuus suorittaa ohjelma harmoniassa juoksuttajan kanssa. Säännöllisyys Täysin säännöllinen laukka koko suorituksen ajan. Ympyrä Ympyrä on koko suorituksen ajan keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 9 Kuuliaisuus Täydellinen halukkuus suorittaa ohjelma harmoniassa juoksuttajan kanssa. Säännöllisyys Täysin säännöllinen laukka koko suorituksen ajan. Ympyrä Ympyrä on koko suorituksen ajan keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 8 Kuuliaisuus Ilman vastustelua. Säännöllisyys Täysin säännöllinen laukka koko suorituksen ajan. Ympyrä Ympyrä on koko suorituksen ajan keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 17

18 7 Juoksuttaja pystyy ohjaamaan pääsääntöisesti kuuliasta hevosta koko suorituksen ajan ilman näkyvää jännittyneisyyttä. Suurimman osan aikaa hevonen on juoksuttajan apujen edessä ja pysyy tasapainossa ja kantaa itsensä. Suorituksen aikana voi esiintyä pieniä häiriöitä. Kuuliaisuus Ilman vastustelua. Säännöllisyys Säännöllinen laukka koko suorituksen ajan. Ympyrä Pääsääntöisesti ympyrä on keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 6 Hevonen on suorituksen ajan enemmän tai vähemmän kuuliainen, mutta seuraavia ongelmia voi esiintyä: latteutta, suuongelmia, niska ei pysy kaulan korkeimpana kohtana, niska kallistuu tai jännittyy Kuuliaisuus Vastustusta esiintyy jonkin verran. Säännöllisyys Laukka ei ole aina säännöllistä. Hevonen reagoi vikeltäjien liikkeisiin. Ympyrä Ympyrä on koko suorituksen ajan keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 5 Hevonen on selvästi tottelematon ja kouluttamaton. Hevonen ei hyväksy juoksuttajan antamia apuja tai siltä puuttuu luottamus tai se ei ymmärrä annettuja apuja. Kuuliaisuus Vastustusta esiintyy. Kieliongelmia. Säännöllisyys Laukka ei ole aina säännöllistä. Hevonen reagoi vikeltäjien liikkeisiin. Ympyrä Ympyrän koko vaihtelee mutta suurimman osan aikaa se on keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 4 Kuuliaisuus Useasti vastustelua esim. pukittamista. Säännöllisyys Laukka on epäsäännöllistä. Useita raviaskelia ja/tai ristilaukka-askelia ja/tai vastalaukka-askelia. Ympyrä Pääsääntöisesti ympyrän keskihalkaisija on 15 metriä tai vähemmän. 3 Kuuliaisuus Paljon vastustelua, tottelemattomuutta ja hevonen ei ole täysin juoksuttajan hallinnassa (pukittaa, potkii jne.). Säännöllisyys Laukka on epäsäännöllistä. Useita raviaskelia ja/tai ristilaukka-askelia ja/tai vastalaukka-askelia. Ympyrä Pääsääntöisesti ympyrän keskihalkaisija on 15 metriä tai vähemmän. 2 Kuuliaisuus Hyvin tottelematon. Täysin juoksuttajan hallitsemattomissa. Säännöllisyys Enemmän kuin yksi kierros ravia ja/tai ristilaukka-askelia ja/tai vastalaukka-askelia. Ympyrä Ympyrän keskihalkaisija on 15 metriä tai vähemmän koko suorituksen ajan. 1 Kuuliaisuus Erittäin tottelematon. Täysin juoksuttajan hallitsemattomissa Säännöllisyys Suurimmaksi osaksi ravia ja/tai ristilaukka-askelia ja/tai vastalaukka-askelia. Ympyrä Koko syorituksen ajan ympyrän keskihalkaisija on 15 metriä tai vähemmän. 0 Yhtään laukka-askelta ei esitetty. 18

19 Juoksuttaminen (Arvosana A 4) 10 Oikeat avut, melkein huomaamattomat Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina on suora esittäen tuntumaa (liina voi roikkua hieman liinan painosta johtuen) Juoksuttaja pysyy paikallaan ja hänen asusteensa ovat asianmukaiset 9 Oikeat avut Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina ei aina ole suorassa esittäen tuntumaa (liina voi roikkua hieman liinan painosta johtuen) Juoksuttaja pysyy paikallaan ja hänen asusteet ovat asianmukaiset 8 Oikeat avut Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina ei aina ole suorassa esittäen tuntumaa (liina voi roikkua hieman liinan painosta johtuen) Juoksuttaja liikkuu hyvin pienellä ympyrällä (halkaisijaltaan n. 1 metriä) 7 Avujen tehokkuudessa hieman puutteita Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina ei aina ole suorassa esittäen tuntumaa (liina voi roikkua hieman liinan painosta johtuen) Juoksuttaja liikkuu hyvin pienellä ympyrällä (halkaisijaltaan n. 1 metriä). 6 Avut eivät ole aina oikeat Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina on usein löysällä ja/tai kiertynyt Juoksuttaja liikkuu hyvin pienellä ympyrällä (halkaisijaltaan n. 1 metriä). 5 Avut eivät ole aina oikeat Sopiva piiskankäyttö, toistuva äänenkäyttö Juoksutusliina on pääasiallisesti löysällä Juoksuttaja liikkuu halkaisijaltaan 1 metriä isommalla ympyrällä Juoksuttajan asusteet ovat epäasianmukaiset Hevosen varusteet ovat epäasianmukaiset 4 Juoksuttaja häiritsee hevosta jatkuvasti Jatkuva piiskankäyttö Juoksutusliina on koko ajan liin löysällä Juoksuttaja liikkuu halkaisijaltaan 3 metriä isommalla ympyrällä Ajankäyttö varusteiden asettelemiseen/oikomiseen 3 Erittäin kovat avut Liiallinen piiskankäyttö Juoksutusliina on koko ajan liian löysällä Juoksuttaja kävelee hevosen mukana 2 Useamman virheen tulos 1 Useamman virheen tulos 0 Useamman virheen tulos Tervehtiminen Juoksuttaja ja hevonen (Arvosana A5) 10 Virheetön sisääntulo Tervehtimisen aikana hevonen seisoo paikoillaan kaikilla neljällä jalalla Virheetön ravikierros Oikeat varusteet 5 Sisääntulo epäsuorassa linjassa Hevonen liikkuu jatkuvasti tervehtimisen aikana Hevonen on tottelematon Epäsiistit varusteet / roikkuvat hihnat tms. 3 Hevonen ei ole juoksuttajan hallinnassa Hevonen liikkuu paljon tervehtimisen aikana Hevonen on tottelematon, ravikierroksen esittäminen kestää kauan Varusteiden asetteleminen 19

20 3. PERUSLIIKKET 3.1. Yleistä Jokaisesta liikkeestä jotka on listattu kohtaan 3.3 annetaan pisteet, desimaalien käyttö on sallittua. Joukkuekilpailussa ensimmäinen vikeltäjä esittää jokaisen perusliikkeen jonka jälkeen vikeltäjä 2 suorittaa ne jne. Mikäli yksinvikellyksessä useampi kuin yksi vikeltäjä kilpailee samalla hevosella, vikeltäjät suorittavat perusliikkeet peräjälkeen ilman että odottavat kellon soittoa. Parivikellyksessä B-tason kilpailuissa ensimmäinen vikeltäjä suorittaa kaikki perusliikkeet, jonka jälkeen toinen vikeltäjä suorittaa ne Perusliikeohjelman arvostelu Osa-alue Painoarvo Hevospiste 25 % Perusliikkeet 75 % 3.3. Perusliikeohjelmat Joukkuevikellyksen perusliikkeet A-taso Esitettävät liikkeet: 1. Selkäänhyppy 2. Perusistunta 3. Polvivaaka 4. Mylly 5. Sakset 1. osa 6. Sakset 2. osa 7. Seisonta 8. Takaa-alastulo sisäpuolelle Joukkuevikellyksen perusliikkeet B-taso Esitettävät liikkeet: 1. Selkäänhyppy 2. Perusistunta 3. Polvivaaka 4. Seisonta 5. Jalkojen heitto etuperin jalat yhdessä 6. Puoli mylly 7. Jalkojen heitto takaperin jalat auki, jota seuraa alastulo sisäpuolelle Yksinvikellyksen perusliikkeet A-taso Esitettävät liikkeet: 1. Selkäänhyppy 2. Perusistunta 3. Polvivaaka 4. Sakset 1.osa 5. Sakset 2.osa 6. Seisonta 7. Takaa-alastulo sisäpuolelle 20

VIKELLYKSEN OHJEET Voimassa 1.1.2016 alkaen

VIKELLYKSEN OHJEET Voimassa 1.1.2016 alkaen VIKELLYKSEN OHJEET Voimassa 1.1.2016 alkaen Suomen Ratsastajainliitto Ry Radiokatu 20, 00093 VALO www.ratsastus.fi / 09-229 4510 Sisällysluettelo 1. VIKELLYKSEN YLEISSÄÄNNÖT 1.1 Yleistä 1.1.1 Perusliikkeet.

Lisätiedot

KÜR-KOULUTUS. Anne-Mari Pekonen

KÜR-KOULUTUS. Anne-Mari Pekonen KÜR-KOULUTUS Anne-Mari Pekonen KÜR HISTORIAA Hevosen koulutuksen eteneminen TEKNINEN SUORITUS - Pisteet määräytyvät ainoastaan suoritettujen pakollisten liikkeiden teknisten suoritusten laadusta. - Tuomari

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

Vahva lihas on myös joustava lihas

Vahva lihas on myös joustava lihas Terve Urheilija iltaseminaari Vahva lihas on myös joustava lihas koulutuksen käytännön osuus Kouluttajana fysioterapeutti Jarmo Ahonen 10.5.2011 Varalan Urheiluopisto Tekstit Reetta Korkki ja Hannele Hiilloskorpi,

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä 1. Hartiat ja yläselkä Olkapäiden pyörittely. Pyörittele olkapäitä rennosti eteenja taaksepäin. Varo, ettet jännitä liikaa hartioita. Hartioiden pyörittelyjen

Lisätiedot

Hopeamerkki Yleistä merkkiliikkeistä

Hopeamerkki Yleistä merkkiliikkeistä Yleistä merkkiliikkeistä Merkkiliikkeiden suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa arvioinnin. Arvioiva valmentaja

Lisätiedot

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta.

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. TIMANTTIMERKKI Yleistä merkkiliikkeistä Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. suoritetaan erillisessä arviointitilaisuudessa. Arvioinnit

Lisätiedot

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport 1 / 16 8.10.2009 19:41 Taso 3: Liikkeet pienvälineillä Taso 3: Liikkeet pienvälineillä 3. taso sisältää kehonhallinta harjoitteita erilaisia pienvälineitä hyödyntäen. Mukana harjoitteissa käytetään mm.

Lisätiedot

Lajitekniikka: kuntopiiri

Lajitekniikka: kuntopiiri www.terveysverkko.fi/tietopankki/tyoikaisille Lihaskuntoharjoittelu on terveyden kannalta tärkeää ja sitä suositellaan tehtävän ainakin kaksi kertaa viikossa. Lihaskuntoharjoittelua voit tehdä kuntosalilla,

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Helmikuussa hiihto- ja ulkoilukelit ovat parhaimmillaan ja lunta riittää koko Suomessa. Innokkaat ulkoilijat täyttävät hiihtokeskukset

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla!

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla! Selkä suoraksi Suomi TM Pidetään hauskaa harjoittelemalla! "Selkä suoraksi Suomi" ʺSelkä suoraksi Suomiʺ on helppo muutaman minuutin harjoitusohjelma, joka päivittäin tehtynä auttaa lapsia kehittämään

Lisätiedot

Street workout Aloittelijan opas

Street workout Aloittelijan opas Street workout Aloittelijan opas Street workout on liikuntamuoto, jossa käytetään omaa kehonpainoa vastuksena. Laji on vapaamuotoista kehonpainoharjoittelua. Kehonpainoharjoittelu sopii kaikille lähtötasosta

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

Elev - Övre kroppen 1

Elev - Övre kroppen 1 Elev - Övre kroppen 1 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

DNF. Liuku. DNF on lajina erityisen herkkä sille että painotus ja liukuasento ovat kunnossa. Painotuksessa yleisimmät ongelmat liittyvät jalkoihin.

DNF. Liuku. DNF on lajina erityisen herkkä sille että painotus ja liukuasento ovat kunnossa. Painotuksessa yleisimmät ongelmat liittyvät jalkoihin. DNF Dynamic No Fins eli vapaasukellus ilman räpylöitä on yleensä kaikista vaikein laji aloittelijoille. Käsi ja jalkapotkun tekniikka vaatii hyvää koordinaatiota ja liikkuvuutta ja lajissa korostuu myös

Lisätiedot

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan keskivartalotreeni -

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan keskivartalotreeni - FITLANDIA-TREENIOPAS - Juoksijan keskivartalotreeni - ASIANTUNTIJA Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista

Lisätiedot

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm)

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm) Kausi 2016-2017 REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

Keventäjän kahvakuulatreeni

Keventäjän kahvakuulatreeni Keventäjän kahvakuulatreeni Kahvakuulaharjoittelu on saanut paljon viime vuosina suosiota ensin urheilijoiden ja sittemmin kuntoilijoiden keskuudessa. Keventäjälle kahvakuulailu sopii mainiosti, sillä

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

Sääriamputoitu: Supista lihaksia niin, että kuvittelet koukistavasi ja ojentavasi nilkkaa.

Sääriamputoitu: Supista lihaksia niin, että kuvittelet koukistavasi ja ojentavasi nilkkaa. 3-4 viikkoa amputaatiosta: silikonituppihoito Erityisesti alkuvaiheessa amputoitua raajaa tulisi harjoittaa päivittäin useita kertoja. Amputaatiotynkä tarvitsee aktiivisia lihassupistuksia verenkierron

Lisätiedot

Liiketaitotestit ja tuloskortti

Liiketaitotestit ja tuloskortti Liiketaitotestit ja tuloskortti 1 taso Perus liiketaidot Syväkyykky 1 - integroitu liikkuvuus käsivarret vaakatasossa edessä - suorita kyykkyliike niin alas kuin sujuvasti liike on mahdollista - lantiotason

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

2-LUOKAN SARJOJEN ARVIOINTI

2-LUOKAN SARJOJEN ARVIOINTI 2-LUOKAN SARJOJEN ARVIOINTI Kilpa-aerobicin lasten ja harrastajien kilpailujärjestelmä (oma kuva) Nimi Puh.nro Seura Valmentaja AEROSPORT SARJA 1. DYNAAMINEN kilpa-aerobicin lasten ja harrastajien kilpailujärjestelmä

Lisätiedot

Keilailutekniikka Hyvinkää

Keilailutekniikka Hyvinkää Keilailutekniikka Hyvinkää 23.1.2014 1 KOKO KEILAILUSUORITUS 2 LÄHTÖASENTO - jalkojen asento Lähtöasennossa jalat ovat rennosti vierekkäin, kuitenkin irti toisistaan niin, ettei askeleisiin lähdettäessä

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Oppilas - Elev övrekropp2

Oppilas - Elev övrekropp2 Oppilas - Elev övrekropp2 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

Yleinen virhevähennystaulukko. Joka kerta /voimistelija. Joka kerta /voimistelija. Joka kerta /joukkue. /voimistelija. Joka kerta.

Yleinen virhevähennystaulukko. Joka kerta /voimistelija. Joka kerta /voimistelija. Joka kerta /joukkue. /voimistelija. Joka kerta. LIITE A5 Yleinen virhevähennystaulukko Vapaaohjelma Kuvioiden tarkkuus 0.05 0.1 0.2 0.3 / + Voimistelija ei ole omalla paikallaan (rivit, muodot, välimatkat voimistelijoiden välillä) Yhdenaikaisuus Joukkue

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus Pyöräilyvoimaa Lihaskunto- ohjelma pyöräilijälle Harjoituksilla on tarkoitus parantaa liikkuvuutta, nostaa jalkojen voimatasoa, harjoittaa tukilihaksia sekä parantaa keskivartalon lihaskestävyyttä. Keskity

Lisätiedot

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 FYYSINEN HARJOITTELU & TUKITOIMET Seuraavassa on kuvattu (henkilökohtaisella tasolla) missä järjestyksessä fyysisiä harjoitteita voi

Lisätiedot

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle.

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle. CHINTO 1(14) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) CHINTO 1. Yoi 2. Katse kääntyy 45 astetta

Lisätiedot

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Staramerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa, kunhan on Stara-lisenssi. Liikkeet ovat voimistelukoulun alkeis- ja alkeisjatkopassista.

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

Voimistelulliset liikkeet. TK2, permanto. Spagaattiasento. Voimistelulliset hypyt. Spagaattiasento. Spagaattiasento 2/15/ o. 160 o.

Voimistelulliset liikkeet. TK2, permanto. Spagaattiasento. Voimistelulliset hypyt. Spagaattiasento. Spagaattiasento 2/15/ o. 160 o. Voimistelulliset liikkeet TK2, permanto Kokonaisvähennykset vartalon väärästä asennosta ovat enintään 0.50 (voimistelulliset liikkeet) Vartalon asennon vähennyksiin kuuluvat: Spagaattiasennon virheet Jalkojen

Lisätiedot

Puomi, yleistä. TK2, puomi. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu 2/15/2017

Puomi, yleistä. TK2, puomi. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu. Puomi, arvostelu 2/15/2017 Puomi, yleistä TK2, puomi Puomi (FIG) korkeus 125 cm ( 1 cm) matot 20 cm alastulomatto 10 cm sarjan liikkeet pitää tehdä annetussa järjestyksessä ei ponnistuslautaa eikä koroketta Ylimääräinen jalan tuki

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

High Intensity Training virittää huippukuntoon jos rääkin vain kestää! PLUS. 58 KUNTO PLUS 13/2014 kuntoplus.fi

High Intensity Training virittää huippukuntoon jos rääkin vain kestää! PLUS. 58 KUNTO PLUS 13/2014 kuntoplus.fi H.I.T High Intensity Training virittää huippukuntoon jos rääkin vain kestää! 58 KUNTO 13/2014 kuntoplus.fi Hiki virtaa, henki salpautuu ja suussa saattaa maistua veri KUNTO -lehden kivikovassa H.I.T.-treenissä.

Lisätiedot

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET Ft- suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Ranne/sormi liikesarja 1 Alkuasento: Istu ryhdikkäästi selkä suorana ja kyynärpää tuettuna pöydän

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA Istumaan nousu Suora vatsalihas, suora reisilihas, leveä peitinkalvon jännittäjälihas. Suoritus: Laita jalat puolapuun alle ja kädet joko niskaan kevyesti (muista kyynärpäät

Lisätiedot

F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA

F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA HARJOITUKSET F15 INTERMEDIATE (SIVU. 32) F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA DTARVITSET: TREENIKUMINAUHAN Reverse Lunge to Front Kicks Left Jackknife Shoulder Press Reverse Lunge to Front Kicks Right Chair Tricep

Lisätiedot

Dinox FitBars. - Harjoitusopas

Dinox FitBars. - Harjoitusopas Dinox FitBars - Harjoitusopas Tässä harjoitusoppaassa on pieni otos miten Dinox FitBareilla voi harjoitella. Liikkeitä ja erilaisia muunnelmia on kymmeniä. Oman kehonpainolla harjoittelu on todella tehokasta

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen

52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen 52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen Katseletko kateellisena crossfit-harrastajia, jotka tekevät hetkessä kymmenen leuanvetoa? Kuivaa kyyneleet ja tartu toimeen, sillä sinäkin pystyt kyllä samaan!

Lisätiedot

2 / 12 8:59 Page 2 4 / 34 [Yhden jalan puristusluistelu] Potkaisevan jalan ojentaminen suoraksi - puristus sivulle Painon siirtäminen liukuvan jalan p

2 / 12 8:59 Page 2 4 / 34 [Yhden jalan puristusluistelu] Potkaisevan jalan ojentaminen suoraksi - puristus sivulle Painon siirtäminen liukuvan jalan p 1 / 12 8:59 Page 1 1 / 34 [Eteenpäinluistelun kokonaissuoritus] Liikeketju (pakara ojentaa lantion - reisi ojentaa polven - pohje ojentaa nilkan) Luistimen palautus lähellä jäätä lantiolinjan etupuolelle

Lisätiedot

AITAKÄVELY. Aitakävely koko jalkapohjalla askeltaen. Aitakävelykoulu tulostettava muistilista ohjaajalle ja valmentajalle

AITAKÄVELY. Aitakävely koko jalkapohjalla askeltaen. Aitakävelykoulu tulostettava muistilista ohjaajalle ja valmentajalle AITAKÄVELY aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen tasapainon

Lisätiedot

Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä

Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä Merkkiliikkeiden suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa arvioinnin. Arvioiva

Lisätiedot

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin ASEMAOHJELMA 1 Ohjelma on asemaohjelma, jonka tavoitteena on harjoituttaa joukkuevoimistelun avainliikkeitä. Ohjelma vapaasti muokattavissa. Voit noudattaa ohjeita ja video mallia tai sommitella musiikkiin

Lisätiedot

Sivu 1/5 Keskivartalon ja syvien lihasten harjoitus Tee harjoitukset rauhallisella tempolla. Toista liikkeitä 15 kertaa peräkkäin Oikea seisoma-asento asento ja hyvä ryhti - Sivussa katsottuna oikeassa

Lisätiedot

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko.

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Alkulämpö 10 min Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Haaraperushypyt (3 liikettä) 10 x Tavallinen 10 x Kädet ja jalat ristiin 10 x Kädet ja jalat eteen/taakse

Lisätiedot

Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa.

Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa. Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa. Kaikki mukaan - taukojumppaan! materiaali koostuu kymmenestä Laakavuoren ala-asteen ja Vartiokylän

Lisätiedot

Kuntopalloharjoituksia

Kuntopalloharjoituksia Kuntopalloharjoituksia Alhaalta ylös Laskeudu kyykkyyn selkä ja yläraajat suorina. Ponnista jaloilla tehokkaasti ylöspäin. Ajoita yläraajojen liike ja pallon heitto ponnistuksen loppuvaiheeseen. Ota pallo

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN HAVAINTOMOTORISET TAIDOT 1. Itsensä tunnistaminen: - Mikä on sinun nimesi? Tulos on KYLLÄ jos lapsi tietää nimensä ja EI jos hän ei tiedä sitä. - Tässä on peili. Kuka sieltä

Lisätiedot

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa 3 naista nipisti ajoistaan minuutteja näin se onnistui! Omaa ennätysaikaa voi parantaa vain 30 päivässä KUNTO -juoksuohjelmaa noudattamalla. Ohjelma sopii kaikille, sillä sen lähtökohtana on juoksijan

Lisätiedot

( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Do-San ( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Oli salanimi isänmaalliselle Ahn Chang-Ho:lle (1876-1938). 24 liikettä edustavat

Lisätiedot

Alkulämmittelyohjelma

Alkulämmittelyohjelma Alkulämmittelyohjelma Terve Futaaja 2 Johdanto Tämä alkulämmittelyohjelma on suunniteltu Terve Futaaja - tutkimusta varten. Tutkimus on UKK-instituutissa toimivan Tampereen Urheilulääkäriaseman hanke,

Lisätiedot

Perustaitoja. Syötöt: Sisäsyrjäsyöttö. Laukaukset:

Perustaitoja. Syötöt: Sisäsyrjäsyöttö. Laukaukset: Perustaitoja Syötöt: katsekontakti syötettävään katse palloon potkuhetkellä tukijalan paikka painopiste pallon päällä tasapainotus käsillä osumakohta palloon jalka hieman irti maasta jalan saatto " potkaise

Lisätiedot

Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn

Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn POLVIKONTROLLIOHJELMA Polvikontrollin tarkoitus on opettaa pelaajalle oikea liikemalli, jolla pyritään välttämään loukkaantumisia sekä valmistetaan pelaajaa kovempaan

Lisätiedot

Kultamerkki. Päivitetty Suomen Voimisteluliitto Svoli Naisten telinevoimistelu Luokkakilpailujärjestelmä Kultamerkki 1/5

Kultamerkki. Päivitetty Suomen Voimisteluliitto Svoli Naisten telinevoimistelu Luokkakilpailujärjestelmä Kultamerkki 1/5 Kultamerkki Yleistä merkkiliikkeistä Merkkiliikkeiden suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa arvioinnin. Arvioiva

Lisätiedot

JA KOIVUESTE LAUKASSA

JA KOIVUESTE LAUKASSA Tehtävä 1. PORTAAT A YLÖS KENTÄLTÄ JA KOIVUESTE LAUKASSA Ratsukko kiipeää portaiden tasot I ja II käynnissä, kääntyy ja palaa käynnissä kentälle (A). Ratsukko hyppää portaat ylös kentältä laukassa ja kiertää

Lisätiedot

INTERMEDIATE B. Kilpailu: Pvm: Tuomari: Kilpailija no: Nimi: Seura: Hevonen: Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava. Ohjelma Max. Huomautuksia.

INTERMEDIATE B. Kilpailu: Pvm: Tuomari: Kilpailija no: Nimi: Seura: Hevonen: Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava. Ohjelma Max. Huomautuksia. Ohjelma Max Pisteet Korus Kerroin Lop.pisteet Arvostelussa huomioitava Huomautuksia 1 A X XC 2 C MXK K 3 KAFP 4 PS SH(C) 5 Lähestyttä essä C:tä (C) MR 6 RV VK(A) 7 Lähestyttä essä A:ta [A]F Radalle kootussa

Lisätiedot

NÄIN JUOSTAAN OIKEIN. Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa

NÄIN JUOSTAAN OIKEIN. Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa NÄIN JUOSTAAN OIKEIN Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa NÄIN JUOSTAAN OIKEIN Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa Juoksutekniikan suhteen urheilija toimii kuin kone: vahvasta

Lisätiedot

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET Voimassa 1.5.2013 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 1. MERKKIEN SELITYKSET... 3 a) Merkit... 3 2. REINING-RADAT... 4 a) Virhepisteytys... 4

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

kehi(äminen helpompaa > miksi pitää turhaan käsijarrua päällä?

kehi(äminen helpompaa > miksi pitää turhaan käsijarrua päällä? Pääperiaa(eita: - Kun liikkuvuus on rii(ävän hyvällä tasolla, on kaikkien muiden fyysisten ominaisuuksien kehi(äminen helpompaa > miksi pitää turhaan käsijarrua päällä? - Rii(ävän liikkuvuuden hankkimisen

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET

LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET LÄNNENRATSASTUKSEN RATAPIIRROKSET Voimassa 1.5.2016 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU 2 1. MERKKIEN SELITYKSET... 3 a) Merkit... 3 2. REINING-RADAT... 4 a) Virhepisteytys... 4

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

Harjoitusohjelma 1. Ohjelman laatijat: Kristina Jatskevits, Minna Vanhalakka

Harjoitusohjelma 1. Ohjelman laatijat: Kristina Jatskevits, Minna Vanhalakka Harjoitusohjelma 1 Ohjelman laatijat: Kristina Jatskevits, Minna Vanhalakka Harjoitusohjelman tavoitteet: - kehonhallinnan ja liiketietoisuuden kehittäminen - poikittaisen vatsalihaksen aktivaation oppiminen

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

WINTER WAR 2017 KARSINTALAJI 3

WINTER WAR 2017 KARSINTALAJI 3 WINTER WAR 2017 KARSINTALAJI 3 YHTEISTYÖSSÄ: Yleinen sarja Skaalattu sarja (Aikaraja 25min) (Aikaraja 25min) 10 Tempaus kyykyn kautta 50kg/35kg 10 Työntö kyykyn kautta 50kg/35kg 8 Tempaus kyykyn kautta

Lisätiedot

Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten.

Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten. 1 PROMOOTIOTANSSIT 2012, LAPIN YLIOPISTO POLONEESI Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten. Poloneesiaskel:

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry VALMENTAJAN KANSIO Osio 1 1.1

Turun Seudun Pool ry VALMENTAJAN KANSIO Osio 1 1.1 Turun Seudun Pool ry VALMENTAJAN KANSIO Osio 1 1.1 Julkaisija: Turun seudun pool ry Johdanto Biljardiliiga Turun seudulla pelataan avointa biljardiliigaa, joka aloitetaan aina syksyisin. Liigan järjestäjänä

Lisätiedot

( 29 LIIKETTÄ / 2.GUP / PUNAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

( 29 LIIKETTÄ / 2.GUP / PUNAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Hwa-Rang ( 29 LIIKETTÄ / 2.GUP / PUNAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D On nimetty Hwa-Rang-nimisen nuorisoryhmän mukaan, joka perustettiin Silla-dynastiassa

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 90min 1

LIPPUPALLODEMO 90min 1 LIPPUPALLODEMO 90min 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2.OPETUSKESKUSTELU a) OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut

8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut Starttimerkki 1. Naru 8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut Perusasento, kädet suorana alaviistossa, naru selän takana U- asennossa. narun solmupäät ovat käsien sisällä piilossa. Narun pyörimissuunta:

Lisätiedot

Kädet seppeleellä. TEKSTI janne kontala kuva lina jelanski PIIRROKSET emmi valve. viisitoista

Kädet seppeleellä. TEKSTI janne kontala kuva lina jelanski PIIRROKSET emmi valve. viisitoista neljätoista Tutustuin malasanaan 25 vuotta sitten aasialaisessa suurkaupungissa. siellä ihmisillä oli tapana kyykkiä jalkakäytävällä aina kun liikennevalot näyttivät punaista. Myöhemmin sain selville,

Lisätiedot

Opas omatoimiseen harjoitteluun

Opas omatoimiseen harjoitteluun Opas omatoimiseen harjoitteluun Muista myös taitopassi ja kuperkeikkapassi Tämä on opas omatoimiseen jalkapallotaitojen harjoitteluun. Oppaasta saat vinkkejä eri tekniikoiden opetteluun. Katso ja opi videolta

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Yleistä. B-luokka. Hypyn arvostelu. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu juoksu

Yleistä. B-luokka. Hypyn arvostelu. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu juoksu Yleistä B-luokka Kilpailuihin voi osallistua aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 7 vuotta (lisenssikausi syksy 2016 - kevät 2017 / 2009 syntynyt) B-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan,

Lisätiedot

Turvallisten perusliikemallien havainnointi: HARJOITUSKIRJA. Jaana Suni, dosentti, TtT, ft ja Marjo Rinne, TtT, ft UKK-instituutti

Turvallisten perusliikemallien havainnointi: HARJOITUSKIRJA. Jaana Suni, dosentti, TtT, ft ja Marjo Rinne, TtT, ft UKK-instituutti Turvallisten perusliikemallien havainnointi: HARJOITUSKIRJA Jaana Suni, dosentti, TtT, ft ja Marjo Rinne, TtT, ft UKK-instituutti 1 Havainnointiharjoitukset Näiden harjoitusten tarkoitus on ohjata havainnoimaan

Lisätiedot

Koiralla tulee olla kilpailukirja, jonka koiraa koskevat tiedot vastaava tuomari varmentaa allekirjoituksellaan, kun kilpailukirja otetaan käyttöön.

Koiralla tulee olla kilpailukirja, jonka koiraa koskevat tiedot vastaava tuomari varmentaa allekirjoituksellaan, kun kilpailukirja otetaan käyttöön. KOIRATANSSIKILPAILUJEN TUOMARIOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.4.2010. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Yleistä Tuomariohjeen tavoitteena on tehdä arvostelusta yhtenäistä ja oikeudenmukaista kaikkia koirakoita

Lisätiedot

Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi:

Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi: Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi: SUOMEN VOIMISTELULIITTO 2001 SISÄLLYSLUETTELO OHJAAJALLE/OPETTAJALLE... 3 PRONSSIMERKKI... 4 PERMANTO... 4 PENKKI... 4 REKKI... 4 RENKAAT/2 KÖYTTÄ... 5

Lisätiedot

Kaikki Pelissätehtäväkortit

Kaikki Pelissätehtäväkortit Kaikki Pelissätehtäväkortit 1. Salmiakkikuljetus Lapsi kuljettaa salmiakkiruudun ympäri ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Pelaajan tulee käyttää vasenta ja oikeaa jalkaa. Toinen ja neljäs

Lisätiedot