Vikellyksen ohjeet. Voimassa alkaen. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vikellyksen ohjeet. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 Valo puh. 09 2294 510. ratsastus@ratsastus."

Transkriptio

1 Vikellyksen ohjeet Voimassa alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo puh

2 Sisällysluettelo 1. VIKELLYKSEN YLEISSÄÄNNÖT 1.1 Yleistä Perusliikkeet Vapaaohjelma Tekninen ohjelma (yksinvikellyksen CVI3*-luokka) Tuomaristo Pisteet Optimaalinen liikkeiden laatu Arvostelukriteriat Liikkeen yleiskuva Pisteen koostumus Optimaalisen liikkeen laadun vähennykset Optimaalisen tekniikan vähennykset Optimaalisen esittämisen vähennykset Laskeutuminen alastulon jälkeen Nimikkeet HEVOSEN ARVOSTELU Yleistä Harjoitteluasteikko Tahti Irtonaisuus Tuntuma Eteenpäinpyrkimys Suoruus Kokoaminen Laukka Juoksuttaminen Juoksuttajan asento Sivuohjat Juoksutusavut Geelipatja Sisääntulo, poistuminen ja tervehtiminen Tervehtiminen Juoksuttaja ja hevonen Hevosen arvostelu Askel (Arvosana A 1) Eteenpäinpyrkimys (Arvosana A 2) Kuuliaisuus (Arvosana A 3) Juoksuttaminen (Arvosana A 4) Tervehtiminen (Arvosana A 5) PERUSLIIKKEET Yleistä Perusliikeohjelman arvostelu Perusliikeohjelmat Joukkuevikellyksen perusliikkeet A-taso Joukkuevikellyksen perusliikkeet B-taso Yksinvikellyksen perusliikkeet A-taso Yksinvikellyksen perusliikkeet A-tason CVI3*-luokka Yksinvikellyksen perusliikkeet B-taso Parivikellyksen perusliikkeet B-taso Yksilöidyt virheet ja niiden vähennykset Perusliikkeiden kuvaukset ja arvosteluperusteet Selkäänhyppy Perusistunta Polvivaaka Mylly Sakset 1.osa Sakset 2.osa Seisonta

3 3.5.8 Lankku 1.osa (paluu etuperin istuntaan) Puolimylly Takaperin jalkojenheitto jalat auki, jota seuraa alastulo sisäpuolelle Etuperin jalkojenheitto jalat yhdessä Takaa-alastulo sisäpuolelle Takaa-alastulo ulkopuolelle VAPAAOHJELMA Yleistä Vapaaohjelma Arvostelu Vapaaohjelman vaatimukset Joukkue vapaaohjelma Yksinvikellyksen vapaaohjelma Parivikellyksen vapaaohjelma Liikeryhmät Vapaaohjelman liikeryhmät Staattiset liikkeet Dynaamiset liikkeet Teknisen pisteen kriteriat Esittäminen Vaikeusaste Taiteellinen piste TEKNINEN OHJELMA Yleistä Teknisen ohjelman arvioitavat osa-alueet Teknisen ohjelman vaatimukset Teknisten liikkeiden virheet ja vähennykset Teknisten liikkeiden kuvaus ja arvostelukriteerit Ponnistusvoima Ajoitus/koordinaatio Notkeus Tasapaino Lihasvoima Taiteellinen piste LIITE 1 Vaikeusaste yksinvikellyksen vapaaohjelma Vaikeusaste joukkuevikellyksen vapaaohjelma Vaikeusaste parivikellyksen vapaaohjelma

4 JOHDANTO Vikellyksen ohjeet perustuvat suurimmaksi osaksi FEI:n englanninkieliseen Guidelines for judges ohjekirjaan, mutta kuten Suomen vikellyksen säännöt, ne on mukautettu joltakin osin Suomen olosuhteisiin. Vikellyksen ohjeet pohjautuvat vikellyssääntöihin, mutta niissä on tarkemmin kuvailtu arvosteluperusteet. Vikellyssääntöjen ja vikellyksen ohjeiden lisäksi Suomen kilpailuissa noudatetaan aina myös SRL:n yleisiä sääntöjä sekä hevostenlääkintäohjeita. 4

5 FEI:n käytössäännöt hevosen hyvinvointia varten FEI vaatii jokaista kansainvälisen hevosurheilun parissa toimivaa pidättäytymään FEI:n käytössäännöissä ja tunnustamaan ja hyväksymään, että hevosen hyvinvoinnin tulee aina olla ensiarvoisen tärkeää. Hevosen hyvinvointi ei koskaan saa jäädä toissijaiseksi kilpailun tai kaupallisuuden vaikutteiden takia. Seuraavissa kohdissa täytyy erityisesti pidättäytyä: 1. Yleinen hyvinvointi a) Hyvä hevosenhoito Tallipidon ja ruokinnan tulee vastata parhaita hevosenhoitotapoja. Puhdasta ja hyvälaatuista heinää, rehua ja vettä tulee olla aina saatavilla. b) Harjoittelumetodit Hevosia tulee harjoituttaa niiden fyysisten kykyjen ja kehityksen mukaisesti lajissaan. Niitä ei saa altistaa pahoinpiteleville tai pelkoa aiheuttaville metodeille. c) Kengitys ja varusteet Jalkojen hoidon ja kengityksen tulee olla parhaimman tason mukaista. Varusteiden tulee olla siten suunniteltuja ja sovitettuja, etteivät ne aiheuta kipua tai loukkaantumisvaaraa. d) Kuljetus Kuljetuksen aikana hevoset tulee suojata loukkaantumisvaaroilta ja muilta terveyttä vaarantavilta riskeiltä. Kuljetusajoneuvojen tulee olla turvallisia, hyvin ilmastoituja, tasokkaasti huollettuja, säännöllisesti desinfioituja ja niiden kuljettajien tulee olla päteviä. Pätevien käsittelijöiden tulee aina olla läsnä hoitamassa hevosia. e) Kuljetusmatka Kaikki matkat tulee suunnitella tarkkaan ja hevosten tulee saada levätä säännöllisin väliajoin samoin kuin niiden tulee saada vettä ja ruokaa FEI:n ajankohtaisimpien ohjeiden mukaan. 2. Kilpakunto a) Kunto ja kilpaileminen Kilpailuihin tulee osallistua vain terveillä, hyväkuntoisilla hevosilla ja terveiden, hyväkuntoisten kilpailijoiden kanssa. Hevosten tulee saada levätä asianmukaisesti harjoitusten ja kilpailujen välillä. Lisälepoa tulisi sallia matkustamisen jälkeen. b) Terveydentila Hevonen, joka on arvioitu liian huonokuntoiseksi kilpaillakseen, ei saa kilpailla tai jatkaa kilpailua. Epäilyttävissä tilanteissa täytyy pyytää eläinlääkärin neuvoa. c) Doping ja lääkintä Kaikenlainen doping tai aikomus dopata sekä muu sääntöjenvastainen lääkintä aiheuttaa vakavan hyvinvointikysymyksen eikä sitä tule sallia. Jokaisen eläinlääkärin hoidon jälkeen tulee antaa riittävästi aikaa levätä ja parantua täysin ennen seuraavaa kilpailua. d) Leikkaustoimenpiteet Kaikki leikkaustoimenpiteet, jotka voivat uhata kilpailevan hevosen hyvinvointia tai muiden hevosten ja/tai kilpailijoiden turvallisuutta, ovat kiellettyjä. e) Tiineet/ vastavarsoneet tammat Tammat eivät saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai imetettävän varsan kanssa. f) Apujen väärinkäyttö Hevosen pahoinpitely normaaleilla ratsastusavuilla tai lisäavuilla (esim. piiska, kannukset, jne.) on kielletty. 3. Tapahtumat ja kilpailut eivät saa haitata hevosen hyvinvointia a) Kilpailualueet Hevosten tulee harjoitella ja kilpailla asianmukaisella ja turvallisella pohjalla. Kaikki esteet ja kilpailuolosuhteet tulee suunnitella hevosen turvallisuutta ajatellen. b) Maapohjat Kaikki pohjat, joilla hevoset kävelevät, harjoittelevat tai kilpailevat tulee suunnitella ja huoltaa siten, että on mahdollisimman vähän tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen. 5

6 c) Äärimmäiset sääolosuhteet Kilpailuja ei tule pitää äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattaisivat vaarantaa hevosen hyvinvointia tai turvallisuutta. Hevosten vilvoittelulle ja varusteiden huollolle kilpailun jälkeen tulee järjestää mahdollisuus. d) Tallipito kilpailuissa ja tapahtumissa Tallien tulee olla turvallisia, hygieenisiä, mukavia, hyvin ilmastoituja ja riittävän suuria hevosen tyypin ja luonteen mukaan. Pesupaikka ja vettä tulee aina olla saatavilla. 4. Inhimillinen hevosen kohtelu a) Eläinlääkinnällinen kohtelu Eläinlääkinnällisen asiantuntijan tulee aina olla läsnä tapahtumissa/kilpailuissa. Jos hevonen loukkaantuu tai nääntyy kilpailujen aikana, kilpailijan tulee keskeyttää kilpaileminen ja eläinlääkärin tulee arvioida hevosen tilanne. b) Hoitotahot Jos tarpeellista, hevonen tulee hakea ambulanssilla ja kuljettaa lähimpään sopivaan hoitokeskukseen tarkempien hoitojen ja terapian saamiseksi. Loukkaantuneille hevosille tulee antaa täysi tukeva lääkintä ennen kuljetusta. c) Kilpailuloukkaantumiset Kilpailuissa tapahtuvia loukkaantumistilanteita tulisi tarkkailla. Maapohjan kunto, kilpailujen lukumäärä ja kaikki muut mahdolliset riskitekijät tulisi tutkia tarkasti, jotta loukkaantumiset voidaan minimoida. d) Armokuolema Jos hevosen ruhjeet ovat riittävän vakavat, eläinlääkäri voi lopettaa hevosen mahdollisimman pian, jotta sen kärsimykset voidaan minimoida. e) Eläke Hevosia tulee kohdella sympaattisesti ja inhimillisesti sen jälkeen, kun ne ovat lopettaneet kilpailu-uransa. 5. Koulutus FEI kannustaa kaikkia hevosurheilussa toimivia hankkimaan mahdollisimman korkean hevosenhoitoon ja kilpailemiseen liittyvän koulutuksen. Näitä käytösohjeita voidaan muokata ajoittain ja kaikkien näkökulmat ovat tervetulleita. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustuloksiin ja FEI puoltaa hyvinvointitutkimusten rahoitusta ja tukemista. Englanninkielinen versio käytösohjeista on juridisesti ainoa alkuperäinen. 6

7 1. VIKELLYKSEN YLEISSÄÄNNÖT 1.1. Yleistä Vikellysohjelmat koostuvat eri osa-alueista. Osa-alueiden painoarvot ovat eritelty alla Perusliikeet Osa-alue Painoarvo Hevospiste 25 % Liikkeet 75 % Vapaaohjelma Osa-alue Painoarvo Hevospiste 25 % Tekninen piste 50 % Taiteellinen piste 25 % Tekninen ohjelma (yksinvikellyksen CVI3*-luokka) Osa-alue Painoarvo Hevospiste 25 % Tekniset liikkeet 50 % Taiteellinen piste 25 % Tuomaristo Vikellyskilpailuissa tuomaristoon kuuluu aina vähintään kaksi tuomaria (tai yksi tuomari ja yksi tuomarikokelas, poikkeuksena seurakilpailut, joissa voi olla vain yksi tuomari ). Jos tuomaristo koostuu 4 tuomarista, on jokaisen tuomarin arvosteltavan osa-alueen painoarvo 25 %. Jos tuomaristo koostuu 1-3 tuomarista, jokainen tuomari arvostelee kaikki osa-aluet, jolloin hevospiste ja taiteellinen piste arvostellaan yleiskuvan perusteella. Jos tuomaristo koostuu kahdesta tuomarista, on kuitenkin suositeltavaa, että yksi tuomari arvostelee hevosen (painoarvo 25 %) ja toinen perusliikkeet (painoarvo 75 %). Hevospiste koostuu tässä tapauksessa kuudesta eri osa-alueen arvostelusta. Vastaavasti, jos tuomaristo koostuu kolmesta tuomarista, tuomaroidaan perusliikkeet seuraavasti: yksi tuomari arvostelee hevosen (painoarvo 25 %), kaksi tuomaria arvostelee perusliikkeet (painoarvo 37,5 % per tuomari). Kaikki kolme tuomaria arvostelee kaikki vapaaohjelman osa-alueet yleiskuvan perusteella Pisteet Tuomareilla tulee olla selkeä kuva mielessä miltä jokainen piste näyttää. 10 Erinomainen 9 Erittäin hyvä 8 Hyvä 7 Aika hyvä 6 Tyydyttävä 5 Riittävä 4 Riittämätön 3 Aika huono 2 Huono 1 Hyvin huono 0 Ei esitetty tai vähennysten seurauksena 7

8 1.3. Optimaalinen liikkeiden laatu Liikkeen optimaalista laatua arvosteltaessa huomioidaan seuraavat asiat: liikkeen olennaisuus ja tekniikka optimaalinen esittäminen 1.4. Arvostelukriteriat Liikkeen yleiskuva On tuomareiden vastuulla arvostella yleiskuvan perusteella seuraavia asioita: hevosen huomioon ottaminen hevosen liikkeen myötääminen varmuus ja tasapaino Ja vapaaohjelmaliikkeitä arvosteltaessa huomioida: liikkeen optimaalinen laatu liikkeiden suoritusta musiikkiin liikkeiden järjestys kokonaisuutena liikkeiden suorittamisen vaikeusaste ja siirtymiset sekä liikeyhdistelmät Pisteen koostumus Peruspiste (Basic Score) Vähennykset optimaalisesta tekniikasta. Esittämisvirheet ja vähennykset (Performance deviations) Vähennykset optimaalisesta esittämisestä. Määritellyt virheet (Specific Faults) Lisävähennykset jotka ovat määritelty säännöissä Optimaalisen liikkeen laadun vähennykset Optimaalisen laadun vähennykset riippuvat siitä arvostellaanko virhe tekniikkavirheenä vai pelkkänä esittämisvirheenä Optimaalisen tekniikan vähennykset Optimaalisen tekniikan saavuttaminen on liikkeen tärkein kriteeri. Perusliikkeiden tekniikkavirheet johtavat vähennyksiin jotka ovat määritelty tietyin osin vikellyksen ohjeissa peruspisteinä. Peruspisteistä voi tehdä myös lisävähennyksiä Optimaalisen esittämisen vähennykset Kaikista esittämisvirheistä annetaan vähennyksiä riippuen virheen suuruudesta ja vähennetään kyseisen liikkeen peruspisteestä. 8

9 Esittämisvirheitä ovat: puutteet liikkeen laajuudessa viivytykset liikkeiden välissä, jatkuvuuden puute puutteita liikkeen muodossa ja ryhdissä/asennossa kehonhallinnan- ja jännityksen puute puutteet hevosen liikkeen myötäämisessä Pienet virheet Keskisuuret virheet Suuret virheet Vähennykset Max. 1 piste 1-2 pistettä 2-3 pistettä Laajuus tyydyttävä huono ei esitetty Jatkuvuus pienillä viiveillä viiveillä monilla viiveillä Optimaalinen muoto, ojennus ja jännitys pienillä virheillä selkeillä virheillä ilman muotoa ja ojennusta Liikkeen olennaisuus & kehon hallinta pienillä virheellä huono ryhti ilman kehonhallintaa Hevosen liikkeen myötääminen notkeuden puutteita liikkeitä hevosen laukkaa vasten putoamisen välttäminen, hevoseen romahtaminen Tasapaino pienillä virheillä asennon korjaaminen asennon muuttaminen Eri osioiden vähennykset ei tulisi ynnätä yhteen tai laskea niistä keskiarvo, sillä tämä johtaisi liian matalaan pisteeseen. Oikea tapa on rakentaa mielikuva keskiarvosta, jossa suuremman virheen vähennykselle annetaan korkeampi painoarvo Laskeutuminen alastulon jälkeen tulee olla kontrolloitu ja tasapainossa, polvet hieman koukussa, polvet ja nilkat lantion verran irti toisistaan, jalat osoittaen eteenpäin. 9

10 1.6. Nimikkeet Liikkeen suunta on tärkeä liikkeitä määriteltäessä. Asennot määritellään hevosen menosuunnan mukaisesti Vikeltäjä seisoo kasvot samansuuntaisesti hevosen menosuuntaan nähden etuperin Vikeltäjä seisoo kasvot poispäin hevosen menosuuntaan nähden takaperin Jos määritelmä ei ole täsmällinen joudutaan lisäämään sanat sisälle, ulos, ylös tai alas. sivuttain sisälle sivuttain ulos Jos aiempi määritelmä ei päde, asento määritellään vikeltäjän pään asennon mukaan. takaperin ylös Etuperin ylös Liikkeet määritellään vikeltäjän kehon mukaan ja päättyvät sanaan päin päin Etuperin taaksepäin Takaperin eteenpäin 10

11 2. HEVOSEN ARVOSTELU 2.1. Yleistä Hevosen arvostelu alkaa areenalle sisääntultaessa ja päättyy vikeltäjän viimeiseen alastuloon. Jos useampi yksinvikeltäjä tai pari kilpailee samalla hevosella, sisääntulon ja tervehtimisen yleisvaikutelma arvioidaan samanarvoisesti kaikille kyseessä oleville vikeltäjille. Korkein arvosana on 10 pistettä. Hevosen loppupiste pyöristetään kolmanteen desimaaliin ( alaspäin, ylöspäin) Harjoitteluasteikko Hevosen harjoitteluasteikko on valmentajien, ratsastajien, juoksuttajien ja tuomareiden tärkein ohje. Harjoitteluasteikko keskittyy kolmeen eri osa-alueeseen: hevosen ymmärryksen ja luottamuksen kehittämiseen, keskittyen tahtiin,irtonaisuuteen ja tuntumaan työntövoiman kehittämiseen, keskittyen irtonaisuuteen, kuolaintuntumaan, eteenpäinpyrkivyyteen ja suoruuteen. kantovoiman kehittämiseen, keskittyen eteenpäinpyrkivyyteen, suoruuteen ja kokoamiseen. Mitään harjoitteluasteikon seuraavista kuudesta askeleesta ei voida jättää huomioimatta. Kokonaistavoite on kehittää hevonen, joka on läpäisevä ( Through englanniksi ja durchlässig saksaksi) ja joka on valmis tottelemaan juoksuttajan antamia apuja ilman vastustelua Tahti Säännöllisyys ja tempo Tahti on askelten säännöllisyys eri askellajeissa. Säännöllisyys on askelten oikea poljentasekvenssi. Tempo on tahdin nopeus. Askelten tulisi kattaa sama matka ja kestää yhtä pitkään samassa tempossa. Sama tahti tulisi säilyttää koko suorituksen ajan. Jotta tuomarit voivat arvostella tahdin oikealla tavalla, heidän tulisi viitata perusaskellajien oikeaan biomekaniikkaan Irtonaisuus Joustavuus ja rentous Irtonaisuus on yhdessä tahdin kanssa harjoitusasteikon ensimmäisen vaiheen olennainen päämäärä. Vaikka tahti säilyy, liikettä ei voida pitää oikeanlaisena ellei hevonen käytä selkäänsä lihakset rentoina. Irtonaisuuden puute voi näkyä monella eri tavalla esim. selän jäykkyytenä, hännän heiluttamisena, tahtirikkoina, takajalkojen passiivisuutena, jännittyneenä ja kuivana suuna tai vinoutena. Irtonaisuutta ilmaisevat: Iloinen ja tyytyväinen ilme - rentoutuneisuus Askelten joustavuus - kyky venyttää ja supistaa lihaksistoa pehmeästi ja sujuvasti Rauhallinen suu, joka puree kuolainta pehmeästi Keinuva selkä ja rennosti kannettu häntä Kevyt ja rytmikäs hengitys joka näyttää, että hevonen on fyysisesti ja psyykkisesti rento Tuntuma Kuolaintuen ja apujen hyväksyminen / ryhti Tuntumalla tarkoitetaan juoksuttajan käden ja hevosen suun pehmeätä ja vakaata yhteyttä. Hyvä vakaa tuntuma sallii hevosen löytää tasapainonsa ja tahdin jokaisessa askellajissa. Niskan tulisi olla kaulan korkeimpana kohtana, poikkeuksena kun hevosta työstetään ilman sivuohjia eteen- ja alaspäin. Tuntuman tulee muodostua aktiivisten takajalkojen tuottamasta energiasta, joka siirtyy keinuvan selän kautta kuolaimeen. 11

12 Hyvää tuntumaa ilmaisee: Hevonen astuu eteenpäin kuolaimeen suoralla ja irtonaisella niskalla Hevonen hyväksyy joustavan tuntuman, suu pysyy rauhallisena kuolainta purren. Kieli ei ole näkyvillä. Niska on kaulan korkein kohta Turpa on luotiviivan edessä ja liikkeissä, jossa kokoamisaste on korkea, luotiviivan mukainen Eteenpäinpyrkimys Lisätty energia takaosasta Hevosella sanotaan olevan eteenpäinpyrkivyyttä kun takajalkojen tuottama energia välittyy askellajiin ja eteenpäinliikkeeseen. Voidaan sanoa, että hevonen työskentelee eteenpäinpyrkivällä tavalla kun se ponnistaa aktiivisesti maasta ja heilauttaa jalkojansa hyvin eteenpäin Suoruus Hevosen sanotaan olevan suora kun sen etuosa on takaosan kanssa samalla linjalla: hevosen pituusakseli on linjassa sen kulkeman suoran tai kaarevan jäljen kanssa. Suoruus on välttämätöntä painon jakautumiseksi tasaisesti kehon molempien puoliskojen välillä. Jos hevonen on suora sen takajalat työntävät suoraan painopistettä kohti Kokoaminen Muodossa oleminen ja tasapaino Kaiken voimisteluharjoittelun tavoitteena on luoda hevonen, joka on käyttökelpoinen ja valmis sekä halukas suorittamaan. Jotta hevonen voi täyttää edellämainitut ehdot, sekä sen oman että vikeltäjien painon pitää jakautua mahdollisimman tasaisesti kaikille neljälle jalalle. Tämä tarkoittaa, että etujalkojen painoa tulisi vähentää lisäämällä saman verran painoa takajaloille, joiden alkuperäinen tarkoitus on tuottaa eteenpäinliikettä. Takajalkojen taittuminen johtaa kaulan nousemiseen. Jos hevosen takajalkojen kantokapasiteettia kehitetään riittävästi, se pystyy liikkumaan tasapainoisesti ja ryhdikkäästi kaikissa kolmessa askellajissa Laukka Vikellyskilpailuissa hevosen on esitettävä harjoituslaukkaa koulutusasteelle sopivassa muodossa. Laukka on kolmitahtista askellusta, jota seuraa liitovaihe. Laukka-askelten tulee olla kevyitä, ilmavia ja säännöllisiä. Harjoituslaukka on kootun laukan ja keskilaukan välimuoto, jossa hevonen näyttää luonnollista tasapainoa ja pysyy kuolaimella, edeten tasaisesti, kevyesti ja aktiivisilla kinnernivelillä. Aktiiviset kinnernivelet korostavat eteenpäinpyrkivyyttä, joka syntyy takaosan työskentelystä. Laukan laatu: Laukan laatua arvostellaan yleiskuvan, kolmitahtisen laukan säännöllisyyden ja keveyden perusteella, joka syntyy kun hevonen hyväksyy kuolaintuen, sen niska on kaulan korkein kohta ja sen takajalat työskentelevät aktiivisesti. Kyky ylläpitää sama tahti ja luonnollinen tasapaino on tärkeätä. Ylöspäinpyrkivyyden (lennokkuuden) tulisi aina olla nähtävissä. Hevosen tulee aina pysyä suorana ja oikein asetettuna ympyrällä. 12

13 Harjoituslaukassa olennaista on: kolmitahtisen laukan säännöllisyys ja liitovaihe tiukka ja vakaa tuntuma, turpa luotiviivan edessä ja niska kaulan korkeimpana kohtana koko kehon notkeus ja joustavuus energisyys, aktiivisuus, ryhti, luonnollinen tasapaino ja ylöspäinpyrkivyys 2.4. Juoksuttaminen Juoksuttajan asento Juoksuttajan tulee seistä ympyrän keskellä ja kiertää sisemmän jalan ympäri (vasemman jalan ympäri vasemmassa kierroksessa ja oikean jalan ympäri oikeassa kierroksessa). Juoksuttaja voi (vaikka se ei ole ihanteellista) kävellä pientä ympyrää hevosen ympyrän sisällä. Juoksuttaja seisoo kolmion yläkulmassa ja hevosen etu- ja takaosa muodostavat kolmion perustan. Juoksuttajan tulee seistä kasvot hevosen keskiosaa kohti. Juoksuttaja ja hevonen ovat yhteydessä toisiinsa liinan avulla etuosassa ja juoksutuspiiskan kanssa takaosassa. Jos hevonen on hieman laiska, on hyväksyttävää siirtyä hieman sivulle, hevosen taakse. Jos hevonen menee liian kovaa, voi juoksuttaja astua eteenpäin hevosen päätä kohti ja nostaa piiskan hevosen turvan eteen esteeksi. Jos ympyrää tai hevosen työskentelemistä tarvitsee korjata, juoksuttaja voi muuttaa asentoaan sen mukaisesti; jos hevosen takaosasta puuttuu energisyys, juoksuttaja voi siirtyä hevosen takaosaa kohti; jos tempoa pitää hiljentää tai askelia lyhentää, juoksuttaja voi siirtyä hevosen päätä kohti; juoksuttaja voi myös tässä tapauksessa viedä piiskan kuvassa olevasta asennosta hevosen turvan eteen Sivuohjat Oikein asetetuilla sivuohjilla hevonen pystyy kantamaan turpansa luotiviivan edessä, mutta kun se yrittää painaa turpaa eteen ja ulos, sen täytyy taipua yli Juoksutusavut Juoksutusliina Juoksutusliina korvaa ratsastajan ohjasavut. Juoksutusliinaa voidaan pitää kuten ratsastusohjia, niin että liina kulkee kämmenen lävitse ja pikkusormen ja nimettömän välistä tai kuten ohjasajossa, peukalon ja etusormen lävitse. Kyynärpään tulee olla rennosti koukistettu. Kuten ohjasapujen käyttö ratsastettaessa, avut tulee antaa tasaisilla ja pehmeillä puolipidäkkeillä, jotta saadaan haluttu reaktio ei roikkumalla tai vetämällä jouksutusliinasta. Juoksutuspiiska Juokstuspiiska korvaa ratsastajan pohjeavut. Kun piiskaa ei käytetä avujen antoon, se tulisi pitää 45 asteen kulmassa hevosen kintereisiin nähden, piiskansiiman laahustaessa pitkin maata. Hevosen tulee hyväksyä piiska apuna ilman pelokkaita reaktioita. Hevosta tulee kannustaa liikkumaan vapaasti eteenpäin. Piiskaa ei tule käyttää hevosen jatkuvaan eteenpäin ajamiseen, sillä avut ovat tarkoitettu liikkeen muutokseen eikä hevosen pysyvään vaikuttamiseen. Kun juoksuttaja lähestyy hevosta varusteiden oikomistarkoituksessa, piiskansiima tulee kerätä ja piiska kääntää taakse, jotta se ei häiritse hevosta. Juoksuttajan ääni Ääniapua käytetään siirtymisiin, palkitsemiseen, hevosen huomion herättämiseen ja erimielisyyksien ilmaisemiseen. Ääniapu on tärkeä apu juoksuttamisessa ja sitä tulee käyttää yllämainitulla tavalla liikkeen muuttamiseksi ilman että se vaikuttaa hevoseen jatkuvasti Geelipatja Geelipatjan tulee olla elastisesta ja joustavasta materiaalista. 13

14 2.5. Sisääntulo, poistuminen ja tervehtiminen Tervehtiminen Juoksuttaja ja hevonen Sisääntulo hevosen oikea taluttaminen juoksutusliinan oikea ote juoksuttaja ja hevonen juoksevat tahdissa, juoksuttaja hevosen lavan vieressä sisääntulo suorassa linjassa ympyrän keskipisteelle kasvot A-tuomaria päin Tervehtiminen hevosen hyvä käytös: paikallaan seisominen kaikilla neljällä jalalla koko tervehtimisen ajan siihen asti kunnes vikeltäjät ovat poistuneet ympyrältä. Ravikierros hevosen ohjaaminen ympyrälle tiukalla ja suoralla juoksutusliinalla hevosen ravauttaminen ympyrällä harjoitusravissa Esittäminen ja varusteet hevosen yleiskuva suitsien oikea asennus vikellysvyön ja patjan oikea sijoittaminen kaikki soljet kiinnitetty tai piiloitettu 2.6. Hevosen arvostelu Hevosen vikellettävyys Laukan laatu Hevosen ja juoksuttajan välinen ymmärrys Askel Eteenpäin-pyrkivyys Kuuliaisuus Juoksuttaminen Tahti Irtonaisuus Tuntuma Eteenpäin-pyrkivyys Suoruus Kokoaminen Kuuliaisuus Säännöllisyys Ympyrä Askelten säännöllisyys, Kolmitahtinen laukka, jossa selkeä liitovaihe Koko kehon joustavuus Keinuva selkä ilman lihasten jännittyneisyyttä Kevyt ja vakaa, turpa luotiviivan edessä. Kaula vapautuneesti kaartuneena niska korkeimpana kohtana. Eteenpäinpyrkivyyttä aktiivisten takajalkojen myötä. Energinen ja aktiivinen askel. Oikea taivutus ympyrän mukaisesti. Hevosen etuosa on linjassa takaosan kanssa. Asento, ryhti, etuosan keveys. Ylöspäinpyrkivyys. Tarkkaavaisuus ja luottamus, kuolaintuntuma, harmonisuus ja vapautuneisuus. Ei ongelmia kielen kanssa. Ei merkkejä stessaantumisesta tai ahdistuneisuudesta. Laukkavirheitä,raviaskelia tms. Virheetön ympyrä, hevonen ei liiku sisään- eikä ulospäin. Oikeat avut Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina on suorassa osoittaen tuntumaa. Paikallaanpysyvä juoksuttaja Juoksuttajan hyvä asento A 1 30% A 2 25% A 3 20% A 4 15% Yleistä Tervehtiminen- Juoksuttaja ja hevonen Sisääntulo: oikea hevosen ympyrälle taluttaminen Tervehtiminen: hevonen osoittaa kuuliaisuutta Esittäytyminen ja varusteet Oikeanlainen ravikierros A 5 10% Jokaisen arvosanan (A1 A6) alla on useat puutteet kuvailtu: jos vain yksi puute esiintyy suorituksessa johtaa se kyseiseen arvosanaan. Jos useampi puute esiintyy arvosana on luonnollisesti alempi. Jos tuomaristo koostuu 1-3 tuomarista, jokainen tuomari arvostelee kaikki osa-alueet, jolloin hevospiste ja taiteellinen piste arvostellaan yleiskuvan perusteella. Perusliikkeiden arvostelussa on kuitenkin suositeltavaa, kun tuomaristu koostuu kahdesta tuomarista, että yksi tuomari arvostelee hevosen (A1-A6, painoarvo 25 %) ja toinen perusliikkeet (painoarvo 75 %). 14

15 Askel (Arvosana A 1) 10 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama ja hevosen liike virtaa sen koko kehon läpi. Tahti: Täysin säännöllinen kolmitahtinen laukka. Laukka on kolmitahtista koko suorituksen ajan ja siinä on selvä liitovaihe. Irtonaisuus: Koko kehon erinomainen notkeus koko liikkeen ajan. Tuntuma: Kevyt ja vakaa, turpa luotiviivan edessä. Hevonen kantaa itsensä luonnollisesti ja erinomaisesti, niska kaulan korkeimpana kohtana. 9 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama. Tahti: Täysin säännölliset askeleet. Laukka on kolmitahtista koko suorituksen ajan ja siinä on selvä liitovaihe. Irtonaisuus: Koko kehon erittäin hyvä notkeus koko liikkeen ajan. Tuntuma: Kevyt ja vakaa, turpa luotiviivan edessä. Hevonen kantaa itsensä luonnollisesti ja erittäin hyvin, niska kaulan korkeimpana kohtana. 8 Hevosen askel on säännöllinen ja antaa vaikutelman, että hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama. Tahti: Säännölliset askeleet. Laukka on kolmitahtista koko suorituksen ajan ja siinä on selvä liitovaihe. Irtonaisuus: Koko kehon hyvä notkeus koko liikkeen ajan. Tuntuma: Kevyt ja vakaa, turpa luotiviivan edessä. Hevonen kantaa itsensä luonnollisesti ja hyvin, niska kaulan korkeimpana kohtana. 7 Hevonen saa arvosanan 7 kun sen askel on säännöllinen mutta se liikkuu vähemmän vapautuneesti ja kevyesti, ja sen lavat ja takaraajat ovat vähemmän liikkuvat ja aktiiviset. Tahti: Säännölliset askeleet. Laukka on kolmitahtista ja siinä on selvä liitovaihe mutta siinä voi esiintyä hieman tahdinmenetystä. Irtonaisuus: Aika hyvä joustavuus, mutta hieman jännittynyt. Tuntuma: Kevyt tuntuma, mutta pään asento ei aina ole vakaa. Hetkellisesti hieman jännittynyt niska. 6 Hevonen, joka on jokseenkin rajoittunut askeleissaan saa arvosanan 6. Tulee pitää mielessä, että jos säännöllisyydessä on vain hetkellinen poikkeama tasapainon menetyksestä johtuen, se tulisi arvostella enemmän kuuliaisuusongelmana. Tahti: Säännölliset askeleet. Laukka on kolmitahtista, mutta liitovaihe voisi olla selvemmin määriteltävissä. Tahdin menettäminen laukan aikana. Irtonaisuus: Tyydyttävän joustava ja elastinen askeltaminen, mutta hieman jännittynyt. Tuntuma: Hieman raskas kuolaimella ja/tai jäykkä niskasta. Pään asento ei ole täysin vakaa. Kantaa itsensä rajoitetusti. Niska on välillä kallistunut. 5 Hevonen, joka esittää jäykkiä maanläheisiä askelia, joista puuttuu vapautuneisuus ja joustavuus, saa arvosanan 5. Usein hevonen menettää kolmetahtisen laukkansa ja liitovaiheen edellämainituista ongelmista johtuen. Tahti: Askeleet eivät ole aina säännöllisiä ja jotkut askeleet eivät ole kolmitahtisia. Laukassa ei ole selvää liitovaihetta (maanläheiset askeleet) Irtonaisuus: Ei tarpeeksi notkea ja joustava. Hetkellisesti jännittynyt. Tuntuma: Raskas kuolaimella, turpa luotiviivan takana lähes koko suorituksen aikana. Kuolaintuntuma ei ole vakaa. Kantaa itsensä erittäin rajoitetusti. Niska on kallistunut lähes koko suorituksen aikana. 4 Hevosen askeleet ovat jäykkiä ja maanläheisiä ja niistä puuttuu vapautuneisuus ja rentous. Hevonen ei esitä koko ajan selkeätä kolmitahtista laukkaa eikä laukassa ole liitovaihetta. Tahti: Puutteellinen, enimmäkseen ei kolmitahtista. Irtonaisuus: Notkeudessa ja joustavuudessa puutteita, liian jäykkä. Usein jännittyneisyyttä. Tuntuma: Liian raskas kuolaimella ja/tai turpa luotiviivan takana koko suorituksen aikana. Erittäin epävakaa kuolaintuntuma. Pää tai niska on erittäin kallistunut. 15

16 3 Hevonen vastustelee erittäin paljon ja/tai esittää useita raviaskelia tai ristilaukkaa. Tahti: Ei esitä kolmitahtista laukkaa koko suorituksen aikana. Poikittaisaskelia. Irtonaisuus: Notkeus puuttuu ja jännittyneisyyttä ja vastustelua esiintyy paljon. Tuntuma: Vastustelee kuolainta. Raskas juoksutusliinalla ja/tai juoksutusliina on erittäin löysä (koskettaa maata). 2 Hevonen vastustelee erittäin paljon ja/tai esittää useita raviaskelia tai ristilaukkaa. Tahti: Epäkoordinoituja askelia. Irtonaisuus: Erittäin jännittynyt tai vastusteleva. Tuntuma: Ei kuolaintuntumalla. Ei kommunikaatiota hevosen ja juoksuttajan välillä. 1 Erittäin tottelematon. Vain muutama laukka-askel esitetään koko suorituksen aikana. Täysin juoksuttajan hallitsemattomissa. 0 Yhtään laukka-askelta ei esitetä koko suorituksen aikana Eteenpäinpyrkimys (Arvosana A 2) 10 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama ja hevosen liike virtaa sen koko kehon läpi Eteenpäinpyrkivyys: Erittäin energiset ja aktiiviset askeleet. Suoruus: Täysin suora ja taipuu ympyrän mukaisesti. Kokoaminen: Takajalat työskentelevät täysin aktiivisesti ja laskeutuvat selvästi etujalkojen jälkien eteen ja kantavat painoa antaen vaikutelman erinomaisesta luonnollisesta tasapainosta. Laukka on ylöspäinpyrkivää. 9 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama. Eteenpäinpyrkivyys: Erittäin energiset ja aktiiviset askeleet. Suoruus: Täysin suora ja taipuu ympyrän mukaisesti. Kokoaminen: Takajalat työskentelevät hyvin aktiivisesti ja laskeutuvat selvästi etujalkojen jälkien eteen ja kantavat painoa antaen vaikutelman erinomaisesta luonnollisesta tasapainosta. Laukka on ylöspäinpyrkivää. 8 Hevosen askel on täysin säännöllinen. Hevonen liikkuu vapautuneesti ja ylöspäinsuuntautuvasti. Lapojen kevyt liike on aktiivisten takaraajojen tuottama. Eteenpäinpyrkivyys: Energiset ja aktiiviset askeleet. Suoruus: Täysin suora ja taipuu ympyrän mukaisesti. Kokoaminen: Takajalat työskentelevät aktiivisesti ja laskeutuvat selvästi etujalkojen jälkien eteen ja kantavat painoa antaen vaikutelman erinomaisesta luonnollisesta tasapainosta. Laukka on ylöspäinpyrkivää. 7 Hevonen saa arvosanan 7 kun sen askel on säännöllinen mutta se liikkuu vähemmän vapautuneesti ja kevyin lavoin. Takajalat ovat vähemmän liikkuvat ja aktiiviset. Eteenpäinpyrkivyys: Aika hyvä energisyys ja aktiivisuus. Suoruus: Ei täysin suora ja ympyrän mukainen taipuvuus. Kokoaminen: Aktiivisuutta, luonnollista tasapainoa ja joustoa voisi edelleen kehittää. Ylöspäinpyrkivää laukkaa voisi parantaa. 6 Hevonen, joka on hieman rajoittunut askeleissaan saa arvosanan 6. Tulisi pitää mielessä, että jos säännöllisyydessä on vain hetkellinen poikkeama tasapainon menetyksestä johtuen, se tulisi arvostella enemmän kuuliaisuusongelmana. Eteenpäinpyrkivyys: Tulisi esittää enemmän energisiä, aktiivisia ja pidempiä askelia. Suoruus: Ei johdonmukaisesti suora ja ympyrän mukaisessa taipuvuudessa on puutteita. Niska on taivutettu liikaa sisään- tai ulospäin. Kokoaminen: Takajalkojen tulisi ponnistaa aktiivisemmin ja kantaa enemmän painoa. Luonnollinen tasapaino on rajoittunut. Tulisi esittää enemmän ylöspäinpyrkivyyttä. 16

17 5 Hevonen, joka esittää jäykkiä, maanläheisiä askelia, joista puuttuu vapautuneisuus ja joustavuus, saa arvosanan 5. Usein edellä mainituista ongelmista johtuen hevonen menettää kolmetahtisen laukkansa ja liitovaiheen. Eteenpäinpyrkivyys: Tulisi esittää enemmän energisiä, aktiivisia ja pidempiä askelia. Suoruus: Usein vinossa eikä taivu ympyränmukaisesti. Niska on liioitetusti taivutettu. Kokoaminen: Aktiivisuus, jousto ja luonnollinen tasapaino hyvin rajoittunutta. Laukka näyttää väsyneeltä, lattealta tai lautaset ovat liian korkealla. 4 Hevosen askeleet ovat jäykkiä ja maanläheisiä ja niistä puuttuu vapautuneisuus ja rentous. Hevonen ei esitä enimmäkseen selkeätä kolmitahtista laukkaa eikä laukassa ole liitovaihetta. Eteenpäinpyrkivyys: Puutteita energisyydessä ja halussa liikkua eteenpäin. Suoruus: Koko ajan vino. Niska on taivutettu. Kokoaminen: Takajalat laskeutuvat etujalkojen jälkien taakse. Aktiivisuus, jousto ja luonnollinen tasapaino ovat puutteellisia. Paino on liikaa etujaloilla. 3 Hevonen vastustelee erittäin paljon ja/tai esittää useita raviaskelia tai ristilaukkaa. Eteenpäinpyrkivyys: Ilman energiaa ja halua liikkua eteenpäin. Suoruus: Koko ajan vino. Niska on taivutettu. Kokoaminen: Hevonen on hyvin epätasapainoinen. 2 Hevonen vastustelee erittäin paljon ja/tai esittää useita raviaskelia tai ristilaukkaa. Eteenpäinpyrkivyys: Ilman energiaa ja halua liikkua eteenpäin. Suoruus: Koko ajan vino. Niska on taivutettu. Kokoaminen: Hevonen on täysin epätasapainoinen. 1 Erittäin tottelematon. Vain muutama laukka-askel esitetään koko suorituksen aikana. Täysin juoksuttajan hallitsemattomissa. 0 Yhtään laukka-askelta ei esitetä koko suorituksen aikana Kuuliaisuus (Arvosana A 3) Kuuliaisuus arvosanassa arvostellaan hevosen tarkkaavaisuutta ja itsevarmuutta, tasapainoisuutta, liikkeiden pehmeyttä ja vapautuneisuutta sekä kuolaintuntuman ja käden pehmeyttä. Kuuliaisuus tulee esille myös kuolaintuntuman pehmeytenä, kaulan vapautuneena kaartumisena sekä ilman juoksuttajan käden vastustelua. Kielen ulostyöntäminen ja kielen vetäminen kuolaimen yli tai hampaiden narskuttaminen sekä hännällä piiskaaminen ovat osoituksia hevosen hermostuneisuudesta, jännittyneisyydestä ja vastustelusta, joka on otettava huomioon arvostelussa. 10 Hevonen antaa vaikutelman, että se kantaa itsensä tasapainoisesti ja itsenäisesti. Yleiskuva on harmooninen ja kevyt koko suorituksen ajan. Kuuliaisuus Täydellinen halukkuus suorittaa ohjelma harmoniassa juoksuttajan kanssa. Säännöllisyys Täysin säännöllinen laukka koko suorituksen ajan. Ympyrä Ympyrä on koko suorituksen ajan keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 9 Kuuliaisuus Täydellinen halukkuus suorittaa ohjelma harmoniassa juoksuttajan kanssa. Säännöllisyys Täysin säännöllinen laukka koko suorituksen ajan. Ympyrä Ympyrä on koko suorituksen ajan keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 8 Kuuliaisuus Ilman vastustelua. Säännöllisyys Täysin säännöllinen laukka koko suorituksen ajan. Ympyrä Ympyrä on koko suorituksen ajan keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 17

18 7 Juoksuttaja pystyy ohjaamaan pääsääntöisesti kuuliasta hevosta koko suorituksen ajan ilman näkyvää jännittyneisyyttä. Suurimman osan aikaa hevonen on juoksuttajan apujen edessä ja pysyy tasapainossa ja kantaa itsensä. Suorituksen aikana voi esiintyä pieniä häiriöitä. Kuuliaisuus Ilman vastustelua. Säännöllisyys Säännöllinen laukka koko suorituksen ajan. Ympyrä Pääsääntöisesti ympyrä on keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 6 Hevonen on suorituksen ajan enemmän tai vähemmän kuuliainen, mutta seuraavia ongelmia voi esiintyä: latteutta, suuongelmia, niska ei pysy kaulan korkeimpana kohtana, niska kallistuu tai jännittyy Kuuliaisuus Vastustusta esiintyy jonkin verran. Säännöllisyys Laukka ei ole aina säännöllistä. Hevonen reagoi vikeltäjien liikkeisiin. Ympyrä Ympyrä on koko suorituksen ajan keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 5 Hevonen on selvästi tottelematon ja kouluttamaton. Hevonen ei hyväksy juoksuttajan antamia apuja tai siltä puuttuu luottamus tai se ei ymmärrä annettuja apuja. Kuuliaisuus Vastustusta esiintyy. Kieliongelmia. Säännöllisyys Laukka ei ole aina säännöllistä. Hevonen reagoi vikeltäjien liikkeisiin. Ympyrä Ympyrän koko vaihtelee mutta suurimman osan aikaa se on keskihalkaisijaltaan vähintään 16 metriä. 4 Kuuliaisuus Useasti vastustelua esim. pukittamista. Säännöllisyys Laukka on epäsäännöllistä. Useita raviaskelia ja/tai ristilaukka-askelia ja/tai vastalaukka-askelia. Ympyrä Pääsääntöisesti ympyrän keskihalkaisija on 15 metriä tai vähemmän. 3 Kuuliaisuus Paljon vastustelua, tottelemattomuutta ja hevonen ei ole täysin juoksuttajan hallinnassa (pukittaa, potkii jne.). Säännöllisyys Laukka on epäsäännöllistä. Useita raviaskelia ja/tai ristilaukka-askelia ja/tai vastalaukka-askelia. Ympyrä Pääsääntöisesti ympyrän keskihalkaisija on 15 metriä tai vähemmän. 2 Kuuliaisuus Hyvin tottelematon. Täysin juoksuttajan hallitsemattomissa. Säännöllisyys Enemmän kuin yksi kierros ravia ja/tai ristilaukka-askelia ja/tai vastalaukka-askelia. Ympyrä Ympyrän keskihalkaisija on 15 metriä tai vähemmän koko suorituksen ajan. 1 Kuuliaisuus Erittäin tottelematon. Täysin juoksuttajan hallitsemattomissa Säännöllisyys Suurimmaksi osaksi ravia ja/tai ristilaukka-askelia ja/tai vastalaukka-askelia. Ympyrä Koko syorituksen ajan ympyrän keskihalkaisija on 15 metriä tai vähemmän. 0 Yhtään laukka-askelta ei esitetty. 18

19 Juoksuttaminen (Arvosana A 4) 10 Oikeat avut, melkein huomaamattomat Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina on suora esittäen tuntumaa (liina voi roikkua hieman liinan painosta johtuen) Juoksuttaja pysyy paikallaan ja hänen asusteensa ovat asianmukaiset 9 Oikeat avut Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina ei aina ole suorassa esittäen tuntumaa (liina voi roikkua hieman liinan painosta johtuen) Juoksuttaja pysyy paikallaan ja hänen asusteet ovat asianmukaiset 8 Oikeat avut Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina ei aina ole suorassa esittäen tuntumaa (liina voi roikkua hieman liinan painosta johtuen) Juoksuttaja liikkuu hyvin pienellä ympyrällä (halkaisijaltaan n. 1 metriä) 7 Avujen tehokkuudessa hieman puutteita Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina ei aina ole suorassa esittäen tuntumaa (liina voi roikkua hieman liinan painosta johtuen) Juoksuttaja liikkuu hyvin pienellä ympyrällä (halkaisijaltaan n. 1 metriä). 6 Avut eivät ole aina oikeat Sopiva piiskankäyttö Juoksutusliina on usein löysällä ja/tai kiertynyt Juoksuttaja liikkuu hyvin pienellä ympyrällä (halkaisijaltaan n. 1 metriä). 5 Avut eivät ole aina oikeat Sopiva piiskankäyttö, toistuva äänenkäyttö Juoksutusliina on pääasiallisesti löysällä Juoksuttaja liikkuu halkaisijaltaan 1 metriä isommalla ympyrällä Juoksuttajan asusteet ovat epäasianmukaiset Hevosen varusteet ovat epäasianmukaiset 4 Juoksuttaja häiritsee hevosta jatkuvasti Jatkuva piiskankäyttö Juoksutusliina on koko ajan liin löysällä Juoksuttaja liikkuu halkaisijaltaan 3 metriä isommalla ympyrällä Ajankäyttö varusteiden asettelemiseen/oikomiseen 3 Erittäin kovat avut Liiallinen piiskankäyttö Juoksutusliina on koko ajan liian löysällä Juoksuttaja kävelee hevosen mukana 2 Useamman virheen tulos 1 Useamman virheen tulos 0 Useamman virheen tulos Tervehtiminen Juoksuttaja ja hevonen (Arvosana A5) 10 Virheetön sisääntulo Tervehtimisen aikana hevonen seisoo paikoillaan kaikilla neljällä jalalla Virheetön ravikierros Oikeat varusteet 5 Sisääntulo epäsuorassa linjassa Hevonen liikkuu jatkuvasti tervehtimisen aikana Hevonen on tottelematon Epäsiistit varusteet / roikkuvat hihnat tms. 3 Hevonen ei ole juoksuttajan hallinnassa Hevonen liikkuu paljon tervehtimisen aikana Hevonen on tottelematon, ravikierroksen esittäminen kestää kauan Varusteiden asetteleminen 19

20 3. PERUSLIIKKET 3.1. Yleistä Jokaisesta liikkeestä jotka on listattu kohtaan 3.3 annetaan pisteet, desimaalien käyttö on sallittua. Joukkuekilpailussa ensimmäinen vikeltäjä esittää jokaisen perusliikkeen jonka jälkeen vikeltäjä 2 suorittaa ne jne. Mikäli yksinvikellyksessä useampi kuin yksi vikeltäjä kilpailee samalla hevosella, vikeltäjät suorittavat perusliikkeet peräjälkeen ilman että odottavat kellon soittoa. Parivikellyksessä B-tason kilpailuissa ensimmäinen vikeltäjä suorittaa kaikki perusliikkeet, jonka jälkeen toinen vikeltäjä suorittaa ne Perusliikeohjelman arvostelu Osa-alue Painoarvo Hevospiste 25 % Perusliikkeet 75 % 3.3. Perusliikeohjelmat Joukkuevikellyksen perusliikkeet A-taso Esitettävät liikkeet: 1. Selkäänhyppy 2. Perusistunta 3. Polvivaaka 4. Mylly 5. Sakset 1. osa 6. Sakset 2. osa 7. Seisonta 8. Takaa-alastulo sisäpuolelle Joukkuevikellyksen perusliikkeet B-taso Esitettävät liikkeet: 1. Selkäänhyppy 2. Perusistunta 3. Polvivaaka 4. Seisonta 5. Jalkojen heitto etuperin jalat yhdessä 6. Puoli mylly 7. Jalkojen heitto takaperin jalat auki, jota seuraa alastulo sisäpuolelle Yksinvikellyksen perusliikkeet A-taso Esitettävät liikkeet: 1. Selkäänhyppy 2. Perusistunta 3. Polvivaaka 4. Sakset 1.osa 5. Sakset 2.osa 6. Seisonta 7. Takaa-alastulo sisäpuolelle 20

KILPAILUSÄÄNNÖT IX Valjakkoajo

KILPAILUSÄÄNNÖT IX Valjakkoajo KILPAILUSÄÄNNÖT IX Valjakkoajo Voimassa 1.5.2009 lukien korjaukset 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU SÄÄNTÖJEN KATTAVUUS 1 1. Kansallisten valjakkoajokilpailujen sääntöjen tarkoituksena

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että:

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että: Nouse ratsaille Hevonen liikenteessä Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Hidasta vauhtia ja anna ratsukolle aikaa siirtyä tien pientareelle Tarkkaile ratsastajan käsimerkkejä ja noudata niitä Ohita ratsukko

Lisätiedot

Lumilautailu opetusohjelma

Lumilautailu opetusohjelma Lumilautailu opetusohjelma Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Lumilautailun perustaidot... 5 Tasapaino... 5 Kanttaaminen... 5 Kääntäminen... 6 Kuormittaminen... 6 Rytmi... 7 Ensiaskeleet lumilautailuun...

Lisätiedot

UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS

UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. UINTI- JA HENGENPELASTUSKOULUTUKSEN

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI Kasimir Schildt Valmennus- ja testausoppi Valmentajaseminaarityö VTEA008 Syksy 2011 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn ohjaaja:

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS

LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS 20.4.2014 Suomen Ilmailuliitto Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS Toimittanut Opastyöryhmä 2013-2014 Lähetä palautetta: www.laskuvarjotoimikunta.fi/opaspalaute

Lisätiedot

KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi...

KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi... KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi... 5 UUSI TALUTIN ELÄMÄSSÄ (NEW LEASH ON LIFE)... 5 Harjoitteluvarusteet...

Lisätiedot

Välineliite joukkuevoimistelun yli 14-vuotiaiden SM-sarjojen sääntöihin

Välineliite joukkuevoimistelun yli 14-vuotiaiden SM-sarjojen sääntöihin Välineliite joukkuevoimistelun yli 14-vuotiaiden SM-sarjojen sääntöihin Välineliitettä käytetään välinekilpailuissa Suomessa yli 14-vuotiaiden SM-sarjoissa IFAGGin kansainvälisten sääntöjen ohella. Alleviivattuina

Lisätiedot

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI Opas liiketaito-valmentajalle Suomen Valmentajat ry NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI Opas liiketaito-valmentajalle Tommi Paavola Erik Piispa

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Naudat eivät aseta mitään erityistä

Naudat eivät aseta mitään erityistä Eläinten hyvinvointiin pitää satsata jo navetoiden suunnitteluvaiheessa. ProAgria Suomen Talousseuran (Finska Hushållningssällskapet) kotieläinagronomi Maj-Hild Holmström kirjoittaa, miten käytännössä

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

VOIMISTELUN KÄSIKIRJA

VOIMISTELUN KÄSIKIRJA VOIMISTELUN KÄSIKIRJA KANSA JA ALKEISKOULUJA VARTEN 1\1 ll.j I1!TTA N 1."1' IVAR WILSKMA! KUOPIO r8g6. 0. \\'. H.ll'l;\1.\~ 1;; hii

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT. VIII Vammaisratsastus. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU. voimassa 1.1.2010 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT. VIII Vammaisratsastus. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU. voimassa 1.1.2010 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT VIII Vammaisratsastus voimassa 1.1.2010 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ 1 Soveltaminen ja sääntöjen noudattaminen 2 Kilpailut 3 Kilpailujen

Lisätiedot

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Ohjaajan kansio Johdanto Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Koriskoulu on tarkoitettu lajia aloitteleville

Lisätiedot

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 PALLOILUKOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. PALLOILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ... 7 2. OPETUSTARKOITUS...

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Judolliset pelit, leikit ja kamppailut

Suomen Judoliitto Judolliset pelit, leikit ja kamppailut Judolliset pelit, leikit ja kamppailut Versio 1.0 Esipuhe Tämä pelien ja leikkien kokoomateos on Judoliiton Nuorisostrategian teeman Iloista judoa tulos. Syksyllä 1999 käynnistettiin "Judonet"- keskustelukanavalla

Lisätiedot

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.9.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 B. RALLY-TOKOKILPAILUN KILPAILUOHJEET... 4 1. RALLY-TOKOKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE... 4 1.1. Kilpailuorganisaatio...

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

Foam roller manuaali 2.0

Foam roller manuaali 2.0 umble Foam roller manuaali 2.0 Rumbleroller.fi 1 Mikä Rumble Roller? Foam roller on alkaa viimein olemaan tuttu omatoimisen lihashuollon apuväline myös täällä Suomessa. Sitä näkee myytävänä jopa läheisessä

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI U12. 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen

HARJOITEPANKKI U12. 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen Johdanto Sinulla on futisvalmentajana yksi tehtävä ylitse muiden. Luonnollisesti se on saada juniorit oppimaan lajissamme tarvittavia monipuolisia taitoja.

Lisätiedot

Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013. Harjoituspäiväkirja

Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013. Harjoituspäiväkirja 24 Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013 Harjoituspäiväkirja 2 harjoituspäiväkirjan tarkoitus kysy valmentajaltasi miten 23 voit kehittää Harjoituspäiväkirjan tarkoituksena on seurata

Lisätiedot

TARTU TILAISUUTEEN, ota tavaksi!

TARTU TILAISUUTEEN, ota tavaksi! TARTU IUTEEN, ota tavaksi! 1 2 RENNOS pysyviä tuloksia Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi! -painonhallintaopas johdattaa sinut pysyviin elämäntapamuutoksiin rennolla ja nautittavalla tavalla. Opas neuvoo

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun:

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun: Asento Asento määrittää kuinka sinun tulisi seisoa saadaksesi liikkumattoman tuen ammuntaan. Asento täytyy pystyä ottamaan joka kerta luonnollisesti ja samalla tavalla, tai muuten osumakasassa tapahtuu

Lisätiedot