Sierilän voimalaitos uskomuksia ja todellisuutta. Mikael Fraunberg Yleisötilaisuus / Lapin luonnonsuojelupiiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sierilän voimalaitos uskomuksia ja todellisuutta. Mikael Fraunberg Yleisötilaisuus / Lapin luonnonsuojelupiiri 19.11.2006"

Transkriptio

1 Sierilän voimalaitos uskomuksia ja todellisuutta Mikael Fraunberg Yleisötilaisuus / Lapin luonnonsuojelupiiri

2 Esityksen sisältö Johdanto Ympäristövaikutukset paikallisesti ja laajemmin Hankkeen merkitys energiahuollon kannalta Taloudelliset hyödyt kenelle? Juridisia näkökohtia Keskustelua

3

4

5

6 Hankkeen vaikutukset eri osapuolten kannalta Elinkeinonharjoittajat (viljelijät, poronhoito) Paikalliset asukkaat (Oikarainen ym.) Kemijoki Oy Muut jokivarren asukkaat (Rovaniemi) Osakkeenomistajat Luontoarvojen puolustajat Sähkön käyttäjät Muut kuntalaiset (Rovaniemi)

7 Ympäristövaikutukset Maisema, kasvillisuus, eläimistö Vesiympäristö, jääolosuhteet, veden laatu Kalastus Kulkuyhteydet, rantojen vyöryminen Elinkeinot: porotalous, maatalous, matkailu Joen moninaiskäyttö (ulkoilu, kalastus, veneily ym)

8 Maisemavaikutukset Vedennosto muuttaa jokimaiseman järvimäiseksi vesialueeksi voimalan yläpuolella Koskipaikat, hiekkasärkät ja tulvaniityt häviävät ja jokiranta muuttuu pienipiirteiseksi Hiekkatörmät kasvavat ajan myötä umpeen Maapadot, kanavat, läjitysalueet ja voimalarakennus ovat voimakkaita elementtejä maisemassa Körkön kulttuurimaisemasta jää osia veden alle Lähde: Sierilä YVA-selostus, s. 24

9

10

11

12 Kasvillisuus ja eläimistö 11 uhanalaiseksi luokiteltua putkilokasvilajia: pitkäpääsara, siperianvehnä ja suikeanoidanlukko uhanalaisia Lähde: Sierilä YVA-selostus, s

13 Kasvillisuus ja eläimistö Kolme alueellisesti uhanalaista tai silmälläpidettävää sammallajia Korpihohtosammal kuuluu EUluontodirektiivin (92/43/ETY) liitteessä II lueteltuihin tärkeisiin lajeihin Lähde: Sierilä YVA-selostus, s

14 Kasvillisuus ja eläimistö Apilapirjokääriäisen (Capricornia boisduvaliana) ainoa esiintymä Suomessa häviää Lähde: Sierilä YVA-selostus, s

15 Kasvillisuus ja eläimistö Suomen törmäpääskykannasta Oikaraisen alueella arvioidaan elävän 4% Törmäpääskyn pesintä häiriintyy rakentamisen aikana ja rantatörmien hävitessä Lähde: Sierilä YVA-selostus, s

16 Vesiympäristö Voimalaitoksen yläpuolisesta alueesta muodostuu patoallas (+ 8m nykyisestä, Tervakarilla +3m, Tikkasenkarilla +5m, Körkönkarilla +6m) Vedenpinnan korkeusvaihtelu kaksinkertaistuu voimalan alapuolella ainakin Olkkakoskelle saakka (40-30 cm -> cm) Lähde: Sierilä YVA-selostus, s. 25

17

18 Jääolosuhteet Sierilän ja Olkkakosken välillä jääkansi olisi epätasaisempi ja epävakaampi ja Olkkakosken sula-alue nykyistä suurempi Jään paksuus Sierilän ja Olkkakosken välillä tulisi olemaan nykyistä ohuempi Rovaniemen kaupungin kohdalla riski sulapaikkojen muodostumiseen kasvaa hieman Sierilän juoksutusten takia Sierilän lossin kohdalla jäätien käyttö ei ole enää mahdollista voimalan rakentamisen jälkeen Lähde: Sierilä YVA-selostus, s. 27, 36

19 Kalasto ja kalastus Ruoppaukset ja perkaukset lisäävät veden samennusta ja pohjan liettymistä ja karkottavat kalaston samennusalueelta Voimalaitospato estää kalojen liikkumisen eri alueiden välillä Harjus häviää tai vähenee merkittävästi voimalan yläpuolella Muut siikakannat tulevat runsastumaan vaellussiikakannan heiketessä Petokalojen elohopeapitoisuuden lisääntyminen 5-10 vuoden ajan Voimalan yläpuolella perhokalastus käy mahdottomaksi Lähde: Sierilä YVA-selostus, s , 49

20 Rantojen vyöryminen Vedennoston jälkeen voimalaitoksen yläpuolisella alueella esiintyy rantaeroosiota ja vyörymisiä 5-10 v ajan, jonka jälkeen törmät kasvavat umpeen Sierilän voimalaitoksen alapuolella vedenkorkeuksien vaihtelu kasvaa ja rantojen suojaustarve kasvaa Olkkakoskelle saakka Lähde: Sierilä YVA-selostus, s. 39

21

22

23 Elinkeinot Porojen talvilaitumia veden alle 111 ha Maatalous: Veden alle jääviä alueita on yhteensä 5:lla maatilalla (peltoja 32 ha) Yksi tila joutuisi lopettamaan toimintansa, koska kaikki rakennukset ja pellot sijaitsevat veden alle jäävillä alueilla Lähde: Sierilä YVA-selostus, s. 44

24 Elinkeinot Rovaniemen seudun matkailutulo milj.euroa, välillisine vaikutuksineen milj. euroa Vesistön talvikäyttö, kuten moottorikelkkailu voivat vaarantua heikentyneiden jääolosuhteiden vuoksi Kesäaktiviteettien - perhokalastuksen ja jokiveneilyn - edellytykset heikkenevät merkittävästi Lähteet: Rovaniemen seudun matkailustrategia 2006, Sierilä YVA-selostus, s. 44

25 Lapin Kansa

26 Joen moninaiskäyttö Perhokalastus loppuu laitoksen yläpuolella, kun koskialueet katoavat Voimalaitos katkaisee veneilyreitin ylä- ja alapuolen välillä Laitoksen alapuolella heikentyneet jääolosuhteet huonontavat liikkumismahdollisuuksia ja muuta joen moninaiskäyttöä Oikaraisen ja Olkkakosken välillä talviaikoina Lähde: Sierilä YVA-selostus, s. 49

27 Tervakari

28

29 Tikkasenkari

30

31

32

33 Körkönkari - Myllyniemi

34

35 Hankkeen merkitys Suomen energiahuollon kannalta Sierilä nettoenergiahyöty 0,120 TWh -> vrt. koko vesivoima n. 13 TWh/vuosi, Olkiluoto 3 13 TWh/vuosi = 100 Sierilää Kokonaisenergiatuotantoon 84,9 TWh (2005) ainoastaan 0,1% lisäys Lähteet: Kemijoki Oy; Teollisuuden voima Oy; Energiateollisuus: Energiavuosi 2005

36 90 84, TWh Kokonaisenergia (2005) 0,12 Sierilä

37 Hankkeen merkitys Suomen energiahuollon kannalta Kaikkiaan vesivoiman uusimisella, kunnostuksella ja lisärakentamisella voidaan lisätä vuosittaista sähköntuotantokapasiteettia vain 0,260 TWh (0,3% kokonaistuotannosta) Jatkuvasti kasvavaa energian kysyntää ei kyetä tyydyttämään vesivoiman lisärakentamisella! Lähde: Energiateollisuus: Energiavuosi 2005

38 Taloudelliset hyödyt kenelle?

39 Kemijoki Oy omistuspohja Osakkaat ( ) Vesivoimaosakkeet % Rahaosakkeet % Koko osakepääoma % Suomen Valtio 52,37 50,10 Fortum Power and Heat Oy Lapin Sähkövoima Oy UPM-Kymmene Oyj Helsingin kaupunki Rovakairan Tuotanto Oy Rovaniemen Energia Oy 63,79 15,40 17,50 10,62 9,28 9,34 19,00 3,45 4,13 3,91 0,81 0,94 1,64 0,66 0,70 1,04 0,38 0,40 Kemijoki Oy 17,65 16,89 Lähde: Kemijoki Oy, vuosikertomus 2005

40

41 Taloudelliset hyödyt kenelle? Vuotuinen nettohyöty 120 GWh Arvo sähköpörssissä 5,2 milj euroa ( ) Fortum Oyj 3,3 milj euroa Rovaniemen Energia Oy 1,04% eli euroa Rovakaira 1,64% eli euroa Kiinteistövero euroa (10,50 euroa/asukas) Lähde: Kemijoki Oy, vuosikertomus 2004, Nord Pool -sähköporssi

42 Työllisyysvaikutus Rakentamisvaiheen välitön ja välillinen työllistävä vaikutus olisi 3-4 vuoden aikana yhteensä 920 henkilötyövuotta, josta Rovaniemen seudulle alle puolet (440 henkilötyövuotta) Henkilötyövuosi ei ole sama kuin työpaikka! (Huom! työuran pituus on vuotta). Käyttövaiheessa voimalaitoksen ei arvioida aiheuttavan lisätarvetta Kemijoki Oy:n nykyiseen henkilöstöön eli Pysyviä työpaikkoja Rovaniemen alueelle ei Sierilän voimalaitoksen seurauksena synny Lähde: Sierilä YVA-selostus, s. 45

43 Juridisia näkökohtia Vesilain 2 luvun 5 Vesilain 2 luvun 6

44

45

46 Kiitos mielenkiinnosta Kotisivut:

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.6.2012 01163/11/5202 muut dnrot

Lisätiedot

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 10.12.2007 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 YHTEYSTIEDOT 3 1. JOHDANTO 5 2. HANKKEESTA VASTAAVA 6 Pohjolan Voima

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002

Sisällysluettelo POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002 15700 POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002 Sisällysluettelo LIITEAINEISTO... 4 ESIPUHE... 5 1 JOHDANTO... 6 2 HANKKEEN TAVOITTEET JA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös 2011

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös 2011 Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Missio, arvot, visio ja strategia 3 Kemijoki-yhtiöt lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sähkön tuotanto ja voimalaitosten käyttö 9 Investoinnit 12 Ympäristö 15 Henkilöstö

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA ESIPUHE Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tavoitteenaan

Lisätiedot

YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS YVA-SELOSTUS 16WWE1516 19.12.2011 YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3: malmin rikastus Venäjällä 2009 YVA:n täydennys 16WWE1516 1 Yhteystiedot: Pöyry

Lisätiedot

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Hakemus 1 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen 22.04.2015 FORTUM POWER AND HEAT OY HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Fortum Power and Heat Oy hakee

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Tilinpäätös

VUOSIKERTOMUS 2013. Tilinpäätös VUOSIKERTOMUS 2013 1 VUOSIKERTOMUS 2013 Uusiutuvaa ja turvallista sähköä meille ja tuleville sukupolville 2 Kemijoki-yhtiöt lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sähkön tuotanto ja voimalaitosten käyttö

Lisätiedot

Rakennettujen jokien tutkimusohjelma: väliraportti 2010 2013

Rakennettujen jokien tutkimusohjelma: väliraportti 2010 2013 Rakennettujen jokien tutkimusohjelma: väliraportti 2010 2013 Toimittajat: Aki Mäki-Petäys, Pauliina Louhi, Panu Orell & Timo P. Karjalainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2014 Riista-

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arvionti teemoittain: Tavoitteiden toteutuminen kehittämisvaihtoehdo issa VAT MK Kaupunkistrategia

Lisätiedot

MUUTOKSEN VUOSI 2014. Vuosikertomus

MUUTOKSEN VUOSI 2014. Vuosikertomus MUUTOKSEN VUOSI 2014 Vuosikertomus KEMIJOKI OY:N ESITTELY OLEMME SUOMEN MERKITTÄVIN VESI- JA SÄÄTÖVOIMAN TUOTTAJA VESIVOIMA ON Suomen tärkeintä uusiutuvaa sähköntuotantoa. Tuotamme noin kolmanneksen maamme

Lisätiedot

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Merituuli Oy 82122960 11.5.2009 RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1 JOHDANTO... 4 2 YLEISTÄ... 5 2.1 Suunnittelualueen sijainti... 5 2.2 Suunnitteluprosessi... 6 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

5. Yleiskaavan kuvaus

5. Yleiskaavan kuvaus 5. Yleiskaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Koskenkorvan yleiskaava on laadittu olemassa olevan kylän rakennetta täydentäen. Kylän rungon muodostavat keskustatoiminnot, valtatie, Ilmajoentien ja kantatie.

Lisätiedot

PVO-Vesivoima Oy. Arviointi Kollaja-hankkeen vaikutuksista Pudasjärven Natura-alueen luontoarvoihin

PVO-Vesivoima Oy. Arviointi Kollaja-hankkeen vaikutuksista Pudasjärven Natura-alueen luontoarvoihin PVO-Vesivoima Oy Arviointi Kollaja-hankkeen vaikutuksista Pudasjärven Natura-alueen luontoarvoihin PVO-Vesivoima Oy Arviointi Kollaja-hankkeen vaikutuksista Pudasjärven Natura alueen luontoarvoihin pvm.

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin asemakaava Kaavaluonnos. Martin kylä 402

ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin asemakaava Kaavaluonnos. Martin kylä 402 ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA Soklin asemakaava Kaavaluonnos Martin kylä 402 Vireilletulo 21.2.2013 Kunnanhallitus xx.xx.xxxx Kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Yhteystiedot: Savukosken kunta,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 16X187607.B004 Huhtikuu 2015 UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A wpd Finland Oy Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE Huhtikuu 2014 Palovaara Ahkiovaaran tuulivoimahanke FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ulkoasu FCG / Leila Väyrynen

Lisätiedot

KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA 2002 TERVOLAN KUNTA OSA-ALUE IV: TERVOLA VAREJOKI LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET MITOITUS 5.6.2002 SELOSTUS

KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA 2002 TERVOLAN KUNTA OSA-ALUE IV: TERVOLA VAREJOKI LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET MITOITUS 5.6.2002 SELOSTUS KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA 2002 TERVOLAN KUNTA OSA-ALUE IV: TERVOLA VAREJOKI LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET MITOITUS 5.6.2002 SELOSTUS TERVOLAN KUNTA YMPÄRISTÖTAITO OY 2002 1. LÄHTÖKOHDAT Maisemarakenne Osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 18.11.2013 FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki I YHTEYSTIEDOT Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi

Lisätiedot

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI Toimiala: SÄHKÖNTUOTANTO Työryhmä: Mauno Paavola (pj.) Sami Jakonen Matti Kaisjoki Matti Rintanen Terhi Sarakaski Alpo Savikoski Teollisuuden Voima Oy Teollisuuden Voima

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIONTISELOSTUS TAMMIKUU 2011 Fortum Power and heat Oy n YVA - selostus n YVA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 HANKKEESTA

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot