Primäärienergian kulutus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Primäärienergian kulutus 2010"

Transkriptio

1 Primäärienergian kulutus 2010 Valtakunnallinen kulutus yhteensä 405 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 27 prosenttia Omavaraisuusaste 32 prosenttia Itä-Suomen* kulutus yhteensä 69,5 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 56 prosenttia Omavaraisuusaste 61 prosenttia Osuus valtakunnallisesta kulutuksesta 17 prosenttia Etelä-Savon kulutus yhteensä 8,6 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 43 prosenttia Omavaraisuusaste 49 prosenttia Osuus valtakunnallisesta kulutuksesta 2 prosenttia Primäärienergian kulutus Etelä-Savossa vuonna 2010 *Itä-Suomi = Itä-Suomen bioenergiaohjelman maakunnat Lähde: Itä-Suomen energiatilastointi

2 Sähkön tuotanto ja käyttö 2011 (GWh) Vesivoimvoimvoima teollisuus kaukolämpö yhteensä yhteensä Tuuli- Ydin- Yht.tuot./ Yht.tuot./ Erillinen Tuotanto Käyttö Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois- Karjala Kainuu Koko maa Lähde: Energiateollisuus (www.energia.fi/tilastot-ja-julkaisut/) Itä-Suomen osuus koko maan: tuotannosta 10 prosenttia käytöstä 17 prosenttia Etelä-Savon osuus koko maan: tuotannosta 0,6 prosenttia käytöstä 2,1 prosenttia Sähkön omavaraisuusaste: Etelä-Karjala 56 % Etelä-Savo 26 % Pohjois-Savo 32% Pohjois-Karjala 60 % Kainuu 106 % Koko maa 86 % 2

3 Valtakunnalliset energiatavoitteet vuodelle 2020 Valtioneuvosto hyväksynyt Energiaomavaraisuus nousee nykyisestä 32 %:sta 36 %:iin Energian loppukulutus 310 TWh (-37 TWh perusurasta) Vuonna 2010 energian kokonaiskulutus oli 405 TWh Sähkönkulutuksen osuus 98 TWh (-5 TWh) Vuonna 2010 sähkön kokonaiskulutus oli 87,7 TWh Uusiutuvan osuus oltava 38 % loppukulutuksesta 2020 Uusiutuvan energian käyttöä lisättävä voimakkaasti Metsäteollisuuden osuus uusiutuvasta nyt 70 % Metsähakkeella suurin uusiutuvan lisäys (2-3 kertainen käyttö) Tuulivoima (6 TWh) ja lämpöpumput (5 TWh) myös tärkeät Liikenteessä 10 % osuus antaa 6 TWh uusiutuvia Tavoitteet päivitetään 2012 loppuun mennessä nykyisen hallituksen toimesta Lähde: TEM 3

4 ISBEO 2020 yleiset energiatavoitteet Energian säästötavoite 10 prosenttia vuoden 2008 tilanteesta (n. 67 TWh) Uusiutuvien osuus 78 prosenttia Energiaomavaraisuusaste 83 prosenttia Kukin maakunta vastaa kestävän alueellisen energiatuotannon tavoitteistaan maakunnallisten ohjelmien kautta Tuulivoimalle asetettuja tavoitteita vuoteen 2020 Valtakunnantasolla tuotantotavoite 6 TWh eli 2 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta (6 prosenttia sähkönkulutuksesta) Itä-Suomen* tuulivoiman tuotantotavoite määritelty ISBEOssa** : Tuulivoimalla tuotettaan 500 GWh eli prosentti Itä-Suomen energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 ISBEOn tavoite vastaa 8 prosenttia koko maan tuulivoimatavoitteesta Peruste valtakunnallista tavoitetta alhaisemmalle tavoitteelle on alhainen tuulivoiman tuotannon lähtötaso nykytilanteessa (käytännössä 0 prosenttia) *Itä-Suomi = Itä-Suomen bioenergiaohjelman maakunnat ** ISBEO = Itä-Suomen bioenergiaohjelma 4

5 Tuulivoiman nykytila ja kehitteillä olevat hankkeet Kehitteillä olevat tuulivoimahankkeet Suomen tuulivoimakapasiteetti on 220 MW eli 137 tuulivoimalaa (kesäkuu 2012). Voimaloiden koko vaihtelee 0,2 MW 3,6 MW mennessä Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita noin megawatin (MW) edestä. Merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on MW:a. Lähde: VTT Tuulivoimatilastot (http://www.vtt.fi/proj/windenergystatistics/?lang=fi) 5

6 Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffi Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffi käyttöön Korvasi kiinteän tukimuodon, joka oli käytössä Syöttötariffin piirin hyväksytään tuuli-, biokaasu- ja puupolttoainevoimalat Syöttötariffin mukainen sähkön takuuhinta 83,5 /MWh Tuulivoimalla tuotetulle sähkölle korotettu takuuhinta 105,3 /MWh asti Voimalaitos voi saada tukea korkeintaan 12 vuoden ajan Tukijärjestelmään hyväksytään tuulivoimaloita, kunnes niiden generaattoreiden yhteisteho ylittää MW Maksettava syöttötariffi määräytyy sähkön markkinahinnan mukaan Markkinahintana käytetään kolmen kuukauden tariffijakson keksimääräistä hintaa Syöttötariffi = takuuhinta sähkön markkinahinta Jos sähkön markkinahinta on alle 30 /MWh, käytetään markkinahintana 30 /MWh Syöttötariffin piirissä 59 laitosta, joista 48 metsähakelaitoksia ja 11 tuulivoimaloita (tilanne 6/2012) Lähde: Energiamarkkinavirasto (http://www.energiamarkkinavirasto.fi/) 6

7 Syöttötariffin toteutuminen vuonna 2012 Tariffi-jakso Sähkön markkinahinnan keskiarvo [ /MWh] Syöttötariffi, kun tavoitehinta on 83,50 /MWh [ /MWh] Syöttötariffi, kun tavoitehinta on 105,30 /MWh [ /MWh] Metsähakevoimaloille maksettu syöttötariffi milj. euroa Tuulivoimaloille maksettusyöttötariffi milj. euroa 1/2012 ( ) 2/2012 ( ) 3/2012 ( ) 42,50 41,00 62,80 9,8 0,6 32,41 51,09 72,89 5,9 1,4 30,85 52,65 74,45 Ei tiedossa Ei tiedossa Vuoden 2011 aikana ns. kiinteää tukea maksettiin 8,5 miljoonaa euroa, josta 6,8 miljoonaa euroa maksettiin metsähakevoimalaitoksille. Tuulivoima sai tukea 1,1 miljoonaa, vesivoima 0,4 ja biokaasulla tuotettu sähkö 0,3 miljoonaa euroa. Lähde: Energiamarkkinavirasto (http://www.energiamarkkinavirasto.fi/) 7

8 Tuulivoiman energiantuotto Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli 199 MW, 131 tuulivoimalaa. Tuulivoimalla tuotettiin noin 0,6% Suomen sähkönkulutuksesta (noin 481 GWh). Tuulivoimala on tuottanut hyvin kun laitoksen huipunkäyttöaika on yli h, eli 3 MW:n laitoksen tuotto olisi yli MWh Suomen 3 MW:n laitoksien (20 kpl) keskimääräinen huipunkäyttöaika oli h vuonna 2011 Iso-Britanniassa huipunkäyttöaika h/a, Saksassa h/a Tuottavuus vaihtelee ajallisesti ja alueellisesti: Voimala (3 MW:n laitoksia) MWh 2008 MWh 2009 MWh 2010 MWh 2011 Käytettävyys 2010 Kemi, Ajos ,9 % Kemi, Ajos T ,0 % Kemi, Ajos T ,5 % Pori, Meri-Pori 11* ,1 % * Voimala aloitti tuotannon 10/09 Lähteet: Suomen tuulivoimayhdistys (http://www.tuulivoimatieto.fi) ja VTT: Kuukausitilastot ja Tuulivoimatilasto 2010 (http://www.vtt.fi/proj/windenergystatistics/index.jsp) 8

9 Tuulivoimalan talous kuivalla maalla 1/3 Yksiselitteistä vastausta kysymykseen paljonko tuulivoima maksaa ei useinkaan voida antaa. Vastaus kysymykseen riippuu hankkeen teknisistä ja taloudellisista reunaehdoista Investointikustannukset ovat noin /kw 3 MW:n laitoksen kokonaisinvestointikustannukset ovat optimiolosuhteissa noin 4,5 miljoonaa euroa. Itse tuulivoimalaitoksen osuus kokonaisinvestoinnista on % Vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannusten arvioidaan olevan noin 2-3 % projektin alkuperäisestä investointikustannuksista eli noin /MWh Lisäksi maanvuokra ja kiinteistövero Lähteet: Suomen tuulivoimayhdistys (http://www.tuulivoimatieto.fi) 9

10 Tuulivoimalan talous kuivalla maalla 2/3 ARVIO 3 MW:n TUULIVOIMALAN TALOUDESTA ETELÄ-SAVOSSA Arviossa käytetyt oletukset: Käynnistyspäivä: Kokonaisinvestointi: 4,5 M Voimalan verotusarvo kiinteistöverotuksessa: voimalan osuus kokonaisinvestoinnista 60 prosenttia, josta verotusarvo 70 prosenttia eli1,89 M (alenema 4%/a) Huipunkäyttöaika vuodessa: h Sähkön tuotanto vuodessa: MWh Syöttötariffin mukainen hinta sähköstä : 105,3 /MWh Syöttötariffin mukainen hinta sähköstä : 83,5 /MWh Sähkön keskimääräinen markkinahinta >: 55 /MWh Vuotuiset käyttö- ja kunnossapitokustannukset: 15 /Mwh Kiinteistöveroprosentti: 0,95 (Etelä-Savon yleisen kiinteistöveron keskiarvo) Käyttöikä: 20 vuotta Lähteet: Suomen tuulivoimayhdistys (http://www.tuulivoimatieto.fi) 10

11 Tuulivoimalan talous kuivalla maalla 3/3 Sähkön myynnistä saatavat tulot: Kolmena ensimmäisenä vuotena: /a Seuraavat yhdeksän vuotta: /a Seuraavat kahdeksan vuotta: /a TULOT YHTEENSÄ 20 V: Kulut: Investointi: Käyttö- ja kunnossapitokustannukset: /a Maanvuokra: /a Keskimääräinen kiinteistövuokra: e/v KULUT YHTEENSÄ 20 v: TUOTTO 20v:

12 Mahdollisia tuulivoima mitoituksia Itä-Suomessa ja Etelä-Savossa Mitoitukset laskettu 3 MW:n voimalan vuosituotolla, joka on MWh ISBEOn mukainen 500 GWh:n sähköntuotantotavoite jaettuna maakuntien kesken Itä-Suomen väestöosuuksiin perustuen Väestö 2011 Osuus tuulivoimatavoitteesta määrä osuus GWh Voimaloiden määrä Etelä-Savo % Etelä-Karjala % Kainuu % 52 7 Pohjois-Karjala % Pohjois-Savo % Itä-Suomi yht %

13 ISBEOn mukainen 500 GWh:n sähköntuotantotavoite jaettuna maakuntien kesken Itä-Suomen sähkönkulutus osuuksiin perustuen Sähkönkulutus 2011 Osuus tuulivoimatavoitteesta GWh osuus GWh Voimaloiden määrä Etelä-Savo % 60 8 Etelä-Karjala % Kainuu % 41 6 Pohjois-Karjala % Pohjois-Savo % Itä-Suomi yht % Itä-Suomen sähkötuotanto osuuksiin perustuen Sähkköntuotanto 2011 Osuus tuulivoimatavoitteesta GWh osuus GWh Voimaloiden määrä Etelä-Savo % 30 4 Etelä-Karjala % Kainuu % Pohjois-Karjala % Pohjois-Savo % Itä-Suomi yht %

14 Valtakunnalliset tavoitteet ja Etelä-Savon osuudet niistä Mitoituksessa käytetyt Etelä-Savon osuudet Sähkönkulutusosuus: 2,1 prosenttia Sähköntuotanto-osuus: 0,6 prosenttia Väestöosuus: 2,83 prosenttia Tuulivoimalla tuotetaan 6 prosenttia sähkönkulutuksesta (vuoden 2011 kulutus) Etelä-Savon osuus tuulivoimaloista (kpl) Sähkönkulutusosuudella: 14 Sähköntuotto-osuudella: 4 Väestöosuudella: 19 Syöttötariffin piiriin maksimissaan MW tuulivoimaa Etelä-Savon osuus tuulivoimaloista (kpl 3MW:n voimaloita) Sähkönkulutusosuudella: 18 Sähköntuotanto-osuudella: 5 Väestöosuudella: 24 14

15 Valtakunnalliseen tuulivoimatavoitteeseen perustuva mitoitus (6 000 GWh) Etelä-Savon osuus tuulivoimaloista (kpl) Sähkönkulutusosuudella: 18 Sähköntuotanto-osuudella: 5 Väestöosuudella: 24 15

16 Etelä-Savo nostaa sähköntuotanto omavaraisuutensa Itä-Suomen tai Suomen nykyiselle omavaraisuustasoon tai perätä täydelliseen omavaraisuuteen vuoden 2011 sähkönkulutuksella ja -tuotannosta Etelä-Savon omavaraisuusaste oli 26 prosenttia vuonna 2011 Itä-Suomen omavaraisuusaste on 52 prosenttia, päästäkseen tähän Etelä-Savon tulisi lisätä tuotantoaan 438 Gwh Suomen omavaraisuusaste on 86 prosenttia, päästäkseen tähän Etelä-Savon tulisi lisätä tuotantoaan Gwh 100 prosenttinen omavaraisuus edellyttäisi tuotannon lisäystä GWh Tuulivoiman osuus omavaraisuuden nostosta Tuulivoimaloiden määrä kun omavaraisuusaste 52 prosenttia 86 prosenttia 100 prosenttia 30 prosenttia prosenttia prosenttia

17 Tuulivoima maakuntakaavoissa Itä-Suomessa Pohjois-Savo: Luonnoksessa voimaloiden maksimimäärä 90 voimalaa Ehdotuksessa voimaloiden maksimäärä 222 voimalaa Pohjois-Karjala: Luonnoksessa voimaloiden maksimäärä 175 voimalaa (yhden alueen osalta voimaloiden määrää ei oltu arvioitu) Etelä-Karjala: Neljä aluetta kaavassa, jäivät vahvistumatta. Vaihekaavoitus käynnistymässä Kainuu: Vaihekaavoitus käynnistymässä 17

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa Ajankohtaista Suomen tuulivoimayhdistys laati syksyllä 2011 tuulivoimavision 2030 ja 2050 osoittamaan tietä tuulivoimarakentamiselle. Samassa yhteydessä käytiin läpi tuulivoiman kustannuksia ja hyötyjä.

Lisätiedot

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu Tuulesta temmattua rahaa Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu Oma tuulivoimala Tuotantokustannus korkea markkinahintaan verrattuna Alle 500 kw

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

Bioenergia on maaseudun mahdollisuus Paikalliset ratkaisut -seminaari 11.9.2012 Esittely: Ilpo Mattila MTK

Bioenergia on maaseudun mahdollisuus Paikalliset ratkaisut -seminaari 11.9.2012 Esittely: Ilpo Mattila MTK Bioenergia on maaseudun mahdollisuus Paikalliset ratkaisut -seminaari 11.9.2012 Esittely: Ilpo Mattila MTK 1.1.2007 Osasto / Yksikkö / Etunimi Sukunimi 2 1.1.2007 Osasto / Yksikkö / Etunimi Sukunimi 3

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 30.3.2011 MTK- Häme

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 30.3.2011 MTK- Häme Tuulesta temmattua rahaa Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 30.3.2011 MTK- Häme Oma tuulivoimala Tuotantokustannus korkea markkinahintaan verrattuna www.tuuliatlas.fi,

Lisätiedot

Risto-Matti Keski-Keturi Uusiutuvan energian paikalliset mahdollisuudet

Risto-Matti Keski-Keturi Uusiutuvan energian paikalliset mahdollisuudet Risto-Matti Keski-Keturi Uusiutuvan energian paikalliset mahdollisuudet Kandidaatintyö Tarkastaja: Aki Korpela II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma Risto-Matti

Lisätiedot

Yksikään voimala ei jaksa yksin

Yksikään voimala ei jaksa yksin puhdasta energiaa huomiseen STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Yksikään voimala ei jaksa yksin 04/11 Käytetty voimala, kannattava vaihtoehto? pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus. Esittely: Ilpo Mattila MTK

Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus. Esittely: Ilpo Mattila MTK Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus Esittely: Ilpo Mattila MTK EU ilmasto- ja energiapolitiikka 2030 Taustalla osittain kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden hidas eteneminen -> toistaiseksi ei

Lisätiedot

Energiaosaston näkökulmia. Jatta Jussila 24.03.2009

Energiaosaston näkökulmia. Jatta Jussila 24.03.2009 Energiaosaston näkökulmia Jatta Jussila 24.03.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen 2020 mennessä 20 % yksipuolinen

Lisätiedot

ENERGIAKOLMIO OY. Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa. Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014. Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki

ENERGIAKOLMIO OY. Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa. Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014. Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki ENERGIAKOLMIO OY Tuulivoiman rooli Suomen energiatuotannossa Jyväskylän Rotary klubi 13.1.2014 Energiakolmio Oy / 13.1.2014 / Marko Lirkki ENERGIAKOLMIO OY Energiakolmio on Suomen johtava riippumaton energiamarkkinoiden

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia, kansallisen tiekartan 2050 valmistelu ja uusiutuvan energian tukeminen

Energia- ja ilmastostrategia, kansallisen tiekartan 2050 valmistelu ja uusiutuvan energian tukeminen Energia- ja ilmastostrategia, kansallisen tiekartan 2050 valmistelu ja uusiutuvan energian tukeminen Paikallisvoiman seminaari 14.3.2013 Kansallissali, Helsinki Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Esityksen

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012. Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012 Toimialapäällikkö Markku Alm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa vuonna 2011, % (suluissa prosenttiosuuden muutos vuodesta

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian. Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian. Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian investointeihin Suomessa Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista Petteri Kuuva 24.3.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto-

Lisätiedot

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi Kansanedustaja Anne Kalmari Energiapaketin tausta Tukee hallituksen 6.11.2008 hyväksymän kansallisen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X161236.D001 Kesäkuu 2013 UPM-KYMMENE OYJ Kokkosuon tuulivoimahanke Kokkosuon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma Kokkosuon tuulivoimahanke COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot