OMAVALVONTA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: SISÄLLYS:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: SISÄLLYS:"

Transkriptio

1 OMAVALVONTA SISÄLLYS: I II III TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: 1. Tavaran hankinta ja vastaanotto 2. Kylmä- ja pakastelaitteiden valvonta 3. Elintarvikkeiden valmistus ja myynti 3.1 Valmistuksen yleinen järjestäminen 3.2 Jäähdyttäminen 3.3 Jäädyttäminen 3.4 Kylmänä tarjottavat tai myytävät valmisteet 3.5 Pakasteiden ja jäädytettyjen tuotteiden sulatus 3.6 Valvontatoimenpiteet 4. Elintarvikkeiden kuljetus ja tarjoilu/pitopalvelutoiminta 4.1 Kuljetusajoneuvo 4.2 Kuljetus tarjoilupaikkaan 4.3 Pitopalvelutarjoilun yleinen järjestäminen 4.4 Kuumana tarjottavat elintarvikkeet 4.5 Kylmänä tarjottavat elintarvikkeet 5. Valitusten käsittely 6. Siivous- ja puhdistusohjelma 6.1 Huoneiston ja välineiden puhtaanapito 6.2 Kuljetuskorien ja konttien puhtaanapito 6.3 Kuljetusajoneuvojen puhtaanapito 6.4 Astianpesukoneen puhtaanapito ja huolto 7. Näytteenottosuunnitelma 8. Jätehuolto-ohje 9. Menettelytapaohje tuholaisten torjumiseksi 10. Henkilökunnan hygienia 11. Elintarvikkeiden jäljitettävyys 12. Takaisinvetosuunnitelma 13. Asiakirjojen säilytys

2 I TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS Juhlapalvelu Lopen Juhlapalvelu on liikkuva pitopalvelu. Se valmistaa tarjottavat juhlaruokansa valmistuskeittiössä, joka on tarkoitukseen hyväksytty elintarviketila osoitteessa Lopentie 1, Riihimäki. Valmistuksen jälkeen mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet jäähdytetään ja ne kuljetetaan tarjoilutilaan jäähdytettynä. Lämpimänä tarjoiltavat ruoat kuumennetaan tarjoilupaikalla. Puolivalmisteita ja valmisteita voidaan tarvittaessa jäädyttää. Juhlapalvelulla on tarkoitukseen soveltuva jäädytyslaite sekä asianmukainen jäädytyslupa. II KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI Ensimmäinen kriittinen piste liittyy tavaran hankintaan. Tuotteet ja raaka-aineet hankitaan noutotukuista ja alueen elintarvikeliikkeistä. Tällöin valvonta alkaa jo ennen tavaran ostamista. Tarkastetaan pakattujen tuotteiden päiväykset ja tuoretavaroiden laatu silmämääräisesti. Kuljettaminen ei ole kovin suuri riski, sillä ostopaikat ovat lähellä ja käytettävissä on paksuseinäisiä styrox-kontteja ja kylmävaraajia. Toinen kriittinen piste on kylmälaitteiden valvonta. Koko ajan seurataan käytössä olevien kylmälaitteiden lämpötiloja, jotta häiriöt voidaan havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kolmas kriittinen piste on valmistettavien helposti pilaantuvien puolivalmisteiden ja valmisteiden jäähdyttäminen. Jäähdyttämistä varten keittiössä on jäähdytyslaite tai jäähdytyslaitteita, joiden teho on mitoitettu toiminnan laatua ja laajuutta vastaavaksi. Jäähtymisaikoja ja lämpötiloja seurataan. Neljäs kriittinen piste on lämpimänä tarjottavien elintarvikkeiden kuumentaminen tarjoilupaikalla. Tällöin huolehditaan siitä, että kuumentaminen on riittävää. Kuumentamista valvotaan tarkoitukseen varatulla digitaalisella lämpömittarilla

3 III OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TAVARAN HANKINTA JA VASTAANOTTO Tuotteiden hankintapaikat Noutotukut, elintarvikeliikkeet, toimitustukut, elintarviketuottajat, muut Valvontatoimenpiteet hankinnan ja vastaanoton yhteydessä Kaikki tuotteet tarkastetaan silmämääräisesti ostettaessa tai vastaanotettaessa. Pakasteet ja mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet tarkastetaan ensin. Tarkastuksen kohteena ovat tuotteen kelpoisuus elintarvikkeeksi, laatu, päiväykset sekä muut pakkausmerkinnät. Noutotukkujen tuotevalikoimissa on jatkuvasti tuotteita, joissa ei ole minkäänlaisia pakkausmerkintöjä. Erityisesti niitä on juustoraasteissa sekä pakastetuissa vihanneksissa ja vihannessekoituksissa. Sellaisten tuotteiden ostamista vältetään. Muissa elintarvikeliikkeissä pakkausmerkinnöissä on harvemmin puutteita. Vihanneksia valittaessa ei luoteta myyjäliikkeen noutotukun tai tavallisen elintarvikeliikkeen ilmoitukseen, että kyseessä on laatuluokkaan 1. kuuluva tuote. Erityisesti talviaikaan on varottava tomaatteja, kurkkuja ja jäävuorisalaattia, joita myydään Laatuluokka 1. merkinnällä varustettuna, vaikka itse tuotteet ovat alle kaiken luokituksen. Arvioinnissa luotetaan vain omiin aistihavaintoihin. Myyjäliikkeiden henkilökunnalta ei saa apua laadun selvittämiseen. Liikkeet eivät piittaa siitä, millaisin laatuluokkamerkinnöin ne tavaraa asiakkailleen tarjoavat. Elintarvikeliikkeiden myyjien tiedot kasvisten laatuluokituksesta ovat hyvin puutteelliset. Juhlapalvelun henkilöstö on riittävän ammattitaitoista arvioimaan tuotteiden laatua ja kelpoisuutta juhlaruoaksi. Henkilöstöä opastetaan suhtautumaan kriittisesti myyjäliikkeiden laatuluokitusmerkintöihin. Juhlapalvelu välttää ostamista toimitustukuista sen vuoksi, että silloin ei ole etukäteen mahdollista tehdä henkilökohtaisia havaintoja tuotteesta ja sen laadusta ennen ostopäätöksen tekemistä. Toimitustukut toimittavat, mitä niillä sattuu olemaan. Korjaavat toimenpiteet Mikäli tavaraerä on määräysten vastainen tai se ei muuten täytä laatuvaatimuksia, sitä ei osteta tai oteta vastaan. Katkeamaton kylmäketju ja muuta kuljetuksissa huomioitavaa Kuljetuksissa huolehditaan siitä, että pakasteiden ja mikrobiologisesti helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kylmäketjut eivät pääse katkeamaan ainakaan tässä kohdassa.

4 Marketeissa ja noutotukuissa näkee usein käytävillä lavatolkulla lihatuotteita ja pakasteita, jotka odottavat kylmätilaan sijoittamista. Ne saattavat viipyä lämpimässä jopa puoli päivää. Se on vakava puute kylmäketjussa, mutta siihen Juhlapalvelulla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Jälkikäteen tuotteesta on mahdotonta arvioida, onko sen kylmäketju ollut kunnossa. Jos pakaste on kovasti hileinen, voidaan epäillä kylmäketjun katkeamista jossain vaiheessa. Kovasti hileisten pakasteiden ostamista vältetään. Kuljetuksessa on käytettävissä paksuseinäisiä styrox-kontteja ja kylmävaraajia. Konttien käyttötarve ja käyttötarkoitus vaihtelee sään ja vuodenaikojen mukaan. Juhlapalvelun henkilöstöllä on riittävä ammattitaito ja kyky arvioida kuljetusvälineiden käytön tarkoituksenmukaisuutta. Keväällä ja kesällä pakasteet ja mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet on kuljetettava styrox-konteissa. Auringonpaisteella ja kesällä on syytä käyttää lisäksi kylmävaraajia. Syksyllä ja talvella pikkupakkasella mikrobiologisesti helposti pilaantuvia elintarvikkeita voidaan pakettiautossa kuljettaa myös ilman styrox-konttia. Kovalla talvipakkasella pakasteet voidaan kuljettaa ilman styrox-konttia, johon tällöin pakataankin vihannekset jäätymisvaurioiden estämiseksi. Kuljetuksen jälkeinen lämpötila arvioidaan aistinvaraisesti. Jos epäillään lämpötilan liiallista kohoamista, tuotteen pintalämpötila mitataan. Mahdolliset poikkeamat ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan. 2. KYLMÄ- JA PAKASTELAITTEIDEN VALVONTA Kylmälaitteet Katso erillinen luettelo liitteenä. Valvontatoimenpiteet Kylmä- ja pakastetilojen lämpömittarit sijoitetaan helposti luettavaan kohtaan ja sellaiseen paikkaan, missä mittari mittaa kylmätilan todellista lämpötilaa. Lämpötiloja seurataan alati ja niitä verrataan taulukon ohjearvoihin. Korjaavat toimenpiteet Mikäli lämpötilat eivät ole oikeat, korjataan syy ja arvioidaan tuotteiden käyttökelpoisuus.

5 Lämpötilat kirjataan joka toinen viikko. Poikkeamat ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan. 3. ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS JA MYYNTI 3.1 Valmistuksen yleinen järjestäminen Elintarvikkeiden valmistusta varten on erillinen, valvontaviranomaisen hyväksymä, elintarvikehuoneisto. Erilaiset keittiötoiminnat kuten juuresten ja kasvisten käsittely, lihan käsittely ja leipominen porrastetaan ajallisesti eri aikaan tapahtuviksi. Samoin eri toiminnoille on eri työvälineitä - esimerkiksi leikkuulaudat. Gluteenittomat leivotaan eri aikaan kuin muut tuotteet. Gluteenittomia leivottaessa voidaan käyttää pöydällä suojapaperia. Käytettävät tuoreet lihat hankitaan tuoreena. Myös tuoreet kalat hankitaan tuoreena. Pakastekala hankitaan pakastettuna. Samoin myös pakastettu liha ja pakastetut lihavalmisteet hankitaan pakastettuna. Jauheliha hankitaan jauhettuna. Savustetut lihatuotteet ja kalatuotteet hankitaan savustettuina. Kuumentamalla valmistettavat elintarvikkeet kypsennetään huolellisesti. Jos tarjoilu tapahtuu myöhemmin, tuote jäähdytetään niin, että sen lämpötila on neljän tunnin kuluttua < + 6 o C. Kylmänä tarjottavat elintarvikkeet säilytetään < + 8 o C:n lämpötilassa paitsi helposti pilaantuviksi luettavat elintarvikkeet, jotka säilytetään < + 6 o C:n lämpötilassa. Jäähdytystä ja kylmäsäilytystä varten huoneisto on varustettu tarvittavilla kylmälaitteilla. 3.2 Jäähdyttäminen Kuumentamalla valmistetut elintarvikkeet, joiden tarjoilu tapahtuu myöhemmin lämpimänä tai kylmänä, jäähdytetään niin, että niiden lämpötila on viimeistään neljän tunnin kuluttua < + 6 o C. Jäähtymisen aikataulua ja lämpötilaa seurataan eräkohtaisesti. Seurannan välineinä käytetään kelloa ja lämpömittaria. Jäähdytettävät tuotteet voidaan siirtää suoraan uunista jäähdytyslaitteeseen tai antaa esijäähtyä ensin jonkin aikaa pinnavaunussa huoneenlämmössä, jolloin suuri osa höyrystä poistuu. 3.3 Jäädyttäminen Valmistettu elintarvike tai puolivalmiste voidaan jäädyttää myöhempää käyttöä varten. Jäädyttämistä varten on varattu tarkoitukseen sopiva jäädytyslaite. Juhlapalvelulla on valvovan viranomaisen myöntämä lupa jäädyttämiseen. 3.4 Kylmänä tarjottavat tai myytävät valmisteet

6 Kylmänä tarjottavat tai myytävät valmisteet säilytetään < + 8 o C:n lämpötilassa. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilytetään < + 6 o C:n lämpötilassa. Valmistuksen aikana huolehditaan siitä, että työtilan lämpötila ei ole liian korkea. Laitteiden, työvälineiden ja henkilökunnan hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. 3.5 Pakasteiden ja jäädytettyjen tuotteiden sulatus Pakasteet ja jäädytetyt tuotteet sulatetaan kylmätilassa (projektikylmiö), jonka lämpötila on säädetty niin, ettei se nouse yli + 8 o C:een. Yleensä pakastetut ja jäädytetyt tuotteet on pakattu niin, ettei sulamisvesistä tule ongelmaa. Tarvittaessa käytetään alusastiaa. 3.6 Valvontatoimenpiteet Lämpötilavalvonta Noudatetaan luvussa 2. esitettyä lämpötilojen valvontasuunnitelmaa. Mikrobiologinen ja kemiallinen laadunvalvonta Noudatetaan luvussa 7. esitettyä näytteenottosuunnitelmaa. 4. PITOPALVELUTOIMINTAAN KUULUVA ELINTARVIKKEIDEN KULJETUS JA TARJOILU 4.1 Kuljetusajoneuvo Elintarvikkeiden kuljettamista varten on käytettävissä pakettiauto. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. 4.2 Kuljetus tarjoilupaikkaan Kuljetuksen ajaksi elintarvikkeet, astiat ja välineet pakataan pölytiiviisti. Kuljetuksen aikana huolehditaan siitä, että mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyttävät < + 6 o C lämpötilan. Tarkoitusta varten on varattu paksuseinäisiä styrox-kontteja sekä kylmävaraajia. Lämpötiloja seurataan tarkoitukseen varatulla mukana kuljetettavalla digitaalisella lämpömittarilla. 4.3 Pitopalvelutarjoilun yleinen järjestäminen Juhlan suunnittelu aloitetaan aina juhlapaikan tilojen ja käytettävissä olevien varusteiden kylmätilat, uunikapasiteetti, liesikapasiteetti, astiat, kalusteet jne - arvioinnista. Sen perusteella laaditaan juhlasuunnitelma, joka sisältää resursseihin sopeutetun ruokalistan. Samalla arvioidaan elintarvikkeiden tarjollaoloaika, joka pyritään suunnittelussa minimoimaan. Näin varmistetaan juhlan elintarvikehygienian näkökulmasta turvallinen toteutus. Juhlatarjoilun päätyttyä ruoantähteet pyritään pääsääntöisesti heittämään roskiin, mistä pyritään sopimaan etukäteen tilaajan kanssa. Tähteet ovat kuitenkin tilaajan omaisuutta, joten halutessaan tämä voi ottaa ne itselleen.

7 Juhlapalvelun vastuu elintarvikkeiden käsittelystä ja laadusta päättyy kuitenkin juhla-aterian lopussa. Juhlapalvelu voi ottaa ja säilyttää näytteitä juhlatilaisuuksissa tarjottavista elintarvikkeista siltä varalta, että jotain epäilyttävää ilmenee. Otetut näytteet varustetaan yksilöivin merkinnöin ja säilytetään jäädytettynä noin viikon verran. 4.4 Kuumana tarjottavat elintarvikkeet Kuumana tarjottavat elintarvikkeet kuumennetaan tarjoilupaikassa vähintään + 70 C o ohjelämpötilaan. Kuumennuslämpötiloja seurataan tarkoitukseen varatulla mukana kuljetettavalla digitaalisella lämpömittarilla. 4.5 Kylmänä tarjottavat elintarvikkeet Kylmänä tarjottavat elintarvikkeet säilytetään < + 8 o C:n ja < + 6 o C:n lämpötiloissa tarjollepanoon asti. Laitteiden, työvälineiden ja henkilökunnan hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. 5. VALITUSTEN KÄSITTELY Valvontatoimenpiteet Ruokamyrkytystä epäiltäessä tehdään lain määräämä ilmoitus välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen sisältyvät ilmoittajan yhteystiedot. Ruokamyrkytystä tai tuotteen laatua epäiltäessä otetaan näyte, jota säilytetään niin, että se voidaan tutkia laboratoriossa ruokamyrkytyksen syyn tai tuotteen laadun selvittämiseksi. Todetusta tai epäillystä terveyshaitasta tehdään ilmoitus terveystarkastajalle. Korjaavat toimenpiteet Selvitetään valituksen oikeellisuus ja syy sekä ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Asiakasvalitukset ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet kirjataan. 6. SIIVOUS- JA PUHDISTUSOHJELMA

8 6.1 Huoneiston ja välineiden puhtaanapito Huoneiston ja varusteiden puhtaanapitoa varten yrityksellä on siivous- ja puhdistusohjelma SIIVOUS- JA PUHDISTUSOHJELMA 1. PÄIVITTÄISET TOIMENPITEET Toimitilan puhtautta ja siisteyttä arvioidaan alati aistinvaraisesti. Työpöydät pestään Lattialta poistetaan irtonainen roska ja murut lakaisemalla ja imuroimalla. Jäljelle jäänyt pöly poistetaan pyyhkimällä. Itsepintaiset tai tahmeat tahrat pestään pois. Tarjottimet, työvälineet, kulhot ja muut astiat tiskataan. Vessa siivotaan ja huolehditaan siitä, että vessapaperia on aina saatavilla. Huolehditaan, että saippua-annostelijoissa on saippuaa ja pyyheannostelijoissa pyyhkeitä. Pidetään yllä hyvää järjestystä. Erityistä huomiota kiinnitetään siivouskomeron järjestykseen. Märät rievut kuivatetaan kuivatuspatterilla. 2. VIIKOTTAISET TOIMENPITEET Pöydät ja tasot pestään. Lattia pestään. 3. NELJÄNNESVUOSITTAISET TOIMENPITEET Kylmäkalusteet sulatetaan ja pestään. Lattia pestään ja vahataan. Varastohyllyt tyhjennetään ja puhdistetaan. Toimitilan ylärakenteista imuroidaan pölyt. 6.2 Kuljetuskorien ja konttien puhtaanapito Kuljetuskorien ja konttien puhtautta seurataan koko ajan. Ne pestään tarvittaessa. Kerran kuukaudessa suoritetaan säännönmukainen pesu. Ilmakuivaus. 6.3 Kuljetusajoneuvon puhtaanapito Elintarvikkeiden kuljettamista varten on käytettävissä pakettiauto. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Pakettiauton kuljetustila tarkastetaan viikoittain. Lattialta imuroidaan hiekka ja kertynyt irtopöly. Sisäpuolisilta seinä- ja kattopinnoilta pyyhitään kertynyt irtopöly kostealla pyyhkimellä. 6.4 Astianpesukoneen puhtaanapito ja huolto Astianpesukoneen roskasihdit puhdistetaan ja kone huuhdellaan päivittäin käytön jälkeen. Suihkuvarsien suuttimien kuntoa seurataan ja niihin kerääntyvää kalkkia poistetaan tarvittaessa.

9 Pesuaine- ja huuhtelukirkasteannostelijoiden toimintaa seurataan. Niitä säädetään tarvittaessa. 7. NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA Juhlapalvelu ottaa kaksi kertaa vuodessa omavalvonnan elintarvikenäytteet ja toimittaa ne tutkittavaksi Riihimäen terveyskeskuksen elintarvikelaboratorioon Tutkimustulokset annetaan suoraan terveystarkastajan arvioitavaksi. Juhlapalvelu ottaa omavalvontana puhtausnäytteet vähintään neljä kertaa vuodessa viidestä eri kohteesta, jotka ovat: keittiön työtaso, leikkuulauta, siivousliina, kylmiön hylly ja pesupisteen otin. Näytteiden puhtautta arvioidaan Hygicult TPC:llä. Lisäksi terveysviranomaiset voivat ottaa oman valvontaohjelmansa mukaisia näytteitä tutkittavaksi. Jos elintarvikenäytteiden analyyseissä tai puhtausnäytteissä ilmenee raja-arvoista poikkeavia tuloksia (esimerkiksi välttävä tai huono), selvitetään poikkeamaan johtaneita syitä ja pyritään korjaamaan ne. Tarvittaessa testi uusitaan. Näytteenoton tulokset kirjataan ja säilytetään vähintään yhden vuoden ajan. 8. JÄTEHUOLTO-OHJE Valvontatoimenpiteet Toimitilan jätehuollon järjestämistä varten yrityksellä on jätehuolto-ohje. JÄTEHUOLTO-OHJE Syntyvä jäte poistetaan toimitilasta vähintään kerran päivässä kiinteistöyhtiön osoittamalla tavalla. Jätteen lajittelussa noudatetaan, mitä kiinteistöyhtiö ja kunnan antama jätehuoltoohje edellyttävät. 9. MENETTELYTAPAOHJE TUHOLAISTEN TORJUMISEKSI

10 Valvontatoimenpiteet Yrityksellä on menettelytapaohje tuholaisten torjumiseksi. MENETTELYTAPAOHJE TUHOLAISTEN TORJUMISEKSI Tuholaisia todettaessa otetaan yhteys terveystarkastajaan tai tuholaisten torjuntaan erikoistuneeseen yritykseen mahdollista tuholaisen tunnistamista ja hävittämisohjeiden saamista varten. Tuholaishavainnot ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet kirjataan 10. HENKILÖKUNNAN HYGIENIA Valvontatoimenpiteet Henkilöstöä perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan ja vaaditaan sen noudattamista. Vakituiselta henkilökunnalta, jonka työsuhde kestää enemmän kuin kolme kuukautta, edellytetään hygieniapassia. Huolehditaan, että työhöntulotarkastukset tehdään henkilöille, jotka joutuvat käsittelemään helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja niiden käsittelypintoja paljain käsin. Tarkastukset rajataan henkilöihin, joiden työsuhteen oletetaan kestävän vähintään kuukauden. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä opastetaan turvallisissa työtavoissa, henkilökohtaisessa hygieniassa ja valistetaan tartuntatautien vaaroista siten, että ne, joilla on perusteltua aihetta, voivat hakeutua tarkastukseen. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän henkilön palatessa vähintään neljän (4) vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta on jätettävä ulostusnäyte salmonellatutkimusta varten. Vatsatautia sairastavat henkilöt eivät saa osallistua elintarvikkeiden käsittelyyn ja ulkomaan matkalta palaavien vatsasairaudet selvitetään. Työasun asianmukaisuuteen kiinnitetään huomiota. Selvitykset henkilöiden terveydentilasta tai kopioita terveystodistuksista säilytetään työpaikalla.

11 11. ELINTARVIKKEIDEN JÄLJITETTÄVYYS Asiakasjäljitettävyys Juhlapalvelu myy elintarvikkeita kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat tuotteiden loppukäyttäjiä. Elintrvikkeita ei myydä edelleen myytäväksi tai jalostettavaksi. Tämän vuoksi se ei ole velvollinen pitämään kirjaa asiakkaistaan tai niille toimitetuista elintarvikkeista. Toimittajajäljitettävyys Juhlapalvelu hankkii valmistamiensa elintarvikkeiden raaka-aineet tukkuliikkeistä ja päivittäistavarakaupoista. Ostoasiakirjat tai niiden kopiot säilytetään niin, että niiden perusteella on helppo määritellä: myyjän nimi ja osoite hankittu tuote tai tuote-erä hankinta- tai toimitusaika Säilytettävät asiakirjat voivat sisältää muutakin informaatiota hankituista tuotteista. Jäljitystietoja annetaan terveysviranomaisille pyydettäessä. 12. TAKAISINVETOSUUNNITELMA Valvontatoimenpiteet Yrityksellä on suunnitelma terveydelle vaarallisen tuotteen tai tuote-erän vetämiseksi takaisin markkinoilta. Tuotteen poisvetämisestä tehdään aina ilmoitus terveystarkastajalle. TAKAISINVETOSUUNNITELMA Tuotteen takaisinvetämisestä tiedotetaan asiakkaille mahdollisimman tehokkaasti. Tiedottamisen välineinä voidaan käyttää puhelinta, alueradiota, Juhlapalvelun internetsivuja ja paikallislehtiä. Kaikki markkinoilta tehdyt tuotteiden poisvetämiset ja niiden syyt kirjataan.

12 13. ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS Seuraavat asiakirjat säilytetään toimipaikalla: 1. Hyväksytty omavalvontasuunnitelma, joka sisältää seuraavat asiakirjat: Siivous- ja puhtaanapito-ohjelma Jätehuolto-ohje Menettelytapaohje tuholaisten torjumiseksi Näytteenottosuunnitelma Takaisinvetosuunnitelma 2. Jäljitysasiakirjat säilytetään seuraavasti: Myyntiaika + 6 kk - helposti pilaantuvat, suoraan lopullisille kuluttajille myytävät/tarkoitetut elintarvikkeet, joiden myyntiaika viimeiseen käyttöpäivään asti on alle 3 kk (esim. pakattu broilerin liha) - tuotteet, joiden ilmoitettu myyntiaika on yli 5 vuotta. Kuusi (6) kuukautta valmistuksesta ja tuotteiden toimittamisesta - tuotteet, joilla ei ole myyntiaikaa (hedelmät, kasvikset sekä muut pakkaamattomat tuotteet, esim. palvelutiskin tuotteet liha, kala, salaatit). 5 vuotta - tuotteet, joille ei ilmoiteta myyntiaikaa (sokeri, suola, etikka ym.) - kaikki muut tuotteet (esim. jauhot, mausteet, juomat, aamiaisviljavalmisteet). 3. Mittauksien ja näytteenoton tutkimustulokset säilytetään yhden vuoden. 4. Valitukset ja niistä seuranneet toimenpidekuvaukset säilytetään yhden vuoden.

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi VASTAANOTTOTARKASTUS Lomake 1a - Kirjaa tiedot kerran viikossa kahdesta tuotteesta sekä aina puutteita ja virheitä todettaessa ja korjaavista toimenpiteistä - Lisätiedot lomakkeen toiselle sivulle Tuore

Lisätiedot

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Ruoka-apuohjeesta Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Miksi ohje tehtiin? Hyväntekeväisyysjärjestöt valittivat, että ruokaapuun annetaan vähittäismyynnistä pääasiassa vain leipää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET Projektiyhteenveto MYYMÄLÄSSÄ VALMISTETTUJEN KALAVALMISTEIDEN HYGIEENINEN LAATU 2016 Johdanto Projektin tavoitteena oli tutkia myymälässä valmistettujen kalavalmisteiden hygieenistä laatua. Samalla tehtiin

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 18.11.2013 1 Elintarvikemyymälöiden sähköisen omavalvontatietopankin hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoo Catering -liikelaitos hankkii lihaa, lihatuotteita ja valmisruokia tuotantokeittiöille tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron arvosta vuodessa. Hintaliitteestä (liite

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Salaattibaarit Hanketiivistelmä Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Johdanto Vuoden 2015 valvontasuunnitelmaan sisältyi hanke nimeltä Ruokakauppojen

Lisätiedot

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuuli Koskimies 18.1.2017 Taustaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy WATREC OY 2003 perustettu ympäristöalan asiantuntijayritys. Ydinosaamista biokaasuteknologia, jätevesien käsittely sekä näihin liittyvät urakointi,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 20/2015 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 20/2015 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 24 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Manakamana Oy HEL 2015-008369 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä 1 Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä Vladimir Vanhanen, Espoon seudun ympäristöterveys Tuija Myllymäki, Espoon seudun ympäristöterveys Emma Laamanen, Espoon seudun ympäristöterveys

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 3/2012 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimijan omavalvontavelvoite... 1

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA

ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA Kuopion kaupunki Ohje 1/6 Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto MIR 13.1.2017 ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA Tämä ohje on tarkoitettu lähtökohtaisesti kuopiolaisille elintarvikkeiden

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20 21.9.2016 Oulu Tuula Koimäki, Evira Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (Eviran

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia NÄYTTEENOTTOKOULUTUS - ELINTARVIKKEET, Evira, 19.-, Helsinki Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka Terveysvalvonta Kaikutie 11 68620 PIETARSAARI 06-7861 111 Fax: 06-7861 569 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN HAKEMUS 14 Laitos Eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely Hakemuksen aihe Toiminnan aloittaminen Toiminnan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Toiminnanharjoittaja Omavalvonnan vastuuhenkilö Ympäristöterveystarkastaja hyväksynyt: OMAVALVONTASUUNNITELMA 2 (22) OMAVALVONTASUUNNITELMAMALLI RUUANVALMISTUSPAIKKOIHIN 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 6 Elintarvikelain 56 :n mukaisen kiellon antaminen Yaping Pizza Oy:lle HEL 2014-001589 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Ympäristö- ja elintarvikeluvat

Ympäristö- ja elintarvikeluvat Ympäristö- ja elintarvikeluvat Myyrmäki-liike Pop-up tapahtuma hetkessä pystyyn 23.4.2014 Leena Maidell Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Esityksen sisältö Ympäristöasiat Paikan valinta Melu Jätehuolto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Elintarvikehygienia. Kainuu Helsingissä Kajaani Suomussalmi Kuhmo 17.3.

Elintarvikehygienia. Kainuu Helsingissä Kajaani Suomussalmi Kuhmo 17.3. Elintarvikehygienia Kainuu Helsingissä 2014 Kajaani 10.3. Suomussalmi 11.3. Kuhmo 17.3. Aiheet Johdatuksena elintarvikkeiden hygieniaa uhkaavat tekijät ja mikrobiologiaa ruokamyrkytykset elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 26.9.2013 1 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilahallinta elintarvikemyymälöissä Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje Elintarvikekuljetukset Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 13.10.2011 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (8) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS ELINTARVIKEKULJETUKSET 13.10.2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 ILMOITUS JA

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

Riisipiirakoiden ja pasteijoiden laatu Oulun seudulla 2007

Riisipiirakoiden ja pasteijoiden laatu Oulun seudulla 2007 RAPORTTI 5/2008 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Riisipiirakoiden ja pasteijoiden laatu Oulun seudulla 2007 YHTEENVETO...1 1. JOHDANTO...2 2. PROJEKTIN TOTEUTUS...2 3. TUTKIMUSMENETELMÄT...2 4. TUTKIMUKSEEN

Lisätiedot

Arviointikortti 1: Pölykenttä

Arviointikortti 1: Pölykenttä Arviointikortti 1: Pölykenttä Minne ratkaisut kohdistuvat? Tämä kortti auttaa arvioimaan yhdessä kehitettyjen ratkaisujen vaikutusta työntekijöiden jauhopölyaltistumiseen. Jauhopölyn torjunta tehostuu,

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy, LÄHETTÄJÄ Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Kirjapainonkuja 2 63300 ALAVUS VASTAANOTTAJA Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy Teollisuustie 4 63600 TÖYSÄ Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Gluteenitonta. Yhteistyössä Keliakialiiton kanssa. Gluteenittoman palvelun merkki. Hakulomake yrityksille

Gluteenitonta. Yhteistyössä Keliakialiiton kanssa. Gluteenittoman palvelun merkki. Hakulomake yrityksille Gluteenitonta Yhteistyössä Keliakialiiton kanssa Gluteenittoman palvelun merkki Hakulomake yrityksille 1. Yrityksen yhteystiedot Yrityksen nimi Yrityksen osoite Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön asema

Lisätiedot

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Luonnos MMM:n elintarvikehuoneistoasetukseksi, 27.10.2007 1 Annettu Helsingissä XX päivänä XXXXkuuta 2008 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Maa-

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) n kunta Taivalkosken kunta Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Helpotus ei koske 17 2 momenttia.

Helpotus ei koske 17 2 momenttia. 26.9.2016 Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa: vaaditaanko työntekijältä osaamistodistus, terveydentilan selvitys tai suojavaatetus? Ei vaadita osaamistodistusta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli tutkia sushien valmistuksen mikrobiologista laatua ja valmistuksen hygieenisyyttä vuonna 2016. Samalla selvitettiin

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS Hampurilaisten laatu Oulun seudulla 2009 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 1. PROJEKTIN TOTEUTUS... 4 2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA VALITTUJEN MIKROBIEN

Lisätiedot

MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA

MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA 23.05.2011 MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Rakennusvalvonta ja ympäristö Wetterhoffinkatu 2 PL 63, 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo 1 / 7 Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo HAKEMUS - LAITOKSET Elintarvikelain (23/2006) 13 :n mukainen elintarvikehuoneiston

Lisätiedot