OMAVALVONTA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: SISÄLLYS:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: SISÄLLYS:"

Transkriptio

1 OMAVALVONTA SISÄLLYS: I II III TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI OMAVALVONTASUUNNITELMA: 1. Tavaran hankinta ja vastaanotto 2. Kylmä- ja pakastelaitteiden valvonta 3. Elintarvikkeiden valmistus ja myynti 3.1 Valmistuksen yleinen järjestäminen 3.2 Jäähdyttäminen 3.3 Jäädyttäminen 3.4 Kylmänä tarjottavat tai myytävät valmisteet 3.5 Pakasteiden ja jäädytettyjen tuotteiden sulatus 3.6 Valvontatoimenpiteet 4. Elintarvikkeiden kuljetus ja tarjoilu/pitopalvelutoiminta 4.1 Kuljetusajoneuvo 4.2 Kuljetus tarjoilupaikkaan 4.3 Pitopalvelutarjoilun yleinen järjestäminen 4.4 Kuumana tarjottavat elintarvikkeet 4.5 Kylmänä tarjottavat elintarvikkeet 5. Valitusten käsittely 6. Siivous- ja puhdistusohjelma 6.1 Huoneiston ja välineiden puhtaanapito 6.2 Kuljetuskorien ja konttien puhtaanapito 6.3 Kuljetusajoneuvojen puhtaanapito 6.4 Astianpesukoneen puhtaanapito ja huolto 7. Näytteenottosuunnitelma 8. Jätehuolto-ohje 9. Menettelytapaohje tuholaisten torjumiseksi 10. Henkilökunnan hygienia 11. Elintarvikkeiden jäljitettävyys 12. Takaisinvetosuunnitelma 13. Asiakirjojen säilytys

2 I TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS Juhlapalvelu Lopen Juhlapalvelu on liikkuva pitopalvelu. Se valmistaa tarjottavat juhlaruokansa valmistuskeittiössä, joka on tarkoitukseen hyväksytty elintarviketila osoitteessa Lopentie 1, Riihimäki. Valmistuksen jälkeen mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet jäähdytetään ja ne kuljetetaan tarjoilutilaan jäähdytettynä. Lämpimänä tarjoiltavat ruoat kuumennetaan tarjoilupaikalla. Puolivalmisteita ja valmisteita voidaan tarvittaessa jäädyttää. Juhlapalvelulla on tarkoitukseen soveltuva jäädytyslaite sekä asianmukainen jäädytyslupa. II KRIITTISTEN PISTEIDEN ARVIOINTI Ensimmäinen kriittinen piste liittyy tavaran hankintaan. Tuotteet ja raaka-aineet hankitaan noutotukuista ja alueen elintarvikeliikkeistä. Tällöin valvonta alkaa jo ennen tavaran ostamista. Tarkastetaan pakattujen tuotteiden päiväykset ja tuoretavaroiden laatu silmämääräisesti. Kuljettaminen ei ole kovin suuri riski, sillä ostopaikat ovat lähellä ja käytettävissä on paksuseinäisiä styrox-kontteja ja kylmävaraajia. Toinen kriittinen piste on kylmälaitteiden valvonta. Koko ajan seurataan käytössä olevien kylmälaitteiden lämpötiloja, jotta häiriöt voidaan havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kolmas kriittinen piste on valmistettavien helposti pilaantuvien puolivalmisteiden ja valmisteiden jäähdyttäminen. Jäähdyttämistä varten keittiössä on jäähdytyslaite tai jäähdytyslaitteita, joiden teho on mitoitettu toiminnan laatua ja laajuutta vastaavaksi. Jäähtymisaikoja ja lämpötiloja seurataan. Neljäs kriittinen piste on lämpimänä tarjottavien elintarvikkeiden kuumentaminen tarjoilupaikalla. Tällöin huolehditaan siitä, että kuumentaminen on riittävää. Kuumentamista valvotaan tarkoitukseen varatulla digitaalisella lämpömittarilla

3 III OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TAVARAN HANKINTA JA VASTAANOTTO Tuotteiden hankintapaikat Noutotukut, elintarvikeliikkeet, toimitustukut, elintarviketuottajat, muut Valvontatoimenpiteet hankinnan ja vastaanoton yhteydessä Kaikki tuotteet tarkastetaan silmämääräisesti ostettaessa tai vastaanotettaessa. Pakasteet ja mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet tarkastetaan ensin. Tarkastuksen kohteena ovat tuotteen kelpoisuus elintarvikkeeksi, laatu, päiväykset sekä muut pakkausmerkinnät. Noutotukkujen tuotevalikoimissa on jatkuvasti tuotteita, joissa ei ole minkäänlaisia pakkausmerkintöjä. Erityisesti niitä on juustoraasteissa sekä pakastetuissa vihanneksissa ja vihannessekoituksissa. Sellaisten tuotteiden ostamista vältetään. Muissa elintarvikeliikkeissä pakkausmerkinnöissä on harvemmin puutteita. Vihanneksia valittaessa ei luoteta myyjäliikkeen noutotukun tai tavallisen elintarvikeliikkeen ilmoitukseen, että kyseessä on laatuluokkaan 1. kuuluva tuote. Erityisesti talviaikaan on varottava tomaatteja, kurkkuja ja jäävuorisalaattia, joita myydään Laatuluokka 1. merkinnällä varustettuna, vaikka itse tuotteet ovat alle kaiken luokituksen. Arvioinnissa luotetaan vain omiin aistihavaintoihin. Myyjäliikkeiden henkilökunnalta ei saa apua laadun selvittämiseen. Liikkeet eivät piittaa siitä, millaisin laatuluokkamerkinnöin ne tavaraa asiakkailleen tarjoavat. Elintarvikeliikkeiden myyjien tiedot kasvisten laatuluokituksesta ovat hyvin puutteelliset. Juhlapalvelun henkilöstö on riittävän ammattitaitoista arvioimaan tuotteiden laatua ja kelpoisuutta juhlaruoaksi. Henkilöstöä opastetaan suhtautumaan kriittisesti myyjäliikkeiden laatuluokitusmerkintöihin. Juhlapalvelu välttää ostamista toimitustukuista sen vuoksi, että silloin ei ole etukäteen mahdollista tehdä henkilökohtaisia havaintoja tuotteesta ja sen laadusta ennen ostopäätöksen tekemistä. Toimitustukut toimittavat, mitä niillä sattuu olemaan. Korjaavat toimenpiteet Mikäli tavaraerä on määräysten vastainen tai se ei muuten täytä laatuvaatimuksia, sitä ei osteta tai oteta vastaan. Katkeamaton kylmäketju ja muuta kuljetuksissa huomioitavaa Kuljetuksissa huolehditaan siitä, että pakasteiden ja mikrobiologisesti helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kylmäketjut eivät pääse katkeamaan ainakaan tässä kohdassa.

4 Marketeissa ja noutotukuissa näkee usein käytävillä lavatolkulla lihatuotteita ja pakasteita, jotka odottavat kylmätilaan sijoittamista. Ne saattavat viipyä lämpimässä jopa puoli päivää. Se on vakava puute kylmäketjussa, mutta siihen Juhlapalvelulla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Jälkikäteen tuotteesta on mahdotonta arvioida, onko sen kylmäketju ollut kunnossa. Jos pakaste on kovasti hileinen, voidaan epäillä kylmäketjun katkeamista jossain vaiheessa. Kovasti hileisten pakasteiden ostamista vältetään. Kuljetuksessa on käytettävissä paksuseinäisiä styrox-kontteja ja kylmävaraajia. Konttien käyttötarve ja käyttötarkoitus vaihtelee sään ja vuodenaikojen mukaan. Juhlapalvelun henkilöstöllä on riittävä ammattitaito ja kyky arvioida kuljetusvälineiden käytön tarkoituksenmukaisuutta. Keväällä ja kesällä pakasteet ja mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet on kuljetettava styrox-konteissa. Auringonpaisteella ja kesällä on syytä käyttää lisäksi kylmävaraajia. Syksyllä ja talvella pikkupakkasella mikrobiologisesti helposti pilaantuvia elintarvikkeita voidaan pakettiautossa kuljettaa myös ilman styrox-konttia. Kovalla talvipakkasella pakasteet voidaan kuljettaa ilman styrox-konttia, johon tällöin pakataankin vihannekset jäätymisvaurioiden estämiseksi. Kuljetuksen jälkeinen lämpötila arvioidaan aistinvaraisesti. Jos epäillään lämpötilan liiallista kohoamista, tuotteen pintalämpötila mitataan. Mahdolliset poikkeamat ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan. 2. KYLMÄ- JA PAKASTELAITTEIDEN VALVONTA Kylmälaitteet Katso erillinen luettelo liitteenä. Valvontatoimenpiteet Kylmä- ja pakastetilojen lämpömittarit sijoitetaan helposti luettavaan kohtaan ja sellaiseen paikkaan, missä mittari mittaa kylmätilan todellista lämpötilaa. Lämpötiloja seurataan alati ja niitä verrataan taulukon ohjearvoihin. Korjaavat toimenpiteet Mikäli lämpötilat eivät ole oikeat, korjataan syy ja arvioidaan tuotteiden käyttökelpoisuus.

5 Lämpötilat kirjataan joka toinen viikko. Poikkeamat ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet kirjataan. 3. ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS JA MYYNTI 3.1 Valmistuksen yleinen järjestäminen Elintarvikkeiden valmistusta varten on erillinen, valvontaviranomaisen hyväksymä, elintarvikehuoneisto. Erilaiset keittiötoiminnat kuten juuresten ja kasvisten käsittely, lihan käsittely ja leipominen porrastetaan ajallisesti eri aikaan tapahtuviksi. Samoin eri toiminnoille on eri työvälineitä - esimerkiksi leikkuulaudat. Gluteenittomat leivotaan eri aikaan kuin muut tuotteet. Gluteenittomia leivottaessa voidaan käyttää pöydällä suojapaperia. Käytettävät tuoreet lihat hankitaan tuoreena. Myös tuoreet kalat hankitaan tuoreena. Pakastekala hankitaan pakastettuna. Samoin myös pakastettu liha ja pakastetut lihavalmisteet hankitaan pakastettuna. Jauheliha hankitaan jauhettuna. Savustetut lihatuotteet ja kalatuotteet hankitaan savustettuina. Kuumentamalla valmistettavat elintarvikkeet kypsennetään huolellisesti. Jos tarjoilu tapahtuu myöhemmin, tuote jäähdytetään niin, että sen lämpötila on neljän tunnin kuluttua < + 6 o C. Kylmänä tarjottavat elintarvikkeet säilytetään < + 8 o C:n lämpötilassa paitsi helposti pilaantuviksi luettavat elintarvikkeet, jotka säilytetään < + 6 o C:n lämpötilassa. Jäähdytystä ja kylmäsäilytystä varten huoneisto on varustettu tarvittavilla kylmälaitteilla. 3.2 Jäähdyttäminen Kuumentamalla valmistetut elintarvikkeet, joiden tarjoilu tapahtuu myöhemmin lämpimänä tai kylmänä, jäähdytetään niin, että niiden lämpötila on viimeistään neljän tunnin kuluttua < + 6 o C. Jäähtymisen aikataulua ja lämpötilaa seurataan eräkohtaisesti. Seurannan välineinä käytetään kelloa ja lämpömittaria. Jäähdytettävät tuotteet voidaan siirtää suoraan uunista jäähdytyslaitteeseen tai antaa esijäähtyä ensin jonkin aikaa pinnavaunussa huoneenlämmössä, jolloin suuri osa höyrystä poistuu. 3.3 Jäädyttäminen Valmistettu elintarvike tai puolivalmiste voidaan jäädyttää myöhempää käyttöä varten. Jäädyttämistä varten on varattu tarkoitukseen sopiva jäädytyslaite. Juhlapalvelulla on valvovan viranomaisen myöntämä lupa jäädyttämiseen. 3.4 Kylmänä tarjottavat tai myytävät valmisteet

6 Kylmänä tarjottavat tai myytävät valmisteet säilytetään < + 8 o C:n lämpötilassa. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilytetään < + 6 o C:n lämpötilassa. Valmistuksen aikana huolehditaan siitä, että työtilan lämpötila ei ole liian korkea. Laitteiden, työvälineiden ja henkilökunnan hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. 3.5 Pakasteiden ja jäädytettyjen tuotteiden sulatus Pakasteet ja jäädytetyt tuotteet sulatetaan kylmätilassa (projektikylmiö), jonka lämpötila on säädetty niin, ettei se nouse yli + 8 o C:een. Yleensä pakastetut ja jäädytetyt tuotteet on pakattu niin, ettei sulamisvesistä tule ongelmaa. Tarvittaessa käytetään alusastiaa. 3.6 Valvontatoimenpiteet Lämpötilavalvonta Noudatetaan luvussa 2. esitettyä lämpötilojen valvontasuunnitelmaa. Mikrobiologinen ja kemiallinen laadunvalvonta Noudatetaan luvussa 7. esitettyä näytteenottosuunnitelmaa. 4. PITOPALVELUTOIMINTAAN KUULUVA ELINTARVIKKEIDEN KULJETUS JA TARJOILU 4.1 Kuljetusajoneuvo Elintarvikkeiden kuljettamista varten on käytettävissä pakettiauto. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. 4.2 Kuljetus tarjoilupaikkaan Kuljetuksen ajaksi elintarvikkeet, astiat ja välineet pakataan pölytiiviisti. Kuljetuksen aikana huolehditaan siitä, että mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyttävät < + 6 o C lämpötilan. Tarkoitusta varten on varattu paksuseinäisiä styrox-kontteja sekä kylmävaraajia. Lämpötiloja seurataan tarkoitukseen varatulla mukana kuljetettavalla digitaalisella lämpömittarilla. 4.3 Pitopalvelutarjoilun yleinen järjestäminen Juhlan suunnittelu aloitetaan aina juhlapaikan tilojen ja käytettävissä olevien varusteiden kylmätilat, uunikapasiteetti, liesikapasiteetti, astiat, kalusteet jne - arvioinnista. Sen perusteella laaditaan juhlasuunnitelma, joka sisältää resursseihin sopeutetun ruokalistan. Samalla arvioidaan elintarvikkeiden tarjollaoloaika, joka pyritään suunnittelussa minimoimaan. Näin varmistetaan juhlan elintarvikehygienian näkökulmasta turvallinen toteutus. Juhlatarjoilun päätyttyä ruoantähteet pyritään pääsääntöisesti heittämään roskiin, mistä pyritään sopimaan etukäteen tilaajan kanssa. Tähteet ovat kuitenkin tilaajan omaisuutta, joten halutessaan tämä voi ottaa ne itselleen.

7 Juhlapalvelun vastuu elintarvikkeiden käsittelystä ja laadusta päättyy kuitenkin juhla-aterian lopussa. Juhlapalvelu voi ottaa ja säilyttää näytteitä juhlatilaisuuksissa tarjottavista elintarvikkeista siltä varalta, että jotain epäilyttävää ilmenee. Otetut näytteet varustetaan yksilöivin merkinnöin ja säilytetään jäädytettynä noin viikon verran. 4.4 Kuumana tarjottavat elintarvikkeet Kuumana tarjottavat elintarvikkeet kuumennetaan tarjoilupaikassa vähintään + 70 C o ohjelämpötilaan. Kuumennuslämpötiloja seurataan tarkoitukseen varatulla mukana kuljetettavalla digitaalisella lämpömittarilla. 4.5 Kylmänä tarjottavat elintarvikkeet Kylmänä tarjottavat elintarvikkeet säilytetään < + 8 o C:n ja < + 6 o C:n lämpötiloissa tarjollepanoon asti. Laitteiden, työvälineiden ja henkilökunnan hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. 5. VALITUSTEN KÄSITTELY Valvontatoimenpiteet Ruokamyrkytystä epäiltäessä tehdään lain määräämä ilmoitus välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen sisältyvät ilmoittajan yhteystiedot. Ruokamyrkytystä tai tuotteen laatua epäiltäessä otetaan näyte, jota säilytetään niin, että se voidaan tutkia laboratoriossa ruokamyrkytyksen syyn tai tuotteen laadun selvittämiseksi. Todetusta tai epäillystä terveyshaitasta tehdään ilmoitus terveystarkastajalle. Korjaavat toimenpiteet Selvitetään valituksen oikeellisuus ja syy sekä ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Asiakasvalitukset ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet kirjataan. 6. SIIVOUS- JA PUHDISTUSOHJELMA

8 6.1 Huoneiston ja välineiden puhtaanapito Huoneiston ja varusteiden puhtaanapitoa varten yrityksellä on siivous- ja puhdistusohjelma SIIVOUS- JA PUHDISTUSOHJELMA 1. PÄIVITTÄISET TOIMENPITEET Toimitilan puhtautta ja siisteyttä arvioidaan alati aistinvaraisesti. Työpöydät pestään Lattialta poistetaan irtonainen roska ja murut lakaisemalla ja imuroimalla. Jäljelle jäänyt pöly poistetaan pyyhkimällä. Itsepintaiset tai tahmeat tahrat pestään pois. Tarjottimet, työvälineet, kulhot ja muut astiat tiskataan. Vessa siivotaan ja huolehditaan siitä, että vessapaperia on aina saatavilla. Huolehditaan, että saippua-annostelijoissa on saippuaa ja pyyheannostelijoissa pyyhkeitä. Pidetään yllä hyvää järjestystä. Erityistä huomiota kiinnitetään siivouskomeron järjestykseen. Märät rievut kuivatetaan kuivatuspatterilla. 2. VIIKOTTAISET TOIMENPITEET Pöydät ja tasot pestään. Lattia pestään. 3. NELJÄNNESVUOSITTAISET TOIMENPITEET Kylmäkalusteet sulatetaan ja pestään. Lattia pestään ja vahataan. Varastohyllyt tyhjennetään ja puhdistetaan. Toimitilan ylärakenteista imuroidaan pölyt. 6.2 Kuljetuskorien ja konttien puhtaanapito Kuljetuskorien ja konttien puhtautta seurataan koko ajan. Ne pestään tarvittaessa. Kerran kuukaudessa suoritetaan säännönmukainen pesu. Ilmakuivaus. 6.3 Kuljetusajoneuvon puhtaanapito Elintarvikkeiden kuljettamista varten on käytettävissä pakettiauto. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Pakettiauton kuljetustila tarkastetaan viikoittain. Lattialta imuroidaan hiekka ja kertynyt irtopöly. Sisäpuolisilta seinä- ja kattopinnoilta pyyhitään kertynyt irtopöly kostealla pyyhkimellä. 6.4 Astianpesukoneen puhtaanapito ja huolto Astianpesukoneen roskasihdit puhdistetaan ja kone huuhdellaan päivittäin käytön jälkeen. Suihkuvarsien suuttimien kuntoa seurataan ja niihin kerääntyvää kalkkia poistetaan tarvittaessa.

9 Pesuaine- ja huuhtelukirkasteannostelijoiden toimintaa seurataan. Niitä säädetään tarvittaessa. 7. NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA Juhlapalvelu ottaa kaksi kertaa vuodessa omavalvonnan elintarvikenäytteet ja toimittaa ne tutkittavaksi Riihimäen terveyskeskuksen elintarvikelaboratorioon Tutkimustulokset annetaan suoraan terveystarkastajan arvioitavaksi. Juhlapalvelu ottaa omavalvontana puhtausnäytteet vähintään neljä kertaa vuodessa viidestä eri kohteesta, jotka ovat: keittiön työtaso, leikkuulauta, siivousliina, kylmiön hylly ja pesupisteen otin. Näytteiden puhtautta arvioidaan Hygicult TPC:llä. Lisäksi terveysviranomaiset voivat ottaa oman valvontaohjelmansa mukaisia näytteitä tutkittavaksi. Jos elintarvikenäytteiden analyyseissä tai puhtausnäytteissä ilmenee raja-arvoista poikkeavia tuloksia (esimerkiksi välttävä tai huono), selvitetään poikkeamaan johtaneita syitä ja pyritään korjaamaan ne. Tarvittaessa testi uusitaan. Näytteenoton tulokset kirjataan ja säilytetään vähintään yhden vuoden ajan. 8. JÄTEHUOLTO-OHJE Valvontatoimenpiteet Toimitilan jätehuollon järjestämistä varten yrityksellä on jätehuolto-ohje. JÄTEHUOLTO-OHJE Syntyvä jäte poistetaan toimitilasta vähintään kerran päivässä kiinteistöyhtiön osoittamalla tavalla. Jätteen lajittelussa noudatetaan, mitä kiinteistöyhtiö ja kunnan antama jätehuoltoohje edellyttävät. 9. MENETTELYTAPAOHJE TUHOLAISTEN TORJUMISEKSI

10 Valvontatoimenpiteet Yrityksellä on menettelytapaohje tuholaisten torjumiseksi. MENETTELYTAPAOHJE TUHOLAISTEN TORJUMISEKSI Tuholaisia todettaessa otetaan yhteys terveystarkastajaan tai tuholaisten torjuntaan erikoistuneeseen yritykseen mahdollista tuholaisen tunnistamista ja hävittämisohjeiden saamista varten. Tuholaishavainnot ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet kirjataan 10. HENKILÖKUNNAN HYGIENIA Valvontatoimenpiteet Henkilöstöä perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan ja vaaditaan sen noudattamista. Vakituiselta henkilökunnalta, jonka työsuhde kestää enemmän kuin kolme kuukautta, edellytetään hygieniapassia. Huolehditaan, että työhöntulotarkastukset tehdään henkilöille, jotka joutuvat käsittelemään helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja niiden käsittelypintoja paljain käsin. Tarkastukset rajataan henkilöihin, joiden työsuhteen oletetaan kestävän vähintään kuukauden. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä opastetaan turvallisissa työtavoissa, henkilökohtaisessa hygieniassa ja valistetaan tartuntatautien vaaroista siten, että ne, joilla on perusteltua aihetta, voivat hakeutua tarkastukseen. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän henkilön palatessa vähintään neljän (4) vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta on jätettävä ulostusnäyte salmonellatutkimusta varten. Vatsatautia sairastavat henkilöt eivät saa osallistua elintarvikkeiden käsittelyyn ja ulkomaan matkalta palaavien vatsasairaudet selvitetään. Työasun asianmukaisuuteen kiinnitetään huomiota. Selvitykset henkilöiden terveydentilasta tai kopioita terveystodistuksista säilytetään työpaikalla.

11 11. ELINTARVIKKEIDEN JÄLJITETTÄVYYS Asiakasjäljitettävyys Juhlapalvelu myy elintarvikkeita kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat tuotteiden loppukäyttäjiä. Elintrvikkeita ei myydä edelleen myytäväksi tai jalostettavaksi. Tämän vuoksi se ei ole velvollinen pitämään kirjaa asiakkaistaan tai niille toimitetuista elintarvikkeista. Toimittajajäljitettävyys Juhlapalvelu hankkii valmistamiensa elintarvikkeiden raaka-aineet tukkuliikkeistä ja päivittäistavarakaupoista. Ostoasiakirjat tai niiden kopiot säilytetään niin, että niiden perusteella on helppo määritellä: myyjän nimi ja osoite hankittu tuote tai tuote-erä hankinta- tai toimitusaika Säilytettävät asiakirjat voivat sisältää muutakin informaatiota hankituista tuotteista. Jäljitystietoja annetaan terveysviranomaisille pyydettäessä. 12. TAKAISINVETOSUUNNITELMA Valvontatoimenpiteet Yrityksellä on suunnitelma terveydelle vaarallisen tuotteen tai tuote-erän vetämiseksi takaisin markkinoilta. Tuotteen poisvetämisestä tehdään aina ilmoitus terveystarkastajalle. TAKAISINVETOSUUNNITELMA Tuotteen takaisinvetämisestä tiedotetaan asiakkaille mahdollisimman tehokkaasti. Tiedottamisen välineinä voidaan käyttää puhelinta, alueradiota, Juhlapalvelun internetsivuja ja paikallislehtiä. Kaikki markkinoilta tehdyt tuotteiden poisvetämiset ja niiden syyt kirjataan.

12 13. ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS Seuraavat asiakirjat säilytetään toimipaikalla: 1. Hyväksytty omavalvontasuunnitelma, joka sisältää seuraavat asiakirjat: Siivous- ja puhtaanapito-ohjelma Jätehuolto-ohje Menettelytapaohje tuholaisten torjumiseksi Näytteenottosuunnitelma Takaisinvetosuunnitelma 2. Jäljitysasiakirjat säilytetään seuraavasti: Myyntiaika + 6 kk - helposti pilaantuvat, suoraan lopullisille kuluttajille myytävät/tarkoitetut elintarvikkeet, joiden myyntiaika viimeiseen käyttöpäivään asti on alle 3 kk (esim. pakattu broilerin liha) - tuotteet, joiden ilmoitettu myyntiaika on yli 5 vuotta. Kuusi (6) kuukautta valmistuksesta ja tuotteiden toimittamisesta - tuotteet, joilla ei ole myyntiaikaa (hedelmät, kasvikset sekä muut pakkaamattomat tuotteet, esim. palvelutiskin tuotteet liha, kala, salaatit). 5 vuotta - tuotteet, joille ei ilmoiteta myyntiaikaa (sokeri, suola, etikka ym.) - kaikki muut tuotteet (esim. jauhot, mausteet, juomat, aamiaisviljavalmisteet). 3. Mittauksien ja näytteenoton tutkimustulokset säilytetään yhden vuoden. 4. Valitukset ja niistä seuranneet toimenpidekuvaukset säilytetään yhden vuoden.

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma LAPIN AMMATTIOPISTO/TUOTANTOALAT/ METSÄRUUSUN TOIMIPISTE Omavalvontasuunnitelma Esikäsittelytila, Ruokapaja Rauni Korva-Hyötylä 3.4.2013 Sisällys 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2.1 Asiakkaat...

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen Hygieniaosaaminen Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ ELINTARVIKEHYGIENIA ON JA MIKSI SITÄ TARVITAAN?... 5 1.1 JOHDANTO... 5 1.2 LAKI... 6 1.3 ELINTARVIKEHUONEISTO... 8 1.4 HELPOSTI PILAANTUVAT

Lisätiedot

Mikä hygieniapassi on?

Mikä hygieniapassi on? Mikä hygieniapassi on? Kortti ja todistus suoritetusta hygieniaosaamistestistä, tai korvaavasta tutkinnosta. On voimassa toistaiseksi Tekijä Paula Mukka Kuka tarvitsee hygieniapassin? - Henkilö, joka työskentelee

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 16030/1 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 160 /1 Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 11 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet Oppilasmateriaali 1 Sisältö Esipuhe 4 1 Hygieniaosaaminen 5 1.1 Kotikeittiöstä ammatilliseen elintarvikkeiden käsittelyyn 5 1.2 Hygieniapassi 7 1.3 Elintarvike 8 1.4 Elintarvikehygienia 10 2 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kalateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kalateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kalateollisuus Versio 8.5.2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

Sisältö. Esipuhe...3. Omavalvonta... 32 Omavalvontavelvoite...33 Omavalvontasuunnitelma...33 Kriittiset hallintapisteet...34

Sisältö. Esipuhe...3. Omavalvonta... 32 Omavalvontavelvoite...33 Omavalvontasuunnitelma...33 Kriittiset hallintapisteet...34 Oppilasmateriaali Sisältö Esipuhe...3 Hygieniaosaaminen...4 Kotikeittiöstä ammatilliseen elintarvikkeiden käsittelyyn...5 Hygieniapassi...5 Elintarvike...6 Elintarvikehygienia...7 Elintarvikkeiden hygieniaa

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET Porvoon kaupungin terveydensuojelu 2011 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen... 4 3 Suunnittelussa huomioitavaa... 5 4 Rakenteelliset vaatimukset...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot