KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH KV

2 Kemi faktoina Perustamispäivä Asukasluku (ennakkotieto) Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio Lappi KEMIN KAUPUNKI Valtakatu Kemi Vaihde: Sähköposti: Tilinpäätöksen toteuttanut: KEMIN KAUPUNKI Kehittämis- ja talousosasto

3 Sisällysluettelo 1 Tilinpäätössäännökset 2 1. TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin organisaatio ja hallinto Kemi-strategia Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta Yleinen taloudellinen kehitys Oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Ympäristötekijät Arvio merkittävimmistä riskeistä ja todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Konsernin toiminta ja talous Konsernirakenne ja konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Olennaisia konsernia koskevia tietoja ja tapahtumia Konsernivalvonta ja sen järjestäminen Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen palvelualueittain ja tilauksittain Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 162 Lisätietoja/yhteyshenkilö 163 Kemin kaupungin tilinpäätös 1

4 Tilinpäätössäännökset Kuntalain 68 :n mukaisesti kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Lisäksi jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjeman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätösasiakirjat Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelystä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus. Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernituloslaskelma, konsernirahoituslaskelma ja konsernitase. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden sekä selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3:8 :n mukaisesti. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. Toimintakertomus Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys kunnan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tilintarkastajan tehtävät Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kemin kaupungin tilinpäätös 2

5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi kasvatti kaupunkimme haasteita - Kemin uusi nousu antaa odottaa itseään, vaikka orastavia merkkejä paremmasta eri hankkeiden kautta onkin jo ilmassa Kemin kaupungin talousvuosi toteutui budjetoitua heikommin. Kaupungille kertyi vuonna vuosikatetta 0,2 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli 4,0 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa oli arvioitu 0,2 milj. euron ylijäämä ja talousarvion muutoksessa oli varauduttu 3 milj. euron alijäämään. Menot toteutuivat kokonaisuudessaan muutetun talousarvion mukaisesti, mutta ylittyivät sosiaali- ja terveystoimessa 4 milj. eurolla alkuperäisestä talousarviosta ja vajaa 2 milj. euroa yli korjatun talousarvion. Kun verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 2,5 milj. eurolla, oli taloudellinen lopputulos pettymys ja epäonnistuminen. Kaupunkikonsernilla meni kokonaisuudessaan sen sijaan paremmin, kun konsernitilinpäätöksen ylijäämä oli 3,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa v. 2013) ja konsernilainat alenivat noin 2,5 milj. eurolla 127,1 milj. euroon (5 796 euroa/asukas). Kaupungin ulkoiset menot kasvoivat 2,4 %:lla (toimintakate +3,5 %), joka oli hieman kuntien keskimääräistä kasvua korkeampi, johtuen mm. hoito- ja hoivapalveluiden, kehitysvammahuollon ja perhepalvelujen (perhepalveluihin tuli kirjattavaksi ylimääräinen 0,7 milj. euron kertamaksu laskuriidasta oikeuden päätöksen mukaisesti) suuresta kasvusta. Henkilöstökulut sitä vastoin alittivat budjetin noin miljoonalla eurolla. Verotulot ja valtionosuudet vähenivät taantuman seurauksena yhteensä 1,8 %. Kaupungin lainakanta kasvoi 2 milj. eurolla 81,4 milj. euroon. Koko kuntakentän lainakanta kasvoi jälleen reilusti (7 %) v.. Kaupungin lainakannan (n euroa/asukas) kasvusta huolimatta Kemi lähestyy kuntien keskimääräistä tasoa. Velkataakka on menojen kasvun hallinnan ohella kuitenkin edelleen kaupungin talouden haasteena. Kemin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 10 milj. euroa (14 milj. euroa v. 2013). Investoinnit toteutuivat hiukan alle budjetin ja olivat bruttona 4,1 milj. euroa (netto 3,8 milj. euroa). Yksittäisistä kohteista merkittävin oli Tervahallin peruskorjaus (0,7 milj. euroa), joka saatetaan loppuun tänä vuonna. Kaupunki teki tilivuoden aikana tilausmuutoksia ja lisäsi käyttötalousnettomenoja 1,7 milj. euroa, joka oli aiempaa selvästi vähäisempää. Tulopohjan laskiessa tämä johti kuitenkin haastavaan lopputulokseen, joka heijastunee myös vuodelle Kemin asukasluku oli vuoden lopussa henkilöä, jossa oli laskua vuodesta 2013 yht. 200 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni 380 hengellä. Väestökehitys onkin yhdessä työllisyystilanteen kanssa suurin haasteemme tällä hetkellä. Keskimäärin toimintavuonna oli työttömänä henkeä eli 18,9 % työvoimasta. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä lisääntyi 137 hengellä ja keskimääräinen työttömyysaste kasvoi 1,6 %- yksikköä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä oli keskimäärin 407 henkeä. Nuorten työttömyys pysyi lähes samana. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita 17 % eli n. 300 henkeä. Työvoiman määrä putosi edelleen ollen henkeä. Kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden hoitoon mm. kuntakokeilu-hankkeen kautta sekä uudelleenorganisoimalla työllisyyspalvelut v alusta lukien. Kaupungin 145-vuotisjuhlavuoden aikana Ruutinpuiston ja Sariuksen asemakaavat saivat lainvoiman. Ruutinpuiston asuinalue saatiin rakennuslupavaiheeseen. Sariuksen osalta jatketaan YIT:n kanssa alueen konseptin jatkokehittämistä ja investorin etsintää. Rovan uudelle asuinalueelle valmistuivat ensimmäiset omakotitalot. 20-vuotistaivaltaan juhlivan Lumilinnan ympärivuotisuuden suunnittelu on etenemässä, jota tukee erityisesti aasialaisten matkailijoiden kasvava virta. Tokmannin uuden myymälän (n kerrosneliömetriä) asemakaava vahvistui ja rakentaminen alkoi loppuvuodesta kiinteistön purkutöillä. Uusi liike avautuu kaupunkikuvallisesti ja strategisesti tärkeälle liikepaikalle syksyllä Kemin kaupungin tilinpäätös 3 Toimintakertomus

6 Kemin oma kunnianhimoinen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus eteni ja hyviä tuloksia saavutettiin siirtoviivepäivien nollaamisessa ja lääkärivastaanottojen keskittämisellä. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää palveluketjujen ja kustannusten hallinnassa, työ jatkuu avopalvelujen kehittämisellä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa v Uuden paloaseman vihkiäisiä vietettiin syyskuussa. Kivikon uuden päiväkodin rakentaminen käynnistyi ja se otetaan käyttöön elokuussa Molemmat em. kohteet rakennuttaa 100 % tytäryhtiömme Kemin Teollisuuskylä Oy, jonka roolia julkisessa rakentamisessa on kasvatettu. Vuosi lisäsi Kemin haasteita niin taloudellisesti, työllisyyden hoidossa kuin väestökehityksessäkin. Vaikka viime vuosi päättyi toivottua heikommin ja taloudellisen menestymisen yhtälö on vaikeutunut yleisen talouden taantuman sekä valtionosuusleikkausten vuoksi, haluan lausua niin kaupungin henkilöstölle kuin päättäjille kiitokset sitoutuneesta tekemisestä Kemin hyväksi. Haasteiden voittaminen vaatii meiltä entistä kovempaa juoksemista sekä yhteishenkeä ja uudistumiskykyä. Tämän johdosta useita tuottavuuden kohottamiseen liittyviä hankkeita (luontaisen poistuman hyödyntäminen, toimistoalan tukipalvelut, sähköisyyden lisääminen, konsernirakenne) onkin vireillä. Näistä on saatava tuloksina rakenteellisia uudistuksia vuosina niin kaupungin sisällä kuin toivottavasti seudullisessakin mittakaavassa. Kaasua on kyettävä painamaan vahvemmin myös elinja vetovoimaa edistävien hankkeittemme tuloksellisessa läpiviennissä. Tero Nissinen kaupunginjohtaja Kemin kaupungin tilinpäätös 4 Toimintakertomus

7 Kemin kaupungin tilinpäätös 5 Toimintakertomus

8 Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Puheenjohtajat Matti Päkkilä, puheenjohtaja Veikko Kumpumäki, I varapuheenjohtaja Tuire Kourula, II varapuheenjohtaja Mikko Kurtti, III puheenjohtaja Jäsenet Mikko Ekorre Sari Ekorre-Nummikari Pertti Henttinen Matti Kettunen Sisko Korrensalo Tytti Kumpulainen Veikko Kumpumäki Anneli Mikkanen Sari Moisanen Antero Mäki-Jokela Pasi Määttä Kati Tervo Sirpa Niskala Jouko Pasoja Aili Virtala Jouko Juntunen Raimo Keskikallio Tuire Kourula Antti Pasanen Juha Puro Ritva Sonntag Juha Taanila sdp vas kesk kok vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas kesk kesk kesk kesk kesk kesk kesk Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa ja käsitteli 125 asiaa. Jäsenet Ritva Aheinen Jaakko Alamommo Hilkka Halonen Raimo Holopainen Pirita Hyötylä Jukka Ikäläinen Teija Jestilä Jaana Niskanen Matti Päkkilä Pekka Tiitinen Kalle Helske Mikko Kurtti Marko Leskio Matti Muranen Sven Nyberg Aarne Pasanen Kimmo Hirvenmäki Riitta Kapraali Anneli Rantala Esko Särkelä Harri Tauriainen sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp kok kok kok kok kok kok vihr ps ps ps ps Tilivelvolliset toimielinten jäsenet Kaupunginhallitus Puheenjohtajat Sari Moisanen, puheenjohtaja Teija Jestilä, I varapuheenjohtaja Jouko Pasoja, II varapuhenjohtaja Ritva Sonntag, III varapuheenjohtaja Jäsenet Matti Kettunen Tytti Kumpulainen Sari Moisanen Jouko Pasoja Jouko Juntunen Ritva Sonntag Pirita Hyötylä Jukka Ikäläinen Teija Jestilä Marko Leskio Harri Tauriainen vas sdp vas kesk vas vas vas vas kesk kesk sdp sdp sdp kok ps Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 21 kertaa ja käsitteli 422 asiaa. Varajäsenet Pasi Määttä Sirpa Niskanen Pirjo Viitala Ari Mäläskä Raimo Keskikallio Ulla Miettunen Jaana Niskanen Raimo Holopainen Pekka Tiitinen Marja-Leena Laitinen Esko Särkelä Kemin kaupungin tilinpäätös 6 Toimintakertomus

9 Keskusvaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Arvi Uusitalo, puheenjohtaja Marketta Korrensalo, varapuheenjohtaja Anja Anttonen Hannu Peurasaari Kai Puro Varajäsenet 1. Maarit Hautalampi 2. Kaarina Pistokoski-Tikkala 3. Pertti Ylisuvanto 4. Kimmo Arstio 5. Seppo Lankinen Tarkastuslautakunta Varsinaiset jäsenet Matti Muranen, puheenjohtaja Mikko Ekorre, varapuheenjohtaja Saara Kotijärvi-Dianoff Raila Luosujärvi Matti Viitanen Merja Liuski Rauno Pietiläinen Heli Tuokkola Juha Puro Aki Pyykkö Anneli Rantala Varajäsenet Terttu-Liisa Juusti Martti Laakkonen Eeva-Liisa Kilpeläinen Tuomo Kallijärvi Sanna Korhonen Tiina Hiltunen Mauri Pudas Aino Nuutinen Raimo Keskikallio Aila Mansikkamaa Esko Särkelä Koulutuslautakunta Varsinaiset jäsenet Juha Taanila, puheenjohtaja Pasi Määttä, varapuheenjohtaja Mervi Anttila Antero Mäki-Jokela Kati Tervo Ritva Aheinen Kari Ikäläinen Laura Kuismanen Lea Leminaho Esko Särkelä Mervi Tuohimaa Varajäsenet Seppo Vieruaho Sanna Korhonen Ari Mäläskä Mikko Ekorre Teija Karisaari Rauha Rötkönen Markku Murtomäki Susanne Klemettinen Waltteri Seretin Sven Nyberg Tuula Sykkö Kulttuurilautakunta Varsinaiset jäsenet Pirkko Pehkonen, puheenjohtaja Pekka Tiitinen, varapuheenjohtaja Kari Ahonen Sirpa Niskala Janne Saarijärvi Mikko Korkiakoski Jaana Kotkansalo Minna Laitila Antti Pasanen Kalle Helske Eila Tauriainen Varajäsenet Mika Tissari Aapo Järvimäki Markku Soppela Mervi Anttila Raija Reponen Jarmo Tölli Kaisu Liiten Sanna Malo Henri Kivelä Terttu-Liisa Juusti Riitta Kapraali Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta Varsinaiset jäsenet Eija Komokallio, puheenjohtaja Helena Kumpumäki, varapuheenjohtaja Seppo Vieruaho Varajäsenet Aapo Järvimäki Teija Karisaari Henri Kivelä Kemin kaupungin tilinpäätös 7 Toimintakertomus

10 Tekninen lautakunta Varsinaiset jäsenet Jaakko Alamommo, puheenjohtaja Kimmo Arstio, varapuheenjohtaja Anneli Mikkanen Ensio Moisanen Aili Virtala Jaakko Lehojärvi Maria Viinikka Ritva-Liisa Alatalo Markku Pudas Marja-Leena Laitinen Harri Tauriainen Ympäristöjaosto Markku Marttila, puheenjohtaja Matti Muranen, varapuheenjohtaja Kyösti Posti Raija Reponen Raimo Holopainen Kirsti Jaakkola Arja Ketola Varajäsenet Tuomo Leppiaho Kalevi Karppinen Marja-Leena Tyystälä Markku Marttila Raili Ranta Heikki Härkönen Aino Nuutinen Minna Laitila Eero Tuokila Veera Valkeinen Anneli Rantala Tuomo Kallijärvi Mirja Vallasvuo-Paavola Helena Luokkala Aili Virtala Ahmad Sahnoun Tuula Peltonen Juha Puro Sosiaali- ja terveyslautakunta Varsinaiset jäsenet Aaro Tiilikainen, puheenjohtaja Jaana Niskanen, varapuheenohtaja Sari Ekorre-Nummikari Matti Kaarre Sisko Korrensalo Jukka Korhonen Hannele Pietiläinen Raimo Keskikallio Ulla Miettunen Sven Nyberg Riitta Kapraali Jaosto Jaana Niskanen, puheenjohtaja Raimo Keskikallio, varapuheenjohtaja Sisko Korrensalo Sven Nyberg Muut Konserni- ja suunnittelujaosto Varsinaiset jäsenet Jouko Pasoja, puheenjohtaja Teija Jestilä, varapuheenjohtaja Ritva Sonntag Marko Leskio Varajäsenet Pertti Henttinen Katja Hietala Tytti Kumpulainen Mauri Jaakkonen Raija Reponen Jaakko Lehojärvi Tarja Hämäläinen-Sahnoun Aki Pyykkö Arja Ketola Oona Arttieff Esko Särkelä Jukka Korhonen Ulla Miettunen Sari Ekorre-Nummikari Riitta Kapraali Varajäsenet Sari Moisanen Jukka Ikäläinen Jouko Juntunen Marja-Leena Laitinen Kemin kaupungin tilinpäätös 8 Toimintakertomus

11 Tilivelvolliset viranhaltijat Keskusvirasto Kaupunginjohtaja Kansliajohtaja Kehittämisjohtaja Kaupunginlakimies Sivistyspalvelukeskus Sivistystoimenjohtaja Koulutoimenjohtaja Rehtori, lukio Rehtori, Kivalo-opisto Päivähoidon johtaja Museotoimenjohtaja Kirjastotoimen johtaja Teatterinjohtaja Nuorisotoimenjohtaja Musiikinjohtaja, musiikkitoimi Rehtori, musiikkiopisto Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sosiaalityönjohtaja Terveydenhuollon johtaja Ylilääkäri Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Tekninen palvelukeskus Kaupungingeodeetti Hallintopäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tilapalvelupäällikkö Kaavoituspäällikkö Ympäristöpäällikkö Tero Nissinen Jukka Vilén Allan Mikkola Matti Rask Martti Höynälänmaa asti Anu-Liisa Kosonen Margit Kettunen Seppo Suopajärvi Kaisa Rauvala Kari Silvennoinen Hilkka Heikkinen Sarianne Paasonen vs. Eija Karismo asti, Matti Molander Katariina Kummala Noora Tuominen Liisa Niiranen Arto Alajärvi Outi Kääriäinen Mari Kärkkäinen Rauha Hannu Tapani Onkalo Marja Kynsijärvi Mika Grönvall Markku Kotiranta Riitta Vallin Risto Pöykiö Kemin kaupungin tilinpäätös 9 Toimintakertomus

12 Kemin kaupungin tilinpäätös 10 Toimintakertomus

13 1.3. Kemi strategia 2025 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuonna Kemin kaupunkistrategia 2025 muodostuu yhdestä strategiasta ja sitä toteuttavista hallintorajat ylittävistä ohjelmista sekä palvelu- ja tulosaluekohtaisista suunnitelmista. Kaupunkistrategia kattaa kaupungin roolin 1. kuntalaisten toimeliaisuuden ja osallistumisen edistäjänä, 2. elinkeinojen ja asukkaiden toimintaympäristön kehittäjänä sekä 3. palvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Kaupungin tavoitetila eli visio on olla vuonna 2025 muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä sekä on elinvoimainen ja luova kaupunki. Kaupunginvaltuusto on seurannut aktiivisesti strategian toteuttamista näkökulmittain asetetuissa työryhmissä. Työryhmät ovat kokoontuneet vähintään kaksi kertaa vuonna. Valtuustotyöryhmät ovat: 1. Kuntalainen ja asiakas: Leskio Marko (pj), Niskanen Jaana, Määttä Pasi, Mäki-Jokela Antero, Särkelä Esko, Tervo Kati, Keskikallio Raimo, Pasanen Antti, Hyötylä Pirita, sihteeri Liisa Niiranen. 2. Talous: Henttinen Pertti (pj), Päkkilä Matti, Jestilä Teija, Korrensalo Sisko, Pasanen Aarne, Puro Juha, Kurtti Mikko, Mikkanen Anneli, sihteeri Allan Mikkola. 3. Toimintatavat ja rakenteet: Ekorre-Nummikari Sari (pj), Alamommo Jaakko, Kettunen Matti, Kumpumäki Veikko, Tauriainen Harri, Holopainen Raimo, Juntunen Jouko, Sonntag Ritva, Helske Kalle, sihteeri Jukka Vilen. 4. Henkilöstö ja johtaminen: Taanila Juha (pj), Tiitinen Pekka, Moisanen Sari, Aheinen Ritva, Rantala Anneli, Niskala Sirpa, Nyberg Sven, Pasoja Jouko, sihteeri Teemu Sääksniemi. 5. Elinvoima: Halonen Hilkka (pj), Kumpulainen Tytti, Ekorre Mikko, Virtala Aili, Hirvenmäki Kimmo, Muranen Matti, Kourula Tuire, Ikäläinen Jukka, Kapraali Riitta, sihteeri Riitta Ahtiainen. Näkökulma: Kuntalainen ja asiakas Hyvinvoiva kuntalainen: Tavoitteena on sairastavuuden ja rakennetyöttömyyden väheneminen, lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä vertaistukiryhmien lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen. Vuonna edettiin tavoitteen suuntaisesti. Tyytyväinen asiakas: Tavoitteena on parantaa reagointia kyselytuloksiin, jotta asiakkaiden kokema laatu paranee. Vuonna edettiin tavoitteen suuntaisesti. Näkökulma: Talous Kestävä kuntatalous: Tavoitteena on parantaa omavaraisuusastetta ja pienentää velkaantuneisuutta ja päästä ylijäämäiseen tulokseen sekä rahoittaa vuosikatteella muut kuin tuotannolliset investoinnit. Vuonna ei edetty tavoitteen suuntaan. Konsernitalouden hallinta: Sijoitetun pääoman tuoton määrittäminen yhtiöittäin. Strategisten tavoitteiden hyväksyminen ja säännöllinen raportointi valtuustossa sekä jaoston roolin vahvistaminen ja jaoston kouluttaminen. Yhteinen kuntayhtymäpolitiikka. Vuonna hyväksyttiin omistajapoliittinen ohjelma sekä valmisteltiin konsernirakenneselvitystä joka valmistuu vuonna Näkökulma: Henkilöstö ja johtaminen Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö: Tavoitteina on työhyvinvoinnin mittariston käyttöönotto, kehityskeskustelujen säännöllisyys, osaamiskartoitukset ja paikallisten koulutusorganisaatioiden hyödyntäminen. Vuonna edettiin tavoitteen suuntaisesti. Osaamista tukeva johtaminen: Tavoitteena on parantaa tuloksia, lisätä esimiehille johtamista tukevaa koulutusta, parantaa johtoryhmätyöskentelyä, tehdä systemaattista henkilöstösuunnittelua ja hyödyntää luontaista poistumaa ja saada henkilöstömäärä kuntien keskiarvoon. Vuonna edettiin tavoitteen suuntaisesi koulutuksessa, poistuman hyödyntämisessä ja henkilöstömäärässä. Kemin kaupungin tilinpäätös 11 Toimintakertomus

14 Näkökulma: Toimintatavat ja rakenteet Ennakoiva toimintatapa: Tavoitteina on vähentää interventioita, kehittää yhteisiä prosesseja ja ottaa käyttöön toiminnan vaikuttavuuden kansallisesti luotettavat mittarit. Vuonna edettiin tavoitteen suuntaisesti. Tuottavuuden parantaminen: Tavoitteina on tuottavuushankkeiden toteuttaminen, saada suoritehinta kuntien keskimääräiselle tasolle ja uudelleen organisoida avohoidon resurssit sekä Lpks:n resurssien uudelleenmitoitus. Vuonna edettiin tavoitteen suuntaisesti. Kehittyvä organisaatio: Tavoitteena on kilpailukykyiset omat palvelut. Kuntamaiseman benchmarking toteutettiin kaikilla palvelualueilla. Ulkoisten ostopalvelujen - määrä kasvoi 3 miljoonalla eurolla eli 4,8 % verrattuna vuoteen Näkökulma: Elinvoimaisuus Vetovoimainen kaupunki: Tavoitteina on asukasluvun saaminen kasvuun ja erityisesti nuorten ja aikuisten määrän kasvattaminen sekä yritysten kokonaismäärän kasvaminen. Vuonna ei edetty tavoitteen suuntaan. Tavoitteena on myös sosiaalisten kriteereiden ottaminen huomioon kilpailutuksessa. Asiaa valmisteltiin ja selvitys valmistuu vuonna Peruspalvelujen alueellisella integroinnilla on tavoitteena vastaavan kokoisten kaupunkien parhaat palvelut. Vuonna julkaistujen kyselyjen mukaan tavoitteen suuntaisesti on edetty. Kaupunkimiljöön parantaminen ja ympärivuotisten tapahtumien kävijämäärien kasvattaminen sekä älykkään kaupungin rakentaminen. Vuonna edettiin tavoitteen suuntaisesti. Mielekäs arki: Tavoitteina on opiskelijoiden pysyminen Kemissä mm. nykytekniikkaa hyödyntämällä ja työllisyysasteen nostaminen. Vuonna ei edetty tavoitteiden suuntaan. Koulupudokkaiden 0-taso ja kaikkien alle 29 vuotiaiden aktivointi työhön, opiskelemaan tai muuhun toimenpiteeseen. Maahanmuuttajien kotouttamisen tehostaminen koulutuksella, työhön johtavilla palveluilla tai yrittäjyyteen johtavissa toimissa. Vuonna edettiin tavoitteen suuntaisesti. Tarkempi strateginen toimenpideohjelma on kohdassa 2.1. Kemin kaupungin tilinpäätös 12 Toimintakertomus

15 1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta Kemin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 6 Hyvinvointikertomus vuosille Meri-Lapin seudullinen kotouttamisohjelma Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 138 asemakaavan muutos 41 Kivikon päiväkodin rakennuttaminen ja rahoittaminen Sarius alueen asemakaava 52 Junkohalli Oy:n rahoitusjärjestelyt Vuoden 2013 tilinpäätös 58 Henkilöstöraportti Vuoden 2013 arviointikertomus 61 Kemin kaupungin lausunto valtiovarainministeriön esitykseen kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta ja kuntajakoselvittäjästä Kemin kaupungin ja Kemin Matkailu Oy:n ostopalvelusopimus vv Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Asemakaavan muutos Kivikon kaupunginosan korttelin 1089 tontille 4 86 Kerrostalotontin myyminen Rakennusliike M.Kurtti Oy:lle (Hahtisaarenkatu 8) 87 Öljyntorjuntavaraston rakentaminen 88 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Elinkeinopalveluiden uudelleenorganisointi 98 Kemin kaupungin ja Kemin Matkailu Oy:n ostopalvelusopimus vv Verovuoden 2015 tuloveroprosentti 105 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Työllisyyspalvelujen keskittäminen Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen Digipolis Oy:n kehittämissopimus vuodelle Liikuntahalliyhtiöiden fuusioselvitys / omistajaohjauksen periaatepäätös Kemin kaupungin tilinpäätös 13 Toimintakertomus

16 1.4.2 Yleinen taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 % vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 186,5 mrd (viitevuoden 2010 hintoihin). Vuonna 2013 bkt oli 186,7 mrd, vuonna 2012 runsas 189 mrd, vuonna 2011 noin 192 mrd ja vuonna 2010 noin 187 mrd :a. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, % Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna yksityisen investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 %, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 %. Viennin volyymi väheni 0,4 % ja tuonnin volyymi 1,4 %. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 5 % enemmän ja veroja 17 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 1,1 %. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,7 %. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Asukasta kohti laskettuna kotitalouksien käytettävissä oleva tulo oli euroa ja oikaistu käytettävissä oleva tulo euroa. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 %. Palkkatulot kasvoivat reaalisesti 0,6 %. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 %. Kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden lopussa 122 % eli se kasvoi 3,5 %-yksikköä vuoden aikana. Velkaantumisaste on lainojen suhde vuoden käytettävissä olevaan nettotuloon. Kemin kaupungin tilinpäätös 14 Toimintakertomus

17 Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 mrd. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 mrd. Alijäämä oli 3,4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 %:n kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Alijäämän muodostui seuraavista kokonaisuuksista: mrd Vuosi Vuosi 2013 Muutos Valtionhallinto -8,0-7,4 Yhteisövero-%:n alennus Kunnat ja kuntayhtymät -1,9-1,5 Työeläkelaitokset 3,5 3,7 Muut sosiaaliturvarahastot -0,6 0,0 Työttömyysmenojen kasvu YHTEENSÄ -7,0-5,1 Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli 121 mrd. Vuoden takaiseen verrattuna julkisyhteisöjen velka kasvoi yhteensä 8,4 miljardia euroa ja velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi 55,8 prosentista 59,3 prosenttiin (Lähde:Tilastokeskus) Tilastokeskus laskee EU:n edellyttämiä julkisen talouden tilastoja varten valtion ns. EDP-velan. Siihen kuuluu Valtiokonttorin tilastoiman velan lisäksi useita vastuueriä, joista suurimpia ovat julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet (PPP-hankkeet), valtion velanhoitoon liittyvät johdannaissopimukset ja kolikoiden liikkeeseenlaskusta aiheutuvat vastuut. Näihin eriin kuuluvat myös jäsenmaiden myöntämät takuut Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen (ERVV) myöntämille lainoille. Julkisyhteisöjen EDP-velka koostuu valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen EDP-veloista, joista on luettu pois näiden sektoreiden väliset velat ja saatavat. Julkisen velalla tarkoitetaan yleensä juuri julkisyhteisöjen EDP-velkaa. Tämän käsitteen avulla verrataan esimerkiksi EU-maiden velkaantuneisuutta. Valtion velka oli vuoden lopussa 95,1 mrd eli noin asukasta kohti. Vuoden aikana velka on kasvanut noin 5,4 mrd :lla. Valtion velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen oli noin 46,6 %, kun se vuonna 2013 oli noin 44,6 % (lähde: Valtiokonttori). Kemin kaupungin tilinpäätös 15 Toimintakertomus

18 Tilastokeskuksen mukaan työttömyys kasvoi vuonna. Vuoden työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,8 %, kun se vuonna 2013 oli 8,2 %. Miesten työttömyys pysyi edelleen naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla. Vuonna miesten työttömyysaste oli 9,6 % eli 0,8 %-yksikköä suurempi kuin vuonna Naisten työttömyysaste oli 8,1 % eli 0,6 %-yksikköä suurempi kuin vuonna Myös nuorten asema työmarkkinoilla heikkeni vuotiaiden nuorten työttömyysaste vuonna oli 20,5 %, kun se vuonna 2013 oli 19,9 %. Nuorten työttömyys on selvästi yleisempää kuin 2000-luvun parhaina vuosina 2007 ja 2008, jolloin nuorten työttömyysaste oli 16,5 %. Vuonna työllisiä (15-75.v.) oli eli vähemmän kuin vuonna Työllisten määrä väheni eniten teollisuudessa ( ) ja rakentamisessa (-7 000) vuotiaiden työllisyysaste vuonna oli 68,3 %. Edellisvuonna se oli 68,5 %. Työllisyysaste parani ikäluokassa vuotiaat (+0,6 %-yksikköä). Vuonna työllisten tekemien työtuntien määrä oli 0,2 % pienempi kuin vuonna Työtuntien määrä työllistä kohti oli hieman suurempi kuin vuotta aiemmin (1617 -> 1613 työtuntia vuodessa). Työvoimaviranomaisten mukaan vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 12,4 %, kun vuonna 2013 työttömänä oli 11,3 % työvoimasta. Keskimäärin oli työttömänä ihmistä. Lisäystä edelliseen vuoteen on noin henkeä. Joulukuun lopussa työttömänä työhakijana oli ihmistä eli työttömyysaste oli 13,9 %. Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan vuonna Suomen viennin arvo oli 55,8 mrd eli lähes samalla tasolla kuin vuonna Tuonti väheni 1 % ja oli 57,6 mrd. Näin ollen kauppatase oli alijäämäinen noin 1,8 mrd. Vuotta aiemmin kauppataseen alijäämä oli 2,4 mrd ja vuonna 2012 noin 2,6 mrd. Sitä ennen kauppatase on ollut alijäämäinen vuonna Vuonna kuluttajahinnat nousivat 1 %. Vuosi sitten nousu oli 1,5 %. (Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi 2005 =100, vuosi 2012 pisteluku 116,7 ja vuosi 2013 pisteluku 118,4 ja vuosi pisteluku 119,6). Yleinen ansiotasoindeksi nousi 1,5 % ja kuntasektorilla 0,9 %. (Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi 2010 = 100, vuosi 2012 pisteluku 106, vuosi 2013 pisteluku 108,1 ja vuosi pisteluku 109,7). Vuonna kolmen kuukauden euribor-koron vuosikeskiarvo oli 0,21 %. Vuonna 2013 taso oli 0,22 %. Pitkät korot (10 v.) ovat olleet vuonna tasolla 1,44 %. Vuonna 2013 kymmenen vuoden lainankorko oli 1,86 %. Kuntien yhteenlaskettu tulos oli vuoden ennakkotietojen mukaan 1,86 mrd eli 1,56 mrd suurempi kuin vuonna Lainakanta kasvoi noin 7 % ja oli asukasta kohti (2 553 asukasta kohti vuonna 2013). Toimintakatteen kasvu oli vuonna alle 0,5 %, verotulot kasvoivat 1,3 % ja valtionosuudet pienenivät 1,3 %. Yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 mrd eli muutos oli +37 %. 14 kunnalla vuosikate oli negatiivinen. Vuosikate kattoi 106 % poistoista. Bruttoinvestointien määrä oli 7,7 mrd eli kasvu oli 60 %. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen selittää tästä noin 2,5 mrd :a. Vuonna kunnille tilitettiin verotuloja noin 21,2 mrd eli 2,5 % ( = 0,5 mrd ) enemmän kuin vuonna Kunnallisveron tilitykset kasvoivat 1,3 % (=227 M ), yhteisöveron tilitykset kasvoivat 11,5 % (= 151 M ) ja kiinteistöveron tilitykset kasvoivat 10,9 % (=149 M ) Oman alueen taloudellinen kehitys Kemi-Tornio alueen väestön määrä on pienentynyt 2000 luvulla hengellä eli 5,9 %. Vuosi ei tee poikkeusta; väestön määrä väheni ennakkotiedon mukaan 430 hengellä ja oli vuoden lopussa Luonnollinen väestönkasvu oli negatiivinen 78 henkeä. Väestörakenteen vuoksi eniten luonnollista väestönkasvua oli Torniossa (+16) ja vähiten Kemissä (-38). Muuttotase oli vuonna negatiivinen (-352 henkeä). Muuttotappiota oli kaikissa seudun kunnissa; Kemissä -162, Keminmaassa -86, Simossa -26, Tervolassa -47 ja Torniossa -31. Kemin kaupungin tilinpäätös 16 Toimintakertomus

19 Ennakkotieto Väkiluku Syntyneiden enemmyys Nettomuutto Seudun työpaikat vähenivät vuonna 2012 mutta työpaikkoja on edelleen jonkun verran enemmän kuin vuonna Alueella asuva työllinen työvoima Työpaikat Työpaikkaomavaraisuus % 100,2 99,7 101,3 101,2 101,2 100,8 Työttömyysaste % 23,8 19,6 15,6 13,5 12,3 12,9 Huoltosuhde 2 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 Työttömyysaste oli vuonna Kemi-Tornio alueella keskimäärin 16,7 % ja työttömänä oli ihmistä. Työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana 9,1 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1055 henkeä eli 350 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on pysynyt samana (684 -> 687). Kemin väestökehitys Vuodesta 1995 väkiluku on pienentynyt Kemissä 2776 asukkaalla eli 11,2 %. Vuonna syntyneitä oli ennakkotiedon mukaan 229 henkeä ja kuolleita 267 henkeä. Vuoden aikana väkiluku pieneni 200 asukkaalla eli 0,9 % väkiluku oli henkilöä (ennakkotieto). Ennakkotieto Väkiluku Syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Tulomuutto Lähtömuutto Nettomuutto Kemin työpaikat ja työvoima Alueella asuva työllinen työvoima 7809 Työpaikat Työpaikkaomavaraisuus % 124,2 125,6 124,2 120,3 119,0 119,7 Työttömyysaste % 25,2 22,2 17,0 15,8 14,3 14,7 Taloudell. huoltosuhde 1,86 1,8 1,8 1,8 1,8 Taloudellinen huoltosuhde = työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien suhde työllisiin Työpaikkojen määrä väheni noin 110:llä ( -1,2 %) vuonna Kemin työttömyysaste oli vuonna keskimäärin 18,9 % ja työttömänä oli keskimäärin 1774 ihmistä. Kemin kaupungin tilinpäätös 17 Toimintakertomus

20 1.4.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2013 aikana valmisteltu omistajapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa. Myös hyvinvointikertomus hyväksyttiin helmikuussa. Kaupungilta pyydettiin ja kaupunginvaltuusto antoi kaksi lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Samoin annettiin lausunto kuntalain muutosesityksestä. Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta ja kuntajakoselvittäjistä annettiin lausunto. Sauvosaaren alueen asemakaavat hyväksyttiin. Kivikon päiväkodin rakentaminen aloitettiin. Paloasema valmistui loppukesästä. Teollisuuskylä Oy hoitaa rakentamisen ja rahoituksen. Elinkeinopalvelut uudelleenorganisoitiin. Matkailun ostopalvelusopimus uudistettiin ja Digipoliksen kehittämissopimus hyväksyttiin. Liikuntahalliyhtiöiden fuusioselvitys aloitettiin. Työllisyyspalvelut keskitettiin. Tuloveroprosentti vuodelle 2015 nostettiin 21,25 %:in. Tilinpäätösvuoden merkittävimmät poikkeamat talousarvioon esitetään talousarvion toteutumavertailun käyttötalousosassa. Vuoden aikana tehtiin talousarvioon noin 2,5 M :n toimintamenojen lisäys ja 0,8 M :n toimintatulojen lisäys. Toimintakatetta muutettiin 1,7 M. Muutettu toimintakate toteutui 100,1 %:sti. Verotuloihin tehtiin 2 M :n ja valtionosuuksiin 0,24 M :n vähennys. Muutos toteutui 99,5 %:sti. Korkomenot toteutuivat 82 %:sti. Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 4,2 M. Toteutumaksi tuli 0,2 M. Poistot olivat 4,2 M. Tilikauden tulokseksi tuli -4,0 M, kun alkuperäisessä talousarviossa tulokseksi arvioitiin -0,05 M Henkilöstö Kemin kaupungin palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 1150 vakinaista ja 275 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 25 hengellä ja määräaikaisten määrä lisääntyi yhdellä. Kemin kaupungin tilinpäätös 18 Toimintakertomus

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Päivitetty KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM.

Päivitetty KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. Päivitetty 21.1.2015 1 KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. 2015-2016 Päivitetty 21.1.2015 2 Sisällysluettelo 1. TYTÄROSAKEYHTIÖT...3 1 KEMIN ENERGIA OY...3 2 KEMIN SATAMA OY...3 3 KEMIN KEILATALO

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 756 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio Lappi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Päivitetty KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM.

Päivitetty KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. Päivitetty 13.6.2016 1 KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. 2015-2016 Päivitetty 13.6.2016 2 Sisällysluettelo 1. TYTÄROSAKEYHTIÖT...3 1 KEMIN ENERGIA OY...3 2 KEMIN SATAMA OY...3 3 KEMIN KEILATALO

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/215 [1] SYNTYNEET Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Päivitetty 11.2.2015 1 KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM.

Päivitetty 11.2.2015 1 KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. Päivitetty 11.2.2015 1 KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. 2015-2016 Päivitetty 11.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. TYTÄROSAKEYHTIÖT...3 1 KEMIN ENERGIA OY...3 2 KEMIN SATAMA OY...3 3 KEMIN KEILATALO

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot