Sisältö. kysymysten. Yhteisten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12"

Transkriptio

1 PALAUTEOODI Opettajan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista 2 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla 3 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito 4 Yhteisten kysymysten lataaminenn lomakkeellee 5 Vanhan lomakkeen kopioiminen 6 Kysysten poimiminenn lomakkeellee 7 Uuden kysymyksen luominen 8 Palautteen katselu ja yhteenvedot 10 Yhteenveto, yhteenvedon julkisuus ja vastapalaute 10 Tiedonsiirrot ja sanallinen palaute 12 Excel makron toiminta 13 Palauteoodin käyttöoikeudet 15 Palautelomake opiskelijalle 17 1

2 Yleistä Palauteoodista Weboodin palautetyökalua Palauteoodia käytetään opiskelijapalautteen keräämiseen kurssista tai kurssin osista (luennot, harjoitusryhmät) Palautelomake on järjestelmässää aina opetustapahtumakohtainen Palautteen keräämisen edellytyksenä siis on,, että kurssien opetustapahtumat löytyvät oodista Jotta opiskelijat voivat vastata palautelomakkeeseen, täytyy opiskelijoiden olla o ilmoittautuneina tai heidät tuleee olla lisättynä kyseisellee opetustapahtumalle Ilmoittautuneiden statuksien tulee myös olla Hyväksytty, jotta opiskelijat eivät voi enää poistaa itseään opetustapahtumalta ilmoittautumisen päättymisen jälkeen Jos opiskelija poistaa ilmoittautumisensa opetustapahtumalta ilmoittautumisajann jälkeen, ei hän pystyy vastaamaan palautelomakkeeseen Jos opiskelija poistaa ilmoittautumisensa vastaamisen jälkeen, häviäää hänen opetustapahtumasta antamansa sanallinen palaute Palauteoodia käytetään Aalto yliopiston eri kouluissa eri prosessein, jolloin kouluilla on mahdollisesti omia yhteisiä kysymyksiä, jotka tulee olla kurssipalautelomakkeilla Järjestelmä tukeee sitä, että kysymyksiä liitetään organisaatioon, jolloin yhteisiä kysymyksiä voidaan ladata lomakkeelle yhdellä napin painalluksella Palauteoodin käyttöoikeudet määräytyvät opetushenkilökunnalle oodin opetustapahtumien perusteella Kaikki opetustapahtumaan merkityt henkilöt, pois lukien roolilla Virkailija opeoodissa merkityt henkilöt, saavat automaattisesti yhtäläiset lomakkeen ylläpito oikeudet ja palautteen katselu oikeudet Roolilla Virkailija opeoodissa voi luoda lomakkeen ja ylläpitää sitä, mutta ei katsoa annettua palautetta Näiden opetustapahtumatietojen oikeellisuudesta vastaavat eri yksiköissä joko erikseen määritellyt henkilöt tai kurssien henkilökunta Lisäksi järjestelmässä voidaan antaa palautevirkailijan oikeuksia, jolloin henkilölle voidaan antaaa palautelomakkeiden luomis oikeudet (Palautevirkailijaa 1) ja/ tai palautteen katseluoikeudet (Palautevirkailija 2) määrättyyn organisaatioon (school, laitos) Nämä N oikeudet haetaan erillisellä lomakkeella Opiskelijan antama palaute järjestelmässä lähtökohtaisesti anonyymia Tämän vuoksi järjestelmässä on käytössä 5 vastaajan rajoite, jolloin opetustapahtumasta annettua palautetta pääsee tarkastelemaan vain jos vähintään 5 opiskelijaa on antanut palautetta Opiskelija voi kuitenkin luopua omalta kohdaltaan tästää rajoitteestaa vastaamisen yhteydessä, jolloin tällaisen opiskelijan palautee on nähtävissä Palautteiden yhteenvetoja eivät näe muut kuin opetustapahtumaann merkityt henkilöt sekä yksiköissä erikseen määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin palautteen käsittely kuuluu 2

3 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla Aloittaessasi palautteen keräämisen: 1) Kirjaudu sisään Weboodiin ja j siirry palautelomakkeen ylläpitoon Omien kurssienn hallinta kautta 2) Tarkista lomakkeelta opetustapahtuman tiedot (nimi, opettajat, aika ja osallistuneiden määrä) 3) Muuta tarvittaessa palauteaikaa ja asetaa automaattiset sähköpostimuistutukset ja tallenna lomake 4) Lataa korkeakoulun ja laitoksen yhteiset kysymykset lomakkeelle (HUOM! Kysymykset voivat jo j olla lisättynä lomakkeelle palautevirkailijan toimesta) 5) Poimi lomakkeelle lisää kysymyksiä Tarvittaessa luo järjestelmään uusia kysymyksiä 6) Tarkista lomakkeen ulkoasuu Palauteajan päätyttyä: 7) Tarkastele annettua numeerista ja sanallista palautetta sekä ota mahdolliset tiedonsiirrot järjestelmästää 8) Kommentoi / anna vastapalautetta opiskelijoille 9) Päätä numeerisen yhteenvedon julkisuuss ja tarkista muiden opettajien asettamaa julkisuusarvo palautteen yhteenveto sivulta 3

4 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito Opetustapahtumakohtaisen palautelomakkeen luominen ja ylläpito tapahtuu Weboodissa valikosta Omien kurssien hallinta Näkymässä on erii välilehdillä näkyvillä kaikki opetustapahtumat, joihin käyttäjä on merkittynä oodin opetustapahtumatiedoissa Palautelomakkeiden ylläpito näkymään siirrytään ikonista Palautelomakkeen ylläpitonäkymässä näkyy opetustapahtuman perustiedot, joista näkee mm ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän, joka on hyvä tarkistaa Vain opetustapahtumaan ilmoittautuneet opiskelijat voivat antaa palautetta opetustapaht tumasta 4

5 1) Aseta palautelomakkeelle palauteaika (vastausaika) Oletuksenaa palauteaikaa alkaa 7 päivää ennen opetustapahtuman päättymistä ja päättyy 14 päiväää päättymisen jälkeen 2) Valitse lähetettävät sähköpostimuistutukset Muistutukset lähetetään valittuina ajankohtina opetustapahtuman opiskelijoille, jotka eivät vielä ole vastanneet palautelomakkeeseen Lisäksi voit valita automaattisen muistutuksen lähetyksen kaikille opetustapahtumaan merkityille henkilöille palauteajan päätyttyä 3) Palautelomake luodaan opetustapahtumalle valitsemalla muut palautelomakkeen toiminnot muuttuvat aktiivisiksi Toiminnon jälkeen myös Yhteisten kysymysten lataaminen lomakkeelle Mahdolliset korkeakoulun ja laitoksen yhteiset kysymykset saadaan lomakkeelle valitsemalla 5

6 HUOM! Tarkasta ennenn lataamista, ettei lomakkeella jo ole korkeakoulun tai laitoksen yhteisiä kysymyksiä Joissain yksiköissä nämää yhteiset kysymykset lisätään jo valmiiksi palautevirkailijan toimesta! Vanhan lomakkeen kopioiminenn Palautelomake voidaan myös kopioida toiselta aiemmin luodulta lomakkeelta 1) Valitse palautelomak kkeen toiminnoista 2) Valitse kopioita palautelomake näytettävistä opintojakson aiemmista palautelomakkeista TAI hae muiden opintojaksojen lomakkeista Voit katsoa lomakkeen sisällön Katso painikkeesta 3) Valitse lopuksi Lomakkeelle kopioidaan kaikki valitun lomakkeen kysymykset 4) Palaa takaisin oman opintojaksosi lomakkeelle valitsemalla 6

7 Kysymysten poimiminen lomakkeelle Palauteoodin kysymyspankissa on paljon jo käytössä olevia eri korkeakoulujen ja laitosten yhteisiä kysymyksiä, sekä opettaja ja opintojaksokohtaisia kysymyksiä 1) Valitse 2) Voit hakea kysymyksiä kysymyksen tunnisteen, kysymystekstin tai t muun kriteerin mukaan Voit hakea myös aiemmin luomiasi omia kysymyksiä Valitse lopuksi 3 ) Valitse poimittavat kysymykset ja valitse 5) Palaa lomakkeelle valitsemalla 7

8 Uuden kysymyksen luominen Tarvittaessaa voit luoda oman kysymyksen järjestelmään Tätä ennen on kuitenkin hyvä tarkistaa vähintään korkeakoulujen yhteisistä kysymyksistä josko vastaava kysymys on jo järjestelmään luotu Kysymys luodaan aina koko järjestelmään, ei pelkästään lomakkeelle Luotu kysymys on siis kaikkien käytettävissä Tämän vuoksi turhien kysymysten luomista ja kysymyspankin täyttämistä tulee välttää 1) Valitse palautelomakkeen ylläpitonäkym mässä 2) Valitse kysymyksen omistajaorganisaatio, aseta kysymyksen tunniste (muotoa Y_kurssikoodi/oma tunniste), vastauksen tyyppi ja kysymyksen pakollisuuden oletusasetusta (onko opiskelijan pakollista vastata kysymykseen) Pakollisuutta voi muuttaa erikseen lomakkeilla Luku tyyppiä voit käyttää esim tuntimäärien kysymiseen Tekstivastauksen pituus tarkoittaa tässä tapauksessa vastauslaatikon korkeutta Välitekstiä voi käyttää esim väliotsikkona Valintalistan sisällön näet valitsemalla Päivitä Kysymysryhmän valinta vaikuttaa kysymysten ryhmittelyyn ja lomakkeen ulkoasuun (suositus: ei kysymysryhmää) 3) Kirjoita kysymyksen sisältö kolmella kielellä 4) Valitse kurssi(t), joille haluat kysymyksen latautuvan automaattisesti kun lomakkeita luodaan massana tai kysymykset ladataan Lataa toiminnolla Voit jättää kohdan myös tyhjäksi HUOM! Mikäli haluat kerätä numeerista palautettaa eri vastausvaihtoehdoista, joille ei löydy sopivaa s valintalistaa tai asteikkoa, käytä numerot sisältäviää valintalistojaa (esim NUMEROT_1 5) Eri vastausvaihtoehdot voit kirjoittaaa kysymys kenttään 8

9 5)Valitse Lomakkeelle pääset takaisin valitsemalla Poimi kysymys ja palaa lomakkeelle Tässää vaiheessa voit vielä poistaa kysymyksen HUOM! KUN KYSYMYS ON KERRAN LISÄTTY LOMAKKEELLE, SITÄÄ EI VOI ENÄÄ POISTAA JÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÄJÄN TOIMESTA! Mikäli kysymys halutaan poistettavan lomakkeelle lisäämisen jälkeen, tulee ottaa yhteys oodi tukeen (oodi 9

10 Palautteen katselu ja yhteenvedot Opetustapahtumasta annettua palautetta voit tarkastella Weboodin kautta palauteajan päätyttyä Palaute on nähtävissä mikäli vähintään 5 opiskelijaa on antanut palautetta opetustapahtumasta tai vastaajia on alle 5, mutta osa heistä on luopunut 5 vastaajan rajoitteesta vastaamisen yhteydessä Viimeisimmäksii mainitussa tapauksessaa yhteenvedot muodostetaan ainoastaan niiden opiskelijoiden vastauksista, jotka ovat rajoitteesta luopuneet Annetun palautteen pääsee näkemään järjestelmässä opetustapahtumaan merkityt henkilöt (pois lukien roolilla Virkailija opeoodissa merkityt henkilöt) ) sekä henkilöt, joille on annettu palautteen katseluoikeudet (Palautevirkailija 2 oikeus) organisaatioon, johon kurssi kuuluu Lisäksi opetustapahtumaan merkitytt henkilöt voivat päättää palautteen näkymisestä muille Weboodiin kirjautuneille käyttäjille ja antaaa vastapalautetta annetusta palautteesta Yhteenveto, yhteenvedon julkisuus ja vastapalaute 1) Kirjaudu sisään Weboodiin Valitse vasemmasta valikosta Omien kurssien hallinta 2) Valitse opetustapahtuman perään ilmestynyt P ikoni Ikoni ilmestyy palauteajan päätyttyä ja on aktiivinen mikäli vastaajia on yli viisi kappaletta ja vastausprosentti on yli 10 10

11 Vaihtoehtoisesti voit siirtyä palautteen yhteenveto sivulle myös palautelomakkeenn ylläpidon kautta 3) Avautuvalla sivulla näkyy opetustapahtuman perustiedot, vastausprosentti ja palautteen numeerinen yhteenveto (HUOM! Vastausprosentti lasketaan aina palautteeseen vastanneiden suhteesta opetustapahtumaan ilmoittautuneisiin) Sivun alalaidassa oleviin laatikoihin voit kirjoittaa kommentteja ja vastapalautetta kaikille, jotka voivat kirjautua sisään Weboodiin ja/tai pelkästään opintojaksoon osallistuneille opiskelijoille 4) Voit päättää opetustapahtumakohtaisesti onko palautteen numeerinen yhteenveto julkista Valitse haluamasi vaihtoehto ja valitse Mikäli opetustapahtumalla on merkittynä useampi 11

12 henkilö, määräytyy palautteen julkisuuss pienimmän valitun julkisuustiedon mukaisesti Sivun alalaidassa näkyy myös tämän hetkinen julkisuustieto ja mahdollisten muiden opetustapahtuman henkilöiden asettamat arvot Lisäksi voit päättää Weboodin yleisellä asetuksella mikä on oletuksena opetustapahto tumistasi annettujen palautteen julkisuusarvo Tämä tapahtuu Weboodissa valitsemalla vasemmasta valikosta Muut toiminnot > Asetukset > Yleiset asetukset Valitse haluamasi oletusarvo ja paina Tallenna Tämän jälkeen opetustapahtumistasi annettujen palautteiden yhteenvetojen julkisuusarvo on aina oletuksena omalta kohdaltasi valittu arvo Tiedonsiirrot ja sanallinen palaute Annetun palautteen yhteenvedot saa järjestelmästä tiedonsiirtoina HTML ja excel muodoissa Lisäksi sanallisen palautteen yhteenvedon saa erikseenn HTML muodossa Vastaajat näytetään tiedonsiirroissa satunnaisessa järjestyksessä Saman tiedoston sisällä vastaajan järjestysnumero kuitenkin täsmää numeeristen ja sanallisten vastausten välillä 12

13 1) Siirry tiedonsiirtoihin ja sanalliseen palautteeseen Palautteen yhteenveto sivulta valitsemalla 2) Avoimien kysymysten sanalliset vastaukset latautuvat HTML muodossa omalle välilehdelleen tästä painikkeesta 3) Kaikki vastaukset voidaan avata tai tallentaa HTML tai excel tiedostona tästä 4) Excel tiedoston järjestelyyn ja graafisen esityksen muodostamiseen tarvittavan makron saa tallennettua tästä Ohjeet excel makron käyttöön löytyvätt linkin alta Tarkemmat ohjeet löydät tämän ohjeen seuraavasta luvusta HUOM! Selaimesta riippuen makron sisältö saattaa avautua suoraan näytölle Tällöin tallenna makro hiiren oikean painikkeen takaa Tallenna nimellä tms Tarkista myös, että makron loppuosan pääte on xla (ei htm) Excel makron toiminta Järjestelmästä saatava Excel tiedosto on niin sanottu raakatiedosto, joka tulee ajaaa järjestelmän tarjoamalla makrolla Makro erottaaa erillisille välilehdille numeerisista kysymyksistä tuotetut graafit, datan ja graafit, sekä sanalliset vastaukset Excel makro (PALAUTEJARJxla) kannattaa tallentaa omalle 13

14 työpöydälle, josta se on helppo ottaa käyttöön Mikäli omaat tarvittavatt käyttöoikeudet, voit tallentaa makron myös XLSTART nimiseen hakemistoon,, jolloin makro on käytössä aina excelin avautuessa 1) Avaa palauteoodista saatava excel raakatiedosto Avaa myös allentamasi makro, jos se ei jo ole avattuna exceliin tai automaattisesti käytössä 2) Valitse näppäinyhdistelmä CTRL + g Makron suorittaminen kestää hetken aikaa riippuen vastaajien määrästä 3) Mikäli haluat tarkastella yhteenvetoa myöhemmin, tallenna valmis yhteenveto haluamallasi nimellä (esim Opintojakson_nimi_kevät_2010) Makron ajamisen jälkeen Excel tiedostosta löytyy erillisiltä välilehdiltä numeeriset ja graafiset yhteenvedot sekä sanalliset vastaukset 14

15 Palauteoodin käyttöoikeudet Palauteoodin käyttöoikeudet määräytyvät oodinn opetustapahtumatietojen perusteella Opettajien ja kurssin henkilökunnan ei tarvitse erikseen hakea Palauteoodin oikeuksia; pelkkä Weboodin käyttöoikeus riittää Kaikki opetustapahtumaan jollain roolillaa merkityt henkilöt, pois lukien rooli Virkailija opeoodissa, saavat yhtäläiset oikeudet luoda opetustapahtumalle palautelomake, ylläpitää lomaketta, lisätä ja poistaa kysymyksiä, katsoa annettu numeerinen ja sanallinen palaute, sekä päättää yhteenvedon julkisuudesta Weboodissa Virkailija opeoodissa roolilla merkitty henkilö voi luoda lomakkeen jaa ylläpitää sitä, mutta ei voi katsoa annettua palautetta Lisäksi hallintohenkilökunnalle voidaan erikseenn anoa palautelomakkeiden luomisoikeus (Palautevirkailija 1) tai palautteen katseluoikeus (Palautevirkailija 2) ) määrättyyn organisaatioon Tällainen henkilö voi oikeudesta riippuen luoda ja ylläpitää organisaation palautelomakkeita ja/tai j katsoaa organisaation opetustapahtumista annettua palautetta suoraan Weboodista Tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaan palautteiden yhteenvetoja ei saa nähdä muut kuin opintojakson opettajat ja erikseen määrätyt henkilöt, joiden työtehtäviin palautteen käsittely k kuuluu Opettajalla tulee olla mahdollisuus päättää palautteen yhteenvetojen julkisuudesta Opetustapahtumaan merkitty vastuuopettaja tai virkailija voi tarkistaaa opetustapahtumaan merkityt henkilöt seuraavasti: 1) Kirjaudu sisään Weboodiin Valitse vasemmasta valikosta Omien kurssien hallinta 2) 2 Paina ikonia opetustapaho htuman edessä 3) 3 Valitse näytettäviksi tiedoiksi t Opettajat ja valitse kaikki k opetustapahtumat Paina P Hae painiketta 15

16 Opetustapahtuman henkilökunta näkyy erikseenn jokaisen (ali)opetustapahtuman alla Yleensä palautelomake luodaan pääopetustapahtumallee (Kurssi) Palautteen yhteenvetoja jaa sanallisia vastauksia pääsee tarkastelemaan opetustapahtumalle merkitty vastuuopettaja, luennoitsija, harjoitustöiden pitäjä sekä hyväksyjä Ainoastaan roolilla Virkailija OpeOodissa merkitty henkilö ei pääse katsomaan annettua palautetta Alla olevassa esimerkissä henkilöt Ilkka (Luennoitsija) ja Testi (Vastuuopettaja) pääsevät katsomaan annettua palautetta Mikäli henkilön ei haluta näkevän palautetta, voidaan hänenn roolinsa vaihtaa tai poistaa hänet opetustapahtumalta Näiden tietojen muokkaaminen tapahtuu painikkeesta Henkilön lisääminen tapahtuu painikkeesta HUOM! Opetustapahtumatietojen muokkaaminen vaikuttaa siihen, mitä tietoja opiskelijoillee näkyy Weboodissa Myös Nopan ylläpito oikeuksia määräytyy opetustapahtuman tietojen t pohjalta 16

17 Palautelomake opiskelijallee Opiskelijallee palautteeseen vastaaminen on yksinkertaista Käyttäjän kirjauduttua sisään Weboodin hänellä näkyy etusivulla muistutus palautteen antamisesta ja linkki palautelomakkeeseen, mikäli hän on ilmoittautunut kyseiselle kurssille ja palauteaikaa on voimassa Lisäksi opiskelija saa automaattisen muistutuksen vastata palautelomakkeeseen, mikäli muistutukset ovat valittuina lomakkeelle, ja opiskelija ei ole vielä antanut kyseistä kurssistaa palautetta Palautelomakkeella vastaajalle näkyy opetustapahtuman tiedot, yleisteksti ja lomakkeelle valitut kysymykset Yleisteksti on yksiköstä riippuen joko laitos, tiedekunta tai koulukohtaink nen Palautelomakkeen ulkoasu opiskelijalle Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun yhteisillä pakollisilla kysymyksillä: 17

Sisältö kysymyksen. Uuden. Palautelomakkeen

Sisältö kysymyksen. Uuden. Palautelomakkeen PALAUTEOODI Palautevirkailijan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista... 3 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla... 4 Organisaation yleisteksti palautelomakkeen alkuun... 5 Yleistekstin lisääminen

Lisätiedot

1 Uusien kysymysten lisääminen vanhalle lomakkeelle

1 Uusien kysymysten lisääminen vanhalle lomakkeelle 1(6) Lääketieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunnan kokouksessa 4.5.2009 hyväksyttiin tiedekunnan palautetyöryhmän esitys uusiksi yhteisiksi kurssipalautekysymyksiksi. Uudet käyttöön otettavat kysymykset

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset Helsingin yliopisto WebOodi 1 Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset OpasOodi ja opetustapahtumat... 1 OodiHOPS -muutokset... 2 Koko OodiHOPS -työkalua koskevat muutokset...

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta Helsingin yliopisto Versio 2.7 1(25) Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta Tämän ohjeen sisältö: 1 Aluksi.2 2 Ikonien selitykset.3 3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus 4 3.1 Uuden

Lisätiedot

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta Helsingin yliopisto Versio 3.2 1(20) Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta 1 Aluksi 2 2 Ikonien selitykset 3 3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus 4 3.1 Uuden opetustapahtuman luominen...

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 1 Sisältö Mobiiliominaisuuksien käyttöönotto Mobiilikeskus Mobiilikyselyjen ylläpito ja uuden kyselyn lisääminen Kysymystyypit Mobiilimateriaalit Mobiilimateriaalin

Lisätiedot

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden rekisterin käyttötarkoitus REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivämäärä: 1.3.2011 Päivitetty 13.6.2012 1. Rekisterinpitäjä Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Yliopistokatu 2 PL 111 80101 Joensuu Kuopion kampus

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

KURSSIHALLINTA. TaikaKoulutus -käyttöohje

KURSSIHALLINTA. TaikaKoulutus -käyttöohje KURSSIHALLINTA TaikaKoulutus -käyttöohje Yleistä ohjelmasta WWW- selaimella käytettävä ohjelma koulutustenhallintaan ja asiakashallintaan ja viestintään Käytettävät kokonaisuudet Koulutushallinta Koko

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Opetustapahtuman vastuuopettaja tai virkailija pääsee muokkaamaan opetustapahtuman tietoja. Tämä ohje neuvoo miten

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

WebOodi / Opinto-opas

WebOodi / Opinto-opas 1 WebOodi / Opinto-opas Osoite WebOodiin: https://oodi.aalto.fi/a/ WebOodiin kirjaudutaan mikroverkon tunnuksella & salasanalla. Valikosta valitaan Opintokohteet (tai Oppaiden ylläpito). Valitaan valintalistasta

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Kurssipalaute Webropolissa syksy Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

Kurssipalaute Webropolissa syksy Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen Kurssipalaute Webropolissa syksy 2016 Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen terhi.skaniakos@jyu.fi 040-8053374 KURSSIPALAUTTEEN OHJEET VERKOSSA www.jyu.fi/kurssipalaute Koulutuksen kehittämisen sivu:

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Käyttäjät Kun sinulle toimitetaan uusi tyhjä kurssialue, sinut on jo liitetty opettajaksi alueellesi. Opettajana voit itse lisätä alueellesi muita käyttäjiä eri rooleihin. Käyttäjiä voit lisätä alueelle

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan 15.8.2014 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Lähitulevaisuutta varten Kansallista oppijanumeroa (OID) varten on lisätty kenttä Opiskelijan perustietojen käsittely

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle 08.09.2010 Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen suunnittelun työkalu. HOPSissa laaditaan suunnitelma

Lisätiedot

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Helsingin yliopisto 1(23) Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus 1 Aluksi 2 2 Ikonien selitykset 3 3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus 4 3.1 Uuden opetustapahtuman luominen... 4 3.2 Opetustapahtuman kopioiminen...

Lisätiedot

WebOodin opetustapahtumat -ohje

WebOodin opetustapahtumat -ohje WebOodin opetustapahtumat -ohje versio 2.6 Sisältö Sisäänkirjautuminen... 1 Vinkkejä WebOodissa navigointiin... 1 Valikko... 1 Nuolikuvakkeet... 1 Opetustapahtumien lisäys... 2 Kurssitapahtuman lisääminen...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/41 Opiskelijarekisteri Versio 3.1. PalauteOodi:

Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/41 Opiskelijarekisteri Versio 3.1. PalauteOodi: Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/41 PalauteOodi: WebOodiin kuuluvalla palautetyökalulla, eli PalauteOodilla, kerätään kurssipalautetta niistä opetustapahtumista, jotka on luotu Oodiin ja joille opiskelijat

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan 15.4.2016 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Hae Opiskelija hakuikkunassa on tehty suuri käyttöliittymämuutos. Muutosta esitelty tarkemmin dokumentissa Hae Opiskelija

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin.

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin. Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen...2 Kasvun kansio...3 Sisällön siirtäminen peda.net sivulla...4 Sivun siirtäminen...6 Peda.net sivuille meno ja Asemakadun koulun sivuille pääsy...7 Profiilikuvan vaihto...8

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Tenttityökalu Yleinen tentti

Tenttityökalu Yleinen tentti Tenttityökalu Yleinen tentti Muutoksia Oodi-versioissa tai käytännöissä 27.10.2011 Päivitetty terminologia versio 3.3 Korjattu virhe, joka esti yleisen tentin kopioinnin mikäli opetustapahtumalla oli enemmän

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Oppitunti - Oppitunti rakentuu yleensä peräkkäisistä teksti- ja kysymyssivuista siten, että opiskelija tekstin luettuaan vastaa sitä koskevaan kysymykseen ja käy siten oppitunnin sivu sivulta läpi opettajan

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/34 Opiskelijarekisteri Versio 2.7. Palautejärjestelmä:

Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/34 Opiskelijarekisteri Versio 2.7. Palautejärjestelmä: Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/34 Palautejärjestelmä: WebOodiin kuuluvalla palautejärjestelmällä voidaan kerätä sekä kurssi- että lukukausipalautetta. Lukukausipalautetoiminto on kuitenkin hyvin puutteellinen

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle

OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiain toimisto/hp OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle 28.8.2009 Mikä HOPS on ja miksi se tehdään? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Ohje 13.1.2016. Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet.

Ohje 13.1.2016. Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet. Ohje 1/8 13.1.2016 Tilastotietokannan käyttö Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet. Luonnonvarakeskuksen PX-Web tilastotietokanta on osoitteessa: http://statdb.luke.fi/pxweb/pxweb/fi/luke/

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot