Sisältö. kysymysten. Yhteisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12"

Transkriptio

1 PALAUTEOODI Opettajan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista 2 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla 3 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito 4 Yhteisten kysymysten lataaminenn lomakkeellee 5 Vanhan lomakkeen kopioiminen 6 Kysysten poimiminenn lomakkeellee 7 Uuden kysymyksen luominen 8 Palautteen katselu ja yhteenvedot 10 Yhteenveto, yhteenvedon julkisuus ja vastapalaute 10 Tiedonsiirrot ja sanallinen palaute 12 Excel makron toiminta 13 Palauteoodin käyttöoikeudet 15 Palautelomake opiskelijalle 17 1

2 Yleistä Palauteoodista Weboodin palautetyökalua Palauteoodia käytetään opiskelijapalautteen keräämiseen kurssista tai kurssin osista (luennot, harjoitusryhmät) Palautelomake on järjestelmässää aina opetustapahtumakohtainen Palautteen keräämisen edellytyksenä siis on,, että kurssien opetustapahtumat löytyvät oodista Jotta opiskelijat voivat vastata palautelomakkeeseen, täytyy opiskelijoiden olla o ilmoittautuneina tai heidät tuleee olla lisättynä kyseisellee opetustapahtumalle Ilmoittautuneiden statuksien tulee myös olla Hyväksytty, jotta opiskelijat eivät voi enää poistaa itseään opetustapahtumalta ilmoittautumisen päättymisen jälkeen Jos opiskelija poistaa ilmoittautumisensa opetustapahtumalta ilmoittautumisajann jälkeen, ei hän pystyy vastaamaan palautelomakkeeseen Jos opiskelija poistaa ilmoittautumisensa vastaamisen jälkeen, häviäää hänen opetustapahtumasta antamansa sanallinen palaute Palauteoodia käytetään Aalto yliopiston eri kouluissa eri prosessein, jolloin kouluilla on mahdollisesti omia yhteisiä kysymyksiä, jotka tulee olla kurssipalautelomakkeilla Järjestelmä tukeee sitä, että kysymyksiä liitetään organisaatioon, jolloin yhteisiä kysymyksiä voidaan ladata lomakkeelle yhdellä napin painalluksella Palauteoodin käyttöoikeudet määräytyvät opetushenkilökunnalle oodin opetustapahtumien perusteella Kaikki opetustapahtumaan merkityt henkilöt, pois lukien roolilla Virkailija opeoodissa merkityt henkilöt, saavat automaattisesti yhtäläiset lomakkeen ylläpito oikeudet ja palautteen katselu oikeudet Roolilla Virkailija opeoodissa voi luoda lomakkeen ja ylläpitää sitä, mutta ei katsoa annettua palautetta Näiden opetustapahtumatietojen oikeellisuudesta vastaavat eri yksiköissä joko erikseen määritellyt henkilöt tai kurssien henkilökunta Lisäksi järjestelmässä voidaan antaa palautevirkailijan oikeuksia, jolloin henkilölle voidaan antaaa palautelomakkeiden luomis oikeudet (Palautevirkailijaa 1) ja/ tai palautteen katseluoikeudet (Palautevirkailija 2) määrättyyn organisaatioon (school, laitos) Nämä N oikeudet haetaan erillisellä lomakkeella Opiskelijan antama palaute järjestelmässä lähtökohtaisesti anonyymia Tämän vuoksi järjestelmässä on käytössä 5 vastaajan rajoite, jolloin opetustapahtumasta annettua palautetta pääsee tarkastelemaan vain jos vähintään 5 opiskelijaa on antanut palautetta Opiskelija voi kuitenkin luopua omalta kohdaltaan tästää rajoitteestaa vastaamisen yhteydessä, jolloin tällaisen opiskelijan palautee on nähtävissä Palautteiden yhteenvetoja eivät näe muut kuin opetustapahtumaann merkityt henkilöt sekä yksiköissä erikseen määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin palautteen käsittely kuuluu 2

3 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla Aloittaessasi palautteen keräämisen: 1) Kirjaudu sisään Weboodiin ja j siirry palautelomakkeen ylläpitoon Omien kurssienn hallinta kautta 2) Tarkista lomakkeelta opetustapahtuman tiedot (nimi, opettajat, aika ja osallistuneiden määrä) 3) Muuta tarvittaessa palauteaikaa ja asetaa automaattiset sähköpostimuistutukset ja tallenna lomake 4) Lataa korkeakoulun ja laitoksen yhteiset kysymykset lomakkeelle (HUOM! Kysymykset voivat jo j olla lisättynä lomakkeelle palautevirkailijan toimesta) 5) Poimi lomakkeelle lisää kysymyksiä Tarvittaessa luo järjestelmään uusia kysymyksiä 6) Tarkista lomakkeen ulkoasuu Palauteajan päätyttyä: 7) Tarkastele annettua numeerista ja sanallista palautetta sekä ota mahdolliset tiedonsiirrot järjestelmästää 8) Kommentoi / anna vastapalautetta opiskelijoille 9) Päätä numeerisen yhteenvedon julkisuuss ja tarkista muiden opettajien asettamaa julkisuusarvo palautteen yhteenveto sivulta 3

4 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito Opetustapahtumakohtaisen palautelomakkeen luominen ja ylläpito tapahtuu Weboodissa valikosta Omien kurssien hallinta Näkymässä on erii välilehdillä näkyvillä kaikki opetustapahtumat, joihin käyttäjä on merkittynä oodin opetustapahtumatiedoissa Palautelomakkeiden ylläpito näkymään siirrytään ikonista Palautelomakkeen ylläpitonäkymässä näkyy opetustapahtuman perustiedot, joista näkee mm ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän, joka on hyvä tarkistaa Vain opetustapahtumaan ilmoittautuneet opiskelijat voivat antaa palautetta opetustapaht tumasta 4

5 1) Aseta palautelomakkeelle palauteaika (vastausaika) Oletuksenaa palauteaikaa alkaa 7 päivää ennen opetustapahtuman päättymistä ja päättyy 14 päiväää päättymisen jälkeen 2) Valitse lähetettävät sähköpostimuistutukset Muistutukset lähetetään valittuina ajankohtina opetustapahtuman opiskelijoille, jotka eivät vielä ole vastanneet palautelomakkeeseen Lisäksi voit valita automaattisen muistutuksen lähetyksen kaikille opetustapahtumaan merkityille henkilöille palauteajan päätyttyä 3) Palautelomake luodaan opetustapahtumalle valitsemalla muut palautelomakkeen toiminnot muuttuvat aktiivisiksi Toiminnon jälkeen myös Yhteisten kysymysten lataaminen lomakkeelle Mahdolliset korkeakoulun ja laitoksen yhteiset kysymykset saadaan lomakkeelle valitsemalla 5

6 HUOM! Tarkasta ennenn lataamista, ettei lomakkeella jo ole korkeakoulun tai laitoksen yhteisiä kysymyksiä Joissain yksiköissä nämää yhteiset kysymykset lisätään jo valmiiksi palautevirkailijan toimesta! Vanhan lomakkeen kopioiminenn Palautelomake voidaan myös kopioida toiselta aiemmin luodulta lomakkeelta 1) Valitse palautelomak kkeen toiminnoista 2) Valitse kopioita palautelomake näytettävistä opintojakson aiemmista palautelomakkeista TAI hae muiden opintojaksojen lomakkeista Voit katsoa lomakkeen sisällön Katso painikkeesta 3) Valitse lopuksi Lomakkeelle kopioidaan kaikki valitun lomakkeen kysymykset 4) Palaa takaisin oman opintojaksosi lomakkeelle valitsemalla 6

7 Kysymysten poimiminen lomakkeelle Palauteoodin kysymyspankissa on paljon jo käytössä olevia eri korkeakoulujen ja laitosten yhteisiä kysymyksiä, sekä opettaja ja opintojaksokohtaisia kysymyksiä 1) Valitse 2) Voit hakea kysymyksiä kysymyksen tunnisteen, kysymystekstin tai t muun kriteerin mukaan Voit hakea myös aiemmin luomiasi omia kysymyksiä Valitse lopuksi 3 ) Valitse poimittavat kysymykset ja valitse 5) Palaa lomakkeelle valitsemalla 7

8 Uuden kysymyksen luominen Tarvittaessaa voit luoda oman kysymyksen järjestelmään Tätä ennen on kuitenkin hyvä tarkistaa vähintään korkeakoulujen yhteisistä kysymyksistä josko vastaava kysymys on jo järjestelmään luotu Kysymys luodaan aina koko järjestelmään, ei pelkästään lomakkeelle Luotu kysymys on siis kaikkien käytettävissä Tämän vuoksi turhien kysymysten luomista ja kysymyspankin täyttämistä tulee välttää 1) Valitse palautelomakkeen ylläpitonäkym mässä 2) Valitse kysymyksen omistajaorganisaatio, aseta kysymyksen tunniste (muotoa Y_kurssikoodi/oma tunniste), vastauksen tyyppi ja kysymyksen pakollisuuden oletusasetusta (onko opiskelijan pakollista vastata kysymykseen) Pakollisuutta voi muuttaa erikseen lomakkeilla Luku tyyppiä voit käyttää esim tuntimäärien kysymiseen Tekstivastauksen pituus tarkoittaa tässä tapauksessa vastauslaatikon korkeutta Välitekstiä voi käyttää esim väliotsikkona Valintalistan sisällön näet valitsemalla Päivitä Kysymysryhmän valinta vaikuttaa kysymysten ryhmittelyyn ja lomakkeen ulkoasuun (suositus: ei kysymysryhmää) 3) Kirjoita kysymyksen sisältö kolmella kielellä 4) Valitse kurssi(t), joille haluat kysymyksen latautuvan automaattisesti kun lomakkeita luodaan massana tai kysymykset ladataan Lataa toiminnolla Voit jättää kohdan myös tyhjäksi HUOM! Mikäli haluat kerätä numeerista palautettaa eri vastausvaihtoehdoista, joille ei löydy sopivaa s valintalistaa tai asteikkoa, käytä numerot sisältäviää valintalistojaa (esim NUMEROT_1 5) Eri vastausvaihtoehdot voit kirjoittaaa kysymys kenttään 8

9 5)Valitse Lomakkeelle pääset takaisin valitsemalla Poimi kysymys ja palaa lomakkeelle Tässää vaiheessa voit vielä poistaa kysymyksen HUOM! KUN KYSYMYS ON KERRAN LISÄTTY LOMAKKEELLE, SITÄÄ EI VOI ENÄÄ POISTAA JÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÄJÄN TOIMESTA! Mikäli kysymys halutaan poistettavan lomakkeelle lisäämisen jälkeen, tulee ottaa yhteys oodi tukeen (oodi 9

10 Palautteen katselu ja yhteenvedot Opetustapahtumasta annettua palautetta voit tarkastella Weboodin kautta palauteajan päätyttyä Palaute on nähtävissä mikäli vähintään 5 opiskelijaa on antanut palautetta opetustapahtumasta tai vastaajia on alle 5, mutta osa heistä on luopunut 5 vastaajan rajoitteesta vastaamisen yhteydessä Viimeisimmäksii mainitussa tapauksessaa yhteenvedot muodostetaan ainoastaan niiden opiskelijoiden vastauksista, jotka ovat rajoitteesta luopuneet Annetun palautteen pääsee näkemään järjestelmässä opetustapahtumaan merkityt henkilöt (pois lukien roolilla Virkailija opeoodissa merkityt henkilöt) ) sekä henkilöt, joille on annettu palautteen katseluoikeudet (Palautevirkailija 2 oikeus) organisaatioon, johon kurssi kuuluu Lisäksi opetustapahtumaan merkitytt henkilöt voivat päättää palautteen näkymisestä muille Weboodiin kirjautuneille käyttäjille ja antaaa vastapalautetta annetusta palautteesta Yhteenveto, yhteenvedon julkisuus ja vastapalaute 1) Kirjaudu sisään Weboodiin Valitse vasemmasta valikosta Omien kurssien hallinta 2) Valitse opetustapahtuman perään ilmestynyt P ikoni Ikoni ilmestyy palauteajan päätyttyä ja on aktiivinen mikäli vastaajia on yli viisi kappaletta ja vastausprosentti on yli 10 10

11 Vaihtoehtoisesti voit siirtyä palautteen yhteenveto sivulle myös palautelomakkeenn ylläpidon kautta 3) Avautuvalla sivulla näkyy opetustapahtuman perustiedot, vastausprosentti ja palautteen numeerinen yhteenveto (HUOM! Vastausprosentti lasketaan aina palautteeseen vastanneiden suhteesta opetustapahtumaan ilmoittautuneisiin) Sivun alalaidassa oleviin laatikoihin voit kirjoittaa kommentteja ja vastapalautetta kaikille, jotka voivat kirjautua sisään Weboodiin ja/tai pelkästään opintojaksoon osallistuneille opiskelijoille 4) Voit päättää opetustapahtumakohtaisesti onko palautteen numeerinen yhteenveto julkista Valitse haluamasi vaihtoehto ja valitse Mikäli opetustapahtumalla on merkittynä useampi 11

12 henkilö, määräytyy palautteen julkisuuss pienimmän valitun julkisuustiedon mukaisesti Sivun alalaidassa näkyy myös tämän hetkinen julkisuustieto ja mahdollisten muiden opetustapahtuman henkilöiden asettamat arvot Lisäksi voit päättää Weboodin yleisellä asetuksella mikä on oletuksena opetustapahto tumistasi annettujen palautteen julkisuusarvo Tämä tapahtuu Weboodissa valitsemalla vasemmasta valikosta Muut toiminnot > Asetukset > Yleiset asetukset Valitse haluamasi oletusarvo ja paina Tallenna Tämän jälkeen opetustapahtumistasi annettujen palautteiden yhteenvetojen julkisuusarvo on aina oletuksena omalta kohdaltasi valittu arvo Tiedonsiirrot ja sanallinen palaute Annetun palautteen yhteenvedot saa järjestelmästä tiedonsiirtoina HTML ja excel muodoissa Lisäksi sanallisen palautteen yhteenvedon saa erikseenn HTML muodossa Vastaajat näytetään tiedonsiirroissa satunnaisessa järjestyksessä Saman tiedoston sisällä vastaajan järjestysnumero kuitenkin täsmää numeeristen ja sanallisten vastausten välillä 12

13 1) Siirry tiedonsiirtoihin ja sanalliseen palautteeseen Palautteen yhteenveto sivulta valitsemalla 2) Avoimien kysymysten sanalliset vastaukset latautuvat HTML muodossa omalle välilehdelleen tästä painikkeesta 3) Kaikki vastaukset voidaan avata tai tallentaa HTML tai excel tiedostona tästä 4) Excel tiedoston järjestelyyn ja graafisen esityksen muodostamiseen tarvittavan makron saa tallennettua tästä Ohjeet excel makron käyttöön löytyvätt linkin alta Tarkemmat ohjeet löydät tämän ohjeen seuraavasta luvusta HUOM! Selaimesta riippuen makron sisältö saattaa avautua suoraan näytölle Tällöin tallenna makro hiiren oikean painikkeen takaa Tallenna nimellä tms Tarkista myös, että makron loppuosan pääte on xla (ei htm) Excel makron toiminta Järjestelmästä saatava Excel tiedosto on niin sanottu raakatiedosto, joka tulee ajaaa järjestelmän tarjoamalla makrolla Makro erottaaa erillisille välilehdille numeerisista kysymyksistä tuotetut graafit, datan ja graafit, sekä sanalliset vastaukset Excel makro (PALAUTEJARJxla) kannattaa tallentaa omalle 13

14 työpöydälle, josta se on helppo ottaa käyttöön Mikäli omaat tarvittavatt käyttöoikeudet, voit tallentaa makron myös XLSTART nimiseen hakemistoon,, jolloin makro on käytössä aina excelin avautuessa 1) Avaa palauteoodista saatava excel raakatiedosto Avaa myös allentamasi makro, jos se ei jo ole avattuna exceliin tai automaattisesti käytössä 2) Valitse näppäinyhdistelmä CTRL + g Makron suorittaminen kestää hetken aikaa riippuen vastaajien määrästä 3) Mikäli haluat tarkastella yhteenvetoa myöhemmin, tallenna valmis yhteenveto haluamallasi nimellä (esim Opintojakson_nimi_kevät_2010) Makron ajamisen jälkeen Excel tiedostosta löytyy erillisiltä välilehdiltä numeeriset ja graafiset yhteenvedot sekä sanalliset vastaukset 14

15 Palauteoodin käyttöoikeudet Palauteoodin käyttöoikeudet määräytyvät oodinn opetustapahtumatietojen perusteella Opettajien ja kurssin henkilökunnan ei tarvitse erikseen hakea Palauteoodin oikeuksia; pelkkä Weboodin käyttöoikeus riittää Kaikki opetustapahtumaan jollain roolillaa merkityt henkilöt, pois lukien rooli Virkailija opeoodissa, saavat yhtäläiset oikeudet luoda opetustapahtumalle palautelomake, ylläpitää lomaketta, lisätä ja poistaa kysymyksiä, katsoa annettu numeerinen ja sanallinen palaute, sekä päättää yhteenvedon julkisuudesta Weboodissa Virkailija opeoodissa roolilla merkitty henkilö voi luoda lomakkeen jaa ylläpitää sitä, mutta ei voi katsoa annettua palautetta Lisäksi hallintohenkilökunnalle voidaan erikseenn anoa palautelomakkeiden luomisoikeus (Palautevirkailija 1) tai palautteen katseluoikeus (Palautevirkailija 2) ) määrättyyn organisaatioon Tällainen henkilö voi oikeudesta riippuen luoda ja ylläpitää organisaation palautelomakkeita ja/tai j katsoaa organisaation opetustapahtumista annettua palautetta suoraan Weboodista Tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaan palautteiden yhteenvetoja ei saa nähdä muut kuin opintojakson opettajat ja erikseen määrätyt henkilöt, joiden työtehtäviin palautteen käsittely k kuuluu Opettajalla tulee olla mahdollisuus päättää palautteen yhteenvetojen julkisuudesta Opetustapahtumaan merkitty vastuuopettaja tai virkailija voi tarkistaaa opetustapahtumaan merkityt henkilöt seuraavasti: 1) Kirjaudu sisään Weboodiin Valitse vasemmasta valikosta Omien kurssien hallinta 2) 2 Paina ikonia opetustapaho htuman edessä 3) 3 Valitse näytettäviksi tiedoiksi t Opettajat ja valitse kaikki k opetustapahtumat Paina P Hae painiketta 15

16 Opetustapahtuman henkilökunta näkyy erikseenn jokaisen (ali)opetustapahtuman alla Yleensä palautelomake luodaan pääopetustapahtumallee (Kurssi) Palautteen yhteenvetoja jaa sanallisia vastauksia pääsee tarkastelemaan opetustapahtumalle merkitty vastuuopettaja, luennoitsija, harjoitustöiden pitäjä sekä hyväksyjä Ainoastaan roolilla Virkailija OpeOodissa merkitty henkilö ei pääse katsomaan annettua palautetta Alla olevassa esimerkissä henkilöt Ilkka (Luennoitsija) ja Testi (Vastuuopettaja) pääsevät katsomaan annettua palautetta Mikäli henkilön ei haluta näkevän palautetta, voidaan hänenn roolinsa vaihtaa tai poistaa hänet opetustapahtumalta Näiden tietojen muokkaaminen tapahtuu painikkeesta Henkilön lisääminen tapahtuu painikkeesta HUOM! Opetustapahtumatietojen muokkaaminen vaikuttaa siihen, mitä tietoja opiskelijoillee näkyy Weboodissa Myös Nopan ylläpito oikeuksia määräytyy opetustapahtuman tietojen t pohjalta 16

17 Palautelomake opiskelijallee Opiskelijallee palautteeseen vastaaminen on yksinkertaista Käyttäjän kirjauduttua sisään Weboodin hänellä näkyy etusivulla muistutus palautteen antamisesta ja linkki palautelomakkeeseen, mikäli hän on ilmoittautunut kyseiselle kurssille ja palauteaikaa on voimassa Lisäksi opiskelija saa automaattisen muistutuksen vastata palautelomakkeeseen, mikäli muistutukset ovat valittuina lomakkeelle, ja opiskelija ei ole vielä antanut kyseistä kurssistaa palautetta Palautelomakkeella vastaajalle näkyy opetustapahtuman tiedot, yleisteksti ja lomakkeelle valitut kysymykset Yleisteksti on yksiköstä riippuen joko laitos, tiedekunta tai koulukohtaink nen Palautelomakkeen ulkoasu opiskelijalle Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun yhteisillä pakollisilla kysymyksillä: 17

Sisältö kysymyksen. Uuden. Palautelomakkeen

Sisältö kysymyksen. Uuden. Palautelomakkeen PALAUTEOODI Palautevirkailijan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista... 3 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla... 4 Organisaation yleisteksti palautelomakkeen alkuun... 5 Yleistekstin lisääminen

Lisätiedot

OpeOodi Omien kurssien löytäminen ja palautteen katselu

OpeOodi Omien kurssien löytäminen ja palautteen katselu Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Omien kurssien löytäminen ja palautteen katselu Opettajilla on mahdollisuus käsitellä omia kurssejaan WebOodin kautta. Opettajan toimintoja WebOodissa voi käyttää

Lisätiedot

1 Uusien kysymysten lisääminen vanhalle lomakkeelle

1 Uusien kysymysten lisääminen vanhalle lomakkeelle 1(6) Lääketieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunnan kokouksessa 4.5.2009 hyväksyttiin tiedekunnan palautetyöryhmän esitys uusiksi yhteisiksi kurssipalautekysymyksiksi. Uudet käyttöön otettavat kysymykset

Lisätiedot

PalauteOodi Käyttöohje virkailijalle

PalauteOodi Käyttöohje virkailijalle PalauteOodi Käyttöohje virkailijalle Versio 3.0. Muutoksia Oodin versioissa 3.0 Opiskelijan oikeus luopua 5 henkilön palauterajoituksesta Oulun yliopisto PALAUTEOODI - Käyttöohje Sivu 2/32 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset Helsingin yliopisto WebOodi 1 Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset OpasOodi ja opetustapahtumat... 1 OodiHOPS -muutokset... 2 Koko OodiHOPS -työkalua koskevat muutokset...

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN OPETTAJAN TOIMINNOT 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään 1 2.2 Kyselyn rakenne

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden rekisterin käyttötarkoitus REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivämäärä: 1.3.2011 Päivitetty 13.6.2012 1. Rekisterinpitäjä Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Yliopistokatu 2 PL 111 80101 Joensuu Kuopion kampus

Lisätiedot

OpeOodi Käyttöohje opettajalle 16.10.2015

OpeOodi Käyttöohje opettajalle 16.10.2015 OpeOodi Käyttöohje opettajalle 16.10.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 2 Omien opetustapahtumien löytäminen... 4 2.1 Oma opetus -välilehdet... 5 3. Opetustapahtumien

Lisätiedot

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Päivitetty

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Päivitetty Noppa: noppa.oulu.fi WebOodi: weboodi.oulu.fi Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Päivitetty 27.9.2012 Tämä ohje täydentää sekä Oodin että Noppa-opintoportaalin normaaleja henkilökunnan ohjeita ja on tarkoitettu

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS...2 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN...2 WEBOODIN OPINTO-OPAS...4 Opetus välilehti...5 Tentit -välilehti...6 Tutkintorakenteet -välilehti...6 Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta Helsingin yliopisto Versio 2.7 1(25) Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta Tämän ohjeen sisältö: 1 Aluksi.2 2 Ikonien selitykset.3 3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus 4 3.1 Uuden

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta Helsingin yliopisto Versio 3.2 1(20) Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta 1 Aluksi 2 2 Ikonien selitykset 3 3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus 4 3.1 Uuden opetustapahtuman luominen...

Lisätiedot

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Noppa: noppa.aalto.fi WebOodi: oodi.aalto.fi Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Versio 2.1 06/2011 Tämä ohje täydentää sekä Oodin että Noppa-kurssiportaalin normaaleja henkilökunnan ohjeita ja on tarkoitettu

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/41 Opiskelijarekisteri Versio 3.1. PalauteOodi:

Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/41 Opiskelijarekisteri Versio 3.1. PalauteOodi: Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/41 PalauteOodi: WebOodiin kuuluvalla palautetyökalulla, eli PalauteOodilla, kerätään kurssipalautetta niistä opetustapahtumista, jotka on luotu Oodiin ja joille opiskelijat

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Opetustapahtuman vastuuopettaja tai virkailija pääsee muokkaamaan opetustapahtuman tietoja. Tämä ohje neuvoo miten

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/34 Opiskelijarekisteri Versio 2.7. Palautejärjestelmä:

Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/34 Opiskelijarekisteri Versio 2.7. Palautejärjestelmä: Helsingin yliopisto WebOodi Sivu 1/34 Palautejärjestelmä: WebOodiin kuuluvalla palautejärjestelmällä voidaan kerätä sekä kurssi- että lukukausipalautetta. Lukukausipalautetoiminto on kuitenkin hyvin puutteellinen

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 1 Sisältö Mobiiliominaisuuksien käyttöönotto Mobiilikeskus Mobiilikyselyjen ylläpito ja uuden kyselyn lisääminen Kysymystyypit Mobiilimateriaalit Mobiilimateriaalin

Lisätiedot

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Helsingin yliopisto 1(23) Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus 1 Aluksi 2 2 Ikonien selitykset 3 3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus 4 3.1 Uuden opetustapahtuman luominen... 4 3.2 Opetustapahtuman kopioiminen...

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK SoleOps uusintatenttijärjestelmä 1(8) Opettajan rooli Tässä ohjeessa on selostettu SoleOPSin uusintatenttijärjestelmässä opettajan tehtäviin kuuluvat toiminnot. Näitä ovat: 1. uusintatenttipäivämäärien

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset Tentin asetukset Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspanki sta. Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen"

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot

KURSSIHALLINTA. TaikaKoulutus -käyttöohje

KURSSIHALLINTA. TaikaKoulutus -käyttöohje KURSSIHALLINTA TaikaKoulutus -käyttöohje Yleistä ohjelmasta WWW- selaimella käytettävä ohjelma koulutustenhallintaan ja asiakashallintaan ja viestintään Käytettävät kokonaisuudet Koulutushallinta Koko

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5

1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5 Vapaan sivistystyön koulutustarjontatietojen käyttäjäohje 1.4.2015 1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5 1 1 Luo haku, koulutus tai hakukohde

Lisätiedot

Kurssipalaute Webropolissa syksy Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

Kurssipalaute Webropolissa syksy Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen Kurssipalaute Webropolissa syksy 2016 Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen terhi.skaniakos@jyu.fi 040-8053374 KURSSIPALAUTTEEN OHJEET VERKOSSA www.jyu.fi/kurssipalaute Koulutuksen kehittämisen sivu:

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen tai vammaispalveluiden hakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

Lisätiedot

WebOodi / Opinto-opas

WebOodi / Opinto-opas 1 WebOodi / Opinto-opas Osoite WebOodiin: https://oodi.aalto.fi/a/ WebOodiin kirjaudutaan mikroverkon tunnuksella & salasanalla. Valikosta valitaan Opintokohteet (tai Oppaiden ylläpito). Valitaan valintalistasta

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä

Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä Sisäänkirjautuminen 1. Mene nettisivulle https://irma.suunnistusliitto.fi 2. Kirjaudu valitsemalla oikealta ylhäältä Kirjaudu IRMA:an 3. Kirjoita lisenssinumerosi

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan 15.8.2014 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Lähitulevaisuutta varten Kansallista oppijanumeroa (OID) varten on lisätty kenttä Opiskelijan perustietojen käsittely

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle 2.1.2014/pn Valitse kohta Opiskelijoiden HOPSit. Tarvittavat oikeudet: - kommentoija tarvitsee WebOodin Opiskelun ohjaaja oikeuden siihen organisaatioon,

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot