Uudet Urat. Jyväskylän seutua koskeva väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet Urat. Jyväskylän seutua koskeva väliraportti 15.6.2009"

Transkriptio

1 Uudet Urat -rakennemuutostyöryhmä Jyväskylän seutua koskeva väliraportti

2 Työn lähtökohtana uudet ratkaisut rakennemuutokseen Jyväskylän seutua on kohdannut uudentyyppinen äkillinen rakennemuutos. Ensimmäistä kertaa yhdellä paikkakunnalla vapautuu lyhyehkön ajan sisällä suuri määrää yritysten johtamisessa, tutkimus- ja kehittämistyössä, vaativissa esimiestehtävissä ja tuotantoprosesseissa työskenteleviä korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Irtisanomisuhan alla olevien korkeasti koulutettujen suuri määrä muodostaa erityisen haasteen ainakin kahdessa suhteessa: 1. Monet näistä ammattilaista hakeutuvat helposti muualle työhön. Paikkakunnan osaamispotentiaalin kannalta se on menetys. 2. Uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla organisoituna osaamiskeskittymänä po. korkeasti koulutetut voisivat auttaa monella eri tavalla paikallisten tutkimus- ja koulutusinstituutioiden, kehittäjä yhteisöjen ja elinkeinoelämän työssä. Tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja ja muuta korkeaa osaamista koskevaa uuden aallon rakennemuutosta tulee tapahtumaan myös muualla Suomessa. On siis tarpeellista myös selvittää, miten uudentyyppiseen rakennemuutokseen voidaan vastata ja löytää uusia ratkaisuja.

3 Työryhmän tehtävä ja aikataulu Työryhmän tehtävänä: 1. Valmistella Jyväskylän seudun uuden rakennemuutoksen hoitamisen toimintamalli. Tavoitteena on saada nopeasti syntymään liiketoimintamalleja i i t ll ja ratkaisuja ja niitä tukevia koulutus- ja muita menettelyjä, jotka hyödyntävät vapautuvaa korkeasti koulutettua työvoimaa. 2. Valmistella toimintamalli, jota voidaan yleisemminkin käyttää uudentyyppisen rakennemuutoksen hoitamiseen. Työn aikataulu: Työryhmä on valmistellut ll t ensimmäisen välittömästi ä ti Jyväskylän seudulla käyttöönotettavia toimenpiteitä koskevan väliraportin, joka luovutettiin ministeri Pekkariselle Työryhmä y valmistautuu jättämään toisen Jyväskylän y seutua koskevan väliraportin syyskesällä Uutta valtakunnallista toimintamallia koskevat esitykset valmistellaan mennessä.

4 Valmistelutyöstä vastanneet alatyöryhmät Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset Pj. Risto Jämsen Pj. Juha S. Niemelä Siht. Jukka Mäkitalo, Katja Sorri ja Elise Tarvainen Soveltava tutkimus ja tuotekehitys Pj. Hannu Järvinen Siht. Pirjo Kutinlahti Koulutus Pj. Tuija Oivo Siht. Katja Sorri Uudet avaukset Pj. Pertti Huuskonen Siht. Pirjo Kutinlahti

5 Jyväskylän seudulla runsaasti osaamispotentiaalia Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä on 2000-luvulla vähentynyt koko maan tavoin myös Keski-Suomessa. Tämä ei kuitenkaan koske korkeasti koulutettujen ryhmää, jossa suunta on ollut vuosia 2006 ja 2007 lukuun ottamatta nouseva. Korkeakoulutettujen k tt työttömyys on kasvanut koko k maassa kuluneen vuoden aikana neljänneksellä (25%). Keski-Suomessa koko maan korkeasti koulutetuista työttömistä on tällä hetkellä lähes 7 prosenttia. Näistä työttömistä pääosa (90%) sijoittuu Jyväskylän seudulle. Korkeasti koulutettujen työtilanne on muuttumassa yhä haasteellisemmaksi. Lisäksi oppilaitoksista on valmistumassa kesäkuuhun mennessä yhteensä yli 1000 korkeasti koulutettua osaajaa.

6 Korkeasti koulutettujen työllisyys heikkenee Korkeakoulutettujen työttömyys on kasvanut koko maassa kuluneen vuoden aikana neljänneksellä (25%) Korkeasti koulutettujen työttömyyden kehitys 2000-luvulla. Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan koulutusasteiden (alempi ja ylempi korkea-aste sekä tutkijakoulutetut) työttömät työnhakijat vuoden 2001 tammikuusta huhtikuuhun 2009.

7 Korkeasti koulutettujen työttömyyden kehitys Keski-Suomessa Korkeasti koulutetut työttömät ovat usein nuoria aikuisia Korkeasti koulutettujen työttömyys koskee laajasti eri koulutusaloja Korkeasti koulutettuja työttömiä työnhakijoita ( ) eniten seuraavilta koulutusaloilta kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus (326) humanistinen ja taidealan koulutus (303) tekninen koulutus (294). Suhteellisesti eniten viime vuoden huhtikuusta on lisääntynyt luonnontieteellisen koulutusalan työttömyys (24,4 4 %).

8 Korkeasti koulutettujen työttömyyden arvioitu kehitys Keski-Suomessa 2009 Korkeasti koulutettujen työttömyyden taustalla 1) Olemassa ovat korkeasti koulutettujen reservi. Työttömät työhakijat yhteensä 1460 henkilöä 2) Maakunnan korkeakouluista valmistuvat (I VI/2009) 3) Joukkoirtisanomiset (Nokia ja Metso) 4) Vallitsevan taloustaantuman arvioidut henkilöstövähennykset pienemmissä yrityksissä ja alihankintaketjuissa 5) Määräaikaisten työsuhteiden päättyminen Kohdistuminen alemman korkeakoulututkinnon suorittaneisiin Alemman korkea asteen koulutuksen suorittaneita 739 työtöntä työnhakijaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta välisenä aikana on valmistunut 503 opiskelijaa. Tutkinto oikeus on päättymässä n. 250 opiskelijalta, joista osa on hakenut lisäaikaaopinnoilleen Kohdistuminen ylemmän korkeakoulututkinnon, lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneisiin Ylemmän korkea asteen tutkinto: 662 työtöntä työnhakijaa Lisensiaatit ja tohtorit: 59 työtöntä työnhakijaa Jyväskylän yliopistosta valmistuu kevätlukukauden 2009 loppuun mennessä liki 500 maisteria. Metso on vähentänyt Jyväskylän toiminnoista kaikkiaan 270 henkilöä, joista irtisanottavia on 161. Nokian Jyväskylän yksikön irtisanomiset kohdistuivat 320 työntekijään. Irtisanotuista työttömäksi työnhakijoiksi on ilmoittautunut 35 henkilöä, joista 11 on DI koulutuksen saaneita (tilanne ). Henkilöstövähennykset osatoimittajaverkostoissa kohdistuvat pääosin muihin kuin korkeasti koulutettuihin. Suunnittelutoimistoissa ja muissa asiantuntijayrityksissä sen sijaan taantuman arvioidaan johtavan n. 80 korkeasti koulutetun työsuhteen päättymiseen. Julkisella sektorilla on paljon määräaikaisia työsuhteita, joissa työskentelee korkeasti koulutettua henkilöstöä. Määräaikaisten työsuhteiden purkautumisten arvioidaan lisäävän työttömyyttä n henkilöllä.

9 Korkeasti koulutettujen työtilanne yhä haasteellisempi Keski-Suomessa työttömiä korkeasti koulutettuja osaajia ennen rakennemuutosta yli 700 (heistä 90 % sijoittuu Jyväskylän seudulle) Tällä hetkellä työttömänä työnhakijana on 1400 korkea-asteen tutkinnon suorittanutta työnhakijaa Tosiasiassa työssä olevista korkea-asteenasteen tutkinnon suorittaneista osa työskentelee koulutustaan vastaamattomassa työtehtävässä (toisen asteen tutkinnon työpaikoissa) Oppilaitoksista on valmistumassa kesäkuuhun mennessä yhteensä yli 1000 korkeasti koulutettua osaajaa Aikaisempina vuosina vastavalmistuneista lähes 50 % on jäänyt alueelle, mutta tällä hetkellä työllistyminen on haasteellista myös muissa Suomen kasvukeskuksissa Jyväskylän Nokian yksikön lakkauttaminen kosketti 320 henkilöä ja Metson sopeuttamistoimet koskettivat 270 henkilöä. Nokialaisista 200 henkilöä arvioidaan ottavan eropaketin (merkittävällä osalla on pitkä tukipaketti, joten heidän tilanteensa on vuoden päästä näkyvillä) Metson alihankintaketjussa arvioidut henkilöstövähennykset koskettavat 80 korkeasti koulutettua, jonka lisäksi tilanteeseen sopeudutaan pitkin lomautusjaksoin Edellä mainituista vaikuttavuusluvuista muodostuu yli 2500 osaajan potentiaali Tavoitteena on, että Jyväskylän seudulla korkeasti koulutettujen työttömyys ei nouse yli valtakunnallisen keskitason Työryhmän arvion mukaan vastaavaan tilanteeseen on syytä varautua myös muilla paikkakunnilla ja monipuolista toimenpidepakettia valmistellaan tuleva haasteellinen tilanne tunnistaen.

10 Nokian yksikön lopettamispäätös ja Metson liiketoiminnan muutos haastavat aluetta Jyväskylässä Nokia Oyj:n palveluksessa kaikkiaan 320 työntekijää. Jyväskylän äklä yksikössä kikö on tht tehty pääsääntöisesti äääätöi tituotekehitystä tkhit tä tuotteen suunnittelusta aina myyntivalmiiseen tuotteeseen saakka. Yksikön alasajon porrastus on sidonnainen parhaillaan toteutettavaan tuoteprojektiin ja sen ylläpitovaiheeseen sekä tukitoimintojen varmistamiseen yksikön sulkemiseen asti. Metso Oyj:llä on Jyväskylässä paperi- ja kartonkikonevalmistusta, huoltotoimintoja sekä valimo. Keväällä 2009 päätettyjen henkilöstövähennysten taustalla oli tarve turvata liiketoiminnan kilpailukyky keventämällä toiminta- ja kustannusrakennetta. Metson oli sopeutettava valmistuskapasiteettiaan pysyväisluonteisesti laskeneeseen massa- ja paperiteollisuuden kone- ja laitekysyntään. Massa- ja paperitehtaiden sulkemiset ja uuskonemarkkinoiden supistuminen maailmanlaajuisesti ovat vähentäneet Metson tuotteiden kysyntää. Tilanne on edelleen kiihtynyt globaalin talouskriisin seurauksena.

11 Case Nokia Oyj:n lopettamispäätös Jyväskylässä Nokian Jyväskylän yksikössä työskenteli 320 työntekijää, joista 100 on työllistynyt työtehtäviin kevään 2009 aikana: Nokian palveluksessa muilla paikkakunnilla jatkaa 60 henkilöä Alueen ICT yrityksiin on siirtynyt 25 henkilöä Kolme uutta yritystä on perustettu, joihin on työllistynyt 15 henkilöä Yhteensä 100 henkilöä on työllistynyt suoraan uusiin työtehtäviin Lisäksi noin 200 nokialaista arvioidaan ottavan eropaketin. Merkittävä osa henkilökuntaa on oikeutettu ns. 15 -vuotispakettiin, joka tarkoittaa 15 kk tavoitepalkkaa. Muita toimenpiteitä: Nokia Jyväskylän yksikön henkilökunnan uudelleensijoittumista ja työkykyisyyden ylläpitämistä varten on perustettu yhteiskuntavastuuryhmä, jonka toimesta on toteutettu mm. yrittäjyyskoulutus (Technopolis Jyväskylä) y ja työmarkkinakuntoisuusvalmennus. Raportin toimenpiteistä erityisesti Nokialta vapautuvien henkilöiden työllistymisen kannalta keskeisiä aktivoivia toimenpiteitä ovat Nokian IPR:ien kaupallistaminen, Protomo -innovaatiotiimien perustaminen ja soveltavan tutkimuksen tutkimushankkeet työllistäjinä sekä lisäkoulutusmahdollisuuksista mm. DI -koulutus ja aineenopettajakoulutus. Jatkotoimenpiteet: Kevään 2009 aikana on käyty lukuisia neuvotteluja Nokian korvaavasta liiketoiminnasta. Neuvottelut alueelle sijoittuvista mahdollisista uusista liiketoiminnoista ja uusista yrityksistä ovat vielä kesken. Neuvottelut jatkuvat kesän aikana ja niistä raportoidaan seuraavassa väliraportissa. Jatkotoimenpiteiden osalta on syytä huomioida, että Nokian tekemät vähennykset heijastuvat alihankintaketjuun

12 Case Metso Oyj:n liiketoiminnan muutos Jyväskylässä Metso vähensi keväällä 2009 Jyväskylästä yhteensä 270 henkilöä: Heistä 109 siirtyy eläkkeelle, lopettaa Metsolla määräaikaisen työsuhteen päättyessä tai on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Irtisanottavia on 161, joista eläkkeelle siirtyy 89 henkilöä ja varsinainen irtisanominen kohdistuu 72 henkilöön. Vähennettävistä noin 40:llä on ylempi korkeakoulututkinto ja noin 60:lla alempi korkeakoulututkinto,100:lla keskiasteen tutkinto ja noin 40:lla peruskoulu. Metson Jyväskylän paperi- ja kartonkikoneyksikköön jää yhteensä1720 henkilöä Yhtiön keskitetyt toiminnot Jyväskylässä: Yhtiö on keskittänyt Suomen koulutuksista vastaavan koulutustiiminsä Jyväskylään ja laajentaa nyt palveluitaan alihankintaverkostolle. Metso-konsernin informaatio- ja kommunikaatioteknologian, sekä talouden palvelukeskukset sijaitsevat Jyväskylässä. Metson konsernitason tehtävissä on yhteensä noin 150 henkilöä. Uuskoneiden kysynnän pienennyttyä Metso suuntaan osaamistaan maailmanlaajuisen palveluliiketoimintansa kehittämiseen, mistä on hyvänä esimerkkinä Metsossa työn alla oleva hankesuunnitelma "Liiketoiminnan muutosprosessi: tuotantoyrityksestä palveluyritykseksi koko partnerverkostossa". Hankintavolyymi alenee: Materiaalien ja komponenttien ostojen hankintavolyymi alenee kuluvana vuonna noin kolmanneksen vuoteen 2008 verrattuna. Suunnittelun osalta alihankintamäärät ovat tänä vuonna huomattavasti alemmalla tasolla kuin viime vuonna (40-50 prosenttia). Pidemmällä aikavälillä suunnittelualihankinnan määrä saattaa laskea suhdanteista riippuen noin prosenttia. Metson alihankintaketjussa arvioidut vähennykset 80 korkeasti koulutettua osaajaa.

13 Toimenpidekokonaisuudet 1. Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset 2. Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen 3. Alueen palvelurakenteen hyödyntäminen ja kehittäminen 4. Uudet avaukset toimintaympäristön uudistuminen ja verkostojen kilpailukyky

14 Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on saada syntymään uutta, kilpailukykyistä ja tulevaisuussuuntautunutta liiketoimintaa sekä löytämään ratkaisuja, joiden tuloksena voitaisiin palkata irtisanottavia henkilöitä. Toimintaa vähentävät yritykset ovat keskeisessä asemassa siinä, pystytäänkö esim. yritysjärjestelyillä luomaan uutta liiketoimintaa. Poistuvien työpaikkojen lisäksi kokonaisvaikutus alihankintaverkostoon on huomattava. Useat alueen pk-yritykset toimivat alihankkijoina, mm. insinööritoimistot, joiden kohdalla on löydettävä pikaisia ratkaisuja toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi on turvattava alueen pk-yrityskentän toiminnan jatkuminen ja luotava nykyistä paremmat edellytykset uusien aloittavien yritysten perustamiseen ja yrityskauppojen vauhdittamiseen. Alkuvaiheen ja pääomarahoituskelpoisten yritysten rahoituksen saatavuuden varmistaminen on olennainen jatkotoimenpide ja siksi alueellisen riskirahoitusmekanismin kehittämistyötä tulee jatkaa.

15 Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset 1. Ideoista uutta liiketoimintaa Protomo: Työttömyysuhan alla olevien nopea työllistyminen uudentyyppisten innovaatiotiimien perustamisen kautta Tiimit toteuttavat markkinapotentiaalia sisältävien palvelujen ja tuotteiden kehityshankkeita Pilotointi Jyväskylässä, rahoitetaan toimintamallin valmistelu kesä-syyskuussa, asiakaspalvelu alkaa syyskuussa 2009 (Tampereen Hermian ja Jyväskylän seudun toimijoiden kehittämän toimintamallin kokeilu) Toteutus: Jkl Innovation 48 h Business Creation: Kokeillaan liiketoiminnalle ideointityöpajaa, jossa etsitään uusia yritysaihioita globaaliin markkinakysyntään pohjautuen (PriceWaterHouseCoopers:n kehittämän toimintamallin kokeilu) Toimintamalli pilotoidaan elo-syyskuun aikana. Kussakin työpajassa mukana 20 henkilöä ja ne kestävät 48 tuntia Työpajoissa on tavoitteena synnyttää 4-5 uutta markkinalähtöistä liikeideaa eri puolille maailmaa sijoittuneen liiketoiminnan asiantuntijaverkoston kanssa Toteutus: Jykes, PwC Yritys- ja tutkimusorganisaatioiden liikeideoiden kaupallistaminen: Aloitetaan uudenlainen menettely, jossa asiantuntijat seulovat Nokialta (Nokia Technopolis Innovation Mill), VTT:ltä ja metsäalan yrityksiltä saatuja liikeideoita ja jatkojalostetaan potentiaalisista ideoista kehittämishankkeita ja uusia alkavia yrityksiä Valtakunnallisen toiminnan hyödyntäminen Jyväskylän seudulla Toteutus: VTT, Technopolis, Jkl Innovation

16 Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset 2. Yrityskauppojen ja yrittäjävaihdosten vauhdittaminen Pilottina harjoittelutuki: Keski-Suomessa potentiaalia n. 200 yrityskaupalle, josta vain osa toteutuu Toteutetaan kuuden kuukauden tuettu harjoittelujakso 40 mahdolliselle uudelle yrittäjälle yrityskaupan kohteena olevassa yrityksessä Toteutus: Jykes ja TE-keskus Starttirahoituksen mallintaminen: Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee pienen yrityksen yrityskauppaan liittyvän starttirahan käyttömahdollisuutta Vastaava malli kuin uutta yritystä perustettaessa Toteutus: TEM valmistelee 3. Teknologialiiketoiminnan kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen vahvistaminen Metso vahvistaa konsernin Suomen koulutustiimin kehittymistä kansallisten ja kansainvälisten koulutuspalvelujen l l tuottajaksitt Mahdollistetaan Metson Keski-Suomen alueen teknologialiiketoiminnan verkostoyritysten ja toimijoiden osallistuminen Metso-konsernin koulutustiimin suunnittelemiin ja toteuttamiin kansainvälistymisvalmiuksia kehittäviin koulutusohjelmiin Toteutus: t Metso, TE-keskus k

17 Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset 4. Alihankintaketjujen systemaattinen kehittäminen: Pää- ja alihankkijasuhteen kehittäminen partnership -toiminnaksi, jolloin muutama alihankkija (verkostokoordinaattori) vastaa osakokoonpanotoimituksista päähankkijalle käyttäen omaa alihankintaverkostoaan k t apuna Verkostokoordinaattori toimii päähankkijayrityksen ja alihankintayritysten välisenä myynti-, markkinointi-, kv-hankinta- ja liiketoiminnan kehityspalveluja tarjoavana yrityksenä Toteutus: Jykes 5. Uusi Jyväskylän seudulle sijoittuva yritystoiminta Jyväskylän seudun ICT-yritysten tarve, yhteensä n henkilöä Meneillään lukuisia neuvotteluita, jotka vielä kesken: julkiset rahoittajat tekevät tarvittaessa rahoituspäätökset viipymättä yritysten toimenpidepäätösten jälkeen Toteutus: Jykes, TE-keskus Toimenpiteiden vaikuttavuus: Arviolta 80 henkilön työllistyminen (harjoittelumalli ja alueen ICT-yritysten tarpeet). Lisäksi kehittämistyö koskettaa arviolta 150 alueen yritystä. Toimenpiteillä tavoitellaan kymmeniä uusia yrityksiä. Toimenpiteiden käynnistämisen kustannusarvio 1M. Uutta liiketoimintaa edistävien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät käytännössä myöhemmin.

18 Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen Korkeasti koulutettujen osaamisen ja työllistymisen vahvistamiseen liittyvissä toimenpiteissä on nostettu esille ne kohdennetut koulutukset, jotka tukevat yksilöiden ratkaisuja ja vahvistavat yksilöiden osaamisperustaa. Oikein ajoitettu ja kohdennettu koulutus työttömille 1) vahvistaa ja monipuolistaa työelämässä tarvittavaa osaamista 2) tarjoaa työmahdollisuuksia i opetuksen ja tutkimuksen tki k alalla. ll Esitetyissä t i toimenpiteissä korostuu koulutuksen ja tutkimuksen alalta tarjoutuvat työllisyysmahdollisuudet sekä esimerkiksi oppisopimustyyppiset korkeakouluopinnot. Tavoitteena on luoda uusia työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyömuotoja koulutuksen, tutkimuksen ja yritysverkostojen parista.

19 Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen 1. Lisä- ja täydennyskoulutus korkeasti koulutetuille Syksyllä 2009 käynnistyy DI/ FM tutkinto Tampereen teknillinen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä 2-3 -vuotinen koulutus 80 opiskelijalle Painotukset: t energia, ympäristö ja johtaminen Tavoitellaan liiketoimintaan tähtäävää opinnäytetyöprosessia Oppisopimustyyppiset korkeakoulutasoiset pilottikoulutukset työllistävinä ratkaisuina Kansainvälisen yritysviestinnän oppisopimustyyppinen koulutus, 30 oppisopimusopiskelijaa harjoittelee yritysten palveluksessa (JY) Vienti-, myynti- ja osto-osaamisen oppisopimustyyppinen koulutus, 30 henkilöä harjoittelee yritysten palveluksessa, osallistujat insinöörejä tai esim. kieliä opiskelleita maistereita (Jamk) Täydentävät opinnot korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille (tutkinnon osasuoritukseen tähtäävät opinnot, jotka on mahdollista suorittaa työmarkkinatuen aikana) Insinööristä business insinööriksi, 20 opiskelijaa (Jamk) Humanisteille esim. kielten opiskelijoille liiketoimintaosaamista, 20 opiskelijaa (Jamk) Korkeakoulupohjainen täydennyskoulutus: y mm. johtaminen, laatu- ja projektijohtaminen. j Koulutukseen osallistuu noin 100 henkilöä (JY) Kohdennettu koulutustarjonta teollisuusyritysten osaajille: räätälöidään teollisuusyritykselle yhteinen koulutuskalenteri. Yritykselle ja työntekijöille joustava tapa vahvistaa osaamista myös lomautusjakson aikana (KS Kauppakamari, TE keskus) Toimenpiteiden vaikuttavuus: Toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuden arviolta osaajalle ja kustannusarvio on noin 4.9 M

20 Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen 2. Uusi työmahdollisuus opetuksen ja tutkimuksen alalla Uusi ura soveltavan tutkimuksen alalla Toimintamalli työssä oppimiseen sekä soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämiseen Irtisanotut ja työttömyysuhan alla olevat osaajat voivat työllistyä alueella toimivien tutkimusorganisaatioiden, erityisesti yliopiston ja VTT:n soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen projekteihin. Käynnistetään Pilot hanke. Jyväskylän yliopistossa käynnistyy uudentyyppinen soveltavan tutkimuksen hanke Innovatiiviset tuotekonseptit, jonka kustannusarvio on 4,9 M ja työllistävyysarvio on noin 40 henkilöä. Hankkeessa pyritään synnyttämään nopeasti toteuttamiskelpoisia liikeideoita, jotka lähtevät irtisanottujen henkilöiden osaamistaustasta. Hankkeen sisältö koostuu mobiilijärjestelmien tietoturvasta, mobiiliteknologian hyödyntämistä kuljetusten reaaliaikaisessa reitinohjauksessa sekä muista mobiilipalvelujen kehittämisestä. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Tekes, Nokia ja kaksi muuta yritystä Jyväskylän yliopiston omarahoituksen lisäksi. Edellisen lisäksi Tekesin käsittelyssä on vielä muutamia vastaavan tyyppisiä soveltavan tutkimuksen hankkeita. Uusi ura opetuksen alalla Käynnistetään ammatillisen ja ammattikorkeakoulun koulutustehtäviin pätevöittävät opettajan pedagogiset opinnot (1-1,5 v opinnot). Kaksi 20 opiskelijan erillisryhmää ja ohjelman alussa opiskelijalle hankitaan harjoittelupaikka. Käynnistyy syksyllä 2009 (Jamk, Te-keskus) Työllistyminen yritys- ja oppilaitosyhteistyössä: Perustetaan kaksi lehtorin tehtävää yritysten ja Jamkin yhteisesti sovittavan koulutus- ja kehittämistavoitteen saavuttamiseksi. Pilotoidaan valtakunnallinen malli opetuksen ja käytännönläheisen yritysverkostossa työskentelyn yhteensovittamiseen. (Jamk, Te-keskus) Vastavalmistuneiden työllistymisen tukeminen avaa uusia työmahdollisuuksia Esitetään palkkatuen käytön laajentamista nuorten työttömien osalta. Ikärajan korottaminen koskettamaan alle 30 vuotiaita (korkeasti koulutetut vastavalmistuneet usein yli 25 vuotiaita) Vastavalmistuneiden ensityöllistyminen yrityksiin ja julkiselle sektorille asiantuntija- ja kehittämistehtäviin harjoittelutuella (Te keskus) Toimenpiteiden vaikuttavuus: Toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuden arviolta 150 osaajalle, toimenpiteiden kustannusarvio noin 6.6M.

21 Alueen palvelurakenteen hyödyntäminen ja kehittäminen Rakennemuutoksen hallinta edellyttää seudun kehittäjien valmiustason nostoa. Muutostilanne haastaa ottamaan vastaan ja käsittelemään yhdessä nopeasti aivan uusia avauksia ja ideoita toteuttamiskelpoisiksi toimenpiteiksi. Koordinoidulla, ja joustavalla palvelumallilla voidaan merkittävästi edistää uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä menetetyn yritystoiminnan tilalle. Muutostilanteissa til t i on luotava nopeasti organisaatiorajat t ylittävä ä väliaikainen projektiorganisaatio, joka johtaa toimenpiteiden suunnittelua ja niiden toteutusta. Keskeistä on nimetä koordinoiva vastuutaho, joka vastaa palvelukokonaisuuden strategisesta kehittämisestä, olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentamisesta ja uusien resurssien hankinnasta yhteistyössä alueen palveluntuottajien kanssa.

22 Alueen palvelurakenteen hyödyntäminen ja kehittäminen 1. Yrityshautomopalvelujen kehittäminen Jyväskylän seudulla Hautomopalveluiden tavoitteena on kehittää kannattavia ja menestyviä yrityksiä osana yrityksen perustamis- ja kehittämisprosesseja. Aloittavien yritysten kehittämispalvelujen tehostamisella tavoitellaan valtakunnan tasolla uuden yrityksen perustamista per vuosi nykyisen yrityksen sijasta. Keskeinen kehittämiskohde on hautomopalvelujen tuottavuuden tehostaminen ja eri palveluntarjoajien toiminnan yhteensovittaminen. Hautomopalvelujen ohella tehostetaan yritysten kehittämispalveluja, mm. Growth Center (Technopolis Oy) 2. Jyväskylän seudun elinkeinomarkkinointia ja myyntiä vahvistetaan Haetaan aktiivisesti uusia kansainvälisiä sijoittuvia yrityksiä Konseptoidaan alueellinen lli toimintamalli i myyntityön vahvistamiseksi i i ja sijoittumistoimintojen i i i i j vauhdittamiseksi Vastuutahot: Jykes, Invest in Finland, Jykes Kiinteistöt, Te keskus 3. Verkkovälitteiset uudet työllistymistä y edistävät palvelut Otettu käyttöön uudentyyppinen verkkoyhteisö: Sivustoa käyttää aktiivisesti yli100 muun muassa Nokialta ja Metsolta vapautunutta osaajaa Otettu käyttöön Jyväsverson rekrytointipalvelu: esillä ICT alan avoimia työpaikkoja Työhallinnon käytössä olevaa mol.fi sivustoa kehitetään siten, että työ- ja elinkeinotoimistot ohjaavat asiakkaita lähettämään oman CV:n sivustolle.

23 Uudet avaukset toimintaympäristön uudistuminen ja verkostojen kilpailukyky Jyväskylän seudun pitkän aikavälin tavoitteena on muodostua merkittäväksi innovaatiokeskittymäksi, jossa ovat vahvasti edustettuina tulevaisuuden kasvualat. Rakennemuutoksen toimenpiteitä suunnataan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tulevaisuuden kasvu ja uusi liiketoiminta perustuvat eri näkökulmien ja osaamisalojen monipuoliseen ja innovatiiviseen yhdistelyyn. Innovaatiokeskittymän muodostumiseksi alueellisia ja kansallisia tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 1) voimavaroja suunnataan alueella tunnistettuihin uusien kasvupotentiaalisten osaamis- ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen, 2) uusien liiketoimintamallien kehittämiseen sekä 3) )paikallisten yritysten y ja toimijoiden keskinäiseen ja kansainväliseen verkottumiseen.

24 Uudet avaukset - toimintaympäristön uudistuminen ja verkostojen kilpailukyky 1. Jyväskylän ä seudusta globaalisti toimiva innovaatiokeskittymä Innovaatiokeskittymä 2015 ohjelman valmistelun on käynnistynyt Tutkimus-, tuotekehitys- ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja yhteiskäyttö yritysten, yliopiston ja VTT:n välillä. Voimavaroja suunnataan alueella tunnistettuihin kasvupotentiaalisten osaamis- ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen ja uusien kasvusuuntien hakemiseen 2. Koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden osaamis- ja vientikeskus (Educluster Finland Oy) Liiketoimintalähtöisen yhteisyrityksen perustaminen koulutusosaamisen keskitetyn kansallisen ja kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi. Yhtiön perustaminen elokuussa Mukana toimijaa (koulutusorganisaatioita ja yksityisiä koulutus ja konsultointiyrityksiä) 3. Ilmailualan liiketoiminnan kehittymiskeskittymä Keski-Suomen vahvuutena Ilmailualan Master plan Keski-Suomen ilmailuun liittyvien liiketoimintojen nostamiseksi kansainväliseen tietoisuuteen alueen teollisen liiketoiminnan kasvattamiseksi. Selvitys käynnistetään välittömästi (K-S liitto). Toimialalla työskentelee tällä hetkellä lähes osaajaa ja alan kasvupotentiaali on hyvä. Esimerkkinä Metson alihankintaverkoston pienentynyttä liiketoimintaa on joltain osin korvannut ilmailualan komposiittivalmistus. 4. Jatkotyöstämiseen meneviä kehittämisaihioita Ympäristö- ja energia-alan liiketoiminnan vahvistaminen Turvallisuusalan liiketoiminnan mahdollisuuksien kartoitus ICT-osaamisen hyödyntäminen kuntien yhteisissä IT-palveluissa Terveyden ja hyvinvoinnin alan mobiiliteknologian soveltaminen ja kehittäminen Toimenpiteiden vaikuttavuus: Toimenpiteiden käynnistämisen kustannusarvio:

25 Yhteenveto toimenpiteiden vaikuttavuudesta Työryhmän esittämät toimenpiteet tarjoavat uuden työllistymismahdollisuuden tai osaamisen kehittämismahdollisuuden lähes 700 korkeasti koulutetulle osaajalle. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on arviolta 14.1 M. Tavoitteena on synnyttää kymmeniä uusia yrityksiä ja kannustaa yrityskauppoihin sekä uudenlaisiin yrittäjyyden muotoihin, kuten tiimiyrittäjyyteen. Vaikuttavuutta arvioidaan Toimenpiteistä osa on pilottitoteutuksia, joiden vaikuttavuuden perusteella arvioidaan varsinaisen toteutuksen laajuus. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan syksyn aikana ja käynnistyneistä toteutuksista raportoidaan työryhmälle syyskuun loppuun mennessä.

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet 1 Ennuste dataosaajien kasvulle vuoteen 2020 2 Tavoite: Osaamisen kasvattaminen Datan

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n lausunto koskien yliopistojen koulutusvastuiden muutosesitystä 2017

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n lausunto koskien yliopistojen koulutusvastuiden muutosesitystä 2017 15.12.2016 1 (4) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Viite: OKM/42/010/2016, asiakirja nro 304490 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n lausunto koskien yliopistojen koulutusvastuiden

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Kasvupalvelun valmistelu osana maakuntauudistusta. Jarkko Tonttila

Kasvupalvelun valmistelu osana maakuntauudistusta. Jarkko Tonttila Kasvupalvelun valmistelu osana maakuntauudistusta Jarkko Tonttila Hallituksen linjaukset kasvupalvelusta Hallituksen linjaus maakunnille siirrettävistä tehtävistä 5.4.2016 Pääosa ELY -keskusten tehtävistä

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen 14.10.2016 Ohjauksen ajankohtaisfoorumi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, työllisyys ja osaaminen -yksikkö Työvoimapalveluasiantuntija Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Akateemiset työt, työurat ja työmarkkinat

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Työvoimahautomo. Mika Helva

Työvoimahautomo. Mika Helva Työvoimahautomo Mika Helva Työvoimahautomo alueellisessa työllisyys ja elinkeinokokeilussa Turun seudun työnantajien kanssa, kuten Meyerin telakka, järjestetään uudenmuotoista työnantajan tarpeista lähtevää

Lisätiedot