Uudet Urat. Jyväskylän seutua koskeva väliraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet Urat. Jyväskylän seutua koskeva väliraportti 15.6.2009"

Transkriptio

1 Uudet Urat -rakennemuutostyöryhmä Jyväskylän seutua koskeva väliraportti

2 Työn lähtökohtana uudet ratkaisut rakennemuutokseen Jyväskylän seutua on kohdannut uudentyyppinen äkillinen rakennemuutos. Ensimmäistä kertaa yhdellä paikkakunnalla vapautuu lyhyehkön ajan sisällä suuri määrää yritysten johtamisessa, tutkimus- ja kehittämistyössä, vaativissa esimiestehtävissä ja tuotantoprosesseissa työskenteleviä korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Irtisanomisuhan alla olevien korkeasti koulutettujen suuri määrä muodostaa erityisen haasteen ainakin kahdessa suhteessa: 1. Monet näistä ammattilaista hakeutuvat helposti muualle työhön. Paikkakunnan osaamispotentiaalin kannalta se on menetys. 2. Uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla organisoituna osaamiskeskittymänä po. korkeasti koulutetut voisivat auttaa monella eri tavalla paikallisten tutkimus- ja koulutusinstituutioiden, kehittäjä yhteisöjen ja elinkeinoelämän työssä. Tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja ja muuta korkeaa osaamista koskevaa uuden aallon rakennemuutosta tulee tapahtumaan myös muualla Suomessa. On siis tarpeellista myös selvittää, miten uudentyyppiseen rakennemuutokseen voidaan vastata ja löytää uusia ratkaisuja.

3 Työryhmän tehtävä ja aikataulu Työryhmän tehtävänä: 1. Valmistella Jyväskylän seudun uuden rakennemuutoksen hoitamisen toimintamalli. Tavoitteena on saada nopeasti syntymään liiketoimintamalleja i i t ll ja ratkaisuja ja niitä tukevia koulutus- ja muita menettelyjä, jotka hyödyntävät vapautuvaa korkeasti koulutettua työvoimaa. 2. Valmistella toimintamalli, jota voidaan yleisemminkin käyttää uudentyyppisen rakennemuutoksen hoitamiseen. Työn aikataulu: Työryhmä on valmistellut ll t ensimmäisen välittömästi ä ti Jyväskylän seudulla käyttöönotettavia toimenpiteitä koskevan väliraportin, joka luovutettiin ministeri Pekkariselle Työryhmä y valmistautuu jättämään toisen Jyväskylän y seutua koskevan väliraportin syyskesällä Uutta valtakunnallista toimintamallia koskevat esitykset valmistellaan mennessä.

4 Valmistelutyöstä vastanneet alatyöryhmät Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset Pj. Risto Jämsen Pj. Juha S. Niemelä Siht. Jukka Mäkitalo, Katja Sorri ja Elise Tarvainen Soveltava tutkimus ja tuotekehitys Pj. Hannu Järvinen Siht. Pirjo Kutinlahti Koulutus Pj. Tuija Oivo Siht. Katja Sorri Uudet avaukset Pj. Pertti Huuskonen Siht. Pirjo Kutinlahti

5 Jyväskylän seudulla runsaasti osaamispotentiaalia Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä on 2000-luvulla vähentynyt koko maan tavoin myös Keski-Suomessa. Tämä ei kuitenkaan koske korkeasti koulutettujen ryhmää, jossa suunta on ollut vuosia 2006 ja 2007 lukuun ottamatta nouseva. Korkeakoulutettujen k tt työttömyys on kasvanut koko k maassa kuluneen vuoden aikana neljänneksellä (25%). Keski-Suomessa koko maan korkeasti koulutetuista työttömistä on tällä hetkellä lähes 7 prosenttia. Näistä työttömistä pääosa (90%) sijoittuu Jyväskylän seudulle. Korkeasti koulutettujen työtilanne on muuttumassa yhä haasteellisemmaksi. Lisäksi oppilaitoksista on valmistumassa kesäkuuhun mennessä yhteensä yli 1000 korkeasti koulutettua osaajaa.

6 Korkeasti koulutettujen työllisyys heikkenee Korkeakoulutettujen työttömyys on kasvanut koko maassa kuluneen vuoden aikana neljänneksellä (25%) Korkeasti koulutettujen työttömyyden kehitys 2000-luvulla. Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan koulutusasteiden (alempi ja ylempi korkea-aste sekä tutkijakoulutetut) työttömät työnhakijat vuoden 2001 tammikuusta huhtikuuhun 2009.

7 Korkeasti koulutettujen työttömyyden kehitys Keski-Suomessa Korkeasti koulutetut työttömät ovat usein nuoria aikuisia Korkeasti koulutettujen työttömyys koskee laajasti eri koulutusaloja Korkeasti koulutettuja työttömiä työnhakijoita ( ) eniten seuraavilta koulutusaloilta kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus (326) humanistinen ja taidealan koulutus (303) tekninen koulutus (294). Suhteellisesti eniten viime vuoden huhtikuusta on lisääntynyt luonnontieteellisen koulutusalan työttömyys (24,4 4 %).

8 Korkeasti koulutettujen työttömyyden arvioitu kehitys Keski-Suomessa 2009 Korkeasti koulutettujen työttömyyden taustalla 1) Olemassa ovat korkeasti koulutettujen reservi. Työttömät työhakijat yhteensä 1460 henkilöä 2) Maakunnan korkeakouluista valmistuvat (I VI/2009) 3) Joukkoirtisanomiset (Nokia ja Metso) 4) Vallitsevan taloustaantuman arvioidut henkilöstövähennykset pienemmissä yrityksissä ja alihankintaketjuissa 5) Määräaikaisten työsuhteiden päättyminen Kohdistuminen alemman korkeakoulututkinnon suorittaneisiin Alemman korkea asteen koulutuksen suorittaneita 739 työtöntä työnhakijaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta välisenä aikana on valmistunut 503 opiskelijaa. Tutkinto oikeus on päättymässä n. 250 opiskelijalta, joista osa on hakenut lisäaikaaopinnoilleen Kohdistuminen ylemmän korkeakoulututkinnon, lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneisiin Ylemmän korkea asteen tutkinto: 662 työtöntä työnhakijaa Lisensiaatit ja tohtorit: 59 työtöntä työnhakijaa Jyväskylän yliopistosta valmistuu kevätlukukauden 2009 loppuun mennessä liki 500 maisteria. Metso on vähentänyt Jyväskylän toiminnoista kaikkiaan 270 henkilöä, joista irtisanottavia on 161. Nokian Jyväskylän yksikön irtisanomiset kohdistuivat 320 työntekijään. Irtisanotuista työttömäksi työnhakijoiksi on ilmoittautunut 35 henkilöä, joista 11 on DI koulutuksen saaneita (tilanne ). Henkilöstövähennykset osatoimittajaverkostoissa kohdistuvat pääosin muihin kuin korkeasti koulutettuihin. Suunnittelutoimistoissa ja muissa asiantuntijayrityksissä sen sijaan taantuman arvioidaan johtavan n. 80 korkeasti koulutetun työsuhteen päättymiseen. Julkisella sektorilla on paljon määräaikaisia työsuhteita, joissa työskentelee korkeasti koulutettua henkilöstöä. Määräaikaisten työsuhteiden purkautumisten arvioidaan lisäävän työttömyyttä n henkilöllä.

9 Korkeasti koulutettujen työtilanne yhä haasteellisempi Keski-Suomessa työttömiä korkeasti koulutettuja osaajia ennen rakennemuutosta yli 700 (heistä 90 % sijoittuu Jyväskylän seudulle) Tällä hetkellä työttömänä työnhakijana on 1400 korkea-asteen tutkinnon suorittanutta työnhakijaa Tosiasiassa työssä olevista korkea-asteenasteen tutkinnon suorittaneista osa työskentelee koulutustaan vastaamattomassa työtehtävässä (toisen asteen tutkinnon työpaikoissa) Oppilaitoksista on valmistumassa kesäkuuhun mennessä yhteensä yli 1000 korkeasti koulutettua osaajaa Aikaisempina vuosina vastavalmistuneista lähes 50 % on jäänyt alueelle, mutta tällä hetkellä työllistyminen on haasteellista myös muissa Suomen kasvukeskuksissa Jyväskylän Nokian yksikön lakkauttaminen kosketti 320 henkilöä ja Metson sopeuttamistoimet koskettivat 270 henkilöä. Nokialaisista 200 henkilöä arvioidaan ottavan eropaketin (merkittävällä osalla on pitkä tukipaketti, joten heidän tilanteensa on vuoden päästä näkyvillä) Metson alihankintaketjussa arvioidut henkilöstövähennykset koskettavat 80 korkeasti koulutettua, jonka lisäksi tilanteeseen sopeudutaan pitkin lomautusjaksoin Edellä mainituista vaikuttavuusluvuista muodostuu yli 2500 osaajan potentiaali Tavoitteena on, että Jyväskylän seudulla korkeasti koulutettujen työttömyys ei nouse yli valtakunnallisen keskitason Työryhmän arvion mukaan vastaavaan tilanteeseen on syytä varautua myös muilla paikkakunnilla ja monipuolista toimenpidepakettia valmistellaan tuleva haasteellinen tilanne tunnistaen.

10 Nokian yksikön lopettamispäätös ja Metson liiketoiminnan muutos haastavat aluetta Jyväskylässä Nokia Oyj:n palveluksessa kaikkiaan 320 työntekijää. Jyväskylän äklä yksikössä kikö on tht tehty pääsääntöisesti äääätöi tituotekehitystä tkhit tä tuotteen suunnittelusta aina myyntivalmiiseen tuotteeseen saakka. Yksikön alasajon porrastus on sidonnainen parhaillaan toteutettavaan tuoteprojektiin ja sen ylläpitovaiheeseen sekä tukitoimintojen varmistamiseen yksikön sulkemiseen asti. Metso Oyj:llä on Jyväskylässä paperi- ja kartonkikonevalmistusta, huoltotoimintoja sekä valimo. Keväällä 2009 päätettyjen henkilöstövähennysten taustalla oli tarve turvata liiketoiminnan kilpailukyky keventämällä toiminta- ja kustannusrakennetta. Metson oli sopeutettava valmistuskapasiteettiaan pysyväisluonteisesti laskeneeseen massa- ja paperiteollisuuden kone- ja laitekysyntään. Massa- ja paperitehtaiden sulkemiset ja uuskonemarkkinoiden supistuminen maailmanlaajuisesti ovat vähentäneet Metson tuotteiden kysyntää. Tilanne on edelleen kiihtynyt globaalin talouskriisin seurauksena.

11 Case Nokia Oyj:n lopettamispäätös Jyväskylässä Nokian Jyväskylän yksikössä työskenteli 320 työntekijää, joista 100 on työllistynyt työtehtäviin kevään 2009 aikana: Nokian palveluksessa muilla paikkakunnilla jatkaa 60 henkilöä Alueen ICT yrityksiin on siirtynyt 25 henkilöä Kolme uutta yritystä on perustettu, joihin on työllistynyt 15 henkilöä Yhteensä 100 henkilöä on työllistynyt suoraan uusiin työtehtäviin Lisäksi noin 200 nokialaista arvioidaan ottavan eropaketin. Merkittävä osa henkilökuntaa on oikeutettu ns. 15 -vuotispakettiin, joka tarkoittaa 15 kk tavoitepalkkaa. Muita toimenpiteitä: Nokia Jyväskylän yksikön henkilökunnan uudelleensijoittumista ja työkykyisyyden ylläpitämistä varten on perustettu yhteiskuntavastuuryhmä, jonka toimesta on toteutettu mm. yrittäjyyskoulutus (Technopolis Jyväskylä) y ja työmarkkinakuntoisuusvalmennus. Raportin toimenpiteistä erityisesti Nokialta vapautuvien henkilöiden työllistymisen kannalta keskeisiä aktivoivia toimenpiteitä ovat Nokian IPR:ien kaupallistaminen, Protomo -innovaatiotiimien perustaminen ja soveltavan tutkimuksen tutkimushankkeet työllistäjinä sekä lisäkoulutusmahdollisuuksista mm. DI -koulutus ja aineenopettajakoulutus. Jatkotoimenpiteet: Kevään 2009 aikana on käyty lukuisia neuvotteluja Nokian korvaavasta liiketoiminnasta. Neuvottelut alueelle sijoittuvista mahdollisista uusista liiketoiminnoista ja uusista yrityksistä ovat vielä kesken. Neuvottelut jatkuvat kesän aikana ja niistä raportoidaan seuraavassa väliraportissa. Jatkotoimenpiteiden osalta on syytä huomioida, että Nokian tekemät vähennykset heijastuvat alihankintaketjuun

12 Case Metso Oyj:n liiketoiminnan muutos Jyväskylässä Metso vähensi keväällä 2009 Jyväskylästä yhteensä 270 henkilöä: Heistä 109 siirtyy eläkkeelle, lopettaa Metsolla määräaikaisen työsuhteen päättyessä tai on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Irtisanottavia on 161, joista eläkkeelle siirtyy 89 henkilöä ja varsinainen irtisanominen kohdistuu 72 henkilöön. Vähennettävistä noin 40:llä on ylempi korkeakoulututkinto ja noin 60:lla alempi korkeakoulututkinto,100:lla keskiasteen tutkinto ja noin 40:lla peruskoulu. Metson Jyväskylän paperi- ja kartonkikoneyksikköön jää yhteensä1720 henkilöä Yhtiön keskitetyt toiminnot Jyväskylässä: Yhtiö on keskittänyt Suomen koulutuksista vastaavan koulutustiiminsä Jyväskylään ja laajentaa nyt palveluitaan alihankintaverkostolle. Metso-konsernin informaatio- ja kommunikaatioteknologian, sekä talouden palvelukeskukset sijaitsevat Jyväskylässä. Metson konsernitason tehtävissä on yhteensä noin 150 henkilöä. Uuskoneiden kysynnän pienennyttyä Metso suuntaan osaamistaan maailmanlaajuisen palveluliiketoimintansa kehittämiseen, mistä on hyvänä esimerkkinä Metsossa työn alla oleva hankesuunnitelma "Liiketoiminnan muutosprosessi: tuotantoyrityksestä palveluyritykseksi koko partnerverkostossa". Hankintavolyymi alenee: Materiaalien ja komponenttien ostojen hankintavolyymi alenee kuluvana vuonna noin kolmanneksen vuoteen 2008 verrattuna. Suunnittelun osalta alihankintamäärät ovat tänä vuonna huomattavasti alemmalla tasolla kuin viime vuonna (40-50 prosenttia). Pidemmällä aikavälillä suunnittelualihankinnan määrä saattaa laskea suhdanteista riippuen noin prosenttia. Metson alihankintaketjussa arvioidut vähennykset 80 korkeasti koulutettua osaajaa.

13 Toimenpidekokonaisuudet 1. Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset 2. Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen 3. Alueen palvelurakenteen hyödyntäminen ja kehittäminen 4. Uudet avaukset toimintaympäristön uudistuminen ja verkostojen kilpailukyky

14 Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on saada syntymään uutta, kilpailukykyistä ja tulevaisuussuuntautunutta liiketoimintaa sekä löytämään ratkaisuja, joiden tuloksena voitaisiin palkata irtisanottavia henkilöitä. Toimintaa vähentävät yritykset ovat keskeisessä asemassa siinä, pystytäänkö esim. yritysjärjestelyillä luomaan uutta liiketoimintaa. Poistuvien työpaikkojen lisäksi kokonaisvaikutus alihankintaverkostoon on huomattava. Useat alueen pk-yritykset toimivat alihankkijoina, mm. insinööritoimistot, joiden kohdalla on löydettävä pikaisia ratkaisuja toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi on turvattava alueen pk-yrityskentän toiminnan jatkuminen ja luotava nykyistä paremmat edellytykset uusien aloittavien yritysten perustamiseen ja yrityskauppojen vauhdittamiseen. Alkuvaiheen ja pääomarahoituskelpoisten yritysten rahoituksen saatavuuden varmistaminen on olennainen jatkotoimenpide ja siksi alueellisen riskirahoitusmekanismin kehittämistyötä tulee jatkaa.

15 Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset 1. Ideoista uutta liiketoimintaa Protomo: Työttömyysuhan alla olevien nopea työllistyminen uudentyyppisten innovaatiotiimien perustamisen kautta Tiimit toteuttavat markkinapotentiaalia sisältävien palvelujen ja tuotteiden kehityshankkeita Pilotointi Jyväskylässä, rahoitetaan toimintamallin valmistelu kesä-syyskuussa, asiakaspalvelu alkaa syyskuussa 2009 (Tampereen Hermian ja Jyväskylän seudun toimijoiden kehittämän toimintamallin kokeilu) Toteutus: Jkl Innovation 48 h Business Creation: Kokeillaan liiketoiminnalle ideointityöpajaa, jossa etsitään uusia yritysaihioita globaaliin markkinakysyntään pohjautuen (PriceWaterHouseCoopers:n kehittämän toimintamallin kokeilu) Toimintamalli pilotoidaan elo-syyskuun aikana. Kussakin työpajassa mukana 20 henkilöä ja ne kestävät 48 tuntia Työpajoissa on tavoitteena synnyttää 4-5 uutta markkinalähtöistä liikeideaa eri puolille maailmaa sijoittuneen liiketoiminnan asiantuntijaverkoston kanssa Toteutus: Jykes, PwC Yritys- ja tutkimusorganisaatioiden liikeideoiden kaupallistaminen: Aloitetaan uudenlainen menettely, jossa asiantuntijat seulovat Nokialta (Nokia Technopolis Innovation Mill), VTT:ltä ja metsäalan yrityksiltä saatuja liikeideoita ja jatkojalostetaan potentiaalisista ideoista kehittämishankkeita ja uusia alkavia yrityksiä Valtakunnallisen toiminnan hyödyntäminen Jyväskylän seudulla Toteutus: VTT, Technopolis, Jkl Innovation

16 Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset 2. Yrityskauppojen ja yrittäjävaihdosten vauhdittaminen Pilottina harjoittelutuki: Keski-Suomessa potentiaalia n. 200 yrityskaupalle, josta vain osa toteutuu Toteutetaan kuuden kuukauden tuettu harjoittelujakso 40 mahdolliselle uudelle yrittäjälle yrityskaupan kohteena olevassa yrityksessä Toteutus: Jykes ja TE-keskus Starttirahoituksen mallintaminen: Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee pienen yrityksen yrityskauppaan liittyvän starttirahan käyttömahdollisuutta Vastaava malli kuin uutta yritystä perustettaessa Toteutus: TEM valmistelee 3. Teknologialiiketoiminnan kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen vahvistaminen Metso vahvistaa konsernin Suomen koulutustiimin kehittymistä kansallisten ja kansainvälisten koulutuspalvelujen l l tuottajaksitt Mahdollistetaan Metson Keski-Suomen alueen teknologialiiketoiminnan verkostoyritysten ja toimijoiden osallistuminen Metso-konsernin koulutustiimin suunnittelemiin ja toteuttamiin kansainvälistymisvalmiuksia kehittäviin koulutusohjelmiin Toteutus: t Metso, TE-keskus k

17 Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset 4. Alihankintaketjujen systemaattinen kehittäminen: Pää- ja alihankkijasuhteen kehittäminen partnership -toiminnaksi, jolloin muutama alihankkija (verkostokoordinaattori) vastaa osakokoonpanotoimituksista päähankkijalle käyttäen omaa alihankintaverkostoaan k t apuna Verkostokoordinaattori toimii päähankkijayrityksen ja alihankintayritysten välisenä myynti-, markkinointi-, kv-hankinta- ja liiketoiminnan kehityspalveluja tarjoavana yrityksenä Toteutus: Jykes 5. Uusi Jyväskylän seudulle sijoittuva yritystoiminta Jyväskylän seudun ICT-yritysten tarve, yhteensä n henkilöä Meneillään lukuisia neuvotteluita, jotka vielä kesken: julkiset rahoittajat tekevät tarvittaessa rahoituspäätökset viipymättä yritysten toimenpidepäätösten jälkeen Toteutus: Jykes, TE-keskus Toimenpiteiden vaikuttavuus: Arviolta 80 henkilön työllistyminen (harjoittelumalli ja alueen ICT-yritysten tarpeet). Lisäksi kehittämistyö koskettaa arviolta 150 alueen yritystä. Toimenpiteillä tavoitellaan kymmeniä uusia yrityksiä. Toimenpiteiden käynnistämisen kustannusarvio 1M. Uutta liiketoimintaa edistävien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät käytännössä myöhemmin.

18 Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen Korkeasti koulutettujen osaamisen ja työllistymisen vahvistamiseen liittyvissä toimenpiteissä on nostettu esille ne kohdennetut koulutukset, jotka tukevat yksilöiden ratkaisuja ja vahvistavat yksilöiden osaamisperustaa. Oikein ajoitettu ja kohdennettu koulutus työttömille 1) vahvistaa ja monipuolistaa työelämässä tarvittavaa osaamista 2) tarjoaa työmahdollisuuksia i opetuksen ja tutkimuksen tki k alalla. ll Esitetyissä t i toimenpiteissä korostuu koulutuksen ja tutkimuksen alalta tarjoutuvat työllisyysmahdollisuudet sekä esimerkiksi oppisopimustyyppiset korkeakouluopinnot. Tavoitteena on luoda uusia työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyömuotoja koulutuksen, tutkimuksen ja yritysverkostojen parista.

19 Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen 1. Lisä- ja täydennyskoulutus korkeasti koulutetuille Syksyllä 2009 käynnistyy DI/ FM tutkinto Tampereen teknillinen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä 2-3 -vuotinen koulutus 80 opiskelijalle Painotukset: t energia, ympäristö ja johtaminen Tavoitellaan liiketoimintaan tähtäävää opinnäytetyöprosessia Oppisopimustyyppiset korkeakoulutasoiset pilottikoulutukset työllistävinä ratkaisuina Kansainvälisen yritysviestinnän oppisopimustyyppinen koulutus, 30 oppisopimusopiskelijaa harjoittelee yritysten palveluksessa (JY) Vienti-, myynti- ja osto-osaamisen oppisopimustyyppinen koulutus, 30 henkilöä harjoittelee yritysten palveluksessa, osallistujat insinöörejä tai esim. kieliä opiskelleita maistereita (Jamk) Täydentävät opinnot korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille (tutkinnon osasuoritukseen tähtäävät opinnot, jotka on mahdollista suorittaa työmarkkinatuen aikana) Insinööristä business insinööriksi, 20 opiskelijaa (Jamk) Humanisteille esim. kielten opiskelijoille liiketoimintaosaamista, 20 opiskelijaa (Jamk) Korkeakoulupohjainen täydennyskoulutus: y mm. johtaminen, laatu- ja projektijohtaminen. j Koulutukseen osallistuu noin 100 henkilöä (JY) Kohdennettu koulutustarjonta teollisuusyritysten osaajille: räätälöidään teollisuusyritykselle yhteinen koulutuskalenteri. Yritykselle ja työntekijöille joustava tapa vahvistaa osaamista myös lomautusjakson aikana (KS Kauppakamari, TE keskus) Toimenpiteiden vaikuttavuus: Toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuden arviolta osaajalle ja kustannusarvio on noin 4.9 M

20 Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen 2. Uusi työmahdollisuus opetuksen ja tutkimuksen alalla Uusi ura soveltavan tutkimuksen alalla Toimintamalli työssä oppimiseen sekä soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämiseen Irtisanotut ja työttömyysuhan alla olevat osaajat voivat työllistyä alueella toimivien tutkimusorganisaatioiden, erityisesti yliopiston ja VTT:n soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen projekteihin. Käynnistetään Pilot hanke. Jyväskylän yliopistossa käynnistyy uudentyyppinen soveltavan tutkimuksen hanke Innovatiiviset tuotekonseptit, jonka kustannusarvio on 4,9 M ja työllistävyysarvio on noin 40 henkilöä. Hankkeessa pyritään synnyttämään nopeasti toteuttamiskelpoisia liikeideoita, jotka lähtevät irtisanottujen henkilöiden osaamistaustasta. Hankkeen sisältö koostuu mobiilijärjestelmien tietoturvasta, mobiiliteknologian hyödyntämistä kuljetusten reaaliaikaisessa reitinohjauksessa sekä muista mobiilipalvelujen kehittämisestä. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Tekes, Nokia ja kaksi muuta yritystä Jyväskylän yliopiston omarahoituksen lisäksi. Edellisen lisäksi Tekesin käsittelyssä on vielä muutamia vastaavan tyyppisiä soveltavan tutkimuksen hankkeita. Uusi ura opetuksen alalla Käynnistetään ammatillisen ja ammattikorkeakoulun koulutustehtäviin pätevöittävät opettajan pedagogiset opinnot (1-1,5 v opinnot). Kaksi 20 opiskelijan erillisryhmää ja ohjelman alussa opiskelijalle hankitaan harjoittelupaikka. Käynnistyy syksyllä 2009 (Jamk, Te-keskus) Työllistyminen yritys- ja oppilaitosyhteistyössä: Perustetaan kaksi lehtorin tehtävää yritysten ja Jamkin yhteisesti sovittavan koulutus- ja kehittämistavoitteen saavuttamiseksi. Pilotoidaan valtakunnallinen malli opetuksen ja käytännönläheisen yritysverkostossa työskentelyn yhteensovittamiseen. (Jamk, Te-keskus) Vastavalmistuneiden työllistymisen tukeminen avaa uusia työmahdollisuuksia Esitetään palkkatuen käytön laajentamista nuorten työttömien osalta. Ikärajan korottaminen koskettamaan alle 30 vuotiaita (korkeasti koulutetut vastavalmistuneet usein yli 25 vuotiaita) Vastavalmistuneiden ensityöllistyminen yrityksiin ja julkiselle sektorille asiantuntija- ja kehittämistehtäviin harjoittelutuella (Te keskus) Toimenpiteiden vaikuttavuus: Toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuden arviolta 150 osaajalle, toimenpiteiden kustannusarvio noin 6.6M.

21 Alueen palvelurakenteen hyödyntäminen ja kehittäminen Rakennemuutoksen hallinta edellyttää seudun kehittäjien valmiustason nostoa. Muutostilanne haastaa ottamaan vastaan ja käsittelemään yhdessä nopeasti aivan uusia avauksia ja ideoita toteuttamiskelpoisiksi toimenpiteiksi. Koordinoidulla, ja joustavalla palvelumallilla voidaan merkittävästi edistää uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä menetetyn yritystoiminnan tilalle. Muutostilanteissa til t i on luotava nopeasti organisaatiorajat t ylittävä ä väliaikainen projektiorganisaatio, joka johtaa toimenpiteiden suunnittelua ja niiden toteutusta. Keskeistä on nimetä koordinoiva vastuutaho, joka vastaa palvelukokonaisuuden strategisesta kehittämisestä, olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentamisesta ja uusien resurssien hankinnasta yhteistyössä alueen palveluntuottajien kanssa.

22 Alueen palvelurakenteen hyödyntäminen ja kehittäminen 1. Yrityshautomopalvelujen kehittäminen Jyväskylän seudulla Hautomopalveluiden tavoitteena on kehittää kannattavia ja menestyviä yrityksiä osana yrityksen perustamis- ja kehittämisprosesseja. Aloittavien yritysten kehittämispalvelujen tehostamisella tavoitellaan valtakunnan tasolla uuden yrityksen perustamista per vuosi nykyisen yrityksen sijasta. Keskeinen kehittämiskohde on hautomopalvelujen tuottavuuden tehostaminen ja eri palveluntarjoajien toiminnan yhteensovittaminen. Hautomopalvelujen ohella tehostetaan yritysten kehittämispalveluja, mm. Growth Center (Technopolis Oy) 2. Jyväskylän seudun elinkeinomarkkinointia ja myyntiä vahvistetaan Haetaan aktiivisesti uusia kansainvälisiä sijoittuvia yrityksiä Konseptoidaan alueellinen lli toimintamalli i myyntityön vahvistamiseksi i i ja sijoittumistoimintojen i i i i j vauhdittamiseksi Vastuutahot: Jykes, Invest in Finland, Jykes Kiinteistöt, Te keskus 3. Verkkovälitteiset uudet työllistymistä y edistävät palvelut Otettu käyttöön uudentyyppinen verkkoyhteisö: Sivustoa käyttää aktiivisesti yli100 muun muassa Nokialta ja Metsolta vapautunutta osaajaa Otettu käyttöön Jyväsverson rekrytointipalvelu: esillä ICT alan avoimia työpaikkoja Työhallinnon käytössä olevaa mol.fi sivustoa kehitetään siten, että työ- ja elinkeinotoimistot ohjaavat asiakkaita lähettämään oman CV:n sivustolle.

23 Uudet avaukset toimintaympäristön uudistuminen ja verkostojen kilpailukyky Jyväskylän seudun pitkän aikavälin tavoitteena on muodostua merkittäväksi innovaatiokeskittymäksi, jossa ovat vahvasti edustettuina tulevaisuuden kasvualat. Rakennemuutoksen toimenpiteitä suunnataan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tulevaisuuden kasvu ja uusi liiketoiminta perustuvat eri näkökulmien ja osaamisalojen monipuoliseen ja innovatiiviseen yhdistelyyn. Innovaatiokeskittymän muodostumiseksi alueellisia ja kansallisia tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 1) voimavaroja suunnataan alueella tunnistettuihin uusien kasvupotentiaalisten osaamis- ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen, 2) uusien liiketoimintamallien kehittämiseen sekä 3) )paikallisten yritysten y ja toimijoiden keskinäiseen ja kansainväliseen verkottumiseen.

24 Uudet avaukset - toimintaympäristön uudistuminen ja verkostojen kilpailukyky 1. Jyväskylän ä seudusta globaalisti toimiva innovaatiokeskittymä Innovaatiokeskittymä 2015 ohjelman valmistelun on käynnistynyt Tutkimus-, tuotekehitys- ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja yhteiskäyttö yritysten, yliopiston ja VTT:n välillä. Voimavaroja suunnataan alueella tunnistettuihin kasvupotentiaalisten osaamis- ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen ja uusien kasvusuuntien hakemiseen 2. Koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden osaamis- ja vientikeskus (Educluster Finland Oy) Liiketoimintalähtöisen yhteisyrityksen perustaminen koulutusosaamisen keskitetyn kansallisen ja kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi. Yhtiön perustaminen elokuussa Mukana toimijaa (koulutusorganisaatioita ja yksityisiä koulutus ja konsultointiyrityksiä) 3. Ilmailualan liiketoiminnan kehittymiskeskittymä Keski-Suomen vahvuutena Ilmailualan Master plan Keski-Suomen ilmailuun liittyvien liiketoimintojen nostamiseksi kansainväliseen tietoisuuteen alueen teollisen liiketoiminnan kasvattamiseksi. Selvitys käynnistetään välittömästi (K-S liitto). Toimialalla työskentelee tällä hetkellä lähes osaajaa ja alan kasvupotentiaali on hyvä. Esimerkkinä Metson alihankintaverkoston pienentynyttä liiketoimintaa on joltain osin korvannut ilmailualan komposiittivalmistus. 4. Jatkotyöstämiseen meneviä kehittämisaihioita Ympäristö- ja energia-alan liiketoiminnan vahvistaminen Turvallisuusalan liiketoiminnan mahdollisuuksien kartoitus ICT-osaamisen hyödyntäminen kuntien yhteisissä IT-palveluissa Terveyden ja hyvinvoinnin alan mobiiliteknologian soveltaminen ja kehittäminen Toimenpiteiden vaikuttavuus: Toimenpiteiden käynnistämisen kustannusarvio:

25 Yhteenveto toimenpiteiden vaikuttavuudesta Työryhmän esittämät toimenpiteet tarjoavat uuden työllistymismahdollisuuden tai osaamisen kehittämismahdollisuuden lähes 700 korkeasti koulutetulle osaajalle. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on arviolta 14.1 M. Tavoitteena on synnyttää kymmeniä uusia yrityksiä ja kannustaa yrityskauppoihin sekä uudenlaisiin yrittäjyyden muotoihin, kuten tiimiyrittäjyyteen. Vaikuttavuutta arvioidaan Toimenpiteistä osa on pilottitoteutuksia, joiden vaikuttavuuden perusteella arvioidaan varsinaisen toteutuksen laajuus. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan syksyn aikana ja käynnistyneistä toteutuksista raportoidaan työryhmälle syyskuun loppuun mennessä.

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä. Jyväskylän seudun toimintamalli

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä. Jyväskylän seudun toimintamalli Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä Jyväskylän seudun toimintamalli Lähtökohtana uudet ratkaisut rakennemuutokseen Jyväskylän seutua on kohdannut uudentyyppinen rakennemuutos. Paikkakunnalla vapautuu lyhyehkön

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Keskitä yhteydet kasvun paikkaan.

Keskitä yhteydet kasvun paikkaan. Joensuun seutu Keskitä yhteydet kasvun paikkaan. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Investoi osaajiin ASIAKASPALVELUA, KOMMUNIKAATIOTA, VIESTINTÄÄ, TUKIPALVELUJA, SÄHKÖISTÄ LIIKETOIMINTAA, MARKKINOINTIA,

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti 1.2.2010 Sisällys Sisällys... 2 Elinekinoministerille... 3 1 Uudentyyppisen rakennemuutoksen haasteet ja

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta

Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta Jukka Mäkitalo TEM 10.10.2012 Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011-2015 VN 15.12.2011 1.Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Sähköpostikokous 20.1.2017 klo 9-15 Pöytäkirja 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula OSKE vaikuttajapäivä Oulussa 2.11.2011 BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM Oulu - the Capital of Northern Scandinavia

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015 Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Työmarkkinatilanne Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007 Johtamiskoulutuksen tarve Simo Halonen 4.10.2007 Sisältö Teknologiateollisuus ja Salon Konepaja Oy Johtamisosaamisen tarve Johtamisen erityishaasteita Suomessa Ammattikorkeakoulutuksen haasteita Päätoimialat

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa alueellinen kokeilu

1000 uutta työpaikkaa alueellinen kokeilu 1000 uutta työpaikkaa alueellinen kokeilu Tuottava Pohjois-Karjala/Marko Mutanen 12.5.2017 Mikä on kokeilu? 2 Mikko Annalan 17.2. esittelemien diojen pohjalta 12.5.2017 Mikko Annala/DemosHelsinki 17.2.

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Pekka Rantala Keksintösäätiö: Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Tuoteväylä-palvelun

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32. Eduskunta, valtiovarainvaliokunta Budjettineuvos Eero Murto

Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32. Eduskunta, valtiovarainvaliokunta Budjettineuvos Eero Murto Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32 Eduskunta, valtiovarainvaliokunta 13.10.2015 Budjettineuvos Eero Murto TEM TAE 2016 politiikkalohkoittain (1 000 ) Kotouttaminen; 143 655

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011 TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006- Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.8. Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto työttömien lkm % työttömistä ja lomautetuista Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot