Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä. Jyväskylän seudun toimintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä. Jyväskylän seudun toimintamalli"

Transkriptio

1 Uudet urat -rakennemuutostyöryhmä Jyväskylän seudun toimintamalli

2 Lähtökohtana uudet ratkaisut rakennemuutokseen Jyväskylän seutua on kohdannut uudentyyppinen rakennemuutos. Paikkakunnalla vapautuu lyhyehkön ajan sisällä suuri määrää yritysten johtamisessa, tutkimus- ja kehittämistyössä, vaativissa esimiestehtävissä ja tuotantoprosesseissa työskenteleviä korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Lisäksi alueen korkeakouluista on valmistumassa suuri osaajien määrä. Irtisanomisuhan alla olevien korkeasti koulutettujen määrä muodostaa erityisen haasteen ainakin kahdessa suhteessa: 1. Monet näistä ammattilaista hakeutuvat helposti muualle työhön. Paikkakunnan osaamispotentiaalin kannalta se on menetys. 2. Uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla organisoituna korkeasti koulutetut voisivat auttaa monella eri tavalla paikallisten tutkimus- ja koulutusinstituutioiden, kehittäjäyhteisöjen ja elinkeinoelämän työssä. Työryhmän tehtävänä: Valmistella Jyväskylän seudun uuden rakennemuutoksen hoitamisen toimintamalli. Tavoitteena on saada nopeasti syntymään liiketoimintamalleja ja ratkaisuja ja niitä tukevia koulutus- ja muita menettelyjä, jotka hyödyntävät vapautuvaa korkeasti koulutettua työvoimaa. Valmistella kansallinen toimintamalli uudentyyppisen rakennemuutoksen hoitamiseen

3 Jyväskylän seudun rakennemuutoksen toimintamalli Toimintamallin osakokonaisuudet 1. Ideoista uutta liiketoimintaa 2. Yrittäjävaihdosten ihd t vauhdittaminen i 3. Kansainvälistymisen vauhdittaminen 4. Alihankintayritysten säilyminen 5. Alihankintayritysten vahvistaminen 6. Alueelle sijoittuva uusi liiketoiminta Uusi liiketoiminta ja uudet yritykset Korkeasti koulutettujen osaamisen vahvistaminen i ja työllistyminen 1. Lisä- ja täydennyskoulutus korkeasti koulutetuille 2. Kohdennetut valmennukset yritysverkostojen osaajille 3. Uudet rekrytointimallit (mm. oppisopimus) 4. Tuetut harjoittelumahdollisuudet ja avainhenkilön palkkatuki ki 5. Uusi työmahdollisuus soveltavan tutkimuksen alalla 6. Uusi työmahdollisuus opetuksen ja kehittämistehtävien parissa Alueen palvelujärjes- telmän kehittäminen Alueen elinkeinorakenteen uudistuminen 1. Yritysten ja korkeasti koulutettujen Tavoitteena uusi tulevaisuuden osaajien kanssa toimiminen liiketoiminta: rakennemuutosalueella 1. Koulutuksen ja 2. Sijoittuvan itt yrityksen palvelumalli l lli asiantuntijapalveluiden osaamisja vientikeskus 2. Ilmailualan liiketoiminnan vahvistaminen, 3. Innovaatiokeskittymä

4 Uutta yritystoimintaa: Uusi työmahdollisuus: Ixonos käynnisti alueelle uuden suunnittelukeskuksen Alueen ict yritysten rekrytoinnit (30) (ensivaiheessa 30 henkilön rekrytointi) Soveltavan tutkimuksen tki k ja tuotekehityksen t k työtehtävät Jyväskylässä (Tekes hankkeissa 60 henkilön Kuusi uutta perustettua yritystä (vaikuttavuus 20 työllistymismahdollisuus) henkilöä) 10 uutta Nokian sisäisiä rekrytointeja, pääosin Tampereelle (60 yritystä perusteilla henkilöä) Avainhenkilön palkkatuki (5 hlöä) Case Nokian Jyväskylän yksikön lopettamispäätös Jyväskylässä Nokia Oyj:llä oli kaikkiaan 320 työntekijää. Jyväskylän yksikössä on tehty tuotekehitystä tuotteen suunnittelusta aina myyntivalmiiseen tuotteeseen saakka. Ideoista uutta liiketoimintaa menetelmät: Protomo ideointitiimi, mukana mm. 3 nokialaista yritystä: Mobile Care and Safety Oy, Thumps Up Research Oy, Ciegus Oy. Protomossa kaikkiaan 7 tiimiä, joissa mukana 20 nokialaista. Innovation Mill konsepti hyödyntää Nokian luovuttamia liikeideoita ja patentteja: 4 hanketta käynnistynyt ja 4 käynnistymässä Osaamisen kehittämisen malleja: Osuuskuntatoiminta, uudet urat verkkopalvelu Oppisopimustyyppinen malli (työsuhde ja opiskelupaikka) Uusi työ opetuksen parista (koulutus ja opetusharjoittelupaikka) Määräaikainen DI/ maisteri koulutus ja jatkokoulutuspaikka Jyväskylän yliopistossa Business Creation työpaja liikeideoiden 24 h työpaja 200 Jyväskylän Nokian yksikön työntekijää on saanut uuden työ tai opiskelumahdollisuuden syyskuuhun mennessä (3kk aikana). Kaikilla työntekijöillä oli täysimääräinen irtisanomispaketti.

5 Rakennemuutosprosessin ohjaus Keski Suomen Te keskus ja Te toimisto Elinkeinoyhtiö Jykes Oy Jyväskylä InnovationOy Jykes Kiinteistöt i Oy Jyväskylän yliopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattiopisto Yksityinen koulutustarjonta Ohjaava työryhmä Avoin tiedonkulku Pl Palvelutoiminnan lti i organisaattori, avainasiakaspäällikkö Jyväskylän kaupunki Jyväskylän seudun kunnat virkamiesjohto ja poliittinen johto Keski-Suomen liitto Työntekijät Työntekijäjärjestöt Työttömien edustus Alueen yritykset Keski Suomen yrittäjät Keski Suomen kauppakamari

6 VÄLITILAMALLIT N TYÖURA EI ALA TYÖ LOP PPUU tai OPISKELUN JÄLKEE EDELLYTYKSIÄ: Asiakasryhmän identifiointi ja erityispiirteiden tunnistaminen customised services Uudenlainen osaamis /tavoitekartoitus aiemmin opitun ja osaamisen tunnistamiseksi Henkilökohtaiset urasuunnitelmat ja tavoitteet eoppiminen ja eohjaus työkaluna Toimiva syöttöpeli palvelujärjestelmän toimijoiden välillä Asiakkaiden oma aktiivisuus työkyvyn ja osaamisen ylläpitämiseksi TAVOITTEENA INNOVAATIO JA TUTKIMUSTOIMINTA Odotushuone soveltavan tutkimuksen kehittämishanke (Tekes rahoitus) TAVOITTEENA OSAAMISEN YLLÄPITÄMINEN JA VAHVISTAMINEN, OSAAMISALAN LAAJENTAMINEN Aikuis ja täydennyskulutuksen joustavat mallit osaamisen/osaamisalan laajentamiseksi TAVOITTEENA PÄÄSTÄ NOPEASTI KIINNI UUTEEN TYÖHÖN KOULUTUKSEN TAI HARJOITTELUN KAUTTA Oppisopimuskoulutus korkeakoulutetuille Pitkäkestoinen työharjoittelu asiakasryhmäsovellettuna uudenlaiset työharjoittelumallit korkeakoulutetuille TAVOITTEENA KANSAINVÄLISET TYÖTEHTÄVÄT KV opiskelumahdollisuudet ja kansainvälinen työharjoittelu opiskeluohjelma esim. työvoimakoulutuksena 6 12 kk TAVOITTEENA TYÖLLISTYMINEN YRITTÄJÄNÄ Tehostettu yrittäjyysvalmennus asiakasryhmäsovellettuna Yhteisöllisen yrittäjyyden uudet muodot (mm. osuuskuntatyyppiset ratkaisut) staminen en ysten tunni poistamine ointikynny ja niiden Rekryto UUSI TYÖ Globaalisti toimivassa yrityksessä Kansallisilla/ alueellisilla markkinoilla toimivassa yrityksessä Yrittäjänä Julkisella sektorilla

7 Tavoitteena uusi työ, yrittäminen tai uusi yritys UUSI LIIKE TOIMINTA lakkautta aminen ta ai ayksikön ketoiminta omiset yksen liik ssairtisan Yrity mas EDELLYTYKSIÄ: Neuvotteluprosessi muutoksessa olevan suuren yrityksen kanssa Tilanneanalyysin laatiminen Väliaikainen projektiorganisaatio ja avainasiakaspäällikkö i Toimiva yhteistyö alueen toimijoiden kesken Kasvuyritys Omistajanvaihdosyritys Kansalliset (tekes) ja alueelliset (esr, eakr) rahoitus mahdollisuudet Yrityksen tahtotila alueellisen yritystoiminnan vauhdittamiseen TAVOITTEENA Työstä työhön Räätälöidään pitkien lomautusten aikaiset koulutukset (minimoidaan irtisanomistarve ja mahdollistetaan uusi osaaminen), te keskus, koulutusorganisaatio Yritys tukee irtisanottavien uudelleentyöllistymiseen tähtäävää koulutusta (esim / henkilö) Alueen koulutusorganisaatioiden tarjonnan reivaaminen ja uusien täsmäohjelmien käynnistäminen TAVOITTEENA yrittäminen Kartoitetaan, onko yrityksellä uutta yritystoimintaa synnyttäviä patentteja, IPR:iä tai liiketoiminta aihioita. Kartoitetaan myös muut sopimuspohjaiset yrittäjyysmahdollisuudet Yritys kannustaa työnsä menettäviä perustamaan yrityksiä tarjoamalla starttirahaa (yrittäjäkohtainen tuki n ). Lisäksi yhteiskunnan starttiyrittäjyystuki Yrittäjyyskoulutus Te keskuksen järjestämänä TAVOITTEENA uusi liiketoiminta i i t Rakennemuutosprosessissa alueelle jää liiketoimintaa ja yritysverkostoa. Tavoite: vauhditetaan liiketoimintaa ja etsitään uusia mahdollisuuksia. Päätoimijan liiketoiminnan uudelleen reivaus ja muutosprosessin käynnistäminen Alihankkijayritysten tervehdyttäminen: uusien päätoimijoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen Julkiset rahoitusinstrumentit: tervehdyttämiseen tai uuteen liiketoimintaan Alueelle sijoittuva uusi liiketoiminta: Yritykseltä vapautuvien tilojen uudelleen markkinointi, sijoittumispalvelu ttämisen minen nnan ja yri madaltam liiketoimin oittamisen Uuden alo Starttiyritys Hautomo- tai tiimiyrittäjä Uusi sijoittuva yritys

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti 1.2.2010 Sisällys Sisällys... 2 Elinekinoministerille... 3 1 Uudentyyppisen rakennemuutoksen haasteet ja

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus Lauri Vierto Pro gradu tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Mahdollisuus sinulle, jolla on hallussasi Suomen tärkein luonnonvara.

Mahdollisuus sinulle, jolla on hallussasi Suomen tärkein luonnonvara. Mahdollisuus sinulle, jolla on hallussasi Suomen tärkein luonnonvara. Protomo on innovaatiojärjestelmän innovaatio, jonka raakaaineena on tärkein luonnonvaramme: suomalaisten ihmisten osaaminen ja halu

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus - Katsaus valtuustolle marraskuussa 2013 Valtuustoseminaari 30.9.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 1. Kilpailukyky ja elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Yrityssalo Oy - Salon kaupungin elinkeinoyhtiö 2 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Salo on ollut nimettynä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi yli kolme vuotta. Vuoden 2012 aikana rakennemuutostyö

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta. Kampanja rakentuu elinkeinoliikenne- Alueellisilla tietoiskuilla vauhditetaan rakennerahastotoimintaa SISÄLTÖ:

Vipuvoimaa EU:lta. Kampanja rakentuu elinkeinoliikenne- Alueellisilla tietoiskuilla vauhditetaan rakennerahastotoimintaa SISÄLTÖ: Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010

OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupungin elinkeinopolitiikan johtaminen on muutettu vastaamaan vuonna 2010 voimaan tullutta kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA

YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA 1 YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA LEMPÄÄLÄSTÄ ELÄMYSTEN ELINVOIMAA PIRKANMAALLE Lempäälän kunta Toteutusaika: 01.09.2008

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012

Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012 Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012 SISÄLTÖ: ESIPUHE 2 1. TYÖLLISYYDEN HOIDON KOUVOLAN MALLI 3 1.1 Taustaa 3 Kouvolan elinkeinostrategia 4 Työ- ja elinkeinohallinnon työllisyys- ja yrittäjyysstrategia

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN (EAKR)

UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN (EAKR) UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN (EAKR) Minkä hyvän varaan voimme rakentaa? Tahtotila on positiivinen. Yhteinen näkemys eri toimijoiden kesken löytyy helposti. Ihmiset työskentelevät sitoutuneesti

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 40/2012 Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa

Lisätiedot