FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

2 Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi ja huoltaaksesi konetta oikein ja hankkiaksesi siihen varaosia. HUOMIO! Valmistaja pyrkii jatkuvasti parantamaan koneita, mistä voi olla seurauksena, että mahdolliset muutokset tai parannukset eivät vielä näy tässä käyttöohjeessa. Pyrimme kuitenkin aina pitämään käyttöohjeen ajan tasalla. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen koneen käyttöönottoa. Näin vältyt mahdollisilta ongelmilta ja vioilta, joita vääränlainen käyttö voi aiheuttaa. Koneen häiriötön ja taloudellinen käyttö edellyttää säännöllistä huoltamista ja asianmukaista käyttöä. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka syntyvät seuraavien suositusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä. PWA Handels GesmbH

3 Sisällysluettelo YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...2 TEKNISET TIEDOT...4 KONEEN KUVAUS...4 ASENNUS...5 SÄHKÖLIITÄNTÄ SÄÄDÖT KÄYTTÖÖNOTTO HUOLTO... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. VARAOSAT TAKUUEHDOT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.

4 Yleiset turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje tarkasti ja tutustu koneen käyttömahdollisuuksiin sekä koneen käyttöön liittyviin vaaroihin ennen kuin otat koneen käyttöön. Huolehdi ennen käyttöönottoa, että sähkökytkentä on toteutettu asianmukaisesti. Tarkista, vastaako tyyppikilvessä (sijaitsee moottorissa) ilmoitettu virtajännite paikallista jännitettä. Tarkista sähkönjakelun tehokkuus ja asianmukainen maadoitus. Älä käytä liian pitkää jatkojohtoa. Mikäli mahdollista kiinnitä kone lattiaan. Käytä konetta vain sille määrättyyn käyttötarkoitukseen ja ota huomioon maksimikierrosluvut. Älä ylikuormita konetta. Käytä ainoastaan ehjiä, teroitettuja teriä. Tylppä terä kuormittaa konetta ja johtaa huonoon työtulokseen. Pidä kone ja koneen osat hyvässä kunnossa, voitele ja huolla tarpeen mukaan. Tarkista liikkuvien osien säädöt ja niiden kunto säännöllisesti. Vaurioituneet osat tulee heti korjata tai vaihtaa uusiin. Tarkista myös kaikkien kiinnityksien pitävyys. Kun sahakaari on nostettu ylös, sahanterä ei saa liikkua. Älä koskaan käynnistä konetta, kun sahanterä on työkappaleella. Älä koskaan kohdista sahanterään sivulta tulevaa painetta. Ole erityisen varovainen, kun työstät kappaleita, joissa on repeämiä, oksia, nauloja tms. Varmista, että käytät aina työstettävälle materiaalille sopivaa sahanterää. Käytä erityisesti pienten työkappaleitten ohjaamiseen sahanterälle työntökeppiä ja varo viemästä käsiä liian lähelle terää. Älä koskaan poista koneesta halkaisukiilaa ja sahanterän suojaa. Sammuta kone ja irrota se sähköverkosta, ennen kuin vaihdat sahanterää, säädät, puhdistat, huollat tai korjaat sahaa. Tämä pätee etenkin, mikäli saha ei toimi moitteettomasti tai mikäli käyttöönotossa ilmenee ongelmia. Käännä käynnistyskytkin OFF -asentoon, ennen kuin liität koneen uudelleen sähköverkkoon. Käytä aina määräysten mukaisia suojavarusteita (esim. hengityssuoja, kuulosuojain, suojalasit). Älä koskaan tuo käsiä lähelle sahausaluetta. Äläkä koskaan kurkota koneen yli työskennellessäsi koneella. Älä koskaan liikuta konetta sen käydessä. Älä säädä koneen nopeutta, kun kone on käynnissä. Älä koskaan työskentele väljissä vaatteissa, käsineet kädessä, huivi kaulassa, hiukset auki, jne. Riisu sormukset, ketjut, kellot ja vastaavat ennen työhön ryhtymistä. Poista kaikki tarpeettomat esineet koneesta ennen työhön ryhtymistä. Puhdista kone pölystä

5 Pidä työtila ja kone aina puhtaina ja huolehdi hyvästä, häikäisemättömästä valaistuksesta työtilassa. Huolehdi hyvästä pölynpoistosta ja ilmanvaihdosta työtilassa. Liitä saha pölynpoistolaitteeseen. Varmista, ettei koneen tahaton käynnistyminen ole mahdollista. Varmista, että kone on kytketty pois päältä, kun liität sen sähköverkkoon. Älä koskaan jätä konetta käymään valvomatta. Koneen sammuttamisen jälkeen, älä poistu koneen läheisyydestä, ennen kuin kone on täysin pysähtynyt. Älä päästä lapsia koneen läheisyyteen ja pidä huolta, etteivät lapset ja valtuudettomat henkilöt pääse käynnistämään konetta. Varmista pääkytkin ja poista aina käynnistysavain työn lopetettuasi. Konetta saavat käyttää vain ammattitaitoiset henkilöt, jotka osaavat käyttää konetta ja ymmärtävät käyttöön liittyvät onnettomuusriskit. Alle 16-vuotiaat saavat käyttää konetta vain ammattitaitoisen aikuisen valvonnan alla. Älä aseta konetta kosteisiin tai räjähdysherkkiin tiloihin, äläkä koskaan altista konetta sateelle tai äärimmäisille lämpötiloille. Kiinnitä työkappale pöytään ruuvipenkillä tai muulla puristimella. Käytä vain koneelle suositeltuja lisävarusteita. Tarkista kone säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta. Tarkista liikkuvien osien liikeradat. Vialliset suojalaitteet on heti vaihdettava uusiin. Jos työtilassa on tarvetta akustiselle kommunikoinnille muiden käyttölaitteiden ja kommunikaatiosuojainten välillä, näihin laitteisiin tulee lisätä optiset signaalit. HUOMIO: Kaikkien turvallisuusmääräysten noudattamisesta huolimatta, tapaturmariski on yhä olemassa ja vaaratilanteita saattaa aiheutua. Työskentele koneella siksi aina äärimmäisen tarkasti ja varovasti ja noudata annettuja ohjeita ja koneen rajaarvoja. Jo pienikin tarkkaavaisuuden herpaantuminen voi aiheuttaa vaaratilanteen

6 Tekniset tiedot Pöydän mitat Työntökelkka Maks. sahanteränhalkaisija Maks. sahauskorkeus 90 / 45 Sahausleveys suuntaisvasteella Sahanterän pyörimisnopeus Pölynpoistoliitännät Moottorin teho Paino 1480 x 780 mm 1600 x 250 mm 315 mm 108 / 76 mm 1250 rpm 4000 rpm 100 mm 2,2 kw / 400 V 265 kg Koneen kuvaus Koneessa on kaikki valmistajatiedot, valmistusvuoden ja sarjanumeron sisältävä tyyppikilpi. A B C D E F G Käsipyörä sahanterän kallistamiseen Sahanterä Sahanterän suoja Vaste Työpöytä ON-/OFF -kytkin Työpöydän jatke H Käsipyörä sahanterän säätämiseen J Työntöpöytä K Poikittaisvaste L Tuki M Työntökelkan kisko N Työpöydän jatkeen tukijalat - 4 -

7 Asennus Pakkauksen purku ja koneen sijoittaminen Pura konerunko ja irralliset osat pakkauksesta turvallisuussyistä kahden hengen voimin. Vältä koneeseen kohdistuvia iskuja, kun nostat konetta puisesta kuljetuslaatikosta ja sijoitat sen määrätylle paikalleen. Huomioi, ettei ihmisiä ole koneen alla, jos nostat konetta nostovöillä. Käytä koneen nostamisessa trukkia. Varmista, että trukki (A) soveltuu koneen painolle. Aseta trukin haarukat (B) kuljetuslaatikon alle kuten kuvassa, kuljetuslaatikon jalkojen (E) välistä. Varmista, että laatikko on tasapainossa trukin päällä: haarukoiden päästä vähintään 15 cm tulee olla vapaana. Poista suojakalvo pöydiltä sekä koneen lakkaamattomilta pinnoilta. Käytä tähän kerosiinia tai vastaavia tuotteita. Älä käytä puhdistusaineita tai bensiiniä, sillä ne voivat aiheuttaa ruostumista. HUOM!! Konetta ei saa sijoittaa räjähdysalttiisiin tiloihin. Saha pitää ruuvata kiinni alustaansa. Kiinnitä konejalat urapultein. Kun purat konetta pakkauksesta, puhdista kone ruosteenestoaineesta kangasliinoilla

8 Saharunko Työntökelkka Työntöpöytä - 6 -

9 Irrallisten osien asennus Sahasuojan asennus: varmista, että suoja on aina asennettu siten, että koko sahanterän peittyy. Nosta sahayksikköä vivulla A sen jälkeen, kun olet höllentänyt kahvaa B. Aseta suoja C paikoilleen ja kiristä kahva E. Työntökiskon asennus HUOMIO: Työntökisko on erittäin raskas. Kiskon asennus tulisi tehdä kahden ihmisen voimin loukkaantumisten ja kiskon vaurioiden välttämiseksi. Tutustu yksittäisiin osiin, ks. kuva. - Lukitsin - Käyttönappi - Kiskon kannattimet - Kisko 1. Kiinnitä lukitsin kiskoon työntämällä se pidennetyn kiskon sivussa olevan reiän lävitse ja kiinnittämällä se mutterilla

10 2. Tuo käyttönappi paikoilleen ja ruuvaa neliömutteri napin kierteeseen. Työnnä sitten neliömutteri työntökiskon uraan. Kiristä käyttönappi kiskon etuosassa pyörittämällä sitä vastapäivään. 3. Tuo kisko kiinni runkoon kuvan 9 osoittamalla tavalla. Käytä tätä varten toimitettuja pidikkeitä. Työntöpöydän asennus Asenna työntöpöydän tuki konerunkoon. Aseta liukupalkki (B) kääntövipuun ja varmista, että ohjainlaakeri on kiinnitetty

11 Aseta tuki (D) työntökiskon uraan (E). Aseta liikkuva tuki (B) kiinni työntöpöytään (G) ja tukeen (H) kuten kuvassa. HUOMIO!! Tuessa H olevan ruuvin pitää täydellisesti sopia työntöpöydän G alapuolella olevaan reikään. Suorista pöytä (G). Jos tarpeellista, höllennä ruuveja (I). Kiristä tapit (F). Aseta neliömutterit työntökiskon (E) uraan ja kiristä ne. Kun et käytä työntökiskoa, lukitse se lukitusnapilla. Ulosvedettävän viivaimen asennus Aseta ulosvedettävä viivain pöydälle (G) ja aseta kiertoakseli (K) sille osoitettuun reikään. Aseta ulosvedettävä viivain siten, että ruuvi (K) sopii ohjaimeen (L). Ohjain L on tehtaalla säädetty siten, että viivain on oikealla etäisyydellä sahanterään (vain 90 :en asemassa)

12 Jotta voit käyttää viivainta, aseta se levylle (J), liikuta osaa M pöydän yläosaan (G) ja kiristä tapit (F). Viivaimessa on ulosvedettävä pidennys (N), jota voidaan säätää ensin höllentämällä nappia (O). Takimmaisen pöydän jatkeen asennus Asenna pöydän jatke (A) ruuvein (B). Suorista pöydän jatke säätämällä lukitusruuvia (C). Oikeanpuoleisen pöydän jatkeen asennus HUOMIO: Oikeanpuoleisen pöydän jatkeen (468 x 790) asentamisessa tarvitsen toisen henkilön apua. Kiinnitä pöydän jatke (A) pöytään (B) ja kiristä ruuvein (C). Aseta den Fuß (D) kiinni pöytään (A) ja kiristä ruuvein (E). Suorista jalat die Füße (L)

13 Kiinnitä toinen pöydän jatke (C) pöytään (A) ja kiristä ruuvein (C). Suorista pöydän jatke vaarnatapilla (F). Aseta jalkakiinnitys (D) pöytään (A) ja kiristä ruuvit (E). Richten Sie die Füße (L) aus. Vasteen asennus Aseta ohjain (H) kiinni työpöytään (B). Aseta väliin aluslaatat. Kiristä mutterit (Q) soveltuvilla aluslaatoilla. Kiristä pöydässä (A) olevat mutterit (S) käsivoimin. Tarkista ohjaimen (H) linja ja säädä tarvittaessa muttereita (S)

14 Sahanteränohjain mikrometrisäädöllä Asenna Schlauch (P) ja tee koesahaus tarkistaaksesi, pitääkö näytöllä (R) näkyvä paneelin leveys paikkansa. Mikäli tarpeen, säädä asemaa, jossa höllennät kiinnitysruuveja ja säädä den Schlauch uudelleen. Alumiinivasteen rinnakkaisasennus Höllennä mutteria (S) ja pyöritä lukitusruuvia (T), kun haluat säätää vasteen pöydän pinnan suuntaisesti. Pölynpoisto HUOMIO!! Käytä aina työskennellessäsi pölynpoistoa. Käynnistä pölynpoisto aina samanaikaisesti moottorin kanssa. Hyvä pölynpoistolaite vähentää tehokkaasti työtilaan tulevaa puupölyä ja lisää sahan tehokkuutta. Käytä pölynpoistoa, jonka ilmavirtaus on vähintään 900 m/h ja jonka nopeus on m / s. Liitä letku, jonka halkaisija on 100 mm pölynpoistoliitäntään (A) ja toinen letku (halkaisija 30 mm) toiseen liitäntään (B). Käytä letkun kiristimiä. HUOMIO!! Pölynpoistoletku tulisi liittää siten, että se ei häiritse sahalla työskentelyä

15 Sähkökytkentä Sähköliitännän tekeminen on hyvä jättää valtuutetun sähkömiehen tehtäväksi

16 Säädöt Sahanterän säätäminen HUOMIO: Kun vaihdat tai säädät sahanterää, käytä aina suojakäsineitä. Irrota saha sähköverkosta. Säädä saha 90 : en asentoon ja nosta se soveltuvalle korkeudelle. Aseta työntöpöytä (A) kuvan mukaisesti työntökiskolle (H) ja liikuta kisko täysin oikealle. Höllennä ruuveja (M). Liikuta nyt työntökisko (H) täysin vasemmalle ja höllennä myös muut ruuvit (M). Avaa suojus (N). Kun suoja avataan, mikrokytkin, joka estää moottorin käynnistymisen, aktivoituu. Aseta ruuvi (B) sille osoitettuun reikään

17 HUOMIO!! Sahanterässä olevan lukkomutterin (C) kiristämiseksi, sinun pitää pyörittää mutteria vastapäivään. Höllennä mutteria pyörittämällä sitä myötäpäivään. Höllennä lukkomutteria (C). Käytä 18 mm:n ruuviavainta. Poista laippa (D). Poista sahanterä (E), laippa (D) sekä mutteri (C) värähtelyn estämiseksi. Puhdista laippa perusteellisesti, ennen kuin asetat uuden sahanterän paikoilleen. Kiristä mutteri ja ruuvi (B) 18 mm:n ruuviavaimella. Höllennä mutteria G säätääksesi halkaisukiilan (F) korkeutta. HUOMIO!! Aseta halkaisukiila siten, että välys sahanterään on 3-8 mm. Halkaisukiila on oikeassa asemassa, kun sahanterän suoja peittää osan sahanterästä. Piirtoterän säätäminen Säädä piirtoterä seuraavasti: Aseta ruuviavain (A) reikään, joka pitää terän laippaa. Höllennä lukkomutteria (C) kuusioavaimella (B). Poista laippa (D). Asenna piirtoterä siten, että sen hampaat osoittavat kohti sahanterää. Asenna sitten laippa (D) ja mutteri (C). Kiristä mutteri ruuviavaimella A tai B

18 HUOMIO!! Piirtoterää (A) on käytettävä, kun työstetään pintakäsiteltyä puuta. Aseta piirtoterä siten, että sen sahaama viilto on 1 1,5 mm. Sovita piirtoterä sahanterään nähden seuraavasti: Höllennä kiinnitystappia ruuviavaimen avulla. Katso alla oleva kuva. Säädä piirtoterän ja sahanterän etäisyys ruuviavaimella reiässä (N). Säädä piirtoterän korkeus kuusioavaimella L reiässä P

19 Sahanterän kallistus ja nostaminen Höllennä tappia (E) ja käytä käsipyörää (F) terän korkeuden säätämiseen. Höllennä tappia (G) ja käytä käsipyörää (H) sahanterän kallistuskulman säätämiseen. Kallistuskulma on luettavista näytöltä. Vasteen säätäminen Vaste voidaan lukita kahteen asentoon: 1. suurten kappaleiden työstämiseen 2. pienten ja kapeiden kappaleiden työstämiseen Höllennä kahvaa (C) vasteen siirtämiseksi yllä kuvattuun asemaan

20 Voit muuttaa terän ja vasteen välystä seuraavasti: Höllennä vipua (F) sekä tappia (D). Siirrä vastetta (N) kädellä. Käytä apuna mittaa (E). Tee mikrometriset säädöt seuraavasti: Höllennä tappia (D). Käytä tappia (G) vasteen mikrometriseen säätämiseen. Kiristä vipu (F), kun säätö on valmis. Vasteen erikoisasetus 1 Suorista vaste niin, että se on samansuuntaisesti sahanterän kanssa. Saat suoristettua vasteen pyörittämällä asetusmuttereita ja vasteruuveja. Sinun pitää höllentää asetusmuttereita ennenkuin voit säätää vastetta. Vasteen erikoisasetus 2 Tarkista, että vaste on 90 :en kulmassa pöytään. Mikäli vastetta ei enää tarvitse säätää, kiristä mutterit. Jos säädät vielä lisää, nosta tai laske vastekiskon molempia sivuja, kunnes vaste on 90 kulmassa työpöytään nähden. Kiristä sitten kaikki kiinnitykset

21 Käyttöönotto Käyttöpaneeli koostuu seuraavista elementeistä: A B ON/OFF -kytkin Sahan käynnistys ja sammutus Kun kytkin on asennossa 0, kone on kytketty pois päältä. Kytkimen ollessa asennossa I, kone käynnistyy. Hätäseis -kytkin Tällä kytkimellä koneen virransyöttö keskeytetään välittömästi. Kytkin vapautetaan pyörittämällä sitä vastapäivään. Sen jälkeen kone voidaan käynnistää jälleen. Työskentely sahalla Useimpien puulajien työstäminen edellyttää piirtoterän käyttöä, jolla estetään puun halkeileminen. Mikäli et tarvitse piirtoterää, laske se pöydän alle. Tee piirtoterän säädöt tämän käyttöohjeen mukaisesti. Sahaaminen työntökelkalla Kun työstät suuria kappaleita, käytä teleskooppivastetta ja työntökelkkaa

22 Tee ensimmäinen sahaus työntökelkalla äärimmäisessä oikeassa asennossaan. Aseta työkappale (C) kiinni alumiinivasteeseen (E). Tee loput sahaukset liikuttamalla työntökelkkaa sahanterän suuntaan. HUOMIO: Kun asetat työstettävän kappaleen työntöpöydälle, varmista, ettei työkappale kosketa sahanterää. Käännä työkappaletta 90 toista sahausta varten ja toista edellä kuvatut vaiheet. Mikäli teet kolmannen sahauksen, aseta rajoitin (F) sahausleveydestä riippuen. Käännä työkappaletta 90. Aseta sahattu sivu kohti alumiinivastetta (E) ja rajoitinta (F) ja jatka sahausta. Tee neljäs ja viimeinen sahaus kuten edellä. HUOMIO: Kun käytät työntökiskoa, purista työkappale niin hyvin kuin mahdollista. Kun työstät suuria työkappaleita, on suositeltavaa käyttää soveltuvia alustoja ja tukia. Kun työskentelet vastetta ja piirtoterää käyttäen, noudata äärimmäistä varovaisuutta

23 Ersatzteile

24 - 22 -

25 - 23 -

26 - 24 -

27 - 25 -

28 - 26 -

29 - 27 -

30 - 28 -

31 - 29 -

32 - 30 -

33 - 31 -

34 - 32 -

35 - 33 -

36 - 34 -

37 Takuuehdot 1. Takuuaika on 12 kk koneen toimituksesta. 2. Takuu kattaa kaikkien koneen moitteetonta toimintaa haittaavien vikojen korjauksen. 3. Takuuvaatimustapauksissa tulee koneen myyneeseen liikkeeseen toimittaa yksityiskohtainen kirjallinen selvitys koneessa esiintyneestä viasta. 4. Takuu poistuu, mikäli kone myydään edelleen tai mikäli siihen on asennettu siihen kuulumattomia osia, joista vika on aiheutunut. Takuu ei päde myöskään, mikäli koneen käytössä ja huollossa ei ole noudatettu annettuja ohjeita tai mikäli konetta on käytetty epäasianmukaisesti. 5. Takuuajan umpeuduttua koneeseen tehtävät korjaukset ovat asiakkaan itse maksettavia. 6. Koneen sähkövaiheen kääntäminen ei kuulu takuun piiriin, vaan on asiakkaan itse tehtävä. Käyttöohjeen jäljennös tai kopiointi on sallittu vain PWA GmbH:n ja Konecon Oy:n luvalla

38 - 36 -

39 VARAOSIEN TILAUSLOMAKE Takuunalainen Maksettava Tiedustelu Hyvä asiakkaamme, jotta varaosatilauksenne käsittely sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään tämän lomakkeen tiedot ja toimittamaan sen ja vastaavan varaosakuvan meille. Ystävällisin terveisin, Konecon Oy (Fax: ) Nimi: Firma: Katuosoite: Yhteyshenkilö: Puh. / Faxnro: Kone: Koneen numero: Valmistusvuosi: Reklamaatioille takuuajan sisällä: Laskunumero.: Laskun päivämäärä: Varaosanumero Osan nimitys Lukumäärä Päiväys Allekirjoitus

40 - 38 -

41 KONECON Harmokatu 7, Turku Puh LIITE TÄSMENTÄVÄT TAKUUEHDOT 1. Nämä takuuehdot koskevat tällaisenaan kaikkia toimittamiamme tuotteita, ellei mahdollisessa tuotekohtaisessa takuussa toisin mainita. 2. Takuuaika on 12 kuukautta tavaran toimituspäivästä lukien. 3. Takuu koskee vain valmistus- ja ainevikoja. 4. Takuun voimassaolo edellyttää, että: - asennus on tehty voimassaolevien määräysten ja asennusohjeiden mukaisesti - tuotetta käytetään vain sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen - tuotetta ei ole korjattu tai sen rakennetta muutettu, ellemme ole kirjallisesti antaneet siihen suostumustamme - tuote on varastoitu asianmukaisesti 5. Takuu ei ole voimassa, jos vian, rikkoontumisen tai turmeltumisen on aiheuttanut: - virheellinen mitoitus, asennus tai teknisten arvojen ylitys - virheellinen tai huolimaton hoito ja käsittely - epänormaalit käyttöolosuhteet - suuremmat kuin kyseiselle tuotteelle sallitut jännitevaihtelut - öljyssä, vedessä, ilmassa tms. olevat epäpuhtaudet - tavanmukainen kuluminen ja huononeminen 6. Vian ilmetessä tulee asianomaisen ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa asiasta meille kirjallisesti tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse. 7. Ilmoituksista tulee käydä selville - tuotteen merkki, malli ja mahdollinen valmistusnumero - vian laatu ja olosuhteet sen ilmetessä - tilauksen, lähetysluettelon tai laskun numero, joiden avulla toimituspäivä on todettavissa 8. Pidätämme itsellemme oikeuden päättää kuinka, missä ja kuka takuukorjauksen tai vaihdon suorittaa. 9. Takuuseen sisältyy viallisen osan tai laitteen korjaus tai tarvittaessa uusi osa tai laite, mutta eivät asennus-, vaihto- ja rahtikustannukset. 10. Viallinen osa tai laite on toimitettava rahtivapaasti varastoomme tarkastusta varten ellei toisin sovita. 11. Viallisen osan tai laitteen aiheuttamat välittömät tai välilliset vahingot eivät sisälly takuuseen. 12. Jälleenmyyjän tai välittäjän mahdollisesti antamasta lisätakuusta, sitoumuksesta tai vakuuttelusta emme vastaa. YLEISET TAKUUEHDOT KONEKOHTAISESSA KÄYTTÖOHJEESSA NOUDATAMME TEKNISEN KAUPAN LIITON TKL 96 YLEISIÄ MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOJA SEKÄ TLY 04 TYÖSTÖKONEIDEN JA LAITTEIDEN YLEISIÄ MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOJA KONECON OY Y-tunnus: Harmokatu Turku Puh Pankkiyhteys: Suomi - Finland Fax Liedon SP

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban.

G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban. G Operating Instruction Bandsaw F Instructions d'utilisation Scie à ruban N Bruksanvisning Båndsag J Käyttökäsikirja Vannesaha S Bruksanvisning Bandsåg G Please return the enclosed warranty card to us.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN Käyttäjän ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO Varoitustarran asettaminen... 2 Tärkeitä varotoimenpiteitä... 2 Ennen kuin aloitat... 5 Kokoaminen... 6 Sykemittarivyön käyttö... 15 Toiminta ja säädöt... 16 Juoksumaton

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot