BDSM 300 C. Nauha- ja tasolaikkahiomakone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDSM 300 C. Nauha- ja tasolaikkahiomakone"

Transkriptio

1 BDSM 300 C Nauha- ja tasolaikkahiomakone KÄYTTÖOHJE

2 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi ja huoltaaksesi konetta oikein ja hankkiaksesi siihen varaosia. HUOMIO! Valmistaja pyrkii jatkuvasti parantamaan koneita, mistä voi olla seurauksena, että mahdolliset muutokset tai parannukset eivät vielä näy tässä käyttöohjeessa. Pyrimme kuitenkin aina pitämään käyttöohjeen ajan tasalla. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen koneen käyttöönottoa. Näin vältyt mahdollisilta ongelmilta ja vioilta, joita vääränlainen käyttö voi aiheuttaa. Koneen häiriötön ja taloudellinen käyttö edellyttää säännöllistä huoltamista ja asianmukaista käyttöä. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka syntyvät seuraavien suositusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä. PWA Handels GesmbH SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvallisuusohjeet 2. Toimitussisältö 3. Yleiskuva 4. Koneen kuvaus 5. Tekniset tiedot 6. Pölynpoistolaitteet liittäminen 7. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen 8. Hiomalaikan työstöpöydän ja nauhahiomayksikön kallistaminen 9. Hiomanauha 10. Huolto 11. Vian määritys ja korjaus 12. Varaosalista 13. Takuuehdot 2

3 1. Turvallisuusohjeet Tutustu koneeseen ja koneen käyttömahdollisuuksiin ennen koneen käyttöönottoa. Noudata tarkoin käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Älä koskaan työskentele väljissä vaatteissa, käsineet kädessä, huivi kaulassa, hiukset auki, jne. Riisu sormukset, ketjut, kellot ja vastaavat ennen työhön ryhtymistä. Tarkasta ennen koneen käyttöönottoa kaikki suojalaitteet ja käytä aina määräysten mukaisia suojavarusteita (esim. lastusuoja, kuulosuojain, suojalasit). Huolehdi ennen käyttöönottoa, että sähkökytkentä on toteutettu asianmukaisesti. Irrota pistotulppa aina kun konetta huolletaan, asennetaan ja puhdistetaan tai kun työkaluja vaihdetaan tai säädetään. Irrota pistotulppa myös, jos koneen toiminnassa ilmenee häiriöitä. Kytke sen sijaan kone pois päältä katkaisimesta, älä vetämällä pistotulppa rasiasta! Pidä työtila ja kone aina puhtaina ja huolehdi hyvästä, häikäisemättömästä valaistuksesta työtilassa. Poista kaikki tarpeettomat esineet koneesta ennen työhön ryhtymistä. Älä koskaan työskentele kosteissa tiloissa, äläkä koskaan altista konetta sateelle tai äärimmäisille lämpötiloille. Älä koskaan jätä konetta käymään ilman valvontaa. Älä päästä lapsia koneen läheisyyteen ja pidä huolta, etteivät lapset ja valtuudettomat henkilöt pääse käynnistämään konetta. Konetta saavat käyttää vain ammattitaitoiset henkilöt, jotka osaavat käyttää konetta ja ymmärtävät käyttöön liittyvät onnettomuusriskit. Alle 16-vuotiaat saavat käyttää konetta vain ammattitaitoisen aikuisen valvonnan alla. Jos työtilassa on useita kovaa melua aiheuttavia koneita, on koneissa hyvä olla lisäksi optiset signaalit turvallisuuden lisäämiseksi. Huomio: Kaikkien turvallisuusmääräysten noudattamisesta huolimatta, tapaturmariski on yhä olemassa ja vaaratilanteita saattaa aiheutua. Työskentele koneella aina äärimmäisen tarkasti ja varovasti ja vältä siten tapaturmat ja koneen vauriot. 2. Toimitussisältö - Pura kone pakkauksesta varovasti. - Tarkista, että toimitus sisältää kaikki siihen kuuluvat osat. Mikäli toimituksesta puuttuu osia tai jokin on viallinen, ota yhteys myyjääsi. - Kone on suojattu suoja-aineella ennen kuljetusta. Aine pitää poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Varoitus: Älä käytä bensiiniä tai lakkaohenteita koneen puhdistukseen! Ne vahingoittavat koneen lakkapinnoitetta. 3

4 3. Yleiskuva Moottori Hiomapaperi Hiontapöytä Hiontapöydän lukitusvipu Pöydän kallistusnäyttö ON/OFF -kytkin 4

5 4. Koneen kuvaus - BDSM 300 C hiomakoneella voidaan työstää erittäin hienoja pintoja. - Molemmat työstöpöydät ovat kallistettavissa. - Lisävarusteiden säilytykselle on tilaa konejalustassa. - Koneen takapuolella on tuuletin. 5. Tekniset tiedot Hiomanauha 1220 x 150 mm Tasohiontapöytä 370 x 160 mm Tasohiomayksikön kallistuvuus 0-90 Hiomanauhan työstöpöydän mitat 255 x 150 mm Hiomalaikan halkaisija 300 mm Laikan työstöpöydän mitat 405 x 180 mm Työstöpöydän kallistuvuus Pölynpoistoputket 100 mm Moottorin teho 1,5 kw / 230 V Paino 80 kg 6. Pölynpoistolaitteen liittäminen BDSM 300 C hiomakoneessa on pölynpoistoa varten liitäntäputket. Suositeltavaa on, että koneeseen liitetään pölynpoistolaite. Liitäntäputket ovat työstöpöytien alla. Käytä kaksituumaista putkea pölynpoistolaitteen liittämiseen. 5

6 7. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen Käynnistä kone työntämällä katkaisijaa vasemmalle. Katkaise koneesta virta liikuttamalla katkaisijaa oikealle, kuvan osoittamalla tavalla. VAROITUS: Varmista, että katkaisin on OFF -asennossa ennen kuin liität koneen sähköverkkoon. 8. Hiomalaikan työstöpöydän ja hiomanauhayksikön kallistaminen Hiomalaikan työstöpöytää voidaan kallistaa Irrota sitä varten pöydän oikealla ja vasemmalla puolella olevat lukitustapit (ks. kuva Sperrhebel), kallista pöytä haluamaasi asentoon ja kiinnitä tapit jälleen paikoilleen. Taivutuskulma on luettavissa sivuilla olevilta asteikoilta. 6

7 Hiomanauhan kallistaminen vaakatasoon. - Irrota moottorin kannattimen ruuvi. Käytä siinä 6 mm:n ruuviavainta. - Poista hiomanauhan työstöpöytä. - Kallista hiomanauhayksikkö vaakatasoon. - Kiinnitä ja kiristä ruuvi jälleen. - Käytä aina hiontavastetta, kun hiot vaaka-asennossa! Hiomanauhayksikön nostaminen pystyasentoon. - Irrota moottorin kannattimen ruuvi. Käytä siinä 6 mm:n ruuviavainta. - Nosta hiomayksikkö pystyasentoon. - Kiinnitä ja kiristä ruuvi jälleen. - Asenna työstöpöytä. Hiomanauhan poistaminen 9. Hiomanauha - Irrota kone sähköverkosta. - Irrota viisi pyörötappia, joilla nauhan suojus on kiinni ja poista suojus. - Poista työstöpöytä. Irrota tätä varten työstöpöydän alla olevat kaksi kiinnitysruuvia. - Poista kallistuskulman näyttö 5 mm:n ruuviavaimella. - Höllennä nauhan kireyttä kääntämällä kireyden säätövipua ylöspäin. - Voit nyt poistaa nauhan oikealta puolelta. 7

8 Uuden hiomanauhan asettaminen - Irrota kone sähköverkosta. - Kun olet poistanut vanhan nauhan yllä olevien ohjeiden mukaisesti, voit asettaa uuden nauhan. - Aseta uusi nauha samalle kohdalle, jossa vanha nauha oli. Varmista, että nauhan takana olevat nuolet osoittavat samaan suuntaan nauhan suojapelleissä olevien nuolien kanssa. - Hiomanauha tulee asettaa siten, että se kulkee keskellä telaa. - Kiristä nauhan kireyden säätövipu tiukkaan. - Tämän jälkeen etene kuten yllä nauhan poiston yhteydessä, mutta ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä noudattaen. - Kun olet asentanut uuden nauhan, säädä nauhan ohjain uudelleen. Ohjaimen säätö - Irrota kone sähköverkosta. - Pyöritä hiomanauhaa kädellä tarkistaaksesi, että nauha kulkee keskellä telaa. - Mikäli nauha ei kulje suoraan ja keskellä telaa, pitää sitä säätää. Pyöritä siksi ohjaimen säädön pyörötappia (käytä toimituksessa mukana tullutta ruuvimeisseliä). - Pyöritä tappia vasemmalle, jos haluat liikuttaa nauhaa eteenpäin ja oikealle, jos haluat liikuttaa nauhaa taaksepäin. - Irrota kiinnitysmutteri (ks. kuva Befestigungsmutter), ennen kuin pyörität tappia. Kun säädöt on tehty, aseta mutteri takaisin ja kiristä. Hiontavaste Kun kallistat nauhahiomayksikön vaakatasoon, käytä hiontavastetta (ks. kuva Schliefanschlag). Hiontavaste pitää lukita nauhahiomayksikön sivuilla olevilla lukitustapeilla. 8

9 Hiomalaikan hiomapaperin vaihtaminen - Poista hiomalaikan työstöpöytä. - Poista vanha hiomapaperi. - Hiomalaikassa on liimapinta, minkä vuoksi hiomapaperin kiinnittäminen on helppoa. 10. Huolto - Puhdista kone aina työskentelyn lopetettuasi. - Irrota kone sähköverkosta, kun olet lopettanut työt. - Pölykertymät moottorissa voivat aiheuttaa moottorivaurioita. Puhdista siksi moottori säännöllisesti. - Pidä koneen lisävarusteet puhtaana. - Kaikki koneen laakerit on kestovoideltu, eivätkä siksi vaadi lisävoitelua. - Tarkista kone säännöllisesti mahdollisilta vaurioilta. 9

10 11. Vian määritys ja korjaus Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Moottori ei käy, vaikka katkaisin on ON - asennossa. 1. Katkaisin on viallinen 2. Liitoskaapeli on viallinen tai löyhässä 1. Vaihda katkaisin uuteen 2. Tarkista liitoskaapelin kunto Moottori ei käy täydellä nopeudella. 1. Verkkojännite on liian alhainen 2. Moottori on viallinen 1. Tarkista verkkojännite 2. Tarkista moottori ja korjaa tarvittaessa Moottori ylikuumenee. 1. Moottori on likainen 2. Moottori on vaurioitunut 1. Puhdista moottori 2. Tarkista ja korjaa moottori Moottori ei toimi täydellä teholla. Kone tärisee normaalia enemmän. 1. Kone on liitetty väärin sähköverkkoon. 2. Moottori on ylikuormitettu Kone ei ole tasaisella alustalla. 1. Käytä oikeaa kaapelia 2. Vähennä kuormitusta. Sijoita kone tasaiselle alustalle. 10

11 12. Varaosalista 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 13. Takuuehdot 1. Takuuaika on 12 kk koneen toimituksesta. 2. Takuu kattaa kaikkien koneen moitteetonta toimintaa haittaavien vikojen korjauksen. 3. Takuuvaatimustapauksissa tulee koneen myyneeseen liikkeeseen toimittaa yksityiskohtainen kirjallinen selvitys koneessa esiintyneestä viasta. 4. Takuu poistuu, mikäli kone myydään edelleen tai mikäli siihen on asennettu siihen kuulumattomia osia, joista vika on aiheutunut. Takuu ei päde myöskään, mikäli koneen käytössä ja huollossa ei ole noudatettu annettuja ohjeita tai mikäli konetta on käytetty epäasianmukaisesti. 5. Takuuajan umpeuduttua koneeseen tehtävät korjaukset ovat asiakkaan itse maksettavia. 6. Koneen sähkövaiheen kääntäminen ei kuulu takuun piiriin, vaan on asiakkaan itse tehtävä. Käyttöohjeen jäljennös tai kopiointi on sallittu vain PWA GmbH:n ja Konecon Oy:n luvalla. 16

17 VARAOSIEN TILAUSLOMAKE Takuunalainen Maksettava Tiedustelu Hyvä asiakkaamme, jotta varaosatilauksenne käsittely sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään tämän lomakkeen tiedot ja toimittamaan sen ja vastaavan varaosakuvan meille. Ystävällisin terveisin, Konecon Oy (Fax: ) Nimi: Firma: Katuosoite: Yhteyshenkilö: Puh. / Faxnro: Kone: Koneen numero: Valmistusvuosi: Reklamaatioille takuuajan sisällä: Laskunumero.: Laskun päivämäärä: Varaosanumero Osan nimitys Lukumäärä Päiväys Allekirjoitus 17

18 KONECON Harmokatu 7, Turku Puh LIITE TÄSMENTÄVÄT TAKUUEHDOT 1. Nämä takuuehdot koskevat tällaisenaan kaikkia toimittamiamme tuotteita, ellei mahdollisessa tuotekohtaisessa takuussa toisin mainita. 2. Takuuaika on 12 kuukautta tavaran toimituspäivästä lukien. 3. Takuu koskee vain valmistus- ja ainevikoja. 4. Takuun voimassaolo edellyttää, että: - asennus on tehty voimassaolevien määräysten ja asennusohjeiden mukaisesti - tuotetta käytetään vain sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen - tuotetta ei ole korjattu tai sen rakennetta muutettu, ellemme ole kirjallisesti antaneet siihen suostumustamme - tuote on varastoitu asianmukaisesti 5. Takuu ei ole voimassa, jos vian, rikkoontumisen tai turmeltumisen on aiheuttanut: - virheellinen mitoitus, asennus tai teknisten arvojen ylitys - virheellinen tai huolimaton hoito ja käsittely - epänormaalit käyttöolosuhteet - suuremmat kuin kyseiselle tuotteelle sallitut jännitevaihtelut - öljyssä, vedessä, ilmassa tms. olevat epäpuhtaudet - tavanmukainen kuluminen ja huononeminen 6. Vian ilmetessä tulee asianomaisen ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa asiasta meille kirjallisesti tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse. 7. Ilmoituksista tulee käydä selville - tuotteen merkki, malli ja mahdollinen valmistusnumero - vian laatu ja olosuhteet sen ilmetessä - tilauksen, lähetysluettelon tai laskun numero, joiden avulla toimituspäivä on todettavissa 8. Pidätämme itsellemme oikeuden päättää kuinka, missä ja kuka takuukorjauksen tai vaihdon suorittaa. 9. Takuuseen sisältyy viallisen osan tai laitteen korjaus tai tarvittaessa uusi osa tai laite, mutta eivät asennus-, vaihto- ja rahtikustannukset. 10. Viallinen osa tai laite on toimitettava rahtivapaasti varastoomme tarkastusta varten ellei toisin sovita. 11. Viallisen osan tai laitteen aiheuttamat välittömät tai välilliset vahingot eivät sisälly takuuseen. 12. Jälleenmyyjän tai välittäjän mahdollisesti antamasta lisätakuusta, sitoumuksesta tai vakuuttelusta emme vastaa. YLEISET TAKUUEHDOT KONEKOHTAISESSA KÄYTTÖOHJEESSA NOUDATAMME TEKNISEN KAUPAN LIITON TKL 96 YLEISIÄ MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOJA SEKÄ TLY 04 TYÖSTÖKONEIDEN JA LAITTEIDEN YLEISIÄ MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOJA KONECON OY Y-tunnus: Harmokatu Turku Puh Pankkiyhteys: Suomi - Finland Fax Liedon SP

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

ADM 311 OIKO- JA TASOHÖYLÄ

ADM 311 OIKO- JA TASOHÖYLÄ ADM 311 OIKO- JA TASOHÖYLÄ KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1.0 Yleisiä turvallisuusohjeita 2.0 Tekniset tiedot 3.0 Varolaitteet 4.0 Toimitussisältö 5.0 Käyttötarkoitus 6.0 Koneen käyttöönotto 6.1 Puhdistus

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

BEAM. Keskuspölynimuri. suunnittelu asennus käyttö takuu

BEAM. Keskuspölynimuri. suunnittelu asennus käyttö takuu BEAM Keskuspölynimuri suunnittelu asennus käyttö takuu 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Beam Alliance Yleisiä ohjeita Keskuspölynimurijärjestelmä on tarkoitettu kotitalouden lian ja pölyn kuivaimurointiin. Vältä

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 161 VAROITUS! HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA PEREHDYTTÄVÄ SEN SISÄLTÖÖN.

KÄYTTÖOHJE 161 VAROITUS! HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA PEREHDYTTÄVÄ SEN SISÄLTÖÖN. o KÄYTTÖOHJE 161 VAROITUS! HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA PEREHDYTTÄVÄ SEN SISÄLTÖÖN. ORIGINAL INSTRUCTIONS Ostopäivä:............... SSM-2 Manual,fi

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F25W (F20W) Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Esty YT610.1190.41 / 2011-01 YT610.1190.41 / 2011-01 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Swegon CASA Rock ILVA

Swegon CASA Rock ILVA 125563/20120619 Swegon CASA Rock ILVA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Rock ILVA_c_FI-m rock ilva.311212 Sisällys Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1. Varoituksia ja huomautuksia... 3 2. Asennus... 4 2.1

Lisätiedot

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek. KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.fi SNOWEK

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttöohje BAIER. Timanttijyrsin BDN 466 / 6. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Heckenwiesen 26 D-71679 Asperg

Käyttöohje BAIER. Timanttijyrsin BDN 466 / 6. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Heckenwiesen 26 D-71679 Asperg Käyttöohje BAIER Timanttijyrsin BDN 466 / 6 Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen 26 D-71679 Asperg Puh. +49 (0) 7141 30 32-0 Faksi +49 (0) 7141 30 32-43 info@baier-tools.com www.baier-tools.com

Lisätiedot

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090042-1001* Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Käyttöohje *D1090042-1001* Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Käyttöohje Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001 *D1090042-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F2.6BM Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja turvallisia

Lisätiedot

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE (*Raivaussahan terä ei sisälly toimitukseen. Hiomakoneen väri vaihtelee sarjoittain) Valmistaja pidättää oikeuden käyttöohjeen sisältöön

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Seulakauhan käyttöohje

Seulakauhan käyttöohje Seulakauhan käyttöohje Finnish EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) Valmistaja: Osoite: Remu Oy Inhantie 7, 63700 ÄHTÄRI, SUOMI Henkilön nimi ja osoite, joka

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje Schälprofi 500 D1090063 - - 1001 *D1090063-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot