IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen."

Transkriptio

1 Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan ja luistelemaan. Luistelukoulussa opetellaan perusluistelua erilaisten leikinomaisten harjoitteiden avulla, sillä pienikin lapsi voi oppia vaikeampia asioita leikkien kautta ihan huomaamattaan. JATKORYHMÄ Jatkoryhmissä luistelevat lapset, jotka ovat luistelleet jo aiemmin luistelukoulussa tai jotka hallitsevat jatkoryhmiin tarvittavat perusluistelutaidot. Jatkoryhmien tavoitteena on vahvistaa perusluistelutaitoja sekä opetella uusia vaikeampia taitoluisteluelementtejä kuten sirklausta ja kaariluistelua. Lapset sijoitetaan luisteluryhmiin taitotason perusteella. Luistelukoulut ja jatkoryhmät harjoittelevat kerran viikossa jäällä ja kerran viikossa jumpassa. Se tukee jäällä tehtävää luisteluharjoittelua sekä vahvistaa monipuolisesti lapsen liikuntataitoja sekä kuntotekijöitä. Luistelukoulusta tai jatkoryhmästä lapsella on valittavanaan kaksi tietä: 1. HARRASTAJARYHMÄ Harrasteryhmissä luistelee pääsääntöisesti koulu-ikäisiä lapsia, luistelukouluista harrastusta jatkaneita sekä luisteluharrastuksen alkutaipaleella olevia nuoria luistelijoita. IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. IF-ryhmässä opetellaan kaikenlaisia monipuolisesti taitoluistelun elementtejä. Harrastajaryhmäläiset saavat osallistua seuran järjestämiin improvisointikilpailuihin. Harrastajaryhmät harjoittelevat kerran viikossa jäällä ja kerran viikossa lajioheisissa. Oheisharjoittelu tukee jäällä tehtävää luisteluharjoittelua sekä vahvistaa monipuolisesti luistelijan liikuntataitoja sekä kuntotekijöitä Harrastajaryhmästä on mahdollisuus siirtyä taitojen ja motivaation mukaan alkeisharrasteryhmään T3 tai lasten muodostelmaryhmään RiverDolls.

2 2. KEHITYSRYHMÄT Seuran valmentajat käyvät pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa katsastamassa luistelukoulusta ja jatkoryhmästä nuoria, potentiaalisia kehittyjiä seuran kehitysryhmiin. Kehitysryhmät ovat tarkoitettu ensisijaisesti alle koulu-ikäisille lapsille. Kehitysryhmät toimivat kilparyhmiin ja kilpailuun valmistavina ryhminä. Luistelijat jaetaan ryhmiin taitotason mukaan. Kehitysryhmien tavoitteena on tutustuttaa lapset säännölliseen harrastamiseen ja herättää pysyvä innostus taitoluisteluun. Kehitys 2-ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa jäällä ja heille järjestetään kerran viikossa lajioheinen, jossa vahvistetaan lapsen motorisia taitoja sekä koordinatiivisia osatekijöitä ja jatketaan lajiliikkeiden tekemistä. Lisäksi ryhmäläiset käyvät kerran viikossa voimisteluoheisissa, jossa kehitetään liikkuvuutta, kehonhallintaa sekä kehonkäyttöä. Ryhmän tavoitteena on oppia alkeissirklauksen potkulaudat eteenpäin ja taaksepäin, askeleista kaaret, pullistukset, kaarenvaihdot, varsahyppy, pirueteista kukkopiruetti ja kyykkypiruetti, hypyistä rotaatiohyppy, valssihyppy ja tulppi sekä erilaisia liukuja. Kehitysryhmäläiset saavat osallistua seuran järjestämiin improvisointikilpailuihin. Kehitys 1 ryhmä harjoittelee kolme kertaa viikossa jäällä ja kaksi kertaa oheisissa (lajioheiset ja voimisteluoheiset). Ryhmän tavoitteena on oppia alkeiskilparyhmään edellytetyt perustaidot kuten sirklaukset eteen- ja taaksepäin, askeleista kolmoset, kantakäännökset, piikkiaskeleet, pirueteista kiihdytyspiruetti sekä istumapiruetti, hypyistä salchow ja ritti sekä erilaisia liukuja. Kehitys 2 ryhmästä siirrytään pääsääntöisesti kehitys 1 ryhmään ja kehitys 1 -ryhmästä siirrytään ensisijaisesti alkeiskilparyhmään ja siitä ylöspäin muihin kilparyhmiin luistelijat taitotason ja motivaation mukaan. Kehitysryhmistä on mahdollisuus siirtyä myös lasten muodostelmaryhmään, RiverDollsiin. Seinäjoen Taitoluistelijoissa on yhteensä seitsemän kilparyhmää, jotka on jaettu kolmeen tasoon: harrastetaso, aluetaso ja kansallinen taso. Luotuihin tasoihin raamit antaa Suomen Taitoluisteluliiton kilpailujärjestelmä. Luistelijat jaetaan ryhmiin taitotason mukaan, mutta myös kilpasarjoissa vaadittujen taitojen osaaminen vaikuttaa ryhmäsiirtoihin. Kilparyhmien tavoitteena on määrätietoinen, pitkäjänteinen ja tavoitteellinen harjoittelu ja kilpaurheilu. Luistelijoita rohkaistaan ottamaan vastuuta omasta taitoluisteluharrastuksesta. Sitoutuneella harjoittelulla pyritään kehittämään itsenäistä harjoittelua ja ylläpitämään urheilullisia elämäntapoja. KILPARYHMÄ N2 N2-ryhmässä luistelee kilpauraansa aloittelevia luistelijoita, iältään 6-8. He kilpailevat Tintit-sarjassa yhteisohjelmalla. Ryhmä harjoittelee 4 kertaa viikossa jäällä ja 3 kertaa oheisissa (lajioheiset, voimisteluoheiset sekä piruettilusikkaoheiset, joissa harjoitellaan rotaatiota sekä kehonhallintaa lajinomaisesti).

3 Ryhmän tavoitteena perusluistelun harjoittelemisen lisäksi ovat askeleista kaksoiskolmosten, twistien ja jacksoneiden oppiminen, pirueteista vaaka-, istuma- ja rittipiruetti, hypyistä vaikeimmat yksöishypyt flippi ja lutz sekä valmiudet akselin harjoitteluun. Liukuja harjoitellaan monipuolisesti. N2 ryhmästä on mahdollisuus siirtyä taitojen ja motivaation perusteella N1 ryhmään tai vaihtoehtoisesti RiverDolls tai harrastajaryhmään. KILPARYHMÄ N1 N1-ryhmässä luistelee seuratasolla kilpailevia luistelijoita; minit ja tintit, iältään vuotiaita. Ryhmä harjoittelee 5 kertaa viikossa jäällä ja 3 kertaa oheisissa (lajioheiset, voimisteluoheiset sekä piruettilusikkaoheiset). Ryhmän tavoitteena on perusluistelun ja perusaskeleiden harjoittelun lisäksi käänteiden ja vastakäänteiden harjoittelun aloittaminen ja ymmärtäminen, pirueteista jalanvaihto-, yhdistelmä- ja hyppypiruetit, hypyissä painopiste on selvästi akselin ja kaksoishyppyjen oppimisessa (valmiudet siirtyä tulevaisuudessa alueellisiin ja kansallisiin kilpasarjoihin). Liukuja harjoitellaan monipuolisesti. N1 ryhmästä on mahdollisuus taitojen ja motivaation perusteella siirtyä A1 (mahdollisesti myös K1) ryhmään tai vaihtoehtoisesti T-ryhmiin, RiverDolls tai harrastajaryhmään. A1 (aluetaso) A1-ryhmässä luistelee aluetason kilpasarjoissa kilpailevat luistelijat; silmut, aluenoviisit sekä aluejuniorit. Ryhmä harjoittelee 6 kertaa viikossa jäällä ja 5 kertaa oheisissa (lajioheiset, voimisteluoheiset, piruettilusikkaoheiset sekä 2x viikossa fysiikkaoheiset, jossa kehitetään puhtaasti niitä fyysisiä ominaisuuksia, jotka ovat taitoluistelijalle tärkeitä; nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus). Ryhmän tavoitteet on jalostaa taitoluistelun peruselementtien harjoittelua vielä vaikeammalle tasolle sekä luodaan valmiudet ISU -sarjoissa kilpailemiseen; askeleissa harjoitellaan erilaisia askelyhdistelmiä, pirueteissa harjoitellaan ISU -arviointiin perustuvia variaatioita monipuolisesti sekä tasoille 2-4 tuovia piruettiyhdistelmiä, hypyissä harjoitellaan kaikkia kaksoishyppyjä sekä niiden yhdistelmiä ja sarjoja. A1 ryhmästä voi siirtyä taitojen perusteella K1 ryhmään tai kilpailla A1 ryhmässä kolmessa eri aluetason kilpasarjassa. K1-ryhmä (kansallinen taso) K1-ryhmässä luistelee kansallisen tason kilpasarjoissa kilpailevat luistelijat; silmut A, noviisit, juniorit sekä seniorit. Harjoituksia K1-ryhmällä on 8 kertaa viikossa jäällä ja 5 kertaa oheisissa (lajioheiset, voimisteluoheiset, piruettilusikkaoheiset sekä fysiikkaoheiset). Tavoitteena on jalostaa jokaisen luistelijan henkilökohtaista harjoittelua ja oppimista mahdollisimman pitkälle kohti jokaisen luistelijan ominaisuuksien huippua. Harjoitteluun kuuluu niin kaksoishyppyjen kuin

4 kolmoishyppyjen harjoittelu. Pirueteissa ja askeleissa harjoittelu on enemmän kilpaohjelmasidonnaista, tavoitteellisten valinta- ja loppukilpailujen vuoksi. Tavoitteena K1-ryhmästä on siirtyä kilpailemaan SM-tason kilpasarjoihin. T3 (harrastajataso) Ryhmässä luistelee IF-ryhmistä, kehitysryhmistä tai muista ryhmistä siirtyneitä, koulu-ikäisiä luistelijoita. Ryhmä harjoittelee 2 kertaa viikossa jäällä ja kerran oheisissa (lajioheiset). Ryhmän tavoitteena on oppia Taitajat -sarjaan edellytetyt perustaidot kuten sirklaukset eteen- ja taaksepäin, askeleista kolmoset, kaksoiskolmoset, kantakäännökset, piikkiaskeleet, pirueteista kiihdytyspiruetti sekä istumapiruetti, hypyistä valssihyppy, tulppi, salchow ja ritti sekä erilaisia liukuja. Tunneilla harjoitellaan normaalien taitoluisteluelementtien lisäksi myös valmentajan laatimaa yhteiskilpaohjelmaa (kevät 2012). Kaudella ryhmässä ei ole kilpailullisia velvoitteita. Tavoitteena on, että kaudesta lähtien ryhmän luistelijat kilpailevat Taitajat -sarjassa. T3 ryhmästä voi siirtyä luistelijan halutessa sekä taitotason karttuessa eteenpäin harrastekilparyhmään T2. T2 (harrastajataso) T2-ryhmässä luistelee T3 ryhmästä tai muista kilparyhmistä siirtyneitä luistelijoita. Luistelijat kilpailevat Taitajat -sarjassa. Ryhmä harjoittelee 3 kertaa viikossa jäällä ja 3 kertaa oheisissa (lajioheiset, fysiikkaoheiset sekä voimisteluoheiset). Ryhmän tavoitteena on hallita kaikki yksöishypyt sekä niiden yhdistelmät ja sarjat. Myös akselia ja kaksoishyppyjä harjoitellaan. Perusaskeleisiin kiinnitetään harjoittelussa huomiota, mutta vaikeampia askeleita kuten käänteitä, vastakäänteitä ja vastakolmosia harjoitellaan. Piruetillisesti tavoitteena on hallita kaikki kolme perusasentopiruettia (vaaka, istuma, seisoma). Liukuja harjoitellaan monipuolisesti. T2 ryhmästä voi siirtyä luistelijan halutessa sekä taitotason karttuessa eteenpäin harrastekilparyhmään T1. T1 (harrastajataso) T1-ryhmässä luistelee T2 ryhmästä tai muista kilparyhmistä siirtyneitä luistelijoita. Luistelijat kilpailevat Taitajat -sarjassa. Ryhmä harjoittelee 3 kertaa viikossa jäällä ja 3 kertaa oheisissa (lajioheiset, fysiikkaoheiset sekä voimisteluoheiset). Ryhmän tavoitteena on oppia ne taito-ominaisuudet, joita edellytetään alueellisiin kilpasarjoihin siirtymiselle. Monipuolistetaan askelvarastoa harjoitellen käänteitä, vastakäänteitä ja vastakolmosia ja yhdistää niitä perusaskeleisiin. Tavoitteena on oppia jalanvaihto-, yhdistelmä- ja hyppypiruetit, sekä

5 harjoitella peruspiruettiasentoihin helppoja variaatioita. Hypyissä painopiste on selvästi akselin ja kaksoishyppyjen oppimisessa. Liukuja harjoitellaan monipuolisesti. T2 ryhmästä voi siirtyä luistelijan motivaation ja taitotason karttuessa eteenpäin kilparyhmään A1. Oli kyseessä sitten kilpaluistelija, harrasteluistelija, muodostelmaluistelija, lapsi tai aikuinen seuramme pystyy tarjoamaan jokaiselle halukkaalle tämän taitotasoa ja motivaatiota vastaavan harrastusmahdollisuuden. Harrastuksen ohella tai sen loppumisen jälkeen voi jatkaa hienon tämän urheilulajin parissa ohjaajana, valmentajana tai tuomarina.

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 1(8) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä HSK on Suomen monipuolisin taitoluisteluseura, joka tarjoaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 1.6.2014-31.5.2015 TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaa Divingin kilpavalmennusryhmään! Vantaa Diving

Tervetuloa Vantaa Divingin kilpavalmennusryhmään! Vantaa Diving Tervetuloa Vantaa Divingin kilpavalmennusryhmään! Vantaa Diving 17.6.2015 Sisällysluettelo Uimahypyt on taitolaji mitä se tarkoittaa?... 2 Kilpavalmennusryhmä mikä se on?... 3 Valmentajat ja valmennustiimi...

Lisätiedot

SÄKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

SÄKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 . TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 sanv.sporttisaitti.com SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO... 4 LIIKUNTATOIMINTA... 5 1. LASTEN JA NUORTEN VOIMISTELUTOIMINTA (VOILA)... 5 1.A. HARRASTETOIMINTA...

Lisätiedot

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 6 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012 30.6.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012 30.6.2013 HELSINGFORS SKRIDSKOKLUBB RF HELSINGIN LUISTINKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012 30.6.2013 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2012-2013 YLEISTÄ HSK:n toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta ja tavoitteellista

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY Kausijulkaisu 2013-2014 1 NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan jäähallissa, toimiva taitoluisteluseura. Seura edistää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016 1(5) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma1.7.2015-30.6.2016 1. Yleistä Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry (HSK) on monipuolinen taitoluisteluseura,

Lisätiedot

Ilman sinun apuasi emme pysty kisoja järjestämään.

Ilman sinun apuasi emme pysty kisoja järjestämään. H T K N E W S S I L M U H T K : L A I S T E N J Ä S E N L E H T I 1 / 2 0 0 9 Kautemme alkoi jo huhtikuussa ja nyt ryhmämme ja joukkueemme ovat jo pitkällä ohjelmien harjoittelussa. Hyvältä näyttää. Luistelukoulumme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015. Terällä, yksin ja yhdessä.

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015. Terällä, yksin ja yhdessä. 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015 Terällä, yksin ja yhdessä. ETK ry Toimisto: Pyyntitie 1 A 3.krs, 02230 ESPOO, puh. (09) 803 2212 Sähköposti: toimisto@etkespoo.com Web-sivut; www.etkespoo.sporttisaitti.com

Lisätiedot

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille 7. Harjoittelu ja sitoutuminen 15 7.1 Harjoittelu 15 7.2 Sitoutuminen 15 7.3 Motivaatio 16 7.4 Läsnäolo harjoituksissa 16 Sisältö 1. Tervetuloa Tapiolan Voimistelijoihin!

Lisätiedot

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 SEURAKÄSIKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi.. 1 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 1.1. Toiminnan perusperiaatteet. 1 1.1.1. Arvot 1 1.1.2. Missio.. 1 1.1.3. Visio 1 1.1.4. Seuramme

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

Kyselyyn vastanneet (n=40)

Kyselyyn vastanneet (n=40) SEURAKYSELY 2015 Kyselyyn vastanneet (n=40) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 yksinluistelu vanhempi muodostelmaluistelu vanhempi luistelukoulu vanhempi yl + ml vanhempi yl + lk vanhempi luistelija yl vanhempi &

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Tikkurilan Taitoluisteluklubi Tikkurilan Taitoluisteluklubi Kausijulkaisu 2012-2013 Sisältö Toimitus Katri Laakso Ninna Kokko Kristiina Mäkelä Raija Jukarainen-Mäkinen Kiitokset kaikille julkaisuun artikkeleita kirjoittaneille! Taitto

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Muodostelmaluistelijan käsikirja

Muodostelmaluistelijan käsikirja Muodostelmaluistelijan käsikirja Helsingin Luistelijat ry. HL:n muodostelmaluistelu Seuran organisaatio ja muodostelman toimintaohjeet Sisällysluettelo MUODOSTELMALUISTELU OSANA LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄÄ...4

Lisätiedot

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit

Lisätiedot

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleinen... 3 2. Hallinto... 4 3. Toiminta... 5 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta...

Lisätiedot