Toimintalinja kaudelle Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry"

Transkriptio

1 Toimintalinja kaudelle Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

2 Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Viihtyminen ja ilmapiiri Taloudelliset tavoitteet 1 4 Toimintaperiaatteet Seuran ryhmien ja joukkueiden muodostuminen Kilpailut Päihteiden käyttö Talkootyöt Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Lajien välinen yhteistyö Ryhmien ja joukkueiden pelisäännöt Palkitseminen 8 5 Organisaatio ja vastuuhenkilöt Hallitus Puheenjohtaja Urheilutoimenjohtaja Seurakoordinaattori Valmentajat 9 6 Valmentajien koulutuksen ja perehdyttämisen periaatteet Valmentaja- ja tuomarikoulutus Luistelukoulu Seuratoiminnan koulutus Muu koulutus 10 7 Toimintamuodot ja kausimaksut kaudella

3 7.1 Kausimaksuista päättäminen Luistelukoulu ja harrasteryhmät Muodostelmaluistelujoukkueet Yksinluisteluryhmät 11

4 1 Seuran visio Tikkurilan Taitoluisteluklubi on yksi Suomen johtavista kilpaluisteluseuroista ja paikallisesti laadukasta harrastetoimintaa tarjoava taitoluisteluseura. 2 Arvot ja eettiset linjaukset TTK on kilpaseura, jossa lapsi, nuori ja aikuinen voi harrastaa ja harjoitella omaa tasoaan vastaavassa ryhmässä. Toimintaa ohjaa Sinettiseuran arvoperusta. Seura antaa mahdollisuuden harrastaa elämyksellistä urheilua luistelukoulusta aina lajin huipulle saakka. Nuoremmilla luistelijoilla korostetaan harrastuksen leikkimielisyyttä ja edistyneemmillä sen tavoitteellisuutta. Kaikessa seuran toiminnassa tulee vallita reilun pelin henki, jolloin jokainen kunnioittaa kanssaihmisiä sekä noudattaa sääntöjä. Toiminnassa korostetaan aikuisten hyvää esimerkkiä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimintaan osallistuvia heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä. Mikäli esiintyy riitatilanteita tai muita epäkohtia, niihin puututaan ja niistä keskustellaan. Seurassa on tehty arvojen ja eettisten linjausten pohjalta pelisäännöt jokaiselle ryhmälle sekä vanhemmille. Pelisäännöt toimivat seuralle runkona reilun pelin henkisessä toiminnassa. Näihin pelisääntöihin voimme tukeutua epäkohtatilanteissa. Seuraan on valittu riitatapauksia varten ongelmanratkaisuelin jäsenistä. 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet Pyrimme siihen että harrastajan kasvu yksilönä muokkaa tasapainoiseksi, terveelliseksi sekä liikunnalliset elämänarvot omaavaksi. Kasvu tapahtuu ryhmässä toiset huomioon ottaen. Vanhempien esimerkillisyyttä korostetaan harrastetoiminnassa. 3.2 Viihtyminen ja ilmapiiri Käytettävistä tiloista pidetään huolta, jotta harrastus ympäristö olisi viihtyisä ja mieluisa. Harjoituksissa tulisi olla kannustava ja positiivinen ilmapiiri, jonne on mukava tulla. Ammattitaitoiset valmentajat ja ohjaajat tarjoavat laadukkaan harjoittelumahdollisuuden. 3.3 Taloudelliset tavoitteet Seura ei tavoittele taloudellista voittoa.

5 4 Toimintaperiaatteet Luistelutoiminta TTK:ssa on monipuolista. Luistelua voi harrastaa seurassa joko luistelukoulun alaisissa harrasteryhmissä aina aikuisikään saakka tai enemmän sitoutumista vaativissa yksinluistelun kilparyhmissä tai muodostelmaluistelun joukkueissa. 4.1 Seuran ryhmien ja joukkueiden muodostuminen Seuran urheilutoimenjohtaja luo seuran oman luistelijan urapolun, sekä yksinluistelun, että muodostelman puolelle. TTK:n urapolut pohjautuvat STLL:n tekemään urapolkuun soveltaen sitä omiin olosuhteisiinsa. Seuran oman urapolun ideana on toimia valmentajille ja ohjaajille työkaluna kuinka tulee harjoittaa laadullisesti, että määrällisesti luistelijoita milläkin ikä- ja taitotasolla. Urapolun tavoitteena on saada hyviä kilpaluistelijoita unohtamatta harrastajia. Urapolku tukee myös luistelijoiden ryhmäjaoissa ja kilpasarjojen määräytymisessä. Ryhmien ja joukkueiden tarkemmat harjoitusmäärät on kuvattu myöhemmin tämän dokumentin kappaleessa 7. Seuran ryhmät luistelevat pääosin Tikkurilassa, mutta sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun kilparyhmille voidaan hakea jäitä myös muista jäähalleista. Luistelukoulu Luistelukoulun tavoitteena on perusluistelutaitojen opettaminen niin, että halutessaan luistelijalle aukeaa mahdollisuus luisteluharrastuksen jatkamiseen seuran muissa ryhmissä. Luistelukoulun painopiste on alle kouluikäisten lasten valmennuksessa. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tarjotaan luistelukouluryhmiä myös kouluikäisille nuorille. Tavoitteena on saavuttaa luistelullinen taso, joka mahdollistaa siirtymisen kehitys- tai harrasteryhmiin. Kehitysryhmät Timantit Timantti ryhmä on seuran yksinluistelun ja muodostelmaluistelun yhteinen kehitysryhmä, josta on taitojen kartuttua mahdollista siirtyä yksin- tai muodostelmaluistelun muihin ryhmiin/joukkueisiin. Ryhmän tavoitteena on oppia hyvä perusluistelutaito ja saada valmiudet taitoluistelun vaativampien elementtien harjoitteluun. Tintit Tintti ryhmä on yksinluistelun kehitysryhmä johon siirrytään Timantit harrasteryhmästä. Ryhmän tavoitteena on tutustua taitoluistelun peruselementteihin ja kehittää perusluistelutaitoja. Oheisharjoittelussa harjoitellaan luistelua tukevia liikkeitä ja eri liikuntataitoja. Tinttiryhmäläisten tavoitteena on saavuttaa seuraavaan ryhmään vaadittavat taidot.

6 Harrasteryhmät Taiturit Taiturit on seuran harrasteryhmä, joka on tarkoitettu lähinnä yli 9-vuotiaille lapsille ja nuorille. Taituri-ryhmän tavoitteena on jatkaa luistelutaitojen kehittämistä ja tarjota terveyttä edistävää liikuntaa luistelun muodossa. Konkarit Konkarit on TTK:n harrasteryhmä, joka on tarkoitettu aikuisille. Konkarit ryhmän tavoitteena on tarjota aikuisille mahdollisuus kehittää luistelutaitoja sekä tarjota kuntoa kohottavaa liikuntaa jäällä. Tähdet Tähdet on harrasteryhmä, joka on tarkoitettu jo luistelunsa lopettaneille entisille aktiiviluistelijoille. Ryhmän tavoitteena on tarjota mahdollisuus ylläpitää luistelutaitoja ja tarjota mahdollisuus kuntoliikuntaan jäällä. Yksinluisteluryhmät Ryhmien muodostaminen perustuu STLL:n testijärjestelmän määrittelemiin vaatimuksiin sekä valmentajien arvioon luistelijan valmiudesta harjoitella kyseisessä ryhmässä. Hallitus vahvistaa harjoitusryhmät muutosten yhteydessä. Alueryhmä Alueryhmässä luistelevat aluesarjoissa kilpailevat nuoret harrastajat, joille taitoluistelu on muodostunut osaksi terveellistä elämää. Alueryhmän tavoitteena on nauttia taitoluistelun riemusta, tekniikasta sekä luovuudesta. Ryhmän jäsenet harjoittelevat yhdessä K2 ja K1 ryhmien kanssa. Kilpa 3 (K3) K3 on yksinluistelun ensimmäinen kilparyhmä. Ryhmässä luistelevat Tintit-, Minit- ja Silmutsarjassa kilpailevat luistelijat. Ryhmän luistelijoiden tavoitteena on suorittaa kauden aikana perus- ja elementtitesti 1. Kilpa 2 (K2) K2 on yksinluistelun toinen kilparyhmä. Ryhmässä luistelee nuoria jotka ovat silmu-, debytantti- ja noviisi-ikäisiä luistelijoita. K2 ryhmäläisten tavoitteena on suorittaa seuraavat testit: Silmut Perus- tai elementtitesti 2 Debytantit Perustesti 2 ja elementtitesti 3 Noviisit Perus- ja elementtitesti 2

7 Kilpa 1 (K1) K1 on yksinluistelun kolmas kilparyhmä, joka pyritään pitämään sellaisena, että valmennuksen ja harjoittelun laatu säilyy korkeana. Ryhmässä luistelee SM-noviiseissa, kansallisissa junioreissa sekä kansallisissa senioreissa kilpailevat luistelijat. K1 ryhmäläisten tavoitteena on suorittaa seuraavat testit: SM-Nov Perustesti 3 ja elementtitesti 4 Jun Perustesti 3 ja elementtitesti 3 Sen Perustesti 3 ja elementtitesti 3 K1 luistelijoiden tavoitteena on SM-, kansainvälisen ja kansallisen tason säilyttäminen. Valmennus tapahtuu vastuuvalmentajan ohjauksessa ja alaisuudessa. Jokaisella luistelijalla on oikeus omaan nimettyyn vastuuvalmentajaan. Ryhmän luistelijoiden edellytetään osallistuvan seuran kevät-, kesä- ja syyskursseille sekä lisäksi muuhun tarjolla olevaan kurssitoimintaan yhdessä valmentajien tekemien henkilökohtaisten harjoitussuunnitelmien mukaisesti. Ryhmän luistelijan tulee sitoutua harjoitteluun ja ISU:n sekä STLL:n sääntöihin. Kilpa 1 Edustus (K1ED) K1Ed-ryhmä on seuran yksinluistelun huippuryhmä, jossa harjoittelee 8 12 luistelijaa. Ryhmään valitaan luistelijat kilpailumenestyksen, harjoitusmotivaation sekä luistelusarjan perusteella Kilpa 1 -ryhmästä kaudeksi kerrallaan. Ryhmän luistelijat kilpailevat SM-junioreissa, SMsenioreissa, kansallisissa senioreissa tai SM-noviiseissa. Ryhmään voi tulla valituksi myös luistelija joka on valittu nuorten maajoukkueeseen tai STLL:n Talent-ryhmään. Edustus ryhmäläisten suoritettavat testit: SM-Jun Perustesti 4 ja elementtitesti 5 SM-Sen Perustesti 4 ja elementtitesti 6 Sen Perustesti 4 ja elementtitesti 3 SM-Nov Perustesti 3 ja elementtitesti 4 Ryhmä pyritään pitämään sellaisena, että valmennuksen ja harjoittelun laatu säilyy korkeana. Tavoitteena on SM- ja kansainvälisen tason saavuttaminen ja säilyttäminen. Valmennus tapahtuu vastuuvalmentajan ohjauksessa ja alaisuudessa. Jokaisella luistelijalla on oikeus omaan nimettyyn vastuuvalmentajaan. Ryhmän luistelijoiden edellytetään osallistuvan seuran kevät-, kesä- ja syyskursseille sekä lisäksi muuhun tarjolla olevaan kurssitoimintaan yhdessä valmentajien tekemien henkilökohtaisten harjoitussuunnitelmien mukaisesti. Ryhmän luistelijan tulee sitoutua harjoitteluun ja ISU:n sekä STLL:n sääntöihin. Muodostelmaluistelujoukkueet Muodostelmaluistelussa painotetaan joukkueurheilun tapaan ryhmää ja joukkuehengen tärkeyttä. Kaikki pyrkivät tulemaan toimeen keskenään ja jokainen tukee ja kannustaa niin omaa joukkuetoveria kuin kanssakilpailijaa. Muodostelmassa harjoitellaan askeleita, elementtejä, perusluistelua, liukuja, piruetteja, samanaikaisuutta sekä esittämistä. Keväällä ja kesällä harjoitellaan peruskuntoa ja tekniikkaa, syksyllä aloitetaan kilpailuohjelmien teko. Talvi on kilpailukautta ja silloin pääsääntöisesti harjoitellaan kilpailuohjelmia.

8 Luistelijoille pyritään antamaan henkilökohtaista palautetta sekä suullisesti harjoittelun aikana että kirjallisesti ns. arviointilomakkeen avulla. Luistelijoiden kanssa pyritään pitämään myös kehityskeskustelut kauden aikana. Tavoitteena on kehittää niin yksilöitä kuin joukkuetta. Seuran muodostelman valmennustiimi vastaa muodostelmajoukkueiden kokoonpanoista ja luistelijavalinnoista. Tulokasjoukkue Ice Sympathy Tulokasjoukkue kilpailee kansalliessa Tulokas-sarjassa. Joukkueessa luistelee vuotiaita luistelijoita. Joukkueeseen voidaan nostaa luistelijoita luistelukoulusta tai luistelukoulun kehitysryhmistä. Seuran ulkopuolisille järjestetään keväisin testit. Vakiovuorojen lisäksi tulokasjoukkueelle järjestetään tehopäiviä. Valmentajat testaavat ja valitsevat luistelijat joukkueeseen. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja niihin voidaan tehdä muutoksia kauden aikana. Tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. Minorijoukkue Ice Melody Minorijoukkue kilpailee kansallisessa Minori-sarjassa ja siinä luistelee 8 13 vuotiaita luistelijoita. Vakiovuorojen lisäksi minorijoukkueelle järjestetään tehopäiviä sekä leirejä. Minorijoukkueen tavoitteena on yksilöiden kehittyminen, joukkueen yhtenäisyys, joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus sekä luistelusta nauttiminen. Valmentajat testaavat ja valitsevat luistelijat joukkueeseen. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja niihin voidaan tehdä muutoksia kauden aikana. Tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. SM-noviisijoukkue Ice Fantasy SM-noviisijoukkue kilpailee SM-Noviisit sarjassa ja siinä luistelee vuotiaita luistelijoita. Vakiovuorojen lisäksi noviisijoukkueelle järjestetään teho-päiviä sekä leirejä. Noviisijoukkueessa tavoitteena on yksilöiden kehittyminen, joukkueen yhtenäisyys, vaikeustason nostaminen, joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus sekä luistelusta nauttiminen. Valmentaja valitsee kilpailevan kokoonpanon. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan, kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. Aikuismuodostelmajoukkue Ice Comedy Aikuimuodostelmajoukkue kilpailee muodostelmaluistelun kansallisessa Aikuiset-sarjassa. Joukkueessa korostuu terveyden edistäminen, oman kunnon kehittäminen ja ylläpito sekä joukkuehenki.

9 Muodostelman nosteryhmä Muodostelmaluistelun nosteryhmän tarkoituksena on kehittää ryhmään valittavien luistelijoiden taitotasoa siten, että heistä kehittyisi taitavia tulevaisuuden SM-noviisi- ja SMjunioriluistelijoita. Ryhmään valitaan motivoituneita luistelijoita seuran omasta Minori ja SMnoviisijoukkueesta. Nosteryhmän pääpainona on yksilötaitojen kehittäminen ja urheilijaksi kasvaminen. 4.2 Kilpailut Yksinluistelussa kilpailuihin osallistutaan yksilöllisesti luistelija- tai ryhmäkohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisessa pyritään tasapuolisuuteen eli kaikilla on mahdollisuus kilpailla taitotasonsa mukaisissa kilpailuissa. Muodostelmaluistelussa kilpaillaan kansallisissa sekä SM-kilpasarjoissa. Joukkueiden kilpailulliset tavoitteet ja puitteet sovitaan kauden alussa luistelijoiden, vanhempien ja valmentajien kesken. Valmentajat pitävät huolta ettei loukkaantuneita tai sairaita luistelijoita kilpailuteta. 4.3 Päihteiden käyttö Seuran luistelijat ja toimihenkilöt eivät käytä alkoholia seuran tilaisuuksissa, eivätkä tupakoi hallien sisäänkäyntien yhteydessä. Myös joukkueiden toimihenkilöitä sitoo seuran linjaus. Edustusmatkoilla urheilija sitoutuu noudattamaan yhteisiä periaatteita ja STLL:n sopimusta päihteettömyydestä. Ylempiin kilpasarjoihin osallistuvat noudattavat voimassa olevia Antidoping toimikunnan doping-sääntöjä. 4.4 Talkootyöt Seuran vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat mm. kevätnäytös, joulujuhla, seurapäivä sekä seuran järjestämät kilpailut. Näihin kaikkiin tapahtumiin tarvitaan paljon talkooväkeä. Jokaisen luistelijan perheen panosta edellytetään talkootöihin. Seuran järjestämät tapahtumat ja kilpailut ovat tärkeitä varainkeruukeinoja joiden avulla pystymme pitämään kausimaksut kohtuullisina ja ylläpitämään taloutta. 4.5 Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Kotisivut Seuran pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat seuran verkkosivut. Kotisivujen päivityksestä vastaa pääasiassa seurakoordinaattori. Lisäksi jokaisella ryhmällä ja joukkueella on tiedotusvastaava, joka huolehtii oman ryhmänsä tai joukkueensa tiedottamisesta.

10 Seuratiedotteet ja sähköpostin käyttäminen Seuran sisäistä viestintää hoidetaan kotisivujen lisäksi seuratiedotteita ja sähköpostitiedotteita hyödyntäen. Painopistettä pyritään siirtämään sähköpostitiedotteista kotisivuilla tiedottamisen suuntaan mukaan lukien sosiaalinen media. Puheenjohtajan ja hallituksen tiedotteet Puheenjohtajan ja hallituksen tiedotteet / kirjeet laaditaan tarvittaessa jäsenille ja valmentajille. Hallituksen kokousten pöytäkirjat Hallituksen kokouksista laaditaan tiivistelmät ja ne julkaistaan seuran kotisivuilla. Vanhempainillat Vanhempainiltoja järjestetään sekä yksinluistelun, että muodostelmaluistelun puolella. Tilaisuuksissa ovat paikalla valmentajat, vanhemmat ja joukkueen vetotiimi. Luistelukoululle, harrasteryhmille ja kehitysryhmille pidetään vanhempaininfot kauden alussa sekä tarvittaessa Ulkoinen tiedottaminen Seuran järjestämiä tapahtumia mainostetaan paikallislehdessä ja paikallislehden kotisivuilla. Seuran ilmoituksia ja mainoksia julkaistaan myös STLL:n julkaisemassa Taitoluistelulehdessä. Seuran ulkoiseen tiedottamiseen käytetään myös seuran omaa Facebook profiilia sekä seuran omia verkkosivuja. 4.6 Lajien välinen yhteistyö Hallituksessa on edustettuna sekä yksinluistelu- että muodostelmaluistelu samanvertaisena, tämä takaa molempien jaostojen tasapuolisen kohtelun ja huomion. Yhteistyö sujuu hyvin valmentajien välillä. Luistelukoulussa toimii muodostelman valmentajia sekä yksinluistelun valmentajia. Tämä mahdollistaa sen, että luistelukoululainen pääsee jo varhaisessa vaiheessa tutustumaan molempiin lajeihin. Lapsella on myös myöhemmin mahdollisuus siirtyä eri lajiryhmien välillä. Seurassa tehtävä varainhankinta ja sen tuottamat varat jakautuvat molempien lajien kesken tasan. 4.7 Ryhmien ja joukkueiden pelisäännöt Valmentajan toimenkuvaan on kirjattu pelisääntökeskustelujen käyminen urheilijan sekä vanhempien kanssa. Seurassa on nimetty nuorisovastaava joka käy ryhmien kanssa pelisääntökeskustelut ja auttaa lapsia ja nuoria pelisääntöjen muodostamisessa. Pelisäännöt ovat tehty nojautuen seuran eettisiin linjauksiin. Pelisäännöt toimivat seuralle runkona reilun pelin toiminnassa. Näihin pelisääntöihin voimme tukeutua epäkohtatilanteissa. Mikäli esiintyy riitatilanteita tai muita epäkohtia, niihin puututaan ja niistä keskustellaan.

11 4.8 Palkitseminen Seura palkitsee luistelijoita, valmentajia ja vanhempia keväisin. Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan Tsempparin äänestämällä. Tsemppari -palkinto on tapa palkita Valo Ry:n sinettiseuran arvojen mukaisesti reilunpelin hengessä ryhmän ja koko seuran hengen luojia. Luistelijoita huomioidaan ja stipendejä myönnetään hallituksen päätöksellä. Kultainen luistin annetaan luistelijalle ensimmäisestä kilpailusta tai STLL:n näyttötestissä suoritetusta kolmoishypystä. Seura palkitsee vuosittain myös vapaaehtoistyössä ansioituneita vanhempia huomionosoituksella. 5 Organisaatio ja vastuuhenkilöt 5.1 Hallitus Kevätkokous valitsee hallituksen jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus hyväksyy kaikki seuran tekemät työsopimukset ennen niiden allekirjoittamista. 5.2 Puheenjohtaja - urheilutoimenjohtajan ja seurakoordinaattorin esimies - seuran talouden hallinnointi ja seuran nimenkirjoitusoikeus - hallituksen kokousten puheenjohtaja - seuran ulkoisten suhteiden hoitaminen - STLL:n vuosikokouksiin osallistuminen tai valtuutus hallituksen jäsenelle 5.3 Urheilutoimenjohtaja Urheilutoimenjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja seuran toimistoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti seuraavasti: - seuran operatiivisen toiminnan johtaminen - yhdistyksen toiminnan organisointi ja kehittäminen - hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu, esittely ja hallituksen päätösten täytäntöönpano - toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen, sekä talousarvion laatiminen yhdessä hallituksen ja seurakoordinaattorin kanssa - Esittelee valmentajien työsopimukset ja niiden kustannusvaikutukset hallitukselle - Valmentajien esimiesvastuu - jääanomusten teko ja seuran jääaikojen jakaminen - seuran nuorisovastaavana toimiminen liittyen Valo ry:n linjauksiin seuratoiminnassa - valmentajien kokousten valmistelu ja johtaminen

12 5.4 Seurakoordinaattori - toimii koko seuran työntekijänä. Työaika jakautuu muodostelma-, yksinluistelu ja luistelukoulutoiminnan tehtäviin - asiakaspalvelu ja seuran viestintä - taloudenseuranta ja laskutus - jäsenrekisterin ylläpito - kilpailuiden yhteyshenkilönä toimiminen - seuran yhteisiin tapahtumiin ja niiden järjestelyihin osallistuminen: näytökset, kilpailut, vanhempainillat, sääntöjen mukaiset kokoukset 5.5 Valmentajat Valmennukselliset tehtävät: - kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta - vastaa joukkueen / ryhmän harjoittelusta jäällä sekä oheisharjoituksissa - joukkueen / ryhmän jäsenten nimeäminen - kauden kilpailutoiminnan suunnittelu - kilpailuohjelman suunnittelu ja koreografia sekä musiikin valinta ja työstäminen - joukkueiden luisteluttaminen kilpailuissa sovittujen pelisääntöjen ja tavoitteiden puitteissa Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: - jäävuoroista sopiminen yhteistyössä urheilutoimenjohtajan, hallituksen ja muiden valmentajien kanssa - joukkueen pelisääntökeskustelujen toteuttaminen yhdessä joukkueenjohtajan, nuorisovastaavan, ryhmissä luistelevien lasten ja heidän vanhempien kanssa - kauden toimintasuunnitelmaesityksen laadinta vanhemmille yhdessä joukkueenjohtajan kanssa (muodostelma) - joukkueen tai ryhmän kurinpitovelvollisuus sekä yhteishengen luominen yhdessä joukkueen muun vetotiimin kanssa - osallistumisvelvollisuus valmentajien kokouksiin - osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin sekä vanhempien informointi vähintään kerran syys- ja kevätkaudella - harjoitus- ja kilpailuasujen suunnittelu yhdessä pukuvastaavan kanssa (muodostelma) - kevätnäytöksen suunnittelu ja koordinointi kulloinkin vuorossa olevan valmentajan osalta (hallitus nimeää valmentajien joukosta kevätnäytöksestä vastaavan valmentajan) Oma osaaminen: - työsopimuksen mukainen toiminta - itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee toimia esimerkillisesti kaikissa tilanteissa 6 Valmentajien koulutuksen ja perehdyttämisen periaatteet 6.1 Valmentaja- ja tuomarikoulutus Valmentajien ammattitaitoa ja tietotaitoa pyritään kehittämään tarjolla olevan koulutuksen avulla.

13 6.2 Luistelukoulu Luistelukouluohjaajat ja avustajat koulutetaan tehtäväänsä. 6.3 Seuratoiminnan koulutus Seuran toimihenkilöt osallistuvat tarpeen ja kiinnostuksen mukaan mm. VALO:n, ESLU:n, Nuori Suomen, tai STLL:n järjestämiin infotilaisuuksiin, koulutuksiin ja kursseihin, tavoitteena olla ajan tasalla myös seuratoiminnan kehityksessä. 6.4 Muu koulutus Luistelijoiden vanhempia rohkaistaan STLL:n järjestämään koulutukseen. 7 Toimintamuodot ja kausimaksut kaudella Kausimaksuista päättäminen Seuran hallitus päättää kausimaksut kaikille ryhmille syys- ja kevätkauden alussa. Maksujen suuruuteen vaikuttavat harjoitusmäärät, palkkakustannukset sekä jäämaksut. Jotta kausimaksut pysyvät kohtuullisina talkootyönä tehtyä varainkeruuta toteutetaan kauden aikana tarvittaessa. Hallitus tarkentaa kauden talousarviota ja vahvistaa kausimaksut alkaen elokuun hallituksen kokouksessa. Kausimaksuista tiedotetaan hallituksen erillisellä tiedotteella. 7.2 Luistelukoulu ja harrasteryhmät Luistelukoulu jääharjoitus 1-2 krt / vko Tavoitteena tiistaisin ja/tai lauantaisin Konkarit harrasteryhmä (aikuisten luistelukoulu) jääharjoitus 1-2 krt / vko lauantai ja /tai sunnuntai Taiturit - harrasteryhmä jääharjoitus 2 krt / vko maanantai ja lauantai Tähdet harrasteryhmä jääharjoitus 1 krt / vko sunnuntai Timantit kehitysryhmä jääharjoitus 2 krt / vko, oheisharjoitus 1 krt / vko maanantai tai keskiviikko ja lauantai Lisätiedot luistelukoulusta ja harrasteryhmistä: luistelukoulu.ttk(at)hotmail.fi

14 7.3 Muodostelmaluistelujoukkueet Tulokkaat, Ice Sympathy jääharjoitus 3 krt / vko ja oheisharjoitus 3 krt / vko Minorit, Ice Melody jääharjoitus 3-4 krt/vko ja oheisharjoitus 3-4 krt / vko SM-Noviisit, Ice Fantasy jääharjoitus 5-6 krt / vko ja oheisharjoitus 4-5 krt / vko Muodostelman Nosteryhmä jääharjoitus 1-2 krt / vko Lisätiedot muodostelmajoukkueista: Muodostelmaluistelun vastuuvalmentaja Katariina Luotonen katariina.luotonen(at)gmail.com Aikuisten muodostelmaluistelujoukkue, Ice Comedy jääharjoitus 1 krt / vko ja oheisharjoitus 1 krt / vko lisätiedot: susanna.tolkko(a)wlanmail.com 7.4 Yksinluisteluryhmät Tintit jääharjoitus 3 krt / vko ja oheisharjoitus 2 krt / vko Alueryhmä Jääharjoitus 3-4 krt/vko ja oheisharjoitus 3-4 krt/vko K3 jääharjoitus 5 krt / vko ja oheisharjoitus 5 krt / vko K2 jääharjoitus 5-7 krt / vko ja oheisharjoitus 5-6 krt / vko K1 jääharjoitus 7-9 krt / vko ja oheisharjoitus 6 krt / vko K1 EDUSTUS jääharjoitus 7-12 krt / vko ja oheisharjoitus 6 krt / vko Lisätiedot yksinluisteluryhmistä: Urheilutoimenjohtaja Tero Hämäläinen urheilutoimenjohtaja.ttk(a)gmail.com

15

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

VUOSIKERTOMUS. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 01300 Vantaa tikkurilan.taitoluisteluklubi@kolumbus.fi http://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/ VUOSIKERTOMUS Tikkurilan

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30 INFOTILAISUUS Moision koulun ruokala 24.5.2016 klo 18.30 Illan aiheita Uplakers Taitoluistelun toiminta-ajatus seuratoiminnassa ja valmennuksessa Luistelijan polku Uplakers Taitoluistelussa Varainhankinta

Lisätiedot

YL vanhempainilta

YL vanhempainilta YL vanhempainilta 6.5.2013 Tervetulosanat, Tiina Taponen Esittelyt Puheenjohtaja Valmentajat Yksinluistelun taustavoimia (varustepörssi, koulutuspäällikkö, jaoston jäsenet, yksinluisteluvastaava jne) Vanhempien

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat

Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat Harrastajat/ kans. sarjat Aikuisten (muodostelma-,) yksinluistelu ja jäätanssikilpailut Taitajat (yl) ei ikärajaa, kilpailevat seura- ja aluetasolla Minit (yl)

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista:

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: Sivu 1 / 6 13.5.2012 Kausi 2016-2017 Hei luistelijat ja luisteluvanhemmat! Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: TASOT Tulevalla kaudella VLK:n luistelijat luistelevat

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintalinjan runkosuunnitelma...3 Oushinkan Ry:n visio...3 Eettiset linjaukset...3 Seuratoiminnan tavoitteet 2009-2011...4 Käytännön toimintatapoja...5

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

TOIMINTALINJA. VG-62 ry Taitoluistelu

TOIMINTALINJA. VG-62 ry Taitoluistelu TOIMINTALINJA VG-62 ry Taitoluistelu Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet tunnustuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Sinettiseuroissa nuorisotoiminta lähtee

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Yleisiä sääntömuutoksia, osa 1 voimaan kaudesta lähtien

Yleisiä sääntömuutoksia, osa 1 voimaan kaudesta lähtien Tähän dokumenttiin on kerätty muutamia yleisiä sääntömuutoksia, jotka tulevat voimaan 2016-2017 lähtien. Joissain kohdissa on viittaukset Sääntökirjaan 23 korostettu ja niiden paikkansa pitävyydet tarkistetaan

Lisätiedot

Yksinluistelun testijärjestelmät

Yksinluistelun testijärjestelmät Yksinluistelun testijärjestelmät Anne Fagerström Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Salon Uimarit toimintalinja 2015

Salon Uimarit toimintalinja 2015 Salon Uimarit toimintalinja 2015 Toiminnan yleiskuvaus Salon Uimarit ry on Salolainen uinti- ja vesiliikunnan erikoisseura. Seuramme tarjoaa Salon alueen lapsille, nuorille, aikuisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Karelia Golf Ry. Juniorivalmennuksen info Joensuu

Karelia Golf Ry. Juniorivalmennuksen info Joensuu Karelia Golf Ry Juniorivalmennuksen info 2014-2015 12.11.2014 Joensuu Yleistä tietoa: Ympärivuotista valmennusta (talvikausi/kesäkausi) Talvikausi: 17.11.-18.12.2014 (Mehtimäen Golfhalli) Kevätkausi 6.1.-27.4.2014

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

5/13/2015 Palautekysely. Kevät Uplakers Taitoluistelu

5/13/2015 Palautekysely. Kevät Uplakers Taitoluistelu 5/13/215 Palautekysely Kevät 215 Uplakers Taitoluistelu JOHDANTO Uplakers Taitoluistelun palautekysely toteutettiin nyt keväällä 215 toisen kerran. Kyselyyn oli mahdollista osallistua nettilomakkeella

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA LÄHTIEN

SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA LÄHTIEN SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA 2008-2009 LÄHTIEN YKSIN- JA PARILUISTELU SEKÄ JÄÄTANSSI SM-SENIORIT JA JUNIORIT (Sääntökirjan 19 kohdat 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3, 8.3.1 ja 8.3.2) Lyhyt- ja vapaaohjelma

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n ikärajasääntöjä 108.2 ja 108.3.

Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n ikärajasääntöjä 108.2 ja 108.3. IKÄRAJAT - JÄÄTANSSI Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n ikärajasääntöjä 108.2 ja 108.3. Jäätanssiparit SM-seniori kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttää 15 vuotta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Vanhempaininfo

Vanhempaininfo Vanhempaininfo 4.2.2017 Taitoluistelu Yksinluistelu Jäätanssi Pariluistelu Muodostelmaluistelu Muodostelmaluistelu Vaikea ja monipuolinen taito- ja joukkuelaji Kuviot Otteessa ja yksin luisteleminen Perusluistelu,

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Toimintasuunnitelma 1 (6) LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Yleistä Hallinto Talous n päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu. Lapsille tarjoamme perheluistelua

Lisätiedot

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15 Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus 0 /8/ Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6, % 6 7,9 % 6, % 8, %, %, % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:9) Oman seuran analyysi

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08. Esityslista Robin Hood ry Hallituksen kokous 5/2015 Aika: 29.9.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Anne Lantee Jukka Karvonen Seppo Hätönen Jarkko

Lisätiedot

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E ryhmä 2016-2017 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E Valmennus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta, ryhmäopetus yhdessä K1S tai K1A+K1K ryhmän kanssa. K1E luistelijat kilpailevat

Lisätiedot

Valmennuksen kehittämisuunnitelma 2011-13. Salon Vilpas juniorikoripallo

Valmennuksen kehittämisuunnitelma 2011-13. Salon Vilpas juniorikoripallo Valmennuksen kehittämisuunnitelma 2011-13 Salon Vilpas juniorikoripallo Miksi valmennusta tulisi kehittää? Pelaajamäärä kasvaa Valmentajapula uhkaa Koulutettuja valmentajia liian vähän (vrt. liiton kriteerit)

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma Espoon Jäätaiturit ry YLEISSUUNNITELMA 1 Yleissuunnitelma 1.7.2010 30.6.2014 1. Espoon Jäätaiturit nyt Vuonna 1985 perustetun seuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma C-SM

Toimintasuunnitelma C-SM Toimintasuunnitelma C-SM 2016-2017 Valmennus Vastuuvalmentaja: Antti Heiskanen Valmentaja: Ville Kautiainen Mv-valmentaja: Ari Luostarinen Toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Arto Saarinen Huoltaja: Miska

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38. PÖYTÄKIRJA Robin Hood ry Hallituksen kokous 1/2016 Aika: 15.12.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Seppo Hätönen Jukka Karvonen Anne Lantee Joonas

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Sibbo Vargarnan (P02) Toimintasuunnitelma 2015

Sibbo Vargarnan (P02) Toimintasuunnitelma 2015 1.Valmentajat : Ari Isomäki isomaki.ari@gmail.com Tiistaisin ja joskus sunnuntaisin Magnus Sundman Magnus.Sundman@hotmail.fi(vastuuvalmentaja) Tiistai ja joskus sunnuntaisin(huhtikuuhun asti) Aki Räsänen

Lisätiedot