Toimintalinja kaudelle Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry"

Transkriptio

1 Toimintalinja kaudelle Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

2 Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Viihtyminen ja ilmapiiri Taloudelliset tavoitteet 1 4 Toimintaperiaatteet Seuran ryhmien ja joukkueiden muodostuminen Kilpailut Päihteiden käyttö Talkootyöt Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Lajien välinen yhteistyö Ryhmien ja joukkueiden pelisäännöt Palkitseminen 8 5 Organisaatio ja vastuuhenkilöt Hallitus Puheenjohtaja Urheilutoimenjohtaja Seurakoordinaattori Valmentajat 9 6 Valmentajien koulutuksen ja perehdyttämisen periaatteet Valmentaja- ja tuomarikoulutus Luistelukoulu Seuratoiminnan koulutus Muu koulutus 10 7 Toimintamuodot ja kausimaksut kaudella

3 7.1 Kausimaksuista päättäminen Luistelukoulu ja harrasteryhmät Muodostelmaluistelujoukkueet Yksinluisteluryhmät 11

4 1 Seuran visio Tikkurilan Taitoluisteluklubi on yksi Suomen johtavista kilpaluisteluseuroista ja paikallisesti laadukasta harrastetoimintaa tarjoava taitoluisteluseura. 2 Arvot ja eettiset linjaukset TTK on kilpaseura, jossa lapsi, nuori ja aikuinen voi harrastaa ja harjoitella omaa tasoaan vastaavassa ryhmässä. Toimintaa ohjaa Sinettiseuran arvoperusta. Seura antaa mahdollisuuden harrastaa elämyksellistä urheilua luistelukoulusta aina lajin huipulle saakka. Nuoremmilla luistelijoilla korostetaan harrastuksen leikkimielisyyttä ja edistyneemmillä sen tavoitteellisuutta. Kaikessa seuran toiminnassa tulee vallita reilun pelin henki, jolloin jokainen kunnioittaa kanssaihmisiä sekä noudattaa sääntöjä. Toiminnassa korostetaan aikuisten hyvää esimerkkiä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimintaan osallistuvia heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä. Mikäli esiintyy riitatilanteita tai muita epäkohtia, niihin puututaan ja niistä keskustellaan. Seurassa on tehty arvojen ja eettisten linjausten pohjalta pelisäännöt jokaiselle ryhmälle sekä vanhemmille. Pelisäännöt toimivat seuralle runkona reilun pelin henkisessä toiminnassa. Näihin pelisääntöihin voimme tukeutua epäkohtatilanteissa. Seuraan on valittu riitatapauksia varten ongelmanratkaisuelin jäsenistä. 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet Pyrimme siihen että harrastajan kasvu yksilönä muokkaa tasapainoiseksi, terveelliseksi sekä liikunnalliset elämänarvot omaavaksi. Kasvu tapahtuu ryhmässä toiset huomioon ottaen. Vanhempien esimerkillisyyttä korostetaan harrastetoiminnassa. 3.2 Viihtyminen ja ilmapiiri Käytettävistä tiloista pidetään huolta, jotta harrastus ympäristö olisi viihtyisä ja mieluisa. Harjoituksissa tulisi olla kannustava ja positiivinen ilmapiiri, jonne on mukava tulla. Ammattitaitoiset valmentajat ja ohjaajat tarjoavat laadukkaan harjoittelumahdollisuuden. 3.3 Taloudelliset tavoitteet Seura ei tavoittele taloudellista voittoa.

5 4 Toimintaperiaatteet Luistelutoiminta TTK:ssa on monipuolista. Luistelua voi harrastaa seurassa joko luistelukoulun alaisissa harrasteryhmissä aina aikuisikään saakka tai enemmän sitoutumista vaativissa yksinluistelun kilparyhmissä tai muodostelmaluistelun joukkueissa. 4.1 Seuran ryhmien ja joukkueiden muodostuminen Seuran urheilutoimenjohtaja luo seuran oman luistelijan urapolun, sekä yksinluistelun, että muodostelman puolelle. TTK:n urapolut pohjautuvat STLL:n tekemään urapolkuun soveltaen sitä omiin olosuhteisiinsa. Seuran oman urapolun ideana on toimia valmentajille ja ohjaajille työkaluna kuinka tulee harjoittaa laadullisesti, että määrällisesti luistelijoita milläkin ikä- ja taitotasolla. Urapolun tavoitteena on saada hyviä kilpaluistelijoita unohtamatta harrastajia. Urapolku tukee myös luistelijoiden ryhmäjaoissa ja kilpasarjojen määräytymisessä. Ryhmien ja joukkueiden tarkemmat harjoitusmäärät on kuvattu myöhemmin tämän dokumentin kappaleessa 7. Seuran ryhmät luistelevat pääosin Tikkurilassa, mutta sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun kilparyhmille voidaan hakea jäitä myös muista jäähalleista. Luistelukoulu Luistelukoulun tavoitteena on perusluistelutaitojen opettaminen niin, että halutessaan luistelijalle aukeaa mahdollisuus luisteluharrastuksen jatkamiseen seuran muissa ryhmissä. Luistelukoulun painopiste on alle kouluikäisten lasten valmennuksessa. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tarjotaan luistelukouluryhmiä myös kouluikäisille nuorille. Tavoitteena on saavuttaa luistelullinen taso, joka mahdollistaa siirtymisen kehitys- tai harrasteryhmiin. Kehitysryhmät Timantit Timantti ryhmä on seuran yksinluistelun ja muodostelmaluistelun yhteinen kehitysryhmä, josta on taitojen kartuttua mahdollista siirtyä yksin- tai muodostelmaluistelun muihin ryhmiin/joukkueisiin. Ryhmän tavoitteena on oppia hyvä perusluistelutaito ja saada valmiudet taitoluistelun vaativampien elementtien harjoitteluun. Tintit Tintti ryhmä on yksinluistelun kehitysryhmä johon siirrytään Timantit harrasteryhmästä. Ryhmän tavoitteena on tutustua taitoluistelun peruselementteihin ja kehittää perusluistelutaitoja. Oheisharjoittelussa harjoitellaan luistelua tukevia liikkeitä ja eri liikuntataitoja. Tinttiryhmäläisten tavoitteena on saavuttaa seuraavaan ryhmään vaadittavat taidot.

6 Harrasteryhmät Taiturit Taiturit on seuran harrasteryhmä, joka on tarkoitettu lähinnä yli 9-vuotiaille lapsille ja nuorille. Taituri-ryhmän tavoitteena on jatkaa luistelutaitojen kehittämistä ja tarjota terveyttä edistävää liikuntaa luistelun muodossa. Konkarit Konkarit on TTK:n harrasteryhmä, joka on tarkoitettu aikuisille. Konkarit ryhmän tavoitteena on tarjota aikuisille mahdollisuus kehittää luistelutaitoja sekä tarjota kuntoa kohottavaa liikuntaa jäällä. Tähdet Tähdet on harrasteryhmä, joka on tarkoitettu jo luistelunsa lopettaneille entisille aktiiviluistelijoille. Ryhmän tavoitteena on tarjota mahdollisuus ylläpitää luistelutaitoja ja tarjota mahdollisuus kuntoliikuntaan jäällä. Yksinluisteluryhmät Ryhmien muodostaminen perustuu STLL:n testijärjestelmän määrittelemiin vaatimuksiin sekä valmentajien arvioon luistelijan valmiudesta harjoitella kyseisessä ryhmässä. Hallitus vahvistaa harjoitusryhmät muutosten yhteydessä. Alueryhmä Alueryhmässä luistelevat aluesarjoissa kilpailevat nuoret harrastajat, joille taitoluistelu on muodostunut osaksi terveellistä elämää. Alueryhmän tavoitteena on nauttia taitoluistelun riemusta, tekniikasta sekä luovuudesta. Ryhmän jäsenet harjoittelevat yhdessä K2 ja K1 ryhmien kanssa. Kilpa 3 (K3) K3 on yksinluistelun ensimmäinen kilparyhmä. Ryhmässä luistelevat Tintit-, Minit- ja Silmutsarjassa kilpailevat luistelijat. Ryhmän luistelijoiden tavoitteena on suorittaa kauden aikana perus- ja elementtitesti 1. Kilpa 2 (K2) K2 on yksinluistelun toinen kilparyhmä. Ryhmässä luistelee nuoria jotka ovat silmu-, debytantti- ja noviisi-ikäisiä luistelijoita. K2 ryhmäläisten tavoitteena on suorittaa seuraavat testit: Silmut Perus- tai elementtitesti 2 Debytantit Perustesti 2 ja elementtitesti 3 Noviisit Perus- ja elementtitesti 2

7 Kilpa 1 (K1) K1 on yksinluistelun kolmas kilparyhmä, joka pyritään pitämään sellaisena, että valmennuksen ja harjoittelun laatu säilyy korkeana. Ryhmässä luistelee SM-noviiseissa, kansallisissa junioreissa sekä kansallisissa senioreissa kilpailevat luistelijat. K1 ryhmäläisten tavoitteena on suorittaa seuraavat testit: SM-Nov Perustesti 3 ja elementtitesti 4 Jun Perustesti 3 ja elementtitesti 3 Sen Perustesti 3 ja elementtitesti 3 K1 luistelijoiden tavoitteena on SM-, kansainvälisen ja kansallisen tason säilyttäminen. Valmennus tapahtuu vastuuvalmentajan ohjauksessa ja alaisuudessa. Jokaisella luistelijalla on oikeus omaan nimettyyn vastuuvalmentajaan. Ryhmän luistelijoiden edellytetään osallistuvan seuran kevät-, kesä- ja syyskursseille sekä lisäksi muuhun tarjolla olevaan kurssitoimintaan yhdessä valmentajien tekemien henkilökohtaisten harjoitussuunnitelmien mukaisesti. Ryhmän luistelijan tulee sitoutua harjoitteluun ja ISU:n sekä STLL:n sääntöihin. Kilpa 1 Edustus (K1ED) K1Ed-ryhmä on seuran yksinluistelun huippuryhmä, jossa harjoittelee 8 12 luistelijaa. Ryhmään valitaan luistelijat kilpailumenestyksen, harjoitusmotivaation sekä luistelusarjan perusteella Kilpa 1 -ryhmästä kaudeksi kerrallaan. Ryhmän luistelijat kilpailevat SM-junioreissa, SMsenioreissa, kansallisissa senioreissa tai SM-noviiseissa. Ryhmään voi tulla valituksi myös luistelija joka on valittu nuorten maajoukkueeseen tai STLL:n Talent-ryhmään. Edustus ryhmäläisten suoritettavat testit: SM-Jun Perustesti 4 ja elementtitesti 5 SM-Sen Perustesti 4 ja elementtitesti 6 Sen Perustesti 4 ja elementtitesti 3 SM-Nov Perustesti 3 ja elementtitesti 4 Ryhmä pyritään pitämään sellaisena, että valmennuksen ja harjoittelun laatu säilyy korkeana. Tavoitteena on SM- ja kansainvälisen tason saavuttaminen ja säilyttäminen. Valmennus tapahtuu vastuuvalmentajan ohjauksessa ja alaisuudessa. Jokaisella luistelijalla on oikeus omaan nimettyyn vastuuvalmentajaan. Ryhmän luistelijoiden edellytetään osallistuvan seuran kevät-, kesä- ja syyskursseille sekä lisäksi muuhun tarjolla olevaan kurssitoimintaan yhdessä valmentajien tekemien henkilökohtaisten harjoitussuunnitelmien mukaisesti. Ryhmän luistelijan tulee sitoutua harjoitteluun ja ISU:n sekä STLL:n sääntöihin. Muodostelmaluistelujoukkueet Muodostelmaluistelussa painotetaan joukkueurheilun tapaan ryhmää ja joukkuehengen tärkeyttä. Kaikki pyrkivät tulemaan toimeen keskenään ja jokainen tukee ja kannustaa niin omaa joukkuetoveria kuin kanssakilpailijaa. Muodostelmassa harjoitellaan askeleita, elementtejä, perusluistelua, liukuja, piruetteja, samanaikaisuutta sekä esittämistä. Keväällä ja kesällä harjoitellaan peruskuntoa ja tekniikkaa, syksyllä aloitetaan kilpailuohjelmien teko. Talvi on kilpailukautta ja silloin pääsääntöisesti harjoitellaan kilpailuohjelmia.

8 Luistelijoille pyritään antamaan henkilökohtaista palautetta sekä suullisesti harjoittelun aikana että kirjallisesti ns. arviointilomakkeen avulla. Luistelijoiden kanssa pyritään pitämään myös kehityskeskustelut kauden aikana. Tavoitteena on kehittää niin yksilöitä kuin joukkuetta. Seuran muodostelman valmennustiimi vastaa muodostelmajoukkueiden kokoonpanoista ja luistelijavalinnoista. Tulokasjoukkue Ice Sympathy Tulokasjoukkue kilpailee kansalliessa Tulokas-sarjassa. Joukkueessa luistelee vuotiaita luistelijoita. Joukkueeseen voidaan nostaa luistelijoita luistelukoulusta tai luistelukoulun kehitysryhmistä. Seuran ulkopuolisille järjestetään keväisin testit. Vakiovuorojen lisäksi tulokasjoukkueelle järjestetään tehopäiviä. Valmentajat testaavat ja valitsevat luistelijat joukkueeseen. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja niihin voidaan tehdä muutoksia kauden aikana. Tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. Minorijoukkue Ice Melody Minorijoukkue kilpailee kansallisessa Minori-sarjassa ja siinä luistelee 8 13 vuotiaita luistelijoita. Vakiovuorojen lisäksi minorijoukkueelle järjestetään tehopäiviä sekä leirejä. Minorijoukkueen tavoitteena on yksilöiden kehittyminen, joukkueen yhtenäisyys, joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus sekä luistelusta nauttiminen. Valmentajat testaavat ja valitsevat luistelijat joukkueeseen. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja niihin voidaan tehdä muutoksia kauden aikana. Tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. SM-noviisijoukkue Ice Fantasy SM-noviisijoukkue kilpailee SM-Noviisit sarjassa ja siinä luistelee vuotiaita luistelijoita. Vakiovuorojen lisäksi noviisijoukkueelle järjestetään teho-päiviä sekä leirejä. Noviisijoukkueessa tavoitteena on yksilöiden kehittyminen, joukkueen yhtenäisyys, vaikeustason nostaminen, joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus sekä luistelusta nauttiminen. Valmentaja valitsee kilpailevan kokoonpanon. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan, kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. Aikuismuodostelmajoukkue Ice Comedy Aikuimuodostelmajoukkue kilpailee muodostelmaluistelun kansallisessa Aikuiset-sarjassa. Joukkueessa korostuu terveyden edistäminen, oman kunnon kehittäminen ja ylläpito sekä joukkuehenki.

9 Muodostelman nosteryhmä Muodostelmaluistelun nosteryhmän tarkoituksena on kehittää ryhmään valittavien luistelijoiden taitotasoa siten, että heistä kehittyisi taitavia tulevaisuuden SM-noviisi- ja SMjunioriluistelijoita. Ryhmään valitaan motivoituneita luistelijoita seuran omasta Minori ja SMnoviisijoukkueesta. Nosteryhmän pääpainona on yksilötaitojen kehittäminen ja urheilijaksi kasvaminen. 4.2 Kilpailut Yksinluistelussa kilpailuihin osallistutaan yksilöllisesti luistelija- tai ryhmäkohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisessa pyritään tasapuolisuuteen eli kaikilla on mahdollisuus kilpailla taitotasonsa mukaisissa kilpailuissa. Muodostelmaluistelussa kilpaillaan kansallisissa sekä SM-kilpasarjoissa. Joukkueiden kilpailulliset tavoitteet ja puitteet sovitaan kauden alussa luistelijoiden, vanhempien ja valmentajien kesken. Valmentajat pitävät huolta ettei loukkaantuneita tai sairaita luistelijoita kilpailuteta. 4.3 Päihteiden käyttö Seuran luistelijat ja toimihenkilöt eivät käytä alkoholia seuran tilaisuuksissa, eivätkä tupakoi hallien sisäänkäyntien yhteydessä. Myös joukkueiden toimihenkilöitä sitoo seuran linjaus. Edustusmatkoilla urheilija sitoutuu noudattamaan yhteisiä periaatteita ja STLL:n sopimusta päihteettömyydestä. Ylempiin kilpasarjoihin osallistuvat noudattavat voimassa olevia Antidoping toimikunnan doping-sääntöjä. 4.4 Talkootyöt Seuran vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat mm. kevätnäytös, joulujuhla, seurapäivä sekä seuran järjestämät kilpailut. Näihin kaikkiin tapahtumiin tarvitaan paljon talkooväkeä. Jokaisen luistelijan perheen panosta edellytetään talkootöihin. Seuran järjestämät tapahtumat ja kilpailut ovat tärkeitä varainkeruukeinoja joiden avulla pystymme pitämään kausimaksut kohtuullisina ja ylläpitämään taloutta. 4.5 Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Kotisivut Seuran pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat seuran verkkosivut. Kotisivujen päivityksestä vastaa pääasiassa seurakoordinaattori. Lisäksi jokaisella ryhmällä ja joukkueella on tiedotusvastaava, joka huolehtii oman ryhmänsä tai joukkueensa tiedottamisesta.

10 Seuratiedotteet ja sähköpostin käyttäminen Seuran sisäistä viestintää hoidetaan kotisivujen lisäksi seuratiedotteita ja sähköpostitiedotteita hyödyntäen. Painopistettä pyritään siirtämään sähköpostitiedotteista kotisivuilla tiedottamisen suuntaan mukaan lukien sosiaalinen media. Puheenjohtajan ja hallituksen tiedotteet Puheenjohtajan ja hallituksen tiedotteet / kirjeet laaditaan tarvittaessa jäsenille ja valmentajille. Hallituksen kokousten pöytäkirjat Hallituksen kokouksista laaditaan tiivistelmät ja ne julkaistaan seuran kotisivuilla. Vanhempainillat Vanhempainiltoja järjestetään sekä yksinluistelun, että muodostelmaluistelun puolella. Tilaisuuksissa ovat paikalla valmentajat, vanhemmat ja joukkueen vetotiimi. Luistelukoululle, harrasteryhmille ja kehitysryhmille pidetään vanhempaininfot kauden alussa sekä tarvittaessa Ulkoinen tiedottaminen Seuran järjestämiä tapahtumia mainostetaan paikallislehdessä ja paikallislehden kotisivuilla. Seuran ilmoituksia ja mainoksia julkaistaan myös STLL:n julkaisemassa Taitoluistelulehdessä. Seuran ulkoiseen tiedottamiseen käytetään myös seuran omaa Facebook profiilia sekä seuran omia verkkosivuja. 4.6 Lajien välinen yhteistyö Hallituksessa on edustettuna sekä yksinluistelu- että muodostelmaluistelu samanvertaisena, tämä takaa molempien jaostojen tasapuolisen kohtelun ja huomion. Yhteistyö sujuu hyvin valmentajien välillä. Luistelukoulussa toimii muodostelman valmentajia sekä yksinluistelun valmentajia. Tämä mahdollistaa sen, että luistelukoululainen pääsee jo varhaisessa vaiheessa tutustumaan molempiin lajeihin. Lapsella on myös myöhemmin mahdollisuus siirtyä eri lajiryhmien välillä. Seurassa tehtävä varainhankinta ja sen tuottamat varat jakautuvat molempien lajien kesken tasan. 4.7 Ryhmien ja joukkueiden pelisäännöt Valmentajan toimenkuvaan on kirjattu pelisääntökeskustelujen käyminen urheilijan sekä vanhempien kanssa. Seurassa on nimetty nuorisovastaava joka käy ryhmien kanssa pelisääntökeskustelut ja auttaa lapsia ja nuoria pelisääntöjen muodostamisessa. Pelisäännöt ovat tehty nojautuen seuran eettisiin linjauksiin. Pelisäännöt toimivat seuralle runkona reilun pelin toiminnassa. Näihin pelisääntöihin voimme tukeutua epäkohtatilanteissa. Mikäli esiintyy riitatilanteita tai muita epäkohtia, niihin puututaan ja niistä keskustellaan.

11 4.8 Palkitseminen Seura palkitsee luistelijoita, valmentajia ja vanhempia keväisin. Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan Tsempparin äänestämällä. Tsemppari -palkinto on tapa palkita Valo Ry:n sinettiseuran arvojen mukaisesti reilunpelin hengessä ryhmän ja koko seuran hengen luojia. Luistelijoita huomioidaan ja stipendejä myönnetään hallituksen päätöksellä. Kultainen luistin annetaan luistelijalle ensimmäisestä kilpailusta tai STLL:n näyttötestissä suoritetusta kolmoishypystä. Seura palkitsee vuosittain myös vapaaehtoistyössä ansioituneita vanhempia huomionosoituksella. 5 Organisaatio ja vastuuhenkilöt 5.1 Hallitus Kevätkokous valitsee hallituksen jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus hyväksyy kaikki seuran tekemät työsopimukset ennen niiden allekirjoittamista. 5.2 Puheenjohtaja - urheilutoimenjohtajan ja seurakoordinaattorin esimies - seuran talouden hallinnointi ja seuran nimenkirjoitusoikeus - hallituksen kokousten puheenjohtaja - seuran ulkoisten suhteiden hoitaminen - STLL:n vuosikokouksiin osallistuminen tai valtuutus hallituksen jäsenelle 5.3 Urheilutoimenjohtaja Urheilutoimenjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja seuran toimistoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti seuraavasti: - seuran operatiivisen toiminnan johtaminen - yhdistyksen toiminnan organisointi ja kehittäminen - hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu, esittely ja hallituksen päätösten täytäntöönpano - toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen, sekä talousarvion laatiminen yhdessä hallituksen ja seurakoordinaattorin kanssa - Esittelee valmentajien työsopimukset ja niiden kustannusvaikutukset hallitukselle - Valmentajien esimiesvastuu - jääanomusten teko ja seuran jääaikojen jakaminen - seuran nuorisovastaavana toimiminen liittyen Valo ry:n linjauksiin seuratoiminnassa - valmentajien kokousten valmistelu ja johtaminen

12 5.4 Seurakoordinaattori - toimii koko seuran työntekijänä. Työaika jakautuu muodostelma-, yksinluistelu ja luistelukoulutoiminnan tehtäviin - asiakaspalvelu ja seuran viestintä - taloudenseuranta ja laskutus - jäsenrekisterin ylläpito - kilpailuiden yhteyshenkilönä toimiminen - seuran yhteisiin tapahtumiin ja niiden järjestelyihin osallistuminen: näytökset, kilpailut, vanhempainillat, sääntöjen mukaiset kokoukset 5.5 Valmentajat Valmennukselliset tehtävät: - kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta - vastaa joukkueen / ryhmän harjoittelusta jäällä sekä oheisharjoituksissa - joukkueen / ryhmän jäsenten nimeäminen - kauden kilpailutoiminnan suunnittelu - kilpailuohjelman suunnittelu ja koreografia sekä musiikin valinta ja työstäminen - joukkueiden luisteluttaminen kilpailuissa sovittujen pelisääntöjen ja tavoitteiden puitteissa Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: - jäävuoroista sopiminen yhteistyössä urheilutoimenjohtajan, hallituksen ja muiden valmentajien kanssa - joukkueen pelisääntökeskustelujen toteuttaminen yhdessä joukkueenjohtajan, nuorisovastaavan, ryhmissä luistelevien lasten ja heidän vanhempien kanssa - kauden toimintasuunnitelmaesityksen laadinta vanhemmille yhdessä joukkueenjohtajan kanssa (muodostelma) - joukkueen tai ryhmän kurinpitovelvollisuus sekä yhteishengen luominen yhdessä joukkueen muun vetotiimin kanssa - osallistumisvelvollisuus valmentajien kokouksiin - osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin sekä vanhempien informointi vähintään kerran syys- ja kevätkaudella - harjoitus- ja kilpailuasujen suunnittelu yhdessä pukuvastaavan kanssa (muodostelma) - kevätnäytöksen suunnittelu ja koordinointi kulloinkin vuorossa olevan valmentajan osalta (hallitus nimeää valmentajien joukosta kevätnäytöksestä vastaavan valmentajan) Oma osaaminen: - työsopimuksen mukainen toiminta - itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee toimia esimerkillisesti kaikissa tilanteissa 6 Valmentajien koulutuksen ja perehdyttämisen periaatteet 6.1 Valmentaja- ja tuomarikoulutus Valmentajien ammattitaitoa ja tietotaitoa pyritään kehittämään tarjolla olevan koulutuksen avulla.

13 6.2 Luistelukoulu Luistelukouluohjaajat ja avustajat koulutetaan tehtäväänsä. 6.3 Seuratoiminnan koulutus Seuran toimihenkilöt osallistuvat tarpeen ja kiinnostuksen mukaan mm. VALO:n, ESLU:n, Nuori Suomen, tai STLL:n järjestämiin infotilaisuuksiin, koulutuksiin ja kursseihin, tavoitteena olla ajan tasalla myös seuratoiminnan kehityksessä. 6.4 Muu koulutus Luistelijoiden vanhempia rohkaistaan STLL:n järjestämään koulutukseen. 7 Toimintamuodot ja kausimaksut kaudella Kausimaksuista päättäminen Seuran hallitus päättää kausimaksut kaikille ryhmille syys- ja kevätkauden alussa. Maksujen suuruuteen vaikuttavat harjoitusmäärät, palkkakustannukset sekä jäämaksut. Jotta kausimaksut pysyvät kohtuullisina talkootyönä tehtyä varainkeruuta toteutetaan kauden aikana tarvittaessa. Hallitus tarkentaa kauden talousarviota ja vahvistaa kausimaksut alkaen elokuun hallituksen kokouksessa. Kausimaksuista tiedotetaan hallituksen erillisellä tiedotteella. 7.2 Luistelukoulu ja harrasteryhmät Luistelukoulu jääharjoitus 1-2 krt / vko Tavoitteena tiistaisin ja/tai lauantaisin Konkarit harrasteryhmä (aikuisten luistelukoulu) jääharjoitus 1-2 krt / vko lauantai ja /tai sunnuntai Taiturit - harrasteryhmä jääharjoitus 2 krt / vko maanantai ja lauantai Tähdet harrasteryhmä jääharjoitus 1 krt / vko sunnuntai Timantit kehitysryhmä jääharjoitus 2 krt / vko, oheisharjoitus 1 krt / vko maanantai tai keskiviikko ja lauantai Lisätiedot luistelukoulusta ja harrasteryhmistä: luistelukoulu.ttk(at)hotmail.fi

14 7.3 Muodostelmaluistelujoukkueet Tulokkaat, Ice Sympathy jääharjoitus 3 krt / vko ja oheisharjoitus 3 krt / vko Minorit, Ice Melody jääharjoitus 3-4 krt/vko ja oheisharjoitus 3-4 krt / vko SM-Noviisit, Ice Fantasy jääharjoitus 5-6 krt / vko ja oheisharjoitus 4-5 krt / vko Muodostelman Nosteryhmä jääharjoitus 1-2 krt / vko Lisätiedot muodostelmajoukkueista: Muodostelmaluistelun vastuuvalmentaja Katariina Luotonen katariina.luotonen(at)gmail.com Aikuisten muodostelmaluistelujoukkue, Ice Comedy jääharjoitus 1 krt / vko ja oheisharjoitus 1 krt / vko lisätiedot: susanna.tolkko(a)wlanmail.com 7.4 Yksinluisteluryhmät Tintit jääharjoitus 3 krt / vko ja oheisharjoitus 2 krt / vko Alueryhmä Jääharjoitus 3-4 krt/vko ja oheisharjoitus 3-4 krt/vko K3 jääharjoitus 5 krt / vko ja oheisharjoitus 5 krt / vko K2 jääharjoitus 5-7 krt / vko ja oheisharjoitus 5-6 krt / vko K1 jääharjoitus 7-9 krt / vko ja oheisharjoitus 6 krt / vko K1 EDUSTUS jääharjoitus 7-12 krt / vko ja oheisharjoitus 6 krt / vko Lisätiedot yksinluisteluryhmistä: Urheilutoimenjohtaja Tero Hämäläinen urheilutoimenjohtaja.ttk(a)gmail.com

15

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2014-30.6.2015 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016 1(5) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma1.7.2015-30.6.2016 1. Yleistä Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry (HSK) on monipuolinen taitoluisteluseura,

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

YKSINLUISTELUN TESTIT 18.6.2012

YKSINLUISTELUN TESTIT 18.6.2012 YKSINLUISTELUN TESTIT 18.6.2012 I PERUSTESTIT Perustestien alkeistesti sekä tasot 1 ja 2 seurojen käyttöön kaudesta 2012-2013 lähtien nuoremmille luistelijoille. Kauden 2012-2013 ne ovat harjoittelua ja

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 1.6.2014-31.5.2015 TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

YL vanhempainilta

YL vanhempainilta YL vanhempainilta 6.5.2013 Tervetulosanat, Tiina Taponen Esittelyt Puheenjohtaja Valmentajat Yksinluistelun taustavoimia (varustepörssi, koulutuspäällikkö, jaoston jäsenet, yksinluisteluvastaava jne) Vanhempien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011

Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011 1. Taustaa Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat

Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat Taitoluistelun harrastus- ja kilpailusarjat Harrastajat/ kans. sarjat Aikuisten (muodostelma-,) yksinluistelu ja jäätanssikilpailut Taitajat (yl) ei ikärajaa, kilpailevat seura- ja aluetasolla Minit (yl)

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015. Terällä, yksin ja yhdessä.

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015. Terällä, yksin ja yhdessä. 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015 Terällä, yksin ja yhdessä. ETK ry Toimisto: Pyyntitie 1 A 3.krs, 02230 ESPOO, puh. (09) 803 2212 Sähköposti: toimisto@etkespoo.com Web-sivut; www.etkespoo.sporttisaitti.com

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 1(8) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä HSK on Suomen monipuolisin taitoluisteluseura, joka tarjoaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille

Lisätiedot

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012 30.6.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012 30.6.2013 HELSINGFORS SKRIDSKOKLUBB RF HELSINGIN LUISTINKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012 30.6.2013 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2012-2013 YLEISTÄ HSK:n toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta ja tavoitteellista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 16.3.2013

VUOSIKERTOMUS 2013 16.3.2013 1 Myllypuron Taitoluisteluklubi on taitoluistelun erikoisseura, joka tarjoaa jäsenilleen taitoluisteluvalmennusta yksin- ja muodostelmaluistelussa. Seura on perustettu 14.10.1977. Myllypuron Taitoluisteluklubi

Lisätiedot

TOIMINTALINJA. VG-62 ry Taitoluistelu

TOIMINTALINJA. VG-62 ry Taitoluistelu TOIMINTALINJA VG-62 ry Taitoluistelu Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet tunnustuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Sinettiseuroissa nuorisotoiminta lähtee

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

VTL ry toimintasuunnitelma 2015-2016. Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin. Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena

VTL ry toimintasuunnitelma 2015-2016. Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin. Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena VTL ry toimintasuunnitelma 20152016 Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena Tavoitteet toiminnan kehittämiselle Kaudella 20152016 Vihdin Taitoluistelijoissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Yksinluistelun testijärjestelmät

Yksinluistelun testijärjestelmät Yksinluistelun testijärjestelmät Anne Fagerström Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

1 TERVETULOA HSK:hon

1 TERVETULOA HSK:hon 1 TERVETULOA HSK:hon 2 ILOA JA TAITOA JÄÄLLÄ Olemme iloisia, että olet valinnut perinteikkään HSK:n omaksi taitoluisteluseuraksesi ja toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi. HSK on Suomen vanhin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

ESPOON TAITOLUISTELUKLUBI RY

ESPOON TAITOLUISTELUKLUBI RY ESPOON TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS KAUSI 2013-2014 Terällä, yksin ja yhdessä. ETK ry toimisto: Pyyntitie 1 A 3.krs. 02230 ESPOO puh. (09) 803 2212 Sähköposti: toimisto@etkespoo.com Nettisivut;

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Muodostelmaluistelu Kouvolan Jäätaitureissa KÄSIKIRJA LUISTELIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN. Kouvolan Jäätaiturit Muodostelmajaosto 2015

Muodostelmaluistelu Kouvolan Jäätaitureissa KÄSIKIRJA LUISTELIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN. Kouvolan Jäätaiturit Muodostelmajaosto 2015 Muodostelmaluistelu Kouvolan Jäätaitureissa KÄSIKIRJA LUISTELIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN Kouvolan Jäätaiturit Muodostelmajaosto 2015 SISÄLLYS 1. KOUVOLAN JÄÄTAITURIT... 1 1.1 Toimisto ja yhteystiedot...

Lisätiedot

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA Alavuden Ratsastajat ry 2013 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT Perinteiden kunnioittaminen: Historian tunteminen antaa näkökulmaa sekä

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 6/2015 22.12.2015

SEURATIEDOTE 6/2015 22.12.2015 SEURATIEDOTE 6/2015 22.12.2015 EVT: ssä on siirrytty sähköiseen taloudenhallintaan 1.12.2015 alkaen. Joidenkin luisteluperheiden osalta on uuteen järjestelmään siirtynyt vanhentunutta tietoa, joten olethan

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintalinjan runkosuunnitelma...3 Oushinkan Ry:n visio...3 Eettiset linjaukset...3 Seuratoiminnan tavoitteet 2009-2011...4 Käytännön toimintatapoja...5

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 6 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET...

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Foot PASS Finland Auditoini 1

Foot PASS Finland Auditoini 1 Turun Nappulaliiga Turun Nappulaliiga, TuNL 20400 Turku 20500 Turku 19/03/2012 03/05/2010 yhteispisteet 5500 3525 64 5500 3272 59 organisaatio 300 290 97 300 270 90 strategia 500 436 87 500 424 85 pelaajakartoitus

Lisätiedot

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö ja siihen liittyvät periaatteet koskevat Järvenpään Taitoluistelijoiden kilpa- ja kehitysvalmennusryhmien luistelijoita (muodostelmajoukkueet, yksinluistelun

Lisätiedot

Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita

Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita MJT:n taitoluistelijoiden arvot ja tavoitteet Arvot Mäntsälän Jäätaitureiden taitoluistelutoiminta perustuu ammattitaitoisten valmentajien, vapaaehtoisten luottamushenkilöiden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014 Elokuun tiedote 2013 Porvoon Taitoluistelijat Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Tervetuloa jatkamaan luistelua uudelle kaudelle Porvooseen! Valmennusryhmien jääharjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen

Lisätiedot

Salon Uimarit toimintalinja 2015

Salon Uimarit toimintalinja 2015 Salon Uimarit toimintalinja 2015 Toiminnan yleiskuvaus Salon Uimarit ry on Salolainen uinti- ja vesiliikunnan erikoisseura. Seuramme tarjoaa Salon alueen lapsille, nuorille, aikuisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA LÄHTIEN

SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA LÄHTIEN SÄÄNTÖMUUTOKSET YKSINLUISTELU KAUDESTA 2008-2009 LÄHTIEN YKSIN- JA PARILUISTELU SEKÄ JÄÄTANSSI SM-SENIORIT JA JUNIORIT (Sääntökirjan 19 kohdat 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3, 8.3.1 ja 8.3.2) Lyhyt- ja vapaaohjelma

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2015-2016. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2015-2016 Hyväksytty 23.7.2015

NTL Toimintalinjaus 2015-2016. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2015-2016 Hyväksytty 23.7.2015 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2015-2016 Hyväksytty 23.7.2015 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Jäätanssin ja pariluistelun ikärajat noviisipoikien ikäraja muuttuu, ei muuta muutosta

Jäätanssin ja pariluistelun ikärajat noviisipoikien ikäraja muuttuu, ei muuta muutosta 6.6.2013 1 (8) SÄÄNTÖMUUTOKSET- JA TARKENNUKSET KAUDESTA 2013-2014 LÄHTIEN Kiitos kaikille kilpailusääntöjen sääntömuutosehdotuksia ja -tarkennuksia palautetta antaneille seuroille ja henkilöille. Kilpailutoiminnan-

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

PELIKAANIT F-JUNIORIT 2015 2016

PELIKAANIT F-JUNIORIT 2015 2016 PELIKAANIT F-JUNIORIT 2015 2016 HARJOITUSRUNKO o Maanantai: Kiekonhallinta kiekon käsittely, kiekon kuljettaminen ja harhauttaminen o Tiistai: Taitojäät - pääpaino luistelussa o Keskiviikko: Pääpaino pelaamisessa

Lisätiedot

Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n ikärajasääntöjä 108.2 ja 108.3.

Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n ikärajasääntöjä 108.2 ja 108.3. IKÄRAJAT - JÄÄTANSSI Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n ikärajasääntöjä 108.2 ja 108.3. Jäätanssiparit SM-seniori kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttää 15 vuotta.

Lisätiedot

Kiitämme kaikkia sääntömuutosehdotuksiin kaudesta 2011-2012 lähtien palautteita antaneita henkilöitä ja seuroja.

Kiitämme kaikkia sääntömuutosehdotuksiin kaudesta 2011-2012 lähtien palautteita antaneita henkilöitä ja seuroja. 14.6.2011 Kiitämme kaikkia sääntömuutosehdotuksiin kaudesta 2011-2012 lähtien palautteita antaneita henkilöitä ja seuroja. Liittohallituksen kokouksessa 13.6.2011 on hyväksytty seuraaville sivuille kootut

Lisätiedot

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku 1 Yleistä Seuran urheilutoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö yhteistyössä vastuuvalmentajien kanssa Seuran joukkueet pelaavat SJL:n sarjoissa ja noudattavat liiton

Lisätiedot