Toimintalinja kaudelle Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry"

Transkriptio

1 Toimintalinja kaudelle Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

2 Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Viihtyminen ja ilmapiiri Taloudelliset tavoitteet 1 4 Toimintaperiaatteet Seuran ryhmien ja joukkueiden muodostuminen Kilpailut Päihteiden käyttö Talkootyöt Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Lajien välinen yhteistyö Ryhmien ja joukkueiden pelisäännöt Palkitseminen 8 5 Organisaatio ja vastuuhenkilöt Hallitus Puheenjohtaja Urheilutoimenjohtaja Seurakoordinaattori Valmentajat 9 6 Valmentajien koulutuksen ja perehdyttämisen periaatteet Valmentaja- ja tuomarikoulutus Luistelukoulu Seuratoiminnan koulutus Muu koulutus 10 7 Toimintamuodot ja kausimaksut kaudella

3 7.1 Kausimaksuista päättäminen Luistelukoulu ja harrasteryhmät Muodostelmaluistelujoukkueet Yksinluisteluryhmät 11

4 1 Seuran visio Tikkurilan Taitoluisteluklubi on yksi Suomen johtavista kilpaluisteluseuroista ja paikallisesti laadukasta harrastetoimintaa tarjoava taitoluisteluseura. 2 Arvot ja eettiset linjaukset TTK on kilpaseura, jossa lapsi, nuori ja aikuinen voi harrastaa ja harjoitella omaa tasoaan vastaavassa ryhmässä. Toimintaa ohjaa Sinettiseuran arvoperusta. Seura antaa mahdollisuuden harrastaa elämyksellistä urheilua luistelukoulusta aina lajin huipulle saakka. Nuoremmilla luistelijoilla korostetaan harrastuksen leikkimielisyyttä ja edistyneemmillä sen tavoitteellisuutta. Kaikessa seuran toiminnassa tulee vallita reilun pelin henki, jolloin jokainen kunnioittaa kanssaihmisiä sekä noudattaa sääntöjä. Toiminnassa korostetaan aikuisten hyvää esimerkkiä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimintaan osallistuvia heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä. Mikäli esiintyy riitatilanteita tai muita epäkohtia, niihin puututaan ja niistä keskustellaan. Seurassa on tehty arvojen ja eettisten linjausten pohjalta pelisäännöt jokaiselle ryhmälle sekä vanhemmille. Pelisäännöt toimivat seuralle runkona reilun pelin henkisessä toiminnassa. Näihin pelisääntöihin voimme tukeutua epäkohtatilanteissa. Seuraan on valittu riitatapauksia varten ongelmanratkaisuelin jäsenistä. 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet Pyrimme siihen että harrastajan kasvu yksilönä muokkaa tasapainoiseksi, terveelliseksi sekä liikunnalliset elämänarvot omaavaksi. Kasvu tapahtuu ryhmässä toiset huomioon ottaen. Vanhempien esimerkillisyyttä korostetaan harrastetoiminnassa. 3.2 Viihtyminen ja ilmapiiri Käytettävistä tiloista pidetään huolta, jotta harrastus ympäristö olisi viihtyisä ja mieluisa. Harjoituksissa tulisi olla kannustava ja positiivinen ilmapiiri, jonne on mukava tulla. Ammattitaitoiset valmentajat ja ohjaajat tarjoavat laadukkaan harjoittelumahdollisuuden. 3.3 Taloudelliset tavoitteet Seura ei tavoittele taloudellista voittoa.

5 4 Toimintaperiaatteet Luistelutoiminta TTK:ssa on monipuolista. Luistelua voi harrastaa seurassa joko luistelukoulun alaisissa harrasteryhmissä aina aikuisikään saakka tai enemmän sitoutumista vaativissa yksinluistelun kilparyhmissä tai muodostelmaluistelun joukkueissa. 4.1 Seuran ryhmien ja joukkueiden muodostuminen Seuran urheilutoimenjohtaja luo seuran oman luistelijan urapolun, sekä yksinluistelun, että muodostelman puolelle. TTK:n urapolut pohjautuvat STLL:n tekemään urapolkuun soveltaen sitä omiin olosuhteisiinsa. Seuran oman urapolun ideana on toimia valmentajille ja ohjaajille työkaluna kuinka tulee harjoittaa laadullisesti, että määrällisesti luistelijoita milläkin ikä- ja taitotasolla. Urapolun tavoitteena on saada hyviä kilpaluistelijoita unohtamatta harrastajia. Urapolku tukee myös luistelijoiden ryhmäjaoissa ja kilpasarjojen määräytymisessä. Ryhmien ja joukkueiden tarkemmat harjoitusmäärät on kuvattu myöhemmin tämän dokumentin kappaleessa 7. Seuran ryhmät luistelevat pääosin Tikkurilassa, mutta sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun kilparyhmille voidaan hakea jäitä myös muista jäähalleista. Luistelukoulu Luistelukoulun tavoitteena on perusluistelutaitojen opettaminen niin, että halutessaan luistelijalle aukeaa mahdollisuus luisteluharrastuksen jatkamiseen seuran muissa ryhmissä. Luistelukoulun painopiste on alle kouluikäisten lasten valmennuksessa. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tarjotaan luistelukouluryhmiä myös kouluikäisille nuorille. Tavoitteena on saavuttaa luistelullinen taso, joka mahdollistaa siirtymisen kehitys- tai harrasteryhmiin. Kehitysryhmät Timantit Timantti ryhmä on seuran yksinluistelun ja muodostelmaluistelun yhteinen kehitysryhmä, josta on taitojen kartuttua mahdollista siirtyä yksin- tai muodostelmaluistelun muihin ryhmiin/joukkueisiin. Ryhmän tavoitteena on oppia hyvä perusluistelutaito ja saada valmiudet taitoluistelun vaativampien elementtien harjoitteluun. Tintit Tintti ryhmä on yksinluistelun kehitysryhmä johon siirrytään Timantit harrasteryhmästä. Ryhmän tavoitteena on tutustua taitoluistelun peruselementteihin ja kehittää perusluistelutaitoja. Oheisharjoittelussa harjoitellaan luistelua tukevia liikkeitä ja eri liikuntataitoja. Tinttiryhmäläisten tavoitteena on saavuttaa seuraavaan ryhmään vaadittavat taidot.

6 Harrasteryhmät Taiturit Taiturit on seuran harrasteryhmä, joka on tarkoitettu lähinnä yli 9-vuotiaille lapsille ja nuorille. Taituri-ryhmän tavoitteena on jatkaa luistelutaitojen kehittämistä ja tarjota terveyttä edistävää liikuntaa luistelun muodossa. Konkarit Konkarit on TTK:n harrasteryhmä, joka on tarkoitettu aikuisille. Konkarit ryhmän tavoitteena on tarjota aikuisille mahdollisuus kehittää luistelutaitoja sekä tarjota kuntoa kohottavaa liikuntaa jäällä. Tähdet Tähdet on harrasteryhmä, joka on tarkoitettu jo luistelunsa lopettaneille entisille aktiiviluistelijoille. Ryhmän tavoitteena on tarjota mahdollisuus ylläpitää luistelutaitoja ja tarjota mahdollisuus kuntoliikuntaan jäällä. Yksinluisteluryhmät Ryhmien muodostaminen perustuu STLL:n testijärjestelmän määrittelemiin vaatimuksiin sekä valmentajien arvioon luistelijan valmiudesta harjoitella kyseisessä ryhmässä. Hallitus vahvistaa harjoitusryhmät muutosten yhteydessä. Alueryhmä Alueryhmässä luistelevat aluesarjoissa kilpailevat nuoret harrastajat, joille taitoluistelu on muodostunut osaksi terveellistä elämää. Alueryhmän tavoitteena on nauttia taitoluistelun riemusta, tekniikasta sekä luovuudesta. Ryhmän jäsenet harjoittelevat yhdessä K2 ja K1 ryhmien kanssa. Kilpa 3 (K3) K3 on yksinluistelun ensimmäinen kilparyhmä. Ryhmässä luistelevat Tintit-, Minit- ja Silmutsarjassa kilpailevat luistelijat. Ryhmän luistelijoiden tavoitteena on suorittaa kauden aikana perus- ja elementtitesti 1. Kilpa 2 (K2) K2 on yksinluistelun toinen kilparyhmä. Ryhmässä luistelee nuoria jotka ovat silmu-, debytantti- ja noviisi-ikäisiä luistelijoita. K2 ryhmäläisten tavoitteena on suorittaa seuraavat testit: Silmut Perus- tai elementtitesti 2 Debytantit Perustesti 2 ja elementtitesti 3 Noviisit Perus- ja elementtitesti 2

7 Kilpa 1 (K1) K1 on yksinluistelun kolmas kilparyhmä, joka pyritään pitämään sellaisena, että valmennuksen ja harjoittelun laatu säilyy korkeana. Ryhmässä luistelee SM-noviiseissa, kansallisissa junioreissa sekä kansallisissa senioreissa kilpailevat luistelijat. K1 ryhmäläisten tavoitteena on suorittaa seuraavat testit: SM-Nov Perustesti 3 ja elementtitesti 4 Jun Perustesti 3 ja elementtitesti 3 Sen Perustesti 3 ja elementtitesti 3 K1 luistelijoiden tavoitteena on SM-, kansainvälisen ja kansallisen tason säilyttäminen. Valmennus tapahtuu vastuuvalmentajan ohjauksessa ja alaisuudessa. Jokaisella luistelijalla on oikeus omaan nimettyyn vastuuvalmentajaan. Ryhmän luistelijoiden edellytetään osallistuvan seuran kevät-, kesä- ja syyskursseille sekä lisäksi muuhun tarjolla olevaan kurssitoimintaan yhdessä valmentajien tekemien henkilökohtaisten harjoitussuunnitelmien mukaisesti. Ryhmän luistelijan tulee sitoutua harjoitteluun ja ISU:n sekä STLL:n sääntöihin. Kilpa 1 Edustus (K1ED) K1Ed-ryhmä on seuran yksinluistelun huippuryhmä, jossa harjoittelee 8 12 luistelijaa. Ryhmään valitaan luistelijat kilpailumenestyksen, harjoitusmotivaation sekä luistelusarjan perusteella Kilpa 1 -ryhmästä kaudeksi kerrallaan. Ryhmän luistelijat kilpailevat SM-junioreissa, SMsenioreissa, kansallisissa senioreissa tai SM-noviiseissa. Ryhmään voi tulla valituksi myös luistelija joka on valittu nuorten maajoukkueeseen tai STLL:n Talent-ryhmään. Edustus ryhmäläisten suoritettavat testit: SM-Jun Perustesti 4 ja elementtitesti 5 SM-Sen Perustesti 4 ja elementtitesti 6 Sen Perustesti 4 ja elementtitesti 3 SM-Nov Perustesti 3 ja elementtitesti 4 Ryhmä pyritään pitämään sellaisena, että valmennuksen ja harjoittelun laatu säilyy korkeana. Tavoitteena on SM- ja kansainvälisen tason saavuttaminen ja säilyttäminen. Valmennus tapahtuu vastuuvalmentajan ohjauksessa ja alaisuudessa. Jokaisella luistelijalla on oikeus omaan nimettyyn vastuuvalmentajaan. Ryhmän luistelijoiden edellytetään osallistuvan seuran kevät-, kesä- ja syyskursseille sekä lisäksi muuhun tarjolla olevaan kurssitoimintaan yhdessä valmentajien tekemien henkilökohtaisten harjoitussuunnitelmien mukaisesti. Ryhmän luistelijan tulee sitoutua harjoitteluun ja ISU:n sekä STLL:n sääntöihin. Muodostelmaluistelujoukkueet Muodostelmaluistelussa painotetaan joukkueurheilun tapaan ryhmää ja joukkuehengen tärkeyttä. Kaikki pyrkivät tulemaan toimeen keskenään ja jokainen tukee ja kannustaa niin omaa joukkuetoveria kuin kanssakilpailijaa. Muodostelmassa harjoitellaan askeleita, elementtejä, perusluistelua, liukuja, piruetteja, samanaikaisuutta sekä esittämistä. Keväällä ja kesällä harjoitellaan peruskuntoa ja tekniikkaa, syksyllä aloitetaan kilpailuohjelmien teko. Talvi on kilpailukautta ja silloin pääsääntöisesti harjoitellaan kilpailuohjelmia.

8 Luistelijoille pyritään antamaan henkilökohtaista palautetta sekä suullisesti harjoittelun aikana että kirjallisesti ns. arviointilomakkeen avulla. Luistelijoiden kanssa pyritään pitämään myös kehityskeskustelut kauden aikana. Tavoitteena on kehittää niin yksilöitä kuin joukkuetta. Seuran muodostelman valmennustiimi vastaa muodostelmajoukkueiden kokoonpanoista ja luistelijavalinnoista. Tulokasjoukkue Ice Sympathy Tulokasjoukkue kilpailee kansalliessa Tulokas-sarjassa. Joukkueessa luistelee vuotiaita luistelijoita. Joukkueeseen voidaan nostaa luistelijoita luistelukoulusta tai luistelukoulun kehitysryhmistä. Seuran ulkopuolisille järjestetään keväisin testit. Vakiovuorojen lisäksi tulokasjoukkueelle järjestetään tehopäiviä. Valmentajat testaavat ja valitsevat luistelijat joukkueeseen. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja niihin voidaan tehdä muutoksia kauden aikana. Tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. Minorijoukkue Ice Melody Minorijoukkue kilpailee kansallisessa Minori-sarjassa ja siinä luistelee 8 13 vuotiaita luistelijoita. Vakiovuorojen lisäksi minorijoukkueelle järjestetään tehopäiviä sekä leirejä. Minorijoukkueen tavoitteena on yksilöiden kehittyminen, joukkueen yhtenäisyys, joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus sekä luistelusta nauttiminen. Valmentajat testaavat ja valitsevat luistelijat joukkueeseen. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja niihin voidaan tehdä muutoksia kauden aikana. Tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. SM-noviisijoukkue Ice Fantasy SM-noviisijoukkue kilpailee SM-Noviisit sarjassa ja siinä luistelee vuotiaita luistelijoita. Vakiovuorojen lisäksi noviisijoukkueelle järjestetään teho-päiviä sekä leirejä. Noviisijoukkueessa tavoitteena on yksilöiden kehittyminen, joukkueen yhtenäisyys, vaikeustason nostaminen, joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus sekä luistelusta nauttiminen. Valmentaja valitsee kilpailevan kokoonpanon. Luistelija pääsee kilpailuohjelmaan mukaan luistelemaan, kun oppii vaadittavat askeleet ja taidot. Kilpailupaikat määritellään aina ennen kilpailua ja tavoitteena on, että jokainen luistelija pääsee esiintymään vähintään kerran kauden aikana. Aikuismuodostelmajoukkue Ice Comedy Aikuimuodostelmajoukkue kilpailee muodostelmaluistelun kansallisessa Aikuiset-sarjassa. Joukkueessa korostuu terveyden edistäminen, oman kunnon kehittäminen ja ylläpito sekä joukkuehenki.

9 Muodostelman nosteryhmä Muodostelmaluistelun nosteryhmän tarkoituksena on kehittää ryhmään valittavien luistelijoiden taitotasoa siten, että heistä kehittyisi taitavia tulevaisuuden SM-noviisi- ja SMjunioriluistelijoita. Ryhmään valitaan motivoituneita luistelijoita seuran omasta Minori ja SMnoviisijoukkueesta. Nosteryhmän pääpainona on yksilötaitojen kehittäminen ja urheilijaksi kasvaminen. 4.2 Kilpailut Yksinluistelussa kilpailuihin osallistutaan yksilöllisesti luistelija- tai ryhmäkohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisessa pyritään tasapuolisuuteen eli kaikilla on mahdollisuus kilpailla taitotasonsa mukaisissa kilpailuissa. Muodostelmaluistelussa kilpaillaan kansallisissa sekä SM-kilpasarjoissa. Joukkueiden kilpailulliset tavoitteet ja puitteet sovitaan kauden alussa luistelijoiden, vanhempien ja valmentajien kesken. Valmentajat pitävät huolta ettei loukkaantuneita tai sairaita luistelijoita kilpailuteta. 4.3 Päihteiden käyttö Seuran luistelijat ja toimihenkilöt eivät käytä alkoholia seuran tilaisuuksissa, eivätkä tupakoi hallien sisäänkäyntien yhteydessä. Myös joukkueiden toimihenkilöitä sitoo seuran linjaus. Edustusmatkoilla urheilija sitoutuu noudattamaan yhteisiä periaatteita ja STLL:n sopimusta päihteettömyydestä. Ylempiin kilpasarjoihin osallistuvat noudattavat voimassa olevia Antidoping toimikunnan doping-sääntöjä. 4.4 Talkootyöt Seuran vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat mm. kevätnäytös, joulujuhla, seurapäivä sekä seuran järjestämät kilpailut. Näihin kaikkiin tapahtumiin tarvitaan paljon talkooväkeä. Jokaisen luistelijan perheen panosta edellytetään talkootöihin. Seuran järjestämät tapahtumat ja kilpailut ovat tärkeitä varainkeruukeinoja joiden avulla pystymme pitämään kausimaksut kohtuullisina ja ylläpitämään taloutta. 4.5 Tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Kotisivut Seuran pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat seuran verkkosivut. Kotisivujen päivityksestä vastaa pääasiassa seurakoordinaattori. Lisäksi jokaisella ryhmällä ja joukkueella on tiedotusvastaava, joka huolehtii oman ryhmänsä tai joukkueensa tiedottamisesta.

10 Seuratiedotteet ja sähköpostin käyttäminen Seuran sisäistä viestintää hoidetaan kotisivujen lisäksi seuratiedotteita ja sähköpostitiedotteita hyödyntäen. Painopistettä pyritään siirtämään sähköpostitiedotteista kotisivuilla tiedottamisen suuntaan mukaan lukien sosiaalinen media. Puheenjohtajan ja hallituksen tiedotteet Puheenjohtajan ja hallituksen tiedotteet / kirjeet laaditaan tarvittaessa jäsenille ja valmentajille. Hallituksen kokousten pöytäkirjat Hallituksen kokouksista laaditaan tiivistelmät ja ne julkaistaan seuran kotisivuilla. Vanhempainillat Vanhempainiltoja järjestetään sekä yksinluistelun, että muodostelmaluistelun puolella. Tilaisuuksissa ovat paikalla valmentajat, vanhemmat ja joukkueen vetotiimi. Luistelukoululle, harrasteryhmille ja kehitysryhmille pidetään vanhempaininfot kauden alussa sekä tarvittaessa Ulkoinen tiedottaminen Seuran järjestämiä tapahtumia mainostetaan paikallislehdessä ja paikallislehden kotisivuilla. Seuran ilmoituksia ja mainoksia julkaistaan myös STLL:n julkaisemassa Taitoluistelulehdessä. Seuran ulkoiseen tiedottamiseen käytetään myös seuran omaa Facebook profiilia sekä seuran omia verkkosivuja. 4.6 Lajien välinen yhteistyö Hallituksessa on edustettuna sekä yksinluistelu- että muodostelmaluistelu samanvertaisena, tämä takaa molempien jaostojen tasapuolisen kohtelun ja huomion. Yhteistyö sujuu hyvin valmentajien välillä. Luistelukoulussa toimii muodostelman valmentajia sekä yksinluistelun valmentajia. Tämä mahdollistaa sen, että luistelukoululainen pääsee jo varhaisessa vaiheessa tutustumaan molempiin lajeihin. Lapsella on myös myöhemmin mahdollisuus siirtyä eri lajiryhmien välillä. Seurassa tehtävä varainhankinta ja sen tuottamat varat jakautuvat molempien lajien kesken tasan. 4.7 Ryhmien ja joukkueiden pelisäännöt Valmentajan toimenkuvaan on kirjattu pelisääntökeskustelujen käyminen urheilijan sekä vanhempien kanssa. Seurassa on nimetty nuorisovastaava joka käy ryhmien kanssa pelisääntökeskustelut ja auttaa lapsia ja nuoria pelisääntöjen muodostamisessa. Pelisäännöt ovat tehty nojautuen seuran eettisiin linjauksiin. Pelisäännöt toimivat seuralle runkona reilun pelin toiminnassa. Näihin pelisääntöihin voimme tukeutua epäkohtatilanteissa. Mikäli esiintyy riitatilanteita tai muita epäkohtia, niihin puututaan ja niistä keskustellaan.

11 4.8 Palkitseminen Seura palkitsee luistelijoita, valmentajia ja vanhempia keväisin. Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan Tsempparin äänestämällä. Tsemppari -palkinto on tapa palkita Valo Ry:n sinettiseuran arvojen mukaisesti reilunpelin hengessä ryhmän ja koko seuran hengen luojia. Luistelijoita huomioidaan ja stipendejä myönnetään hallituksen päätöksellä. Kultainen luistin annetaan luistelijalle ensimmäisestä kilpailusta tai STLL:n näyttötestissä suoritetusta kolmoishypystä. Seura palkitsee vuosittain myös vapaaehtoistyössä ansioituneita vanhempia huomionosoituksella. 5 Organisaatio ja vastuuhenkilöt 5.1 Hallitus Kevätkokous valitsee hallituksen jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus hyväksyy kaikki seuran tekemät työsopimukset ennen niiden allekirjoittamista. 5.2 Puheenjohtaja - urheilutoimenjohtajan ja seurakoordinaattorin esimies - seuran talouden hallinnointi ja seuran nimenkirjoitusoikeus - hallituksen kokousten puheenjohtaja - seuran ulkoisten suhteiden hoitaminen - STLL:n vuosikokouksiin osallistuminen tai valtuutus hallituksen jäsenelle 5.3 Urheilutoimenjohtaja Urheilutoimenjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja seuran toimistoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti seuraavasti: - seuran operatiivisen toiminnan johtaminen - yhdistyksen toiminnan organisointi ja kehittäminen - hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu, esittely ja hallituksen päätösten täytäntöönpano - toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen, sekä talousarvion laatiminen yhdessä hallituksen ja seurakoordinaattorin kanssa - Esittelee valmentajien työsopimukset ja niiden kustannusvaikutukset hallitukselle - Valmentajien esimiesvastuu - jääanomusten teko ja seuran jääaikojen jakaminen - seuran nuorisovastaavana toimiminen liittyen Valo ry:n linjauksiin seuratoiminnassa - valmentajien kokousten valmistelu ja johtaminen

12 5.4 Seurakoordinaattori - toimii koko seuran työntekijänä. Työaika jakautuu muodostelma-, yksinluistelu ja luistelukoulutoiminnan tehtäviin - asiakaspalvelu ja seuran viestintä - taloudenseuranta ja laskutus - jäsenrekisterin ylläpito - kilpailuiden yhteyshenkilönä toimiminen - seuran yhteisiin tapahtumiin ja niiden järjestelyihin osallistuminen: näytökset, kilpailut, vanhempainillat, sääntöjen mukaiset kokoukset 5.5 Valmentajat Valmennukselliset tehtävät: - kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta - vastaa joukkueen / ryhmän harjoittelusta jäällä sekä oheisharjoituksissa - joukkueen / ryhmän jäsenten nimeäminen - kauden kilpailutoiminnan suunnittelu - kilpailuohjelman suunnittelu ja koreografia sekä musiikin valinta ja työstäminen - joukkueiden luisteluttaminen kilpailuissa sovittujen pelisääntöjen ja tavoitteiden puitteissa Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: - jäävuoroista sopiminen yhteistyössä urheilutoimenjohtajan, hallituksen ja muiden valmentajien kanssa - joukkueen pelisääntökeskustelujen toteuttaminen yhdessä joukkueenjohtajan, nuorisovastaavan, ryhmissä luistelevien lasten ja heidän vanhempien kanssa - kauden toimintasuunnitelmaesityksen laadinta vanhemmille yhdessä joukkueenjohtajan kanssa (muodostelma) - joukkueen tai ryhmän kurinpitovelvollisuus sekä yhteishengen luominen yhdessä joukkueen muun vetotiimin kanssa - osallistumisvelvollisuus valmentajien kokouksiin - osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin sekä vanhempien informointi vähintään kerran syys- ja kevätkaudella - harjoitus- ja kilpailuasujen suunnittelu yhdessä pukuvastaavan kanssa (muodostelma) - kevätnäytöksen suunnittelu ja koordinointi kulloinkin vuorossa olevan valmentajan osalta (hallitus nimeää valmentajien joukosta kevätnäytöksestä vastaavan valmentajan) Oma osaaminen: - työsopimuksen mukainen toiminta - itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee toimia esimerkillisesti kaikissa tilanteissa 6 Valmentajien koulutuksen ja perehdyttämisen periaatteet 6.1 Valmentaja- ja tuomarikoulutus Valmentajien ammattitaitoa ja tietotaitoa pyritään kehittämään tarjolla olevan koulutuksen avulla.

13 6.2 Luistelukoulu Luistelukouluohjaajat ja avustajat koulutetaan tehtäväänsä. 6.3 Seuratoiminnan koulutus Seuran toimihenkilöt osallistuvat tarpeen ja kiinnostuksen mukaan mm. VALO:n, ESLU:n, Nuori Suomen, tai STLL:n järjestämiin infotilaisuuksiin, koulutuksiin ja kursseihin, tavoitteena olla ajan tasalla myös seuratoiminnan kehityksessä. 6.4 Muu koulutus Luistelijoiden vanhempia rohkaistaan STLL:n järjestämään koulutukseen. 7 Toimintamuodot ja kausimaksut kaudella Kausimaksuista päättäminen Seuran hallitus päättää kausimaksut kaikille ryhmille syys- ja kevätkauden alussa. Maksujen suuruuteen vaikuttavat harjoitusmäärät, palkkakustannukset sekä jäämaksut. Jotta kausimaksut pysyvät kohtuullisina talkootyönä tehtyä varainkeruuta toteutetaan kauden aikana tarvittaessa. Hallitus tarkentaa kauden talousarviota ja vahvistaa kausimaksut alkaen elokuun hallituksen kokouksessa. Kausimaksuista tiedotetaan hallituksen erillisellä tiedotteella. 7.2 Luistelukoulu ja harrasteryhmät Luistelukoulu jääharjoitus 1-2 krt / vko Tavoitteena tiistaisin ja/tai lauantaisin Konkarit harrasteryhmä (aikuisten luistelukoulu) jääharjoitus 1-2 krt / vko lauantai ja /tai sunnuntai Taiturit - harrasteryhmä jääharjoitus 2 krt / vko maanantai ja lauantai Tähdet harrasteryhmä jääharjoitus 1 krt / vko sunnuntai Timantit kehitysryhmä jääharjoitus 2 krt / vko, oheisharjoitus 1 krt / vko maanantai tai keskiviikko ja lauantai Lisätiedot luistelukoulusta ja harrasteryhmistä: luistelukoulu.ttk(at)hotmail.fi

14 7.3 Muodostelmaluistelujoukkueet Tulokkaat, Ice Sympathy jääharjoitus 3 krt / vko ja oheisharjoitus 3 krt / vko Minorit, Ice Melody jääharjoitus 3-4 krt/vko ja oheisharjoitus 3-4 krt / vko SM-Noviisit, Ice Fantasy jääharjoitus 5-6 krt / vko ja oheisharjoitus 4-5 krt / vko Muodostelman Nosteryhmä jääharjoitus 1-2 krt / vko Lisätiedot muodostelmajoukkueista: Muodostelmaluistelun vastuuvalmentaja Katariina Luotonen katariina.luotonen(at)gmail.com Aikuisten muodostelmaluistelujoukkue, Ice Comedy jääharjoitus 1 krt / vko ja oheisharjoitus 1 krt / vko lisätiedot: susanna.tolkko(a)wlanmail.com 7.4 Yksinluisteluryhmät Tintit jääharjoitus 3 krt / vko ja oheisharjoitus 2 krt / vko Alueryhmä Jääharjoitus 3-4 krt/vko ja oheisharjoitus 3-4 krt/vko K3 jääharjoitus 5 krt / vko ja oheisharjoitus 5 krt / vko K2 jääharjoitus 5-7 krt / vko ja oheisharjoitus 5-6 krt / vko K1 jääharjoitus 7-9 krt / vko ja oheisharjoitus 6 krt / vko K1 EDUSTUS jääharjoitus 7-12 krt / vko ja oheisharjoitus 6 krt / vko Lisätiedot yksinluisteluryhmistä: Urheilutoimenjohtaja Tero Hämäläinen urheilutoimenjohtaja.ttk(a)gmail.com

15

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 15.12.2014 Sisällysluettelo JUDOKERHON HALLINTO 2015 JA SEURAJOHTAMINEN... 4 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2015... 4 Judokerhon hallitus

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleinen... 3 2. Hallinto... 4 3. Toiminta... 5 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta...

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Kuntoliikuntajaosto

Lisätiedot

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 -

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 - Orimattilan Pedot jalkapallo Toimintaperiaatteet 2012 - 1. Toiminnan tarkoitus 1.1. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015. Vantaa Diving ry, johtokunta

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015. Vantaa Diving ry, johtokunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015 Vantaa Diving ry, johtokunta 17/10/2014 Sisällysluettelo Toiminnan lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet...2 Kokonaisbudjetti...3 Vauva- ja perhetoiminta...3

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA EURATOIMINNAN KÄIKIRJA Hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2014 Maskun Palloseura ry PL 4 21251 MAKU 2/33 IÄLLY 1 JOHDANTO... 3 1.1 TAVOITTEET JA TULEVAIUU... 4 1.2 TOIMINNAN ARVOPOHJA... 4 2 ORGANIAATIO

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot

ESIPUHE. Sastamalassa 7.2.2011. Mauri Esko

ESIPUHE. Sastamalassa 7.2.2011. Mauri Esko Sisällysluettelo 1. TOIMINTALINJAUS... 3 2. VALEPAN TOIMINTA-AJATUS... 3 Toiminnan lähtökohdat... 3 3. VALEPAN ARVOT... 3 Luottamus... 3 Sitoutuminen... 3 4. VALEPAN STRATEGISET TAVOITTEET... 3 Vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot