Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat"

Transkriptio

1 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat

2 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö Seuratoiminnan visio Seuran eettiset linjaukset Seuratoiminnan tavoitteet Käytännön periaatteet Seuran organisaatio Vastuuhenkilöiden roolit ja tehtävät... 5 Puheenjohtaja... 5 Varapuheenjohtaja... 6 Sihteeri... 6 Rahastonhoitaja... 6 Valmennusvastaava... 6 Luistelukouluvastaava... 6 Sinettiseuravastaava... 6 Tiedottaja... 6 Jäsenrekisterin ylläpitäjä... 7 Nettisivujen ylläpitäjä... 7 Kilpailuvastaava... 7 Tapahtumavastaava... 7 Sponsorivastaava... 7 Valmentajat ja ohjaajat... 7 Vanhemmat Pelisäännöt seuran eri ryhmissä/joukkueissa Seuran toimintamuodot... 9 Alle kouluikäiset... 9 Kouluikäisille... 9 Lasten ja nuorten joukkueet Ryhmäetenemiskaavio Aikuisille... 13

3 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 2 1. Seuratoiminnan visio Kaarinan Taitoluistelijat on vuonna 2015 jäsenmäärältään Kaarinan suurin jääurheiluseura. Seura tarjoaa mahdollisuuden taitoluisteluharrastukseen 3-vuotiaasta aina 70- vuotiaaksi asti. Seurassa on mahdollista harrastaa muodostelmaluistelua SM-tasolla täysiikäiseksi asti. Seura tarjoaa myös muille kuin kilpaurheilusta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden harrastaa taitoluistelua. Kaarinan Taitoluistelijat on valmentajien keskuudessa arvostettu työnantaja, joka kuuntelee työntekijöitään ja mahdollistaa vaikuttamisen seuran toimintaan. Seura on maineeltaan luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta on avointa ja perustuu Nuoren Suomen sinettiseura kriteereihin. 2. Seuran eettiset linjaukset Toiminnan perusajatuksena on liikunnan, uuden oppimisen ja yhdessä tekemisen riemu. Liikunnan riemu näkyy hyvänä ilmapiirinä harjoituksissa, ahkerana harjoituksissa käymisenä ja motivoituneina harjoittelijoina. Valmentajat pitävät kirjaa harjoituksiin osallistumisesta ja toteuttavat vuosittain kyselyjä luistelijoiden parissa, missä tiedustellaan myös luistelijan omaa arviota motivaatiostaan. Jokainen seurassa harrastava lapsi ja nuori on yhtä arvokas ja valmentajia kannustetaan huomioimaan heidät myös yksilöinä. Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Seura järjestää luistelijoille ja heidän vanhemmilleen koulutustilaisuuksia myös terveistä elintavoista. Valmentajia rohkaistaan kuuntelemaan sekä nuoria että heidän vanhempiaan. Kaikkia valmentajia ja seuratoimijoita kannustetaan osallistumaan koulutuksiin, joiden kustannuksiin myös seura osallistuu.

4 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 3 3. Seuratoiminnan tavoitteet Seura pysyy Nuoren Suomen sinettiseurana ja päivittää toimintalinjojaan säännölliseti. Seura kasvattaa lapsia ja nuoria urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan, jotta liikunta säilyisi heidän elämässään myös aikuisiällä. Kaarinan Taitoluistelijoilla on alueen arvostetuin luistelukoulu, jonka toiminta perustuu osaavaan valmennukseen ja ohjaukseen ja on hyvin organisoitua. Muodostelmajoukkueemme menestyvät hyvin myös SM-tasolla ja joukkueilla on hyvä itsetunto, joka perustuu asiantuntevaan valmennukseen ja vahvaan seuraidentiteettiin. Seura kouluttaa jatkuvasti uusia valmentajia, kannustaa omia kasvattejaan lähtemään ohjaajakoulutukseen ja tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua lasten ohjaukseen luistelukouluissa. Seuran ohjaajat, valmentajat ja aikuiset käyttäytyvät esimerkillisesti päihteiden suhteen. Päihteitä ei nautita eikä humaltuneena esiinnytä lasten ja nuorten läsnäollessa. Seura aktivoi uusia vapaaehtoisia mukaan seuratoimintaan, palkitsee aktiivisia seuratoimijoita ja järjestää tulevaisuudessa myös vuotuisen virkistystapahtuman kaikille vapaaehtoisille. Joukkuieden parissa toimivat aktiiviset seuratoimijat pyrkivät tunnistamaan uusia vapaaehtoisia ja kertomaan heille seuratoiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista. Aktiivisia seuratoimijoita palkitaan kunniakirjoin joka vuosi järjestettävässä kevätnäytöksessä. Seura pyrkii hankkimaan isoja sponsoreita koko seuralle, jotta toiminnan jaajentuessa kausimaksut pystytään pitämään kohtuullisina.

5 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 4 4. Käytännön periaatteet Johtokunta päättää valmennusvaliokuntaa ja valmentajia kuultuaan minkätasoisia joukkueita seurassa luistelee. Valmentajat päättävät ryhmien ja joukkueiden muodostamisesta. Muodostelmaluistelijoiden harjoitusmäärät noudattavat Suomen Taitoluisteluliiton laatimaan muodostelmaluistelijan urapolku ohjelmaa. Yksinluistelusta kiinnostuneet pienet luistelijat pyritään ohjaamaan alueen muihin seuroihin, jotka ovat erikoistuneet yksinluisteluvalmennukseen (mm. TRT, STR, Vg-62). Valmentajat päättävät kilpailuihin osallistumisesta yhdessä joukkueen vastuuhenkilöiden kanssa. Valmentajat päättävät kilpailevan joukkueen kokoonpanon kilpailukohtaisesti. Ennen uuden kauden alkua johtokunta hyväksyy talousvaliokunnan tekemän ehdotuksen kausimaksujen suuruudesta. Kausimaksut pitävät sisällään harjoittelusta, valmennuksesta ja kilpailumaksuista aiheutuneita kustannuksia. Seura kattaa osan näistä kustannuksista seurakompensaatiolla, jonka suhteellinen osuus kasvaa harjoittelumäärän ja kustannusten kasvaessa. Seuran yhteisestä varainhankinnasta saadut varat pyritään käyttämään täysimääräisenä seurakompensaation kartuttamiseen. Seura maksaa valmentajien kilpailumatkoista aiheutuneet kustannukset ja päivärahat. Seuran pääasiallinen viestintäkanava on nettisivut, joiden päävastuinen päivittäjä on johtokunnan jäsen. Johtokuntaan kuuluva luistelukouluvastaava tiedottaa luistelukoululaisten ajankohtaisista asioista myös sähköpostin välityksellä. Joukkuiella on omat tiedotuskanavat, joista he voivat päättää itsenäisesti. Jokaisesta joukkueesta on edustus johtokunnassa, jotta tiedonkulku helpottuu. Johtokuntaan kuuluva valmennusvastaava toimii tiedonvälittäjänä johtokunnan ja valmentajien välillä. Seuran aikuiset, valmentajat ja ohjaajat käyttäytyvät esimerkillisesti päihteiden käytön suhteen. Seura kannustaa erityisesti joukkueissa luistelevien lapsien ja nuorien vanhempia osallistumaan seuran yhteisiin talkoisiin. Talkoissa pyritään korostamaan yhdessä tekemisen iloa. Kaikkille vapaaehtoistoimintaan ja talkoisiin osallistuneille järjestetään vuosittain virkistystapahtuma. Uusia seuratoimijoita pyritään rekrytoimaan aktiivisten talkoolaisten joukosta. Rekrytoinnissa pidetään mielessä tasapuolinen edustus eri joukkueista ja muista ryhmistä.

6 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 5 Seura palkitsee vuosittain kevätnäytöksen yhteydessä aktiivisia seuratoimijoita kunniakirjoilla. Kaikille vapaaehtoisille järjestetään vuosittain yhteinen virkistystilaisuus kiitokseksi panoksesta seuran hyväksi. Seura pyrkii tarjoamaan osaamistaan liikunnan ohjauksessa ja luistelutapahtumien järjestämisessä yhteistyökumppaneilleen. Kaarinan Taitoluistelijat on maineeltaan luotettava ja osaava yhteistyökumppani. 5. Seuran organisaatio Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Valmennusvastaava Luistelukouluvastaava Sinettiseuravastaava Tiedottaja Jäsenrekisterin ylläpitäjä Nettisivujen ylläpitäjä Kilpailuvastaava Tapahtumavastaaja (näytökset) Sponsorivastaava Tehtävät jaetaan johtokunnan järjestäytyessä Valmentajat ja ohjaajat Joukkueiden johtajat, huoltajat ja rahastonhoitajat Kilpailuissa ja tapahtumissa: mm. lipunmyyjät, koppiemot, kuulluttajat, pisteidenlaskijat, myyjät, arpajaisten järjestäjät, järjestysmiehet yms. 6. Vastuuhenkilöiden roolit ja tehtävät Puheenjohtaja Kutsuu johtokunnan koolle ja laatii kokousten esityslistat. Tekee valmentajien työsopimukset. Hyväksyy valmentajien tuntilistat. Lumilyhtyarpojen ja kesäteatterin vastuuhenkilö. Laatii kaupungin avustushakemuksen keväisin ja kartoittaa muita avustuslähteitä. Laatii ehdotuksen seuran vuotuisesta toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta. Toimii yhteyshenkilönä mm. Suomen Taitoluisteluliittoon ja Kaarinan kaupunkiin. Vastaa Kaarinan kaupungin liikuntapaikkahakemuksista.

7 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 6 Päättää kausimaksujen hyvittämisestä (mm. vajaat kaudet). Hyväksyy seuratoimijoiden ja valmentajien osallistumiset koulutuksiin. Edustaa seuraa. Varapuheenjohtaja Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä puheenjohtajan ollessa estyneenä. Vastaa omasta vastuualueestaan, joka sovitaan johtokunnan järjestäytyessä. Sihteeri Laatii kokousten pöytäkirjat. Tekee Suomen Taitoluisteluliitolle vuosittaisen seuraselvityksen elokuun alussa. Rahastonhoitaja Vastaa seuran päätilin kirjanpidosta ja kokoaa koko seuran kirjanpidon. Laatii vuosittaisen talousarvion ja tilinpäätöksen. Maksaa valmentajien palkat, matka- ja kulukorvaukset. Laskuttaa luistelukoululaisten kausimaksut. Toimii joukkueiden rahastonhoitajien tukena. Valmennusvastaava Kutsuu koolle valmennusvaliokunnan ja valmistelee esityslistan. Toimii tiedonvälittäjänä valmentajien ja johtokunnan välillä. Järjestää säännöllisiä tapaamisia valmentajille. Vastaa ulkopuolelta ostetun oheisharjoittelun hankinnasta ja toimii yhteyshenkilönä. Luistelukouluvastaava Vastaa yhteistyössä luistelukoulun vastuuvalmentajan kanssa luistelukoulun toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tiedottaa luistelukoululaisten vanhemmille luistelukoulun toiminnasta. Vastaa luistelukouluosuudesta nettisivuilla. Huolehtii luistelukoululisensseistä. Tilaa luistelukoulumateriaalin taitoluisteluliitosta Sinettiseuravastaava Vastaa sinettiseuratoiminnasta ja toimii sinettiseura-yhteyshenkilönä. Tiedottaja Tiedottaa seuran toiminnasta medialle. Vastaa lehtimainonnasta. Laatii näytösjulisteet ja muut mainokset yhteistyössä muiden johtokuntalaisten kanssa.

8 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 7 Jäsenrekisterin ylläpitäjä Päivittää jäsenrekisteriä ja toimittaa luistelukouluvalmentajille ajanmukaiset listat ryhmien jäsenistä. Nettisivujen ylläpitäjä Toimii Sporttisait-yhteyshenkilönä Vastaa nettisivujen rungosta ja ulkonäöstä. Päivittää nettisivuja saamansa informaation perusteella. Ohjeistaa muita nettisivujen päivittäjiä. Kilpailuvastaava Toimii seuran järjestämien kilpailujen koordinaattorina. Rekrytoi vapaaehtoistyöntekijät kilpailuihin. Ylläpitää kilpailujen ohjekansiota ja vastaa, että kaikki tehtävät tulee tehtyä. Tapahtumavastaava Toimii näytösten koordinaattorina. Rekrytoi vapaaehtoistyöntekijät näytöksiin. Ylläpitää näytösten ohjekansiota ja vastaa, että kaikki tehtävät tulee tehtyä. Toimii näytöksistä vastaavien valmentajien yhteyshenkilönä. Sponsorivastaava Kartoittaa mahdollisia sponsoreita koko seuralle. Tiedottaa joukkueille koko seuran sponsoreista. Laatii sponsorikirjeet. Toimii johtokunnan yhteyshenkilönä sponsoreille. Huolehtii sposorisopimusten toteutumisesta yhteistyössä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Valmentajat ja ohjaajat Vastaavat omien ryhmiensä valmennuksen sisällöstä ja päättävät kilpailuihin osallistumisesta. Pitävät kirjaa harjoituksiin osallistuvista luistelijoista. Huolehtivat tuntiraporttien laatimisesta ajallaan. Vastaavat jatkuvasta kouluttautumisestaan ja pyrkivät aktiivisesti etsimään itselleen sopivia koulutuksia. Osallistuvat aktiivisesti seuran kehittämiseen johtokunnan valmennusvastaavan johdolla. Vanhemmat Kannustavat ja tukevat omaa ja mahdollisuuksien mukaan myös muita luistelijoita. Antavat valmentajille ja ohjaajille työrauhan.

9 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 8 Ymmärtävät urheiluseuratoiminnan periaatteet. Osallistuvat talkoisiin. Pystyvät antamaan myös positiivista palautetta aktiivisille seuratoimijoille. 7. Pelisäännöt seuran eri ryhmissä/joukkueissa Pelisääntökeskusteluissa sovitaan seuraavista asioista o Miten luistelijat kohtelevat luistelu- ja joukkuekavereitaan o Miten käyttäydytään harjoituksissa yksilönä ja joukkueena o Vanhempien roolista oman lapsen harrastuksessa o Vanhempien osallistumisesta seuran toimintaan o Miten edistetään terveellisiä elämäntapoja o Miten luistelijat valitaan kilpailu- ja esiintymiskokoonpanoihin ISU-arviointia käyttäviin kisoihin valitaan teknisesti parhaimmat luistelijat. Valmentajat ovat vastuussa siitä, että kilpailukalenterissa on tarpeeksi myös muuta kuin ISU-arvointia käyttäviä kisoja, jotta mahdollisimman moni luistelija pääsee osallistumaan kilpailuihin. Ahkerasti harjoittelevia ja motivoituneita luistelijoita pyritään valitsemaan kilpailukokoonpanoihin. Viimeistään joulu- ja kevätnäytöksissä varmistetaan se, että kaikki luistelijat pääsevät esiintymään kauden aikana.

10 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 9 8.Seuran toimintamuodot Alle kouluikäiset Kaarikoulu 3-6 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kerran viikossa o Torstaisin tai Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Lauantaisin , Paimion jäähalli o Hinta: 105 / kevät 2013 o Päätavoitteet: Luistelun alkeiden hallitseminen; sujuva eteneminen jäällä, kaatuminen ja ylösnouseminen sekä liukuminen. Alkeispotkuista siirtyminen oikeaan potkutekniikkaan, joka tuo mukanaan luistelijalle lisää vauhtia ja liukua. Erilaisten liukujen harjoitteleminen kahdella ja yhdellä jalalla, tasajalkahypyt vauhdista ja ilman, alkeispiruetit ja taaksepäin luisteluun tutustuminen ovat esimerkkejä harjoiteltavista lajitaidoista. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Tähdet 3-6 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kaksi kertaa viikossa o Torstaisin ja Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 185 / kevät 2013 o Päätavoitteena on antaa luistelijoille valmiudet, että luistelija pystyy myöhemmin siirtymään tästä kehitysryhmästämme seuramme joukkueisiin. Harjoittelemme mm. oikeaa ja liukuvaa potkutekniikka eteen- ja taaksepäin sekä kaarella luistelua. Asioista aletaan puhua oikeilla luistelutermeillä, jotta ne tulevat pikkuhiljaa tutuiksi. Opettelemme myös sirklaustekniikka eteenpäin ja pohjustamme valmiuksia taaksepäin sirkaluksen oppimisille. Tavoitteena valmentajilla on, että lajitaitojen opettamisessa huomioidaan tarkasti looginen harjoittelujärjestys. Vaikeaa asiaa ei voi nimittäin oppia, jos pohjatyö on tehty huonosti. Tähtien kanssa aletaan myös tutustua oheisharjoitteluun, jotta joukkueisiin siirryttäessä oheisharjoittelu ei olisi aivan uusi asia. Oheisharjoittelu kestää n. 15 min ja koostuu erilaisista leikeistä. Näin saamme myös lisää monipuolisuutta harjoitteluumme. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Kouluikäisille Kaaritaiturit 6-10 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kerran viikossa o Torstaisin tai Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Lauantaisin , Paimion jäähalli o Hinta: 105 / kevät 2013 o Päätavoitteet: Alkeisluistelusta siirtyminen kohti kunnollista luistelutekniikka. Lajitaidot ovat aluksi pitkälti samat kuin kaarikoulussakin, mutta taitoja aletaan kauden mittaa syventämään ja aletaan keskittyä yhä enemmän kaarella luisteluun, johon koko lajimme perustuu. Kaaritaitureissa aletaan harjoitella mm. sirklauksen alkeita, sekä

11 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 10 tutustumaan kaariin. Erilaisia lajitaitoja aletaan harjoittelemaan niin eteenkuin taaksepäin. Luistelijoille aletaan opettaa oikeita luistelutermejä. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Piruettitähdet yli 9-vuotiaille o yksilötaitoryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa o Torstaisin ja Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 185 / kevät 2013 o Taidolliset tavoitteet: kolmoset sisä ja ulko, yhden jalan piruetti vähintään kolmella kierroksella, istumapiruetti asento (vaikkei pyörisikään), vaakaliuku eteen ja taaksepäin, sirklaukset eteen ja taakse, vähintään 3 yksöishyppyä, kantakäännös/kiliaani askel. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Lasten ja nuorten joukkueet Mini Edges 5-9 -vuotiaat o Alueellinen Tulokasjoukkue o Tiistai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke tai Telinevoimistelu La o Hinta: 650 o Tavoitteet: Tekniset: sirklaus, peruskaaret ja kolmoset, tunnistaa ulko- ja sisäkaaren eron, kantakännökset, monipuoliset liukusarjoitteet, yksinluisteluliikkeistä peruspiruetit ja hyppyjen alkeet, osaa luistella otteessa, molempiin suuntiin/molemmilla jaloilla harjoittelu, pääpaino harjoittelussa yksilötaidoissa; Fyysiset taidot: perusmotoristen taitojen harjoittelu, koordinaatioharjoittelu, liikkuvuusharjoittelu, yleistaitavuutta tukeva liikunta (muut lajit, leikit, pelit); Taiteelliset taidot: osaa yhdistää liikkeen musiikin tempoon ja rytmiin, peruskäsiliikkeiden harjoittelu, tanssiharjoittelu; Lajitaidot: osaa perusotteet, osaa luistella pienissä riveissä/pareittain, tietää peruselementit, oppii tunnistamaan helppotahtisesta musiikista rytmin, luistimien kiinnisitominen; Psyykkiset taidot: positiivisen ilmapiirin tärkeyden ymmärtäminen, rohkeus, ymmärtää kannustuksen, joukkuehengen ja pelisääntöjen merkityksen; Sosiaaliset taidot: joukkuekavereiden huomioonottaminen, harjoituksissa käyttäytyminen, rutiinit o Lisätietoja: Anna-Maria Kukila, Little Edges alle 11-vuotiaat o Tulokasjoukkue o Tiistai , Perjantai JA Lauantaina , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke tai Telinevoimistelu La o Hinta: 1000 o Tavoitteet: Luistelulliset tavoitteet: Sujuva sirklaus eteen ja taakse. Perusluistelu hyvällä vauhdilla ja liu ulla, kaaren käyttö kaikessa tekemisessä! Askeleista kantakäännökset, kolmoset es, eu ja ts, tu, kaksoiskolmoset eu, es. Tutustuminen astetta vaikeampiin askeleihin,

12 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 11 esim. käänteet, vastakäänteet ja vastakolmoset, twisselit. Hyvä kukkopiruetti, helpot yksöishypyt sujuvasti. Kaikki yksöishypyt tulisi käydä läpi tekniikkajäillä kauden aikana. ( Ei Axel). Heti syksyllä muutama luistelija aloittaa tutustumisen minorijoukkueen tasoon ja vauhtiin. Uusia tuplaajia nostetaan jälleen jouluna. Tavoitteena olisi saada mahdollisimman monta tuplaajaa kauden aikana. Oheisharjoittelun tavoitteet: Tärkein tavoite tanssitunneilla on keskivartalon hallinnan kehittäminen ja sitä kautta asennon parantaminen jäällä. Tavoitteena on myös löytää kauniita liikeratoja jäälle. Tanssitunneilla tulisi erityisesti keskittyä rytmiikan kehittämiseen. Telinevoimistelun tavoitteena on kehittää monipuolisesti motoriikkaa ja liikkuvuutta. Lajioheisten tavoitteena on tukea kilpailuohjelmaa, sekä kehittää luistelijoiden musiikin kuuntelukykyä, sekä kaunistaa ja yhtenäistää ohjelman liikekieltä. Kuntoohareiden tavoitteena on opetella ja tutustua lajia tukevaan fyysiseen harjoitteluun. o Lisätietoja: Stina Bergroth-Koiranen, puh Golden Edges alle 12-vuotiaat o Minorijoukkue o Tiistai , Keskiviikko , Torstai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke ja Telinevoimistelu La o Hinta: 1450 o Tavoitteet: Taidollisia tavoitteita: Perusluistelun kehittäminen, johon sisältyy kaariluistelu, perusaskeleiden virheetön suorittaminen sekä ylävartalon hallinnan parantaminen. Lisäksi kevättä kohti tavoitteena on vaikeamman tason askeleiden opettelu. Luistelullisia tavoitteita on lisäksi perusliukujen hyvä hallinta sekä vaikeamman tason liukujen opettelu. Tavoitteena on myös yksöishyppyjen (paitsi axel) ja perus piruettien osaaminen. Tavoitteena on myös siirtää tämä perusluistelullisten taitojen kehittyminen kilpailuohjelmaan. Tavoitteena on myös kilpailuohjelman hyvä hallinta ja erilaisten muodostelmaluisteluelementtien hallinta. Oheisharjoittelun tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvin jäällä tapahtuvaa harjoittelua. Esimerkiksi tanssitunneilla keskitytään ylävartalon hallintaan ja sitä kautta yritetään saada luisteluasentoa paremmaksi jäällä. Telinevoimistelun tavoitteena on puolestaan kehittää monipuolisesti motoriikkaa ja liikkuvuutta. Lajioheisten tavoitteena on tukea kilpailuohjelman harjoittelua, kehittää musiikin kuuntelukykyä sekä saada joukkueen liikkeistä yhtenäisiä. Kunto-oheisten tavoitteena on kehittää monipuolisesti eri fyysisen harjoittelun osa-alueita (kestävyys, liikkuvuus, nopeus ja voima), jotka tukevat minori-ikäisten luistelijoiden kehitystä. Säännöllisen alku- ja loppuverryttelyn tekemisen tavoitteena on vammojen ennaltaehkäisy ja palautumisen nopeuttaminen.

13 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 12 Kilpailullisia tavoitteita on on omaan kilpailusuoritukseen keskittyminen ja oman tason nostaminen kilpailuissa. Kilpailuiden tavoitteena on myös oppia hallitsemaan omaa jännitystä ja pyrkiä silti parhaimpaan suoritukseensa, vaikka jännittääkin. Sijoituksellisia tavoitteita joukkueella ei ole. o Lisätietoja: Riikka Laaninen, Diamond Edges alle 15-vuotiaat o SM-noviisijoukkue o Maanantai , Tiistai , Keskiviikko , Perjantai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke o Hinta: 1700 o Tavoitteet: Luistelullisia tavoitteita on kaaren käyttö kaikessa harjoittelussa sekä vaikeamman tason askeleiden sujuminen. Tavoitteena on myös parantaa polven käyttöä kaikissa askeleissa ja liu un parantamista luistelussa. Tavoitteena on myös loppuunasti tekemisen parantaminen ja perusluistelun vieminen uudelle tasolle. Tavoitteena on myös ylävartalon hallinta ja vartalon monipuolinen käyttö luistelussa. Tavoitteena on myös piruettien, yksöishyppyjen ja vaikeammantason liukuasentojen hyvä hallinta. Tavoitteena on myös vauhdin parantaminen niin tavallisessa harjoittelussa kuin kilpailuohjelmassa. Tavoitteena on myös parantuneiden taitojen siirtäminen kilpailuohjelmaan ja saada vaikeamman tason elementtejä läpi kilpailuohjelmassa. Oheisharjoittelun tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvin jäällä tapahtuvaa harjoittelua. Esimerkiksi tansitunneilla tavoitteena on keskivartalon hallinan parantaminen ja sitä kautta tavoitteena on saada parempi luisteluasento jäälle. Tanssituntien tavoitteena on myös vartalonkäytön opettelimnen ja siten pyritään siirtämään "kauniita liikeratoja" myös jäälle. Lajiharjoitusten tarkoituksena on tukea kilpailuohjelman harjoittelua, syventyä käsien ja päiden asentoihin ja eläytymiseen ohjelmassa. Tavoitteena on siis saada joukkueen liikkeistä mahdollisimman yhtenäisiä. Kunto-oheisten tavoitteena on kehittää monipuolisesti eri fyysisen harjoittelun osa-alueita (kestävyys, liikkuvuus, nopes ja voima) noviisi-ikäisten luistelijoiden kehityksen mukaisesti. Tavoitteena on hyvä peruskestävyys ja lihastasapaino. Tavoitteena on myös pikkuhiljaa tutustuttaa luistelijat pienillä painoilla treenaamiseen valvotuissa olosuhteissa. Kunto- oheisissa keskitytään erityisesti niihin lihasryhmiin, joita tarvitaan muodostelmaluistelussa. Tavoitteena on myös säännöllinen alku- ja loppuverryttely vammojen ennaltaehkäisemiseksi ja palautumisen nopeuttamiseksi. Kilpailullisia tavoitteita ovat omaan suoritukseen keksittyminen ja oman suorituksen parantaminen jokaisissa kilpailuissa. Tavoitteena on myös päästä SM-loppukilpailuun sekä saada vaikeamman tason elementit läpi kilpailuissa. o Lisätietoja: Riikka Laaninen,

14 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 13 Ryhmäetenemiskaavio Aikuisille Kaarinaiset o Tekniikkaryhmä harjoittelee kerran viikossa o Tiistaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 190 / kevät 2013; (Vintage Edges joukkuelaisille 95 ) o Tavoitteena tarjota luistelutekniikan opetusta sekä vasta-alkajille että hieman kokeneemmille aikuisluistelijoille. o Lisätietoja: Janina Holma, puh Vintage Edges yli 25-vuotiaille o Kilpaileva aikuisjoukkue o Keskiviikkoisin , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu tarvittaessa o Hinta: 420 / kausi o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Yksinluistelun testijärjestelmät

Yksinluistelun testijärjestelmät Yksinluistelun testijärjestelmät Anne Fagerström Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

Vihdin Taitoluistelijat ry

Vihdin Taitoluistelijat ry 2015-2016 Vihdin Taitoluistelijat ry K3 ryhmä Kilparyhmä K3 (6-9 v) Kilparyhmä K3 on kilparyhmä, johon noustaan kehitysryhmästä taitojen ollessa riittävällä tasolla kilparyhmään siirtymiseksi. Tässä ryhmässä

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

YL vanhempainilta

YL vanhempainilta YL vanhempainilta 6.5.2013 Tervetulosanat, Tiina Taponen Esittelyt Puheenjohtaja Valmentajat Yksinluistelun taustavoimia (varustepörssi, koulutuspäällikkö, jaoston jäsenet, yksinluisteluvastaava jne) Vanhempien

Lisätiedot

Vanhempaininfo

Vanhempaininfo Vanhempaininfo 4.2.2017 Taitoluistelu Yksinluistelu Jäätanssi Pariluistelu Muodostelmaluistelu Muodostelmaluistelu Vaikea ja monipuolinen taito- ja joukkuelaji Kuviot Otteessa ja yksin luisteleminen Perusluistelu,

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E ryhmä 2016-2017 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E Valmennus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta, ryhmäopetus yhdessä K1S tai K1A+K1K ryhmän kanssa. K1E luistelijat kilpailevat

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08. Esityslista Robin Hood ry Hallituksen kokous 5/2015 Aika: 29.9.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Anne Lantee Jukka Karvonen Seppo Hätönen Jarkko

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista:

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: Sivu 1 / 6 13.5.2012 Kausi 2016-2017 Hei luistelijat ja luisteluvanhemmat! Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: TASOT Tulevalla kaudella VLK:n luistelijat luistelevat

Lisätiedot

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30 INFOTILAISUUS Moision koulun ruokala 24.5.2016 klo 18.30 Illan aiheita Uplakers Taitoluistelun toiminta-ajatus seuratoiminnassa ja valmennuksessa Luistelijan polku Uplakers Taitoluistelussa Varainhankinta

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

VG-62 Muodostelmaluistelu Kutsukilpailu , Turku Tulokkaat

VG-62 Muodostelmaluistelu Kutsukilpailu , Turku Tulokkaat VG-62 Muodostelmaluistelu Kutsukilpailu 6.1.2016, Turku Tulokkaat Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä 1 Valley Bay Synchrokids Espoon Jäätaiturit 31,33 38,33 0,00 69,67 2 Team

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Tampereen Urheilulääkäriaseman iltaseminaari 6.5.2008 Tavoitteena menestyvä urheilija Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Juha Koskela Lasketaanpa arvio: Alkuverryttelyyn 20 min (on aika vähän nopeus-,

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1

KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1 KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1 SUUNNITELMALLISUUS TEHTÄVÄ: Mitä asioita tulee huomioida joukkueen kausisuunnitelmaa tehtäessä? VALMENTAMALLA VAI VAHINGOSSA?

Lisätiedot

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI N TOIMINTAMALLI JA SÄÄNNÖT luistelukoulun_toimintamalli_versio_2.doc 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 N TOIMINTAMALLI...3 Lajiin tutustuminen...3 N SÄÄNNÖT JA OIKEUDET...4 Käyttäytyminen ja

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot,

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Nuoren moukarinheittäjän harjoittelu. Moukarikarnevaalit 29.6-2.7.2006 Kaustinen

Nuoren moukarinheittäjän harjoittelu. Moukarikarnevaalit 29.6-2.7.2006 Kaustinen Nuoren moukarinheittäjän harjoittelu Moukarikarnevaalit 29.6-2.7.2006 Kaustinen Mitä ominaisuuksia vaaditaan? Antropometria miehet 180-200cm naiset 170-190cm Moukarinheitossa pärjää myös hieman pienemmät

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Urheilijan polku. Joukkuekaavio cheer: Joukkuekaavio tanssi:

Urheilijan polku. Joukkuekaavio cheer: Joukkuekaavio tanssi: Urheilijan polku Joukkuekaavio cheer: Joukkuekaavio tanssi: Mikrot Epelit, Elves joukkuekoko max. 15-25 / 2-3 valmentajaa motoristen perustaitojen ja perusvalmiuksien opettelu (esim. juokseminen, hyppääminen,

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Rangers Ahmat pojat -04

Rangers Ahmat pojat -04 Rangers Ahmat pojat -04 Vanhempainkokous 17.5.2016 Agenda Joukkueen nopea tilanne katsaus ja suunnitelma kaudelle 2016-2017 Ensi kauden valmennuskuviot Kesävuorot ja harjoittelu Miten edetään? Ahmat kaudella

Lisätiedot

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintalinjan runkosuunnitelma...3 Oushinkan Ry:n visio...3 Eettiset linjaukset...3 Seuratoiminnan tavoitteet 2009-2011...4 Käytännön toimintatapoja...5

Lisätiedot

Kausisuunnitelma K2 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

Kausisuunnitelma K2 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY Kausisuunnitelma K2 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K2 ryhmä Ikäjakauma 8-12v Kilparyhmä K2 on kilparyhmä, johon siirrytään K3-ryhmästä taitotason kasvaessa vaaditulle tasolle. Ryhmässä harjoitellaan

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Yleistä Valmennuksen kokonaissuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi seuraan tulevalle valmentajalle ja nykyisille valmentajille. Tämä suunnitelma on hyväksytetty

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU E1 - D2

PELAAJAPOLKU E1 - D2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU E1 - D2 D2 KAKSI RYHMÄÄ, PUNAINEN/VALKOINEN E1 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Keskittymisen valmiuksien tavoitteita Mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen

Lisätiedot

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A Päivitetty 30.9.2010 SISÄLLYS 1 A-VOLLEYN ESITTELY... 1 2 A-VOLLEYN TOIMINTA-AJATUS ELI VISIO... 1 3 A-VOLLEYN LINJAUKSET... 1 4 TAVOITTEET... 1 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet...

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

B-Joukkue - Pelaajapalaveri

B-Joukkue - Pelaajapalaveri B-Joukkue - Pelaajapalaveri 12.5.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Jääkiekkoliiton Arvot B-joukkueen Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38. PÖYTÄKIRJA Robin Hood ry Hallituksen kokous 1/2016 Aika: 15.12.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Seppo Hätönen Jukka Karvonen Anne Lantee Joonas

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry.

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Sisällys 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Seuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatapoja 4.1 Ryhmien muodostaminen 4.2 Harjoittelun määrä eri ikäisillä

Lisätiedot

Future Olympic Lions

Future Olympic Lions Future Olympic Lions Luistelun tehostaminen Tuomo Kärki Laji- ja pelitaidot Lajitaidot = Lajikohtainen taitavuus sisältää lajin tekniikan tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen eri tilanteiden mukaan, tekniikassa

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Kaarinan Taitoluistelijat ry

TOIMINTALINJA Kaarinan Taitoluistelijat ry TOIMINTALINJA 2016-2017 Kaarinan Taitoluistelijat ry Sisällys 1 Seuran visio... 2 2 Arvot ja eettiset linjaukset... 2 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet... 3 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet... 3 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo 29.9.2014 Kataja-yu Seuran esittely Toiminnanjohtaja: Tomi Pyylampi - Vastuu, talous Valmennuspäällikkö: Anssi Vänskä - Valmennustoiminta + kilpailut

Lisätiedot