Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat"

Transkriptio

1 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat

2 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö Seuratoiminnan visio Seuran eettiset linjaukset Seuratoiminnan tavoitteet Käytännön periaatteet Seuran organisaatio Vastuuhenkilöiden roolit ja tehtävät... 5 Puheenjohtaja... 5 Varapuheenjohtaja... 6 Sihteeri... 6 Rahastonhoitaja... 6 Valmennusvastaava... 6 Luistelukouluvastaava... 6 Sinettiseuravastaava... 6 Tiedottaja... 6 Jäsenrekisterin ylläpitäjä... 7 Nettisivujen ylläpitäjä... 7 Kilpailuvastaava... 7 Tapahtumavastaava... 7 Sponsorivastaava... 7 Valmentajat ja ohjaajat... 7 Vanhemmat Pelisäännöt seuran eri ryhmissä/joukkueissa Seuran toimintamuodot... 9 Alle kouluikäiset... 9 Kouluikäisille... 9 Lasten ja nuorten joukkueet Ryhmäetenemiskaavio Aikuisille... 13

3 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 2 1. Seuratoiminnan visio Kaarinan Taitoluistelijat on vuonna 2015 jäsenmäärältään Kaarinan suurin jääurheiluseura. Seura tarjoaa mahdollisuuden taitoluisteluharrastukseen 3-vuotiaasta aina 70- vuotiaaksi asti. Seurassa on mahdollista harrastaa muodostelmaluistelua SM-tasolla täysiikäiseksi asti. Seura tarjoaa myös muille kuin kilpaurheilusta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden harrastaa taitoluistelua. Kaarinan Taitoluistelijat on valmentajien keskuudessa arvostettu työnantaja, joka kuuntelee työntekijöitään ja mahdollistaa vaikuttamisen seuran toimintaan. Seura on maineeltaan luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta on avointa ja perustuu Nuoren Suomen sinettiseura kriteereihin. 2. Seuran eettiset linjaukset Toiminnan perusajatuksena on liikunnan, uuden oppimisen ja yhdessä tekemisen riemu. Liikunnan riemu näkyy hyvänä ilmapiirinä harjoituksissa, ahkerana harjoituksissa käymisenä ja motivoituneina harjoittelijoina. Valmentajat pitävät kirjaa harjoituksiin osallistumisesta ja toteuttavat vuosittain kyselyjä luistelijoiden parissa, missä tiedustellaan myös luistelijan omaa arviota motivaatiostaan. Jokainen seurassa harrastava lapsi ja nuori on yhtä arvokas ja valmentajia kannustetaan huomioimaan heidät myös yksilöinä. Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Seura järjestää luistelijoille ja heidän vanhemmilleen koulutustilaisuuksia myös terveistä elintavoista. Valmentajia rohkaistaan kuuntelemaan sekä nuoria että heidän vanhempiaan. Kaikkia valmentajia ja seuratoimijoita kannustetaan osallistumaan koulutuksiin, joiden kustannuksiin myös seura osallistuu.

4 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 3 3. Seuratoiminnan tavoitteet Seura pysyy Nuoren Suomen sinettiseurana ja päivittää toimintalinjojaan säännölliseti. Seura kasvattaa lapsia ja nuoria urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan, jotta liikunta säilyisi heidän elämässään myös aikuisiällä. Kaarinan Taitoluistelijoilla on alueen arvostetuin luistelukoulu, jonka toiminta perustuu osaavaan valmennukseen ja ohjaukseen ja on hyvin organisoitua. Muodostelmajoukkueemme menestyvät hyvin myös SM-tasolla ja joukkueilla on hyvä itsetunto, joka perustuu asiantuntevaan valmennukseen ja vahvaan seuraidentiteettiin. Seura kouluttaa jatkuvasti uusia valmentajia, kannustaa omia kasvattejaan lähtemään ohjaajakoulutukseen ja tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua lasten ohjaukseen luistelukouluissa. Seuran ohjaajat, valmentajat ja aikuiset käyttäytyvät esimerkillisesti päihteiden suhteen. Päihteitä ei nautita eikä humaltuneena esiinnytä lasten ja nuorten läsnäollessa. Seura aktivoi uusia vapaaehtoisia mukaan seuratoimintaan, palkitsee aktiivisia seuratoimijoita ja järjestää tulevaisuudessa myös vuotuisen virkistystapahtuman kaikille vapaaehtoisille. Joukkuieden parissa toimivat aktiiviset seuratoimijat pyrkivät tunnistamaan uusia vapaaehtoisia ja kertomaan heille seuratoiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista. Aktiivisia seuratoimijoita palkitaan kunniakirjoin joka vuosi järjestettävässä kevätnäytöksessä. Seura pyrkii hankkimaan isoja sponsoreita koko seuralle, jotta toiminnan jaajentuessa kausimaksut pystytään pitämään kohtuullisina.

5 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 4 4. Käytännön periaatteet Johtokunta päättää valmennusvaliokuntaa ja valmentajia kuultuaan minkätasoisia joukkueita seurassa luistelee. Valmentajat päättävät ryhmien ja joukkueiden muodostamisesta. Muodostelmaluistelijoiden harjoitusmäärät noudattavat Suomen Taitoluisteluliiton laatimaan muodostelmaluistelijan urapolku ohjelmaa. Yksinluistelusta kiinnostuneet pienet luistelijat pyritään ohjaamaan alueen muihin seuroihin, jotka ovat erikoistuneet yksinluisteluvalmennukseen (mm. TRT, STR, Vg-62). Valmentajat päättävät kilpailuihin osallistumisesta yhdessä joukkueen vastuuhenkilöiden kanssa. Valmentajat päättävät kilpailevan joukkueen kokoonpanon kilpailukohtaisesti. Ennen uuden kauden alkua johtokunta hyväksyy talousvaliokunnan tekemän ehdotuksen kausimaksujen suuruudesta. Kausimaksut pitävät sisällään harjoittelusta, valmennuksesta ja kilpailumaksuista aiheutuneita kustannuksia. Seura kattaa osan näistä kustannuksista seurakompensaatiolla, jonka suhteellinen osuus kasvaa harjoittelumäärän ja kustannusten kasvaessa. Seuran yhteisestä varainhankinnasta saadut varat pyritään käyttämään täysimääräisenä seurakompensaation kartuttamiseen. Seura maksaa valmentajien kilpailumatkoista aiheutuneet kustannukset ja päivärahat. Seuran pääasiallinen viestintäkanava on nettisivut, joiden päävastuinen päivittäjä on johtokunnan jäsen. Johtokuntaan kuuluva luistelukouluvastaava tiedottaa luistelukoululaisten ajankohtaisista asioista myös sähköpostin välityksellä. Joukkuiella on omat tiedotuskanavat, joista he voivat päättää itsenäisesti. Jokaisesta joukkueesta on edustus johtokunnassa, jotta tiedonkulku helpottuu. Johtokuntaan kuuluva valmennusvastaava toimii tiedonvälittäjänä johtokunnan ja valmentajien välillä. Seuran aikuiset, valmentajat ja ohjaajat käyttäytyvät esimerkillisesti päihteiden käytön suhteen. Seura kannustaa erityisesti joukkueissa luistelevien lapsien ja nuorien vanhempia osallistumaan seuran yhteisiin talkoisiin. Talkoissa pyritään korostamaan yhdessä tekemisen iloa. Kaikkille vapaaehtoistoimintaan ja talkoisiin osallistuneille järjestetään vuosittain virkistystapahtuma. Uusia seuratoimijoita pyritään rekrytoimaan aktiivisten talkoolaisten joukosta. Rekrytoinnissa pidetään mielessä tasapuolinen edustus eri joukkueista ja muista ryhmistä.

6 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 5 Seura palkitsee vuosittain kevätnäytöksen yhteydessä aktiivisia seuratoimijoita kunniakirjoilla. Kaikille vapaaehtoisille järjestetään vuosittain yhteinen virkistystilaisuus kiitokseksi panoksesta seuran hyväksi. Seura pyrkii tarjoamaan osaamistaan liikunnan ohjauksessa ja luistelutapahtumien järjestämisessä yhteistyökumppaneilleen. Kaarinan Taitoluistelijat on maineeltaan luotettava ja osaava yhteistyökumppani. 5. Seuran organisaatio Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Valmennusvastaava Luistelukouluvastaava Sinettiseuravastaava Tiedottaja Jäsenrekisterin ylläpitäjä Nettisivujen ylläpitäjä Kilpailuvastaava Tapahtumavastaaja (näytökset) Sponsorivastaava Tehtävät jaetaan johtokunnan järjestäytyessä Valmentajat ja ohjaajat Joukkueiden johtajat, huoltajat ja rahastonhoitajat Kilpailuissa ja tapahtumissa: mm. lipunmyyjät, koppiemot, kuulluttajat, pisteidenlaskijat, myyjät, arpajaisten järjestäjät, järjestysmiehet yms. 6. Vastuuhenkilöiden roolit ja tehtävät Puheenjohtaja Kutsuu johtokunnan koolle ja laatii kokousten esityslistat. Tekee valmentajien työsopimukset. Hyväksyy valmentajien tuntilistat. Lumilyhtyarpojen ja kesäteatterin vastuuhenkilö. Laatii kaupungin avustushakemuksen keväisin ja kartoittaa muita avustuslähteitä. Laatii ehdotuksen seuran vuotuisesta toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta. Toimii yhteyshenkilönä mm. Suomen Taitoluisteluliittoon ja Kaarinan kaupunkiin. Vastaa Kaarinan kaupungin liikuntapaikkahakemuksista.

7 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 6 Päättää kausimaksujen hyvittämisestä (mm. vajaat kaudet). Hyväksyy seuratoimijoiden ja valmentajien osallistumiset koulutuksiin. Edustaa seuraa. Varapuheenjohtaja Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä puheenjohtajan ollessa estyneenä. Vastaa omasta vastuualueestaan, joka sovitaan johtokunnan järjestäytyessä. Sihteeri Laatii kokousten pöytäkirjat. Tekee Suomen Taitoluisteluliitolle vuosittaisen seuraselvityksen elokuun alussa. Rahastonhoitaja Vastaa seuran päätilin kirjanpidosta ja kokoaa koko seuran kirjanpidon. Laatii vuosittaisen talousarvion ja tilinpäätöksen. Maksaa valmentajien palkat, matka- ja kulukorvaukset. Laskuttaa luistelukoululaisten kausimaksut. Toimii joukkueiden rahastonhoitajien tukena. Valmennusvastaava Kutsuu koolle valmennusvaliokunnan ja valmistelee esityslistan. Toimii tiedonvälittäjänä valmentajien ja johtokunnan välillä. Järjestää säännöllisiä tapaamisia valmentajille. Vastaa ulkopuolelta ostetun oheisharjoittelun hankinnasta ja toimii yhteyshenkilönä. Luistelukouluvastaava Vastaa yhteistyössä luistelukoulun vastuuvalmentajan kanssa luistelukoulun toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tiedottaa luistelukoululaisten vanhemmille luistelukoulun toiminnasta. Vastaa luistelukouluosuudesta nettisivuilla. Huolehtii luistelukoululisensseistä. Tilaa luistelukoulumateriaalin taitoluisteluliitosta Sinettiseuravastaava Vastaa sinettiseuratoiminnasta ja toimii sinettiseura-yhteyshenkilönä. Tiedottaja Tiedottaa seuran toiminnasta medialle. Vastaa lehtimainonnasta. Laatii näytösjulisteet ja muut mainokset yhteistyössä muiden johtokuntalaisten kanssa.

8 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 7 Jäsenrekisterin ylläpitäjä Päivittää jäsenrekisteriä ja toimittaa luistelukouluvalmentajille ajanmukaiset listat ryhmien jäsenistä. Nettisivujen ylläpitäjä Toimii Sporttisait-yhteyshenkilönä Vastaa nettisivujen rungosta ja ulkonäöstä. Päivittää nettisivuja saamansa informaation perusteella. Ohjeistaa muita nettisivujen päivittäjiä. Kilpailuvastaava Toimii seuran järjestämien kilpailujen koordinaattorina. Rekrytoi vapaaehtoistyöntekijät kilpailuihin. Ylläpitää kilpailujen ohjekansiota ja vastaa, että kaikki tehtävät tulee tehtyä. Tapahtumavastaava Toimii näytösten koordinaattorina. Rekrytoi vapaaehtoistyöntekijät näytöksiin. Ylläpitää näytösten ohjekansiota ja vastaa, että kaikki tehtävät tulee tehtyä. Toimii näytöksistä vastaavien valmentajien yhteyshenkilönä. Sponsorivastaava Kartoittaa mahdollisia sponsoreita koko seuralle. Tiedottaa joukkueille koko seuran sponsoreista. Laatii sponsorikirjeet. Toimii johtokunnan yhteyshenkilönä sponsoreille. Huolehtii sposorisopimusten toteutumisesta yhteistyössä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Valmentajat ja ohjaajat Vastaavat omien ryhmiensä valmennuksen sisällöstä ja päättävät kilpailuihin osallistumisesta. Pitävät kirjaa harjoituksiin osallistuvista luistelijoista. Huolehtivat tuntiraporttien laatimisesta ajallaan. Vastaavat jatkuvasta kouluttautumisestaan ja pyrkivät aktiivisesti etsimään itselleen sopivia koulutuksia. Osallistuvat aktiivisesti seuran kehittämiseen johtokunnan valmennusvastaavan johdolla. Vanhemmat Kannustavat ja tukevat omaa ja mahdollisuuksien mukaan myös muita luistelijoita. Antavat valmentajille ja ohjaajille työrauhan.

9 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 8 Ymmärtävät urheiluseuratoiminnan periaatteet. Osallistuvat talkoisiin. Pystyvät antamaan myös positiivista palautetta aktiivisille seuratoimijoille. 7. Pelisäännöt seuran eri ryhmissä/joukkueissa Pelisääntökeskusteluissa sovitaan seuraavista asioista o Miten luistelijat kohtelevat luistelu- ja joukkuekavereitaan o Miten käyttäydytään harjoituksissa yksilönä ja joukkueena o Vanhempien roolista oman lapsen harrastuksessa o Vanhempien osallistumisesta seuran toimintaan o Miten edistetään terveellisiä elämäntapoja o Miten luistelijat valitaan kilpailu- ja esiintymiskokoonpanoihin ISU-arviointia käyttäviin kisoihin valitaan teknisesti parhaimmat luistelijat. Valmentajat ovat vastuussa siitä, että kilpailukalenterissa on tarpeeksi myös muuta kuin ISU-arvointia käyttäviä kisoja, jotta mahdollisimman moni luistelija pääsee osallistumaan kilpailuihin. Ahkerasti harjoittelevia ja motivoituneita luistelijoita pyritään valitsemaan kilpailukokoonpanoihin. Viimeistään joulu- ja kevätnäytöksissä varmistetaan se, että kaikki luistelijat pääsevät esiintymään kauden aikana.

10 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 9 8.Seuran toimintamuodot Alle kouluikäiset Kaarikoulu 3-6 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kerran viikossa o Torstaisin tai Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Lauantaisin , Paimion jäähalli o Hinta: 105 / kevät 2013 o Päätavoitteet: Luistelun alkeiden hallitseminen; sujuva eteneminen jäällä, kaatuminen ja ylösnouseminen sekä liukuminen. Alkeispotkuista siirtyminen oikeaan potkutekniikkaan, joka tuo mukanaan luistelijalle lisää vauhtia ja liukua. Erilaisten liukujen harjoitteleminen kahdella ja yhdellä jalalla, tasajalkahypyt vauhdista ja ilman, alkeispiruetit ja taaksepäin luisteluun tutustuminen ovat esimerkkejä harjoiteltavista lajitaidoista. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Tähdet 3-6 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kaksi kertaa viikossa o Torstaisin ja Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 185 / kevät 2013 o Päätavoitteena on antaa luistelijoille valmiudet, että luistelija pystyy myöhemmin siirtymään tästä kehitysryhmästämme seuramme joukkueisiin. Harjoittelemme mm. oikeaa ja liukuvaa potkutekniikka eteen- ja taaksepäin sekä kaarella luistelua. Asioista aletaan puhua oikeilla luistelutermeillä, jotta ne tulevat pikkuhiljaa tutuiksi. Opettelemme myös sirklaustekniikka eteenpäin ja pohjustamme valmiuksia taaksepäin sirkaluksen oppimisille. Tavoitteena valmentajilla on, että lajitaitojen opettamisessa huomioidaan tarkasti looginen harjoittelujärjestys. Vaikeaa asiaa ei voi nimittäin oppia, jos pohjatyö on tehty huonosti. Tähtien kanssa aletaan myös tutustua oheisharjoitteluun, jotta joukkueisiin siirryttäessä oheisharjoittelu ei olisi aivan uusi asia. Oheisharjoittelu kestää n. 15 min ja koostuu erilaisista leikeistä. Näin saamme myös lisää monipuolisuutta harjoitteluumme. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Kouluikäisille Kaaritaiturit 6-10 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kerran viikossa o Torstaisin tai Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Lauantaisin , Paimion jäähalli o Hinta: 105 / kevät 2013 o Päätavoitteet: Alkeisluistelusta siirtyminen kohti kunnollista luistelutekniikka. Lajitaidot ovat aluksi pitkälti samat kuin kaarikoulussakin, mutta taitoja aletaan kauden mittaa syventämään ja aletaan keskittyä yhä enemmän kaarella luisteluun, johon koko lajimme perustuu. Kaaritaitureissa aletaan harjoitella mm. sirklauksen alkeita, sekä

11 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 10 tutustumaan kaariin. Erilaisia lajitaitoja aletaan harjoittelemaan niin eteenkuin taaksepäin. Luistelijoille aletaan opettaa oikeita luistelutermejä. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Piruettitähdet yli 9-vuotiaille o yksilötaitoryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa o Torstaisin ja Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 185 / kevät 2013 o Taidolliset tavoitteet: kolmoset sisä ja ulko, yhden jalan piruetti vähintään kolmella kierroksella, istumapiruetti asento (vaikkei pyörisikään), vaakaliuku eteen ja taaksepäin, sirklaukset eteen ja taakse, vähintään 3 yksöishyppyä, kantakäännös/kiliaani askel. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Lasten ja nuorten joukkueet Mini Edges 5-9 -vuotiaat o Alueellinen Tulokasjoukkue o Tiistai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke tai Telinevoimistelu La o Hinta: 650 o Tavoitteet: Tekniset: sirklaus, peruskaaret ja kolmoset, tunnistaa ulko- ja sisäkaaren eron, kantakännökset, monipuoliset liukusarjoitteet, yksinluisteluliikkeistä peruspiruetit ja hyppyjen alkeet, osaa luistella otteessa, molempiin suuntiin/molemmilla jaloilla harjoittelu, pääpaino harjoittelussa yksilötaidoissa; Fyysiset taidot: perusmotoristen taitojen harjoittelu, koordinaatioharjoittelu, liikkuvuusharjoittelu, yleistaitavuutta tukeva liikunta (muut lajit, leikit, pelit); Taiteelliset taidot: osaa yhdistää liikkeen musiikin tempoon ja rytmiin, peruskäsiliikkeiden harjoittelu, tanssiharjoittelu; Lajitaidot: osaa perusotteet, osaa luistella pienissä riveissä/pareittain, tietää peruselementit, oppii tunnistamaan helppotahtisesta musiikista rytmin, luistimien kiinnisitominen; Psyykkiset taidot: positiivisen ilmapiirin tärkeyden ymmärtäminen, rohkeus, ymmärtää kannustuksen, joukkuehengen ja pelisääntöjen merkityksen; Sosiaaliset taidot: joukkuekavereiden huomioonottaminen, harjoituksissa käyttäytyminen, rutiinit o Lisätietoja: Anna-Maria Kukila, Little Edges alle 11-vuotiaat o Tulokasjoukkue o Tiistai , Perjantai JA Lauantaina , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke tai Telinevoimistelu La o Hinta: 1000 o Tavoitteet: Luistelulliset tavoitteet: Sujuva sirklaus eteen ja taakse. Perusluistelu hyvällä vauhdilla ja liu ulla, kaaren käyttö kaikessa tekemisessä! Askeleista kantakäännökset, kolmoset es, eu ja ts, tu, kaksoiskolmoset eu, es. Tutustuminen astetta vaikeampiin askeleihin,

12 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 11 esim. käänteet, vastakäänteet ja vastakolmoset, twisselit. Hyvä kukkopiruetti, helpot yksöishypyt sujuvasti. Kaikki yksöishypyt tulisi käydä läpi tekniikkajäillä kauden aikana. ( Ei Axel). Heti syksyllä muutama luistelija aloittaa tutustumisen minorijoukkueen tasoon ja vauhtiin. Uusia tuplaajia nostetaan jälleen jouluna. Tavoitteena olisi saada mahdollisimman monta tuplaajaa kauden aikana. Oheisharjoittelun tavoitteet: Tärkein tavoite tanssitunneilla on keskivartalon hallinnan kehittäminen ja sitä kautta asennon parantaminen jäällä. Tavoitteena on myös löytää kauniita liikeratoja jäälle. Tanssitunneilla tulisi erityisesti keskittyä rytmiikan kehittämiseen. Telinevoimistelun tavoitteena on kehittää monipuolisesti motoriikkaa ja liikkuvuutta. Lajioheisten tavoitteena on tukea kilpailuohjelmaa, sekä kehittää luistelijoiden musiikin kuuntelukykyä, sekä kaunistaa ja yhtenäistää ohjelman liikekieltä. Kuntoohareiden tavoitteena on opetella ja tutustua lajia tukevaan fyysiseen harjoitteluun. o Lisätietoja: Stina Bergroth-Koiranen, puh Golden Edges alle 12-vuotiaat o Minorijoukkue o Tiistai , Keskiviikko , Torstai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke ja Telinevoimistelu La o Hinta: 1450 o Tavoitteet: Taidollisia tavoitteita: Perusluistelun kehittäminen, johon sisältyy kaariluistelu, perusaskeleiden virheetön suorittaminen sekä ylävartalon hallinnan parantaminen. Lisäksi kevättä kohti tavoitteena on vaikeamman tason askeleiden opettelu. Luistelullisia tavoitteita on lisäksi perusliukujen hyvä hallinta sekä vaikeamman tason liukujen opettelu. Tavoitteena on myös yksöishyppyjen (paitsi axel) ja perus piruettien osaaminen. Tavoitteena on myös siirtää tämä perusluistelullisten taitojen kehittyminen kilpailuohjelmaan. Tavoitteena on myös kilpailuohjelman hyvä hallinta ja erilaisten muodostelmaluisteluelementtien hallinta. Oheisharjoittelun tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvin jäällä tapahtuvaa harjoittelua. Esimerkiksi tanssitunneilla keskitytään ylävartalon hallintaan ja sitä kautta yritetään saada luisteluasentoa paremmaksi jäällä. Telinevoimistelun tavoitteena on puolestaan kehittää monipuolisesti motoriikkaa ja liikkuvuutta. Lajioheisten tavoitteena on tukea kilpailuohjelman harjoittelua, kehittää musiikin kuuntelukykyä sekä saada joukkueen liikkeistä yhtenäisiä. Kunto-oheisten tavoitteena on kehittää monipuolisesti eri fyysisen harjoittelun osa-alueita (kestävyys, liikkuvuus, nopeus ja voima), jotka tukevat minori-ikäisten luistelijoiden kehitystä. Säännöllisen alku- ja loppuverryttelyn tekemisen tavoitteena on vammojen ennaltaehkäisy ja palautumisen nopeuttaminen.

13 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 12 Kilpailullisia tavoitteita on on omaan kilpailusuoritukseen keskittyminen ja oman tason nostaminen kilpailuissa. Kilpailuiden tavoitteena on myös oppia hallitsemaan omaa jännitystä ja pyrkiä silti parhaimpaan suoritukseensa, vaikka jännittääkin. Sijoituksellisia tavoitteita joukkueella ei ole. o Lisätietoja: Riikka Laaninen, Diamond Edges alle 15-vuotiaat o SM-noviisijoukkue o Maanantai , Tiistai , Keskiviikko , Perjantai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke o Hinta: 1700 o Tavoitteet: Luistelullisia tavoitteita on kaaren käyttö kaikessa harjoittelussa sekä vaikeamman tason askeleiden sujuminen. Tavoitteena on myös parantaa polven käyttöä kaikissa askeleissa ja liu un parantamista luistelussa. Tavoitteena on myös loppuunasti tekemisen parantaminen ja perusluistelun vieminen uudelle tasolle. Tavoitteena on myös ylävartalon hallinta ja vartalon monipuolinen käyttö luistelussa. Tavoitteena on myös piruettien, yksöishyppyjen ja vaikeammantason liukuasentojen hyvä hallinta. Tavoitteena on myös vauhdin parantaminen niin tavallisessa harjoittelussa kuin kilpailuohjelmassa. Tavoitteena on myös parantuneiden taitojen siirtäminen kilpailuohjelmaan ja saada vaikeamman tason elementtejä läpi kilpailuohjelmassa. Oheisharjoittelun tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvin jäällä tapahtuvaa harjoittelua. Esimerkiksi tansitunneilla tavoitteena on keskivartalon hallinan parantaminen ja sitä kautta tavoitteena on saada parempi luisteluasento jäälle. Tanssituntien tavoitteena on myös vartalonkäytön opettelimnen ja siten pyritään siirtämään "kauniita liikeratoja" myös jäälle. Lajiharjoitusten tarkoituksena on tukea kilpailuohjelman harjoittelua, syventyä käsien ja päiden asentoihin ja eläytymiseen ohjelmassa. Tavoitteena on siis saada joukkueen liikkeistä mahdollisimman yhtenäisiä. Kunto-oheisten tavoitteena on kehittää monipuolisesti eri fyysisen harjoittelun osa-alueita (kestävyys, liikkuvuus, nopes ja voima) noviisi-ikäisten luistelijoiden kehityksen mukaisesti. Tavoitteena on hyvä peruskestävyys ja lihastasapaino. Tavoitteena on myös pikkuhiljaa tutustuttaa luistelijat pienillä painoilla treenaamiseen valvotuissa olosuhteissa. Kunto- oheisissa keskitytään erityisesti niihin lihasryhmiin, joita tarvitaan muodostelmaluistelussa. Tavoitteena on myös säännöllinen alku- ja loppuverryttely vammojen ennaltaehkäisemiseksi ja palautumisen nopeuttamiseksi. Kilpailullisia tavoitteita ovat omaan suoritukseen keksittyminen ja oman suorituksen parantaminen jokaisissa kilpailuissa. Tavoitteena on myös päästä SM-loppukilpailuun sekä saada vaikeamman tason elementit läpi kilpailuissa. o Lisätietoja: Riikka Laaninen,

14 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 13 Ryhmäetenemiskaavio Aikuisille Kaarinaiset o Tekniikkaryhmä harjoittelee kerran viikossa o Tiistaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 190 / kevät 2013; (Vintage Edges joukkuelaisille 95 ) o Tavoitteena tarjota luistelutekniikan opetusta sekä vasta-alkajille että hieman kokeneemmille aikuisluistelijoille. o Lisätietoja: Janina Holma, puh Vintage Edges yli 25-vuotiaille o Kilpaileva aikuisjoukkue o Keskiviikkoisin , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu tarvittaessa o Hinta: 420 / kausi o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleinen... 3 2. Hallinto... 4 3. Toiminta... 5 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta...

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Ilman sinun apuasi emme pysty kisoja järjestämään.

Ilman sinun apuasi emme pysty kisoja järjestämään. H T K N E W S S I L M U H T K : L A I S T E N J Ä S E N L E H T I 1 / 2 0 0 9 Kautemme alkoi jo huhtikuussa ja nyt ryhmämme ja joukkueemme ovat jo pitkällä ohjelmien harjoittelussa. Hyvältä näyttää. Luistelukoulumme

Lisätiedot

Innosta urheilemaan! Viesti 7 12-vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille

Innosta urheilemaan! Viesti 7 12-vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille Innosta urheilemaan! Viesti 7 12-vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille Ilo irti urheiluharrastuksesta Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä

Lisätiedot

Fortum Tutor ennakko 8.3.2012 PELI-ILO. Jalkapallojuniorin vanhemman käsikirja

Fortum Tutor ennakko 8.3.2012 PELI-ILO. Jalkapallojuniorin vanhemman käsikirja PELI-ILO Jalkapallojuniorin vanhemman käsikirja 2 Fortum Tutor Miten jalkapalloileva lapsi kehittyy Lapsesi kehittyminen jalkapalloilijaksi perustuu iloon ja haluun pelata jalkapalloa. Fortum Tutor on

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA EURATOIMINNAN KÄIKIRJA Hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2014 Maskun Palloseura ry PL 4 21251 MAKU 2/33 IÄLLY 1 JOHDANTO... 3 1.1 TAVOITTEET JA TULEVAIUU... 4 1.2 TOIMINNAN ARVOPOHJA... 4 2 ORGANIAATIO

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

VOIKKARI. Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014. s. 6. s. 16-17. s. 8. Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella

VOIKKARI. Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014. s. 6. s. 16-17. s. 8. Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella VOIKKARI Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014 Tervetuloa mukaan voimistelukouluihin tai esivalmennusryhmiin! s. 6 Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella s. 16-17 Voimistelu vaatii ahkeraa

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa Operaatio Urheilullinen Elämä ntapa Operaatio Urheilullinen Elämäntapa on Suomen

Lisätiedot

KORIPALLO-KÄSIKIRJA 2009-2010

KORIPALLO-KÄSIKIRJA 2009-2010 KORIPALLO-KÄSIKIRJA 2009-2010 www.onmky.fi/koripallo SKL Kultainen Kori Laatuseura Nuori Suomi Sinettiseura Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan! 2 Koripalloilijoiden käsikirjaan on koottu

Lisätiedot

Kuva: Comma Pictures - www.comma.fi

Kuva: Comma Pictures - www.comma.fi Kuva: Comma Pictures - www.comma.fi 1 2 www.nuorisuomi.fi Sisällysluettelo Sivu Hiihtokoulut - Suomalaiset suksille 4 Hiihtokoulujen käytännön toiminta 5 Alle 12 -vuotiaiden hiihtokoulut 6 12-15 vuotiaiden

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14

Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14 LePan kausijulkaisu 2011. Jakelu Leppävaaran alueella 25000 kpl Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14 FC Espoo: Tavoitteena säilyttää sarjapaikka Sivu 11 LePan valmennuslinja päiväkodista

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot