Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat"

Transkriptio

1 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat

2 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö Seuratoiminnan visio Seuran eettiset linjaukset Seuratoiminnan tavoitteet Käytännön periaatteet Seuran organisaatio Vastuuhenkilöiden roolit ja tehtävät... 5 Puheenjohtaja... 5 Varapuheenjohtaja... 6 Sihteeri... 6 Rahastonhoitaja... 6 Valmennusvastaava... 6 Luistelukouluvastaava... 6 Sinettiseuravastaava... 6 Tiedottaja... 6 Jäsenrekisterin ylläpitäjä... 7 Nettisivujen ylläpitäjä... 7 Kilpailuvastaava... 7 Tapahtumavastaava... 7 Sponsorivastaava... 7 Valmentajat ja ohjaajat... 7 Vanhemmat Pelisäännöt seuran eri ryhmissä/joukkueissa Seuran toimintamuodot... 9 Alle kouluikäiset... 9 Kouluikäisille... 9 Lasten ja nuorten joukkueet Ryhmäetenemiskaavio Aikuisille... 13

3 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 2 1. Seuratoiminnan visio Kaarinan Taitoluistelijat on vuonna 2015 jäsenmäärältään Kaarinan suurin jääurheiluseura. Seura tarjoaa mahdollisuuden taitoluisteluharrastukseen 3-vuotiaasta aina 70- vuotiaaksi asti. Seurassa on mahdollista harrastaa muodostelmaluistelua SM-tasolla täysiikäiseksi asti. Seura tarjoaa myös muille kuin kilpaurheilusta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden harrastaa taitoluistelua. Kaarinan Taitoluistelijat on valmentajien keskuudessa arvostettu työnantaja, joka kuuntelee työntekijöitään ja mahdollistaa vaikuttamisen seuran toimintaan. Seura on maineeltaan luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta on avointa ja perustuu Nuoren Suomen sinettiseura kriteereihin. 2. Seuran eettiset linjaukset Toiminnan perusajatuksena on liikunnan, uuden oppimisen ja yhdessä tekemisen riemu. Liikunnan riemu näkyy hyvänä ilmapiirinä harjoituksissa, ahkerana harjoituksissa käymisenä ja motivoituneina harjoittelijoina. Valmentajat pitävät kirjaa harjoituksiin osallistumisesta ja toteuttavat vuosittain kyselyjä luistelijoiden parissa, missä tiedustellaan myös luistelijan omaa arviota motivaatiostaan. Jokainen seurassa harrastava lapsi ja nuori on yhtä arvokas ja valmentajia kannustetaan huomioimaan heidät myös yksilöinä. Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Seura järjestää luistelijoille ja heidän vanhemmilleen koulutustilaisuuksia myös terveistä elintavoista. Valmentajia rohkaistaan kuuntelemaan sekä nuoria että heidän vanhempiaan. Kaikkia valmentajia ja seuratoimijoita kannustetaan osallistumaan koulutuksiin, joiden kustannuksiin myös seura osallistuu.

4 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 3 3. Seuratoiminnan tavoitteet Seura pysyy Nuoren Suomen sinettiseurana ja päivittää toimintalinjojaan säännölliseti. Seura kasvattaa lapsia ja nuoria urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan, jotta liikunta säilyisi heidän elämässään myös aikuisiällä. Kaarinan Taitoluistelijoilla on alueen arvostetuin luistelukoulu, jonka toiminta perustuu osaavaan valmennukseen ja ohjaukseen ja on hyvin organisoitua. Muodostelmajoukkueemme menestyvät hyvin myös SM-tasolla ja joukkueilla on hyvä itsetunto, joka perustuu asiantuntevaan valmennukseen ja vahvaan seuraidentiteettiin. Seura kouluttaa jatkuvasti uusia valmentajia, kannustaa omia kasvattejaan lähtemään ohjaajakoulutukseen ja tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua lasten ohjaukseen luistelukouluissa. Seuran ohjaajat, valmentajat ja aikuiset käyttäytyvät esimerkillisesti päihteiden suhteen. Päihteitä ei nautita eikä humaltuneena esiinnytä lasten ja nuorten läsnäollessa. Seura aktivoi uusia vapaaehtoisia mukaan seuratoimintaan, palkitsee aktiivisia seuratoimijoita ja järjestää tulevaisuudessa myös vuotuisen virkistystapahtuman kaikille vapaaehtoisille. Joukkuieden parissa toimivat aktiiviset seuratoimijat pyrkivät tunnistamaan uusia vapaaehtoisia ja kertomaan heille seuratoiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista. Aktiivisia seuratoimijoita palkitaan kunniakirjoin joka vuosi järjestettävässä kevätnäytöksessä. Seura pyrkii hankkimaan isoja sponsoreita koko seuralle, jotta toiminnan jaajentuessa kausimaksut pystytään pitämään kohtuullisina.

5 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 4 4. Käytännön periaatteet Johtokunta päättää valmennusvaliokuntaa ja valmentajia kuultuaan minkätasoisia joukkueita seurassa luistelee. Valmentajat päättävät ryhmien ja joukkueiden muodostamisesta. Muodostelmaluistelijoiden harjoitusmäärät noudattavat Suomen Taitoluisteluliiton laatimaan muodostelmaluistelijan urapolku ohjelmaa. Yksinluistelusta kiinnostuneet pienet luistelijat pyritään ohjaamaan alueen muihin seuroihin, jotka ovat erikoistuneet yksinluisteluvalmennukseen (mm. TRT, STR, Vg-62). Valmentajat päättävät kilpailuihin osallistumisesta yhdessä joukkueen vastuuhenkilöiden kanssa. Valmentajat päättävät kilpailevan joukkueen kokoonpanon kilpailukohtaisesti. Ennen uuden kauden alkua johtokunta hyväksyy talousvaliokunnan tekemän ehdotuksen kausimaksujen suuruudesta. Kausimaksut pitävät sisällään harjoittelusta, valmennuksesta ja kilpailumaksuista aiheutuneita kustannuksia. Seura kattaa osan näistä kustannuksista seurakompensaatiolla, jonka suhteellinen osuus kasvaa harjoittelumäärän ja kustannusten kasvaessa. Seuran yhteisestä varainhankinnasta saadut varat pyritään käyttämään täysimääräisenä seurakompensaation kartuttamiseen. Seura maksaa valmentajien kilpailumatkoista aiheutuneet kustannukset ja päivärahat. Seuran pääasiallinen viestintäkanava on nettisivut, joiden päävastuinen päivittäjä on johtokunnan jäsen. Johtokuntaan kuuluva luistelukouluvastaava tiedottaa luistelukoululaisten ajankohtaisista asioista myös sähköpostin välityksellä. Joukkuiella on omat tiedotuskanavat, joista he voivat päättää itsenäisesti. Jokaisesta joukkueesta on edustus johtokunnassa, jotta tiedonkulku helpottuu. Johtokuntaan kuuluva valmennusvastaava toimii tiedonvälittäjänä johtokunnan ja valmentajien välillä. Seuran aikuiset, valmentajat ja ohjaajat käyttäytyvät esimerkillisesti päihteiden käytön suhteen. Seura kannustaa erityisesti joukkueissa luistelevien lapsien ja nuorien vanhempia osallistumaan seuran yhteisiin talkoisiin. Talkoissa pyritään korostamaan yhdessä tekemisen iloa. Kaikkille vapaaehtoistoimintaan ja talkoisiin osallistuneille järjestetään vuosittain virkistystapahtuma. Uusia seuratoimijoita pyritään rekrytoimaan aktiivisten talkoolaisten joukosta. Rekrytoinnissa pidetään mielessä tasapuolinen edustus eri joukkueista ja muista ryhmistä.

6 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 5 Seura palkitsee vuosittain kevätnäytöksen yhteydessä aktiivisia seuratoimijoita kunniakirjoilla. Kaikille vapaaehtoisille järjestetään vuosittain yhteinen virkistystilaisuus kiitokseksi panoksesta seuran hyväksi. Seura pyrkii tarjoamaan osaamistaan liikunnan ohjauksessa ja luistelutapahtumien järjestämisessä yhteistyökumppaneilleen. Kaarinan Taitoluistelijat on maineeltaan luotettava ja osaava yhteistyökumppani. 5. Seuran organisaatio Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Valmennusvastaava Luistelukouluvastaava Sinettiseuravastaava Tiedottaja Jäsenrekisterin ylläpitäjä Nettisivujen ylläpitäjä Kilpailuvastaava Tapahtumavastaaja (näytökset) Sponsorivastaava Tehtävät jaetaan johtokunnan järjestäytyessä Valmentajat ja ohjaajat Joukkueiden johtajat, huoltajat ja rahastonhoitajat Kilpailuissa ja tapahtumissa: mm. lipunmyyjät, koppiemot, kuulluttajat, pisteidenlaskijat, myyjät, arpajaisten järjestäjät, järjestysmiehet yms. 6. Vastuuhenkilöiden roolit ja tehtävät Puheenjohtaja Kutsuu johtokunnan koolle ja laatii kokousten esityslistat. Tekee valmentajien työsopimukset. Hyväksyy valmentajien tuntilistat. Lumilyhtyarpojen ja kesäteatterin vastuuhenkilö. Laatii kaupungin avustushakemuksen keväisin ja kartoittaa muita avustuslähteitä. Laatii ehdotuksen seuran vuotuisesta toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta. Toimii yhteyshenkilönä mm. Suomen Taitoluisteluliittoon ja Kaarinan kaupunkiin. Vastaa Kaarinan kaupungin liikuntapaikkahakemuksista.

7 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 6 Päättää kausimaksujen hyvittämisestä (mm. vajaat kaudet). Hyväksyy seuratoimijoiden ja valmentajien osallistumiset koulutuksiin. Edustaa seuraa. Varapuheenjohtaja Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä puheenjohtajan ollessa estyneenä. Vastaa omasta vastuualueestaan, joka sovitaan johtokunnan järjestäytyessä. Sihteeri Laatii kokousten pöytäkirjat. Tekee Suomen Taitoluisteluliitolle vuosittaisen seuraselvityksen elokuun alussa. Rahastonhoitaja Vastaa seuran päätilin kirjanpidosta ja kokoaa koko seuran kirjanpidon. Laatii vuosittaisen talousarvion ja tilinpäätöksen. Maksaa valmentajien palkat, matka- ja kulukorvaukset. Laskuttaa luistelukoululaisten kausimaksut. Toimii joukkueiden rahastonhoitajien tukena. Valmennusvastaava Kutsuu koolle valmennusvaliokunnan ja valmistelee esityslistan. Toimii tiedonvälittäjänä valmentajien ja johtokunnan välillä. Järjestää säännöllisiä tapaamisia valmentajille. Vastaa ulkopuolelta ostetun oheisharjoittelun hankinnasta ja toimii yhteyshenkilönä. Luistelukouluvastaava Vastaa yhteistyössä luistelukoulun vastuuvalmentajan kanssa luistelukoulun toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tiedottaa luistelukoululaisten vanhemmille luistelukoulun toiminnasta. Vastaa luistelukouluosuudesta nettisivuilla. Huolehtii luistelukoululisensseistä. Tilaa luistelukoulumateriaalin taitoluisteluliitosta Sinettiseuravastaava Vastaa sinettiseuratoiminnasta ja toimii sinettiseura-yhteyshenkilönä. Tiedottaja Tiedottaa seuran toiminnasta medialle. Vastaa lehtimainonnasta. Laatii näytösjulisteet ja muut mainokset yhteistyössä muiden johtokuntalaisten kanssa.

8 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 7 Jäsenrekisterin ylläpitäjä Päivittää jäsenrekisteriä ja toimittaa luistelukouluvalmentajille ajanmukaiset listat ryhmien jäsenistä. Nettisivujen ylläpitäjä Toimii Sporttisait-yhteyshenkilönä Vastaa nettisivujen rungosta ja ulkonäöstä. Päivittää nettisivuja saamansa informaation perusteella. Ohjeistaa muita nettisivujen päivittäjiä. Kilpailuvastaava Toimii seuran järjestämien kilpailujen koordinaattorina. Rekrytoi vapaaehtoistyöntekijät kilpailuihin. Ylläpitää kilpailujen ohjekansiota ja vastaa, että kaikki tehtävät tulee tehtyä. Tapahtumavastaava Toimii näytösten koordinaattorina. Rekrytoi vapaaehtoistyöntekijät näytöksiin. Ylläpitää näytösten ohjekansiota ja vastaa, että kaikki tehtävät tulee tehtyä. Toimii näytöksistä vastaavien valmentajien yhteyshenkilönä. Sponsorivastaava Kartoittaa mahdollisia sponsoreita koko seuralle. Tiedottaa joukkueille koko seuran sponsoreista. Laatii sponsorikirjeet. Toimii johtokunnan yhteyshenkilönä sponsoreille. Huolehtii sposorisopimusten toteutumisesta yhteistyössä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Valmentajat ja ohjaajat Vastaavat omien ryhmiensä valmennuksen sisällöstä ja päättävät kilpailuihin osallistumisesta. Pitävät kirjaa harjoituksiin osallistuvista luistelijoista. Huolehtivat tuntiraporttien laatimisesta ajallaan. Vastaavat jatkuvasta kouluttautumisestaan ja pyrkivät aktiivisesti etsimään itselleen sopivia koulutuksia. Osallistuvat aktiivisesti seuran kehittämiseen johtokunnan valmennusvastaavan johdolla. Vanhemmat Kannustavat ja tukevat omaa ja mahdollisuuksien mukaan myös muita luistelijoita. Antavat valmentajille ja ohjaajille työrauhan.

9 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 8 Ymmärtävät urheiluseuratoiminnan periaatteet. Osallistuvat talkoisiin. Pystyvät antamaan myös positiivista palautetta aktiivisille seuratoimijoille. 7. Pelisäännöt seuran eri ryhmissä/joukkueissa Pelisääntökeskusteluissa sovitaan seuraavista asioista o Miten luistelijat kohtelevat luistelu- ja joukkuekavereitaan o Miten käyttäydytään harjoituksissa yksilönä ja joukkueena o Vanhempien roolista oman lapsen harrastuksessa o Vanhempien osallistumisesta seuran toimintaan o Miten edistetään terveellisiä elämäntapoja o Miten luistelijat valitaan kilpailu- ja esiintymiskokoonpanoihin ISU-arviointia käyttäviin kisoihin valitaan teknisesti parhaimmat luistelijat. Valmentajat ovat vastuussa siitä, että kilpailukalenterissa on tarpeeksi myös muuta kuin ISU-arvointia käyttäviä kisoja, jotta mahdollisimman moni luistelija pääsee osallistumaan kilpailuihin. Ahkerasti harjoittelevia ja motivoituneita luistelijoita pyritään valitsemaan kilpailukokoonpanoihin. Viimeistään joulu- ja kevätnäytöksissä varmistetaan se, että kaikki luistelijat pääsevät esiintymään kauden aikana.

10 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 9 8.Seuran toimintamuodot Alle kouluikäiset Kaarikoulu 3-6 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kerran viikossa o Torstaisin tai Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Lauantaisin , Paimion jäähalli o Hinta: 105 / kevät 2013 o Päätavoitteet: Luistelun alkeiden hallitseminen; sujuva eteneminen jäällä, kaatuminen ja ylösnouseminen sekä liukuminen. Alkeispotkuista siirtyminen oikeaan potkutekniikkaan, joka tuo mukanaan luistelijalle lisää vauhtia ja liukua. Erilaisten liukujen harjoitteleminen kahdella ja yhdellä jalalla, tasajalkahypyt vauhdista ja ilman, alkeispiruetit ja taaksepäin luisteluun tutustuminen ovat esimerkkejä harjoiteltavista lajitaidoista. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Tähdet 3-6 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kaksi kertaa viikossa o Torstaisin ja Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 185 / kevät 2013 o Päätavoitteena on antaa luistelijoille valmiudet, että luistelija pystyy myöhemmin siirtymään tästä kehitysryhmästämme seuramme joukkueisiin. Harjoittelemme mm. oikeaa ja liukuvaa potkutekniikka eteen- ja taaksepäin sekä kaarella luistelua. Asioista aletaan puhua oikeilla luistelutermeillä, jotta ne tulevat pikkuhiljaa tutuiksi. Opettelemme myös sirklaustekniikka eteenpäin ja pohjustamme valmiuksia taaksepäin sirkaluksen oppimisille. Tavoitteena valmentajilla on, että lajitaitojen opettamisessa huomioidaan tarkasti looginen harjoittelujärjestys. Vaikeaa asiaa ei voi nimittäin oppia, jos pohjatyö on tehty huonosti. Tähtien kanssa aletaan myös tutustua oheisharjoitteluun, jotta joukkueisiin siirryttäessä oheisharjoittelu ei olisi aivan uusi asia. Oheisharjoittelu kestää n. 15 min ja koostuu erilaisista leikeistä. Näin saamme myös lisää monipuolisuutta harjoitteluumme. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Kouluikäisille Kaaritaiturit 6-10 vuotiaille o Luistelukoulu harjoittelee kerran viikossa o Torstaisin tai Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Lauantaisin , Paimion jäähalli o Hinta: 105 / kevät 2013 o Päätavoitteet: Alkeisluistelusta siirtyminen kohti kunnollista luistelutekniikka. Lajitaidot ovat aluksi pitkälti samat kuin kaarikoulussakin, mutta taitoja aletaan kauden mittaa syventämään ja aletaan keskittyä yhä enemmän kaarella luisteluun, johon koko lajimme perustuu. Kaaritaitureissa aletaan harjoitella mm. sirklauksen alkeita, sekä

11 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 10 tutustumaan kaariin. Erilaisia lajitaitoja aletaan harjoittelemaan niin eteenkuin taaksepäin. Luistelijoille aletaan opettaa oikeita luistelutermejä. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Piruettitähdet yli 9-vuotiaille o yksilötaitoryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa o Torstaisin ja Lauantaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 185 / kevät 2013 o Taidolliset tavoitteet: kolmoset sisä ja ulko, yhden jalan piruetti vähintään kolmella kierroksella, istumapiruetti asento (vaikkei pyörisikään), vaakaliuku eteen ja taaksepäin, sirklaukset eteen ja taakse, vähintään 3 yksöishyppyä, kantakäännös/kiliaani askel. o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh Lasten ja nuorten joukkueet Mini Edges 5-9 -vuotiaat o Alueellinen Tulokasjoukkue o Tiistai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke tai Telinevoimistelu La o Hinta: 650 o Tavoitteet: Tekniset: sirklaus, peruskaaret ja kolmoset, tunnistaa ulko- ja sisäkaaren eron, kantakännökset, monipuoliset liukusarjoitteet, yksinluisteluliikkeistä peruspiruetit ja hyppyjen alkeet, osaa luistella otteessa, molempiin suuntiin/molemmilla jaloilla harjoittelu, pääpaino harjoittelussa yksilötaidoissa; Fyysiset taidot: perusmotoristen taitojen harjoittelu, koordinaatioharjoittelu, liikkuvuusharjoittelu, yleistaitavuutta tukeva liikunta (muut lajit, leikit, pelit); Taiteelliset taidot: osaa yhdistää liikkeen musiikin tempoon ja rytmiin, peruskäsiliikkeiden harjoittelu, tanssiharjoittelu; Lajitaidot: osaa perusotteet, osaa luistella pienissä riveissä/pareittain, tietää peruselementit, oppii tunnistamaan helppotahtisesta musiikista rytmin, luistimien kiinnisitominen; Psyykkiset taidot: positiivisen ilmapiirin tärkeyden ymmärtäminen, rohkeus, ymmärtää kannustuksen, joukkuehengen ja pelisääntöjen merkityksen; Sosiaaliset taidot: joukkuekavereiden huomioonottaminen, harjoituksissa käyttäytyminen, rutiinit o Lisätietoja: Anna-Maria Kukila, Little Edges alle 11-vuotiaat o Tulokasjoukkue o Tiistai , Perjantai JA Lauantaina , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke tai Telinevoimistelu La o Hinta: 1000 o Tavoitteet: Luistelulliset tavoitteet: Sujuva sirklaus eteen ja taakse. Perusluistelu hyvällä vauhdilla ja liu ulla, kaaren käyttö kaikessa tekemisessä! Askeleista kantakäännökset, kolmoset es, eu ja ts, tu, kaksoiskolmoset eu, es. Tutustuminen astetta vaikeampiin askeleihin,

12 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 11 esim. käänteet, vastakäänteet ja vastakolmoset, twisselit. Hyvä kukkopiruetti, helpot yksöishypyt sujuvasti. Kaikki yksöishypyt tulisi käydä läpi tekniikkajäillä kauden aikana. ( Ei Axel). Heti syksyllä muutama luistelija aloittaa tutustumisen minorijoukkueen tasoon ja vauhtiin. Uusia tuplaajia nostetaan jälleen jouluna. Tavoitteena olisi saada mahdollisimman monta tuplaajaa kauden aikana. Oheisharjoittelun tavoitteet: Tärkein tavoite tanssitunneilla on keskivartalon hallinnan kehittäminen ja sitä kautta asennon parantaminen jäällä. Tavoitteena on myös löytää kauniita liikeratoja jäälle. Tanssitunneilla tulisi erityisesti keskittyä rytmiikan kehittämiseen. Telinevoimistelun tavoitteena on kehittää monipuolisesti motoriikkaa ja liikkuvuutta. Lajioheisten tavoitteena on tukea kilpailuohjelmaa, sekä kehittää luistelijoiden musiikin kuuntelukykyä, sekä kaunistaa ja yhtenäistää ohjelman liikekieltä. Kuntoohareiden tavoitteena on opetella ja tutustua lajia tukevaan fyysiseen harjoitteluun. o Lisätietoja: Stina Bergroth-Koiranen, puh Golden Edges alle 12-vuotiaat o Minorijoukkue o Tiistai , Keskiviikko , Torstai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke ja Telinevoimistelu La o Hinta: 1450 o Tavoitteet: Taidollisia tavoitteita: Perusluistelun kehittäminen, johon sisältyy kaariluistelu, perusaskeleiden virheetön suorittaminen sekä ylävartalon hallinnan parantaminen. Lisäksi kevättä kohti tavoitteena on vaikeamman tason askeleiden opettelu. Luistelullisia tavoitteita on lisäksi perusliukujen hyvä hallinta sekä vaikeamman tason liukujen opettelu. Tavoitteena on myös yksöishyppyjen (paitsi axel) ja perus piruettien osaaminen. Tavoitteena on myös siirtää tämä perusluistelullisten taitojen kehittyminen kilpailuohjelmaan. Tavoitteena on myös kilpailuohjelman hyvä hallinta ja erilaisten muodostelmaluisteluelementtien hallinta. Oheisharjoittelun tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvin jäällä tapahtuvaa harjoittelua. Esimerkiksi tanssitunneilla keskitytään ylävartalon hallintaan ja sitä kautta yritetään saada luisteluasentoa paremmaksi jäällä. Telinevoimistelun tavoitteena on puolestaan kehittää monipuolisesti motoriikkaa ja liikkuvuutta. Lajioheisten tavoitteena on tukea kilpailuohjelman harjoittelua, kehittää musiikin kuuntelukykyä sekä saada joukkueen liikkeistä yhtenäisiä. Kunto-oheisten tavoitteena on kehittää monipuolisesti eri fyysisen harjoittelun osa-alueita (kestävyys, liikkuvuus, nopeus ja voima), jotka tukevat minori-ikäisten luistelijoiden kehitystä. Säännöllisen alku- ja loppuverryttelyn tekemisen tavoitteena on vammojen ennaltaehkäisy ja palautumisen nopeuttaminen.

13 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 12 Kilpailullisia tavoitteita on on omaan kilpailusuoritukseen keskittyminen ja oman tason nostaminen kilpailuissa. Kilpailuiden tavoitteena on myös oppia hallitsemaan omaa jännitystä ja pyrkiä silti parhaimpaan suoritukseensa, vaikka jännittääkin. Sijoituksellisia tavoitteita joukkueella ei ole. o Lisätietoja: Riikka Laaninen, Diamond Edges alle 15-vuotiaat o SM-noviisijoukkue o Maanantai , Tiistai , Keskiviikko , Perjantai JA Lauantai , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu: Baletti Ke o Hinta: 1700 o Tavoitteet: Luistelullisia tavoitteita on kaaren käyttö kaikessa harjoittelussa sekä vaikeamman tason askeleiden sujuminen. Tavoitteena on myös parantaa polven käyttöä kaikissa askeleissa ja liu un parantamista luistelussa. Tavoitteena on myös loppuunasti tekemisen parantaminen ja perusluistelun vieminen uudelle tasolle. Tavoitteena on myös ylävartalon hallinta ja vartalon monipuolinen käyttö luistelussa. Tavoitteena on myös piruettien, yksöishyppyjen ja vaikeammantason liukuasentojen hyvä hallinta. Tavoitteena on myös vauhdin parantaminen niin tavallisessa harjoittelussa kuin kilpailuohjelmassa. Tavoitteena on myös parantuneiden taitojen siirtäminen kilpailuohjelmaan ja saada vaikeamman tason elementtejä läpi kilpailuohjelmassa. Oheisharjoittelun tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvin jäällä tapahtuvaa harjoittelua. Esimerkiksi tansitunneilla tavoitteena on keskivartalon hallinan parantaminen ja sitä kautta tavoitteena on saada parempi luisteluasento jäälle. Tanssituntien tavoitteena on myös vartalonkäytön opettelimnen ja siten pyritään siirtämään "kauniita liikeratoja" myös jäälle. Lajiharjoitusten tarkoituksena on tukea kilpailuohjelman harjoittelua, syventyä käsien ja päiden asentoihin ja eläytymiseen ohjelmassa. Tavoitteena on siis saada joukkueen liikkeistä mahdollisimman yhtenäisiä. Kunto-oheisten tavoitteena on kehittää monipuolisesti eri fyysisen harjoittelun osa-alueita (kestävyys, liikkuvuus, nopes ja voima) noviisi-ikäisten luistelijoiden kehityksen mukaisesti. Tavoitteena on hyvä peruskestävyys ja lihastasapaino. Tavoitteena on myös pikkuhiljaa tutustuttaa luistelijat pienillä painoilla treenaamiseen valvotuissa olosuhteissa. Kunto- oheisissa keskitytään erityisesti niihin lihasryhmiin, joita tarvitaan muodostelmaluistelussa. Tavoitteena on myös säännöllinen alku- ja loppuverryttely vammojen ennaltaehkäisemiseksi ja palautumisen nopeuttamiseksi. Kilpailullisia tavoitteita ovat omaan suoritukseen keksittyminen ja oman suorituksen parantaminen jokaisissa kilpailuissa. Tavoitteena on myös päästä SM-loppukilpailuun sekä saada vaikeamman tason elementit läpi kilpailuissa. o Lisätietoja: Riikka Laaninen,

14 Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 13 Ryhmäetenemiskaavio Aikuisille Kaarinaiset o Tekniikkaryhmä harjoittelee kerran viikossa o Tiistaisin , Kaarinan jäähalli o Hinta: 190 / kevät 2013; (Vintage Edges joukkuelaisille 95 ) o Tavoitteena tarjota luistelutekniikan opetusta sekä vasta-alkajille että hieman kokeneemmille aikuisluistelijoille. o Lisätietoja: Janina Holma, puh Vintage Edges yli 25-vuotiaille o Kilpaileva aikuisjoukkue o Keskiviikkoisin , Kaarinan jäähalli o Oheisharjoittelu tarvittaessa o Hinta: 420 / kausi o Lisätietoja: Johanna Vieno, puh

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014 Elokuun tiedote 2013 Porvoon Taitoluistelijat Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Tervetuloa jatkamaan luistelua uudelle kaudelle Porvooseen! Valmennusryhmien jääharjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Tervetuloa luistelun pariin!

Tervetuloa luistelun pariin! Tervetuloa luistelun pariin! Taitoluistelu on monipuolinen harrastus. Luistelussa opit kehon hallintaa, tasapainoa, saat uusia ystäviä ja onnistumisen kokemuksia. Luistelukoulussa ohjaajat ovat koulutettuja,

Lisätiedot

Vihdin Taitoluistelijat ry

Vihdin Taitoluistelijat ry 2015-2016 Vihdin Taitoluistelijat ry K3 ryhmä Kilparyhmä K3 (6-9 v) Kilparyhmä K3 on kilparyhmä, johon noustaan kehitysryhmästä taitojen ollessa riittävällä tasolla kilparyhmään siirtymiseksi. Tässä ryhmässä

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Yksinluistelun testijärjestelmät

Yksinluistelun testijärjestelmät Yksinluistelun testijärjestelmät Anne Fagerström Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2014-30.6.2015 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1 K1 ryhmässä luistelevat ovat iältään vähintään 10 vuotiaita Valmenus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta,

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

YL vanhempainilta

YL vanhempainilta YL vanhempainilta 6.5.2013 Tervetulosanat, Tiina Taponen Esittelyt Puheenjohtaja Valmentajat Yksinluistelun taustavoimia (varustepörssi, koulutuspäällikkö, jaoston jäsenet, yksinluisteluvastaava jne) Vanhempien

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita

Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita MJT:n taitoluistelijoiden arvot ja tavoitteet Arvot Mäntsälän Jäätaitureiden taitoluistelutoiminta perustuu ammattitaitoisten valmentajien, vapaaehtoisten luottamushenkilöiden

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E ryhmä 2016-2017 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E Valmennus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta, ryhmäopetus yhdessä K1S tai K1A+K1K ryhmän kanssa. K1E luistelijat kilpailevat

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Toiminnan piiriin kuuluu lukuisia eri lajeja Nykyisin toimintaa on 170 maassa Toiminnan parissa liikkuu yli 3,7 miljoonaa kehitysvammaista urheilijaa

Toiminnan piiriin kuuluu lukuisia eri lajeja Nykyisin toimintaa on 170 maassa Toiminnan parissa liikkuu yli 3,7 miljoonaa kehitysvammaista urheilijaa Soveltava luistelu Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Historia Eunice Kennedy

Lisätiedot

SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014

SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014 SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014 1. SC Vantaa ja Tapanilan Erä ovat aloittaneet seurayhteistyön 2. Koko perhe liikkumaan! 3. Syksyn kuulumisia 4. Leiristipendit kesäksi 2015 5. Seuran jäsenten syyskokous

Lisätiedot

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö ja siihen liittyvät periaatteet koskevat Järvenpään Taitoluistelijoiden kilpa- ja kehitysvalmennusryhmien luistelijoita (muodostelmajoukkueet, yksinluistelun

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

VG-62 Muodostelmaluistelu Kutsukilpailu , Turku Tulokkaat

VG-62 Muodostelmaluistelu Kutsukilpailu , Turku Tulokkaat VG-62 Muodostelmaluistelu Kutsukilpailu 6.1.2016, Turku Tulokkaat Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä 1 Valley Bay Synchrokids Espoon Jäätaiturit 31,33 38,33 0,00 69,67 2 Team

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Muodostelmaluistelu Kouvolan Jäätaitureissa KÄSIKIRJA LUISTELIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN. Kouvolan Jäätaiturit Muodostelmajaosto 2015

Muodostelmaluistelu Kouvolan Jäätaitureissa KÄSIKIRJA LUISTELIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN. Kouvolan Jäätaiturit Muodostelmajaosto 2015 Muodostelmaluistelu Kouvolan Jäätaitureissa KÄSIKIRJA LUISTELIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN Kouvolan Jäätaiturit Muodostelmajaosto 2015 SISÄLLYS 1. KOUVOLAN JÄÄTAITURIT... 1 1.1 Toimisto ja yhteystiedot...

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08. Esityslista Robin Hood ry Hallituksen kokous 5/2015 Aika: 29.9.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Anne Lantee Jukka Karvonen Seppo Hätönen Jarkko

Lisätiedot

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja 1 Johdanto Seuramme valittiin Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen syksyllä 2014. Tämän seurauksena teimme toimintalinjan luomaan selkeyttä seuran

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 1.6.2014-31.5.2015 TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailut 18.1.2015 Turku, Kupittaa

Muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailut 18.1.2015 Turku, Kupittaa Muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailut 18.1.2015 Turku, Kupittaa Tulokkaat Sijoitus Joukkue Seura Yhteensä Elementit Osaalueet 1 Little Edges KAARI 72,25 30,25 43,00-1,00 2 Team Passion PoRiTa 63,50

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

ABC. Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry

ABC. Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry ABC Tervetuloa mukaan Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry:n toimintaan! EVT on yli 30-vuotias, yksi maamme suurimmista taitoluisteluseuroista, joka tarjoaa luistelukouluja,

Lisätiedot

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN!

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! Tässä info kirjeessä kerrotaan seuramme valmennusryhmien toimintaan liittyen yleisistä asioista. Seuramme kilpailulajit ovat joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimistelu. JOUKKUEVOIMISTELU

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

Mäntsälän Voimistelijat

Mäntsälän Voimistelijat 1 Mäntsälän Voimistelijat Jäsenkyselyn tulokset 2015 Vastaajia N=47 Harrastaja itse Huoltaja 6 henk 41 henk Harrastajan ikä Alle 7v 15 henk 7-10v 17 henk 11-13v 6 henk yli 13v 9 henk Mukana seurassa Alle

Lisätiedot

Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet

Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet Seuran varainhankinnan pelisäännöt Joukkueen/ryhmän on noudatettava Seinäjoen Taitoluistelijat ry:n asettamia pelisääntöjä joukkue/ryhmäkohtaisesta varainhankinnasta

Lisätiedot

KAUSIKIRJE SYKSY 2015

KAUSIKIRJE SYKSY 2015 KAUSIKIRJE SYKSY 2015 Hei kaikki vanhemmat! Toivotamme kaikki vanhat ja uudet seuralaiset tervetulleiksi treenaamaan kanssamme myös ensi kautena. Tästä kirjeestä löydät tärkeitä tietoja syksyä koskien,

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Kaarinan Taitoluistelijat ry

TOIMINTALINJA Kaarinan Taitoluistelijat ry TOIMINTALINJA 2016-2017 Kaarinan Taitoluistelijat ry Sisällys 1 Seuran visio... 2 2 Arvot ja eettiset linjaukset... 2 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet... 3 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet... 3 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

VTL ry toimintasuunnitelma 2015-2016. Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin. Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena

VTL ry toimintasuunnitelma 2015-2016. Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin. Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena VTL ry toimintasuunnitelma 20152016 Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena Tavoitteet toiminnan kehittämiselle Kaudella 20152016 Vihdin Taitoluistelijoissa

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 RUOVEDEN NAISVOIMISTELJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Ruoveden Naisvoimistelijat ry on aikaansa seuraava, arvostettu, tunnettu ja aktiivinen liikuntaseura. Sinettiseurana RNV on myös edelläkävijä

Lisätiedot

KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1

KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1 KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1 SUUNNITELMALLISUUS TEHTÄVÄ: Mitä asioita tulee huomioida joukkueen kausisuunnitelmaa tehtäessä? VALMENTAMALLA VAI VAHINGOSSA?

Lisätiedot

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 26.3.2004 SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA! KEVÄTKOKOUS 18.4. KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA PELISÄÄNTÖPALAUTE Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja 2014 PiSu:n VISIO Toimintamme tärkeimpänä lähtökohtana on koota Pieksämäen talousalueen sukelluksesta kiinnostuneet henkilöt seuraamme. Seura pyrkii ottamaan

Lisätiedot

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Alppikoulujen terveiset Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Rukan Alppikoulu lyhyesti Toiminta aloitettu 1995 Tavoite on kilpaurheilun ja koulun yhdistäminen Joka vuosi noin 20-25

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI N TOIMINTAMALLI JA SÄÄNNÖT luistelukoulun_toimintamalli_versio_2.doc 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 N TOIMINTAMALLI...3 Lajiin tutustuminen...3 N SÄÄNNÖT JA OIKEUDET...4 Käyttäytyminen ja

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Tampereen Urheilulääkäriaseman iltaseminaari 6.5.2008 Tavoitteena menestyvä urheilija Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Juha Koskela Lasketaanpa arvio: Alkuverryttelyyn 20 min (on aika vähän nopeus-,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minien ryhmät on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille. Harjoituksiin sisältyy aina kuivaharjoittelua, jossa verrytellään, jumpataan ja

Lisätiedot