Päivitetty TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)"

Transkriptio

1 Päivitetty TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA

2 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan eettiset linjaukset ja tavoitteet 4 4. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja käytännön toimintaperiaatteet Valmennus Kilpaileminen Näytökset, juhlat ja muut tapahtumat Tiedottaminen Talous ja varainhankinta Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden tehtävät Johtokunta ja työryhmät Valmennus- ja kilpailutoimikunta Taloustoimikunta Tapahtuma- ja varainhankintatoimikunta Harrastusryhmät Urheilun Pelisäännöt

3 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely Tuusulan Luistelijat ry (TL) on perustettu Seura tarjoaa yksinluisteluvalmennusta kilpaluistelijoille ja harrastajaluistelijoille eritasoisissa ryhmissä henkilökohtaisten taitojen ja tavoitteiden mukaisesti. Seuran luistelukouluissa lapsilla on mahdollisuus tutustua lajiin ja harjoitella luistelun alkeita koulutettujen valmentajien ja ohjaajien ohjauksessa. Oheisharjoitteluina luistelijoiden ohjelmassa on mm. tanssia, kehonhuoltoa, telinevoimistelua ja kuntosaliharjoittelua. Seuran tavoite on innostaa luistelijoita pitkäjänteiseen, terveelliseen ja mahdollisesti jopa elinikäiseen liikuntamyönteisyyteen ja harrastuneisuuteen. Tavoitteena on, että seuralla on ammattitaitoiset valmentajat ja ohjaajat, siksi heidän kouluttautumistaan tuetaan. Seuran yksinluisteluvalmennuksesta vastaa kaksi päätoimista taitoluisteluvalmentajaa yhdessä muiden tuntipalkkaisten valmentajien ja ohjaajien kanssa. Seuran kilpailutoiminta on aktiivista. Kilpailuihin osallistumisessa noudatetaan tasapuolisuutta ja tuetaan jokaista luistelijaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Seura järjestää myös itse aktiivisesti kilpailuja kauden aikana. 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot Visio Taitoluistelu on haluttu harrastus Taitoluistelussa on mahdollisuus olla mukana vauvasta vaariin. Esteettisenä urheilulajina ja harrastuksena taitoluistelu tarjoaa elämyksiä luistelijoille jäällä ja katsojille katsomossa. Taitoluistelua voi harrastaa muutaman vuoden ikäisestä alkaen ja jatkaa vielä aikuisena aikuisluisteluryhmissä tai siirtyä valmennus- ja/tai tuomaritehtäviin. Taitoluisteluseurassa on monipuoliset mahdollisuudet tehdä vapaaehtoistyötä urheilun parissa. Taitoluistelu kulkee monin eri tavoin meidän mukanamme elämän eri vaiheissa. Missio Tuusulan Luistelijat on yksinluistelun harraste- ja kilpaseura, jonka toiminta perustuu ammattitaitoisten valmentajien ja vapaaehtoisten luottamushenkilöiden sekä aktiivisten seuratoimijoiden yhteistyöhön. Tuusulan Luistelijat tarjoa hyvät mahdollisuudet perusluistelutaidon oppimiseen yhteistyössä Tuusulan kunnan, koulujen ja päiväkotien, muiden urheiluseurojen ja yhteisöjen kanssa. Arvot Yhteistyö ja yhteisöllisyys yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä seuran sisällä ja lajien välillä, paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti Laadukas seuratoiminta laadukas valmennus liikuntamyönteinen elämäntapa tarjolla erilaisia polkuja jatkaa luistelun parissa toiminnan jatkuvuuteen panostaminen - 3 -

4 Yhdenvertaisuuden kunnioittaminen kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa ja kilpailla oman kehitystasonsa ja motiiviensa mukaisesti 3. Seuran toiminnan eettiset linjaukset ja tavoitteet Luistelijat Lasten ja nuorten fyysisen sekä psyykkisen kehityksen monipuolinen tukeminen (onnistumisten ja pettymysten kokeminen yhdessä ja toisia tukien) Luistelijoiden ohjaaminen terveellisiin ja urheilullisiin elämäntapoihin (ravinto, päihteettömyys, lepo, harjoittelu) Luistelijoiden ohjaaminen vastuullisuuteen (harrastusvälineistä ja yhteisistä tiloista huolehtiminen) Luistelijoiden tasavertainen huomioiminen Kannustava, kohtelias ja ystävällinen käytös harjoituksissa ja kilpailuissa Ilo ja mielihyvä luistelussa ja muussa harjoittelussa Luistelijalla on mahdollisuus edetä sekä kilpa- että harrastajaluistelijana. Harrastajaryhmissä kilpailuihin osallistuminen on vapaaehtoista Jokainen lapsi ja nuori harrastaa ja harjoittelee taitoluistelua omaa tasoaan vastaavassa kilpa- tai harrastajaryhmässä Valmennus Valmennus on ammattitaitoista Valmentajille ja ohjaajille tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet kouluttautumiseen (STLL: n ja alueelliset/seurakohtaiset koulutukset) Seura osallistuu taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan valmentajien ja ohjaajien koulutuskustannuksiin Johtokunnan jäsenten ja valmentajien välinen vuorovaikutus ja viestintä on säännöllistä ja avointa Valmentajat pitävät vuosittain kehityskeskustelut luistelijoiden ja pienempien luistelijoiden sekä heidän vanhempien kanssa, vanhempia luistelijoita tuetaan itsearviointiin Palautteen antaminen luistelijoille on rakentavaa ja henkilökohtaista kehitystä tukevaa Seuran johtokunta tukee valmentajia sekä ohjaajia ja takaa heille työrauhan Ammattitaitoiset ja kokeneemmat valmentajat tukevat muita valmentajia ja ohjaajia. Seuratoiminta Seuratoimintaa kehitetään jatkuvasti ja monipuolisesti, niin urheilulliset, kasvatukselliset kuin seuratoiminnallisesti näkökulmat huomioiden mm. Valon toimintalinja suositukset Seura haluaa tehdä monipuolista yhteistyötä alueellisesti muiden urheiluseurojen kanssa Seuran taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja huolellisesti. Kausimaksut pyritään pitämään kohtuullisina - 4 -

5 Vanhempia aktivoidaan seuratoimintaan heille mieleisiin tehtäviin (uusiksi johtokunnan jäseniksi, vastuuhenkilöiksi, talkootyöhön ja kilpailutoimintaan) Seuran nuoria luistelijoita kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan (näytössuunnitteluun ja kisajärjestelyihin) Kilpaluistelun lopettaneita luistelijoita tuetaan jatkamaan lajin parissa ja seuratoiminnassa (luottamushenkilöinä, ohjaajina, valmentajina ja tuomareina) Ryhmien jatkuvuuden turvaamiseksi lajin ja seuran tunnettavuutta lisätään alueellisesti ja jäsenmäärä pidetään toimintaedellytyksiä (esim. jäätunnit) vastaten vakaana. Kilpailutoiminta Kilpaileminen tapahtuu yksilöllisin tavoittein Seuran luistelijat osallistuvat tasapuolisesti kehitystasonsa ja taitotasonsa mukaisiin kilpailuihin Jokaisella luistelijalla on yhdenvertainen oikeus kokea kilpailemisen ilo sekä kilpailun mukanaan tuoma myönteinen jännitys Luistelijoille taataan turvallinen mahdollisuus tunteiden käsittelyyn kilpailutilanteissa Seurassa voi kilpailla kaikissa tasoryhmissä Taitaja- ja aluesarjoista kansallisiin sarjoihin ja SM-tasolle saakka Palaute kilpailemisesta on yksilöllistä kehitystä tukevaa, ei keskinäiseen paremmuuteen perustuvaa Kilpaileminen kannustaa osallistumiseen ja harjoittelun jatkuvuuteen henkilökohtaisin tavoittein Harrastajaryhmille tarjotaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kilparyhmien kanssa Kilpailutoiminnasta seurassa on erillinen kilpailuopas, josta viestitty avoimesti Ilmapiiri Harjoituksissa on mukava tunnelma Nuorimpien luistelijoiden harjoittelussa hyödynnetään leikinomaisia menetelmiä Seuran toiminta perustuu kannustavaan, toisia kunnioittavaan ja hyväksyvään asenteeseen Seuran luistelijoiden onnistumisista ja kisamenestyksestä iloitaan yhdessä Hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen (tervehtiminen) luo hyvää ilmapiiriä Aikuisten esimerkki kannustaa myös luistelijoita avoimeen ja keskustelevaan ilmapiiriin Terveelliset elämäntavat Lapsia ja nuoria ohjataan terveellisiin ruokatottumuksiin sekä välttämään makeisten syöntiä Seuran tavoite on edistää terveellisiä ja päihteettömiä elämäntapoja Päihteettömyys koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat mukana seuran toiminnassa (luistelijat, valmentajat, ohjaajat, vanhemmat ja johtokunnan jäsenet) Päihteettömyys koskee harjoittelua, kilpailutoimintaa, näytöksiä ja päätösjuhlia - 5 -

6 Ongelmatilanteiden ratkaisu Tavoite ei ole ongelmattomuus vaan kyky ratkaista niitä Seuratoiminnassa ilmeneviin sisäisiin (harrastajien väliset sekä harrastajan ja seuran väliset) ongelmiin tartutaan aktiivisesti Ongelmatilanteen käsittely tapahtuu asianosaisten kesken keskustellen, on tärkeää kuulla kaikkia asianosaisia Tarvittaessa seuran edustajina keskusteluun ja asian käsittelyyn voivat osallistua Nuori Suomi -vastaava ja esim. ko. luisteluryhmän ryhmävastaava Seuran puheenjohtajaa tiedotetaan asian käsittelyyn liittyvistä asioista Asianosaisen niin halutessa keskusteluun voidaan pyytää edustaja ko. ryhmän vanhemmista ja 15 vuotta täyttäneistä harrastajista Asia käsitellään tarvittaessa myös seuran johtokunnassa luottamuksellisesti 4. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja käytännön toimintaperiaatteet 4.1 Valmennus Seuramme tarjoaa mahdollisuuksien mukaan (mm. taloudelliset resurssit, ryhmien koko) kaikille luistelijoille taitotasoa ja tavoitteita vastaavaa ammattitaitoista valmennusta. Valmentajat tarkistavat syys- ja kevätkauden alussa luisteluryhmien ryhmäjaon ja -siirtymiset siten, että ryhmän sisällä luistelijoiden taitotaso ja tavoitteet ovat mahdollisimman yhtenevät. Jokaiselle ryhmälle suunnitellaan ryhmäkohtaiset tavoitteet ja harjoitusten painopisteet. Tämän lisäksi luistelijan kanssa käytävissä henkilökohtaisissa keskusteluissa selvitetään hänen henkilökohtaiset tavoitteensa ja niiden realistisuus. Valmennus toteutetaan ensisijaisesti omilla valmentajilla ja ohjaajilla. Tarvittaessa hankitaan lisäosaamista seuran ulkopuolelta (mm. tanssinopetus, kehonhuolto). Seuran toimintalinja luo perustan myös seuran valmennustoiminnalle. Valmennukseen liittyvästä resursoinnista, taloudellisista kysymyksistä sekä periaatelinjauksista vastaa johtokunta. Seuran kehittämispäivässä suunnitellaan johtokunnan ja valmentajien yhteistyönä seuraavaa kautta. Yksi johtokunnan jäsenistä toimii valmennusvastaavana. Hän ja seuran puheenjohtaja muodostavat päätoimisten valmentajien kanssa valmennustiimin, joka käytännössä johtaa valmennustyötä. Valmentajat ja ohjaajat kokoontuvat valmennusvastaavan johdolla säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Myös muut johtokunnan jäsenet ja valmentajat tekevät säännöllisesti yhteistyötä. Seurassa panostetaan ammattitaitoiseen valmennukseen ja kannustetaan valmentajia ja ohjaajia oman osaamisen kehittämiseen. Valmennusvastaava dokumentoi valmentajien ja ohjaajien suorittamat koulutukset. Kauden alussa valmentajille ja ohjaajille laaditaan koulutussuunnitelma esiin nousseiden tarpeiden pohjalta. Luistelukoulu Luistelukouluun otetaan uusia luistelijoita kahdesti vuodessa, syys- ja kevätkauden alkaessa, myös kesken kauden voi tulla mukaan toimintaan. Luistelukoululla on nimetty vastuuvalmentaja ja luistelukouluvastaava. Heidän tuellaan ohjaajat jakavat luistelukoululaiset 4-5 ryhmään luistelutaidon mukaan. Luistelukoulun voi aloittaa jo

7 vuotiaana. Luistelukoulun yhteydessä harjoittelee myös erityisryhmä, joka on tarkoitettu lievästi liikuntaesteisille ja kehitysvammaisille lapsille. Kehitysryhmät Kehitysryhmät on jaettu Kehitys A ja Kehitys B ryhmiin ja molemmissa ryhmissä luistelijat ovat iältään noin 5-7-vuotiaita siten, että ikä ja/tai taitotaso vaikuttaa kummassa ryhmässä luistelija harjoittelee. Luistelukoulun jälkeen lapsi voi jatkaa taitoluistelun harjoittelua Kehitys B -ryhmässä, kun luistelijan tavoitteena on mahdollinen kilpaileminen jatkossa. Luistelukoulun vastuuvalmentaja tekee ehdotukset Kehitys B -ryhmään siirtymisestä joko syys- tai kevätkauden päättyessä. Siirtymisessä huomioidaan luistelijan taitotaso, ikä ja innostuneisuus. Ryhmän harjoittelussa käytetään leikinomaisia menetelmiä. Kehitys B ryhmästä siirrytään Kehitys A-ryhmään siten, ryhmien valmentajat ja ohjaajat tekevät ehdotukset siirtymisistä. Kehitys B -ryhmä harjoittelee luistelun perusasioita ja tavoite on saada taidot kehittymään siten, että luistelija voi siirtyä Kehitys A -ryhmään. Kehitys A -ryhmä harjoittelee jo vaikeampia taitoluistelun elementtejä kuten helpoimmat yksöishypyt, peruspiruetit sekä luonnollisesti myös samoja perusluisteluun ja askeliin / käännöksiin liittyviä asioita. Tavoite on taitojen kehittyminen siten, että luistelija voi siirtyä kehittymisen myötä kilparyhmään. Kilparyhmät Kilparyhmien tavoitteellisesta ja monipuolisesta valmennuksesta vastaavat seuramme päätoimiset valmentajat. Päätoimiset valmentajat tekevät jääharjoitusohjelmat kilparyhmille ja suunnittelevat luistelua tukevat oheisharjoittelumuodot. Päätoimiset valmentajat tukevat luistelijoita psyykkisesti mm. tunteiden käsittelyssä harjoituksissa ja kilpailutilanteissa. Kilparyhmiä ovat Siniset, Turkoosit, Violetit, Keltaiset, Lilat ja Pinkit -ryhmät. Kilparyhmissä eteneminen tapahtuu luistelijan taitotason, motivaation ja seuran resurssien mukaisesti. Siirtymisistä päättää seuran päätoimiset valmentajat yhteistyössä valmennustiimin kanssa. Päätoimiset valmentajat laativat kilpaluistelijoille kausisuunnitelmat ja asettavat kauden tavoitteet yhdessä luistelijan (tai pienen luistelijan ja vanhempien) kanssa syksyllä kauden alussa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan ja henkilökohtainen palautekeskustelu valmentajien kanssa käydään vähintään kerran vuodessa (tavoitekeskustelu seuranta palautekeskustelu). Kilparyhmien luistelijat sitoutuvat tavoitteelliseen harjoitteluun ja laaditun kilpailuohjelman suorittamiseen. Harrastajaryhmät Taitajaryhmiin (Taitajat A ja B) ja kouluikäisten luistelukouluun siirrytään luistelukoulusta tai muista luisteluryhmistä, jos luistelijat haluaa jatkaa lajin harrastamista ilman kilpailullisia tavoitteita. Taitaja A -ryhmän luistelijoille tehdään heidän halutessaan kilpailuohjelma ja he voivat osallistua seuran ja alueen kutsukilpailuissa harrastajaluistelijoiden sarjoihin. Kouluikäisten luistelukoulu on ryhmä aloitteleville kouluikäisille harrastajille. Taitaja B ryhmässä harjoittelevat hieman edistyneemmät kouluikäiset lapset, jotka ovat motivoituneita ja innostuneita oppimaan lisää taitoluistelun tekniikoita. Taitaja B-ryhmän luistelijoille voidaan - 7 -

8 tehdä yhteinen kilpailuohjelma. Taitaja A ryhmässä harjoittelevat sekä entiset kilpaluistelijat että Taitaja B ryhmästä siirtyneet luistelijat. Taitoluistelijoille, jotka haluavat keventää kilpauraansa esimerkiksi säännöllisiä jääharjoituskertoja vähentämällä, pyritään tarjoamaan tämä vaihtoehto tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Oheisharjoittelu Oheisharjoittelu kuuluu jääharjoittelua tukevana harjoitteluna kaikille kehitys-, kilpa- ja taitajaryhmille. Oheisharjoittelu tapahtuu erilaisina hyppy-, askel- ja lihaskuntoharjoitteluina jäähallin juoksusuoralla, ulkona tai tanssisalissa urheilukeskuksen tennishallilla, koulujen voimistelusaleissa, kuntosalilla tai muussa seuran varaamassa tilassa. Oheisharjoitteluun kuuluvat lisäksi kehonhuolto- ja tanssitunnit. Alle 12-vuotiaat kilpaluistelijat ja halukkaat Taitaja-ryhmäläiset luistelijat osallistuvat kerran viikossa telinevoimisteluun, ja yli 12-vuotiailla kilparyhmien luistelijoilla on viikko-ohjelmassa kuntosaliharjoittelu, joka nuorimpien kohdalla tarkoittaa kuntosalilaitteisiin ja -harjoitteluun tutustumista ohjaajan valvonnassa. Valmentajat ja ohjaajat suunnittelevat oheisharjoitteet siten, että ne tukevat luistelijoiden kehittymistä eri ikäkaudet huomioiden. Myös erilaiset pelit ja yhteisleikit ovat osa oheisharjoittelua. Leiritoiminta Seura järjestää pääsääntöisesti kaksi tai kolme leirijaksoa vuodessa: Kesäkuussa jää- ja kuntoleiri Tuusulassa (päiväleiri) Heinäkuussa kesäleiri Tanhuvaaran urheiluopistolla Leirien ohjelma koostuu tehoharjoittelusta jäällä ja oheisharjoittelusta. Leirien valmennuksesta vastaavat seuran päätoimiset valmentajat. Tarpeen mukaan leireillä on mukana myös muita valmentajia ja -ohjaajia. Leireille voidaan ottaa myös muiden seurojen luistelijoita. Leirien sisällöstä, ajankohdista ja paikoista päätetään tarkemmin vuosittain. Mahdollisuuksien mukaan seura järjestää kauden aikana viikonloppuleirejä. Luistelijoita kannustetaan lisäksi osallistumaan kauden aikana Suomen Taitoluisteluliiton, liikuntakeskusten tai muiden seurojen järjestämille taitoluisteluleireille. Muista seuroista siirtyminen Luistelija voi siirtyä toisesta seurasta Tuusulan Luistelijoihin päätoimisten valmentajien katselmuksen ja keskustelun jälkeen. Päätoimiset valmentajat tekevät ehdotuksen uudesta luistelijasta ja sopivasta ryhmästä valmennustiimille, joka päättää resurssien mukaisesti luistelijan siirtymisestä seuraamme. Seuran sisäiset ryhmävaihdokset Seuran päätoimiset valmentajat suosittelevat ryhmävaihdosta luistelijalle ja hänen vanhemmilleen/huoltajilleen fyysisten ja psyykkisten valmiuksien ja luistelijan motivaation mukaisesti, sekä ryhmien kokonaistilanteen ja seuran valmennusresurssien mukaisesti. Siirtymiset ovat mahdollisia myös kilpa- ja harrastajaryhmien välillä. Siirtymisistä päättävät - 8 -

9 seuran päätoimiset valmentajat yhdessä valmennustiimin kanssa. Valmennustiimi huolehtii tiedonkulusta myös seuran taloudenhoitajalle. Siirtymisvaiheissa valmentajan/ohjaajan, ryhmävastaavan sekä vanhempien väliseen yhteydenpitoon ja viestintään kiinnitetään erityistä huomioita ja näin pyritään varmistamaan onnistunut siirtyminen uuteen ryhmään. Ryhmän valmentaja/ohjaaja kertoo luistelijoille ennakkoon ryhmän uusista luistelijoista ryhmäytymisen edistämiseksi. 4.2 Kilpaileminen Seuran luistelijat osallistuvat Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin virallisiin kilpailuihin sekä muiden taitoluisteluseurojen järjestämiin alue- ja kutsukilpailuihin. Luistelijat lähetetään kilpailuihin Urheilun Pelisääntöjen mukaisesti tasapuolisuutta noudattaen kaikista ikäluokista. Luistelijamme osallistuvat myös mahdollisuuksien mukaisesti ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin. Luistelijoita kannustetaan osallistumaan kilpailemiseen yksilöllisin tavoittein ja he osallistuvat kehitystasonsa ja taitotasonsa mukaisiin kilpailusarjoihin päätoimisten valmentajien ehdotusten mukaisesti. Kilpailutoiminnasta seurassa on erillinen kilpailuopas, josta viestitty avoimesti. Seura järjestää aktiivisesti omia alue- ja kutsukilpailuja sekä Suomen Taitoluisteluliiton alaisia valinta- ja loppukilpailuja. Seura pyrkii järjestämään vuosittain myös leikkimieliset musiikkiluistelukilpailut, jossa pienimmätkin kehitysryhmäläiset ja taitajat pääsevät harjoittelemaan kilpailemista. 4.3 Näytökset, juhlat ja muut tapahtumat Kauden alussa järjestetään Luistelu tutuksi tapahtuma, jossa mahdollisuus tutustua lajiin ja seuraan matalan kynnyksen periaatteella. Tapahtumalla tavoitellaan uusia luistelijoita ja heidän perheitään mukaan seuran toimintaan. Seura järjestää vuosittain perinteisen ison jäänäytöksen keväällä ja yhden pienemmän näytöksen joulun alla. Iso näytös esitetään yleisönäytösten lisäksi koululais- ja päiväkotiyleisölle vuosittain sovittavan aikataulun mukaisesti. Näytöksissä kaikilla luistelijoilla on mahdollisuus esiintyä. Näytöksen oheispalveluita kehitetään ja uusia ideoita kokeillaan mahdollisuuksien mukaan. Näytösten ja muiden tapahtumien järjestäminen on tärkeää tuoden positiivista näkyvyyttä alueella. Nämä ovat myös keskeinen osoitus osaavasta ja talkoohenkisestä kulttuurista seurassa. Seura pyrkii osallistumaan yhteisiin tapahtumiin, joita Tuusulan kunta ja muut alueen urheiluseurat ja toimijat yhdessä järjestävät. Kauden päätteeksi järjestään Metsäpirtin yöleiri vanhemmille luistelijoille sekä seuran kevätjuhla, jossa seuran luistelijat, vanhemmat, valmentajat, ohjaajat ja johtokunnan jäsenet kokoontuvat yhteen. Tilaisuudessa jaetaan mm. mahdolliset valmennusstipendit tai muut muistamiset, seuran kiertopalkinnot ja kunnianosoitukset parhaista saavutuksista kauden aikana sekä palkitaan ansioituneet seuran vapaaehtoiset

10 4.4 Tiedottaminen Tiedottaminen perustuu aktiivisuuteen, monipuolisuuteen ja avoimuuteen. Seuran tiedottaja laatii seuran tiedotteet / uutiskirjeet, joka ilmestyvät tarpeen ja ajankohtaisten asioiden määrän mukaan. Tiedotteet julkaistaan sähköisessä muodossa nettisivuillamme ja tieto ilmestymisestä lähetetään ryhmävastaavien kautta sähköpostilla luistelijoiden perheille. Vaikka valtaosa seuran tiedottamisesta hoidetaan www-sivujen kautta, seuran ilmoitustaululla jäähallilla on nähtävillä ajankohtaista tietoa seuratoiminnasta. Kilpailukutsut ovat nähtävissä kilpailukalenterissa seuran www-sivuilla. Seuran kehitysryhmien uusille luistelijoille ja useimmiten myös luistelukoululaisille jaetaan liittymisen yhteydessä infolehtinen, jossa kerrotaan tiivistetysti tärkeimmät tiedot seuran toiminnasta. Kotisivut Seura panostaa kotisivujensa ajantasaisuuteen ja laatuun sekä opastaa jäsenistöä niiden aktiiviseen seuraamiseen. Kotisivuilta löytyvät mahdolliset äkilliset muutokset tai tiedotettavat asiat sekä luistelijaryhmien esittelyt. Seuratoiminnan moniin toimintamuotoihin voi myös tutustua www-sivuilla. Samoin kilpailuihin liittyvä informaatio on ohjattu keskitetysti wwwsivujen kautta. Muu tiedottaminen Lisäksi seura pyrkii siihen, että luistelukoulujen aloittaessa toimintaa syksyllä ja vuoden alussa, jäähallilla olisi luistelukoulun aikana paikalla yksi sellainen henkilö (valmentaja, luistelukouluvastaava, johtokunnan jäsen), joka voisi vastata vanhempien kysymyksiin. Seuran toiminnasta ilmoitetaan lisäksi syyskauden alkaessa alueen lehdissä, jakamalla luistelukoulumainoksia Hyrylän ja lähialueen talouksiin sekä mainoksia Tuusulan kunnan tärkeimpiin liikuntapaikkoihin ja yleisille ilmoitustauluille. Seuran esittely ja yhteystiedot löytyvät myös Tuusulan kunnan nettisivuilta. 4.5 Talous ja varainhankinta Seura on yleishyödyllinen yhteisö eikä sen tavoite ole tuottaa voittoa. Taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja huolellisesti jatkuvuuden turvaamiseksi ja harrastusmaksujen pitämiseksi kohtuullisina. Seuran merkittävin tuloerä on toiminnassa mukana olevien luistelijoiden kausimaksut. Suurimmat menoerät ovat jäämaksut ja valmennuksen henkilöstökulut. Lisätuloja seura hankkii talkootyöllä, pienimuotoisella kioski/kahviomyynnillä, varainhankintakampanjoilla, näytöstuloilla yms. Seuralla voi olla taloudellista tukea seuralle antavia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Seuran toimintaa kehitetään monipuolisesti taloudellisten resurssien mukaan

11 Talkootyö Seuran jäsenet keräävät aika ajoin yhteisiä varoja luisteluseuralle erilaisilla talkootöillä. Tavoite on kannustaa mahdollisimman monen luistelijan perhe osallistumaan talkootyöhön ja aktivoida uusia vanhempia mukaan. Talkootöihin osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä saadut tulot menevät kokonaisuudessaan seuratoimintaan koko jäsenistön hyväksi. Kahvio Seuran kahviota pidetään seuran järjestämissä kilpailuissa ja näytöksissä. Kahviotoiminnan organisoinnista vastaa yksi vapaaehtoinen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö huolehtii kahvion tarvikkeista yms. Vastuuhenkilön avuksi rekrytoidaan muita talkoolaisia eri ryhmistä tapahtumakohtaisesti. Kahvion tuotto menee kokonaisuudessaan seuratoimintaan koko jäsenistön hyväksi. 5. Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden tehtävät 5.1 Johtokunta ja työryhmät Tuusulan Luistelijat ry valitsee sääntömääräisessä kevätkokouksessaan seuralle puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenet, joita valitaan viidestä yhdeksään. Johtokunnan jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä muita vastuuhenkilöitä. Johtokunnan jäsenet valvovat seuran toimintaa ja taloutta. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa, järjestää ja kutsuu seuran jäsenet sääntömääräisiin kokouksiin. Lisäksi johtokunnan tukena toimivat erilaiset työryhmät. Tällaisia työryhmiä ovat mm. tapahtuma- ja varainhankintatoimikunta, taloustoimikunta ja valmennus- ja kilpailutoimikunta. Toimikuntia muodostetaan tarpeen mukaan johtokuntaan tulevien ehdotusten perusteella. Toimikuntien avulla seuran toimintaa voidaan kehittää laajemmalla foorumilla, jotta mahdollisimman monen näkökulma saataisiin huomioitua. Toimikunnat kokoontuvat tarvittaessa ja niiden koollekutsujana toimii johtokunnan jäsen

12 Johtokunnan tehtävät toimii seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti vastaa seuran toiminnasta suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valitsee tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta vastaa seuran kokousten antamista velvoitteista hoitaa seuran taloutta ja tiedotustoimintaa tarvittaessa valitsee sekä erottaa seuran palkatut työntekijät sekä sopii heidän eduistaan Puheenjohtajan tehtävät vastaa seuran toiminnan johtamisesta yhdessä seuran johtokunnan kanssa. vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion teosta (voi delegoida valmistelutehtävän halutessaan jollekin muulle johtokunnan jäsenelle) valvoo seuran taloutta yhdessä taloudenhoitajan ja johtokunnan jäsenten kanssa toimii päätoimisten valmentajien esihenkilönä tekee valmentajasopimukset ja haastattelee uudet työntekijät hoitaa suhteita monipuolisesti yhteistyökumppaneihin (mm. Tuusulan kunta, muut urheiluseurat, Suomen Taitoluisteluliitto) ja edustaa seuraa yhteistyökokouksissa hoitaa aktiivisesti suhteita yhteistyökumppaneihin (kunta, muut jäähallin käyttäjäseurat) kutsuu johtokunnan jäsenet kokouksiin ja kaikki seuran jäsenet sääntömääräisiin kokouksiin valvoo Nuori Suomi -ideologian toteutumista seuran toiminnassa puheenjohtaja voi jakaa osan tehtävistään erikseen sovitusti varapuheenjohtajalle, joka myös toimii puheenjohtajan sijaisena tarvittaessa

13 pitää kirjaa seuran jäsenistöstä (jäsenluettelo) (voi delegoida valmistelutehtävän halutessaan jollekin muulle johtokunnan jäsenelle) varmistaa, että kokouspöytäkirjat laaditaan kiertävän sihteeri käytännön mukaan ja huolehtii, että pöytäkirjat arkistoidaan ja on allekirjoitettuna ennen tilintarkastajille toimittamista valvoo seuran toimintasääntöjen toteutumista varmistaa, että avustushakemukset sekä varaa seuran tarvitsemat harjoitustilat Tuusulan kunnalta (voi delegoida valmistelutehtävän halutessaan jollekin muulle johtokunnan jäsenelle) 5.2 Valmennus- ja kilpailutoimikunta Valmennustiimin rooli ja tehtävät Valmennusvastaava ja seuran puheenjohtaja muodostavat päätoimisten valmentajien kanssa valmennustiimin, joka käytännössä johtaa valmennustyötä. Päätoimisten valmentajien roolit ja tehtävät Tuusulan Luistelijat ry:llä on kaksi päätoimista valmentajaa (=yksi päävalmentaja ja yksi vastuuvalmentajaa), jotka toimivat johtokunnan alaisuudessa vastuualueenaan seuran luistelijoiden valmennus, kilpailutoiminnan suunnittelu ja Urheilun Pelisääntöjen noudattaminen valmennus- ja kilpailutoiminnassa. Päävalmentaja tekee vähintään vuosittain johtokunnalle esityksen seuran valmennuslinjasta ja painopisteistä, valmennuksen vuosisuunnitelmasta, valmennuksellisten tehtävien jakamisesta valmentajien kesken sekä menestystavoitteiden asettamisesta. Johtokunta vahvistaa suunnitelman. Päätoimiset valmentajat: laativat yhdessä muiden ryhmävalmentajien ja ohjaajien kanssa eri ryhmien jääharjoitusohjelmat ja oheisharjoitukset osallistuvat asiantuntemuksellaan valmentajien ja ohjaajien koulutustarpeiden arviointiin ohjaavat ja tukevat muiden valmentajien ja ohjaajien toimintaa seuraavat luistelijoiden osallistumista harjoituksiin raportoivat valmennustuntinsa valmennusvastaavalle laativat kilpaluistelijoiden valmennussuunnitelmat laativat kilpaluistelijoiden kilpailuohjelmia vastaavat seuran luistelijoiden kilpailutoiminnasta yhdessä muiden valmentajien kanssa ovat tiiviissä yhteistyössä seuran puheenjohtajan, valmennusvastaavan ja tarvittaessa muiden johtokunnan jäsenten kanssa ja osallistuvat tarvittaessa johtokunnan kokouksiin toimivat yhteistyössä Suomen Taitoluisteluliiton ja alueen muiden seurojen kanssa valvovat Urheilun Pelisääntöjen toteutumista seuran harjoitus- ja kilpailutoiminnassa ja laativat valmentajien pelisäännöt yhdessä muiden ryhmävalmentajien ja ohjaajien kanssa osallistuvat joulujuhlan, kevätnäytöksen, leiritoiminnan ja muiden erityistapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen tekevät avointa yhteistyötä luistelijoiden vanhempien kanssa

14 Ryhmävalmentajien ja ohjaajien tehtävät ryhmävalmentajat ja ohjaajat toteuttavat Urheilun Pelisääntöjä valmennuksessa ja pyrkivät ideoimaan ja edistämään seuran toimintaa tekevät yhteistyötä muiden valmentajien, valmennusvastaavan, muiden johtokunnan jäsenten, ryhmävastaavien ja luistelijoiden vanhempien kanssa raportoivat valmennustuntinsa valmennusvastaavalle seuraavat luistelijoiden osallistumista harjoituksiin ovat velvollisia järjestämään sijaisvalmentajan/ohjaajan ollessaan estyneitä itse pitämään tuntejaan ja informoivat poissaoloista päätoimisia valmentajia ja valmennusvastaavaa osallistuvat myös tarvittaessa valmennustiimin kokouksiin osallistuvat joulujuhlan, kevätnäytöksen ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen Luistelukouluvastaavan tehtävät toteuttaa Urheilun Pelisääntöjä ja pyrkii ideoimaan ja edistämään seuran toimintaa tekee yhteistyötä muiden valmentajien, valmennusvastaavan, muiden johtokunnan jäsenten, ryhmävastaavien ja luistelijoiden vanhempien kanssa toimii luistelukoulun vetäjänä ja valitsee tarvittaessa avukseen muita seuran jäseniä huolehtii luistelukoulun markkinoinnista koordinoi Luistelu tutuksi tapahtuman jäätoiminnan huolehtii luistelukouluun ilmoittautumisista (ilmoittautuminen www-sivujen kautta) ja luistelukoululaisten sijoittumisesta ryhmiin tasaisesti huolehtii tiedottamisesta luistelukoululaisille yhdessä tiedottajan kanssa toimii yhteyshenkilönä luistelukoululaisten vanhemmille huolehtii luistelukouluun tarvittavan määrän avustajia lähettää luistelukoululaisille harrastemaksut (tai delegoi tehtävän muille sovittavalla tavalla) seuraa harrastemaksujen toteutumista tarkasti ylläpitää luistelukoululaisten osalta jäsenrekisteriä huolehtii luistelukoulusta kehitysryhmään siirtymisistä yhdessä päätoimisten valmentajan kanssa on paikalla luistelukoulun aikaan tai huolehtii, että joku seuran edustaja on paikalla osallistuu myös tarvittaessa valmennustiimin kokouksiin osallistuu joulujuhlan, kevätnäytöksen ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen Valmennusvastaavan tehtävät toimii seuran tuntipalkkaisten valmentajien ja ohjaajien esihenkilönä tekee tuntipalkkaisten valmentajien ja ohjaajien kanssa sopimukset ja haastattelee uudet työntekijät kokoaa valmentajat ja ohjaajat säännöllisiin palavereihin ja laatii käsitellyistä asioista muistion tai muutoin raportoi tapaamisista johtokunnan kokouksissa informoi johtokuntaa, ryhmävastaavia ja valmentajia/ohjaajia harjoituspaikkojen aikataulumuutoksista yhdessä seuran tiedottajan kanssa toimii seuran valmennustiimin jäsenenä puheenjohtaja tukee valmennusvastaavaa tehtävässä

15 Kilpailuvastaavan tehtävät toimii seuran yhteyshenkilönä Suomen Taitoluisteluliittoon ja sen jäsenseuroihin kilpailutoimintaan liittyen kokoaa kilpailutoimikunnan jakaa tehtävät kilpailutoimikunnan jäsenten kesken erillisen tehtäväkuvauksen mukaisesti kutsuu tarvittaessa kilpailutoimikunnan yhteiseen palaveriin noin kerran kuukaudessa informoi johtokuntaa ja tiedottajaa kuukausittain kilpailutoimintaa koskevista asioista välittää kilpailukutsut seuran päätoimisille valmentajille ilmoittaa seuran luistelijat kilpailuihin tai delegoi tehtävän tallentaa kilpailutulokset seuran www-sivuille tai delegoi tehtävän pitää päiväkirjaa käydyistä ja tulevista kilpailuista yhteistyössä päätoimisten valmentajien kanssa huolehtii osaamisen ylläpitämisestä osallistumalla Suomen taitoluisteluliiton järjestämiin koulutuksiin vastaa seuran omien kisojen organisoinnista ja vastaa osallistuvien seurojen laskutuksesta yhdessä taloudenhoitajan kanssa Sinettiseura vastaavan tehtävät edustaa itse tai järjestää seuran edustajan Valon Sinettitoiminnan tapahtumiin (seurojen sinettitapaamiset, seminaarit) toimii seuran ja Valon välisenä yhteishenkilönä valvoo, että vuosittain tehtävät Urheilun Pelisäännöt kirjataan huolehtii seuran toimintalinjan päivitystyöstä osallistuu tarvittaessa valmennustiimin kokouksiin huolehtii seuran ilmapiirikyselyn toteuttamisesta osallistuu tarvittaessa ristiriitatilanteiden selvittämiseen luistelijoiden tukena valvoo ja kehittää aktiivisesti seuran sinettitoimintaa 5.3 Taloustoimikunta Taloudenhoitajan tehtävät kokoaa taloustoimikunnan ja jakaa tehtävät taloustoimikunnan jäsenten kesken erillisen tehtäväkuvauksen mukaan kehittää taloudenpitoon liittyviä toimintatapoja mahdollisuuksien mukaan seuraa johdonmukaisesti seuran taloutta ja raportoi siitä säännöllisesti johtokunnan kokouksissa laatii talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa vastaa valmentajien, ohjaajien ja kilpailutuomareiden palkkojen laskennasta ja maksusta hoitaa seuran maksuliikenteen (verot, työeläkevakuutusmaksut ja laskut) laatii seuran veroilmoituksen lähettää itse seuran jäsenille jäsen-, harraste- ja kilpailumaksut tai delegoi tehtävän muille sovittavalla tavalla seuraa maksujen toteutumista tarkasti tai delegoi tehtävän muille sovittavalla tavalla hoitaa yhteydenpidon kirjanpitäjään, joka laatii tilinpäätöksen ja tekee veroilmoituksen

16 5.4 Tapahtuma- ja varainhankintatoimikunta Tiedottajan tehtävät huolehtii seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta (mm. yhteistyö paikallisen lehdistön kanssa kilpailu- ja tapahtumajuttujen julkaisemiseksi) vastaa seuran sisäisen tiedottamisen kokonaisuudesta ja toimii ryhmävastaavien yhdyshenkilönä informoi johtokuntaa, ryhmävastaavia ja valmentajia/ohjaajia harjoituspaikkojen aikataulumuutoksista yhdessä seuran valmennusvastaavan kanssa laatii seuran tiedotteet ja uutiskirjeet ja vie ne seuran www-sivuille huolehtii seuran ilmoitustaulusta toimii kotisivujen pääkäyttäjänä Varainhankintavastaavan tehtävät suunnittelee ja organisoi kauden varainhankintaprojektit (talkoot, myyntitempaukset) tiedottaa jäsenistöä niistä hoitaa suhteita monipuolisesti nykyisiin yhteistyökumppaneihin ja etsii uusia yhteistyötahoja valvoo ja organisoi kahviotoiminnan toteutumisen seuran tapahtumissa (kilpailut, näytökset, juhlat, muut tapahtumat) valitsee tarvittaessa avukseen kahviovastaavan, joka huolehtii kahviotoiminnan käytännön järjestelyistä ja tarvikehankinnoista organisoi tarvittaessa kahviovuorojen jaon ryhmittäin yhdessä ryhmävastaavien kanssa ohjeistaa kahvion myyjiä hygieniasäännöistä, myynnin kirjaamisesta ja tilityksestä Tapahtuma- ja/tai näytösvastaavan tehtävät kokoaa tapahtumatoimikunnan tekee aikataulun ja koordinoi tapahtumien suunnittelu- ja valmisteluprosessia (kuten joulujuhla, kevätnäytös, kevätjuhla, leirit, seuraseminaari) laatii tapahtumien vaatimat budjetit yhdessä taloudenhoitajan kanssa, hyväksyttää kustannukset johtokunnassa nimeää tapahtumiin eri vastuualueiden vastuuhenkilöt ja huolehtii vastuualueiden toimintaedellytyksistä vastaa tapahtumien tiedottamisesta yhteistyössä tiedottajan kanssa Ryhmävastaavan tehtävät Jokaisella kilpa- ja harrastajaryhmällä on nimetty ryhmävastaava, joka valitaan syksyllä ryhmän vanhempainillassa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa. Hänen tehtäviään ovat: tiedottaa kaikki omaa ryhmää koskevat harjoitus- ja kilpailutoimintaan liittyvät asiat (sähköposti, tekstiviesti) osallistuu näytösjärjestelyihin ja valmisteluihin ryhmän edustajana ja tiedottaa näytökseen liittyvistä asioista ryhmää ja heidän vanhempiaan

17 toimia yhteyshenkilönä luistelijoiden vanhemmille ja välittää tiedotettavat asiat tarvittaessa johtokunnan käsiteltäväksi organisoi tarvittaessa oman ryhmän kahvio- tai muiden talkoovuorojen jaon ryhmän vanhemmille järjestää vanhemmille tarvittaessa infotilaisuuksia yhdessä kilpailuvastaavan ja muiden toimikuntien vastuuhenkilöiden kanssa pyrkiä kaikella toiminnallaan edistämään seuran harrastustoimintaa ja avointa tiedottamista ja keskusteluilmapiiriä 6. Harrastusryhmät (ryhmien taso- ja ikäsuositukset) Seura tarjoaa yksinluisteluvalmennusta kilpaluistelijoille ja harrasteluistelijoille eritasoisissa ryhmissä henkilökohtaisten taitojen ja tavoitteiden mukaisesti. Seuran luistelukouluissa lapset voivat tutustua lajiin ja harjoitella luistelun alkeita koulutettujen ohjaajien ja valmentajien ohjauksessa. Aikuisille on ryhmät kuntoluistelun ja taitoluistelun alkeiden muodossa. Oheisharjoitteluina luistelijoille on tarjolla erilaisia hyppy-, askel- ja lihaskuntoharjoitteita, tanssia, kehonhuoltoa, telinevoimistelua ja kuntosaliharjoittelua. Luistelijan polku Tuusulan Luistelijoissa: Kilparyhmä Taitajaryhmä SINISET TAITAJA A Kilpasarja ratkaisee sijoittumisen TURKOOSIT, VIOLETIT, KELTAISET < 11 v < 9 v LILAT PINKIT TAITAJA B/C 4-6 v KEHITYSRYHMÄT LUISTELUKOULU 3-6 v LUISTELUKOULU

18 Luistelukoulu Kerran viikossa käyville aloitteleville tai pienille luistelijoille 3-4 vuotiaista alkaen. Luistelukoulussa harjoitellaan pienryhmissä luistelun perustaitoja leikinomaisesti: luistelu eteenpäin ja taaksepäin, jarrutuksia ja yksinkertaisia liukuja. Kullakin harjoituskerralla on oma teema mm. liuku, leikit, temppurata, musiikkiluistelu, naamiaiset, ystäväluistelu ja merkkisuoritukset. Kaikki luistelukoululaiset osallistuvat seuran joulujuhlaesitykseen sekä kevätnäytökseen. Futuuriryhmä Futuuriryhmä harjoittelee luistelukoulun kanssa samaan aikaan. Ryhmä on erityisryhmä lievästi liikuntarajoitteisille ja kehitysvammaisille lapsille. Ryhmällä on oma koulutettu ohjaaja ja vastuuvalmentaja osallistuu myös ohjaukseen. Ryhmä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kehitysryhmä (Kehitys B) Kehitysryhmä B on luistelukoulun jälkeinen kehitysryhmä 5-6 -vuotiaille lapsille. Harjoitteluun kuuluu kaksi jääharjoitusta ja yksi oheisharjoitus viikossa. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelutaitoja, eteen - ja taaksepäin luistelua, sirklausta, yksinkertaisia liukuja, sisä- ja ulkokaaren erottamista, kolmosia ja helpoimpia piruetteja ja hyppyjä (kukkopiruetti, valssihyppy). Ryhmän harjoittelussa hyödynnetään leikinomaisia menetelmiä. Valmentajat ja ohjaajat suosittelevat luistelijat kehitysryhmiin. Kehitysryhmä (Kehitys A) Kehitysryhmä A:n luistelijoilla on kolme jääharjoitusta viikossa ja sen lisäksi kerran viikossa telinevoimistelu ja oheisharjoitukset. Jäällä harjoitellaan perusluistelua, kaaria, sirklausta, yksöishyppyjä ja peruspiruetteja. Ryhmän luistelijat ovat iältään 5-7-vuotiaita ja tavoitteena on jatkaa luistelua myöhemmin kilpaluisteluryhmässä. Valmentajat ja ohjaajat suosittelevat luistelijat kehitysryhmiin. Ryhmän harjoittelussa hyödynnetään leikinomaisia menetelmiä. Kilparyhmä (Lilat, Pinkit) Nousevat kilpaluistelijat, joilla jääharjoitukset viisi tai kuusi kertaa viikossa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu oheisharjoitukset kolme kertaa sekä kehonhuolto ja/tai tanssi ja telinevoimistelu kerran viikossa. Lilat ja Pinkit- ryhmän luistelijat ovat iältään noin vuotiaita. Ryhmän luistelijoilta edellytetään yksöishyppyjen, peruspiruettien, eulerin hallintaa sekä axelin perusteita, kykyä yhdistää askelia ja käännöksiä. Ryhmä harjoittelee Axel-hyppyä, kaksoishyppyjä ja vaikeampia piruetteja (jalanvaihtopiruetit). Lilat ja Pinkit-ryhmän luistelijat kilpailevat sarjoissa tintit, minit ja silmut. Kilparyhmä (Turkoosi, Violetti, Keltainen) Turkoosi, Violetti, Keltainen ryhmän kilpaluistelijat harjoittelevat 6-8 kertaa viikossa jäällä. Lisäksi heidän viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu kolme oheisharjoitusta sekä kehonhuoltoa ja tanssi. Ryhmän nuorimmat luistelijat osallistuvat myös telinevoimisteluun kerran viikossa ja

19 vanhemmilla luistelijoilla on kuntosali kerran viikossa. Ryhmän luistelijoilta edellytetään akselin hallintaa, yhden kaksoishypyn osaamista ja muiden kaksoishyppyjen valmiuksia, walley jalanvaihdolla, vaihtopiruettien ja riittävän askeltekniikan hallintaa. Ryhmässä harjoitellaan mm. yhdistelmäpiruetteja ja kaikkia kaksoishyppyjä. Luistelijat kilpailevat sarjoissa seniorit, juniorit, noviisit, debytantit, silmut, aluesarjat sekä kansalliset sarjat. Kilparyhmä (Siniset) Siniset ryhmän luistelijoilla on jääharjoitukset 6-8 kertaa viikossa. Lisäksi oheisharjoitukset 3-4 kertaa viikossa sekä baletti ja tanssi sekä kuntosali kerran viikossa. Ryhmän luistelijat harjoittelevat omien taitojen mukaisesti kaksois- ja kolmoishyppyjä ja vaikeampia yhdistelmäpiruetteja. Siniset-ryhmän luistelijat kilpailevat kansallisen- ja SM-tason sarjoissa: debytantit, noviisit, juniorit ja seniorit. Ryhmässä mukana olo edellyttää taitotason lisäksi vahvaa sitoutumista ja korkeaa motivaatiota harjoitteluun ja kilpailemiseen. Taitotasona Siniset-ryhmään vaaditaan 3-4 kaksoishyppyä, hyppypiruetti, walleyt ja hyvä askeltekniikka. Taitajat (Taitaja A ja Taitaja B) Taitajaryhmiä on kaksi; 2-3 kertaa viikossa jäällä harjoittelevat ryhmät. Taitaja A ja Taitaja B ryhmillä on lisäksi yksi oheisharjoitus viikossa. Taitaja A ja B ryhmien luistelijoille tehdään heidän halutessaan kilpailuohjelma ja he voivat osallistua seuran ja alueen kutsukilpailuihin harrastajaluistelijoiden sarjoihin. Kilpailemista ei edellytetä. Luistelijoita kannustetaan heille sopivien ratkaisujen ja tavoitteiden tekemiseen. 7. Urheilun Pelisäännöt Seuran luistelijat, valmentajat ja ohjaajat tekevät joka syyskausi vuosittaiset pelisääntösopimukset, joita sitoudutaan noudattamaan kaikessa harrastus- ja seuratoiminnassa. Luistelukoulussa ja nuorimpien harrastajien Urheilun Pelisäännöt tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat luistelijat tekevät pelisäännöt valmentajien ja / tai ryhmävastaavien kanssa. Pelisääntöjen laatimisessa käytetään apuna eri ikäkausien Valon päivitettyjä materiaaleja. Pelisäännöt ovat nähtävillä seuran jäsenhuoneessa

20 LAPSI, jota kohdellaan suvaitsevasti, oppii olemaan kärsivällinen jota kannustetaan, oppii luottamaan itseensä jota kiitetään, oppii antamaan arvoa joka tuntee turvallisuutta, oppii luottamaan kanssaihmisiin joka hyväksytään ja jota kohdelleen ystävyydellä, oppii tuntemaan rakkautta maailmassa jota rakastetaan, oppii rakastamaan (Dorothy Law Notte)