TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)"

Transkriptio

1 Päivitetty Päivitetty TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA

2 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan eettiset linjaukset ja tavoitteet 4 4. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja käytännön toimintaperiaatteet Valmennus Kilpaileminen Näytökset ja juhlat Tiedottaminen Talous ja varainhankinta 9 5. Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden tehtävät Johtokunta ja työryhmät Valmennus- ja kilpailutoimikunta Taloustoimikunta Tapahtuma- ja varainhankintatoimikunta Harrastusryhmät Nuori Suomi- pelisäännöt

3 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely Tuusulan Luistelijat ry (TL) on perustettu Seura tarjoaa yksinluisteluvalmennusta kilpaluistelijoille ja harrastajaluistelijoille eritasoisissa ryhmissä henkilökohtaisten taitojen ja tavoitteiden mukaisesti. Seuran luistelukouluissa lapsilla on mahdollisuus tutustua lajiin ja harjoitella luistelun alkeita koulutettujen valmentajien ja ohjaajien ohjauksessa. Oheisharjoitteluina luistelijoiden ohjelmassa on mm. tanssia, balettia, telinevoimistelua ja kuntosaliharjoittelua. Seuran tavoite on innostaa luistelijoita pitkäjänteiseen, terveelliseen ja mahdollisesti jopa elinikäiseen liikuntamyönteisyyteen ja harrastuneisuuteen. Seurassa luistelee aktiivisesti noin 230 luistelijaa eri ryhmissä. Tavoitteena on, että seuralla on ammattitaitoiset valmentajat ja ohjaajat, siksi heidän kouluttautumistaan tuetaan. Seuran yksinluisteluvalmennuksesta vastaa kolme päätoimista taitoluisteluvalmentajaa yhdessä muiden tuntipalkkaisten valmentajien ja ohjaajien kanssa. Seuran kilpailutoiminta on aktiivista. Kilpailuihin osallistumisessa noudatetaan tasapuolisuutta ja tuetaan jokaista luistelijaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Seura järjestää myös itse aktiivisesti kilpailuja kauden aikana. 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot Visio Taitoluistelu on haluttu harrastus Taitoluistelussa on mahdollisuus olla mukana vauvasta vaariin. Esteettisenä urheilulajina ja harrastuksena taitoluistelu tarjoaa elämyksiä luistelijoille jäällä ja katsojille katsomossa. Taitoluistelua voi harrastaa muutaman vuoden ikäisestä alkaen ja jatkaa vielä aikuisena aikuisluisteluryhmissä tai siirtyä valmennus- ja/tai tuomaritehtäviin. Taitoluisteluseurassa on monipuoliset mahdollisuudet tehdä vapaaehtoistyötä urheilun parissa. Taitoluistelu kulkee monin eri tavoin meidän mukanamme elämän eri vaiheissa. Missio Tuusulan Luistelijat on yksinluistelun harraste- ja kilpaseura, jonka toiminta perustuu ammattitaitoisten valmentajien ja vapaaehtoisten luottamushenkilöiden sekä aktiivisten seuratoimijoiden yhteistyöhön. Tuusulan Luistelijat tarjoaa hyvät mahdollisuudet perusluistelutaidon oppimiseen yhteistyössä Tuusulan kunnan, koulujen ja päiväkotien, muiden urheiluseurojen ja yhteisöjen kanssa. Arvot Yhteistyö ja yhteisöllisyys yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä seuran sisällä ja lajien välillä, paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti Laadukas seuratoiminta laadukas valmennus liikuntamyönteinen elämäntapa tarjolla erilaisia polkuja jatkaa luistelun parissa toiminnan jatkuvuuteen panostaminen Yhdenvertaisuuden kunnioittaminen - 3 -

4 kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa ja kilpailla oman kehitystasonsa ja motiiviensa mukaisesti 3. Seuran toiminnan eettiset linjaukset ja tavoitteet Luistelijat Lasten ja nuorten fyysisen sekä psyykkisen kehityksen monipuolinen tukeminen (onnistumisten ja pettymysten kokeminen yhdessä ja toisia tukien) Luistelijoiden ohjaaminen terveellisiin ja urheilullisiin elämäntapoihin (ravinto, päihteettömyys, lepo, harjoittelu) Luistelijoiden ohjaaminen vastuullisuuteen (harrastusvälineistä ja yhteisistä tiloista huolehtiminen) Luistelijoiden tasavertainen huomioiminen Kannustava, kohtelias ja ystävällinen käytös harjoituksissa ja kilpailuissa Ilo ja mielihyvä luistelussa ja muussa harjoittelussa Luistelijalla on mahdollisuus edetä sekä kilpa- että harrastajaluistelijana. Harrastajaryhmissä kilpailuihin osallistuminen on vapaaehtoista Jokainen lapsi ja nuori harrastaa ja harjoittelee taitoluistelua omaa tasoaan vastaavassa kilpa- tai harrastajaryhmässä Valmennus Valmennus on ammattitaitoista Valmentajille ja ohjaajille tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet kouluttautumiseen (STLL: n ja alueelliset/seurakohtaiset koulutukset) Seura osallistuu taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan valmentajien ja ohjaajien koulutuskustannuksiin Johtokunnan jäsenten ja valmentajien välinen vuorovaikutus ja viestintä on säännöllistä ja avointa Valmentajat pitävät vuosittain kehityskeskustelut luistelijoiden ja pienempien luistelijoiden sekä heidän vanhempien kanssa, vanhempia luistelijoita tuetaan itsearviointiin Palautteen antaminen luistelijoille on rakentavaa ja henkilökohtaista kehitystä tukevaa Seuran johtokunta tukee valmentajia sekä ohjaajia ja takaa heille työrauhan Ammattitaitoiset ja kokeneemmat valmentajat tukevat muita valmentajia ja ohjaajia. Seuratoiminta Seuratoimintaa kehitetään jatkuvasti ja monipuolisesti, niin urheilulliset, kasvatukselliset kuin seuratoiminnallisesti näkökulmat huomioiden mm. Nuori Suomi-toimintalinjan mukaisesti. Seura haluaa tehdä monipuolista yhteistyötä alueellisesti muiden urheiluseurojen kanssa Seuran taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja huolellisesti. Kausimaksut pyritään pitämään kohtuullisina Vanhempia aktivoidaan seuratoimintaan heille mieleisiin tehtäviin (uusiksi johtokunnan jäseniksi, vastuuhenkilöiksi, talkootyöhön ja kilpailutoimintaan) Seuran nuoria luistelijoita kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan (näytössuunnitteluun ja kisajärjestelyihin) Kilpaluistelun lopettaneita luistelijoita tuetaan jatkamaan lajin parissa ja seuratoiminnassa (luottamushenkilöinä, ohjaajina, valmentajina ja tuomareina) - 4 -

5 Ryhmien jatkuvuuden turvaamiseksi lajin ja seuran tunnettavuutta lisätään alueellisesti ja jäsenmäärä pidetään toimintaedellytyksiä (esim. jäätunnit) vastaten vakaana. Kilpailutoiminta Kilpaileminen tapahtuu yksilöllisin tavoittein Seuran luistelijat osallistuvat tasapuolisesti kehitystasonsa ja taitotasonsa mukaisiin kilpailuihin Jokaisella luistelijalla on yhdenvertainen oikeus kokea kilpailemisen ilo sekä kilpailun mukanaan tuoma myönteinen jännitys Luistelijoille taataan turvallinen mahdollisuus tunteiden käsittelyyn kilpailutilanteissa Seurassa voi kilpailla kaikissa tasoryhmissä Taitaja- ja aluesarjoista kansallisiin sarjoihin ja SM-tasolle saakka Palaute kilpailemisesta on yksilöllistä kehitystä tukevaa, ei keskinäiseen paremmuuteen perustuvaa Kilpaileminen kannustaa osallistumiseen ja harjoittelun jatkuvuuteen henkilökohtaisin tavoittein Harrastajaryhmille tarjotaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kilparyhmien kanssa Ilmapiiri Harjoituksissa on mukava tunnelma Nuorimpien luistelijoiden harjoittelussa hyödynnetään leikinomaisia menetelmiä Seuran toiminta perustuu kannustavaan, toisia kunnioittavaan ja hyväksyvään asenteeseen Seuran luistelijoiden onnistumisista ja kisamenestyksestä iloitaan yhdessä Hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen (tervehtiminen) luo hyvää ilmapiiriä Aikuisten esimerkki kannustaa myös luistelijoita avoimeen ja keskustelevaan ilmapiiriin Terveelliset elämäntavat Lapsia ja nuoria ohjataan terveellisiin ruokatottumuksiin sekä välttämään makeisten syöntiä Seuran tavoite on edistää terveellisiä ja päihteettömiä elämäntapoja Päihteettömyys koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat mukana seuran toiminnassa (luistelijat, valmentajat, ohjaajat, vanhemmat ja johtokunnan jäsenet) Päihteettömyys koskee harjoittelua, kilpailutoimintaa, näytöksiä ja päätösjuhlia Ongelmatilanteiden ratkaisu Tavoite ei ole ongelmattomuus vaan kyky ratkaista niitä Seuratoiminnassa ilmeneviin sisäisiin (harrastajien väliset sekä harrastajan ja seuran väliset) ongelmiin tartutaan aktiivisesti Ongelmatilanteen käsittely tapahtuu asianosaisten kesken keskustellen, on tärkeää kuulla kaikkia asianosaisia Tarvittaessa seuran edustajina keskusteluun ja asian käsittelyyn voivat osallistua Nuori Suomi -vastaava ja esim. ko. luisteluryhmän ryhmävastaava Seuran puheenjohtajaa tiedotetaan asian käsittelyyn liittyvistä asioista Asianosaisen niin halutessa keskusteluun voidaan pyytää edustaja ko. ryhmän vanhemmista ja 15 vuotta täyttäneistä harrastajista Asia käsitellään tarvittaessa myös seuran johtokunnassa luottamuksellisesti - 5 -

6 4. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja käytännön toimintaperiaatteet 4.1 Valmennus Seuramme tarjoaa mahdollisuuksien mukaan (mm. taloudelliset resurssit, ryhmien koko) kaikille luistelijoille taitotasoa ja tavoitteita vastaavaa ammattitaitoista valmennusta. Valmentajat tarkistavat syys- ja kevätkauden alussa luisteluryhmien ryhmäjaon ja -siirtymiset siten, että ryhmän sisällä luistelijoiden taitotaso ja tavoitteet ovat mahdollisimman yhtenevät. Jokaiselle ryhmälle suunnitellaan ryhmäkohtaiset tavoitteet ja harjoitusten painopisteet. Tämän lisäksi luistelijan kanssa käytävissä henkilökohtaisissa keskusteluissa selvitetään hänen henkilökohtaiset tavoitteensa ja niiden realistisuus. Valmennus toteutetaan ensisijaisesti omilla valmentajilla ja ohjaajilla. Tarvittaessa hankitaan lisäosaamista seuran ulkopuolelta (mm. tanssinopetus). Nuori Suomi-toimintalinja luo perustan myös seuran valmennustoiminnalle. Valmennukseen liittyvästä resursoinnista, taloudellisista kysymyksistä sekä periaatelinjauksista vastaa johtokunta. Seuran kehittämispäivässä suunnitellaan johtokunnan ja valmentajien yhteistyönä seuraavaa kautta. Yksi johtokunnan jäsenistä toimii valmennusvastaavana. Hän ja seuran puheenjohtaja muodostavat päätoimisten valmentajien kanssa valmennustiimin, joka käytännössä johtaa valmennustyötä. Valmentajat ja ohjaajat kokoontuvat valmennusvastaavan johdolla kerran viikossa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Myös muut johtokunnan jäsenet ja valmentajat tekevät säännöllisesti yhteistyötä. Seurassa panostetaan ammattitaitoiseen valmennukseen ja kannustetaan valmentajia ja ohjaajia oman osaamisen kehittämiseen. Valmennusvastaava dokumentoi valmentajien ja ohjaajien suorittamat koulutukset. Kauden alussa valmentajille ja ohjaajille laaditaan koulutussuunnitelma esiin nousseiden tarpeiden pohjalta. Luistelukoulu Luistelukouluun otetaan uusia luistelijoita kahdesti vuodessa, syys- ja kevätkauden alkaessa, mutta myös kesken kauden voi tulla mukaan toimintaan. Luistelukoululla on nimetty vastuuvalmentaja ja luistelukouluvastaava. Heidän tuellaan ohjaajat jakavat luistelukoululaiset 4-5 ryhmään luistelutaidon mukaan. Luistelukoulun voi aloittaa jo vuotiaana. Luistelukoulun yhteydessä harjoittelee myös erityisryhmä, joka on tarkoitettu lievästi liikuntaesteisille ja kehitysvammaisille lapsille. Kehitysryhmät Kehitysryhmät on jaettu Kehitys A ja Kehitys B ryhmiin ja molemmissa ryhmissä luistelijat ovat iältään noin 5-7-vuotiaita siten, että ikä ja/tai taitotaso vaikuttaa kummassa ryhmässä luistelija harjoittelee. Luistelukoulun jälkeen lapsi voi jatkaa taitoluistelun harjoittelua Kehitys B -ryhmässä, kun luistelijan tavoitteena on mahdollinen kilpaileminen jatkossa. Luistelukoulun vastuuvalmentaja tekee ehdotukset Kehitys B -ryhmään siirtymisestä joko syys- tai kevätkauden päättyessä. Siirtymisessä huomioidaan luistelijan taitotaso, ikä ja innostuneisuus. Ryhmän harjoittelussa käytetään leikinomaisia menetelmiä. Kehitys B ryhmästä siirrytään Kehitys A-ryhmään siten, ryhmien valmentajat ja ohjaajat tekevät ehdotukset siirtymisistä. Kehitys B -ryhmä harjoittelee luistelun perusasioita ja tavoite on saada taidot kehittymään siten, että luistelija voi siirtyä Kehitys A -ryhmään

7 Kehitys A -ryhmä harjoittelee jo vaikeampia taitoluistelun elementtejä kuten helpoimmat yksöishypyt, peruspiruetit sekä luonnollisesti myös samoja perusluisteluun ja askeliin / käännöksiin liittyviä asioita. Tavoite on taitojen kehittyminen siten, että luistelija voi siirtyä kehittymisen myötä kilparyhmään. Kilparyhmät Kilparyhmien tavoitteellisesta ja monipuolisesta valmennuksesta vastaavat seuramme päätoimiset valmentajat (=päävalmentaja ja kaksi vastuuvalmentajaa). Päätoimiset valmentajat tekevät jääharjoitusohjelmat kilparyhmille ja suunnittelevat luistelua tukevat oheisharjoittelumuodot. He tekevät luistelijoiden kilpailuohjelmia ja tukevat heitä psyykkisesti mm. tunteiden käsittelyssä harjoituksissa ja kilpailutilanteissa. Kilparyhmiä ovat Siniset, Punaiset, Violetit, Keltaiset, Vihreät, Lilat, Pinkit ja Oranssit -ryhmät. Kilparyhmissä eteneminen tapahtuu luistelijan taitotason, motivaation ja seuran resurssien mukaisesti. Siirtymisistä päättää seuran päätoimiset valmentajat yhteistyössä valmennustiimin kanssa. Päätoimiset valmentajat laativat kilpaluistelijoille kausisuunnitelmat ja asettavat kauden tavoitteet yhdessä luistelijan (tai pienen luistelijan ja vanhempien) kanssa syksyllä kauden alussa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan ja henkilökohtainen palautekeskustelu valmentajien kanssa käydään vähintään kerran vuodessa (tavoitekeskustelu seuranta palautekeskustelu). Kilparyhmien luistelijat sitoutuvat tavoitteelliseen harjoitteluun ja laaditun kilpailuohjelman suorittamiseen. Harrastajaryhmät Taitajaryhmiin (Taitajat A, B ja C) siirrytään luistelukoulusta tai muista luisteluryhmistä, jos luistelijat haluaa jatkaa lajin harrastamista ilman kilpailullisia tavoitteita. Taitaja A -ryhmän luistelijoille tehdään heidän halutessaan kilpailuohjelma ja he voivat osallistua seuran ja alueen kutsukilpailuissa harrastajaluistelijoiden sarjoihin. Taitaja C on ryhmä aloitteleville kouluikäisille harrastajille. Taitaja B ryhmässä harjoittelevat hieman edistyneemmät kouluikäiset lapset, jotka ovat motivoituneita ja innostuneita oppimaan lisää taitoluistelun tekniikoita. Taitaja B-ryhmän luistelijoille voidaan tehdä yhteinen kilpailuohjelma. Taitaja A ryhmässä harjoittelevat sekä entiset kilpaluistelijat että Taitaja B ryhmästä siirtyneet luistelijat. Taitoluistelijoille, jotka haluavat keventää kilpauraansa esimerkiksi säännöllisiä jääharjoituskertoja vähentämällä, pyritään tarjoamaan tämä vaihtoehto tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Oheisharjoittelu Oheisharjoittelu kuuluu jääharjoittelua tukevana harjoitteluna kaikille kehitys-, kilpa- ja taitajaryhmille. Oheisharjoittelu tapahtuu erilaisina hyppy-, askel- ja lihaskuntoharjoitteluina jäähallin juoksusuoralla, ulkona tai tanssisalissa urheilukeskuksen tennishallilla, koulujen voimistelusaleissa, uimahallin kuntosalilla tai muussa seuran varaamassa tilassa. Oheisharjoitteluun kuuluvat lisäksi baletti- ja tanssitunnit. Alle 12-vuotiaat kilpaluistelijat ja halukkaat Taitaja-ryhmäläiset luistelijat osallistuvat kerran viikossa telinevoimisteluun, ja yli 12-vuotiailla kilparyhmien luistelijoilla on viikko-ohjelmassa kuntosaliharjoittelu, joka nuorimpien kohdalla tarkoittaa kuntosalilaitteisiin ja -harjoitteluun tutustumista ohjaajan valvonnassa. Valmentajat ja ohjaajat suunnittelevat oheisharjoitteet siten, että ne tukevat - 7 -

8 luistelijoiden kehittymistä eri ikäkaudet huomioiden. Myös erilaiset pelit ja yhteisleikit ovat osa oheisharjoittelua. Leiritoiminta Kesällä ja syyskauden alussa järjestetään viikon mittaisia luisteluleirejä: kesän leirien paikkana on viime vuosina ollut Tanhuvaaran urheiluopisto ja elokuun alun leiri järjestetään Tuusulassa. Leirien ohjelma koostuu tehoharjoittelusta jäällä ja oheisharjoittelusta. Leirien valmennuksesta vastaavat seuran päätoimiset valmentajat. Tarpeen mukaan leireillä on mukana myös muita valmentajia ja -ohjaajia. Leireille voidaan ottaa myös muiden seurojen luistelijoita. Mahdollisuuksien mukaan seura järjestää kauden aikana viikonloppuleirejä. Luistelijoita kannustetaan lisäksi osallistumaan kauden aikana Suomen Taitoluisteluliiton, liikuntakeskusten tai muiden seurojen järjestämille taitoluisteluleireille. Muista seuroista siirtyminen Luistelija voi siirtyä toisesta seurasta Tuusulan Luistelijoihin päätoimisten valmentajien katselmuksen ja keskustelun jälkeen. Päätoimiset valmentajat tekevät ehdotuksen uudesta luistelijasta ja sopivasta ryhmästä valmennustiimille, joka päättää resurssien mukaisesti luistelijan siirtymisestä seuraamme. Seuran sisäiset ryhmävaihdokset Seuran päätoimiset valmentajat suosittelevat ryhmävaihdosta luistelijalle ja hänen vanhemmilleen/huoltajilleen fyysisten ja psyykkisten valmiuksien ja luistelijan motivaation mukaisesti, sekä ryhmien kokonaistilanteen ja seuran valmennusresurssien mukaisesti. Siirtymiset ovat mahdollisia myös kilpa- ja harrastajaryhmien välillä. Siirtymisistä päättävät seuran päätoimiset valmentajat yhdessä valmennustiimin kanssa. Ryhmän valmentaja/ohjaaja kertoo luistelijoille ennakkoon ryhmän uusista luistelijoista ryhmäytymisen edistämiseksi. Siirtymisvaiheissa valmentajan/ohjaajan, ryhmävastaavan sekä vanhempien välinen yhteydenpitoon kiinnitetään huomioita ja näin pyritään varmistamaan onnistunut siirtyminen uuteen ryhmään. 4.2 Kilpaileminen Seuran luistelijat osallistuvat Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin virallisiin kilpailuihin sekä muiden taitoluisteluseurojen järjestämiin alue- ja kutsukilpailuihin. Luistelijat lähetetään kilpailuihin Nuori Suomi -pelisääntöjen mukaisesti tasapuolisuutta noudattaen kaikista ikäluokista. Luistelijamme osallistuvat myös mahdollisuuksien mukaisesti ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin. Luistelijoita kannustetaan osallistumaan kilpailemiseen yksilöllisin tavoittein ja he osallistuvat kehitystasonsa ja taitotasonsa mukaisiin kilpailusarjoihin päätoimisten valmentajien ehdotusten mukaisesti. Seura järjestää aktiivisesti omia alue- ja kutsukilpailuja sekä Suomen Taitoluisteluliiton alaisia valinta- ja loppukilpailuja. Seura pyrkii järjestämään vuosittain myös leikkimieliset musiikkiluistelukilpailut, jossa pienimmätkin kehitysryhmäläiset ja taitajat pääsevät harjoittelemaan kilpailemista

9 4.3 Näytökset ja juhlat Seura järjestää vuosittain perinteisen ison jäänäytöksen sekä yhden pienemmän näytöksen. Nämä ajoittuvat joulun alle ja kevääseen. Iso näytös esitetään yleisönäytösten lisäksi koululais- ja päiväkotiyleisölle vuosittain sovittavan aikataulun mukaisesti. Näytöksissä kaikilla luistelijoilla on mahdollisuus esiintyä. Kauden päätteeksi järjestetään seuran kevätjuhla, jossa seuran luistelijat, vanhemmat, valmentajat, ohjaajat ja johtokunnan jäsenet kokoontuvat yhteen. Tilaisuudessa jaetaan mm. mahdolliset valmennusstipendit, seuran kiertopalkinnot ja kunnianosoitukset parhaista saavutuksista kauden aikana sekä palkitaan ansioituneet seuran vapaaehtoiset. 4.4 Tiedottaminen Tiedottaminen perustuu aktiivisuuteen, monipuolisuuteen ja avoimuuteen. Seuran tiedottaja laatii seuran tiedotteet / uutiskirjeet, joka ilmestyvät tarpeen ja ajankohtaisten asioiden määrän mukaan. Tiedotteet julkaistaan sähköisessä muodossa nettisivuillamme ja tieto ilmestymisestä lähetetään ryhmävastaavien kautta sähköpostilla luistelijoiden perheille. Vaikka valtaosa seuran tiedottamisesta hoidetaan www-sivujen kautta, seuran ilmoitustaululla on nähtävillä ajankohtaista tietoa seuratoiminnasta sekä kilpailukutsut. Seuran kehitysryhmien uusille luistelijoille ja useimmiten myös luistelukoululaisille jaetaan liittymisen yhteydessä infolehtinen, jossa kerrotaan tiivistetysti tärkeimmät tiedot seuran toiminnasta. Kotisivut Seura panostaa kotisivujensa ajantasaisuuteen ja laatuun sekä opastaa jäsenistöä niiden aktiiviseen seuraamiseen. Kotisivuilta löytyvät mahdolliset äkilliset muutokset tai tiedotettavat asiat sekä luistelijaryhmien esittelyt. Seuratoiminnan moniin toimintamuotoihin voi myös tutustua www-sivuilla. Samoin kilpailuihin liittyvä informaatio on ohjattu keskitetysti wwwsivujen kautta. Muu tiedottaminen Lisäksi seura pyrkii siihen, että luistelukoulujen ensimmäisten kertojen aikana jäähallilla olisi paikalla yksi sellainen henkilö (valmentaja, luistelukouluvastaava, johtokunnan jäsen), joka voisi vastata vanhempien kysymyksiin. Seuran toiminnasta ilmoitetaan lisäksi syyskauden alkaessa alueen lehdissä, jakamalla luistelukoulumainoksia Hyrylän ja lähialueen talouksiin sekä mainoksia Tuusulan kunnan tärkeimpiin liikuntapaikkoihin ja yleisille ilmoitustauluille. Seuran esittely ja yhteystiedot löytyvät myös Tuusulan kunnan nettisivuilta. 4.5 Talous ja varainhankinta Seura on yleishyödyllinen yhteisö eikä sen tavoite ole tuottaa voittoa. Taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja huolellisesti jatkuvuuden turvaamiseksi ja harrastusmaksujen pitämiseksi kohtuullisina. Seuran merkittävin tuloerä on toiminnassa mukana olevien luistelijoiden kausimaksut. Suurimmat menoerät ovat jäämaksut ja valmennuksen henkilöstökulut. Lisätuloja seura hankkii talkootyöllä, pienimuotoisella kioskimyynnillä, varainhankintakampanjoilla, näytöstuloilla yms. Seuralla voi olla taloudellista tukea seuralle antavia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita

10 Seuran toimintaa kehitetään monipuolisesti taloudellisten resurssien mukaan. Talkootyö Seuran jäsenet keräävät aika ajoin yhteisiä varoja luisteluseuralle erilaisilla talkootöillä. Tavoite on kannustaa mahdollisimman monen luistelijan perhe osallistumaan talkootyöhön ja aktivoida uusia vanhempia mukaan. Talkootöihin osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä saadut tulot menevät kokonaisuudessaan seuratoimintaan koko jäsenistön hyväksi. Kahvio Seuran kahvio pyritään pitämään avoinna harjoituskautena maanantaisin ja tiistaisin jäähallilla luistelukoulun aikana. Kahviotoiminnan organisoinnista vastaa yksi johtokunnan jäsen, hänen avukseen rekrytoidaan vapaaehtoisia. Kahviovuorot jaetaan ryhmittäin ryhmävastaavien toimesta siten, että kaikille ryhmille on saman verran kahviovuoroja. Kahvion tuotto menee kokonaisuudessaan seuratoimintaan koko jäsenistön hyväksi. 5. Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden tehtävät 5.1 Johtokunta ja työryhmät Tuusulan Luistelijat ry valitsee sääntömääräisessä kevätkokouksessaan seuralle puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenet, joita valitaan viidestä yhdeksään. Johtokunnan jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä muita vastuuhenkilöitä. Johtokunnan jäsenet valvovat seuran toimintaa ja taloutta. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa, järjestää ja kutsuu seuran jäsenet sääntömääräisiin kokouksiin. Lisäksi johtokunnan tukena toimivat erilaiset työryhmät. Tällaisia työryhmiä ovat mm. tapahtuma- ja varainhankintatoimikunta, taloustoimikunta ja valmennus- ja kilpailutoimikunta. Toimikuntia muodostetaan tarpeen mukaan johtokuntaan tulevien ehdotusten perusteella. Toimikuntien avulla seuran toimintaa voidaan kehittää laajemmalla foorumilla, jotta mahdollisimman monen näkökulma saataisiin huomioitua. Toimikunnat kokoontuvat tarvittaessa ja niiden koollekutsujana toimii johtokunnan jäsen

11 Johtokunnan tehtävät toimii seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti vastaa seuran toiminnasta suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valitsee tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta vastaa seuran kokousten antamista velvoitteista hoitaa seuran taloutta ja tiedotustoimintaa tarvittaessa valitsee sekä erottaa seuran palkatut työntekijät sekä sopii heidän eduistaan Puheenjohtajan tehtävät vastaa seuran toiminnan johtamisesta yhdessä seuran johtokunnan kanssa. vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion teosta (voi delegoida valmistelutehtävän halutessaan jollekin muulle johtokunnan jäsenelle) valvoo seuran taloutta yhdessä taloudenhoitajan ja johtokunnan jäsenten kanssa toimii päätoimisten valmentajien esihenkilönä tekee valmentajasopimukset ja haastattelee uudet työntekijät hoitaa suhteita monipuolisesti yhteistyökumppaneihin (mm. Tuusulan kunta, muut urheiluseurat, Suomen Taitoluisteluliitto) ja edustaa seuraa yhteistyökokouksissa hoitaa aktiivisesti suhteita yhteistyökumppaneihin (kunta, muut jäähallin käyttäjäseurat) kutsuu johtokunnan jäsenet kokouksiin ja kaikki seuran jäsenet sääntömääräisiin kokouksiin valvoo Nuori Suomi -ideologian toteutumista seuran toiminnassa puheenjohtaja voi jakaa osan tehtävistään erikseen sovitusti varapuheenjohtajalle, joka myös toimii puheenjohtajan sijaisena tarvittaessa

12 pitää kirjaa seuran jäsenistöstä (jäsenluettelo) (voi delegoida valmistelutehtävän halutessaan jollekin muulle johtokunnan jäsenelle) varmistaa, että kokouspöytäkirjat laaditaan kiertävän sihteeri käytännön mukaan ja huolehtii, että pöytäkirjat arkistoidaan ja on allekirjoitettuna ennen tilintarkastajille toimittamista valvoo seuran toimintasääntöjen toteutumista varmistaa, että avustushakemukset sekä varaa seuran tarvitsemat harjoitustilat Tuusulan kunnalta (voi delegoida valmistelutehtävän halutessaan jollekin muulle johtokunnan jäsenelle 5.2 Valmennus- ja kilpailutoimikunta Valmennustiimin rooli ja tehtävät Valmennusvastaava ja seuran puheenjohtaja muodostavat päätoimisten valmentajien kanssa valmennustiimin, joka käytännössä johtaa valmennustyötä. Päätoimisten valmentajien roolit ja tehtävät Tuusulan Luistelijat ry:llä on kolme päätoimista valmentajaa (=yksi päävalmentaja ja kaksi päätoimista vastuuvalmentajaa), jotka toimivat johtokunnan alaisuudessa vastuualueenaan seuran luistelijoiden valmennus, kilpailutoiminnan suunnittelu ja Nuori Suomi -pelisääntöjen noudattaminen valmennus- ja kilpailutoiminnassa. Päävalmentaja tekee vähintään vuosittain johtokunnalle esityksen seuran valmennuslinjasta ja painopisteistä, valmennuksen vuosisuunnitelmasta, valmennuksellisten tehtävien jakamisesta valmentajien kesken sekä menestystavoitteiden asettamisesta. Johtokunta vahvistaa suunnitelman. Päätoimiset valmentajat: laativat yhdessä muiden ryhmävalmentajien ja ohjaajien kanssa eri ryhmien jääharjoitusohjelmat ja oheisharjoitukset osallistuvat asiantuntemuksellaan valmentajien ja ohjaajien koulutustarpeiden arviointiin ohjaavat ja tukevat muiden valmentajien ja ohjaajien toimintaa seuraavat luistelijoiden osallistumista harjoituksiin raportoivat valmennustuntinsa valmennusvastaavalle laativat kilpaluistelijoiden valmennussuunnitelmat laativat kilpaluistelijoiden kilpailuohjelmia vastaavat seuran luistelijoiden kilpailutoiminnasta yhdessä muiden valmentajien kanssa ovat tiiviissä yhteistyössä seuran puheenjohtajan, valmennusvastaavan ja tarvittaessa muiden johtokunnan jäsenten kanssa ja osallistuvat tarvittaessa johtokunnan kokouksiin toimivat yhteistyössä Suomen Taitoluisteluliiton ja alueen muiden seurojen kanssa valvovat Nuori Suomi -pelisääntöjen toteutumista seuran harjoitus- ja kilpailutoiminnassa ja laativat valmentajien pelisäännöt yhdessä muiden ryhmävalmentajien ja ohjaajien kanssa osallistuvat joulujuhlan, kevätnäytöksen, leiritoiminnan ja muiden erityistapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen tekevät avointa yhteistyötä luistelijoiden vanhempien kanssa

13 Ryhmävalmentajien ja ohjaajien tehtävät ryhmävalmentajat ja ohjaajat toteuttavat Nuori Suomi-pelisääntöjä valmennuksessa ja pyrkivät ideoimaan ja edistämään seuran toimintaa tekevät yhteistyötä muiden valmentajien, valmennusvastaavan, muiden johtokunnan jäsenten, ryhmävastaavien ja luistelijoiden vanhempien kanssa raportoivat valmennustuntinsa valmennusvastaavalle seuraavat luistelijoiden osallistumista harjoituksiin ovat velvollisia järjestämään sijaisvalmentajan/ohjaajan ollessaan estyneitä itse pitämään tuntejaan ja informoivat poissaoloista päätoimisia valmentajia ja valmennusvastaavaa osallistuvat myös tarvittaessa valmennustiimin kokouksiin osallistuvat joulujuhlan, kevätnäytöksen ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen Luistelukouluvastaavan tehtävät toteuttaa Nuori Suomi-pelisääntöjä ja pyrkii ideoimaan ja edistämään seuran toimintaa tekee yhteistyötä muiden valmentajien, valmennusvastaavan, muiden johtokunnan jäsenten, ryhmävastaavien ja luistelijoiden vanhempien kanssa toimii luistelukoulun vetäjänä ja valitsee tarvittaessa avukseen muita seuran jäseniä huolehtii luistelukoulun markkinoinnista huolehtii luistelukouluun ilmoittautumisista (ilmoittautuminen www-sivujen kautta) ja luistelukoululaisten sijoittumisesta ryhmiin tasaisesti huolehtii tiedottamisesta luistelukoululaisille yhdessä tiedottajan kanssa toimii yhteyshenkilönä luistelukoululaisten vanhemmille huolehtii luistelukouluun tarvittavan määrän avustajia lähettää luistelukoululaisille harrastemaksut (tai delegoi tehtävän muille sovittavalla tavalla) seuraa harrastemaksujen toteutumista tarkasti ylläpitää luistelukoululaisten osalta jäsenrekisteriä huolehtii luistelukoulusta kehitysryhmään siirtymisistä yhdessä päätoimisten valmentajan kanssa on paikalla luistelukoulun aikaan tai huolehtii, että joku seuran edustaja on paikalla osallistuu myös tarvittaessa valmennustiimin kokouksiin osallistuu joulujuhlan, kevätnäytöksen ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen Valmennusvastaavan tehtävät toimii seuran tuntipalkkaisten valmentajien ja ohjaajien esihenkilönä tekee tuntipalkkaisten valmentajien ja ohjaajien kanssa sopimukset ja haastattelee uudet työntekijät kokoaa valmentajat ja ohjaajat viikkopalaveriin ja laatii käsitellyistä asioista muistion tai muutoin raportoi tapaamisista johtokunnan kokouksissa informoi johtokuntaa, ryhmävastaavia ja valmentajia/ohjaajia harjoituspaikkojen aikataulumuutoksista yhdessä seuran tiedottajan kanssa toimii seuran valmennustiimin jäsenenä puheenjohtaja tukee valmennusvastaavaa tehtävässä

14 Kilpailuvastaavan tehtävät toimii seuran yhteyshenkilönä Suomen Taitoluisteluliittoon ja sen jäsenseuroihin kilpailutoimintaan liittyen kokoaa kilpailutoimikunnan jakaa tehtävät kilpailutoimikunnan jäsenten kesken erillisen tehtäväkuvauksen mukaisesti kutsuu tarvittaessa kilpailutoimikunnan yhteiseen palaveriin noin kerran kuukaudessa informoi johtokuntaa ja tiedottajaa kuukausittain kilpailutoimintaa koskevista asioista välittää kilpailukutsut seuran päätoimisille valmentajille ilmoittaa seuran luistelijat kilpailuihin tai delegoi tehtävän tallentaa kilpailutulokset seuran www-sivuille tai delegoi tehtävän pitää päiväkirjaa käydyistä ja tulevista kilpailuista yhteistyössä päätoimisten valmentajien kanssa huolehtii osaamisen ylläpitämisestä osallistumalla Suomen taitoluisteluliiton järjestämiin koulutuksiin vastaa seuran omien kisojen organisoinnista ja vastaa osallistuvien seurojen laskutuksesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa Nuori Suomi- vastaavan tehtävät edustaa itse tai järjestää seuran edustajan Nuori Suomi- tapahtumiin (Sinettiristeily, seurojen sinettitapaamiset, seminaarit) toimii seuran ja Nuoren Suomen välisenä yhteishenkilönä valvoo, että vuosittain tehtävät pelisäännöt kirjataan ja lähetetään Nuoreen Suomeen ja tarvittaessa Suomen Taitoluisteluliittoon huolehtii seuran toimintalinjan päivitystyöstä osallistuu tarvittaessa valmennustiimin kokouksiin huolehtii seuran ilmapiirikyselyn toteuttamisesta osallistuu tarvittaessa ristiriitatilanteiden selvittämiseen luistelijoiden tukena valvoo ja kehittää aktiivisesti seuran sinettitoimintaa 5.3 Taloustoimikunta Taloudenhoitajan tehtävät kokoaa taloustoimikunnan ja jakaa tehtävät taloustoimikunnan jäsenten kesken erillisen tehtäväkuvauksen mukaan seuraa johdonmukaisesti seuran taloutta ja raportoi siitä säännöllisesti johtokunnan kokouksissa laatii talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa vastaa valmentajien, ohjaajien ja kilpailutuomareiden palkkojen laskennasta ja maksusta hoitaa seuran maksuliikenteen (verot, työeläkevakuutusmaksut ja laskut) lähettää itse seuran jäsenille jäsen-, harraste- ja kilpailumaksut tai delegoi tehtävän muille sovittavalla tavalla seuraa maksujen toteutumista tarkasti tai delegoi tehtävän muille sovittavalla tavalla hoitaa yhteydenpidon kirjanpitäjään, joka laatii tilinpäätöksen ja tekee veroilmoituksen

15 5.4 Tapahtuma- ja varainhankintatoimikunta Tiedottajan tehtävät huolehtii seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta (mm. yhteistyö paikallisen lehdistön kanssa kilpailu- ja tapahtumajuttujen julkaisemiseksi) vastaa seuran sisäisen tiedottamisen kokonaisuudesta ja toimii ryhmävastaavien yhdyshenkilönä informoi johtokuntaa, ryhmävastaavia ja valmentajia/ohjaajia harjoituspaikkojen aikataulumuutoksista yhdessä seuran valmennusvastaavan kanssa laatii seuran tiedotteet ja uutiskirjeet ja vie ne seuran www-sivuille huolehtii seuran ilmoitustaulusta toimii kotisivujen pääkäyttäjänä Varainhankintavastaavan tehtävät suunnittelee ja organisoi kauden varainhankintaprojektit (talkoot, myyntitempaukset) tiedottaa jäsenistöä niistä hoitaa suhteita monipuolisesti nykyisiin yhteistyökumppaneihin ja etsii uusia yhteistyötahoja valvoo kahviotoiminnan toteutumista valitsee tarvittaessa avukseen kahviovastaavan, joka huolehtii kahviotoiminnan käytännön järjestelyistä ja tarvikehankinnoista organisoi kahviovuorojen jaon ryhmittäin yhdessä ryhmävastaavien kanssa ohjeistaa kahvion myyjiä hygieniasäännöistä, myynnin kirjaamisesta ja tilityksestä organisoi kahviomyynnin omissa kisoissa, juhlissa ja kevätnäytöksessä Tapahtuma- ja/tai näytösvastaavan tehtävät kokoaa tapahtumatoimikunnan tekee aikataulun ja koordinoi tapahtumien suunnittelu- ja valmisteluprosessia (kuten joulujuhla, kevätnäytös, kevätjuhla, leirit, seuraseminaari) laatii tapahtumien vaatimat budjetit yhdessä taloudenhoitajan kanssa nimeää tapahtumiin eri vastuualueiden vastuuhenkilöt ja huolehtii vastuualueiden toimintaedellytyksistä vastaa tapahtumien tiedottamisesta yhteistyössä tiedottajan kanssa Ryhmävastaavan tehtävät Jokaisella kilpa- ja harrastajaryhmällä on nimetty ryhmävastaava, joka valitaan syksyllä ryhmän vanhempainillassa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa. Hänen tehtäviään ovat: tiedottaa kaikki omaa ryhmää koskevat harjoitus- ja kilpailutoimintaan liittyvät asiat (sähköposti, tekstiviesti) toimia yhteyshenkilönä luistelijoiden vanhemmille ja välittää tiedotettavat asiat tarvittaessa johtokunnan käsiteltäväksi organisoi oman ryhmän kahviovuorojen jaon ryhmän vanhemmille järjestää vanhemmille tarvittaessa infotilaisuuksia yhdessä kilpailuvastaavan ja muiden toimikuntien vastuuhenkilöiden kanssa pyrkiä kaikella toiminnallaan edistämään seuran harrastustoimintaa ja avointa tiedottamista ja keskusteluilmapiiriä

16 6. Harrastusryhmät (ryhmien taso- ja ikäsuositukset) Seura tarjoaa yksinluisteluvalmennusta kilpaluistelijoille ja harrasteluistelijoille eritasoisissa ryhmissä henkilökohtaisten taitojen ja tavoitteiden mukaisesti. Seuran luistelukouluissa lapset voivat tutustua lajiin ja harjoitella luistelun alkeita koulutettujen ohjaajien ja valmentajien ohjauksessa. Oheisharjoitteluina luistelijoille on tarjolla erilaisia hyppy-, askel- ja lihaskuntoharjoitteita, tanssia, balettia, telinevoimistelua ja kuntosaliharjoittelua. Luistelijan polku Tuusulan Luistelijoissa:

17 Luistelukoulu Kerran viikossa käyville aloitteleville tai pienille luistelijoille 3-4 vuotiaista alkaen. Luistelukoulussa harjoitellaan pienryhmissä luistelun perustaitoja leikinomaisesti: luistelu eteenpäin ja taaksepäin, jarrutuksia ja yksinkertaisia liukuja. Kullakin harjoituskerralla on oma teema mm. liuku, leikit, temppurata, musiikkiluistelu, naamiaiset, ystäväluistelu ja merkkisuoritukset. Kaikki luistelukoululaiset osallistuvat seuran joulujuhlaesitykseen sekä kevätnäytökseen. Futuuriryhmä Futuuriryhmä harjoittelee luistelukoulun kanssa samaan aikaan. Ryhmä on erityisryhmä lievästi liikuntarajoitteisille ja kehitysvammaisille lapsille. Ryhmällä on oma koulutettu ohjaaja ja vastuuvalmentaja osallistuu myös ohjaukseen. Kehitysryhmä (Kehitys B) Kehitysryhmä B on luistelukoulun jälkeinen kehitysryhmä 5-6 -vuotiaille lapsille. Harjoitteluun kuuluu kaksi jääharjoitusta ja yksi oheisharjoitus viikossa. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelutaitoja, eteen - ja taaksepäin luistelua, sirklausta, yksinkertaisia liukuja, sisä- ja ulkokaaren erottamista, kolmosia ja helpoimpia piruetteja ja hyppyjä (kukkopiruetti, valssihyppy). Ryhmän harjoittelussa hyödynnetään leikinomaisia menetelmiä. Valmentajat ja ohjaajat suosittelevat luistelijat kehitysryhmiin. Kehitysryhmä (Kehitys A) Kehitysryhmä A:n luistelijoilla on kolme jääharjoitusta viikossa ja sen lisäksi kerran viikossa telinevoimistelu ja oheisharjoitukset. Jäällä harjoitellaan perusluistelua, kaaria, sirklausta, yksöishyppyjä ja peruspiruetteja. Ryhmän luistelijat ovat iältään 5-7-vuotiaita ja tavoitteena on jatkaa luistelua myöhemmin kilpaluisteluryhmässä. Valmentajat ja ohjaajat suosittelevat luistelijat kehitysryhmiin. Ryhmän harjoittelussa hyödynnetään leikinomaisia menetelmiä. Kilparyhmä (Oranssi) Kilparyhmä Oranssi on tarkoitettu aloitteleville kilpaluistelijoille. Ryhmällä on neljä jääharjoitusta, kaksi oheisharjoitusta, baletti ja/tai tanssi viikossa. Oranssi- ryhmän luistelijat ovat iältään 6-9 -vuotiaita. Ryhmän luistelijoilta edellytetään, että perusluistelu on jo sujuvaa. Heidän tulee osata valssihyppy, salkow, tulppi, kantakäännös, kärkiaskeleet, valssiaskel, kahden jalan kyykkypiruetti. Ryhmässä harjoitellaan peruspiruetteja ja kaikkia yksöishyppyjä. Oranssi-ryhmän luistelijoille voidaan tehdä yhteinen kilpaohjelma ja he voivat harjoitella kilpailemista Tintit ja Minit -sarjassa omissa ja alueen kutsukilpailuissa. Kilparyhmä (Lilat, Pinkit) Nousevat kilpaluistelijat, joilla jääharjoitukset viisi tai kuusi kertaa viikossa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu oheisharjoitukset kolme kertaa sekä baletti ja/tai tanssi ja telinevoimistelu kerran viikossa. Lilat ja Pinkit- ryhmän luistelijat ovat iältään noin vuotiaita. Ryhmän luistelijoilta edellytetään yksöishyppyjen, peruspiruettien, eulerin hallintaa sekä axelin perusteita, kykyä yhdistää askelia ja käännöksiä. Ryhmä harjoittelee Axel-hyppyä, kaksoishyppyjä ja vaikeampia piruetteja (jalanvaihtopiruetit). Lilat ja Pinkit-ryhmän luistelijat kilpailevat sarjoissa tintit, minit ja silmut

18 Kilparyhmä (Punainen, Violetti, Keltainen, Vihreä ) Punainen, Violetti, Keltainen, Vihreä ryhmän kilpaluistelijat harjoittelevat 6-8 kertaa viikossa jäällä. Lisäksi heidän viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu kolme oheisharjoitusta sekä baletti ja tanssi. Ryhmän nuorimmat luistelijat osallistuvat myös telinevoimisteluun kerran viikossa ja vanhemmilla luistelijoilla on kuntosali kerran viikossa. Ryhmän luistelijoilta edellytetään akselin hallintaa, yhden kaksoishypyn osaamista ja muiden kaksoishyppyjen valmiuksia, walley jalanvaihdolla, vaihtopiruettien ja riittävän askeltekniikan hallintaa. Ryhmässä harjoitellaan mm. yhdistelmäpiruetteja ja kaikkia kaksoishyppyjä. Luistelijat kilpailevat sarjoissa seniorit, juniorit, noviisit, debytantit, silmut, aluesarjat sekä kansalliset sarjat. Kilparyhmä (Siniset) Siniset ryhmän luistelijoilla on jääharjoitukset 6-8 kertaa viikossa. Lisäksi oheisharjoitukset 3-4 kertaa viikossa sekä baletti ja tanssi sekä kuntosali kerran viikossa. Ryhmän luistelijat harjoittelevat omien taitojen mukaisesti kaksois- ja kolmoishyppyjä ja vaikeampia yhdistelmäpiruetteja. Siniset-ryhmän luistelijat kilpailevat kansallisen- ja SM-tason sarjoissa: debytantit, noviisit, juniorit ja seniorit. Ryhmässä mukana olo edellyttää taitotason lisäksi vahvaa sitoutumista ja korkeaa motivaatiota harjoitteluun ja kilpailemiseen. Taitotasona Siniset-ryhmään vaaditaan 3-4 kaksoishyppyä, hyppypiruetti, walleyt ja hyvä askeltekniikka. Taitajat (Taitaja A, Taitaja B, Taitaja C) Taitajaryhmiä on kolme; 1-3 kertaa viikossa jäällä harjoittelevat ryhmät. Taitaja A ja Taitaja B ryhmillä on lisäksi yksi oheisharjoitus viikossa. Taitaja C ryhmä on kouluikäisten aloittelevien harrastajien ryhmä. Taitaja A ja B ryhmien luistelijoille tehdään heidän halutessaan kilpailuohjelma ja he voivat osallistua seuran ja alueen kutsukilpailuihin harrastajaluistelijoiden sarjoihin. Kilpailemista ei edellytetä. Luistelijoita kannustetaan heille sopivien ratkaisujen ja tavoitteiden tekemiseen. 7. Nuori Suomi pelisäännöt Seuran luistelijat, valmentajat ja ohjaajat tekevät joka syyskausi vuosittaiset pelisääntösopimukset, joita sitoudutaan noudattamaan kaikessa harrastus- ja seuratoiminnassa. Luistelukoulussa ja nuorimpien harrastajien Nuori Suomi -pelisäännöt tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat luistelijat tekevät pelisäännöt valmentajien ja / tai ryhmävastaavien kanssa. Pelisääntöjen laatimisessa käytetään apuna eri ikäkausien Nuori Suomen Pelin henki -vihkosia. Pelisäännöt ovat nähtävillä seuran nettisivuilla

19 LAPSI, jota kohdellaan suvaitsevasti, oppii olemaan kärsivällinen jota kannustetaan, oppii luottamaan itseensä jota kiitetään, oppii antamaan arvoa joka tuntee turvallisuutta, oppii luottamaan kanssaihmisiin joka hyväksytään ja jota kohdelleen ystävyydellä, oppii tuntemaan rakkautta maailmassa jota rakastetaan, oppii rakastamaan (Dorothy Law Notte)

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA!

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Kiekko-Vantaa, Itä ry:n toiminnassa mukana oleville. Ohjeiden tarkoitus on selkeyttää joukkueiden toimintaa ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot